Page 1


1 Porque , se vivían no mesmo sitio ao cabo do tempo quedaríanse sen comida e sen animais para cazar . 2 E un conxunto de homes das cavernas que vivían xuntos . Non , non daría . Porque non sabería que facer , porque estaría acostumado a os tempos modernos . 3 Machado , feito de un pao para suxeitalo , e cun trozo de pedra afiada na súa punta utilazábase para cazar e cortar árbores , lanza , feita dun pao cunha pedra afiada na súa punta atada cunha corda , utili-


zábase para cazar lanzándoa contra os animais , coitelo , feito cunha pedra afiada utilizábase para cazar , cortar árboles e desgarrar peles . 4 Eran pinturas de caza , plans para cazar , as veces as súas mans e tamén animais .


A GANDERÍA E A AGRICULTURA ●

Hai uns 7000 anos os homes comezaron a construír cercados para gardar animais dese modo non tiñan que perseguilos para poder comer e así xurdiron os primeiros gandeiros . Nesta mesma etapa os seres humanos observaron que cando apañaban froitos e caía algunha semente ao chan , despois medraba unha planta no mesmo sitio .


A FORMACIÓN DE ALDEAS ●

Para coidaren o gando e os cultivos , os homes necesitaban vivir preto das terras cultivadas e dos animais . Por iso , no Neolítico os grupos humáns convertéronse en sedentarios e xurdiron as primeiras aldeas ou poboados . As aldeas situábanse preto dos ríos para dispor de auga . Xeralmente , estaban rodeadas por un valado de troncos ou estacada , que servía para defendelas .


OS PRIMEIROS ARTESÁNS ●

No Neolítico as persoas cada vez construían ferramentas de pedra máis elaboradas . Estes utensilios facíanse de pedra puída , que era máis resistente ca a pedra golpeada que se empregaba no Paleolítico . Ademas nesta época fixéronse dous inventos moi importantes : Os tecidos fabricábanse coa la dos animales que se tecía en teares moi sinxelos . A cerámica fabricábase con barro moldeado coas mans e cocido nunha fogueira . Así elaborábanse vasillas , pratos e cuncas para gardar a comida , cociñar e comer e beber neles.


AS PINTURAS NEOLÍTICAS ●

As pinturas cambiaron con respecto ás do Paleolítico , os artistas do Neolítico preferían representar escenas de caza , grupos bailando ou apañaban plantas . Debuxaban as figuras de forma moi esquemática e pintábanas cunha soa cor .


CUESTIÓNS ●

Cando comenzou o Neolítico na Península ? Hai 6000 anos . Que aspectos cambiaron na vida dos humans nesta etapa ? A gandería , a agricultura , a aldea , novas ferramentas e as pinturas . Por que dicimos que neste período apareceron os primeiros artesáns ? Porque inventáronse novas ferramentas como os tecidos cerámica nos que traballában artesáns . Que diferencias hai entre as pinturas de o Paleolítico e as do Neolítico ? Que no Paleolítico so pintaban animais cando no Neolítico pintában escenas de caza persoas bailando e plantas .


OS PRIMEIROS OBXECTOS DE METAL ●

Hai uns 6000 anos , na última etapa da Prehistoria , os seres humanos aprenderon a fabricar obxectos de metal . Por iso se chama idade dos metais . Con estes metais facían armas como , espadas e machadas, adornos, como broches e ferramentas como aixadas e fouces .


DA ALDEA Á CIDADE ●

As cidades estaban rodeadas por unha muralla de pedra para que fose máis fácil defendelas e tamén guerreiros . Os metais non encontrábanse en todas as partes , por iso , algunhas persoas dedicáronse a ir a buscalos e a comerciar con eles grazas a eso as zoas ricas en metais convertéronse en pequenas cidades .


NOVOS INVENTOS ●

Na idade dos metais producíronse tres inventos moi importantes . A roda permitiu transportar mercadorías máis pesadas en carros . A vela fixo posible que os barcos se moveran coa axuda do vento . O arado , arrastrado por animais , permitiu labrar grandes extensións a gran velocidade . -


OS MONUMENTOS MEGALÍTICOS ●

As persoas que viviron nesta época construíron monumentos con grandes pedras chamados megalíticos . Para realizalos necesitábase a colaboración de moitas persoas , que trasladaban as enormes pedras con axuda de troncos e cordas .


CUESTIÓNS ●

1 Di catro características da idade dos metais ? os monumentos megalíticos , as cidades , ferramentas de metal e novos inventos importantes . 2 Como apareceron as primeiras cidades ? Apareceron nas zoas que había metal porque con ese metal as fixéron . Que diferenzas había entre un poboado do Neolítico e unha cidade da Idade dos Metais ? Que unha cidade da Idade dos Metais e máis evolucionada por : os novos inventos as ferramentas e a súa protección .


3 Enumera algún invento desta época . A roda . Como cambiou a vida das persoas ? Cabiouna polo transporte de calquéra cousa máis rápido . 4 Que son os monumentos megalíticos ? Monumentos con grandes pedras . Define menhir , dolmen e crómlech . Menhir é unha pedra clabada verticalmente no chan , dolmen grandes pedras verticais cubertas cunha campa ou lousa , crómlech grandes pedras colocadas en forma de círculo .

A PREHISTORIA as tres etapas  

Libro de las tres etapas de la Prehistoria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you