Page 1

Campws Singleton Prifysgol Abertawe Hydref - Rhagfyr 2017

Wels langu h broch age ure Llyfry Cymr n aeg

a digwyddiadau byw yn

Campws y Bae Prifysgol Abertawe Ffordd Fabian


Croeso i’n tymor newydd!

Welcome to our new season!

Mae’r hydref bob amser yn gyfnod prysur i ni, ac nid yw eleni’n wahanol i’r un flywddyn arall. Mwynhewch amrywiaeth o ddawns, theatr, cerddoriaeth a ffilm yn Nhaliesin, ynghyd â rhaglen gyfoethog o gerddoriaeth a digwyddiadau llenyddol yn y Neuadd Fawr.

Autumn is always a busy time of year for us and this year is no different. Enjoy a host of dance, theatre, music and film at Taliesin, alongside a rich programme of music and literary events at the Great Hall.

Bydd y gwaith o ailddatblygu llawr gwaelod Taliesin yn parhau drwy gydol y tymor, ond byddwn yn dal i ddarparu rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau byw, darllediadau byw ac, wrth gwrs, y ffilmiau diweddaraf er eich pleser.

The re-development of the ground floor of Taliesin will continue throughout the season, but we are still providing for your enjoyment a varied programme of live events, live stream broadcasts, and of course the latest films.

Cynllun y Cyfeillion: Mae gennym nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar gynllun y Cyfeillion. Bydd y rhain ar werth drwy'r swyddfa docynnau ddydd Sadwrn 16 Medi.

Friends’ scheme: We currently have a limited number of places available on our Friends’ scheme. These will go on sale through the box office on Saturday 16 September.

Mae Canolfan y Celfyddydau Taliesin yn perthyn i Brifysgol Abertawe ac yn cael ei rheoli ganddi. Cydnabyddir gan Gyngor Celfyddydau Cymru fel Canolfan Ranbarthol y Celfyddydau Perfformio. Taliesin Arts Centre is owned and managed by Swansea University. Recognised as a Regional Performing Arts Centre by the Arts Council of Wales.

25-36

cerddoriaeth a sgyrsiau SUL 19 TACH Clasuron Opera Cerddorfa’r WNO

Mae fersiwn Saesneg o’r llyfryn hwn ar gael. An English language version of this brochure is also available.


2-19

GWAITH CELF A DYLUNIO GRAFFEG:

AKA

perfformiadau byw

MAW 7 - 10 TACH Theatr na nÓg Eye of the Storm

20-24

digwyddiadau darlledu SUL 8 HYD Royal Opera House La bohème (fel yn fyw 12A)

Mae’r tymor newydd yn cychwyn ddydd Sadwrn, 16 Medi. Mae tocynnau ar werth yn awr ar gyfer yr holl berfformiadau byw a darllediadau byw.

37-50

sinema MAW 19-20 RHAG Murder on the Orient Express (tyst. i’w chadarnau)

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

1


Nos Lun 2 Hydref 7.30yh

Dathliad o farddoniaeth Vernon Watkins drwy bwyso a mesur ac ymateb. ‘The most profound and greatly accomplished Welshman writing poems in English’ DYLAN THOMAS I nodi hanner canrif ers marwolaeth Vernon Watkins, Athro mewn Creadigrwydd ym Mhrifysgol Abertawe, mae Owen Sheers wedi gwahodd pum bardd llwyddiannus o Gymru i ysgrifennu ymateb i waith Watkins. Dan gadeiryddiaeth yr Athro mewn Saesneg a deiliad Cadair Emyr Humphreys ar gyfer Ysgrifennu Cymreig yn Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe, M. Wynn Thomas, bydd y beirdd Rhian Edwards, Menna Elfyn, Paul Henry, Robert Minhinnick a Jonathan Edwards yn darllen ac yn trafod barddoniaeth ‘bardd arall Abertawe’ cyn rhannu eu gweithiau newydd eu hunain. I gefnogi’r digwyddiad hwn mae’r arddangosfa; Vernon Watkins 1906-1967: Bardd Gŵyr, mewn partneriaeth â Jeff Towns, Cymrawd Anrhydeddus ym Mhrifysgol Abertawe, a Siop Lyfrau Symudol Dylan’s, yn cynnwys grŵp o gerddi llawysgrif cynnar, llythyrau gwreiddiol, rhifynnau prin o’i lyfrau, effemera a ffotograffau Vernon a’i deulu. Bydd yr arddangosfa i’w gweld rhwng dydd Sadwrn 30ain Medi a dydd Mawrth 3ydd Hydref ym mhrif lyfrgell Campws Singleton. Cyflwynir mewn cydweithrediad â Siop Lyfrau Symudol Dylan’s a’r Sefydliad Ymchwil ar gyfer y Celfyddydau a Dyniaethau. Cyflwynir mewn cydweithrediad â Llenyddiaeth Cymru, Research Institute for Arts & Humanities, CREW

2

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

 IGWYDDIAD AM DDIM D ond mae angen tocyn

Llun drwy garedigrwydd Siop Lyfrau Dylan’s

The Strings of Song


Nos Iau 5 Hydref 7.30yh, Dydd Gwener 6 Hydref 11yb (Sioe yn y Bore i Ysgolion) a 7.30yh Cwmni Theatr Flying Bridge a Seabright Productions mewn cydweithrediad â Pleasance a Newport Yn Fyw yn cyflwyno

Not About Heroes gan Stephen Macdonald Cyfarwyddwyd gan Tim Baker Drama lwyddiannus Stephen Macdonald a enillodd wobr Fringe First am y cyfeillgarwch unigryw rhwng beirdd enwog y Rhyfel Byd Cyntaf, Wilfred Owen a Siegfried Sassoon. Fe wnaethant gyfarfod yn Ysbyty Craiglockhart yn 1917 a dod yn ffrindiau ar sail casineb y ddau at ryfel a’u cariad at farddoniaeth! Enillodd y cynhyrchiad hwn wobr yr Actor Gorau yng Ngwobrau Theatr Cymru i Daniel Llewelyn Williams, sy’n ailafael yn ei rôl yma fel Sassoon. Mae’r sioe ar ran gyntaf taith ledled y byd i goffáu canmlwyddiant y cyfarfyddiad a ddisgrifir yn y ddrama a hefyd y Cadoediad.

Recreates the Great War as tangibly as if the theatre had filled with the smoke and stench of the battlefield. Compelling and superbly performed.’ BRITISH THEATRE GUIDE ‘Tim Baker’s production creates an engaging delineation between two entirely different personalities united by a common vocation and some truly hellish experiences.’ THE GUARDIAN WWW.NOTABOUTHEROES.INFO

£ 12 Gostyngiadau £10 Ysgolion £8

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

3


Dydd Iau 12 Hydref 1yp a 4.30yh Cynhyrchiad gan Sherman Cymru, Alice House Theatre ac RGM

The Hunting of the Snark ‘...as an introduction to the magic of theatre, it is hard to beat.’ RADIO TIMES ★★★★ '...a daffy yarn with dash, hilarity and a sweet heart.' THE TIMES ★★★★

1 yp £7 4.30yh £10 Teulu £35

LLUN: Simon Annand

Daw siwrnai amhosib criw annhebygol i hela creadur dychmygus yn fyw mewn ffordd hudolus iawn yn yr antur ddoniol, gerddorol a bywiog yma i bawb rhwng 4 a 94 oed. Camwch i fyd dychmygus crëwr Alis yng Ngwlad Hud, Lewis Carroll, yn yr addasiad newydd sbon hwn sy’n hynod fodern a gwreiddiol, wedi’i ysbrydoli gan ei gerdd glasurol hyfryd. Yn syth o’r West End yn Llundain, mae’r sioe yma’n cynnwys pum actor hynod egnïol, pyped real iawn, cymeriadau rhyfeddol, a llond gwlad o hiwmor dwl. Mae criw afradlon o wehilion anturus a beiddgar, gan gynnwys y Banciwr, y Bachgen, y Cigydd, y Pobydd, y Clochydd a’r Afanc yn gwau yn cychwyn ar gyrch i ddal Snark chwedlonol. Dônt ar draws aderyn y Jub Jub, y Bandersnatch cyfrwys a’r Boojum llwfr. Oes posib dal Snark gyda sebon? A fydd yr Afanc yn dianc o grafangau’r Cigydd llwglyd? A fydd y Pobydd yn cofio’i enw? Oes unrhyw un yn gwybod sut yn union mae Snark yn edrych?

4

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Nos Wener 13 Hydref 7.30yh James Wilton Dance yn cyflwyno

Leviathan £ 14 Gostyngiadau £12 Ysgolion £8

LLUN:

Steve Tanner

Mae LEVIATHAN yn dilyn Ahab, sef capten llong sy’n benderfynol o ddal y morfil gwyn: Moby Dick, sef bwystfil sydd mor enfawr a pheryglus â’r môr ei hun, ond eto yn dawel ac yn brydferth y tu hwnt i’ch dychymyg. Mae criw Ahab yn cael eu twyllo gan garisma gwallgof eu capten, ac yn ei ddilyn yn ddi-gwestiwn ar ei antur beryglus a fydd bron yn sicr o arwain at ddinistr! Mae’r coreograffydd James Wilton sydd wedi ennill sawl gwobr, yn ailgyflwyno nofel arloesol Herman Melville, Moby Dick. Bydd cyfuniad nodweddiadol Wilton o ddawns athletaidd, crefft ymladd, capoeira a gwaith partner yn LEVIATHAN, sy’n cynnwys cast o 7, yn eich cadw ar flaen eich sedd. Byddwch chi wedi’ch syfrdanu gyda ffyrnigrwydd llwyr y symudiadau, a gyfunir â cherddoriaeth bwerus roc trydanol Lunatic Soul!

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

5


Nos Sadwrn 21 Hydref 7.30yh

The World's Wife gan Tom Green Soprano: Amanda Forbes gyda'r Mavron String Quartet. We do our best, we Queens, we mothers, mothers of Queens Chi'n cofio'r hen ddywediad? Y tu ôl i bob dyn enwog...? O Mrs Darwin i Queen Kong, mae casgliad barddoniaeth Carol Ann Duffy, The World's Wife yn ail-werthuso enwogion hanes a mythau o safbwynt eu gwragedd. Mae'r cyfansoddwr, Tom Green, wedi trawsnewid y cerddi herfeiddiol hyn yn opera'r unfed ganrif ar hugain, ar gyfer unawdydd soprano, pedwarawd llinynnol a phedalau dolen. Ymunwch â ni am berfformiad cyntaf gwaith gan lais operatig radical newydd, wrth i bum cerddor ar y llwyfan greu corau anghorfforol a llu o bedwarawdau llinynnol i adrodd stori rydym i gyd yn ei rhannu. Cynhyrchiad gan Opera Cenedlaethol Cymru, Canolfan Celfyddydau Taliesin, Echo Forest a'r Mavron Quartet.

6

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Cenir yn Saesneg ag uwchdeitlau Saesneg £ 12 Gostyngiadau £10


Dydd Iau 2 Tachwedd 7.30yh Cynyrchiadau Dyad yn cyflwyno

Jane Eyre: Hunangofiant

★★★★★ ‘Hands down the best

adaptation of Jane Eyre, in any medium.’ BROADWAY BABY

★★★★★ ‘Truly extraordinary…

Gan ymdrechu i feddwl, byw a charu y tu allan i ddisgwyliadau caeth dyletswydd, dosbarth a chonfensiwn, mae’r athrawes gartref, Jane Eyre, a Master Edward Rochester yn mynd ar daith dywyll tuag at ryddhad nwydus a deallusol. Wedi ei hadrodd drwy lygaid Jane, roedd nofel fywgraffiadol enwocaf Llenyddiaeth Saesneg yn sioc i bobl Oes Fictoria, ac mae dymchweliad gothig Charlotte Bronte o’r rhamant tylwyth teg yn awr wedi ei ddistyllu ar gyfer y llwyfan. Mae’r berfformwraig, Rebecca Vaughan, yn ymgorffori Jane – a nifer o gymeriadau eraill – yn yr astudiaeth fanwl hon o’r hyn sy’n real mewn cariad.

one of the most exciting young performers on the British Stage’ BRITISH THEATRE GUIDE

★★★★★ ’A theatrical

masterpiece’ EDINBURGH GUIDE

£ 12 Gostyngiadau £10

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

7


Nos Sadwrn 4 Tachwedd 7.30yh

Doug Scott CBE A Crawl Down the Ogre Yn 1977, y mynyddwyr byd-enwog, Chris Bonington a Doug Scott, oedd y ddau gyntaf i ddringo The Ogre (7825m) ym Mhacistan. Dim ond dechrau’r antur oedd hyn. Bydd Doug yn adrodd stori wefreiddiol y dringo anodd, y gwaith tîm a’r goroesi yn wyneb pob anhawster sydd, ers hynny, wedi dod yn rhan o chwedloniaeth mynydda ac ymestyn y ffiniau o ran beth oedd wedi’i gyflawni cyn hynny ar yr altitiwd hwnnw. Daeth eu siwrnai i lawr wedyn yn y tywyllwch yn stori epig ar unwaith. Torrodd Doug ei ddwy goes uwch ben ei figyrnau. Daeth storm a barodd am bum diwrnod ac yn ystod y cyfnod hwnnw malodd Chris ei asennau a dal niwmonia. Gyda chymorth cwbl amhrisiadwy Mo Anthoine a Clive Rowland, cymerodd wyth diwrnod iddynt gyrraedd y Gwersyll yn y gwaelod. Ond aeth 24 o flynyddoedd heibio cyn i The Ogre gael ei ddringo eto. Bydd elw’r sgwrs yn helpu gydag ailadeiladu prosiectau Gweithredu Cymunedol Nepal a ddifrodwyd gan ddaeargryn yn Nepal. Dilynir y sgwrs gan ocsiwn o brintiau mynydda wedi’u llofnodi a’u fframio a hefyd copïau wedi’u llofnodi o’r hunangofiant llwyddiannus, Up And About.

8

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

£ 15 Gostyngiadau £12


Dydd Mawrth 7 Tachwedd 7.30yh Dydd Mercher 8 Tachwedd 11yb a 4.30yh Dydd Iau 9 a Ddydd Gwener 10 Tachwedd 1yp a 7.30yh Theatr na nÓg yn cyflwyno

Eye of the Storm Sioe gerdd newydd i ysbrydoli cynulleidfaoedd ifanc Gan Geinor Styles ac Amy Wadge. Mewn cydweithrediad â Chanolfan y Celfyddydau Taliesin ac mewn partneriaeth â Technocamps. Sioe gerdd newydd fydd yn mynd â’ch bryd ac yn dal eich meddwl. Gyda chaneuon gwreiddiol wedi eu hysgrifennu gan Amy Wadge, enillydd gwobr Grammy, dilynwn hanes Emmie, sy’n cael ei thynnu rhwng dilyn ei breuddwydion o fod yn wyddonydd a gofalu am ei mam. Gydag ysgoloriaeth i astudio yn America ar gael mae’n rhaid i Emmie frwydro i gadw ei lle ar y cwrs ac ennill y gystadleuaeth gyda’i dyfais ar gyfer ynni adnewyddadwy. Mae’r stori galonogol hon yn dod gyda band byw ar y llwyfan yn cynnwys 8 cerddor-actor dawnus. Digwyddiad theatrig yn olrhain dewrder, penderfyniad a thrugaredd, sy’n siŵr o gyfareddu ac ysbrydoli pobl ifanc a’u teuluoedd. Ar restr fer ar gyfer Artistiaid o Ddewis 2017 Sefydliad Kevin Spacey.

dilynwch ni

Addas ar gyfer oedolion sydd â phlant neu heb blant 7+ oed £ 12 Gostyngiadau £10 Ysgolion £9

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

9


Dydd Sadwrn 11 Tachwedd 7.30yh A Theatr Mwldan Mintaka Music OTA Records Co-Production

Omar Sosa a Seckou Keita Transparent Water Mae Transparent Water yn gydweithrediad prydferth newydd rhwng y pianydd, cyfansoddwr ac arweinydd band sydd wedi ei enwebu am GRAMMY saith gwaith, sef Omar Sosa o Cuba, a Seckou Keita, meistr y kora a chanwr o Senegal. Ar ôl iddyn nhw gyhoeddi eu halbwm cyntaf ‘Transparent Water’ ledled y byd ar 24 Chwefror 2017, bydd y pâr yn cychwyn ar siwrnai gyda’i gilydd, ym mis Tachwedd y flwyddyn hon, gyda’r offerynnwr taro Gustavo Ovalles, i berfformio’i record newydd yn fyw i gynulleidfaoedd y DU. Mae Sosa a Keita fel ei gilydd yn anturwyr cerddorol enwog, ag etifeddiaeth fyd-eang gyfoethog sy’n cynnwys dylanwadau jas, Lladin ac Affricanaidd. Mae’r cyfuniad o’r ddau artist yn perfformio gyda’i gilydd yn hynod o gyffrous. Transparent Water yw’r esiampl ddiweddaraf o ymgais anhygoel Omar Sosa i ddod o hyd i gyfuniadau newydd, i arddangos rhyddid chwarae'n fyrfyfyr a’r llawenydd o fynegiant artistig a rennir gyda Keita. Enillodd Keita wobr Songlines 2016 am yr albwm gorau yn Affrica a’r Dwyrain Canol.

10 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

“an extraordinary album seamlessly melding Latin American and West African music.” ★★★★ ROGER FARBEY, ALL ABOUT JAZZ

“Transparent Water is where world music meets world jazz, where tradition meets improvisation and where the lines of spiritual and earthy meet - The result is stunningly evocative.” TJ NELSON, WORLD MUSIC CENTRAL

“Sosa and Keita deliver a work that variously ebbs, flows and sparkles.” ★★★★ JANE CORNWELL, JAZZWISE

£ 20 Gostyngiadau £18


Nos Fawrth 14 Tachwedd 7.30yh

Saba Douglas-Hamilton A Life with Elephants

£ 17.50 Gostyngiadau £15.50

Ymunwch â Saba Douglas-Hamilton, sy’n enwog am weithio ym maes cadwraeth eliffantod ac yn gyflwynydd teledu rhaglenni bywyd gwyllt ‘This Wild Life’ a ‘Big Cat Diaries’, am noson o straeon cyffrous am anifeiliaid ac am ei bywyd personol yn Kenya gyda’i theulu ifanc. Ganed Saba yn y Great Rift Valley yn Kenya gan gyfarfod ei hanifail gwyllt cyntaf, eliffant o’r enw Virgo, pan oedd yn chwe wythnos oed. Yn 1997, ymunodd Saba ag elusen ei thad, Save the Elephants, i helpu i sefydlu canolfan ymchwil yng Ngwarchodfa Natur Samburu yn Kenya. Ar hyn o bryd mae Saba’n rhedeg eco-lety moethus y teulu, Elephant Watch Camp.

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

11


Dydd Mercher 15 a Dydd Iau 16 Tachwedd 7yh

G wyl ˆ Ysgolion Shakespeare Mae Sefydliad Ysgolion Shakespeare (SSF) yn falch o gael cyflwyno’r ŵyl ddrama fwyaf yn y byd i ieuenctid yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin. Ymunwch â ni am gyfres o gynyrchiadau Shakespeare unigryw sy’n cael eu llwyfannu gan ysgolion lleol. Os ydych chi’n rhiant, ffrind neu ysgol leol arall, rydym yn eich gwahodd i noson wefreiddiol o theatr a bydd straeon Shakespeare yn dod yn fyw mewn ffordd gwbl newydd. Mae manylion am yr ysgolion fydd yn perfformio ar gael ar wefan SSF: shakespeareschools.org/the-festival. Elusen addysg ddiwylliannol yw SSF, gan drawsnewid bywydau drwy bŵer unigryw Shakespeare. Fel rhan o benllanw dathliadol siwrnai’r Ŵyl, bydd 30,000 o bobl ifanc o ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig ledled y wlad yn dod at ei gilydd yn eu theatr broffesiynol leol ar gyfer nosweithiau perfformio gwefreiddiol. Mae’n addo bod yr Ŵyl fwyaf cyffrous eto!

12

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

£ 9.50 Gostyngiadau £7 Grwpiau £6.50


Dydd Gwener 17 Tachwedd 4.30yh Cynyrchiadau Little Blue Monster

“Perfectly charming.”

Lost and Found

THE GUARDIAN

Llyfr lluniau llwyddiannus Oliver Jeffers yn fyw ar y llwyfan “Once there was a boy and one day he found a penguin at his door. He didn’t know where it had come from or who it belonged to. The penguin looked sad and the boy thought it must be lost.” Cyfle i godi hwyl a mynd ar antur hyfryd yn y sioe gerddorol, hudolus yma i blant 3+ oed. Dyma stori syml o lyfr lluniau arobryn yr awdur plant llwyddiannus, Oliver Jeffers, am gyfeillgarwch triw. Daw’n fyw i’r gynulleidfa drwy waith pypedau, caneuon a cherddoriaeth. Does neb i weld yn colli’r pengwin. Felly, mae’r bachgen bach yn penderfynu mynd â’r pengwin gartref ei hun, ac maen nhw’n cychwyn ar siwrnai mewn cwch i Begwn y De. Ond ar ôl cyrraedd yno, mae’r bachgen yn darganfod nad ei gartref oedd y pengwin yn chwilio amdano wedi’r cyfan, efallai.

dilynwch ni

£ 10 Teulu £35

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

13


Dydd Iau 23 Tachwedd 7.30yh Opra Cymru Y PERFFORMIAD CYNTAF ERIOED

Wythnos yng Nghymru Fydd Opera gan Gareth Glyn a Mererid Hopwood Yn seiliedig ar nofel Islwyn Ffowc Elis Gwireddir gweledigaeth Islwyn Ffowc Eis am ddyfodol ei famwlad – yn rhannol iwtopaidd, ac yn rhannol ddystopaidd - ar y llwyfan operatig mewn fersiwn gyffrous wedi’i dyfeisio gan ddau artist mwyaf creadigol Cymru, sef y cyfansoddwr Gareth Glyn a’r Prifardd Mererid Hopwood. 60 mlynedd ers cyhoeddi’r nofel, daw‘r unig gwmni opera iaith Gymraeg yn y byd â chast disglair o gantorion ynghyd, i adfywio’r stori rybuddiol hon am gariad, colled, cymuned a pherthyn drwy gyfrwng cerddoriaeth. Ysgrifennwyd yr opera yn y Gymraeg, ond diolch i’r ap ffôn symudol Sibrwd, bydd y perfformiadau yn ddealladwy i’r di-Gymraeg hefyd. Cyflwynir yr opera gyda chaniatâd caredig Ystad Islwyn Ffowc Elis a Gwasg Gomer.

14

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

£ 15 Dan 18 a myfyrwyr £5 Teulu £30


Nos Iau 30 Tachwedd 7.30yh

Aakash Odedra Rising Nritta (Kathak) gyda choreograffi gan Aakash Odedra Constellation gyda choreograffi gan Sidi Larbi Cherkaoui In The Shadow Of Man gyda choreograffi gan Akram Khan CUT gyda choreograffi gan Russell Maliphant

THE GLOBE AND MAIL (TORONTO)

£ 14 Gostyngiadau £12 Ysgolion £8

LLUN:

Chris Nash

Rising yw cynhyrchiad cyntaf yr Aakash Odedra Company. Yn llwyddiant ysgubol, mae’n waith sy’n cael ei berfformio gan Aakash Odedra, gan astudio gwahanol brosesau ac estheteg er mwyn creu iaith bersonol newydd. Mae Aakash yn perfformio dawnsfeydd unigol gyda choreograffi gan Sidi Larbi Cherkaoui, Akram Khan ac ef ei hun, gyda’r gwaith goleuo gan Michael Hulls a Willy Cessa. Maent i gyd yn defnyddio cefndir Aakash yn Kathak a Bharatanatyam i greu blas newydd ar ddawnsio cyfoes. Hefyd mae Aakash yn cyflwyno dawns Kathak unigol gyfoes gyda’r coreograffi ganddo ef ei hun. Mae’r cynhyrchiad wedi ennill sawl gwobr ac enwebiad iddo, gan gynnwys Gwobr Danza e Danza (Yr Eidal), Gwobr Perfformiad yr Wythnos Ddawns (Croatia), Gwobr y Gynulleidfa yng Ngŵyl Infant (Serbia), Gwobr Dora i’r Dawnsiwr Gwrywaidd Gorau (Canada) a chafodd ei enwebu am Wobr Bessie Efrog Newydd fel y Perfformiwr Gwrywaidd Gorau.

‘British Indian dancer Aakash Odedra is simply breathtaking.’

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

15


Nos Sadwrn 2 Rhagfyr 7.30yh ‘Big Band’ Coleg Brenhinol Cymru

Duke Ellington’s Nutcracker Suite Byddai’n anodd iawn dod o hyd i ‘Big Band’ sydd mor adloniadol a hyblyg, ac un sy’n swingio cymaint â ‘Big Band’ Coleg Brenhinol Cymru, sy’n mynd o nerth i nerth o dan gyfarwyddyd Robert ‘Teddy’ Smith. Ymunwch â hwy y Nadolig yma ar gyfer dehongliad jazz y pianydd, y cyfansoddwr a’r arweinydd band Americanaidd, Duke Ellington a Billy Strayhorn o The Nutcracker Suite gan Tchaikovsky. Rydym yn parhau i ddathlu gwaith Ellington yn yr ail hanner gan newid y ffocws i edrych ar rai o’i ganeuon lleisiol mawr a thalu teyrnged i rai o’i gantorion enwog, fel Ella Fitzgerald a Mahalia Jackson.

£ 12 Gostyngiadau £10

Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru

16 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Dydd Iau 14 Rhagfyr 1yp & 4.30yh Mae The People's Theatre Company yn cyflwyno

“Full of charm, fun and interactive enjoyment. The children loved it.”

Santa in Love gan Steven Lee

SHARON SMITH, SETTING MANAGER, GOWAR DAY NURSERY

Ydych chi eisiau gwybod cyfrinach? Cyfrinach Nadoligaidd! Efallai yr hoffech chi wybod o ble y daw’r dylwythen deg sydd ar ben y goeden Nadolig, neu pam nad ydych chi byth yn gweld corrach ellyll Nadolig, neu beth yn union a ddigwyddodd i Frosty y Dyn Eira? Neu efallai yr hoffech chi wybod y gyfrinach fwyaf ohonyn nhw i gyd...cyfrinach Siôn Corn a’r hyn y mae’n ei garu mwyaf yn gyfrinachol. Ai’r Anrhegion, Carw Llychlyn neu’r Eira? Wnewch chi byth ddyfalu, felly os ydych am wybod beth mae Siôn Corn yn ei garu fwyaf, ymunwch â Siôn Corn a’i ffrindiau yn y sioe gerdd wefreiddiol hon, sy’n llawn hwyl a sbri, gemau, chwerthin a’ch hoff ganeuon Nadolig. Bydd Siôn Corn ar gael ar ddiwedd y sioe i gwrdd â’ch plant bach, i ddarllen eu llythyron, ac i roi anrheg iddyn nhw. Felly cofiwch ddod â’ch camera i dynnu lluniau o’r plant yn gwenu.

dilynwch ni

“A great introduction to the theatre with just the right balance of sitting listening and taking part.” BRISTOL GUIDE

Hyd y sioe: Tua 60 munud gan gynnwys cyfarfod â Siôn Corn. £8.50

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

17


Digwyddiadau byw i ddod yng nghanolfan Taliesin Dydd Iau 1 - Dydd Sadwrn 3 Chwefror 7.30yh Perfformiad dydd Sadwrn wedi ei sain-ddisgrifio

Woman of Flowers gan Siôn Eirian gan ddilyn Saunders Lewis Cyd-Gynhyrchiad Theatr Pena | Taliesin Arts Centre Co-Production Dyw Blodeuwedd ddim fel merched eraill. Fe’i consuriwyd o flodau gwyllt gan y dewin Gwydion a’i rhoi’n wraig berffaith i’r tywysog a’r rhyfelwr Lleu, ond mae gwylltineb natur yn rhan o’i gwead a phan ddeffroir ei nwydau synhwyrus mae’r canlyniadau yn rhai gwaedlyd a brawychus. Mae Theatr Pena yn dychwelyd gyda cyd-gynhyrchiad cyntaf y Cwmni gyda Canolfan y Celfyddydau Taliesin, gyda llwyfaniad deinamig a gweledol gyffrous o hen chwedl am frad a dial. Mae Woman of Flowers yn addasiad barddonol cyhyrog o chwedl Blodeuwedd o’r Mabinogi gan yr awdur Cymraeg arobryn Sion Eirian, ac mae’n cyfuno elfennau o ddrama fydryddol enwog Saunders Lewis gyda deunydd gwreiddiol i greu ffantasi hudolus a thywyll.

Hyd: Tua 1 awr 20 munud [heb egwyl] 12+ oed Cefnogir gan Lywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru drwy’r Cynllun Teithio Celfyddydau Perfformio Cenedlaethol. Gyda chefnogaeth ychwanegol gan Curo Advisers Limited a’u partneriaid strategol. £ 14 Gostyngiadau £12 Ysgolion £8

18

Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Nos Iau 25 Ionawr 7.30yh Cynhyrchiad ar y cyd gan Chickenshed | Creu Cymru a ddatblygwyd gyda Gwasanaethau Cam-drin Domestig De Gwynedd

In the Absence of Silence Mae pump o ferched yn cyfarfod ar y traeth mewn tref lan môr am bicnic i ginio. Wrth i’r diwrnod fynd rhagddo, mae eu cyfeillgarwch a’u profiadau ar y cyd yn datgelu gwirioneddau erchyll o gorneli cudd eu bywydau. Ond, trwy eu torcalon a’u poen, sefydlir cwlwm cadarn o gryfder, cariad a gobaith. Mae In the Absence of Silence yn bortread gonest ac ingol o straeon sy’n cael eu cadw’n gudd yn llawer rhy aml, ac o’r gwirionedd cadarnhaol am yr hyn sy’n bosib pan gaiff gofidiau eu rhannu. Mae’r ddrama optimistig a phwerus yma wedi’i hysbrydoli gan gyfweliadau a gynhaliwyd gyda merched fel rhan o’r prosiect allgymorth, Goroeswyr. Yr oedran a argymhellir - 15+. Mae’n cynnwys iaith gref iawn a gall rhai themâu anesmwytho.

'You leave with a feeling of hope' ★★★★★ ENFIELD INDEPENDENT

£ 12 Gostyngiadau £10 Grwpiau £8

Nos Wener 9 Chwefror 7.30yh

Motionhouse Charge Syrcas dawns newydd a thrydanol gan Motionhouse

£ 14 Gostyngiadau £12 Ysgolion £8

LLUN:

Chris Nash

O’r wefr drydanol sy’n tanio bodau dynol i guriad ein calonnau a’r atgofion rydym yn eu creu, mae chwe pherfformiwr yn defnyddio dawns, acrobateg a thafluniadau digidol i dyrchu’n ddwfn i’r corff dynol, gan olrhain stori anhygoel yr egni yn ein bywydau.

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

19


Digwyddiadau darlledu Daw’r hydref â rhaglen amrywiol a chyffrous o berfformiadau darlledu gan National Theatre Yn Fyw, y Tŷ Opera Brenhinol a’r Royal Shakespeare Company. Mae tocynnau’r sioeau i gyd ar werth nawr. Ewch i’r wefan neu holwch yn y Swyddfa Docynnau am wybodaeth. SGRINIO BYW PRIS Y TOCYNNAU £14, Gostyngiadau £12 *Gall y tystysgrifau newid ar gyfer yr holl ddigwyddiadau sy’n cael eu ffrydio. Amseroedd bras yn unig yw’r amseroedd ar gyfer hyd pob cynhyrchiad sgrinio byw.

Dydd Sul 8 Hydref 2yp Royal Opera House

La bohème (Fel Yn Fyw 12A) Opera in four acts Cerddoriaeth: Giacomo Puccini Cyfarwyddwr: Richard Jones Arweinydd: Antonio Pappano

GWAITH CELF A DYLUNIO GRAFFEG: AKA

Mae’r cyfarwyddwr enwog Richard Jones (Boris Godunov, Il Trittico) yn cyfarwyddo cynhyrchiad newydd o La bohème, Puccini. Mae’r Opera hudolus yn ei chyfuniad ffraeth, angerddol o gomedi a thrasiedi, yn canolbwyntio ar fywydau grŵp o arlunwyr ifanc wrth iddyn nhw grafu bywoliaeth ar gyrion bohemaidd Paris, prif ddinas y 19eg ganrif. Cyflëir mewnwelediad craff sy’n nodweddiadol o waith Jones yn y clasur poblogaidd hwn, sy’n cael ei ddelweddu ar set ysblennydd, gonfensiynol Stewart Laing o’r 1850au.

20 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Hyd yr Opera: tua 2awr a 35munud (gan gynnwys un egwyl) Cenir yn Eidalaidd gydag uwchdeitlau Saesneg £ 14 Gostyngiadau £12


Nos Iau 19 Hydref 7yh NT Live - Encore screening

Hamlet (Fel Yn Fyw 12A) Mae Benedict Cumberbatch, a enwebwyd am Academy Award® yn chwarae’r brif ran yn nhrasiedi mawr Shakespeare. Wrth i’r wlad ymbaratoi am ryfel, mae teulu’n rhwygo’i hun yn ddarnau. Wedi ei orfodi i ddial am farwolaeth ei dad, ond wedi ei barlysu gan y dasg sydd o’i flaen, mae Hamlet yn gwylltio gyda’i sefyllfa amhosibl, sy’n bygwth ei bwyll a diogelwch y wladwriaeth.

Hyd y Sioe: Tua 3awr a 25 munud £ 14 Gostyngiadau £12

Dydd Sul 29 Hydref 2yp Y Tŷ Opera Brenhinol

Alice’s Adventures in Wonderland (Fel Yn Fyw 12A) Ballet mewn tair act Coreograffydd: Christopher Wheeldon Cerddoriaeth: Joby Talbot Ffrwydrodd ballet afieithus Christopher Wheeldon, Alice’s Adventures in Wonderland, ar y llwyfan yn 2011 yn gymysgedd wych o liw, hud llwyfan a choreograffi soffistigedig. Mae sgôr Joby Talbot yn cyfuno bydoedd sain cyfoes ag alawon ysgubol sy’n atgoffa rhywun o sgoriau ballet yr 19eg ganrif. Daw Alice ar draws cast o gymeriadau rhyfeddol y mae rhywun yn gallu eu hadnabod ar unwaith ond nid yw’r ballet yn osgoi is-gerrynt tywyllach stori Lewis Carroll, sy’n dangos y Ballet Brenhinol ar ei orau un. dilynwch ni

Hyd y cynhyrchiad yn fras: 2 awr 50 munud (gan gynnwys 2 egwyl) £ 14 Gostyngiadau £12

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

21


Nos Wener 3 Tachwedd 7yh RSC Yn Fyw – Sgrinio Eto

Coriolanus (Fel Yn Fyw 12A) Drama ryfel gynhyrfus â’i ffocws ar chwys maes y frwydr. Mae Coriolanus yn mynd â ni’n ôl i ddyddiau sefydlu gweriniaeth Rhufain ac mae’n rhaid iddo benderfynu pwy ydyw mewn gwirionedd, ac i bwy mae ei deyrngarwch. Mae Cyfarwyddwr Tymor Rhufain y Royal Shakespeare Company, Angus Jackson, yn cwblhau casgliad y cwmni o ddramâu Rhufeinig Shakespeare gyda chynhyrchiad angerddol, gyda Sope Dirisu (One Night in Miami, Donmar Warehouse, 2016) yn chwarae’r brif ran.

Hyd y cynhyrchiad: i’w gadarnhau £ 14 Gostyngiadau £12

Nos Wener 1 Rhagfyr 7yh Yn fyw o’r Theatr Genedlaethol

Follies (Fel Yn Fyw 12A) Cyfarwyddwr: Dominic Cooke Llwyfannir sioe gerdd enwog Stephen Sondheim am y tro cyntaf yn y Theatr Genedlaethol. Efrog Newydd, 1971. Mae yna barti ar lwyfan Theatr Weismann. Yfory, dymchwelir yr adeilad eiconig. Ddeng mlynedd ar hugain ar ôl eu perfformiad olaf, mae merched y Follies yn dod ynghyd am gwpwl o ddiodydd, i ganu caneuon a rhaffu celwyddau. Tracie Bennett, Janie Dee ac Imelda Staunton sy’n chwarae rhannau’r Follies gwych yn y cynhyrchiad newydd anhygoel hwn. 22 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Amser Rhedeg: i'w gadarnhau £ 14 Gostyngiadau £12


Nos Fawrth 5 Rhagfyr 7.15yh Tŷ Opera Brenhinol

The Nutcracker (Fel Yn Fyw 12A)

Hyd y bale: tua 2awr 15munud (gan gynnwys 1 egwyl)

Coreograffi: Peter Wright Ar ôl: Lev Ivanov Cerddoriaeth: Pyotr Il’Yich Tchaikovsky

£ 14 Gostyngiadau £12

Ystyrir cynhyrchiad Peter Wright ar gyfer y Bale Brenhinol, fel un o’r dehongliadau mwyaf parhaol a swynol o The Nutcracker. Ynghyd â’r cefndir Nadoligaidd, y plu eira sy’n dawnsio a hud y llwyfan syfrdanol, bale 1892 Lev Ivanov yw’r adloniant perffaith ar gyfer y Nadolig, a cherddoriaeth ragorol, ‘sugar-spun’ Tchaikovsky yw’r sgôr bale mwyaf adnabyddus.

Nos Fawrth 16 Ionawr 2018 7.15yh Tŷ Opera Brenhinol

Rigoletto (Fel Yn Fyw 12A) Opera mewn tair act Cerddoriaeth: Giuseppe Verdi, Cyfarwyddwr: David McVicar Arweinydd: Alexander Joel Llygru diniweidrwydd sydd wrth galon trasiedi ingol Verdi yng nghynhyrchiad David McVicar ar gyfer y Tŷ Opera Brenhinol. Mae gwŷr llys mewn dillad drudfawr yn ymgolli mewn rhialtwch a chyfeddach i gyfeiliant dawnsfeydd llesmeiriol ac afieithus Verdi. Ymhlith uchafbwyntiau cerddorol niferus yr opera mae’r darn llawn asbri, ‘La donna è mobile’, a’r pedwarawd godidog yn Act III sy’n plethu’r lleisiau gyda’i gilydd yn hyfryd gyda’r stori’n cyflymu i’w chasgliad dinistriol.

dilynwch ni

Hyd y cynhyrchiad: tua 2 awr 45 munud (gan gynnwys 1 egwyl) Y canu mewn Eidaleg gydag uwchdeitlau Saesneg £ 14 Gostyngiadau £12

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

23


Nos Sadwrn 20 Ionawr 2018 7yh National Theatre Yn Fyw

Young Marx

(Fel Yn Fyw 12A)

Rory Kinnear yw Marx yn y gomedi newydd yma. Mae’n 1850 ac mae terfysgwr mwyaf dychrynllyd Ewrop yn cuddio yn Soho. Does gan y chwyldroadwr tri deg dau oed ddim ceiniog o arian, mae’n anniddig ac mae’n flysig. Mae’n gyfuniad peryglus o wychder deallus, ffraethineb dychanol a difrïol ac anllythrennedd emosiynol cwbl blentynnaidd. Mae ei ysgrifennu wedi cael ei atal, ei briodas yn marw a’i ffrind Engels yn anobeithio wrth edrych arno’n gwastraffu ei athrylith. Ei unig obaith yw swydd gyda’r rheilffordd.

Hyd y cynhyrchiad: i’w gadarnhau £ 14 Gostyngiadau £12

Nos Lun 12 Mawrth 2018 7.15yh Y Tŷ Opera Brenhinol

Carmen (Fel Yn Fyw 12A) Opera mewn pedair act Cerddoriaeth: Georges Bizet Cyfarwyddwr: Barrie Kosky Arweinydd: Jakub Hrůša Carmen yw gwaith enwocaf y cyfansoddwr o Ffrainc, Georges Bizet, ac un o’r operâu enwocaf yn y ffurf yma ar gelfyddyd. Cawn safbwynt ffres yn yr opera boblogaidd hon yng nghynhyrchiad hynod gorfforol Barrie Kosky a grëwyd yn wreiddiol ar gyfer Opera Frankfurt. Y cyfarwyddwr o Awstralia yw un o gyfarwyddwyr opera mwyaf llwyddiannus y byd. Ar gyfer Carmen mae wedi dyfeisio fersiwn nad yw’n draddodiadol o gwbl, gan gynnwys cerddoriaeth sydd wedi’i hysgrifennu gan Bizet ar gyfer y sgôr, ond cerddoriaeth nad yw’n cael ei chlywed fel rheol, gan roi llais newydd i gymeriad canolog cwbl ryfeddol yr opera. 24 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Hyd y cynhyrchiad: tua 3 awr 20 munud (gan gynnwys 1 egwyl) Y canu mewn Ffrangeg gydag uwchdeitlau Saesneg £ 14 Gostyngiadau £12


Mae lleoliad mwyaf newydd Prifysgol Abertawe, y Neuadd Fawr, yn cynnig amrywiaeth o ddigwyddiadau diwylliannol i ategu’r rhaglen fywiog sy’n cael ei chyflwyno gan Ganolfan y Celfyddydau Taliesin. Ewch i’n gwefan ni i gael mwy o wybodaeth am ein holl ddigwyddiadau celfyddydol www.taliesinartscentre.co.uk

Campws y Bae Prifysgol Abertawe Ffordd Fabian 25


Nos Fercher 4 Hydref 7.30yh

Elin Manahan Thomas a Jeffrey Howard My Own Country Mae cyngerdd agoriadol G wyl ˆ Ryngwladol Abertawe eleni’n daith o amgylch y byd ar gân, diolch i’r soprano fyd-enwog o Abertawe, Elin Manahan Thomas, a’i phianydd Jeffrey Howard. Ochr yn ochr â chaneuon hudolus gan Debussy, Schubert ac eraill, cyflwynir premiere byd o gylch newydd o ganeuon am Abertawe gan Jeffrey Howard, wedi’u cyfansoddi ar gyfer G wyl ˆ Ryngwladol Abertawe eleni.

Y rhaglen i gynnwys: Debussy: Ariettes Oubliées Schubert: Lieder (y detholiad i’w gadarnhau) Rodrigo: Cuatro madrigals amatorios Barber: Hermit Songs Britten: British folk songs (y detholiad i’w gadarnhau) Warlock: My Own Country Howard: comisiwn newydd – premiere byd £17 Gostyngiadau £8.50 Dan 18 oed a myfyrwyr £5 Seddau heb eu cadw Pecyn Tocynnau’r Neuadd Fawr: Archebwch docyn ar gyfer My Own Country, Tim Horton, Llyˆr Williams ac Orpheus Sinfonia am £55

YN FYW • YN Y • NEUADD

FAWR

26

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr - archebu dros y ffôn 01792 60 49 00 / 01792 60 49 99


YN FYW • YN Y •

NEUADD

FAWR

Dydd Sul 8 Hydref 11.30yb

Dydd Sul 8 Hydref 2yp

Tim Horton

ˆ yl Sgwrs Cyfeillion yr W

Mae Tim Horton yn seren ddisglair ymhlith cenhedlaeth newydd o bianyddion yn y DU. Fel rhan o’r rhaglen heddiw, a gyflwynir fel rhan o daith Gw ˆ yl Llanandras, bydd Tim yn chwarae rhywfaint o gerddoriaeth fwyaf poblogaidd Beethoven ar gyfer y piano, a hefyd cerddoriaeth newydd, gyffrous sydd wedi’i chyfansoddi ˆ yl Llanandras eleni. fel rhan o W

Yr awdur, y darlledwr a’r cyfansoddwr adnabyddus, Stephen Johnson, sy’n ˆ Ffrindiau eleni. cyflwyno Sgwrs yr Wyl Mae Stephen yn wr ˆ disglair, gwybodus a doniol – peidiwch â cholli’r sgwrs yma.

Y rhaglen i gynnwys: Beethoven: Sonata i’r Piano yn A, Op 2 Rhif 2 Bagatelles after Beethoven: comisiwn i ddathlu pen blwydd Gw ˆ yl Llanandras yn dri deg pump oed Beethoven: Six Bagatelles, Op 126 Datganiad awr, dim egwyl £12 Gostyngiadau £6 Dan 18 oed a myfyrwyr £5 Seddau heb eu cadw Pecyn Tocynnau’r Neuadd Fawr: Archebwch docyn ar gyfer My Own Country, Tim Horton, Llyˆr Williams ac Orpheus Sinfonia am £55

Mae Stephen wedi cymryd rhan mewn cannoedd o raglenni radio ac, yn fwy diweddar, mae wedi bod yn canolbwyntio ar raglenni dogfen am gyfansoddwyr a cherddorion, ac yn arbennig y gyfres Discovering Music ar Radio 3. Mae hefyd yn gyflwynydd ar gyfres podlediad Classic Arts, Archive Classics. Hefyd mae Stephen wedi ymddangos ar y teledu sawl gwaith, gan gynnwys rhaglenni fel The Proms, The South Bank Show a The One Show. DIGWYDDIAD AM DDIM ond mae angen tocyn Seddau heb eu cadw Beth am wneud diwrnod ohoni drwy archebu tocynnau ar gyfer datganiad piano Tim Horton am 11am a chael cinio gyda ˆ yl cyn sgwrs Ffrindiau’r W Stephen am 2pm?

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian

27


Dydd Sul 8 Hydref 3.30yp

Llyr ˆ Williams Mae Llŷr Williams erbyn hyn yn un o’r unawdwyr sy’n ennyn yr edmygedd mwyaf yn y byd ar y piano. Mae ei ymweliad ag Abertawe heddiw’n canolbwyntio ar wyliau a theithio, gydag atgofion hapus gan Debussy, Britten ac eraill, a bydd yn cloi gyda chyfle prin i wrando ar ddarn eithriadol heriol gan Liszt, Réminiscences de Norma.

£17 Gostyngiadau £8.50 Dan 18 a myfyrwyr £5 Seddau heb eu cadw Pecyn Tocynnau’r Neuadd Fawr: Archebwch docyn ar gyfer My Own Country, Tim Horton, Llyˆr Williams ac Orpheus Sinfonia am £55

Y rhaglen i gynnwys: Debussy: Suite bergamasque Debussy: L’isle joyeuse Britten: Holiday Diary, Op.5 Albeniz, Granados, Mompou: Detholiad o ganeuon Sbaenaidd Liszt: Réminiscences de Norma

YN FYW • YN Y • NEUADD

FAWR

28

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr - archebu dros y ffôn 01792 60 49 00 / 01792 60 49 99


YN FYW • YN Y •

NEUADD

FAWR Nos Fercher 11 Hydref 7.30yh

Orpheus Sinfonia / Thomas Carroll O blith y talentau cerddorol disglair i ddod i’r amlwg yn Abertawe yn ystod y blynyddoedd diwethaf, Thomas Carroll yw un o’r rhai disgleiriaf. Mae bellach yn un o’r chwaraewyr soddgrwth enwocaf yn y byd ac mae Tom yn arwain ei gerddorfa ei hun hefyd, Orpheus Sinfonia, sydd, o dan ei gyfarwyddyd artistig, yn sefydlu ei hun fel un o’r cerddorfeydd ifanc mwyaf bywiog, deinamig ac ysbrydoledig.

Dewch i ymuno â hwy heno wrth iddynt berfformio am y tro cyntaf yn Abertawe, gyda rhaglen o glasuron poblogaidd bytholwyrdd. Y rhaglen i gynnwys: Mozart: Don Giovanni (agorawd) Schumann: Concerto i’r Soddgrwth yn A leiaf Op 129 (unawdydd Thomas Carroll) Mendelssohn: Symffoni rhif 4 ‘Italian’ £18 Gostyngiadau £9 Dan 18 a myfyrwyr £5 Seddau heb eu cadw Pecyn Tocynnau’r Neuadd Fawr: Archebwch docyn ar gyfer My Own Country, Tim Horton, Llyˆr Williams ac Orpheus Sinfonia am £55

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian

29


YN FYW • YN Y • NEUADD

FAWR

Nos Iau 26 Hydref 7.30yh

Xiaolu Guo: Once Upon a Time in the East Cyfres Darlithoedd Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe Curadur a chyflwynydd yr Athro Creadigrwydd, Owen Sheers Wedi degawd yn Ewrop, bydd yr awdur a chynhyrchydd ffilm llwyddiannus Xiaolu Guo yn rhannu detholiadau o’i chofiant rhagorol ‘Once Upon a Time in the East.’ Dyma lawlyfr o wersi bywyd, a ddisgrifiwyd fel 'Wild Swans' ar gyfer cenhedlaeth newydd ac a enillodd Llyfr yr Wythnos BBC4, sy’n adrodd hanes taith bywyd anghredadwy yr awdur - o ddechrau bywyd mewn cyflwr o ddiffyg maeth yn byw mewn pentref pysgota ar Fôr Dwyrain Tsieina i ysgol ffilm yng nghanol y ffyniant newydd yn Beijing ac ysgoloriaeth ym Mhrydain, sef ei chartref erbyn hyn. Mae’r darn gwrthryfelgar a thrawiadol hwn yn gosod yr olygfa’n 30

berffaith ar gyfer noswaith o drafod treiddgar ar y themâu mudo, llenyddiaeth a bywyd creadigol Xiaolu fel awdur a chynhyrchydd ffilmiau. £8 Myfyrwyr llawn amser ac ysgolion £5 Seddau heb eu cadw CYNNIG ARBENNIG - Os archebwch hefyd i weld She, A Chinese(18), ffilm lwyddiannus 2009 Xiaolu Guo, sy’n addasiad o’i nofel (sgrinio ar Nos Wener 27 Hydref yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin), byddwch yn derbyn gostyngiad o 20% ar bris tocyn cyfunol. Llyfrau ar gael I’w prynu ar y noson o’r llyfrwerthwr annibynnol Cover to Cover.

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr - archebu dros y ffôn 01792 60 49 00 / 01792 60 49 99


Dydd Sadwrn 4 Tachwedd 7.30yh

Ensemble Cymru Taith Pen-blwydd Bydd prif ensemble cerddoriaeth siambr Cymru, Ensemble Cymru, yn dathlu ei benblwydd yn 15 oed eleni, gyda chyngerdd estynedig ac arbennig iawn yn Y Neuadd Fawr, Abertawe yn yr hydref. Bydd yn dwyn ynghyd cerddorion byd-enwog sy'n teimlo'n angerddol am rannu cerddoriaeth siambr prin o Gymru a'r byd. Bydd Ensemble Cymru yn canolbwyntio ar gyfansoddwyr o Gymru gyda pherfformiad o Not the Stillness gan John Metcalf a gwaith cyfansoddwr newydd ifanc o Gymru, Claire Roberts. Bydd hefyd yn gyfle prin i glywed perfformiad byw o Chamber Music No. 1 gan Martinů sydd â'r cyfuniad anghyffredin o'r delyn a'r piano.

Hyd: 90 munud (yn cynnwys egwyl 15 munud) Y Rhaglen: Cerddoriaeth i'r delyn, piano, ffliwt, clarinét, fiola, feiolín a sielo Chamber Music no. 1 – Bohuslav Martinů Piano Quartet in A minor – Gustav Mahler Concert a Cinq – Joseph Jongen Not the Stillness – John Metcalf Block – Claire Roberts £10 Gostyngiadau £8 Myfyrwyr llawn amser ac ysgolion £4 Seddau heb eu cadw Cynnig Tocynnau Cynnar - y prisiau a ddangosir ar gael hyd at 13 Hydref 2017, ac yn cynnig hyd at 20% gan arbed ar bris tocyn llawn.

YN FYW • YN Y • NEUADD

FAWR Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian

31


YN FYW • YN Y • NEUADD

FAWR Nos Sadwrn 11 Tachwedd 7.30yh

Stile Antico In a Strange Land CYFANSODDWYR ELIZABETHAIDD ALLTUD Efallai nad oedd y Frenhines Elizabeth eisiau “creu ffenestri i eneidiau dynion”, ond wrth wynebu bygythiadau gartref a thramor, bu’n rhaid i’w theyrnasiad ddelio’n gynyddol llym â chefnogwyr yr hen grefydd Gatholig. Wedi’u rhwygo rhwng ufudd-dod a chydwybod, dewisodd rhai o gerddorion mwyaf talentog Lloegr - Philips, Dering a Dowland – fyw dramor fel alltudion. Mynegodd y cyfansoddwyr Catholig hynny a arhosodd yn Lloegr – a’r pennaf yn eu plith oedd William Byrd a Robert White – eu halltud ysbrydol drwy gyfrwng cerddoriaeth a gafodd effaith hynod emosiynol a dwys. 32

Mae Stile Antico yn ensemble Prydeinig sydd wedi sefydlu bellach fel un o’r lleisiau newydd mwyaf cyffrous a gwreiddiol yn ei faes ac mae wedi cynhyrchu discograffeg helaeth a llwyddiannus gyda’r label Harmonia Mundi. ‘Stile Antico is anything but antique. Their sound has the urgency and freshness you get from young voices, and an amazing rhythmic vitality.’ THE DAILY TELEGRAPH

‘Perhaps the most ravishing sound I heard this year.’ THE NEW YORKER Dewch i gyfarfod yr artistiaid: bydd y cantorion ar gael ar ôl y cyngerdd i siarad ag aelodau’r gynulleidfa.

£15 Gostyngiadau £12 Myfyrwyr £5 Seddau heb eu cadw

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr - archebu dros y ffôn 01792 60 49 00 / 01792 60 49 99


YN FYW • YN Y • NEUADD

Llun gan Rex Features

FAWR

Nos Iau 16 Tachwedd 7.30yh

David Carpanini – Ffigwr yn y Tirlun Darlith Flynyddol Richard Burton Bydd yr artist a’r argraffydd Cymraeg enwog yn traddodi sgwrs ddarluniadol a fydd yn cynnig archwiliad o’r prosesau creadigol a’r ysbrydoliaeth sydd wedi cynnal ei yrfa glodfawr sydd yn pontio dros chwe degawd, ac yn dogfennu’r tirluniau diwydiannol naturiol a chyfnewidiol ei ardal enedigol De Cymru.

David Carpanini: Storm Over the Avon

Mae’r casgliad yn bodoli diolch i weledigaeth y diweddar Clive Jenkins, ysgrifennydd cyffredinol yr ASTMS, noddwr mawr o’r celfyddydau a brodor o Bort Talbot. Mae’r gweithiau celf hyn yn ategu casgliad o argraffiadau a roddwyd yn hael gan David Carpanini yn 2016. DIGWYDDIAD RHAD AC AM DDIM btocyn gofynnol Seddau heb eu cadw

Bydd y ddarlith hefyd yn dynodi cyrhaeddiad casgliad o ddarluniau David Carpanini yn y Brifysgol, ar fenthyg gan Unite the Union. Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian

33


YN FYW • YN Y • NEUADD

FAWR

Dydd Sul 19 Tachwedd 3yp

Clasuron Opera Cerddorfa OCC Judith Howarth Soprano Paul Charles Clarke Tenor Timothy Burke Arweinydd Noswaith o uchafbwyntiau operatig gyda cherddoriaeth gan Puccini, Verdi, Tchaikovsky a Lehar, gan gynnwys detholiadau o Tosca, La traviata, Eugene Onegin a The Merry Widow.

34

Bydd hefyd agoriadau disglair o La forza del destino gan Verdi, William Tell gan Rossini a chlasuron poblogaidd arall. £20 Gostyngiadau £15 Myfyriwr PA £5

WN WN

WELSH NATIONAL OPERA CENEDLAETHOL CYMRU

WELSH NATIONAL

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr - archebu dros y ffôn 01792 60 49 00 / 01792 60OPERA 49 99 CENEDLAETHOL CYMRU


YN FYW • YN Y • NEUADD

Nos Iau 23 Tachwedd 7.30yh

Noswaith o Farddoniaeth gyda Simon Armitage a Daljit Nagra Cyfres Darlithoedd Canmlwyddiant Prifysgol Abertawe Curadur a chyflwynydd yr Athro Creadigrwydd, Owen Sheers Ymunwch â ni am gyfle prin i weld dau fardd hynod lwyddiannus yn arddangos eu sgiliau barddoni ar eu gorau. Mae Simon Armitage, Athro mewn Barddoniaeth yn Rhydychen, a Daljit Nagra, Bardd Preswyl gyda Radio 4, ymhlith y beirdd mwyaf cyffrous a pherthnasol yn y DU heddiw. Maent hefyd yn ddarlledwyr profiadol y mae eu gwaith yn cael ei astudio mewn llawer o ysgolion. Bydd Daljit Nagra yn darllen o’i gasgliad newydd British Museum - llyfr sy’n gofyn cwestiynau dwfn am ein moeseg a’n cyfrifoldebau ar adeg heriol iawn i’n synnwyr o hunaniaeth

FAWR genedlaethol. Bydd Simon Armitage yn darllen o’i gasgliad diweddaraf The Unaccompanied, sy’n adrodd hanes byd ar fin distryw. Bydd sesiwn holi ac ateb i ddilyn y darlleniadau, yna bydd y ddau fardd yn llofnodi copïau o’u llyfrau. DIGWYDDIAD AM DDIM mewn cydweithrediad â Being Human: A Festival of the Humanities - mae angen archebu. Mae’r w ˆ yl bellach yn ei phedwaredd flwyddyn ac mae’n cael ei harwain gan yr Ysgol Astudiaethau Uwch ym Mhrifysgol Llundain, mewn partneriaeth â a Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau a’r Academi Brydeinig. Mae’r bartneriaeth hon yn dwyn ynghyd y tri phrif gorff sy’n ymroi i gefnogi a hyrwyddo ymchwil yn y dyniaethau yn y DU ac yn rhyngwladol.

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe Campws y Bae Ffordd Fabian

35


YN FYW • YN Y • NEUADD

FAWR

Dydd Sul 10 Rhagfyr 2yp

Red Priest CARNIFAL BARÓC Y GAEAF Piers Adams – recorders Adam Summerhayes – fiolín Angela East – soddgrwth David Wright – harpsichord Mae’r pedwarawd baróc byd-enwog, Red Priest, o dan arweiniad yr athrylith ar y recorder, Piers Adams, yn cyflwyno gwledd gynnes o gerddoriaeth ar gyfer y gaeaf sy’n cael ei pherfformio yn eu steil unigryw a phwerus eu hunain. Bydd cerddoriaeth gan Vivaldi, Bach a Handel a rhai arwyr llai cyfarwydd hefyd, mewn arddangosfa o wychder baróc gyda naws fodern.

36

Bydd Concerto Corelli i’r Nadolig, y Gaeaf gan Vivaldi allan o Four Seasons, Carol Variations gan Van Eyck a chasgliad o ganeuon o’r Messiah gan Handel yn rhoi blas tymhorol i’r cyfan. £15 Gostyngiadau £12 Myfyrwyr £5 Seddau heb eu cadw

Digwyddiadau byw yn y Neuadd Fawr - archebu dros y ffôn 01792 60 49 00 / 01792 60 49 99


PRISIAU TOCYNNAU SINEMA £7.75, Gostyngiadau £6.50 Dechreuir derbyn archebion ar gyfer y tymor newydd ddydd Sadwrn, 16 Medi. Rhowch wybod i'r Swyddfa Docynnau ar adeg archebu os hoffech chi ddefnyddio'r cyfleusterau disgrifio sain neu chwyddo sain. Bydd tystysgrifau wedi eu harddangos lle bo modd. Am fanylion y penderfyniadau dosbarthu, a gwybodaeth bellach am gynnwys ffilm, ewch i www.bbfc.co.uk. Ewch i'n gwefan am ddiweddariadau ar dystysgrifau a hyd y sesiynau. Cofiwch ganiatáu digon o amser ar gyfer parcio. Ceir map ar gyfer parcio gyda’r nos ac ar y penwythnosau ar dudalen 52. Nos Fawrth 3 Hydref 7.30yh

The Big Sick (15) Cyf: Michael Showalter UDA 2017 2 awr Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano Yn seiliedig ar y garwriaeth a fu rhwng Kumail Nanjiani ac Emily V. Gordon, mae’r ffilm yn adrodd stori Kumail (sy’n cael ei chwarae ganddo ef ei hun), gŵr o Bacistan sydd eisiau bod yn gomedïwr ac sy’n cysylltu ag Emily, myfyrwraig, ar ôl un o’i sioeau standyp. Mae cyfarfyddiad am noson yn blodeuo i fod yn berthynas real iawn sy’n cymhlethu’r bywyd y mae ei rieni Mwslimaidd traddodiadol yn disgwyl i Kumail ei ddilyn. Pan gaiff Emily salwch anhysbys, mae’n gorfodi Kumail i fynd drwy’r argyfwng meddygol gyda’i rhieni, nad yw wedi’u cyfarfod erioed, gan ddelio hefyd â’r tynnu rhaff emosiynol rhwng ei deulu a’i galon. ‘There is comic gold in the cultural disconnect between Kumail and Emily’s congenial, if politically incorrect, father.’ NEWSWEEK

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

37


Nos Fercher 4 Hydref 7.30yh

Lift to the Scaffold (PG) Cyf: Louis Malle Ffrainc 1958 1 awr 31 munud gydag isdeitlau Jeanne Moreau, Maurice Ronet, Yori Bertin, Georges Poujouly Mae cyn awyrfilwr, Julien Tavernier, a’i feistres, Florence, yn cynllunio i lofruddio ei gŵr a bos Tavernier, Carala. Ar ôl y lladd, mae’r cyn-filwr yn cael ei ddal yn lifft y swyddfa ac yn methu cadw at y rendezvous a drefnwyd gyda Florence. Yn y cyfamser, mae dau ifanc yn eu harddegau’n dwyn car crand Tavernier ac, yn y diwedd, yn saethu twrist o’r Almaen mewn motel. Mae’r dystiolaeth i gyd yn pwyntio bys at un dyn. I gyd-fynd â’r perfformiadau pwyllog, proffesiynol ceir sgôr jazz ragorol gan Miles Davis. ‘a brilliant, preposterous slice of noir-suspense realism.’ THE GUARDIAN ‘Louis Malle’s debut crime thriller is punchy, cool and influential.’ TELEGRAPH

Nos Lun 9 Hydref 7.30yh

The Beguiled (15) Cyf: Sofia Coppola UDA 2017 1 awr 34 munud Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst, Elle Fanning Mae’r stori wedi’i lleoli yn ystod Rhyfel Cartref America mewn ysgol breswyl i ferched yn Virginia. Mae’r merched ifanc yno’n rhoi cartref i filwr y gelyn sydd wedi’i anafu. Wrth iddynt ddarparu lloches ar ei gyfer a thrin ei glwyfau, daw’r tŷ’n llawn tensiwn rhywiol a gelyniaeth beryglus, gyda thabŵs yn cael eu torri yn sgil digwyddiadau annisgwyl. ‘Witty, menacing and steamy (in every sense), The Beguiled is an intelligent update and Coppola’s best work to date. Oscars await.’ TOTAL FILM ‘Coppola is a virtuoso of image and sound but don’t mistake her delicate touch for weakness. The Beguiled is a hothouse flower of startling power and intimacy. You can’t shake it.’ ROLLING STONE 38 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Nos Fawrth 10 Hydref 7.30yh

Howards End (PG) Cyf: James Ivory Y DU/Japan/UDA 1992 2 awr 22 munud Anthony Hopkins, Vanessa Redgrave, Helena Bonham Carter, Emma Thompson Yn dathlu ei ben blwydd yn 25 oed, mae addasiad nodedig Merchant Ivoryaapos o Howards End yn dychwelyd i’r sinemâu wedi adfywiad newydd gwerth 4K. Caiff rhaniadau cymdeithasol a dosbarth Lloegr Edwardaidd eu rhwygo’n ddarnau wrth i dri theulu gwahanol ddod wyneb yn wyneb yn stori glasurol E.M. Forster. Cafodd y ffilm ei henwebu am naw o Wobrau’r Academi® a thorrodd dir newydd i ddramâu treftadaeth, gan gyfuno adloniant â soffistigeiddrwydd a chreu fformiwla sydd wedi cael ei adlewyrchu ers hynny yn Downton Abbey, The Crown a thu hwnt. Gyda chast o sêr, mae Howards End yn parhau’n gampwaith celfydd sydd yr un mor gain ac ingol ag erioed. ‘a sumptuous piece of heritage prestige cinema …. It looks as handsome and high-minded as ever.’ ★★★★ THE GUARDIAN

Nos Fercher 11 Hydref 7.30yh

Land of Mine (15) Cyf: Martin Zandvliet Denmarc/Yr Almaen 2015 1 awr 50 munud Roland Møller, Louis Hofmann, Joel Basman Saesneg ac Almaeneg/Danaidd gydag isdeitlau Mae’n 1945 ac, fel ymateb i benderfyniad milwrol gan Brydain, mae llywodraeth Denmarc wedi gorfod anfon 2000 o garcharorion rhyfel Almaenig i arfordir gorllewinol Denmarc i ddechrau ar y dasg lafurus a hynod beryglus o glirio gyda llaw 1.5 miliwn o ffrwydron tir o’r traethau. Mae’r gwaith yn cael ei wneud o dan oruchwyliaeth y Sarjant Danaidd sy’n graddol ddod i werthfawrogi pa mor erchyll yw’r gwaith. Enwebwyd yng nghategori’r Ffilm Orau mewn Iaith Dramor yn yr Oscars yn 2017 ‘The film works as a moving anti-war essay and as a gripping thriller.’ HOLLYWOOD REPORTER dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk 39


Nos Lun 16 Hydref 7.30yh

The Limehouse Golem (15) Cyf: Juan Carlos Medina Y DU 2016 1 awr 49 munud Olivia Cooke, Eddie Marsan, Bill Nighy Mae Llundain yn byw mewn ofn mawr gan fod llofrudd – sy’n cael ei alw’n The Limehouse Golem – â’i draed yn rhydd ac yn gadael negeseuon cryptig wedi’u hysgrifennu â gwaed y rhai mae’n eu lladd. Heb lawer o syniad pwy sy’n gyfrifol, a phwysau cynyddol gan y cyhoedd, mae Scotland Yard yn rhoi’r achos yng ngofal Arolygydd Kildare – ditectif profiadol sydd â gorffennol cythryblus ac sy’n amau ei fod wedi cael ei ddewis i’r swydd yn y gobaith y bydd yn methu. Mae ganddo restr hir o ddrwgweithredwyr a allai fod yn gyfrifol ond mae’n rhaid i Kildare gael help gan dyst, sydd â’i thrafferthion ei hun, er mwyn gallu atal y lladd a dwyn y llofrudd o flaen ei well. ‘this unlikely feminist Jack the Ripper-esque thriller cleverly unpicks late-Victorian London’s social strictures.’ THE GUARDIAN

Hysbyseb

Cyfle i archwilio hanes yr Aifft hynafol drwy lygaid y gorffennol a bod yn

Wirfoddolwr yng Nghanolfan yr Aifft Am ragor o fanylion cysylltwch â Rheolwr Gwirfoddolwyr yr Amgueddfa ar l.s.j.howells@swansea.ac.uk 01792 606065 40 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Nos Fawrth 17 Hydref 7.30yh

Back to Burgundy (15) Cyf: Cédric Klapisch Ffrainc 2017 1 awr 53 munud gydag isdeitlau Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot Mae’r ffilm yn adrodd stori Jean, sy’n dychwelyd i Bourgogne ar ôl deng mlynedd oddi yno, ar gais ei dad, gwneuthurwr gwin sydd ar ei wely angau. Ar ôl iddo farw, mae Jean, a’i frawd a’i chwaer, yn penderfynu cymryd yr awenau ym musnes y teulu. Wrth i’r tymhorau fynd heibio a hwythau’n rheoli popeth yn y winllan a chamau amrywiol y broses o wneud gwin, maent yn gofyn cwestiwn iddynt eu hunain – sut mae gwarchod y stad? ‘gorgeous landscapes showcased in everything from time-lapse photography to overhead shots, drone footage and seasonal side-by-side split-screen.’ HOLLYWOOD REPORTER

Nos Fercher 18 Hydref 7.30yh

Logan Lucky (12A) Cyf: Steven Soderbergh 2017 1 awr 59 munud Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, Katie Holmes Mae glöwr o Orllewin Virginia, Jimmy Logan, yn colli ei waith. Yn llawn anobaith, mae’n gofyn am gymorth ei frawd, Clyde, i gynllunio lladrad yn ystod Coca-Cola 600, un o rasys ceir mwyaf y flwyddyn gan NASCAR. ‘Steven Soderbergh’s first feature film in four years is a low-down, high-spirited redneck heist yarn.’ VARIETY

‘a comic thriller brimming with energy and wit.’ THE GUARDIAN

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

41


Dydd Llun 23 Hydref 5yh

Liyana (tyst. i’w chadarnau) Dir: Aaron Kopp, Amanda Kopp Y Swistir/Qatar/UDA 2017 gydag isdeitlau Rhaglen ddogfen Mae merch Swazi yn cychwyn ar ymchwil peryglus i achub ei brodyr bach sy’n efeilliaid. Mae’r rhaglen ddogfen a’r chwedl hybrid ffuglen hon wedi’i hanimeiddio, yn ffrwyth llafur dychymyg pump o blant amddifad yn Swaziland sydd yn cyfuno i adrodd stori o ddyfalbarhad o’u hatgofion tywyllaf a’u breuddwydion mwyaf disglair. Mae taith eu cymeriad ffuglennol wedi’i gydblethu gyda golygfeydd barddol a sylwadol dogfennol i greu dathliad o adrodd stori yn gyfunol sydd yn herio genre. Addas ar gyfer oedrannau 10+ Enillydd y Rhaglen Ddogfen Orau yng Ngŵyl Ffilm LA ‘Gorgeous. Unlike any documentary you have seen before.’ ENTERTAINMENT ‘A lyrical work that is as bright and captivating as it is poignant’ HOLLYWOOD REPORTER

Nos Lun 23 Hydref 7.30yh

Difret (12) Cyf: Zeresenay Mehari Ethiopia/UDA 2014 1 awr 39 munud gydag isdeitlau Meron Getnet, Tizita Hagere, Abel Abebe Mae’r ddrama lwyddiannus yma’n seiliedig ar stori wir ysbrydoledig merch ifanc o Ethiopia a chyfreithiwr penderfynol sydd yng nghanol gwrthdaro rhwng traddodiadau diwylliannol a datblygiad hawliau cyfartal yn eu gwlad. Pan gaiff Hirut, sy’n 14 oed, ei chipio yn nhraddodiad ei phentref gwledig o herwgipio merched ar gyfer priodi, mae’n brwydro’n ôl, gan ladd y sawl a’i cipiodd – y gŵr a fwriadwyd iddi – ar ddamwain. Mae’r gyfraith leol yn mynnu’r gosb eithaf i Hirut ond mae Meaza, cyfreithiwr llym ac angerddol, yn camu i’r adwy i frwydro drosti. Gyda bywyd Hirut yn y fantol, mae’n rhaid iddynt lunio achos o hunanamddiffyn yn erbyn un o draddodiadau hynaf a dyfnaf Ethiopia. Enillydd Gwobr y Gynulleidfa – Gŵyl Ffilmiau Sundance ‘An important story, told with commitment.’ TIME OUT 42 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Nos Fawrth 24 a Nos Fercher 25 Hydref 4.30yh a 7.30yh

Victoria and Abdul (PG) Cyf: Stephen Frears Y DU/UDA 2017 1 awr 52 munud Judi Dench, Ali Fazal, Olivia Williams, Michael Gambon Dyma stori wir ryfeddol am gyfeillgarwch annisgwyl ym mlynyddoedd diwethaf teyrnasiad nodedig y Frenhines Victoria. Pan mae Abdul Karim, clerc ifanc, yn teithio o India i gymryd rhan yn Jiwbilî Aur y Frenhines, mae’n synnu o weld y Frenhines ei hun yn cymryd ato. Wrth i’r Frenhines gwestiynu cyfyngiadau ei swydd, daw’r ddau’n ffrindiau annisgwyl a chlos, gyda theyrngarwch i’r naill a’r llall y mae ei thŷ a’i chylch mewnol yn ceisio’i ddinistrio. Wrth i’r cyfeillgarwch ddyfnhau, mae’r Frenhines yn dechrau gweld byd sy’n newid drwy lygaid newydd ac yn ailafael yn llawen yn ei dyngarwch. Nos Wener 27 Hydref 7.30yh

She, A Chinese (18) Cyf: Xiaolu Guo DU/Ffrainc /Yr Almaen /Tsieina 2009 1hr 43mins Lu Huang, Wei Yi Bo, Geoffrey Hutchings Mandarin/English Mae ffilm lwyddiannus 2009 Xiaolu Guo, sy’n addasiad o’i nofel ei hun, yn troi o gwmpas Mei, sef merch ifanc sy’n byw bywyd undonog yn ei phentref llychlyd yng nghefn gwlad Tsieina. Mae ei natur ddiorffwys yn mynd â hi i Loegr, gan ddarganfod bod “y gorllewin” cyn galeted â’r lle y gadawodd. Yn dilyn y ffilm bydd sesiwn Holi ac Ateb gyda chyfarwyddwr y ffilm. Yn cynnwys golygfeydd o natur rhywiol CYNNIG ARBENNIG - Os archebwch hefyd i fynychu’r Darlith Canmlwyddiant Xiaolu Guo, Once Upon a Time in the East, yn y Neuadd Fawr ar Nos Iau 26 Hydref, byddwch yn derbyn gostyngiad o 20% ar bris tocyn cyfunol. dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk 43


Nos Lun 30 Hydref 7.30yh

Wind River (15) Cyf: Taylor Sheridan UDA/Canada/Y DU 2017 1 awr 47 munud Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Kelsey Asbille, Julia Jones Mae asiant pysgod a bywyd gwyllt, Cory Lambert, yn darganfod corff yn niffeithwch garw Rhandir Indiaidd Wind River. Mae’r FBI yn anfon asiant newydd, Jane Banner, yno ond nid yw’n barod ar gyfer yr anawsterau mae’r tywydd eithriadol yn eu creu, nac am ba mor ynysig yw gaeaf Wyoming. Mae’n cyflogi Cory fel traciwr ac mae’r ddau’n mentro’n ddwfn i fyd sydd wedi’i anrheithio gan drais a’r elfennau, a lle mae rheolau’r gyfraith yn dod yn ail i reolau byd natur. ‘this near-masterpiece of mood and character study stands on its own as one of the very best movies I’ve seen this decade.’ CHICAGO SUN TIMES

Tuesday 31 October 7.30yh

The Endless Winter II; Surfing Europe (tyst. i’w chadarnau) Cyf: Matt Crocker, James Dean Y DU 2017 1 awr 34 munud Ffilm Ddogfen Mitch Corbett, Mark Harris Mae Ewrop, ers cyn cof, wedi bod yn gyrchfan delfrydol i syrffwyr teithiol. Arfordiroedd amrywiol a gwyllt, diwylliannau “eraill” rhyfeddol a thonnau perffaith: cymysgedd hudolus i’r eneidiau mentrus hynny a archwiliodd yr Hen Fyd yn y dechrau un am antur a chyfleoedd syrffio. A’r hyn a ddaeth i fod oedd pererindod flynyddol yn ystod y gaeaf, o’r Gogledd garw i haul y De. Hanner canrif yn ddiweddarach, rydym yn ymuno â chenhedlaeth newydd o syrffwyr Ewropeaidd wrth iddynt olrhain camau’r criw cyntaf arloesol a heriodd donnau Ewrop a chreu byd syrffio rhyfeddol. 44 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Monday 13 November 7.30yh

Detroit (15) Cyf: Kathryn Bigelow UDA 2017 2 awr 23 munud John Boyega, Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore Mae cyrch gan yr heddlu yn Detroit yn 1967 yn arwain at un o’r terfysgoedd hil mwyaf yn hanes yr Unol Daleithiau. Canolbwynt y stori yw digwyddiad cysylltiedig â’r Algiers Motel, a ddigwyddodd yn Detroit, Michigan ar Orffennaf 25, 1967, yn ystod y 12fed Terfysg Stryd oherwydd gwrthdaro hil. Mae’n ymwneud â marwolaeth tri dyn du a churo creulon ar naw o bobl eraill: saith o ddynion duon a dwy o wragedd gwynion. ‘A drama as powerful as it is timely.’ VARIETY ‘Tense, excruciating and entirely necessary.’ LOS ANGELES TIMES

Nos Lun 20 Tachwedd 4.30yh a 7.30yh

Goodbye Christopher Robin (PG) Cyf: Simon Curtis Y DU 2017 1 awr 47 munud Margot Robbie, Domhnall Gleeson, Kelly Macdonald Cipolwg prin ar y berthynas rhwng yr awdur plant annwyl, A. A. Milne, a’i fab Christopher Robin – ei deganau ef oedd yr ysbrydoliaeth i fyd hudolus Winnie the Pooh. Gyda’i fam, Daphne, a’i warchodwraig, Olive, mae Christopher Robin a’i deulu’n cael eu sgubo gan don llwyddiant rhyngwladol y llyfrau; y straeon hudolus ddaeth â gobaith a chysur i Loegr ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf. Ond gyda llygaid y byd ar Christopher Robin, beth fydd y gost i’r teulu?

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk 45


Nos Fawrth 21 Tachwedd 7.30yh

Mother! (18) Cyf: Darren Aronofsky UDA 2017 1 awr 55 munud Jennifer Lawrence, Xavier Bardem, Ed Harris, Michelle Pfeiffer Mae perthynas dau’n cael ei rhoi ar brawf pan mae gwesteion heb eu gwahodd yn cyrraedd eu cartref, gan darfu ar eu trefn hamddenol yn y ffilm iasoer, seicolegol hynod ddiffyg yma am gariad, ymrwymiad ac aberth.

Nos Fercher 22 Tachwedd 7.30yh

Blood Simple (15) Cyf: Joel Coen UDA 1984 1 awr 39 munud John Getz, Frances McDormand, Dan Hedaya, M. Emmet Walsh Mae Visser yn dditectif preifat diegwyddor sydd wedi cael ei logi gan berchennog bar yn Texas, Marty, i lofruddio gwraig anffyddlon Marty, Abby, a’i chariad. Ond mae Visser yn addasu mymryn ar y cynllun gwreiddiol i warchod mwy ar ei fuddiannau ei hun. Wedi twyll annisgwyl a llofruddiaeth un o’r unigolion pwysig yn y stori, mae pethau’n mynd allan o reolaeth a’r plot yn dilyn llinyn cymhleth o ddigwyddiadau llawn hiwmor tywyll. ‘a dazzling comedie noire, a dynamic, virtuoso display by a couple of talented fledgling filmmakers who give the conventions of the genre such a thorough workout that the result is a movie that’s fresh and exhilarating.’ LOS ANGELES TIMES 46 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Nos Lun 27 Tachwedd 5yh a 7.30yh

The Party (tyst. i’w chadarnau) Cyf: Sally Potter Y DU 2017 1 awr 11 munud Timothy Spall, Kristin Scott Thomas, Patricia Clarkson Comedi am drasiedi. Mae’n dechrau fel dathliad ac yn gorffen gyda gwaed ar y llawr. ‘A deliciously heightened, caviar-black comedy that sets up its brittle, bourgeois characters like bowling pins and gleefully knocks them down in 71 minutes flat.’ VARIETY ‘a short, sharp, funny shock of a movie; a theatrical drawing-room comedy which plays out in real time with elegance and dispatch.’ THE GUARDIAN

Nos Fawrth 28 Tachwedd 7.30yh

The Midwife/ Sage femme (12A) Cyf: Martin Provost Ffrainc 2017 1 awr 57 munud gydag isdeitlau Catherine Deneuve, Catherine Frot, Olivier Gourmet Drama chwerw felys am gyfeillgarwch annisgwyl sy’n datblygu rhwng Claire, bydwraig dalentog ond nerfus, a Béatrice, meistres i dad Claire ar un adeg a merch benderfynol iawn. Er eu bod yn gwbl wahanol ym mhob ffordd bron, daw’r ddwy i ddibynnu ar ei gilydd wrth iddynt geisio ymdopi â’r amgylchiadau anarferol ddaeth â hwy at ei gilydd yn yr astudiaeth graff hon o gymeriad pobl. ‘Delight is appropriate throughout.’ WALL STREET JOURNAL

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk 47


Nos Lun 4 Rhagfyr 7.30yh

Blade Runner 2049

(tyst. i’w chadarnau)

Cyf: Denis Villeneuve Y DU/UDA/Canada 2017 Harrison Ford, Ryan Gosling, Ana de Armas Ddeng mlynedd ar hugain ar ôl digwyddiadau’r ffilm gyntaf, mae rhedwr newydd, LAPD Officer K, yn canfod hen gyfrinach sydd â photensial i droi’r hyn sydd ar ôl o gymdeithas yn anhrefn lwyr. Mae darganfyddiad K yn ei arwain ar gyrch i ganfod Rick Deckard, cyn redwr LAPD sydd wedi bod ar goll am 30 o flynyddoedd.

Nos Lun 11 Rhagfyr 7.30yh

Hotel Salvation (PG) Cyf: Shubhashish Bhutiani India 2016 1 awr 39 munud Hindi gydag isdeitlau Adil Hussain, Lalit Behl, Geetanjali Kulkarni Mae’r gomedi Indiaidd dyner yma’n dilyn taith anodd mab modern sy’n gweithio’n rhy galed ac sy’n cael ei orfodi i fynd gyda’i dad 77 oed i ddinas sanctaidd Varanasi ar drywydd iachawdwriaeth. Yn hwyr yn y dydd, daw’r tad a’r mab i adnabod ei gilydd, mewn ystafell gyfyng mewn gwesty ac ar strydoedd gorlawn y ddinas hudolus. Y ffilm yma sydd wedi ennill sawl gwobr yw ffilm gyntaf Shubhashish Bhutiani, aelod o’r don newydd gyffrous o wneuthurwyr ffilmiau ifanc yn India. ‘Pulsating, Soulful, Lively tale, of Death. Rarely has any film about death been so lively, so pulsating, so soulful.’ FILMFESTIVALS.COM 48 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Tuesday 12 December 7.30yh

Caravaggio (15) Cyf: Derek Jarman Y DU 1986 1 awr 33 munud Nigel Terry, Sean Bean, Tilda Swinton, Nigel Davenport Mae’r portread ffuglennol hwn o arlunydd y Renaissance yn yr Eidal, Michelangelo Merisi da Caravaggio, yn dilyn y paentiwr wrth iddo grwydro’r strydoedd, gan ddefnyddio puteiniaid a phobl ddigartref yn aml fel modelau ar gyfer ei waith, rhywbeth a glodforid yn ei oes ef. Ag yntau mewn perthynas â dau gariad gwahanol iawn, Ranuccio a Lena, mae Caravaggio’n byw bywyd trwblus er gwaetha’i lwyddiant cymharol. Yn y diwedd, mae ei ymddygiad diofal yn ei roi yn ei fedd cyn ei amser. ‘there’s a genuine, haunting power to Jarman’s film.’ THE GUARDIAN

Nos Fercher 13 Rhagfyr 7.30yh

The Death of Stalin (15) Cyf: Armando Iannucci Ffrainc/Y DU 2017 1 awr 47 munud Jason Isaacs, Steve Buscemi, Olga Kurylenko, Jeffery Tambor, Andrea Riseborough Comedi ddychanol am ddyddiau olaf yr unben Sofietaidd. Yn seiliedig ar y nofel raffig gan Fabien Nury a Thierry Robin, mae’r ffilm yn croniclo sut bu i strôc Joseph Stalin yn 1953 greu anhrefn yn yr Undeb Sofietaidd ac ysbrydoli ymgyrch wyllt am bŵer ymhlith ei brif gynghorwyr.

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk 49


Nos Lun 18 Rhagfyr 7.30yh

Menashe (U) Cyf: Joshua Z Weinstein UDA 2017 1 awr 22 munud Saesneg ac Iddew-Almaenig gydag isdeitlau Menashe Lustig, Yoel Falkowitz, Ruben Niborski Yn ddwfn yng nghalon cymuned Hasidig Iddewig orthodocs eithaf Efrog Newydd, mae Menashe, gŵr ifanc caredig ond anffodus sy’n glerc mewn siop groser, yn ei chael yn anodd cael deupen llinyn ynghyd a bod yn dad cyfrifol i’w fab ifanc, Rieven, ar ôl marwolaeth ei wraig, Leah. Mae traddodiad yn gwahardd Menashe rhag magu ei fab ar ei ben ei hun felly mae ewythr llym Rieven yn ei fabwysiadu, gan dorri calon Menashe. Er bod Menashe fel pe bai’n methu goresgyn pob her ddaw i’w ran, mae ei rabbi’n rhoi un wythnos arbennig iddo gyda Rieven cyn cyfarfod coffa Leah. Dyma’i gyfle i brofi ei hun fel dyn priodol o ran ei ffydd ac fel tad, ac i ailennyn parch y rhai sy’n ei amau. Nos Fawrth 19 a Nos Fercher 20 Rhagfyr 4.30yh a 7.30yh

Murder on the Orient Express (tyst. i’w chadarnau) Cyf: Kenneth Branagh Malta/UDA 2017 Kenneth Branagh, Judi Dench, Johnny Depp, Penelope Cruz Mae nofel Agatha Christie, a gyhoeddwyd yn 1934, yn cael ei hystyried fel un o’r straeon mwyaf dyfeisgar i’w chreu erioed. Canolbwynt y nofel yw llofruddiaeth teicŵn Americanaidd ar drên enwog. Rhaid i’r ditectif o Wlad Belg, Hercule Poirot, ddatrys yr achos, ond gallai nifer o’r teithwyr fod yn llofruddion. Mae pawb yn cael eu hamau wrth i Poirot groesholi’r holl deithwyr a chwilio am gliwiau cyn i’r llofrudd gael cyfle i daro eto.

50 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60


Check out our wines at www.cpaswine.com or call us on 07387 101571

Y Neuadd Fawr Campws y Bae Prifysgol Abertawe Archebwch ar-lein - www.taliesinartscentre.co.uk Archebwch dros y ffôn - Ffoniwch Swyddfa Docynnau’r Neuadd Fawr ar 01792 604900 / 01792 604999 Casglwch docynnau ar gyfer Digwyddiadau’r Neuadd Fawr yn y Neuadd Fawr ar nosweithiau’r perfformiadau. Oriau agor y Swyddfa Docynnau - Dydd Llun - Dydd Gwener, 10yb. – 6yh, Dydd Sadwrn, 10yb - 4yp ac o 2 awr cyn perfformiad gyda’r nos ac ar y penwythnos. Ceir ychydig cyfyngedig o leoedd parcio am ddim ar gyfer y Rhaglen Ddiwylliannol yn ogystal â maes parcio Talu ac Arddangos gerllaw, ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe. Sir Stanley Clarke Auditorium

TIERED

➔ s ity pu a C am se k C an ar Sw on P t gle Sin

ay W

s od nce ra nt I SS

in e Ma anc tr En

Parcio hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn

Parcio am ddim ar gyfer Digwyddiadau Diwylliannol (efallai y codir ffioedd ar adegau eraill)

4 tM lbo Ta rt Po

Talu ac Arddangos Stand beiciau

20 21 22 23 24

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

RR

QQ PP NN MM LL KK JJ HH GG FF EE DD CC

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 2 3 4 5

3 4 5

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HOUSE SEATS & DISABLED

20 21 22 23 24 20 21 22

N M L K J H G F E D C B A

RR

QQ PP 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NN 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 MM 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 LL 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 KK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 JJ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 HH 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 GG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 FF 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 EE 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 DD 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 CC 14 15 16 17 18 19 20 21 22 BB 14 15 16 17 18 19 20 21 22 AA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

BB AA

5 6 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ay nW Afa

1 2 3 4 5

TIERED

Tennant Place

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ay W

Gower Square

N M L K J H G F E D C B A

Black Rock Point

h ac s Be ces Ac

rn ve Se

uare

“Delivering to restaurants and individuals who care about wine”

HALF STAGE

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk

51


Gwybodaeth Archebu ar-lein Archebwch unrhyw adeg o’r diwrnod gyda’n system archebu ar-lein newydd. Cliciwch ar y botwm ‘Archebwch Nawr’ ar ein gwefan. www.taliesinartscentre.co.uk Anfonwch y manylion ynglˆyn â faint o docynnau sydd eu hangen arnoch ac am ba ddigwyddiad (enw, dyddiad ac amser) ac os ydych yn derbyn unrhyw ostyngiad. Ychwanegwch £1 at y cyfanswm os hoffech i ni bostio’ch tocynnau atoch. Sieciau’n daladwy i: Brifysgol Abertawe. Anfoner at: Canolfan y Celfyddydau Taliesin, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PZ Ar gyfer digwyddiadau yn y Neuadd Fawr, anfonwch at: Y Neuadd Fawr, Campws y Bae, Ffordd Fabian, Abertawe, SA1 8EN Archebwch i Taliesin drwy ffonio 01792 602060 Archebwch i Y Neuadd Fawr drwy ffonio 01792 604900 / 604999

Nid oes modd ad-dalu tocynnau. Mewn achosion brys gellir cyfnewid tocynnau am ddigwyddiad arall, os ydym yn derbyn y tocynnau o leiaf 24 awr cyn y perfformiad. Codir tâl o £1 yr un tocyn am y gwasanaeth hwn. Nid yw’r gwasanaeth hwn yn gymwys i Huriadau Preifat.

Efallai na roddir mynediad i hwyr ddyfodiaid Llogi Taliesin Mae Taliesin yn cynnig amrywiaeth o gyfleusterau gwych ar gyfer cynadleddau a defnydd preifat o bob math. I gael gwybodaeth am brisiau, neu i drafod dyddiadau posibl a sut i logi’r ganolfan, cysylltwch â Sybil Crouch, 01792 295491

Cyfleusterau i bobl ag anghenion arbennig Rhowch wybod i staff y swyddfa docynnau os oes gennych unrhyw ofynion penodol a byddwn yn barod i’ch helpu.

Mae’r llyfryn tymhorol ar gael mewn print bras, neu yn ddigidol ar gais.

Oriau Agor

Cardiau Rhodd

Mae ein Swyddfa Docynnau Taliesin ar agor o Dydd Llun - Gwener: 10am-6pm Dydd Sadwrn: 10yb-1yp & 1.30yp-4yh ac ar nosweithiau perfformiad tan 15 munud ar ôl dechrau y perfformiad.

Mae cardiau rhodd ar gael yn y Swyddfa Docynnau i’w defnyddio ar gyfer holl ddigwyddiadau Taliesin a nwyddau’r Oriel.

Mae Swyddfa Docynnau’r Neuadd Fawr ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener, 10yb-6yh ac am 2 awr cyn perfformiad ar nosweithiau a phenwythnosau.

Efallai ni dderbynnir hwyrddyfodiad

Ad-daliadau

Campws Singleton Prifysgol Abertawe

Parcio cyhoeddus
 (ar gyfer gyda’r nosau a’r penwythnos) Parcio hygyrch i gadeiriau olwyn Talu ac Arddangos Stand beiciau

52 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Mynediad i gerddwyr


Information Book online/post/phone

Gift cards

Book at your convenience with our online booking system. www.taliesinartscentre.co.uk Send booking details. Please add £1 if you would like your tickets posted. Cheques made payable to: Swansea University. For events at Taliesin, send to: Taliesin Arts Centre, Singleton Park, Swansea SA2 8PZ For events at The Great Hall, send to: The Great Hall, Bay Campus, Fabian Way, Swansea SA1 8EN Booking for Taliesin Arts Centre on 01792 602060 Booking for The Great Hall on 01792 604900 / 604999.

Gift cards are available at the Box Office for all Taliesin events and Gallery purchases.

Opening Hours

Parking There is limited free parking plus a Pay and Display car park nearby for cultural events at Swansea University’s Bay Campus. There is free parking on evenings and weekends for cultural events at Taliesin Arts Centre, Singleton Campus.

Facilities for customers with disabilities Please inform the box office staff if you have any particular requirements and we will be happy to help.

Taliesin Box Office is open Monday-Friday: 10am-6pm Saturday: 10am-1pm & 1.30pm-4pm and on performance evenings until 15 minutes after the performance begins. Great Hall Box Office is open Monday-Friday 10am-6pm, Saturday 10am-4pm and from 2 hours prior to a performance during evenings and weekends, remaining open until 30 minutes after performance begins.

Refunds Tickets are not refundable. In the event of an emergency, tickets may be exchanged for an alternative event, only if we receive the tickets at least 24hrs before the performance. There is a charge of £1 per ticket for this service.

N M L K J H

➔ F

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

3

5

4

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

6

7 6

6 6 6 6

8 7

7 7 7 7

8 8 8 8 8

Seasonal brochure available in large print, or digitally on request. Latecomers may not be admitted

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 2 5 26 27 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 5 2 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 2 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 4 25 26 2 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 3 24 25 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

N M L K J H

A 3 4 5 6 G A G 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2 WW 4 25 6 7 5 F 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 3 6 2 5 5 26 2 4 1 27 3 28 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2 29 23 1 4 5 24 3 E 25 2 21 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 5 26 22 2 1 4 3 3 2 D D 4 2 2 5 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C 1 C 21 2 3 22 B 1 B 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 1 1

A

➔ E

A

LLWYFAN STAGE DYLUNIO: www.ridlerwebster.co.uk

dilynwch ni

archebwch ar-lein www.taliesinartscentre.co.uk 53


Hydref October

Tachwedd November

2 Vernon Watkins – The Strings of Song 5-6 Not About Heroes 12 The Hunting of the Snark 13 Leviathan 21 The World’s Wife

2 Jane Eyre: Hunangofiant 2 Nutcracker Suite gan Duke Ellington 4 Doug Scott CBE 14 Santa in Love 7-10 Eye of the Storm 11 Omar Sosa a Seckou Keita 14 Saba Douglas Hamilton 15-16 Gŵyl Ysgolion Shakespeare 17 Lost and Found 23 Wythnos yng Nghymru Fydd 30 Aakash Odedra

digwyddiadau darlledu

Rhagfyr December

Hydref October

Tachwedd November

Rhagfyr December

8 La bohème (Fel Yn Fyw 12A) 19 Hamlet (Fel Yn Fyw 12A) 29 Alice’s Adventures in Wonderland (Fel Yn Fyw 12A)

3

1 Follies (Fel Yn Fyw 12A) 5 The Nutcracker (Fel Yn Fyw 12A)

Coriolanus (Fel Yn Fyw 12A)

* Gall y tystysgrifau newid ar ddigwyddiadau sy’n cael eu ffrydio.

sinema

Hydref October 3 4 9 10 11

The Big Sick (15) Lift to the Scaffold (PG) The Beguiled (15) Howards End (PG) Land of Mine (15)

16 The Limehouse Golem (15) 17 Back to Burgundy (15) 18 Logan Lucky (12A) 22 Liyana (tyst. i’w chadarnau) 23 Difret (12)

24-25 Victoria and Abdul (PG) 27 She, A Chinese (18) 30 Wind River (15) 31 The Endless Winter II; Surfing Europe (tyst. i’w chadarnau)

22 Blood Simple (15) 27 The Party (tyst. i’w chadarnau)

28 The Midwife/ Sage femme (12A)

12 13

18 Menashe (U) 19-20 Murder on the Orient Express (tyst. i’w chadarnau)

Tachwedd November 13 Detroit (15) 20 Goodbye Christopher Robin (PG) 21 Mother! (18)

Rhagfyr December 4 Blade Runner 2049 (tyst. i’w chadarnau) 11 Hotel Salvation (PG)

Caravaggio (15) The Death of Stalin (15)

cerddoriaeth a sgyrsiau (Y Neuadd Fawr) Hydref October

4 Elin Manahan Thomas a Jeffrey Howard 8 Tim Horton ˆ yl 8 Sgwrs Cyfeillion yr W

8 Ll yr ˆ Williams 11 Orpheus Sinfonia / Thomas Carroll

26 Xiaolu Guo: Once Upon a Time in the East

Tachwedd November 4 Ensemble Cymru Taith Pen-blwydd 11 Stile Antico

16 David Carpanini – 23 Simon Armitage a Ffigwr yn y Tirlun Daljit Nagra 19 Clasuron Opera Cerddorfa OCC

Rhagfyr December 10

Red Priest

54 Archebwch dros y ffôn 01792 60 20 60

Clawr blaen: GWE 13 HYD Leviathan

perfformiadau byw

Taliesin Brochure | October-December | Welsh  
Taliesin Brochure | October-December | Welsh