Page 1

PHOTO Stu Allsopp

Swansea’s Free International Dance Festival Gŵyl Ddawns Ryngwladol ac am Ddim Abertawe

Humanhood NOMADIS

FREE EVENT / DIGWYDDIAD AM DDIM

Harnisch-Lacey Dance Theatre BOUNCE

Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING

PHOTO

Taliesin’s Dance Days 2017 presents a mix of modern, street, circus and traditional dance in and around Swansea city centre and Swansea Marina. Swansea joins a global network of cities, across Europe and as far as Argentina and Brazil, presenting dance in urban landscapes.

PHOTO

Huw Riden

Swansea’s Free International Dance Festival Gŵyl Ddawns Ryngwladol ac am Ddim Abertawe

Steven George Jones

Sat 8 & Sun 9 July 11am-5pm Sad 8 & Sul 9 Gorffennaf

For full details about the line-up for Dance Days Swansea 2017, visit taliesinartscentre.co.uk/dancedays or call 01792 60 20 60. Dyddiau Dawns Taliesin 2017 yn cyflwyno cymysgedd o ddawns fodern, stryd, syrcas a thraddodiadol yng nghanol dinas Abertawe ac o gwmpas Marina Abertawe. Mae Abertawe yn ymuno â rhwydwaith byd-eang o ddinasoedd, ar draws Ewrop a chyn belled â’r Ariannin a Brasil, sy’n cyflwyno dawns mewn tirweddau trefol. Am fanylion llawn y rhestr berfformio ar gyfer Dyddiau Dawns Abertawe 2017, ewch i taliesinartscentre.co.uk/dancedays neu ffoniwch 01792 60 20 60.

Citrus Arts SHIPWRECKS

Humanhood NOMADIS

Company Chameleon OF MAN AND BEAST

Jukebox Collective Performing Arts Academy Featuring Jodelle Douglas & Kate Morris Kapow ADRIFT Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING

Gary and Pel CARCRASH WEDDING

The Maria Evans Academy of Dance

Harnisch-Lacey Dance Theatre BOUNCE

Volcano Youth Company TEN MINUTES LONGER

Brian Slater

C-12 Dance Theatre SECRET ENCOUNTERS

PHOTO

County Youth Dance Company

Company Chameleon OF MAN AND BEAST

LINE-UP / YN CYMRYD RHAN

SAT 8 & SUN 9 JULY 11AM-5PM SAD 8 & SUL 9 GORFFENNAF www.taliesinartscentre.co.uk/dancedays @TaliesinSwansea #dancedays17 @taliesinfanpage


LL AN

Performance times are approximate and subject to change. Amseroedd y perfformiadau yn brasgywir ac gallai newid.

K

HE

N LE

VICTORIA GARDENS

S

AV

EN

ROAD N E AT H EE

R

UE

R LL HA LD

TH. DS

RA ST

A4217

S T REE T

TTY FA DY

A RO

A DR

PHOTO Stu Allsopp

3

Peidiwch â’i fethu! Secret Encounters Cwadrant y Ganolfan Siopa (Sad) Sgwâr Dylan Thomas (Sul) D Visit www.taliesinartscentre.co.uk/dancedays for full festival details. Ewch i www.taliesinartscentre.co.uk/dancedays am fanylion llawn yr ŵyl.

ST

DS

ND

A48

Catch it if you can! Secret Encounters The Quadrant Shopping Centre (Sat) Dylan Thomas Square (Sun) D

IN

G

AR

RD

S

ST

R

T EE

FO

R ST

LT M

EE

Castle Square

Quadrant T O N Shopping E L ING D Centre TON Swansea NG LLI City Centre WE

ND RA

AY

J

N

SS

Gary & Pel CARCRASH WEDDING

W ED

FO

N’

OX

RD

SW

I

NWM Garden

OX

LE

G KIN

D

CE

M 3.40pm Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING L 4.00pm Harnisch-Lacey Dance Theatre BOUNCE L 3.20pm

E

ST

HE

RO

AD

EET

W

J

Sun: Dylan Thomas Sq.

R L ST

D

F NWM Main Hall J Castle Square K Glynn Vivian Art Gallery L Oxford Street M Princess Way R O A D

A483

Jukebox Collective Performing Arts Academy. Jodelle Douglas & Kate Morris

A NWM City Side B NWM West C NWM South Dock D Sat: The Quadrant

SE MAN

W

STR

AY

LC

MA

Ampitheatre SOU

Gary & Pel CARCRASH WEDDING

TH

DOC

A B

RIN

A

K

COUNTY HALL N

Dylan Thomas Square Sunday 9 July 10am - 3pm @marina_mkt

EE T

Dylan Thomas Square

ST.

3.00pm

Harnisch-Lacey Dance Theatre BOUNCE

ROA

Humanhood NOMADIS

A

IN

L 18 AD A41 M 2.00pm Gary & Pel CARCRASHS K WEDDING ETTY RO 2.15pm Maria Evans Dance Academy K 2.30pm Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING L 1.45pm

TER WA L

D

PR

4.45pm

4.30pm

T. LL S

T

J

4.00pm

MWE

N

Jukebox Collective Performing Arts Academy. Jodelle Douglas & Kate Morris

3.20pm

CRO

SA

1.20pm

M L K

K

EA

Maria Evans Dance Academy

3.00pm

N

PL

Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING

1.00pm

2.40pm

MO U

T

Swansea City Centre / canol y ddinas Abertawe 1.00pm

2.20pm 2.30pm

Saturday 8 July / Sadwrn 8 Gorffennaf 12.40pm Gary & Pel CARCRASH WEDDING

2.00pm

Kapow ADRIFT

N

Citrus Arts SHIPWRECKS

1.15pm

XA

County Youth Dance Company

4.30pm

1.00pm

LE

4.10pm

12.40pm County Youth Dance Company

S T.

Humanhood NOMADIS

C F Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING D Citrus Arts SHIPWRECKS E Gary & Pel CARCRASH WEDDING A Kapow ADRIFT C Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING D Humanhood NOMADIS E County Youth Dance Company F Citrus Arts SHIPWRECKS E Company Chameleon (OMAB) A Gary & Pel CARCRASH WEDDING B Harnisch-Lacey Dance Theatre BOUNCE C

12.30pm Harnisch-Lacey Dance Theatre BOUNCE

S

Volcano Youth Company (TML)

3.50pm

B

PHOTO Jamie Morgans Photography

3.30pm

B

AD

Kapow ADRIFT

12.00pm Company Chameleon OF MAN AND BEAST (OMAB)

ST

GE

RO

County Youth Dance Company

3.00pm

12.00pm Humanhood NOMADIS

D RI

CU T

2.40pm

11.40am Kapow ADRIFT

83

NEW

Humanhood NOMADIS

11.30am Mr & Mrs Clark ELECTIONEERING

A4

83

Volcano Youth Company (TML)

2.20pm

11.20am Gary & Pel CARCRASH WEDDING

AD

A4

2.00pm

RO

ET

Kapow ADRIFT

EN

HIGH STR E

1.35pm

F E C F E F C F E F E

TH

PHOTO Kapow

12.50pm Citrus Arts SHIPWRECKS

AR

F A D C E

11.00am County Youth Dance Company

GU I

12.30pm County Youth Dance Company

F

RM

ST

12.15pm Volcano Youth Company TEN MINUTES LONGER (TML)

CA

National Waterfront Museum and surround / Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac o’i chwmpas

T

Sunday 9 July / Sul 9 Gorffennaf

National Waterfront Museum and surround / Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac o’i chwmpas

G YF E LA CH S T R E E T

Saturday 8 July / Sadwrn 8 Gorffennaf

National Waterfront Museum

City Entrance

Foyer

F For satnav Castle Square SA1 1DW & National Waterfront Museum SA1 3RD

Cafe

C

SWANSEA BAY

E

South Dock

Garden

Colonnade Entrance

D

Taliesin Dance Days - Programme 2017  

Dance Days is a two-day summer festival created by Taliesin Arts Centre. This whole weekend brings together performers from across the UK an...

Taliesin Dance Days - Programme 2017  

Dance Days is a two-day summer festival created by Taliesin Arts Centre. This whole weekend brings together performers from across the UK an...