Page 1

case

citymarketing in vogelaarwijk Morgenstond - identiteit, imago en vormgeving


4.1 / inleiding De De wijk Morgenstond staat bekend als een na-oorlogse wijk. In 1949 is de wijk uitgewerkt in het "Ontwerpuitbreidingsplan" van W.M. Dudok. In 1958 was de wijk Morgenstond helemaal af en klaar om in geleefd te worden.8 De wijk Morgenstond staat in de top vier van probleemwijken in Den Haag. Een wijk waar veel criminaliteit en leegstand heerst. Er wonen veel ��n-oudergezinnen, ex-gedetineerden en mensen met een laag inkomen. De gemeente Den Haag wil het imago van probleemwijken veranderen naar prachtwijken. In dit hoofdstuk zal gekeken worden naar de kenmerken van deze vogelaarwijk. Wat zijn de verhoudingen in een wijk als Morgenstond? Het imago van de wijk Morgenstond zou verbeterd moeten worden. De vraag is:

"Wat zijn de identiteit en het imago van de wijk Morgenstond? Hoe verhoudt de vormgeving van organisaties in de wijk Morgenstond zich tot de concepten van citymarketing?" Er zal onderzoek worden gedaan naar de vormgeving van vijf organisaties die actief zijn in de wijk. Afbeelding 12 bron: http://www.gemeentearchief.denhaag.nl/websitehga/geschiedenis/body_escamp.h

4.2 / verhoudingen in de wijk Zoals gebleken is in hoofdstuk 2 wordt de identiteit van een plaats onder meer bepaald door indentiteitsfactoren als ligging, ouderdom en attributen. In deze paragraaf wordt op basis van een aantal statistische gegevens een beeld gegeven van de wijk Morgenstond. Een aantal relevante elementen van deze vogelaarwijk worden behandeld: bewoners, etniciteit, architectuur, werkloosheid, scholing, voorzieningen.

4.2.1 / bewoners De totale hoeveelheid inwoners in de wijk Morgenstond is 17.450, 3,5% van de inwoners van Den Haag. Leefdtijdsgroep

0 t/m 19 jaar (personen) 20 t/m 64 jaar (personen) 65 jaar en ouder (personen)

Morgenstond 3.493 20% 11.2721 65% 2.685 15%

Totaal 17.450 100%9

De wijk wordt niet alleen als een vogelaarwijk bestempeld, maar ook als een multiculturele wijk. De belanrijkste nationaliteiten in de wijk zijn Nederlanders, Surinamers en overige niet-geindustrialiseerd.

ETNICITEIT

Morgenstond

Nederlands (personen) 7.378 42,3% Overig niet-geindustrialiseerd 2.538 14,9 % Surinaams (personen) 2.153 12,3 % Turks (personen) 1.966 11,3 % Marokkaans (personen) 1.406 8,1 % Overige geindustrialiseerd 893 5,2% Antilliaans & Arubaans (personen) 609 3,5 % Zuid-Europees (personen) 295 1,6 % Totaal 17.450 100%10

9 10

(Den Haag in Cijfers, Morgenstond 2011) (Den Haag in Cijfers, Morgenstond 2011)


4.2.2 / woningen

4.2.3 / Attributen

Er is al eerder aangegeven dat de wijk Morgenstond een na-oorlogse wijk is. De oude architectuur zorgde ervoor dat er niet veel diversiteit was in de woningvoorraad. Het grootste aantal woningen is tussen 1945 en 1959 gebouwd (6056). Om meer diverisiteit te krijgen in de wijk zijn een aantal woningen gesloopt en nieuwe terug geplaatst, in 2011 en later 1.453 woningen geplaatst. De totale woningvoorraad in de wijk Morgenstond staat nu op 9332 woningen.11

WINKELS In de wijk Morgenstond zijn twee winkelcentra, Winkelcentrum Leyweg en winkelcentrum Almeloplein De winkels worden in vijf categorie�n geplaatst Dagelijkse boodschappen: 55 Mode & luxe winkels: 40 Vrije tijd winkels: 16 In & om het huis winkels: 36 Detailhandel en overige winkels: 6 TOTAAL:

184 verkooppunten

(Leegstand van winkels)

(31)12

SCHOLEN In de wijk zijn in totaal 2476 kinderen met een leeftijd van 0 tot 13 jaar. Er staan in de wijk 3 basisscholen en er is ��n school voor het voortgezet onderwijs, waar 205 leerlingen naartoe gaan. Het merendeel van deze leerlingen gaan naar het praktijkonderwijs of naar het VMBO.

PARK Direct naast de wijk Morgenstond bevindt zich het Zuiderpark. Een park waarin een ieder bijvoorbeeld vrij mag barbequeen, ook zijn er kinderspeelplekken en een kinderboerderij. Elk jaar worden diverse evenementen en voorstellingen gehouden in het park, een bekend voorbeeld is Parkpop.

Afbeelding 13 bron: http://www.sloopwerk.nl/milieu/referenties.html Afbeelding 14 bron: http://www.annemulder.nl/?p=602 Afbeelding 15 bron: http://www.vtvjohanna.nl/Tinaarlostraat/

(Den Haag in Cijfers, Morgenstond 2011) (Den Haag in Cijfers, Morgenstond 2011) Afbeelding 16 bron: fotografie: Talia Kammann 11

12


Afbeelding 17 bron: http://www.htmfoto.net/algemeen/tonen2.php?pagina=1234097943 Afbeelding 18 bron: http://www.flickr.com/photos/neitramhoever/4641821549/


4.3 / wat zijn de plannen voor een beter imago? In het rapport De nieuwe aanpak voor Krachtwijken Den Haag Zuidwest, wijkactieplan (2007-heden)12 worden een aantal aandachtspunten genoemd voor het verbeteren van de wijken en het imago van de wijken, dat zijn: -

Wonen Werken Leren Integreren Veiligheid

Deze onderwerpen komen sterk overeen met de identiteitsfactoren die in citymarketing worden onderscheiden. De gemeente Den Haag zal samen met 3 woningco�peraties voor 4 vogelaarwijken 2,7 miljard euro investeren. De investeringen zullen gaan naar herstructurering en nieuwbouw in de wijken. Er zal worden ge�nvesteerd in het schoonhouden van de wijk, bijvoorbeeld door het plaatsen van ondergrondse vuilcontainers en het ovorkomen van zwerfafval. Voor jongeren komen in Morgenstond een "Urban Center" en een tweede "Koorenhuis". Er zullen voor deze jongeren verschillende actieve programma's beschikbaar zijn. Dit zijn eigentijdse activiteiten zoals "Urban sports", "Urban arts" en "Urban Lifestyle". Jongeren worden in en rond school ook meer betrokken.

Het wijkplatform Morgenstond laat in haar verslag van 29 september 2009 zien dat de communicatie verbeterd moet worden. Er zou meer gebruik gemaakt mogen worden van externe communicatie-middelen zoals: Den Haag Tv, Posthoorn (krant), Zuid West nieuws (krant), website, nieuwsbrief, digitale nieuwsbrief Morgenstond (6x per jaar), verbeterde public relations en posters voor aankomende activiteiten. Juist hierin kan een verbinding worden gemaakt met grafisch ontwerpen.

Gemeente Den Haag, De nieuwe aanpak voor Krachtwijken Den Haag Zuidwest, wijkactieplan (2007-heden), Den Haag: Gemeente Den Haag, (2007), http://www.denhaagwijkaanpak.nl/ 12

4.4 / organisaties actief in de wijk

Winkelcentrum Almeloplein

Florence Loevenstein, biedt thuiszorg, verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, in Den Haag en omstreken

Organisatie actief in koop- en huurwoningen in Den Haag Zuidwest

Logo van Den Haag, ontworpen door Anton Corbijn

Centrum Jeugd & Gezin Escamp is bedoeld voor iedereen die informatie wil hebben over opgroeien en opvoeden

Wijkplatform Morgenstond is een bewonersorganisatie die de leefbaarheid van Morgenstond wil verbeteren

Escamp paviljoen is een "medialab | Projectspace"

Het Koorenhuis is het kunstencentrum voor Den Haag Escamp

Maatschappelijke ondersteuning van omgeving en individu

Het Buurt Interventie Team (wijkveiligheid) stelt zich ten doel om een bijdrage te leveren aan het veiligheidsgevoel van de bewoners in Morgenstond

Theater Dakota, theater en film

Winkelcentrum Leyweg

Zuid 57 is een ontmoetingsplek voor kunst en cultuur, en voor ondernemers om zich in te vestigen


4.5 / vormgeving analyse In dIn deze paragraaf zal er onderzoek worden gedaan naar vijf organisaties die actief zijn in de wijk. Er wordt gekeken naar het bestaande logo en verdere uitingen. Kijkend naar de kleuren en vormen. Wordt de vormgeving consequent doorgevoerd en past die bij de identiteit en het imago dat ze willen uitstralen? Er zal antwoord worden gegeven op de onderzoeksvraag:

"Hoe verhoudt de vormgeving van organisaties in de wijk Morgenstond zich tot de concepten van citymarketing?" Per organisatie wordt eerst kort de achtergrond geschetst, met daarbij een lijst van uitingen waarvan de vormgeving geanalyseerd wordt. Vervolgens worden de bevindingen per organisatie gegeven.

4.5.1 / stichting mooi Stichting Mooi is actief in het leveren van welzijnswerk. De gemeente en Stichting Mooi werken samen om per wijk specifieke voorzieningen te treffen. De voorzieningen vari�ren van vrouwenbijeenkomsten tot het oefenen van de Nederlandse taal. Stichting Mooi bestaat voornamelijk uit vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan de wijk. Overzicht van uitingen: - Logo - Slogan - Website - Flyer

logo vormgeving analyse

Standaard logo / Paars en roze, witte achtergrond, slogan staat eronder

Logo op flyer Escamp / Zwart met een gele achtergrondkleur

Logo op algemene website / Blauw en paars met als achtergrondkleur

Logo op website Morgenstond / Wit met een schaduw met als achtergrond oranje

Logo op flyer algemeen / Paars en roze met als achtergrondkleur groen

slogan analyse De slogan "Mooi verbindt mensen" komt bijna overal onder het logo te staan.


Website vormgeving analyse linksboven / Algemeen: Blauw en paars als hoofdkleuren. De kopjes staan in het paars, overige tekst in het grijs en zwart. Beeldmateriaal zijn foto's van groepen mensen. Een jongerengroep die springt en een jongerengroep die poseert. linksONDER / Wijkwebsite: Logo van Mooi staat in het wit samen met "Morgenstond". Vier kopjes waarop men voor informatie kan klikken. Elke kop een andere kleur en afbeelding.

Vormgeving analyse

Algemeen Flyer algemeen: Een groene kleurige flyer met paarse tekst. Het logo is paars met rose. Het lettertype is een combinatie van schreef en schreefloos. De papier kwaliteit is ongeveer 300 grams papier.

Bevindingen

+ -

Positief: De uitingen zijn informatiegericht. Het lettertype is goed van formaat, duidelijk voor verschillende doelgroepen leesbaar.

Negatief: De uitingen hebben geen duidelijke identiteit. Het kleurenpalet verschilt tussen flyer, de logo met de website. De lettertypes worden door elkaar heen gebruikt, zoals schreef en schreefloos. Er is geen duidelijkheid over wat hun standaard lettertype is. Er is geen herkenbaarheid, door een teveel uiteenlopende vormgeving is het te algemeen en onpersoonlijk geworden.

Flyer Escamp: Een gele flyer met zwarte tekst. Het logo is zwart. De illustratie is aan de voorkant toegevoegd, afkomst is onduidelijk. Het lettertype is schreefloos. De papier kwaliteit is ongeveer 100 grams papier.


4.5.2 / winkelcentrum leyweg Winkelcentrum Leyweg is na het Haagse stadscentrum de grootste winkelstraat van de stad. In de tussentijd is deze wel vernieuwd; het is gemoderniseerd en men heeft wegen weggehaald om meer ruimte te cre�ren. Dit nieuwe winkelcentrum bestaat inmiddels alweer 14 jaar. Het is niet alleen vernieuwd, er zijn ook meerdere winkelblokken en appartementen bijgebouwd. Winkelcentrum Leyweg organiseert door het jaar heen verschillende braderieen, modeshows en een wekelijkse markt.

logo vormgeving analyse Het logo bestaat uit de kleuren (groen, geel, blauw en rood) en wordt merendeel geplaatst met een witte achtergrond.

Overzicht van uitingen: - Logo - Slogan - Website

slogan analyse

Afbeelding 18 bron: http://leyweg.info/site/home

website vormgeving analyse Home pagina bestaat uit geel in verschillende tinten. Per kopje een andere kleur, zoals rood, blauw en groen. Het toegepaste lettertype op de website is schreefloos. Op de website zijn beelden / foto's te zien van winkelende mensen. Beelden / foto's ie worden gebruikt op de website zijn van winkelende mensen.

Afbeelding 19 bron: http://leyweg.info/site/home


overige uitingen vormgeving analyse Het logo wordt bij evementen vergroot getoond. Wanneer Winkelcentrum Leyweg en een ander bedrijf samenwerken, wordt het logo in de huisstijl van het andere bedrijf verwerkt.

4.5.3 / verzorgingshuis florence loevestein Verzorgingshuis Florence Loevestein is opgericht in 1961. Florence biedt zorg en activiteiten voor de wijkbewoners. Men kan er mee-eten, er zijn bijeenkomsten voor mensen die begeleiding nodig hebben en voor werkzoekende wijkbewoners is er werk en opleiding. Overzicht van uitingen: - Logo - Slogan - Website - Magazine - Flyer - Evenementen (Concours) - Restaurant 't Loefje, poster

logo & slogan vormgeving analyse Bestaat uit de kleuren oranje en blauw. De slogan luidt: "Zorg met respect".

Afbeelding 22 bron: http://www.florence.nl/home?steID=1&catID=48

Bevindingen Positief: De kleuren van het logo worden consequent toegepast in logo en andere uitingen Negatief: De identiteit, verbeeld door het logo, wordt op verschillende elementen toegepast. De enigeuiting die varieert is de website, waarbij het kleurenpalet in vlakken wordt gebruikt. Afbeelding 20 bron: http://haagsallerlei.nl/?p=1415 Afbeelding 21 bron: http://leyweg.info/fotos/album/facebookactie


website vormgeving analyse De kleuren van de huisstijl zijn in de website doorgevoerd. Naast de kleuren oranje, blauw en licht blauw is ook groen toegevoegd.

flyer vormgeving analyse Het kleurgebruik op de flyer is oranje en blauw. Het lettertype is schreefloos. De afbeelding op de voorkant is Florence Loevesteinlaan.

Afbeelding 23 bron: http://www.florence.nl/home?steID=1&catID=48

magazine vormgeving analyse In het magazine worden verschillende kleuren gebruikt zoals, paars, groen, geel en bruin. Het lettertype van het logo wordt doorgevoerd in de hoofdstukken. De overige tekst heeft een ander lettertype. Voor de titel van het magazine "Flore" is het lettertype niet gelijk aan overige uitingen.

Afbeelding 24 bron: Scan van bestaand blad

Afbeelding 25 bron: Scan van bestaande flyer


evenementen vormgeving analyse De flyer bestaat uit de kleuren blauw, licht blauw, oranje en groen. Het lettertype van het logo is doorgevoerd in de titel. De achtergrond afbeelding is een wazige foto met een kleuren filter er overheen.

Afbeelding 26 bron: http://www.wietsevreugdenhil.nl/referenties.html Afbeelding 27-29 bron: http://www.mijnalbum.nl/Album=HZI8V38V


restaurant 't loefje, poster vormgeving analyse De kleuren oranje en blauw zijn in de tekst doorgevoerd. Het lettertype wijkt af van het originele lettertype. De prijzenlijst is met schreef en de aanbiedingen zijn schreefloos. De afbeeldingen zijn in dezelfde stijl gefotografeerd.

Afbeelding 30-32 bron: Scan van bestaande afbeeldingen van Restaurant 't Loefje

Bevindingen Positief: Over het geheel genomen wordt in de verschillende uitingen van Florence, zijn kleurenpalet en de lettertype goed doorgevoerd. Uit de beeldtaal blijkt duidelijk dat het over zorg en ouderen gaat. Negatief: Het magazine past niet in hun huisstijl. Het magazine maakt gebruik van veel verschillende kleuren zoals, geel, paars, roood, bruin, etc. Het lettertype wijkt af van hun huisstijl en wordt niet concequent doorgevoerd. De beeldtaal en de sfeer van de beelden passen niet bij hun concept. Het gaat niet meer over de zorg en ouderen. Het magazine is niet ontworpen met de huisstijl. Uit onderzoek blijkt dat de layout standaard is en op meerdere tijdschriften wordt toegepast. Dit geeft al aan dat er niet speciaal ontworpen is voor Florence. In de Concours flyer en poster zit veel ruis. Er worden teveel kleuren gebruikt, kleuren die niet voorkomen in hun huisstijl. Het beeldgebruik wijkt af, het beeld is niet duidelijk en er is ��n kleur toegepast.


4.5.4 / wijkplatform morgenstond Wijkplatform Morgenstond is een organisatie die zorgt voor het "algemeen wijkbelang". Zij proberen zoveel mogelijk de bewoners van Morgenstond te vertegenwoordigen. Daarvoor organiseren ze verschillende activiteiten voor de wijkbewoners. Zij hebben direct contact met de gemeente.

website vormgeving analyse De kleuren van de website komen niet overheen met die van het logo. Het lettertype is schreefloos, anders dan dat van hun wijkblad. Voor kopjes op de website worden er gekleurde vakjes gebruikt.

Hun doel voor de wijk Morgenstond is: - Dat er genoeg middelen en voorzieningen zijn voor de bewoners van de wijk Morgenstond - Activiteiten te organiseren voor meer participatie van bewoners - Vele activiteiten begeleiden die zorgen voor een betere samenlevingen in de wijk Morgenstond. Hierbij zijn ook personen betrokken die zorgen voor de wijkkrant- een krant met een duidelijk overzicht van alle gebeurtenissen in de wijk. Overzicht van uitingen: - Logo - Website - Wijkblad

logo vormgeving analyse Illustratie van een opgaande zon, mensen hand in hand, de kleuren zijn in geel en groen met een witte achtergrond. Afbeelding 35 bron: http://www.wijkplatformmorgenstond.nl/wp/

wijkblad vormgeving analyse Het informatief blad met recente gebeurtenissen en informatie over activiteiten in de wijk. De buitenkant bestaat uit kleur, de binnenkleur bestaat alleen uit zwart wit. Het lettertype wordt doorgevoerd in de titel kopjes en tekst. De teksten staan in twee kolommen. Afbeeldingen zijn foto's, de ene met wat meer pixels dan de andere.

Afbeelding 34 bron: http://www.wijkplatformmorgenstond.nl/wp/2011/10/11/projectvoorstellen-wijkplatform-morgenstond-2012/

bevindingen Positief: Het logo wordt concequent doorgevoerd. Negatief: Er is geen duidelijk lettertype dat wordt doorgevoerd. De kleur van het logo is op het maandblad anders dan op de website. Afbeeldingen in het wijkblad zijn van slechte kwaliteit

Afbeelding 36 bron: Scan van bestaand wijkblad Morgenstond


4.5.5 / escamp paviljoen Escamp paviljoen is een glazen kas. Het bevindt zich naast het stadsdeelkantoor op de Leyweg. Escamp paviljoen is een "medialab | Projectspace". Doel is ervoor te zorgen dat jongeren betrokken worden bij diverse mediaproducties, die zorgen voorverspreiding van informatie. In het Escamp paviljoen wordt alles ontwikkeld en geproduceerd. Een plek waar jongeren elkaar ontmoeten en kunnen samenwerken.

logo vormgeving analyse Een wit, rechthoekig blok met daarin "Escamp". Het lettertyp is constant hetzelfde, maar wel in verschillende maten en diktes toegepast. Alles is in de kleur zwart.

Overzicht van uitingen: - Logo - Website - Flyer - Foto collectie (the Best of)

Afbeelding 37 bron: Scan van een logo op flyer

website vormgeving analyse Het logo staat bovenaan de website. Er zijn verschillende blokken gecre�erd om elk item apart neer te kunnen zetten. De kopjes op de website staan in een zwarte balk met witte tekst. Er is gebruik gemaakt van hetzelfde lettertype als in het logo. De afbeeldingen zijn zelfgemaakte foto's. Afbeelding 38 bron: http://www.escamp.com/

Bevindingen Positief: Een duidelijke identiteit. Het is leesbaar voor buitenstaanders dat de vormgeving van "Escamp paviljoen" komt. De kleuren en lettertypen zijn consequent doorgevoerd. De combinatie van beeld en tekst is elke keer in een stramien geplaatst. Negatief: De leesteksten zijn slecht leesbaar door dat alles in kapitalenis gezet. Het kan ook liggen aan verkeerd keus gekozen lettertype. Regelafstanden mogen wat netter worden gezet. Op sommige gedeeltes lijkt het heel propperig door de combinatie lettertype en beeld.


flyer vormgeving analyse Het witte blok is vergroot, met daarin meer tekst. Er zijn veel varianten gebruikt van het lettertype, vet, light, groot, klein en alles in kapitalen. De achtergrondbeelden voor en achter zijn foto's van het paviljoen zelf.

Afbeelding 39-40 bron: Scan van bestaande flyer

Afbeelding 41-42 bron: http://www.escamp.com/best-of-escamp/

fotocollectie (the best of) vormgeving analyse Het logo van Escamp is veranderd. Er zit diepte in met witte randen. De foto's laten uit personen met hun eigen bedrijf zien.


4.6 / Conclusie van case: In de case is onderzoek gedaan naar de identiteit en het imago van de wijk Morgenstond. Daarbij is gekeken naar de verschillende uitingen van organisaties. De deelvraag die beantwoord kan worden door deze analyse is:

"Hoe verhoudt de vormgeving van organisaties in de wijk Morgenstond zich tot het concept van citymarketing?" In het rapport De nieuwe aanpak voor Krachtwijken Den Haag Zuidwest, wijkactieplan (2007-heden) 18 worden een aantal aandachtspunten genoemd voor het verbeteren van de wijken en het imago van de wijken, dat zijn; wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. Elk organisatie geeft een bijdrage aan ��n van deze aandachtspunten. Stichting Mooi richt zich op de wijkbewoners met doelgerichte voorzieningen om te integreren en te leren. De vormgeving van Stichting Mooi komt niet overeen met hun visie. De vormgeving is te algemeen en onpersoonlijk wat zich niet genoeg richt op de wijkbewoners. Het Winkelcentrum Leyweg richt zich op wonen en werken, door diverse winkels te vestigen. De vormgeving bestaat uit een logo, er is geen identiteit en / of beeldtaal. Het is onduidelijk wat het Winkelcentrum Leyweg wil leveren aan de wijk. Verzorgingshuis Florence zorgt voor; wonen, werken en leren. Florence heeft verschillende voorzieningen die zij kunnen leveren voor de wijk Morgenstond. Door onjuiste of geen communicatie naar de wijkbewoners, weet men niet wat hun toevoeging is aan de wijk. Florence heeft een duidelijk identiteit, wordt alleen niet consequent doorgevoerd. Het wijkplatform Morgenstond richt voor het "algemeen wijkbelang". Zij proberen zoveel mogelijk de bewoners van Morgenstond te vertegenwoordigen. In het kader van het rapport De nieuwe aanpak voor Krachtwijken Den Haag Zuidwest, wijkactieplan (2007-heden) 19 richten zij zich juist op alle aandachtspunten voor het verbeteren van de wijk. Wijkplatform Morgenstond wil hun communicatie verbeteren voor de wijkbewoners. Dit komt niet overeen met hun vormGemeente Den Haag, De nieuwe aanpak voor Krachtwijken Den Haag Zuidwest, wijkactieplan (2007-heden), Den Haag: Gemeente Den Haag, (2007), http://www.denhaagwijkaanpak.nl/ 19 Gemeente Den Haag, De nieuwe aanpak voor Krachtwijken Den Haag Zuidwest, wijkactieplan (2007-heden), Den Haag: Gemeente Den Haag, (2007), http://www.denhaagwijkaanpak.nl/ 20 Kotler, P. (1999), et al. 18

talIa kaMMaNN | GraFISCH ONtWErpEN | 0796434 | DEN HaaG 2012

geving en uitingen. De enige communicatie middelen zijn; krant en website. Dit maakt het niet toegankelijk voor wijkbewoners, om mee te denken en te participeren. Escamp paviljoen is een "medialab | Projectspace". Hun doel is jongeren te betrekken bij diverse mediaproducties. In het kader van aandachtspunten richten zij zich op leren, werken en integreren. De vormgeving komt goed overheen met hun visie. Samen met de jongeren maken zij foto's, flyers en magazine. De jongeren worden op deze manier meer betrokken bij de wijk. In het geheel genomen, lijkt merendeel van de organisaties geen duidelijk identiteit te hebben. Er is geen samenhangen tussen hun visie en de vormgeving. Een individu kan het niet beoordelen in termen van overtuigingen, idee�n en indrukken die mensen hebben van een organisatie.20 Het imago is ondefineerbaar en kan uitlopen van positieve, neutrale of negatieve imago.

Citymarketing in vogelaarwijk, case  

Vogelaarwijken ook wel "probleem" wijken hebben een slecht imago. Heb ik onderzoek gedaan naar een vogelaarwijk als Morgenstond in Den Haag...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you