__MAIN_TEXT__

Page 1

KLEDNING - TERRASSE STAFFASJELEKTER - TRETAK For moderne byggestil www.talgo.no


NYHET! Skjult innfesting

ET TRYGT MILJØVALG

RÅSTOFFET

PRODUKTET - LIVSLØP

PRODUKTET - EGENSKAPER

BYGGET

Våre MøreRoyal®-produkter er fremstilt av sertifisert råstoff fra bærekraftig skog. 70% eller mer av råstoffet vil pr desfinisjon inneha denne sertifiseringen.

MøreRoyal® har den internasjonale miljødeklarasjonen EPD som klargjør sluttproduktets miljøaspekter.

MøreRoyal® er et godkjent ECOprodukt. Faktiske miljøegenskaper er vurdert basert på gjeldende EPD.

MøreRoyal® brukes hyppig i BREEAMsertifiserte bygg. (BREEAM - Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bærekraftige bygninger.) Gir en detaljert oppskrift på hvordan man bygger bærekraftige bygg i praksis. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon

Setersvart RS25 Dobbelfals rettkant 29x98/123 Foto: Ragnar Hartvig 2.


NG

•3

•3 5

S ERFAR I

NG

ÅR

5

ÅR I S ERFAR

Concise Collection® er en serie med trelastprodukter spesialutviklet for moderne arkitektur med rette linjer, skarpere kanter og et strammere uttrykk. Dette for å møte huskjedenes og forbrukernes økte fokus på design og finish, og et stadig voksende marked for funkisboliger og boliger som har elementer og inspirasjon fra denne byggestilen. Den moderne boligbyggeren er også opptatt av å gjøre gode valg for miljøet.

PROFILENE På hele kolleksjonen er alle profiler strammet opp, alle buede kanter og runde hjørner er fjernet og erstattet av en liten faskant i hjørnene for å hindre oppflising av materialene. Dette skaper et tydelig designuttrykk og en designlikhet i Concise Collection® som sikrer at alle produktene passer sammen.

OVERFLATEN Overflaten på alle produkter i Concise Collection® gjennomgår en lett strukturhøvling – en sawcut. Det betyr at i produksjonsprosessen blir materialene tilført ørsmå mønster i overflaten som gir en følelse av å være “børstet” – kall det gjerne en comfortstruktur. Fargepigmentene hefter bedre og strukturen gir mindre fiberreisning i treverket.

Produkter i Concise Collection®: • KLEDNING • TERRASSEBORD • FASADELEKTER

• TRETAK 3.


• • NG

•3 5

S ERFAR I

NG

•3

KLEDNING

ÅR

5

ÅR I S ERFAR

PLETTFRI FASADE - SKJULT INNFESTING

TESTRESULTATER

Fasaden har fått et økt fokus og vi er opptatt både av funksjon og design. Kledningen skal være enkel å montere, være ferdigbehandlet ved montering og trenge lite vedlikehold. Samtidig skal boligen være estetisk flott og gjenspeile eierens personlige smak. Spiker/skruehoder vil på ferdig fargesatte materialer ikke bli overmalt og kan da bli svært synlige, særlig på mørke farger. Det stiller store krav til presisjon fra snekker for å unngå å få skeive rader med blanke spikerhoder som preger fasaden. Dette har vi nå løst gjennom en unik spesialutviklet kledning som skjuler all innfesting gjennom at skruer/spiker ligger gjemt i en not og fjær-lignende profil. Dette gir en homogen overflate uten skjemmende skruer på veggen. Særlig på mørke flater er dette en stor nyvinning. Profilen er testet av Norsk Treteknisk Institutt og godkjent blant annet med tanke på råte, sprekkdannelser og deformasjoner knyttet til innfestingen.

Overleppe

Frest spor som markerer hvor festemidler skal plasseres.

Kledningen har vært testet hos Norsk Treteknisk Institutt (Rapport nr 300916-2 06.04.2018) med tanke på deformasjoner og sprekkdannelser i tilknytning til den skjulte innfestingen. Testflatene har vært eksponert for vekselvis tørt og ekstremt vått klima i laboratorium. Resultatet fra testen viser “ingen observerte sprekkdannelser eller deformasjoner rundt en eneste skrue eller spiker i kledningen. Resultatene vurderes derfor som tilfredsstillende i forhold til skader og deformasjoner som kunne bidra til å forringe innfestingen.” Rapporten sier også at den aktuelle kledningsprofilen bør produseres i “tilstrekkelig holdbart trevirke for å unngå biologisk nedbryting rundt festepunkter. I denne sammenhengen gir Royal-behandling ekstra beskyttelse mot råte og vannintrengning sammenlignet med ubehandlet trevirke.

Underleppe

MøreRoyal® kledning leveres i fem farger Fargene er transparente, noe som gjør at trestrukturen er synlig og gir materialene en levende overflate. Det blir også en svak variasjon i overflatespillet ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak.

NYHET

RO.0 NATUR

RY.20 OKER

RB.10 BRUN

RG.25 GRÅ

RS.25 SETERSVART

Skruen settes i det freste sporet og dekkes over av neste kledningsbord 4.


NYHET!

Skjult innfesting

Kledning: Concise dobbelfals rettkant 22x98, setersvart RS25 Terrasse: Concise terrassebord 28x120, grĂĽ RG25 5. Foto: Lediard Foto


NG

•3

•3 5

S ERFAR I

NG

KLEDNING - STÅENDE

ÅR

5

ÅR I S ERFAR

KLEDNINGSPROFILER - SKJULT INNFESTING STÅENDE LEGGERETNING

22 MILLIMETER TYKKELSE

Kledningsbord med rettkant benyttes til stående leggeretning. Kledningen leveres i 2 bredder (98 og 123 mm) og 2 tykkelser. (22 og 29 mm).

Dobbelfals rettkant

22x98

Dekningsmål 13,5 lm/m2

Disse kan også mixes og kombineres og gir nye designmessige muligheter. Det tykkeste bordet får en dypere profil som gir et vakkert spill og en annen visuell overflate enn vanlig kledningstykkelse.

Dobbelfals rettkant

Profilen har en underleppe med et spor som viser hvor skruen skal sitte. Denne dekkes av overleppen på neste bord som legges over. Også kledningen har sawcut overflate, faskant og leveres med endepløying i fallende lengder.

22x123

Dekningsmål 10,1 lm/m2

29 MILLIMETER TYKKELSE

Dobbelfals rettkant dyp 29x98

Dekningsmål 13,5 lm/m2

For full sortimentsoversikt, se bakside

Dobbelfals rettkant dyp 29x123

Dekningsmål 10,1 lm/m2

Endepløying for skjøting

Profil med skjult innfesting - stående 6.


FESTEMIDLER Til innfesting av både stående og liggende Concise® kledning med skjult innfesting skal det brukes rustfrie A2 eller syrefaste A4-skruer. I maritime miljøer og saltholdige kystmiljøer brukes alltid syrefaste A4 skruer. Mht. dimensjon anbefaler vi terrasseskrue båndet syrefast 4,2 x 55 eller maskinspiker coil syrefast ringspiker 2,5 x 65.

Kledning: Concise dobbelfals rettkant 22x98, setersvart RS25 Terrasse: Concise terrassebord 28x120, grå RG25 7. Foto: Lediard Foto


KLEDNING - LIGGENDE KLEDNINGSPROFILER - SKJULT INNFESTING LIGGENDE LEGGERETNING

22 MILLIMETER TYKKELSE

Kledningsbord med 25º skrå benyttes til liggende leggeretning. Den skrå profilen sikrer avrenning og hindrer at vann blir liggende på horisontale flater.

Dobbelfals skrå

22x98

Dekningsmål 14,3 lm/m2

Også denne kledningen leveres i 2 bredder (98 og 123 mm) og 2 tykkelser. (22 og 29 mm) og dermed også samme designmuligheter som den stående profilen. Profilen har en underleppe med et spor som viser hvor skruen skal sitte. Concise® liggende kledning har sawcut overflate, faskant og leveres med endepløying i fallende lengder.

Dobbelfals skrå

22x123

Dekningsmål 10,5 lm/m2

29 MILLIMETER TYKKELSE

Dobbelfals skrå dyp 29x98

Dekningsmål 14,9 lm/m2

For full sortimentsoversikt, se bakside

Dobbelfals skrå dyp 29x123

Dekningsmål 10,9 lm/m2

Endepløying for skjøting

Profil med skjult innfesting - liggende 8.


NG

•3 5

NG

S ERFAR I

•3

FASADELEKTER

ÅR

5

ÅR I S ERFAR

ROMBELEKT 30°

Rombe 39x45

Rombe 29x70

Setersvart 53632085 Natur 53632093 Brun 53632112 Oker 53632123 Grå 53632138

53632021 53632036 53632055 53632066 53632074

FIRKANTLEKT

Lekt 45x45

Lekt 34x45 Setersvart 53631843 Natur 53631858 Brun 53631877 Oker 53631881 Grå 53631896

53631964 53631972 53631998 53632002 53632017

Lekt 34x70 53631900 53631915 53631934 53631945 53631953

LEKT 15° SKRÅ

Lekt m/skrå 34x45

Lekt m/skrå 45x45

Setersvart 53632142 Natur 53632157 Brun 53632176 Oker 53632180 Grå 53632195

Grå RG25 Skrålekt 34x45 Foto: Ronny Danielsen

RO.0 NØYTRAL

RB.10 BRUN

53632206 53632214 53632233 53632244 53632252

RG.25 GRÅ

RS.25 SETERSVART

9.


ESTETISK UTTRYKK Staffasje/lekter SKRÅLEKT 34X45

SKRÅLEKT 45X45

ROMBELEKT 29X70

ROMBELEKT 39X45

FIRKANTLEKT 34X70

FIRKANTLEKT 45X45

Leggeavstand 2 cm Materialforbruk pr m2: 15,39 lm

Leggeavstand 2 cm Materialforbruk pr m2: 15,39 lm

Både valg av profil, dimensjon og hvordan du velger å montere staffasjen på bygget påvirker i stor grad hvilket estetisk uttrykk du oppnår. Denne oversikten som gir en idè om hvordan de ulike lektene vil fremstå og gir et visst grunnlag for å ta beslutning om materialvalg.

Leggeavstand 2 cm Materialforbruk pr m2: 11,11 lm

Leggeavstand 2 cm Materialforbruk pr m2: 15,39 lm

NB: For liggende lekt brukt på rekkverk er godkjent leggeavstand 2cm opp til 75 cm høyde fra terrassegulv, ref NBI 536.112 rekkverk

FIRKANTLEKT 34X45

Leggeavstand 2 cm Materialforbruk pr m2: 15,39 lm

10.

Leggeavstand 2 cm Materialforbruk pr m2: 11,11 lm

Leggeavstand 2 cm Materialforbruk pr m2: 15,39 lm


LEKTEGULV Lektegulv består av 2 dimensjoner lekt fra Concise-serien som legges som “random MIX” eller alene. Lektegulvet gir et strammere, renere og mye mer moderne uttrykk enn de mer tradisjonelle terrassegulvene. Materialforbruk og leggemønster ved mix dimensjoner (2 mm leggeavstand) SMAL 34X45

BRED 34X70

RANDOM MIX 1 34X45 + 34X70 (50/50 bred og smal lekt)

RANDOM MIX 2 34X45 + 34X70 (overvekt av bred lekt)

Natur RO.0 Lektegulv mix 34x45/34x70 Foto: Hilde Hugsand/ Novium

Lekt 34x45

Lekt 34x70

Setersvart 53631843 Natur 53631858 Brun 53631877 Oker 53631881 Grå 53631896

53631900 53631915 53631934 53631945 53631953

RO.0 NØYTRAL

RB.10 BRUN

RG.25 GRÅ

RS.25 SETERSVART

11.


NYHET!

Natur RO.0 Concise Terrassebord 28x120 Foto: Lediard Foto 12.


•3 5

NG

S ERFAR I

NG

•3

TERRASSEBORD

ÅR

5

ÅR I S ERFAR

På terrassebordene i Concise Collection® er alle buede linjer og runde kanter fjernet. Terrassebordet er glatt, enkelt og med moderne formspråk. PROFILEN Det glatte terrassebordet har kun en liten fas i hjørnet på rettsiden. Denne fasen har samme grad som øvrige faser i Concise Collection® slik at alt henger sammen. Et stilrent, stramt og enkelt design perfekt for moderne boliger.

OVERFLATEN Sawcut overflate gir en “comfortstruktur” ikke ulikt en børstet overflate som blir jevn og fin med eksklusivt preg og en behagelig finish med ekstra god fargeheft og mindre fiberreisning. Terrassebordet leveres som standard i fargene grå, brun og natur i 28x120 dimensjon og i fallende lengder. Andre farger på prosjekt eller på bestilling. Terrassebordet er ensidig UNO, og har samme leggeanvisning

Natur Brun Grå

som øvrige terrassebord i MøreRoyal®.

53659953 53659972 53659998

FARGER Fargene er transparente, noe som gjørl at trestrukturen er synlig og gir materialene en levende overflate. Det blir også en svak variasjon i overflatespillet ved at kjerneved, yteved og kvist har forskjellig olje- og pigmentopptak. Harpiksutslag vil forekomme. Les mer om dette på våre nettsider www.talgo.no

RO.0 NATUR

RB.10 BRUN

RG.25 GRÅ

BALKONGTOPP Concise balkongtopp er en del av vår Concise Collection®. Den har et stramt, stilrent og moderne design. Overflaten har en strukturhøvlet sawcut som gir en børstet eksklusiv finish – en «comfortstruktur». Passer til rekkverk på terrasse, balkonger, trapper og lignende.

Setersvart 56630980 Natur 56630995 Brun 56631006 Oker 56631014 Grå 56631025

13.


Natur RO.0 ConciseÂŽ Takbord Foto: Marit Kvaale

14.


NG

•3 5

S ERFAR I

NG

•3

TRETAK

ÅR

5

ÅR I S ERFAR

Concise Collection® tretak har en annen profil enn tradisjonelle tretak og gir en helt annen visuell overflate med mindre spalte mellom bordene - et mer morderne uttrykk. PROFILEN

Concise® takbord 28x123

Dekningsmål 9,2 lm/m2

Concise® takbord er meget robust og tåler stor belastning. Det er fullt vendbart med sawcut finish på begge sider. Ved montering legges bordet med en spalte på 4-5 mm i falsen i bordenes lengde. Skruer/spiker må vere A2-A4 eller ha tilsvarende god korrosjonsbeskyttelse. Concise® takbord leveres med endepløying og i fallende lengder.

MONTERING Vi anbefaler undertak av taktro med underlagsbelegg av takpapp beregnet for slik konstruksjon. Deretter sløyfer og lekter og sikring av god lufting. Se vår monteringsanvisning på www.talgo.no for videre beskrivelse av konstruksjon mot takfot, avslutning mot gavl, møneløsning og takrenner. For øvrig henvises til Byggforskseriens datablad nr 544.106 Taktekking med bord.

28x123 Setersvart 54329743 Natur 54329758 Brun 54329777 Oker 54329781 Grå 54329796

Concise® takbord 28x148

Dekningsmål 7,5 lm/m2

28x148 54329800 54329815 54329834 54329845 54329853

Takbord

Skruer/spiker må være A2-A4 eller ha tilsvarende god ko

Takbord

Takbord Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ik

Skruer/spiker må være A2-A4 eller ha tilsvarende god korrosjonsbeky Skruer/spiker må være Ved A2-A4 eller ha tilsvarende god korrosjonsbekyttelse. spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ikke gå gjenno Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ikke gå gjennom lektene. Takbord

Skruer/spiker må være A2-A4 eller ha tilsvarende god korrosjonsbekyttelse. Ved spikring anbefales håndspikring. Skruer/spiker må ikke gå gjennom lekten

Møneløsning RO.0 NATUR

RY.20 OKER

RB.10 BRUN

RG.25 GRÅ

RS.25 SETERSVART

Møneløsning

15.


KLEDNING - skjult innfesting, Concise® DETTE ER MøreRoyal® MøreRoyal® er førstesorterte materialer som er klare til montering uten ytterligere toppstrøk. Den innehar unike egenskaper som er ideelt for deg som ikke ønsker å bruke tiden din på vedlikehold. MøreRoyal® er hyppig brukt både på næringsbygg, driftsbygninger, støyskjermer og ikke minst som kledning, tak og terrasse til private boliger. Materialene har PEFC-sertifikat og kan dokumentere bruk av bærekraftig råstoff, har miljødeklarasjonen EPD, er et godkjent ECO-produkt, og MøreRoyal® brukes hyppig i BREEAM-sertifiserte bygg.

HUSK å bruke MøreRoyal olje på MøreRoyal® produkter ®

PROFIL

DIM.

FARGE

NOBB

Dblfals rettkant

22x98

Setersvart

53657255

Dblfals rettkant

22x98

Natur

53657266

Dblfals rettkant

22x98

Brun

53657285

Dblfals rettkant

22x98

Oker

53657293

Dblfals rettkant

22x98

Grå

53657304

Dblfals rettkant

22x123

Setersvart

53657312

Dblfals rettkant

22x123

Natur

53657323

Dblfals rettkant

22x123

Brun

53657342

Dblfals rettkant

22x123

Oker

53657357

Dblfals rettkant

22x123

Grå

53657361

Dblfals rettkant

29x98

Setersvart

54099273

Dblfals rettkant

29x98

Natur

54099178

Dblfals rettkant

29x98

Brun

54099197

Dblfals rettkant

29x98

Oker

54099201

Dblfals rettkant

29x98

Grå

54099216

Dblfals rettkant

29x123

Setersvart

54099284

Dblfals rettkant

29x123

Natur

54099220

Dblfals rettkant

29x123

Brun

54099246

Dblfals rettkant

29x123

Oker

54099254

Dblfals rettkant

29x123

Grå

54099265

Dblfals skrå

22x98

Setersvart

54364482

Dblfals skrå

22x98

Natur

54364497

Dblfals skrå

22x98

Brun

54364516

Dblfals skrå

22x98

Oker

54364520

Dblfals skrå

22x98

Grå

54364535

Dblfals skrå

22x123

Setersvart

54364546

Dblfals skrå

22x123

Natur

54364554

Dblfals skrå

22x123

Brun

54364573

Dblfals skrå

22x123

Oker

54364584

Dblfals skrå

22x123

Grå

54364592

Dblfals skrå

29x98

Setersvart

54364603

Dblfals skrå

29x98

Natur

54364618

Dblfals skrå

29x98

Brun

54364637

Dblfals skrå

29x98

Oker

54364641

Dblfals skrå

29x98

Grå

54364656

Dblfals skrå

29x123

Setersvart

54364660

Dblfals skrå

29x123

Natur

54364675

Dblfals skrå

29x123

Brun

54364694

Dblfals skrå

29x123

Oker

54364705

Dblfals skrå

29x123

Grå

54364713

Ansvarlig produsent: Talgø MøreTre AS, Versjon 2 /2020 Industrivn 7 6652 Surnadal Tlf: 71 65 80 00 kundeservice.moreroyal@talgo.no

www.talgo.no

Profile for Talgø

Concise Collection®  

Concise Collection® er en kolleksjon for moderne boliger med fokus på enkelt vedlikehold, der alle produkter har designlikhet og er utviklet...

Concise Collection®  

Concise Collection® er en kolleksjon for moderne boliger med fokus på enkelt vedlikehold, der alle produkter har designlikhet og er utviklet...

Profile for talgo