Page 1


6RŗMHWj0XİLNDOL 0DGRQQDWDOŠLOMX œ3DOD]]LOŠLOMX¡3MD]]DWDO.QLVMD 0TDEED0DOWD04% LQIR#WDOJLOMXFRP‡ZZZWDOJLOMXFRP

 17   53      73         117-119 121-123 124-158 127-1331    145-147  

0HVVDĆĽĆĽL )HVWD Kumiita tatt Amministrattiv 20122-20 2 13 20 6HH]]MRQL ÄŠJĆŤDÄŞDJĆŤ 0DGRRQQ QQDD WD WDO O ƤL Ƥ OMX .XPPLVVMRQL %DQGD 0DGR GRQQ QQD WDOƤLOM OMXX 1LWJĆŤDOOPX .XXOO OOLP LP PNL NLHQ HQ .XQĆ›HUW 0XXÄŞL ÄŞLNNDOL NDOL Âą ,W7OLHWDD WDÂś ƤXQMX Tislimaa li liss-Su Surm mast Andr dreew Calleja ,QWWHU H YL YLVW VWDD PD P V6XU :D :DOWHU )DUUXJ XJLD LD ,QW QWHU HUYL Y VWD PDV6X 6XU -RKQ &DVV VVDDU * XSS 1LVD *U VD 0DGRQQD WDDO OƤ ƤLOMX *ĆŤDTTGD WDQ1DU 0D 0DGR GRQQD WDOƤL ƤLOM OMX $WW WWLLYLWj 3LURWHNQ NQLLND *ĆŤDTGD WDDO O$ $UPDU 0DGR GRQQD WDOƤL ƤLOM OMMX )UDWHOOOD ODQ]D WDO,P PPDNXODWD .X .XQĆ› QĆ›L] QĆ› L]]MRQL Apprezzament Ap nt - Dun Naz azza zaare reno Tonna .XPPLVVM VMRRQL 6SRUUWV 0D 0DGGRQQD WDOƤLOMX 7DOƤL ƤLOM OMX -XQLRU RU &O &OXE XE .XPPLVVM .X VMRQ RQLL 5D 5DGMX 7DOƤLOMX 3UHÄŞ H HQ HQWD WD]] ]]MR M QLMLHW PLV6RĆ›M MR Ć›MHW HWjj 3UHÄŞ 3U HÄŞHQ HQWWD]]MRQLHW OLV6RRĆ›M Ć›MHWj 5LQ LQJUD]]MDPHQWL ĆŞX 1RWDÂŤ $IIDUMLHW HW JĆŤ JĆŤDOO%HMJĆŤ 3URJU JUDDPP WDÂś ĆšHOHEUD]]MRQLMLHW (VSHUMHQ]D WDÂś 'DUED (V ,V6LQMXUD OL ;LUIHW PLOOOĆŞ ĆŞDĆĽUD 3RHÄŞLMD :DVDO ,U5LNRVWX]]MRRQL WDO.DÄŞLQ Anniversar arji ji tul is-Sena 201 0133 Appr prez ezzament - Saverr Abdilla Apprezzament - Dun Nazzaren Caruana Ap Apprezzament nt - Victor Abdilla 3RHÄŞLMD 6L 6LFXW /LOLXP ,QWHU 6SLQDV 0HUĆŤ UĆŤED ED OLOO.DSSLOODQ LOƤGLG 0HUĆŤED OLLOO9LĆ›L.DSSLOODQ LOƤGLG Ƥ 7KH 0D 0 OWD 5HFRUGV 3UHPMX ƤLHĆŤ O$UWL WLĆĽM ĆĽMDQDW 0DOWL  Habemus Papa pam m ĆŞDWUD WDÂś ÄŞH ÄŞHZĆĽ 3UHVLGHQWL 2Q 2QRU R DU RU DUMML (YDOZD ZD]]MRQL PLW7HQX QXXU 3D 3 XO $V $ FLDNN ,O.ZDGUX . WDO,P PPDNX DNXOD ODWD .XQĆ› QĆ›L] L]]MRQL ÂżO.QLVMD WDO O,P ,PTD TDEE EED ,OƤHPHO HOOD OOD ODĆĽĆĽ ĆĽ EH ĆĽĆĽ EHMQ $VFR FROL OL 3LFHQR X O O,,PTDEED 6NRS RSSHUWL HUWL ĆĽR ĆĽRGG G D ,O. ,O .QL QLVMD WDÂś 6D 6DUUULD ÂżO)XUMD MDQQD  ,O ,O/HJ H DWL WD WDœœ $QĆĽROLQ 6S 6SLLWHUL ,V6LP LPEEROX WDOƤL ƤLOM OMXX ÂżU5HOLĆĽMRRQ .DWWRO ROLN LNDD   ÄŠM ÄŠMDUD IÂś$QWLFR FROOR &RUUDGR

%RUG(GLWRUMDOL Teddy Farrugia Michael Ghigo Marvin Sciberras Bjorn Farrugia 5LNODPDU Benny Briffa Maria Abela Tonio Facciol 4DULWDO3URYL Mario Micallef 'LVLQQX,VVHWWMDU Fernando Dingli

5LWUDWWL

Flash Photography Antoine Farrugia Kenneth Cauchi Charles Farrugia Lyndsey O’Reilly Jonathan Dingli Walter Farrugia The Fotografer Joseph Abdilla Melvin Bugeja Glenn Muscat Bjorn Farrugia John Barbara Nenu Ciantar John Cassar Fotoforce Tonio Facciol Gigliola Briffa Bertie Decelis Dennis Bezzina Marvin Sciberras 0LOO$UNLYMLWDV6RŗMHWj

Prepress & Printing Best Print Co. Ltd., Qrendi Tel: 21680789, 21649012 e-mail: bestprint@maltanet.net ‹&RS\ULJKW6RƛMHWj0XĪLNDOL 0DGRQQDWDOƤLOMX0TDEED ,ONRQWHQXWIœGLQLOSXEEOLND]]MRQLPKX[ QHƛHVVDUMDPHQWMLUULIOHWWLOIHKPDWDO%RUG(GLWRUMDOL


SMART CARD ACCEPTED

For all your stationery needs, books, gifts, greeting cards, ‌.. Photocopying - Binding - Lamination - Book Covering

MATTIA PRETI SQUARE, ZURRIEQ Tel: 21649150/21647391 email: kristsouth@onvol.net


0(66$Å Å  PLOO3UHVLGHQWWDV6RÅ—MHWj 7HGG\)DUUXJLD

%LOJƫDMQXQD W¶$OOD HUƥDMQD QLQVDEX IWLW MLHP ELVV TDEHO LOIHVWD OL E¶LPƫDEED X ƫHƥƥD QDJƫPOX OLOO 3DGUXQD WDJƫQD 0DULMD ,PPDNXODWD WDƫW LWWLWROX 6LQJXODULWDOƤLOMX 1L[WLHTTDEHO[HMQLQVHOOHPOL]]LMX6DYHUOLO0XOHM JƫRƥEX MVHMMDƫOX JƫDO JƫDQGX 6DYHU NLHQ GHYRW NELU WDO0DGRQQD X EDTD¶ OHDOL OHMQ LV6RƛMHWj VDODƫƫDU ,GHMKNLHQXMLHNOXKVDELH[MJƫLQ,QVHOOHPXNROOOLOLEQX 9LFWRUOLZNROONLHQLPLGGLGHMKJƫDONROOR[,PPDGLN KLOƫDMMDPDMLIKLPDƫDGG )RVW ODQQLYHUVDUML OL THG QLƛƛHOHEUDZ PDWXO GLQ LVVHQD KXZD OJƫR[ULQ DQQLYHUVDUMX PLWWZDTTLI WDV 6H]]MRQL ĩJƫDĪDJƫ 0DGRQQD WDOƤLOMX .LHQ SURSMX ¿VWD¶/XOMXOLWZDTTIHWGLQLVVH]]MRQL0DWXO GDZQ OJƫR[ULQ VHQD V6RƛMHWj NRPSOLHW PLH[MD µO TXGGLHP SHUPH]] WD¶ ƫLGPD NROOHWWLYD EHMQ NXOƫDGG VSHƛMDOPHQW PLQQ GDZQ LĪĪJƫDĪDJƫ OL E¶NXUDƥƥ X GHWHUPLQD]]MRQLGDƫOXJƫDOƛHUWLV¿GLOL¿ĪĪPLQLMLHWWDO OXPPDWDJƫPLO[MHNNPDWNXQ[YHUDWƫRVVXGHGLNDW %ƫDOLVVDJƫDGGHMMLQODƫƫDUSUHSDUDPHQWLWD¶SURƥHWWOL VHUMLPPDUNDGDQODQQLYHUVDUMX'DQVHUMLƥLQDZJXUDW LV6LEWWD¶ƤXQMX-LHQPLQQTDOELQDZJXUDOKRPDNWDU VQLQ WD¶ ƫLGPD ¿ ƫGDQ LV6RƛMHWj WDJƫQD ,QƫHƥƥHƥ DNWDU ĪJƫDĪDJƫ VDELH[ MLVVLHƫEX I¶GLQ LVVH]]MRQL JƫDOLH[E¶KHNNELVVQLVWJƫXQVHUUƫXUDVQDPLOOƥHMMLHQL 1LUULQJUD]]MD OLO GDZN NROOKD OL VHUYHZ ¿ONXPLWDW PDWXOGDZQLVVQLQ)LONXQƛHUWWDW7OLHWDWD¶ƤXQMX VHUMLƥLPIDNNDUGDQODQQLYHUVDUMX'DQVHULNXQWDƫW LOSDWURƛLQMXWDOZLVTPDƫEXE.DSSLOODQWDJƫQDO:5 .DQRQNX'XQƤRUƥ6SLWHULOLEHGDOƫLGPDWLHJƫXEƫDOD NDSSLOODQWDO,PTDEEDI¶'LƛHPEUXOLJƫDGGD1LIWDNDU TLVXOELHUDƫPHWDNRQQDÀLPNLHQ¿VVHNRQGDUMD (VSHUMHQ]D PLOOLVEDƫ OL NHOOQD ¿OELGX WD¶ 0HMMX NLHQHW LVVHKHP WDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQƛL]]MRQLƥHZZD5XPDÀRNNDĪMRQLWDVVHQDWDO¿GL OLPDWXOKDVDUXGLYHUVLNXQWDWWLPD¶)UDWHOODQ]LRƫUDMQ

,O3UHVLGHQW WDV6RŗMHWj MLUŗLHYL W7URIHZ EŧDOD )LQDOLVWL ILO3UHPMX ŠLHŧO$UWLšMDQDW0DOWLPLOO(NV0LQLVWUXO2QRU'U-DVRQ$]]RSDUGL

,OSUHİHQWD]]MRQLXIILŗŗMDOLWDOORJRWDO6HQD6H]]MRQLįJŧDİDJŧ PLOODUWLVW -RVHSK =DPPLW OLOO3UHVLGHQW WDV6RŗMHWj -LGKUX ZNROO O(NV&KDLUPDQ-HIIUH\%ULIIDIOLPNLHQPDG'LUHWWXU6SLULWZDOL

PLQQPDGZDULGGLQMDOLNLHQXKHPPXNROOJƫDOGDZQ LƛƛHOHEUD]]MRQLMLHW ,OTRIRO LQWODƫDT ELOSXUƛLVVMRQL PDGZDU LO3MD]]D WDO9DWLNDQ X ELOTXGGLHVD PLOO TGXVLMDWLHJƫXO3DSD)UDQƥLVNX)¶[LWDNRQWLQZDLĪGD E¶¿GLHQRUPLPHWDWDUDGDZNOHOXIƫDGGPDMLƛƛDTODT DYROMD P[DUUELQ JƫDVUD 7ƫRVVRN WDVVHZ HPR]]MRQDW PHWD WDUD O3DSD GDTVKHNN YLƛLQ$ƫQD NRQQD WDVVHZ LIIXUWXQDWL OL NRQQD ÀHZZHO ¿OOLHUD [L PHWUL µO ERJƫRGPLOODUWDO%¶VRGLVID]]MRQQJƫLGOLLVVDJƫDQGQD NDUORWWD WDO3DSD )UDQƥLVNX OL ƥLHW LPELHUND PLQQX VWHVVÀDƫƫDUWDOTXGGLHVD'LQVHUWLQĪDPPE¶JƫRĪĪD ¿ONDĪLQ WDJƫQD 7D¶ PLQ MJƫLG OL ¿VVHQD ƥLEQD PDJƫQDNDUORWWDWDO3DSD%HDWXƤZDQQL3DZOX,,ZDUD OLNHOOQDXGMHQ]DPLHJƫX¿O9DWLNDQXNROO )¶0HMMX XNROO ƥHMQD ULNRQR[[XWL E¶ĪHZƥ UHNRUGV 1D]]MRQDOL EƫDOD ODNEDU WDSLW WDQQDU X OLWZDO PDUDWRQDWD¶[DQGLUI¶0DOWD'DQZDUDOL¿VVHQD NVLEQD 5HNRUG 0RQGMDOL WDODNEDU UDGGLHQD ¿GGLQMD ,UULG QLIUDƫ XNROO OLOO*ƫDTGD WDQ1DU JƫDOOLVSHWWDNOX OLWHOOJƫX¿O)HVWLYDO,QWHUQD]]MRQDOLWDQ1DU6DUVIRU] NROOHWWLY OL ƥLH DSSUH]]DW PLQQ NXOƫDGG 0LQQ TDOEL QJƫLG JUD]]L OLO GDZN NROOKD OL NLHQX QYROXWL 9HUX NROOR[ ELVVDJUL¿ƛƛMX LĪGD ZDUD WƫRVV LVVRGLVID]]MRQ ELUULĪXOWDW OL MLQNLVHE ,UULG QLIUDƫ XNROO OLOO*ƫDTGD WDO$UPDUJƫDVVXƛƛHVVPLNVXEELO3ODQƛLHU0HUDYLOMD ¿ONRPSHWL]]MRQL 3UHPMX ƥLHƫ O$UWLƥMDQDW IHMQ ƥHMQD NODVVL¿NDWL PDO¿QDOLVWL ¿O.DWHJRULMD 3URGRWWL $UWLƥMDQDWL8QXUPKX[ELVVJƫDV6RƛMHWjWDJƫQDLĪGD ZNROOJƫDOO,PTDEED 1DJƫODT GDQ LOPHVVDƥƥ ELOOL QƫHƥƥHƥ OLO NXOƫDGG VDELH[MLHƫXVHKHPVƫLƫ¿OƥLPJƫDWDO)HVWD1DWWHQGX EL ƫƥDUQD VSHƛMDOPHQW JƫDOOIXQ]MRQLMLHW OL MVLUX ¿O NQLVMD ,QTDGGVX OƥXUQDWD WDOIHVWD ELOTXGGLHVD 0LQ MLVWD¶ MLƥL JƫDOOTXGGLHVD NDQWDWD OL WLEGD ¿GDP (MMHZ ƫDOOL ÀLPNLHQ QLƛƛHOHEUDZ )HVWD RƫUD$G 8QXU LO0DGRQQDWDOƤLOMX)HVWDOLWDJƫPHOƥLHƫPKX[ELVV OLOQDGGHYRWLLĪGDOLOO,PTDEELQNROOKD1DZJXUDOIHVWD PLOODTZDOLONXOƫDGG1L¿UƫXEODPDQRIIHQGXOLOƫDGG ƫDOOLE¶GDNOLQDJƫPOX0DULMDWLHƫXJRVWXWEHULNQD 3


-XOLR‡&KDUOLH


0(66$Å Å  (66$Å Å  PLV6LQGNXWDO,PTDEED PL LV6LQGNX 6 GNX WD WDO,PTDEED 1LFKRODV%ULIID

:DUD OƫDWUD WLHJƫL WD¶ 6LQGNX WD¶ GDQ LUUDƫDO WDO ,PTDEED JƫDOOHUED¶ VQLQ OL ƥHMMLQ ƥHMW DYYLƛLQDW PLOO 3UHVLGHQW X O.XPLWDW WD¶6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDO ƤLOMX ELH[ LQZDVVDO ODZJXUMX WLHJƫL OLONRP ,PTDEELQ ÀRNNDĪMRQL WDOIHVWD $G 8QXU LO0DGRQQD WDOƤLOMX /HZZHO NHOPD WLHJƫL KL OL QLƛƛHOHEUDZ GLQ LOIHVWD TDGGLVD NLI ML[UDT I¶LPƫDEED OHMQ [XO[LQ X JƫDTGD EHMQLHWQD ,O0DGRQQD JƫDQGKD WNXQ LƛƛHQWUX WD¶ NXOO D]]MRQL X GHƛLĪMRQL OL QLHƫGX I¶ƫDMMLWQD -HNN LQSRƥƥX OLOKD OHZZHO NROOR[ JƫDQGX MPXU ƫDULU ELH[ QLP[X µO TXGGLHP ¿OIXWXU ,UULGX QDSSUH]]DZ L[[RJƫRO NELU OL MVLU PLOO.XPLWDW X PHPEUL NHPP ĪJƫDĪDJƫ NLI XNROO DQ]MDQL ELH[ WLƥL ƛƛHOHEUDWD IHVWD EƫDO GLQ ,VVDJUL¿ƛƛMX OL MDJƫPOX GDZQ LQQLHV X OIDPLOML WDJƫKRP WXO LVVHQD NROOKD ELH[ MRUJDQL]]DZ GDQ NROOX KXZD EOD OLPLWX X DOOXUD ELOIRUV LULG LNROORN NOLHP WD¶ WLIƫLU JƫDOLKRP 3URVLW OLO NXOO PLQ WD VHKPX JƫDO GLQ LOIHVWD ,QƫRVV OL KXZD GRYHU WLHJƫL EƫDOD 6LQGNX OL QƫHƥƥHƥ OLOO,PTDEELQ NROOKD ELH[ ¿OIHVWD X PDWXO LV VHQD NROOKD QDJƫPOX GDN NROOX OL QLVWJƫX ELH[ PLQQ MLƥL MĪXUQD I¶GLQ ORNNDĪMRQL X RNNDĪMRQLMLHW RƫUD LPXU OXUD OHMQ SDMMLĪX VRGLVIDWW X MLETD¶ MVHPPL OLUUDƫDOQD JƫDOOƫLOLHW X WUDGL]]MRQLMLHW OL GHMMHP ĪDPPHMQD ƫDMMLQ matul is-snin. ;WDTW QDJƫPHO SDUHQWHĪL X QVHPPL [L ƫDƥD OL VHU MLPEDUND IXTKD O.XQVLOO /RNDOL I¶GLQ LOOHƥLVODWXUD LWWXULĪPX ORNDOL ƪOLHI ¿OIHVWL WDUUDƫDO IWLW KXPD ORNNDĪMRQLMLHW OL QDUDZ [L WXULVWL MĪXUX OLO UDƫDOQD NHPP EDUUDQLQ NLI XNROO ORNDOL *ƫDQGQD ƥDZKUD WD¶ UDƫDO UDƫDO OL OTDOED WLHJƫX KLMD DQWLND X GMDU VELHƫ PRGHUQL MGDZZUX OSDUWL DQWLND VTDTLHQ SLWWRUHVNL ZLUW OL DƫQD NEXULQ ELK OL MPXU OXUD ¿VVQLQ VD PLQQ ĪPLHQ LU5XPDQL THG QLUUHIHUL JƫDOO .DWDNRPEL WDO 0HQWQD 0KX[ ELVV JƫDQGQD .QLVMD EDURNND PLOO LVEDƫ NDSSHOOL X QLƛHƛ DQWLNL JƫDQGQD ZNROO NDĪLQL PLOOLVEDƫ E¶DUNLWHWWXUD WD¶ IDƛƛDWL OL MSD[[X OJƫDMQ JƫDQGQD IXT NROOR[ QLHV NZLHWL GƫXOLQ X WD¶ NDZWHOD *ƫDOGDTVWDQW VHU QLSSURPZRYX HVNXUVMRQLMLHW JƫDW WXULVWL NHPP ¿OJƫRGX NLI XNROO ¿OJƫD[LMD 'DQ VHU QDJƫPOXK E¶PRG VRVWHQLEEOL X JƫDQGKRP LJDZGX PLQQ GDQ LWWXULĪPX ORNDOL O,PTDEELQ NROOKD X VSHƛMDOPHQW

,V6XU 1LFKRODV %ULIID 6LQGNX WDO,PTDEED MLOTD· LO3UHVLGHQW ILO %LQL 0XQLŗLSDOL PHWD GHOHJD]]MRQL WDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY JŧDPOHWİMDUDWD·NRUWHVLMDZDUDOŧDWUDWLHJŧX

LONDĪLQL WDOEDQHG X RƫUDMQ )LOIXWXU TDULE LQNRPSOX QDJƫWX DNWDU GHWWDOML ,QƫHƥƥHƥ OLOO,PTDEELQ NROOKD ELH[ MLHƫGX VHKHP ¿ƛƛHOHEUD]]MRQLMLHW UHOLƥMXĪL OL ¿OIHVWD VHU LNXQX DEEXQGDQWL X QLWROEX ELH[ LO0DGRQQD WLGƫRO JƫDOLQD ¿W WLƥULE X I¶GDN NROOX OL MNXQ MHƫWLHƥLOQD )UDĪL OL YHUDPHQW WRJƫƥREQL KLMD GLN LWWDOED OL MƫREE MJƫLG LO3UHVLGHQW LV6XU 7HGG\ )DUUXJLD ZDUD OL MNXQ TDUD [L PHVVDƥƥ JƫDOOPLVWHGQLQ I¶[L RNNDĪMRQL WDOIHVWD ³*5$==, 0$'211$ 7$¶ 0ƪ$%%7(. *ƪ$/,1$´ %ƫDO NXOO ƫDƥD ¿GGLQMD NXOO ELGX MNROOX WWPLHP WLHJƫX X JƫDOGDTVWDQW VHU QDJƫODT KDZQ )¶GLQ LONDULJD ƥGLGD WLHJƫL JƫDONHPP GLƥD HVSHUMHQ]DMWKD EHMQ O ± O MLHQ VHU QDJƫPHO ƫLOWL NROOKD ÀLPNLHQ PD¶ VƫDEL O.XQVLOOLHUD NROOKD ELH[ LQVHUYXNRP ÀDƫMDU LQWHUHVV WDJƫNRP O,PTDEELQ 1L[WLHT QLHƫX ORNNDĪMRQL ELH[ QLUULQJUD]]MD OLUUHVLGHQWL ,PTDEELQ NROOKD EOD HEGD GLVWLQ]MRQL JƫDOO ¿GXƛMD OL HUƥDMWX WDMWXQL ¿W WPH[[LMD WDO.XQVLOO /RNDOL WDO,PTDEED 1LNNRQNOXGL ELOOL I¶LVPL X I¶LVHP LOIDPLOMD WLHJƫL ÀLPNLHQ PD¶ VƫDEL ONXQVLOOLHUD NROOKD QDZJXUD IHVWD PLOODTZD OLOO3UHVLGHQW .XPLWDW X 6RƛL WDV6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX X OLOO,PTDEELQ NROOKD X ELH[ I¶GDZQ LOƥUDQHW WD¶ IHVWD QNRPSOX QNDWWUX OJƫDTGD WD¶ EHMQLHWQD JƫDOOƥLG WD¶ UDƫDOQD OL WDQW LQƫREEX *UD]]L

%DUWHQGHUVW WDO.DİLQW WDOŠLOMX -LUULQJUD]]MDZOOLOONOLMHQWLN NROOKDW WDJŧKRPX XMMDZJXUDZ

,O)HVWDWWWDMEDOOLON NXOŧDGG 5


0(6 0(66$Å Å  (66$Å Å  $Å Å  mill-Kappillan mill-Ka Kappillan ta tal-Imqabba W.R. Kanonku Dun George Spiteri

'DQ KX OHZZHO PHVVDƥƥ WLHJƫL JƫDOORNNDĪMRQL WDOIHVWD 0DGRQQD WDOƤLOMX EƫDOD NDSSLOODQ 1DƫVHE OL ONRWUD WDO0DOWLQ KXPD GHYRWL WDO0DGRQQD LQIDWWL NZDĪLĪHZƥWHU]LWDOSDUURƛƛLI¶0DOWDKXPDGGHGLNDWL OLOKDWDƫW[LWLWOXMHZLHƫRUĩJXUOLPLQMLƥLMĪXUSDMMLĪQD MLQGXQDEOLPƫDEEDNELUDOLDƫQDO0DOWLQJƫDQGQDOHMQ 2PPQD 0DULMD 6DQWLVVLPD 'DQ MLGKHU PLOOPRG WD¶ NLI LQĪHMQX ONQHMMHV WDJƫQD X NLI QLƛƛHOHEUDZ LOIHVWL ÀLUƫXODWDJƫQD 3HUR¶QDƫVHEOLPLQNHMMDƛƛHOHEUD]]MRQLMLHWLQWHUQLX HVWHUQLQQLVUDQL0DOWLMULGMDJƫPHOHĪDPLWD¶NX[MHQ]D IHMQ WLGƫRO LOIHVWD 0LQNHMMD OL OIHVWD WLQYROYL ƫDIQD YROXQWLHUD OL MDƫGPX VVHQD NROOKD X GDZQ QL[WLHT LQIDƫƫDUKRP X QLUULQJUD]]MDKRP KHPP RƫUDMQ OL OIHVWD JƫDOLKRP KLMD RSSRUWXQLWD¶ WD¶ [DODU WEDƫULW X [RUEOLMPXUOLOKHPPƫDIQDPLOOLVSLUWXQLVUDQL 1LIKHP OHPR]]MRQL NELUD OL MNROOKRP LGGLOHWWDQWL PHWDWDVDOLOIHVWDJƫD[DQNHMLHQNRQWLQƫRVVXXJƫDGQL SHUR UULGX QRTJƫRGX DWWHQWL X QĪRPPX I¶PRƫƫQD OL OIHVWD KLMD WDO0DGRQQD JƫD[ L[[LWDQ PLQQ NROOR[ MDJƫPHOELH[MLVIUDWWDOIHVWDOLOO0DGRQQDSHUHVVOLKX PLPOL PLEJƫHGD JƫDOLKD7DMMHE OL QĪRPPX ONDOPD X QƫDOOX UUDƥXQL WPH[[LQD PKX[ OHPR]]MRQL MHZ LO SLNDNLIMJƫLGLOPDOWLLOSLNLMDTWJƫXODSWLWL,WWLPEUX WD¶IHVWDQLVUDQLMDKLMDOJƫDTGDWD¶EHMQLHWQD0LQQGDQ MDJƫUIX [¶LPƫDEED JƫDQGQD OHMQ 2PPQD WDV6HPD OL DƫQD ONROO XOLHGKD1LƛƛHOHEUDZ LOIHVWD ELH[ DNWDU QDJƫUIX OYDOXUL QVDUD OL VXSSRVW LQƫDGGQX)HVWD YHUD OLOO 0DGRQQD W¿VVHU IHVWD PLQJƫDMU ƥOLHG SLNL ĪHMGD PLEJƫHGDMHZWJƫDMMLU 'LQVHUWNXQOHZZHOIHVWDWLHJƫLÀ,PTDEEDM¶$OOD NROOR[ LPXU WDMMHE NLI VXSSRVW X NXOƫDGG MLHƫX SMDƛLU PD QLQVHZ[ LOTUDUD X WTDUELQD JƫDOOIHVWD X PHWD WJƫDGGLQJƫLGX[¶IHVWDVDELƫDNHOOQD'DQKXODZJXUMX WLHJƫLOLONXOƫDGG

,O:5 .DQRQNX 'XQ ŠHRUJH 6SLWHUL .DSSLOODQ WDO,PTDEED MLšL SSUHİHQWDW EL SMDQHWD X NZDGUX EL[[ELHKD WDO0DGRQQD WDO ŠLOMX IORNNDİMRQL WDO3XVVHVV WLHJŧX IL WPLHP LŗŗHOHEUD]]MRQL OL VDUHWLV6LEWWD·'LŗHPEUX

,O:5 .DQRQNX 'XQ *HRUJH 6SLWHUL ZDUD OL QJŧDWD OPDQGDW WDWWPH[[LMD WDOSDUURŗŗD MXUL O,PILHWDŧ OLOOPLšHPJŧD ZDTW LO4XGGLHVD WDO3XVVHVV WLHJŧX V6LEW WD· 'LŗHPEUX ELŗ ŗHOHEUD]]MRQL WLWPH[[D PLOO$UŗLVTRI 0RQV 3DZO &UHPRQD X DNNXPSDQMDWPLV6DŗHUGRW,PTDEEL3DWUL.DUP=DPPLW

9,9$/0$'211$7$/Ƥ,/-8

7


0(66$Å Å  PLV6HJUHWDUMXWDV6RÅ—MHWj 0LFKDHO*KLJR%(G +RQV

3HUPH]]WD¶GLQLOSXEOLND]]MRQLLV6RÆ›MHWjĪĪRPP LONXQWDWWDQQZDOLWDJÆ«KDVDELH[¿OZDTWOLWLSSURPZRYL O)HVWDOLWNXQWPLVVWDJÆ«WLUHQGLNRQWWDWWQD[LO[DKDU OLMNXQJÆ«DGGHZXWHOHQNDÆ«LGPHWLGGLYHUVLIHUJÆ«DWOL MVDZZUXGLQLV6RÆ›MHWj)¶GDQLOPHVVDƥƥLWWLHQLZLHÆ«HG WLHJÆ«L EÆ«DOD 6HJUHWDUMX WDO.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY VH QHOHQND[LSXQWLNDUGLQDOLOLVDZZUXVVHQD 1LVWD¶QJÆ«LGOLWXOLVVQLQOLLOQLQVHUYL¿O.XPLWDWOXUD PLVVHQDGLQNLHQHWZDÆ«GDSDUWLNRODULOLĪJXUVH WÆ«DOOL LPSDWW IXTL SHUVRQDOPHQW X OL PLQQKD WJÆ«DOOLPW Æ«DIQD.LHQX[KXUOLÆ¥DEXPDJÆ«KRPV¿GLNEDUXÆ«XG PLQQKRPÆ¥RGGDLĪGDEOJÆ«DMQXQDW¶$OODO,PELHUHNX WD¶ 2PPQD 0DULMD MLHQ ÀLPNLHQ PDONXPSODPHQW WD¶ VÆ«DEL ¿ Æ«GDQ LO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY LUQH[[LHOQD QLWWHNLOMDZKRPEODÆ«MDUPRGOLIXTLONX[MHQ]DWDJÆ«QD Æ«DVVHMQDOLKXODÆ«MDUJÆ«DOÆ¥LGNRPXQLWDV6RÆ›MHWj :DUD O)HVWD ĪYLOXSSD QXTTDV WD¶ IWHKLP PDV6RÆ›MHWj 6DQWD 0DULMD X %DQGD 5H ƤRUÆ¥ 9 GZDU OLQWHUSUHWD]]MRQL WDOIWHKLP OL NLHQ Æ¥LH LI¿UPDW PLĪ ĪHZÆ¥ 6RÆ›MHWDMLHW 0XĪLNDOL X PLOO8I¿ƛMDOL WDO3XOL]LMD ¿OWD¶0HMMXWDOLVWHVVVHQD'DQZDVVDOJÆ«DOGLYHUVL ODTJÆ«DWWD¶PHGMD]]MRQLOLXÆ«XGPLQQKRPVDUXDQNH¿O SUHĪHQ]D WDOJÆ«ROD $ZWRULWDMLHW ¿O.RUS WDO3XOL]LMD 'DZQLVVRNWDZWXOODÆ«Æ«DU[KXUXJÆ«DOJUD]]MDW¶$OOD MLGKHU OL QWODÆ«DT NRPSURPHVV ELV6RÆ›MHWj WDJÆ«QD WDJÆ«PHOSDVVVDELH[LƛƛHGLELƛƛDELOJÆ«DQOLGDNOLNLHQ LQEHQDWXOLVVQLQPLQQGLYHUVLXI¿ƛMDOL¿Æ«GDQLĪĪHZÆ¥ 6RÆ›MHWjMLHWPDMLVIXPD[¿[[HMQ+DZQQL[WLHTQWHQQL OJUDWLWXGQLWLHJÆ«LOLOGDZNNROOKDLQYROXWL¿WWDÆ«GLWLHW X OGDZN NROOKD OL WXO LVVQLQ OL JÆ«DGGHZ WDZ VHKHP VDELH[ À,PTDEED MLÆ¥X ƛƛHOHEUDWL ĪHZÆ¥ )HVWL NEDU EO DNWDUPRGGLQMLWXĪXGHNRUXĪ-¶$OODWXOLVVQLQOLÆ¥HMMLQ LQVRVWQX GDN OL IWHKPQD IXTX I¶0HMMX WDVVHQD ORÆ«UD VDELH[QDVVLJXUDZOLGDQMLETD¶MVHÆ«Æ« )¶6HWWHPEUXLO.XPLWDWWDIIDOSLĪWDWWPH[[LMDWDO .DĪLQELOOLZHOODOERWWHJLQOLOSHUVXQLSULYDWLXE¶KHNN VHWD¶MLIIRNDDNWDUIXTLWWLHQLIDĪLWDUULNRVWUX]]MRQLWDO .DĪLQSURÆ¥HWWOLWLVWD¶WJÆ«LGTHGMLHÆ«XOHQHUÆ¥LMDNROOKD WDO.XPLWDW.RPSOHZGLYHUVLÆ«LGPLHWI¶GDQLOTDVDP XGHÆ›LĪMRQLPSRUWDQWLDPPLQLVWUDWWLYDNLHQHWGLNOLKHNN NLIOHZZHOIDĪLWDUULNRVWUX]]MRQLLQWHPPHWWLÆ¥L[ROWD O.XPPLVVMRQL LQNDULJDWD PLQQ GDQ ELUUHVSRQVDELOWj WD¶GDNOLKHPP[LMVLU¿WWLHQLIDĪLWDTD¶WDÆ«WLWWUHÆ¥LMD GLUHWWD WDO.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY OL LVVD KX IGDW ¿O Æ«UXÆ¥ WDGGLYHUVL WHQGHUV OL PLQQ ĪPLHQ JÆ«DO ĪPLHQ VH MNXQ KHPP EĪRQQ OL MRÆ«RUÆ¥X VDELH[ SDVV ZDUD SDVV QLP[X¿WWLHQLIDĪLGLNWDWWNRPSOLMD ¿QLVKLQJ WD¶GDQ LOSURÆ¥HWW1LVWJÆ«XQJÆ«LGXOLGLQPDNLHQLW[GHÆ›LĪMRQL IDÆ›OLXOLNLHQKHPPGLYHUVLÆ›LUNRVWDQ]LOLZDVVOXJÆ«DO GDQODNWDUZDUDOHĪLWXWDO/DTJÆ«DƤHQHUDOL$QQZDOL OLVDUHWQKDUOWD¶)UDU 6¿GD RÆ«UD OL IIDƛƛMDMQD WXO ODÆ«Æ«DU [KXU NLHQHW GLN

,V6HJUHWDUMX V6XU 0LFKDHO *KLJR OL PH[[D GHOHJD]]MRQL WDO .XPLWDW$PPLQLVWUDWWLYXV6H]]MRQLįJŧDİDJŧZDTWSUHİHQWD]]MRQL WD·WLINLUDOLV6XSHUMXUWDO086(806XELHQWDO,PTDEEDIORNNDİMRQL WDW 6HQD $QQLYHUVDUMX PLOOIWXŧ WDOTDVDP WDO,PTDEED OL šLH PIDNNDUE·TXGGLHVDVROHQQLV6LEWWD·1RYHPEUX

OL WLUULJZDUGD VVHKHP WDJƫQD ¿ONRPSHWL]]MRQL WDQ QDUOLJƫDGKDNHPPVDUHWÀDƫƫDUWD¶$SULO7XO LGGLVNXVVMRQL WZLOD LQWHUQD EHMQ LOSDUWLMLHW NROOKD LQYROXWL ĪYLOXSSD QXTTDV WD¶ IWHKLP OL ZNROO [HNNHO PLOODQGDPHQWWD¶ƫLGPHWLO.XPLWDWLĪGDEOJƫDMQXQD W¶$OOD X WDO0DGRQQD JƫDO GDUED RƫUD UQH[[LHOQD LQĪRPPX OJƫDTGD EHMQ NXOƫDGG WDQW OL OOXP OL THG QLNWHE GDQ LOPHVVDƥƥ SURSMX ÀHZZHO ƥLPJƫD WD¶ 0HMMX QLVWD QJƫLG OL YHUDPHQW PL[[HZN MRƫURƥ LO ZDUG JƫD[ GLQ OHVSHUMHQ]D NLHQHW ZDƫGD PLOODNWDU SRĪLWWLYL LOJƫDOLH[ ODNEDU UHEƫD OL V6RƛMHWj VHWJƫHW WLUEDƫ NLHQHW OJƫDTGD ODUPRQLMD ONRSHUD]]MRQL X VVROLGDUMHWjWD¶EHMQLHWQD 8GDQKXOSXQWNRQNOXVVLYOLIXTXQL[WLHTQDJƫODT GDQLOPHVVDƥƥWLHJƫLÀRNNDĪMRQLWDO)HVWD%ƫDO GHMMHPQLVƫDTOLÀJƫDTGDKHPPLVVDƫƫDXQHPPHQ OLIHMQKHPPLUULHGDWDMEDNXOORVWDNOXMLVWD¶MLQWUHEDƫ XOLGDNOLQRƫROPXQLVWJƫXELGGHWHUPLQD]]MRQLLĪGD ELOJDOEX LQZHWWTXK .LHQX GGLYHUVL HVSHUMHQ]L OL JƫDGGHMQD PLQQKRP WXO ODƫƫDU WQD[LO [DKDU OL MLSSUXYDZ GDQ X IHMQ NRQQD XQMRQL X ƥELGQD ƫDEHO ZLHƫHG ÀLVWHVV GLUH]]MRQL ZDVDOQD :DTW SDVVHMQ OL NRQW THG QDJƫPHO GDQ ODƫƫDU ¿[[DWW WD¶ WDV6OLHPD ODTDWQL GDQ LOSURYHUEMX QDWWLY PLQTX[ IXT RUQDPHQW :H 'R 1RW ,QKHULW WKH (DUWK IURP 2XU $QFHVWRUV :H %RUURZ ,W IURP 2XU &KLOGUHQ ;WDTW QDTVPX PDJƫNKRP X QDSSOLNDƫ JƫDV6RƛMHWj X O)HVWD OL WDQW KXPD PQDTT[D I¶TDOEQD (MMD E¶JƫHPLOQD QLIPKX OL DƫQD JƫDQGQD GGPLU OL PD QDJƫPOX[ WDJƫQD GDN OL PKX[WDJƫQDXOLQJƫDGGXOLOWD¶ZDUDMQD6RƛMHWjDTZD DNEDUXDƫMDUPLOOLVLEQDDƫQD *UD]]LOLONXOƫDGGWDODSSRƥƥXQLUUHƛLSURNDUULVSHWW OLGHMMHPƥLEWXOL)OLVWHVVZDTWOLQWHQQLODSSUH]]DPHQW WLHJƫLQVRVWQLOLNEXULOLMLHQSDUWLPLQQGLQLV6RƛMHWj 0LQQTDOELQDZJXUDO)HVWDWWDMEDOLONXOƫDGG

9


7DU5REEDOR.LUNRS..30DOWD 7HO 7 O   ) )D[  -RKQ*KLJR -XUWLQ*KLJR (PDLOMRKQJKLJ#PDOWDQHWQHW :HEZZZWDUUREEDUHF\FOLQJFRP

For all types of original, second hand and imitation autoparts with the best prices found locally!!!

†¼DUUWWDO.RQNRV †% %ORNNLWDO)UDQND †% %ORNNLWWDV6HMMLHÇ

†7RUED †% %ULFNV


0(66$Å Å  PLOO.D[[LHUWDV6RÅ—MHWj PLOO.D .D[[ [[L [LHUWD WDV6RÅ—M Å—MH HWj %HQQ\%ULIID

0D QLVWD[ QLEGD GDQ ODUWLNROHWW PLQJƫDMU PD QVHOOHP OLO 6DYHU $EGLOOD LONXQMDWX OL PLHW NZDĪL HUED¶ [KXU LOX 6DYHU NLI NLHQX MVLEXƫ LQQLHV PLGƫOD WDV6RƛMHWj WDJƫQD NLHQ SLODVWUX X [HPSMX JƫDOLQD ONROO ,V6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX Z LO)HVWD OLOO 3DWUXQD WDJƫQD NLHQX NROOR[ I¶ƫDMWX 'LQ OLPƫDEED OL NHOOX OHMQ LV6RƛMHWj PD NLHQ[ ELVV ELH[ LPXU VDO.DĪLQ LPPD NLHQ LNXQ LPSHQMDW PDWXO LVVHQD NROOKD I¶ƫLGPD OHMQ LV6RƛMHWj 'DTTD MJƫLQ OLO ƤDQQL %DUEDUD ÀDUPDU GDTTD MJƫLQ OLOO.XPPLVVMRQL 3ODQƛLHU ¿OOL VVLEX MJƫLQ ¿WWLVMLU PHWD QRUJDQL]]DZ [L DWWLYLWD¶ ¿O.DĪLQ X PLWW ƫDƥD RƫUD 'HMMHP ƫDZWLHO .LHQ WD¶ HĪHPSMX NELU JƫDOLQD ONROO WD¶ NLI ZLHƫHG JƫDQGX MƫREE X MDƫGHP E¶ULVT GLQ LV6RƛMHWj X O)HVWD )¶GLQ VVHQD WDO*ƫR[ULQ DQQLYHUVDUMX PLWWZDTTLI WDV6H]]MRQL ĩJƫDĪDJƫ QLVVXƥƥHULOKRP OL OHĪHPSMX OL ƫDOOLHOQD 6DYHU MLNNXSMDZK *ƫDQGQD ĩJƫDĪDJƫ ƫDEULHND Z PHWD MLGƫOX JƫDO ELƛƛD [RJƫRO ĪJXU OL MZHWWTXKD EOLNEDU DEELOLWj 'LQ LVVHQD ĪĩJƫDĪDJƫ WDJƫQD WDZQL VRGLVID]]MRQ NELU %LOOL THJƫGLQ MLƛƛHOHEUDZ OJƫR[ULQ DQQLYHUVDMX PLWWZDTTLI WDV 6H]]MRQL ƫDGX ƫVLHE MDJƫPOX QXPUX WD¶ DWWLYLWDMLHW IHUP LQWHUHVVDQWL X IHKPX NHPP KXZD LPSRUWDQW OL OÀXV OL MLƥEUX PLQQ GDZQ ODWWLYLWDMLHW MRQITXKRP ¿ SURƥHWWL OL MLETJƫX 6RGLVID]]MRQL LHƫRU NLHQ OLPEXWWDWXUD µO TXGGLHP OL ƫD U5DGMX WDV6RƛMHWj +DZQ XNROO LĪĩJƫDĪDJƫ NHOOKRP VHKHP NELU PKX[ ELVV ¿WWZDTTLI WLHJƫX LĪGD JƫD[ E¶ƫLGPLWKRP KXPD OTDIDV WD¶ GLQ LO .XPPLVVMRQL ƪDGPX VWLQNDZ X ƫDUƥX EOXQXUL 0KX[ ELVV ZDTTIX UHNRUG QD]]MRQDOL WD¶ WUDVPLVVMRQL EOD ZDT¿HQ OL ƥLH ULNRQR[[XW PLOO0DOWD 5HFRUGV LĪGD JƫLQX ELH[ LQƥDEUHW VRPPD VDELƫD E¶ULVT LWWNRPSOLMD WDOSURƥHWW WDO.DĪLQ X PLUULNODPL OL ƥDEUX IDGOLOKRP VRPPD VDELƫD XNROO ,ĪĩJƫDĪDJƫ WDJƫQD ÀLPNLHQ PD¶ PHPEUL PLOO .XPLWDW X 6H]]MRQLMLHW ORƫUDMQ ÀLPNLHQ PD¶ [L ZƫXG PLV6RƛL JƫDPOX VHQD VƫLƫD MLHƫGX ƫVLHE LO %DU WDO.DĪLQ :DUD OL VDUX ONRQWLMLHW NLI ZLHƫHG UD Z VHPD ZDTW LV6HGXWD ƤHQHUDOL NLHQ EDTD¶ VRPPD NRQVLGHUHYROL OL PDUUHW ELH[ ELKD MLWNRPSOD LOSURƥHWW WDUULNRVWUX]]MRQL WDO.DĪLQ %¶KHNN LVVDJUL¿ƛƛML OL VDUX PLQQ GDQ LOJUXSS WD¶ SDUWLWDUML GGHGLNDWL ƫDOOD IURWW NELU JƫDV6RƛMHWj 7D¶ PLQ MJƫLG XNROO OL EDUUD [[RJƫRO OL VDU ¿O.DĪLQ O*ƫDTGD WDQ1DU VWLQNDW ƫDIQD PDWXO LVVHQD ORƫUD X PLGGƫXO OL JƫDPOHW ƫDGHW ƫVLHE LOSURƥHWW WDOELQL WDOƫDMW PDGZDU OJƫDOTD OL NLHQHW LQ[WDUW [L VQLQ LOX +DZQ WD¶ PLQ MDSSUH]]D [[RJƫRO OL TLHJƫHG MDJƫPHO LO /LFHQFHH V6XU .HYLQ 6DOLED SHUVXQD RƫUD OL WUDZZPHW ¿ ƫGDQ LV6H]]MRQL ĩJƫDĪDJƫ OL E¶ƫLGPLHWX NXOO PD MPXU LONPDPDU WDQQDU WDV6RƛMHWj VDUX DNWDU VLJXUL JƫDO GDZN OL JƫDQGKRP JƫDO TDOEKRP GDQ LGGHOL]]MX

,O.D[[LHULV6XU%HQQ\%ULIIDZDTWİMDUDWD·.RUWHVLMDOLGHOHJD]]MRQL WDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY IOLPNLHQ PDO.DSSLOODQ WDO,PTDEED JŧDPOXOLOO(ŗŗ7LHJŧX0RQV&KDUOHV-6FLFOXQDIWLWZDUDOŧDWUD WLHJŧXEŧDOD,VTRI$ZİLOMDUMXWD·0DOWD

2TVPD RƫUD ¿V6RƛMHWj WDJƫQD OL ĪĩJƫDĪDJƫ THG MLUQH[[X ¿KRP KXPD O%DQGD X O$UPDU IHMQ KLMD OJƫD[TD WLHJƫL QDUD QXPUX VHZ WD¶ ĪJƫDĪDJƫ OL THJƫGLQ LGRTTX PDOEDQGD WDJƫQD Z RƫUDMQ OL MDƫGPX E¶ULVT l-armar. 'DZQ LVVXƛƛHVVL PLĪĩJƫDĪDJƫ WDJƫQD MLPOHZQL E¶NXUDƥƥ NELU JƫD[ ¿KRP QDUD OPH[[HMMD WDV6RƛMHWj WDJƫQD JƫDOOIXWXU )LO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY GLƥD KHPP QXNOHMX WD¶ ĪJƫDĪDJƫ OL THJƫGLQ MLHƫGX GLN OHVSHUMHQ]D PHƫWLHƥD ƫDOOL MPH[[X OLV6RƛMHWj ¿VVQLQ OL ƥHMMLQ /LNEDU VRGLVID]]MRQ JƫDOLMD KLMD OHVSHUMHQ]D OL THJƫGLQ MLHƫGX GDZQ LĪĪJƫDĪDJƫ ODNWDU ¿WWPH[[LMD WDO¿QDQ]L E¶PRG JƫDTOL 'DZQ THJƫGLQ MLWJƫDOOPX OL ELH[ WLƥERU LOÀXV WULG WDƫGHP X WEDJƫWL X E¶KHNN THJƫGLQ LNXQX DWWHQWL IHUP IHMQ X NLI MRQITX OÀXV OL MLƥEUX EOLVWLQNDU WDJƫKRP +XZD WHGMDQWL OL NXOO VHQD QRTJƫRGX QWHQQX OL OLVSHMMHĪ JƫDOO)HVWD PLQQ VHQD JƫDOORƫUD GHMMHP MRJƫOHZ LĪGD GLN KLMD OYHULWD¶ *ƫDOKHNN WRQTVX[ OL WNXQ ƥHQHUXĪL ¿OƥDEUD OL QDJƫPOX EOHQYHORSV 'DZN OL JƫDO [L UDƥXQL MHZ RƫUD PD QVLEXKRP[ ¿ GMDUKRP ¿OƥUDQHW WDOƥELU LNXQX MLVWJƫX MZDVVOX OHQYHORSHV LO .DĪLQ X MLQJƫDWDZ LUƛHYXWD WDGGRQD]]MRQL WDJƫKRP .XQX ƥHQHUX]L ZNROO ÀDUEXODU OL MVLU ¿OMLHP WDO)HVWD minn membri tal-Kumitat. 'DQ KXZD ODSSHOO WLHJƫL JƫDOO)HVWD WD¶ GLQ LVVHQD )HVWD OL WNXQ GGHGLNDWD OLV6H]]MRQL ĩJƫDĪDJƫ WDJƫQD OL PDWXO GDZQ ODƫƫDU JƫR[ULQ VHQD IIMRUL[[LHW )HVWD OL JƫDQGKD WNXQ XNROO DNWDU GHYR]]MRQDOL PLVVROWX ELH[ ELOIHUƫ WDODWWLYLWDMLHW HVWHUQL QNRPSOX QDJƫWX TLPD OLO GLN 2001$ WDƫW LWWLWOX VDELƫ WDOƤ,/-8 1L[WLHT LO)HVWD WWDMED OLOO,PTDEELQ NROOKD X OLOO EDUUDQLQ OL MLƥX O,PTDEED ELH[ PDJƫQD MJDZGX GLQ LO )HVWD KHNN NELUD 9,9$ $ O0$'211$ 7$/Ƥ,/-8 11


8, Church Square, Mqabba Tel: 79050724

Grills Snacks Pizza House Specialities

Opening Hours: Monday to Thursday 6.00pm till 11.00pm Weekends from 6.00pm till late & Sunday from 5.00pm till late


0(66$ŠŠ PLG'LUHWWXU6SLULWZDOL 3DWUL$GULMDQX-&DFKLD2)0

1LVLPJƫX ƫDIQD OOXP LONHOPD ³.RPXQLWj´ %LG GLIIHUHQ]D WD¶ GDQ IHMQ GLQ LONHOPD NLHQHW WLUUHIHUL[[L JƫDO[LNXQYHQWWDOSDWULMLHWMHZVRULMLHWLOOXPJƫDQGKD WLIVLUDDNWDUZLHVD¶,ONHOPD.RPXQLWjW¿VVHUQXNOHMX MHZ JUXSS WD¶ LQGLYLGZL OL MDTVPX ÀLPNLHQ OLVWHVV JƫDQ 8NROO TDEHO GLQ NLHQHW WLWORE OL MJƫL[X ÀLPNLHQ WDƫW VDTDI ZLHƫHG ,OOXP SHUR GLQ PKX[ QHƛHVVDUMD JƫDONHPP LNXQ PHƫWLHƥ OL MNXQ KHPP ƫLQ IHMQ GDQ PLQQĪPLHQJƫDOLHƫRULVLU ,O.QLVMDWZLHOGHWEƫDOD.RPXQLWjWD¶ƤHVX¶OLƥDEDU PLHJƫX WWQD[ OL JƫDO WOLHW VQLQ VƫDƫ JƫDGGHZ ƫDIQD ƫLQ ÀLPNLHQ ƤHVX¶ NLHQ MJƫDOOLPKRP NLHQX MLHNOX ÀLPNLHQ X ƫDIQD GUDEL DQNH MRUTGX ÀLPNLHQ +HNN ƤHVX¶E¶GLIIHUHQ]DWD¶VNHMMHOWD¶5DEELQLRƫUD NLINLHQHW OXĪDQ]D OL NXOO 5DEEL MNROOX OLVNROD WLHJƫX ULHG OL GGL[[LSOLMDTVPXNROOR[ÀLPNLHQ+HNNƫDUHƥODVSHWW VDELƫWD¶VHUYL]]XJƫDMQXQD+HNNWDODEKRPƤHVX¶À DƫƫDULNODPHWDƫDVOLOKRPULƥOHMKRPXTDOLOKRP³7DIX [¶JƫDPLOWLONRP MLHQD" -LHQ OL VVHMƫXOL O,PJƫDOOHP X KHNNKXKHNNLUULGNRPOLWDJƫPOXOLO[XO[LQƪREEXOLO [XO[LQNLIƫDEEHMWNRPMLHQ´ ,VVDMHNNLUULGXQLQGLUL]]DZGDQOJƫDPDUWD¶ƤHVX¶ OLOQDMHƫWLHƥOLQLUULÀHWWX$ƫQDOLMLƥERUQDÀLPNLHQ¿[ [RJƫRO ¿OIHUƫ X ¿QQLNHW ÀLQL]MDWWLYD WDJƫQD KLMD OLPƫDEED WDJƫQD OHMQ LO9HUƥQL 0ELHUND WDƫW LW7LWOX WDOƤLOMX,VVDWD¶PLQZLHƫHGMLVWDTVLPHOD[¶WJƫDOOLPQD 0DULMDIXTGDQLUULJZDUG"/HZZHOLPSRUWDQWLƫDIQD KX OL EƫDOKD MNROOQD UHOD]]MRQL TDZZLMD P¶$OOD 'LQ PDKL[HMQƫOLHILO¿GL,VVDUUHOD]]MRQLWDJƫQDWLNEHU X WLVVRGD SHUPH]] WDO.HOPD W¶$OOD *ƫDOKHNN PD QLVWJƫX[ QRTJƫRGX PLQJƫDMU PD MNROOQD WWDJƫOLP PHƫWLHƥ /DSSRVWOL MJƫDOOPXQD OL O¿GL WDJƫQD WLƥL

,G'LUHWWXU 6SLULWZDOL WDV6RŗMHWj 3DWUL $GULMDQX - &DFKLD ZDTW LGGLVNRUV WLHJŧX OLOOIROOD PLšEXUD ILOšQLHQ WD· ELVZLW LOšLEMXQ ELH[ WDVVLVWL JŧDOOLQDZJXUD]]MRQL WDOPRQXPHQW EO,VWDWZD WDO0DGRQQDWDOŠLOMX

PLVVPLHJƫ)LOIDWWLOJZDMOLQVLEX¿OSDUWLWLWDOIHVWL WDJƫQD ƥHM PLQ QXTTDV W¶JƫDU¿HQ WDOƫDMMD WDJƫQD EƫDOD QVDUD .LHNX QDIX LĪMHG [L W¿VVHU WNXQ QLVUDQL ĪJXUOLDNWDULNXQKHPPPDƫIUDOHMQ[XO[LQOLWLƥLPLQQ LPƫDEED DNWDU ƥHQZLQD +HNN DNWDU QLSSUDWLNNDZ LW WROOHUDQ]D /L WDJƫWL VSD]MX OLOORƫUDMQ I¶GDN OL MLVWJƫX MRIIUX PLQNHMMD GGLIHWWL X OOLPLWD]]MRQLMLHW WDJƫKRP %¶KHNN QLVWJƫDQHZ LĪMHG X QLVVHEƫX ¿ONDSDƛLWDMLHW GLIIHUHQWLWD¶NXOOZLHƫHGXZDƫGDPLQQD (MMHZ QLIKPX ONROO OL PLQJƫDMU LO.HOPD W¶$OOD X VVDJUDPHQWL PD QLVWJƫX[ LNROOQD ¿GL ƫDMMD MHZ DƫMDU UHOD]]MRQL WDMED P¶$OOD ,QXWOL OL MNXQ KHPP PLQ MHPPHQOLMLVWD¶MNROOXO¿GLLPPDµOERJƫRGPLOO.QLVMD NLIOLVWHVVPLQQ0DULMD1DƫGPXELH[WLNEHUDNWDULU UHOD]]MRQLWDJƫQDP¶$OODXPD¶0DULMDXMEHUNXQDONROO ,/)(67$77$-%$/,/.8/ƪ$''

13


0(66$Å Å  PLV6XUPDVWWDV6RÅ—MHWj 0UR$QGUHZ&DOOHMD)9&0

'LQ LVVHQDWDƫEDWLOZLHƫHGX JƫR[ULQVHQD WLHJƫL EƫDOD 6XUPDVW WDO%DQGD *ƫDONHPP LONDĪLQ JƫDGX PKX[OHVWPLQQƥHZZDL[[RJƫROWDOEDQGDNROOXTHG LVLUƥHZZDONDĪLQNHPPMHNNKXPDNXQƛHUWLMHZLW WDJƫOLP WDOLVWXGHQWL DOOLHYL 0LQQ GLQ LVVHQD HUƥDMW THGQJƫDOOHPOLWWIDOLV6LEW¿OJƫRGX %ƫDO NXOO VHQD DQNH GLQ LGGDUED VHU WLĪĪDQĪDQ VLOWD PXĪLNDOL ƥGLGD JƫDOOSURJUDPP WDW7OLHWD 'LQ MLVLPKD 5KDSVRG\ 1R X KLMD WZLOD PDGZDU ƫGD[LO PLQXWD+HPPXNROOGLYHUVLDUUDQƥDPHQWLJƫDOOEDQGD NHPP WD¶ PXĪLND NODVVLND NRQWHPSRUDQMD X DQNH [L DUUDƥDPHQWLWD¶GLVNLPRGHUQL 'LQLVVHQDKLMDVHQDGGHGLNDWDOLO5LFKDUG:DJQHU X *LXVHSSH 9HUGL JƫD[ MDƫEDW LO VHQD PLW WZLHOLGWDJƫKRPXJƫDOKHNNNLHQ[LHUDTOLWLQGDTT[L PXĪLND PLUUHSHUWRUMX WDJƫKRP )LOIDWW MLHQ JƫDPLOW DUUDQƥDPHQW PXĪLNDOL PĪHZZDT E¶GLYHUVL [RJƫOLMLHW PLQQWDJƫKRP *ƫDO GDQ LOSURJUDPP WDW7OLHWD WD¶ ƤXQMX VDUX ZNROO DUUDQƥDPHQWL JƫDOONDQWDQWL X VVRSUDQ +DZQKHNNƫDWLQGDTT$YH0DULDWD¶&DUOR'LDFRQROL ƫDWLWNDQWDPLV6RSUDQ&DWKHULQH3RUWHOOL-LHQDQDƫVHE LOOL KXZD [LHUDT OL WLQGDTT 0XĪLND WD¶ NRPSRĪLWXUL 0DOWLQ %ƫDVVQLQ OLPJƫRGGLMD PDO%DQGD VH MHUƥD¶ MNROOQD XNROO OLOO.DQWDQWL VWDEELOLWL 'HEELH 6FHUUL X /XGZLJ*DOHDNLIXNROOLOSDUWHƛLSD]]MRQLWDO.DQWDQWD 0TDEELMD&KU\VWDO%XJHMD )RVWLGGLYHUVLDQQLYHUVDUMLOLV6RƛMHWjTHGWLƛƛHOHEUD WXO LVVHQD LQVLEX V6H]]MRQL ĩJƫDĪDJƫ NLI XNROO WDO-XQLRU &OXE X NLHQ EL[[LHUDT OL ¿[[HOWD PXĪLNDOL WDJƫQDQLQNOXGXVLOWLHWDGGDWWDWLJƫDOGDZQOXGMHQ]L 'LQLVVHQDƫDMNROOQDSURJUDPPVDELƫOLP¶JƫDQGX[ MLQWLOHI PLQQ GDZN OL MƫREEX OPXĪLND WDO%DQHG )LO SURJUDPP VHU MLQGDTTX LO VLOWD PXĪLNDOL OL NZDĪL NROOKD TDWW PD QVWHPJƫX PLQQ [L EDQGD WDQW OL  PLQQKRPKXPDƥRGGD 'DZQLOELƛƛLHWWDOPXĪLNDƫDGWƫDIQD[RJƫROELH[ VDUX JƫD[ ƫDIQD PLOOPXĪLND OL ƫD WLQGDTT P¶KDZQ[ DUUDQƥDPHQWLWD¶PXĪLNDOHVWDWDJƫKRP7ULGƫDIQDƫLQ

,V6XUPDVW$QGUHZ&DOOHMDMLSSUHİHQWDOLV6RŗMHWjOEHULWWDOLNLHQ MXİDILVVHUYL]]XPLGDOMDWD·PHUWXOLNLHQLQJŧDWDZDTWLOTDGLWD· GPLULMLHWXPHWDVHUYDJŧDODNWDUPLQQVHQDEŧDOD%DQGLVWILO %DQGDWDO)RU]L$UPDWLWD·0DOWD

X SDƛHQ]MD ELH[ WDJƫPHO GDZQ ODUUDQƥDPHQWL +DZQ LSSHUPHWWXOLQLUULQJUD]]MDIWLWOLWWLÀDWLHJƫL5RVHPDULH WDOSDƛHQ]MD OL WLHƫX ELH[ WJƫLQL VDELH[ LNXQX MLVWJƫX MVLUXGDZQODUUDQƥDPHQWL 1L[WLHT QLUULQJUD]]MD OLOONXPLWDW OLOOEDQGLVWL WDV VHUYL]] OL WDZ OLV6RƛMHWj X WDONRSHUD]]MRQL OL GHMMHP VLEW PLQJƫDQGKRP OLOO.XPPLVVMRQL %DQGD IRVWKRP OLF&KDLUPDQLV6XU:DOWHU)DUUXJLDXOPDUDWLHJƫXOLO %MRUQ)DUUXJLDX-RKQ&DVVDUOLGHMMHPNLHQXSUHĪHQWL PKX[ ELVV NXOO PHWD GDTTHW LOEDQGD LĪGD WXO LVVHQD NROOKD¿[[RJƫRONROOXPDUEXWPDJƫKD1LUULQJUD]]MD ZNROO OLV6XU 0LFKDHO *KLJR OL GHMMHP NLHQ LQNDULJDW OLMDTOD¶LOEDQGLVWLJƫD[GLQVDUHWELƛƛD[RJƫROGLI¿ƛOL X WD[[RJƫRO OL MLHƫX ELH[ MLSSUHSDUD OPXĪLND JƫDOO SURJUDPPLVHZ¿UUDƫDONLIXNROOJƫDOOHUED¶VHUYL]]L EDUUDUUDKDOOL¿KRPKXULNMHVWOLQHVHJZL[[XSURJUDPP PXĪLNDOL)ODƫƫDUXPKX[OLQTDVOLVVXUPDVW(GZLQ 3DFHWDOSDƛHQ]MDOLTHGMLHƫXPDODOOLHYLELH[LNROOQD EDQGLVWLWD¶NZDOLWD¶XWDONRSHUD]MRQLXONROODERUD]]MRQL OLGHMMHPLQVLEPLQJƫDQGXPLQQƥLPJƫDJƫDOƥLPJƫD ,O)HVWDW7DMEDOLO.XOƫDGG

15


Prop. Joseph Farrugia

• • • • • • • • • • • •

Electrical Fittings • Plumbing Fittings Drain Pipes and Fittings • Cement Tile Adhesive and Grouting • Membrane Plastering materials • Geysers Plastic and Fibre Tanks • LED Bulbs Range of Power and Hand Tools Crystallite and Stainless Steel Sinks and Mixers Various types of Ladders Energy Saver Lamps (SPECIAL OFFER) Key Cutting including Security Keys Safety Wear and Safety Shoes 5000 colours of INDOOR AND OUTDOOR PAINTS MIXED RIGHT AWAY

FREE DELIVERY Opening Hours: Monday to Friday: 7.00 a.m. - 7.00 p.m. Saturday: 7.00 a.m. - 1.00 p.m.


.XPLWD .XPLW LWDW$PPLQL WDW$ $PPLQLVW VWUD UDWW UDWW WWLY LY LY 

0L[[HOOXJ0DULR0LFDOOHI-RQDWKDQ'LQJOL&KULV%ULIID7RQLR)DFFLRO3$GULMDQR-&DFKLD230%HQQ\%ULIID7HGG\)DUUXJLD 0L 0L[ [HOO [H [HOOOOX OOXJ J0 J 0DULR 0DUL 0DU LR 0L LR0L 0LFDOOOOHI HI I -R -RQDW QDWK WKDQ KDQ 'LQJO QJOLOL&K &KULLV &KU &K LV %UL LV% % LII %ULII IID77RQLLR)DFF R )DFF DFFLLRO L O3 3$G $GUL G LMDQ GULM MDQRR -& &DFK DFKL KLD LD 230%HQQ LD230 %HQQ\% \ %ULI ULII LIID ID 7H ID 7HGG 7HGG GG\ )D )DUUXJLD )DUUX JLD L 0LFKDHO*KLJR&ODXGLR)DUUXJLD5REHUW$TXLOLQD&KDUOHV*UHFK0DUYLQ6FLEHUUDV$ODQ%DUEDUD

6XUPDVWULMLHW2QRUDUML -XOLR7DQWL$0XV/&0 -RVHSK7RQQD$0XV/&0

3UHVLGHQWL2QRUDUML 6DOYX0DJUR -RVHSK7DQWL Charles Polidano Charles Farrugia Benny Baldacchino

0HPEUL2QRUDUML -XOLR%DUEDUD -RVHSK)DUUXJLD John Mary Ciantar Annunziato Mifsud6HJUHWDUMX Michael Ghigo

3UHVLGHQW Teddy Farrugia

.D[[LHU Benny Briffa$VVLVWHQW6HJUHWDUMX Mario Micallef

9Lล—L3UHVLGHQW Claudio Farrugia

$VVLVWHQW.D[[LHU Charles Grech

 

'LUHWWXUWDO.DฤฐLQ 7RQLR)DFFLRO

0HPEUL 5REHUW$TXLOLQD$ODQ%DUEDUD Christopher Briffa, Jonathan Dingli

5HOD]]MRQLMLHW3XEEOLล—L 0DUYLQ6FLEHUUDV 

  

5HWWXUWDO)UDWHOODQ]D 'LUHWWXU6SLULWZDOL -RH*DXFL 3$GULMDQR-&DFKLD2)0

 

6XUPDVW'LUHWWXU 0UR$QGUHZ&DOOHMD

'HOHJDWL*ลงDTGD.DฤฐLQLWDO%DQGD &KULVWRSKHU%ULIID$QWRLQH3DFH

*ลงDOOLHPWDO$OOLHYL 0UR(GZLQ3DFH&KDLUSHUVRQ*UXSS1LVD Julie Abdilla

&KDLUPDQ.XPPLVVMRQL%DQGD Walter Farrugia

'HOHJDW*ลงDTGDWDO$UPDU John Barbara

/LFHQFHH*ลงDTGDWDQ1DU Kevin Saliba

&KDLUPDQ.XPPLVVMRQL5DGMX Julian Falzon'HOHJDW.XPPLVVMRQL6SRUW Joe Farrugia

 &KDLUSHUVRQ6H]]MRQLฤฏJลงDฤฐDJลง Gigliola Briffa 

'HOHJDWD-XQLRU&OXE Lindsey Oโ€™Reilly

 .RQVXOHQW/HJDOL 'U0LFKDHO6FLULKD%$ +RQV (FRQ 0$ (FRQ //'.RQVXOHQW)LQDQ]MDUMX 0DOFROP%RQGLQ%&RP%$FFW\ +RQV ),$&3$

17


)5(('(/,9(5<


MISSING MI ISSIING TEXT TEX TE EXT XT

6(==-21,įį*Ŧ$į$*Ŧ 0$'211$7$/Š,/-8

,O.XPLWDW6H]]MRQLįJŧDİDJŧ )XT TXGGLHP PL[[HOOXJ JŧDOOHPLQ (PDQXHO %ULIID 6WDFH\ %RQGLQ*LJOLROD%ULIID &KDLUSHUVRQ -XOLH)DUUXJLDX-XOLDQ)DO]RQ )XT ZDUD PL[[HOOXJ JŧDOOHPLQ $QWRLQH 3DFH (OPDU 0LIVXG 2UODQGR0LIVXG'DUUHQ)DO]RQ-HIIUH\%ULIIDX(OOHQ)DUUXJLD

0LQJÆ«DMU GXEMX WD¶ [HMQ LGGDWD WDV WD¶ /XOMX KLMD ZDÆ«GD PHPRUDEEOL JÆ«DOLQD O,PTDEELQ 'DNLQKDU LV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD ZHOOGHW JÆ«DOOHZZHO GDUED Æ¥R GDQ LUUDÆ«DO 6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« GLQDPLND ¿ Æ«GDQKD OL SURSMX OOXP VHQD ZDUD JÆ«DGQD THJÆ«GLQ LQJDZGX OIURWW WD¶ GLQ LOIHUJÆ«D OL Æ&#x203A;HUWDPHQW KLMD ZDÆ«GD PLOO SLODVWUL HZOHQLQ WDV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD 0KX[ WD¶ E¶[HMQ OL NLI WOLVVHQ LONHOPD VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV I¶PRÆ«Æ«RN PLOOHZZHO WLÆ¥L GLQ LV6H]]MRQL 6XÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV OL NRPSOD GGDNNDU X [[HWWHO PDWXO GDZQ LVVQLQ NROOKD WD¶ HĪLVWHQ]D NRQWLQZD NDUDWWHUL]]DWL E¶ƫLGPD PLOOTDOE JÆ«DOO)HVWD WDQW JÆ«DĪLĪD JÆ«DOLQD O,PTDEELQ GLN WDO0DGRQQD WDOƤLOMX /LPSHQQ HZOLHQL WD¶ GLQ LV6H]]MRQL GHMMHP NLHQ OL WÆ«HMML DWWLYLWDMLHW X LQL]MDWWLYL ELH[ GHMMHP LQĪRPPX OLOO 3DUWLWDUML DWWLYL ¿V6RÆ&#x203A;MHWj ¿OZDTW OL [[HUUHG LONXOWXUD WD¶ GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj OL OOXP WJÆ«RGG DNWDU PLQQ VHQD I¶GLPHQVMRQL DNWDU ĪDJƫĪXJÆ«D ,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WDOƤLOMX PLQQ GHMMHP NLHQHW IXT TXGGLHP QHWW Ã&#x20AC; ,PTDEED ELH[ WRÆ«ORT LQL]MDWWLYL Æ¥RGGD 7DMMHE OL QVHPPX 19


Triq Luret Cutajar, Żebbuġ ŻBĠ 2731 Tel: 21467052 Mob: 99471703/99866576 Email: info@albion.com.mt Website: albion.com.mt

Our Services • VRT Service • Car servicing and repairs • Computer diagnostic • Road Licence renewal • Motor, Travel & Home Insurance


,OŦDGG WD· /XOMX 4XGGLHVD ILO.QLVMD 3DUURNNMDOL WDO ,PTDEEDEŧDOD5DGGLOŦDMUO$OODJŧDVVHQDŧLGPDOLJŧDGGLHW )L WPLHP VDUHW Å&#x2014;HULPRQMD TDVLUD IHMQ YDUDMQD OORJR XIILÅ&#x2014;MDOL IO RNNDÄ°MRQLWDO6HQDPLWWZDTTLIWDV6H]]MRQLI·/XOMX

,O.XPLWDW6H]]MRQLįJŧDÄ°DJŧZDUDOLÅ¡LHPQLHGLOORJR XIILÅ&#x2014;Å&#x2014;MDOLWDO6HQD6H]]MRQLįJŧDÄ°DJŧIOLPNLHQPDODUWLVW-RVHSK =DPPLWZDTWÅ&#x2014;HULPRQMDWDOIWXŧWDÅ&#x2014;Å&#x2014;HOHEUD]]MRQLMLHWOLQÄ°DPPHW Å¡HZZDO.DÄ°LQI·/XOMX

IRVW ORÆ«UDMQ LOIXOMHWW ³,O)MXU´ OL NXOO VHQD QRÆ«RUÆ¥X WOLHW HGL]]MRQLMLHW X OL EDTJÆ«X MRÆ«RUÆ¥X E¶NRQVLVWHQ]D OLVWD]]MRQ WDU5DGMX LO-XQLRU &OXE 6NDPEMX .XOWXUDOLPD¶JUXSSWD¶ĪJÆ«DĪDJÆ«PLOO$ZVWULMDGUDPD ZLUMLHW NHPP 0DUMDQL X NLI XNROO UHODWDWL PDO)HVWD ORUJDQL]]D]]MRQLPSHNNDEOLWDO0DUÆ&#x203A;WDO$Æ«Æ«DU7ULGX IHMQ DQNH NRQQD PLQQ WDOHZZHO IHMQ MLGÆ«RO XĪX WDO K\GUDXOLFIHDWXUHVPXOWLYLĪLYLXGLYHUVLQRYLWDMLHWRÆ«UD OL NRPSOHZ NDEEUX OSRSRODULWD¶ WD¶ GDQ ODYYHQLPHQW XQLNXJÆ«DOUDÆ«DOQDPDGGLOHWDQWLNROOKDWDO)HVWL0DOWLQ 'DQ NROOX MNRPSOL MLNNRQIHUPD ORSLQMRQL WD¶ ERVWD OL GLQLV6H]]MRQLKLMDIRVWODTZDI¶SDMMLĪQD

I¶GLN OL QLVWJÆ«X QJÆ«LGX NLHQ ZLHÆ«HG PLOOKLJKOLJKWV WDO)HVWD +DZQKHNN QDJÆ«PHO UHIHUHQ]D JÆ«DOO LQDZJXUD]]MRQL WDO0RQXPHQW WDO0DGRQQD WDOƤLOMX ¿OE\SDVVWDO,PTDEEDOLEODGXEMXWD¶[HMQVDÆ«Æ«UHWOLO NXOÆ«DGGZDUDÆ¥PLHOKD +HNN NLI JÆ«DGGLHW LO)HVWD X ODUPDU LGGDÆ«Æ«DO NROOX Æ¥HZZD OLPÆ«D]HQ GORQN EGLHW LOÆ«LGPD VDELH[ MLWZDTTDI OJÆ«R[ULQ .XPLWDW WDV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« 0DGRQQD WDOƤLOMX )¶/XOMX WZDTTDI .XPLWDW Æ¥GLG PDJÆ«PXO PLQQ Æ«GD[LO PHPEUX PPH[[LMD PLÆ&#x203A; &KDLUSHUVRQ *LJOLROD %ULIID *Æ«DOOHZZHO GDUED Ã&#x20AC; LVWRUMD WDV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WDOƤLOMX LO.XPLWDW WD¶ GLQLVVHQDKXZDPPH[[LPLQQSHUVXQDIHPPLQLOL'DQ LOIDWW MDZJXUD WDMMHE Æ«DIQD Ã&#x20AC;HYROX]]MRQL SURJUHVVLYD WD¶GLQORUJDQL]]D]]MRQL,O.XPLWDWPLOOHZZHOPHGG JÆ«RQTX JÆ«D[[RJÆ«RO X IDVVDO SMDQ WD¶ Æ«LGPD Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ NDOHQGDUMX W¶DWWLYLWDMLHW JÆ«DO GLQ VHQD KHNN LPSRUWDQWL JÆ«DV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« .LI NLHQ EL[ [LHUDT LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« EGLHW LVVHQD WD¶ Æ«LGPD WDJÆ«KDELOOLWDWVHKHP¿O4XGGLHVÃ&#x20AC;HTUHEƪDGGOHMQLV WD¶/XOMXLGGDWDWDWWZDTTLIWDV6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ« E¶ULQJUD]]MDPHQW OHMQ $OOD X O0DGRQQD :DUD

5HQGLNRQWWD¶Æ«LGPDJÆ«DVVHQD )¶GDQ LUUDSSRUW DPPLQLVWUDWWLY VHU MLEGD¶ ELOOL QDJÆ«WX Æ«DUVD PLOOTULE OHMQ OLQYROYLPHQW ĪDJƫĪXJÆ« ZDTWLO)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« NHOOKD LPSHQQ TDZZL E¶PRG VSHÆ&#x203A;MDOL IHMQ WLGÆ«RO ORUJDQL]]D]]MRQL WDO0DUÆ&#x203A; WDO$Æ«Æ«DU 7ULGX .LHQPDUÆ&#x203A;RUJDQQL]]DWVHZÆ«DIQDE¶WDÆ«OLWDWD¶IHDWXUHV PXOWLYLĪLYLVLQNURQL]]DWLPDQQDUXONDUWL)HMQWLGÆ«RO LO)HVWD V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WDW LONRQWULEXW WDJÆ«KD

/DWWLYLWDMLHWWHDWUDOLGHMMHPNLHQXSRSRODULPDO3DUWLWDUMLWDOÅ LOMXWXOLVVQLQNROOKDOLLOKDPZDTTIDGLQOHZZHO6H]]MRQLįJŧDÄ°DJŧ ,PTDEELMD+DZQKHNNQDUDZPXPHQWLPLOONXPPLHGMD´6SLUX&HIDLXU5XŧWDO%DUXQL3LVDQLµOLWWHOOJŧHWE·VXÅ&#x2014;Å&#x2014;HVVI·2WWXEUX Å¡HZZDV6DODWDO,VNROD3ULPDUMDWDO,PTDEED

21


Suppliers for Food Service Disposables

'L5RFFR/WG

Biodegradable Plates & Cutlery Disposable Cups (plastic, paper & eps) Kitchen & Industrial Paper Rolls Paper Napkins & Table Covers Various Bags (paper & plastic) Salad Containers Water Cooled Knife Sharpening Service Fried. Dick Kitchen Knives

& more...

Prince Albert Street, Albert Town, Marsa MRS 1045 Tel: 2122 7342/4 Mob: 7947 8222 E-mail: info@diroccoltd.com www.diroccoltd.com

Sha Knife r Serpenin vice g


7$/Å ,/-8*Ŧ$/'(--(0 /LPÆ«DEEDOLJÆ«DQGQDOHMQD2PPQDX7DOƤLOMXV6RÆ&#x203A;MHWj 7ZLHOGHWPDJÆ«QDÆ¥HZZDTDOEQDXWLETD¶KHPP(WHUQLWD¶ 7DOHZZHO%DQGD0TDEELMD Ä©JÆ«DĪDJÆ«LJDZGXSDVVDWHZOLHQL )LOSMD]]DV6HGHWDV6RÆ&#x203A;MHWj 7LÆ¥GLGWDONXOWXUDXE¶PDWXULWD¶ $UPDUSURJUHVVWD¶ZOLHGÆ«DZWLHOD %DQGDORUDSODQFLHUTDWWPLQVLMLQ .XQÆ&#x203A;HUWLELKVLHEWD¶NXOOVHQD 8OLHG7DOƤLOMXVDÆ«Æ«HWO,PTDEELQ $Æ«QDOHZZHO6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ« /LJÆ«DOO3DGUXQDPVHPPLMD 8QLNDI¶0DOWDXSRSRODUL *Æ«DO7DOƤLOMX)HVWD.ELUD 6DPLWWZHOLG9LYD7DOƤLOMX /LOHN0DGRQQDPDÆ&#x203A;Æ«DGQDTDWW $QNHLVPHN¿V6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ« /HZZHOZDÆ«GDXGDQELOIDWW 0DKHPP[[LQJÆ«LGX¿QQDUOJÆ«DMQXQD +DZQWDĪÄ©JÆ«DĪDJÆ«LQQRYHOWD¶ Aspirazzjoni lil min japprezza ƪLGPDNELUDZDELOLWD¶ 6HGHNLIWL[UDTOLOOPHPEULWDJÆ«KD 'DNORNDOLKHPPUDGMXZNROO 'LQHQHUÆ¥LMDWDĪÄ©JÆ«DĪDJÆ«NROOKD *ƪ$4'$.85$ƤƤX6$ƪƪ$ONROO 5LVSHWWXPÆ«DEEDOLOWD¶TDELOQDJÆ«DOLH[WDJÆ«QDGDQKXZDOEDĪL )XTXDÆ«QDQNRPSOXQLEQXVVLVLHQWDJÆ«QDXNXOWXUDOL 7Æ«DUVX[OXUDMHZPDGZDUNRPJÆ«DPOXGDNOLML[UDTLONRP PLQQWD¶TXGGLHPJÆ«DOKHNNGHMMHPEÆ«DV6H]]MRQLMLHWÄ©JÆ«DĪDJÆ«WD¶TDELONRP ,OSUHPMLMLHWOLJÆ«DQGQDKXPD7$*ƪ1$XKXPDÆ&#x203A;HUWL¿NDWWD¶NRPSHWHQ]D -HNN¿GGUDPDXRUJDQL]]D]]MRQLGHMMHPĪJXUXSHUHÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOOHQ]D $Æ«QDOHZZHO6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ« /LJÆ«DOO3DGUXQDPVHPPLMD 8QLNDI¶0DOWDXSRSRODUL *Æ«DO7DOƤLOMX)HVWD.ELUD 6DPLWWZHOLG9LYD7DOƤLOMX /LOHN0DGRQQDPDÆ&#x203A;Æ«DGQDTDWW $QNHLVPHN¿V6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ« /HZZHOZDÆ«GDXGDQELOIDWW 0XLND0UR$QGUHZ&DOOHMD /LULND-RKDQ'HEDWWLVWD .DQWDQWL/XGYLJ*DOHDX'HEELH6FHUUL

$WWLYLWjSDUWLNRODULIORNNDİMRQLWDO$QQLYHUVDUMXNLHQHWGLNWD·IWLW W D MLHPLOXIHMQRUJDQL]]DMQD,NOD.ELUDWDŧWLWWLQGDDUPDWDILO3MD]]D HZOHQLMDWDUUDŧDO,OTRIROWDVVHUDWDQWODŧDTELOYDUDUWDGGLVND D PDŧUXšDELH[WLNNRPPHPRUDO6HQD´7DOŠLOMX*ŧDO'HMMHPµ


Filder Market

Take advantage from these excellent offers!!! ŽƵďůĞWŽŝŶƚsŽƵĐŚĞƌ

ŽƵďůĞWŽŝŶƚsŽƵĐŚĞƌ

ŽƵďůĞWŽŝŶƚsŽƵĐŚĞƌ

with ΦϱϬ spent at

with ΦϱϬ spent at

with ΦϱϬ spent at

Filder Market

Filder Market

Filder Market

‚ƵƌƌŝĞƋŽƌDƋĂďďĂ

‚ƵƌƌŝĞƋŽƌDƋĂďďĂ

‚ƵƌƌŝĞƋŽƌDƋĂďďĂ


$WWLYLWD·RŧUDšGLGDNLHQHWZDŧGDE·JŧDQQREEOLIHMQERVWDİJŧDİDJŧWDZOJŧDMQXQDYRORQWDUMDWDJŧKRP E·ULİTO,VWLWXWWD·6DQŠXİHSSI·6DQWD9HQHUD

O4XGGLHVÆ¥LHWRUJDQL]]DWDDWWLYLWD¶¿V6HGHWDJÆ«QDIHMQ Æ¥HZPLVWLHGQDOPHPEULNROOKDOLNLHQXMLIIXUPDZSDUWL PLOO.XPLWDWLSDVVDWL)¶GLQODWWLYLWD¶Æ¥LHPQLHGLOORJR XI¿Æ&#x203A;MDOL WDO VHQD 0LQQ KDZQ QL[WLHT QLUULQJUD]]MD PLOOTDOE OLOOPHPEUX -RVHSK =DPPLW IHMQ JÆ«DO GDUE¶RÆ«UD E¶ƫLOD NELUD Æ«DUHÆ¥ ORJR PLOOLVEDÆ« IHMQ ¿K VSLNNDZLONDUDWWHULVWLÆ&#x203A;LXVVLPEROLUHODWDWLPDO3DUWLW WDOƤLOMXOLKXPDOLOMXQOLMLQVDEVLPEROL]]DW¿QQXPUX WQHMQXOÆ¥LOMXZDOLWLQVDE¿QQXPUXĪHUR *Æ«DO PDWXO L[[KXU WDV6DMI GLQ LVVHQD Æ¥HZ RUJDQL]]DWL DWWLYLWDMLHW Æ¥RGGD Ã&#x20AC;LPNLHQ PDODWWLYLWDMLHW OLNLHQXMVLUXUHJRODUPHQW¿VVQLQOLPJÆ«RGGLMD'DZQ JÆ«DPOX V6DMI ZLHÆ«HG PHPRUDEEOL ,O.XPLWDW IHWDÆ« ODWWLYLWDMLHW WLHJÆ«X E¶%DUEHTXH %HDFK 3DUW\ Æ¥HZZD O%DMMD WDO$UPLHU LĪÄ©JÆ«LU ƤLHW RUJDQL]]DWD ZNROO ƤXUQDWD .HPPXQD ¿[[DKDU W¶$ZZLVVX :DUD VVXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVOLNHOOQD¿O%HDFK3DUW\XIXTWDOEDÆ¥HQHUDOL PLĪĪJÆ«DĪDJÆ« ELH[ WLÆ¥L RUJDQL]]DWD DWWLYLWD¶ RÆ«UD IXT OLVWHVV WHPD LO.XPLWDW LGGHÆ&#x203A;LHGD OL ¿[[DKDU WD¶ 6HWWHPEUX QRUJDQL]]DZ$IWHUQRRQ %DUEHFXH 3RRO 3DUW\ Æ¥HZZD Æ&#x203A;&HUYLROD +RWHO 0DUVDVFDOD .LHQHW DWWLYLWD¶ Æ¥GLGD OL QWODTJÆ«DW WDMMHE Æ«DIQD X ĪJXU OL VHU WLGÆ«RO¿ONDOHQGDUMXWDODWWLYLWDMLHW*Æ«DODTQDOLVWDÆ¥XQ WDV6DMI E¶JDWKHULQJ Æ¥HZZD O.DĪLQ IHMQ EÆ«DO GHMMHP NHOOQD DWWHQGHQ]D QXPHUXĪD WD¶ ĪJÆ«DĪDJÆ« 0DWXO GDQ LĪĪPLHQ XNROO EGLHW WLQÆ¥DEDU LOPHQVZDOLWD¶ WDV6RÆ&#x203A;L Ä©JÆ«DĪDJÆ« *Æ«DO GLQ LVVHQD O.XPLWDW Æ«DVHE ELH[

MDJÆ«WLELURWD¶WLINLUDWDOVHQDDQQLYHUVDUMXOLONXOO PHPEUXOLVVLHÆ«HE0LQQKDZQQL[WLHTQLUULQJUD]]MDOLO -RQDWKDQ'LQJOLWDOJÆ«DMQXQDWLHJÆ«XELH[GDZQLOELURV KHNNRULÆ¥LQDOLVHWJÆ«XMVLUX7TDVVPHWXNROOWHVVHUDWD¶ VÆ«XELMD IHMQ EL[[LHUDT NLHQHW WXUL OORJR XI¿Æ&#x203A;MDOL WD¶ dan l-avveniment. /DWWLYLWDMLHW WDG'UDPD GHMMHP EDTJÆ«X SULMRULWD¶ JÆ«DV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« 0DGDQNROOX GLQ LVVHQD PLQÆ«DEEDDWWLYLWDMLHWWD¶QDWXUDSROLWLNDNHOOQDQQDTTVX QQXPUX WDJÆ«KRP )¶2WWXEUX V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WHOOJÆ«DW LO.XPPLHGMD EOLVHP WD¶ ³6SLUX &HIDL X U5XÆ«WDO%DUXQL3LVDQL´Æ¥HZZDO,VNROD3ULPDUMDWDO ,PTDEED 0LQQ KDZQ LO.XPLWDW ML[WLHT MLUULQJUD]]MD OLOO.DS WDO,VNROD V6LQMXUD &XWDMDU WDOJÆ«DMQXQD X GGLVSRQLELOWD¶ OL GHMMHP VLEQD NLI XNROO OLOODWWXUL OL GHMMHPVLEQLKRPNXOOPHWDQNXQXVHQWHOOJÆ«XDWWLYLWD¶ WD¶ GDQ LWWLS 7D¶ PLQ LVHPPL X MLUULQJUD]]MD ZNROO OLOOXGMHQ]L NEDU OL GHMMHP MDWWHQGX JÆ«DO GDZQ LU UDSSUHĪHQWD]]MRQLMLHW *Æ«D[[DKDU WD¶ 1RYHPEUX Æ¥LHW RUJDQL]]DWD 3L]]D .DUDRNH 1LJKW Æ¥HZZD O.DĪLQ %Æ«DOD SDUWL PLÆ&#x203A; Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQLMLHW WDO VHQD O.XPLWDW Æ«DVHE ELH[ QRUJDQL]]DZ[LÆ«DÆ¥DQQRYDWWLYDOLÃ&#x20AC;LVWHVVÆ«LQLNROOKD JÆ«DQQREEOLƤLHGHÆ&#x203A;LĪOLQTDWWJÆ«XÆ¥XUQDWDWD¶JÆ«DMQXQD YRORQWDUMD Æ¥HZZD O,VWLWXW WD¶ 6DQ ƤXĪHSS I¶6DQWD 9HQHUDELH[QDJÆ«WXONRQWULEXWWDJÆ«QD¿OPDQXWHQ]MRQL WDQWEĪRQQMXĪDWD¶GDQLOSRVW'LQOLGHDWDQWLQWJÆ«RÆ¥ERW

/$WWLYLWDMLHW6RÅ&#x2014;MDOLÅ¡HZZDO.DÄ°LQPDZDTIXTDWW)RVWGDZQWD·PLQLVHPPLOERVWD*DWKHULQJVOLÅ¡HZRUJDQL]]DWL IOLPNLHQPD·LNOLHWX.DUDRNH1LJKWVOLMLÅ¡EGXOHMKRPDWWHQGHQ]DVDELŧDŧDIQD

25


5(3$,5621$//7<3(62)&$56Â&#x2021;785%2),77,1* Â&#x2021;)8//&$56(59,&,1*Â&#x2021;35(7(67)25957 Â&#x2021;5(3/$&(0(172)3(752/(1*,1(72',(6(/Â&#x2021;%$77(5,(6 Christian Mifsud

Owner

1, Sejba Road, Mqabba ZRQ 09 7HOÂ&#x2021;0RE

Joanneâ&#x20AC;&#x2122;s Unisex Hairstylist I would like to inform the clients that the salon PRYHGWR7ULTLO0LWĂ&#x153;QDH[DFWO\FRUQHUZLWK7ULTL[;ULHN

Offering Off Of ffe fer eri rin ing ng all alll th the he professional pro pr rof ofe fes ess ssi sio ion ona nal al se ser serv erv rvi vice vic ce for fo or yo your our ha hai hairstyles air irs rst sty tyl yle les es Opening hours MONDAYY

CLOSED

TUESDAY TO FRIDAYY DP SP SP SP SATURDAYY

2SHQ DOO GD\ WLOO SP

For an appointment call on 7920 1390 26

Hair byy

Joanne


0(66$Å Å 

$WWLYLWD· VRÅ&#x2014;MDOL RŧUD ILVVHGH WDJŧQD IHMQ GDZN NROOKD SUHÄ°HQWL NHOOKRPORSSRUWXQLWD·OLMVHJZXO)LQDOLWDO)HVWLYDOWDO.DQ]XQHWWD JŧDOO(ZURSDOLYHIXTELJVFUHHQ

$WWLYLWD·QQRYDWWLYDNLHQHW%DUEHFXH 3RRO3DUW\OLVDUÅ¡HZZD Å&#x2014;&HUYLROD +RWHO 0DUVDVFDOD EŧDOD ZDŧGD PLOODWWLYLWDMLHW OL Å¡DEXILWPLHPXV6DMI

3DUWL PLOO DWWHQGHQ]D OL NLHQ KHPP šHZZD O&RUWLOH)DUPKRXVHZDTW LO3DUW\ EOLVHP ´'HHS %OXHµOLNLHQELVVHKHPWD· '-/LR

0XPHQW ZDTW ZDŧGD PLOOPDUDWRQL WDOOLHGQD OL VDUX E·PRG UHJRODUL PLV6H]]MRQL įJŧDİDJŧ ELOJŧDQOLMNRPSOLMLİİHMMHQ LUUDŧDO NLI ML[UDT JŧDO din l-akbar Festa tal,PTDEELQ

PLĪĪJÆ«DĪDJÆ« OL DWWHQGHZ WDQW OL I¶0DU]X HUÆ¥DMQD RUJDQL]]DMQD Æ¥XUQDWD YRORQWDUMDW RÆ«UD )L ĪPLHQ LO 0LOLHG UHÆ¥JÆ«HW Æ¥LHW RUJDQL]]DWD ODWWLYLWD¶ WDWWTDVVLP WDUULJDOL PLOO)DWKHU &KULVWPDV OLWWIDO ,PTDEELQ OL LVVD VDEHW UXÆ«KD VHZ ¿ONDOHQGDUMX WDODWWLYLWDMLHW X NXOO PD MPXU PLQQ VHQD JÆ«DOORÆ«UD GHMMHP THG LĪĪLG ODPPRQWWD¶WIDOOLMNXQXTHJÆ«GLQMLVWHQQHZLO)DWKHU &KULVWPDV ,O.XPLWDW NLHQ XNROO WD¶ JÆ«DMQXQD NELUD IHMQ WLGÆ«RO LO0DUDWRQD WD¶ [DQGLU X Æ¥ELU WD¶ IRQGL IXT OHZZHO X OXQLNX VWD]]MRQ WDU5DGMX .RPXQLWDUMX Ã&#x20AC; ,PTDEED OL VDUHW ¿[[DKDU WD¶ 'LÆ&#x203A;HPEUX IHMQ LQÆ¥DEUX Ã&#x20AC;XVJÆ«DUULNRVWUX]]MRQLWDO.DĪLQ7D¶PLQMJÆ«LGOLGLQ LO0DUDWRQD Æ¥LHW ULNRQR[[XWD PLOO.XPSDQLMD ³7KH 0DOWD5HFRUGV´EÆ«DODOLWZDOZDÆ«GDWD[[RUWDWDJÆ«KD IXTEDĪL1D]]MRQDOL ,V6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ«RUJDQL]]DWGLYHUVLDWWLYLWDMLHW VRÆ&#x203A;MDOL Æ¥HZZD O.DĪLQ IRVWKRP V X V 1LJKW E¶UDEWD PDO)HVWD WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL NLI XNROO LO&KULVWPDV (YH *DWKHULQJ ¿OZDTW OL I¶-DQQDU RUJDQL]]DMQD 5HWUR 3DUW\ NELU Æ¥HZZD O.DĪLQ IHMQ NXOÆ«DGG Æ¥LH OLHEHV LONRVWXPL WDQW SRSRODUL WDV VHEJÆ«LQLMLHW )L ĪPLHQ LOƤLPJKD O.ELUD V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WDW OJÆ«DMQXQD WDJÆ«KD ZDTW QRIV WD¶ QKDU WD¶ HĪHUÆ&#x203A;L]]L E¶GLIIHUHQ]D PPLUDWL JÆ«DĪĪJÆ«DĪDJÆ« RUJDQL]]DWL PLOO9LÆ&#x203A;L .DSSLOODQ WDO3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D QWLWRODWL ³4DWW GDTVKHNN PLWOXI KHNN OL$OOD PD MLVWD[ LVLEHN´

'DZQ OHĪHUÆ&#x203A;L]]L VDUX XNROO E¶NROODERUD]]MRQL PDO *UXSS .UL ƪDGQD VHKHP XNROO Ã&#x20AC;LU¿HJÆ« WDO9DUD WD¶ 0DULMD$GGRORUDWDZDTWLO3XUÆ&#x203A;LVVMRQLWDJÆ«KD ,OSXEEOLND]]MRQMLHW WD¶ ³,O)MXU´ EDTJÆ«X MLQÆ«DUÆ¥X UHJRODUPHQWIHMQJÆ«DOVHQDRÆ«UDÆ«ULÆ¥QDHGL]]MRQLMLHW 'DQLOIXOMHWWUDOELGXWLHJÆ«XPDWWZHOLGWD¶GLQOHZZHO 6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ«XPDWXOGLQLVVHQDNHOOQDGO XOHGL]]MRQLOLQÆ«DUÆ¥XI¶$ZZLVVX'LÆ&#x203A;HPEUX XI¶0HMMXULVSHWWLYDPHQW $WWLYLWD¶RÆ«UDOLWLVWD¶WLWTLHVEÆ«DODHVSHULPHQWNLHQ SDUW\Æ¥HZZD³,O&RUWLOH)DUPKRXVH´6DQƤZDQQ'LQ ODWWLYLWD¶NLHQHWELVVHKHPWDOÆ«DELEWDJÆ«QD'-/LRQHO * X -RVHSK =DPPLW IHMQ LUUHQMDW DWPRVIHUD IHUULÆ«LMD PLOOLVEDÆ« /DÆ«Æ«DUDWWLYLWD¶IXTVNDODNELUDTDEHOOIHVWDNLHQHW O,NOD WDÆ«W LWWLQGD OL PDWXOKD Æ¥LHW LPQHGLMD GGLVND XI¿Æ&#x203A;MDOL WDO VHQD ,G'LVND ƥƥLE OLVHP WD¶ ³7DO ƤLOMX *Æ«DO 'HMMHP´ X KL IXT OLULND WDO([ &KDLUPDQ WDV6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ«-RKDQ'HEDWWLVWDXPXĪLNDWDV 6XUPDVW$QGUHZ&DOOHMD,O.XPLWDWMLUULQJUD]]MDPLOO TDOEOLOGDZQLOSHUVXQLWDOJÆ«DMQXQDNELUDOLRIIUHZOQD ,G'LVNDÆ¥LHWLQWHUSUHWDWDPLOONDQWDQWLOLLVVDJÆ«DQGKRP UHOD]]MRQL PLOODTZD PDV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD /XGZLJ *DOHDX'HEELH6FHUUL'LQLGGLVNDWLQVDEJÆ«DOOEHMJÆ« XNRSMDWDJÆ«KDWLVWD¶WLÆ¥LDNNZLVWDWDPLOO%DUWDO.DĪLQ jew mill-membri tal-Kumitat. 27


Tal-Bazzi

Joseph & Julian Farrugia Ă&#x152;arr taâ&#x20AC;&#x2122; Šebel, ramel u torba, Â&#x2013;UDUX[RJĂ&#x17D;ROELOJDIHIXWUDFWRU Ă&#x17D;VDGXĂ&#x17D;DUW 12, Warda tal-Ă&#x152;ilju, Triq in-Nazzarenu, Mqabba mob: 9988 7021 mob: 9987 7175 tel: 2168 3409 28


/$WPRVIHUD 6DMILMD IODTZD WDJŧKD ZDTW LO%%4 %HDFK 3DUW\ OL V6H]]MRQL įJŧDİDJŧ 0DGRQQD WDOŠLOMX RUJDQL]]DW I·$ZZLVVX šHZZD/LWWOH$UPLHU

0HPEULWDO.XPLWDWL WDÄ°įJŧDÄ°DJŧ WDÄ° Ä°HZÅ¡ 6RÅ&#x2014;MHWjMLHW 0XÄ°LNDOL 0TDEELQ MHUIJŧX LO9DUD WD· Marija Addolorata ZDTW LO3XUÅ&#x2014;LVVMRQL WDJŧKD 7D· PLQ MJŧLG OL GLQ NLHQHW LQL]MDWWLYD WDOPLENL (NV .DSSLOODQ 'XQ Nazzaren Caruana OLQWURGXÅ&#x2014;LKDOXUDIO 

.LILQKXZD[LHUDTLV6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ«NLHQHWWD¶ JÆ«DMQXQD OLOO)HUJÆ«DW ORÆ«UD WDV6RÆ&#x203A;MHWj +DZQKHNN WD¶PLQLVHPPLOLOO*Æ«DTGDWDQ1DUVSHÆ&#x203A;MDOPHQWZDTW Æ«DUTLHW NHPP WDODMUX NLI XNROO WDODUW OL WDJÆ«WL NXOO Æ&#x203A;HUWX ĪPLHQ EDUUD PLUUDÆ«DO OLOO*Æ«DTGD WDO$UPDU I¶[RJÆ«OLMLHW WD¶ PDQLIDWWXUD WD¶ DUPDU Æ¥GLG UHVWDZU X PDQXWHQ]MRQL WD¶ GDN HĪLVWHQWL NLI XNROO Æ«GLP WD¶ DPPRQWNELUWD¶OLHGQDÄ©JÆ«DĪDJÆ«RÆ«UDMQWDZOJÆ«DMQXQD WDJÆ«KRP OLGGLULÆ¥HQWL WDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL Ã&#x20AC;LPSHQML WDJÆ«KD NLI XNROO Ã&#x20AC;DUPDU WDO .QLVMDZDTWLO)HVWLOLWLHÆ«XVHKHP¿KRP +HNN NLI MJÆ«DGGX O)HVWL WDO*Æ«LG OHQWXĪMD]PX OL ƥƥLE PDJÆ«KD GLQ LO)HVWD MLEGD¶ MLQÆ«DVV PD¶ NXOO URNQD WDUUDÆ«DO 0HPEUL WDV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« EGHZ E¶ƫLGPDQWHQVLYDI¶GDNOLJÆ«DQGX[¶MDTVDPPDODUPDU WDUUDÆ«DO )HMQ MLGÆ«RO OLQYROYLPHQW DNWDU GLUHWW PDO )HVWD Æ«HMMHMQD SMDQ WDMMHE Æ«DIQD JÆ«DOOEULMX WD¶ ZDTW LOPDUÆ&#x203A;L IHMQ LOTRIRO WLHJÆ«X ĪJXU VHU MLQWODÆ«DT ZDTW Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQLMLHW RULÆ¥LQDOL ¿O0DUÆ&#x203A; WDO$Æ«Æ«DU WULGX QKDU LOƤLPJÆ«D WD¶ ƤXQMX 3HUVZDĪL OL GDQ NROOX VHU MLVVDUUDI I¶DYYHQLPHQW XQLNX JÆ«DOLQD O,PTDEELQ ,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DUÆ¥HW VHWW Ã&#x20AC;RNNLMLHW X WVKLUWV E¶GLĪLQQRULÆ¥LQDOLE¶UDEWDPD¶GDQODQQLYHUVDUMX Ä©JXUOLI¶GLQLVVHQDDQQLYHUVDUMDPDVHWD[MRQTRVOL

3DUWLPLOOJUXSSOLDWWHQGDJŧDOODWWLYLWD·WD·šXUQDWDILO*İLUDWD· .HPPXQDI·$ZZLVVX

,WWOLHWIDÅ&#x2014;Å&#x2014;DWLWDOSXEEOLND]]MRQLMLHWWDO)MXUOLÅ¡HZLSSXEEOLNDWL EHMQ$ZLVVXX0HMMX

V6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ«WDÆ«GHPIXTSURÆ¥HWWNRORVVDOL0D NLHQ[OJÆ«DQWDJÆ«QDOLQLSSURGXÆ&#x203A;X[LÆ«DÆ¥DOLZDUDQXPUX ĪJÆ«LU WD¶ VQLQ WLVSLÆ&#x203A;Æ&#x203A;D LĪGD ULGQD OL QÆ«DOOX WWLPEUX WDJÆ«QDSHUPH]]WD¶SURÆ¥HWWOLVHUMLETD¶MLWJDZGDJÆ«DOWXO WD¶ĪPLHQXOLMLETD¶WLINLUDWD¶GDZQLĪĪJÆ«DĪDJÆ«OLWDQW Æ«DGPXELH[GLQLOÆ«ROPDVHWJÆ«DWLVVLUUHDOWD¶)LOIDWWVHU MLĪĪDQĪDQODUPDUNROOXÆ¥GLGJÆ«DOOE\SDVVWDO,PTDEED ,QÆ«HƥƥXOLONXOÆ«DGGVDELH[MLÆ¥LMDJÆ«WLVVRVWHQQWLHJÆ«X OLĪĪJÆ«DĪDJÆ«WDJÆ«QDQKDULV6LEWWD¶ƤXQMX¿OJÆ«D[LMD ZDTWOLQDZJXUD]]MRQLWD¶GDQLOSURÆ¥HWW 1DJÆ«OTX ELOOL QZDVVOX UULQJUD]]MDPHQWL VLQÆ&#x203A;LHUL WDJÆ«QD OLO GDZN NROOKD OL NLHQX WD¶DSSRƥƥ OHMQ GLQ LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« .LI WLVWJÆ«X WDUDZ PLQQ GDQ ODUWLNOX P¶KXZLH[ IDÆ&#x203A;OL OL WJÆ«DGGL VHQD PSHQMDWWLYD EÆ«DOPD NLHQHW GLQ ODÆ«Æ«DU VHQD DPPLQLVWUDWWLYD ,PPD EOJÆ«DMQXQD W¶2PPD 0DULMD GHMMHP ZHWWDTQD GDN OL Æ«ORPQD -¶$OOD O0DGRQQD WNRPSOL ĪĪRPP LGHM+DIXTQDXWDJÆ«WLQDOJÆ«DMQXQDNROOKDOLQHÆ«WLHÆ¥X *Æ«DOKHNN PLQQ KDZQ QL[WLHTX QJÆ«LGXOHN *5$==, .%,5$ 0DULMD ,PPDNXODWD PLQQ WDOƤLOMX X NRPSOL ĪRPPQDPDJÆ«TXGLQEÆ«DOPDGHMMHPJÆ«DPLOWWXOGDZQ ODÆ«Æ«DUVHQD7LQDONXUDƥƥÆ«DOOLNLIJÆ«DGGHZLVVQLQ SDVVDWLQNRPSOXQÆ«DUVXµOTXGGLHPJÆ«DOOIXWXUPLPOL VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVL 29


.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ &KDUOHV)DUUXJLD$DURQ %ULIID 6HJUHWDUMX 6LPRQ*UHFK &KDLUPDQ -RVHSK'HERQR .D[[LHU -RKDQ'HEDWWLVWD ZDUDPL[[HOOXJ %ULDQ$JLXV)LRQD %XJHMD5RGQH\%DUEDUD6DOO\5RVH6SLWHUL(GZLQ*DWW/LOLDQ =DPPLW-RVHI9HOOD

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ -RVHSK'HERQR6LOYLR =DPPLW .D[[LHU &KDUOHV)DUUXJLD &KDLUPDQ 7RQLR)DFFLRO 6HJUHWDUMX (GZLQ*DWW ZDUDPL[[HOOXJ -RKDQ'HEDWWLVWD 'RULDQQH&DPLOOHUL3DXO&DPLOOHUL&DWKHULQH%RQHOOR $OHVVLR)DUUXJLD

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ )HUQDQGR'LQJOL 6HJUHWDUMX 6LPRQ*UHFK &KDLUPDQ (GZLQ*DWW .D[[LHU 0DUN %RQGLQ$OHVVDQGUR $TXLOLQD ZDUDPL[[HOOXJ 5REHUW$TXLOLQD $OLVRQ$WWDUG5RGQH\%DUEDUD5RPLQD*DOHD$ODQ%DUEDUD -RVHWWH%RUJ

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ 06FLEHUUDV0DUN%RQGLQ .D[[LHU 6*UHFK &KDLUPDQ )'LQJOL 6HJUHWDUMX -'HEDWWLVWD ZDUDPL[[HOOXJ $ODQ%DUEDUD'DQLHO)DUUXJLD5REHUW$TXLOLQD $QQD*UHFK$OHVVDQGUR$TXLOLQD5RGQH\%DUEDUD$OHVVLR )DUUXJLD 1HTVLQ&OLYH&DUXDQD$OLVRQ3DFHX0LFKHOOH0L]]L 

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ .HLWK0DJUR0DUYLQ 6FLEHUUDV 6HJUHWDUMX .HYLQ6DOLED &KDLUPDQ 0DOFROP%RQGLQ .D[[LHU $ODQ%DUEDUD ZDUDPL[[HOOXJ &DUPHO%RUJ)HUQDQGR Dingli, Claudio Farrugia, Jonathan Dingli, Fabian Caruana, &KDUORQ)DUUXJLD 1HTVLQ$DURQ%ULIIDX&KDUOWRQ0LIVXG

.XPLWDW PL[[HOOXJ -RQDWKDQ=DPPLW&ODXGLR )DUUXJLD*LJOLROD%ULIID .D[[LHU &KULVWRSKHU%ULIID 6HJUHWUDMX -RQDWKDQ'LQJOL-RKDQ'HEDWWLVWD &KDLUPDQ 0DUYLQ6FLEHUUDV Antoine Pace, Ann Marie Dingli Bongailas, Alan Barbara, Keith 0DJUR 1LHTHVPLUULWUDWW)DELDQ&DUXDQD 

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ *LJOLROD%ULIID .D[[LHU 0DURXVND'HEDWWLVWD&ODXGLR)DUUXJLD &KDLUPDQ $QQ0DULH 'LQJOL$QQD*UHFK ZDUDPL[[HOOXJ -RQDWKDQ9HOOD:D\QH &DPLOOHUL$ODQ%DUEDUD*HUG3HWHU&DUXDQD&OD\WRQ&DPLOOHUL 0DUYLQ6FLEHUUDV 6HJUHWDUMX $QWRLQH3DFH

.XPLWDW PL[[HOOXJ *LJOLROD%ULIID .D[[LHU &KU\VWDO %XJHMD$QWRLQH3DFH0DUYLQ6FLEHUUDV 6HJUHWDUMX *HUG 3HWHU&DUXDQD&ODXGLR)DUUXJLD &KDLUPDQ $ODQ6DOLED 'XQ 1D]]DUHQ&DUXDQD :D\QH&DPLOOHUL(OOHQ)DUUXJLD0DURXVND 'HEDWWLVWD-RQDWKDQ9HOOD$ODQ%DUEDUD:LOOLDP%DUEDUD

.XPLWDW %LO:LHTIDPL[[HOOXJ $OH[DQGHU%ULIID0DUYLQ Sciberras, Jonathan Dingli, Julian Falzon, Gerdpeter Caruana, $ODQ6DOLED-RVHSK%XWWLJLHJ %LOTHJKGDPL[[HOOXJ $QQ0DULH 'LQJOL(OOHQ)DUUXJLD .D[[LHU &ODXGLR)DUUXJLD &KDLUPDQ -HIIUH\%ULIID 6HJUHWDUMX &KU\VWDO%XJHMD1LHTVD$QWKHD6DFFR

.XPLWDW %LOZLHTIDPL[[HOOXJ $OH[DQGHU%ULIID'DUUHQ )DO]RQ-RVHSK=DPPLW-XOLH)DUUXJLD&ODXGLR)DUUXJLD(PDQ &DVVDU-HIIUH\%ULIID-RVHSK%XWWLJLHJ %LOTLHJลงGDPL[[HOOXJ

6WDFH\%RQGLQ-XOLDQ)DO]RQ .D[[LHU (OOHQ)DUUXJLD &KDLUPDQ -RQDWKDQ'LQJOL 6HJUHWDUMX 'RURWK\&DPLOOHUL


.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ &KULVWRSKHU%ULIID $OHVVLR)DUUXJLD .D[[LHU -RVHSK'HERQR &KDLUPDQ 7RQLR )DFFLRO 6HJUHWDUMX &KDUOHV)DUUXJLD ZDUDPL[[HOOXJ .HYLQ 6DOLED5RPLQD*DOHD$OILR*DOHD5LWD&DPLOOHUL(GZLQ*DWW -RDQQH*DWW:LOOLDP*DWW

.XPLWDW PL[[HOOXJ $OILR*DOHD$OHVVLR)DUUXJLD-RKQ &DPLOOHUL(GZLQ*DWW:LOOLDP*DWW0DUN%RQGLQ .D[[LHU 7RQLR )DFFLRO &KDLUPDQ &KULVWRSKHU%ULIID 6HJUHWDUMX 5REHUW$TXLOLQD ELOTLHJลงGDPL[[HOOXJ 5LWD&DPLOOHUL-RDQQH*DWW5RPLQD*DOHD

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ 0DUYLQ6FLEHUUDV )HUQDQGR'LQJOL 6HJUHWDUMX (GZLQ*DWW &KDLUPDQ &OLYH&DUXDQD .D[[LHU 5RGQH\%DUEDUD ZDUDPL[[HOOXJ .HYLQ6DOLED&KDUORQ Farrugia, Aaron Briffa, Alan Barbara, Alessio Farrugia, 'DQLHO)DUUXJLD

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ .HLWK'LQJOL)HUQDQGR 'LQJOL 6HJUHWDUMX (GZLQ*DWW &KDLUPDQ 5RGQH\%DUEDUD .D[[LHU $DURQ%ULIID ZDUDPL[[HOOXJ 0DUN&DFKLD-XOLDQ%ULIID 5REHUW$TXLOLQD&DUPHO%RUJ&KDUORQ)DUUXJLD$GULDQ=DPPLW .HLWK0DJUR 1LHTHVPLUULWUDWW-RQDWKDQ'LQJOL

.XPLWDW PL[[HOOXJ $QQ0DULH'LQJOL%RQJDLODV &ODXGLR)DUUXJLD0DUYLQ6FLEHUUDV 6HJUHWDUMX .HYLQ6DOLED &KDLUPDQ $QWRLQH3DFH.HLWK0DJUR $ODQ%DUEDUD*LJOLROD%ULIID .D[[LHU 

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ $QQD*UHFK.HYLQ 6DOLED &KDLUPDQ *LJOLROD%ULIID .D[[LHU 0DUYLQ6FLEHUUDV 6HJUHWDUMX $QQ0DULH'LQJOL%RQJDLODV ZDUDPL[[HOOXJ *HUG Peter Caruana, Aaron Briffa, Claudio Farrugia, Alan Barbara, -RQDWKDQ'LQJOL$QWRLQH3DFH

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ 0DURXVND'HEDWWLVWD (OOHQ)DUUXJLD*LJOLROD%ULIID .D[[LHU &ODXGLR)DUUXJLD &KDLUPDQ $QQ0DULH'LQJOL 6HJUHWDUMD $ODQ%DUEDUD ZDUD PL[[HOOXJ -HIIUH\%ULIID0DUYLQ6FLEHUUDV*HUG3HWHU&DUXDQD -XOLDQ)DO]RQ-RQDWKDQ'LQJOL$ODQ6DOLED:LOOLDP%DUEDUD

.XPLWDW %LOTLHJลงGDPL[[HOOXJ 0DUYLQ6FLEHUUDV (OOHQ)DUUXJLD .D[[LHU $ODQ6DOLED &KDLUPDQ $QQ0DULH'LQJOL %RQJDLODV 6HJUHWDUMD $ODQ%DUEDUD %LOZLHTIDPL[[HOOXJ &KU\VWDO%XJHMD(GZLQ*DWW*HUG3HWHU&DUXDQD.HYLQ6DOLED $QWRLQH3DFH-HIIUH\%ULIID-RQDWKDQ'LQJOL$QWKHD6DFFR

.XPLWDW 0L[[HOOXJ 0DUYLQ%ULIID)UDQFHVFD$EGLOOD -DVRQ7DQWL7\URQH%DUEDUD-RVHSK=DPPLW $QWRLQH3DFH 6HJUHWDUMX -HIIUH\%ULIID &KDLUPDQ -XOLH)DUUXJLD .D[[LHUD (PPDQ&DVVDU-XOLDQ)DO]RQ'DUUHQ)DO]RQ2UODQGR 0LIVXG6DUDK6FLFOXQD

.XPLWDW TXGGLHPPL[[HOOXJ (PPDQXHO%ULIID 6WDFH\%RQGLQ*LJOLROD%ULIID &KDLUSHUVRQ -XOLH)DUUXJLD .D[[LHU X-XOLDQ)DO]RQ ZDUDPL[[HOOXJ $QWRLQH3DFH 6HJUHWDUMX (OOHQ)DUUXJLD2UODQGR0LIVXG'DUUHQ)DO]RQ -HIIUH\%ULIIDX(OPDU0LIVXG


6HQD 6HQD6H]]MRQLįJŧDÄ°DJŧ0DGRQQDWDOÅ LOMX²$' 6H] H]] ]]M ]MRQLįJ įJŧD DÄ°D Ä°DJŧ 0DGRQQD WD WDOÅ LOMOMX ² $' )D )DWW DWWL WWLXILJ WWWLX X ILJXUL ILJ ILJXU IL JXUL J UL UL  7D DJŧULIÅ HQHUDOL Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D;

 ZDTTLI WDV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« ± /XOMX 7 /HZZHO ODTJÆ«D WDO.XPLWDW ± WD¶ /XOMX 6LPRQ *UHFK NLHQ OHZZHO &KDLUPDQ WD¶ GLQ LV6H]]MRQL 7XO GDZQ O VHQD O.XPLWDW WPH[[D PLQQ LO FKDLUSHUVRQ GLIIHUHQWL IRVWKRP WIDMOD .LHQ KHPP PHPEUX GLIIHUHQWL I¶NXOO .XPLWDW 'DZQ LV PHPEUX NLHQX PDTVXPLQ EHMQ Æ¥XYQL X WIDMOD WXO LVVQLQ /,NEDU PHPEUL Ã&#x20AC;HWj ¿O.XPLWDW ± (GZLQ *DWW X .HYLQ 6DOLED /LĪJÆ«DU PHPEUL Ã&#x20AC;HWj ¿O.XPLWDW ± $ODQ %DUEDUD .HLWK 0DJUR X $QWRLQH 3DFH /DNWDU PHPEUX OL GDP ¿ONDULJD WD¶ &KDLUPDQ ± (GZLQ *DWW VQLQ NRQVHNXWWLYL

/LĪJƫDU &KDLUPDQ WXO GDZQ O VHQD ± (OOHQ )DUUXJLD /DNEDU &KDLUPDQ I¶HWj ± .HYLQ 6DOLED /HZZHO &KDLUSHUVRQ WIDMOD ± *LJOLROD %ULIID /DNWDU PHPEUX OL GDP ¿O.XPLWDW ± $ODQ %DUEDUD VQLQ NRQVHNXWWLYL

0HPEUL PLOO.XPLWDWL SUHÆ&#x203A;HGHQW OL OOXP LOÆ¥XUQDWD THJÆ«GLQ ¿O.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY ± $ODQ %DUEDUD &KULV %ULIID -RQDWKDQ 'LQJOL 7RQLR )DFFLRO 5REHUW $TXLOLQD &ODXGLR )DUUXJLD X 0DUYLQ 6FLEHUUDV Æ&#x201D; ([ PHPEUL WDV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« OL NLHQX LĪGD P¶JÆ«DGKRP[ MDJÆ«POX SDUWL PLOO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY ± &KDUOHV )DUUXJLD 6LPRQ *UHFK $OHVVLR )DUUXJLD (GZLQ *DWW 0DOFROP %RQGLQ 5RGQH\ %DUEDUD )HUQDQGR 'LQJOL HNV6HJUHWDUMX X 0DUYLQ %ULIID Æ&#x201D; 7XO GDZQ O VHQD VVHMÆ«X µO IXT PLQQ ODTJÆ«D WDO.XPLWDW Æ&#x201D; 7XO GDZQ O VHQD Æ¥HZ LƥƥHQHUDWL µO IXT PLQQ ¼ E¶ULVT LO)HVWD X V6RÆ&#x203A;MHWj

$WWWLYLWDMLHW9DUML Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D;

7XO GDZQ O VHQD VDUX µO IXT PLQQ DWWLYLWD¶ JƫDOOJRVWL WD¶ NXOƫDGG /LNWDU DWWLYLWD¶ OL EDTJƫHWJƫDGKD VVLU KLMD ƤXUQDWD .HPPXQD 6DUX µO IXT PLQQ DWWLYLWD¶ UHODWDWD PDGGUDPD /(ZZHO 6HUDWD .DUQLYDOHVND VDUHW QKDU LW WD¶ )UDU 6DUX ZNROO WOHWW GUDPPL WDO3DVVMRQL OL NLHQX ƤXGDV VHQD  ,O0HZW WDĪĩHZƥ 8OLHG VHQD 

X /$NEDU .RPSORWW VHQD  /HZZHO DWWLYLWD¶ OL VDUHW NLHQ GLVNR OL VDU ƥHZZD ƪDJDU 4LP $ZZLVVX 

/HZZHO %OXH &RVWXPH 3DUW\ VDU QKDU LW WD¶ ƤXQMX X GDQ JÆ«DGX MVLU VDOÆ¥XUQDWD WDOOOXP )¶6HWWHPEUX LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« LVVLU OHZZHO JÆ«DTGD WDĪĪJÆ«DĪDJÆ« OL WDJÆ«DW ZHHOFKDLU EÆ«DOD GRQD]]MRQL OLOO&RPPXQLW\ &KHVW )XQG )¶6HWWHPEUX WLWWHOOD¶ OHZZHO /HMOD 0DOWLMD Ã&#x20AC;,PTDEED PLV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« LSSUHĪHQWDWD IXT MXPHMQ EOLVHP µ*Æ«DG'DZO WDO.ZLNHE ¿V6HPD¶ 6DUHW OHZZHO )RON 0DVV Æ¥HZZD O.QLVMD 3DUURNMDOL WDO,PTDEED I¶/XOMX )O VDUHW OHZZHO ZLUMD WD¶ YDUL WDOƤLPJÆ«D 0TDGGVD LQDZJXUDWD PLOO3UHVLGHQW WD¶ 0DOWD 'U 8JR Mifsud Bonnici. )O WLWWHOOD¶ OHZZHO ZLUMD 1D]]MRQDOL GZDU ODUWL SLURWHNQLND ,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« JÆ«DPOHW E¶VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV OHZZHO VNDPEMX NXOWXUDOL Æ¥HZZD UDÆ«DOQD PD¶ JUXSS $ZWULMDN I¶$SULO )¶0HMMX WDO VDUHW OHZZHO 5RFN0DVV E¶NROODERUD]]MRQL PDO$Æ¥HQ]LMD Ä©JÆ«DĪDJÆ«

3X XEEOLND]]MRQLMLHWX0XÄ°LND Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; 32

7XO GDZQ O VHQD V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DUJHW HGL]]MRQL WDOIXOMHWW µ,O)MXU¶ )¶'LÆ&#x203A;HPEUX WLÆ¥L SSXEEOLNDWD OHZZHO HGL]]MRQL WDOIXOMHWW µLO)MXU¶ ,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WQLHGL OHZZHO FDVVHWWH ELO0DUÆ&#x203A;L %ULMMXĪL JÆ«DOO)HVWD WDO ,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« QHGLHW XNROO OHZZHO &' ELOPDUÆ&#x203A;L EULMXĪL Æ¥HZZD UDÆ«DOQD ,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« QHGLHW WRWDO WD¶ FGV 'DZQ MLQNOXGX YROXPL NDQWDWL PLQQ 6WHSKDQ 0L]]L ¿OZDTW OL DOEXP LHKRU NDQWDW SHUPH]] WD¶ NRU 0DWXO GDZQ O VHQD LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DUÆ¥HW NDQ]XQHWWL UHODWDWL PDODQQLYHUVDUML WDOLVWHVV 6H]]MRQL


Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D; Æ&#x201D;

,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WQLHGL OHZZHO &' ELOPDUÆ&#x203A;L ELONDQW PLQQ 6WHSKHQ 0L]]L ± )HVWD  ± NDQ]XQHWWD WDO VQLQ 6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« NDQWDWD PLQQ &KDUOLH 'DOOL ± NDQ]XQHWWD Ã&#x20AC;JÆ«HOXT LO LO VHQD NDQWDWD PLQQ 'HEELH 6FHUUL X /XGZLJ *DOHD ± Æ¥LH PQLHGL OHZZHO PXVLFYLGHR Ã&#x20AC;RNNDĪMRQL WD¶ GDQ ODQQLYHUVDUMX  ± LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« LNNXPPLVMRQDW NDQ]XQHWWD NDQWDWD PLQQ &KLDUD 6LUDFXVD ± .DQ]XQHWWD WDO VHQD 6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« NDQWDWD PLQQ 'HEELH 6FHUUL X /XGZLJ *DOHD

%ULMX Æ&#x201D; 0LOO µO KDZQ LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« GHMMHP Æ«DGHW Æ«VLHE OL WRÆ«URÆ¥ Ã&#x20AC;RNNLMLHW X JHULMLHW JÆ«DO ZDTW LO EULMX WDO)HVWD Æ&#x201D; 0DWXO LVVQLQ Æ«DUÆ¥HW XNROO LPNDWDU EL[;ELHKD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX EULHUHW NSLHSHO X RƥƥHWWL RÆ«UD relatati mal-briju. Æ&#x201D; )¶GDQ LOTDVDP LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DUÆ¥HW XNROO GLYHUVL VRUSUL]L Æ&#x201D; )LOELGX WDWWZDTTLI WDJÆ«KD LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DUÆ¥HW XPEUHOOD PDJÆ«PXOD PLQQ GUDSS EOX ELONOLHP µ/,PTDEELQ PDO(ZZHO %DQGD 0DJÆ«TXGLQ¶ Æ&#x201D; ƪDUÆ¥HW XNROO LPUHZÆ«D EOX WLQJÆ«DODT X WLQIHWDÆ« ELONOLHP ³9LYD O%DQGD X V6RÆ&#x203A;MHWj OL TDWW PD Æ&#x203A;DÆ«GX ,VHP LO3DGUXQD´ Æ&#x201D; )LVVHQD LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« NLHQHW ZDÆ«GD PLQQ WDOELGX QHWW I¶SDMMLĪQD OL EGLHW WLHÆ«X Æ«VLHE ORUJDQL]]D]]MRQL WDOEULMX WDO$Æ«Æ«DU 7ULGX Æ&#x201D; )LVVHQD LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DGHW Æ«VLHE OL WDUPD OHZZHO GDZO VRXQG X ODVHU VKRZ JÆ«DO ZDTW il-briju. Æ&#x201D; )LVVHQD LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DGPHW UHSOLND WDO3ODQÆ&#x203A;LHU 0HUDYLOMD PDJÆ«PXO PLOOMDEOR X NDUWDSHVWD NLI XNROO UHSOLND WDOHPEOHPD WDV6RÆ&#x203A;MHWj Æ&#x201D; )LVVHQD LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« LQWURGXÆ&#x203A;LHW I¶SDMMLĪQD ONXQÆ&#x203A;HWW WDOIHDWXUH ZDTW LO0DUÆ&#x203A; Æ&#x201D; ± ,QDZJXUDWD IMXUD PHNNDQL]]DWD Ã&#x20AC;RNND]MRQL WDO VHQD PLG'RPPD WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL Æ&#x201D; ± ƤLHW LPĪDQĪQD OHZZHO LPUHZÆ«D EL IDÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWL I¶0DOWD Æ&#x201D; ± )¶GLQ VHQD QÆ¥DEHW JÆ«DOOHZZHO GDUED EDQG JÆ«DOONXQÆ&#x203A;HUW OL MLEGD¶ HĪDWW PD¶ WPLHP LOPDUÆ&#x203A; WDO $Æ«Æ«DU 7ULGX Æ&#x201D; ± ƤLHW PDÆ«GXPD OHZZHO VLVWHPD WDOK\GUDXOLF I¶UDÆ«DOQD ƤLH PĪDQĪDQ OHZZHO XPEUHOOXQ Ã&#x20AC; ,PTDEED E¶JÆ«ROL WD¶ DNWDU PLQQ VXODUL

$UPDU Æ&#x201D; ƤHZ LNNXPPLVMRQDWL OEDQGDORUL WD¶ 7ULT .DUPHQX &LDQWDU Æ&#x201D; 0LOO µO KDZQ LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DGPHW DPPRQW NRQVLGHUHYROL WD¶ OLHGQD X IHVWXQL OL MLQWUDPDZ ¿WWRURT WDUUDÆ«DO Æ&#x201D; LO JDVWUD X WTDWWLK WD¶ SMDQÆ&#x203A;LJÆ«DO 7ULT .DUPHQX &LDQWDU Æ&#x201D; SHGHVWDOOL WDOLVWDWZL JDVWUL NLI XNROO OLQHI PDJÆ«PXOD PLOOSMDQÆ&#x203A;L OL MLQWUDPDZ ¿O3MD]]D SHGHVWDOOL WDO(YDQÆ¥HOLVWL OL MLQWUDPDZ PD]]XQWLHU WDO.QLVMD Æ&#x201D; *Æ«DOO)HVWD WDO LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Æ«DGHW Æ«VLHE LOSURÆ¥HWW WDO¿VWXQL WDGGDZO WDWWRURT ZDUD OL NLHQ Æ¥LH ¿ WPLHPX ONXQWUDWW WDGGDZO PDONXQWUDWWXU LV6XU 6DOYX 0DJUR Æ&#x201D; )HVWD ± 7LĪĪDQĪDQ ODUPDU WDO%\SDVV SHUPH]] WD¶ IHVWXQL X OLHGQD Æ¥GLGD PLQQ WDUI VD WDUI Æ&#x201D; )HVWD ± ,V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WLI¿QDQ]MD UUHVWDZU PLOOÆ¥GLG OLVWDWZD WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL OL WLQVDE IXT LO0HQWQD Æ&#x201D; )LO)HVWD WDO Æ¥LHW LQDZJXUDWD OE\SDVV JÆ«DOOHZZHO GDUED PLQQ IHVWXQL X OLHGQD PLQQ WDUI VD WDUI IXT DUEOX

3URÅ¡HWWL Æ&#x201D; 7ZDTTLI PLOOÆ¥GLG WDO*UXSS 7HDWUDOL µ*ROGHQ /LOLHV¶ Æ&#x201D; ,O ZHEVLWH WDV6RÆ&#x203A;MHWj ± ZZZWDOJLOMXFRP Æ&#x201D; )¶'LÆ&#x203A;HPEUX WDO NLHQHW VWUXPHQWDOL VDELH[ MLWZDTTDI OHZZHO X XQLNX VWD]]MRQ WDONRPXQLWj Ã&#x20AC; ,PTDEED ± 7DOƤLOMX )0 

Æ&#x201D; 7ZDTTLI WDOHZZHO JUXSS WDWWIDO ± 7DOƤLOMX -XQLRU &OXE 

Æ&#x201D; ;LUL WD¶ KLJKXS ELH[ MLQWXĪD ZDTW ODUPDU WDUUDÆ«DO X DIIDULMLHW RÆ«UD Æ&#x201D; )O LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« WLQYHVWL I¶VLVWHPD WD¶ VRXQG JÆ«DOO.DĪLQ Æ&#x201D; 8 GLQ LVVHQD LOOXPLQD]]MRQL X GHKUD Æ¥GLGD ¿OE\SDVV 33


Specialize in Interior & Exterior Cleaning Seat Valeting Wax & Polish Engine Bay

Christian Falzon M: 99855900

Guze Abela Street, Zebbug, Malta E: c.falzon@live.com : CJâ&#x20AC;&#x2122;s Car Wash


.800,66-21,% %$1'$ 0$'211$77$/Å ,/-8

+HNN NLI LQKL ONRQVZHWXGQL LO.XPPLVVMRQL %DQGD THG WZDVVDO GDQ LUUDSSRUW IHMQ PDWXOX VH WHOHQND ODWWLYLWDMLHW SULQÆ&#x203A;LSDOL OL O%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX JÆ«DGGLHW PLQQKRP WXO ODÆ«Æ«DU WQD[LO [DKDU%Æ«DO NXOO VHQD QLEGHZ E¶ƫDUVD OHMQ GDN OL VHÆ«Æ« VHQD LOX SURSMX Ã&#x20AC; RNNDĪMRQL WDO)HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX ,OIWXÆ« WDO)HVWD NLHQ ZLHÆ«HG SDUWLNRODUL JÆ«DV 6RÆ&#x203A;L 3DUWLWDUML X %HQHIDWWXUL WD¶ GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj 'DQ LOJÆ«DOLH[ 6LEW TDEHO LO)HVWD VDU LON[LI WD¶ PRQXPHQW EO,VWDWZD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX ¿OÆ¥QLHQ ELVZLW LO Æ¥LEMXQ'LQ NLHQHW Æ«ROPD NELUD WDODQWHQDWL WDJÆ«QD X OL LPPDWHUMDOL]]DW UXÆ«D SURSMX ELOSURÆ¥HWW WDOELQL WDONDĪLQ LOÆ¥GLG LOJÆ«DOLH[ SURSMX OEODWD OL PLQQKD Æ¥LHW VNROSLWD O0DGRQQD PLQQKD LQTDWJÆ«HW PLVVRWWHUUDQ WDO.DĪLQ 8 O%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX NLHQHW SURWDJRQLVWD I¶GLQ ODWWLYLWD¶ LQDZJXUDOL ELOOL ZDUD PDUÆ&#x203A; WULMRQIDOL PLQQ TXGGLHP LO.DĪLQ WXO 7ULT .DUPHQX &LDQWDU LO%DQGD HVHJZLW VLOWLHW YDUML E¶WHPD 0DUMDQD ELVVHKHP XNROO WDONDQWDQDW 0TDEELMD &KU\VWDO %XJHMD ,SSUHĪHQWDWD E¶PRG WDQW DEEOL PLV6LQMRULQD &KDUOHQH =DPPLW GLQ LVVHUDWD NLHQHW ZDÆ«GD YDUMDWD X PH[[HMMD X ĪJXU OL OSUHOXGMX WDO)HVWD VH MLETD¶ PLIWDNDU EÆ«DOD ZLHÆ«HG VWRULNX JÆ«DV6RÆ&#x203A;MHWj X PHPRUDEEOL JÆ«DO GDZN NROOKD OL NHOOKRP L[[RUWL OL MNXQX SUHĪHQWL JÆ«DO GLQ ODWWLYLWD /JÆ«DGD W7QHMQ LO%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX JÆ«DPOHW LVVROLWX PDUÆ&#x203A; PDWWRURT SULQÆ&#x203A;LSDOL WDUUDÆ«DO ¿OZDTW OL W7OLHWD WD¶ ƤXQMX O%DQGD WDJÆ«QD NHOOKD OLPSHQQ SULQÆ&#x203A;LSDOL WDJÆ«KD LO3URJUDPP 9RNDOL X 6WUXPHQWDOL IXT LO3ODQÆ&#x203A;LHU 0HUDYLOMD /DVSHWWDWLYD JÆ«DO GDQ LOSURJUDPP NXOO VHQD WNXQ ZDÆ«GD SDUWLNRODUL LOJÆ«DOLH[ VHQD ZDUD VHQD LO.XPPLVVMRQL %DQGD E¶NROODERUD]]MRQL VÆ«LÆ«D PDV6XUPDVW 'LUHWWXU X

%LOTHJŧGDPL[[HOOXJJŧDOOHPLQ 0UR (GZLQ 3DFH ,V6XU :DOWHU )DUUXJLD FKDLUSHUVRQ 0UR $QGUHZ &DOOHMD X V6XU $QWRLQH 3DFH )XT ZDUD ,V6XU -RKQ &DVVDU,V6XU0LFKDHO*KLJRXV6XU %MRUQ)DUUXJLD

%LOTHJŧGDPL[[HOOXJJŧDOOHPLQ)HGHULFD0LFDOOHI &ODULQHW O*ŧDOOLHPWD·O$OOLHYL0UR(GZLQ3DFHXV6XUPDVW'LUHWWXU0UR $QGUHZ&DOOHMDX,VDEHOOH&DUXDQD &ODULQHW )XTZDUD-DQLFH &DPLOOHUL )OXWH 0DWWKHZ $]]RSDUGL 7UXPSHW 5DRXO &DVVDU $OWKRUQ )DELDQ*KLJR &ODULQHW &KULVWLDQ*KLJR 6D[RSKRQH $OWR X$QWRQHOOD%RQGLQ *ORFNHQVSLHO 

35


Live sports showing on big screen, appetizers everyday. We also accept birthday parties, hens and bachelor parties, etc. We can make your party for just â&#x201A;Ź5 per person. With over 20 persons booked for a party, youâ&#x20AC;&#x2122;ll have a free cake. For more infor or bookings please cal 77270233.

Liliana Camilleri Beauty Therapist C.I.B.T.A.C. Diploma B.A.B.T.A.C. 7ULTLO0LWĂ?QD0TDEED 7HOÂ&#x2021;0RE Treatments Available 6NLQ5HMXYHQDWLQJ)DFLDOV (VVHQWLDO&DUH)DFLDOV 'HHS&OHDQVLQJ)DFLDOV (\HODVK%URZ7LQWLQJ (OHFWURO\VLV:D[LQJDQG0DNHXS 36


Is-Sur Bjorn Farrugia, Segretarju tal.XPPLVVMRQL%DQGDLZDVVDOPHVVDššIO LQWURGX]]MRQLWDO.XQŗHUWWDO*ŧLG

,V6RSUDQR'RULV&DPLOOHULZDTWZDŧGDPLOO LQWHUSUHWD]]MRQLMLHWWXOLO.XQŗHUWWDO0LOLHG RUJDQL]]DWPLOO,VNRODWDO0XİLNDILŧGDQLO%DQGD 0DGRQQDWDOŠLOMX

E¶NRQVXOWD]]MRQL PD¶ GLYHUVL IHUJƫDW RƫUD ¿ ƫGDQ OLVWHVV 6RƛMHWj WƫHMML SURJUDPP YDUMDW OL MROTRW LO JRVWLWD¶NXOƫDGGE¶[HOWDPLQQNXOOƥHQHUXWD¶PXĪLND *ƫDOOHZZHO GDUED XNROO NHOOQD ORSSRUWXQLWD¶ OL O%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX WNXQ DNNXPSDQMDWD PLG GDTT WDODUSD IXT LO3ODQƛLHU 0HUDYLOMD VWUXPHQW SDUWLNRODUL OL O%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX NLHQHW GLƥD JƫDPOHW XĪX PLQQX ƥHZZD W7HDWUX 0DQXHO OXUD ¿VVHQD  0KX[ ELVV LĪGD JƫDOOHZZHO GDUED XNROO LQWXĪD VWUXPHQW SDUWLNRODUL IXT OLVWHVV SODQƛLHU ³'LGJHULGRR´ OL XNROO NLHQ LQWXĪD PLOO%DQGD GLQ LG GDUEDI¶'LƛHPEUXƥHZZDO.QLVMD3DUURNMDOLWDO ,PTDEED ZDTW O$NNDGHPMD 0XĪLNDOL ÀRNNDĪMRQL WD¶ JƫHOXT LO)HVWL ƚHQWLQDUML *ƫDO VHQD RƫUD LQJƫDTGX PDO%DQGD ONDQWDQWL /XGZLJ *DOHD X 'HEELH 6FHUUL NLI XNROO LONDQWDQWD ]DJƫĪXJƫD 0TDEELMD V6LQMRULQD &KU\VWDO %XJHMD ,OSUHĪHQWD]]MRQL WDO3URJUDPP VDUHW PLV6LQMXUL &KDUOHV )DUUXJLD X 0DURXVND &DXFKL'HEDWWLVWD.ROOR[PD¶NROOR[NLHQSURJUDPP LPĪHZZDT X QLĪHO WDQW WDMMHE PDOERVWD PLVWHGQLQ X DPPLUDWXUL OL JƫRƥREKRP MDƛƛHWWDZ OLVWHGLQD WDJƫQD X MRQRUDZQD ELOSUHĪHQ]D WDJƫKRP IRVWKRP LW7HQXU 0DOWL 3DXO $VFLDN OL WDƫW LO3DWURƛLQMX 7LHJƫX LWHOOD¶ GDQ LO3URJUDPP$QQZDOL 7D¶ PLQ MJƫLG XNROO OL WXO LVVHUDWDIDNNDUQDO6HQDPLQQPHWD0UR$QGUHZ &DOOHMD )9&0 ƫD WWPH[[LMD WDO%DQGD X JƫDO GLQ ORNNDĪMRQL V6XUPDVW LNNRPSRQD $GDJLR 5HOLJLRVR LQWLWRODW³6LFXW/LOLXP,QWHU6SLQDV´ %ƫDOOƤLOMXIRVWL[ [HZN /LWDQWLQWODTD¶WDMMHEPLQQGDZNNROOKDSUHĪHQWL IHMQDSSDUWLOLQYROYDGLYHUVLVROLVWLXONDQWDQWLƫDOODW dan man-narrazjoni provduta mid-Direttur Spiritwali, 3DWUL$GULMDQX - &DFKLD I¶WDOED OL KX VWHVV QLVHƥ OLOO 2PPQD0DULMDEOD7HEJƫD

,V6XU -RKQ &DVVDU PHPEUX IL ŧGDQ LO .XPPLVVMRQL %DQGD MDJŧPHO LGGLVNRUV WDORNNDİMRQLILWPLHPLVVHUDWDWD·-XP O*ŧLGLO.ELU

0UR-XOLR7DQWLX0UR-RVHSK7RQQDLİİHZšVXUPDVWLMLHW2QRUDUML 0TDEELQ ILOSUHİHQ]D WDO.DSSLOODQ WDO3DUURŗŗD LO:5 .DQ 'XQ ŠRUš 6SLWHUL ZDTW LO.XQŗHUW WDO0LOLHG OL JŧDO GDUED RŧUDšLHHVHJZLWšHZZDO.DSSHOODWD·6DQ%DİLOMX

,V6XUPDVW(GZLQ3DFHOLI·LGHMKKXIGDWLWWDJŧOLPWDODOOLHYLWDJŧQD ZDTW O(QVHPEOH ELVVHKHP WD· GLYHUVL DOOLHYL OL ŧDGX OLVWUXPHQW PJŧHMMXQDPLQQEDQGLVWLRŧUDWD·HVSHUMHQ]DMLQWHUSUHWDZIOLPNLHQ VHOH]]MRQLWD·JŧDQMLHWWUDGL]]MRQDOLZDTWLO&KULVWPDV&RQŗHUWOLVDU ILWWD·'LŗHPEUXšHZZDO.DSSHOODWD·6DQ%DİLOMX

37


,QQRYD]MRQL JŧDOO3URJUDPP $QQZDOL WDW7OLHWD WD· Å XQMX NLHQ VHKHP LO PXÄ°LÅ&#x2014;LVWD V6XU -DFRE 3RUWHOOL OL IXT O$USD LQWHUSUHWD GLYHUVL [RJŧROLMLHW PDO%DQGD IRVWKRPLVVLOWD´3DOODGLRµOLÅ¡LHWHVHJZLWDPLOO %DQGD E·WLINLUD WDONLVED WDO*XLQHVV :RUOG 5HFRUGIO/HMOLHWLO)HVWDWDV6HQDÅ&#x2013;HQWLQDUMD

,O.DQWDQWDįDJŧİXJŧD0TDEELMD&KU\VWDO %XJHMD WLQWHUSUHWD VVLOWD ´+DOOHOXMDKµ WD· /HRQDUG &RKHQ ZDTW LO3URJUDPP DQQZDOLWDW7OLHWDWD·ŠXQMX

'HKUDÅ¡HQHUDOLWDO3ODQÅ&#x2014;LHU0HUDYLOMDXOXGMHQ]D OL WD· NXOO VHQD LÄ°Ä°RPP ODSSXQWDPHQW DQQZDOL JŧDOO3URJUDPP9RNDOLX6WUXPHQWDOLOLMVLULW7OLHWD ILOÅ¡LPJŧDWDO)HVWD

,O.DQWDQWL 'HEELH 6FHUUL X /XGZLJ *DOHD MLQWHUSUHWDZ LGGZHWW ´9LQFHURµ E·DUUDQšDPHQW IXTVWLOPRGHUQPLQQ0UR$QGUHZ&DOOHMD

,G'LGJHULGRR XİDW E·DEELOLWj PLV6XU 0DQXHO )HQHFK ZDTW LO3UHPLHU WDO$GDJLR 5HOLJLRVRLQWLWXODW´6LFXW/LOLXP,QWHU6SLQDVµOL VVXUPDVW&DOOHMDJŧRšEXMLUUHJDODOLOO%DQGD IORNNDİMRQLWDOVHQDPLOOŧDWUDWLHJŧX

3DWUL$GULMDQX-&DFKLDMDTUDQQDUUD]MRQL WD·YHUVLPLUTXPDPLOOSLQQDWLHJŧXVWHVV ZDTW OHİHNX]]MRQL WDVVLOWD ´6LFXW /LOLXP ,QWHU 6SLQDVµ PLNWXED JŧDOORNNDİMRQL WDO)HVWD DUDSDšQD 

,VVLQMXUL%MRUQX:DOWHU)DUUXJLD6HJUHWDUMXX&KDLUSHUVRQULVSHWWLYDPHQWWDO.XPPLVVMRQL%DQGDOLEHMQLHWKRPUHEŧXO3UHPMX%DQGLVWL WDV6HQDMLQJŧDWDZLW7URIHZ´3DFLILFR*KLJRµILOSUHÄ°HQ]DWDV6XU-RKQ&DVVDUPHPEUXWDO.XPPLVVMRQLXOEDQGLVWD7UDF\ $]]RSDUGLOLTDVPXWWLHQLSRVWX5RPLQD=DPPLWOLÅ¡LHWLWWLHOHWILOSUHÄ°HQ]DWDO3UHVLGHQWWDV6RÅ&#x2014;MHWjXWDV6XUPDVW$QGUHZ&DOOHMD


,QWDQWLOƤLPJÆ«DWD¶ƤXQMXO%DQGDGDTTHW¿O PDUÆ&#x203A;JUDQGMXĪWDODÆ«Æ«DU7ULGX¿OZDTWOLOƪDGGWD¶ ƤXQMX I¶-XP LO)HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX O%DQGD NHOOKD ĪHZÆ¥ LPSHQML LOPDUÆ&#x203A; WUDGL]]MRQDOL WD¶ QRIVLQKDU X OPDUÆ&#x203A; WDODÆ«Æ«DU OL ELK EÆ«DO NXOO VHQD WDJÆ«ODTLO)HVWD ƪPLVWD[ZDUDO)HVWDHĪDWWDPHQWÃ&#x20AC;HZZHOƪDGGWD¶ /XOMXO%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMXNHOOKDWWLHQLVHUYL]] EDUUD UUDÆ«DO JÆ«DOOLVWDÆ¥XQ IHMQ NLHQ LPLVVKD WDJÆ«PHOPDUÆ&#x203A;XWHVHJZL[[LSURJUDPPPXĪLNDOLI¶ƪDO /XTDÃ&#x20AC;RNNDĪMRQLWDO)HVWDWDO$SSRVWOX6DQW¶$QGULMD )¶$ZZLVVXO%DQGDPEDJÆ«DGHVHJZLWPDUÆ&#x203A;XSURJUDPP Ã&#x20AC;OHMOLHWLO)HVWDWD¶6DQ/HRQDUGXI¶ƪDO.LUNRS¿OZDTW OLÃ&#x20AC;HZZHOƪDGGIXTLO9LWRUMDEÆ«DONXOOVHQDO%DQGD WLNNRQNOXGL VVHUYL]]L WDJÆ«KD EDUUD UUDÆ«DO ELVVHUYL]] I¶ƪDĪÄ©DEEDUIHMQDSSDUWLSURJUDPPPXĪLNDOL¿7ULT LV6DQWZDUMX WLOTD¶ O2PP 7DJÆ«QD PLQQ WDO*UD]]MD ELGGDTT WDO$YH 0DULD X LQQLMLHW RÆ«UD 0DUMDQL KHNN NLI OLVWHVV WDJÆ«PHO ¿W7LVOLPD ¿QDOL OL WLQJÆ«DWD ¿G GÆ«XOOXUD¿V6DQWZDUMXWDJÆ«KD¿WPLHPLO3XUÆ&#x203A;LVVMRQL )OHZZHO ƤLPJÆ«D WD¶ 2WWXEUX PEDJÆ«DG LO%DQGD WDJÆ«QD Æ«DGHW VHKHP Ã&#x20AC;LPNLHQ PDO%DQGD 5H ƤRUÆ¥ 9 I¶PDVV EDQG Ã&#x20AC;DWWLYLWD DQQZDOL RUJDQL]]DWD PLOO .XQVLOO /RNDOL ³/,PTDEED PDO0HGGD WDĪÄ©PLHQ´ )XT QRWD NLHEMD LOƪDPLV WD¶ /XOMX ĪĪHZÆ¥ EDQHG ,PTDEELQ JÆ«DO GDUED RÆ«UD LQJÆ«DTGX Ã&#x20AC;LPNLHQ VDELH[ WDZ ODÆ«Æ«DU WLVOLPD WDQW PLVWÆ«RTTD OLOO(NV .DSSLOODQ 'XQ1D]]DUHQR&DUXDQDOLÆ«DOODGDQLO:LHGWD¶'PXJÆ« Æ«DEWD X VDEWD ZDUD PDUGD TDVLUD Ä©JXU OL WWLVOLPD OL QJÆ«DWDWPLĪĪHZÆ¥6RÆ&#x203A;MHWjMLHWNLHQHWIURWWLOÆ«LGPDEOD ZDT¿HQWLHJÆ«XVDELH[LVHGGDTOJÆ«DTGDIRVWO,PTDEELQ IHMQ ELVVLOHQ]MX WLHJÆ«X NLHQ LZDVVDO PHVVDƥƥ 0LQQ GDZQ LOSDÆ¥QL ¿OZDTW OL QLIWDNUX ¿OPHPRUMD WLHJÆ«X QLUULQJUD]]MDZÆ«WD¶Æ«LGPLHWXXODNEDUDSSUH]]DPHQWOL QLVWJÆ«XQRIIUXOXKXZDOLQWHQQXOLPSHQQWDJÆ«QDOLGDN OLĪHUJÆ«DWXOLOSDUURNDWWLHJÆ«XDÆ«QDQLQWUDEWXOLPKX[ ELVVQLETJÆ«XLQÆ«DUVXÆ«LĪGDMHNNMLVWDMNXQLQVHGGTXÆ« XNROO)OWD¶/XOMXÆ¥LHWRUJDQL]]DWDDWWLYLWD¶6DM¿MD I¶*Æ«DU/DSVLJÆ«DOODOOLHYLXOEDQGLVWLXTUDEDWKRP)LO WD¶6HWWHPEUXGHOHJD]MRQLPLOO%DQGDWDJÆ«QDÆ«DGHW VHKHP Ã&#x20AC;DWWLYLWD RUJDQL]]DWD PLV6RÆ&#x203A;MHWj )LODUPRQLND 3LQWR %DQGD 6DQ 6HEDVWMDQ WD¶ ƪDO4RUPL Ã&#x20AC;DWWLYLWD ³/HMOI¶&DVDO)RUQDUR´)¶1RYHPEUXÆ¥LHWRUJDQL]]DWD VVROLWX Æ«DUÆ¥D JÆ«DOOEDQGLVWL WDO3RVW IHMQ TDWWDMQD OMXP WDOƪDGG WD¶ 1RYHPEUX Ã&#x20AC;LPNLHQ KHNN NLI EGHMQDE¶TXGGLHVDXZDUDNHOOQDLNODÆ¥HZZDV6RUHGD +RWHO X Æ«LQ OLEHUX Ã&#x20AC;LPNLHQ IHMQ I¶DWPRVIHUD QIRUPDOL Æ«DGQDSMDÆ&#x203A;LUELONXPSDQLMDWD¶[XO[LQ ,ĪGDWPLHPOLVWDÆ¥XQ6DM¿PDÆ¥DE[PLVWULHÆ«JÆ«DOO %DQGD WDJÆ«QD DOWUX 'DQ LOJÆ«DOLH[ GLQ LVVHQD NLHQ LPLVV LO%DQGD WDJÆ«QD OL WHVHJZL[[L O3URJUDPP 0XĪLNDOL LNNXPPLVMRQDW PLOO.XQVLOO /RNDOL ³ƤLHÆ« O,PTDEED ´ 'DQ NLHQ VNHGDW JÆ«DV6LEW WD¶

0UR (GZLQ 3DFH MLGGHULHÅ¡L O(QVDPEOH IIXUPDWD PLQQ EDQGLVWL X DOOLHYL WDOSRVW Å¡HZZD V6DOD 6LU 7HPL =DPPLW IO8QLYHUVLWj WDO 4URTTZDTWLÅ&#x2014;Å&#x2014;HULPRQMDDŧŧDULMDPDUEXWDPDOSURÅ¡HWWLPQLHGL PLOO$Å¡HQ]LMDįJŧDÄ°DJŧ

,O%DQGD0DGRQQDWDOÅ LOMXWDŧWLOEDNNHWWDWDV6XUPDVW'LUHWWXU 0UR$QGUHZ&DOOHMDZDTWLO.XQÅ&#x2014;HUWWDO0LOLHGI·'LÅ&#x2014;HPEUX ILO.DSSHOODWD·6DQ%DÄ°LOMX

'HKUD Å¡HQHUDOL WDO%DQGD 0DGRQQD WDOÅ LOMX GLUHWWD PLV 6XUPDVW$QGUHZ&DOOHMDZDTWLO.XQÅ&#x2014;HUW´ŠLHŧO,PTDEEDµ I·1RYHPEUXRUJDQL]]DWPLOO.XQVLOO/RNDOLWDO,PTDEED

39


Alessioâ&#x20AC;&#x2122;s Old Cottage Triq il-Parroçça, Mqabba Tel: 2168 3292 ½LQLMLHWWDOIWXĂ&#x2021; 0LW7QHMQVDV6LEW DPSP SPSP ½GXGX)HVWL DPSP

Issibu dak kollu li teË&#x2122;tieŠu: Kartolini, affarijiet tal-iskola, rigali, Ίraben u Ë&#x2122;wejjeŠ gË&#x2122;al kull etĂ , kif ukoll videos, CDs, cassettes, ďŹ lms, affarijiet taâ&#x20AC;&#x2122; Hi-Fi u Šugarelli

BeautyLab Beauty Therapies â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Facials (pigmentation, wrinkles, acneâ&#x20AC;Ś) Body massages (aromatherapy, stone therapy, indian headâ&#x20AC;Ś) Gym massage for face (lifting) ReďŹ&#x201A;exology treatment Manicure/Pedicure (removing of corns & calluses) Waxing Electrolysis Nail extensions (acrylic, gels & wraps) Nail art Eyelash/Eyebrow tinting Diet treatments & consultations Professional makeup for all occasions (weddings, theatreâ&#x20AC;Ś) St Tropez Spray Tanning also available

Ritienne Agius N.S.B.TH. I.T.E.C. Beauty Therapist O.P.I. Nail Technician 7ULTLO3DO0TDEED Tel: 2164 2553 / 7909 1799

Sunray Butcher &KXUFK6TXDUH0TDEEDÂ&#x2021;7HO *Ă&#x153;DONXOONZDOLWjWD¡/DĂ&#x153;DP)ULVN 7LÂ&#x2039;LHÂ&#x2039;X)QLHN%DMGHoo 40


2WWXEUX1LVWJÆ«XQJÆ«LGXOLWÆ«HMMLMLHWJÆ«DOGDQOLPSHQQ PXĪLNDOLNLHQXLOKRP[KXUOLEGHZWDQWOLWXOL[[KXU WDV6DMILO.XPPLVVMRQL%DQGDE¶NROODERUD]MRQLVÆ«LÆ«D VHZ PDV6XUPDVW 'LUHWWXU $QGUHZ &DOOHMD NLI XNROO PDOJÆ«DOOLHP WDODOOLHYL 0UR (GZLQ 3DFH WÆ«HMMD OTDIDVWD¶GDQLOSURJUDPPE¶HQIDĪLVDELH[NHPPMLVWD¶ MNXQ LO%DQGD WNXQ PDJÆ«PXOD PLQQ HOHPHQW ,PTDEEL XOLMNXQXO%DQGLVWLWDO/RNDOLLOSURWDJRQLVWL¿VVLOWLHW ELOOLMLQWHUSUHWDZGLYHUVLVROLMLHWVNRQWLOOLYHOOWDJÆ«KRP 'DQ VDELH[ GHMMHP QLSSURPZRYX ODUWL PXĪLNDOL X QHVSRQXWWDOHQWPXĪLNDOLWDĪĪJÆ«DĪDJÆ«WDJÆ«QD+DZQ QL[WLHT QLHÆ«X VSXQW X QLUULQJUD]]MD OLOO.XQVLOO /RNDOL WDO,PTDEED WD¶ GLQ ORSSRUWXQLWD OL MDJÆ«WL OLĪĪHZÆ¥ %DQHG ,PTDEELQ VDELH[ E¶PRG DOWHUQDW NXOO VHQWHMQ LNROOQDGLQORSSRUWXQLWD¶-DOOD¿OIXWXULNROOQD[[RUWL OLQHVSHUMHQ]DZDNWDUDWWLYLWDMLHWIXTOLVWHVVELQDUMLIHMQ LĪĪHZÆ¥ 6RÆ&#x203A;MHWjMLHW LNXQX MLVWJÆ«X MLEEHQH¿NDZ PLOO JÆ«DMQXQD WDO.XQVLOO VDELH[ QLSSURPZRYX DNWDU LW WL[ULGPXĪLNDOLIRVWODOOLHYLXEDQGLVWLWDJÆ«QD 'LQ ORNNDĪMRQL IHWÆ«HW E¶WHPD NLHEMD KHNN NLI ¿OMXP WD¶ TDEHO NLHQ JÆ«DGGD JÆ«DO Æ«DMMD RÆ«UD VVXU 9LFWRU $EGLOOD (NV EDQGLVW WDO%DQGD WDJÆ«QD OXUD ¿VVQLQ WPHQLQ .LHQ EL[[LHUDT JÆ«DOKHNN OL MLQTDUD DSSUH]DPHQWTDVLUXMLQĪDPPIWLWÆ«LQWD¶VLOHQ]MXVDELH[ WLWIDNNDU LOPHPRUMD WLHJÆ«X 6IRUWXQDWDPHQW ZDTW LO IDĪL LQL]MDOL WDV6HUDWD WDV6LEW WD¶ 2WWXEUX ĪYLOXSSDW Æ«VDUD ¿VVLVWHPD HOHWWULND WDOLVNROD E¶WDOL PRG OL OEODFNRXW OL QÆ«ROTRW NHOOD WWHPP Æ«HVUHP GLQ ODWWLYLWD ,ĪGD JUD]]L JÆ«DOOLQWHUYHQW WDOHNV 6LQGNX V6XU1RHO*DOHDÃ&#x20AC;LPNLHQPDO.XQVLOOLHUDORÆ«UDÆ¥LH SURSRVWOLGLQLVVHUDWDWHUÆ¥DWLWWHJÆ«ODPLOOÆ¥GLGXZDUD GLYHUVLWDÆ«GLGLHWWXOLOMLHPWD¶ZDUDVDUTELOOLO.XQÆ&#x203A;HUW ³ƤLHÆ« O,PTDEED ´ LVLU LV6LEW WD¶ 1RYHPEUX  0D NLHQHW[ GDTVWDQW IDÆ&#x203A;OL PLQÆ«DEED OL GLYHUVL EDQGLVWL OL NHOOKRP SDUWLMLHW REEOLJDWL ¿OSURJUDPP LPÆ«HMMLNHOOKRPLPSHQMLRÆ«UDVNHGDWL%DUUDPLQQKHNN GDQLOSURJUDPPÆ¥LHXNROOIHUPTULEOLPSHQQDQQZDOL WDO.XPPLVVMRQL %DQGD Ã&#x20AC;RUJDQL]]D]MRQL WDO.XQÆ&#x203A;HUW WDO0LOLHG LĪGD NLI QJÆ«LGX EO,QJOLĪ ZKHUH WKHUH LV D ZLOOWKHUHLVDZD\XJÆ«DOOJUD]]MDW¶$OODXEOJÆ«DMQXQD WD¶ 2PPQD 0DULMD ELONROODERUD]]MRQL WD¶ NXOÆ«DGG Æ«GLPQD EÆ«DOD7($0 X UQH[[LOQD QWHOOJÆ«X 3URJUDPP PLOODTZD OL ĪJXU XNROO VHU MLETD ¿OPHPRUMD WD¶ GDZN NROOKD OL SSDUWHÆ&#x203A;LSDZ ¿K EDQGLVWL X VSHWWDWXUL *Æ«DOOLVWRUMD WDMMHE OL QJÆ«LGX OL JÆ«DO GLQ ORNNDĪMRQL IRVW [RJÆ«ROLMLHW RÆ«UD Æ¥LHW HVHJZLWD VVLOWD ³/DPHQW´ NRPSRĪL]]MRQLRULÆ¥LQDOLWDVVXUPDVW'LUHWWXUOLQNLWEHW VDELH[ WIDNNDU E¶PRG GHMMLHPL OPHPRUMD WDOPLENL HNV.DSSLOODQ 'XQ 1D]]DUHQ &DUXDQD OL Æ«DOOLHQD ¿G WD¶/XOMX+DZQI¶LVHPLO.XPPLVMRQL%DQGD QL[WLHTQLHÆ«XVSXQWXSXEEOLNDPHQWLQWHQQXUUDGGWD¶ Æ«DMUWDJÆ«QDOLOOHNV6LQGNXV6XU1RHO*DOHDXOHNVYLÆ&#x203A;L 6LQGNXV6XU&KDUOHV)DUUXJLDXOETLMDWDO.XQVLOOLHUD

,O%RDUG LPWHOOJŧD PLOO .XPPLVVMRQL %DQGD ILO )R\HU WDV6DOD 6LU 7HPL =DPPLWIO8QLYHUVLWjWD· 0DOWD EŧDOD SDUWL PLOO DWWLYLWj ILQDOL IL WPLHP OHZZHO VNHPD WDO SURšHWW LPQLHGL PLOO $šHQ]LMD įJŧDİDJŧ ´,W7DŧULš 0XİLNDOL WDİ įJŧDİDJŧ ILO.DİLQL WDO %DQGDµ

5LWUDWWWD·WLINLUDPHŧXGZDTWODWWLYLWjDQQZDOLRUJDQL]]DWI·-XP O*ŧLGLONELUWDWWPLHQEDQGLVWLOLGLQLVVHQDVHMLGGHEXWWDZJŧDOO HZZHOGDUEDPDO%DQGD0DGRQQDWDOŠLOMX

/,VWDQGDUGWDO%DQGDWDJŧQDIRVWVWDQGDUGLRŧUDOLUUDSSUHÄ°HQWDZ OLV6RÅ&#x2014;MHWj WDJŧKRP ZDTW LWWLHOHW HGL]]MRQL WD· )HVWD .RPXQLWj RUJDQL]]DWDPLOO,VNROD6HNRQGDUMD6XELHQILŧGDQLO.XOOHÅ¡Å¡ 6DQ%HQHGLWWXELOJŧDQILODQWURSLNXOLMLQÅ¡DEUXIRQGLE·ULVT´,G'DU WDO3URYLGHQ]Dµ

41


¿OOHÆ¥LVODWXUD SUHÆ&#x203A;HGHQWL JÆ«DOONROODERUD]]MRQL X OLQWHUYHQW WDJÆ«KRP VDELH[ GLQ ODWWLYLWD PD WÆ«DVVULW[ LĪGD VHWJÆ«HW WLÆ¥L WUDVIHULWD JÆ«DO GDWD RÆ«UD Æ¥HVW OL YHUDPHQW Æ¥LH DSSUH]]DW PLOO.XPPLVMRQL %DQGD X O%DQGLVWLNROOKDLQYROXWL )LOELGX WD¶ 2WWXEUX NLHQ LPLVV OL VVLU OHOH]]MRQL JÆ«DOOHĪHNXWWLY WDO*Æ«DTGD .DĪLQL WDO %DQGD *Æ«DO GLQ OHOH]]MRQL WHID¶ LQQRPLQD WLHJÆ«X LV6XU &KULV %ULIID ZDUD OL V6XU -RH$EGLOOD OL NLHQ MRNNXSD O.DULJD WD¶ .D[[LHU WDOLPVHPPLMD *Æ«DTGD PD NNRQWHVWD[ .LHQ WD¶ VRGLVID]]MRQ JÆ«DV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QDOLVVXU%ULIIDÆ¥LHHOHWWÃ&#x20AC;(ĪHNXWWLYXÆ¥LHIGDWELO .DULJDWD¶8I¿Æ&#x203A;MDOJÆ«DU5HOD]]MRQLMLHW3XEEOLÆ&#x203A;L.LHQ WD¶ VRGLVID]]MRQ NELU JÆ«DOLQD XNROO OL V6XU $QWRLQH 3DFH6HJUHWDUMXWDV6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ«0DGRQQDWDO ƤLOMX Æ¥LH PDÆ«WXU PHPEUX Ã&#x20AC;LVWHVV (ĪHNXWWLY EÆ«DOD UDSSUHĪHQWDQWWDO*Æ«DTGLHWWDĪÄ©JÆ«DĪDJÆ«3HUVZDĪLOL EOLPSHQQWD¶GDZQLĪĪHZÆ¥PHPEUL¿Æ«GDQO*Æ«DTGD OL WLUUDSSUHĪHQWD O%DQHG 0DOWLQ LO%DQGD WDJÆ«QD VH WLEEHQH¿ND PLOOHVSHUMHQ]D OL GDZQ LÆ¥LEX PDJÆ«KRP EOLQYROYLPHQWGLUHWWWDJÆ«KRPÃ&#x20AC;DWWLYLWDMLHWRUJDQL]]DWL PLOO*Æ«DTGD.RQVHJZHQWHPHQWI¶ZDÆ«GDPLOODTJÆ«DW WDO.XPPLVVMRQL %DQGD Æ¥LH SURSRVW OL GDZQ LĪĪHZÆ¥ PHPEUL MLÆ¥X PLVWLHGQD MDWWHQGX X MLSSDUWHÆ&#x203A;LSDZ ¿O ODTJÆ«DW UHJRODUL WDO.XPPLVMRQL VDELH[ LNXQ KHPP DNWDU NROODERUD]]MRQL X WLVVDÆ«Æ«DÆ« LONRPXQLND]]MRQL EHMQLHWQD%¶VRGLVID]]MRQNELUXNROOLOTDMQDOÆ«DWUDWDV 6XU -RH $EGLOOD EÆ«DOD 0HPEUX 2QRUDUMX WDO*Æ«DTGD .DĪLQLWDO%DQGDZDTWLOODTJÆ«DÆ¥HQHUDOLOLVDUHW¿)UDU OL JÆ«DGGD 'DQ E¶ULNRQR[[LPHQW OHMQ LOÆ«LGPD WZLOD WLHJÆ«X¿Æ«GDQO(ĪHNXWWLY0LQQKDZQ¿OZDTWOLQL¿UÆ«X OLV6XU$EGLOODWD¶GLQLOÆ«DWUDLQURGGXOXÆ«DMUWDOÆ«LGPD WD¶WDQWVQLQLVHUYLÃ&#x20AC;*Æ«DTGD.DĪLQLWDO%DQGD +HNN NLI DÆ&#x203A;Æ&#x203A;HQQDMW DNWDU TDEHO OLPSHQQ OL NLHQ LPLVV NLHQ GDN UHODWDW PDO0LOLHG IHMQ LO%DQGD JÆ«DO VHQD RÆ«UD LSSUHĪHQWDW NXQÆ&#x203A;HUW YRNDOL X VWUXPHQWDOL YDUMDW ELVVHKHP WDV6RSUDQR 'RULV &DPLOOHUL Ã&#x20AC; RNNDĪMRQLWDO)HVWDWDQWÆ«HOZDXWD¶Æ¥DEUD,WWZHOLGWD¶ 6LGQDƤHV.ULVWX%LONROODERUD]MRQLWDO.DSSLOODQLO ƤGLGLO:5.DQRQNX'XQƤRUÆ¥6SLWHULJÆ«DOGDUED RÆ«UDGDQÆ¥LHHVHJZLWÆ¥HZZDO.DSSHOODWD¶6DQ%DĪLOMX SRVWPLOODNWDUDGGDWDWJÆ«DOGLQODWWLYLWD0DWXOOLVWHVV VHUDWD LO.XPPLVVMRQL %DQGD WDW VSD]MX OLO GLYHUVL DOOLHYL Æ¥RGGD OL MLQVDEX ¿ VWDGMX SMXWWRVW DYYDQ]DW ¿O SUDWWLNDWDOLVWUXPHQWLELOOLHVHJZHZPHGOH\WD¶JÆ«DQMLHW WDO0LOLHGI¶(QVHPEOHOLÆ¥LHWLIIXUPDWDJÆ«DOORNNDĪMRQL X GLUHWWD PLOOJÆ«DOOLHP WDJÆ«KRP 0UR (GZLQ 3DFH *Æ«DOGDUEDRÆ«UDGLQNLHQHWVHUDWDOLNLHQHWLPĪHZTD E¶[RJÆ«ROLMLHWOHWWHUDUMLOLQTUDZPLQQXÆ«XGPLOODOOLHYL OLJÆ«DGKRPÃ&#x20AC;LVWDGMXWDVVROYLƥƥODÆ«THWODVSHWWDWLYDX GDÆ«Æ«OHWOLOGDZNNROOKDSUHĪHQWLÃ&#x20AC;,VSLUWXOLMÆ¥LEPLHJÆ«X LO0LOLHG %¶UDEWD PDOLVWHVV )HVWL E¶PRG LQIRUPDOL HOHPHQWULVWUHWWWD¶EDQGLVLWLWDOSRVWÆ«DGXVHKHPI¶GDTT 42

'HOHJD]]MRQLPLOO%DQGD0DGRQQDWDOÅ LOMXIOLPNLHQPD·JŧDGGWD· EDQGLVWLRŧUDPLQQGLYHUVL%DQHG0DOWLQZDTWODWWLYLWD·RUJDQL]]DWD V6LEWWD·6HWWHPEUXPLV6RÅ&#x2014;MHWj)LODUPRQLND3LQWR%DQGD 6DQ6HEDVWMDQWD·ŦDO4RUPLIODWWLYLWD´/HMOI·&DVDO)RUQDURµ

%·PRGLQIRUPDOLJŧDGGWD·EDQGLVWLWDOSRVWLQJŧDTGXPDWWIDOWDO -XQLRU&OXEVDELH[IHUUŧXOLUUHVLGHQWL0TDEELQELGGDTTXONDQWWD· JŧDQMLHWWDO0LOLHGWXOLWWRURTSULQÅ&#x2014;LSDOLWD·UDŧDOQD

,O%DQGLVWLXOKHOSHUVIOLPNLHQPD·TUDEDWKRPXŧELHEKRPZDTW ODWWLYLWjVRÅ&#x2014;MDOLOLVDUHWI·1RYHPEUXEŧDODDSSUH]]DPHQWOHMQLV VHUYL]]OLMRIIUXOLOO%DQGDWDJŧQD


/*ŧDOOLHPWDO$OOLHYL0UR(GZLQ3DFHZDTWIDÄ°LPLOO.XQÅ&#x2014;HUWWDO *ŧLGIHMQNLHQXGGLYHUVLDOOLHYLXEDQGLVWLOLGDTTHZILGZHWWL WULRV NZDUWHWWL NLI XNROO HQVHPEOHV OL VDZZUX GLQ LVVHUDWD EŧDOD ZDŧGDIHUPVRGLVIDÅ&#x2014;HQWLJŧDONXOOPLQLSSDUWHÅ&#x2014;LSDILKD

3DUWLPLOOXGMHQ]DOLDWWHQGLHWJŧDOO´(DVWHU&RQFHUWµOLšLHRUJDQL]]DW šHZZDOELQMDOšGLGDWDVVHGHWDJŧQD

0HPEULWDO.XPPLVVMRQL%DQGDIOLPNLHQPDG'LUHWWXU6SLULWZDOLX Ä°Ä°HZÅ¡ 6XUPDVWLMLHW 2QRUDUML 0TDEELQ ILOSUHÄ°HQ]D WDO*ŧDOOLHP WDO$OOLHYL0UR(GZLQ3DFHILWPLHPLO.XQÅ&#x2014;HUWWDO*ŧLG

WD¶ JÆ«DQMLHW WDO0LOLHG PDWWRURT WDUUDÆ«DO I¶DWWLYLWD RUJDQL]]DWDPLOO-XQLRU&OXEOƪDGGWD¶'LÆ&#x203A;HPEUX 'LQ LVVHQD WWHPS ¿O)HVWD /LWXUÆ¥LND WD¶ 0DULMD ,PPDNXODWD[HMQPDIIDYRULQDKHNNOLNHOOKDWLWÆ«DVVDU LO3XUÆ&#x203A;LVVMRQL EO,VWDWZD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX X Æ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL OLWXUÆ¥LND VDUHW Æ¥HZZD O.QLVMD .RQVHJZHQWHPHQW Æ¥LH NDQÆ&#x203A;HOODW LVVROLWX VHUYL]] PXĪLNDOL E¶UDEWD PD¶ GLQ LO)HVWD 3HUR ODWWLYLWD I¶'LÆ&#x203A;HPEUXPDZDT¿W[KDZQKHNNNLIVHOH]]MRQLPLOO EDQGLVWL WDOSRVW Æ«DGX VHKHP ZDTW LOPDUDWRQD WD¶ VLHJÆ«D NRQWLQZL WD¶ [DQGLU IXT LU5DGLR 7$/Ƥ,/-8 )0,O%DQGDGDTTHWTXGGLHPLO.DĪLQLV6LEW WD¶'LÆ&#x203A;HPEUX¿QQRIVWD¶QKDUWD¶¿OJÆ«RGX ,PPHGMDWDPHQW ZDUD O)HVWL WDO0LOLHG EGHZ WÆ«HMMLMLHW QHÆ&#x203A;HVVDUML PDUEXWD PD¶ LPSHQQ SDUWLNRODUL 'LQNLHQHWE¶UDEWDPD¶DWWLYLWjLPWHOOJÆ«DPLOO$Æ¥HQ]LMD Ä©JÆ«DĪDJÆ« Ã&#x20AC;LPNLHQ PDV6HJUHWDUMDW JÆ«DĪÄ©JÆ«DĪDJÆ« X 6SRUWXELONROODERUD]MRQLWDO*Æ«DTGD.DĪLQLWDO%DQGD I¶JÆ«HOXT WDOHZZHO HGL]]MRQL WDOSURÆ¥HWW ³,W7DJÆ«OLP 0XĪLNDOL WDĪÄ©JÆ«DĪDJÆ« ¿O.D]LQL WDO%DQGD´ 'LQ ODWWLYLWDWWHOJÆ«DW¿VVDOD6LU7HPL=DPPLWÃ&#x20AC;8QLYHUVLWj WD¶0DOWDOƤLPJÆ«DWD¶-DQQDU,O%DQGDWDJÆ«QD SSDUWHÆ&#x203A;LSDW E¶(QVHPEOH PXĪLNDOL PDJÆ«PXOD PLQQ EDQGLVWL X DOOLHYL IHMQ HVHJZHZ LVVLOWD ³$ELGH ZLWK 0H´ E¶DUUDQÆ¥DPHQW DGGDWWDW JÆ«DOLKRP PLOOJÆ«DOOLHP WDJÆ«KRP LV6XUPDVW (GZLQ 3DFH OL GGHULJLKRP ZDTW GLQODWWLYLWD¶Ä©JXUOLJÆ«DOGDZNNROOKDOLÆ«DGXVHKHP GLQ NLHQHW HVSHUMHQ]D XQLND X OL VH MLETJÆ«X MƥƥRUXKD WXO JÆ«RPRUKRP LOJÆ«DOLH[ PKX[ IDÆ&#x203A;OL OL WHVHJZL[[L VLOWD PXĪLNDOL EHMQ HOHPHQW ULVWUHWW WD¶ VWUXPHQWL TXGGLHPVDODOLWWHUDOPHQWLSSDNMDWD+DZQLSSHUPHWXOL JÆ«DQQRP WD¶ VÆ«DEL NROOKD WDO.XPPLVVMRQL %DQGD QLUULQJUD]]MD OLOO8I¿Æ&#x203A;MDO .DS (ĪHNXWWLY WDO$Æ¥HQ]LMD Ä©JÆ«DĪDJÆ« LV6LQMXUD 0LULDP 7KHXPD X OLV6XU -DVRQ =DPPLWJÆ«DOPRGDEEOLOLELKLNNRUGLQDZGLQODWWLYLWD¶ *Æ«DOOLVWHVV DWWLYLWD¶ O.XPPLVVMRQL %DQGD Æ«DVEHW OL WWHOJÆ«D ERDUG GZDU OLPSOLPHQWD]]MRQL WDO3URÆ¥HWW OL O%DQGD WDJÆ«QD LVVRWWRPHWWLHW X OL HYHQWZDOPHQW ZHWWDTQD WXO GLQ OHZZHO HGL]]MRQL WD¶ GDQ LO3URÆ¥HWW 3UHĪHQWHPHQW ZDTW OL THG LQÆ«HMMX GDQ LUUDSSRUW WD¶ Æ«LGPD THG QLVWHQQHZ LWWÆ«DEELU WDUULĪXOWDW WDWWLHQL VNHPDOLÆ¥LHWYDUDWD¿OELGXWD¶GLQLVVHQD1LWWDPDZ OL MNROOQD ORSSRUWXQLWD¶ OL QLVVRNWDZ LOSURÆ¥HWW WDJÆ«QD E¶ULVT ODOOLHYL OL MDWWHQGX O,VNROD 0XĪLNDOL OL JUD]]L JÆ«DO GLQ OJÆ«DMQXQD LNXQX MLVWJÆ«X MLPPDWHUMDOL]]DZ L[[HZTD WDJÆ«KRP OL MLIIMRUL[[X ¿WWDOHQWL PXĪLNDOL OL O%DPELQLNXQJÆ«RÆ¥EXMĪHMMLQKRPELKRP ,QWDQWÃ&#x20AC;DÆ«Æ«DUWD¶-DQQDUVDUHWODTJÆ«DJÆ«DOO%DQGLVWL X OÆ¥HQLWXUL WDJÆ«KRP OL Æ¥LHW LQGLUL]]DWD IRVW ORÆ«UDMQ PLOO3UHVLGHQW WDV6RÆ&#x203A;MHWj V6XU 7HGG\ )DUUXJLD NLI XNROO PLV6XUPDVW 'LUHWWXU 0UR $QGUHZ &DOOHMD 0DWXOKDÆ¥HZHOHQNDWLGLYHUVLSURÆ¥HWWLOLO%DQGDNLHQHW EHÆ«VLHEKD WLPEDUND IXTKRP X VHUYLHW EÆ«DOD PH]] WD¶ 43


Cafè De Paris Prop. Albert Frendo

For great quality, specializing in fresh ďŹ sh, rabbit and pizza ;DWWLV6DMMLHGD 0DUVD[ORNN 7HO

44


Is-Sinjorina Charlene =DPPLW ZDTW LOTDUL WD· SRHİLMD PLNWXED PLQQ &KHY &DUPHO %LDQFKL IO RNNDİMRQL WDO 6HQD PLOO ŧDWUD WDV6XUPDVW $QGUHZ &DOOHMD EŧDOD G'LUHWWXU WDO%DQGD 5LSURGX]]MRQL E·WLINLUD WD· GLQ LOSRHİLMD WLQVDEI·SDšQD

It-Tenur Malti Paul Asciak, OLWDŧWLO3DWURŗLQMXWLHJŧX WWHOOJŧD O3URJUDPP $QQZDOL WDW7OLHWD WD· ŠXQMX LZDVVDO PHVVDšš TDVLU IL WPLHP OHİHNX]]MRQLPXİLNDOL

NRPXQLND]]MRQL PLOODNWDU HIIHWWLY VDELH[ QLVHPJƫX OLO [XO[LQ X QDUDZ IHMQ QLVWJƫX QNRPSOX QVDƫƫX ONROODERUD]]MRQL EHMQ NXOƫDGG .LHQ LOƫVLHE WDJƫQD XNROOOLJƫDOORNNDĪMRQLWDOƤLPJƫD0TDGGVDO%DQGD WDJƫQD WHVHJZL[[L 3URJUDPP ĪJƫLU WD¶ PXĪLND VDJUD EƫDOPD NLHQ LVLU ¿VVQLQ LPJƫRGGLMD LĪGD PLQƫDEED [LƛLUNRVWDQ]LOLPDNHOOQL[NRQWUROIXTKRPGLQOLGHD NHOOKD WLETD¶ IXT OL[NDIID ,ĪGD PD QDTDV[ LVVROLWX ³.XQƛHUW WDO*ƫLG´ OL GLQ LVVHQD ƫDEDW LOƪDGG WD¶0DU]X,OSUHSDUDPHQWLJƫDOLKWLVWD¶WJƫLGOLNLHQX LOKRP OL EGHZ PLOODƫƫDU WD¶ -DQQDU X GDQ GHKHU ELƛƛDU KHNN NLI LOSDUWHƛLSDQWL NROOKD TDPX JƫDOO RNNDĪMRQL X WHOOJƫX SURJUDPP PLOODNWDU LPĪHZZDT X WD¶ OLYHOO 'DQ NLHQ MLQYROYL OSDUWHƛLSD]]MRQL WDO DOOLHYL LOJƫDOLH[ E¶PRG MHZ LHƫRU NROOKD LQYROYHZ UXƫKRP I¶GLQ LVVHUDWD 0DWXOKD XNROO LWWHOJƫDW ZLUMD ĪJƫLUD PDUEXWD PD¶ ĪHZƥ NRPSRĪLWXUL NEDU OL GLQ LV VHQD GGLQMD PXĪLNDOL THG WIDNNDU LO VHQD PLQQ WZHOLGKRP5LFKDUG:DJQHUX*LXVHSSH9HUGL /DNEDU)HVWDWDO.QLVMDGHMMHPWTDUULEQDOHMQODNEDU DYYHQLPHQW¿ƫGDQLV6RƛMHWjWDJƫQDLƛƛHOHEUD]]MRQL WDO)HVWD DG XQXU LO3DGUXQD WDJƫQD ,/0$'211$ 7$/Ƥ,/-8,PPHGMDWDPHQWZDUDO*ƫLGƫLGPHWLO .XPPLVVMRQL %DQGD LIIRNDW IXT LOSUHSDUDPHQWL ¿QDOL JƫDOO3URJUDPP$QQZDOLWDW7OLHWDWDO)HVWD0LQNHMMD OL ƫDIQD SUHSDUDPHQWL LOKRP [KXU VƫDƫ OL QEGHZ VDƫDQVLWUDPLV6DMIOLJƫDGGDSHURGHMMHPMLETDODƫƫDU WHQWX¿HW TDEHO MLƥL LI¿QDOL]]DW NROOR[ X ¿OSUHĪHQW ƥD EGHMQDONXQƛHUWLUHJRODULELWƫHMMLMDJƫDOGDQOLPSHQQ

,V6XU &KDUOHV )DUUXJLD IOLPNLHQ PDV6LQMXUD 0DURXVND &DXFKL 'HEDWWLVWD OL EŧDO NXOO VHQD SSUHİHQWDZ LVVHUDWD WDO3URJUDPP 0XİLNDOL$QQZDOL

'LQLVVHQDXNROOMHNN$OODMULGVHMNROOQDSURJUDPP YRNDOLXVWUXPHQWDOLYDUMDWXQƫHƥƥXOLOOTDUUHMMDNROOKD MLSSDWURƛLQL]]DZGDQLOSURJUDPPLOJƫDOLH[DSSDUWLOL MLHƫGX SMDƛLU E¶GDN LPƫHMML LNXQX THG MDJƫWX NXUDƥƥ NELU OLGGLYHUVL EDQGLVWL WDOSRVW OL E¶VDJUL¿ƛƛML NEDU MDWWHQGXJƫDOOH]]MRQLMLHWPXĪLNDOLPLQQ6LEWJƫDO6LEW XE¶PRGUHJRODULMLWƫDUUƥX¿ONXQƛHUWLUHJRODULOLMVLUX GHWWDOMLWDVVLOWLHWOLVHMLƥXHVHJZLWLMLQVDEXI¶SDƥQD -HNN$OODMULGOLPSHQMLWDO%DQGDWDJƫQDI¶VHUYL]]L EDUUD UUDƫDO MLIWƫX PLQQ KDZQ X IWLW ƥUDQHW RƫUD ELV VHKHPWDO%DQGDWDJƫQDI¶PDVVHGEDQGZDTWLO³)HVWD .RPXQLWj´ RUJDQL]]DWD PLOO.XOOHƥƥ 6DQ %HQHGLWWX 6NROD6HNRQGDUMD6XELHQI¶ƪDO.LUNRSDWWLYLWD¶VNHGDWD JƫDOOƤLPJƫDWD¶0HMMX'LQLVVHQDGLQODWWLYLWD¶ JƫDQGKDOJƫDQ¿ODQWURSLNXOLWLƥERUIRQGLE¶ULVT³,G 'DUWDO3URYLGHQ]D´+DZQLSSHUPHWWXOLXNROOOLQXUL ODSSUH]DPHQWWLHJƫLOHMQLO.DSWD¶GLQO,VNRODLV6XU 5D\PRQG 3RUWHOOL JƫDO GLQ OLQL]MDWWLYD QREEOL IHMQ PKX[ELVVTHGMDJƫUDILWWDMMHENROOXOLMRIIUXO%DQHG 45


    213, Carmel Street, Luqa LQA 1314 --

2166 3337 / 9927 3375

Opening Hours - Mon 1pm to 9pm -- Tue 9am to 4pm -- Thu 9am to 4pm -- Fri 9am to 9pm -- Sat 9am to 4pm

Guinot & Mary Cohr Customised Facials -- Guinot & Mary Cohr Anti-ageing Treatments -Guinot Non Surgical Facial Lifting Treatments -Electroloysis & Waxing -- Manicures -- Pedicures -Make up for all occasions -- Eyelash Tinting -- Eyebrow Tinting La Stone Therapy Massage -- Swedish Massage -- Holistic Massage -- Slimming Programmes

CUTIE BOUTIQUE Issibulna Ë&#x2122;wejjeŠ minn trabi sa kbar bâ&#x20AC;&#x2122;ditti rinomati bË&#x2122;al blue sand, sottotono, Koalarao, Alph Adventure, Pink Shadow u Ë&#x2122;afna oË&#x2122;rajn. Issibulna wkoll Ίraben, Ë&#x2122;wejjeŠ taâ&#x20AC;&#x2122; taË&#x2122;t bË&#x2122;al abanderado, nottingham, pompea mami u Ë&#x2122;afna oË&#x2122;rajn.

Cutie Boutique jinsab Triq il-Pal Mqabba. Tel: 2164 1209 Prezzijiet fenomenali 46


$WWLYLWj VDMILMD RUJDQL]]DWD I·*ŧDU /DSVL 3DUN JŧDOO%DQGLVWL X ODOOLHYLI·/XOMX

%ŧDOD SDUWL PLOODWWLYLWj PDUEXWD PDWWDŧULÅ¡ WDOLVWXGHQWL Ä°JŧDÄ°DJŧ LWWHOOD· SURJUDPP VSHÅ&#x2014;MDOL IXT LUUDGMX NRPXQLWDUMX ´7DOÅ LOMX )0 µ ELOJŧDQ OL MZDVVDO DNWDU JŧDUILHQ GZDU LO EHQHILÅ&#x2014;Å&#x2014;MLOLMLVWJŧXMDNNZLVWDZLÄ°Ä°JŧDÄ°DJŧWDJŧQDEOLQYROYLPHQW WDJŧKRPILWWDJŧOLPWD·VWUXPHQWPXÄ°LNDOL

0DOWLQJÆ«DOÆ¥LGWDWWIDOXĪJÆ«DĪDJÆ«WDJÆ«QDLĪGDSHUPH]] WD¶ GLQ OLQL]MDWWLYD JÆ«DWWLHOHW VHQD NRQVHNXWWLYD UQH[[LHOX MLÆ¥ERU PDGZDU OLVWHVV PHMGD LGGLULÆ¥HQWL WD¶ LO %DQGD PLQQ LUÆ«XOD GLIIHUHQWL OL PLQQKRP MLÆ¥X OLVWXGHQWL OL MDWWHQGX GDQ LO.XOOHƥƥ ,QL]MDWWLYD OLTHGWÆ«DOOLOIURWWXGDQJUD]]LJÆ«DGGHWHUPLQD]]MRQL WLHJÆ«X OL MNRPSOL MPH[[L µO TXGGLHP GLQ LOÆ«ROPD OL WOHWW VQLQ LOX NLHQHW WLGKHU IHUP LOERJÆ«RG PLOOL WLVWD¶ WLWZHWWDTƪPLVWD[ZDUDSURSMXV6LEWOWD¶ƤXQMX LOEDQGDLPLVVKDGGRTTPDUÆ&#x203A;WULMRQIDOLPDWWRURT SULQÆ&#x203A;LSDOLWD¶ƪDO7DU[LHQÃ&#x20AC;OHMOLHWLO)HVWDWDO/XQ]MDWD :DUD WHVHJZL[[L SURJUDPP PXĪLNDOL IXT LO3ODQÆ&#x203A;LHU $UWLVWLNXOLO%DQGD³0DULD$QQXQ]MDWD´WLSSRVMHGL¿O 3MD]]DHZOHQLMDWD¶TXGGLHPLO.QLVMD )ORNNDĪMRQL WDO)HVWD WD¶ GLQ LVVHQD O%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX DSSDUWL VVROLWX VHUYL]]L EÆ«DVVQLQ OLPJÆ«RGGLMDVHWHUÆ¥DWLIWDÆ«LO)HVWDPXĪLNDOPHQW6LEW TDEHOSHUPH]]WD¶DWWLYLWD¶OLPDWXOKDVHMLÆ¥LQDZJXUDW SURÆ¥HWW PLV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« Ã&#x20AC;RNNDĪMRQL WDO $QQLYHUVUMXPLWWZDTTLIWDJÆ«KRPNLIXNROOLUULWRUQWDO ,VWDWZDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX¿OSRVWRULÆ¥LQDOLWDJÆ«KD

Æ¥HZZDVVHGHOÆ¥GLGDWDONDĪLQHĪDWWDPHQWIDÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWDWDO %LHE3ULQÆ&#x203A;LSDOL'LQNLHQHWÆ¥LHWLUUHJDODWDOLV6RÆ&#x203A;MHWj PLOOPLENL EHQHIDWWXU LV6XU 0HQX9HOOD OXUD ¿VVHQD X OL ZDTW LUULVNRVWUX]]MRQL OL JÆ«DGGD PLQQKD O.DĪLQ Æ¥LHW LUUHVWDZUDWD PLOODUWLVW ,PTDEEL X 6RÆ&#x203A;MX V6XU5R]DULR=DPPLW :DUD O)HVWD LPEDJÆ«DG EOJÆ«DMQXQD W¶$OOD MNXQ LPLVVQD QRQRUDZ WOLHW VHUYL]]L RÆ«UD EDUUD U5DÆ«DO ,O ƪDGGWD¶/XOMXI¶ƪDO/XTDLV6LEWW¶$ZLVVXI¶ƪDO .LUNRSXOƪDGGWD¶6HWWHPEUXI¶ƪDĪÄ©DEEDU +XZD WD¶ VRGLVID]]MRQ NELU JÆ«DOO.XPPLVVMRQL %DQGD OL Ã&#x20AC;RNNDĪMRQL WDO)HVWD WDO0DGRQQD WDO ƤLOMX LO%DQGD VH WNRPSOL WLNEHU ELGGHEXW WD¶ EDQGLVWL Æ¥RGGD 'DQ IURWW LOÆ«LGPD EOD ZDT¿HQ WDOJÆ«DOOLHPD WDJÆ«KRP LV6XUPDVWULMLHW (GZLQ 3DFH X $QGUHZ &DOOHMD +X Æ«VDG WDOÆ«LGPD NROOHWWLYD X NNROODERUDWD PLOOÆ¥HQLWXUL WD¶ GDZQ LWWIDO X ĪJÆ«DĪDJÆ« OLE¶PRGNRVWDQWLMXUXLQWHUHVVXOLPSHQQWDJÆ«KRPTHG LÆ«DOOL OIURWW PHÆ«WLHÆ¥ ƪDVUD SHUR OL WXO OLVWHVV VHQD WOLIQD VVHUYL]] WD¶ [L EDQGLVWL OL JÆ«DO UDÆ¥XQL MHZ RÆ«UD GGHÆ&#x203A;LGHZOLPDMNRPSOX[+DZQMLGÆ«ROODSSHOOVROLWX WDJÆ«QD OLOOTDUUHMMD NROOKD VDELH[ LÆ«DMMUX OLO XOLHGKRP MLEGHZMLWJÆ«DOOPXOPXĪLND0KX[ELVVLĪGDOLMVRVWQX WWDJÆ«OLP X MLVVRNWDZ MDWWHQGX OOH]]MRQLMLHW PXĪLNDOL DQNHZDUDOLMRÆ«RUÆ¥XMGRTTXJÆ«D[EÆ«DONXOOÆ«DÆ¥DRÆ«UD ¿GGLQMDLWWDJÆ«OLPP¶JÆ«DQGX[WPLHPXWDINHPPWDI TDWW PKX ELĪĪHMMHG X GHMMHP KHPP VSDĪMX IHMQ GDN OL MNXQMLVWDMNRPSOLMLPUDÆ«XMHYROYL +XIDWWSUXYDWOLWWDJÆ«OLPPXĪLNDOLMLNNRQWULEZL[[L Ã&#x20AC;LĪYLOXSS DNNDGHPLNX WDWWIDO 'DQ DSSDUWL OL OOXP LWWDJÆ«OLP PXĪLNDOL Æ¥R VNROD WDOPXĪLND EÆ«DOPD KL GLN LPPH[[LMD PLV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD KXZD VDÆ«DQVLWUD ULNRQR[[XW PLOO0LQLVWHUX WDO(GXND]]MRQL 'LUHWWRUDW JÆ«DOO.ZDOLWDX6WDQGDUGVÃ&#x20AC;(GXND]]MRQLIHMQMDJÆ«WL JÆ«DU¿HQ JÆ«DOWDÆ«ULÆ¥ LQIRUPDOL ¿OIRUPD]]MRQL WDO LVWXGHQWL X WWDJÆ«OLP WD¶ VWUXPHQW MLNNRQWULEZL[[L ¿Æ&#x203A; Æ&#x203A;HUWL¿NDW ¿QDOL OL NXOO VWXGHQW X VWXGHQWD MLQJÆ«DWD ¿ WPLHP LOÆ«DPHV VHQD WDVVHNRQGDUMD ,ĪGD O%DQGD EÆ«DO VLÆ¥UD WDOIURWW LĪĪJÆ«DU WDJÆ«KD MLEGOX GDN OL MDTD¶ X OÆ«LGPD WDJÆ«QD JÆ«DQGKD WNXQ LIIRNDWD VDELH[ QDVVLJXUDZOLPLQQĪPLHQJÆ«DOĪPLHQDNWDUĪJÆ«DĪDJÆ« MLWÆ«DMMUX MLEGHZ LWWDJÆ«OLP PXĪLNDOL OL HYHQWZDOPHQW LZDVVDOKRP VDELH[ LNXQX EDQGLVWL UHJRODUL PD¶ GLQ O(ZZHO%DQGD,PTDEELMD0KX[ELVVLĪGDQRIIUXOKRP ODÆ«MDUWDJÆ«OLPSRVVLEOLOLMDJÆ«PLOKRPNRPSHWHQWLI¶GLQ LOOLQMD X GDQ I¶DPEMHQW VDQ LOERJÆ«RG PLOOSHULNOL X YL]]ML OL VIRUWXQDWDPHQW LĪĪJÆ«DĪDJÆ« WDOOXP KXPD SSHUVHJZLWDWLELKRP'PHQWOLQLETJÆ«XQDÆ«GPXEÆ«DOD WHDP ZLHÆ«HG DÆ«QD OPHPEUL WD¶ GLQ LO.XPPLVVMRQL Ã&#x20AC;LPNLHQPDĪĪHZÆ¥6XUPDVWULMLHWOLMLSSURYGXWWDJÆ«OLP PXĪLNDOL OLWWIDO WDJÆ«QD LQÆ¥HGGX OZHJÆ«GD WDJÆ«QD X NRPPHVVL OL QLETJÆ«X QDTGX GPLUQD EODÆ«MDU PRG SRVVLEOL ,QIDNNUX OL WWDJÆ«OLP PXĪLNDOL MLÆ¥L SURYGXW 47


Garage No.8 Triq L-Imqabba ^ƋĂƋŝůͲDŝƚŜŶĂ YƌĞŶĚŝ

48


NXOO QKDU WD¶ 6LEW ¿OJÆ«RGX ¿VVDOD WDO%DQGD PLW DP µO TXGGLHP .XOO PLQ KX PÆ«DMMDU OL MLEGD MLEJÆ«DWOLOXOLHGXLQÆ«HƥƥXÆ«VDELH[PDWXOGDZQLOMLHP WDO)HVWD MDYYLÆ&#x203A;LQDZ [L PHPEUX PLOO.XPPLVVMRQL %DQGD VDELH[ LVLUX ODUUDQÆ¥DPHQWL LQL]MDOL X E¶KHNN LNXQX MLVWJÆ«X MXWLOL]]DZ LOYDJDQ]L WDV6DMI OL Æ¥HMMLQ E¶PRGXWOLXSRĪLWWLY 1DJÆ«ODT GDQ LUUDSSRUW WD¶ Æ«LGPHW LOEDQGD ELOOL JÆ«DQQRP WD¶ VÆ«DEL PHPEUL ¿ Æ«GDQ LO.XPPLVVMRQL %DQGDQZDVVOXODSSUH]]DPHQWWDJÆ«QDOLOGDZNNROOKD OLE¶[LPRGMHZLHÆ«RUWXOLVVHQDMLSSURYGXOJÆ«DMQXQD WDJÆ«KRPOLOO%DQGDWDJÆ«QD0DQLVWJÆ«X[PDQXUX[LO JUDWLWXGQLWDJÆ«QDOHMQOJÆ«DOOLHPWDODOOLHYL0UR(GZLQ 3DFHOLWLVWD¶WJÆ«LGPLQQWDÆ«WXMJÆ«DGGXODOOLHYLNROOKD OL HYHQWZDOPHQW MLQJÆ«DWDZ OLVWUXPHQW JÆ«D[ MLSSURYGL WWDJÆ«OLPEDĪLNXWDWWHRULMDXVVROYLƥƥ,GGHGLND]]MRQL X OLQWHUHVV SHUVRQDOL OL MLHÆ«X I¶NXOO WLIHO X WLÃ&#x20AC;D KXPD WD¶HĪHPSMXNELUJÆ«DOLQDXMLVSLUDZQDQNRPSOXOÆ«LGPD WDJÆ«QD PHWD QDUDZK GDTVKHNN HQWXĪMDVW OL MÆ«DUUHÆ¥ EO DTZD PRG SRVVLEOL OLOODOOLHYL IGDWD I¶LGX /LVWHVV DSSUH]]DPHQW LUULGX QXUXÆ« OHMQ LV6XUPDVW $QGUHZ &DOOHMD OL PLV6DMI OL JÆ«DGGD UHÆ¥D¶ EHGD MLSSURYGL WWDÆ«ULÆ¥ OLO GDZN ODOOLHYL OL MDJƫĪOX VWUXPHQW WDUUDP XGDQVDELH[LWDI¿IWLWPLOOSLĪOLV6XUPDVW3DFHKHNN NLI LQQXPUX WD¶ DOOLHYL ĪGLHG VRVWDQ]MDOPHQW %¶GLQ LVVLQHUÆ¥LMD WD¶ EHMQLHWKRP VHWJÆ«DW WNXQ SRVVLEOL KHNN NLI PLQQ 6HWWHPEUX OL JÆ«DGGD HUÆ¥DMQD UULWRUQDMQD O.DĪLQ ZDUD OL JÆ«DO DNWDU PLQQ VHQWHMQ LWWDJÆ«OLP NLHQ THG MLÆ¥L SURYGXW ¿OEDVHPHQW JDUDJH WDO)DPLOMD WDV6XU &KULVWRSKHU %ULIID 0LQQ KDZQ PLQQ TDOEQD QLUULQJUD]]MDZ OLOX X OLV6LQMXUD WLHJÆ«X JÆ«DOO NROODERUD]]MRQL NRQWLQZD WDJÆ«KRP Æ¥LPJÆ«D ZDUD Æ¥LPJÆ«DJÆ«DOWDQWXWDQW[KXU 5LQJUD]]MDPHQWVSHÆ&#x203A;MDOLMPXUOHMQLOÆ¥HQLWXULXTUDED WDGGLYHUVL DOOLHYL OL E¶PRG UHJRODUL MDNNXPSDQMDZ OLO XOLHGKRP ZDTW LWWDJÆ«OLP X OL GHMMHP LNXQX WD¶ DVVLVWHQ]D JÆ«DOLQD LPTDU E¶SDULU MHZ VXƥƥHULPHQW 1HPPQX OL OSURÆ&#x203A;HVV WDWWDJÆ«OLP MLVWD¶ MLÆ¥L ĪYLOXSSDW DÆ«MDUMHNNLNXQKHPPNROODERUD]]MRQLEHMQOJÆ«DOOLHPD XOÆ¥HQLWXULÃ&#x20AC;LPNLHQPDJÆ«QDGGLULÆ¥HQWLOLPPH[[XGLQ O,VNROD0XĪLNDOL,UUDGGWD¶Æ«DMUWDJÆ«QDXNROOLGXUOHMQ GDZN NROOKD OL PLQQ VHQD JÆ«DOORÆ«UD MDJÆ«WXQD GDTTD W¶LGÃ&#x20AC;RUJDQL]]D]MRQLULNMHVWDPDO3URJUDPP$QQZDOL WDW7OLHWDWDO)HVWDNLIXNROOOLOGZDNOLMLSSUHĪHQWDZLG GLYHUVLVHUDWLPXĪLNDOLOLO%DQGDWHĪHJZL[[LWXOLVVHQD /LVWHVVDSSUH]]DPHQWLGXUOHMQLĪĪHZÆ¥UHI¿HJÆ«DWDO ,VWDQGDUGWDOEDQGDLVVLQMXUL6DOYX*DOHDX5D\PRQG &DFKLDOLWLVWD¶WJÆ«LGLQVLEXKRPI¶NXOODWWLYLWD¶XÆ«XG PLQQKRPOLMLQTDOJÆ«XPLQJÆ«DMUPLVWHQQL ,QZDVVOX UUDGG WD¶ Æ«DMU WDJÆ«QD OLOO.XPLWDW Amministrattiv immexxi mill-President is-Sur Teddy )DUUXJLDOLÃ&#x20AC;LPNLHQPDO.D[[LHULV6XU%HQQ\%ULIID MLHÆ«GX LQWHUHVV GLUHWW Ã&#x20AC;DQGDPHQW WDO%DQGD X WLVWD¶

(QVHPEOH PDJŧPXOD PLQQ GLYHUVL DOOLHYL OL EEHQHILNDZ PLOO HZZHO VNHPD LPQHGLMD PLOO$Å¡HQ]LMD įJŧDÄ°DJŧ OL PJŧHMMXQD PLQQ EDQGLVWL WDOSRVW OL WXO LVVQLQ DNNZLVWDZ Å&#x2014;HUWD HVSHUMHQ]D MLQWHUSUHWDZ LV6LOWD ILQDOL OL SHUPH]] WDJŧKD WHPPHMQD VVHUDWD WDOŦDGGWD·0DU]X

WJÆ«LGPDMLWLOIX[VHUYL]]ZLHÆ«HGPLOOLMNROOKDO%DQGD NLIXNROOOLOO.XPLWDWLWDQ1LVDXWDĪÄ©JÆ«DĪDJÆ«OLGHMMHP LQVLEXKRPVSDOODPDJÆ«QD/LVWHVVDSSUH]]DPHQWLGXU lejn il-Kummissjoni Radio li tul din is-sena provdewlna VVLVWHPDWD¶VRXQGÃ&#x20AC;DWWLYLWDMLHWRUJDQL]]DWLXE¶KHNN QLVWJÆ«X QJÆ«LGX OL OSURGX]]MRQLMLHW LPWHOOD¶ PLOO .XPPLVVMRQL %DQGD THG LNXQX NROOKD ³KRPH PDGH´ 0D QLVWJÆ«X[ QLQVHZ OLĪĪHZÆ¥ 6XUPDVWULMLHW 2QRUDUML 0TDEELQ 0UR *XOLR 7DQWL X 0UR -RVHSK 7RQQD OL PLQNHMMD OHWD¶ WDJÆ«KRP LWWQHMQ JÆ«DGKRP DWWLYL X WD¶ VRVWHQQ NRQWLQZX OLOO%DQGD OL ZLUWX PLQJÆ«DQG LO PLENL6XUPDVW)XQGDWXU0UR-RVHSK'DUPDQLQ,ĪGD ODNEDUULQJUD]]MDPHQWLGXUOHMQVÆ«DEQDO%DQGLVWLWDO 3RVWNROOKDOLKXPDOSURWDJRQLVWLSULQÆ&#x203A;LSDOLWDO%DQGD WDJÆ«QDOJÆ«DOLH[PLQJÆ«DMUKRPGDQODUWLNOXPDMLVWDTDWW MLQNLWHE+XPDKXPDOLMVDZZUXO%DQGDXEOLPSHQQ XOOHDOWD¶WDJÆ«KRPLÆ«HƥƥXQDQLVVRNWDZÆ«LGPLHWQDELO JÆ«DQ OL GDN OL ZDTTIX PLVVLULMLHWQD VHQD LOX DÆ«QD QNRPSOX PKX[ ELVV QLNNXOWLYDZÆ« LPPD QDJÆ«POX Æ«LOLWQDNROOKDELH[LQWHMMEXÆ« )ODÆ«Æ«DUQHWW I¶LVHP VÆ«DEL NROOKD WDO.XPPLVVMRQL QDZJXUDZ LO)HVWD W7DMED OLV6RÆ&#x203A;L X 3DUWLWDUML NROOKD WDV6RÆ&#x203A;MHWjXQLUULQJUD]]MDZOLO$OODO,PELHUHNJÆ«DOGLQ LVVHQDWD¶Æ«LGPDOLJÆ«RÆ¥EXMLVOLIQD1LWROEXO0DGRQQD WLETD¶WÆ«DULVQDXWDJÆ«WLQDOJUD]]MDOLQĪRPPXÃ&#x20AC;LPNLHQ EÆ«DOPD JÆ«DPLOQD V¶LVVD WXO LVVQLQ 'DQ VDELH[ QDVVLJXUDZ OL V6RÆ&#x203A;MHWj X O%DQGD OL MÆ¥LEX LVLP+D MLETJÆ«XPH[MLQµOTXGGLHPWXOLVVQLQ GRAZZI MADONNA 7$¶0ƪ$%%7(.*ƪ$/,1$ 0LFKDHO*KLJR$UNLYLVWD %MRUQ)DUUXJLD6HJUHWDUMX .XPPLVVMRQL%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMX 49


For your Wedding Flowers, Holy Communion, Head Dresses, Engagement Parties, Funerals, Bouquets for feasts, Wedding Invitations, Souvenirs, Tulle & Accessories for all occasions

&DVVDU)ORULVW WD]]L]]X

7ULTÂźXÂ&#x2022;HSSL0DWWHZ&DOOXVĂ XUULHT (near Aida Hall)

7HO

Triq San BaΊilju, Mqabba (Wara l-Knisja)

Nispeçjalizzaw fâ&#x20AC;&#x2122;kull kwalitĂ taâ&#x20AC;&#x2122; gË&#x2122;aŠina, ravjul, pastizzi, eçç... Dawn l-affarijiet issibhom kemm imsajrin kif ukoll tal-friΊa. Ikollna wkoll soft drinks, Šelati, sigaretti, eçç...

Tel: 2164 7233

50

Naççettaw ordnijiet gË&#x2122;all-parties.


1,7*Ŧ$//08.8//,0.,(1 *ŧDUILHQWDWWDJŧOLPLQIRUPDOLILŗŖHUWLILNDWX3URILOWDO,VNROD6HNRQGDUMD .XOO ZLHƫHG X ZDƫGD PLQQD MLIWDNDU LƛƚHUWL¿NDW OL NRQQD QLHƫGX ZDUD OLVNROD VHNRQGDUMD .LHQ VHPSOLƛHPHQW OLVWD WDVVXƥƥHWWL VWXGMDWL OLVNROD ELO PDUND OL QNXQX ƥLEQD ÀHĪDPL DQZDOL WDOƫDPHV VHQD ÀLVNRODVHNRQGDUMD.LHQLNXQKHPPXNROONXPPHQW IXTOLPƥLEDXODWWHQGHQ]D ,OOXP OLVWXGHQWL WDJƫQD KHNN NLI LOHVWX OLVWXGML WDJƫKRP ÀLVNROD VHNRQGDUMD MLQJƫDWDZ ƚHUWL¿NDW GLIIHUHQWL JƫDOODƫƫDU 0¶JƫDGQLH[ QJƫLGXOX 6FKRRO /HDYLQJ &HUWL¿FDWH LĪGD ƚHUWL¿NDW X 3UR¿O WDO,VNROD 6HNRQGDUMD 6HFRQGDU\6FKRRO&HUWL¿FDWHDQG3UR¿OH 8WD¶PLQMLVƫDTLOOLGDQLOIRUPDWWDƛƚHUWL¿NDWKXZD PLEQL IXT LO3UR¿O WDOLVWXGHQW JƫDOLH[ ¿K MLGKHU LW WDJƫOLP I¶NXOO IRUPD WLHJƫX OL MNXQ JƫDPHO OLVWXGHQW PDWXOLOƫDPHVVQLQNHPPLWWDJƫOLPIRUPDOL OLMVLU¿O NODVVL GDNPKX[IRUPDOL OLMVLUZDTWLOƫLQWDOLVNROD LĪGD¿OEUHDN XGDNLQIRUPDOL GDNOLMVLUZDUDOƫLQWDO LVNROD %DUUDPLQQKHNNGDQLƛƚHUWL¿NDWMLQNOXGL¿K XNROOLONZDOLWDMLHWSHUVRQDOLWDOLVWXGHQWXODWWHQGHQ]D ÀLVNROD'DQNROOXMDJƫPHOPLƛƛHUWL¿NDWSUR¿OVƫLƫ WDOHVSHUMHQ]DHGXNDWWLYDVHNRQGDUMD 7UDGL]]MRQDOPHQW GHMMHP IKLPQD WWDJƫOLP EƫDOD SURƛHVV OL MVLU ¿ONODVVL WDOLVNROD ,PPD OHVSHUMHQ]D WXULLOOLWWDJƫOLPLVHƫƫXNROOOLOKLQQPLOONODVVLIRUPDOL WDOLVNROD 8 GLQ PKL[ [L ƫDƥD ƥGLGD :LHƫHG MLVWD¶ MLWJƫDOOHP NXOOLPNLHQ ¿ONRPXQLWj LGGDU ¿ONODEEV IXTLOSRVWWD[[RJƫRO¿ONDĪLQWDOEDQGDÀRUDWRUMX NXOOLPNLHQ +XZD JƫDOKHNN OL GDZQ ORSSRUWXQLWDMLHW WD¶ WDJƫOLP OLO KLQQ PLOONODVVL IRUPDOL MLVVHMƫX WDJƫOLPLQIRUPDOL'DZQORSSRUWXQLWDMLHWMLQJƫDWDZOLO NXOƫDGG PLQQ RUJDQL]]D]]MRQLMLHW WD¶ NXOO [HƫWD EƫDO QJƫLGX DƫQD UHOLƥMXĪL ¿ODUPRQLƛL VRƛMDOL YRORQWDUML 8VVDELƫWD¶GDQLWWLSWD¶WDJƫOLPKXZDLOOLMLVWD¶MVHƫƫ NXOO ƫLQ X NXOOLPNLHQ X MLVWD¶ IDƛLOPHQW MLƥL DGDWWDW JƫDOOEĪRQQLMLHW WDOLQGLYLGZX MHZ WDORUJDQL]]D]]MRQL MHZVDƫDQVLWUDWDONRPXQLWj ,ƛƚHUWL¿NDW X 3UR¿O WDO,VNROD 6HNRQGDUMD MDJƫWL

ORSSRUWXQLWjOLOOLVWXGHQWLNROOKDOLMNROOKRPNZDOL¿ND ÀDƫƫDU WDƛƛLNOX WDOLVWXGMX VHNRQGDUMX WDJƫKRP WD¶ ƫDPHV VQLQ MHNN GDZQ MLUQH[[LOKRP MLP[X VNRQW ƛHUWL NULWHUML 'DQ JƫDOLH[ LƛƛHUWL¿NDW OL MLQJƫDWD OLOO LVWXGHQWMLVWD¶MNXQWD¶OLYHOOMHZWD¶OLYHOOWDOLVNDOD WDO.XQVLOO 0DOWL WDO.ZDOL¿NL .0. 1DWXUDOPHQW LOOLYHOOPRJƫWLOLOOLVWXGHQWMLGGHSHQGLMHNNOLVWXGHQW MLUULVSHWWD[LONULWHUMLVWDEELOLWLVDELH[MLQWODƫDTGDNLO OLYHOOSDUWLNXODUL +XZDWD¶SMDƛLUNELUWDUDOLOOXPOLVWXGHQWMLQJƫDWD NUHGLWX¿ƛƛHUWL¿NDWVHNRQGDUMXWLHJƫXJƫDWWDJƫOLPOL MNXQƫDEDUUDPLOOƫLWDQWDOLVNROD'DZQKXPDNROOKD HVSHUMHQ]LOLMNRPSOXMJƫLQXOLOOLVWXGHQWMLNEHUÀJƫHUI WLHJƫX ZDTW OL MLHƫX SMDƛLU MLWJƫDOOHP 0DGDQDNROOX KXZD LPSRUWDQWL OL QLIKPX LOOL VVRƛMHWj MHZ LOJUXSS OLVWLWX]]MRQLMHZOLQGLYLGZXJƫDQGPLQLPXUMLWJƫDOOHP OLVWXGHQWZDUDOƫLQWDOLVNRODMULGXMNXQXUHƥLVWUDWLPDO .0. VDELH[ LNXQX MLVWJƫX MLƛƛHUWL¿NDZ LOOL OLVWXGHQW LNXQ JƫDPHO NRUV MHZ WJƫDOOHP JƫDQGKRP 'LQ LU UHƥLVWUD]]MRQL WLVWD¶ VVLU IDƛLOPHQW IXT O,QWHUQHW IXT LVVLW KWWSZZZPTFJRYPWTXDOL¿FDWLRQIRUP"O :DUDOLVVLULUUHƥLVWUD]]MRQLLO.0.MHYDOZDWWDOEDOL VVLUOXXMHNNMDƛƛHWWDKDMDJƫWLQXPUX PDJƫUXIEƫDOD 6/& QXPEHU OLOODSSOLNDQW 'DQ LQQXPUX PEDJƫDG MLQNLWHE IXT LOIRUPXOD OL OLVWXGHQW LULG MLPOD ELH[ OLVNRODWDJƫUDILWWDJƫOLPLQIRUPDOLWLHJƫX +XZD LQNRUDƥƥDQWL QDUDZ OL OOXP OLVWXGHQW THG MLQJƫDWD NUHGLWX JƫDWWDJƫOLP OL THG MDJƫPHO EDUUD PLOOLVNROD ,G'LUHWWRUDW JƫDO .ZDOLWj X 6WDQGDUGV À(GXND]]MRQL MLQNRUDƥƥL[[L OLOOHQWLWDMLHW OL MRIIUX WDJƫOLPWD¶NZDOLWjVDELH[GDZQMLUUHƥLVWUDZPDO.0. X E¶KHNN LJDZGX OLVWXGHQWL OL THG LNRPSOX MDJƫPOX ODOPX WDJƫKRP VDELH[ LZHVVJƫX LWWDJƫOLP WDJƫKRP EDUUDVVLHJƫDWWDOLVNROD .DY$QWKRQ\0'H*DEULHOH $VVLVWHQW'LUHWWXU&0H/' 'LUHWWRUDWJƫDO.ZDOLWjX6WDQGDUGVÀ(GXND]]MRQL

7DJŧOLPWDO%DQGDPDWXOLV6DMI $ƫWDIORSSRUWXQLWD¶OLWLEGDWLWJƫDOOHPLO%DQGDWXOLV6DMIOLƥHM$YYLƛLQDOLO[LPHPEUXWDO.XPPLVVMRQL%DQGDVDELH[ WLEGDWLWJƫDOOHPLQVWUXPHQWX¿OIXWXUTULEWNXQEDQGLVWPDOEDQGD0DGRQQDWDOƤLOMXXGGRTTIXTLO3ODQƛLHU0HUDYLOMD ,OOH]]MRQLMLHWLVLUXNXOOQKDUWD¶6LEWILOJƫRGXƥHZZDO.DĪLQPLWWD¶ILOJƫRGXµOTXGGLHP )WDNDU,OOXPOLWLWJƫDOOHPVWUXPHQWMLVZLHOHNJƫDOOJƫRWLWDƛƚHUWL¿NDWX3UR¿OWDO,VNROD6HNRQGDUMD ÀDƫƫDUWDOƪDPHVVHQDWDV6HNRQGDUMD GDNOLTDEHONRQQDQVHMƫXOX6FKRRO/HDYLQJ&HUWL¿FDWH $SSDUWLGDQ/(7& ,O.RUSRUD]]MRQLJƫDW7DƫULƥX[;RJƫRO WLQNRUDƥƥL[[LOLOGDZNNROOKDOLMDIX MGRTTXVWUXPHQWPXĪLNDOLVDELH[LQLĪĪOXGDQPDOOLVWDWDONZDOL¿ND]]MRQLMLHWƫLOLHWXWWDOHQWLWDJƫKRP PHWDMLVVRWWRPHWWX&9JƫDONZDOXQNZHWLSWD¶[RJƫRO ;¶LQWWLVWHQQD"*ƫDODNWDUWDJƫULILNNXQWDWWMDOLO0LFKDHO*KLJRIXTLQQXPUX MHZDYYLƛLQDOLO[LPHPEUXWDO.XPPLVVMRQL%DQGD 7LVWD¶XNROOWEJƫDWHPDLOIXTNXPPLVVMRQLEDQGD#JPDLOFRP 51


.XQÆ&#x203A;HUW9RNDOLX6WUXPHQWDOL

0LOO%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMX)XTLO3ODQÆ&#x203A;LHU0HUDYLOMDDUPDWILO3MD]]DHZOHQLMDWDO,PTDEED L ,W7OLHWDWDµƤXQMXILWSP 'DQLO3URJUDPP0XĪLNDOLVHULNXQWDÆ«WLO3DWURÆ&#x203A;LQMXWDO.DSSLOODQWDO3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWDO,PTDEED ,O:5.DQRQNX'XQƤRUÆ¥6SLWHUL ,QQXOLOO0DGRQQDWDOƤLOMX

-RVHSK 'DUPDQLQ

/LU5DÆ«DO7ZHOLGL $OVRVSUDFK=DUDWKXVWUD &ULPVRQ7LGH

$QWKRQ\ &DPLOOHUL 5LFKDUG 6WUDXVV +DQV =LPPHU

$YH0DULD

Carlo Diacono

%OLQWHUSUHWD]]MRQL WDV6RSUDQR &DWKHULQH 3RUWHOOL

$QQLYHUVDULXV Bicentennial Anniversary

5LFKDUG :DJQHU *LXVHSSH 9HUGL $UUDQÆ¥DPHQW $QGUHZ &DOOHMD

$QJU\%LUGV7KHPH

$UL 3XONNLQHQ

:H$UH<RXQJ

)XQ

,'UHDPHGD'UHDP

&ODXGH0LFKHO 6FK|QEHUJ

7NDQWD &KU\VWDO %XJHMD

$UULYDOWR(DUWK 7UDQVIRUPHUV7KHPH

$OOIRU/RYH 'XHW LQWHUSUHWDW PLOO.DQWDQWL 'HEELH 6FHUUL X /XGZLJ *DOHD

6WHYH -DEORQVN\ %U\DQ $GDPV 5REHUW -RKQ /DQJH 0LFKDHO .DPHQ

'DNRWD

-DFRE GH +DDQ

,QGLDQ 6NHWFKHV

5DSKVRG\³*UD]]L0DGRQQDWD¶0ƫDEEWHN*ƫDOLQD´

Andrew Calleja

%LVVHKHP WDV6RSUDQR &DWKHULQH 3RUWHOOL

$OZD\V/RRNRQWKH%ULJKW6LGHRI/LIH 7URPERQHV¶3ROND

(ULF ,GOH $UUDQJPHQW $QGUHZ &DOOHMD

Trio of Solo Trombones $QGUHZ &DOOHMD 0LFKDHO %XJHOOL 0DQXHO )HQHFK -LGGHULHÆ¥L O%DQGD 0UR (GZLQ 3DFH

/RYH&KDQJHV(YHU\WKLQJ

$QGUHZ /OR\G :HEEHU

6RSUDQR &DWKHULQH 3RUWHOOL

7DOƤLOMXJƫDO'HMMHP .DQ]XQHWWD LPQHGLMD IORNNDĪMRQL WDO 6HQD PLWWZDTTLI WDV6H]]MRQL ĩJƫDĪDJƫ

%LVVHKHPWDO.DQWDQWL'HEELH6FHUULX/XGZLJ*DOHD /LOO0DGRQQDWDOƤLOMX±2PPLV6RÆ&#x203A;MHWj ,QQX%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMX

0XĪLND$QGUHZ&DOOHMD /LULND-RKDQ'HEDWWLVWD Andrew Calleja -RVHSK 'DUPDQLQ

Surmast Direttur:0UR$QGUHZ&DOOHMD)9&0 3UHĪHQWDWXUL ,V6XU&KDUOHV)DUUXJLD 0DURXVND&DXFKL'HEDWWLVWD 52


7,6/,0$/,66850$67$ $1'5(:& &$//(-$ )·*ŧHOXTO66HQDP PDO%DQGD0 0DGRQQDWDOŠLOMX 

*ƫR[ULQ VHQD VXUPDVW IRVWQD WDTGL GPLUHN EOD PLVWULHƫ ELH[ OXQXU WDOEDQGD WDJƫQD MLETD¶ MJDZGL ORJƫOD ƥLHƫ

8 NXOO IHMQ LOEDQGD WDJƫQD VHUYL]] WDW GLQ IURWW ƫDOOLHW JƫD[ TDWLJƫ E¶[RJƫORN WLVWDJƫQD X EOXQXUL IRVWQD ƥLHW

,QVHOOPXOHN VXUPDVW EUDYX PLQQ TLHJƫ TDOEQD EOLVEDƫ NOLHP QL[WLHTXOHN GHKHQ X KHQD X PD¶ GDZQ VDƫƫD Z VOLHP

%¶JƫDQMD ZDƫGD ONROO ƫHUTDQD KDZQ I¶GLOSMD]]D PLƥEXULQ ELH[ QL¿UƫX VVXUPDVW WDJƫQD JƫDO ƫLGPLHWX WXO LVVQLQ

.XPLWDW VRÆ&#x203A;L EDQGLVWL Æ«DMU LONROO MDJÆ«WXN VXUPDVW JÆ«DVVHUYL]]L VLHZMD WLHJÆ«HN PLQQ NXOÆ«DGG ĪJXU LQWL VWPDW

$ZJXUL 6XUPDVW X $G 0XOWRV Annos.

,V6XUPDVW $QGUHZ &DOOHMD PDJÆ«UXI VHZ IRVW O,PTDEELQ JÆ«D[ JÆ«DOOPDUÆ&#x203A;L OL NWLEWLOQD JÆ«DO VEXÆ«LWKRP LPIDÆ«Æ«ULQ

6DE ¿N OJƫD[TD OSRSOX 0TDEEL LQW VXUPDVW XPOL ƫDQLQ JƫDOLN µO $OOD QDJƫPHO WDOEL ELH[ JƫHUI VDƫƫD MWLN NXOO KLQ

7DVVHZ [LHUDT LOOL OOHMOD THG LVLUOHN GDOIHVWLQ $G XQXU LOƫLOD WLHJƫHN I¶RNNDĪMRQL EƫDO P¶KL GLQ

8 QLQJƫDTDG PD¶ GDZQ ƫXWL JƫDO [HZTDW PLOODNWDU VELHƫ NRPSOL NDEEDU LWWDOHQWL WDOPXĪLND IWDƫDU ELK

%¶VHUMHWDC IXT LOOHƥLMX LOEDNNHWWD MĪRPP I¶LGHMK LPH[[L O%DQGD WDOƤLOMX X OEDQGLVWL E¶ULVSHWW OHMK

1LWROEXN NRPSOL E¶GLOƫLGPD NDEEDU ODUWL WXO LĪĪPLHQ LEGHO ƫĪXĪ ¿OPHORGLMD ƫDOOL MIHUUƫX NXOOLPNLHQ

,QW 6XUPDVW WD¶ Æ«LOD NELUD JÆ«DQGHN Æ¥PLHO WD¶ PDUÆ&#x203A;LMLHW SLQQD JÆ«DQMD OH PKX[ ITLUD NWLEW JÆ«DGG NELU WD¶ LQQLMLHW

*ƫRPRU WZLO ĪJXU QL[WLHTXOHN WJDZGL µO PDUWHN *UDFH PDVVQLQ NLI XNROO 5RVHPDULH ELQWHN I¶JƫRĪĪD NELUD PDJƫTXGLQ

.HPP WIHUUDÆ«QD E¶GDZN LOPDUÆ&#x203A;L NROOKD E¶QRWL VHZ Æ«HOZLQ OL MSD[[XN PHWD WLVPDJÆ«KRP E¶VHQJÆ«D NELUD PLNWXELQ

,ETD¶ ƫDUHV 2 0DGRQQD I¶GDN LOƤLOMX WLHJƫHN SXU lis-Surmast Andrew Calleja OL ML[UDTOX ĪJXU XQXU

7LHTDI[ LQWL WLGGHULHÆ¥L GLQ LOEDQGD JÆ«DOO,PTDEELQ JÆ«D[ JÆ«DOLN GLQ OHZZHO WLÆ¥L JÆ«DOKHNN WÆ«DOOL GDOIURWW EQLQ

,O0XOHM VHZ JƫRƥEX MĪHMQHN WDN WDOHQW WDVVHZ VDELƫ LNNRPSRQL XUL ƫLOWHN X OLO $OOD DJƫWL ƥLHƫ

&KHY&DUPHO%LDQFKL ,W7OLHWDWD¶ƤXQMX

ƪULƥW EOXQXUL I¶NXOO [RJƫRO WLHJƫHN I¶NXOO SURJUDPP OL LQW WHOODMW I¶JLHƫ LVVDUUDI IURWW ƫLGPLHWHN E¶KHNN NRPSOHMW OLOOEDQGD UIDMW

53


,QWHUYLVWDPDV6XU:DOWHU)DUUXJLD %·WLINLUDWDOVHQDPLQQPHWDŧDUHÅ¡LGRTTJŧDOOHZZHOGDUED :DOWHU JÆ«DQGX VHQD X KXZD PLOO,PTDEED +X PLĪĪHZZHÆ¥ OLO 0DUOHQH QHH¶ =DPPLW X JÆ«DQGKRP WLIHO MLVPX .HUVWHQ OLKXZDXNROOEDQGLVWWDOSRVW %Æ«DODSURIHVVMRQL:DOWHUMDÆ«GHPEÆ«DOD7HFKQLFDO2I¿FHU +\SHUEDULF 8QLW Æ¥HZZDOLVSWDU0DWHU'HL7D¶PLQZLHÆ«HGMLUULPDUNDOLWWLIHOMGRTTLO%DQGDJÆ«D[NLHQGHMMHPMLÆ¥UL PD¶ PLVVLHUX:DOWHUZDTWLVVHUYL]]LWDOEDQHGXDZWRPDWLNDPHQWWÆ«DMMDU3UHĪHQWDPHQWKXZDLOXMGRTTLGGUXPNLWJÆ«DO T MM M TT J GDZQODÆ«Æ«DUVQLQLĪGDRULÆ¥LQDUMDPHQWKXZDÆ«DUHÆ¥MGRTTLO.XUXQHWWDÃ&#x20AC;PDO%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMX 0LQLVSLUDNJÆ«DOOEDQGD" /LVSLUD]]MRQL WD¶ :DOWHU ELH[ MLQWHUHVVD UXÆ«X ¿O%DQGD Æ¥LHW PHWD NHOOX PDGZDU VQLQ +X NLHQ MDIID[[LQD UXÆ«X MLVPD OLO Æ«XK +RUDFH MGRTT LWWDPERUOLQ *Æ«DOGDTVWDQW LOÆ«DMUD WLHJÆ«X EGLHW PHWD NXOO GDUED OL Æ«XK NLHQ MPXU MDJÆ«WL VHUYL]] WLHJÆ«X ZDTW [L IHVWD EDUUD PLUUDÆ«DO :DOWHU NLHQ LPXU MDNNXPSDQMDK ELOOL MĪRPPOX OOLEUHWW NWLHE WDQQRWL

I¶LGHMK SHUHVV OL GDN LĪĪPLHQ PDWWDPEXUOLQ PD NLHQ[ MNXQ KHPP OHÆ¥LMX EÆ«DO WDOOXP 7DÆ«WPLQÆ«DGWLWWDJÆ«OLPWLHJÆ«HN"8PHWD" :DOWHU MLUUDNNRQWD OL KX EHGD WWDJÆ«OLP PXĪLNDOL WLHJÆ«X PDO%DQGD 4XHHQ 9LFWRULD WDĪÄ©XUULHT WDÆ«W LGGLUH]]MRQL WDO0UR *DQQL )DUUXJLD OL MLÆ¥L PLVVLHU LVVXUPDVW SUHĪHQWL 0UR $OIUHG )DUUXJLD +XZD Æ«DUHÆ¥ LGRTT OHZZHO GDUED ¿VVHQD Ã&#x20AC;HWD¶ WD¶ VQLQ ;¶WLSWD¶VWUXPHQWLGGRTT"8JÆ«DOLH[JÆ«DĪLOWGDQ" +X MJÆ«LGLOQD OL MGRTT VWUXPHQWL WDOSHUNXVVMRQL EÆ«DO NDWXED WDPEXUOLQ NLI XNROO SODWWL 3HUR LOSURSMD VWUXPHQW WLHJÆ«X KXZD WWDPEXUOLQ JÆ«D[ EÆ«DOPD TDOLOQD DNWDU TDEHO NLHQ WÆ«DMMDU PLQQ Æ«XK +RUDFH .LIWLGGHVNULYLGDZQLVVQLQNROOKD"5DMW[LWLEGLO" 'DQ LĪĪPLHQ NROOX :DOWHU MLGGLVNULYLK EÆ«DOD ĪPLHQ HÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHQWL Æ«DIQD JÆ«D[ NLHQ X VHU MLETD¶MDJÆ«PHO GDQ L[[RJÆ«RO JÆ«DO TDOEX Æ«DIQD X JÆ«DOGDTVWDQW LĪĪPLHQ PD UDK[ JÆ«DGGHM 7LEGLO OL UD KXZD OL PHWD NLHQ MLVPD¶ OLO [L Æ«DGG OL NLHQ MLHÆ«X Æ«VLHE LO%DQGD MLWNHOOHP ¿QQHJDWWLY PD NLHQ[ MLIKHP JÆ«DOLH[ TLHJÆ«HG MLWNHOOHP E¶GDN LWWRQ *Æ«DOGDTVWDQW LOOXP LOÆ¥XUQDWD IHKHP DNWDU GDN LGGLVNRUV JÆ«D[ MDJÆ«PHO SDUWL PLOO.XPPLVVMRQL %DQGD X JÆ«DOGDTVWDQW VDU MDI DNWDU [¶LVDUUIX OSUREOHPL OL JÆ«DQGKRP [¶MDTVPX PDO%DQGD DNWDU PLOOTULE )LH[MLNNRQVLVWL[RJÆ«ORNILO.XPPLVMRQL%DQGD"8NHPPLOHNLQYROXWILKD" :DOWHU MJÆ«LG OL LOX ¿ONXPPLVVMRQL %DQGD PLVVHQD ± E¶HÆ&#x203A;Æ&#x203A;H]MRQL WD¶ VHQWHMQ PLQÆ«DEED UDÆ¥XQL WD¶ [RJÆ«RO -JÆ«LGLOQD OL [RJÆ«OX ¿ Æ«GDQ LONXPPLVMRQL EDQGD MLNNRQVLVWL PLQQ GLYHUVL DIIDULMLHW )RVW ORÆ«UDMQ MJÆ«LGLOQD OL KX EÆ«DOD &KDLUSHUVRQ JÆ«DQGX UUHVSRQVDELOLWD OL MĪRPP NRRUGLQDPHQW VÆ«LÆ« PD¶ VÆ«DEX Ã&#x20AC;LVWHVV .XPPLVMRQL %DQGD IHMQ JÆ«DQGKD [¶WDTVDP [¶WLS WD¶ PXĪLND VHU WLQGDTT JÆ«DO ZDTW LOSURJUDPP DQQZDOL MLHÆ«X Æ«VLHE L[[LUL WD¶ LVWUXPHQWL WLVZLMLHW X PDQXWHQ]MRQL WDJÆ«KRP ODTJÆ«DW IHMQ VHU MDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWDZ VHUYL]]L EDUUD PLUUDÆ«DO DWWHQGHQ]D WDO EDQGLVWL ZDTW LONXQÆ&#x203A;HUWL VHUYL]]L HÆ&#x203A;Æ&#x203A;

54

Is-Sur Walter Farrugia ZDTW LO.XQÅ&#x2014;HUW $QQZDOL )HVWD

;¶DSSHOO WDJƫWL OLO GDZN LOƥHQLWXUL OL JƫDQGKRP XOLHGKRP LPƫDMMULQELH[MLSSUDWWLNDZGLQODUWLPXĪLNDOL" /DSSHOO OL MDJƫWL :DOWHU OLOOƥHQLWXUL KXZD OL NXOO PLQ JƫDQGX ZOLHGX PƫDMMULQ ELH[ MLSSUDWWLNDZ GLQ ODUWL PXĪLNDOL MLQNXUDƥƥXKRP ELH[ MLVVLHƫEX ¿ ƫGDQ µOLVNROD¶ WDJƫQD JƫD[ EDUUD OL WWDJƫOLP KXZD E¶[HMQ ODNWDU ƫDƥD PSRUWDQWL KLMD OL QDJƫWX SULMRULWD¶ X DVVLWHQ]D QGLYLGZDOL OLO NXOO VWXGHQW %DUUD PLQQ KHNN :DOWHU MDJƫWL VHUƫDQ OPRƫƫ OL PHWD OLVWXGHQW MDWWHQGL JƫDOOH]]MRQL GHMMHP MNXQ KHPP PHPEUX WDO.XPPLVVMRQL %DQGD SUHĪHQWL ZDTW LWWDƫULƥ WLHJƫX NLI XNROO LVVLU DWWHQGHQ]D ELH[ LQVHUUƫX PRƫƫ LOƥHQLWXUL OL XOLHGKRP THJƫGLQ MDWWHQGX JƫDOOH]]MRQL %ƫDOD .XPPLVVMRQL %DQGD WLQJƫDWD ORSSRUWXQLWD¶ ELH[ LOƥHQLWXUL MNXQX SUHĪHQWL P¶ XOLHGKRP ELH[ I¶NDĪ OL MNXQ KHPP [L SUREOHPD GDZQ MLĪX UUDQƥDWL PLQQX¿K PLOODƫMDU PRG SRVVLEOL /LNWDU ƫDƥD PSRUWDQWL KLMD OL WWIDO MXUX [[HZTD KXPD OL MLƥX X PKX[ MLƥX PƥLHJƫOD MHZ VIXU]DWL /DƫMDU ĪPLHQ ELH[ ZLHƫHG MLEGD MLWJƫDOOHP KLMD EHMQ VQLQ ,WWDJƫOLP MVLU NXOO QKDU WD¶ 6LEW ¿V VDOD WDONDĪLQ EHMQ DP ± SP PLOO$VVLVWHQW 6XUPDVW 0UR (GZLQ 3DFH IXT VWUXPHQWL WDOTDVED NLI XNROO PLVVXUPDVW 'LUHWWXU 0UR $QGUHZ &DOOHMD IXT VWUXPHQWL WDUUDP 

:DOWHU ELOTLHJŧGD ELGGUXPV  PHWD ŧDUHš LGRTT sena ilu!

0LQQ GLQ LOSDƥQD QLUULQJUD]]MDZ OLV6XU :DOWHU )DUUXJLD WDG GLVSRĪL]]MRQLWLHJƫXNLIXNROOQDZJXUDZOXDNWDUVQLQWD¶ƫLGPDX VDƫƫDILƫGDQGLQO(::(/%$1'$04$%%,-$


,QWHUYLVWDPDV6XU-RKQ&DVVDU )O·JŧHOXTLOVHQDEDQGLVWPDO%DQGD0DGRQQDWDOÅ LOMX -RKQJÆ«DQGXVHQDXKXZDPLĪĪHZZHÆ¥OLO-RVHWWHQHH¶&DUGRQDXMRTJÆ«RGXO,PTDEED+XPDJÆ«DQGKRPWOHWW LWIDO ± 5DRXO $QGUH X $ODQ %Æ«DOD [RJÆ«RO -RKQ MDÆ«GHP ¿VVHUYL]] SXEEOLNX EÆ«DOD XI¿Æ&#x203A;MDO WDVVLJXUWD %Æ«DOD SDVVDWHPSL-RKQMJÆ«LGOLOLMÆ«REEMDTUDMGRTTLOEDQGDNLIXNROOMDÆ«GHPÃ&#x20AC;JÆ«DOTDWLHJÆ«X7D¶PLQLIDNNDUOL5DRXO X$QGUHKXPDDOMLHYLWDO%DQGD)LOZDTWOL5DRXOÆ«LHUHÆ¥MGRTTJÆ«DOOHZZHOGDUEDGLQLVVHQD$QGUHJÆ«DGX TLHJÆ«HGMLWJÆ«DOOHPLWWHRULMDWDÆ«WLWWPH[[LMDWD¶0UR(GZLQ3DFH 0LQLVSLUDNELH[WLEGDWLWÆ«DUUHÆ¥IXT[LVWUXPHQWWDOEDQGD" %OD GXEMX OÆ¥HQLWXUL WLHJÆ«L &DUPHO X ƤXOLD OL OOXP P¶JÆ«DGLH[ PDJÆ«QD OL NLHQHW GHYRWD NELUD WDO0DGRQQD WDO ƤLOMX 3HUVXQL RÆ«UDMQ OL Æ«HƥƥHZQL OL QLWJÆ«DOOHP LOEDQGD KXPD :LVWLQ *DXFL LOOXP PHMMHW NLI XNROO 0LNLHO 0XVFDW PLQQ ƪDO4RUPL PHMMHW XNROO OL NLHQ LUUDJHO WD¶ 0DULMD 0XVFDW 3HUVXQD RÆ«UD OL VLEW NXUDƥƥ NELU PLQJÆ«DQGKD I¶GDZN LĪĪPLHQLMLHW NLHQ 0LFKDHO *KLJR OL I¶GLN LOÆ«DEWD NLHQ TLHJÆ«HG MDJÆ«PHO PLQQ NROOR[ ELH[ MRUJDQL]]D DÆ«MDU LOEDQGD X MÆ«HƥƥHÆ¥ ĪJÆ«DĪDJÆ« RÆ«UDMQ ELH[ MLVVLHÆ«EX ¿OEDQGD WDJÆ«QD 7DÆ«WPLQÆ«DGWLWWDJÆ«OLPWLHJÆ«HN"8PHWD" %GHMW LWWDJÆ«OLP WLHJÆ«L HĪDWWDPHQW ZDUD OIHVWD WDO 'DN LĪĪPLHQ Æ«DGW LWWDJÆ«OLP WLHJÆ«L WDÆ«W ODVVLVWHQW VXUPDVW 0UR &KDUOHV &DFKLD OL NLHQ SURIHVVMRQLVW IXT LONXUXQHWWD .LHQ Ã&#x20AC; PHWD 0UR &DFKLD Æ«DULÆ¥QL QGRTT [L PDUÆ&#x203A;L ELH[ QLEGD QLSSUDWWLND X QLNVHE GDTV[HMQ T M HVSHUMHQ]D (ĪDWWDPHQW VHQD ZDUD LOÆ«ROPD WLHJÆ«L VDUHW UHDOWD¶ X LQJÆ«DTDGW PDO%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX EÆ«DOD EDQGLVW WDOSRVW 6DGDQLWWDQW 0UR &DFKLD NLHQ VSLÆ&#x203A;Æ&#x203A;D PLQQ PDV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD X MLHQ NRPSOHMW QLHÆ«X WWDJÆ«OLP WLHJÆ«L WDÆ«W O,PTDEEL 0UR -RVHSK 7RQQD ;LVWUXPHQWLGGRTT"8JÆ«DOLH[JÆ«DĪLOWGDQ" %Æ«DOD VWUXPHQW GHMMHP NRQW LPÆ«DMMDU JÆ«DOONXUXQHWWD X OIDWW OL JÆ«DOOLPQL 0UR &KDUOHV &DFKLD LNWDU UDZZHP ¿MD PÆ«DEED OHMQ GDQ OLVWUXPHQW 5DÆ¥XQL RÆ«UD OL WJÆ«DOOLPW GDQ OLVWUXPHQW X PKX[ LHÆ«RU KLMD JÆ«D[ GLN LOÆ«DEWD PD WDQW[ NHOOQD EDQGLVWL WDOSRVW MGRTTX ONXUXQHWWD .LIWLGGHVNULYLGDZQVHQDWLHJÆ«HN";µWLEGLOVDUPDWXOGDZQLVVQLQ" /L QLVWD¶QJÆ«LGOHN KXZD JÆ«DGGHZ EÆ«DOOHÆ«Æ«D WD¶EHUTD X NLHQX VHQD E¶ƫLGPD NRQWLQZD X E¶HVSHUMHQ]L SRĪLWWLYL ,WWLEGLO OL VDU NLHQ ZLHÆ«HG GUDVWLNX NHPP ¿WWPH[[LMD WDV6RÆ&#x203A;MHWj NLI XNROO ¿WWDJÆ«OLP WDODOMLHYL 7XO GDZQ LVVQLQ NLHQ KHPP XNROO LOÆ«ROTLHQ WDOSURJUDPP $QQZDOL OL MVLU QKDU WD¶ 7OLHWD OL NXOO VHQD MNXQ WD¶ NDOLEUX DNEDU PLQQ WDV VQLQ SUHÆ&#x203A;HGHQWL ELOSDUWHÆ&#x203A;LSD]]MRQL TDZZLMD WD¶ EDQGLVWL WDOSRVW 7LEGLO LHÆ«RU OL VDU KXZD ¿O.XPPLVVMRQL %DQGD JÆ«D[ SHUPH]] WDJÆ«KD [[RJÆ«RO X ORUJDQL]]D]]MRQL WDOEDQGD TLHJÆ«HG MLQTDVDP DÆ«MDU X E¶KHNN THJÆ«GLQ MLWWLHÆ«GX Æ&#x203A;HUWL GHÆ&#x203A;LĪMRQLMLHW JÆ«DTOLMD JÆ«DOOÆ¥LG WD¶ NXOÆ«DGG 0DWXO GDZQ O VHQD LO.XPPLVVMRQL %DQGD VHUYLHW WD¶ [SUXQ WD¶ LGHMDW X LQL]MDWWLYL Æ¥RGGD ƪDÆ¥D PSRUWDQW KLMD OL .XPPLVVMRQL %DQGD LVVHUYL WD¶ µSRQW¶ EHMQ LO%DQGD X O.XPLWDW Amministrattiv. %Æ«DODPHPEUXILO.XPP%DQGDILH[WLNNRQVLVWLOÆ«LGPDWLHJÆ«HN"8NHPPLOHNLQYROXWGLUHWWDPHQW" ,OQL LQYROXW ¿O.XPPLVVMRQL %DQGD JÆ«DO GDZQ ODÆ«Æ«DU VQLQ HĪDWWDPHQW %Æ«DOD [RJÆ«RO MLHQ LQNDULJDW PLOORÆ¥LVWLND IHMQ JÆ«DQGX [¶MDTVDP [RJÆ«RO WD¶ DUPDU JÆ«DOOEDQGD SUHSDUDPHQWL JÆ«DOONXQÆ&#x203A;HUWL WTDVVLP NLI XNROO LSSXVWMDU WD¶ PXĪLND ¿ONRSHUWLQL X [RJÆ«RO IXT LOOLEUHWWL %Æ«DODÆ¥HQLWXUE¶ĪHZÆ¥W¶LWIDODOMLHYLPDO%DQGDWDJÆ«QD[¶SDULU WDJÆ«WL OLO GDZN LOÆ¥HQLWXUL OL XOLHGKRP ML[WLHTX MLSSUDWWLNDZ [L LQVWUXPHQWPXĪLNDOL" 0LQQ GLQ LOSDÆ¥QD QÆ«HƥƥHÆ¥ OLOOÆ¥HQLWXUL ELH[ OLO XOLHGKRP MDJÆ«POXOKRP NXUDƥƥ JÆ«D[ GDQ KXZD WDOHQW VDELÆ« ,QNRPSOL ELOOL QJÆ«LG OL ¿K QQLIVX WWDJÆ«OLP WDOPXĪLND PD ¿K[ VSHMMHĪ JÆ«D[ LWWDJÆ«OLP MLÆ¥L PRJÆ«WL E¶[HMQ X DQNH ¿ONDĪ WDOLQVWUXPHQW %Æ«DOD PHPEUX ¿O .XPPLVVMRQL %DQGD QVHUUDÆ« UDV LOÆ¥HQLWXUL OL WWDJÆ«OLP TLHJÆ«HG MLÆ¥L PRJÆ«WL PLQ QLHV SURIHVVMRQDOL I¶[RJÆ«OKRP X WD¶ PLQ MDIGDKRP ,QIDNNDU OL OOXP LOÆ¥XUQDWD LWWDJÆ«OLP WDOPXĪLND TLHJÆ«HG MLWQLĪĪHO XNROO Ã&#x20AC;6FKRRO /HDYLQJ &HUWL¿FDWH ,WWDJÆ«OLP WDOEDQGD MVHUYL XNROO EÆ«DOD GL[[LSOLQD JÆ«DOOLVWXGHQW NLI XNROO MLVWD¶ MDVDO ELK DQNH VD OLYHOO WD¶ GLSORPD X E¶KHNN WNXQ WLVWD WLWWLHÆ«HG EÆ«DOD NDUULHUD PXĪLNDOL +DJD RÆ«UD KLMD OL WWIDO MLVWD¶ MNROOKRP GÆ«XO WD¶ Ã&#x20AC;XV PHWD MPRUUX MGRTTX PD¶ EDQHG RÆ«UDMQ ,ĪGD OLNWDU Æ«DÆ¥D PSRUWDQWL KLMD OL Æ¥R PRÆ«Æ«X X I¶TDOEX MULG GHMMHP LĪRPP OHDOWD¶ DVVROXWD OHMQ LV6RÆ&#x203A;MHWj OL WNXQ WDJÆ«WX GLQ ORSSRUWXQLWD¶ 0LQQ GLQ LOSDÆ¥QD QLUULQJUD]]MDZ OLV6XU -RKQ &DVVDU WDG GLVSRĪL]]MRQLWLHJÆ«XNLIXNROOQDZJXUDZOXDNWDUVQLQWD¶Æ«LGPDX VDÆ«Æ«DILÆ«GDQGLQO(::(/%$1'$,04$%%,-$ ,QWHUYLVWLPLV6XU$QWRLQH3DFH

,VVXU -RKQ &DVVDU ZDTW LO.XQÅ&#x2014;HUW$QQZDOL

-RKQPHWDŧDUHšLGRTT VHQDLOX

55


GĂŽalhekk aktar minn 100,000 persuna huma inxurjati magĂŽna. 2Ă&#x17D;!0Âş www.gasanmamo.com

TIED INSURANCE INTERMEDIARY, JOSEPH BUSUTTIL

7ULTLÄŞÄŠXUULHTĆŞDO6DÂż6),_7HO_MEV#KRWPDLOFRP

GasanMamo Insurance Ltd hi awtorizzata mill-MFSA.

HEMM GĂ&#x201C;AZLA AKTAR SEMPLIĂ&#x2021;I BIEX TIPPROTEĂ&#x152;I LILEK INNIFSEK


*58331 1,6$ 0$'211$7$/Å ,/-8

,O.XPLWDW*UXSS1LVD0DGRQQDWDOŠLOMX %LOTHJŧGD,V6LQMRULQD%HDWULFH)DUUXJLDXV6LQMXUD0DULMD0XVFDW )XT :DUD ELOZLHTID IXT L[[HOOXJ ,V6LQMXUL 3DPHOD &DUXDQD X Marouska Cauchi Debattista u s-Sinjorini Analise Falzon u Petra $EGLOOD %LOZLHTID IXT LOOHPLQ ,V6LQMXUD -XOLH $EGLOOD LV6LQMRULQL $QQD*UHFKX*LJOLROD%ULIIDXV6LQMXUD/\QGVH\2·5HLOO\

+HNN NLI WIHƥƥ L[[HP[ Ã&#x20AC;HZZHO MXP WD[[DKDU WD¶ ƤXQMX GLQ EÆ«DO GRQQKD GGDZZDO LUUDÆ«DO WDJÆ«QD E¶GDZO OLHPD EÆ«DOX X WDJÆ«WL VLQMDO WD¶ Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL IHVWLYD ,GGLMD WD[[HP[ WD¶ ƤXQMX KLMD GGLMD OL WRÆ«URÆ¥ PLQQ JÆ«DMQHMQ L[[ELHKD WDQW 'HYRWD WDO0DGRQQD WDO ƤLOMX KHNN NLI WRÆ«URÆ¥ SURÆ&#x203A;HVVMRQDOPHQW PDWWRURT WD¶ GDQ LUUDÆ«DO 'DZN NROOKD OL [L GDUED NLHQX MDJÆ«POX SDUWL PLQQ GDQ LUUDÆ«DO MHZ OL [L GDUED NHOOKRP ORNNDĪMRQL MĪXUX GLQ LO)HVWD ĪJXU OL [[DKDU WD¶ ƤXQMX LIDNNDUKRP I¶GLQ LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL WDQW JÆ«DĪLĪD JÆ«DOLQD LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL WDO)HVWD $G 8QXU LO0DGRQQD WDOƤLOMX 7QD[ ±LO [DKDU LJHUEX PDUULÆ« X PDJÆ«KRP LÆ¥LEX VHQVLHOD W¶DWWLYLWDMLHW RUJDQL]]DWL PLOOLVWHVV .XPLWDW WDQ1LVD +XZD WD¶ VRGLVID]]MRQ OL WDUD OL WD¶ NXOO VHQD GDQ LO.XPLWDW MDWWLUD PHPEUL Æ¥RGGD OL MNXQX OHVWL MLQJÆ«DTGX I¶ƫLGPD WD¶ NRQWLQZLWD¶ Ã&#x20AC;LPNLHQ PDOIHUJÆ«DW ORÆ«UD WDO.DĪLQ7D¶PLQ LVHPPL OL NLHQX ERVWD OPHPEUL I¶GDQ LO.XPLWDW OL [L GDUED MHZ RÆ«UD JÆ«DPOX SDUWL PLV 6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« OL GLQ LVVHQD THG QLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDZ O VHQD PLWWZDTTLI WDJÆ«KD0D VWDMW[ PD QVHPPL[ GDQ LO

$WWLYLWD·VLQMLILNDQWLŧDIQDKLMDÄ°MDUDOLOODQ]MDQL0TDEELQUHVLGHQWL Å¡HZZD6DQ9LQÅ&#x2014;HQ]GH3DXOH

,OJUXSSOLDWWHQGDJŧDOODWWLYLWD·WD·šXUQDWD*ŧDZGH[I·0DU]X

57


9LVWD OLOO0DGRQQD KLMD DWWLYLWD· 5HOLšMXİD OL VDUHW ILOšQLHQ WD· PDšHQE LO0RQXPHQW WDO0DGRQQD WDOŠLOMX ILO%\SDVV WDO ,PTDEED

/LNODWUDGL]]MRQDOLOLVVLUWD·NXOOVHQDILO.DÄ°LQWDOÅ LOMXIORNNDÄ°MRQL WDO)HVWDWD·0DULMD,PPDNXODWD.XQÅ&#x2014;L]]MRQL

$WWLYLWDMLHWRŧUDMQE·WHPD6DMILMDRUJDQL]]DWLPLOOBIHUJŧDWDQ 1LVDKXPD7RPEOD1LJKWVKDZQKHNNšHZZD*ŧDU/DSVL

,O)HUJŧDWDQ1LVDWWHOOJŧD%D]DDUWDO0LOLHGIHMQZLHŧHGLVLE JŧDOOEHMJŧGLYHUVLRššHWWLXWOL

,O.XPLWDW WDQ1LVD MRUJDQL]]D E·PRG UHJRODUL FRIIHH PRUQLQJVJŧDOOPHPEULNROOKD

%·UDEWDPDWWLINLUDWDO3DVVMRQLXO0HZWWD·6LGQDŠHVX·.ULVWXLO .XPLWDWWDQ1LVDRUJDQL]]DV6HED·9LVWLšHZZDU5DEDWXO,PGLQD

:DŧGDPLOODWWLYLWDMLHWE·ODTWDVDMILMDKLMD)WLUD1LJKWÅ¡HZZD O&OXEWDO%RÅ&#x2014;Å&#x2014;LWD·%LUÄ°HEEXÅ¡LD

8ŧXGPLOO3DUWLWDUMLOLDWWHQGHZJŧDOO&UXLVHPDO*İHMMHU0DOWLQ I·$ZZLVVX

58


SXQW LOJÆ«DOLH[ GLQ LO NRQWLQZLWD¶ IRVW GDZQ OLQGLYLGZL MXUL NHPP KLMD JÆ«DO TDOEKRP GLQ LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL 'DN KX VVDELÆ« I¶6RÆ&#x203A;MHWj EÆ«DO GLQ OL ¿OZDTW OL WUDZZHP X WDJÆ«WL VSD]MX OLO QLVD Æ¥RGGD VDELH[ MDJÆ«WX VVHKHP WDJÆ«KRP WLQGRNUD RÆ«UDMQ OL PDWXO LVVQLQ WDZ VHKHP NRQWLQZX ZNROO ƪDIQD PLOO ,O3DVWD 1LJKW OL O)HUJŧD WDQ1LVD DWWLYLWDMLHW KXPD WRUJDQL]]D ILO3MD]]D HZOHQLMD WDO ,PTDEED WD· NXOO VHQD ILOELGX W¶DWPRVIHUD VRÆ&#x203A;MHYROL WDOÅ¡LPJŧD WDO)HVWL DG 8QXU LO IRVWKRP QVHPPL )WLUD 0DGRQQDWDOÅ LOMX 1LJKWV X %DUEHTXHV Ã&#x20AC;LOMLHOL 6DM¿Q FRIIHH PRUQLQJV ED]DDUV X ODTJÆ«DW VSRUWLYL Z HGXNDWWLYL PDWXOLONXPSODPHQWWDVVHQD'DQLO.XPLWDWGHMMHP ¿WWH[ OL MLSSURPZRYL ONXOWXUD DUWLVWLND 0DOWLMD X IRVW ODWWLYLWDMLHW OL VDUX GLQ LVVHQD NLHQ KHPP PDZUD JÆ«DO *Æ«DZGH[ PDWXO LO-LHP WDOƤLPJÆ«D 0TDGGVD IHMQ GDZN NROOKD OL DWWHQGHZ VHWJÆ«X MDPPLUDZ ODUWL *Æ«DZG[LMD ¿OYDUL WDOƤLPJÆ«D O.ELUD ,OÆ«LGPD WDO PHPEULNROOKDI¶GDZQODWWLYLWDMLHWKLMDNUXÆ&#x203A;MDOL%RVWD NLHQX GGUDEL OL GGLSHQGHMQD PLOOJÆ«DMQXQD HVWHUQD X KDZQPDQLVWD[PDQVHPPL[OLOOPLENL9LFWRU$EGLOOD OLMLÆ¥LXNROOLUUDÆ¥HOWDÆ&#x203A;&KDLUSHUVRQWD¶GDQLO.XPLWDWOL I¶NXOODWWLYLWD¶NRQWLVVLEXZDUDMQDEOJÆ«DMQXQDWLHJÆ«X /JÆ«DQDÆ«Æ«DULWD¶GDQLO.XPLWDWKXZDOLMRUJDQL]]D DWWLYLWDMLHW JÆ«DQQLVD WDUUDÆ«DO EOLVNRS OL LĪLG LO Æ«DMMD VRÆ&#x203A;MHYROL Ã&#x20AC;,PTDEED NLI XNROO VDELH[ MLQÆ¥DEUX IRQGL JÆ«DOORUJDQL]]D]]MRQL WDO)HVWD ƪDIQD PLQQ GDZQ ODWWLYLWDMLHW GDÆ«OX ¿ONDOHQGDUMX WDV6RÆ&#x203A;MHWj X KXPD Æ«DIQD GDZN OL MNXQX THJÆ«GLQ MLVWHQQHZKRP EL Æ«Æ¥DUKRP *Æ«DOKHNN QLHÆ«X GLQ ORNNDĪMRQL VDELH[ I¶LVHP LO.XPLWDW QLUULQJUD]]MD OLO GDZN NROOKD OL MLNNRQWULEZL[[XE¶[LPRGMHZLHÆ«RUÃ&#x20AC;DWWLYLWDMLHWOLMLÆ¥X RUJDQL]]DWLPDWXOLVVHQD )LQDOPHQW Æ«DUVWL X UULQJUD]]MDPHQW WLHJÆ«L LGXU OHMQ 'LN OL PLQJÆ«DMU+D Æ«LGPLWQD ODQTDV ELVV WLEGD 0¶KHPP[ JÆ«DOIHMQ QLVLPJÆ«X GGDTT WDOTQLHSHQ MHZ MDVDO MXP LO)HVWD VDELH[ QLIWDNUX I¶'LN OL OLO+D DÆ«QD QDJÆ«WX Æ¥LHÆ« JÆ«D[ I¶NXOO MXP WDVVHQD DÆ«QD QVHOOPXO+D ¿WWDOE WDJÆ«QD 1VHOOPXOHN 2 0DULMD PLQQWDOƤLOMXXJUD]]LOLOHNQJÆ«LGXWD¶ PÆ«DEEWH.JÆ«DOLQD

,OPHPEUL WDO.XPLWDW WDQ1LVD ZDTW LO4XGGLHV IORNNDÄ°MRQL WDO -XP,QWHUQD]]MRQDOLGHGLNDWOLOO0DUD

$WWLYLWD· VDELŧD JŧDU5HEELHJŧD NLHQHW 3LFQLF ILO0LİLHE OL VDUHW E·NROODERUD]]MRQL EHMQ LO.XPLWDW WDQ1LVD X GDN WDİįJŧDİDJŧ I·$SULOOLJŧDGGD

'HKUD Å¡HQHUDOL WD· ZLHŧHG PLOO$IWHUQRRQ 7HDV OL O.XPLWDW RUJDQL]]DÅ¡HZZDO:DWHUIURQW+RWHO ´7KH 5HWXUQ RI WKH :HLJKW /RVV &KDOOHQJHµKLMDDWWLYLWD·LQWHUHVVDQWL OL WLQÄ°HO IHUP WDMMHE PD· ERVWD 3DUWLWDUML QLVD WDV6RÅ&#x2014;MHWj -LGKHU O·LQVWUXFWRU-XOLDQ%ULIIDIOLPNLHQPDO PHPEUX /\QGVH\ 2·5HLOO\ ZDTW ZDŧGDPLOOSUHÄ°HQWD]]MRQLMLHW

0DURXVND&DXFKL'HEDWWLVWD 59


*Ŧ$4'$77$11$5 0$'211$7$/Š,/-8

,V6XU.HYLQ6DOLED/LFHQFHHWDO3RVWWDQ1DUZDTWLQWHUYLVWDOLVDULWOX ILOMLHPWDO)HVWDELWŧHMMLMDJŧDOO3URJUDPP7HOHYLÄ°LY´)RUÅ&#x2014;LQDµ OLWWUDVPHWWDE·PRGGLUHWWLVVHUDWDWD·-XPLO)HVWDWDJŧQD

.LI LJHUEHE LĪĪPLHQ *Æ«DGGLHW VHQD RÆ«UD X DÆ«QD OPHPEUL WDOJÆ«DTGD WDQQDU Ã&#x20AC;LPNLHQ PDONXPSODPHQW WDO.XPPLVVMRQLMLHW ORÆ«UD ¿ Æ«GDQ LV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD QLQVDEX OHVWL ELH[ EÆ«DVVQLQ OLPJÆ«RGGLMD QLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDZ NLI ML[UDT LO)HVWD WDQW JÆ«DĪLĪD JÆ«DOLQD GLN WDO0DGRQQD WDOƤLOMX 'LQ KLMD WWLHQL )HVWD WLHJÆ«L EÆ«DOD /LFHQFHH WDO3RVW WDQ1DU WDJÆ«QD 'DQ PD M¿VVLU[ OL QPH[[L ZDÆ«GL LĪGD JÆ«DQGQD VRWWRNXPLWDW OL MJÆ«LQ ¿WWZHWWLT WDOSURJUDPP OL GDZN NROOKD OL QLIIUHNZHQWDZ LONDPUD WDJÆ«QD QNXQX IDVVDOQD Ã&#x20AC;LPNLHQ .LI WDIX VVHQD ORÆ«UD NLHQ UHÆ¥D¶ NLHQ KHPP [L LQÆ&#x203A;LGHQWL IDWDOL Z LĪMHG PD MJÆ«DGGL ĪĪPLHQ DNWDU THG QLQGXQDZ NHPP KLMD LPSRUWDQWL OL UUHVSRQVDELOLWD¶ WNXQ PHUIXJÆ«KD PKX[ ELVV PLOO /LFHQFHH LĪGD PLQQ NXOO ZLHÆ«HG OL MLIIRUPD SDUWL PLQQ din il-Kamra tan-Nar. 7DMMHE OL QDJÆ«WX IWLW WDJÆ«ULI GZDU L[[RJÆ«RO WDQQDU OL VDU LVVHQD ORÆ«UD 7D¶ PLQ MJÆ«LG OL NLHNX PD MVLU[ LQ QDU JÆ«DO EDUUD PLUUDÆ«DO NLHNX ĪJXU OL ODPPRQW WD¶ QDU

:DTWLHWPLOOLVSHWWDNOXSLURWHNQLNXOLO*ŧDTGDWDQ1DUHVHEL[[LHW ILO)HVWDWD·6DQWD0DULMDILİįHEEXš*ŧDZGH[

JÆ«DOO)HVWD WDJÆ«QD MNXQ IHUP LQTDV %DUUD [[RJÆ«RO OL VDU JÆ«DOO)HVWD LQÆ«DGHP XNROO QDU JÆ«DV6LPSRĪMX ,QWHUQD]]MRQDOL WDQ±1DU OL QĪDPP I¶0DOWD I¶$SULO NLI XNROO QDU WDODMUX JÆ«DOO )HVWL WD¶ 6DQWD 0DUJHULWD ¿V6DQQDW 6DQ 'XPLQNX ¿O%HOW 9DOOHWWD 6WD 0DULMD LĪÄ©HEEXÆ¥ *Æ«DZGH[ 0DULD %DPELQD Æ¥HZZD O,VOD X VSLÆ&#x203A;Æ&#x203A;DMQD ELOIHVWD WDO*UD]]MD I¶ƪDĪ Ä©DEEDU 7D¶ PLQ MJÆ«LG OL ZDTW LV6LPSRĪMX WDQ1DU OL NLHQ MLNNRQVLVWL I¶ODTJÆ«DW EHMQ PDQLIDWWXUL HZOHQLQ PLGGLQMD NROOKD NHOOQD ĪMDUD PLQQ XÆ«XG PLQQ GDZQ LGGHOHJDWL Æ¥HZZD O3RVW WDQ1DU WDJÆ«QD 1DÆ«VHE XNROO OL WD¶ PLQ LVHPPL OL JÆ«DOOHZZHO GDUED Ã&#x20AC;LVWRUMD WDQ QDU WDODMUX I¶0DOWD X I¶*Æ«DZGH[ LUQH[[LOQD QDJÆ«POX Æ«DUTD VÆ«LÆ«D WD¶ PDGZDU VDJÆ«WHMQ QDU NROOKD NHPP KL ELVVLVWHPD GLÆ¥LWDOL PLQJÆ«DMU PD NLHQ KHPP SHUVXQL MDÆ«DUTX OPXUWDOL PLOOLGHMQ ZDTW LO)HVWD WD¶ 6DQWD 0DULMD Æ¥HZZD ĪÄ©HEEXÆ¥ *Æ«DZGH[ 0LQQ GLQ LVVHQD LUUHVSRQVDELOLWD¶WDOORJÆ«RE WDQQDU WDODUW JÆ«DGGD I¶LGHMQ LOJUXSS OL MLHÆ«X Æ«VLHEX *Æ«DOKHNN KXPD VWLQNDZ NHPP IHOÆ«X ELH[ Æ«DGPX [RJÆ«RO PKX[ ELVV JÆ«DOOÆ¥LPJÆ«D WDO)HVWD LĪGD ZNROO JÆ«DO ZDTW LO )HVWLYDO 1D]]MRQDOL Æ¥HZZD LO)ORULDQD 6DU XNROO [RJÆ«RO JÆ«DOO)HVWL WDO 4DOE 0TDGGVD WD¶ 0DULMD I¶%XUPDUUDG WDO.DUPQX ¿O)JXUD 6DQ 'XPLQNX LO Belt Valletta, Santa Marija ¿ĪÄ©HEEXÆ¥ *Æ«DZGH[ X 0DULD %DPELQD Ã&#x20AC;,VOD ,O3RVWHUXIILÅ&#x2014;Å&#x2014;MDOLWDVVLWWHGL]]MRQL tal-ispettaklu pirotekniku taâ&#x20AC;&#x2122; /HMOLHWLO)HVWD 'LVLQQWDV6XU$DURQ%ULIID

/*ŧDTGDWDQ1DU0DGRQQDWDOŠLOMXWJŧDWLVVHKHPWDJŧKDIO ,QWHUQDWLRQDO)LUHZRUNV)HVWLYDOI·$SULO

61


DARREN 24 HRS TAXI SERVICE Mini-Bus service available Mob: 7944 6205 email: darrenmicallef34@gmail.com We provide Taxi Service for Airport Transfers, Tours around Malta & Gozo Weddings & Social Activities

We are only a phone call away!

62


:DUDOLWDMQDUHQGLNRQWWD[[RJÆ«ROOLWZHWWDTQLVWJÆ«X QDJÆ«WXÆ«DUVDZNROOOHMQLOODWDPPLQLVWUDWWLY%Æ«DONXOO GDU RÆ«UD O3RVW WDQ1DU LNXQ MHÆ«WLHÆ¥ PDQXWHQ]MRQL NRQWLQZD X ĪYLOXS ELH[ WLNEHU LVVLJXUWD¶ JÆ«DO GDZN OL MDÆ«GPX Æ¥HZZD ¿K X ZDUD OL QDGGDIQD LONPDPDU NROOKD GGHÆ&#x203A;LGHMQD OL MLQJÆ«DWD ELGX JÆ«DOOELQL WDOÆ«DMW OLMGDZZDUOJÆ«DOTDOLNLHQHWLQ[WUDW[LVQLQLOXELVZLW LOSRVW WDQQDU 'DQ NLHQ TLHJÆ«HG LVLU IXT WDOED WDO LVSHWWXUL WDO$ZWRULWDMLHW ELH[ LO.DPUD WDQ1DU WNXQ DNWDUVLNXUDELH[E¶KHNNLGGÆ«XOJÆ«DOO.DPUDWDQ1DU WDJÆ«QD LNXQ PLQQ ĪHZÆ¥ [DWELHW SULQÆ&#x203A;LSDOL /LVSHMMHĪ JÆ«DOO ELQL WD¶ GDQ LOÆ«DMW WÆ«DOOVX PLGGÆ«XO WD[[RJÆ«RO OL JÆ«DPOX O*UXSS WDQ1DU WDO$UW X KDZQ QL[WLHT QLUULQJUD]]MDKRPPLQQTLHJÆ«TDOEL )¶6HWWHPEUXJÆ«DGGLVD¶VHQDNRQVHNXWWLYDO*Æ«DTGD WDQ1DU Ã&#x20AC;LPNLHQ PDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY RUJDQL]]DMQDO%%4DQQZDOLÆ¥HZZDOJÆ«DOTDWD¶Æ«GHMQLO 3RVWWDQ1DU'DQEÆ«DVVQLQWD¶TDEHONLHQVXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVPKX[ ELVVPLQÆ«DEEDODWWHQGHQ]DWDMEDOLNLHQKHPPLĪGDZNROO ODWPRVIHUD ULODVVDQWL OL ELKD OSDUWLWDUML MLSSDUWHÆ&#x203A;LSDZ 1LHÆ«GX GLQ ORNNDĪMRQL ELH[ QLUULQJUD]]MDZ OLOO KHOSHUVNROOKDODNWDUOJUXSSWD¶NRNLMLHWXOSURPRWXUL WDGGLYHUWLPHQW OL JÆ«DQGKD V6RÆ&#x203A;MHWj OL WD¶ NXOO VHQD MLSSURYGXOQDLNHOXVSHWWDNOXPLOODTZD 8 KDZQ LNXQ [LHUDT OL QVHOOPX OLO VHÆ«LEQD 9LFWRU $EGLOOD OL Æ«DOOLHQD IWLW WD[[KXU LOX 9LFWRU NLI NRQQD LQVLEXKNLHQZLHÆ«HGOLNLHQMDÆ«GHPXMLVWLQNDELH[GDQ LO%%4 VHQD ZDUD VHQD MNXQ WD¶ VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV %DUUD PLQQ KHNN 9LFWRU NLHQ ZLHÆ«HG OL NLHQ MJÆ«LQ ¿OÆ¥ELU WDOÃ&#x20AC;XV X MJÆ«LQ XNROO PDWHUMDOPHQW ¿[[RJÆ«RO WDOEULP WD¶ VNUDWDÆ&#x203A;Æ&#x203A;XNXOO[RJÆ«ROLHÆ«RUOLNLHQMLWTDEEDGMDJÆ«PHO )¶2WWXEUX VDUHW LOODTJÆ«D DQQZDOL IHMQ LQJÆ«DWD UHQGLNRQW ¿QDQ]MDUMX WDVVHQD X Ã&#x20AC;LPNLHQ IDVVDOQD OSURJUDPPJÆ«DOO)HVWDWD¶GLQLVVHQD,OÆ¥ELUOLVVROWX MVLUPDWXOLOIHVWDWD¶6DQWD0DULMDPDNLHQ[ZLHÆ«HGWDMMHE XOSURJUDPPOLWÆ«HMMDKXZDZLHÆ«HGULVWUHWWNHPPMLVWD¶ MNXQ 0LQÆ«DEED I¶KHNN NHOOQD EÆ«DVVQLQ OLPJÆ«RGGLMD QHUÆ¥JÆ«XQDÆ«GPXQDUJÆ«DOEDUUDPLUUDÆ«DOVDELH[MDJÆ«PHO WDMMHEJÆ«DOGDQLQQXTTDVWD¶Ã&#x20AC;XVOLQÆ¥DEUX %Æ«DONXOOVHQDZDTWLO3URJUDPP0XĪLNDOLWD¶PDWXO LOÆ¥LPJÆ«DWDO)HVWDMLQJÆ«DWDO3UHPMX³$WWLYLVWWDQ1DU´

5LWUDWWWDORNND]MRQLZDTW]MDUDPLQQNPDPDUWDQQDUGLIIHUHQWL PLU5HQMX8QLWJHZZDONXPSOHVVWDQQDUWDJKQDI·$SULOOLJKDGGD

X VVHQD ORÆ«UD O.XPLWDW WDO*Æ«DTGD WDQ1DU JÆ«D]HO OLV6XU3DZOX%ULIIDELH[MLQJÆ«DWDULNRQR[[LPHQWJÆ«DOO Æ«LGPD WZLOD X NELUD WLHJÆ«X ¿ Æ«GDQ O*Æ«DTGD WDQ1DU WDV6RÆ&#x203A;MHWj¿OZDTWOL³$WWLYLVW7DQ1DU´WD¶GLQLVVHQD KXZDLV6XU%HQQ\)DUUXJLD 1DJÆ«OTX GDQ ODUWLNOX ELOOL QÆ«HƥƥX OLOOSDUWLWDUML WDJÆ«QD ELH[ I¶GDZQ LOÆ¥LPJÆ«DW MDJÆ«WXQD OJÆ«DMQXQD WDJÆ«KRP JÆ«D[[RJÆ«RO OL KHPP Æ¥HZZD OJÆ«HOLHTL NLI XNROOZDUDO)HVWDELH[LQNXQXQLVWJÆ«XQQDGIXOLVWHVV JÆ«HOLHTL NHPP MLVWD¶ MNXQ PDODMU /LVWHVV JÆ«DMQXQD THJÆ«GDWLQWDODEJÆ«D[[RJÆ«ROWDQQDUWDODUWWD¶PDWXOLO Æ¥LPJÆ«D'DZNNROOKDOLMLVWJÆ«XMLSSURYGX[LPH]]LWD¶ WUDVSRUWLNXQDSSUH]]DWIHUP )ODÆ«Æ«DUQLUULQJUD]]MDZ /LO $OOD WDOJÆ«DMQXQD OL MDJÆ«WLQD X OLO 0DGRQQD OL WÆ«DULVQDPDWXOLVVHQDNROOKDPLOOSHULNOLNEDUOLMÆ¥RUU PLHJÆ«XGDQLGGHOL]]MX 1LHÆ«GX GLQ ORNNDĪMRQL ELH[ QLUULQJUD]]MDZ OLOO IDPLOMDUL X TUDEDWQD WDOSDÆ&#x203A;HQ]MD OL MLHÆ«GX ELQD OL PLQÆ«DEED GGHOL]]MX WDJÆ«QD MLÆ&#x203A;Æ&#x203A;DÆ«GX JÆ«DO ĪPLHQ WZLO PLOOÆ«LQOLEHUXWDJÆ«QDÃ&#x20AC;LPNLHQ 1LUULQJUD]]MDZ OLO GDZN LOEHQHIDWWXUL NROOKD OL MRIIUX[LIRUPDWD¶JÆ«DMQXQDPDWXOLVVHQDVSHÆ&#x203A;MDOPHQW GDZNOLMLSSURYGXWWUDVSRUWOJÆ«HOLHTLHWF )ODÆ«Æ«DU LĪGD PKX[ ODQTDV QLUULQJUD]]MDZ X QXUX apprezzament lejn il-Kumitat Amministrattiv talNRSHUD]]MRQLOLGHMMHPVLEQDPLQJÆ«DQGKRP .HYLQ6DOLEDOLFHQVHH

$WWLYLWj RŧUD RUJDQL]]DWD PLOO *ŧDTGD WDQ1DU X OL LVVD VWDEELOLW UXŧKD VHZ ILONDOHQGDUMX WDV6RÅ&#x2014;MHWj KX O%%4 Å¡HZZD ONXPSOHVV WDQQDU OHMQQRIV6HWWHPEUX)RVWLOPLVWLHGQD VSHÅ&#x2014;MDOL NLHQ KHPP LONDQWDQWD 0DULVD'·$PDWR

: D ŧ G D P L O O L N O L H W organizzati PLOO*ŧDTGD t a n - N a r šHZZDO3RVW WDQ1DU

63


$77,9,7­3 3,527(.1,.$

,OŦDGGWD·Å XQMXŦUXÅ¡WDO,VWDWZDPLQ1LÅ&#x2014;Å&#x2014;D DP SP

 SP

ƪUXT WD¶ PXUWDOL X PXUWDOHWWL )LWWPLHP LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL Æ¥HZZD O.QLVMD IHMQ EL Æ«Æ¥DUQD QDVVLVWX JÆ«DOOÆ«UXÆ¥ WDO,VWDWZD PLQ1LÆ&#x203A;Æ&#x203A;D PDWWRNNL WD¶ QRIVLQKDU EÆ«DOD WLVOLPD OLOO3DWUXQD WDJÆ«QD O0DGRQQD WDOƤLOMX MNXQ KHPP Æ«UXT WD¶ PXVNHWWHULMD VDOXW ND[[D QIHUQDOL X PXUWDOHWWL 0XUWDOL PXUWDOHWWL EHUDT SURQW PXUWDOL WDONXOXU

/(UEJKDWD·ŠXQMX-XPWDW7ŧHMMLMD DP SP SP SP SP

ƪUXT WD¶ PXUWDOL X PXUWDOHWWL ƪUXT WD¶ PXUWDOL X PXUWDOHWWL ,VLU Æ«UXT WD¶ ND[[D QIHUQDOL PXUWDOL X PXUWDOHWWL :DTW LO0DUÆ&#x203A; LNXQ KHPP Æ«UXT WD¶ PXUWDOL PXUWDOHWWL EHUDT SURQW PXUWDOL WDONXOXU 0DWWPLHP WDO0DUÆ&#x203A; LNXQ KHPP Æ«UXT WD¶ QDU WDODUW ¿ 7ULT .DUPHQX &LDQWDU

,OŦDPLVWD·ŠXQMX-XPWDW7ULGX DP SP SP SP SP

ƪUXT WD¶ PXUWDOL X PXUWDOHWWL ƪUXT WD¶ PXUWDOL X PXUWDOHWWL 0DOEDUND VDJUDPHQWDOL LVLU Æ«UXT WD¶ ND[[D QIHUQDOL PXUWDOL X PXUWDOHWWL :DTW LO0DUÆ&#x203A; LNXQ KHPP Æ«UXT WD¶ PXUWDOL PXUWDOHWWL EHUDT SURQW PXUWDOL WDONXOXU 0DWWPLHP WDO0DUÆ&#x203A; LNXQ KHPP Æ«UXT WD¶ QDU WDODUW ¿ 7ULT .DUPHQX &LDQWDU

,OŠLPJŧDWD·ŠXQMX-XPWDW7ULGX DP SP SP SP DP

ƪUXT WD¶ PXUWDOL X PXUWDOHWWL ƪUXT WD¶ PXUWDOL X PXUWDOHWWL 0DO%DUND 6DJUDPHQWDOL LVLU Æ«UXT WD¶ ND[[D QIHUQDOL PXUWDOL X PXUWDOHWWL 0DOELGX WDO0DUÆ&#x203A; LNXQ KHPP Æ«UXT WD¶ PXUWDOL PXUWDOHWWL EHUDT SURQW PXUWDOL WDONXOXU X ND[[D QIHUQDOL :DTW LWWOXJÆ« WDOLVWDWZD WD¶ 0DULMD ,PPDNXODWD IXT LOSHGHVWDOO LNXQ KHPP Æ«UXT WD¶ 0XVNHWWHULMD X WDSLW ¿ 7ULT LO0DGRQQD WDOƤLOMX ,VVHUDWD WLQWHPP EL Æ«UXT WD¶ QDU WDODUW ¿ 7ULT .DUPHQX &LDQWDU

,V6LEWWD·ŠXQMX/HMOLHWLO)HVWDWDO0$'211$WDOŠ,/-8 DP SP SP SP

 SP

ƪUXT WD¶ PXUWDOL ND[[D LQIHUQDOL X PXUWDOHWWL ƪUXT WD¶ PXUWDOL X PXUWDOHWWL 0DGGDTT WDO$YH 0DULMD LVLU Æ«UXT WD¶ PXVNHWWHULMD VDOXW PXUWDOL ELOORJKRE X PXUWDOHWWL 'DQ]D GHO )XHJR VSHWWDNOX SLURPXĪLNDOL XQLNX :DUD LVVHJZL ZLUMD SLURWHNQLND E¶GLYHUVL PXUWDOL WDOEHUDT ELOORJÆ«RE PXUWDOL WUDGL]]MRQDOL WD¶ EHUDT SURQW X EHUDT WDONXOXUL Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ GLYHUVL VHWWLMLHW WD¶ PXUWDOL WDONXOXU :DUD WPLHP VSHWWDNXODUL SLURPXĪLNDOL 1DVVLVWX JÆ«DO VSHWWDNOX LHÆ«RU WD¶ QDU WDODUW RULÆ¥LQDOL X PHNNDQLĪĪDW ¿ 7ULT .DUPHQX &LDQWDU

,OŦDGGWD·ŠXQMX-XPLO)HVWDWDO0$'211$WDOŠ,/-8 DP SP SP

:DTW LGGDTT WDO*ORUMD ¿O4XGGLHVD O.ELUD MLQÆ«DUDT VDOXW ND[[D QIHUQDOL X PXUWDOHWWL ƪUXT WD¶ ND[[D QIHUQDOL PXUWDOL X PXUWDOHWWL 1DVVLVWX JÆ«DOOÆ«UXÆ¥ WDOSXUÆ&#x203A;LVVMRQL EOLVWDWZD DUWLVWLND WDO0$'211$ WDOƤ,/-8 OL MNXQ DNNXPSDQMDW PLQQ Æ«UXT WD¶ VDOXW :DUD OL WLQGDTT O$YH 0DULD WLQÆ«DUDT ND[[D QIHUQDOL VHJZLWj PLQQ PXUWDOL ELOORJÆ«RE SP :DUD OZDTID VDELH[ MLQGDTT O,QQX O.ELU OLO 2PPQD X 3DWUXQD WDJÆ«QD LO0$'211$ WDOƤ,/-8 QDVVLVWX JÆ«DOOÆ«UXT WD¶ PXVNHWWHULMD PXUWDOL WDOEHUDT SURQW X PXUWDOL WDONXOXU :DUD WLQÆ«DUDT ND[[D QIHUQDOL WDONXOXU OL WDJÆ«ODT LO)HVWL WD¶ GLQ LVVHQD SP,G'LOHWWDQWL WDQ1DU X TUDEDWKRP Ã&#x20AC;LPNLHQ PDVVRÆ&#x203A;L X OSDUWLWDUML QLOWDTJÆ«X ¿ONQLVMD ELH[ QLUULQJUD]]MDZ ¶O $OOD O,PELHUHN X 2PPQD WDOƤLOMX WDOJÆ«DMQXQD OL WDZQD PDWXO LVVHQD NROOKD ELH[ LQZHWWTX GDQ LOSURJUDPP NROOX

65


Ă&#x203A;urrieqR BRONJA ST

Qormi Fgura Iklin BuÄĄibba Ĺťabbar ÄŚamrun Swatar San Ä wann Ĺťurrieq Attard tel: 22 581 581 www.maypole.com.mt

 

Address: 'JUOFTT1MBOFU ,JSLPQ4QPSUT$PNQMFY ,JSLPQ Email: ĂśUOFTTQMBOFUDFOUFS!HNBJMDPN Opening hours at Fitness Planet, Kirkop: Mon - Fri: BNQN Sat: BNQN  Sun: BNQN

Facebook: XXXGBDFCPPLDPNĂśUOFTTQMBOFUNBMUB Telephone: 

Opening hours at Fitness Planet, ĹťebbuÄĄ: Mon - Fri: BNQN Sat: BNQN Sun: BNQN


*Ŧ$4'$77$/$50$5 0$'211$77$/Š,/-8

,OSLWWXUDOšGLGDWDOSDYDOMXQOLMLQVDEILWULT6DQWD.DWHULQDOLİİDQİDQILO)HVWDWDVVHQDOLJŧDGGLHW

%Æ«DO NXOO VHQD I¶GDQ LONWHMMHE QLÆ¥L PLWOXE ELH[ QDJÆ«WL UHQGLNRQW WDOÆ«LGPD OL WNXQ WZHWWTHW PDWXO LV VHQD 1LVWJÆ«X QJÆ«LGX OL GLQ LVVHQD OLWWHUDOPHQW Æ«DUEHW JÆ«D[ NLHQHW ZDÆ«GD IHUP LPSHQMDWWLYD JÆ«DOODÆ«Æ«DU 6HQD OL Ã&#x20AC;LPÆ«DĪHQ WDJÆ«QD NRQQD NZDĪL PHKGLMLQ I¶[RJÆ«OQD NXOMXP (ĪDWW PDOOL QÆ¥DEDU ODUPDU NROOX X VVHWWLOMDMQD NROOR[ I¶SRVWX VDUHW ODTJÆ«D IXT LQL]MDWWLYD WDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLYOL ZHUD [[HZTD OL O*Æ«DTGD WDO$UPDU X O.XPPLVMRQL 3ODQÆ&#x203A;LHU MNXQX DPDOJDPDWL ELH[ E¶KHNN WLNEHU LVVLQHUÆ¥LMD I¶GDQ LOTDVDP WDODUPDU WDV 6RÆ&#x203A;MHWj ,OIXĪMRQL WD¶ GDZQ LĪĪHZÆ¥ JÆ«DTGLHW NLHQHW ZDÆ«GD QDWXUDOL JÆ«D[ ¿KRP NLHQ KHPP HOHPHQW TDZZL WD¶ QLHV NDSDÆ&#x203A;L X OL GHMMHP ¿WW[HZ ODTZD X ODÆ«MDU JÆ«DV 6RÆ&#x203A;MHWj 8 SURSMX KHNN NLHQ LONDĪ JÆ«D[ PLOOHZZHO ODTJÆ«D GHKHU ELÆ&#x203A;Æ&#x203A;DU OL KHPP SRWHQ]MDO NELU ELH[ MLWZHWWTX SURÆ¥HWWL WD¶ DUPDU WD¶ OLYHOO JÆ«ROL :DUD NLHQ LPLVV OL VVLU LOODTJÆ«D DQQZDOL EHMQ OLPVLHÆ«ED WDO*Æ«DTGD WDO$UPDU ELH[ MLWÆ«HMMD SURJUDPP OL ULHG LVLU JÆ«DO GLQ LVVHQD 0LQQ KDZQ Æ¥LH GHÆ&#x203A;LĪ OL MLWOHVWHZ ELĪĪHEJÆ«D LQGXUDU LUÆ«DPDU X ORUQDPHQWL NROOKD WDĪĪHZÆ¥ SHGHVWDOOL JÆ«DOOLVWDWZL WD¶ 0DOWD X WDO3DSD 'DQ LOSDVV Æ«DGQLHK ZDUD OL Æ¥LHW HYDOZDWD ONULWLND NRVWUXWWLYD OL VDU PLOOPHPEUL WDJÆ«QD X PLQQ SHUVXQL OL MLIKPX I¶GDQ LOPLVWLHU ,ĪGD I¶GDZQ

'HWWDOML WDORUDQHPHQWL WDO pedestalli tal-Papa u taâ&#x20AC;&#x2122; 0DOWD OL JŧDO GLQ LVVHQD VHU MLWNRPSOD [L [RJŧRO WD· LQGXUDUXUŧDPDUWDJŧKRP

LOODTJÆ«DW PD Æ¥HZ[ GLVNXVVL ELVV L[[RJKRO OL NLHQ Ã&#x20AC; LGHMQ X OL NLHQ ZDVDO ELH[ MLWOHVWD ƤHZ GLVNXVVL XNROO GDZN LOSULMRULWDMLHW OL JÆ«DQGKD V6RÆ&#x203A;MHWj Ã&#x20AC;DUPDU JÆ«DVVQLQ OL Æ¥HMMLQ +HPP ĪHZÆ¥ SURÆ¥HWWL OL KXPD WD¶ ULOHYDQ]D NELUD JÆ«DOLQD ELH[ LO SMD]]D HZOHQLMD WDUUDÆ«DO WNXQ NRPSOHWD PLOODUPDU 'DZQ KXPD VHWW WD¶ WUR¿QL Æ¥RGGD X OSHGHVWDO WDO9DUD il-Kbira. /HZZHO SURÆ¥HWW OL VDU TELO OL MLQEHGD KXZD VVHWW WD¶ WQD[LO WURIHM ELH[ MLQELGOX PD¶ GDZN HĪLVWHQWL *Æ«DONHPP LGGLVLQQ NLHQ WOHVWD PDGZDU VHQWHMQ LOX ¿GGLVNXVVMRQLMLHW GZDUX QGXQDMQD OL NLHQ KHPP ORN JÆ«DO WLWMLE *Æ«DOKHNN Æ¥LH GHÆ&#x203A;LĪ OL MVLU GLĪLQQ Æ¥GLG IXT OLGHDW OL Æ«DUÆ¥X PLQQ GDZQ LOODTJÆ«DW ƤHMW LQNDULJDW ELH[ QDJÆ«PHO GLĪLQQ LHÆ«RU X Æ¥LH SSUHĪHQWDW JÆ«DOO DSSURYD]]MRQL WDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY OL PLQ QDÆ«D WLHJÆ«X ZDUD OL VDUX [L DOWHUD]]MRQLMLHW Æ¥LH DSSURYDW )LO 67


Panel Beating

Spray Painting

LAWRENCE GRIXTI

DEMSWEET Garage

Sejba Road, Mob: 9945 5636 Mqabba Tel: 2164 2992 demsweetgarage@gmail.com

68


IDWWL[[RJÆ«ROIXTGDZQLWWURIHMLQEHGDXZDUDOLQ[WDUD OLQMDP LQEHGD LWWTDWWLHJÆ« WLHJÆ«X %LVV PLQÆ«DEED OL PDJÆ«IXVLQ ELĪĪPLHQ PD NLHQ[ SRVVLEOL OL QRÆ«RUÆ¥X [L ZÆ«XGPLQQKRP ,WWLHQL SURÆ¥HWW OL VHPPHMW KXZD VLQWHQGL GDN WDO3HGHVWDO WDO9DUD O.ELUD +DZQ XNROO NHOOQD LG GLĪLQQOHVWLĪGDPLQQGDZQLOODTJÆ«DWQLEGHWOLGHDWD¶ [L Æ«DÆ¥D IHUP DNWDU RULÆ¥LQDOL X GLIIHUHQWL JÆ«DO NROOR[ 6¶LVVD WÆ«DĪĪX [L SDUWLMLHW WD¶ NLI VHU MLWTDVVDP LG GLĪLQQ EÆ«DGGHKUD WLHJÆ«X SHUR MRQTRV Æ«DIQD [RJÆ«RO WD¶NHMOXRUQDPHQW*Æ«DOKHNNJÆ«DGQD[LIWLWOXUDELVV LETJÆ«X Æ&#x203A;HUWL OL JÆ«DQGQD Æ«DIQD IXTLH[ QDÆ«GPX +DZQ QL[WLHT YHUDPHQW QLUULQJUD]]MD PLQQ TDOEL OLO VÆ«DEL OL SSDUWHÆ&#x203A;LSDZI¶GDZQLGGLVNXVMRQLMLHWJÆ«D[VWDMWQLQQRWD NHPPMHĪLVWLHOHPHQWTDZZLWD¶LGHDWIHMQGDZQMLVWJÆ«X MLVVDUIX¿SURÆ¥HWWLWD¶Æ¥LHÆ«JÆ«DV6RÆ&#x203A;MHWjWDJÆ«QD %DUUD GLQ LOÆ«LGPD RUJDQL]]DWLYD NRPSOHMQD ¿UULJZDUG WDOSURÆ¥HWWL ORÆ«UD OL QEGHZ ¿VVQLQ WD¶ TDEHO.LIJÆ«LGWDNWDUµOIXT[RJÆ«OQDNLHQLIIXNDWELH[ MLWOHVWHZLOSHGHVWDOOLJÆ«DOOLVWDWZLWD¶0DOWDXWDO3DSD ,OSHGHVWDO WDO3DSD NLHQ MRQTRV OL MLQÆ«DGPX ĪHZÆ¥ SXWWLQLJÆ«DOOSDUWLWD¶ZDUDX[LRUQDPHQWOLNLHQIDGDO LVLU ELH[ LPEDJÆ«DG JÆ«DGGHMQD JÆ«DOOIDĪL WDĪĪHEJÆ«D X OLQGXUDU,OSHGHVWDOWD¶0DOWDNLHQMRQTVXDNWDU[RJÆ«RO IHMQORUQDPHQWPDÆ«VXENHOOXMVLUIXTOHUED¶IDÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWLX PEDJÆ«DGEGLHWLOIDĪLWDĪĪHEJÆ«DXOLQGXUDU 0LOODWWDOÆ«MDWDWDOSDYDOMXQLWNRPSOLHWLOÆ«MDWDWDO SDYDOMXQLWD¶7ULT6DQWD.DWHULQD'DZQ¿KRPSUHÆ¥MX WDUDKRPLĪGDZDUDMKRPKHPPVLHJÆ«DWWZDOWD¶[RJÆ«RO PLQQ JUXSS WD¶ QLVD YHUDPHQW LGGHGLNDWL *Æ«DOOIHVWD VHULNROOQDSLWWXUDRÆ«UDOHVWDPLQQGDQLVVHWW¿OZDTWOL VDUOLVIXPDUWDOSDYDOMXQLWD¶7ULTLG'XOXULXWDW7ULT tan-Nofs. ,UULJDO OL V6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« VHU WDJÆ«WL Ã&#x20AC; RNNDĪMRQL WDO*Æ«R[ULQ $QQLYHUVDUMX PLWWZDTTLI WDJÆ«KRP¿OTDVDPWDODUPDUKLMDGGHKUDÆ¥GLGDOLW7ULT LO.RQYRM WD¶ 6DQWD 0DULMD 'DQ LOSURÆ¥HWW GDP VHQD VÆ«LÆ«D ELH[ WOHVWD ,PPHGMDWDPHQW ZDUD OL JÆ«DGGLHW LO )HVWDLQJÆ«DWDELGXJÆ«DOÆ«GLPWDOOLHGQDXÃ&#x20AC;LVWHVVÆ«LQ JUXSS LHÆ«RU WD¶ ĪJÆ«DĪDJÆ« NLHQX PSHQMDWL ¿[[RJÆ«RO WD¶¿VWXQLÆ¥RGGDOLJÆ«DOOHZZHOGDUED¿UUDÆ«DOWDJÆ«QD VHU LVLU XĪX PLQQ ER]R] /('V ,PEDJÆ«DG LQWDOEHW OJÆ«DMQXQDWDOJÆ«DTGDWDODUPDUELH[VDUGGLĪLQQJÆ«DOO SDUWL Æ&#x203A;HQWUDOL PDJÆ«PXOD PLQQ VNXGHWWL SDUWLNRODUL %DUUDPLQQKHNNVDUHWDPPRQWNRQVLGHUHYROLWD¶OLHGQD JÆ«DWWRURT RÆ«UDMQ ZDTW PDUDWRQL OL VDUX PLV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ«NLIXNROOVDUXQXPUXWD¶¿VWXQLJÆ«DO[LZÆ«XG PLWWRURT NLI XNROO VDUHW PDQXWHQ]MRQL WD¶ Æ«DIQD PLOO ¿VWXQL HĪLVWHQWL 0D QLVWD[ QLQVD OLO GDN LOJUXSS WD¶ ĪJÆ«DĪDJÆ« OL KXPD LQNDULJDWL PLOODUPDU WDO¿VWXQL ¿W WRURTWDJÆ«QDOLMLEGHZMDUPDZVDPLOOELGXW¶$SULOX MDUDZOLMĪDUPDZNROOR[¿ĪĪPLHQPLIWLKHP 5LJZDUG LO3ODQÆ&#x203A;LHU QLVWJÆ«X QJÆ«LGX OL PLQQ PHWD QEHGD GDQ LOSURÆ¥HWW WLVWD¶ WJÆ«LG OL [[RJÆ«RO IXTX PD ZDTDITDWW%Æ«DONXOOVHQDZDUDOLWJÆ«DGGLO)HVWDVVLUOX

'HWWDOO LHŧRU WDORUQDPHQWL tal-pedestall tal-Papa li jinsab fil-pjazza WDO,PTDEED

OPDQXWHQ]MRQL PHÆ«WLHÆ¥D 5LQJUD]]MDPHQW LPXU XNROO JÆ«DO GDZN OL MJÆ«LQX ¿QDQ]MDUMDPHQW X [HMQ LQTDV OLO JUXSS WD¶ SDUWLWDUML OL WD¶ NXOO VHQD MLÆ¥X ELH[ MDJÆ«WXQD GDTTDW¶LGÃ&#x20AC;DUPDUXĪDUPDUWDOSODQÆ&#x203A;LHU 'DQ NROOX OL JÆ«LGQLONRP VDU E¶PRG YRORQWDUMX ELVV[RUWDQIDTQDDPPRQWNRQVLGHUHYROLWD¶Ã&#x20AC;XV%LH[ LQWDIIX JÆ«DO GLQ OLVSLĪD EHÆ«VLHEQD OL QDJÆ«POX Æ«LOLWQD Z LQGDÆ«Æ«OX [L IRQGL SHUPH]] WDOÆ«LGPD WDJÆ«QD 'LQ LVVHQD XNROO Æ«DGQD Æ«VLHE OL QDJÆ«POX Æ¥DEUD PLGGMDU WDVVRÆ&#x203A;LXOSDUWLWDUMLE¶ULVTODUPDU'LQLOÆ¥DEUDNLHQHW VRGLVIDÆ&#x203A;HQWL X WTDZZLOQD TDOEQD OL OLVIRU]L WDJÆ«QD THJÆ«GLQ LNXQX DSSUH]]DWL %DUUD PLQQ KHNN KHPP QXPUX WD¶ VRVWHQLWXUL QGLYLGZDOL OL NXOO VHQD MDJÆ«WX GGRQD]]MRQLOLOOJUXSSWDO$UPDU0LQQKDZQ¿OZDTW OL QLUULQJUD]]MDZKRP QL[WLHTX OL MNXQ KHPP RÆ«UDMQ OL MLPLWDZKRP 6DELH[ QDJÆ«ODT GDQ LUUDSSRUW GZDU O*Æ«DTGD WDO $UPDU QÆ«RVV OL P¶KHPP[ NOLHP ELH[ QLUULQJUD]]MD OHZZHOQHWWOLOVÆ«DELNROOKDJÆ«DGGHGLND]]MRQLNELUDOL MXUX OHMQ L[[RJÆ«RO OL MDJÆ«POX 'DQ MLGKHU PLOOIDWW OL NXOO GDUED OL GGLVNXWHMQD GZDU [L [RJÆ«RO OL NHOOX MVLU GHMMHPNLHQXOHVWLOLMLGÆ«OXJÆ«DOLKE¶LGHMKRPPLIWXÆ«D 0KX[ OLVNRS WLHJÆ«L OL QVHPPL OLO [L Æ«DGG E¶LVPX PLQQGDZNOLJÆ«DPOXGDTVWDQW[RJÆ«ROJÆ«DOOIHVWD'DQ JÆ«DPLOWXPKX[ELH[QRQTRVKRPPLUULVSHWWLĪGDJÆ«D[ QLEĪDOLQLQVDOLO[LÆ«DGG ,QÆ«RVV OL V6RÆ&#x203A;MHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX JÆ«DQGKDJÆ«D[WNXQNEXULMDOL¿Æ«GDQDJÆ«DQGKD*Æ«DTGD OL W¿WWH[ OL WLOÆ«DT OLYHOO OL MÆ¥LE PLHJÆ«X DPPLUD]]MRQL NELUD PLGGLOHWWDQWL WDODUPDU OL MLÆ¥X MĪXUXQD ¿OMLHP WDO)HVWD 9LYDO*Æ«DTGDWDO$UPDUWDOƤLOMX -RKQ%DUEDUD &KDLUSHUVRQ*Æ«DTGDWDO$UPDUWDOƤLOMX 69


SALARY PACKAGE

JIENA NEMMEN F’AKTAR BENEFIĊĊJI MAS-SALARJU TIEGĦI

BANIF BANK JOFFRILI PAKKETT FINANZJARJU BIEX NAGĦTI AKTAR VALUR LIS-SALARJU TIEGĦI Uħud mill-vantaġġi tas-Salary Package jinkludu: ™ >ciZgZhh^d\ħaV[jf^a"`dci`jggZci^0 ™ GVi^egZ[ZgZco_Va^[jf`dci^_^ZiiVÉYZedż^ijjiVÉi^[Y^a0 ™ GVi^[VkdgZkda^[jfhZa[0j ™ 8aVhh^X8gZY^i8VgYWÉmZ_c\ħVaa"ZllZahZcV# Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Is-self u l-kards ta’ kreditu huma suġġetti għall-kriterji normali ta’ self tal-Bank. Il-Bank jirriserva d-dritt li jwaqqaf dan il-prodott skont id-diskrezzjoni tiegħu. Banif Bank (Malta) plc huwa liċenzjat mill-MFSA biex joffri servizzi bankarji, skont it-termini tal-Att dwar il-Kummerċ Bankarju 1994 u huwa membru tal-iskema ta’ Kumpens lid-Depożitant stabbilita skont ir-Regoli tad-‘Depositor Compensation Scheme’ 2003. Reġistrat f’Malta C41030 – 203, Level 2, Rue D'Argens, Gżira, GŻR 1368, Malta.

2260 1000

Ċemplilna mit08:00 sat-20:00

www.banif.com.mt


))5 5$ $77( (///$ $1 1==$ $ 7$/,00$.8/$7$. .81Å&#x2013;,==-21,

,U5HWWXUWDO)UDWHOODQ]DWDO,PPDNXODWD.XQÅ&#x2014;L]]MRQLMLIILUPDONWLHE WDOSDUWHÅ&#x2014;LSDQWLZDTWODSSXQWDPHQWDQQZDOLWDO)UDWHOODQ]DILO 3XUÅ&#x2014;LVVMRQLWDO)HVWDWDO0DGRQQDWD·/RXUGHV Å¡HZZDO4UHQGL

,O)HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX UHÆ¥JÆ«HW PDJÆ«QD 'DQ KXZD ĪPLHQ PLVWHQQL Æ«DIQD JÆ«DO GDZN NROOKD OL JÆ«DQGKRP JÆ«DO TDOEKRP GLQ LO)HVWD 'DQ KXZD ZNROO LĪĪPLHQ IHMQ QLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDZ ZDÆ«GD PLOODTZD )HVWL OL JÆ«DQGX OSDMMLĪ WDJÆ«QD *Æ«DOKHNN KXZD WD¶ XQXU JÆ«DOLMD OL QLOTD¶ OLVWHGLQD WDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY WDV6RÆ&#x203A;MHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX ELH[ QLNNRQWULEZL[[L I¶GDQ LONWLHE DQQZDOL WDO)HVWD ELH[ E¶KHNN LOÆ«LGPD WDOPHPEUL ¿ Æ«GDQ LO)UDWHOODQ]D WNXQ WLVWD¶ WLÆ¥L P[DQGUD ,O)UDWHOODQ]D KLMD SDUWL LQWHJUDOL PLOO)HVWD X WLHÆ«X VHKHP VÆ«LÆ« Ã&#x20AC;RUJDQL]]D]]MRQL WDO)HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX PLOODW 5HOLÆ¥MXĪ 'DQ LVLU E¶NROODERUD]]MRQL VÆ«LÆ«D PDO.DSSLOODQ LO.OHUX X PDV6RFMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX 1LEGD ELOOL QDJÆ«WL PHUÆ«ED IRVWQD OLOO.DSSLOODQ LOÆ¥GLG WDO3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D O.DQRQNX 'XQ ƤRUÆ¥ 6SLWHUL Ã&#x20AC;LPNLHQ PDO9LÆ&#x203A;L .DSSLOODQ 'XQ ƤRUÆ¥ 6FKHPEUL 'LQ VHU WNXQ OHZZHO )HVWD JÆ«DOLKRP IRVWQD O,PTDEELQ *Æ«DONHPP Æ«DIQD [RJÆ«RO PD MNXQ[ MLGKHU PDGDQDNROOX ELH[ LO)HVWD WNXQ RUJDQL]]DWD EL SURIHVVMRQDOLWD¶ LULG LNXQ KHPP LPSHQQ VÆ«LÆ« X Æ«LGPD YRORQWDUMD NELUD PLQQ GDZN NROOKD QYROXWL ;L NXOWDQW QLVWDTVL X QDQDOL]]D MHNN GDQ L[[RJÆ«RO NROOX OL WLQYROYL IHVWD P¶KXZLH[ Æ«HOD WD¶ Æ«LQ X OL PLQÃ&#x20AC;RN GDQ LOÆ«LQ LVLU JÆ«DO IHVWD MLÆ¥L QYHVWLW I¶JÆ«DMQXQD ¿ONRPXQLWj ,ĪGD PHWD WDÆ«VHE VHZZD ZLHÆ«HG MLNNRQNOXGL OL MHNN I¶GDN NROOX OL QDJÆ«POX LNXQ KHPP ELODQÆ&#x203A; GDQ LVHUYL ELH[ E¶KHNN LQĪRPPX Æ«DMMD WWUDGL]]MRQL X ONXOW 5HOLÆ¥MXĪ OL ELK WLVVDZZDU LVVRÆ&#x203A;MHWj 0DOWLMD )LONDĪ WDJÆ«QD QNXQX THJÆ«GLQ LQĪRPPX Æ«DMMD WWUDGL]]MRQL IHUP DQWLND OL EGHZ PLVVLULMLHWQD OXUD OHMQ O ELWWZDTTLI WDO)UDWHOODQ]D

:DŧGD PLOO)HVWL SULQÅ&#x2014;LSDOL WDO)UDWHOODQ]D KLMD PLQJŧDMU HEGD GXEMX LO)HVWD JŧDÄ°LÄ°D WDO,PPDNXODWD .XQÅ&#x2014;L]]MRQL +DZQKHNN MLGKUXO)UDWHOOLPGDZZULQPDO3UHVELWHUMXILÅ&#x2014;Å&#x2014;HOHEUD]]MRQLOLVDUHW ILWPLHPLO)HVWDWDO-LGKUXZNROOLO:5NDSSLOODQWDO3DUURÅ&#x2014;Å&#x2014;D LO.DQRQNX 'XQ *HRUJH 6SLWHUL LO9LÅ&#x2014;L .DSSLOODQ 'XQ Å HRUJH 6FKHPEULX'XQ0DQXHO&DUXDQD

,O)UDWHOODQ]DWDO,PPDNXODWD.XQÅ&#x2014;L]]MRQLWDJŧWLVHKHPKDZDTWLO 3XUÅ&#x2014;LVVMRQLWD·&RUSXV&KULVWLOLVDUHWÅ¡LPJŧDTDEHOLO)HVWD WDO0DGRQQDWDOÅ LOMX

WDJÆ«QD +XZD WD¶ VRGLVID]]MRQ OL GLQ OJÆ«DTGD JÆ«DGKD Æ«DMMD VDOÆ¥XUQDWD WDOOXP *Æ«DOKHNN LQVHOOHP OLO GDZN LOYROXQWLHUD NROOKD OL WDQW MDÆ«GPX E¶PRWLYD]]MRQL PLQQ VHQD JÆ«DOORÆ«UD IHMQ Æ«DIQD GUDEL GDZQ LNROOKRP LQDTTVX PLOOÆ«LQ WDOIDPLOMD WDJÆ«KRP ELH[ LNXQX MLVWJÆ«X MRUJDQL]]DZ GLQ LO)HVWD )RVW GDZQ WD¶ PLQ LVHPPL OLO GDZN OL MDJÆ«WX VHKPKRP ¿OPDQXWHQ]MRQL WDODUPDU ULNN WDO)UDWHOODQ]D X GDZN OL MJÆ«LQX Ã&#x20AC;DUPDU WDO.QLVMD 3DUURNNMDOL JÆ«DOOIHVWL OL QLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDZ .LI Æ«DIQD MDTEOX LOIHVWL KXPD IHUP JÆ«DO TDOE LOSRSOX 0DOWL X KXPD [L Æ«DÆ¥D OL WDQW MJÆ«RĪĪ PHTMXVD EÆ«DOD UUXÆ« NXOWXUDOL WDOLEOLHW X OLUÆ«XOD 0DOWLQ,OIHVWL KXPD GDZN ORNNDĪMRQLMLHW OL SHUPH]] WDJÆ«KRP WLQWODÆ«DT OJÆ«ROD DWWLYLWD¶ I¶ƫDIQD EOLHW X UÆ«XOD VSHÆ&#x203A;MDOPHQW ¿QQDÆ«D W¶LVIHO WD¶ 0DOWD 71


'DQKXZDULÃ&#x20AC;HVVXNROO¿UUDÆ«DOWDJÆ«QDIHMQLOIHVWL HVWHUQL X QQDU KXPD ĪHZÆ¥ IDWWXUL HZOHQLQ OL MLÆ¥EGX Æ«DIQDQLHVNHPP0DOWLQXNLIXNROOEDUUDQLQÆ¥HZZD O,PTDEED I¶GDZQ LOMLHP 'DQ KXZD NROOX PSRUWDQWL ELH[LNROOQD)HVWDVDELÆ«D,ĪGDWD¶PLQZLHÆ«HGMLQQRWD OLGDQLWHOOHI[LIWLWPLOOELODQÆ&#x203A;EHMQLO)HVWD5HOLÆ¥MXĪDX GLNHVWHUQD*Æ«DONHPPTHJÆ«GLQLVLUXÆ«DIQDVIRU]LPLOO )UDWHOODQ]D ELH[ DNWDU QLHV MDWWHQGX JÆ«DOOIXQ]MRQLMLHW ¿O.QLVMD [RUWD PHWD NNXPSDUDW PD¶ SRVWLMLHW RÆ«UDMQ JÆ«DGQD[LIWLWLOERJÆ«RG*Æ«DOKHNNLUULGXONROOQDÆ«GPX ELH[LO)HVWD5HOLÆ¥MXĪDQDJÆ«WXKDDNWDULPSRUWDQ]D'DQ L¿VVHU OL NXOO SHUVXQD OL JÆ«DQGKD JÆ«DO TDOEKD O)HVWD JÆ«DQGKD WLSSURPZRYL NXOWXUD WD¶ IHVWD NRPSOXWD IHMQ LOIXQ]MRQLMLHWÆ¥HZZDO.QLVMDMNXQXOTRIROWDO)HVWD 1LIKHP OL ¿ONDĪ WDO)HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX EÆ«DOIHVWLRÆ«UDMQP¶KLMLH[ZDÆ«GDWLWXODUL'DQLOIDWWXU Æ¥LH QVWLJDW PLOOIDWW OL PDWXO LĪĪPLQLMLHW NLHQ KHPP HOHPHQWL PLQQ NLI WLÆ¥L Æ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDWD O)HVWD 5HOLÆ¥MXĪD OL PDJÆ«HQX['DQML[KGXZNROOLGGLJULHWOLNLHQLQGLNDOL NHOOXZNROOMLÆ¥LLUUDQÆ¥DWLOPRGOLELKLVLUXOIHVWLPKX[ WLWXODULÆ¥HZZDO.QLVMDELH[MDJÆ«PHODNWDUVHQVJÆ«DĪ ĪPLQLMLHWWDOOXP 0DGDQDNROOX IHVWD WNXQ VDELÆ«D ELOSDUWHÆ&#x203A;LSD]]MRQL WDQQLHVXJÆ«DOKHNNJÆ«DQGXMNXQKHPPVIRU]PLQQNXOO ZLHÆ«HGXZDÆ«GDPLQQDELH[QDJÆ«WXPSRUWDQ]DNLIML[UDT OLOODVSHWWWDOIHVWD5HOLÆ¥MXĪD,QNXQTLHJÆ«HGQRQTRVMHNN PD QVHPPL[ LO4XGGLHVD WDO3DQLÆ¥LHUNX IHMQ WLQGDTT LOPXĪLND WDGGLQDVWLMD &DPLOOHUL X O$QWLIRQD VDELÆ«D GHGLNDWD OLOO,PTDGGVD 2PPQD LO0DGRQQD WDOƤLOMX WD¶3ƤRUÆ¥*UHFK23'LQLVVHQDZNROOLOSULHGNDVHVVLU PLOO3UHGLNDWXU PDJÆ«UXI 3 0DUWLQ 0DPR 2)0 &DS 7D¶PLQMDJÆ«PHOHQIDVLOLDQNHO)HVWD5HOLÆ¥MXĪDWLQYROYL Æ«DIQD[RJÆ«ROXSUHSDUDPHQWLPLQJÆ«DQGQLHVGLYHUVL 6IRUWXQDWDPHQW JÆ«DO [L ZÆ«XG LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL WDOIHVWD KLMD ELVV LO)HVWD HVWHUQD X SRVVLELOWj RÆ«UD VRÆ&#x203A;MDOL X WUDGL]]MRQDOL WDOPDVVD 'DQ LZDVVDO ELH[ Æ«DIQDPLVVHQVWDOIHVWDMLQWLOHI,UULGXQLIKPXOLOYHUD Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL 1LVUDQLMD JÆ«DQGKD WNXQ HVSHUMHQ]D WD¶ VSLULWZDOLWj OL WDJÆ«WL GLUH]]MRQL OLOOÆ«DMMD WDOSHUVXQD

0HPEUL WDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÅ&#x2014;L]]MRQL MDJŧWX VHKHPKRP ZDTW LO4XGGLHVD E·VXIIUDÅ¡MX JŧDOOHUZLHŧ WDO )UDWHOODQ]D'LQLO4XGGLHVDVVLUWD·NXOOVHQDILOELGXWD·1RYHPEUX

'HOHJD]]MRQL PLOO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÅ&#x2014;L]]MRQL WDO ,PTDEED TXGGLHP LO9DUD WD· 0DULMD $VVXQWD WDO4UHQGL IO HJŧOXT WDÅ&#x2014;Å&#x2014;HOHEUD]]MRQLMLHW OL IDNNUX LO PLOOZDVOD WDOLVWHVV 9DUDILO4UHQGLI·2WWXEUX

1KDU ŦDGG LO*ŧLG LO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÅ&#x2014;L]]MRQL WDJŧPHO VLHJŧD DGRUD]]MRQL TXGGLHP Å HVX· 6DJUDPHQWDW TDEHOLO4XGGLHVWD·ILOJŧD[LMD

)RVWOLVWHGLQLHWOLO)UDWHOODQ]DWDO,PPDNXODWD.XQÅ&#x2014;L]]MRQLWD·PLQ LVHHPPL O3HOOHJULQDÅ¡Å¡ EO,VWDWZD WDO$VVXQWD I·ŦDO *ŧD[DT IO RNNDÄ°MRQLWDOVHQDPLQQPHWDOLVWHVV9DUDÅ¡LHWLUUHJDODWDOLOO .QLVMDWD·ŦDO*ŧD[DT

72

,O)HVWD JŧDÄ°LÄ°D WDO0DGRQQD WDU5XÄ°DUMX OL VVLU IOHZZHO ŦDGG W·2WWXEUX KLMD ZNROO ZDŧGD PLOOLPSHQML DQQZDOL WDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD.XQÅ&#x2014;L]]MRQL


'LQOHVSHUMHQ]DWDOIHVWDJƫDQGKDWNXQLEEDĪDWDIXTLO EDĪLVSLULWZDOLWD¶¿GL1LVUDQLMDXJƫDQGKDWNXQLWWULT WDOIXWXUJƫDQ1LVUDQLXIHVWL5HOLƥMXĪL¿O.QLVMDOOXP *ƫDQGQD LQƫRVVXQD NEXULQ OL THJƫGLQ QDSSUH]]DZ X QLIKPXGDQNROOXJƫD[IWLWULÀHVVMRQLJƫDQGKDWJƫLQQD ELH[ ¿OZDTW OL QVDƫƫX O)HVWD WDJƫQD QLUUDQƥDZ GDN NROOXOLMWHOOHIPLOOYHUXVHQVWDO)HVWD 1L[WLHTLQVHOOHPXNROOOLOGDZNNROOKDPRUGDMHZOL PDWXO LVVHQD JƫDGGHZ PLQQ [L HVSHUMHQ]D WD¶ PDUG X QDJƫPOLOKRPNXUDƥƥJƫD[LONXUDƥƥKXZDQRIVLOIHMTDQ ,QNXQ TLHJƫHG QRQTRV MHNN I¶GLQ ORNNDĪMRQL WDO )HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX PD QDJƫWL[ WLVOLPD OLO GDZN OL ƫDOOHZQD I¶GLQ ODƫƫDU VHQD E¶PRG VSHƛMDOL O.DSSLOODQ'XQ1D]]DUHQ&DUXDQDOLƫDOOLHQDIWLWMLHP ZDUDO)HVWDWDVVHQDORƫUDOLO6XRU0DVVLPLOLD%DUWROR RƫW O(NV .DSSLOODQ WDO3DUURƛƛD 'XQ -RH %DUWROR OLO Melita Vella omm l-ex Kappillan Dun Anton Vella u lil 6DYHU$EGLOODOLNLHQ)UDWHOOX3UHVLGHQW2QRUDUMXWDO .DĪLQXIXTNROOR[EQLHGHPHĪHPSODULOLWDQWJƫHQX VWLQNDELH[GLQLO)HVWDWNXQYHUX)HVWDNELUDOLWLVWƫRTT OLOO2PPD0DULMD,PPDNXODWD 0DWXOGLQODƫƫDUVHQDLO)UDWHOODQ]DWDO,PPDNXODWD .XQƛL]]MRQLNHOOKDGLYHUVLPSHQMLNHPPÀ,PTDEEDX

NLI XNROO EDUUD PLUUDƫDO$SSDUWL VVHKHP WDJƫKD ¿O IXQ]MRQLMLHW/LWXUƥLƛLNROOKDOLMVLUX¿O3DUURƛƛDWDJƫQD ƫDGQDVHKHPZDTWLO3XUƛLVVMRQLWDO)HVWDWDO0DGRQQD WD¶/RXUGHV¿O4UHQGLXNLIXNROOZDTWLO3HOOHJULQDƥƥL PDUEXWDPD¶DQQLYHUVDUMLGLIIHUHQWLWDO9DULWDO$VVXQWD ƥHZZD ƪDO*ƫD[DT X O4UHQGL ,PSHQQ HZOLHQL NLHQ I¶0HMMX OL JƫDGGD IHMQ GHOHJD]]MRQL WDO)UDWHOODQ]D ƫDGHWVHKHP¿U³5DGXQRGHOOH&RQIUDWHUQLWH´ZDTWLƛ ƛHOHEUD]]MRQLMLHWPDUEXWDPDV6HQDWDO)LGLOLVDUXPLOO 3DSD)UDQƥLVNXƥHZZDO%HOWWDO9DWLNDQ+DZQKHNN LO3DSD ODTTD¶ O)UDWHOODQ]L NROOKD WDG'LQMD .DWWROLND IHMQƫDGXVHKHPI¶ERVWDDWWLYLWDMLHW'DQZDUDOLVVHQD ORƫUDÀLVWHVVĪPLHQNRQQDƫDGQDVHKHP¿O)HVWDWDO .XUƛL¿VVƥHZZD0RQUHDOH¿6TDOOLMD 1LHƫXGLQORSSRUWXQLWjELH[QDZJXUDOLOO,PTDEELQ NROOKDOIHVWDWWDMEDELH[LONROOQLHƫGXVHKHPÀLPNLHQ I¶GDZQLOMLHPJƫDOLH[ZDUDNROOR[LVVXƛƛHVVWD¶IHVWD MLQWZHUD WDVVHZ PHWD NROOR[ LVLU EOJƫDTGD JƫDTDO X maturità. -RVHSK*DXFL 5*106F $EHUG %6F +RQV 0DQFK 'LS0JW$GP

5HWWXUWDO)UDWHOODQ]DWDO,PPDNXODWD.XQƛL]]MRQL

$335(==$0(17

Dun Nazzareno Tonna .LHQLV6LEWWD¶0DU]XPHWD[WHUGHWODƫEDUWDOPHZWWD¶'XQ ĩDUHQ+HNNNLHQPDJƫUXI¿UUDƫDOWDJƫQDWDO,PTDEEDSURSMXIHMQ WZLHOHGVHQDLOXHĪDWWDPHQWQKDULWWD¶0DU]X0LVVLHUX ƤXĪHSSL X RPPX .ROLQD QHH %DUEDUD ZDUD WWZHOLG WD¶ ĩDUHQ OHZZHOZLOGWDJƫKRPƥDUUHZXPDUUXMRTJƫRGX¿UUDƫDOƥDUWDJƫQD LĪĩXUULHT IHMQ LƛƛNHMNHQ ĩDUHQ ƫD WWUREELMD WLHJƫX /HZZHO IRUPD]]MRQL UHOLƥMXĪD WLHJƫX ƫDGKD PLOO086(80 ,WWIXOLMD WD 1D]]DUHQR PD NLHQHW[ IDƛOL 0LQNHMMD GDQ PHWD ZHUD OL JƫDQGX 7LINLUD WD· 'XQ 1D]]DUHQR 7RQQD LUUDED· PLOOOHPLQ OYRND]]MRQL VDƛHUGRWDOL LOƥHQLWXUL WLHJƫX PKX[ WDOOL PD ƫDVVUXOX[ PDšHQE 0RQVLQMXU &XVXPDQR LOŧDPHV PL[[HOOXJ OL NLHQ šLH IRVWQD IORNNDİMRQL WDOIHVWL VSHŗMDOL WDV LĪGD VWLQNDZ NHPP IHOƫX X ELVVDJUL¿ƛƛML X OJƫDUDT WD¶ ƥELQKRP 6HQD OL IDNNUX OŠXEOHZ WDG'HKHE WDO%DQGD ZDTW 4XGGLHVD WD· 5DGG LOŦDMU LŗŗHOHEUDWD ILO.QLVMD UDZNLIJƫDPOXELH[LƫDOOVXƫDMLVVRNWDOLVWXGMLWLHJƫX¿V6HPLQDUMX SDUURNNMDOL WDO,PTDEED ,UULWUDWW LIDNNDUQD XNROO ILO WDO4DOEWD¶ƤHV¿U5DEDW*ƫDZGH[,ĪGDOLVIRU]WDOƥHQLWXULVDELH[ PHPRUML JŧHİLHİ WDO.DQRQNX 'XQ ŠXİHSS %RQHOOR LW WLHOHW PLOOOHPLQ X WDO3DWUL ŠLİZLWD 0TDEEL -RVHSK 0 MDJƫPOXWDMMHEJƫDOGDZQOLVSHMMHĪPDNLQX[ELĪĪHMMHGXELVVDƫƫD *KLJR OHZZHOPL[[HOOXJ OLO0XOHMJŧRšEXMVHMŧLOKRPIL WDOƥHQHURĪLWj WD¶ EHQHIDWWXUL RƫUD 1D]]DUHQ LUQH[[LOX MDVDO VDELH[ ŧGDQXWXOGDZQLVVQLQ MDTWD¶[[HZTDWLHJƫXXMNXQ0LQLVWUXW¶$OOD+XƥLHRUGQDW6DƛHUGRW QKDULVWD¶$SULOƥHZZDO.RQNDWLGUDOWD¶6DQƤZDQQ¿O%HOW9DOOHWWD *ƫDOOHP¿OO.XOOHƥƥ'H/D6DOOHNLIXNROOƫDGHPEƫDODVNULYDQ¿O%DQNWDO.QLVMD¿O%HOW LOOXPPDJƫUXI PLQQ NXOƫDGG EƫDOD O$36 %DQN  0LƥEXG PLOOƫHUTD WLHJƫX OL MJƫDOOHP X MLSSULHGND ƫDOOD GDQ OLPSMLHJ X ¿WWH[ OL MNXQ 'LUHWWXU 6SLULWZDOL I¶GLYHUVL VNHMMHO WDO*YHUQ GDQ VDELH[ MLGGHGLND ONXPSODPHQW WD¶ ƫDMWX JƫDO GDN OL WDQW NLHQ MHPPHQ ¿K ,OƫLGPD SDVWRUDOL WLHJƫX KL PLIUX[D JƫDO DNWDU PLQQ VHQD X PZHWWTD ODNWDU ¿ĪĩXUULHT LUUDƫDO IHMQ JƫH[ VD PLQQ ƛNXQLWX 0KX[ ELVV LĪGD NLHQ XNROO NRQIHVVXU LP¿WWH[ X WLVWD¶ WJƫLG SLMXQLHUWDO$GRUD]]MRQL(ZNDULVWLND¿ONDSSHOOLĪJƫDUOLQVLEX ÀLUƫXODWDJƫQD'XQ 1D]]DUHQLQJƫDWDODƫƫDU WLVOLPD ¿O.QLVMD$UƛLSUHWDOL WDĪĩXUULHT LW7QHMQ WD¶ 0DU]X  ,O4XGGLHVD SUHVHQWH FDGDYHUH WPH[[LHW PLOO,VTRI$ZĪLOMDUMX0RQV-6FLFOXQDXGGLIQDVDUHW¿OTDEDUWDOIDPLOMDOLMLQVDE¿ƛƚLPLWHUMXGGHGLNDWOLO 6DQ/HRQHI¶%XEDTUDĪĩXUULHT'HOHJD]]MRQLPLV6RƛMHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMXLQJƫDTGHWPDOƥHPJƫD NELUDXWDWODƫƫDUWLVOLPDPLVWƫRTTDOLOGDQLOTDVVLVXPOLXWZDMMHEXOLIXTNROOR[PLQQGHMMHPVWTDUUOLJƫDQGX URNQDVSHƛMDOLPHUIXJƫDI¶TDOEXJƫDOO9HUƥQL0DULMD,PPDNXODWDWDƫWLWWLWOXVLQJXODULPLQQWDOƤLOMXWDQWOLUDUL NLHQ MLWOHI DWWLYLWD¶ OL MNXQ ƥLH PLVWLHGHQ JƫDOLMD *ƫDO DNWDU PLQQ GDUED NLHQ LOSUHGLNDWXU WDWWULGLMLHW NLI XNROO LƛƛHOHEUDO4XGGLHVDI¶-XPLO)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX0LQQGDZQLOSDƥQLLQWHQQXONRQGROMDQ]LOLOƫXWXX ONXPSODPHQWWDOIDPLOMDXQLWROEXµO$OODMDJƫWLKLOPLVWULHƫWD¶GHMMHP 73


.800,66-21,6 63257 0$'211$7$/Å ,/-8

%Æ«DOD .XPPLVVMRQL 6SRUW ¿ Æ«GDQ LV6RÆ&#x203A;MHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX THJÆ«GLQ QDJÆ«WX UHQGLNRQW WDOÆ«LGPD OL VDUHW PLQQ GLQ LO.XPPLVVMRQL PLOO)HVWD WDVVHQD ORÆ«UD VDOOXP ƪDIQD PLOOSDUWLWDUML WDJÆ«QD MNXQX THJÆ«GLQ MLVWHQQHZ GDQ LOSURJUDPP ELH[ MDUDZ [¶VDU X EÆ«DO VQLQ RÆ«UD O.XPPLVVMRQL 6SRUW THJÆ«GD WLQTHGD PLOOLVSD]MX SURYGXW PLOO%RUG (GLWRUMDOL 'LQ LVVHQD O.XPPLVVMRQL 6SRUW KLMD IIXUPDWD PLV6LQMXUL -RH )DUUXJLD *RGZLQ %RQJDLODV .DUPQX %DUEDUD Z 3DQNUD]MX *UHFK EOLVNRS OL WRUJDQL]]D DWWLYLWDMLHW OL MVHUYX EÆ«DOD SDVVDWHPS X ¿KRP MLHÆ«GX VHKHP LO PHPEUL X SDUWLWDUML WDV6RÆ&#x203A;MHWj ,O.XPPLVVMRQL 6SRUW WLNNRQÆ&#x203A;HQWUD ODNWDU IXT OLVSRUWV OL MNXQX RUJDQL]]DWL ¿O.DĪLQ WDJÆ«QD MLÆ¥L¿HUL O%LOOLDUGV X G'DUWV /LVSRUW OL OLNWDU TLHJÆ«HG MLQWODJÆ«DE EÆ«DOLVVD Æ¥HZZD O.DĪLQ KXZD EOD GXEMX KXZD O,VQRRNHU )¶-DQQDU Æ¥LHW UUDQÆ¥DWD VVDOD WDOELOOLDUG X EO JÆ«DMQXQD WDGGLOHWWDQWL WDÆ«W LWWPH[[LMD WDV6XU .DUPQX %DUEDUD UHÆ¥D¶ QWUDPD OELOOLDUG 0LOOHZZHO EGHMQD QDUDZ Æ«HƥƥD NELUD PLQQ GDZN OL NLHQX MLOJÆ«DEX TDEHO ¿OZDTW OL Æ«DIQD ĪJÆ«DĪDJÆ« EGHZ MLQWHUHVVDZ UZLHÆ«KRP I¶GLQ LOORJÆ«ED WDQW VDELÆ«D /L NLHQ KHPP LQWHUHVV NELU I¶GLQ LOORJÆ«ED NLHQ MLGKHU Æ&#x203A;DU JÆ«D[ NXOO PHWD IXT LW 79 NLHQ LNXQ KHPP [L ORJÆ«RE WDV6QRRNHU NLHQ LNXQ KHPP QXPUX PGDTTDV WD¶ GLOHWWDQWL LVHJZXÆ« 0HWD O.XPPLVVMRQL 6SRUW UDW GDTVWDQW LQWHUHVV Æ«DGQD Æ«VLHE OL QDJÆ«POX NRPSHWL]]MRQL IHMQ ¿KD THJÆ«GLQ MLHÆ«GX VHKHP SOHMHU *Æ«DO GLQ LONRPSHWL]]MRQL SOHMHUV WD¶ Æ&#x203A;HUWX NODVVL Z EL TELO PDJÆ«KRP PD WÆ«DOOHZ[ MLNNRPSHWX ELH[ GDZN LOSOHMHUV LOÆ¥RGGD LNROOKRP Æ&#x203A;DQV JÆ«DUUHEÆ«D ¿QDOL 'LQ LONRPSHWL]]MRQL LQWUHEÆ«HW PLV6XU .DUPQX %DUEDUD 'LQ LONRPSHWL]]MRQL THJÆ«GD WNXQ VSRQVRUMDWD PLG'HSXWDW LO3HULW 7RQL %H]]LQD 03 'DQ OLVSRUW WDOLVQRRNHU KXZD ORJÆ«RE WD[[LWZD Z KHPP LOÆ«VLHE OL MDJÆ«POX NRPSHWL]]MRQL IRUPD WD¶ /HDJXH JÆ«D[ EÆ«DOLVVD ĪĪJÆ«DĪDJÆ« LNXQX LPSHQMDWL ¿O SUHSDUDPHQWL WDO)HVWD ,OORJÆ«RE OLHÆ«RU OL MLQWODJÆ«DE ¿O.DĪLQ KXZD GDN WDG'DUWV 'LQ LVVHQD WWLP WDJÆ«QD UHÆ¥D¶ NNRPSHWD ¿W 7LHQL 'LYLĪMRQL OL NLHQHW PDJÆ«PXOD PLQQLO WLP'LQ LVVHQD UHÆ¥D UUHQMD OHQWXĪMDĪPX IRVW LOSOHMHUV WDJÆ«QD OL WLVWD¶ WJÆ«LG OL KXPD NZDĪL NROOKD PLUUDÆ«DO 'DZQ KXPD V6LQMXUL -RH )DUUXJLD *RGZLQ %RQJDLODV -XOLR ;XHUHE 3DQFULH *UHFK -RH *UHFK 6WHYH 0LFDOOHI -HVPRQG &XWDMDU 7RQLR )DFFLRO )UDQNOLQ )DUUXJLD (PDQ &DVVDU X 2UODQGR 0LIVXG ;¶ƫLQ LQNLWHE GDQ ODUWLNOX WWLP WDJÆ«QD NLHQ ¿W 3RVW X JÆ«DPLOQD ĪPLHQ Ã&#x20AC;HZZHO SRVW XNROO ,O.XPPLVVMRQL 6SRUW WL[WLHT WLHÆ«X GLQ ORNNDĪMRQL ELH[ WLUULQJUD]]MD

,G'HQWLVWD 0DUOHQH )DUUXJLD 03 ILOSUHİHQ]D WDO3UHVLGHQW X PHPEULPLOO.XPPLVVMRQL6SRUWVWDVVLVWLJŧDOOSUHİHQWD]]MRQLMLHWIL WPLHPLO´ŠHUDOGX'HEDWWLVWD2QH'D\2SHQ'DUWV7RXUQDPHQWµ OLVDUIOHZZHOŦDGGWD·-DQQDU

,O3HULW 7RQL %H]]LQD 03 IOLPNLHQ PD· PHPEUL WDO.XPPLVVMRQL 6SRUWV DNNXPSDQMDW PLOO3UHVLGHQW WDV6RÅ&#x2014;MHWj IOLPNLHQ PDU UHEELHŧ ILQDOLVWL X UXQQHUV XS WDONRPSHWL]]MRQL WDOLVQRRNHU OL QÄ°DPPHWILONDÄ°LQPDWXOGLQLVVHQD

OLOOSOHMHUV NROOKD WDG'DUWV X OLOOIDPLOMDUL WDJÆ«KRP JÆ«DOOSDÆ&#x203A;HQ]MD OL MLHÆ«GX NLI XNROO OLVVXSSRUWHUV WDJÆ«QD OL GHMMHP NLHQX KHPP MLVVDSSRUWMDZ OLWWLP X XNROO WDO LQWHUHVV OL GHMMHP Æ«DGX ¿OORJÆ«ED WDGGDUWV )LV WD¶ -DQQDU EÆ«DO NXOO VHQD O.XPPLVVMRQL 6SRUW RUJDQL]]DW LO2QH 'D\ 7RXUQDPHQW OL ¿K Æ«DGX VHKHP NRPSHWLWXU 'DQ LWWRXUQDPHQW MLETD¶ LPVHPPL JÆ«DOO PLENL LĪGD TDWW PLQVL V6XU *HUDOGX 'HEDWWLVWD 'DQ LW WRXUQDPHQW LVLU Ã&#x20AC;DÆ«MDU PXPHQW WDO)HVWL WDO0LOLHG X JÆ«DOKHNN MDWWLUD QXPUX VDELÆ« WD¶ NRQNRUUHQWL 'LQ VVHQD GDQ LWWRXUQDPHQW NLHQ VSRQVRUMDW JÆ«DO GDUE¶ RÆ«UD PLG 75


Carabott Jewellers 'XQĂ&#x192;XÂ&#x2014;HSS=DPPLW6WUHHW Ă&#x2030;XUULHT0DOWD7HO Business Hours: Monday to Friday: 9.00a.m. - 12.00p.m. 4.00p.m. - 7.00p.m. Wednesdays & Saturdays : Half Days

Seabreeze Hotel Pretty Bay, BirΊebbuŠa - Malta Tel: 24 Hours (+356) 21 651256, 21 651499 - 21 651493 Fax: (+356) 21 653898 â&#x20AC;˘ E-mail: seahotel@maltanet.net

OPEN TO 1215(6,'(176 FULLY $,5&21',7,21('

sZdDKdKZd^d^ ^Ä&#x17E;Ć&#x152;Ç&#x20AC;Ĺ?Ä?Ä&#x17E;Ć?>Ć&#x161;Ä&#x161; ŜŜÄ&#x201A;DÄ&#x201A;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;'Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ĺ&#x161; DÄ&#x201A;ĹśÄ&#x201A;Ĺ?Ĺ?ĹśĹ?Ĺ?Ć&#x152;Ä&#x17E;Ä?Ć&#x161;Ĺ˝Ć&#x152;

sZdĆ&#x161;Ä&#x17E;Ć?Ć&#x161;ĨŽĆ&#x152;,Ä&#x17E;Ä&#x201A;Ç&#x20AC;Ç&#x2021;ÍŹ>Ĺ?Ĺ?Ĺ&#x161;Ć&#x161;ŽžžÄ&#x17E;Ć&#x152;Ä?Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻĆ?Î&#x2DC;sÄ&#x17E;Ĺ&#x161;Ĺ?Ä?ĹŻÄ&#x17E;Ć? DŽŜͲ&Ć&#x152;Ĺ?Í&#x2014;Ď´Í&#x2DC;ĎŹĎŹÄ&#x201A;ĹľͲĎ°Í&#x2DC;ĎŻĎŹĆ&#x2030;Ĺľŕ´ŞSat :Ď´Í&#x2DC;ĎŹĎŹÄ&#x201A;ĹľͲĎ­ĎŽÍ&#x2DC;ĎŹĎŹĆ&#x2030;Ĺľ

ĆľĹ?ĹŻÄ&#x161;Ĺ?ĹśĹ?ϹϏÍ&#x2022;/ĹśÄ&#x161;ĆľĆ?Ć&#x161;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A;ĹŻĆ?Ć&#x161;Ä&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;Í&#x2022;>ĆľĆ&#x2039;Ä&#x201A;>YĎŻĎŹĎŹĎŹ Ć&#x161;Í&#x2014;ĎŽĎ­ĎŽĎŽϭϯϭϲപžÍ&#x2014;ϾϾϏϲϭϯϭϲപÄ&#x17E;Í&#x2014;ĹľÄ&#x17E;Ć&#x161;Ä&#x201A;ĹŻĹŻĹ?Ä?Î&#x203A;ĹśÄ&#x17E;Ç&#x2020;Ć&#x161;Ç Ä&#x17E;Ä?Í&#x2DC;ĹśÄ&#x17E;Ć&#x161;Í&#x2DC;ĹľĆ&#x161; 76


'HSXWDWD 3DUODPHQWDUL LV6LQMXUD 0DUOHQH )DUUXJLD 03'LQLVVHQDUUHEELHƫNLHQLV6XU1RUEHUW$WWDUG OL JƫHOHE OLV6XU -RKQQ\ &LDQWDU UUHEELHƫ WDVVHQD ORƫUD1LHƫGXGLQORNNDĪMRQLELH[QLUULQJUD]]MDZOLOO LVSRQVRUV RƫUDMQ WDWWRXUQDPHQW ODNWDU OLOO)DPLOMD 'HEDWWLVWD OL NXOO VHQD PD WRQTRV[ OL WDJƫWL VSRQVRU [LHUDT ,O.XPPLVVMRQL 6SRUW GLQ LVVHQD JƫDĪOHW OLV6XU -HVPRQG&XWDMDUEƫDODO,VSRUWLYWDV6HQDWDV6RƛMHWj ,V6XU-HVPRQG&XWDMDULOXMLOJƫDEPDWWLPWDJƫQDJƫDO GDZQ ODƫƫDU LO VHQD Z GHMMHP NLHQ WD¶ HĪHPSMX JƫDĪĪJƫDĪDJƫWDJƫQD¿OORJƫEDWDGGDUWV0LQQKDZQ QL¿UƫXOXZQDZJXUDZOXVQLQWZDORƫUD¿WWLPWDJƫQD ,QWHPPXGDQLWWDJƫULIGZDUODWWLYLWDMLHWVSRUWLYLELOOL TDEHO [HMQ QLUULQJUD]]MDZ OLOO.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY

WDV6RƛMHWjWDJƫQDJƫDOODSSRƥƥOLGHMMHPLQVLEXPLQQ JƫDQGKRPOLOGLYHUVLKHOSHUVXOLOOLVSRQVRUVNROOKDOL NLHNX PD MNXQX[ KXPD GLYHUVL DWWLYLWDMLHW PD NLHQX[ isiru. 1L[WLHT QDJƫODT E¶GDZQ LONHOPLHW OL DƫQD UULGX QNRPSOX QRUJDQL]]DZ OLVSRUW ƥHZZD O.DĪLQ WDJƫQD ELH[LĪĪJƫDĪDJƫNHPPMLVWD¶MNXQLQEHJƫGXKRPPLOO DPEMHQWLXYL]]MLMLHWƫĪLHQD1LWROEXNRPXNROOOLMHNN JƫDQGNRP [L VXƥƥHULPHQWL ELH[ LQWHMMEX OORJƫRE OL GLƥDMLQWODJƫDEMHZMHNNWL[WLHTXQLQWURGXƛX[LORJƫRE LHƫRU WLNNXQWDWWMDZQD Z DƫQD QDJƫPOX PLOOL QLVWJƫX ELH[QLNNXQWHQWDZNRP -¶$OOD DNWDU VRƛL Z SDUWLWDUML WDJƫQD MLIIUHNZHQWDZ LO.DĪLQXMLHƫGXVHKHPÀDWWLYLWDMLHWOLQRUJDQL]]DZ .XPPLVVMRQL6SRUW

,G'HSXWDW 3DUODPHQWDUL O2QRU 3HULW 7RQL %H]]LQD MLSSUHİHQWD W7URIHZ OLV6XU &DUPHO %DUEDUD OL UHEDŧ LONRPSHWL]]MRQL WDO LVQRRNHU RUJDQL]]DWD WXO ODŧŧDU šLPJŧDW ILVVDOD IHMQ WSRššD OLVQRRNHUILOELQMDOšGLGDWDONDİLQ ,G'HSXWDWD 3DUODPHQWDUL O2QRU 'HQWLVWD 0DUOHQH )DUUXJLD WLSSUHİHQWD WWURIHZOLV6XU1RUEHUW$WWDUG ELOZLHTIDIXTL[[HOOXJ LUUHEELHŧWDO´ŠHUDOGX 'HEDWWLVWD2QH'D\'DUWV7RXUQDPHQWµ

Sharon Azzopardi Beauty Therapist dƌŝƋŝůͲWŝƌŝŶĞũ͕YƌĞŶĚŝͻdĞů͗Ϯϭϲϰϭϰϵϳ

&ĂĐŝĂůͮtĂdžͮDĂŬĞͲƵƉͮůĞĐƚƌŽůLJƐŝƐͮWĞĚŝĐƵƌĞͮŽĚLJDĂƐƐĂŐĞ 77


7$/Å ,/-8--81,25&/8%

,WWIDOOLŧDGXVHKHPZDTWO,VSRUWV Day li saret fil-Ground Sintetiku tal0TDEED)&I·0DU]X

$WWLYLWD· ŧHOZD JŧDO İPLHQ LO0LOLHG KLMD O.DQW WD· *ŧDQMLHW PLW WIDOWDO-XQLRU&OXEPDWWRURTWDO,PTDEEDELVVHKHPWDO%DQGD 0DGRQQDWDOŠLOMX

8ŧXG PLWWIDO OL DWWHQGHZ EL ŧšDUKRP JŧDOO)HVWLQ WDO.DUQLYDO RUJDQL]]DWPLQQWDOŠLOMX-XQLRU&OXE

7IDO PLOO-XQLRU &OXE DNNXPSDQMDWL PLOO NDUDWWUX WD· %DUQH\ WDQW SRSRODULPDJŧKRPZDTWVLOWDPXİLNDOLPDO%DQGDEŧDODSDUWLPLOO SURJUDPPPXİLNDOLIO,VNROD3ULPDUMD

µ/LWWOHFKLOGUHQDUHDWUHDVXUH 7KHLUZRUWK\RXFDQQRWPHDVXUH ,QWHUPVRIPRQH\RUJROG 7KHLUYRLFHVDUHWKHPHORG\ 7KDWYLEUDWHVGHHSLQVLGH RIHDFKDQGHYHU\RQHRIXV¶ 79


Belluno Butcher A. Busuttil

Best Quality Fresh & Frozen Meat Dr. Nikola Zammit Street, Si©©iewi Tel: 2146 1198 Mob: 9948 8048

IVAN’S GARAGE

Si©©iewi Road, Qrendi — Tel: 2168 0006 Mob: 7970 4143 E-mail: ivans.g@maltanet.net Panel Beater & Sprayer Repairs Insurance Claims Available Underseal & Rustproofing 80


7IDO IOLPNLHQ PD· )DWKHU &KULVWPDV ZDTW LWWTDVVLP WDUULJDOL

µ5HÆ¥JÆ«HW JÆ«DGGLHW VHQD RÆ«UD X EÆ«DOPD MJÆ«LG LO 0DOWLĪĪPLHQMJÆ«DGGLXPDMLVWHQQDOLOÆ«DGG'LQKLMD WWLHOHW VHQD WLHJÆ«L OL THJÆ«GD QLNNRQWULEZL[[L I¶GLQ LO SXEEOLND]]MRQLWDQWPLVWHQQLMDXNLIXNROOKLMDOÆ«DPHV DQQLYHUVDUMX PLQQ PHWD WZDTTDI GDQ OHZZHO -XQLRU &OXE¿UUDÆ«DOWDJÆ«QD ;WDTW QLEGD GDQ ODUWLNOX ELOOL QDJÆ«WL PHUÆ«ED OLOO PHPEULÆ¥RGGDOLQJÆ«DTGXPDJÆ«QDI¶GLQODÆ«Æ«DUVHQD 3HUVZDĪDOLPLOOLÆ&#x203A;NHQHWD¶GDZQLWWIDOVHMÆ«DOOLPSDWW SRĪLWWLYSULPDUMDPHQWIXTGDNOLMLUULJZDUGMDV6RÆ&#x203A;MHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX .LI XNROO PD UULG[ QLQVD OLOOÆ¥HQLWXUL X PLQQ KDZQ QLUULQJUD]]MDKRP WDO NRSHUD]]MRQL OL QVLE PLQJÆ«DQGKRP PKX[ ELVV PHWD WNXQVHUWLWWHOOD¶[LDWWLYLWD¶LPPDDQNHPHWDWLÆ¥LEĪRQQ [LWLSWD¶JÆ«DMQXQDYDUMD 7DOƤLOMX-XQLRU&OXEÆ¥LHPZDTTDI¿VVHQDPLV 6H]]MRQLÄ©JÆ«DĪDJÆ«XÃ&#x20AC;NLHQKHPPNDPEMDPHQW Æ&#x203A;NHMNHQ LĪGD PSRUWDQWL )LOIDWW LUUHVSRQVDELOWD¶ WDO -XQLRU &OXE JÆ«DGGLHW I¶LGHMQ LO)HUJÆ«D WDQ1LVD WDV 6RÆ&#x203A;MHWj'DQNLHQVDUELTELOEHMQLOSDUWLMLHWNRQÆ&#x203A;HUQDWL ¿GGDZO OL XÆ«XG PLOOPHPEUL OL MDJÆ«POX SDUWL PLOO .XPLWDW WDQ1LVD KXPD RPPLMLHW 7D¶ NXOO VHQD VVLU HOH]]MRQL EHMQ LO.XPLWDW IHMQ WLQWJÆ«DĪHO GHOHJDWD OL OLUZRO WDJÆ«KD KX OL WLHÆ«X Æ«VLHE GDQ LOJUXSS ELOOL WRUJDQL]]DXWODTTD¶GDZQLWWIDOI¶DWWLYLWDMLHWUHODWDWLX QWHUHVVDQWLJÆ«DOLKRPXNLIXNROOWD¶NXOOVHQDWLQÆ¥DEDU GLNOLWLVVHMMDÆ«WHVVHUDWD¶NXOOPHPEUXOLMDJÆ«PHOSDUWL I¶GDQLOJUXSS %Æ«DOPDGLÆ¥D¶VHPPHMWDNWDUNPLHQLGLQKLMDLWWLHOHW VHQD WLHJÆ«L OL THJÆ«GD QLNWHE GDQ ODUWLNOX X JÆ«DOKHNN KLMDZNROOLWWLHOHWVHQDÆ«LGPDWLHJÆ«LEÆ«DODGHOHJDWDWD¶ GDQLOJUXSSWDO-XQLRU&OXE)¶GDZQLWWOLHWVQLQGHMMHP NRPSOHMWJÆ«DGGHMMDELOÆ«LGPDWLHJÆ«LELH[LQZHWWDTGDN OLKXZDSRVVLEOLJÆ«DOLNRPLWWIDOOLWDQWJÆ«DQGNRPLGHDW [¶WRIIUX%Æ«DOPDVWDMWXVVHJZXÃ&#x20AC;LVNHGDWDU5DGMX7DO ƤLOMX )0 NRQW DYYLÆ&#x203A;LQDMW Æ¥HQLWXUL OL WWIDO WDJÆ«KRP KXPD SDUWL PLQQ GDQ LOJUXSS .LHQ SURJUDPP LQWHUHVVDQWL OL ¿K LGGLVNXWHMQD DIIDULMLHW UHODWDWL PDW WIDOXPDQDTDV[XNROOOLPDMLVVHPPHZ[ODWWLYLWDMLHW OL QRUJDQL]]DZ X NLI NRQQD THJÆ«GLQ QLWNHOOPX IXT ODWWLYLWDMLHW VLEW ORSSRUWXQLWD¶ OL QVDTVL OLOOÆ¥HQLWXUL MHNN KXPLH[ VRGLVIDWWL EODIIDULMLHW OL QRUJDQL]]DZ OLW

'HKUD šHQHUDOL WDODWWLYLWD· QWLWRODWD ´$IWHUQRRQ E\ WKH 3RROµ OL VDUHWšHZZDWWRUULWDO4UHQGL

,OJUXSSWD·WIDOOLDWWHQGDJŧDOİMDUDšHZZDO3OD\PRELO)XQ3DUN I·ŦDO)DU

WIDO X [¶QLVWJÆ«X QRUJDQL]]DZ GLIIHUHQWL X ¿H[ QLVWJÆ«X LQWHMMEXXQVDÆ«Æ«XGHMMHPDNWDUGDQLO*UXSS /DWWLYLWDMLHW MLHÆ«GX Æ«DIQD PSHQQ X SUHSDUDPHQWL PLQQ TDEHO LPPD GDQ MLHQ GHMMHP QDJÆ«POX PLQQ TDOELJÆ«D[QDIOLLQWRPLWWIDOWNXQXTHJÆ«GLQWLVWHQQHZ DWWLYLWD¶[DKDUZDUD[DKDU/JÆ«DQWLHJÆ«LEÆ«DODGHOHJDWD WDO-XQLRU &OXE Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ VÆ«DEL ORÆ«UD WDO.XPLWDW WDQ1LVDKXZDOLQLSSUXYDZQROTWXOJRVWLWD¶NXOÆ«DGG VDÆ«DQVLWUD PLQQ HWD¶ Æ&#x203A;NHMNQD WD¶ WOLHW VQLQ X MLETJÆ«X WHOJÆ«LQ VDOHWD¶ WD¶ WQD[LO VHQD 1DJÆ«POX GDQ ELH[ Æ«DGG PD MNXQ GLĪDSSXQWDW JÆ«D[ OJÆ«DQ WDJÆ«QD KX OL QÆ«HƥƥXOLWWIDOMDWWHQGXELÆ«Æ¥DUKRPJÆ«DOODWWLYLWDMLHWOL QRUJDQL]]DZ /DWWLYLWDMLHW LYDUMDZ PLQQ NXOWXUD X VSRUW JÆ«DO HGXND]]MRQLƪDIQDPLOODWWLYLWDMLHWOLNHOOQDWXOLVVHQD OLJÆ«DGGLHWEDTJÆ«XIXTOLVWHVVVNDODWDVVHQDSUHÆ&#x203A;HGHQWL JÆ«DUUDÆ¥XQL OL QWODTJÆ«X WDMMHE PDJÆ«NRP X IXT WDOED WDJÆ«NRPVWHVVDÆ«QDHUÆ¥DMQDJÆ«DPLOQLKRP$WWLYLWDMLHW GLIIHUHQWL NLHQX ĪĪMDUD ¿OIDEEULND WDO3OD\PRELO IHMQKDZQLWWIDOWD¶HWD¶Æ&#x203A;NHMNQDÃ&#x20AC;LPNLHQPDOÆ¥HQLWXUL 81


All your daily needs â&#x20AC;Ś in just one location! Golden Point Discount Store Mqabba Square Contact Darren & Amanda Bonello on 2728 4109

82


WD¶ ZÆ«XG VHWJÆ«X MLOJÆ«DEX E¶GDZQ LOÆ¥XJDUHOOL OL MLÆ¥X PDQLIDWWXUDWL Ã&#x20AC;LVWHVV NXPSDQLMD )¶1RYHPEUX WWHOOD¶ O.XQÆ&#x203A;HUWÃ&#x20AC;RNNDĪMRQLWD¶-XPO,PTDEEDÆ¥HZZDVVDOD WDO,VNROD 3ULPDUMD PLOO%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX immexxija mis-Surmast Direttur Mro Andrew Calleja E¶NROODERUD]]MRQL PDO.XQVLOO /RNDOL WDO,PTDEED )¶GDQ LO.XQÆ&#x203A;HUW LWWIDO LSSDUWHÆ&#x203A;LSDZ XNROO SHUPH]] WDVVLOWDWDQWSRSRODUL³,/RYH<RX´PHÆ«XGDPLVVHULHV ³%DUQH\ DQG )ULHQGV´ IXT DGGDWWDPHQW JÆ«DOO%DQGD WDOLVWHVV 0UR &DOOHMD ,WWIDO LNNRSHUDZ IHUP WDMMHE PDV6XUPDVWXPDQDTDV[OLPDQLSSUHSDUDZ[VRUSULĪD ĪJÆ«LUDJÆ«DOLKRPGLNOLO0DVFRWWD¶%DUQH\MLSSDUWHÆ&#x203A;LSD ZDTW LVVLOWD PDJÆ«KRP$WWLYLWD¶ RÆ«UD OL VDUHW Ã&#x20AC; LVWHVV GDWD WDVVHQD WD¶ TDEHO GLN WDG WD¶ 0DU]X NLHQHW 6SRUWV 'D\ ¿OJURXQGV VLQWHWLÆ&#x203A;L 7DO0TDEED )RRWEDOO &OXE 'LQ ODWWLYLWD¶ NLHQHW WROTRW OLO NXOO HWD¶ X WWIDO DWWHQGHZ JÆ«DOLKD EL Æ«Æ¥DUKRP .LHQHW Æ¥XUQDWD IHMQ LW WIDO VHWJÆ«X MLOJÆ«DEX GLYHUVL WLSL WD¶ ORJÆ«RE ¿ĪLNX X NLI XNROO LOORJÆ«RE WUDGL]]MRQDOL 0DOWL OL DNWDU NHPP MJÆ«DGGLĪĪPLHQTLVXTLHJÆ«HGMLQWHVD¶ 1DJÆ«ODT GDQ ODUWLNOX ELOOL JÆ«DO GDUE¶RÆ«UD QLUULQJUD]]MD OLOOÆ¥HQLWXUL WDWWIDO JÆ«D[ NLHNX PKX[ JÆ«DVVDSSRUW WDJÆ«KRP GDZQ ODWWLYLWDMLHW PD MNXQX[ WD¶ VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV%DUUD PLQQ KHNN QL[WLHT QLUULQJUD]]MD OLW WIDO NROOKD PHPEUL JÆ«DOOHQWXĪMDĪPX OL MXUX I¶NXOO DWWLYLWD¶ 1HPPHQ OL KXPD OTRIRO WDVVXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV WDO -XQLRU &OXE OL KXZD OHZZHO ZLHÆ«HG Æ¥R UDÆ«DOQD X JÆ«DOKHNNLQÆ«HƥƥXKRPVDELH[LNRPSOXMDWWHQGXJÆ«DOLH[ KXPDE¶PRGVHPSOLÆ&#x203A;LLĪGDHIIHWWLYIHUPXMJÆ«LQXOLV 6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD WLETD¶ Æ«DMMD VHQD ZDUD ORÆ«UD /LNEDU ULQJUD]]MDPHQWLPXUJÆ«DOVÆ«DELWDO.XPLWDWWDQ1LVDX NLIXNROOLOIHUJÆ«DWORÆ«UDOLGHMMHPNLHQXWD¶JÆ«DMQXQD NELUDJÆ«DOLMD 0DEDTDOL[HMQ[¶QJÆ«LGLONRPÆ«OLHIQDZJXUDO)HVWD WWDMEDOLONXOÆ«DGGXEÆ«DOGHMMHP9,9$,/0$'211$ 7$/Ƥ,/-8

,O)HVWLQ DQQZDOL WDO0LOLHG JŧDWWIDO WDV6RÅ&#x2014;ML X 3DUWLWDUML Å¡HZZD O.DÄ°LQ

6HVVMRQL WD· =XPED ZDTW ODWWLYLWD· ´3OD\ /HDUQ DQG )XQ LQ D 'D\µJŧDWWIDONROOKDšHZZDO.DİLQ

/\QGVH\2¶5HLOO\ 'HOHJDWD-XQLRU&OXE

G. Camilleri Petrol Station CAR SERVICING WHEEL BALANCING CAR ACCESSORIES CRASH HELMETS

PUNCTURE REPAIRS CAR BATTERIES MOUNTAIN BIKES OILS & FILTERS

CAR WASH 24 HRS TEL: 2164 1647, 2164 7235

83


3L]]DÂ&#x2021;3DVWD *ULOOVÂ&#x2021;6DODGV

 ',6&2817LI\RXSXUFKDVHDKRPHLQVXUDQFH

 12(;&(66SD\DEOHDQGQRORVVRIQFGLQUHVSHFWRI ZLQGVFUHHQGDPDJHXSWRDOLPLWRIâ&#x201A;Ź

 12(;&(66SD\DEOHLQWKHHYHQWRIWKHIWRIHQWHUWDLQPHQW HTXLSPHQWXSWRDOLPLWRIâ&#x201A;Ź

 )5((OHJDODVVLVWDQFHFRYHUZLWKRXWSD\PHQWRIH[FHVV DQGQRORVVRIQFGXSWRDOLPLWRIâ&#x201A;Ź

 )5((SURWHFWHGQFGIRUSROLF\KROGHUVZKRDUHHQWLWOHG WR\HDUVQFG

 LQWURGXFWRU\GLVFRXQW

If you want to save on your motor insurance premium, take advantage of the following benefits:

Boat

For a free no obligation quotation please contact us at:

Travel

Combined Business

Licensed by MFSA to act as Agents for Citadel Insurance plc.

Block A Flat 2, 177, Marina Street, PietĂ PTA 9042 7HOÂ&#x2021;)D[ Email: info@victoriainsurance.com.mt

Victoria Insurance Agency Ltd

Home

We also offer very competitive rates on all our products including:

And much more...

 12(;&(66SD\DEOHDQGQRORVVRIQFGLQUHVSHFWRI ORVVRINH\VXSWRDOLPLWRIâ&#x201A;Ź

Viriâ&#x20AC;&#x2122;s

OPENING HOURS

Tuesday to Thursday SPSP Friday to Sunday SPSP

28, The Strand, Kalkara 7HOÂ&#x2020;0RE

)UHHGHOLYHULHVIURP7XHVGD\WR6XQGD\Â&#x2021;0LQRUGHUÂź


.800,66-21,5 5$'-87$/Å ,/-8

,O.XPPLVVMRQL5DGLR 0L[[HOOXJJŧDOOHPLQ(GZLQ*DWW(PDQXHO%ULIID7DW\DQD0L]]L3HWUD$EGLOOD-RQDV6LPEH\H-XOLDQ)DO]RQ FKDLUPDQ 5RGLDQQH&LDQWDU0DULD$EHOD*LDQOXFD*KLJR-HUHP\%ULIIDX *OHQQ0XVFDW 0XPHQWLPHPRUDEEOLXGLYHUVLDWWLYLWDMLHWYDUMLWDO0DUDWRQDWD·6LHJŧD;DQGLU.RQWLQZX 0LOOŦDPLVVDV6LEWWD·'LÅ&#x2014;HPEUX


86


*Æ«DGGHZÆ«DPHVVQLQWD¶VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVLPLOOIWXÆ«WD¶GDQ OHZZHOXOXQLNXUDGMXÆ¥HZZDUDÆ«DOQDµ7DOƤLOMX)0¶ NLHQELVVÆ«ROPDOLNLHQHWLOKDWLGZLI¶PRÆ«Æ«LĪĪJÆ«DĪDJÆ« JÆ«DOERVWDVQLQVDNHPPLGGHWHUPLQD]]MRQLXOLVIRU] NROOHWWLY LOWDTJÆ«X X E¶KHNN ZDVVOX ELH[ GLQ LOÆ«ROPD VVLUUHDOWD¶   +HNN NLI JÆ«DGGLHW LGGLVD¶ VNHGD IHWÆ«X ODSSOLND]]MRQLMLHW JÆ«DOO.XPPLVVMRQL 5DGLR XDSSOLNDZÆ«GD[±LOPHPEUXWD¶PLQMJÆ«LG OL GLVD¶ PLQQ GDZQ LOPHPEUL KXPD PHPEUL Æ¥RGGD NROOKD ĪJÆ«DĪDJÆ« 0LQQ ZDUD OHZZHO ODTJÆ«D EGLHW LO Æ«LGPDJÆ«DOOVNHGDXJÆ«DOO6QLQ$QQLYHUVDUMXPLW WZDTTLIWD¶GDQOLVWD]]MRQÆ¥RUDÆ«DOQD Ä©JXUOLJÆ«DGDWWLPEUDWDI¶PRÆ«Æ«NXOÆ«DGGOVNHGD VNHGD OL UDW TDEĪD HQRUPL PLOOLVNHGL SDVVDWL NHPP ¿ONZDQWLWD¶ NLI XNROO ¿ONZDOLWD¶ 'DQ PLQÆ«DEED OL [DQGDUQDJÆ«DO[DKDUVÆ«LÆ«XVNHGDELµOIXTPLQQJÆ«R[ULQ SURJUDPPOLMYDUMDZPLQQSURJUDPPLWD¶PXĪLNDJÆ«DO GDZN WD¶ GLVNXVVMRQL OL MROTWX LOJRVWL WD¶ NXOÆ«DGG ƪDÆ¥DIHUPLQQRYDWLYDOLVSLNNDWWXOGLQOLVNHGDNLHQX Oµ9,30RPHQWV¶YXÆ&#x203A;LMLHWWD¶SHUVXQDƥƥLIDPXĪLPLQQ PDGZDU 0DOWD NROOKD OL MDJÆ«POX OPHVVDƥƥ TDVLU WDJÆ«KRPOLVVHPPLHJÆ«DWD¶GDQLUUDGMX7D¶PLQMJÆ«LG OLGDZQLOµ9,30RPHQWV¶NLHQXMDPPRQWDZµOIXTPLQ KXZDDPPRQWIHUPVDELÆ«PHWDWDUDOLOGDZQLQQLHV MLÆ¥XÆ¥HZZDOLVWXGMRWDJÆ«QDXMIDÆ«Æ«UXQDWD[[RJÆ«ROOL THJÆ«GLQQDJÆ«POXÄ©JXUOLGDZQNRPSOHZLPOHZQDELO Æ«HƥƥD X ONXUDƥƥ ELH[ LQNRPSOX QDÆ«GPX JÆ«DOOLWZDO VNHGDÃ&#x20AC;LVWRUMDWD¶GDQLUUDGMXµ7DOƤLOMX)0¶ 3DUWLPLQQGLQOLVNHGDNLHQHWLO0DUDWRQDPDUDWRQD E¶ GLIIHUHQ]D PHWD NNXPSDUDWD PDVVQLQ SDVVDWL 'LQ OPDUDWRQDPDETDMQL[Æ¥HZZDOLVWXGLRMHZÆ¥RONDĪLQ LPPDÆ«ULÆ¥QDQ[DQGUXÆ¥HZZDOSMD]]DPLQQWDÆ«WWLQGD OLDSSDUWLOL[DQGDUQDPLQQÆ¥R¿KDJÆ«DOOHZZHOGDUED NHOOQDPHUFKDQGLVLQJEÆ«DOOÃ&#x20AC;RNNLMLHWGLDULHVXVWLFNHUV JÆ«DOOEHMJÆ« 0DUDWRQD WD¶ VLHJÆ«D PKL[ Æ&#x203A;DMWD ELH[ WRUJDQL]]DKDXZLVTLQTDVELH[WLSSUHĪHQWDKDXPLQQ KDZQKHNNWD¶PLQZLHÆ«HGMLUULQJUD]]MDOLOĪHZÆ¥PHPEUL Ã&#x20AC;LVWHVV.XPPLVVMRQL(GZLQ*DWWX(PPDQXHO%ULIID WDVVDJUL¿Æ&#x203A;Æ&#x203A;MX OL JÆ«DPOX ELH[ LSSUHĪHQWDZKD %¶GLQ LOPDUDWRQDELVVDÆ«Æ«DWDOSDUWLWDUMLÆ¥HQHUX]LWD¶GLQLV 6RÆ&#x203A;MHWjLUQH[[LOQDQLÆ¥EUXODPPRQWVDELÆ«WD¶¼X PLQQKDZQQLUULQJUD]]MDZOLONXOÆ«DGG'LQLOPDUDWRQD PD EDTJÆ«DW[ Æ¥HZZD UDÆ«DOQD LPPD Æ«DUJHW ROWUH PLQQ KHNN GDQ JÆ«DOLH[ LV6RÆ&#x203A;MHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX NLVUHW UHNRUG QD]]MRQDOL WDOLWZDO [DQGLUD NRQWLQZDIXTVWD]]MRQWDUUDGMXÆ¥HZZD0DOWDE¶KHNN LV6RÆ&#x203A;MHWjWDJÆ«QDKLMDOHZZHO6RÆ&#x203A;MHWjI¶UDÆ«DOQDOLÆ¥LHW LPQLĪĪOD¿Oµ0DOWD1DWLRQDO5HFRUGV¶

8ŧXGPLOOSUHÄ°HQWDWXULOLWDZVHKHPKRPIO6NHGDWDU5DGMXWXO L[[DKDUWD·'LÅ&#x2014;HPEUX

:DŧGD PLOODTJŧDW OL QİDPPX ILOŧDULID EL SUHSDUD]]MRQL JŧDOO JŧD[DUVNHGDXIORNNDİMRQLWDOHZZHOŧDPHVVQLQPLWWZDTTLIWD· GLQOLQL]MDWWLYDNRPXQLWDUMD

,V6RGLVID]]MRQ WDO.XPPLVVMRQL 5DGMX IL WPLHP O VNHGD KHNN NLI LQİDPP WUDWWDPHQW İJŧLU JŧDO GDZN NROOKD OL WDZ LONRQWULEXW WDJŧKRP

/LVWXGMRZVWHPSRUDQMLILV6RWWHUUDQWDO.DİLQIHMQPLQQšRILKšLHW WUDİPHVVD O VNHGD X OL PLQQX ZNROO VH Q[DQGUX LOLO VNHGD WDJŧQDIORNNDİMRQLWDO)HVWDWDO0DGRQQDWDOŠLOMX

87


7ULT) )LOLSSX) )DUUXJLDÄŠXUULLHT 7 2164 9202 M: 9988 2602

E: serenebeautysalon@gmail.com Op O pen nin ing Ho ourrs Tue Tu e - Fr Fri 9: 9 00 0 â&#x20AC;&#x201C; 19 9::00 00 Sa atu turd r ay 9: rd 90 00 0 â&#x20AC;&#x201C; 15: 5:00 00 Mo ond nday ay close lose lo sed d

Monday to Sunday including public holidays

Open from 06.00 to 21.00Hrs

Birkirkara Bormla Fgura Mqabba Msida SaďŹ San Gwann Zebbug Zejtun 0DUUTX TXLW LWD LW D $JL D J XV XV&RV R E\\


+HNN NLI JÆ«DGGLHW OLVNHGD HYDOZDMQD NROOR[ X GGLVNXWHMQD NLI QLVWJÆ«X QNRPSOX QWHMMEX OSURGRWW ELH[ GHMMHP QNRPSOX QLEQX IXT LVVXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVL PLNVXED X PLOOHZZHO EGLHW LOÆ«LGPD IXT LO ±LO VNHGD OL VH WDUD¶ OELGX WDJÆ«KD QKDU LOƤLPJÆ«D WD¶ 0HMMX 6NHGD PKX[ WD¶ PLQ MLWOLIKD VNHGD OL VH WNXQ YDUMDWD X THJÆ«GLQ QLWWDPDZ OL WLQWODTD¶ WDMMHE PLVVHPPLHJÆ«D X QL[WLHTX OL MNROOQD LNWDU ULVSRQV X VXƥƥHULPHQWL PLQ QDÆ«D WDJÆ«NRP ELH[ LQĪRPPX NXQWDWW LNWDU NRQWLQZX %ODSSRƥƥ WDJÆ«NRP DQNH PLOODW ¿QDQ]MDUMX MNRPSOL MJÆ«LQD QLOÆ«TX OJÆ«DQ WDJÆ«QD OL MNROOQD VWXGLR SURIHVVMRQDOL SHUPDQHQWL OL ML[UDT OLO GDQ LUUDGMX OL JÆ«DGX THG MLIIMRUL[[L 1DJÆ«ODT GDQ ODUWLNOX ELOOL QVHOOHP OLOO EHQHIDWWXUL Æ«DMMLQ X PHMWLQ WD¶ GDQ LUUDGMX E¶PRG VSHÆ&#x203A;MDOL OLOO PLENL 9LFWRU $EGLOOD OL NLHQ MDJÆ«PHO SDUWL PLQQ GLQ LO.XPPLVVMRQL ¿VVQLQ OLPJÆ«RGGLMD X OL VWLQND ELH[ MDJÆ«PHO GLQ LOÆ«ROPD SRVVLEOL 0D QLVWJÆ«X[ QLQVHZ XNROO OLO -RH *UHFK PDJÆ«UXI DÆ«MDU EÆ«DOD V6XQVKLQH li Æ«DOOD GLQ LGGLQMD ¿[[KXU OL JÆ«DGGHZ 0LQ MDI NHPP LOGDUED LNNROODERUD PDJÆ«QD X PDGGLYHUVL JÆ«DTGLHW ¿ Æ«GDQ LV6RÆ&#x203A;MHWj ¿VVHQWHMQ OL JÆ«DPHO Ã&#x20AC;LPNLHQ PDO IDPLOMD WLHJÆ«X EÆ«DOD EDUWHQGHUV WDONDĪLQ -RH X 9LFWRU PKX VHU QLQVHZNRP TDWW *Æ«DGGHZ VQLQ WD¶ VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVL VQLQ OL UQH[[LOQD QJDZGX Ã&#x20AC;LPNLHQ X QNRPSOX QJDZGX GHMMHP WDÆ«W OÆ«DUVLHQ WDO2PP X SDGUXQD WDJÆ«QD *UD]]L 0DGRQQD WDOƤLOMX WD¶ 0Æ«DEEWHN *Æ«DOLQD

,O3UHVLGHQW WDV6RÅ&#x2014;MHWj ZDTW ODŧŧDU ŧLQLMLHW TDEHO WPLHP LO PDUDWRQDIHMQVDGDNLOŧLQLVVRPPDPLÅ¡EXUDNLHQHWWDPPRQWD JŧDO½LÄ°GDOLVDWPLHPKDODŧTHWLVVRPPDWD·½

-HUHP\%ULIID 6HJUHWDUMX.XPPLVVMRQL5DGMX

(GZLQ*DWWX0DQXHO%ULIIDMLÅ¡XSSUHÄ°HQWDWLE·WLINLUDPLOO3UHVLGHQW WDV6RÅ&#x2014;MHWjE·WXULMDWD·DSSUH]]DPHQWJŧDUUHNRUGPLNVXEWXOLO PDUDWRQDWD·VLHJŧD[DQGLUNRQWLQZXOLPDWXOKDQÅ¡DEUHWXNROO LVVRPPDWD·½E·ULVTLUULNRVWUX]]MRQLWDONDÄ°LQ

Shoe Lane FOOTWEAR & FASHION La Ladiesâ&#x20AC;&#x2122; Wear, We r, Menâ&#x20AC;&#x2122;s n s Wear, We r, Childrenâ&#x20AC;&#x2122;s Childre renâ&#x20AC;&#x2122;ss Wear, Wea We r, Handbags, Handbags gss, Shoes, es, s, Accessories Acces Ac & much moreâ&#x20AC;¦ more reâ&#x20AC;¦ 3XPDÂ&#x2020;$GLGDVÂ&#x2020;5HHERNÂ&#x2020;6NHFKHUVÂ&#x2020;.DSS 3X 3 3XPDÂ&#x2020; XPD Â&#x2020; $GLGDV $GLGDVÂ&#x2020;5HHERNÂ&#x2020; $G GLGDV LGGDVÂ&#x2020;5HHERNÂ&#x2020;6NHFKHUVÂ&#x2020;.DSSDÂ&#x2020;3LFF Â&#x2020;5HHERN 5HHERN ERN RNN Â&#x2020; Â&#x2020;66NHFKHUV 6N 66NHF 6NH N FKHUV NHFKHUV K UVÂ&#x2020; Â&#x2020; .DSSD .DSSDÂ&#x2020;3LFFDGLOO\ . .DSSDÂ&#x2020; .D DÂ&#x2020; Â&#x2020;3LFFDG 3LF 3 3LFFDGL L FFDGGLOO\ O\\ Lorraine Lorra Lo raine Mamo

Also Als lso so St Be B Ben Benedictâ&#x20AC;&#x2122;s ene ned edi dic icctâ&#x20AC;&#x2122;s Pr Pri Primary rim ima mar ary ry School Sch Sc ch hoo ool Uniforms ool Uni Un nif iforms ifo for orm rm rms ms

Matteolo Saliba Street, Ã&#x203A;urrieq Near Bellizzi Services (Elmo Insurance) Email: lorraine_mamo@hotmail.com

Mob: 9923 8561 Tel: 2723 8561

89


35(į(17$==-21,-,(70 0,662Ŗ-(7­

,V6LQMRULQD*LJOLROD%ULIIDWLQJŧDWDWWURIHZWD·WLINLUDEŧDOD O$WWLYLVWDWDV6HQD

/,VNXOWXU ,PTDEEL $QWRLQH )DUUXJLD MLšL SSUHİHQWDW E·WLINLUD JŧD[[RJŧRO WLHJŧX ILO3HGHVWDOO X O,VWDWZD WDO0DGRQQDWDOŠLOMXOLšLHWLQDZJXUDWDILO)HVWD

,V6XU 3DXO %ULIID MLQJŧDWD WWURIHZ WD· WLINLUD EŧDOD O$WWLYLVW WDQ1DUJŧDV6HQD

,V6XU ŠLOMX ;XHUHE MLšL LSSUHİHQWDW LWWURIHZ WD· WLINLUD EŧDODOLVSRUWLYJŧDV6HQD

0UR$QGUHZ&DOOHMDMLšL SSUHİHQWDWE·WLINLUDIORNNDİMRQL WDO6HQD$QQLYHUVDUMXWDOŧDWUDWLHJŧXEŧDOD6XUPDVW 'LUHWWXUWDO%DQGD0DGRQQDWDOŠLOMX

90


,O3UHVLGHQW 2QRUDUMX WDV6RÅ&#x2014;MHWj V6XU &KDUOHV 3ROLGDQR MLQJŧDWD ULJDO EŧDOD DSSUH]]DPHQW JŧDOO NRQWULEXW NRQWLQZX WLHJŧX E·ULVT LOSURÅ¡HWW WDU ULNRVWUX]]MRQLWDO.DÄ°LQ

,G'LUHWWXU6SLULWZDOL3DWUL$GULMDQX-&DFKLDMLÅ¡LPRJŧWL WLINLUDIORNNDÄ°MRQLWDO6HQD6DÅ&#x2014;HUGRWDOLWLHJŧX

,V6XU7HGG\)DUUXJLD3UHVLGHQWWDV6RÅ&#x2014;MHWjMLSSUHÄ°HQWD WLINLUD OLV6XU *HRUJH 0LFDOOHI 9LÅ&#x2014;L 3UHVLGHQW WDO )LODUPRQLND 1D]]MRQDOL /D 9DOHWWH IORNNDÄ°MRQL WDV VHUYL]] SURYGXW I·OHMOLHW LO)HVWD ILOSUHÄ°HQ]D WDV 6XUPDVW 'LUHWWXU 0UR 'RPHQLF 'DUPDQLQ X PHPEUL RŧUDWDO.XPLWDW(Ä°HNXWWLYXDPPLUDWXULWDO)LODUPRQLND 1D]]MRQDOL /D 9DOHWWH IRVWKRP LV6XU 9LFWRU 6SLWHUL LW WLHQL PLOOHPLQ OL NLHQ VWUXPHQWDOL VDELH[ LO%DQGD /D 9DOHWWH HVHJZLW LVVHUYL]] WDJŧKD IOOHMOLHW LO)HVWD WDO 0DGRQQDWDOÅ LOMXWDVVHQD

,W7HQXU 0DOWL WD· IDPD LQWHUQD]]MRQDOL V6XU 3DXO $VFLDN MLÅ¡L SSUHÄ°HQWDW E·WLINLUD WDO3DWURÅ&#x2014;LQMX WLHJŧX ILO3URJUDPP 0XÄ°LNDOLDQQZDOL

91


35(į(17$==-21,-,(7//,662Å&#x2013;-(7­

,V6XU %HQQ\ %DOGDFFKLQR MLSSUHİHQWD VWDQGDUG WDO3DSD PLQQ VHWWNRPSOXWWD·HUEJŧDUUHJDODWLPLOO)DPLOMD%DOGDFFKLQR

,V6XU 0LFKDHO *KLJR MLSSUHİHQWD $OWKRUQ šGLG I·LVHP LO .XPPLVVMRQL%DQGD

,V6LQMXUD /LQGVH\ 2·5HLOO\ WLSSUHİHQWD JŧRWMD WD· IOXV I·LVHP LO -XQLRU &OXE

,V6XU-HIIUH\%ULIIDXV6XU$QWRLQH3DFHMLSSUHİHQWDZVRPPDWD· IOXVE·ULVTLWWNRPSOLMDWDOELQLWDONDİLQI·LVHPWDV6H]]MRQLįJŧDİDJŧ

,V6LQMXUD-XOLH$EGLOODJŧDQQRPWDO*UXSS1LVDWDOŠLOMXWDJŧPHO LOSUHİHQWD]]MRQLWDJŧKDE·ULVTLUULNRVWUX]]MRQLWDONDİLQ

,V6XU,JQDWLXV)DUUXJLD6LQGNXWDİįXUULHTZDTWLOSUHİHQWD]]MRQL WLHJŧXE·ULVTLO)HVWD

92


/(NV6LQGNXV6XU1RHO*DOHDMDJŧPHOLOSUHİHQWD]]MRQLWLHJŧXIO RNNDİMRQLWDO)HVWD

,O9LÅ&#x2014;L3UHVLGHQWWDV6RÅ&#x2014;)LO1D]]MRQDOL/D9DOHWWHLV6XUÅ HRUJH 0LFDOOHIMLSSUHÄ°HQWDWLINLUDWDORNNDÄ°MRQLOLOO3UHVLGHQWWDV6RÅ&#x2014;MHWj

,O3HULW7RQL%H]]LQDZDTWLOSUHİHQWD]]MRQLWLHJŧXE·ULVTLO)HVWDWDO 0DGRQQDWDOŠLOMX

,G'HQWLVWD 0DUOHQH )DUUXJLD ZDTW LOSUHİHQWD]]MRQL WDJŧKD E·ULVTLO)HVWD

,V6XU 1LFKRODV %ULIID MDJŧPHO SUHİHQWD]]MRQL ILQDQ]MDUD I·LVHP LO 3DUWLW/DEXULVWD²0TDEED

,V6XU 0LFKHO )DUUXJLD MDJŧPHO SUHİHQWD]]MRQL ILQDQ]MDUD I·LVHP LO3DUWLW1D]]MRQDOLVWD²0TDEED

,V6XU +HUPDQ 6FKLDYRQH ZDTW LOSUHİHQWD]]MRQL WLHJŧX E·ULVT LO )HVWDWDO0DGRQQDWDOŠLOMX

/2QRU 'U -RVHSK 6DPPXW MLSSUHÄ°HQWD NODULQHWW OLOO%DQGD 0DGRQQDWDOÅ LOMX

93


Triq Congreve :LHGL–ÇXUULHT %OXH*URWWR Tel: 21640281 Mob: 99446037 2SHQWLOOSP

94


5LQJUD]]MDPHQW ,O3UHVLGHQWIOLPNLHQPDOPHPEULNROOKDWDO.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY ML[WLHTXMLHÆ«GXGLQORSSRUWXQLWjVDELH[0,//4$/%-,55,1*5$==-$: OLVVRÆ&#x203A;MLSDUWLWDUMLVRVWHQLWXULXEHQHIDWWXULNROOKDWDODSSRƥƥNRQWLQZXWXOLVVHQDOLJÆ«DGGLHW %LVVHKHPVÆ«LÆ«WD¶NXOÆ«DGGLV6RÆ&#x203A;MHWjVHWJÆ«HWWLETD¶PLH[MD ¶OTXGGLHPXWRUJDQL]]DO)HVWDWDQWJÆ«DĪLĪDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX Ä©JXUOLODNEDUÆ«DMULGXUOHMQ$OODO,PELHUHNXO0DGRQQDOLWXOLVVHQD MÆ«DUVXQDXMDJÆ«WXQDVVDÆ«Æ«DOLPPH[[XPLOODÆ«MDUOLQLVWJÆ«XGLQLV6RÆ&#x203A;MHWj )¶GDQLONWHMMHEQL[WLHTXZNROOOLQIDNNUXXQLWROEX JÆ«DOO)UDWHOOLWDO.RQIUDWHUQLWjWDO,PPDNXODWD.XQÆ&#x203A;L]]MRQLNLIXNROOVRÆ&#x203A;MLSDUWLWDUML EDQGLVWLEHQHIDWWXULGLOHWWDQWLWDQQDUXDPPLUDWXULOLÆ«DOOHZQDPDWXOLWWQD[LO[DKDUOLJÆ«DGGHZ $JÆ«WLKRP0XOHMLOPLVWULHÆ«WD¶GHMMHP

0DZUDIO$ZVWULMDPDO%DQGD0DGRQQDWDOÅ LOMX ,QJÆ«DTDGPDO%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMXJÆ«DOVDIUDPHPRUDEEOLÆ¥HZZD .|SILQJO$ZVWULMDEHMQLOƪDGGXOƪDGGWD¶$ZZLVVX *Æ«DODNWDUGHWWDOMLLNNXQWDWMDZOLOO3UHVLGHQWWDV6RÆ&#x203A;MHWj LV6XU7HGG\)DUUXJLDIXT

$'9(57

95


* Crackers * Streamers * Balloons * * Party Poppers * Sparklers * Liedna * * Electrical Confetti * Shooters *

Raymond Mamo Director

ĂŶŶŽŶZŽĂĚ͕YŽƌŵŝYDZϭϭϭϭ Tel: 2144 1445, 2744 1445 Mob: 7944 1445 ŵĂŵŽƉLJƌŽƚĞĐŚŶŝĐƐΛŽŶǀŽů͘ŶĞƚ

TOYS & NOVELTIES

96


Mr. Gwida Competition 2013 30th June . Birgu . 7.30pm

$99,ÄŻ%,ĹŚ/$6

Vote for Omar Farrugia SMS 50614203 Personal Sponsors: Ultimate Physique Mqabba by Mariano Farrugia & Unistyler Hair Salon Mqabba by Maria Zahra

97


352*5$007$·Ŗ(/(%5$==-21,-,(7 )(67$

,OŦDPLVWD·ŠXQMX SP 3DVWD1LJKWILOSMD]]DWD¶TXGGLHPLO.DĪLQE¶GLYHUWLPHQWPXĪLNDOLSSURYGXWPLOO.DQWDQW 5HQDWR%LOMHWWLPLQJƫDQGLO*UXSS1LVDWDOƤLOMX

,OŠLPJŧDWD·ŠXQMX SP )DPLO\*DWKHULQJ$WWLYLWjVRƛMDOLƥHZZDO.DĪLQPDJƫUXIDDƫMDUEƫDOD³%OXH&RVWXPH 3DUW\´IHMQI¶DWPRVIHUDWD¶EULMXXGLYHUWLPHQWQLOWDTJƫXIOLPNLHQELOIDPLOMLWDJƫQDXQDJƫWX ELGXJƫDOO)HVWD'ƫXOE¶[HMQ

,V6LEWWD·ŠXQMX/LOOXPLQD]]MRQLWD·7ULTLO.RQYRM SP 7LQJƫDWD ELGX JƫDƛƛHULPRQMD WDO,QDZJXUD]]MRQL WDO,OOXPLQD]]MRQL ƥGLGD JƫDO 7ULT LO .RQYRMEƫDODULJDOIOJƫHOXTOVHQDPLWWZDTTLIWDV6H]]MRQLĩJƫDĪDJƫ'LQVHULVVLUILO ƥQLHQI¶ULƥOHMQLO0RQXPHQWWDO0DGRQQDWDOƤLOMXƚHULPRQMDPXĪLNROHWWHUDUMDELVVHKHP WDO%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMXIOLPNLHQPDW7IDOWDO-XQLRU&OXEOLZNROOTHJƫGLQMLƛƛHOHEUDZ OJƫHOXTLOƪDPHVVHQDPLWWZDTTLIWDJƫKRP:DUDQDVVLVWXJƫDOPL[JƫHODWDWWULT

,OŦDGGWD·ŠXQMXŦUXšLO9DUDPLQ1LŗŗD ,G'HYRWLNROOKDWD¶0DULMD,PPDNXODWDWDƫWLW7LWOXVLQJXODULPLQQWDOƤLOMXMLQƥDEUXILO.QLVMD 3DUURNNMDOLVDELH[IOLPNLHQMLOTJƫXOLOO3DWUXQDWDJƫKRPILOƪUXƥ7DJƫ+DPLQ1LƛƛD 12.30pm 5LƛHYLPHQWJƫDOOPHPEULNROOKDWDOJƫDTGDWDQ1DU0DGRQQDWDOƤLOMXƥHZZDVVDODWDO.DĪLQ SP ,VLULON[LIXWEHULNWDO,VWDWZDWDO0DGRQQDWDOƤLOMXƥHZZDLONDĪLQ'LQOLVWDWZDOLNLHQHW LUUHJDODWDPLOOPHMMHWEHQHIDWWXULV6XU0HQX9HOODILVVHQDXOLWXOODƫƫDU[KXUƥLHW UHVWDZUDWDPLV6XU5RVDULR=DPPLWDUWLVWOLNLHQJƫDPLOKD:DUDMNXQKHPPULƛHYLPHQW DQQZDOLWDOIHVWDƥHZZDONDĪLQOLJƫDOLKKXPDSXEEOLNDPHQWPLVWLHGQDVVRƛLXOSDUWLWDUML NROOKD 10.45am

,W7QHMQWD·ŠXQMX-XPLW7IDOWDOŠLOMX 3UHĪHQWD]]MRQLWDWWUDELXWIDO VDƫDPHVVQLQ TXGGLHPO,VWDWZDWDO0DGRQQDWDOƤLOMXƥHZZD O.QLVMD3DUURNNMDOL,PH[[LƛƛHULPRQMDO.DQRQNX'XQƤRUƥ6SLWHULNDSSLOODQWDO,PTDEED 6.30pm 4XGGLHVDJƫDWWIDOWDO3DUURƛƛDIOLPNLHQPDĪĪJƫDĪDJƫLPH[[L'XQ7UHYRU)DLUFORXJK 8.30pm 0DUƛEULMXĪPLOO%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMXOLMLEGDPLQQ7ULTLO0DGRQQDWDOƤLOMXXMNRPSOL JƫDOO7ULTO$ƫZD*KLJR%DUXPEDUD;ULHN0LWƫQD7UROO3DO6.DWDULQD4UHQGL6DOMDWXUD ĩXUULHT 7RUED 6SQDU )DPLOMD %ULQFDWL .LUNRS ƤXEOHZ WDG'MDPDQWL 0XUVHOOL .RQYRM WD¶ 6DQWD0DULMD.LOHE6.DWDULQD6HMED0DGRQQDWDOƤLOMX0LVVMRQLĪĩJƫLUD0DGRQQDWDO ƤLOMXXMLVSLƛƛDILO3MD]]DWD¶TXGGLHPLO.DĪLQDNNXPSDQMDWPLOOEULMXWDO3DUWLWDUML

5.30pm

,W7OLHWDWD·ŠXQMX-XPLO%DQGD0DGRQQDWDOŠLOMX SP 4XGGLHVDILO.QLVMD3DUURNNMDOLWDO,PTDEEDE¶VXIIUDƥMXJƫDOOHUZLHƫWDV6RƛL%DQGLVWLX %HQHIDWWXULPHMWLQWDV6RƛMHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMXX)UDWHOOLPHMWLQWDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD.XQƛL]]MRQLƚHOHEUDQW±'XQ0DQZHO&DUXDQD

98


 SP ,O%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMXWDƫWLOEDNNHWWDWDV6XUPDVW'LUHWWXUWDJƫKD0UR$QGUHZ &DOOHMDWHVHJZL[[LSURJUDPPYRNDOLXVWUXPHQWDOL LUUHIHULJƫDOOSURJUDPPI¶SDƥQD ,QƫHƥƥX OLV6RƛL X OSDUWLWDUML NROOKD NLI XNROO OLOODPPLUDWXUL WDO%DQGD WDJƫQD VDELH[ MDWWHQGXJƫDOGLQLVVHUDWDPXĪLNDOL)¶GDQLOSURJUDPPVHUMLƥLPIDNNDUODQQLYHUVDUMX PLWWZDTTLIWDVVH]]MRQLĪJƫDĪDJƫ

/(UEJŧDWD·ŠXQMX-XPWD·7ŧHMMLMD SP 4XGGLHVDJƫDGGLOHWWDQWLWDQQDUE¶VXIIUDƥMXJƫDOOHUZLHƫWD¶GDZNNROOKDOLWLOIXƫDMMLWKRP E¶GDQLGGHOL]]MXXJƫDOGDZNLGGLOHWWDQWLOLƫDOOHZQD-LƛƛHOHEUDGLQLOTXGGLHVDG'LUHWWXU 6SLULWZDOLWDV6RƛMHWj3DWUL$GULMDQX-&DFKLD SP ,O%DQGD 6DQ /HRQDUGX WD¶ ƪDO .LUNRS WLEGD¶ PDUƛ EULMXĪ PLOO3MD]]D WD¶ TXGGLHP LO .DĪLQWDV6RƛMHWj5RWWD3MD]]DWDO.QLVMD6SWDULO4DGLP0LNHODQƥ6DSLDQR.RQYRM WD¶6DQWD0DULMD0HQWQD.LUNRS.DWDNRPEL'XQ*HUDOG0DQJLRQ'XQ1LNRO=DPPLW .LUNRS1D]]DUHQX0LNLHO=DPPLWƪDMWWDO0DWOD.LUNRS7ULTLO0DMMLVWUD0LNHOLQD *DOHD 0LNLHO =DPPLW 'XQ *HUDOG 0DQJLRQ .DWDNRPEL .RQYRM WD¶ 6DQWD 0DULMD 9HQXWLƪDMWWDO0DWOD'XQ$Qƥ0DOOLD1D]]DUHQX7ULT.DUPHQX&LDQWDU3MD]]D SP ,OPDUƛLNRPSOLELOEULMXWDV6RƛMLXO3DUWLWDUMLJƫDO7ULT6DQ%DĪLOMX3MD]]D.DUPHOX 9DOOHWWD'XOXULXMLQWHPPTXGGLHPLO.DĪLQWDV6RƛMHWj

,OŦDPLVWD·ŠXQMX/(ZZHO-XPWDW7ULGX SP 4XGGLHVDNDQWDWDELOSULHGNDPLQQ'XQ0DUN$QGUH&DPLOOHUL,TDGGHV'XQ5D\PRQG &DVVDUIORNNDĪMRQLWDOVHQDVDƛHUGR]MXWLHJƫX:DUDMNXQKHPP/LWDQLMD$QWLIRQDX ƚHOHEUD]]MRQL(ZNDULVWLND SP ,O%DQGD0DULMD$QQXQ]MDWDWD¶ƪDO7DU[LHQWLEGDPDUƛEULMXĪPLOO3MD]]DWD¶TXGGLHP LO.DĪLQ WDV6RƛMHWj 5RWWD 3MD]]D 'XOXUL 7ULT LO3DUURƛƛD 7ULT LO)MXUL 9DOOHWWD 6DQ%DĪLOMX6DQ0LNLHO0LVUDƫLO)LGZD0WHUUTD.RQYRMWD¶6DQWD0DULMD%DUULHUL ƪDUULƥLHWƤRUƥ0DQJLRQWD¶6HWWHPEUX%DUULHULƪDUULƥLHW0WHUUTD.RQYRMWD¶ Santa Marija, Karmenu Ciantar, Pjazza. SP %OHQWXĪMDĪPXXOEULMXWDĪĩJƫDĪDJƫXO3DUWLWDUMLWDV6RƛMHWjLOPDUƛLNRPSOLPDWXOLO 3MD]]D7ULT6DQ%DĪLOMXXMLQWHPPTXGGLHPLV6HGHWDV6RƛMHWj

,OŠLPJŧDWD·ŠXQMX/$ŧŧDU-XPWDW7ULGX 8:00am Quddiesa Kantata. SP 4XGGLHVD .DQWDWD ELOSULHWND PLQQ 'XQ 0DUN $QGUH &DPLOOHUL ƚHOHEUDQW 'XQ ƤRUƥ 6FKHPEUL9LƛL3DUURNXWDO0TDEED:DUDMNXQKHPP/LWDQLMD$QWLIRQDXƚHOHEUD]]MRQL (ZNDULVWLND SP ,O%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX O(ZZHO %DQGD PZDTTID IO,PTDEED WDJƫWL ELGX JƫDOO PDUƛWDQWULQRPDWWDO$ƫƫDU7ULGX,O%DQGDWNXQLPPH[[LMDPLV6XUPDVWWDJƫKD0UR $QGUHZ &DOOHMD )9&0 DNNXPSDQMDWD PLOODPPLUDWXUL QXPHUXĪL WDJƫKD ,O%DQGD WLEGDGDQLOPDUƛPLOO3MD]]D6DQWD.DWHULQD6DQ,QQRƛHQ]MXƚDYL6DQWD0DULMD6DQWD

99


.DWHULQD .DUPHQX &LDQWDU W¶$SULO 0LVUDƫ LO)LGZD 7ULT LO WD¶ 6HWWHPEUX 7ULTLOƪDUULƥLHW0LVUDƫLO)LGZD4DWWDUDXQGXUXJƫDOWULT.&LDQWDU SP %OHQWXĪMDĪPXXOEULMXWDĪĩJƫDĪDJƫXO3DUWLWDUMLWDV6RƛMHWjLOPDUƛLNRPSOLWXO7ULT . &LDQWDU JƫDOO3MD]]D WD¶ TXGGLHP LO.DĪLQ E¶GLPRVWUD]]MRQL EOLVWDWZD WDO0DGRQQD WDOƤLOMXWDOYDUDONELUD SP ,WWUDGL]]MRQL WLVVRNWD X I¶GDQ LOZDTW QDVVLVWX JƫDWWOXJƫ WDO,VWDZD WDO0DGRQQD IXT LOSHGHVWDOODNWDUPDJƫUXIPLQQDEƫDODO9DUDO.ELUD,PPHGMDWDPUHQWZDUDVVHUDWD WNRPSOL IXT LOSODQƛLHW PHUDYLOMD X WLƥL IL WPLHPKD ELOƫUXT WDQQDU WDODUW ILW7ULT . Ciantar.  ƪDMU VSHƛMDOL OLV6H]]MRQL ĩJƫDĪDJƫ 0DGRQQD WDOƤLOMX OL JƫDO VHQD RƫUD THJƫGLQ MRUJDQL]]DZGDNNROOXULNMHVWILOPDUƛLWXOLOƥLPJƫDWDO)HVWD

,V6LEWWD·ŠXQMX/HMOLHWLO)HVWDWDO0DGRQQDWDOŠLOMX 8.00am 8.30am DP SP SP SP SP SP SP

Quddiesa Kantata. 6HUYL]]WD¶4UDUILVVHGHWDV6RƛMHWjPLGGLUHWWXU6SLULWZDOL3DWUL$GULMDQX-&DFKLDVDODP 6HUYL]]WDOTUDUILO.QLVMD3DUURNNMDOL 6HUYL]]WDOTUDUILO.QLVMD3DUURNNMDOLVDVSP,QƫHƥƥXNRPELH[WHUVTXJƫDOOTUDUX WTDUELQILO)HVWD *ƫDVDU6ROHQQLELOYXƛLMLHW6DOYH/LWDQLMD$QWLIRQDXƚHOHEUD]]MRQL(ZNDULVWLNDPLOO :LVT5HYHUHQGX.DSSLOODQ.DQRQNX'XQƤRUƥ6SLWHUL 4XGGLHVD.DQWDWDELVVHKHPWDO.RUWDO3DUURƛƛD ,O%DQGD)LODUPRQLND1D]]MRQDOL/D9DOOHWWHWLEGDPDUƛPLQQWULT6DQWD.DWHULQDJƫDOO SMD]]DXWNRPSOLJƫDOWULT6DQ%DĪLOMXWULTLO.DUPHOXXOSMD]]D 7DƫW LOEDNNHWWD WDV6XUPDVW 'LUHWWXU WDJƫKD 0UR 'RPHQLF 'DUPDQLQ LO)LODUPRQLND 1D]]MRQDOL/D9DOOHWWHWHVHJZL[[LSURJUDPPPXĪLNDOLYDUMDWIXTLO3ODQƛLHU0HUDYLOMD ,O%DQGD)LODUPRQLND1D]]MRQDOL/D9DOOHWWHWNRPSOLE¶PDUƛPLOOSMD]]DWD¶TXGGLHPLO NDĪLQJƫDOWXOWULT.&LDQWDUIHMQLWWHPPLVVHUYL]]WDJƫKDEO,QQXOLOO0DGRQQDWDOƤLOMX

,OŦDGGWD·ŠXQMX-XPLO)HVWDWDO0DGRQQDWDOŠLOMX DP 4XGGLHVDEO2PHOLMDIXTLO0DGRQQD DP 4XGGLHVDEO2PHOLMDIXTLO0DGRQQD 9.00am 4XGGLHVD6ROHQQLNNRQƛHOHEUDWDLPPH[[LMDPLOO:LVT5HYHUHQGX.DSSLOODQLO.DQRQNX'XQ ƤRUƥ6SLWHUL:DUDO(YDQƥHOMXMVLULO3DQLƥLHUNXGZDULOƫDMMDXOYLUWXMLHWWDO0DGRQQDWDƫWLW 7LWOXWDOƤLOMXPLQQ3DWUL0DUWLQ0DPR/RUNHVWUDWNXQLPPH[[LMDPLV6XUPDVW7RQ\3DFH DP 4XGGLHVDEO2PHOLMDIXTLO0DGRQQDILO.DSSHOODWD¶6DQ%DĪLOMX DP 4XGGLHVDEO2PHOLMDIXTLO0DGRQQD DP 4XGGLHVDEO2PHOLMDIXTLO0DGRQQD SP ,O%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX WDJƫWL ELGX JƫDOOPDUƛ WUDGL]]MRQDOL X WDQW SRSRODUL WD¶ 1RIVLQKDU,OPDUƛMLEGDPLQQTXGGLHPLO.DĪLQXMJƫDGGLPLQQ7ULTLO3DUURƛƛD)MXUL 3DUURƛƛD9DOOHWWD/DQƥDVD6DQ%DĪLOMXJƫDOO3MD]]DWD¶TXGGLHPLO.DĪLQWDV6RƛMHWj ,OPDUƛMLOƫDTLOTRIROWLHJƫXKHNNNLIPLQQTXGGLHPLO.DĪLQMLVVRNWDJƫDO7ULTLG'XOXUL XMGXUOXUDJƫDOTXGGLHPLO0XQLƛLSMXWDO.XQVLOO/RNDOLJƫDO7ULTLO3DUURƛƛD PDJƫUXID

100


6.00pm SP 7.00pm

8.15pm

 SP SP

 SP

EƫDODW7ULTWDQ1RIV XO3MD]]DWDO.QLVMDE¶NRQNOXĪMRQLTXGGLHPLO.DĪLQJƫDOOƫDEWD tat-3.00pm ,O%DQGD µ0DULD 0DWHU *UDWLDH¶ WD¶ ƪDĪĩDEEDU WLEGD PDUƛ PLQQ WULT LO3DUURƛƛD JƫDOO Pjazza. ,O%DQGD6DQW¶$QGULMDWD¶ƪDO/XTDWDJƫPHOPDUƛPLQQ7ULT6DQWD.DWHULQDVDO3MD]]D ,OTRIROWDO)HVWDZDVDO-LQJƫDWDELGXJƫDOOƪUXƥWDO3XUƛLVVMRQLEO,VWDWZDWDQW JƫDĪLĪDXGHYRWDWDO0$'211$7$/Ƥ,/-8+DZQKHNNLQƫHƥƥXOLG'HYRWL 6RƛL X 3DUWLWDUML NROOKD WDO0DGRQQD VDELH[ LNXQX I¶SRVWKRP IXT L]=XQWLHU WDO.QLVMDVDELH[QDJƫWXWLVOLPD[LHUTDOLO2PPQD0DULMD,PPDNXODWDWDƫWLW WLWOXXQLNXPLQQ7$/Ƥ,/-8JƫDOOƫUXƥWDO3XUƛLVVMRQL'HYRWDEOLVWDWZDWDO 0DGRQQDWDOƤLOMX 0XPHQW WDQW PLVWHQQL PLGGHYRWL NROOKD WDO0DGRQQD KXZD OZDTW PHWD O,VWDWZD $UWLVWLND WDO0DGRQQD WDOƤLOMX WDVDO ILO3MD]]D HZOHQLMD WDO ,PTDEEDTXGGLHPLO.DĪLQWDV6RƛMHWj/HĪHNX]]MRQLWDO,QQXOLOO0DGRQQD WDOƤLOMX[RJƫRONODVVLNXWDV6XUPDVW-RVHSK'DUPDQLQIXTOLULNDWDOSRHWD 'XQ)UDQV&DPLOOHULKXZDOTRIROWD¶GLQLOSDUWL'LQLOSDUWLWDOSXUƛLVVMRQL WNXQ LSSUHĪHQWDWD PLV6XU 0LFKDHO 6FLRUWLQR OL ZNROO MDTUD VLOWD OHWWHUDUMD 0DUMDQDPDUEXWDPDO)HVWD,QƫHƥƥXOLG'HYRWLNROOKDVDELH[MLHƫGXVHKHP DWWLYVDELH[LONROOIOLPNLHQI¶NRPXQLWjZDƫGDQDJƫWXƥLHKXQIDƫƫUXOLO2PPQD 0DULMDOLWDQWQJƫRĪĪXELOTDOE 0DGGƫXOWDO3XUƛLVVMRQLWLWNDQWDO$QWLIRQDXVVLUƚHOHEUD]]MRQL(ZNDULVWLND,OPXĪLND OLVHUWLQGDTTWNXQWDƫWLGGLUH]]MRQLWD¶0UR7RQ\3DFH +HNNNLIWLQWHPPLƛƚHOHEUD]]MRQL(ZNDULVWLNDƥHZZDO.QLVMD3DUURNNMDOLO*ƫDTGD WDQ1DU WDV6RƛMHWj IOLPNLHQ PDOIDPLOMDUL WDJƫKRP WDJƫPHO LUULQJUD]]MDPHQW WDJƫKD ƥHZZD O.QLVMD ,NXQ ƥHVW IHUP VDELƫ MHNN LONROO IOLPNLHQ PDOIDPLOML WDJƫQD QLQJƫDTGX IOLPNLHQ PDO.DSSLOODQ WDO3DUURƛƛD VDELH[ QDJƫOTX GLQ LO)HVWD IOLPNLHQ E¶ULQJUD]]MDPHQW¶O$OODO,PELHUHNXOLO2PPXX2PPQD0DULMD,PPDNXODWDWDƫWLW WLWOX'HYRWPLQQ7$/Ƥ,/-8 ,O%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMXWDJƫPHOLOPDUƛWDODƫƫDUOLMLEGDPLQQ7ULT.&LDQWDUVDO 3MD]]DWD¶TXGGLHPLO.DĪLQ

,W7QHMQWD·ŠXQMX/*ŧDGDWDO)HVWD ,V6RƛLXO3DUWLWDUMLNROOKDKXPDPƫHƥƥDELH[MDJƫWXOJƫDMQXQDWDJƫKRPELH[MLĪĪDUPD ODUPDUNLIXNROOIHMQLNXQLQƫDUDTLQQDUELH[LQQDGGIXOLVWHVVJƫHOLHTLPLQQNXOOSHULNOX SP 7LQJƫDWDELGXJƫD[[DODWDWUDGL]]MRQDOLWDOJƫDGDWDOIHVWD'LQWLWODTPLQQTXGGLHPLO .DĪLQ%ƫDONXOOVHQDOHZZHOLPPRUUXO$UPLHUXZDUDQLUƫXOKDJƫDO%DƫDULƛƚDJƫDT SP +HNNNLILOFDUFDGHWDVDOOXUDIO,PTDEEDVHUWLƥLRUJDQL]]DWD7LPSDQD1LJKWILO.DĪLQ %LOMHWWLPLQJƫDQGLOPHPEULWDO.XPLWDWWDQ1LVD

101


B BOV Mobile ffast, simple and secure a P with BOV Mobile - an innovative service that Pay a allows you to pay anyone easily from your mobile p phone, regardless of where you are. Download the fr free app and register today. Your success is our goal. Y

BOV MOBILE B 2131 2020 I bov.com 2 Terms and conditions apply. T Issued by Bank of Valletta p.l.c. 58, Zachary Street, Valletta VLT 1130 - Malta Android is a registered trademark of Google Inc.

BIMBI BABY SHOP /PX0QFOBU4JÇ&#x203A;Ç&#x203A;JFXJ 1KB[[B4BO/JLPMB

From Mum To Mums For mother to be, newborns and toddlers All Brands under one roof 5FM .PC TIBSPODBMVT!HNBJMDPN


(63(5-(1=$77$·' '$5%$ ,O)UDWHOODQ]DWWDO,PPDNXODWD. .XQÅ&#x2014;L]]MRQLII·5XPD

,O4GXVLMD 7LHJŧX ,O3DSD )UDQšLVNX ZDTW LOTXGGLHVD OL VDUHW IL 3MD]]D6DQ3LHWUXLOŦDGGWD·0HMMXI·[LWDNRQWLQZD

'HOHJD]]MRQL WDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNNXODWD .XQÅ&#x2014;L]]MRQL ILO SMD]]D WDO9DWLNDQ IWLW WDOŧLQ TDEHO PD EGLHW LOTXGGLHVD PLOO TGXVLMDWLHJŧX3DSD)UDQÅ¡LVNX

0HWD O3DSD (PHULWX %HQHGLWWX ;9, LVVHQD ORÆ«UD QLHGD VVHQD WDO¿GL Ã&#x20AC; ZDÆ«GD PL[[HZTDW WLHJÆ«X NLHQ OL MLWODTTJÆ«X OIUDWHOODQ]L NROOKD WDGGLQMD I¶Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL ZDÆ«GD OL NHOOKD VVHÆ«Æ« Ã&#x20AC;HZZHO WPLHP LOÆ¥LPJÆ«D WD¶ 0HMMX 'DQ MLNNRQIHUPD OLPSRUWDQ]D WD¶ GDZQ ODVVRÆ&#x203A;MD]]MRQLMLHW ODMÆ&#x203A;L ¿O.QLVMD WDOOXP I¶HUD IHMQ LOÆ«LQ JÆ«DOOYRORQWDUMDW THG MRQTRV NXOO PD¶ MPXU *Æ«DOKHNN NLHQ RYYMX OL ZDUD UULĪHQMD WLHJÆ«X LV VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVXU 3DSD )UDQÆ¥LVNX MVHJZL GDN OL NLHQ Æ¥D EHGD OSUHGHÆ&#x203A;HVVXU +HNN JUD]]L JÆ«DOONXQWDWWL OL NHOOQD PD¶ IUDWHOODQ]L RÆ«UD ORNDOL XUHMQD [[HZTD OL QDWWHQGX X PLQQ KHPP VDUX ONXQWDWWL ELH[ GLQ LOPDZUD TDVLUD LĪGD WDQW VLQML¿NDWWLYD ¿O%HOW (WHUQD VDUHW UHDOWD¶ JÆ«DOO )UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL 0HWD OYLÆ&#x203A;L UHWWXU WDOIUDWHOODQ]D WDQL OLQNDULJX ELH[ QDJÆ«PHO ODUUDQÆ¥DPHQWL PHÆ«WLHÆ¥D ELH[ QLWLOJÆ«X 5XPD JÆ«DO GLQ ORNNDĪMRQL QLVWTDUU OL OTDMWKD ELOIHUÆ« X GORQN ZDVDO LOMXP WDW WD¶ 0HMMX IHMQ LOWTDMQD JUXSS VDELÆ« WD¶ VHEJÆ«D PLQ QLHV ODMUXSRUW ELH[ QDTEGX WULTLWQD OHMQ 5XPD VDELH[ QLHÆ«GX VHKHP ¿Æ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQLMLHW ,OSURJUDPP JÆ«DO GDZN NROOKD OL NLHQX VHU MDWWHQGX PLQQ 0DOWD NLHQ ZLHÆ«HG NRPXQL IHMQ LV6LEW WD¶ 0HMMX NPLHQL ¿OJÆ«RGX NHOOQD SHOOHJULQDƥƥ IXT LO TDEDU WD¶ 6DQ 3LHWUX Æ¥RO%DĪLOLND IHMQ KHPP Æ¥HMQD PGDZZUD X WODEQD Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ TDVVLV OL NLHQ THG MLHÆ«X Æ«VLHEQD WXO LOMXP NROOX 0D VHWJÆ«D[ MRQTRV OL QĪXUX VVLWL HZOHQLQ IRVWKRP ORTEUD WDO%HDWX 3DSD ƤZDQQL 3DZOX ,, 6DQ 3LMX ; X 6DQ *LUJRU LO.ELU :DUD NLI UDMQD WHPS EHOOH]]D TELOQD EHMQLHWQD VVHEJÆ«D OL DÆ«QD OL PPRUUX QDUDZ VLWL RÆ«UD EÆ«DO QJÆ«LGX DÆ«QD 6DQ *LRYDQQL /DWHUDQR 6FDOD 6DQWD NLI XNROO LO.QLVMD WD¶ 6DQWD &URFH LQ *HUXVDOHPPH OL WLSSRVVMHGL Æ«DIQD UHOLNZL WDO3DVVMRQL IRVWKRP PXVPDU X ELÆ&#x203A;Æ&#x203A;D PLOOJÆ«XGD WDVVDOLE ,OÆ«LQ

PDODMU LWLU X ¿WSP LOSURJUDPP NLHQ MJÆ«DMMWLOQD VDELH[ EÆ«DOD JUXSS WDOOLQJZD QJOLĪD QDWWHQGX JÆ«DOO NDWHNHĪL PRJÆ«WLMD OLOQD PLQQ ,VTRI ,QJOLĪ ¿O.QLVMD WD¶ 6DQWD 0DULD LQ 7UDVSRQWLQD Æ¥R 9LD 'HOOD &RQFLOLD]LRQH :DUD Æ«DGQD VHKHP EÆ«DOD IUDWHOODQ]D VHZ ¿OTDUL NLI XNROO PHWD WWHOOJÆ«X ORIIHUWL ¿OTXGGLHVD OL VDUHW DSSRVWD JÆ«DOLQD ,OMXP WDQW PLVWHQQL WDOƪDGG ZDVDO IHMQ VEDÆ«QD NPLHQL ELH[ LQNXQX PLQQ WDOHZZHO ¿OSMD]]D PLQÆ«DEED OL WOLHWD PLQQKD NHOOKRP MLHÆ«GX VHKHP ¿OSXUÆ&#x203A;LVVMRQL WD¶ TDEHO PD WLEGD OTXGGLHVD PDO3DSD )UDQÆ¥LVNX 1JÆ«LG LGGULWW PD WDQW[ NRQQD [RUWLQD WDMED PLQÆ«DEED OIDWW OL I¶[LWD TDOLOD X PLQJÆ«DMU XPEUHOHO Æ«DGQD VHKHP VÆ«LÆ« ¿OTXGGLHVD X GLQ LÆ&#x203A;Æ&#x203A;LUNRVWDQ]D VDUUIHW VDELH[ VLEQD SRVWQD TXGGLHP QHWW ¿OÆ¥HQE WDODUWDO IRUVL PHWUL µO ERJÆ«RG PLQQ IHMQ NLHQ MLNNRQÆ&#x203A;HOHEUD O4GXVLMD 7LHJÆ«X O3DSD .HOOQD [[RUWL OL ELHUHN XNROO LONDUORWWD EDMGD OL VHU LQĪRPPX E¶WDQW JÆ«RĪĪD DSSDUWL OL UDMQLK IHUP YLÆ&#x203A;LQ PHWD ULNHE LONDUR]]D VDELH[ NLI LQKL ONRQVZHWXGQL NXOO QKDU WD¶ ƪDGG MDJÆ«PHO LGGDZUD PDO3MD]]D +HNN NLI LQWHPPHW LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL X I¶NRQIXĪMRQL VÆ«LÆ«D TDOE PDVVD HQRUPL WD¶ QLHV X NLI JÆ«HGW TDEHO I¶[LWD PD WDTWD [HMQ TEDGQD WULTLWQD OHMQ 6WD]LRQH 7HUPLQL IHMQ PLQQ KHPP Æ«DGQD OIHUURYLMD OL Æ«DGLWQD %RORJQD PLQQ IHMQ ZDVDOQD E¶WLWMLUD GLUHWWD YLÆ&#x203A;LQ QRIV LOOHMO %¶KHNN LQWHPPHW HVSHUMHQ]D RÆ«UD EDUUD PLQQ [WXWQD JÆ«DOO)UDWHOODQ]D OL VHJZLHW GLN WDVVHQD ORÆ«UD Æ¥R 0RQUHDOH 6TDOOLMD ¿OZDTW OL QLWWDPDZ OL ¿OIXWXU MLQTDOJÆ«X LNWDU RSSRUWXQLWDMLHW VLPLOL JÆ«D[ OHVSHUMHQ]L OL MÆ«DOOX ¿N KXPD WLINLULHW OL MLETJÆ«X PLHJÆ«HN JÆ«DO JÆ«RPURN 0DULR0LFDOOHI 103


Qrendi Boççi Club We open every evening from Tuesday to Saturday and for Sunday Lunch Enjoy the best service in a friendly atmosphere Fully airconditioned & live sports on big screen

Call us on: Manuel 9927 4133 Reuben 9984 4629 Tel: 2768 9782


,66,1-85$/,; ;,5)(70 0,//Ŧ$Š5$

.XOÆ«DGG JÆ«DQGX OLVWRUMD WLHJÆ«X [¶MLUUDNNRQWD   KHNN XNROO VHU QDJÆ«PHO MLHQ EÆ«DOD VNXOWXUU X KHNN XNROO VHU WDJÆ«PHO OLVWDWZD UHSOLND WDO0DGRQQD WDOƤLOMX PDJÆ«PXOD PLOOÆ¥HEOD 0DOWLMD ZLVT DNWDU ,PTDEELMD PDTWXJÆ«D PLVVLW WDV6RÆ&#x203A;MHWj 0XĪLNODL 0DGRQQD WDO ƤLOMX .LHQHW LVVHQD PHWD JÆ«DOOÆ«DEWD WD¶6HWWHPEUX EHGD MVLU LWWZDTTLHJÆ« WDONDĪLQ ELH[ PLQÃ&#x20AC;RNX MLQEHQD ZLHÆ«HG Æ¥GLG X DNEDU OL MNXQ MLVWD¶ MVHUYL JÆ«DĪĪPLQLMLHW WD¶ OOXP 'HÆ&#x203A;LĪMRQL WD¶ NXUDƥƥ NELU OL WWLHÆ«GHW PLOO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY ELH[ GDQ LOSURÆ¥HWW KHNN PDMHVWXĪ MLQEHGD %Æ«DOD NXQWUDWWXU LQWJÆ«DĪHO Æ«LMD 0LFKHO )DUUXJLD WD¶ *HMWDQ OL KXZD XNROO SDUWLWDUMX WDOLVWHVV 6RÆ&#x203A;MHWj ,OELQL EHGD QLHĪHO Æ¥PLHOX ,WWXUHWWD WDONDĪLQ OL NLHQHW WLGKHU PLQQ NXOO UDÆ«DO YLÆ&#x203A;LQ I¶GDTTD WD¶ DQTDV PLQQ Æ¥LPJÆ«D VSDUL[[LHW JÆ«DO GHMMHP 7DÆ«W LVVRUYHOMDQ]D tal-SURMHFWPDQDJHU -RH $EGLOOD 0LFKHO Ã&#x20AC;LPNLHQ PDO Æ«DGGLHPD WLHJÆ«X EGHZ LÆ&#x203A;DTDOTX WXQQHOODWL WD¶PDWHUMDO µO EDUUD ELH[ E¶KHNN MLQIHWDÆ« VSD]MX Æ¥GLG JÆ«DVVHGH OÆ¥GLGD WDV6RÆ&#x203A;MHWj 7UDNN ZDUD WUDNN VXODU ZDUD VXODU E¶ƫDIQD VRJUX E¶ƫDIQD WEJÆ«DWLMD X E¶VHQV NELU WD¶ [RJÆ«RO LWWOLHW VXODUL OL NLHQX MLIIXUPDZ LONDĪLQ WDOƤLOMX NLHQX WZDTTJÆ«X ,IIXUPDW IHWÆ«D HQRUPL JÆ«D[ ĪGLHG PD¶ GDN OL NLHQ KHPP OLVSD]MX WD¶ IHMQ NLHQ KHPP LOPLWÆ«QD Z LVVD QTDOEHW ,QVWDEHW XNROO LONDQWLQD OL NLHQHW LQWUDGPHW Ã&#x20AC; PHWD NLHQ Æ¥LH PLEQL LONDĪLQ OL WZDTTD¶ LVVD 'LQ WQDGGIHW X WNDEEUHW ELOOL WTDWWD¶OEODW ELOMDFNKDPPHU U fejn TDEHO NLHQ KHPP OLVTDT ELVZLW LONDĪLQ 0LQQ KHPP LQGXQDMQD [L NZDOLWD¶ WD¶ EODW VD¿ KHPP WDÆ«W LONDĪLQ X WDÆ«W LOSMD]]D NROOKD ƤHEOD SXUD EDMGD PLQJÆ«DMU OHEGD GLIHWW 0LQQ GLQ OLQIRUPD]]MRQL VWDMQD QLP[X JÆ«DOO SDVV OL MPLVV LWWÆ«DI¿U WD¶WDÆ«W LONDĪLQ NROOX ELH[ LNXQ MLVWD¶ MVLU EDVHPHQW *Æ«DO GDQ L[[RJÆ«RO Æ¥LH DYYLÆ&#x203A;LQDW 7RQL &DPLOOHUL WDO)UDQÆ&#x203A;LĪ OL ELOPDNQD PRGHUQD

O,VNXOWXU$QWRLQH)DUUXJLDZDTWIDİLPL[[RJŧROWDO,VWDWZDWDOšHEHO LPQDTT[DIXTLOSHGHVWDOOWDJŧKDGLVLQQX[RJŧROWLHJŧXVWHVV

WLHJÆ«X VHWD¶ MDTWD¶ WULQND WD¶ SLHGL IRQGD PLQJÆ«DMU PD MGDPGDP ODSSRƥƥL WD¶ PDÆ¥HQEKD ,QTDJÆ«WHW WULQND WXO LONDĪLQ NROOX X [¶ƫLQ ZDVDO ELH[ MDTWD¶ IHMQ TDEHO NLHQ KHPP LOPLWÆ«QD Æ¥LH GHÆ&#x203A;LĪ OL PLQQ KHPP MLQTDWJÆ«X [L EORNNL ELVVLVWHPD WDOLVSQDMMDU -RH $EGLOOD WD¶ /RQ]X

GDÆ«DO JÆ«DO GLQ LOELÆ&#x203A;Æ&#x203A;D [RJÆ«RO 3HUPH]] WD¶ EHUDPLQD X VSQDMMDU WHNQLND OL NLHQX MXĪDZ PLVVLULMLHWQD ¿OEDUULHUL -RH TDWWD PDGZDU JÆ«R[ULQ EORNND WD¶ TLVLHQ GLIIHUHQWL LPPD NROOKD PLQQ Æ¥HEOD WDMED Z EDMGD PPHQV .LHQ KDZQ OL -RH $EGLOOD DYYLÆ&#x203A;LQDQL X TDOOL ³,QW VHU WLVNROSLOQD [L GDUED VWDWZD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX ELH[ IRUVL QNXQX QLVWJÆ«X QSRƥƥXKD ¿ Æ¥QLHQ ¿UUDÆ«DO" 8 E¶KHNN LQNXQX TWDMQD [[HZTD WD¶ Æ«DIQD SDUWLWDUML´ -LHQ JÆ«RÆ¥ELWQL OLGHD X DÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWWDMW LOSURSRVWD OL QLVNROSL UHSOLND WDO LVWDWZD JÆ«DONHPP PD NLQLW[ LOOLQMD WD[[RJÆ«RO WLHJÆ«L ,QIDWWL ODUWL WLHJÆ«L KLMD EED]DWD IXT GLN PRGHUQD DUWL DVWUDWWD X NLHQHW V¿GD LPPHQVD JÆ«DOLMD JÆ«D[ QDI NHPP WDOƤLOMX KLMD JÆ«DĪLĪD IHUP PDO,PTDEELQ X ULGW OL NHPP MLVWD¶ MNXQ QDYYLÆ&#x203A;LQD OHMQ GLN RULÆ¥LQDOL

105


PO Box 6, Ă&#x203A;urrieq ZRQ 01 Telephone: (+356) 2164 1432 / 2164 0660 Mobile: (+356) 9945 5015 e-mail: jsphgauci@yahoo.co.uk

1RIIUXVHUYL]]LEĂ?DO Â&#x2021;)XPLJD]]MRQL Â&#x2021;.RQWUROOWDOLQVHWWLOLMWLUXFRFNURDFKX ZLUGLHQ Â&#x2021;.RQWUROOWDÂŞÂ&#x2039;ULHGHQ Â&#x2021;.RQWUROOWDÂŞWHUPLWHVXPLWHV Â&#x2021;7UDWWDPHQWWDVVXVDWDOLQMDP Â&#x2021;3URGRWWLJĂ?DOOSHVWFRQWURO dHPSHOMHZLEJĂ?DWHPDLOJĂ?DODNWDU informazzjoni

Some services we offer are: Â&#x2021;)XPLJDWLRQ Â&#x2021;)O\LQJ &UDZOLQJ9HUPLQ Â&#x2021;5RGHQW&RQWURO Â&#x2021;7HUPLWHDQG0LWH&RQWRO Â&#x2021;:RRGZRUP7UHDWPHQW Â&#x2021;3HVW&RQWURO3URGXFWV Call or e-mail us for further information

Ă&#x203A;epp Skip Hire

Joseph Mifsud

Rochelle, 7ULT,QQRoHQ]=DPPLW 0TDEED04% Tel: Mob: 106

NagË&#x2122;mlu alterazzjonijiet fâ&#x20AC;&#x2122;kull tip taâ&#x20AC;&#x2122; bini


,V6LQMXUD0DURXVND&DXFKL'HEDWWLVWDDNNXPSDQMDWDELGGDTT WDOYMROLQPLV6XU7\URQH%DUEDUDWDTUDOSRHİLMD´:DVDOµPLNWXED PLO,VNXOWXULQQLIVXXOLTHGQLSSXEOLNDZI·SDšQD

,O%DQGD 0DGRQQD WDOŠLOMX DQLPDW LVVHUDWD E·GDTT WD· VLOWLHW 0DUMDQL ELVVHKHP WDO.DQWDQWD ,PTDEELMD SDUWLWDUMD WDOLVWHVV 6RŗMHWjLV6LQMRULQD&KU\VWDO%XJHMD

,OEORNRN OL QTDWJƫX WWLHƫGX NROOKD ÀJƫHOLHTL WDO SRVW WDQQDU X [[RJƫRO IXT LONDĪLQ WNRPSOD ƥLUMD NRQWUD OƫLQ ELH[ NHPP MLVWD¶ MNXQ MLWOHVWD [[RJƫRO SHUHVVOLNLHQXUHVTLQLO)HVWLƚHQWLQDUML 'LN NLHQHW OLGHD WD¶ -RH $EGLOOD OL WLƥL PĪDQĪQD VWDWZDUHSOLNDELH[WLNNRPPHPRUDOHZZHOƚHQWLQDUMX WDV6RƛMHWj ,[[HZTD NLHQHW OL WLWOHVWD VDODƫƫDU WDO LĪGD PLQƫDEED ƛLUNRVWDQ]L OL ƥUDZ L[[RJƫRO IXT OLVWDWZD QEHGD DNWDU WDUG 0LQQ GDNLQKDU VWHVV JƫDOOƫDEWDWD¶-DQQDU)UDULQEHGDL[[RJƫROELH[ LQNXQXQLVWJƫXLQƥLEXOSHUPHVVLQHƛHVVDUMLJƫDOOSRVW IHMQLQWJƫDĪHOXNLHQPL[WLHT,QWJƫDĪHOLOƥQLHQĪJƫLUOL KHPPPDƥHQELOƥLEMXQ¿OE\SDVVLQWXQLHĪHOPLQQWULT .DUPHQX &LDQWDU ƤLH DYYLƛLQDW LOSHULW7RQL %H]]LQD ELH[ MDJƫPHO LOSMDQWL WDOƥQLHQ LQNOXĪD O,VWDWZD WDO 0DGRQQD:DUD OL OSHULW UD [¶JƫDQGQD I¶UDVQD ƫDUHƥ E¶GLVLQQVHPSOLƛLLĪGDLPSHNNDEOL$SSOLNDMQDO0(3$ XQƫDUƥLOQDOSHUPHVV )¶1RYHPEUXLQEHGD[[RJƫROIXTOLVWDWZD)O WD[[DKDUWQLĪĪOHWPLOOSRVWWDQQDULOEORNNDOLNRQW JƫDĪLOWPLOOƫDIQDOLNLHQXƥHZPDTWXJƫDXWZDVVOHW¿ ƥQLHQ WD¶ /RQ]X 0LIVXG 7D¶7XQHV ¿V6HMED IHMQ KX RIIUDOSRVWIHMQNLHQHWVHUWLƥLVNROSLWD,OƥDUUWDOEORNND

PLOOSRVW WDQQDU VDU JUD]]L OLO -RH =DKUD WD¶ 6LQQD OL VLOLIQD ONUHMQ EL[[X¿HU WLHJƫX 0LFKHO )DUUXJLD ƥDU LOEORNND ELWWUDNN VDV6HMED .LHQHW RSHUD]]MRQL IWLW GHOLNDWD 0DVVD WDTEHĪ LVVHED¶ WXQQHOODWL OL WULG WLƛƛDTODT X WLWZDTTDI ¿OSRVW IHMQ VHU WLƥL PLUTXPD /JƫDGDQLIWDNDU¿OWD¶1RYHPEUXLQVWHPJƫDW OHZZHOGDTTDWD¶PD]]DIXTOLVNDUSHOOXE¶KHNNEGLHW ODYYHQWXUDWD¶6,77;+856ƪ$ƪELH[PLOOEORNND WLƥL VNROSLWD [ELKD UHSOLND WDOLPPHQV PHTMXPD WDO 0$'211$7$/Ƥ,/-8-XPZDUDMXPGDTTDZDUD GDTTD [[RJƫRO EHGD MLIIRUPD Z LV6LQMXUD EGLHW ELO PRGLOPRGƫLHUƥDPLQQƥROEORNNDOLĪDPPLWKDJƫDO PLOMXQLVƫDƫLPVDNNUDZPRƫELMDƥR¿KD0DNLHQLW[ IDƛOLLWWHPS[LWZLZIHUPNLHVDƫOLJƫDPHOGLNLVVHQD  NLHQWD¶ RVWDNOXNRQWLQZX JƫDOLMDOLƫGLPWGDQ L[[RJƫRONROOXEDUUD,ĪGDEOJƫDMQXQDW¶$OODXDQNH WDO0DGRQQD[[RJƫROWNRPSOD)¶QRIVL[[RJƫRO1LQX *DOHD ,O%HTTD ƥLH MHUID¶ OLVNXOWXUD PLOODUW ELH[ WLWSRƥƥDIXTEDĪLDNWDUJƫROMDELH[VHWD¶MLƥLVNROSLWLO SDUWLWD¶WDƫW/DƫƫDUNZDĪLHUED¶ƥLPJƫDWƥLHVNROSLW ODQƥOXELH[MLWSRƥƥDPD¶ƥHQELO0DGRQQDZOLI¶LGX OOHPLQLMDMĪRPPƥLOMXZDVLPEROXWDOSXULWD¶:DTW GDQ L[[RJƫRO NROOX ƚLVMX 'LQJOL LG'DMQD NLHQ WD¶

,V6LQMRULQD &KDUOHQH =DPPLW ZDTW SDUWL PLOOSUHİHQWD]]MRQL WDJŧKD WXO Lŗ ŗHULPRQMDOLVDUHWI·ULšOHMQLOPRQXPHQW

3DWUL$GULMDQX&DFKLD'LUHWWXU6SLULWZDOL WDV6RŗMHWjMDTUD[RJŧROOHWWHUDUMXPLNWXE PLQQXVWHVVIORNDİMRQLWDOLQDZJXUD]]MRQL WDOPRQXPHQWEO,VWDWZDWDO0DGRQQD PQDTT[DPLQQšHEODPDTWXJŧDPLV VRWWHUUDQWDONDİLQLOšGLGXVNROSLWDPLQQ VRŗMXWDOLVWHVV6RŗMHWj

,V6XU -RH $EGLOOD HNV 9LŗL 3UHVLGHQW WD· GLQ LV6RŗMHWj OL NLHQ IGDW MLHŧX ŧVLHE LO SURšHWW WD· GDQ LOPRQXPHQW ZDTW LG GLVNRUVLQDZJXUDOLWLHJŧX

107


108


VLNZLW LĪXUQL X NLHQ MJƫLQL ELOOL NRQQD QLWNHOOPX X QLVWƫDUUƥX [[RJƫRO OL VDU X GDN OL NHOOX EĪRQQ LVLU 7D¶ PLQ MJƫLG OL ƚLVMX PGDƫƫDO VHZ ¿GGLQMD DUWLVWLND Z SHUVXQD PLGƫOD VHZ PDO9DUD WDOƤLOMX *RGZLQ %RQJDLODV NLHQ MLƥL XNROO MJƫLQ ¿[[RJƫRO WD¶ [NDWODU 0LOOTDOE *UD]]L $SULO ZDVDO X ZDVOX ZNROO ODƫƫDU GDTTLHW WD¶ PD]]D ELH[ LO0DGRQQD WNXQ NRPSOXWD ƪDUƥHWJƫDOGHMMHPPLOOEODWDOLNLHQHWPDTWXJƫDPLOO NDĪLQOLJƫDOLKDVWHVVKXZDGHGLNDW *ƫDOOƫDEWD WD¶ 0HMMX QEHGD [[RJƫRO IXT LO SHGHVWDOO ,WJƫDEED OƥHEHO OL KX PLĪPXP ÀJƫHOLHTL WDOSRVW WDQQDU OLVWHVV ƥHEHO PDTWXJƫ PLOONDĪLQ X WWLHƫHG ƥHZZD OIDEEULND WD¶ $JXLV WDO%LVNXWWLQ OL VHQ]D QWHUHVVL TDWWJƫX Z VDIIHZ LOEODW IXT LGGLVLQQ WLHJƫLVWHVVGLVLQQPRGHUQNLIML[UDT¿ƥQLHQPRGHUQ À)WLWZDUDZNROOLQEHGD[[RJƫROIXTLVVLWWDO ƥQLHQ IHMQ OLVWDWZD NLHQHW VHU WLƥL SRƥƥXWD *ƫDO GDQ L[[RJƫROƫDGQDOLQNDULJXMLHQXƫLMD0LFKHO)DUUXJLD X NLI XNROO -RH$EGLOOD 3HUHVV OL NRQQD QDIX OL OEODW I¶GDN LVVLW MLQĪHO NHOOQD EĪRQQ LQƫDPPOX ELƛƛD µO LVIHO PKX[ ƫDĪLQ ¿OIDWW LQĪLOQD PDGZDU ¿ODWL VDNHPP VLEQD OEODW VRG 'DQ L[[RJƫRO WD¶ WDƫPPLO VDU E¶[HMQ PLQQ .HYLQ (OOXO PLOONXPSDQLMD (OEURV ,[[RJƫRO WDW WDJƫELMD WDOPDWHUMDO NROOX OL LQTDOD¶ NLI XNROO L[[RJƫRO WD¶ VXUYH\LQJ PLQQ -HDQ 9HOOD VDU JUD]]L JƫDOO NXPSDQLMD 3ROLGDQR WDƛƚDTQX OL VVLG &KDUOLH 3ROLGDQR KXZD 3UHVLGHQW 2QRUDUMX WDV 6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX )LOSHGDPHQW WTLHJƫGXPDVYMDƥƥWD¶ƥHEHOXNRQNRVELH[VWDMQD

,V6XU0LFKHO)DUUXJLDMLNNRUGLQDOšDUUWDOEODWD PDTWXJŧDPLOO EDVHPHQW WDO.DİLQ PLOOJŧHOLHTL WDO SRVW WDQQDU IHMQ NLHQHW PLİPXPD JŧDO OJŧDOTD WDVVXU /RQ]X 0LIVXG IHMQ O,VWDWZD šLHW VNROSLWDPLQQLGHMQŧXK$QWRLQH)DUUXJLD

OƫDTQDOOLYHOOWDWWULTPLOOƥGLG,[[RJƫRONLHQI¶LGHMQ 0LFKHOX-RH$EGLOODÀLPNLHQPD¶YROXQWLHUDRƫUDOL NLHQXMLQĪOXMDJƫWXGDTTDW¶LG-RH$EGLOODDYYLƛLQDOLOO DƫZD%DOGDFFKLQR WDW7LƥLHƥ ELH[EƫDODEHQQHMMDWD¶ NZDOLWD¶SULPDMLEQXVVRWWREDĪLWDOSHGHVWDOOMLIIXUPDZ WDUDƥNLIXNROOLGDZZUXOHZZHOIDĪLWDƛƛLQWOLMGDZZDU LOƥQLHQ,WWLHQLIDĪLWDONXPSODPHQWWDƛƛLQWLVLUPHWD MLWNRPSOD OSURƥHWW QLVSHUD ¿OIXWXU TDULE ,O3HULW ,DQ &XWDMDUƫDƫVLHEL[[RJƫROIXTLVVLWE¶NROODERUD]]MRQL PDO3HULW7RQL%H]]LQD7D¶PLQLIDNNDUOLNXOOSHUVXQD OL THJƫGD WLVVHPPD I¶GDQ LOSURƥHWW PDMHVWXĪ X NELU JƫDUUDƫDOQDVDUNROOXE¶[HMQ:DUDOLWSRƥƥDOSHGHVWDOO IXTVWLOPRGHUQZDVDOLOMXPWDQWPLVWHQQLOLOLVWDWZD WLƛƛDTODTPLOOƥQLHQWD¶/RQ]XZWLQĪHOXWLWSRƥƥD¿O SRVWLGGHGLNDWJƫDOLKD¿OƥQLHQWDV6,1-85$ 1LIWDNDU GDN LOMXP PD QLQVLHK TDWW ,WWHQVMRQL OL NHOOL IXTL NLHQHW HQRUPL /DNEDU ELĪD NLHQ OL NLI OLVWDWZD VHU WLƥL PTDQGOD SHUPHĪĪ WDONUHMQ VHWD¶ MIDTTD¶ MHZ MLQNLVHU [¶LPNLHQ PLQQKD ƪLMD 0LFKHO LQNDULJD GDQ L[[RJƫRO OLOO6DYLRXU &DPLOOHUL X ÀLPNLHQEGHMQD[[RJƫROWD¶LUELW0DQLVWJƫD[LQ¿VVHU KDZQKHNN OHPR]]MRQL OL TDEGLWQL NLI UDMWKD WLQTDWD¶ PLQQIXTLOSHGHVWDOOOLIXTXƫGLPWKDZLPELHUHN$OOD PDƥUDOKDOHEGDƫVDUD3RƥƥHMQLKD¿WWUDNNWD¶0LFKHO X ELOPRG ƫDOOLHW LV6HMED Z LOƥQLHQ WD¶/RQ]X JƫDOO DƫƫDU GDUED .LI ZDVDOQD ¿OE\SDVV bdejt ninnota li QQLHV NLHQHW EDUUD X OL JƫDONHPP OLVWDWZD NLHQHW PJƫRWWLMD E¶PLVWHQQLMD NELUD EGLHW LƛƛDSƛDS ,OƫRUQ WDWWUDNN NLI WLVWJƫX WLPPDƥLQDZ PD ZDTDI[ WXO LO E\SDVVNROOX1DPPHWWLOLNLHQPXPHQWHPR]]MRQDQWL PPHQV ,PGDZZULQ E¶IROOD PKX[ ƫDĪLQ WD¶SDUWLWDUML EGHMQD[[RJƫROWD¶WTHJƫLGWDOLVWDWZDIXTLOSHGLVWDOO %LOPRGXE¶GHOLNDWH]]DOLHPDEƫDODOLVWDWZDWSRƥƥLHW IXTLOSHGHVWDOOWDJƫKDXPDƥHQEKDWSRƥƥDODQƥOX.LI NROOR[NLHQI¶SRVWXOIROODSUHĪHQWLPLOOƥGLGLQIH[[HW I¶ƛDSƛLS JƫDONHPP QLUUHSHWL OLVWDWZD NLHQHW JƫDGKD PJƫRWWLMD 7DPLQLVHPPLOLOLVWHOODUMXƥLHPƫDOODVPLQQ0LFKHO )DUUXJLD X OIDPLOMD ¿OZDTW OL OƥLOMXZD WDO$QƥOX WƫDOOVHWPLQQ7HGG\)DUUXƥLDXOIDPLOMD*UD]]LZNROO OLO -RQDWKDQ 'LQJOL WD¶ %DOODUD OL EDUUD OJƫDMQXQD OL WD ¿ONRVWUX]]MRQL LGGXNXPHQWD IXT YLGHR LOSURƛHVV NZDĪLNROOX .LHQHWHVSHUMHQ]DNELUDQLWNHOOHPJƫDOLMD0DNLQLW[ [L ƫDƥD IDƛOL OL PLQQ PDVVD WD¶ EODW WRƫURƥ 6LQMXUD WDQW PHTMXPD ƥHZZD O,PTDEED /HQWXĪMDĪPX Z OJƫDMQXQD WDQQLHV LQNRUDƥƥHZQL ELH[ LQNRPSOL Z LOOXPQJƫLG*5$==,.%,5$OLONXOOZLHƫHGOLVHPPHMW KDZQIXTQLVSHUDOLPDƫDOOHMWLOƫDGGEDUUD)OLPNLHQ JƫDPLOQD [L ƫDƥD NELUD OL VHU WLƥL JDZGXWD Z WLETD JDZGXWD PLOOJHQHUD]]MRQLMLHW IXWXUL 'DN OL JƫDPLOQD KXZDVWRUMDVWRUMDWDV6RƛMHWj.ELUDWDJƫQDOLPLQQKD QDJƫPOXSDUWL *5$==,/,/.8/ƪ$''

/,VNXOWXU,PTDEEL$QWRLQH)DUUXJLDMLšLQWHUYLVWDWILOJŧRGZDWDO N[LIXIILŗMDOLWDO3HGHVWDOOXO,VWDWZDWDO0DGRQQDWDOŠLOMX

$QWRLQH)DUUXJLD 109


Fantasy Flowers

Your fantasy into reality ůĚŽZŝƚĐŚŝĞ Madonna Ta’ Pinu, dƌŝƋŝůͲ.ĂƌƌŝœŝĞƚ͕ Mqabba MQB 1480, Malta Tel: 2164 1032 Mob: 9946 5963 / 7960 2432 ͲŵĂŝů͗ĨĂŶƚĂƐLJŇŽǁĞƌƐŵƚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 110


:$6$/ :DVDO ZDVDOLĪĪPLHQWDQWPLVWHQQL JÆ«DGGHZLOPLOMXQLXOJÆ«H[LHUHQWDVVQLQ PLQQPHWDOEDÆ«DULQIHUDTXUWLUD JÆ«DOOEODWZLWWDWWULTZLWWDGGHVWLQ :DVDO ZDVDOLWWPLHPWDUUDTGDGHMMLHPD Æ«RVVLOJÆ«RGGDLQVWHPPDPLQWDÆ«W OLVNULHSHOLÆ&#x203A;HPSOXLOPD]]H]LÆ«DEEWX OLOHNLUULGXLOIXTPLQWDÆ«WODUW :DVDO ZDVDOLOÆ«LQOLLQWLWLÆ&#x203A;Æ&#x203A;DTODT WLQIDWDPJÆ«DOGHMMHPPLOORPPOLZHOOGLWHN LQVWHPJÆ«HWXQÆ«DVVHWLOTDVPDÆ¥RÆ¥HQEHN TDQGOXNZDTIXNLQQLHVOLOHNJÆ«DĪOLWHN :DVDO ZDVDOLOMXPLOMXPPLVWHQQL OLJÆ«DOLKMDÆ¥HEODLQWLÆ¥HMWPDÆ«OXTD PDJƫĪXODELUUHTTDPLOOSRSOX0TDEEL ELH[PLQQHNMLVNROSXXMRTRUPXV6LQMXUD :DVDO ZDVDOOHZZHOWLVPLUOHZZHOGDTTLHW EL[[DÆ«[YHUÆ¥QLMLWWDMMDUPDUULÆ« VXULWHNEGLHWÆ«LHUÆ¥DRYHUÆ¥QL0DULMD LQWODÆ«DTLOJÆ«DQOLQÆ«ODTWLQWLJÆ«DOLK :DVDO ZDVDOIODÆ«Æ«DUGDQLOMXPZLVTJÆ«DĪLĪ SDÆ&#x203A;LEDUNDXKHQDQLWROEXNWDJÆ«WLQD E¶LPÆ«DEEDPLQQTDOEQDGLQL[[ELHKDQRIIUXOHN GRAZZI MADONNA 7$¶0ƪ$%%7(.*ƪ$/,1$

$QWRLQH)DUUXJLD 

111


Smart

Beaut y

Marcelle Camilleri CIBTEC Cert. Int-Dip. in Beauty Therapy, Holistic Therapist & Electrologist

Triq il-Biżantini, Qrendi Tel: 27556027 – 99252030 – 77685175 Facial & Specialised Treatment Acne Ac neeic ic,, Op Open en Poress, Wh Whit iten enin en ing in g & Pe Peel elilings in s, Derm De rmabrasiion on, Anti An ti Wrinkkle @ 70% 0% goo ood d re resu su ult ltss fr from om 1st treat attmentt, Liftin ng wi w th orr wi w thou o t ma mach hin neryy Other Treatments: Waaxi W xing ng, elecctr t olys olys y es es,, th t er ermo molyses Masssages Maakee up fo M for all occcaasions Nails – Manicures & Pedicures: Exte Ex tenssio i ns n (Gels) Geel o G on n / Geel offs

Love yourself and let us spoil you with our treatments. All treatments and products are suitable for men and women.

Semi Se mi Per mi erma maneent ma nt Maakke-up Open Op Ope eniin ng ho hour urs rs - Mo Mond nday to Fr Frid id iday day ay: 9. 90 00 0 – 12. 2 00pm 4..00 4 0 – 7.0 00pm Saturd rd day: ayy: 8 8..00 00 – 12. 2.00pm

Products: Germaine de Cappucini – Yonka – Dr. Laurent – Anesi – Ainhoe Pikenz – Bottega Verde – Stage Line & Flormar Make-up

ϭϮϴ͕dƌŝƋ^ĂŶĂƌƚŽůŽŵĞǁ͕YŽƌŵŝ ƚĞů͗нϯϱϲϮϭϰϰϮϴϮϴപŵŽď͗нϯϱϲϵϵϴϲϬϵϴϯ ĞŵĂŝů͗ŝŶĨŽΛƚĂĚĞƌŶŝƐ͘ĐŽŵപǁĞď͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĂĚĞƌŶŝƐ͘ĐŽŵͬ


,55,.26758==-21,77$/.$į,1 ,WWPLHPWWDOHZZHOIIDİL

,O.XPPLVVMRQL 5LNRVWUX]]MRQL WDO.DĪLQ LQÆ«ROTRW VDELH[ WLHÆ«X Æ«VLHE LOSURÆ¥HWW WDQW DPEL]]MXĪ OL V6RÆ&#x203A;MHWj GDÆ«OHW JÆ«DOLKD I¶GDZQ ODÆ«Æ«DU VQLQ ,GGHÆ&#x203A;LĪMRQL OL MVLU GDQ LOSURÆ¥HWW PD NLHQHW[ IDÆ&#x203A;OL ,ONXQWUDWWXU &KDUOHV 3ROLGDQR WDJÆ«QD OLVSLQWD OL NLHQ MRQTRVQD VDELH[ LQYDUDZ GLQ LOÆ«ROPD OL NLHQHW LOKD WEHUUHQ I¶PRÆ«Æ« LO PHPEUL WDO.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY JÆ«DO VQLQ WZDO 6HWD¶ PLQ NLHQ KHPP OL PD TDELO[ LĪGD ONXPPLVVMRQL Æ«DVVHW OL NLHQ LOPXPHQW RSSRUWXQ ELH[ QLEGHZ LQZDTTJÆ«X JÆ«DOLH[ DNWDU PD NLHQ VHU MJÆ«DGGL ĪPLHQ DNWDU NLHQHW VHU WNXQ GLI¿Æ&#x203A;OL ELH[ QLEGHZ 6DU SURJUDPP WDOHZZHO IDĪL WDOSURÆ¥HWW X VWDELOL[[HMQD VD IHMQ LUULGX QDVOX .LI NXOÆ«DGG MLVWD¶ MDUD E¶JÆ«DMQHMK LOSURÆ¥HWW EHGD X OHZZHO IDĪL QWHPPHW ,OOXP QLVWJÆ«X QJÆ«LGX OL GDN OL NHOOQD I¶PRÆ«Æ«QD OL MVLU WZHWWDT NROOX 0KX[ NROOR[ PDU ZDUG X ĪDKDU 2YYMDPHQW ODNEDU SUREOHPD KLMD GLN WDO¿QDQ]L ,OSURÆ¥HWW Æ¥LH MLVZD DNWDU PLOOL NLHQ PDÆ«VXE PLQÆ«DEED [L DIIDULMLHW OL ĪLGQD X RÆ«UDMQ OL PD NRQQLH[ THG QLVWHQQHZKRP /LVIRU] VDELH[ MLQÆ¥DEUX OLVSHMMHĪ LULG LNXQ IHUP DNEDU X QLWWDPDZ OL O0DGRQQD WLETD¶ WDJÆ«WLQD OÆ«HƥƥD X GGHWHUPLQD]]MRQL VDELH[ LQNRPSOX QDÆ«GPX PDQZDOPHQW W X QLNNRQWULEZL[[X ¿QDQ]MDUMDPHQW VDELH[ LQWDIIX X QDJÆ«POX WDMMHE JÆ«DOOLVSHMMHĪ NEDU LQYROXWL 'DQ LOSURÆ¥HWW VDU GHMMHP E¶NRQVXOWD]]MRQL PDVVRÆ&#x203A;L X SDUWLWDUML NROOKD X NHPP LOGDUED IHKPQD ODQGDPHQW WDOSURÆ¥HWW SHUPH]] WD¶ GLYHUVL VHGXWL Æ¥HQHUDOL VWUDRUGLQDUML ,PPD NLI ZDVDOQD V¶KDZQ" ,OOXP LOÆ¥XUQDWD WRTJÆ«RG WÆ«DUHV OXUD WLUUHDOL]]D OL TDEHO PD EHGD GDQ LOSURÆ¥HWW NRQQD LOQD QLNNRQVXOWDZ PD¶ GLYHUVL QLHV X Æ&#x203A;HUWX GHÆ&#x203A;LĪMRQLMLHW GDPX PD WWLHÆ«GX PLQÆ«DEED OIDWW OL ULGQD QNXQX Æ&#x203A;HUWL OL THG QLP[X ¿WWULT LWWDMED ,O

NXPPLVVMRQL PD Æ«DGPLW[ ZDÆ«HGKD X QL[WLHTX QXUX ODSSUH]]DPHQW WDJÆ«QD OHMQ GLYHUVL LQGLYLGZL OL XUHZ LQWHUHVV LSSURSRQHZ X Æ«DGPX VDELH[ GDQ LONDĪLQ WDJÆ«QD MNXQ ODTZD EÆ«DOPD GHMMHP NLHQ Ã&#x20AC;LPJÆ«RGGL 1LHV EÆ«DO $QWKRQ\ *DOHD /DZUHQFH 0DJUR +DQN &DWDQLD X O3HULW $QWKRQ\ %H]]LQD NROOKD RIIUHZ LO SURSRVWL WDJÆ«KRP X QDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HUWDZNRP OL NXOO SURSRVWD Æ¥LHW LNNRQVLGUDWD ELUUHTTD X ONXPPLVVMRQL Æ«DWIHW ORNND]MRQL VDELH[ WLHÆ«X OLGHDW WD¶ GDZQ LQQLHV OL YRORQWDUMDPHQW LVVRWWRPHWWHZ SMDQWL WD¶ NLI NLHQ MLGULOKRP OL JÆ«DQGX MNXQ LONDĪLQ .RQVXOWD]]MRQL ZLHVJÆ«D DSSDUWL VVHGXWL Æ¥HQHUDOL VWUDRUGLQDUML OL VDUX NLHQX PDVVLQMXUL 0LFKDHO 0DJUR 0LFKDHO *KLJR &KDUOHV &DPLOOHUL $QWRLQH )DUUXJLD $PDELOH %DUEDUD X &KDUOHV )DUUXJLD +XZD PSRVVLEEOL OL WDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWWD X WZHWWDT OLGHDW NROOKD LĪGD ONXPPLVVMRQL HYDOZDW NXOO GLVNXVVMRQL X NXOO LGHD RÆ«UD OL Æ«DUÆ¥HW PLQJÆ«DQG GDZQ OLQGLYLGZL 1LVWJÆ«X QJÆ«LGX E¶Æ&#x203A;HUWH]]D OL ZDVDOQD IHMQ ZDVDOQD ELVVDÆ«Æ«D WD¶ GDZQ LQQLHV XNROO $SSDUWL PLQQ KHNN LONXPPLVVMRQL OWDTJÆ«HW XNROO PD¶ GLYHUVL JÆ«DTGLHW ¿ Æ«GDQ LV6RÆ&#x203A;MHWj VDELH[ WDUD OEĪRQQLMLHW QHÆ&#x203A;HVVDUML JÆ«DO PHWD ONDĪLQ MLEGD MLIIXQ]MRQD NLI PL[WLHT *Æ«DWWZDTTLHJÆ« X OELQL WDONDĪLQ LONXPPLVVMRQL TDEEGHW OLOONXQWUDWWXU LV6XU &KDUOHV 3ROLGDQR IHMQ GDQ VVXƥƥHUL[[D EÆ«DOD 6XE&RQWUDFWRU OLV6XU 0LFKHO )DUUXJLD 0D WDQW[ NHOOQD GLI¿NXOWD¶ VDELH[ QDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWWDZ OLO 0LFKHO PLQÆ«DEED OL KXZD SDUWLWDUMX NELU WDOƤLOMX X NRQQD Æ&#x203A;HUWL OL GDN OL VHU MDJÆ«PHO VHU MDJÆ«POX PLOO TDOE %¶NRRUGLQD]]MRQL VÆ«LÆ«D PDO3HULW UHVSRQDVEEOL /HRQDUG =DPPLW Ã&#x20AC;LPNLHQ PDO3URMHFW 0DQDJHU -RH $EGLOOD [[RJÆ«RO PH[D E¶ULWPX WDMMHE X ĪĪPLHQ OL WOHVWD

´.XOOELGXJŧDQGXWWPLHPµXGDQLUULWUDWWKXZDPHŧXGLV6LEW WD·0HMMXPHWDİİDUPDW7RZHU&UDQHOLNLHQLQWUDPDIL7ULT 6DQWD.DWDULQDI·$ZZLVVXOLSHUPH]]WLHJŧXVHWD·MLQŧDWWLO .DİLQLOTDGLPXWLWOD·OELQMDOšGLGDWDONDİLQHİLVWHQWL

,O0HMGD WDO,VQRRNHU ILOORN LOšGLG WDJŧKD 3RVW DNWDU DGGDWWDW PLQQNXOOODW

113


KEVINâ&#x20AC;&#x2122;Siors

Â&#x2021;*\SVXP%RDUGV Â&#x2021;6RIÃ&#x20AC;WV Â&#x2021;%XONKHDGV Â&#x2021;3DUWLWLRQV Â&#x2021;)ODW&HLOLQJV Â&#x2021;:DOO/LQLQJ Â&#x2021;&RYLQJ Â&#x2021;3DLQW(WF

Inter

25 YEARS Experience

0RELOH (PDLONHYLQLQWHULRUV#RQYROQHW

114


OSURÆ¥HWW NLHQ ZLHÆ«HG UDÆ¥MRQHYROL 'LYHUVL LQGLYLGZL RÆ«UDWDZLGGDTTDW¶LGI¶GDNOLNLHQQHÆ&#x203A;HVVDUMXIRVWKRP LV6XU'DYLG=DKUDOLNLHQGHMMHPGLVSRQLEEOLIHMQNLHQ LNROOQD EĪRQQ [L JÆ«DMQXQD 0¶DÆ«QLH[ VHU QRTJÆ«RGX QVHPPX OLO GDZN OL WDZQD OLQÆ¥HQML X DIIDULMLHW RÆ«UD PLQÆ«DEEDOIDWWOLGDQGLÆ¥DVVHPPHZ¿VVQLQOLJÆ«DGGHZ X PD UULGX QLQVHZ OLO Æ«DGG 0DGDQDNROOX PD M¿VVLU[ OLGDZQLQQLHVPDNLHQX[LPSRUWDQWL$Q]LPLQJÆ«DMU OJÆ«DMQXQDWDJÆ«KRPOLVSHMMHĪNLHQXMNXQXIHUPDNEDU :DUDOLWOHVWD[[RJÆ«ROPLV6XE&RQWUDFWRULWWLHÆ«GHW LGGHÆ&#x203A;LĪMRQL OL QXWLOLĪĪDZ LONDĪLQ E¶PRG WHPSRUDQMX ,ĪGDODNEDUGHÆ&#x203A;LĪMRQLOLWWLHÆ«GHWNLHQHWPHWDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ NXPPLVVMRQLMLHW RÆ«UD NNRPPHWWD UXÆ«X VDELH[ MLHÆ«X Æ«VLHE LOERWWHJLQ WDO NDĪLQ'LQLGGHÆ&#x203A;LĪMRQLWDWVSLQWD¿O¿QDQ]LOLMULGXMLÆ¥X PÆ«DOOVDXGDQJUD]]LJÆ«DVVDSSRUWXOSDUWHÆ&#x203A;LSD]]MRQL WDVVRÆ&#x203A;LXOSDUWLWDUMLOLNLHQXMLIIUHNZHQWDZLONDĪLQXÃ&#x20AC; LVWHVVÆ«LQNLHQXTHGMJÆ«LQXLQGLUHWWDPHQWÃ&#x20AC;LI¿QDQ]MDU WD¶GDQLOSURÆ¥HWW,ĪGDJUD]]LDNEDUJÆ«DQGKDWPXUOHMQ GDZNLOPHPEULWDONXPLWDWLXLQGLYLGZLRÆ«UDOLWDZLO NRQWULEXWWDJÆ«KRPPDWXOLVVHQDOLOERWWHJLQWDONDĪLQ NLHQ IGDW I¶LGHMQ LO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY .LHQHW VHQDWD¶VDJUL¿Æ&#x203A;Æ&#x203A;MXNELUOLNXOOZLHÆ«HGXZDÆ«GDPLQQD JÆ«DQGXMDSSUH]]DPLQJÆ«DMUOHEGDWODTOLT ,[[RJÆ«RO WDOHZZHO IDĪL PD VSLÆ&#x203A;Æ&#x203A;D[ PDOOL OHVWD ONXQWUDWWXU LĪGD SULMRULWD¶ RÆ«UD NLHQHW OL MLQNVHZ ODSSRƥƥL X OEWLHÆ«L QWHUQL NROOKD :DUD GDQ NLHQ LPLVV OL MVLUX ODSHUWXUL NROOKD OL MDJÆ«WX JÆ«DO EDUUD :DUDOLÆ«DUÆ¥XVVHMÆ«LHWJÆ«DOORIIHUWLXQWJÆ«DĪOXODNWDU YDQWDƥƥMXĪLPDWDQW[GDPPDEHGD[[RJÆ«ROXWOHVWD¿ ĪPLHQUHODWWLYDPHQWTDVLU /DÆ«Æ«DU SDUWL WD¶ GLQ LOIDĪL WLNNRQVLVWL ¿WWOHVWLMD WDQQDÆ«D WD¶ EDUUD OL WLQNOXGL ONRQQHVVMRQL PLOOSMDQ WHUUDQJÆ«DOONDQWLQDXÆ&#x203A;Æ&#x203A;DTOLTWDOEDQND,[[RJÆ«ROLMLHW JÆ«DO GLQ LOSDUWL WDONDĪLQ JÆ«DGKRP JÆ«DGGHMMLQ X VHU MLWOHVWHZ ZDUD OIHVWD ƤLHW NRPSOXWD ELOPDGXP X ODÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVRUML QHÆ&#x203A;HVVDUML LONDPUD Ã&#x20AC;LPNLHQ PDWWRLOHW WD¶ IXTLOEHMWXNLIXNROOWSRƥƥLHWPLOOÆ¥GLGOLVWDWZDWDO 0DGRQQD WDOƤLOMX ¿OSRVW SUDWWLNDPHQW IHMQ NLHQHW TDEHO PD WZDTTD¶ ONDĪLQ 'LQ OLVWDWZD Æ¥LHW LQGXUDWD PLOOLVNXOWXU,PTDEEL5RVDULR=DPPLWOLVWHVVVNXOWXU OLNLHQJÆ«DPLOKDXOSHGHVWDOOÆ¥LHGGLĪLQMDWPLOOLVNXOWXU $QWRLQH)DUUXJLD$SSDUWLPLQQKHNNLONDĪLQLQJÆ«DWD GHKHUDDNWDUQDGLIDELOOLQNVHZLOÆ«LWDQLQWHUQLXWSRƥƥLHW LOPHMGD WDOLVQRRNHU ¿VVDOD OL WLQVDE IXT ZDUD WDO NDĪLQ6DUX[RJÆ«ROLMLHWRÆ«UD¿GGLYHUVLVZDOL¿VVXODUL WD¶IXTX¿OEDVHPHQWVDELH[LNXQXDNWDUDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVLEEOLX DGDWWDWLJÆ«DOOXĪXWDGGLYHUVLNXPPLVVMRQLMLHW¿Æ«GDQ LV6RÆ&#x203A;MHWj 0KX[ Ã&#x20AC;LQWHUHVV OL QRTJÆ«RGX QLGÆ«OX ¿GGHWWDOO WD[[RJÆ«RONROOXOLVDU,OOXPLOÆ¥XUQDWDOELÆ&#x203A;Æ&#x203A;DONELUD WDJÆ«NRP GÆ«DOWX ONDĪLQ X WDIX I¶OLHPD VWDW MLQVDE *Æ«DG IDGDO Æ«DIQD [RJÆ«RO [L MVLU X QLVWJÆ«X QJÆ«LGX OL JÆ«DGQD ¿WWZHOLG WD¶ GDQ LOSURÆ¥HWW ,O.XPPLVVMRQL 5LNRVWUX]]MRQL WDO.DĪLQ ¿OPXPHQW P¶JÆ«DGKLH[

:DTW IDİL PLW WZDŧŧLO WDODSHUWXUL WDODOXPLQMX OL VDUX ILO ELGX WDOŧDULID VDELH[ LOELQMD OšGLGD WNXQ addattata u akkoljenti JŧDOOPHPEUL OL MLIIUHNZHQWDZKDWXOL[ [KXU DNWDU NHVŧLQ WDV VHQDOLNLHQXUHVTLQ

WLOWDTD¶ PLQÆ«DEED OIDWW OL UULNRVWUX]]MRQL QQL¿VKD VDUHW0LQQLVVDµOTXGGLHPLO.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY THG MLSSMDQD WWLHQL IDĪL WDOSURÆ¥HWW X JÆ«DOLVVD PKX[ VHU LNXQ KHPP NXPPLVVMRQL SDUWLNRODUL WDÆ«GHP IXT LOSURÆ¥HWWWDONDĪLQ,O.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLYÆ«DWDÆ«W LGHMKLUUHVSRQVDEELOWDMLHWNROOKDWDWWNRPSOLMDWDWWLHQL IDĪL .LI VHPPHMQD ¿OELGX NXOO GHÆ&#x203A;LĪMRQL OL WWLHÆ«GHW GHMMHP Æ¥LHW HYDOZDWD X NNRQVXOWDWD EODÆ«MDU PRG 7DJÆ«PHO [¶WDJÆ«PHO NROOR[ ¿K LOSUHÆ¥MX X GGLIHWW X JÆ«DOKHNN I¶6RÆ&#x203A;MHWj PRGHUQD OL QJÆ«L[X ¿KD UULGX QDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWWDZ LONULWLND LQNXQX WROOHUDQWL X Ã&#x20AC;DÆ«Æ«DU PLOODÆ«Æ«DU QLP[X µO TXGGLHP VDELH[ ¿VVQLQ OL Æ¥HMMLQ LQNRPSOX QVHEEÆ«X Ã&#x20AC;LPNLHQ LGGDU WDV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD XQNRPSOXQJDZGXKDDÆ«QDVVRÆ&#x203A;LXOSDUWLWDUMLNROOKD Æ¥HQHUD]]MRQLZDUDRÆ«UD*UD]]LNELUDXPLOOTDOE ,O.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY

,OŧDMW LOÅ¡GLG OL QEHQD IXT LQQDŧD WD[[HOOXJ WDOHQWUDWXUD WDONDÄ°LQ VDELH[DNWDU¶OTXGGLHPVHULNXQSRVVLEEOLOLMLQIHWDŧLOŧDMWWDQQDŧDWDO OHPLQXHYHQWZDOPHQWLWWOHWWELELHQSULQÅ&#x2014;LSDOLMNXQXMLVWJŧXMLQIHWŧXX MLQIGXÅ¡HZZDO.DÄ°LQ

115


116


$11,9(56$5-, 0IDNNUDWWXOLLV6HQD 

0DWXO GLQ LVVHQD KHPP XNROO QXPUX WD¶ DQQLYHUVDUML OL WDMMHE ZLHƫHG LIDNNDU JƫDOO ƥHQHUD]]MRQLMLHW IXWXUL6HU LQVHPPX ZƫXG PLQQ GDZQ

VHQDPLOONRPSRĪL]]MRQLWD¶PXĪLNDVDJUDOLQNLWEHWDSSRVWDJÆ«DOO)HVWDWDO0DGRQQDWDO S M ƤLOMXWDOOLNLHQHWLVVLUÆ¥HZZD%RUPOD 5LÆ&#x203A;HQWDPHQW GLQ LOPXĪLND Æ¥LHW HĪHJZLWD PLQQ VHOH]]MRQL PLOO%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX ZDTW LVVHUDWD OL PDWXOKD WQLHGD ONWLHE DNNDGHPLNX ³6LFXW /LOLXP 'HYR]]MRQL X 5LWZDO WXO LV6HNOL´ HGLWMDW PLOO$UNLYLVWD 1D]]MRQDOL &KDUOHV - )DUUXJLD X PLWNXE PLQQ GLYHUVL VWXGMXĪL 0DOWLQ X EDUUDQLQ)OLVWHVV NWLHE LONRQWULEXWXU 1RHO '¶$QDVWDV TDO KHNN GZDU GLQ LVVLOWD Ã&#x20AC;DUNLYMXPXĪLNDOLWDO.ROOHƥƥMDWDWD¶%RUPODZLHÆ«HGLVLEELÆ&#x203A;Æ&#x203A;DPXĪLNDLQWHUHVVDQWLOL¿KDWL[Æ«HWGDZO WD¶GLQLGGHYR]]MRQL'DQKXZDOPXWHWWµ6DQFWDHWLPPDFRODWD¶ 0XV0V PLNWXEJÆ«DOOWOHWWYXÆ&#x203A;LMLHW XEDVVRFRQWLQXR,QWHUHVVDQWLOLIXTLOSDUWLWXUDWDOEDVVRFRQWLQXRKHPPPLNWXEµ0RWWHWWRDYRFLSHU ODSURFHVVLRQHGHOOD1RVWUD$YRFDWDGHO*LOLR¶±[KLHGDOLGDQLOPXWHWWLQNLWHEDSSRVWDELH[MLQGDTT¿O SXUÆ&#x203A;LVVMRQL[¶DNWDU[XNROOPLOOLVWHVVNRPSRĪLWXUOLNLWLEKDLTDQTDOOLQWHUHVVLONLWEDWDONXQMRPµ9HOOD¶ NLIXNROOLGGDWDWDOWD¶0HMMXOLVNRQWLONDOHQGDUMX*UHJRUMDQJÆ«DOGLNLVVHQDNLHQÆ«DEDWLOMXP WDV6LEW ,O.DQRQNX 'XQ ƤZDQQ $]]RSDUGL NRQWULEXWXU NELU JÆ«DOOLVWRUMD WDOPXĪLND VDJUD 0DOWLMD Ã&#x20AC;DUWLNOX WLHJÆ«X GZDU GLQ LONRPSRĪL]]MRQL MJÆ«LG OL GDQ LOPXWHWW JÆ«DQGX NOLHP WD¶ WLIÆ«LU OLOO9HUÆ¥LQLWj WDO0DGRQQD +XZD ZNROO MLWWUDGXÆ&#x203A;L OYHUVL JÆ«DOO0DOWL µ29HUÆ¥QL4DGGLVDXEODWHEJÆ«D 0DQDI[E¶OLHPDNOLHPQDTEDGLQ¿VVUHN OJÆ«DOLH[OLO'DN /LVVPHZZLHWPDMHVJÆ«X[ ,QWLÆ¥LEWX¿Æ«GDQHN¶ 1RHO '¶$QDVWDV µ/DWWLYLWj PXĪLNDOL ¿OSDUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D 0DUMDQD WDO ,PTDEED¶ I¶&KDUOHV - )DUUXJLD 6LFXW/LOLXPGHYR]]MRQLXULWZDOWXO LVVHNOL, Malta 2012, p. 510.

3DUWLWXUD EOLVHP WDVVLOWD JŧDOOSXUÅ&#x2014;LVVMRQL WDO 0DGRQQDWDOÅ LOMXIOWD·0HMMXELONXQMRP 9HOODPQLÄ°Ä°HO

LO VHQDLOX QLVWJÆ«X QJÆ«LGX OL EGLHW WLWQLVVHO ELOPRG GLN OL Ã&#x20AC; NHOOKD WNXQ ORUJDQL]]D]MRQL OL WLHÆ«X Æ«VLHE E¶PRG HVNOXVVLY LO)HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX )LO IDWW Ã&#x20AC; WZDTTDI LO&DVLQR 6DQ *LXVHSSH EOHZZHO 3UHVLGHQW LNXQ LV6XU 3DROR &DUXDQD +HPP Æ«MLHO WD¶ NRQWLQZD]]MRQL PDÆ&#x203A;&LUFROR 3LR ; OL WZDTTDI XI¿Æ&#x203A;MDOPHQW Ã&#x20AC; JÆ«DOLH[ LV6XU 3DROR &DUXDQD MHUÆ¥D¶ MRÆ«URÆ¥ EÆ«DOD 3UHVLGHQW X MLETD¶ MĪRPP GLQ LONDULJD VDO )LO WD¶ 'LÆ&#x203A;HPEUX SURSMXVHQDLOX, VHÆ«Æ«HW LOPHZW WD¶ 0DVWUX 3DROR ;XHUHE ;XHUHE NLHQ PDVWUX ¿ONRVWUX]]MRQL X JÆ«DO VQLQ WZDO RNNXSD ONDULJD WD¶ 5HWWXU WDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL+XZD EHQD ERVWD GMDU VELHÆ« Ã&#x20AC;,PTDEED Paolo Caruana 3DROR ;XHUHE KXZD PLVVLHU ODÆ«ZD 'XQ ƤXĪHSS X %DVNDO ;XHUHE ,ONOLHP IXT LWWLINLUD WDOPHZW WLHJÆ«X NLHQ MJÆ«LG KHNN µ%¶WLINLUD WD¶3DROR ;XHUHE OL PLHW ¿O WD¶'LÆ&#x203A;HPEUX Ã&#x20AC;,PTDEED ZDUD Æ«DMMD WD¶WPHQLQ VHQD PJÆ«RGGLMD ¿VVLHJÆ«DW WD[[RJÆ«RO ¿WWUREELMD WDOXOLHG JÆ«DOOÆ¥LHÆ« X OTLPD WD¶ $OOD JÆ«DOOÆ¥LG WDOSUR[[PX X Ã&#x20AC;LPÆ«DEED WDONQLVMD WD¶ UDÆ«DO WZHOLGX OL VHEEDÆ« ELOJÆ«DTDO WDVVHQJÆ«D WLHJÆ«X¶ 3DROR;XHUHEIOLPNLHQPDOIDPLOMDWLHJŧX

117


VHQDLOXSURSMX¿O)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMXLĪĪDQĪDQVHWW WD¶VWDQGDUGL'DZQNLHQXWDO%DQGD/LO\LUUHJDODWPLQQ,QQRFHQW*KLJR O,QJOLĪLUUHJDODWPLQQ-RVHSK0DJULO$PHULNDQPLQQ&DUPHOR0DJULLO 0DOWLUUHJDODWPLQQ-RVHSK=DUEX6DOYX)DFFLROWDO3DSDUUHJDODWPLVVRƛL XGDN,UMDOLPLQQƚHQVX&DPLOOHUL'DZQOLVWDQGDUGLWƫDOOVXPLQQGLYHUVL 3DUWLWDUML HPLJUDQWL 'ZDU GDQ ODYYHQLPHQW LQVLEX GLQ LGGHVNUL]]MRQL UHƥLVWUDWD 0UR 'DUPDQLQ JƫDGX MLIWDNDU VHZZD NHPP WƫDEDW VDELH[ MLNVHE LO SDUWLWXUL WDOLQQLMLHW QD]]MRQDOL WD¶ SDMMLĪL GLIIHUHQWL VDELH[ LNXQ MLVWD¶ MGRTTKRP ÀLQDZJXUD]]MRQL WD¶ NXOO VWDQGDUG 6DU PDUƛ PLOO%DQGD /LO\XOLVWHQGDUGLQƫDUƥXPLGGMDUULVSHWWLYLWDOEHQHIDWWXULWDJƫKRP ƪGHMQ NXOO GDU LQGDTT OLQQX WDOSDMMLĪ UDSSUHĪHQWDW EOLVWDQGDUG &KDUOHV)DUUXJLD 7DOƤLOMX,O%DQGDXV6RƛMHWj À,PTDEED0DOWDS

+HNN NLI LW7LHQL *ZHUUD 'LQMLMD ƥLHW ¿ WPLHPKD OƫDMMD VRƛMDOL 0DOWLMD EGLHW ELOPRG LOPRG WLUNXSUD PLWWƫDUELW OL NLHQHW WLQVDE ¿K )O,PTDEED PD NLHQHW[ HƛƛH]]MRQL )O QDUDZ LGGHEXWW WDOHZZHO %DQGD 0TDEELMD LO%DQGD /LO\ ZDUD VQLQ OL V6RƛMHWj 0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMXNLHQHWTDEGHWLOOLQMD¿OTDVDPPXĪLNDOL +DZQKHNNNLHQTLHJƫHGLVHƫƫTDZPLHQƥGLG¿ONRPXQLWj0TDEELMDX OHZZHOƫDƥDOLNHOOKRPI¶PRƫƫRPO,PTDEELQNLHQLOELQLPLOOƥGLG WDO.RSSOD WDO.QLVMD 3DUURNMDOL X O.DSSHOOXQ WDO,PPDNXODWD .XQƛL]]MRQLOLVIDZNRPSOHWDPHQWPHTUXGDÀDWWDNNWDOJƫDGXQKDU LOƪDPLVW¶$SULO ,O3HUVXQDOLGDƫOHWJƫDOGLQLOELƛƛD[RJƫROKHNNNELUDNLHQƫDGG ƫOLHI 0DVWUX %DVNDO ;XHUHE EQLHGHP LQWLĪ I¶ERVWD RTVPD DSSDUWL ONRVWUX]]MRQL )RVW GDZQ WD¶ PLQ LVHPPL OORJƫRE WDQQDU %DVNDO NLHQMLƥLƫXOPLENL'XQƤXĪHSS;XHUHEXVHUYDJƫDOERVWDVQLQEƫDOD 3URNXUDWXUWDO)UDWHOODQ]DWDO,PPDNXODWD.XQƛL]]MRQLXNLIXNROONLHQ PHPEUX WDV6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX +XZD NLHQ XNROO 6RƛMX WDO086(80 0LVVLHUX 3DROR ;XHUHE EHQD¶ ERVWD GMDU VELHƫ NHPP À,PTDEED NLI XNROO PDGZDU 0DOWD ,[[RJƫRO IXT LO NRSSOD OƥGLGD WDO,PTDEED WOHVWD ¿OELGX WDVVHQD ,O.XPLWDW WDV6RƛMHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMXWD¶GDNLĪĪPLHQNLHQEDJƫDW LWWUDOLO%DVNDOIHMQIHUDƫOXWDOELƛƛD[RJƫRONELUDOLNLHQZHWWDT ,QWDQWLV6RƛMHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMXNLHQHWXNROOJƫDGGHMMDPLQQĪPLHQWD¶ULƥHQHUD]]MRQL)LOIDWW NLHQJƫDGGHML[[RJƫROIXTLOELQLWD¶VHGHƥGLGD¿OTDOEDWDO3MD]]DWDO,PTDEED,O.XPLWDW[WDTIDƛƛDWDOLWNXQ WLGGLVWLQJZLUXƫKDVHZPLOOETLMDWDGGMDUWDO3MD]]D*ƫDOKHNNPDVHWD[MRQTRVOL%DVNDO;XHUHEMLƥLQNDULJDW JƫDOGLQLOELƛƛD[RJƫROXNROO *ƫDONHPPGLQLOIDƛƛDWDP¶KL[DQWLNLVVLPD¿KDQ¿VKDĪĪRPPƛHUWXVWRUMDX¿KDZNROOƛHUWXVLPEROLĪPXOL QWHUHVVDQWLZLHƫHGLNXQNRQ[MXPLQQX/LVWLODUNLWHWWRQLNXWD¶GLQLOIDƛƛDWDMLVVHMMDƫ9HQH]MDQ0DVWUX%DVNDO NLHQVDE[LNRWEDGZDUODUNLWHWWXUDJƫDQG[LSULƥXQLHUL7DOMDQLOLPLQQKRPLVSLUDUXƫX,OIDƛƛDWDWLNNRQVLVWL¿WOLHW VXODULNXOOVXODUELVWLOJƫDOLK'RULNX-RQLNXX.RULQW7D¶PLQMLQQRWD[LVLPLODULMLHWEHMQGHWWDOMLWDO)DƛƛDWDPD¶ GDZNWDONRSSODOƥGLGDWD¶%DVNDOIRVWKRPOLVNUROOLWDONRORQQLXNLIXNROOODU]HOHOOLVDIWLWVQLQLOXNLHQXMĪHMQX ONRSSOD+LPLPOLMDELVNXOWXUDOLƫDGLPKDƤXĪHSSL%DUEDUD ,O)DĪROX )XTLQQDƫDWDOOHPLQI¶NXOOVXODU¿KD ¿JXUDWD¶WOLHWLUƥLHOZLHƫHGELOTDPƫIXTVSDOOHMKOLMLUUDI¿JXUDO8QMRQLWD¶WDƫWXVXOGDWE¶LOMXQPHMMHWWDƫWXOL M¿VVHUNXUDƥƥXODƫƫDUZLHƫHGUDƥHOLPQHĪĪD¶ELVWUXPHQWOLMNHMMHOLOIRU]D¿ĪLNDOLMLVVLPEROL]]DVVDƫƫD)¶QRIV LWWLHQLVXODUWLVSLNNDUDVWD¶OMXQƫLHUƥDPLQQƥROELQLXNLIXNROOLOVLUWD¶NXOXUOLEƫDOWD¶TDELOKRPNROOKDKXPD UHODWDWLPDVVDƫƫD ,QWHUHVVDQWL OIDWW OL GLQ LOIDƛƛDWD QƫDGPHW NROOKD ¿UURNQD OL KHPP PDƥHQE LO.DSSHOOD WD¶ 6DQWD .DWHULQD ¿O3MD]]DVWHVVƪDƥDQWHUHVVHQWLZNROOKLOIDWWOLOHUED¶NRORQQLOLMĪHMQXOHQWUDWXUDSULQƛLSDOLWDO.DĪLQƥHZ PDTWXJƫLQXSRƥƥXWLVƫDƫƫDƥDWD¶SUHƥMXNELUPHWDZLHƫHGMLHƫXLQNRQVLGHUD]]MRQLONRERUWDJƫKRPXOIDWWOL 118


GDNLĪĪPLHQOJƫRGRGXOPDNNLQDUMLNLHQXIHUPOLPLWDWL,OƥHEHOOLQWXĪDJƫDOGLQLOIDƛƛDWDQTDWD¶NROOXPLOO EDUULHUDWDO)DPLOMDƚLDQWDUOLKXPD3DUWLWDUMLWDV6RƛMHWj)OÀRNNDĪMRQLWDODQQLYHUVDUMXPLWWZDTTLI WDV6RƛMHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMXNRPSOLHWLĪĪHMQHWE¶IURQWLVSL]MXPLOOLVEDƫEL;ELHKDWDO0DGRQQDWDO ƤLOMX[RJƫRO5RVDULR=DPPLW0DWXOLVVQLQLV6XU-RVHSK7DQWL3UHVLGHQW2QRUDUMXJƫDPHO[RJƫROWD¶UHVWDZU VSHƛMDOPHQWIXTOHZZHOVXODUWD¶GLQLOIDƛƛDWD)ODƫƫDUWDVVQLQXOELGXWDVVQLQGLQLOIDƛƛDWDVVDUIHW I¶XQXULOLV6RƛMHWjELUUHEƫWDOSUHPMXWDOLVEDƫIDƛƛDWDDUPDWDJƫDOO)HVWLWDO0LOLHGWOLHWVQLQNRQVHNXWWLYL %ƫDONXOOƫDƥDRƫUDGLQLOIDƛƛDWDKHNNPDHVWXĪDPDƫDUELW[LVVLQMDOLWDĪĪPLHQOLJƫDGGDPLQQIXTKD)LO IDWW NLHQ LOX MLƥL QQXWDW OL SDUWLMLHW PLQQKD NLHQX ¿ VWDW ƫDĪLQ 'DN LĪĪPLHQ SURƥHWW IXT ODƥHQGD WDV6RƛMHWj NLHQ GDN WDUULNRVWUX]]MRQL WDV6HGH WDO.DĪLQ ,UUHVWDZU WDOIDƛƛDWD NHOOX MNXQ OHZZHO IDĪL WD¶ GDQ LOSURƥHWW KHNN DPEL]]MXĪ:DUD ƫDIQD NRQVXOWD]]MRQL PD¶ SHUVXQL QWLĪL ¿OTDVDP I¶6HWWHPEUX ,OIDƛƛDWD WJƫDWWLHW NRPSOHWDPHQWSHUPH]]WD¶[LENDELH[E¶KHNNL[[RJƫROLNXQMLVWD¶MLQEHGD%LƛƛD[RJƫROEƫDOGLNĪJXUOLPD NLHQHW[VHUWLWOHVWDI¶TDVLUĪPLHQXJƫDOKHNNƥLHGHƛLĪOLGLQLOIDƛƛDWDNHOOKDWLETD¶PJƫRWWLMDDQNHZDTWLO)HVWD WDO0DGRQQDWDOƤLOMX ,ĪĪPLHQ EDTD¶ JƫDGGHM X [[RJƫRO NLHQ TDEDG ULWPX WDMMHE 2SUD WD¶ GLQ LONZDOLWD¶ ULHGHW WLWJDZGD NHPP ELQKDUNLIXNROOELOOHMOXJƫDOKHNNVDUHWVLVWHPDWD¶LOOXPLQD]]MRQLSURIHVVMRQDOLVLPLOLJƫDOGDZNOLMVLUXPD¶ PRQXPHQWLPSRUWDQWL/LQDZJXUD]]MRQLWDUUHVWDZUX OLOOXPLQD]]MRQLWDOIDƛƛDWDWDO.DĪLQVDUHWQKDULOƪDGG WD¶ƤXQMX¿VVHQDOLNLHQHWWLPPDUNDLVDQQLYHUVDUMXPLWWOHVWLMDWD¶GDQLOPRQXPHQW6DUSURJUDPP PXĪLNDOLPLOO%DQGD0DGRQQDWDOƤLOMXOLJƫDOLKNLHQKHPPDWWHQGHQ]DNELUDOLVDEHWSRVWKDWXO7LUT.DUPHQX ƚLDQWDUELOJƫDQOLODGDUEDOIDƛƛDWDWLQNL[HIGLQLVVHUYLEƫDOD[HQDUMXJƫDOOLVWHVVVHUDWD )ODƫƫDULOPXPHQWWDQWPLVWHQQLNLHQZDVDO;KXUVƫDƫWD¶ƫLGPDPLQQXPUXNELUWD¶QGLYLGZLNLHQZDVDO¿O PLOMDWLHJƫX%LOPRGLOPRGL[[LENDEGLHWQLHĪODXGDZNNROOKDSUHĪHQWLIRVWHPR]]MRQLNELUDEGHZMDPPLUDZ GLQLOELƛƛD[RJƫROKHNNPHUDYLOMXĪDWLQNL[HI,WWLHQLSDUWLWDVVHUDWDNLHQHWGHGLNDWDJƫDOOLOOXPLQD]]MRQLWD¶GDQLO PRQXPHQW.LIGDODPLQJƫDWDELGXJƫDOGLQOLQDZJXUD]]MRQLELVVHKHPWD¶VSHWWDNOXSLURWHNQLNXWULGLPHQVMRQDOL EOXĪX WDVVLVWHPD 0HUOLQ)LUH OL EHGD¶ PLOOJƫHOLHTL WDOƫUXT WDQQDU X DYYDQ]D ELOPRG LOPRG VD¶ IXT LOEHMW WDONDĪLQ,PPHGMDWDPHQWNLILQQDUODƫDTLOTXƛƛDWDLOIDƛƛDWDQ[WHJƫOHW+DZQKHNNVSLNNDWLOSURIHVVMRQDOLWD¶ X OSUHƛLĪMRQL OL ELKD VDU GDQ LOSURƥHWW /XGMHQ]D QIH[[HW I¶ƛDSƛLSD OL TLVKD PD ULHGHW WLHTDI E¶[HMQ 7D¶ PLQ MLUULPDUNDOLIWLW[KXUZDUDOJƫDTGD³'LQO$UWƪHOZD´UULNRQR[[LHWGLQLOIDƛƛDWDEƫDODZLUW1D]]MRQDOL ,OOXPVQLQZDUDPLQQPHWDVDUGDQODYYHQLPHQWGDZNNROOKDOLMJƫDGGXPLOO3MD]]DHZOHQLMDWDO,PTDEED PD MRQTVX[ PLOOL ƫDUVLWKRP WLQƫDWDI PLOOƥPLHO DUWLVWLNX WD¶ GLQ LOIDƛƛDWD XQLND ³ƚHOHEUD]]MRQL W¶DUWL ÀDTZD WDJƫKD´+HNNNLHQKHPPPLQLGGHVNULYDGDQLOPRQXPHQW7DVVHZNLHQHWGHƛLĪMRQLJƫDTOLMDOLMVLUGDQLUUHVWDZU OLUHƥD¶ƫDGKDOXUDJƫDOOƥPLHORULƥLQDOLWDJƫKD%¶KHNNTGHMQDGPLUQDEƫDOD6RƛMHWjOLGDNNROOXOLVWLQNDZX EDJƫWHZJƫDOLKPLVVLULMLHWQDEĪDMQDJƫDOLKXSUHVHUYDMQLHKELH[MLETD¶MLWJDZGDPLOOƥHQHUD]]MRQLMLHWIXWXUL 0DUYLQ6FLEHUUDVX&KDUOHV)DUUXJLD

119


BRIAN & JAMES GREEN FUNERAL SERVICE Irrikorru 30, Main Street, Ûurrieq Tel: 2164 2738 Rustica, Massabielle Street, Qrendi Tel: 2164 2508 – 9949 7959 “Green”, St. Catherine Street, Qrendi Tel: 2164 7791 – 9949 4880

ŽŶŐƌĞǀĞZŽĂĚ͕tŝĞĚŝǏͲ‚ƵƌƌŝĞƋ BLUE GROTTO Tel: 2164 7908 Mob: 7994 9486, 9994 9486 KƵƌKīĞƌƐ We give 50% discount to pensioners from our 5-course meal set menu. Please note that set menus change on a daily basis. dĞƌŵƐĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƉƉůLJ͘ WůĞĂƐĞĂƐŬƵƐĨŽƌŵŽƌĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘

SPECIALISING IN FISH 10% Discount when you book Kids Menu at only €2.50 Now under new Management

120


$3 335(= 35(===$0 $0( (1 17 6DYHU$ $EGLOOD 

/DŧŧDU WLVOLPD OLOO([ 3UHVLGHQW O n o r a r j u Saver Abdilla TXGGLHPLVVHGH WDV6RÅ&#x2014;MHWj IHMQ LQGDTT Il Silenzio PLQQIXT il-gallerija tal.DÄ°LQ

,WWHEXWWDOJŧDÄ°LÄ°(NV3UHVLGHQW6DYHU$EGLOODMLGGDZZDUIDÅ&#x2014;Å&#x2014;DWD WDO.DÄ°LQOLWDQWNLHQLŧREEXWDQWŧDGHPJŧDOLKWXOŧDMWX

4UDEDXŧELHEWDV6XU6DYHU$EGLOODOLSSDNMDZLO.QLVMD3DUURNNMDOL WDO,PTDEEDJŧDOOTXGGLHVD3UHVHQWH&DGDYUHOLVDUHWLW7QHMQ WD·)UDU

/JÆ«RGZD WDOƪDGG GG  WD¶ )UDU VHEÆ«HW E¶QRWL NLHEMD KHNN NLI LOTDQSLHQD ONELUD WDO.QLVMD WDUUDÆ«DO WDJÆ«QD Æ«DEEUHW LOPHZW WD¶ ZLHÆ«HG PLQQ XOLHGKD ,O NHOPD PDODMU Æ¥ULHW OL 6DYHU NLHQ Æ«DOOLHQD WLVWD¶ WJÆ«LG Æ«DEWD X VDEWD 6DYHU NLHQ ,PTDEEL PDÆ«EXE PLQQ NXOÆ«DGG LĪGD JÆ«DV6RÆ&#x203A;MHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX NLHQ [L Æ«DÆ¥D LĪMHG ,PZLHOHG ¿O WD¶ 6HWWHPEUX IHVWD WD¶ 6DQ 0DWWHZ 6DYHU NLHQ LOIXVWDQL IRVW DÆ«ZD %LQ ƤDQQL PLQQ WD¶ *Æ«DEDMMDU X Ä©HSSD QpH ;XHUHE 6DYHU TDWWD¶ WIXOLWX EÆ«DO Æ«DIQD PLQQ VÆ«DEX WDPSDUX Æ¥ROJÆ«HOLHTL WDO IDPLOMD )¶ĪRJƫĪLWX VHUYD JÆ«DO ĪPLHQ EÆ«DOD VXOGDW IHMQ LQJÆ«DWD Æ&#x203A;HUWL¿NDW JÆ«DOOLPÆ¥LED PLOODTZD WLHJÆ«X X ZDUD OHMQ O L[[RJÆ«RO SULQÆ&#x203A;LSDOL WLHJÆ«X NLHQ EÆ«DOD IDWWLJD O,QJLHUHW .HOOX MLUWLUD NPLHQL PL[[RJÆ«RO PLQÆ«DEED UDÆ¥XQLMLHW WD¶ VDÆ«Æ«D Ã&#x20AC; WD¶ NZDĪL VHQD ELVV

,O3UHVLGHQW WDV6RÅ&#x2014;MHWj MDJŧWL ODŧŧDU WLVOLPD OLO ]LMXŧ 6DYHU ILO SUHÄ°HQ]DWDONXÅ¡LQWLHJŧXLV6XU-RVHSK$EGLOODLEHQ6DYHU

121


,V6XU6DYHU$EGLOODPDO PDUD WLHJŧX 0DULMD ILOMXP OL QJŧDTGX ILV 6DJUDPHQWWDİįZLHš

6DYHU$EGLOODI·ULWUDWWPD·WOLHWDPLQQŧXWXEQLHW$JQHVH0LNHOLQDX .DUPHQDILOSUHİHQ]DWD·%HDWULFHLWWLIODWD·$JQHVH

6DYHUX0DULMDI·ULWUDWWPHŧXGI·-DQQDUWDV6HQDIORNNDİMRQLWDO ŠXEOHZWDG'HKHEWDİįZLHšWDJŧKRP

)LG WD¶ -DQQDU 6DYHU LQJÆ«DTDG ¿V 6DJUDPHQW WDĪÄ©ZLHÆ¥ PD¶ 0DULMD QpH )DUUXJLD PLQQ 7DO%HNNXQXNHOOKRPVLWWLWIDO,OIDWWOL¿WIXOLWXIWLW OL [HMQ NHOOX ORSSRUWXQLWj OL MLWJÆ«DOOHP VNROD 6DYHU [WDT OL GDN OL PD DNNZLVWD[ KX MDVVLJXUDK OLO XOLHGX +X Æ«DGHP X VWLQND VDELH[ MDUD OL WWOLWW LEQLHW X WWOLHW VXELHQWLHJÆ«XMNROOKRPÆ&#x203A;DQVMLHÆ«GXODÆ«MDUHGXND]]MRQL SRVVLEEOL0LQNHMMDOSDJDED[[DOLNHOOXELH[LĪRPP IDPLOMDNELUDTDWWPDÆ¥HQQLQKRPELH[LPRUUXMDÆ«GPX Ã&#x20AC;RNMLVWXGMDZJÆ«D[KXNLHQMDI[LW¿VVHUPDWNXQ[WDI WDTUD X WLNWHE /LO XOLHGX NLHQ LÆ«REEKRP LONROO X ¿ 122

Æ&#x203A;NXQLWKRPÆ«DUÆ¥DUHJRODULJÆ«DO*Æ«DU/DSVLIXTLO0RWRU %LF\FOHNLHQHW[LÆ«DÆ¥DWD¶UXWLQD¿VVDMI ,OYDOXULVRGLOLELKRPPH[[DOIDPLOMDWLHJÆ«XÆ«DOOHZ LOIURWW 0LQNHMMD OÆ«HƥƥD NELUD OL NHOOX OHMQ LO.DĪLQ OLO XOLHGX GHMMHP Æ«DOOLOKRP JÆ«DĪOD OLEHUD 'DQ ZDVVDO VDELH[WQHMQPLVVXELHQVDUX0HPEULWDO086(80 XRNNRSDZNDULJLWD¶UHVSRQVDELOLWjI¶GLQLV6RÆ&#x203A;MHWjWD¶ 6DQƤRUÆ¥3UHFD 6DYHU NLHQ LVRVWQL OIDPLOMD ZNROO ELOOL MDÆ«GHP [L JÆ«HOLHTLPTDEEODOLOXXPLQQKRPMLHÆ«XOXÆ&#x203A;XÆ«OLNLHQ MLĪUD¶ X MDÆ«VDG *Æ«DO TDOEX NHOOX OÆ¥DUGLQD ĪJÆ«LUD ¿U UHVLGHQ]D WLHJÆ«X ¿ 7ULT 6DQ %DĪLOMX IHMQ OJÆ«D[TD WLHJÆ«X NLHQHW VWDWZD WDOÆ¥HEHO WD¶ 0DULMD ,PPDNXODWD .LHQ MLQGRNUDKD EODNEDU JÆ«RĪĪD X Æ«DOOL JÆ«DOLK ¿O )HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMXMĪHMMLQKDXML[JÆ«HOKDELG GZDO ĪJÆ«DU JÆ«DOORNNDĪMRQL )LOIHVWL WDO0DGRQQD ¿UUDÆ«DO WDOƤLOMX WD¶ 6DQWD 0DULMD WDU5XĪDUMX X WDO.XQÆ&#x203A;LĪMRQL NLHQ MLHÆ«X VHKHP ¿Æ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQLMLHW LQWHUQLNROOKD¿O.QLVMDXÆ«DPHVSRVWL5XĪDUMXNLHQX ¿WWDOEWLHJÆ«XWD¶NXOMXPÃ&#x20AC;LPNLHQPDOTXGGLHVDƪDIQD PLQQDQÆ¥LEXKTXGGLHPJÆ«DMQHMQDMDJÆ«PHOGLNLOPL[MD UHJRODUL¿WWRURTUXUDOLOLMGDZUXUDÆ«DOQDE¶GDNL]]RNN I¶LGHMKXOSDVVPHTMXVWLHJÆ«XOLWLUULNRQR[[LKPLQQWXO ¶OERJÆ«RG+HNNEDTD¶VDIWLWMLHPELVVTDEHOPLHW /LVWHVV YDOXUL OL ELKRP PH[[D OIDPLOMD WLHJÆ«X Æ¥DUUKRPPLHJÆ«X¿Æ«GDQLV6RÆ&#x203A;MHWj0XĪLNDOL0DGRQQD WDOƤLOMX :DUD OIDPLOMD O)HVWD WDO0DGRQQD WDO ƤLOMXXGDNNROOXOLMGXUPDJÆ«KDNLHQXNROOR[JÆ«DOLK .LHQ MDJÆ«WL VHKPX I¶NXOO TDVDP KX[ DUPDU EDQGD MHZ )UDWHOODQ]D OLO 6DYHU NRQW WDUDK MLQWHUHVVD UXÆ«X I¶NROOR[ OLWWHUDOPHQW LGHMK NLHQX MLHNOXK ELH[ MJÆ«LQ $QNL PHWD PD WDQW[ NLHQ MLÃ&#x20AC;DÆ« 3HUVRQDOPHQW QLVWD¶ QJÆ«LG OL MLHQ NHOOL [[RUWL QLWNHOOHP PLHJÆ«X IWLW MLHP TDEHO PLHW PHWD NRQQD THG QDJÆ«WX ODÆ«Æ«DU WLVOLPD OLOORPP LF&KDLUSHUVRQ WDO.XPPLVVMRQL %DQGD X QQDQQD WDV6HJUHWDUMX WDOLVWHVV .XPPLVVMRQL LV 6LQMXUD 0DULMD )DUUXJLD OL Æ«DOOLHWQD OHMQ ODÆ«Æ«DU WD¶ -DQQDU ,GGLVNXUVDWD DÆ«Æ«DULMD WLHJÆ«L PD¶ 6DYHU NLHQHWIXTODQGDPHQWWDO.XPLWDWXOÆ«LGPDNROOHWWLYD E¶ULVTLO)HVWDOLWDQWXWDQWNLHQMJÆ«RĪĪ)¶DNWDUPLQQ NZDUWWD¶VHNOX¿Æ«GDQLO.XPLWDWMLHQTDWWPDQLIWDNDU OLOJÆ«DĪLĪ6DYHUTDWWNHOOX[LMJÆ«LGPD¶[LÆ«DGG.LHQ LEHUUHG LVVDÆ«QD X MVLNNHW OLO PLQ MLĪEDOMD 6DYHU NLHQ GHMMHP SXQW WD¶ UHIHUHQ]D 'HMMHP Æ¥DE VRGL]]MRQL OLO GDZNSUHVHQWLLPTDUELOSUHVHQ]DWLHJÆ«X ,QWHQQX ONRQGROMDQ]L WDJÆ«QD OLO XOLHGX X QLUULQJUD]MDZKRP WDWWDJÆ«ULI X UULWUDWWL OL Æ¥HQWLOPHQW JÆ«RÆ¥REKRP MJÆ«DGGXOQD JÆ«DO GLQ LOSXEEOLND]]MRQL VDELH[MLETJÆ«XWLINLUDGHMMLHPDWDOJÆ«DĪLĪ6DYHU$EGLOOD HNV3UHVLGHQW 2QRUDUMX WDV6RÆ&#x203A;MHWj ,OIXQHUDO WDV6XU $EGLOOD VDU OJÆ«DGD WD¶ PHZWX LW7QHMQ WD¶ )UDU )ROODNELUDWD¶QLHVÆ«RQTRWNXOOURNQDWDO.QLVMD 3DUURNNMDOL WDJÆ«QD ,V6RÆ&#x203A;MHWj UULVSHWWDW L[[HZTD WDO IDPLOMD ELH[ PD MNXQ[ KHPP EDQGD ¿OIXQHUDO 6DOXW WD¶ PXUWDOL VHOOHP OLO 6DYHU KHNN NLI LWWHEXW Æ«DUHÆ¥ PLOO.QLVMD X GHOHJD]]MRQL PLQQ NXOO IHUJÆ«D ¿ Æ«GDQ


0XPHQW VWRULNX JŧDO 6DYHU NLHQ IOLQDZJXUD]]MRQL WDU5HVWDZU WDO )DŗŗDWD.RORVVDOL WDO.DİLQ OŦDGG ŠXQMXWDV6HQD 

LV6RƛMHWj DNNXPSDQMDW LONRUWHR PLQQ IXT LĪĪXQWLHU JƫDOOSMD]]D ,WWHEXW ZDTDI TXGGLHP LV6HGH WDV 6RƛMHWj LO3UHVLGHQW LV6XU 7HGG\ )DUUXJLD SRƥƥD EXNNHWWIMXULIXTLWWHEXWXQGDTT,O6LOHQ]LRPLQQIXT LOJDOOHULMDWDO.DĪLQE¶WLVOLPD¿QDOLOLOGLQLOSHUVXQDOL WXOƫDMMLWKDNLHQHWHĪHPSMXNELUWD¶UƥXOLMD ,UULVSHWW GHMMLHPL OL GHMMHP LQWZHUD PLQQ NXOO PHPEUX X SDUWLWDUMX WXO ƫDMWX NLHQ PDQLIHVWDW I¶GDQ LOMXP X GDQ E¶ULNRQR[[LPHQW OLO 6DYHU OL V6RƛMHWj X O)HVWD WDO0$'211$ 7$/Ƥ,/-8 NLHQX WDQW PQDTT[DI¶TDOEX,ĪGDĪJXUOLWDTEOXPLHJƫLOLODNEDU WLVOLPD OL WLVWD¶ WDJƫWL OLOOSHUVXQD KXZD WXO ƫDMWX ELOOL WLUULVSHWWDK'DQLGGPLULV6RƛMHWjJƫDPOLWXELOTDOE E¶PRGPLOODNWDUULJRUXĪ 6DYHUNLHQHĪHPSMXƫDMWD¶UƥXOLMDXEĪXOLMD¿ƫGDQ LV6RƛMHWj WDJƫQD .LHQ EDVWXQ JƫDO GDQ LO.DĪLQ 'PLUQDLVVDKXOLQLIWDNUX¿K¿WWDOEXQLWROEXKVDELH[ PLVVHPD SDMMLĪX MLQWHUƛHGL JƫDOLQD TXGGLHP $OOD O,PELHUHN VDELH[ EOJƫDMQXQD WD¶ 2PPQD 0DULMD MVDƫƫDƫOJƫDTGDXODUPRQLMD¿ƫGDQLV6RƛMHWjOLWDQW ƫDGHP JƫDOLKD WXO ƫDMWX )OLPNLHQ QLWROEX OLOO,VSLUWX V6DQWXMDJƫWLQDGGRQQDJƫUIXPPH[[XEODƫMDUPRG SRVVLEEOLVDELH[QDVVLJXUDZOLELGGHƛLĪMRQLMLHWWDJƫQD QNXQXPKX[ELVVWD¶HĪHPSMXLĪGDZNROOVWUXPHQWWD¶ SDƛL X JƫDTGD %ODUPRQLMD VƫLƫD WD¶ EHMQLHWQD ELVV QLVWJƫX QDVVLJXUDZ OL GDN OL ĪHUJƫX PLVVLULMLHWQD WXO ƫDMMLWKRPPKX[ELVVMNRPSOLMHĪLVWLLĪGDSRVVLEELOPHQW MLWNDWWDU¿VVQLQOLƥHMMLQ'DQKXODNEDUULJDOOLE¶PRG ƫDM QLVWJƫX QDJƫWX OLO 6DYHU$EGLOOD X E¶LPƥLELWQD X JƫHPLOQDQNXQXTHGLQĪRPPXOPHPRUMDWLHJƫXƫDMMD WXO LVVQLQ *UD]]L PLOOTDOE 6DYHU WD¶ GDN OL JƫDPLOW JƫDV6RƛMHWjXO)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX $JƫWLK20XOHMLO0LVWULHƫWD¶'HMMHPOLMLVWƫRTTOX XOIDUDƥOLOGDZNNROOKDOLƫDOODZDUDMK

Ritratt storiku PHŧXG IXT LV VZDU WDO,PGLQD lura fis-sena PHWDVDUHW OLQGXUDWXUD IXT O,VWDWZD WDO Madonna talŠLOMX ELVVHKHP W D O , P T D E E L Partitarju s-Sur ŠORUPX'LQJOL

,O3UHVLGHQW 2QRUDUMX 6DYHU $EGLOOD ZDTW LWWEHULN WDO%DQGLHUD PLOO.DSSLOODQWD·GDNLİİPLHQ'XQ:LOOLH9HOOD'LQLOEDQGLHUD IOLPNLHQ PDOIRQWLVSL]MX İİDQİQX IO IORNNDİMRQL WDO VHQD PLWWZDTTLIWDV6RŗMHWj

,V6XU6DYHU$EGLOODEŧDODIUDWHOOTXGGLHPLO.XUŗLILVV0LUDNROXİILO .QLVMDWD·ŠLHİXO%HOW9DOOHWWD

0LFKDHO*KLJR%(G +RQV

5LWUDWWLHŧRUPLšEXGILVVQLQGLVJŧLQZDTWLOPDUŗ RUJDQL]]DWILWPLHPLO)HVWDWDO0DGRQQDWDOŠLOMX

123


$3 33 35 5( (====$0 0( (1 177 'XQ1 1D]]DUHQ&DUXDQD 

'XQ 1D]]DUHQ &DUXDQD WZLHOHG LO0HOOLHÆ«D QKDU LW WD¶ )UDU LEHQ 7RQL X ƤXĪHSSD QHH¶ 'HERQR +XZD WJÆ«DOOHP ¿V6HPLQDUMX WD¶ 0DOWD PDU O8QLYHUVLWà WD¶ 0DOWD Æ«D O%$ X Æ¥LH RUGQDW 4DVVLV PLOO$UÆ&#x203A;LVTRI WD¶ 0DOWD 0RQV 0LNLHO *RQ]L QKDU O WD¶ /XOMX /HZZHO Æ«LGPD SDVWRUDOL WLHJÆ«X NLHQHW Æ¥HZZD UDÆ«DO WZHOLGX VWHVV EÆ«DOD 9LÆ&#x203A;L .DSSLOODQ VDNHPP Ã&#x20AC; Æ¥LH PVHMMDÆ« VDELH[ MDTGL GPLULMLHWX EÆ«DOD .DSSLOODQ WDO3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D Æ¥DUD WDJÆ«QD WD¶ ƪDO .LUNRS

IHMQ GDP KHPPKHNN Æ«DPHV VQLQ %HMQ O X VVHQD VHUYD EÆ«DOD .DSSLOODQ WD¶ ƪDO /LMD VDELH[ ¿V VHQD VDU .DSSLOODQ WDO3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D WDO.XQÆ&#x203A;L]]MRQL Æ¥HZZD OƪDPUXQ )¶$ZZLVVX 'XQ 1D]]DUHQ EHGD¶ OÆ«LGPD 3DVWRUDOL WLHJÆ«X IRVWQD O,PTDEELQ X JÆ«DOKHNN LO)HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX NLHQHW OHZZHO )HVWD 0TDEELMD WDÆ«W LO3DUURNDW WLHJÆ«X 'XQ Ä©DUHQ NLHQ EQLHGHP ULVHUYDW X WD¶ IWLW NOLHP SHUR¶ Ã&#x20AC;LVWHVV Æ«LQ NLHQ MDI LZDVVDO LOPHVVDƥƥ WLHJÆ«X +XZD ZHWWDT LOPLVVMRQL WLHJÆ«X IRVWQD E¶VHUMHWD¶ OLHPD EÆ«DOKD X GHMMHP ¿WWH[ OL MLĪUD¶ OJÆ«DTGD IRVWQD O,PTDEELQ )RVW LOSURÆ¥HWWL OL ZHWWDT ¿O3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D WDJÆ«QD WD¶ PLQ LVHPPL UUHVWDZU WDO.DSSHOOD WD¶ 6DQ %DĪLOMX NLI XNROO LUULQRYD]]MRQL WDOLUÆ«DP WDODUW WDO.QLVMD 3DUURNMDOL ,O.DUDWWUX WD¶ 'XQ 1D]]DUHQR &DUXDQD NLHQ WD¶ EQLHGHP NZLHW MRVVHUYD Æ«DIQD DIIDULMLHW ELONZLHW NLHQ NDSDÆ&#x203A;L MLHÆ«X GHÆ&#x203A;LĪMRQLMLHW IXT GDN OL JÆ«DQGX MVLU X IXT GDN OL JÆ«DQGX MLWZDUUDE X NHPP MLVWD¶ MNXQ PD MLUULWD[ OLO PLQ JÆ«DQGX PDGZDUX ,PPD NLHQ MDVDO ,O NDOPD WLHJÆ«X VZLHWOX Æ«DIQD JÆ«D[ NXOO IHMQ Æ«DGHP LQ QLHV WDO3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;L LQÆ¥LEGX OHMK DNWDU X UDZ ¿K 6DÆ&#x203A;HUGRW JÆ«DTOL NDOP SUXGHQWL NDSDÆ&#x203A;L MDJÆ«WL WDJÆ«OLPD NHPP VHWD¶ GHMMHP LSSURYD MUHVVDT OHMQ [XO[LQ [L QLHV OL NLHQX PLNVXULQ EHMQLHWKRP NHOOX VHQV WD¶ TGXVLMD X EQLHGHP OL PD MDUD [HMQ EL NELU LPPD NLHQ NDSDÆ&#x203A;L MDJÆ«UDI LO PXPHQW ODNWDU DGGDWWDW ELH[ MLNNRUHÆ¥L OLO GDN OL MNXQ JÆ«DVVHZZD

,OŦDPLVWD·/XOMX ,OMXP OL ILK LONRPXQLWj 0TDEELMD WDW ODŧŧDU WLVOLPD OLOOH[ .DSSLODQ WDJŧKD E·TXGGLHVD presente cadavre fil.QLVMD3DUURNMDOL

124


/(NV .DSSLOODQ 'XQ 1D]]DUHQR &DUXDQD MLIILUPD ONWLHE WDO YLİLWDWXUL ZDUD O3URJUDPP 9RNDOL X 6WUXPHQWDOL WDW7OLHWD WD· ŠXQMX

'XQ )UDQV $EGLOOD OL VHUYD EŧDOD $PPLQLVWUDWXU 3DUURNNMDOL ILO 3DUURÅ&#x2014;Å&#x2014;D WDJŧQD ZDTW LOPDUGD TDVLUD WDO.DSSLOODQ NLI XNROO WXOLOSHUMRGXZDUDPHZWXVDNHPPÅ¡LHPDŧWXU.DSSLOODQÅ¡GLG LPH[[LO.RUWHR)XQHEULOŦDPLVWD·/XOMX

0LOOHZZHOVHQDWLHJÆ«XIRVWQDPLOOHZZHOZHUDOL NLHQHW OLQWHQ]MRQL WLHJÆ«X OL MDÆ«GHP IRVW LĪĪJÆ«DĪDJÆ« )LOIDWW NLHQ KX OL Æ«DUHÆ¥ EOLQL]]MDWWLYD OL WD¶ NXOO VHQD ELWÆ«HMMLMDJÆ«DOO)HVWLWDO*Æ«LGMLÆ¥XRUJDQL]]DWLVHQVLHOD WD¶HĪHUÆ&#x203A;L]]LE¶GLIIHUHQ]DRUJDQL]]DWLE¶NROODERUD]]MRQL WDV6H]]MRQLMLHW WDĪÄ©JÆ«DĪDJÆ« WDĪĪHZÆ¥ .DĪLQL 0TDEELQ 7DÆ«W LO3DUURNDW WLHJÆ«X EGLHW LVVLU LÆ&#x203A; Æ&#x203A;HULPRQMDWDOSUHĪHQWD]]MRQLWDWWIDOXWWUDELTXGGLHP O,VWDWZDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX¿OÆ¥LPJÆ«DWDO)HVWD /DÆ«Æ«DU DWWLYLWD¶ XI¿Æ&#x203A;MDOL OL DWWHQGD JÆ«DOLKD 'XQ 1D]]DUHQ NLHQHW LO3URJUDPP 0XĪLNDOL WDOÆ¥LPJÆ«D WDO )HVWD PLOO%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX IXT LO3ODQÆ&#x203A;LHU 0HUDYLOMD QKDU LW7OLHWD WD¶ ƤXQMX /JÆ«DGD WWLHÆ«HGOLVSWDUXO0XOHMJÆ«RÆ¥EXMVHMMDÆ«OXJÆ«DOJÆ«DQGX IWLW WDOÆ¥LPJÆ«DW ZDUD SURSMX QKDU LW7QHMQ WD¶ /XOMX Ã&#x20AC;HWD¶ WD¶ VHQD ,O)XQHUDO VDU LOƪDPLV WD¶ /XOMXIHMQLONDWDYUXWD¶'XQ1D]]DUHQÆ¥LHHVSRVW JÆ«DOOSXEEOLNX Æ¥HZZD O.QLVMD WD¶ 6DQ %DĪLOMX %Æ«DOD Æ¥HVWWD¶ULVSHWWLONRUWHRIXQHEULNLHQELVVHKHPWD¶EDQGD IIXUPDWD PLOOHOHPHQWL WDĪĪHZÆ¥ 6RÆ&#x203A;MHWjMLHW 0XĪLNDOL 0TDEELQ+XZDQGLIHQI¶UDÆ«DOWZHOLGXO0HOOLHÆ«D 0LQQ GDN NROOX OL UDMQD IXT VHKHP 'XQ 1D]]DUHQ PLOOHZZHOMLÆ¥LQDI¶PRÆ«Æ«QD[¶WLSWD¶6DÆ&#x203A;HUGRWNLHQX NHPP ZDVVDOKD JÆ«DOOIDWWL O9RND]]MRQL 6DÆ&#x203A;HUGRWDOL WLHJÆ«XIRVWNXOOPLQNLHQMLGGHSHQGLPLQQX 0LQQ GLOSDÆ¥QD ¿OZDTW OL QDJÆ«WX ONRQGROMDQ]L VLQÆ&#x203A;LHUL WDJÆ«QD OLOOIDPLOMDUL NROOKD WD¶ 'XQ 1D]]DUHQ QLUULQJUD]]MDZKWD¶GDNNROOXOLJÆ«DPHOJÆ«DOO3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D WDJÆ«QDÄ©JXUOLOPHPRUMDWLHJÆ«XIRVWQDVHUWLETD¶Æ«DMMD JÆ«DOGHMMHP $JÆ«WLK20XOHMLO0LVWULHÆ«WD¶'HMMHP 0DUYLQ6FLEHUUDV

/XUD ILV6HQD IWLW ZDUD OL 'XQ 1D]]DUHQ EHGD O3DUURNDW WLHJŧX IO,PTDEED ZDTW OHZZHO Ä°MDUD XIILÅ&#x2014;MDOL ILOELQMD ODQWLND WDV6HGHWDV6RÅ&#x2014;MHWj

7LINLUD JŧDÄ°LÄ°D WDOPLENL .DSSLODQ 'XQ 1D]]DUHQR &DUXDQD IO DŧŧDUDWWLYLWD·XIILÅ&#x2014;MDOLWLHJŧXILO)HVWDLW7QHMQWD·ŠXQMX ILÅ&#x2014;Å&#x2014;HULPRQMD WDOSUHÄ°HQWD]]MRQL WDWWUDEL TXGGLHP O,VWDWZD WDO 0DGRQQDWDOÅ LOMXÅ¡HZZDO.QLVMD3DUURNMDOL

125


Specializes in: Flower Arrangements for Weddings, Holy Communion etc. Souvenirs for every occasion, ArtiďŹ cial Flower and Tulle, Fresh Plants and Fruit Trees.

Bronja Street, Ă&#x203A;urrieq Tel: 2164 9621

126


$3 335(= 35(===$0 $0( (1 17 9LFWRU$ $EGLOOD 

1KDU LOƤLPJÆ«D W¶ 2WWXEUX OL JÆ«DGGD LV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD QÆ«DVGHW PHWD WLOIHW ZLHÆ«HG PLOODNWDU SLODVWUL VRGL OL NHOOKD ,GGHVWLQ ULHG OL GDQ LOÆ«DELE NELU WLHJÆ«L NLI XNROO WD¶ NXOO ZLHÆ«HG X ZDÆ«GD PLQQNRP LÆ«DOOLQD ,PPD DÆ«QD VÆ«DEX WD¶ GLQ OLVWHVV 6RÆ&#x203A;MHWj JÆ«DQGQD Æ«DIQD UDNNRQWL VELHÆ« OL QLVWJÆ«X QDTVPX PDJÆ«NRP LO TDUUHMMD WD¶ GLQ LOSXEEOLND]]MRQL OL WRÆ«URÆ¥ WD¶ NXOO VHQD *Æ«DOKHNN MLHQ Æ¥HMW PLWOXE PLOO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY OL QLIIRUPD SDUWL PLQQX ELH[ QLNWHE GDZQ OHUED¶ NHOPLHW GZDU LOÆ«DMMD VDELÆ«D OL TDWWD¶ Æ¥R GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj NLI XNROO PLHJÆ«L JÆ«DO GDZQ ODÆ«Æ«DU VQLQ 9LFWRU $EGLOOD WZLHOHG QKDU LV WD¶ 6HWWHPEUX LEHQ LOPLENL 6DYHU $EGLOOD Z OPDUD WLHJÆ«X 0DULMD QHH )DUUXJLD ƪD OHGXND]]MRQL WLHJÆ«X Ã&#x20AC;LVNROD SULPDUMD WDO ,PTDEED IHMQ LPEDJÆ«DG PDU LNRPSOL OLVWXGMX WLHJÆ«X Ã&#x20AC;LVNROD WDVVQDMMD¶ 8PEHUWR &RORVVR Z V6HPLQDUMX +HNN NLI LPEDJÆ«DG EHGD MLNEHU Ã&#x20AC;HWD¶ 9LFWRU Æ«D OLVWDW WLHJÆ«X X ĪĪHZZHÆ¥ OLO -XOLH *KLJR QKDU LV WD¶ )UDU X NHOOKRP W¶LWIDO 3HWUD LWWHZPLQ 0DWWKHZ X 6DPZHO X )UDQFHVFD ĪĪJÆ«LUD 1LVWJÆ«X QJÆ«LGX OL 9LFWRU LOWDTD¶ PDOPDUD WLHJÆ«X SHUPH]] WDV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD 9LFWRU X -XOLH NLHQX MGRTTX OEDQGD Ã&#x20AC;LPNLHQ .LHQHW LOPXĪLND OL JÆ«DTTGHW GLQ LOIDPLOMD NELUD Z VDELÆ«D 9LFWRU PD NHOOX[ Æ«DMMD IHOLÆ&#x203A;L 0LQQ PHWD NLHQ ĪJÆ«LU LOÆ«DMMD WDJÆ«WX ZLVT ELVVLHT ,PPD E¶ULHGD WDOD]]DU 9LFWRU EDTD¶ GHMMHP KHPP VRG X MLƥƥLHOHG ELH[ GHMMHP VHWD¶ MDJÆ«WL IURWW PLQQ Æ¥XUQDWD JÆ«DOORÆ«UD )LOIDWW 9LFWRU JÆ«DPHO Æ«DIQD Æ¥LG E¶ULVT GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD 'DQ LO Æ¥LG QLVWJÆ«X QJÆ«LGX LOOL Æ«D QLETJÆ«X QJDZGXÆ« X QJÆ«RĪĪXÆ« JÆ«DO GHMMHP

9LFWRUIOLPNLHQPDOPDUDWLHJŧX-XOLHZDTWO$NNDGHPMD0XÄ°LNR /HWWHUDUMDOLVDUHWI·'LÅ&#x2014;HPEUX

-HNN LPPRUUX OXUD ¿OSDVVDW OLOOÆ«DELE WDJÆ«QD 9LFWRU NRQW PLQQ GHMMHP WDUDK NLI VHU MLYYLQWD [L Æ«DÆ¥D ELH[ LV6RÆ&#x203A;MHWj OL WDQW NLHQ LÆ«REE X MJÆ«RĪĪ MDUDKD WLNEHU X WLVVDÆ«Æ«DÆ« 1LVWJÆ«X QLEGHZ EOHZZHO WHQWDWWLYL WLHJÆ«X OL NLHQ MDJÆ«PHO ELH[ LNDEEDU LO¿QDQ]L WD¶ GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj 0LQQ LQIRUPD]]MRQL OL DNNZLVWDMW 9LFWRU GDN LĪĪPLHQ ELH[ MLÆ¥ERU LOÃ&#x20AC;XV NLHQ ML[WUL [L Ã&#x20AC;L[NXQ ZKLVN\ ELH[ LWHOOJÆ«X ORWWHULMD 'DQ L[[RJÆ«RO NROOX NLHQ MDJÆ«POX Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ 3LHWUX )DUUXJLD V6XUÆ¥HQW 'DQ VHÆ«LEQD I¶ƫDMWX JÆ«DPHO LOSRVVLEOL VDOLPSRVVLEOL JÆ«DO GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj PHWD GHMMHP NLHQ LNXQ MLVWD¶ JÆ«D[ VDÆ«Æ«WX IWLW NLHQHW tippermettilu.

5LWUDWWVWRULNXWDOJUXSSWD·LOEDQGLVWLšRGGDOLŧDUšXMGRTTXIO RNNDİMRQLWDO)HVWDIRVWKRP9LFWRUELVVD[DSKRQHDOWR IXT L[[HOOXJWDONDWXED X-XOLH ELONODULQHWW 

127


'DTTDW·LGXSDULUNLHQMDJŧWLKRPI·NROOR[XNXOOLPNLHQ +DZQQDUDZKZDTW[RJŧROWD·ELQLWD·VHWWIO,VNROD3ULPDUMDWDO ,PTDEEDELSUHSDUD]]MRQLJŧDOZDŧGDPLVVHUDWLRUJDQL]]DWLPLİ įJŧDİDJŧWDOŠLOMX

6HKHP YLFWRU ILQQDU WDODUW PD NLHQ MRQTRV TDWW VSHÅ&#x2014;MDOPHQW GDNOLMVLUJŧDOEDUUDUUDŧDOELOJŧDQOLMLWWDIIHZOLVSHMMHÄ°NRQQHVVL PD[[RJŧROWDQQDU

9LFWRU NLHQ MJÆ«LQ XNROO I¶GDN OL JÆ«DQGX [¶MDTVDP PDV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« .XOO PHWD GLQ LVVH]]MRQL NLHQHW WRÆ«ORP E¶[L DWWLYLWD¶ E¶ULVT GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj OLO 9LFWRUNRQWLVVLEXPLQQWD¶TXGGLHPÃ&#x20AC;JÆ«DMQXQDWLHJÆ«X -LHQOLNRQWLQNXQLOÆ«LQNROOXPLHJÆ«XNRQWLQNXQQDIOL VHULNXQÆ¥HML[[RJÆ«RO0D¶9LFWRUEÆ«DOPDMJÆ«LGXÆ«ROO [DJÆ«UHNXÆ¥LELĪĪHMWJÆ«DOLH[LOÆ«LQNROOXNLHQLNXQLULG MDUDNROOR[HĪDWW.RQWWDUDKMLÆ¥ULPD¶NXOOĪDJƫĪXJÆ«X PLQ QDÆ«D JÆ«DO RÆ«UD ELH[ GHMMHP MDUD OL GLN ODWWLYLWD¶ WRÆ«URÆ¥WDMEDXNLIVXSSRVWEOXQXULNROOKD 3HUHVVOLGDQVHÆ«LEQDNZDĪLPDKHPP[[LTDVDP¿V 6RÆ&#x203A;MHWjWDJÆ«QDOLPDWD[LVVHKHPWLHJÆ«X¿KDQLVWJÆ«X QJÆ«LGX ZNROO OL GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj WLETD¶ JUDWD OHMK JÆ«DO ZLHKHG PLOODNEDU SURÆ¥HWWL OL NHOOKD )O LONDĪLQ Æ«DUHÆ¥EOLGHDLQWHUHVVDQWLXXQLNDÃ&#x20AC;,PTDEEDOLMLQÆ«RORT OHZZHO X OXQLNX VWD]]MRQ WDUUDGMX Ã&#x20AC;,PTDEED WDO JLOMXIP1LIWDNDUVHZOLMLHQX9LFWRUNRQQDWNHOOLPQD Ã&#x20AC;LPNLHQ ELH[ LUUHNODPL QLHÆ«GX Æ«VLHEKRP X QNXQX QNDULJDWL PLQQKRP DÆ«QD 'LQ LGGDUED EÆ«DOPD DÆ&#x203A;Æ&#x203A;HQQDMWDNWDUNPLHQL9LFWRUNLHQLNXQLULGOLNROOR[ LVLU NLI VXSSRVW 9LFWRU SHUHVV OL PLQQ GHMMHP NLHQ PLGÆ«OD WDQQHJR]MX NLHQ MDI Æ«DIQD DÆ¥HQWL ,PPD GDQ PD NLHQ[ ELĪĪHMMHG JÆ«D[ NLHQ KHPP EĪRQQ WD¶ Æ«DIQD DNWDUEHQHIDWWXUL

0LQEDUUD UUDGMX ETDMQD XNROO QLHÆ«GX Æ«VLHE LU UHNODPL WDONWLHE WDOIHVWD *Æ«DO GDQ LOJÆ«DQ NRQQD QRÆ«RUJX QLÆ¥EUX QGXUX Z ³QDWWDNNDZ´ HĪDWWDPHQW GLQNLHQHWLONHOPDOLNLHQMJÆ«LGOL NXOOÆ«DQXWOLNRQQD QDUDZDÆ«QDZJÆ«DGGHMMLQELONDUR]]D,QVRPPDEÆ«DOPD MJÆ«LGXO,QJOLĪLµZKHUHWKHUHLVDZLOOWKHUHLVDZD\¶8 I¶GDQLVVHQV9LFWRUYHUDPHQWNLHQLNXQÆ«DTTXSURVHW JÆ«DOLH[ PLQNHMMD WWEDWLMLHW OL NHOOX Z ONXQGL]]MRQL OL NLHQ ¿KD [RUWD ZDÆ«GD EDTD¶ MDÆ«GHP X MLVWLQND VDO DÆ«Æ«DU -LHQ PLQ QDÆ«D WLHJÆ«L QLVWD¶ QJÆ«LG LOOL YHUDPHQW NRQWQLHÆ«XJRVWQDÆ«GHPPLHJÆ«X'DQNROOXNLHQMLEGD E¶WD]]DNDIpPLQQZDUDQLJKWVKLIWXJÆ«DOKHNNLOEXUGDWD PD¶9LFWRUNLHQHWWNXQWDMEDPLOOELGXWDOÆ¥XUQDWD .RQQDQDUDZKXNROOI¶NXOOLNODOLNLHQXMRUJDQL]]DZ NXOONXPLWDWMHZVH]]MRQLWDONDĪLQ'LQLGGDUEDNLHQ MDJÆ«PHO [RJÆ«RO I¶GDN OL JÆ«DQGX [¶MDTVDP OLNHO PDO NROOHJL&KDUOLH$]]RSDUGL&ODXGLR)DUUXJLDNLIXNROO PD¶ 3LHUUH %XKDJLDU 1LVNXĪD UXÆ«L MHNN LQVHMW OLO [L Æ«DGGEDUUD 0DWXO LOMLHP VELHÆ« WDOIHVWD NRQQD QDUDZK XNROO MDJÆ«WL VVHKHP WLHJÆ«X ¿OEHMJÆ« WDOÃ&#x20AC;RNNLMLHW WDOIHVWD IHMQ GLQ XNROO NLHQHW LQL]MDWWLYD Æ¥GLGD Z LGHD WLHJÆ«X VWHVV OL GDZQ MLÆ¥X PLEMXJÆ«D PLQQ Æ¥RONDĪLQ *Æ«DO GDZQ LOÃ&#x20AC;RNNLMLHW ULGQD XNROO VHWW WD¶ UHNODPL RÆ«UD Z DOOXUDNLHQLNROOQDQHUÆ¥JÆ«XQDTGIXELONELUELH[LQÆ¥LEX UULNODPLZQDJÆ«WXVHKPQDULJZDUGLGGLĪLQQWDOÃ&#x20AC;RNN /DNWDUVHWWXUOLNLHQJÆ«DOTDOE9LFWRUNLHQGDNWDQ QDU,QQDUNLHQLOPLPPLWD¶JÆ«DMQHMKXNLHQLQYROXW ¿KPLQQPHWDNLHQĪJÆ«LU9LFWRUNLHQMLNNDUJDVVXIIDUD PDONXQMDWX WLHJÆ«X 3LHWUX *KLJR PDJÆ«UXI EÆ«DOD WDO ƪDZVOL MHZ LO%DZV 'DN LĪĪPLHQ SHUHVV OL NLHQX JÆ«DGXĪJÆ«LUÃ&#x20AC;HWD¶XPDNLHQ[JÆ«DGJÆ«DQGXOLÆ&#x203A;HQ]MD NLHQ LPXU MDJÆ«PHO GDQ L[[RJÆ«RO Æ¥R [L JÆ«DOTD WDÆ«W [L VLÆ¥UD I¶SRVW LPZDUUDE 0HWD JÆ«DGGD ĪĪPLHQ X VDU MDIQLNLHQWD¶JÆ«DMQXQDNELUDJÆ«DOLMD¿OPXUWDOLWLHJÆ«L NLIXNROOWD¶%HQQ\)DUUXJLD LÆ&#x203A;&KDSS\ Ã&#x20AC;LPNLHQPD¶ 0LFKDHO &DPLOOHUL LO%XOO\ *Æ«DQGL Æ«DIQD PHPRUML VELHÆ« WLHJÆ«X OLNWDU PHWD NRQQD QDJÆ«WX WLUL WDOND[[L WD¶SXO]LHULQLERUPXOYDMMLQDGGDUWLHJÆ«XLPPRUUX

5LWUDWW DNWDU ULÅ&#x2014;HQWL WD· 9LFWRU ZDTW servizz li kien MLSSURYGL WD· EHMJŧ WD·7VKLUWVXNXOO[RUWD WD· PHUFKDQGLVLQJ LHŧRU E·ULVT LV 6RÅ&#x2014;MHWj OL WDQW NLHQ MLUVLVWLJŧDOLKD

129


130


9LFWRUIOLPNLHQPDOPDUD-XOLHZDTWLOSUHSDUDPHQWLWD·ZDŧGD PLOOLNOLHW OL VDUX ULÅ&#x2014;HQWDPHQW )HMQ MLGŧOX DWWLYLWDMLHW EŧDO GDZQ 9LFWRUNLHQLNXQPLQQWD·TXGGLHPELH[MDJŧWLOJŧDMQXQDSHUPH]] WDOHVSHUMHQ]DWLHJŧXI·GDQLOTDVDP

[¶LPNLHQ QDUPDZ LQQDU WDODUW NLI XNROO GDQ ODÆ«Æ«DU PHWD UEDÆ«QD LOIHVWLYDO WDQQDU WDODUW IXT LO)RVRV 6LEQD JÆ«DMQXQD NELUD PLQJÆ«DQGX PHWD Æ«ORPQD OL QDJÆ«POX UHGGLHQD OL ELKD QLNVUX O*XLQQHVV :RUOG 5HFRUG Ã&#x20AC;LPNLHQ PDONXÆ¥LQL Z ]]LMLHW WLHJÆ«L 9LFWRU Æ«D Æ«DIQD SMDÆ&#x203A;LU X NLHQ VRGLVIDWW LPPHQV EOXQXU PLNVXE ¿VVHQD .LI WLVWJÆ«X WDUDZ GDQ VHÆ«LEQD NLHQ PRÆ«Æ«X ELVV ¿O IHVWD 9LFWRU NLHQ LTXP X MRUTRG MDÆ«VHE ¿OIHVWD 6DÆ«Æ«HW 9LFWRU GDQ ODÆ«Æ«DU EGLHW VHMUD OXUD Z NHOOX MJDZGL ODÆ«Æ«DU IHVWD ¿VVHQD ,OƪDGG QKDU LOIHVWD HĪDWWDPHQW ZDUD OPDUÆ&#x203A; WD¶ QRIVLQKDU 9LFWRU NHOOX MLGÆ«RO E¶XUÆ¥HQ]D OLVSWDU 9LFWRU GDÆ«DO OLVSWDU ¿OMLHP WDOIHVWD OL WDQW NLHQ LÆ«REE 0LQQ GDNLQKDU O¶ TXGGLHP VDÆ«Æ«HW 9LFWRU EDTJÆ«HW GHMMHP VHMUD OXUD 1LIWDNDU OL NRQW LPPXU QDUDK OLVSWDU NXOO PHWD NRQW LQNXQ QLVWD¶ X QÆ&#x203A;HPSLOOX WD¶ VLNZLW 9LFWRU NLHQ Æ«DUHJ JÆ«DO IWLW PLOOLVSWDU X MLHQ X VLHÆ«EL -XOLDQ NRQQD PRUQD JÆ«DOLK LGGDU ELH[ QRÆ«RUÆ¥XK IWLW ,PPD VDÆ«Æ«HW 9LFWRU NLHQHW ƫĪLHQHW LPPHQV X UHÆ¥D¶ GDÆ«DO OLVSWDU PLQQ IHMQ PD Æ«DULÆ¥[ DNWDU 'LN LOÆ¥XUQDWD WDG W¶2WWXEUX ĪJXU OL VHU WLETD¶ WWLPEUDWD Æ¥R PRÆ«Æ«L JÆ«DOLH[ 9LFWRU NHOOX MPXU MLOWDTD¶ PDO0XOHM HĪDWWDPHQW NLI MLHQ Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ PLVVLHUL X ĪHZJ PHPEUL WDOIDPLOMD WLHJÆ«X PRUQD QDUDZK OLVSWDU 'LQ LOÆ¥XUQDWD VHU QLETD¶ QJÆ«RĪĪKD JÆ«DOLH[ EÆ«DO GRQQX 9LFWRU NLHQ THG MLVWHQQD OLOL ELH[ LQVHOOLPOX Z QDUDK MDJÆ«ODT JÆ«DMQHMK JÆ«DOODÆ«Æ«DU GDUED 9LFWRU MLHQ PLQQ KDZQKHNN X SHUPH]] WD¶ GDZQ LONHOPWHMQ OL NWLEW GZDUHN QL[WLHT QJÆ«LGOHN XNROO SURVHW WDOIDPLOMD VDELÆ«D OL LQW JÆ«DUDIW WUDEEL E¶JÆ«RĪĪD E¶LQWHOOLÆ¥HQ]D Z E¶HGXND]]MRQL NELUD X OL LQW WDQW JÆ«RĪĪHMW X OL NLHQHW Æ«DIQD JÆ«DO TDOEHN *UD]]L XNROO WD¶ GDN L[[RJÆ«RO NELU OL LQW ZHWWDTW E¶ULVT LV6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD ,QZHJÆ«GXN OL GDQ Æ«D QLETJÆ«X QJÆ«RĪĪXÆ« X QDSSUH]]DZÆ« WXO Æ«DMMLWQD NROOKD 0¶ DÆ«QD VHU QLQVHZN TDWW 9LFWRU « 6DNHPP QLOWDTJÆ«X Æ«DELE « 0LQJÆ«DQG VLHÆ«EHN   -RQDWKDQ'LQJOL

9LFWRUIOLPNLHQPDOPDUD-XOLHXWWIDO3HWUDWWHZPLQ6DPXHOX 0DWWKHZX)UDQFHVFD

/LO6HƫLEQD9LFWRU )¶GDQ LĪĪPLHQ OL LQW GRPW PDJƫQD P OLO IDPLOMD LQW ƫDEEHMWW PL[[RJƫRO LQWL TDWW PD EĪDMW E X EĪXOLWHN LQW XUHMW NRQ QW PLVVLHU LQW WD¶ HĪHP PSMX ƫG GLPW EOD KHGD X VWLQNDDMW PD *XOLD OPDUD WLHJƫHHN X JƫDO IDPLOMD ƫDMWHN WDDMW 3HWUD 0DWWKHZ 6DPZHO X )UDDQFHVFD LP PƫDEEWHN LQW OLOKRP WDDMW ELN ĪJJXU JƫDQGKRP ELH[ MLIIWDƫUX JƫDD[ VHZ OLOKRP LQGXNUUDMW 9LF NHP PP ƫGLPW JƫDO )HVWD WDJƫQD NHPP NRQW WƫREE OORJƫRE WDQQDU W NR RQW WDUDN GHMMHP WLUVLVVWL ELH[ LNROQD IHVWD DƫMDUU 'HMMHHP WƫDEEUHN JƫDO WDOƤLOMX X WD¶ GDQ WLIƫLU QDJƫWXNN ĪJXXU OL TDWW P¶LQW VHU WLQWWHVD I¶4DOEQD GHMMHP LQĪRPP PXN 2¶0 0DGRQQD PLQQ WDOƤLLOMX LQWW OL ƫVLHEHN GHMMHP ¿Q QD 9LFWWRU ƫGHMN NXQWHQW VH MNXQ ĪJXU PLQ ƫGHMN MLWORE JƫDDOLQD 0LLFKDHO'LQJOL 0HOOLHƫD WD¶2 2WWXEUX

131


OCEANS (Taâ&#x20AC;&#x2122; Singer)

0DLQ6WUHHWĂ XUULHT=54Â&#x2020;7HO SEWING, KNITTING & CRAFTS CENTRE

We stock Ganutell and Parchment books & materials

Pet Care .XOOPDWULGJĂ?DOOÂ&#x2039;QLHQXJĂ?DUUDEDÂŞVXVWDQ]LHoo *Ă?DOO3HWV0HGLoLQLJĂ?DOODQQLPDOLNROOKD Ă ZLHÂ&#x2013;XDIIDULMLHWJĂ?DOONDooDLQVLEXVDMG Ă?QLH[WDÂŞOLPSHUMDOWDÂŞEDUUDXUHHOV TDVDEVQDQDUXVZLYHOVXND[[LWDOSODVWLFWDVVDMGHoo OHQ]DVSDJWDQQDUQDVHVXGTLTWDOIXOHoo

4UHQGL5RDGà XUULHT¤7HO

P&P Garage

Auto Mechanical Service & Repairs Air Conditioning Service Triq L-Imqabba, Sqaq il-MitË&#x2122;na, Qrendi (iddur mal-Kappella taâ&#x20AC;&#x2122; Santa Katarina) Contact

PATRICK - 7945 5385 132

PAUL - 7986 5925


6,&87//,/,80,17(56 63,1$6 %ŧDOŠLOMXIRVWL[[HZN

*ƫDGKD Z WLETD¶ WLGZL WWLVOLPD 7DODUNDQƥOX OLO 0DULMD *ƫD[ +L NLHQHW LOPDJƫĪXOD %LH[ WNXQ 2PP LO%QLHGHP $OOD 4DOEQD WLIUDƫ E¶GLWWDƫELUD 7D¶ PDUD OL NHOOKD WLETD¶ EOD PLWWLHIVD * D[ KHNN ULHG LO.ELU $OOD *ƫ %LH[ WLETD¶ GHMMHP 9HUƥQL 0ELHUND ƤLOMX DEMDG IRVW OLUZLHIHQ /L MNLGGX GHMMHP OLOQD /L *ƫ *ƫDOKHNN OLO+D $OOD ƫDWDU %LH[ MDJƫWLKLHOQD EƫDOD 2PPQD

ƪDOOL PHOD OOXP LQIDƫƫUX $ƫQD ONROO GJƫDMID Z PLGLQELQ *ƫD[ +L ELVV VHWJƫDW WNXQ 2PP ,PPDNXODWD WDO,PTDEELQ /LOHN2PP,PPDNXODWD

3DWUL$GULDQR-&DFKLD2)0 WD¶'LÆ&#x203A;HPEUX

133


0(5Ŧ%$//,//.$33,//$1,,/ŠŠ',' Dun George Spiteri

WLIHO OL NLHQ NLHQHW PHWD VDE LONDUWLHUD WD¶ PLVVLHUX Z TDWWDOX OÃ&#x20AC;XV NDUWL OL NHOOX7DSDUVL THG QL[Æ«HW LONDUWL JÆ«DOOIHVWD 7LVWJÆ«X WDÆ«VEX [¶JÆ«DPLOOX PLVVLHUX PDOOL VDU MDI 'XQ ƤRUÆ¥ MJÆ«LGLOQD ZNROO OL NLHQ MÆ«REE LÆ¥HPPD VVDQWL WDOTDGGLVLQ X MLOJÆ«DE ELVVODOHE MHZ E¶[L DUWDO ĪJÆ«LU

,O:5.DQ'XQÅ RUÅ¡6SLWHULMLIILUPDONWLHEWDOYLÄ°LWDWXULIOHZZHO ODTJŧD XIILÅ&#x2014;MDOL PDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY Å¡HZZD V6HGH WDV 6RÅ&#x2014;MHWjIWLWZDUDOŧDWUDWLHJŧXEŧDODO.DSSLOODQLOÅ GLG

'XQ ƤRUÆ¥ 6SLWHUL JÆ«DQGX VHQD Z KXZD PLĪ Ä©HMWXQ +X LEHQ .DWHULQD QHH¶ )HQHFK X 0LNLHO 6SLWHUL LOOXP PHMMHW +X WZLHOHG QKDU WD¶ 1RYHPEUX I¶ƪDO 7PLHP SRVW EHMQ LĪÄ©HMWXQ XO%DMMDWD¶6DQ7XPDV 'XQƤRUÆ¥KXZDOHZZHO ZLOG WDOIDPLOMD 6SLWHUL +X JÆ«DQGX Æ«XWX RÆ«UD 7ZDQQ\ $QQD 5D\PRQG X -LPP\ / HZZHO WDJÆ«OLPVNRODVWLNXWLHJÆ«XÆ«DGXILONODVVLPDJÆ«UXID EÆ«DOD WD¶ 0LVV %XJHMD LPEDJÆ«DG EHGD MDWWHQGL OLVNROD3ULPDUMDWD¶VRULMLHW1X]]RPDJÆ«UXIDEÆ«DOD WDO4DOE WD¶ ƤHVX¶ :DUD NRPSOD ILOSULPDUMD WDO *YHUQWDĪÄ©HMWXQXDNWDUWDUGDWWHQGDVVHNRQGDUMD WDOJYHUQ I¶.DODIUDQD Æ¥HZZD %¶%XÆ¥LD %Æ«DOD SDVVDWHPSL 'XQ ƤRUÆ¥ MÆ«REE MPXU MLP[L ILO NDPSDQMD MÆ«REE MDUD ILOPV WD¶ GUDPD Z D]]MRQL ZGLOHWWDQWXNROOWDODMUXSODQL%Æ«DODSHUVXQDPLĪ Ä©HMWXQMÆ«REEXNROOMLVPD¶OJÆ«DQDOLKLMDWDQWJÆ«DO TDOEX%Æ«DODPXĪLNDMÆ«REEGLNNODVVLNDZWDV¶V E¶PRG VSHÆ&#x203A;MDOL ONDQWDQWL (OYLV &OLII 5LFKDUG LV 6KDGRZVXJUXSS%HDWOHV ;L WJÆ«LGLOQD IXT LWWIXOLMD WLHJÆ«HN" ;L SUDVSXUD OL WLETD¶WLIWDNDU %Æ«DOD WIXOLMD NLHQHW ZDÆ«GD QRUPDOL Z IHUULHÆ«D EÆ«DO WIDO RÆ«UD WD¶ WDPSDUX 'XQ ƤRUÆ¥ MJÆ«LGOL OL NLHQHW OKHQD WLHJÆ«X MLOJÆ«DEX OERÆ&#x203A;Æ&#x203A;L MWDMMUX OPDQXÆ&#x203A;Æ&#x203A;L WMXU MLÆ¥UL EO LVFDWHV MRQVRE JÆ«DOOSLWLUURVVL Z MUDEEL OLUZLĪDT 7D¶ WIDO OL NLHQX 'XQ ƤRUÆ¥ NHOOX ZLVT SUDVSDU ,ĪGD OLNWDU ZDÆ«GD OL MLIWDNDU KLMD OL ZHWWDT JÆ«DQG LQQDQQX 0DWWHZ -LUUDNRQWDOL E¶PRG XPRULVWLNX OL NHOOX PDGZDU VQLQ PHWD KX X Æ«XK -LPP\ IWHKPX ELH[ OLQQDQQX MRÆ«GXOX OÃ&#x20AC;LHOHV OL NLHQ MUDEEL LSRƥƥXKRP Æ¥R ERWW X MLWIDJÆ«XKRP Æ¥R YDVND PLPOLMD EOLOPD 7LVWJÆ«X WLPPDÆ¥LQDZ [L Æ¥UDZOKRP GDZQ LOÃ&#x20AC;LHOHV 3UDVSXUD RÆ«UD OL ZHWWDT WD¶ 134

0LQQIHMQÆ¥LHWHNLOÆ«DMUDOLVVLUTDVVLV"8PHWDLOÆ«DTW" /LVSLUD]]MRQL WLHJÆ«X OHMQ LVVDÆ&#x203A;HUGR]MX E¶PRG SDUWLNXODUL Æ¥LHW PLQJÆ«DQG LQQDQQX WLHJÆ«X 0DWWHZ OL NLHQ IUDWHOO ¿ Æ«GDQ LO)UDWHOODQ]D WDV6DJUDPHQW Æ¥HZZD ĪÄ©HMWXQ 'XQ ƤRUÆ¥ MJÆ«LGOL OL WD¶ LO VHQD DSSOLND ELH[ MDWWHQGL V6HPLQDUMX WD¶ (OOHQ +DOO Æ¥HZZD :HVW 0LQVWHU I¶/RQGUD :DUD VQLQ IHMQ OHVWD NRUV E¶VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV DSSOLND ELH[ MNRPSOL OLVWXGMX WLHJÆ«X Æ¥HZZD V6HPLQDUMX WD¶ *Æ«DZGH[ +HPPKHNN KX GDP VQLQ IHMQ VHQD PLQQKRP NHOOX MPXU Ã&#x20AC;LVWDW WD¶ /RXLVLDQD Æ¥HZZD O$PHULND ELH[ MDJÆ«PHO NRUV WD¶ QXUVH Æ¥HZZD VSWDU SULYDW )O Æ¥LH RUGDW GMDNQX ¿O.DWLGUDO WDO $VVXQWD WDU5DEDW *Æ«DZGH[ PLOO,VTRI 1LNRO &DXFKL :DUD NRPSOD OLVWXGML WLHJÆ«X ¿W7HRORÆ¥LMD 3DVWRUDOL Æ¥HZZD V6HPLQDUMX 7DO9LUWX¶ U5DEDW 0DOWD +X Æ¥LH RUGDW TDVVLV QKDU LV WD¶ )UDU Ã&#x20AC;HWD¶ WD¶ VHQD PLQQ O$UÆ&#x203A;LVTRI ƤXĪHSSL 0HUFLHFD Æ¥HZZD O.RQNDWLGUDO WD¶ 6DQ ƤZDQQ LO%HOW 9DOOHWWD (VSHUMHQ]DPLQQĪPLHQLV6HPLQDUMX /HVSHUMHQ]D Æ¥HZZD V6HPLQDUMX WD¶ /RQGUD PD WDQW[ NLHQHW ZDÆ«GD VDELÆ«D JÆ«DOODÆ«Æ«DU JÆ«D[ EDUUD OL WNXQ LOERJÆ«RG PLOOÆ¥HQLWXUL NRQW LQÆ«RVVQL GDTV[HMQ Æ«XWD EDUUD PLOOLOPD ELH[ QLGUD ODPEMHQW WDOEHOW WD¶ /RQGUD PLPOLMD VWRUEMX 0LOOEDQGD ORÆ«UD 'XQ ƤRUÆ¥ MJÆ«LGOL OL Æ¥HZZD V6HPLQDUMX WD¶ *Æ«DZGH[ NLHQ MÆ«RVVX JÆ«DO TDOEX Æ«DIQD JÆ«D[ NLHQ KHPP ERVWD VHPLQDULVWL OL Æ¥HMMLQ PLOOLUÆ«XOD *Æ«DZG[LQ X NLHQ MÆ«RVVX NRPGX PDJÆ«KRP -JÆ«LGOL OL NLHQ MLVWHQQD V6LEW ¿OJÆ«RGX ELH[ MLQĪOX 0DOWD Z LW7QHMQ ¿OJÆ«RGX NPLHQL MHUÆ¥JÆ«X MLWLOJÆ«X ,ĪĪPLHQ OL TDWWD¶ Æ¥HZZD V6HPLQDUMX 7DO9LUWX¶ NLHQ ZLHÆ«HG WD¶ HVSHUMHQ]D VDELÆ«D Z VIRUWXQDWDPHQW [DKDU TDEHO Æ¥LH RUGQDW VDÆ&#x203A;HUGRW NLHQ PLHW LQQDQQX 0DWWHZ 7LVWJÆ«X WDÆ«VEX NLI GLQ µLOIHVWD¶ WD¶ IHUÆ« Æ¥LHW PLEGXOD I¶ZDÆ«GD WD¶ QLNHW *Æ«DONHPP Æ«DGW NROOR[ PLQQ LGHMQ $OOD NHOOL Æ«DIQD SDÆ&#x203A;L I¶TDOEL ,UUDNNXQWDOQD IL IWLW NOLHP OHVSHUMHQ]D WLHJÆ«HN ZDTWLO3ULPD0HVVD *Æ«DONHPP NLHQHW Æ¥XUQDWD VDELÆ«D [RUWD ¿OIRQG WD¶ TDOEL Æ«DVVHMW LQQXTTDV WDQQDQQX 0DWWHZ OL NLHQ Æ«DOOLHQD [DKDU TDEHO LO3ULPD 0HVVD Z JÆ«DOGDTVWDQW LOIDPLOMD WLHJÆ«X NLHQX JÆ«DGGHMMLQ PLQQ ĪPLHQ WD¶


YLĪWX 1KDU LW WD¶ 0DU]X TDGGLVW OHZZHO TXGGLHVD WLHJƫL ƥHZZD O3DUURƛƛD WD¶ 6DQWD .DWHULQD ¿ĪĩHMWXQ1LIWDNDUOLGDNLQKDULO%DQGDĩHMWXQNLHQHW DNNXPSDQMDWQL PLGGDU VDO.QLVMD ¿OZDTW OL ZDUD O%DQGD %HODQG DNNXPSDQMDWQL PLOO.QLVMD VDVVDOD IHMQJƫDPLOWULƛHYLPHQW¿VVDODSDUURNMDOL )HMQ VHUYHMW V¶LVVD" /LHPD SRVW MLETD¶NLHQ JƫDO TDOEHN"*ƫDOLH[" 'XQƤRUƥMJƫLGLOQDOLV¶LVVDVHUYDƥHZZDSDUURƛƛL I¶0DOWDEƫDOD9LƛL3DUURNX NDSSLOODQ )OEGHMW OHZZHOHVSHUMHQ]DWLHJƫLƥHZZDOSDUURƛƛDWD¶0DULMD $QQXQ]MDWD I¶ƪDO 7DU[LHQ VDVVHQD :DUD ƥHMW PDƫWXUELH[QDJƫWLOJƫDMQXQDWLHJƫLƥHZZDOSDUURƛƛD WD¶ 6DQ ƤXĪHSS WDO.DONDUD VDVVHQD ,PEDJƫDG ZDUDLQƫWDUWELH[LQVHUYLƥHZZDOSDUURƛƛDWDO0DGRQQD WD¶ 3RPSHM I¶0DUVD[ORNN VDVVHQD 'XQ ƤRUƥ RNNXSDĪPLHQEƫDOD'LUHWWXU6SLULWZDOLWDO.XOOHƥƥ6DQ 7XPDV0RRUH.LHQXNROO'LUHWWXU6SLULWZDOLWDĪĪHZƥ NDĪLQL PXĪLNDOL WDĪĩHMWXQ ± GDN WDO*ƫDTGD %DQGD ĩHMWXQXGDNWDO%DQGD%HODQG/LNWDUSDUURƛƛDOLNLHQ JƫDO TDOEX KLMD GLN WD¶ 0DUVD[ORNN JƫD[ MLGGHVNULYL QQLHVW¶KHPPEƫDODUDƫƫDODZVDMMLHGDVHPSOLƛLE¶TDOE NELUDZDPEMHQWVDELƫE¶UDƫDOELOEDƫDUXYHGXWLPLOO LVEDƫ6IRUWXQDWDPHQW¿ĪĪPLHQOLVHUYD¿OSDUURƛƛDWD¶ 0DUVD[ORNNNHOOXMJƫDGGLPLQQHVSHUMHQ]D[HMQVDELƫD GLN WDOJƫDUTD WDGGJƫDMVD 6LPVKDU IHMQ NLHQ LQYROXW direttament mal-familjari tal-vittmi. (VSHUMHQ]DOLJƫDGGHMWPLQQKDNHPPLOHNTDVVLV %ƫDOPDJƫHGWOHNTDEHOOHVSHUMHQ]DWDV6LPVKDUPD QLVWD¶QLQVLKDTDWWJƫD[JƫDGGHMWPLQQKDSHUVRQDOPHQW ,ĪGD HVSHUMHQ]D RƫUD WUDƥLND KLMD PHWD NRQW THG LQVHUYL ƥHZZD OSDUURƛƛD WD¶ ƪDO 7DU[LHQ 1LIWDNDU OL ZLHƫHGƥXYQRWWWD¶LOVHQDOLNLHQMDWWHQGL¿ JUXSS WDĪĪJƫDĪDJƫ OL NRQW ZDTTDIW ¿OSDUURƛƛD NLHQ PLHW E¶[RNNHOHWWULNXƥHZZDO,VSODVK )XQ3DUNI¶%DƫDU LƛƚDJƫDT¿VVHQD ĩMDUDWEDUUDPLQQ0DOWD«[LWJƫLGOLGZDUKRP" -LHQ SHUVXQD OL QƫREE ƫDIQD VVDIDU X ĪMDUDW EDUUD PLQQ 0DOWD QLƥƥHQQHQ IXTKRP *ƫDOGDTVWDQW NRQW 'LUHWWXU 6SLULWZDOL PD¶ GLYHUVL NXPSDQLML WDOLYMDƥƥDU 0DOWLQ ELH[ QLWOD¶ QDNNXPSDQMD OLOO0DOWLQ ƥHZZD /RXUGHV¿)UDQ]DIHMQWODMWJƫDOGDUED7ODMWXNROO GDUELHWƥHZZD)DWLPD¿O3RUWXJDO/L[DQGUDÀ(ƥLWWX O$UW,PTDGGVD5XPDZ0HGXJRUMH¿O%RVQLMD'DZQ NLHQXNROOKDHVSHUMHQ]LVELHƫIHMQJƫDPLOWƫELHEƥRGGD SHUPH]]WD¶GDZQLĪĪMDUDWXMHNN%DPELQLULGQL[WLHTOL QRUJDQL]]D[LƫDƥDVLPLOLƥHZZDO,PTDEED /HVSHUMHQ]DV¶LVVDƥHZZDUDƫDOQD.LIƫDGWKDODƫEDU" 6¶LVVDEƫDODHVSHUMHQ]DNLHQHWWDMEDƫDIQD,QƫRVVOL EƫDODSHUVXQDƥHMWDƛƛHWWƫDIQDPLOO,PTDEELQXQƫRVVQL PDƫEXE (VSHUMHQ]D ƥGLGD JƫDOLMD EƫDOD NDSSLOODQ

X JƫDOGDTVWDQW LUULG QLGUD QDTUD DNWDU ODPEMHQW LV VLVWHPD Z DQNH ONXOWXUD 4LHJƫHG ƫDIQD JƫDO TDOEL KDZQKHNN JƫD[ EDUUD OL KXZD UDƫDO SLWWRUHVN KXZD ZNROO UDƫDO QDGLI VDELƫ X DUMXĪ %ƫDOD DƫEDU OL NRQW ƥHMW KDZQ ƫDGWKD E¶VRUSULĪD Z PLQ QDƫD ORƫUD EĪDMW JƫD[MLHQJƫDQGLNDUDWWUXORZSUR¿OHPLVWƫLZNZLHW 6RUSULĪD RƫUD KLMD JƫD[ ƥHMW LQVHUYL I¶UDƫDO IHMQ MLƥX ƛƛHOHEUDWLĪHZƥIHVWLNEDUXJƫDOGDTVWDQWQLQVDEJƫDO TDOEL JƫD[ QLHV MJƫLQXN X MLVVDSSRUWMDZN 1DSSUH]]D ZNROO OL KDZQ ƫDIQD QLHV MDƫGPX JƫDOOIHVWL E¶PRG YRORQWDUMXZE¶WDQWVDJUL¿ƛƛMLNEDU ;¶WL[WLHTOLMLWUDQƥDWDƫWLWWPH[[LMDWLHJƫHNƥHZZD UDƫDOQD" 0D WDQW[ MLHQ SHUVXQD OL QRƫORP E¶ƫDIQD RSUL 1L[WLHT OL QLEQL ƫELEHULMD DNEDU PDOSDUUXƛƛDQL Z OL QNXQ QLVWD¶ QJƫLQKRP NHPP I¶PXPHQWL WD¶ IHUƫ X DQNHWD¶QLNHW1L[WLHTOLƫDIQDDNWDUQLHVLVLUXƫELHEWD¶ ƤHVX¶ƪDƥDRƫUDPSRUWDQWLOLQL[WLHTKLMDOLQUDZZHP DNWDUJƫDTGDZULVSHWWEHMQO,PTDEELQNROOKD ³,OƫVDGKXZDNELULĪGDOƫDGGLHPDKXPDIWLW«´ [¶LQKX ODSSHOO WLHJƫHN OHMQ GDZN LĪĪJƫDĪDJƫ OL THJƫGLQLƫRVVXGLQLOYRND]]MRQLVDƛHUGRWDOL" 4DEHO NROOR[ LQƫRVVQL NEXUL ƫDIQD MHNN QNXQ QDI OLKDZQĪJƫDĪDJƫOLML[WLHTXMDTEGXGLQLOYRND]]MRQL %ƫDOD SDULU OL QDJƫWL KXZD OL GLQ KLMD HVSHUMHQ]D DYYHQWXUXĪD ¿VVHQV OL WULG WLOWDTD¶ PD¶ ƫDIQD QLHV PLQQVIHULGLIIHUHQWLPLQQWD¶[XO[LQOLMLUUDNNRQWDZOHN OHVSHUMHQ]LVELHƫXNRURKWDJƫKRP0LOOEDQGDORƫUD GLQ LOYRND]]MRQL LWWLN ƛHUWD VRGLVID]]MRQ VSHƛMDOPHQW PHWD WNXQ WDMW OJƫDMQXQD X OSDULU WLHJƫHN OLO SHUVXQL ¿OEĪRQQ0LQQKDZQQL[WLHTXNROOQJƫLGOLOGDZNLO ƥHQLWXUL OL XOLHGKRP LPƫDMMULQ JƫDO GLQ LOYRND]]MRQL ELH[ GDZQ MLWROEX JƫDOLKRP X MJƫDOOPX OLO XOLHGKRP VHQVWD¶VDJUL¿ƛƛMXZUHVSRQVDELOWD¶'XQƤRUƥMLVƫDT PLHJƫLOLMHNNMHUƥD¶MLWZLHOHGML[WLHTOLMHUƥDMVLUTDVVLV )ODƫƫDU QHWW ODZJXUL Z ODSSHOO WLHJƫHN JƫDO PDWXOGLQLOƥLPJƫDWDOIHVWD /HZZHO X TDEHO NROOR[ QL[WLHT QDZJXUD OIHVWD WWDMEDOLOO,PTDEELQNROOKD1DSSHOODOLONXOƫDGGELH[ MLHƫXVHKHPDWWLY¿ƛƛHOHEUD]]MRQLMLHWUHOLƥMXĪLNROOKDOL MVLUXPDWXOGLQLOƥLPJƫDWDOIHVWD1L[WLHTXNROOOLGLQ LOIHVWDVVHUYLELH[GDNOLMNXQMHUVDTDNWDUYLƛLQW¶$OOD SHUPH]] WDV6DJUDPHQW WDOTUDU X GDN WD¶ 7TDUELQ -¶$OOD OIHVWD WNXQ RNNDĪMRQL VDELƫD IHMQ ÀLPNLHQ QLƛƛHOHEUDZE¶PRGWDMMHEXGLQMLWXĪE¶ƫDIQDULVSHWWX SDƛLOHMQ[XO[LQ$G8QXULO0DGRQQDWDOƤLOMX 0LQQ GLQ LOSDƥQD QLUULQJUD]]MDZ IHUP OLOO .DSSLOODQ 'XQ ƤRUƥ 6SLWHUL Z QDZJXUDZOX NXOO VXƛƛHVV ILOƫLGPD IHMMLHGD WLHJƫX IRVW LONRPXQLWj ,PTDEELMD ,QWHUYLVWDPLQQ$QWRLQH3DFH 135


0(5Ŧ%$/,//9,Å&#x2013;,.$33,//$1,/Å ',' 'XQ* *HRUJH66FKHPEUL

;LWJÆ«LGLOQDGZDULWWIXOLMDWLHJÆ«HN" ,WWIXOLMD WD¶'XQ ƤRUÆ¥ NLHQHW ZDÆ«GD VHPSOLÆ&#x203A;L EÆ«DO WD¶ Æ«DGGLHÆ«RU .LHQHW Æ«DMMD WD¶ IDPLOMD PDJÆ«TXGD PLQVXÆ¥LQ PDOYDOXUL 1VDUD 3HUHVV OL 'XQ ƤRUÆ¥ KXZD ONELU IRVW ODÆ«ZD NLHQ GHMMHP MÆ¥RUU OLO Æ«XWX PLHJÆ«X OHMQ LO.QLVMD X OPXĪHZ -JÆ«LGLOQD OL W WDOE ¿OIDPLOMD ZDVVOX IHMQ TLHJÆ«HG LOOXP 0DOÆ¥HQLWXUL WLHJÆ«X NHOOX VHQV WD¶ GRYHU OHMKRP X EÆ«DOD IDPLOMD NHOOKRP NRPXQLND]]MRQL WDMED Æ«DIQD .LIÆ¥LHWHNLOÆ«DMUDOLVVLUTDVVLV"8PHWDVLUW" 'XQ ƤRUÆ¥ MJÆ«LGLOQD OL PLQQ HWD¶ ĪJÆ«LUD NHOOX LQNOLQD]]MRQL OHMQ LOÆ«DMMD VDÆ&#x203A;HUGRWDOL +X NLHQ XNROO DEEDWL ¿OSDUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D WD¶ 6DQ ƤRUJ X PLQQ KHPP DNWDU LQÆ¥LEHG OHMQ GLQ LOYRND]]MRQL OL QLEWHW Æ¥R ¿K PDWXO LVVQLQ +XZD GDÆ«DO LV6HPLQDUMX WDO9LUWX¶ ¿U5DEDW 0DOWD ¿VVHQD Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶VÆ«DEX ,PEDJÆ«DG Æ¥LH RUGQDW VDÆ&#x203A;HUGRW QKDU WD¶ *XQMX PLOO0RQVLQMXU $UÆ&#x203A;LVTRI 3DZOX &UHPRQD Æ¥HZZD O.RQNDWLGUDO WD¶ 6DQ *ZDQQ LO%HOW 9DOOHWWD 'XQ ƤRUÆ¥ MJÆ«LG OL OLPÆ«DEED X WDOE WDQQLHV WD¶ PDGZDUX ZDVVOLWX JÆ«DO GLQ LOÆ¥XUQDWD

'XQ*HRUJH6FKHPEULO9LÅ&#x2014;L3DUURNXWDO,PTDEEDMLÅ¡LSSUHÄ°HQWDW ELONWLHE ´6LFXW /LOLXPµ PLOO3UHVLGHQW WDV6RÅ&#x2014;MHWj ZDTW OHZZHO ODTJŧD XIILÅ&#x2014;MDOL PDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY X GDN WDV6H]]MRQL įJŧDÄ°DJŧ

'XQ *HRUJH 6FKHPEUL WZLHOHG QKDU LW WD¶ )UDU WD¶ X JÆ«DQGX VHQD +XZD LEHQ &DUPHOR X 0DULD QHH¶ *UHFK X MRTJÆ«RG ƪDO 4RUPL 6DQ ƤRUÆ¥ 'XQ *HRUJH KXZD ONELU IRVW Æ«XWX RÆ«UD OL KXPD (GZDUG $QGUHZ X 5RVHPDULH +XZD Æ«D OHZZHOHGXND]]MRQLWLHJÆ«XÆ¥HZZDOLVNRODWD¶6WHOOD 0DULV %DO]DQ ZDUD DWWHQGD O/LFHR WDOƪDPUXQ X DNWDU WDUG Æ¥HZZD O8QLYHUVLWj WD¶ 0DOWD )LVVHQD 'XQ ƤRUÆ¥ JUDGZD ILONRUV WD¶ 7HRORÆ¥LMD 3UHĪHQWDPHQW TLHJÆ«HG LWHPP LOOLÆ&#x203A;HQ]MDW WLHJÆ«X ILW7HRORÆ¥LMD 3DVWRUDOL %Æ«DOD SDVVDWHPSL KX MJÆ«LGLOQDOLMÆ«REELOTDUL OHWWHUDWXUD ODUWL SLWWXUD X PXĪLND NLI XNROO LONLWED SRHĪLML X SURĪD 7D¶ PLQ MJÆ«LG XNROO OL 'XQ ƤRUÆ¥ LSSXEEOLND NRWED :LHÆ«HG MLWUDWWD Æ¥DEULHW WD¶ SRHĪLML IOLPNLHQ PD¶ GLYHUVLDWWXULLHÆ«RUGZDULUULIOHVVMRQLIXTLOÆ«LGPD PLVVMXQDUMD WDO.QLVMD LPQHEEÆ«D PLQQ HVSHUMHQ]D SHUVRQDOLÆ¥HZZDO(Æ¥LWWXNLIXNROONWLHEWDOÆ¥DEUD X JZLGDWD¶WDOEVSLULWZDOL

136

(VSHUMHQ]DPLQQĪPLHQLVVHPLQDUMX (VSHUMHQ]L PLQQ ĪPLHQ LV6HPLQDUMX JÆ«DQGX ERVWD JÆ«DO TDOEX ,ĪGD KX MJÆ«LGLOQD OL OLPSRUWDQWL KX ĪĪPLHQ OL TDWWD¶ KHPPKHNN NLHQ ]PLHQ IHMQ EHQD Æ«ELEHULMD VDELÆ«D X VLQÆ&#x203A;LHUD PD¶ VHPLQDULVWL X VDÆ&#x203A;HUGRWL RÆ«UD OL NLHQX PLHJÆ«X 0DWXO GDZQ LVVQLQ NHOOL HVSHUMHQ]L YDUML I¶GLYHUVL SDUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;LPDWXO L[[KXU WDVVDMI OL EÆ«DOD VHPLQDULVWD JÆ«HQXK IHUP JÆ«D[ NLVHE LNWDU HVSHUMHQ]D .HOOX XNROO HVSHUMHQ]L Æ¥HZZD ,VWLWX]]MRQL WDO.QLVMD EÆ«DOPD KXPD G'MDU WD¶ WIDO NLI XNROO ¿W7ULEXQDO WDO.QLVMD 'XQ ƤRUÆ¥ LNRPSOL MJÆ«LGLOQD OL ¿ ĪPLHQ LV6HPLQDUMX NHOOX HVSHUMHQ]L PLVVMXQDUML ZDÆ«GD Æ¥HZZD O(Æ¥LWWX X ORÆ«UD Æ¥HZZD O%UDĪLO ,ĪĪPLHQ WDV 6HPLQDUMX MLETD¶ MJÆ«RĪĪX I¶TDOEX JÆ«D[ KXZD SHUMRGX VDELÆ« ,UUDNNXQWDOQDILIWLWNOLHPOHVSHUMH]DWLHJÆ«HNZDTW LO3ULPD0HVVD ,O3ULPD 0HVVD KLMD Æ¥XUQDWD VSHÆ&#x203A;MDOL OL PD MLHQ VHU QLQVD TDWW 'LQ LOÆ¥XUQDWD PKL[ LOIHVWD WLHJÆ«L LĪGD Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQL WDO.QLVMD +LMD XNROO TXGGLHVD IHMQ ¿KD QLUULQJUD]]MD OLO $OOD WDOOL ZDVVDOQL VD GDQ LOPXPHQW VSHÆ&#x203A;MDOLNLI XNROO ULQJUD]]MDPHQW OLQQLHV WD¶ PDGZDUL E¶PRG VSHÆ&#x203A;MDOL OÆ¥HQLWXUL WLHJÆ«L :DTW LOTXGGLHVD EGHMW LQÆ¥LE TXGGLHP JÆ«DMQHMMD WWEDWLMD X VDJULI¿Æ&#x203A;ML OL JÆ«DGGHMW PLQQKRP IWDNDUW XNROO I¶VDÆ&#x203A;HUGRWL OL JÆ«HQXQL LĪGD VIRWXQDWDPHQW LOOXP LOÆ¥XUQDWD P¶JÆ«DGKRP[ PDJÆ«QD


1DIX OL OÆ«DTW TDVVLV ULÆ&#x203A;HQWDPHQW « [¶LQKXPD GGLIILNXOWDMLHW LOOL ƥƥLE PDJÆ«KD GHÆ&#x203A;LĪMRQL EÆ«DO GLQ ILOÆ«DMMDWDOOXP"8*Æ«DOLH[" %OD WODTOLT 'XQ ƤRUÆ¥ MJÆ«LGLOQD OL GGLI¿NXOWDMLHW KXPD EÆ«DO NXOO Æ«DMMD RÆ«UD -LVÆ«DT OL PD WULG[ WÆ«DUHV OHMKRP EÆ«DOD [NLHO LĪGD WÆ«DUHV OHMKRP PLQQ OHQWL SRĪLWWLYD ELH[ WHJÆ«OLEKRP /HVSHUMHQ]D WD¶ TDVVLV KLMD Æ¥GLGD NXOMXP SHUHVV OL NXOMXP LNROORN NXQWDWW PDQQLHV 7D¶ NXOMXP LQÆ«RVVQL RQRUDW OL I¶LVHP ƤHV TLHJÆ«HGQLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDOTXGGLHVD,OÆ«DMMDWD¶TDVVLVPKL[ ZDÆ«GD IDÆ&#x203A;OL LĪGD ODQTDV PKL LPSRVVLEOL JÆ«D[ WULG WDJÆ«UDIWDJÆ«PHOGDNOL$OODMULGPLQQHN+LMDÆ«DMMDWD¶ VRUSULĪLÆ¥RGGDNXOMXP±VRUSULĪLWD¶PÆ«DEEDPLQQ$OOD /LPSRUWDQWL OL WJÆ«L[ Æ«DMMD VHPSOLÆ&#x203A;L ELOSDÆ&#x203A;L I¶TDOEHN PLHJÆ«HNLQQLIVHNXPD¶Æ«DGGLHÆ«RU (VSHUMHQ]DOLJÆ«DGGHMWPLQQKDNHPPLOHNTDVVLV (VSHUMHQ]L NHOOL ERVWD LĪGD VIRUWXQDWDPHQW GDZN QHJDWWLYL MLETJÆ«X PVDPPULQ Æ¥R PRÆ«Æ«L GDTV GDZN SRĪLWWLYL (VSHUMHQ]D WD¶ GZHMMDT OL PKX[ VHU QLQVD IDÆ&#x203A;LOPHQW KLMD OPHZWD WUDÆ¥LND WDOÆ«DELE WLHJÆ«L 'XQ 5HQH&LOLD-JÆ«LGOLOLGDNLQKDUNLHQTLHJÆ«HGLTDUDU¿O NRUVLMDWDQQLVDPHWDUÆ&#x203A;LHYDWHOHIRQDWDPKX[WDVVROWX -JÆ«LGOL OL [L Æ«DGG WDK ODÆ«EDU WDOPHZW WD¶ )U 5HQH .RPSODMJÆ«LGOLOLGDNLOÆ«LQVDTVHMWÆ«DIQDPLVWRTVLMLHW OLO$OOD ,ĪGD ¿GGDTTD X PXPHQWÆ¥HMWNRQ[MX OL DÆ«QD TDVVLVLQ THJÆ«GLQ KDZQ PKX[ JÆ«DOLQD QQL¿VQD LĪGD ELH[QDJÆ«POXÆ¥LGPD¶Æ«DGGLHÆ«RUJÆ«D[$OODMULGMLEJÆ«DW PHVVDƥƥ SHUPH]] WDJÆ«QD ,OPHPRUMD VDELÆ«D WD¶ )U 5HQH VHU QLETD¶ QJÆ«RĪĪD JÆ«D[ WIDNNDUQL ¿ ĪPLQLMLHW VELHÆ« WDVVHPLQDUMX X ĪPLHQ OL ¿K NRQQD QDWWHQGX OPXĪHZÃ&#x20AC;LPNLHQ 0LOOEDQGD ORÆ«UD HVSHUMHQ]D SRĪLWWLYD QJÆ«DGGL PLQQKDNXOMXPSHUPH]]WDOÆ&#x203A;HOHEUD]]MRQL(ZNDULVWLND )¶GDN LOPXPHQW 6LGQD ƤHV MNXQ SUHĪHQWL IRVWQD X I¶TDOE LOEQLHGHP ,OYRND]]MRQL VDÆ&#x203A;HUGRWDOL I¶GDN LO PXPHQWWDO.RQVDJUD]]MRQLWIDNNDUQLOLMLHQEQLHGHPOL UULGQJÆ«LQOLOÆ«DGGLHÆ«RUPLOODÆ«MDUOLQLVWD¶ ,OJUXSS.UL«[LWJÆ«LGOLGZDUX" 0HWDÆ«DGWODÆ«EDUOLNRQWVHULQVHUYL¿OSDUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWDO ,PTDEED WDOEXQL ELH[ QLHÆ«X Æ«VLHE LWWIDO DGROR[[HQWL XĪJÆ«DĪDJÆ«WDOSDUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWDJÆ«QD0DNLQLW[Æ«DÆ¥DIDÆ&#x203A;OL :DUD IWLW MLHP OL Æ¥HMW IRVWNRP VDEXQL [L QGLYLGZL OL [WDTXMNXQXSDUWLPLQQGDQLOJUXSS,OWTDMQDOHZZHO ODTJÆ«DXONROOÃ&#x20AC;LPNLHQLGGHÆ&#x203A;LGHMQDXTELOQDOLOJUXSS LQVHPPXK .5, /HZZHO WOHWW NHOPLHW LIDNNUXQD I¶LVHP.ULVWX¿OZDTWOLQQXPUXW¿VVHULOPL[MDOHMQ OHWHUQLWD¶ %Æ«DOLVVD I¶GDQ LOJUXSS THJÆ«GLQ QXPUX VDELÆ«WD¶SHUVXQD'DZQLOODTJÆ«DWMVLUXNXOOQKDUWD¶ ƤLPJÆ«D¿VSP

/HVSHUMHQ]DWLHJÆ«HNVDLVVDÆ¥HZZDUDÆ«DOQD %Æ«DOD HVSHUMHQ]D V¶LVVD Æ¥HZZD UDÆ«DOQD OL QLVWD¶ QJÆ«LGOHNKLMDOLNLHQHWZDÆ«GDLPÆ«DZZUDPLQQNXOOODW ,OWTDMW PD¶ UHMDOWDMLHW IHMQ Æ¥LHJÆ«OXQL QDÆ«GHP DNWDU ¿O IRQG IXTKRP %¶PRG Æ¥HQHUDOL QLVWD¶ QJÆ«LG OL TLHJÆ«HG QDJÆ«WL LPSHQQ VÆ«LÆ« GHGLND]]MRQL X Æ«LGPD IHMMLHGD ELH[ LQNXQ WD¶ JÆ«DMXQD OLO NXOO PLQ MLWOREQL )LOIDWW OHVSHUMHQ]L OL TDWWDMW PLQQKRP I¶SDUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;L RÆ«UD PHWD NRQWVHPLQDULVWDTLHJÆ«HGLQVLEKRPWD¶JÆ«DMQXQDNELUD OOXPLOÆ¥XUQDWD ;¶LQKL[[HZTDWLHJÆ«HNJÆ«DUUDÆ«DOWDJÆ«QD" ,[[HZTD WLHJÆ«L KLMD OL QRÆ«RUÆ¥X ¿OEHUDÆ« LO NDSDÆ&#x203A;LWDMLHWWDQQLHV.XOÆ«DGGNDSDÆ&#x203A;LELH[MDJÆ«PHOMHZ MLNNUHMD[LÆ«DÆ¥D±PLOOLĪJÆ«DUZLHÆ«HGVDODNEDUZLHÆ«HG )¶GDQ LONXQWHVW QL[WLHT OL QDÆ«GPX DNWDU Ã&#x20AC;LPNLHQ ELH[ QXUX WWDOHQWL X GGRQL VELHÆ« OL WDQD $OOD ELH[ QHVSHUMHQ]DZKRP LONROO Ã&#x20AC;LPNLHQ 'XQ ƤRUÆ¥ MLVÆ«DT OL PHWDQÆ«DUVXOHMQLVVDELÆ«WD¶Æ¥R¿QDQLVWJÆ«XQLOWDTJÆ«X PD¶$OODXQNXQXEQHGPLQWD¶[XO[LQ %Æ«DOD VDÆ&#x203A;HUGRW ĪDJƫĪXJÆ« [¶LQKX ODSSHOO WLHJÆ«HN ELH[WÆ«HƥƥHÆ«LNWDUYRORQWDUMDWIRVWLĪĪJÆ«DĪDJÆ«" )LOÆ«DMMD WD¶ EQLHGHP TDWW PD WLVWD¶ WLÆ¥EHG LO Æ«DEHO GHMMHP OHMN -LHQ QHPPHQ Æ«DIQD ¿ĪĪJÆ«DĪDJÆ« JÆ«D[ KXPD JÆ«DQGKRP HQHUÆ¥LMD ¿V6RÆ&#x203A;MHWj 0DOWLMD X GLQ OHQHUÆ¥LMD WLIIMXUL[[L E¶PRG WDMMHE PHWD WNXQ LQGLUL]]DWD OHMQ Æ«DGGLHÆ«RU *Æ«DOKHNN LOYRORQWDUMDW KXZD HVSUHVVMRQL WD¶ GDN OL MULG $OOD PLOOEQLHGHP OL GHMMHP LÆ«REE X MLUULVSHWWD OLO WD¶ PDGZDUX PLQJÆ«DMU NXQGL]]MRQL )ODÆ«Æ«DUQHWWODZJXULXODSSHOOWLHJÆ«HNJÆ«DOPDWXO GLQLOÆ¥LPJÆ«DWDOIHVWD 2PPQD0DULMDKLMDOPXGHOOHZOLHQLPDWXOLOÆ«DMMD WDJÆ«QD,UULGXQÆ«DUVXOHM+DEÆ«DODPXGHOOWD¶NLIQJÆ«L[X EÆ«DOD NRPXQLWj QLVUDQLMD $ZJXUL JÆ«DOOIHVWD MRÆ«URÆ¥ PLOOTDOE PHWD OÆ«DMMD WLHJÆ«L WNXQ THJÆ«GD WLUULÃ&#x20AC;HWWL [[HZTD WD¶ 6LGWQD 0DULMD /LPÆ«DEED WD¶ 0DULMD JÆ«DQGKD WNXQ ODZJXUMX WDOÆ«DMMD WLHJÆ«L 1DZJXUD OLOO,PTDEELQNROOKDOLOLPÆ«DEEDOLNHOOKD0DULMDOHMQ ELQKD ƤHV¶ WNXQ LQGLUL]]DWD OHMQD XNROO ELH[ QJÆ«L[X WD¶,QVDUD¿GGLQMDWDOOXP 0LQQGLQLOSDÆ¥QDQLUULQJUD]]MDZIHUPOLO'XQƤRUÆ¥ 6FKHPEUL X QDZJXUDZOX NXOO VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV ILOÆ«LGPD IHMMLHGDWLHJÆ«XIRVWLONRPXQLWj,PTDEELMD

,QWHUYLVWDPLQQ$QWRLQH3DFH 137


Discount Detergent Shop

Triq Filippu Farrugia, Ã&#x203A;urrieq Ã&#x201A;GHMQLO0XÂ&#x2013;HZWDO%QLHW

7HOÂ&#x2020;0RE (PDLOPDJLFFOHDQ]XUULHT#JPDLOFRP *Ã&#x2021;DOO2IIHUWLX6RUSULÂ&#x2022;LPLOO$Ã&#x2021;MDUÂ&#x2020;3XQWL'RSSML Â&#x2020;)UHH'HOLYHULHVÂ&#x2020;3URGRWWLE©;HMQÂ&#x2020;%RQXV&DUG Â&#x2020;/2UÃ&#x2021;RVXO$Ã&#x2021;MDU3UH]]LMLHW

Magic Clean â&#x20AC;&#x201C; The Heart of Magic Prices


7+(0 0$/7$5 5(&25'6 ,V6RŗMHWj0XİLNDOL0 0DGRQQDWWDOŠLOMXUULNRQR[[XWD G GDUELHW

139


SIGGIEWI VEHICLE SERVICES sZd'Z'ͳddZs/dKZ TƌŝƋƵƌŐĂďƌƵŶ͕^ŝœœŝĞǁŝ

dĞů͗Ϯϭϰϲϲϭϭϭ DŽď͗ϵϵϰϵϴϳϯϲ &Ădž͗ϮϭϰϲϮϲϯϱ ͲŵĂŝů͗ǀŝĐƚŽƌĂϭΛŐŽ͘ŶĞƚ͘ŵƚ

Teddies Childcare Centre dƌŝƋ&ŝůŝƉƉƵ&ĂƌƌƵŐŝĂ͕ƵƌƌŝĞƋ dĞů͗ϮϳϬϮϬϯϲϮപDŽď͗ϳϵϲϰϭϰϱϯ ŵĂŝů͗ƚĞĚĚŝĞƐnjƌƋΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ ͻ

140

WƌŽǀŝĚĞƐŚŝůĚĐĂƌĞ^ĞƌǀŝĐĞʹĨƌŽŵϯŵŽŶƚŚƐŽůĚƚŽƐĐŚŽŽůĂŐĞ ,ĂǀĞŽƌŐĂŶŝnjĞĚƉƌŽŐƌĂŵŽĨĂĐƟǀŝƟĞƐƚŽƐƟŵƵůĂƚĞĐŚŝůĚƌĞŶ ,ĂǀĞĂůůƚŚĞĨĂĐŝůŝƟĞƐ &ůĞdžŝďůĞŚŽƵƌƐ ^ƵŵŵĞƌ^ĐŚŽŽůĨŽƌĐŚŝůĚƌĞŶĨƌŽŵϯƚŽϱLJĞĂƌƐ WƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞŽĨďĞĨŽƌĞĂŶĚĂŌĞƌƐĐŚŽŽůƐĞƌǀŝĐĞĐĂƌĞ KƉĞŶƐŽŶ^ĂƚƵƌĚĂLJƐĂƐǁĞůů


)ORNNDĪMRQLWDOVHQDPLWWZDTTLIWDOLVWD]]MRQWDU 5DGMX.RPXQLWDUMX7DOƤLOMX)0XNLIXNROOO VNHGDWLHJƫXLO.XPPLVVMRQL5DGMX¿ƫGDQLV6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX RUJDQL]]DW PDUDWRQD WD¶ [DQGLU IXT OXQLNX VWD]]MRQ WDUUDGMX 0TDEEL I¶'LƛHPEUX /JƫDQ WD¶ GLQ LOPDUDWRQD NLHQ OL MLQƥDEUX IRQGL E¶ULVT SURƥHWW DPEL]]MX] OL V6RƛMHWj WLQVDE LPSHQMDWD ELK GDN WDUULNRVWUX]]MRQL WDO.DĪLQ WDV6RƛMHWj 'LQLO0DUDWRQDPPH[[LMDPLĪĪJƫDĪDJƫ,PTDEELQ (GZLQ *DWW X (PPDQXHO %ULIID EDTJƫDW JƫDGGHMMD E¶PRG NRQWLQZX JƫDO VLHJƫD VƫDƫ 'DQ ZDVVDO ELH[ LO.XPSDQLMD ³7KH 0DOWD 5HFRUGV´ WLUULNRQR[[L GLQ OLQL]MDWWLYD EƫDOD UHNRUG 1D]]MRQDOL ƥGLG ÀLWZDO [DQGLUDNRQWLQZDIXTVWD]]MRQWDU5DGMX0DOWL. 5HNRUG ƥGLG LHƫRU IXT EDĪL QD]]MRQDOL OL V6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX UQH[[LHOKD WHVWDELOL[[L NLHQ GDN WDO$NEDU 7DSLW 3LURWHNQLNX. Dan it-Tapit, MLNNRQVLVWL I¶ DUEOX X ¿K XQLYHUVDO X GHKHU JƫDOOHZZHO GDUED I¶OHMOHW LO)HVWD WDO0DGRQQD WDO ƤLOMX ÀJƫDOTD PLQQ IHMQ MLQƫDUDT OLVSHWWDNOX 3LURWHNQLNX6DLVVDGLQLOELƛƛD[RJƫROJƫDGKDOXQLND WD[[RUWDWDJƫKDI¶SDMMLĪQD 0LQƫDEED OIDWW OL GDZQ LWWQHMQ NLHQX UHNRUGV ƥRGGDLV6RƛMHWjWDJƫQDNHOOKDGGULWWOLWIDVVDOVHWWWD¶ UHJRODPHQWLJƫDONXOOUHNRUG'DQVDELH[I¶NDĪOLMNXQ KHPP[LƫDGGOLMULGMLNVHUGDZQLUUHNRUGVLNXQLULG MLP[LPDJƫKRP 6H]]MRQL RƫUD OL ³7KH 0DOWD 5HFRUGV´ DZWRPDWLNDPHQWWLUULNRQR[[LWLWWUDWWDGDZNOJƫDTGLHW OL ƥHZ ULNRQR[[XWL PLOO.XPSDQLMD ,QWHUQD]]MRQDOL ³7KH *XLQQHVV :RUOG 5HFRUGV´ ,V6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQDWDOƤLOMXZNROOJƫDQGKDSRVWSURPLQHQWLI¶GLQ LONDWHJRULMD)LOIDWWNLHQHWTHJƫGDWHVHEL[[LOXQXUWDO

*XLQQHVV:RUOG5HFRUGVOLƥDEHWOXUDÀSHUPH]] WDOƫUXT WDODNEDU UHGGLHQD ¿GGLQMD PLOO*ƫDTGD WDQ1DU 0DGRQQD WDOƤLOMX 'DQ OXQXU SUHVWLƥMX] LQJƫDWD PLOODƥƥXGLNDWXU XI¿ƛMDOL WDO*XLQQHVV :RUOG 5HFRUGV0U0LFKDHO:KLWW\¿OSUHĪHQ]DWD¶HOXIWD¶QLHV ZDTWDWWLYLWD¶WD¶VNDODPRQGMDOLOLWWHOOJƫDWÀ,PTDEED ZDUDOLOLPVHPPLMDUHGGLHQDƫDGPHWE¶VXƛƛHVVSURSMX OHMOHWLO)HVWDƚHQWLQDUMDWDO0DGRQQDWDO*LOMX %¶UDEWD PD¶ GDQ ³7KH 0DOWD 5HFRUGV´ RUJDQL]]DW ODWWLYLWD¶ QWLWRODWD ³7KH 0DOWD 5HFRUGV )HVWLYDO´ QKDULOƤLPJƫDXQKDULV6LEWWD¶0HMMXOLJƫDGGD ƥHZZD ƪDO 4RUPL :DTW GLQ ODWWLYLWD¶ ƫDGX VHKHP GDZNOJƫDTGLHW0DOWLQXQGLYLGZLOLGLQLONXPSDQLMD UULNRQR[[LHW EƫDOD µ5HFRUG %UHDNHUV¶ IRVWKRP LV 6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX %ƫDOD 6RƛMHWj ƥHMQD SSUHĪHQWDWL EL WOLHW ƛHUWL¿NDWL XI¿ƛMDOL OL MLNNRQIHUPDZ GDZQ OLVWHVV UHNRUGV X NHOOQD VWDQG ULVHUYDWD ELH[ QHVLEL[[X PDWHUMDO UHODWDW PDJƫKRP X NLI XNROO ELH[ LVLU EHMJƫ WD¶ PDWHUMDO SURPR]]MRQDOL UHODWDWPDO)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX ,V6RƛMHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMXWDO,PTDEED WLHƫX ORSSRUWXQLWD¶ VDELH[ WLUULQJUD]]MD PLOOTDOE OLO GDZNNROOKDOLNLHQXQYROXWLVSHƛMDOPHQWOLOOPHPEUX %MRUQ)DUUXJLDOLƫDGHPƫDIQDIXTODSSOLND]]MRQLMLHWX OPDWHUMDOSURYGXWELH[GDZQLWWOLHWXQXULSUHVWLƥMX]L WQHMQIXTEDĪL1D]]MRQDOLXOLHƫRUIXTEDĪL0RQGMDOL VHWJƫX LVLUX UHDOWD¶ 5LQJUD]]MDPHQW LHƫRU LPXU OHMQ ³7KH 0DOWD 5HFRUGV´ WDORSSRUWXQLWD¶ OL WDWQD VDELH[ QHVLEL[[XGDZQOXQXULƚHUWDPHQWGDZQVHULNRPSOX MĪLGX PDOOLVWD WD¶ VXƛƛHVVL OL V6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQDWDOƤLOMXXOIHUJƫDW¿ƫGDQKDJƫDPOXPDWXO is-snin. ,O.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY 141


La Piccola Discount Store G˙al G˙ G al kul ull xo xorta rtta ta ta’ of offe ert rtii fu fuq q pr preser pre errve es, detergent nts, s affffar arijijie iett tal-friΩa,, spiriti, prro od dottiti tad-d ad-d ad die ieta ta u dak a kol ollu l li titstg˙ ˙u ssib bu f’su f’s uperm mar a ke et. Nag˙ g˙m mlu free ml fre ee e del e iv iveries g˙ ˙a aΩΩ-Û Ûur urri riieq, Mqa abb ab ba a, Qren end di SSa di, afi u Kirk rkkop op. Ti T st s g˙ g˙u ta ag˙ g˙m g˙ mlu u xx xxiirj rja ta tag˙ ag˙ g˙kom ko minn nn n fuq ill linj nja nj a tta at-te eleph pho ph one u n n© ©ib buhie uh hie ielk lkom lk o id-d om d-dar b’ b’xe xejn n. G˙al G˙ G a he ekk çem mpe el fu fuq q 21 216 6428 64 2 78 78. Sttaf afff ikkun af n g˙a ad-di d ssp poΩ o izzjo j nii tiegh iegh ie g ek e ill-˙i - in ko olllu.

Nift˙u Ni ift˙ ˙u

mit Tn sal-Óamis mill-5.30 sas-19.00 mit-Tnejn il-Ìimg˙a mill-5.30 sat-20.00 is-Sibt mill-5.30 sal-17.00 il-Óadd mill-5.30 sal-11.00

Ming Mi g˙a ˙ nd n La Pi Picccola ol Di Disc scou sc ountt Sto ou torre to˙ o˙ro© so sodi disf di sfat sf att ÛG GUR UR. Il-ffes esta ta a t-ttajba a min ng˙an g˙an and d id d-D -Dir iret ir ettttu et turi u l-i -ist s af afff ko ollu..


35(0-8ŠŠ,(Ŧ//$57,Š-$1$70 0$/7, 

+HNN NLI LVVHQD ORÆ«UD JÆ«DOOÆ«DEWD WD¶ 6HWWHPEUX Æ«DUÆ¥X ODSSOLND]]MRQLMLHW JÆ«DOO3UHPMX WD¶ ƤLHÆ« O$UWLÆ¥MDQDW 0DOWL LV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« 0DGRQQD WDOƤLOMX E¶NRQVXOWD]]MRQL PDO.XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY Æ«DVEX VDELH[ MLGÆ«OX JÆ«DO GLQ LONRPSHWL]]MRQL ELO 3ODQÆ&#x203A;LHU 0HUDYLOMD OL KXZD 2SUD WD¶ /LYHOO *Æ«ROL WDO $UWLÆ¥MDQDW 0DOWL 'LQ LOELÆ&#x203A;Æ&#x203A;D WD[[RJÆ«RO GDÆ«OX JÆ«DOLKD FFKDLUSHUVRQ WDV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« *LJOLROD %ULIID NLI XNROO LO3UHVLGHQW 7HGG\ )DUUXJLD X O$VVLVWHQW 6HJUHWDUMX 0DULR 0LFDOOHI :DUD OL WNHOOLPQD EHMQLHWQD Æ«VLEQD VDELH[ QDYYLÆ&#x203A;LQDZ OLV6XU ƤLOMX 6DFFR ELH[ MDJÆ«WLQD DNWDU WDJÆ«ULI GZDU GLQ ORSUD ELH[ E¶KHNN QNXQX QLVWJÆ«X QLIIRUPRODZ ODSSOLND]]MRQL 'DQ VLQWHQGL WNXQ PLWOXE WHVHEL[[L OSURGRWW OL THG LWWHOOD¶

,O3UHVLGHQW WDV6RÅ&#x2014;MHWj LV6XU 7HGG\ )DUUXJLD IOLPNLHQ PDÅ&#x2014; &KDLUSHUVRQ WDV6H]]MRQL įJŧDÄ°DJŧ V6LQMRULQD *LJOLROD %ULIID X O$VVLVWHQW 6HJUHWDUMX V6XU 0DULR 0LFDOOHI ILOSUHÄ°HQ]D WDO([ 0LQLVWUXO2QRU-DVRQ$]]RSDUGLZDUDOSUHÄ°HQWD]]MRQLWDWWURIHZ

JÆ«DOONRPSHWL]]MRQL LĪGD PLQÆ«DEED OIDWW OL OSRVW IHMQ VDUHW LOZLUMD Ã&#x20AC;HZZHO Æ¥LPJÆ«D WD¶ -DQQDU NLHQ ULVWUHWW X EL TELO PDORUJDQL]]DWXUL IWHKPQD OL QDJÆ«POX SRVWHU NELUD PLQÆ«DEED OIDWW OL OSODQÆ&#x203A;LHU PD VHWJÆ«D[ MLQWUDPD NROOX *Æ«DOKHNN ORƥƥHWWL NROOKD NLHQX JÆ«DOOZLUL ¿O SRVW OL MLQVDE ¿O3MD]]D TXGGLHP LO.RQ .DWLGUDO WD¶ 6DQ ƤZDQQ X Ã&#x20AC;LVWHVV Æ«LQ LOÆ¥XULMD NLHQX THJÆ«GLQ LPRUUX ZLHÆ«HG ZLHÆ«HG X MLƥƥXGLNDZ KXPD VWHVV LOHVHELWL %Æ«DOD 6RÆ&#x203A;MHWj Æ«DGQD VHKHP I¶.DWHJRULMD GLN WDO $NWDU 3URGRWW ,QQRYDWWLY Ã&#x20AC;$UWLÆ¥MDQDW 7UDGL]]MRQDOL :DUD OL QWHPP LOSURÆ&#x203A;HVV WDOÆ¥XULMD IWLW ZDUD VLUQD QDIX OL Æ¥HMQD PDJƫĪXOD IRVW LO¿QDOLVWL X JÆ«DOKHNN NRQQD PLWOXED QÆ«HMMX SUHĪHQWD]]MRQL YLĪLYD ULJZDUG LOSURGRWW HVHELW 'DQ Æ«D Æ«VLHEX OPHPEUX WDV6H]]MRQL Ä©JÆ«DĪDJÆ« -HIIUH\ %ULIID ¿OZDTW OL NUHZ WDWWHOHYLĪMRQL LQWHUYLVWDZ OLV6XU ƤLOMX 6DFFR ULJZDUG L[[RJÆ«RO OL QYROYD PLQÆ«DEED OIDWW OL KX NLHQ THG MLHÆ«X Æ«VLHE GDQ LOSURÆ¥HWW Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ JUXSS LPGDTTDV WD¶ YROXQWLHUD RÆ«UD VDELH[ GDQ LQWZHUD ¿OSUHĪHQWD]]MRQLMLHW OL NHOOKRP MLWWHOJÆ«X GDNLQKDU WDOSUHPMD]]MRQL )ODÆ«Æ«DU LVVHUDWD WDW WD¶ )UDU ZDVOHW IHMQ LV6RÆ&#x203A;MHWj NLHQHW LSSUHPMDWD EÆ«DOD ¿QDOLVWD PLQQ IRVW µO IXT PLQQ NRPSHWLWXU JÆ«DO GLQ LONRPSHWL]]MRQL 'DQ VHÆ«Æ« I¶OHMOD PĪHZZTD EL Ī¿Q X NDQW WUDGL]]MRQDOL 0DOWL Æ¥HZZD OXNDQGD HZOHQLMD I¶6DQ ƤLOMDQ IHMQ NLHQ LO3UHVLGHQW WDV6RÆ&#x203A;MHWj OL WHOD¶ MLUWLUD WWURIHZ NLI XNROO JÆ«RWMD ¿QDQ]MDUMD PLQJÆ«DQG LO0LQLVWUX NRQÆ&#x203A;HUQDW WD¶ GDN LĪĪPLHQ O2QRU -DVRQ $]]RSDUGL 'DQ OXQXU NRPSOD JÆ«ROOD UUHSXWD]]MRQL WD¶ GDQ LOSODQÆ&#x203A;LHU XQLNX OL WLSSRVMHGL V6RÆ&#x203A;MHWj WDJÆ«QD OL Æ&#x203A;HUWDPHQW EOD WODTOLT KXZD OLVEDÆ« ZLHÆ«HG Æ¥R SDMMLĪQD *LJOLROD%ULIID 143


J&A Farrugia Trading Ltd. (Showrom & Offices)

Domestic & Electric Appliances St. Thomas Street, Luqa Tel: 2180 3017, 2180 8068 • Fax: 2180 8053 e-mail: startingpoint@onvol.net Warehouse: ϮϬ͕dƌŝƋůͲ/ƐŬŽůĂ͕^ĂĮ Tel: 2168 2125

Also supplier for

144


+$%(0863 3$3$0

1KDU O(UEJƫD WD¶ 0DU]X ¿VSP GDƫQD EDMGD PLƛƛXPQLMD IXT LO.DSSHOOD 6LVWLQD ƫDEEUHW OL O.DUGLQDOL ZDUD DQTDV PLQQ VLHJƫD WD¶ .RQNODYL JƫDĪOX O3DSD OƥGLG 0LOORƥƥD WDO%DĪLOLND WD¶ 6DQ 3LHWUX LO.DUGLQDO -HDQ/RXLV 7DXUDQ ƫDEEDU OL O3DSD OƥGLG KX O.DUGLQDO ƤLĪZLWD -RUJH 0DULR %HUJRJOLR .DUGLQDO WD¶ %XHQRV $LUHV À$UJHQWLQD *ƫDO ƫDIQD GLQ NLHQHW VRUSULĪD 7KH 7DEOHW PDJD]LQH .DWWROLNX LQÀXHQWL EO,QJOLĪ WDO ƤLPJƫD WD¶ TDEHO NLHQ WD OLVHP WD¶ VHED¶ .DUGLQDOL OL NLHQX THJƫGLQ MLVVHPPHZ ƫDIQD 'DZQ NLHQX /HRQDUGR 6DQGUL $UƥHQWLQ $QJHOR 6FROD 7DOMDQ &KULVWRSK 6FK|QERUQ $ZVWULMDN /XLV $QWRQLR 7DJOH )LOLSSLQ 2GLOR 3HGUR 6FKHUHU %UDĪLOMDQ 0DUF 2XHOOHW .DQDGLĪ X 6HDQ 2¶0DOOH\ $PHULNDQ ,O3DSD OƥGLG ƫD OLVHP WD¶ )UDQƥLVNX 'LQ NLHQHW OHZZHO GDUED OL 3DSD ƫD GDQ OLVHP .LHQHW XNROO OHZZHO GDUED OL NHOOQD 3DSD PLOONRQWLQHQW WDO$PHULND W¶,VIHO X OHZZHO GDUED OL SDWUL ƤLĪZLWD VDU 3DSD ,O.RQNODYL OL JƫDĪHO OLOO3DSD )UDQƥLVNX VVHMMDƫ ZDUD OL O3DSD WD¶ TDEOX %HQHGLWWX ;9, ƫDVDG OLGGLQMD PHWD ¿O WD¶ )UDU ƫDEEDU OL NLHQ VHU MLUUHĪHQMD E¶HIIHWW PLW WD¶ )UDU *ƫDONHPP GLQ PD NLQLW[ OHZZHO GDUED ÀLVWRUMD WDO.QLVMD OL 3DSD PD EDTD[ LVHUYL VD PHZWX ĪJXU OL ƫDGG PD NLHQ TLHJƫHG MLVWHQQD DƫEDU EƫDO GLQ

,OSDSLHWOLWHPPHZLO3RQWLILNDWE¶ULĪHQMD NLHQX4DEHO%HQHGLWWX;9,NLHQKHPP ,O3DSD 6DQ 3RQ]MDQ OL NLHQ OHZZHO 3DSD OL DEGLND ¿VVHQD X ƫD OPDUWLUMX IWLWZDUD ,O3DSD 6DQ 6LOYHUMX OL NLHQ LPƥLHJƫHO MLUUHĪHQMD I¶0DU]X WDVVHQD )¶1RYHPEUX WDOLVWHVV VHQD PLHW ELOƥXƫ ¿OƫDEV ,O3DSD 6DQ 0DUWLQ , OL KX ODƫƫDU SDSD OL PLHW 0DUWUL 'DQ ƥDUD ¿VVHQD .LHQPDƫWXIXPHƫXG.RVWDQWLQRSOL:DUD VSLƛƛDHĪLOMDWXPDTWXO ,O3DSD 6LOYHVWUX ,,, OL GDP 3DSD ƥXUQDWDOLTVDUĪPLHQOLTDWWGDP3DSDX UULĪHQMDÀ ,O3DSD *LUJRU 9, OL GDP LVHUYL IWLW [KXU PLQQ0HMMXVD'LƛHPEUXWDO ,O3DSD.OHPHQW,,OLLUULĪHQMDÀ ,O3DSD %HQHGLWWX ,; OL QWJƫDĪHO 3DSD JƫDO WOLHW 3RQWL¿NDWL TRVUD X ZDUD GDQ LUULĪHQMD À %HMQ X NLHQ ODNWDU ĪPLHQ LNUDƫ ÀLVWRUMD WDO.QLVMD .DWWROLND ,O3DSD 6DQ ƚHOHVWLQX 9 OL NLHQ 3DSD XPOL X TDGGLV )O VDU 3DSD X GDP HUED¶[KXU,PEDJƫDGPDU¿ONXQYHQWWDO %HQHGLWWLQL IHMQ NLHQ TDEHO VDU 3DSD X EDTD¶KHPPVDPDPLHW ,O3DSD*LUJRU;,,OLÀLUULĪHQMDELH[ LNXQKHPPJƫDĪODWD¶3DSDLHƫRUOL MNROOX ZDUDMKOLOO.QLVMDNROOKD%¶KHNNLQWHPP LĪĪPLHQPHWD¿O.QLVMDNLHQKHPP3DSD XDQWL3DSD *ƫDOKHNN QLVWJƫX QJƫLGX OL TDEHO %HQHGLWWX ;9, NXOO ULĪHQMD WD¶ 3DSD NLHQHW LNNDZĪDWD MHZ PLQQ SHUVHNX]]MRQL OL WKHGGHG OLVWHVV ƫDMMD WDO3DSD MHZ PLQQ NULĪLMLHW NEDU ÀDPPLQLVWUD]]MRQL WDO.QLVMD ,U ULĪHQMD WD¶ %HQHGLWWX ;9, NLHQHW WRWDOPHQW GLIIHUHQWL ,O3DSD %HQHGLWWX ;9, ƫDVV ¿ONX[MHQ]D OL NLHQ KHPP EĪRQQ OL O.QLVMD WNXQ LPPH[[LMD PLQQ SHUVXQD OL MNROOKD DNWDU VDƫƫD ¿ĪLND X PHQWDOL 1JƫLGXKD NLI LQKL NXOO SHUVXQD OL WNXQ TDEĪHW VHZZD WWPHQLQ VHQD MNROOKD EĪRQQ PLQ MLHƫX ƫVLHEKD X PKX[ WHUID¶ UHVSRQVDELOWj EƫDO GLN WD¶ 3DSD -LHQ QDTEHO PD GDN OL TDO LO3UHVLGHQW WDJƫQD ƤRUƥ $EHOD OL OSDVV OL ƫD O3DSD NLHQ SDVV NXUDƥƥXĪ ƫDIQD $ƫQD QHPPQX OL O.QLVMD KL PPH[[LMD PLQQ O,VSLUWX V6DQWX 'DQ GHKHU ƛDU JƫDO PLQ MHPPHQ

145


ZKE:^dZdÍ&#x2022;Â&#x201A;hZZ/Y TEL: 2164 2755

Alan Spiteri Petrus Funeral Service 24hrs Funeral Service

65, Triq it-Tempesta, Qrendi. Tel: 2168 5881 Mob: 9945 9400 e-mail: alanpetrus@gmail.com

We take care of everything for you! 146


VDPLOOZDTWOLO3DSDOƥGLGLSSUHĪHQWDUXƫXOLGGLQMD .LHQ SDVV OL IHWDƫ LOELHE ELH[ ¿O.QLVMD WLGƫRO DUMD ƥGLGD0DQDƫVLE[OL[LƫDGGEDVDU[¶NLHQVHULNXQLU ULĪXOWDWWDO.RQNODYL-LGKHULVVDƛDUOLO,VSLUWXV6DQWX MULGMRQIRƫQLIVƥGLGXTDZZL¿O.QLVMD$NWDUPDVVLU WDIIXTLO3DSD)UDQƥLVNXDNWDUWƫRVVGDQLQQLIVƥGLGOL EHGDMRQIRƫIXTLO.QLVMD ,O3DSD )UDQƥLVNX GHKHU OLHEHV VXWWDQD EDMGD /HZZHO WLVOLPD WLHJƫX NLHQHW WLVOLPD WD¶ ƫDELE MHZ ZLHƫHG WDOIDPLOMD ³%XRQD VHUD´ 0D JƫDPHO HEGD GLVNRUV LQDZJXUDOLLPPDELVV ĪHZƥ WDOELHW3DWHU$YH X*ORULDJƫDOOEĪRQQLMLHWWDOSUHGLƛHVVXUWLHJƫXXWDOED ¿VVLOHQ]MXPLOOIROODJƫDOLKLQQLIVX%D[[DUDVXELH[ MLOTD¶ PLQJƫDQG$OOD OEDUND OL GDN LOEDƫDU WD¶ SRSOX NLHQTLHJƫHGMLWOREJƫDOLK,PEDJƫDGEODHEGDSRPSD WDVVROWX TDUD LOEDUND 8UEL HW 2UEL VHOOHP EƫDOPD MVHOOPX OƫELHE X GDƫDO 8 ƫDOOD OLO NXOƫDGG MLVWDTVL PKX[ ZLVT GZDU LOFXUULFXOXP YLWDH WLHJƫX PLQ KX -RUJH0DULR%HUJRJOLRLPPDZLVTDNWDUPLQKXO3DSD )UDQƥLVNXLO3DSDƥGLG" ,NXQ [LHUDT OL QDJƫWX ƫDUVD ƫD¿ID OHMQ LOƫDMMD WD¶ GDQLO3DSD7ZLHOHG¿%XHQRV$LUHVO$UƥHQWLQD¿V WD¶'LƛHPEUX*ƫDQGXHUED¶ƫXWX0LVVLHUXNLHQ 7DOMDQƫDGGLHPWDOIHUURYLML2PPXNLHQHWPDUDWDG GDU 0HWD NLHQ WHHQDJHU NHOOX LQIH]]MRQL TDZZLMD ¿O SXOPXQXQHƫƫHZOXSDUWLPLOOSXOPXQ 6WXGMD O.LPLND X ZDUD GDƫDO LVVHPLQDUMX )LO WD¶ 0DU]X EHGD QQRYL]]MDW PDOƤLĪZLWL X ZDUD PDU MLVWXGMD ¿ƛƚLOu )O NRPSOD MLVWXGMD O)LORVR¿MD¿V6HPLQDMXWD¶%XHQRV$LUHVXZDUDVWXGMD LW7HRORƥLMD-LWNHOOHPVHZZDELW7DOMDQELOƤHUPDQLĪ EO,QJOLĪELO)UDQƛLĪELO3RUWXJLĪXEO,VSDQMRO .LHQRUGQDWVDƛHUGRW¿WWD¶'LƛHPEUXPLQQ OLVTRI 5DPyQ -RVp &DVWHOODQR DUƛLVTRI WLWXODUL WD¶ *LRPQLRXZDUDNRPSODOLVWXGMLWLHJƫXVDO.LHQ MLHƫXƫVLHELQQRYL]]LEHMQOXOƪDODƫƫDU YRWLWLHJƫXEƫDODƤLĪZLWD¿WWD¶$SULO.RPSOD MLVWXGMD¿OƤHUPDQMDXZDUDVHUYDWD¶5HWWXUWDO&ROHJLR 0i[LPRGH6DQ0LJXHOPLOOVDO .LHQ LNNRQVDJUDW LVTRI ¿V WD¶ ƤXQMX ¿O .DWLGUDOWD¶%XHQRV$LUHVXVHUYDEƫDODLVTRI$Z]LOMDUMX ,O0RWWR WLHJƫX NLHQ 0LVHUDQGR DWTXH HOLJHQGR 6DU LVTRI NXƥLWXU WD¶ %XHQRV $LUHV I¶ƤXQMX )¶'LƛHPEUXWDOLVWHVVVHQDVDUOLVTRIPHWURSROLWDQWD¶ Buenos Aires. .LHQ PDƫWXU .DUGLQDO ¿O.RQƛLVWRUMX WDO WD¶ )UDU PLOO3DSD ƤZDQQL 3DZOX ,, .LHQ PHPEUX WDO.RQJUHJD]]MRQL WDO.XOW 'LYLQ .RQJUHJD]]MRQL WDV6DƛHUGRWL WDO.RQJUHJD]]MRQL WDOƪDMMD 5HOLƥMXĪD X WDO.XQVLOO 3RQWL¿ƛMX JƫDOO)DPLOMD 7DO.XQVLOO 3RQWL¿ƛMX JƫDOO$PHULND /DWLQD $WWHQGD O*ƫD[DU 6LQRGX WDOLVT¿MLHW I¶5XPD X ƫD VHKHP ¿O.RQNODYL OLJƫDĪHOOLO%HQHGLWWX;9,À)¶GLNLVVHQDNLHQ PDJƫĪXO EƫDOD O3UHVLGHQW WDO.RQIHUHQ]D (SLVNRSDOL WDO$UƥHQWLQD X À ƫD VHKHP ¿O.RQIHUHQ]D WDO

,VT¿MLHW WDO$PHULND /DWLQD OL VDUHW I¶ $SDUHFLGD LO Brazil. 0DOƫDWUD WLHJƫX EƫDOD 3DSD LOƥXUQDOLVWL EGHZ MDJƫWX OLPSUHVVMRQLMLHW WDJƫKRP *HRUJH :HLJHO tal-1%& 1HZV OL KX DQDOLVWD WDO9DWLNDQ TDO KHNN ³)UDQFLVZRXOGEHDJUHDWGHIHQGHURIUHOLJLRQDURXQG WKHZRUOG«7KHSDSDF\KDVPRYHGWRWKH1HZ:RUOG 7KHFKXUFKKDVDQHZSRSHZLWKDQHZQDPH,WKLQN LWVSHDNVWRWKHFKXUFK¶VFRPPLWPHQWWRWKHSRRURIWKH ZRUOGDQGFRPSDVVLRQLQDZRUOGWKDWRIWHQQHHGVDORW RIKHDOLQJ´ 'DQ NLHQ NRQIHUPDW ÀHZZHO GLVNRUVL WDO3DSD )LV WD¶ 0DU]X LO3DSD NHOOX ODTJƫD PDOƥXUQDOLVWL :DUDOLWNHOOHPIXTNLIƥLHWXI¶PRƫƫXOLMDJƫĪHOOLVHP )UDQƥLVNX HVNODPD X TDO ³.HPP QL[WLHT OL O.QLVMD NLHQHW ITLUD X JƫDOOITDU ´ )O2PHOLMD WDOTXGGLHVD OL ELKDEHGDXI¿ƛMDOPHQWLO3RQWL¿NDWWLHJƫXQKDULOIHVWD WD¶6DQƤXĪHSS¿3MD]]D6DQ3LHWUXKXTDOEODWODTOLTOL EƫDOD3DSDXIXTOHĪHPSMXWD¶6DQƤXĪHSSLULGMLIWDƫ LGHMKJƫDOOSRSOXNROOXWD¶$OODXMJƫDQQDTE¶WHQHUH]]D OLOOXPDQLWj NROOKD VSHƛMDOPHQW OLOOITDU LOEDWXWL OLPZDUUELQ GDZN OL MLUUHIHUL JƫDOLKRP O(YDQƥHOLVWD 6DQ0DWWHZEƫDODGDNOLKXELOƥXƫELOJƫDW[PDULG JƫHUL EDUUDQL MHZ ¿OƫDEV ³'DZN ELVV OL MVHUYX EO LPƫDEEDKXPDNDSDƛLOLMƫDUVXXMLSSURWHƥX´'DQNLHQ GLVNRUVƛDUVHPSOLƛLXGDTVKHNNLHƫRUTDZZLXWD¶V¿GD NELUD $OODTDWWPDMƫDOOLO.QLVMDWLHJƫX,O3DSD%HQHGLWWX I¶ZLHƫHG PLOODƫƫDU GLVNRUVL WLHJƫX TDO OL NLHQ LƫRVV OLO.QLVMDNLHQHWJƫDGGHMMDPLQQPDOWHPSNELULPPD TDWW PD ƫDVVX ZDƫGX 0HWD O$SSRVWOL NLHQX ¿G GJƫDMVDMLWƫDEEWXNRQWUDOTLOODWDOPHZƥO,PJƫDOOHP NLHQULHTHG¿OSRSSD.LHNXGGJƫDMVDNHOOKDWHJƫUHT OHZZHO OL NLHQHW WLQĪHO NLHQHW LOSRSSD JƫD[ KHPP OHZZHO OL MLPWHOD EOLOPD *ƫDOKHNN ƤHV TDOLOKRP OLNHOOKRP¿GLĪJƫLUD7JƫLGPKX[VHUMLETD¶ULHTHGX MHJƫUHTOHZZHOKX" )LOƥUDMMD WDODƫƫDU 3DSLHW GDQ GHKHU ƛDU 0LQNHMMD OPDOWHPS *ZDQQL 3DZOX ,, WDQD WDPD ƥGLGD ƤLEHG ZDUDMK QLHV WD¶ NXOO HWj X ZHUD OL .ULVWX JƫDGX IRU]D UHOHYDQWL %HQHGLWWX ;9, VDƫƫLOQD LO¿GL %LONLWELHW WLHJƫXƛDULXVHPSOLƛLXÀLVWHVVƫLQSURIRQGLVWHGLQQD QDƛƛHWWDZ OLO .ULVWX ,WWOLHW NRWED WLHJƫX © ƤHV WD¶ 1DĪDUHW ª X OHQƛLNOLND © 'HXV &DULWDV (VW ª MLETJƫX PRQXPHQWNELUWDO3RQWL¿NDWWLHJƫX ,VVD ³+DEHPXV 3DSDP´ , ³*ƫDQGQD 3DSD´ li PLOOHZZHO IWLW MLHP WLHJƫX EOXPLOWj X VVHPSOLƛLWj NROOKD THG MLVUDT LOTOXE ELH[ LUHVVDTKRP OHMQ .ULVWX 0VDOODE 0D MULG[ .QLVMD TLVKD [L RUJDQL]]D]]MRQL PKX[ JRYHUQDWWLYD [L 1*2 OL WLHƫX ƫVLHE LOITDU X OEDWXWL ,ULG .QLVMD OL WZDVVDO OLO .ULVWX 0VDOODE OLG GLQMDJƫD[.ULVWXKXODNEDUUDKDQWDOLPƫDEEDWD¶$OOD lejna l-bnedmin. 0DQVXHWR=HUDID %$ 5HO6WXGLHV 67K'LS 147


Ŧ$75$77$·įį(:Š3 35(6,'(17,2 2125$5-, Benny Baldacchino u Charles Farrugia

1KDU LOƪDGG WD¶ )UDU PDWXO LVVHGXWD ƥHQHUDOLDQQZDOLV6XU%HQQ\%DOGDFFKLQRXV6XU &KDUOHV)DUUXJLDƥHZPDƫWXUD3UHVLGHQW2QRUDUML WDV6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX E¶PRG XQDQLPX X E¶DNODPD]]MRQL PLQQ GDZN NROOKD SUHĪHQWL %¶KHNN VD GDN LOMXP LV6RƛMHWj NHOOKD VLWW 3UHVLGHQWL 2QRUDUML ,ĪGD GDQ JƫDOOIWLW MLHP ELVVKHNNNLILO0XOHMJƫRƥEXMVHMMDƫILƫGDQXOLOO JƫDĪLĪQDQQXWLHJƫL6DYHU$EGLOODZLHƫHGPLVVLWW 3UHVLGHQWL2QRUDUMLSURSMXƥLPJƫDZDUD )WLW WDOƥLPJƫDW LOX OWTDMW PDV6LQMXUL %HQQ\ %DOGDFFKLQR X &KDUOHV )DUUXJLD X WNHOOLPW PDJƫKRP GZDU OHVSHUMHQ]L X OLQYROYLPHQW SULQƛLSDOLWDJƫKRPILƫGDQLV6RƛMHWjWDJƫQDWXOLV VQLQ0KX[ELVVPDWXOOLQWHUYLVWDOLJƫDPLOWLOKRP ƫDGXQL OXUD ILĪĪPLHQ IHMQ LUUDNRQWDZOL GLYHUVL WLINLULHWLQWHUHVVDQWLGZDUOLQYROYLPHQWWDJƫKRPX UUDEWDOLOIDPLOMLULVSHWWLYLWDJƫKRPPLQQGHMMHP NHOOKRPPDO.DĪLQXO)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX

%HQQ\%DOGDFFKLQR %HQQ\ WZLHOHG QKDU LO W¶ 2WWXEUX WDVVHQD X JƫDQGX ƫXWX EQLHW 0DU\DQQH X -XOLH 2PP %HQQ\ KLMD 1HOOD *KLJR PLOOIDPLOMD WDO%DZV ƚHQVX *KLJR PLVVLHU RPP %HQQ\ NLHQ EHQHIDWWXU WDV6RƛMHWj IHMQ ¿VVHQD NLHQ LUUHJDOD OLVWDQGDUG LOSULP WDOEDQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX +DZQ WD¶ PLQ MJƫLG OL VVHGH OL JƫDQGKD V6RƛMHWj OOXP ¿OSMD]]D HZOHQLMD WDO,PTDEED NLHQHW LQ[WUDW PLQJƫDQG ƚHQVX *KLJR 0LVVLHU %HQQ\ KXZD 7RQL %DOGDFFKLQR (NV 3UHVLGHQW 2QRUDUMX WDV6RƛMHWj WDJƫQD 7RQL NLHQ PLOOIDPLOMD WDĪ ĩXQQDUD +XZD NLHQ ZLHƫHG PLOOSLMXQLHUL WDO%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX IHMQ PDWXO LVVQLQ X NLHQ WJƫDOOHP LONODULQHWW WDƫW 0UR -RVHSK 'DUPDQLQ .LHQ ZLHƫHG PLQQ GDZN LO EDQGLVWL OL NLHQ SDUWL PLOOEDQGD WDJƫQD ÀHZZHO NXQƛHUW WDJƫKD I¶ 'LƛHPEUX %HQQ\ MLUUDNNRQWD E¶PRG QRVWDOƥLNX OIHVWL WD¶ TDEHO LVVHQD 0DWXO GDZN LVVQLQ PLVVLHUX 7RQ\ NLHQ MLHƫX ƫVLHE ODUPDU WDOIHVWD )¶ GDZN LĪĪPLQLMLHW ODUPDU NLHQ MLQWUDPD ELVV ¿GGDZUD WDOSMD]]D PLQƫDEED UHVWUL]]MRQLMLHW WDODZWRULWDMLHW HNNOHĪMDVWLƛL +DZQ WD¶ PLQ LVHPPL OL %HQQ\ ÀLPNLHQ PD¶ PLVVLHUX 7RQL NLHQX ƫLHWX OSDYDOMXQL WD¶ 7ULT 6DQWD .DWHULQD VHQWHMQ TDEHO PD WZDTTIX UUHVWUL]]MRQLMLHW WDONQLVMD X LQWUDPDZ PLOOHZZHO KHNN NLI WQHƫƫHZ GDZQ LU UHVWUL]]MRQLMLHW PLOODZWRULWDMLHW ƛLYLOL ĩJXU LĪGD OL O)DPLOMD %DOGDFFKLQR VHU WLETD¶ PIDNNUD JƫDOO%DQGDORUD $UWLVWLND OL UUHJDODW OLV 6RƛMHWj ¿VVHQD +DZQ %HQQ\ MLUUDNNRQWDOL ĪHZƥ HVSHUMHQ]L ƫHOZLQ -LIWDNDU NLI GDUED OƪDGG ZDUD QRIVLQQKDU I¶ $ZZLVVX PLVVLHUX 7RQ\ NLHQ ĪDU 148

LOZLUMD OL ONXPPLVVMRQL SODQƛLHU NLHQHW RUJDQL]]DW VDELH[ WXUL SDQHZ PLQQ WDOSODQƛLHU 0HWD PDU OXUD GDU KX VWTDUU OL OSODQƛLHU OL 6RƛMHWj THJƫGD WDJƫPHO NLHQ ZLHƫHG XQLNX X ZHUD [[HZTD OL MLUUHJDOD [L ƫDƥD OL WLNNXPSOLPHQWDK LVVHQD GGLHƫOD 0LQQ KDZQ WZLHOGHW OLGHD WDO%DQGDORUD $UWLVWLND .LHQHW ƥOLHGD NRQWUD OƫLQ MLUUDNNRQWD %HQQ\ :DUD OL 6DOYX %XJHMD OHVWD GGLVLQQ %HQQ\ EHGD M¿WWH[ LGGUDSS JƫDO GLQ LOEDQGDORUD 0LQQ 0DOWD PD NLHQ[ LUQH[[LOX MVLE GUDSS OL MRJƫƥEX JƫDOKHNN NLHQ PDU /RQGUD M¿WWH[ GDQ LGGUDSS +XZD UQH[[LHOX MVLE LGGUDSS OL [WDT PLQQ +DUURGV ƥHZZD /RQGUD /XUD 0DOWD I¶ 'LƛHPEUX ĪĪPLHQ NLHQ JƫDGGHM ƥPLHOX X NLHQ NRQWUD OIDPLOMD %DOGDFFKLQR VDELH[ GLQ ORSUD WLWOHVWD ¿OƫLQ %HQQ\ MLUUDNNRQWD NLI LOIDPLOMD NLHQHW LGGHƛLGLHW OL WDIGD GLQ LOELƛƛD [RJƫRO I¶ LGHMQ ODUWLƥMDQD 0TDEELMD (PDQXHOD 0DQJLRQ %HQQ\ PD MLVWD[ MLQVD OIHUƫ OL UD I¶JƫDMQHMQ PLVVLHUX GDNLQKDU OL SUHĪHQWD GLQ LOEDQGDORUD NLI XNROO JƫDGKD WLGZL I¶ZLGQHMK OJƫDMWD OL JƫDMMWX QQLHV PLVWLHGQD KHNN NLI raw din l-opra. 0DWXO LVVHQD UHƥD¶ ƥLH QYROXW ¿ SURƥHWW NELU LHƫRU E¶ ULVT LV6RƛMHWj  ,UUDGGLHQD ONELUD .HLWK X /XNH 'LQJOL NLHQX DYYLƛLQDZK VDELH[ MDJƫWLKRP P GDTTD W¶LG I¶ GDQ LOSURƥHWW +XZD NLHQ MLIIRUPD SDUWL PLQQ GDQ LWWHDP OL ƫROPX NELU *ƫDO %HQQ\ SHUVXQD VSHƛMDOL I¶ GDQ LWWLP NLHQ &KDUOHV )DUUXJLD OL NLHQ LOEQLHGHP OL GDN OL ƫRORP JƫDPOX UHDOWD¶ 'DQ NLHQ OHZZHO SURƥHWW JƫDO %HQQ\ ¿OTDVDP SLURWHNQLNX )UDĪL OL WLETD¶ I¶ PRƫƫX ZDUD GDQ LOSURƥHWW KLMD ZKHUH WKHUH LV D ZLOO WKHUH LV D ZD\ -LUUDNNRQWD E¶ HPR]]MRQL LOƫLGPD VDVVLHJƫDW ELNULQ WD¶ ¿OJƫRGX VDELH[ LOHVWX GLQ LUUDGGLHQD ÀLPNLHQ PDOIDPLOMD 'LQJOL 0D MLVWD[ MLGGHVNULYL OPXPHQW [¶ƫLQ UD UUDGGLHQD GGXU JUDG NLI XNROO LOƫLQ WDO SUHĪHQWD]]MRQL WDƛƛHUW¿NDW WDO*XLQQHVV :RUOG 5HFRUG *ƫDOORNNDĪMRQL WDƛƚHQWLQDUMX ¿O)HVWD %HQQ\ X ƫXWX SSUHĪHQWDZ OLV6RƛMHWj HUEj VWDQGDUGL ƥRGGD GDN 0DOWL WDO,PTDEEDWDO3DSD X WDO(ZURSD

&KDUOHV)DUUXJLD &KDUOHV WZLHOHG QKDU O WD¶ /XOMX ELQ *XOLR PLQQ WDO%HTTXQ X 2PPX 0DULD &RQFHWWD :DTW OLQWHUYLVWD OL MLHQ JƫDPLOWOX &KDUOHV MJƫLGLOQD ELOOL WUDEED ƥR IDPLOMD WD¶ SDUWLWDUML WDOIHVWD ± QDQQLHWX PLVVLHUX Z RPPX X DQNH ]LMLHW NLHQHW IDƛOL JƫDOLK OL MDSSDUWMHQL PDOSDUWLW OL MRUJDQL]]D OIHVWD WDO0DGRQQD 7DOƤLOMX 0LVVLHUX ƤLOMX NLHQ LQYROXW ¿OIHVWD X ¿ONDĪLQ X MLIWDNDU LƥRUUX PLHJƫX VDELH[ ¿VVLWWLQLMLHW MJƫLQX ¿O ELQL WDOSRVW WDQQDU WD¶ WLIHO OL NLHQ )¶ĪRJƫĪLWX &KDUOHV MJƫLG OL PD NLHQ[ KDZQ IHMQ WLGGHYHUWL GDTV LOOXP X OXQLND ĪYRJ ¿UUDƫDO WDJƫQD SULQƛLSDOPHQW NLHQX LO IHVWL MHZ [L IWLW IXWERO +X MJƫLG OL PLQQ GHMMHP NHOOX


JÆ«DO TDOEX LOIHVWD X WD¶ WIDO OL NLHQ EÆ«DOONXPSODPHQW WD¶ VÆ«DEX WDPSDUX &KDUOHV MJÆ«LG OL GHMMHP SURYDMQD OL E¶[L PRG QLQYROYX OLOQD QIXVQD MHZ Ã&#x20AC;DUPDU MHZ WÆ«DZZLO WD¶ NDQQL JÆ«DOO PXUWDOL Ã&#x20AC;JÆ«HOLHTL WDV6HMED PLQQ IHMQ NLHQ MLQÆ«DUDT LQQDU GDN LĪĪPLHQ 0LQQ KHPP EGLHW LQQDPUD JÆ«DOOSDUWHÆ&#x203A;LSD]]MRQL GLUHWWD ¿O IHVWD X JÆ«DMQXQD IHMQ NLHQ PHÆ«WLHÆ¥ /HMQ ODÆ«Æ«DU WDVVHEJÆ«LQLMLHW &KDUOHV NLHQ SDUWL PLQQ JUXSS WD¶ ĪJÆ«DĪDJÆ« IHMQ NLHQX MDÆ«GPX QQDU X MLIWDNDU OL NHOOQD ND[[D QIHUQDOL YDUMDWD OL JÆ«DO GDN LĪĪPLHQ NLHQHW [L Æ«DÆ¥D NELUD 3HUR¶ I¶QKDU LO)HVWD ZDTW OL NLHQHW Æ«LHUÆ¥D OYDUD JÆ«DPOHW [LWD TDZZLMD ELOND[[D WLHOD¶ X IRVW GLĪDSSXQW NELU WDVVRÆ&#x203A;L X OSDUWLWDUML NHOOKD WLWÆ«DVVDU LOIHVWD %¶VHQV WD¶ VRGLVID]]MRQ X QRVWDOÆ¥LMD &KDUOHV MLIWDNDU OL ³ƥLPJÆ«D ZDUD [RUWD JÆ«DPLOQD IHVWD´ X I¶WHPS WD¶ Æ¥LPJÆ«D Æ«DGPX PLOOÆ¥GLG ND[[D QIHUQDOL RÆ«UD &KDUOLH MNRPSOL MJÆ«LGLOQD OL ¿WWPHQLQLMLHW NLHQ DNWDU LQYROXW ¿ONDĪLQ X Ã&#x20AC; WD VHKPX ¿ONRVWUX]]MRQL WDO PDƫĪHQ WDODUPDU X JÆ«DMQXQLHW RÆ«UD YDUML I¶ GLYHUVL RTVPD PDUEXWD PDV6RÆ&#x203A;MHWj X O)HVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX *Æ«DOOÆ«DEWD WDOELGX WDGGLVJÆ«LQLMLHW EGLHW WLQEHW OLGHD WDOELQL WD¶SODQÆ&#x203A;LHU X&KDUOHV MJÆ«LGLOQD OL PD NLQLW[ OHZZHO GDUED OL VHPD¶ OLOOSDUWLWDUML MLWNHOOPX GZDU GLQ L[[HZTD -JÆ«LG OL PD GDPX[ ZLVT MDÆ«VEXKD JÆ«D[ ZDUD OL QÆ«DWUHW NXPPLVVMRQL VDELH[ WIDVVDO X WDJÆ«PHO SMDQ WD¶ D]]MRQL X WLNNXPPLVVMRQD DQNH E¶NRPSHWL]]MRQL JÆ«DG GLĪLQQ WD¶ GDQ LOSODQÆ&#x203A;LHU LQWJÆ«DĪHO LGGLVLQQ X I¶VHQWHMQ GDQ Æ¥LH LQDZJXUDW SURSMX Ã&#x20AC;RNNDĪMRQL WDOƤXEOHZ WDG 'HKHE WDO%DQGD WDV6RÆ&#x203A;MHWj ,VVRGLVID]]MRQ NLHQ NELU JÆ«D[ ¿ ĪPLHQ GDTVKHNN TDVLU GDQ LOSURÆ¥HWW NLHQ WOHVWD X OPLUL NLHQX QWODÆ«TX &KDUOHV E¶GHWHUPLQD]]MRQL MVRVWQL OL GDQ NROOX PD NLHQ[ ULĪXOWDW WD¶ LQGLYLGZX ZLHÆ«HG LĪGD WD¶ JUXSS OL PLQNHMMD OL PD NLHQ[ [L ZLHÆ«HG NELU E¶GHGLND]]MRQL X E¶GHWHUPLQD]]MRQL NELUD Æ«DGPX OMLHOL WZDO VDELH[ LOÆ«ROPD VHÆ«Æ«HW &KDUOHV MJÆ«LG OL O,QDZJXUD]]MRQL HÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHQWL WD¶ GDQ LOSURÆ¥HWW VH WLETD I¶PRÆ«Æ«X X I¶TDOEX IRVWW VRGLVID]]MRQ OL VSHÆ&#x203A;MDOPHQW MLIWDNDU OLO GDZN OL Æ«DGPX GLUHWW PLHJÆ«X PHWD QNL[HI PLQQ WDÆ«W LWWLQGD OL ELKD NLHQ PJÆ«RWWL 0D MLQVD TDWW KHNN NLI HĪDWW PLOO PXPHQW OL GLQ ORSUD DUWLVWLND Æ¥LHW PLN[XID E¶PRG VSRQWDQMX QQLHV LQWLWRODWX ³SODQÆ&#x203A;LHU PHUDYLOMD´ :DUD LOSURÆ¥HWW WDOSODQÆ&#x203A;LHU NLHQ KHPP [RJÆ«RO LHÆ«RU JÆ«DGGHM OL &KDUOHV NHOOX VHKHP ¿K VSHÆ&#x203A;MDOPHQW ZDUD LQÆ&#x203A;LGHQW OL NHOOQD ¿OSRVW WDQQDU Ã&#x20AC; X DQNH ¿UUHVWDZU WDOIDÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWD Ã&#x20AC; X GDQ ODÆ«Æ«DU ¿OELQL WDO NDĪLQ PLOOÆ¥GLG )LQDOPHQW &KDUOHV LVRVWQL OL GDQ NROOX NLHQ LUUDÆ¥XQL OL OLOX GHMMHP Æ«HƥƥLWX VDELH[ MLETD¶ MJÆ«LQ ¿OPDVVLPX SRVVLEOL LOJÆ«DOLH[ WXO LVVQLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj PLQQ GHMMHP GDÆ«OHW JÆ«DOO SURÆ¥HWWL DPEL]MXĪL X OL JÆ«DONHPP 6RÆ&#x203A;MHWj ĪJÆ«LUD ¿QQXPUX LĪGD NELUD I¶ƫLGPLHWKD VDELH[ GHMMHP WJÆ«ROOL OSUHVWD]]MRQL WDJÆ«KD X LVHP UDÆ«DOQD 'DQ ZDVVDO JÆ«DO GLYHUVL HVSHUMHQ]L WD¶ DIIDULMLHW OL JÆ«L[QD X WD¶ RÆ«UDMQ OL JÆ«DG LULG MRÆ«URÆ¥ IURWW PLQQKRP

,V6XU%HQQ\%DOGDFFKLQRIOLPNLHQPD·PLVVLHUXOPLENL(NV 3UHVLGHQW 2QRUDUMXLV6XU $QWKRQ\ %DOGDFFKLQRLVHJZX OLV6LQMXUD(PDQXHOD*DOHD0DQJLRQWLUUDNNPDSHQGHQW PLOO%DQGDORUD$UWLVWLND

,V6XU %HQQ\ %DOGDFFKLQR ZDTW OLQDZJXUD]]MRQL WD·VHWW WD· WOHWW VWDQGDUGL UUHJDODWL PLOO)DPLOMD WLHJŧX JŧDOO RNNDÄ°MRQLWDO(ZZHOÅ&#x2013;HQWLQDUMXPLWWZDTTLIWDV6RÅ&#x2014;MHWj

,V6XU&KDUOHV)DUUXJLDZDTWZDŧGDPLV6HGXWLŠHQHUDOL 6WUDRUGLQDUML OL WUDWWDZ LOSURšHWW WDWWZDTTLHJŧ WDOELQL ODQWLNWDONDİLQLWWŧDIILUXHYHQWZDOPHQWLOELQLPLOOšGLG

,V6XU &KDUOHV )DUUXJLD ILOMXP VWRULNX WDO(UEJŧD WD· Å XQMX IWLW PXPHQWL TDEHO PD QNL[HI LO3ODQÅ&#x2014;LHU $UWLVWLNX IHMQ SHUPH]] WD· Å&#x2014;HULPRQMD VLPEROLND JŧDGGD OSDUÅ&#x2014;PLQD OL ELKD O.XPPLVVMRQL 3ODQÅ&#x2014;LHU JŧDGGLHW GLQ ORSUDXQLNDOLV6RÅ&#x2014;MHWj

3UR¿OLPƫHMMLMDPLV6XU&KULVWRSKHU%ULIID 149


DŝƐƌĂŜŝƌͲZĞƉƵďďůŝŬĂ͕‚ƵƌƌŝĞƋ;ĮůͲƉũĂnjnjĂͿ DŽďŝůĞ͗ϵϵϴϳϲϰϵϰ dĞůĞƉŚŽŶĞ͗ϮϳϬϮϴϴϴϯ

TAKE

OFF

BAR AND RESTAURANT St. Thomas Street, Luqa Malta. Specialises in Pasta and Grill

Tel: 2180 0243

QUICK FOOD

Ruben’s Garage Oven Baked Spray Painting Insurance Approved

Mob: 79064856 6, Sejba Road, Mqabba rubengarage@gmail.com We Also do Plastic Bumper Repair & Windscreen Installations. 150


(9$/:$==-21,0 0,77(1853 3$8/$ $6&,$. .XQÅ&#x2014;HUW9 9RNDOLX X66WUXPHQWDOL WD·Å Å XQMX 

1LVWTDUUOLIWLWOL[HMQNHOOLORSSRUWXQLWD¶OLWXOÆ«DMWL QĪXULUUDÆ«DOSLWWRUHVNWDO,PTDEED,PPDPHWDV6XU &KDUOHV - )DUUXJLD $UNLYLVWD 1D]]MRQDOL DYYLÆ&#x203A;LQDQL VDELH[ QDJÆ«WL OSDWURÆ&#x203A;LQMX WLHJÆ«L JÆ«DOO.XQÆ&#x203A;HUW 0XĪLNDOL PLOO%DQGD 0DGRQQD WDOƤLOMX Æ«DVVHMW OL JÆ«DQGL QDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWWD :DVOHW LOÆ¥XUQDWD WDW7OLHWD WD¶ ƤXQMXXNROOR[PH[DPDOSMDQPLIWLHKHP 1JÆ«LG LOYHULWD¶ OL PSUHVVMRQDMW UXÆ«L ƤHMW PLOTXJÆ« PLV6XU 7HGG\ )DUUXJLD LO3UHVLGHQW WDV6RÆ&#x203A;MHWj OL GDZZDUQL PD¶ ³PHUDYLOMD´ WD¶ SODQÆ&#x203A;LHU -LHQ X QGXU PDGGDZUDWDOSODQÆ&#x203A;LHUJÆ«DMQHMMDPDUUXIXTLOIDÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWD PDHVWXĪD WDVVHGH WD¶ GLQ LV6RÆ&#x203A;MHWj X PSUHVVMRQDMW UXKLOL¿SMD]]DWD¶UDÆ«DOGDTVWDQWĪJÆ«LUWLOWDTD¶PD¶RSUL DUWLVWLÆ&#x203A;LWD¶OLYHOOKHNNJÆ«ROL,VVHUDWDNLHQHWLPĪHZZTD ,W7HQXU3DXO$VFLDNMLIILUPDONWLHEWDOYLÄ°LWDWXULZDUDO3URJUDPP 9RNDOLX6WUXPHQWDOLWDO)HVWDOLVDUWDŧWLO3DWURÅ&#x2014;LQMXWLHJŧX E¶[HOWDPXĪLNDOLPLOODTZD,OEDQGLVWLGHKUXOLNLHQX SUHSDUDWLWDMMHEƪDMUÆ«DTTXEODHEGDGXEMXV6XUPDVW 'LUHWWXU0UR$QGUHZ&DOOHMDXEORUJDQL]]D]]MRQLLPSHNNDEOLOLELKDWPH[[LHWLVVHUDWDNROOKDXOPRGWDQWDEEOL OL ELK LV6XU &KDUOHV )DUUXJLD Ã&#x20AC;LPNLHQ PDV6LQMXUD &DXFKL 'HEDWWLVWD LSSUHĪHQWDZ GDQ LO.XQÆ&#x203A;HUW 0XĪLNDOL E¶WDJÆ«ULITDVLULPPDUHOHYDQWL:DUDNHOOLORSSRUWXQLWD¶OLQLÆ¥LPGDZZDUPDOELQMDOÆ¥GLGDWDVVHGHOLJÆ«DGKD NHPPWOHVWLHWXPLQNHMMDOLVWDWWD¶NRVWUX]]MRQLOLWLQVDE¿KDWXULNOLO,PTDEELQVHMNROOKRPORN IHUPDGGDWWDW IHMQLNRPSOXMNDWWUXWWL[ULGWDODUWLPXĪLNDOL.HOOLZNROOORSSRUWXQLWD¶OLQDJÆ«PHONRQR[[HQ]LÆ¥RGGDPD¶GLYHUVL SHUVRQDOLWDMLHWE¶UDEWDPDO,PTDEEDXPDV6RÆ&#x203A;MHWj,OWTDMWPD¶HNVVWXGHQWWLHJÆ«LLV6XU0LFKDHO*KLJROXUD¿V VQLQVHEJÆ«LQÆ¥HZZDO,VNROD6HNRQGDUMD6DQƤXĪHSSI¶.RUGLQOLOOXPKXO$UNLYLVWDWDOLVWHVV%DQGDXJÆ«DOOLHP XNROO .LHQHWVHUDWDOLVHQLETD¶QJÆ«RĪĪE¶QRVWDOÆ¥LMDNELUD6HZ MLHQNLIXNROOPDUWLDSSUH]]DMQDIHUPODNNROMHQ]DOL ELKDÆ¥HMQDPLOTXJÆ«DXWD¶GDQSXEEOLNDPHQWQL[WLHTOLQURGGÆ«DMUOLOO3UHVLGHQWLV6XU)DUUXJLDOLNNRUGLQDĪĪMDUD WDJÆ«QDÃ&#x20AC;,PTDEED,ĪGDZNROOLQÆ«RVVQLREEOLJDWOLQLUULQJUD]]MDSXEEOLNDPHQWOLV6XU&KDUOHV-)DUUXJLDWJÆ«DOOL JÆ«RÆ¥EXMDJƫĪHOOLOLVDELH[QLSSDWURÆ&#x203A;LQL]]DGLQODWWLYLWD¶,QZDVVDOODZJXULWLHJÆ«LOLV6RÆ&#x203A;MHWjXO%DQGD0DGRQQD WDOƤLOMXOLMLETJÆ«XLVRVWQXODUWLPXĪLNDOLXWWUDGL]]MRQLMLHWOLMLGGLVWLQJZXQDXOLMDJÆ«POXQDO0DOWLQOLDÆ«QD

1RWDELMRJUDILND3$8/$6&,$. ,Æ&#x203A;Æ&#x203A;RNRQ WDOJĪHMMHU KXZD PLQJÆ«DMU GXEMX WD¶ [NLHO I¶ERVWD RTVPD ,ĪGD GDQ TDWW PD ¿VVHU OL NXOO WDQW ĪPLHQ DUWQD PD WDJÆ«W[ QXPUX WD¶ SHUVXQL OL SHUPH]] WD¶ Æ&#x203A;HUWL GRQL X WDOHQWL OL NHOOKRP WDZ LVVHKHP WDJÆ«KRP ELVV ELH[ MRQRUDZ OLO SDMMLĪQD 0KX[ KHNN ELVVLĪGD ZDVVOX LVHP 0DOWD µO KLQQ PLQQ [WXWQD ,WWHQXU 3DXO $VFLDN KXZD ZLHÆ«HG PLQQKRP ,PZLHOHG ¿O%HOW 9DOOHWWD ¿W WD¶ -DQQDU WDO ZHUD PLQQ NPLHQL OLQWHUHVV ¿ONDQW %HGD PDONRU LPVHPPL Æ«DIQD WDONQLVMD WD¶ 6DQ ƤDNEX WD¶ EHOW WZHOLGX ,OYXÆ&#x203A;L WELGGOHW X NLEUHW KHNN XNROO OLQWHUHVV X [[HZTD WD¶ $VFLDN OL MLVWXGMD ELVVHUMHWj 0DU JÆ«DQG WHQXU 0DOWL 1LFFROz %DOGDFFKLQR OL NLHQ JÆ«DPHO NDUULHUD EDUUD PLQQ 0DOWD 0D¶ %DOGDFFKLQR JÆ«DPHO SURJUHVV EHGD MNDQWD I¶GLYHUVL NXQÆ&#x203A;HUWL X ZDVDO ELH[ Ã&#x20AC; NDQWD OSDUWL SULQÆ&#x203A;LSDOL WD¶ 7XULGGX Ã&#x20AC;RSUD &DYDOOHULD 5XVWLFDQD WD¶ 0DVFDJQL 'DQ NLHQ ¿U5DGLR &LW\ 2SHUD +RXVH LOƪDPUXQ IHMQ NHOOX MHUÆ¥D¶ MNDQWD GLYHUVL GUDEL )¶0DOWD NDQWD ZNROO ¿W7HDWUX 2USKHXP ¿O*ĪLUD NHPP I¶NXQÆ&#x203A;HUWL NLI XNROO DNWDU WDUG I¶RSUL EÆ«DO (UQDQL WD¶ 9HUGL 3DJOLDFFL WD¶ /HRQFDYDOOR X &DUPHQ WD¶ %L]HW GHMMHP E¶VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV NELU ;L ĪPLHQ TDEHO NLHQ LQWJÆ«DĪHO ELH[ LNDQWD I¶NXQÆ&#x203A;HUW PDVVRSUDQ PDJÆ«UXID 0DULD &DQLJOLD ,OYXÆ&#x203A;L WLHJÆ«X ODTWLWKD X GGHÆ&#x203A;LGLHW OL WJÆ«LQX $NWDU WDUG PDU 5XPD X ELVVDÆ«Æ«D WDJÆ«KD OWDTD¶ X VWXGMD PD¶ GLYHUVL SURIHVVXUL WDO YXÆ&#x203A;LMLHW IDPX]L )O,WDOMD Æ«D VHKHP X UHEDÆ« I¶NRQNRUVL X NDQWD E¶VXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV I¶GLYHUVL SRVWLMLHW IRVWKRP I¶&DWDQ]DUR X ¿O)HVWLYDO WD¶ 6SROHWR/,WDOMD NLHQHW HVSHUMHQ]D VLHZMD Æ«DIQD LĪGDP¶JÆ«DG[ NLHQ KHPP LOSURVSHULWj OL VHÆ«Æ«HW IWLW VQLQ ZDUD 6DGDQLWWDQW $VFLDN NLHQ LĪĪHZZHÆ¥ OLO 5LQD 5LFFL X NHOOX IDPLOMD ¿H[ MDÆ«VHE JÆ«DOKHNN VDE RSSRUWXQLWD¶ OL MPXU ¿U5HQMX 8QLW ,GGHEXWW WLHJÆ«X I¶&RYHQW *DUGHQ /RQGUD NLHQ Ã&#x20AC; ¿OSDUWL WDO.DQWDQW 7DOMDQ ¿U

151


Hi-Grade Meat Shop Triq Misraħ is-Sinjura, Qrendi

2164 1295 9944 3161

ģ AL-FTU n T T E I ģINIJ MagĤluqi jn pm It-Tne am - 1.00 0 pm 0 ta: 8. - 1.00 m It-Tlie : 8.00am p - 1.00 Ĥa L-Erbg s: 8.00am 5.00pm i Il-ģam : 8.00am 1.00pm a Ĥ g Il-ĝim bt: 8.00am Is-Si

m u j l u k k s i r f li a k o l li © a e i k © o i l T l a j j a M

L-Aqwa Kwalità WELH[ LIWL[WLHT H L M L Q DPN XRUG 1LHĤG ULQDZLOODĤ D QLPP O%%4 DO LQWJĤ

La

LaÛam

ml i m Ûam

ris f i l a lok

k

i

L-Aqwa Prezzijiet

+L*UDGH0HDW6KRSML[WLHTMDSSHOODOLOĤDQXWWDJĤQDODJĤDQGXXODQTDVVHMNROOX NRQQHVVMRQL PD· ĤZLHQHW RĤUD ÀOIXWXU TDULE /XQLNX ĤDQXW WD· +L*UDGH 0HDW 6KRSOLJĤDQGHNJDUDQ]LMDWD·WLĞLHĞORNDOLIULVNLNXOMXPXODĤDPORNDOLWD·NZDOLWj EORUĤRVSUH]]LMLHWMLQVDELO45(1',%,66PDOIDEEULND

152


5RVHQNDYDOLHU WD¶ 5LFKDUG 6WUDXVV +HPP NDQWD EÆ«DOD WHQXU VROLVW X EÆ«DODWHQXUPLVWLHGHQXPDĪĪPLHQPDU5HQMX8QLWNROOXXDNWDUWDUG Ã&#x20AC;,UODQGDZNROO %DUUDPLQQ0DOWD$VFLDNNDQWDZNROOPD¶NDQWDQWLÆ&#x203A;HOHEULIRVWKRP )UDQFR &RUHOOL $QLWD &HUTXHWWL -RDQ 6XWKHUODQG 0DULD &DOODV X &DUOR7DJOLDEXH)LU5HQMX8QLWDSSDUWLPLQQPDU5R\DO2SHUD+RXVH &RPSDQ\KXZDNDQWDZNROOPD¶NXPSDQLMLWDORSUDEÆ«DO&DUO5RVD :HOVK 1DWLRQDO X 'XEOLQ *UDQG 2SHUD &RPSDQ\ .DQWD I¶RSUL EÆ«DO 0DGDPD %XWWHUÃ&#x20AC;\ /D IDQFLXOOD GHO :HVW 0DUWKD $QGUHD &KpQLHU 5LJROHWWR$wGD,/RPEDUGL7ULVWDQXQG,VROGHNLIXNROOLU5HTXLHPWD¶ 9HUGL2SULOLNDQWD¿KRPNLHQXÆ¥HZLP[DQGUDZNROOIXTLO%%&5DGLR %%&79NLIXNROO,79 0DWXOLVVQLQ¶EDTD¶MLÆ¥L0DOWDOHZZHOELH[MDUDOLOOIDPLOMDX PHWDSRVVLEEOLMNDQWDJÆ«DOOSXEEOLNX0DOWL/DÆ«Æ«DURSUDOLWNDQWDW¿U 5DGLR&LW\NLHQHWÃ&#x20AC;PHWDE¶WDOEDÆ¥HQHUDOLVDUHWLWWLHOHWVHUDWDE¶,O 7URYDWRUHWD¶9HUGL)WLWZDUD$VFLDNTDWDJÆ«KDOLMLUWLUDPLOORSUDELH[ MLGGHGLNDUXKXDNWDUJÆ«DOOIDPLMDWLHJÆ«X,UWLUDÃ&#x20AC;DTZDWLHJÆ«XPHWDÃ&#x20AC; NDQWDO2WHOORWD¶9HUGLÃ&#x20AC;$UJRWWLO)XUMDQDÃ&#x20AC;LPNLHQPD¶EDULWRQX OLNHOOXMLNVHEIDPDGLQMLMD3LHUR&DSXFFLOOL ¿OSDUWLWD¶,DJR /XUD0DOWDEDTD¶DWWLY¿OTDVDPPXĪLNDOLHGXNDWWLY*Æ«DPHOĪPLHQ 0DQDJHU ƤHQHUDOL WDW7HDWUX 0DQRHO )O WD¶ VHQD ¿O3RORQMD $UWLNOX SSXEOLNDW ILOŧDUÅ¡D WDV6XQGD\ 7LPHV WD· -DQQDU OL JŧDGGD IORNNDÄ°MRQL WD· ZDTWSURYDÆ¥HQHUDOLWDO2WHOORI¶WHDWUXI¶%\GJRV]F]NDQWDO2WHOORNROOX WD·V JŧHOXTLGVHQDWDW7HQXU0DOWL3DXO$VFLDN E¶YXÆ&#x203A;LVRGDXIULVNDEODPPHQWXEÆ«DODWÆ«HMMLMDPHWDWWHQXUPDWIDÆ&#x203A;Æ&#x203A;D[ 'QXEOLPLQÆ«DEEDVVRUSULĪDMHĪLVWXELVVIWLWUHJLVWUD]]MRQLMLHW[HMQÆ&#x203A;DUL WD¶[LSDUWLMLHW ;LVQLQZDUDOPHZWWD¶PDUWX5LQD$VFLDNLĪĪHZZHÆ¥OLO%HDWUL[=DPPLW,OOXPPLPOLELOJÆ«RPRUXNXQWHQW MDUDVVXÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVVNELUOLNLVHEOXQLNXNDQWDQWOLKXZDUDZZHPLWWHQXUÆ&#x203A;HOHEUL0DOWL-RVHSK&DOOHMD $OEHUW*6WRUDFH

153


Magri SHOP DIAMOND JUBILEE SQUARE, MQABBA

Mob: 7972 9699

Free Delivery

For the best quality of fresh and frozen meat

Opening Hours: 7XHVGD\ DPSP SPSP :HGQHVGD\ 0RUQLQJ&ORVHG SPSP )ULGD\ DPSP SPSP 6DWXUGD\ DPSP

Confectionery & Pastizzeria Orders accepted for Weddings and All Occasion Parties

134, Carmel Street, Luqa Tel: 2180 3999 154


,/.:$'5877$/,00$.8/$7$. .81Å&#x2013;,==-21, ),/.1,6-$7$/,04$%%$

,GGHKUD WLHJÆ«X GHMMHP ODTWLWQL KHNN NLI WLGÆ«RO PLOO ELHE WDONDSSHOOXQ I¶DPEMHQW NHPP[HMQ LPQHĪĪKD ONQLVMD WDO,PTDEED WXUL Æ&#x203A;HUWD VREUMHWD¶ DQNH ¿OIHVWL WDJÆ«KD Z PLQNHMMD OL JÆ«DGGHZ LVVQLQ PLOOÆ¥UDMMD PWHEEJÆ«D EÆ«DO GRQQX JÆ«DGX MLQÆ«DVV OHNX WDOÆ«VDUD OL Æ«DOOLHW HIIHWW ¿WWXO )RVW LONZDGUL ODQWLNL ORÆ«UD OL MLPOHZ ODUWDOL NHPP WDONRUVLMD Z ONDSSHOOXQL JÆ«DMQHMMD EÆ«DO GRQQKRP GHMMHP VHUUÆ«X IXT LONXOXUL IULVNL YLYDÆ&#x203A;L Z URPDQWLÆ&#x203A;L WDONZDGUX OL ¿K KHPP LPSLWWUD WIDMOD Æ«HOZD I¶DZUD WD¶ GLMD Z VHUHQLWD¶ OLHPD EÆ«DOD 'DQ MXUL O,PPDNXODWD PDUD ĪDJƫĪXJÆ«D OL WDUPL GLMD Z Æ«QLHQD PLOOLPPDÆ¥LQL WDJÆ«KD *Æ«DONHPP KXZD ZLHÆ«HG PLOO DÆ«Æ«DU NZDGUL OL Æ¥HZ LPSLWWUD JÆ«DOONQLVMD WDO,PTDEED EÆ«DO GRQQX OSLWWXU XĪD NXOXUL IULVNL PLOOSDOHWWD WLHJÆ«X OL WLVWÆ«DMMLOKRP JÆ«DGKRP EÆ«DO NZDĪL MÆ&#x203A;DSSVX 'RQQX EÆ«DO ULHG LÆ«DOOL [¶ MLIKHP OL OD GDQ KXZD ODÆ«Æ«DU NZDGUX JÆ«DOODUWDOL JÆ«DQGX MLETD¶ PPDUNDW LOIUHVNH]]D Z OXPLQRĪLWD¶ OL WRÆ«URÆ¥ PLQQX 0LQQ DQDOLĪL OL ZLHÆ«HG LÆ«DUHV OHMQ LOEX]]HWW MLOPDÆ« NROSL SHQQHOODWL PLOOSLQ]HOO SMXWWRVW YLYDÆ&#x203A;L Z VSRQWDQML OL PHWD ZLHÆ«HG LÆ«DUHV OHMQ LONZDGUX ONELU JÆ«DONHPP GDQ MLVWD¶ MLOPÆ«X VHZ ¿[[RJÆ«RO WD¶ &OHWR /X]]L ELVV ¿O NZDGUX ONELU PD QVLEX[ GLN OLVSRQWDQMHWD¶ OL ZLHÆ«HG LVLE ¿OEX]]HWW IHMQ ODUWLVW SURSMX WUDVIHUL[[D OHZZHO Æ«VLELMLHW WLHJÆ«X :LHÆ«HG MLQQRWD OL &OHWR /X]]L ĪDPP

Il-Buzzett

¿GLO VHZ PLOOHZZHO Æ«VLHE WLHJÆ«X ¿OEX]]HWW JÆ«DOO NZDGUX DWWZDOL Æ«OLHI JÆ«DO [L NDPEMDPHQW ĪJÆ«LU OL QDUDZ LOPDQWHOO Æ&#x203A;HOHVWL DNWDU WZLO ¿QQDÆ«D WDOOHPLQ IXT LOEX]]HWW NLI XNROO LOTDPDU X QRNNOL WD[[DJÆ«DU *Æ«DONHPP LQÆ«RVV OL ONRPSRĪL]]MRQL NLHQHW DNWDU LEELODQÆ&#x203A;MDWD ELOPDQWHOO LSHUSHU LWZDO NLI MLQVDE IXT LO buzzett.  'DQ LONZDGUX JÆ«DQGX SDOHWWD WDVVHZ YLEUDQWL Z GLQ KLMD UDÆ¥XQL OL OLOL MLÆ¥ELGOL Æ&#x203A;HUWD DWWHQ]MRQL /L MROTRWQL IHUP KX ONXOXU SDVWHO Æ&#x203A;DUL WLHJÆ«X -LGGRPLQD ¿WWLOD LONXOXU µ¶WXUTXRLVH¶¶ OL &OHWR /X]]L OLEEHV ELK LO PDQWHOO WDO0DGRQQD OL MDJÆ«WL YHUDPHQW VHQVD]]MRQL WD¶ GHOLNDWH]]D Æ&#x203A;HOHVWL

¶·7XUTXRLVH··KLMDÅ¡HEODILQDZSUH]]MXÄ°DWDQWOLPLQQÄ°PLQLMLHW LPEHJŧGDNLHQHWLPILWW[LMDPLQQŧDIQDÅ&#x2014;LYLOWDMLHW JŧDOOÅ¡RMMHOOHULMDILQD

,O.ZDGUXWDODUWDO

155


156


,ONXOXU 7XUTXRLVH LIDNNDUQD ¿OƫDƥUD SUH]]MXĪD SMXWWRVW UDUL WD¶ NXOXU EOX ÀDƫGDU 'LQ LOƫDƥUD PLQQ ĪPLQLMLHW LPEHJƫGD NLHQHW WLQWXĪD JƫDOOƥRMMHOOHULMD ¿QD PLQQ HOXI WD¶ VQLQ PLQƫDEED OLVIXPDWXUD ƛHOHVWL XQLNXWDJƫKD%¶GDQ&OHWR/X]]LOLEEHVLOPDQWƛHOHVWL WDO0DGRQQDE¶GDQLONXOXUOLMIDNNDUQDI¶GLQLOƫDƥUD SUH]]MXĪD VDELH[ EƫDO GRQQX M[HEEDƫ LO¿QH]]D Z OSUH]]MRĪLWD WD¶ GLQ LOƫDƥUD ¿QD WDQW LP¿WW[LMD PDV VEXƫLMDSUH]]MXĪDWD¶0DULMD,PPDNXODWD ,ONRPSRĪL]]MRQL WD¶ GDQ LONZDGUX KLMD ELODQƛMDWD Z ZDƫGD VLPHWWULND )LOZDTW OL ¿ONZDGUX WLGGRPLQD ZDƫGDQLMD O¿JXUD WD[[EHMED 0DULMD OL KLMD DVVLVWLWD E¶TLPDULYHUHQ]MDOLPLQQNRUWHRWD¶DQƥOLE¶UHYHUHQ]D LPTHJƫGLQ RUJDQL]]DWL E¶PRG IRUPDOL ZLHƫHG PD¶ ƥHQEOLHƫRUXMLVSLƛƛDZ¿[[HMQDNWDUPDMPRUUXOXUD 'DQ&OHWR/X]]LIDVVOXVDELH[MJƫDGGLONZDGUXDNWDU ELODQƛXVLPHWWULMDE¶¿JXUDWD¶0DULMDƛHQWUDOLZODQƥOL MRƫROTXVHQVWD¶ELODQƛIXTĪHZƥQDƫDW 7D¶ LQWHUHVV SDUWLNRODUL KXZD OLQÀXZHQ]D OL &OHWR /X]]L ƫDGGDQ ÀLVWLO WDODQƥOL 'DQ LONZDGUX WSLWWHU ¿VVHQDĪPLQLMLHWWD¶ZDUDOJZHUUD&OHWR/X]]L MLGKHUOLNLHQLƥRUUOLQÀXZHQ]DWDOELGXWDVVQLQƪDPVLQ OL NLHQ MJƫL[ ¿KRP X GDQ SHUPH]] WDOLQÀXZHQ]D NLI LQQLVD WD¶ GDZN LĪĪPLQLMLHW NLHQX MĪRPPX OLVWLO WD¶ [DJƫUKRP 'DQ LOIDWWXU MLUULÀHWWL VHZ OL &OHWR /X]]L VHWD¶SRVVLELOPHQWXĪDEƫDODPXGHOOLJƫDOODQƥOL¿JXUL ¿ONZDGUX WDO,PPDNXODWD QLVD OL NLHQX GLVSRQLEEOL OL MLPPXGHOODZOXJƫDO[L¿JXUDMHZRƫUDI¶GDNLĪĪPLHQ 0LQQ NLWELHW RƫUD WDV6RƛMHWj 0XĪLNDOL 0DGRQQD WDO ƤLOMX QDIX OL OPXGHOOD JƫDOO¿JXUD WD¶ 0DULMD NLHQHW SURSMXELQWOLVWHVV/X]]L'LQNLHQHWXJƫDGDSUDWWLND SRSRODUL OL ODUWLVWL WDOHSRNL NLHQX MXĪDZ LVVHUYL]] WD¶PXGHOODUPLQQIRVWODNWDUQLVDVELHƫOLNLHQXMVLEX PDGZDUKRPJƫDO[L¿JXUL¿ONZDGULWDJƫKRP

'HWWDO WD[[DJŧDU IODQšOXPSLWWHU

   /,VWLO WD[[DJŧDU ILV VQLQŧDPVLQ

'DQ LONZDGUX GDTVNHPP KXZD IULVN X URPDQWLNX LƥRUU PLHJƫX XNROO LQÀXZHQ]D PLOOPRYLPHQW WDO LPSUHVVMRQLVWLWDQWLQYRJDÀ(ZURSDOHMQODƫƫDUWDV VHNOXXGDQKXZDNDUDWWHUL]]DWPLQQDSSOLND]]MRQL WD¶ ĪHEJƫD EµWHNQLND OL WLVVHMMDƫ µ¶,PSDVWR¶¶ MLƥL¿HUL LOSLWWXU LNXQ XĪD IWLW YHODWXUL WD¶ ĪHEJƫD UTLTD WDQW OL ĪĪHEJƫD WLGKHU I¶ƛHUWD SDUWLMLHW ƫR[QD Z DEEXQGDQWL VSHƛMDOPHQW ODSSOLND]]MRQL WD¶ ĪHEJƫD IXT LOOLEVD E¶NXOXUDEMDG'LQKLNZDĪLPTDEEĪD *ƫDONHPP IRUVL GDQ LONZDGUX KXZD ZLHƫHG ULƛHQWL LPPD KXZD NDWLQD RƫUD PLOOLVWRUMD DUWLVWLND OL JƫDONHPP&OHWR/X]]LKXZDSMXWWRVWPLQVLI¶SDMMLĪQD XPKX[PDJƫUXIELVVSHUPH]]WD¶GDQLONZDGUXMLIWDƫ RUL]]RQWLRƫUDOHMQ[RJƫOLMLHWWDODUWLI¶SDMMLĪQDOLZDUD NROOR[ GHMMHP NHOOQD QÀXZHQ]L DUWLVWLƛL ƥHMMLQ PLOO (ZURSDVSHƛMDOPHQWPLOOSDMMLĪYLƛLQWDJƫQDO,WDOMD

&KULV(EHMHU

Bakers Point Household Appliances General Stores Dr Nikola Zammit Street, Si©©iewi Tel: 21464646 Mob: 99446220 Email: bakerspoint1@gmail.com Il-ħanut fejn wieħed isib għażla ta’ Domestic Appliances varji, kbar u żgħar, filwaqt li ngħinuk tagħmel għażla għaqlija. Aħna nqassmu x-xogħol dakinhar li jinxtara barra li nofru servizz ta’ tiswija b’esperjenza ta’ ’l fuq minn erbgħin sena.

157


3,==$‡7,03$1$‡0($73,(6‡3$67,==,‡4$66$7$7‡6$86$*(52//6

We accept orders for Parties 31, Paola Hill, Paola 158

Tel: 2169 6937


,/Š(0(//$Š ŠŠ Š% %(-1$ $6&2/,3 3,&(128 8//,04$%%$ 6DELH[O,VWRUMDPDMPHULKDŧDGG,V6NLHW5LVSRVWD

,ĪĪPLHQ LGHUUL LĪGD TDWW LQHVVL +HNN MJÆ«LG LO0DOWL LĪGD WDMMHE OL QIDNNUX OL ³ĪĪHMW GHMMHP MLWOD I¶ZLÆ&#x203A;Æ&#x203A; O,OPD´ X SHUPH]] WD¶ GLQ LOSDÆ¥QD JÆ«DO VHQD RÆ«UD THG LQIDNNUX ¿GGLYHUVL DUWLNOL PLWEXJÆ«D IXT GLQ LO SXEEOLND]]MRQL DQQZDOL OL VDOOXP LOÆ¥XUQDWD JÆ«DGKRP EOD HEGD ULVSRVWD +LMD Æ«DÆ¥D Æ&#x203A;DUD OL PLQ JÆ«DQGX OLQWHQ]MRQL OL MJÆ«DWWL [WXUX THG MDJÆ«PHO GDQ VDELH[ WLÆ¥L DSSOLNDWD OOLÆ¥L WDOSUHVNUL]]MRQL X PD MNXQX[ MLVWJÆ«X MLWWLHÆ«GX SDVVL OHJDOL SHUR OYHULWj WLETD¶ GHMMHP YHULWj KHNN NLI DÆ«QD PLQQ GHMMHP VRVWQHMQD OXQXU LQJÆ«DWD OLU 5DÆ«DO WDO,PTDEED X PKX[ OLV6RÆ&#x203A;MHWj 6DQWD 0DULMD X %DQGD 5H ƤRUÆ¥ 9 ,V6LQGNX WD¶ GDN LĪĪPLHQ NLHQ WHOD¶ O,WDOMD PLQQ ZDUD GDKDU LO.XQVLOO JÆ«D[ NLHQ DYĪD OL VH MNXQ VNXĪDW VDELH[ MLUÆ&#x203A;LHYL OXQXU I¶LVHP O,PTDEED WDQW OL IXT LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HUWL¿NDW X OSODNND LVHP UDÆ«DOQD %,66 KHPP LPQLĪĪHO X PNLHQ PD¶ KHPP OHEGD LQGLND]]MRQL WD¶ LVHP LV6RÆ&#x203A;MHWj 6DQWD 0DULMD X %DQGD 5H ƤRUÆ¥ 9'DQ KX OSXQW NDUGLQDOL WD¶ GLQ LONZLVWMRQL .LHQ KHPP GLYHUVL DUJXPHQWL RÆ«UD OL DÆ«QD HOHQNDMQD WXO LVVQLQ IRVWKRP NHPP NLHQX OIRQGL OL QJÆ«DWDZ X IHMQ PDUUX OLO PLQ NLHQX QGLUL]]DWL X MHNN GDZQ NHOOKRP[ MLGÆ«OX ¿O NRWED WDO.XQVLOO /RNDOL 0TDEED :DÆ«GD PLOODNEDU PLVWRTVLMLHW WLETD¶ NLI VHWJÆ«DW O,PTDEED WLQJÆ«DWD GDQ LO 3UHPMX PHWD TDWW PD NLHQHW XI¿Æ&#x203A;MDOPHQW Æ¥HPHOODWD PD¶ $VFROL 3LFHQR ,OOLVWD WD¶ PLVWRTVLMLHW EOD WZHÆ¥LED KLMD WZLOD X YDVWD X VDOOXP JÆ«DGKRP PLVWRTVLMLHW PLIWXÆ«D X NXOOÆ«DGG MLVWHQQD ULVSRVWD $SSHOO PLIWXÆ« LQWHQQX I¶GLQ LOSXEEOLND]]MRQL OLOODZWRULWDMLHW NROOKD NRPSHWHQWL ELH[ MDQDOL]]DZ X MLVNUXWLQL]]DZ GDN OL DÆ«QD WXO LVVQLQ VRVWQHMQD ¿GGLYHUVL DUWLNOL PLNWXED KDZQ WDÆ«W LPQLĪĪOD JÆ«DUUHIHUHQ]D

6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 6HQD 

OL MHNN MLÆ¥L SSUXYDW PRG LHÆ«RU EORQHVWD NROOKD QLSSXEOLNDZ IXT GLQ OLVWHVV SXEOLND]]MRQL OL VHQD ZDUD VHQD VHPPDMQD OHÆ«LQQD LONRUUH]MRQL OL MNXQ KHPP EĪRQQ,ĪGD ¿QQXTTDV WD¶ GDQ QLETJÆ«X QLVÆ«TX IXT LO SRĪL]]MRQL WDJÆ«QD 0LVWRTVLMLHW NHPP WULG WZHÆ¥LELHW [HMQ6IRU]L VDELH[ GDQ ODWW MLÆ¥L OHJDOL]]DW VDUX GLYHUVL ,ĪGD PLQNHMMD NXOO VIRU] ZDUD GDZQ LVVQLQ NROOKD ZDUD WDQW X WDQW PLVWRTVLMLHW PKX[ LQZLHÆ¥ED ELOIRUV JÆ«DOKHNN LNROOQD QLNNRQNOXGX OL VVNLHW KXZD NRQIHUPD WDOPLVWRTVLMLHW1HPPQX JÆ«DOKHNN OL JÆ«DG MLÆ¥L ĪPLHQ OL [L Æ«DGG Ã&#x20AC;$ZWRULWD¶ MDJÆ«WL GGDZO OLOOGDZQ ODUWLNOL OL GHKUX I¶HGL]MRQLMLHW SUHÆ&#x203A;HGHQWL WD¶ GDQ LONWHMMHE VNRQG NLI UHIHUXW DNWDU TDEHO I¶GDQ OLVWHVV DUWLNOX X OL MLQVDEX DUNLYMDWL VDÆ«DQVLWUD I¶GLYHUVL OLEUHULML SXEEOLÆ&#x203A;L

X OYHULWD¶ WRÆ«URÆ¥ OL ¿QDOPHQW GDN OL KX WDO,PTDEED MLQWUDGG OXUD OLOO0TDEELQ *Æ«DO VHQD RÆ«UD LQÆ«DOOX Ã&#x20AC; LQWHOOLJHQ]D WDOTDUUHMMD VDELH[ MDJÆ«POX Æ¥XGL]]MX ,O.XPLWDW$PPLQLVWUDWWLY

3DÆ¥QD 3DÆ¥QD 3DÆ¥QD 3DÆ¥QD 3DÆ¥QL 3DÆ¥QL 3DÆ¥QL 3DÆ¥QL 3DÆ¥QL 3DÆ¥QL 3DÆ¥QL 3DÆ¥QL

0LQ QDÆ«D WDJÆ«QD EÆ«DOD .XPLWDW $PPLQLVWUDWWLY ELU UHVSRQVDELOWj NROOKD IXT GLQ LOSXEEOLND]]MRQL QVRVWQX GDN PLNWXE X Ã&#x20AC;LVWHVV ZDTW QWHQQX E¶PRG SXEEOLNX 159


Patrick Cellars Ltd. WINES & SPIRITS

Bâ&#x20AC;&#x2122;Bugia Road, Birzebbugia Tel/Fax: 21650810 Mob: 9947 8708 Â&#x2021;6SLULWVÂ&#x2021;:LQHVÂ&#x2021;%HHUVÂ&#x2021;0LQHUDOV Â&#x2021;7REDFFRÂ&#x2021;&LJDUHWWHVÂ&#x2021;6ZHHWVÂ&#x2021;:KROHVDOHUV 6XSSOLHUVWR%DUV5HVWDXUDQWV &RQIHFWLRQHU\6KRSV $FFHSWVRUGHUVIRU:HGGLQJV(QJDJHPHQWV 3DUWLHV

Free Delivery 160


6.23(57,Å Å 2''$0 0$5%87$0$/.8/7//(-1,,/0$'211$77$/Å ,/-8 :DUDOOSXEEOLND]]MRQLWWDONWLHE66LFXW//LOLXP

1KDU LO WD¶ )UDU DVVLVWHMQD JÆ«DO VHUDWD WD¶ WQHGLMD WDONWLHE 6LFXW /LOLXP Æ¥HZZD O0RQWHNULVWR I¶ƪDO )DUUXÆ¥ 'DNLQKDU LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDMQD OÆ«LGPD NROOHWWLYD WD¶ GLYHUVL VWXGMXĪL OL VWXGMDZ NXOW I¶NXQWHVW WD¶ Æ«DMMD VRÆ&#x203A;MDOL SROLWLND X HNRQRPLND ,ONOLHP PHTMXV OL TDO O,PÆ«DOOHI *LRYDQQL %RQHOOR NLHQ Æ&#x203A;HUWL¿NDW VDELÆ« JÆ«DOO Æ«LGPD OL ¿U[HW IXT VQLQ %RQHOOR TDO OL ONWLHE 6LFXW /LOLXP VDNHPP MLVWD¶ MLIWDNDU KX PLQJÆ«DMU GXEMX WD¶ [HMQ ODÆ«MDU WDWWLS WLHJÆ«X OL NLHQ VDU VD GDNLQKDU 0LQQ GLQ LOSDÆ¥QD QLHÆ«X ORSSRUWXQLWj ELH[ QLUULQJUD]]MD OLOO Æ«DIQD OL JÆ«HQX ELH[ GDQ L[[RJÆ«RO Æ¥LH PLWEXJÆ« )OLQWURGX]]MRQL WLHJÆ«L JÆ«DO GDN L[[RJÆ«RO NRQW NWLEW OL ³UULÆ&#x203A;HUND KL SURÆ&#x203A;HVV NRQWLQZX $OODÆ«DUHV PD Æ«ULÆ¥QL[ SXEEOLND]]MRQLMLHW RÆ«UD ELOTDZZD X GGMX¿MD NROOKD WDJÆ«KRP ¿OSDVVDW JÆ«DOLH[ NLHNX GGLVNXVVMRQL X OÆ«VLHE PD NLHQ[ MLPPDWXUD ELH[ QDVOX JÆ«DOODQDOLĪL WD¶ LVVD´ )¶GDQ OLVWHVV VHQV Æ&#x203A;HUWX DVSHWWL OL Æ¥HZ WUDWWDWL I¶GDN LONWLHE IHWÆ«X OLQML WD¶ VWXGMX RÆ«UD X OLVNRS WD¶ GDQ ODUWLNOX KX OL QHOHQND [L NLVELHW WD¶ LQIRUPD]]MRQL RÆ«UD OL VDUX PDWXO GLQ LVVHQD X OL JÆ«DOKHNN PKX[ UHÆ¥LVWUDWL ¿ONWLHE 6LFXW/LOLXP. 0DWXO GLQ LVVHQD NLHQ KHPP WOLHW VNRSHUWL RÆ«UD OL UQH[[LHOL QDJÆ«PHO X OL [WDTW QDTVDP PDJÆ«NRP D 6WDWZD WDO,PPDNXODWD ¿O<RXWK &HQWUH OL IWLW OL [HMQ NLHQHW PRJÆ«WLMD LPSRUWDQ]D VDOOXP E %LÆ&#x203A;Æ&#x203A;LHW PLGGLĪLQML X [RJÆ«RO WD¶ LQWHU]MDU WDO EUDGHOOD ODQWLND WDOƤLOMX OL QVWDEX ¿GGDU WDOIDPLOMD &DPLOOHUL ¿O)XUMDQD F /DEER]] WD¶ 9HQXWL JÆ«DOOSLWWXUD OL NLHQHW LVVHEEDÆ« LONRSSOD WDONQLVMD SDUURNNMDOL WDO ,PTDEED 6HU QJÆ«LG [L Æ«DÆ¥D GZDU NXOO ZDÆ«GD PLQQ GDZQ

6WDWZDÆ¥HZZDO<RXWK&HQWUH 3RVW OL NLHQX MLIIUHNZHQWDZ Æ«DIQD ĪJÆ«DĪDJÆ« ,PTDEELQ KX O<RXWK &HQWUH ¿ SMD]]HWWD ZDUD ONQLVMD 1LVWTDUU OL P¶LQLH[ PLGÆ«OD WD¶ GDQ LOSRVW LĪGD ¿OIHVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX WDVVHQD ORÆ«UD ZDTW OL NRQW THG QLNNRUGLQD OIUDWHOOL OL NLHQX THG MLOEVX JÆ«DOOSXUÆ&#x203A;LVVMRQL QQXWDMW QLÆ&#x203A;Æ&#x203A;D Æ¥ROELWÆ«D EL VWDWZD WDO.XQÆ&#x203A;L]]MRQL )WLW OL [HMQ NHOOL OÆ«LQ X UULĪRUVL ELH[ QLQGDJD ¿GGHWWDO GZDU GLQ OLVWDWZD 1LVSHUD OL QNXQ QLVWD¶ QDJÆ«PHO GDQ ¿VVQLQ OL Æ¥HMMLQ 0LQNHMMD GDQ Æ«DVVHMW OL WD¶ PLQ MDTVDP GDN OL QDIX VD LVVD GZDU GLQ OLVWDWZD DQNH VDELH[ MHNN KHPP TDUUHMMD OL JÆ«DQGKRP [L Æ«MLHO LHÆ«RU MDTVPXK PDJÆ«QD /LVWDWZD PKLMLH[ ZDÆ«GD WD¶ [L SUHÆ¥MX NELU LĪGD WXUL O¿JXUD WDO0DGRQQD E¶LGHMKD PVDOOED IXT VLGLUKD X OTDPDU WDÆ«W ULÆ¥OHMKD -LGKHU OL PDVVQLQ VRIULHW Æ«VDUDW

X OHEGD GHWWDOO PD JÆ«DGX MLGKHU ,QQLÆ&#x203A;Æ&#x203A;D KL ZDÆ«GD LQWHUHVVDQWL JÆ«DOLH[ KLMD VNROSLWD PKX[ PLEQLMD NLI DQNH WLGKHU OL KLMD OLVWDWZD 0D MLGKLU[ OL KHPP [L LG PDJÆ«UXID ZDUD GDQ L[[RJÆ«RO X KX DNWDU [RJÆ«RO WD¶ dilettant mill-ambjent rurali. /LVNXOWXU EUDYX &KULV (EHMHU TDVDP PLHJÆ«L [L Æ«VLELMLHW GZDU GLQ OLVWDWZD X MLQQRWD OL PLQ Æ«DGLPKD SSURYD MLPLWD ORUGQL .RULQW ¿OSLODVWUL WDOÆ¥QXE ELVV KXZD QLHTHV PLOOSURSRU]MRQ X ODUWL NDUDWWHULVWLÆ&#x203A;L VLQRQLPL PDODPEMHQW UXUDOL ,NRPSOL OL PLOODVSHWW WD¶ NXOW SRSRODUL QLÆ&#x203A;Æ&#x203A;D EÆ«DO GLQ JÆ«DQGKD UHOHYDQ]D JÆ«DOLH[ I¶DPEMHQW NRQWDGLQ DNWDU NLHQ LPSRUWDQWL [¶WLUUDSSUHĪHQWD PLOOL OOLYHOO DUWLVWLNX WD¶ NLI WDJÆ«PHO dan.1 $QNH PLQJÆ«DMU LGGDWD OLVWLO WDQQLÆ&#x203A;Æ&#x203A;D NLI XNROO OLWWUL -+6 IXT QHWW LSRƥƥX GDQ L[[RJÆ«RO VWLOLVWLNDPHQW E¶PRG NRPGX ¿VVHNOX VEDWD[ )RUVL ODNWDU GHWWDO LQWHUHVVDQWL KX OIDWW OL WDÆ«W OLVWDWZD KHPP PLQTX[ LVVHQD 'DQ KX LQWHUHVVDQWL SHUHVV OL KX SMXWWRVW NPLHQL Ã&#x20AC;LĪYLOXSS WDONXOW OHMQ LO.XQÆ&#x203A;L]]MRQL Ã&#x20AC; ,PTDEED

/LVWDWZD WDO.XQÅ&#x2014;L]]MRQL Å¡HZZD OELWŧD WDO<RXWK &HQWUH IO ,PTDEED

161


Mario Service Station Nag˙mlu xog˙ol ta’ • punctures

Mechanic Car Accessories such as shock absorbers, brake pads, stereos, etc.

• computerised wheel balance • computerised wheel alignment • general service • greasing • under car wash • engine wash • hand car wash • car & motor batteries

Ûurrieq Road, Safi • Tel: 2764 1419

162


VRUSULĪDVDELƫD,OSURSMHWDUMXWDODUNLYMXWD¶&DPLOOHUL ± 2OLYD V6XU 6WHSKHQ &DPLOOHULTDOOLOL IXT UDII VDE GLYHUVLSDUWLMLHWPLOOLQWHU]MDUWDOEUDGHOODWDOƤLOMX'DQ GRQQXNLHQLOƫODVWDONHGGDOLNRQQDƫDGQDELH[VLEQD GGLĪLQQ WDOLVWHVV EUDGHOOD :DUD QXPUX WD¶ VLHJƫDW LQ¿WW[XNRQQDTWDMQDTDOEQDOLVHUMLQVWDEJƫDOLH[NRQQD

'HWWDOWDGGDWDPLQTX[DWDŧWOLVWDWZD

/LVWDWZD WLQVDE I¶NXQGL]]MRQL Æ«DĪLQD IHUP -LVWD¶ MNXQ OL WDQW WPHUPUHW PDĪĪPLHQ OL [L Æ«DGG EDUD[ GLQ OLVWDWZD6WUDPEHULMDRÆ«UDKLOLPLQNHMMDOLWLQVDEI¶SRVW ¿OTDOEDWDUUDÆ«DOIWLWOL[HMQKLPDJÆ«UXID )ODQDOLĪL SUHOLPLQDUL WLHJÆ«L WNHOOLPW XNROO PDO HVSHUWWDODUWL6DQGUR'HERQRXVWDTVHMWXNHPPNLHQX NRPXQL MHZ OH VWDWZL WDO.XQÆ&#x203A;L]]MRQL I¶GDN LĪĪPLHQ +XMHPPHQOLGLQNLHQHWVWDWZDELNULMDSHUHVVOLONXOW WDO.XQÆ&#x203A;L]]MRQL MLHÆ«X VSLQWD ¶O TXGGLHP ¿WWLHQL QRIV WDVVHNOXVEDWD[2$OOXUDMHNNGLQOLVWDWZDMNXQVDELOLW OL NLHQHW GLÆ¥j Ã&#x20AC;,PTDEED GLQ WNXQ SURYD RÆ«UD WD¶ GHYR]]MRQLTDZZLMDOHMQO,PPDNXODWDI¶SHUMRGLELNULMD WDONXOW ,GGDWD WD¶ GLQ OLVWDWZD KL ELVV WOLHW VQLQ ZDUD ĪĪMDUD WDO,VTRI %DODJXHU Ã&#x20AC;,PTDEED OL NLHQHW VDUHW ¿O WD¶ )UDU )¶GLN LĪĪMDUD QLQJÆ«DWDZ VWDPSD WDGGHYR]]MRQL OHMQ O,PPDNXODW .RQÆ&#x203A;HSLPHQW WDO 0DGRQQD Ã&#x20AC;,PTDEED /DPPLQLVWUDWXU WDODOWDU WDO.XQÆ&#x203A;L]]MRQL %DUWRORPHR 0DJUR NLHQ PLHW LĪGD ODUPODWLHJÆ«X$QJOLFDNRPSOLHWLĪĪRPPLWWUDGL]]MRQL X EDTJÆ«HW WRUJDQL]]D OTXGGLHVD QKDU LOIHVWD WDO .XQÆ&#x203A;L]]MRQLPLOOÃ&#x20AC;XVOLNLHQHWLGGDÆ«Æ«DOPLQQNODZVXUD I¶WDOƪDQGDT /DOWDU I¶GDN LĪĪPLHQ NLHQ MLVVHMMDÆ« EÆ«DODWDV6RNNRUV3

,GGLĪLQMLWDOLQWHU]MDUWDOEUDGHOODWDOƤLOMXODQWLND /LVWRUMDWDOEUDGHOODSUHĪHQWLWDOYDUDWDO0DGRQQD WDOƤLOMX OL NLHQHW Æ¥LHW LPĪDQĪQD Ã&#x20AC;RNNDĪMRQL WDOIHVWL VSHÆ&#x203A;MDOLOLVDUXÃ&#x20AC;,PTDEEDÃ&#x20AC;LOKDPDJÆ«UXID)LO NWLHEWLHJÆ«Lµ7DOƤLOMXLOEDQGDXVVRÆ&#x203A;MHWjÃ&#x20AC;,PTDEED¶ NRQW LSSXEEOLNDMW LGGLĪLQQ ELO¿UPD WD¶ (PPDQXHOH %XKDJLDUGDWDWWD¶1RYHPEUX4.RQWXNROOWDMW Æ«MLHO WDWWULT GLI¿Æ&#x203A;OL OL NHOOX MWHUUDT LO3URNXUDWXU WDO )UDWHOODQ]D'XQƤXĪHSS;XHUHEELH[MDVDOIHMQULHG )LONWLHE 6LFXW /LOLXP NRQQD SSXEEOLNDMQD nformazzjoni dettaljata dwar l-ewwel bradella. %¶JÆ«DMQXQD NELUD PLOOSURSMHWDUMX WDGGLĪLQQL WD¶ 6DYHULR2OLYDX)UDQFHVR&DPLOOHULXODQDOLĪLVWLOLVWLND WD¶6DQGUR'HERQRNRQQDWDMQDNRQWULEXWOLOGLQOLVWRUMD ,SSXEEOLNDMQDGGLĪLQQWDOEUDGHOODNLINLHQHWNLIXNROO ULWUDWWL WD¶ GDN OL EDTD¶ PLQQKD ¿O3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D WD¶ 0DULMD 5HÆ¥LQDWDO0DUVD 0DWXO GLQ LVVHQD UÆ&#x203A;HYHMW NRPXQLND]]MRQL OL WDWQL

3DUWLMLHW PLOOLQWHU]MDU IXT LOEUDGHOOD ODQWLND WDOÅ LOMX OL GGLVLQML RULÅ¡LQDOLWDJŧKDÅ¡HZSXEEOLNDWLJŧDOOHZZHOGDUEDILONWLHESicut Lilium,GGLVLQQW·LVIHOKXSURSMXGDNEODUPDELOTDPDUXVVHUSOL MLGKHUIXTLOSDQHZÅ&#x2014;HQWUDOLWD·TXGGLHPWDOEUDGHOOD

GRUQDNZDĪLONROOH]]MRQLNROOKD,ĪGDQVWDEPDODÆ«Æ«DU IWLWGLĪLQML ,GGLĪLQML MLVWD¶ MNXQ OL NLHQX LQWHU]MDU OL WZDUUDE PLQÆ«DEED OL ZDTW L[[RJÆ«RO GHOLNDW EOLGHMQ NLHQHW WLQNLVHU [L ELÆ&#x203A;Æ&#x203A;D PLGGLĪLQQ +HPP IRVW ORÆ«UDMQ LG GLĪLQQ WDODUPD Æ&#x203A;HQWUDOL OL NLHQ KHPP IXT TXGGLHP WDOEUDGHOODOLWXULOÆ¥LOMXLQWHU]MDWPDOSDOPELOTDPDU XVVHUS¿QQRIV+HPPXNROOGLĪLQMLWDOPDGZDUWDO EUDGHOOD0HWDZLHÆ«HGMDUDUUHTTDWD¶GLĪLQMLEÆ«DOGDZQ MDSSUH]]DOYDOXUWDODUWLÆ¥MDQDW0DOWLXWD¶RSUDDUWLVWLND OLVIRUWXQDWDPHQWXNROOLQWLOIHW¿OJZHUUD

$NWDU GLVLQML X [RJŧRO WD· LQWHU]MDU PLOOEUDGHOOD WDOŠLOMX OL QVWDEX ILGGDUWDOIDPLOMD&DPLOOHULPDWXOODŧŧDUVHQD

163


1LFNŠV$JULFXOWXUH

Supplier of agriculture products and importer of fruit trees

Jonathan Callus

Managing Director Mons Mikiel Azzopardi Street SiŠŠiewi

3KRQH 0RELOH )D[ (PDLOVKDUMRQ#RQYROQHW

OPENING HOURS DŽŜÄ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x2021;Ć?ĹŻĹ˝Ć?Ä&#x17E;Ä&#x161; dĆľÄ&#x17E;Ć?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x2021;Ć?Ͳ&Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x2021;Ć?Í&#x2014; 9:00am - 1.30pm ĎąÍ&#x2014;ĎŹĎŹĆ&#x2030;ĹľĆ&#x;ĹŻĹŻĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E; ^Ä&#x201A;Ć&#x161;ĆľĆ&#x152;Ä&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x2021;Ć?Í&#x2014; 9:00am - 1.30pm Ď°Í&#x2014;ĎŹĎŹĆ&#x2030;ĹľĆ&#x;ĹŻĹŻĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E; ^ƾŜÄ&#x161;Ä&#x201A;Ç&#x2021;Ć?Í&#x2014; Ď°Í&#x2014;ĎŹĎŹĆ&#x2030;ĹľĆ&#x;ĹŻĹŻĹŻÄ&#x201A;Ć&#x161;Ä&#x17E;

Free Delivery Deelan Sacco Deeâ&#x20AC;&#x2122;s WĹ?Ç&#x152;Ç&#x152;Ä&#x17E;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x201A; Î&#x2DC;dÄ&#x201A;ĹŹÄ&#x17E;ͲÇ Ä&#x201A;Ç&#x2021;

Tel: 21680200

Â&#x201E; Mob: 79680200

17, Triq Dun Guzepp Zammit, Zurrieq


)LOIDWW ODEER]] MXUL GLQ L[[HQD WDO 0DGRQQD EL WQD[LO VWLOOD I¶UDVKD WLÆ¥L LQNXUXQDWD ELWWOLHW )LJXUL 0TDGGVD NLI XNROO[LDQÆ¥OL0DGGDZUDWDONRSSODNLHQ KHPP PDÆ«VXED OÆ¥HPJÆ«D WDO$SSRVWOL /LVNRSHUWDWD¶GDQODEER]]NLHQHWIURWW OLPÆ«DEEDOLV6XU-RKQ=DPPLWJÆ«DQGX JÆ«DOODUWL X OLPSHQQ WDV6XU 0DUYLQ 6FLEHUUDV%LOSXEEOLND]]MRQLWLHJÆ«XIXT GDQ LOSURJUDPP WDOIHVWD THG QRIIUX DNWDU VNRS JÆ«DOOVWXGMX OL MNRPSOL PDO DQDOLĪLHÆ&#x203A;Æ&#x203A;H]]MRQDOLOLJÆ«DPHOLO.XUDWXU WDO0XĪHZ 1D]]MRQDOL WDO$UWL V6XU 6DQGUR'HERQRIXTODUWLÃ&#x20AC;,PTDEED¿O NWLHE6LFXW/LOLXP. 1DJÆ«ODT GDQ ODUWLNOX ELOOL QÆ«HƥƥHÆ¥ OLO NXOO PLQ LNROOX DNWDU WDJÆ«ULI EÆ«DO GDQ VDELH[ MDTVPX PDOTDUUHMMD JÆ«DOLH[ E¶KHNN LQNXQX THG QLEQX OLVWRUMD WDO ,PTDEEDXQĪLGXPDOJÆ«HUIGZDULOÆ«DMMD XÆ«LGPDWD¶PLVVLULMLHWQD

/DEER]] WD· )LOLSSR 9HQXWL JŧDOOSLWWXUD WDONRSSOD WDO.QLVMD 3DUURNNMDOLWDO,PTDEED

5DGGLOÆ«DMU /DEER]] WDOSLWWXUD WD¶ 9HQXWL JÆ«DOONRSSOD /DZWXULURGGÆ«DMUOLGLYHUVLQLHVOLJÆ«HQXELH[GLQ WDO,PTDEED LUULÆ&#x203A;HUNDVDUHWƪDMUSDUWLNRODULOLO$QWKRQ\%RQHOOROL

)LOSURJUDPP WDOIHVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX WDO NRQWLSSXEEOLNDMWDUWLNOXGZDUODEER]]WDOSLWWXUD OL)LOLSSR9HQXWLJÆ«DPHOIXTLOELHESULQÆ&#x203A;LSDOLWDONQLVMD SDUURNNMDOL WDO,PTDEED5 'LQ LOSLWWXUD OL WLUUDI¿JXUD O,PPDNXODW .RQÆ&#x203A;LSLPHQW WDO0DGRQQD NLHQHW Æ¥LHW UHVWDZUDWDXDOOXUDODEER]][HÆ«HWGDZOÆ¥GLGGZDUNLI NLHQHWRULÆ¥LQDUMDPHQW 0DWXOGLQLVVHQDNHOOQDVRUSULĪDRÆ«UDEOLVNRSHUWD WDODEER]]WDOSLWWXUDOLNLHQKHPP¿ONRSSODTDEHOPD GLQLƥƥDUUIHWPLOOJÆ«DGXÃ&#x20AC;DWWDNNWDGWD¶$SULO 'DQ LONZDGUX NLHQ I¶LUNDQW SXEEOLNX X OSHUVXQD OL [WUDWKDNLHQÆ¥HQWLOLELĪĪHMMHGELH[MDTVDPPDJÆ«QDGLQ OLVNRSHUWDNLIXNROONHPPLÆ«RVVXNEXULOLJÆ«DQGXGDQ L[[RJÆ«ROWD¶9HQXWL /L OSLWWXUD NLHQHW WLUUDI¿JXUD O,QNRURQD]]MRQL WDO 0DGRQQDPDNLQLW[LQIRUPD]]MRQLÆ¥GLGD'DQNLHQGLÆ¥j MLVVHPPD¿ONWLHEWD¶'XQ/DZUHQ]=DPPLWOLNLWHEKHNN6: )LO O¶LPVHPPLD FRSSOD Ã&#x20AC;LPFKLHQ PD O¶DUFXQL X OXQHWWL OL IXNRP WLQVDE PLEQLD FKLHQX LQGXUDWLPLQ0UX)UDQJLVF&ROHLUXXSLWWXUDWLPLO 3URIHVVXU)LOXSSX9HQXWLPLQ5XPDÃ&#x20AC;XQHWWLSLQJLD O¶HUEJKD HYDQJHOLVWL OL WDQW LQJKRJEX JKDO LGHD VDELHÆ«DXJGLGDWDKKRPGDXQVDUXXLKHGDVSHMHV WDO LPÆ«DOOHI *LRYDQQL 3XOOLQFLQR LHÆ«RU WD 0DULX %ULIIDLHÆ«RUWD,QQRFHQ]X&DPLOOHULXO¶LHÆ«RUWD¶ *LXVHS &DUXDQD X WD$QGUHD *DOHD X ¿O FRSSOD SLQJLD O¶,QFRURQ]LRQL WDO *UDQ 9HUJQL 0DULD ¿V 6HPDPLWWOLHW3HUVXQL'LYLQL

Æ«DGHPNHPPIXTIRWRJUD¿MDNHPPIXTTDULWD¶SURYL OLO 6WHSKHQ &DPLOOHUL OL WD DÆ&#x203A;Æ&#x203A;HVV JÆ«DOODUNLYMX SULYDW WLHJÆ«XOLO0DUYLQ6FLEHUUDVOLJÆ«DPHOÆ&#x203A;HUWXNXQWDWWLOLO -RKQ=DPPLWOLODTDJÆ«QDI¶GDUXXÆ«DOOLHQDQLUULSURGXÆ&#x203A;X OSLWWXUDWDODEER]]XOLO&KULV(EMHUX6DQGUR'HERQR OLWDZ[LSDULULWHNQLÆ&#x203A;L &KDUOHV-)DUUXJLD %$ +RQV 3*'LS500$0$ /RQG

1RWLXUHIHUHQ]L .RPXQLND]]MRQLPD¶&KULV(EHMHUÃ&#x20AC;WD¶$SULO .RPXQLND]]MRQLPD¶6DQGUR'HERQR¿VWD¶ Settembru 2012. 60HUFLHFDµ/$OWDUXO.RQIUDWHUQLWjWDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQLÆ¥HZZDO,PTDEED¶I¶&)DUUXJLD HG 6LFXW/LOLXPGHYR]]MRQLXULWZDOWXOLVVHNOL Malta 2012, p. 154. &)DUUXJLD7DOƤLOMX,O%DQGDXV6RÆ&#x203A;MHWjÃ&#x20AC;,PTDEED, Malta 1995, pp. 92-95. &)DUUXJLDµ1LSSXEEOLNDZODEER]]WD[[RJÆ«ROWD¶ 9HQXWLJÆ«DOIXTLO%LHELO.ELUWDO.QLVMDWDO,PTDEED¶ ¿O3URJUDPPWDO)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX0TDEED 2012, pp. 114-117. /=DPPLW'HVFUL]LRQL6WRULFDWDO&QLVLD3DUURFKLDOL WDO,PNDEED, Malta 1927, p. 19.

165


Macey Store 212 Main Street, Balzan Tel: 2149 4816

ezzijiet, r p s o ˙ r -o l l G˙a oceries, r -g l a t t e i j i affar isk kuljum r f Ω b o ˙ , s t detergen riΩa. -f l a t t e i j i r a f u af Jing˙ Nift˙u kuljum ata b i ljett m mit-Tnejn sal-Óadd a kull x irja ta’ €1 Nag˙mlu 5 ries Free Delive

166


,/.1,6-$7$·6 6$55,$),/)85-$1$

:DÆ«GD PLQQ GDZN LO.QHMMHV ,O*UDQ 0DVWUX SRƥƥD OHZZHO OL EQHZ LO.DYDOOLHUL WDO2UGQL WD¶ Æ¥HEOD WDOELQL WDO.QLVMD QKDU LW WD¶ 6DQ ƤZDQQ PDWXO LVVQLQ OL GDZQ 'LÆ&#x203A;HPEUX WDVVHQD ,OSMDQWD JÆ«DPOX MDÆ«NPX OLO 0DOWD KLMD WDONQLVMD VDUHW PLOO.DYDOOLHU )UD O.QLVMD WD¶ ³6DUULD´ OL WLQVDE IWLW 0DWWLD 3UHWL ¿OZDTW OL [[RJÆ«RO VDU SDVVL ELVV µO ERJÆ«RG PLOO.QLVMD WDÆ«W LGGLUH]]MRQL WD¶ /RUHQ]R *DID $UÆ&#x203A;LSUHWDOL WD¶ 6DQ 3XEOLMX ¿O 0LQQ GDZQ L]ĪHZÆ¥ LVPLMLHW NEDU )XUMDQD QLVWJÆ«X QLNNRQNOXGX NHPP NLHQX 'LQ LO.QLVMD JÆ«DONHPP WDZ LPSRUWDQ]D NELUD OLO GDQ LOELQL ERVWD MDJÆ«IXKD EÆ«DOD ³7D¶ WDO.QLVMD OÆ¥GLGD 6DUULD´ KLMD WDÆ«W LO3DWURÆ&#x203A;LQMX WDO .LI ZLHÆ«HG MLVWHQQD ODUWLVW ,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL X TDEHO 0DWWLD 3UHWL OL GDN LĪĪPLHQ NLHQ NLHQHW LGGHGLNDWD OLOO0DGRQQD Ã&#x20AC;DTZD WD[[RJÆ«RO WLHJÆ«X I¶0DOWD E¶7LWOX LHÆ«RU 7LVVHMMDÆ« 7D¶ 6DUULD Æ¥LH PTDEEDG ELH[ MLGGHNRUD GLQ LO PLQÆ«DEED OIDWW OL OHZZHO .QLVMD .QLVMD E¶JÆ«DGG WD¶ RSUL PLQQ WLHJÆ«X OL NLHQHW Æ¥LHW PLEQLMD I¶GDQ LOSRVW :LHÆ«HG LVHPPL ONZDGUL WD¶ 6DQ NLHQ Æ«D Æ«VLHE MLEQLKD O.DYDOOLHU 0LNLHO WD¶ 6DQ *ZDQQD %DWWLVWD Martino De Sarria Navarro lejn isOHUED¶ 4DGGLVLQ 3URWHWWXUL WDOPDUGD VHQD ¿ ĪPLHQ LO*UDQ 0DVWUX WDOSHVWD 6DQ 6HEDVWMDQ 6DQ 1LNROD Verdala. WD¶ %DUL 6DQWD 5RĪDOLMD X 6DQWX ,O.ZDGUXWDO.XQÅ&#x2014;L]]MRQLWDO0DGRQQD IXTODUWDOPDÅ¡Å¡XUWDO.QLVMDWD·6DUULD ,ONQLVMD Æ¥LHW PLEQLMD PLOOÆ¥GLG 5RNNX ,ĪGD EOD GXEMX WD¶[HMQ OLNWDU ¿VVHQD PHWD O*UDQ 0DVWUX RSUD OL WROTWRN JÆ«DVVEXÆ«LMD WDJÆ«KD WDO2UGQL NLHQ 1LFROR¶ &RWWRQHU 0D¶ GLQ LO.QLVMD 'H KLMD GLN OL KHPP IXT O$UWDO 0DƥƥXU WD¶ GLQ LO.QLVMD 6HUULD NLHQ Æ«D Æ«VLHE MLEQL ZNROO GDU EL Æ¥QLHQ PDJÆ«KD +DZQKHNN QDUDZ OLOO,PPDNXODWD ¿O*ORUMD WDJÆ«+D )XT O$UWDO 0DƥƥXU WD¶ GLQ LO.QLVMD 'H 6DUULD ¿VVHPD 0DGZDU+D ĪHZÆ¥ $QÆ¥OL ZLHÆ«HG TLHJÆ«HG NLHQ SRƥƥD .ZDGUX WDO0DGRQQD Ã&#x20AC;LPNLHQ PD¶ 6DQ LNLVVHU IXT LUNXEEWHMK L[[DEOD VLPEROX WDOÃ&#x20AC;DÆ¥HOO WDO ƤZDQQ /*Æ«DPPLHGL X 6DQWD /XÆ&#x203A;LMD ĪHZÆ¥ TDGGLVLQ SHVWD ¿OZDTW OL ODQÆ¥OX OLHÆ«RU TLHJÆ«HG LGDÆ«Æ«DO L[[DEOD OL O.DYDOOLHUL WDO2UGQL WD¶ 6DQ ƤZDQQ NHOOKRP ¿OJÆ«DQW WDJÆ«KD E¶WXULMD OL LVVD GLQ LOPDUGD NLHIUD GHYR]]MRQL NELUD OHMKRP 'DQ LO.ZDGUX OL KXZD JÆ«DGGLHW %Æ«DOPD QDUDZ OLOO0DGRQQD ¿ .ZDGUL RÆ«UDMQ [RJÆ«RO IXT OLQMDP JÆ«DQGX ¿OSDUWL W¶LVIHO WLHJÆ«X JÆ«DGG WD¶ GDQ LVVXƥƥHWW ,O0DGRQQD THJÆ«GD ELOZLHTID IXT WD¶ [ZLHQL WDOLVWHVV 2UGQL X JÆ«DOKHNN MLVVHMMDÆ« EÆ«DOD TDPDU NELU ¿OZDTW OL E¶ULÆ¥OHM+D THJÆ«GD WLVÆ«DT UDV O.ZDGUX WDO0DGRQQD 'HOOH *DOHUH LO0DGRQQD WD[ LOÆ«DĪHQ )LOSDUWL W¶LVIHO WDONZDGUX QDUDZ ¿JXUL OL ;ZLHQL )OLVWHVV NZDGUX ODUWLVW $QWRQLR 5LFFLR PLQQ MLUUDSSUHĪHQWDZ OLOOYLWWPL WD¶ GLQ LOPDUGD 1XPUX 0HVVLQD SLQÆ¥D O¿JXUL WDOLVWHVV 'H 6DUULD X O*UDQ WD¶ DQÆ¥OL ĪJÆ«DU MLGKUX THJÆ«GLQ MLWWDMMUX µO IXT ELOÆ«DUVD 0DVWUX 9HUGDOD 0HWD VDU ONZDGUX OÆ¥GLG GDN WDO Æ«HOZD OHMQ LO0DGRQQD 'LQ L[[HQD WD¶ *ORUMD X 4GXVLMD ,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL GDQ LONZDGUX JÆ«DPHO [L OLHPD EÆ«DOKD WLQJÆ«DTDG ELOSUHĪHQ]D WDO0LVVLHU (WHUQ ĪPLHQ ¿VVDJULVWLMD WDO.QLVMD X DNWDU WDUG Æ¥LH PHÆ«XG IXT QHWW ¿WWLOD EL[[ELHKD WDO,VSLUWX V6DQWX ¿OIRUPD ¿O0XĪHZ 1D]]MRQDOL IHMQ JÆ«DGX VDOOXP WD¶ ƪDPLHPD %DMGD IWLW µO IXT PLQQ UDV LO0DGRQQD )LVVHQD I¶0DOWD NLHQ KDZQ OLP[LMD WDOSHVWD 0DWXO LVVQLQ WD¶ ZDUD OƪDNPD WDO.DYDOOLHUL WDO JÆ«DOGDTVWDQW LO*UDQ 0DVWUX 1LFROR¶ &RWWRQHU Ã&#x20AC;LPNLHQ 2UGQL WD¶ 6DQ ƤZDQQ LO.QLVMD PD WLOIHW [HMQ PLOO PDV6DJUX .XQVLOO JÆ«DPHO ZHJÆ«GD PDO0DGRQQD ELW LPSRUWDQ]D WDJÆ«KD X Ã&#x20AC; GLQ JÆ«DGGLHW I¶LGHMQ LO 7LWOX WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL ELH[ GLQ WHÆ«OHV OLO ƤLĪZLWL OL EDTJÆ«X MDJÆ«WXKD ODWWHQ]MRQL OL WL[UDTLOKD 0DOWD PLQQ GDQ LOÃ&#x20AC;DÆ¥HOO ¿OZDTW OL RUGQD OL MVLU 7DOE 0HWD LQWODTWHW LO.QLVMD WD¶ 6DQ 3XEOLMX ELOERPEL WDO 6SHÆ&#x203A;MDOL OLOO0DGRQQD JÆ«DGX ZDTW LW7LHQL *ZHUUD 'LQMLMD LONQLVMD VHUYLHW 1KDU LO W¶$SULO VDUHW ZHJÆ«GD VROHQQL OL JÆ«DO [L ĪPLHQ EÆ«DOD .QLVMD 3DUURNMDOL JÆ«DQGKD WLQEHQD .QLVMD GGHGLNDWD OLOO,PPDNXODWD PHWD 0DWXO GDZQ ODÆ«Æ«DU VQLQ I¶GLQ LO.QLVMD VDU [RJÆ«RO WLHTDI GLQ LOPDUGD 0D GDPHW[ ZLVT ELH[ JÆ«DGGLHW GLQ WD¶ UHVWDZU NELU ELH[ E¶KHNN GLQ LOÆ¥DZKUD GGHGLNDWD OLOO LOEXUUD[ND X ZDUD IWLW WDĪĪPLHQ EGLHW WLQEHQD O.QLVMD 0DGRQQD ELW7LWOX VDELÆ« WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL OL KHPP LOOXP IXT LOSRVW IHMQ TDEHO NLHQ KHPP OHZZHO WLÆ¥L JDZGXWD PLQQ GDZN OL JÆ«DG MLÆ¥X ZDUDMQD .QLVMD WD¶ 'H 6DUULD 0DULR)HQHFK 167


It’s a matter of taste! (But if you don’t like this and you are curious about LASER HAIR REMOVAL, call us for a FREE consultation on 20106066) ANTI-AGEING MEDICINE, BOTOX TM, CHEMICAL PEELS, DERMAL FILLERS, LASER HAIR REMOVAL, LIP AUGMENTATION, MESOTHERAPY, MICRONEEDLE ROLLERS, SEMI-PERMANENT MAKE-UP, SKINCARE ADVICE, SMART DIETING & WEIGHT LOSS MANAGEMENT, VEIN TREATMENTS.

WKHVPDUWskinclinic A. 63, Tigné Street, Sliema | A. !QNMI@2SQDDS ďTQQHDP E. info@thesmartskinclinic.com | W. www.thesmartskinclinic.com FIND US ON FACEBOOK THESMARTSKINCLINIC


,//(*$7,77$·$ $1Š2/,16 63,7(5, ;HZTDWOOLIILU[XP PLU5DEDWWWD·* *ŧDZGH[VVDO,PTDEEDI·0DOWD

1RWD(GLWRUMDOL 0HWD NLHQHW THG LVVLU LUULÆ&#x203A;HUND PLQQ &KDUOHV )DUUXJLD JÆ«DOONWLHE WLHJÆ«X 6LFXW /LOLXP VNRSUD OIHVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX Æ¥HZZD *Æ«DZGH[ NLIXNROOOLOONLWWLHE*Æ«DZG[L$QWKRQ\)DUUXJLDOL JÆ«DQGXIHUPJÆ«DOTDOEXONXOWOHMQO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL X GDN NROOX OL MRUERW PLHJÆ«X 0LQQ GDNLQKDU¶LOKDZQOLVWHVVNROODERUD]]MRQLZDVVOHW JÆ«DO DUWLNOX GHWWDOMDW GZDU LOIHVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX I¶*Æ«DZGH[ /DUWLNOX EOLVHP µ,O)HVWD WDO,PTDGGVD 9HUÆ¥QL WDOƤLOMX ¿O.QLVMD WDO 3DWULMLHW 0LQXUL .RQYHQWZDOL I¶*Æ«DZGH[¶ ĪYHOD GHWWDOML PLOODNWDU LQWHUHVVDQWL X LQWURGXÆ&#x203A;D ZNROO GLYHUVL SHUVRQDƥƥL VWRULÆ&#x203A;L IRVWKRP OLO $QÆ¥ROLQ 6SLWHUL &KDUOHV - )DUUXJLD HG 6LFXW /LOLXP 'HYR]]MRQLXULWZDOWXOLVVHNOL6RÆ&#x203A;MHWj0X]LNDOL 0DGRQQD WDOƤLOMX SS  3HUHVV OL UULÆ&#x203A;HUND NLHQHW LQQRYDWWLYD X PLOOTLHJÆ« PD NLHQ[ SRVVLEEOL OL ¿ONWLHE 6LFXW /LOLXP LQGDÆ«Æ«OX OLQIRUPD]]MRQL NROOKD OL QVWDEHW ƤDUD OL Ã&#x20AC; LVWHVV NWLHE OHGLWXU &KDUOHV )DUUXJLD SSXEEOLND JÆ«DOOHZZHO GDUED LQIRUPD]]MRQL PLQQ YROXP PLĪPXP I¶NROOH]]MRQL SULYDWD ,OYROXP EOLVHP µ&DOHQGD]LRQH GL PHVVH GHL OHJDWL DQQHVVL DO 9HQ H *LXVSDGURQDWR $OWDUH GHOO¶,QFRURQD]LRQH GL 0DULD 9 VLYH GL 6DQ *LXVHSSH HUHWWR QHOOD 6DQWD 3DUURFKLDOH &KLHVD GL &DVDO 0LFDEELED¶ )¶GDQ LOPDQXVNULWW MLQJÆ«DWD SURPLQHQ]D OOHJDW OL NLHQ KHPP Ã&#x20AC;,PTDEED WD¶ $QÆ¥ROLQ 6SLWHUL 'DQ LONXQWUDWW Æ¥LH VWXGMDW I¶DNWDU GHWWDOO ZDUD OSXEEOLND]]MRQLWDONWLHE'DQODUWLNOXKXIURWWGLN OLQWHQVL¿ND]]MRQL WDUULÆ&#x203A;HUND I¶GLQ ODÆ«Æ«DU VHQD ,GGLUH]]MRQL WLUULQJUD]]MD OLO &KDUOHV )DUUXJLD $QWKRQ\ )DUUXJLD NLI XNROO $QWKRQ\ %RQHOOR OL JÆ«HQ¿OTDULWDOSURYLWD¶GDQODUWLNOXXOLO3DWUL 5XJJLHU&DPLOOHULJKDWWUDVNUL]]MRQLPLO/DWLQ 1KDU LO WD¶ $SULO LONXQYHQW ZDÆ«GLHQL WDO2UGQL WDO3DWULMLHW 0LQXUL .RQYHQWZDOL ¿OJĪLUD WD¶ *Æ«DZGH[ NHOOX MJÆ«DGGL PLOOJÆ«DMQHMQ WDO,VTRI 'DYLG &RFFR 3DOPLHUL X GDZN OL NLHQX MJÆ«LQXK ZDTW YLĪWD 3DVWRUDOL OL VDUHW ¿K X ¿O.QLVMD WD¶ 6DQ )UDQÆ¥LVN PDÆ¥HQE OLVWHVV .XQYHQW )LOELHE WDO .QLVMD VDE [¶MLOTJÆ«X OLOO*ZDUGMDQ WDO.XQYHQW 3DWUL 0DMMLVWUX -RDQQH 0DULD +DEHOD X OSDWULMLHW OL NLHQX MJÆ«L[X PLHJÆ«X ¿O.XQYHQW 3DWUL %RQDYHQWXUD 9HOOD 3DWUL -RDQQHV )HQHFK 3DWUL 6HUDSKLQXV %XJHLD 3DWUL %HUQDUGXV =HUDID X 3DWUL 0LFKDHO¶$QJHOXV 0LIVXG OL ONROO NLHQX PRJÆ«QLMD ELOTDZZD OL MTDGGVX OTXGGLHV

.LHQ KHPP XNROO PD¶ GDZQ )UD ,RDFKLP 0DQJLRQ ODMN X -RDQQHV ;XHUHE WHU]ZDUMX /,VTRI E¶DVSHUÆ¥HV I¶LGX ELHUHN OLQWLHU WDONQLVMD X EDTD¶ VHMMHU VDONRU IHMQ NDQWD 7H 'HXP X WDODE JÆ«DOOHUZLHÆ« PHMWD 4DEDG MLQYLĪWD WWDEHUQDNOX WDO,QMDP OL NLHQ MRVWRU LV6DQWLVVPX 6DJUDPHQW OL NLHQ LPÆ«DUHV I¶SLVVLGL WDO¿GGD LQGXUDW ELGGHKHE ,WWDEHUQDNOX NLHQ PJÆ«RWWL E¶NDQDSHZ YMROD OL NLHQ LPEHUIHO E¶IUHQHĪ GHKELMD ,OÆ¥HZZLHQL WLHJÆ«X NLHQ PLNVL E¶GUDSS Æ«DPUDQL OL OYLĪLWDWXU JÆ«DPDU OL MLQELGHO I¶DEMDG :DUD KXZD UHVDT OHMQ IHMQ NLHQ KHPP PHUIXJÆ«D ĪĪMXW LPTDGGVD I¶DUPDUMX OL NLHQ MLQVDE IXT LQQDÆ«D WDOOHPLQ WDONRU .RPSOD MLQYLĪWD ODUWDO PDƥƥXU IHMQ Æ¥LELGOX ODWWHQ]MRQL ODPSLHU OL NLHQ ML[JÆ«HO TXGGLHP LV6DQWLVVPX 6DJUDPHQW -LOEHV X MLQĪD¶ VWHMMHO X SDUDPHQWL VNRQW OLOZLHQ OLWXUÆ¥LNX PDUEXW PD¶ NXOO SDUWL PLOOYLĪWD GDQ NLI NLHQ MLWORE PLQQX UULW 5XPDQ LOYLĪLWDWXU JÆ«DGGD VDELH[ LĪXU LVVLWW DUWDOL OL NLHQX MLQTLHPX ¿ONRUVLMD WDONQLVMD /,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL 6DQW $QWQLQ WD¶ 3DGRYD LO%HDWD =LWD 6DQWD 0DULMD WDO$QÆ¥OL MHZ LO3RU]MXQNROD 6DQ 6LGRU LO%LGZL X O%HDWX 6DOYDWRUH $E +RUWD WDO2UGQL WDO Konventwali. /HZZHO OL PD¶UHVDT NLHQ OHMQ ODUWDO WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL 'DQ NLHQ MLÆ¥L OHZZHO DUWDO IXT LGHN LO OHPLQLMD PDOOL WLQĪHO LWWDUÆ¥D WDODUWDO LOPDƥƥXU ,O YLĪLWDWXU VDE OL GDQ ODUWDO NLHQ PJÆ«DPPDU E¶GDN NROOX OL NLHQ PHÆ«WLHÆ¥ JÆ«DVVDJUL¿Æ&#x203A;Æ&#x203A;MX WDOTXGGLHV /DUWDO NHOOX WLOD PSLWWUD EL[[ELHKD WDO,PTDGGVD 9HUÆ¥QL 0DULMD ,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL OL TXGGLHPKD NHOOKD ML[JÆ«HO ODPSLHU )XT GDQ ODUWDO NLHQ KHPP LPZDTTID O)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL OL NLHQHW WLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD OIHVWD WDO,PPDNXODW .XQÆ&#x203A;HSLPHQW WD¶0DULMD 6DQWLVVLPD QKDU LW WD¶ 'LÆ&#x203A;HPEUX WD¶ NXOO VHQD ,PPD EDUUD GDQ NXOO WLHQL ƪDGG WD[[DKDU OLVWHVV )UDWHOODQ]D NLHQHW WDJÆ«PHO XNROO SXUÆ&#x203A;LVVMRQL ĪJÆ«LUD PDGGDZUD WDO NXQYHQW 'DQ NLHQHW WDJÆ«POX JÆ«DUUHEÆ« WDOLQGXOÆ¥HQ]D 'LQ LO)UDWHOODQ]D NLHQHW Æ¥LHW LPZDTTID HUEJÆ«D X JÆ«R[ULQ VHQD TDEHO QKDU LG WD¶ -DQQDU E¶GLJULHW WDO,VTRI %DODJXHU GH &DPHUDVD VDELH[ L[[HUUHG LG GHYR]]MRQL OHMQ LO.XQÆ&#x203A;HSLPHQW WD¶ 0DULMD 6DQWLVVPD

,O/HJDWWD¶$QÆ¥ROLQ6SLWHUL )¶ĪJÆ«XULWKD GLQ LO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL NLHQHW Æ¥LHW LGGRWDWD E¶OHJDW OL NLHQ WD¶ VLZL NELU JÆ«D[[EHMELHW IRTUD WDOJĪLUD WD¶ *Æ«DZGH[ )¶GDQ LĪĪPLHQ OL THG QLWNHOOPX PLQQX LOIDTDU NLHQ MDÆ«NHP OLO ERVWD OL OPH]]L WDOJÆ«DM[LHQ WDJÆ«KRP PD NLQX[ MDÆ«POXKRP MJÆ«L[X Æ«DMMD EOD WEDWLMD .LHQ KHPP [HEELHW [RUWLKRP WDMED OL NLHQX MVLEX PLQ MLGGRWDKRP 169


170


VDELH[MLĪĪHZÆ¥XLĪGDGDZQPDNLQX[Æ«DIQD/RÆ«UDMQ NLHQX MEDWX ELH[ LVLEX E¶[LH[ MLWUHMTX DÆ«VHE X DUD MHNN NHPP NLHQ VHU LNROOKRP GRWD ELH[ MLĪĪHZÆ¥X ,O Æ«UDUDJÆ«DĪĪZLHÆ¥LĪGDNLHQHWWDJÆ«PHOELKRPEÆ«DOPD NLHQHW WDJÆ«PHO E¶GDZN WDWWDMMHE *Æ«DO GDZQ LOIRTUD OL GGLQMD PD WDQW[ NLHQHW WLGÆ«NLOKRP NLHQHW WHĪLVWL WDPD ĪJÆ«LUD .LHQ JÆ«DOKHNN PQHMQ WPLVVKRP L[[RUWL OL MLWLOJÆ«X ¿GGRWD WDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL PZDTTID ¿O.QLVMD WD¶ 6DQ )UDQÆ¥LVN -HNN MDNNZLVWDZKD NLHQX MLQJÆ«DWDZ LOÃ&#x20AC;XV OL NLHQX JÆ«DOLKRP ELĪĪHMMHG ELH[ MLĪĪHZÆ¥X X MUDZPX OIDPLOMD WDJÆ«KRP 'LQ LO)UDWHOODQ]D NLHQHW JÆ«DOKHNN PDUEXWD OL QKDU LO)HVWD WDO,PPDNXOWD WLÆ¥ERU EÆ«DO TDTRÆ&#x203A;Æ&#x203A;D OLOO IUDWHOOL TXGGLHP ODUWDO WDJÆ«KD .LHQHW GLN LO)HVWD WDO.XQÆ&#x203A;L]]MRQL EÆ«DO GRQQX WLÆ¥EHG OLO PLÆ¥HPJÆ«D OHMQ LO.QLVMDWD¶6DQ)UDQÆ¥LVNZLVTDNWDUPLOOÆ¥UDQHWORÆ«UD WDVVHQD ,OIUDWHOOL NLHQX MLQÆ¥DEUX ONROO Ã&#x20AC;LPNLHQ PDO SDWULMLHWXOXI¿Æ&#x203A;MDOLWDO)UDWHOODQ]DIWLWZDUDOLMLVSLÆ&#x203A;Æ&#x203A;D OJÆ«DVDU VDELH[ MDVVLVWX JÆ«DWWOXJÆ« WDOSRO]D PDUEXWD PDO/HJDWWD¶$QÆ¥ROLQ6SLWHUL;¶NLHQGDQLO/HJDW"

,WWHVWPHQWWD¶$QƥROLQ6SLWHUL

6LOWDPLWWHVWPHQWWD·$QJROLQ6SLWHUL ŦDMU$UNLYMLWDQ1XWDUD

,O/HJDW JÆ«D[[HEELHW IRTUD NLHQ ZDTTIX $QÆ¥ROLQ 6SLWHUL 'DQ$QÆ¥ROLQ NLHQ MLÆ¥L ELQ 3DVTXDOH 1KDU LV WD¶$SULONLHQMLQVDEPL[Æ«XWI¶VRGGWXMLVWHQQD OPHZW,OƪQLHQDULHGHWOLMLETD¶I¶VHQVLHKXPLQNHMMD OLVWDWIUDÆ¥OLXWD¶PRJÆ«GULMDOLNLHQVDEUXÆ«X¿KGDNLQKDU VHMMDÆ« JÆ«DO TULEX OLQ1XWDU -RDQQLV $QGUHD 0DGLRQD VDELH[ LÆ«HMMLOX WWHVWPHQW $QÆ¥ROLQ E¶VHQV JÆ«DTOL WD¶ GHYR]]MRQL OHMQ 0DULMD 6DQWLVVLPD X OTDGGLVLQ WDV VHPDNDÆ«ODQE¶¿GLUHWWDI¶$OOD.ELUX4DZZLULHGOL OIGDOWD¶Æ¥LVPXPLÆ¥EXUDI¶NDWDYUXODMPXWMLQGLIQX¿O .QLVMD WD¶ 6DQ )UDQÆ¥LVN WDU5DEDW WD¶ *Æ«DZGH[:DUD OL Æ«DOOD EL Æ«ODV JÆ«DGGULWWLMLHW X OMHGGLMLHW WLHJÆ«X OLOO *UDQ0DVWUXOLOO,VTRIXOLOO3DUURNXREEOLJDOLMVLUOX OTXGGLHV¿WWLHQLX¿WWLHOHWMXPPLQQPHZWXJÆ«HOXT Æ¥LPJÆ«DXJÆ«HOXT[DKDUÆ¥HZZDOLVWHVV.QLVMDWD¶6DQ )UDQÆ¥LVN6DWOLHWVQLQZDUDPHZWXNHOOXMLETD¶MLWTDGGHV LOTXGGLHVJÆ«DOEĪRQQLMLHWWD¶UXÆ«X $QÆ¥ROLQJÆ«DGGDPEDJÆ«DGELH[ZDTTDIOHJDWIDYXU LO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL Ã&#x20AC;LVWHVV WHVWPHQW OL THG LQVHPPX +XZD UDEDW OLOO3URNXUDWXU WDO)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL ELH[ WD¶ NXOO VHQD QKDU LWWPLHQMD WD¶ 'LÆ&#x203A;HPEUX GDQ MRÆ«URÆ¥ HUEDWD[LOXTLMDPLOOLQWHUHVVLOLNLHQVHUMLUUHQGLOOHJDW OLNLHQTHGLZDTTDIVDELH[MDJÆ«WLKRPOLO[HEEDITLUDOL ULHGHWWLĪĪHZZHÆ¥,[[HEEDNHOOKDWLQJÆ«DĪHOELOSRO]D NHOOKDWNXQ*Æ«DZG[LMDPDULGLW[WNXQGLÆ¥jPLĪĪHZÆ¥D NHOOKDWNXQYHUÆ¥QLXIXTNROOR[ITLUDEODÃ&#x20AC;XVWD¶IXTKD VHQGXTKD$QÆ¥ROLQ ULHG OL [[HEED OL WNXQ WHOJÆ«HW ELO SRO]DWLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDĪĪZLHÆ¥WDJÆ«KDPDOÆ¥XYQLWD¶TDOEKD ¿O.QLVMDWD¶6DQ)UDQÆ¥LVNI¶TXGGLHVDVROHQQLOLNHOOKD VVLUQKDULWWLHQLƪDGGWD¶ƤXQMX,PPDNHOOKDWLVNDWWD NODZĪROD WD¶ HÆ&#x203A;Æ&#x203A;H]]MRQL ZDÆ«GD OL MHNN [HEED PLQQ GDZQ NHOOKD WNXQ WLÆ¥L PLQQX MLÆ¥L¿HUL WNXQ TDULED WD¶ $QÆ¥ROLQ VDUUDED JUDG ¿GGHPP DOOXUD I¶GDQ LONDĪ GLQDNHOOKDWDTEHĪOLONXOÆ«DGGXWLGGRWDPLOOHUEDWD[LO XTLMDKLMDTDEHOÆ«DGGLHÆ«RU1 0DĪĪPLHQ LWWOXJÆ« WDOSROR] EHGD MVLU TXGGLHP L[[KLHGD WD¶ 1XWDU 3XEEOLNX 0LQQ JÆ«DGG WD¶ GLNMDUD]]MRQLMLHW PDJÆ«PXOD I¶$WWL WD¶ GLYHUVL 1XWDUD DÆ«QDQDIXNLINLHQLVLULWWOXJÆ«WD¶GDQLOOHJDW1KDUMXP LWWD¶'LÆ&#x203A;HPEUXL[[HEELHWLPÆ«DMUDJÆ«DĪĪZLHÆ¥NLHQX MVLEX IUDWHOO WDO,PPDNXODWD OL MNXQ MDI MLNWHE VDELH[ LQLĪĪOLOKRPLVLPKRPIXTELÆ&#x203A;Æ&#x203A;DNDUWDOLNHOOKDWLQ[WHÆ«HW I¶PDNWXU DEMDG OL NLHQ LNXQ PLIUX[ IXT LOPHQVD WDO DUWDO)XTLOSROR]NLHQMLQNLWHEOLVHPXONRQMRPWD[ [HEEDOLVHPWDOPLVVLHUXWDORPPXOSRVWMHZUDÆ«DO IHMQ WNXQ WRTJÆ«RG ,OSROR] NLHQX MLOWZHZ X MLQ[WHÆ«WX ¿OPDNWXU :DUD OL MLWÆ«DZGX NLHQHW WLWWHOOJÆ«D OHZZHO SRO]D-LQTDUDOLVHPXQ1XWDULPTDEEDGNLHQLQLĪĪHO OLVHP WD[[HEED Ã&#x20AC;$WWL WLHJÆ«X EÆ«DOD GLN OL VHWJÆ«HW WLJJZDGDQMD PLOO/HJDW ƤLHOL LĪGD Æ¥DUD OL [[HEED PD VHWJÆ«HW[ WLHÆ«X OÃ&#x20AC;XV PLQÆ«DEED OL WNXQ NLVUHW [L ZDÆ«GD PLOONULWHUML OL ¿VVHU $QÆ¥ROLQ *Æ«DOKHNN GDNLQKDU WDO SRO]D NLHQ MLWWHOOD¶ LVHP WD¶ [HEED RÆ«UD OL NLHQHW WNXQ ³WDWWLHQL´ VDELH[ WLGGRWD PLOO/HJDW MHNN NHPPLO 171


Tal-Parrina Confectionery & Convenience Shop

7ULTLV6DOYDWXU4UHQGLÂ&#x2021;7HO 7ULT6DQWÂŞ$QGULMD/XTDÂ&#x2021;7HO MiftuË&#x2122;in mit-Tnejn sas-Sibt mis-6.00am sat-8.30pm

172

Ă&#x201C;dud u Festi mis-6.00am san-12.30pm


GDUEDI¶³WDOHZZHO´LNXQLQVWDE[LGLIHWW OLMWHOOLIKDPLOOLWLHÆ«XOOHJDWƤLHOLÆ¥UDZ NDĪL WD¶ GLQ LGGLQMD IHMQ GDUED WHOJÆ«HW [HEED EL[[RUWL ¿O/HJDW OL IHUÆ«DQD NHPPNLHQHWIHUÆ«DQDVDPDZDVOHWELH[ WLUÆ&#x203A;LHYL OÃ&#x20AC;XV [L VQLQ ZDUD GLQD NLHQHW ODÆ«THWPLHWHW*Æ«DOKHNNGDÆ«OHWELH[WLHÆ«X OÃ&#x20AC;XVPLQÃ&#x20AC;RNKD³WDWWLHQL´

/2EEOLJXWDO,PTDEED ,VVD ¿O9LĪWD 3DVWRUDOL WDO KHPP LPVHPPL REEOLJX LHÆ«RU OL NLHQ LPSRQD IXT LO)UDWHOODQ]D WDO ,PPDNXODWD .XQÆ&#x203A;L]]MRQL WDU5DEDW *Æ«DZGH[ OLPVHPPL $QÆ¥ROLQ 6SLWHUL +XZD REEOLJX IWLW NXUMXĪ OL NHOOX VVDÆ«Æ«D MDTVDP Ã&#x20AC;LHJX X MDVDO VDU UDÆ«DO WDO,PTDEED 0DOWD 'DQ $QÆ¥ROLQ [WDT OL O)UDWHOODQ]D WDO,PPDNXODWD 5LWUDWWLOLMXULOSXUÅ&#x2014;LVVMRQLWDO,PPDNXODWD.XQÅ&#x2014;L]]MRQLÅ¡HZZD*ŧDZGH[ .XQÆ&#x203A;L]]MRQLWDJÆ«PHOGLVD¶TXGGLVLHWOHWWL¿GGLVDWLMLHPWD¶TDEHOLOIHVWDWDW7ZHOLGWD¶6LGQDƤHV.ULVWXMLÆ¥L¿HUL WLHÆ«XÆ«VLHEWDOTXGGLHVOLMVLUPDWXOLQQRYHQDWDO0LOLHG7OHWWTXGGLVLHWRÆ«UDNHOOKRPLVLUXQKDULOMXPWDO0LOLHG 6DELH[MDJÆ«PHOWDMMHEJÆ«DOGDQLOOHJDW$QÆ¥ROLQUDEDWLGGÆ«XOOLNLHQXMLUUHQGXOX[LGMDUOLNHOOXO,PTDEED0DOWD $QÆ¥ROLQJÆ«DPLOKDÆ&#x203A;DUDLOOLMHNNJÆ«DO[LUDÆ¥XQLO)UDWHOODQ]DWDO,PPDNXODWDPDNLQLW[VHMUDWZHWWDTGDQOREEOLJX WDOTXGGLHVL[[HZTDWLHJÆ«XNHOOKDWLWZHWWDT¿UUDÆ«DOWDO,PTDEED/HZZHOOLPDNHOOKRPMLQJÆ«DWDOKRPGGULWW WDOJÆ«DĪODOLMDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWWDZGDQOREEOLJXMHNNGHMMHPLO)UDWHOODQ]DWDO,PPDNXODWD.XQÆ&#x203A;L]]MRQLWDU5DEDWWD¶*Æ«DZGH[ NHOOKDWZDUUEXNHOOKRPLNXQXO)UDWHOOLWDV6DQWLVVLPX6DJUDPHQWLPZDTTID¿O.QLVMDWDO,PTDEED-HNNODQTDV GDZQPDNHOOKRPMDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWWDZOLMDJÆ«POXOTXGGLHV¿QQRYHQDX¿O0LOLHGNLIPLWOXEDOOXUDNLHQLPEDJÆ«DGLPLVV OLOO)UDWHOODQ]DWDV6DQWLVVLPX5XĪDUMXPZDTTIDÃ&#x20AC;LVWHVVUDÆ«DOWDO,PTDEEDELH[WDÆ&#x203A;Æ&#x203A;HWWDK2 ,O9LĪWDWDO,VTRI&RFFR3DOPLHULIXTODUWDOWDO,PPDNXODWDÆ«DGLWXZNROOÃ&#x20AC;2UDWRUMXWD¶GLQLO)UDWHOODQ]DOL NLHQJÆ«DGXTHGMLQEHQD,OIUDWHOOLNLHQXMLGÆ«OXJÆ«DOLKPLQQQDÆ«DWDOOHPLQWDONRUNLIJÆ«DGXMVLUKHNNVDOOXP,O 3URNXUDWXUWDO)UDWHOODQ]DWD¶GDNLĪĪPLHQNLHQ3DWUL-RDQQHV)HQHFKOLDNWDUWDUGNHOOXMÆ«DOODVLONZDGUXWLWXODUL WD¶6DQ)UDQÆ¥LVNTHGMLUÆ&#x203A;LHYLOSMDJLOLEDTD¶PDJÆ«QDVDOÆ¥XUQDWDWDOOXP $QWKRQ\)DUUXJLD 1RWLXUHIHUHQ]L 1 $10$WWL1XWDU*LRYDQQL$QGUHD0DGLRQD7HVWPHQW$QJROLQ6SLWHUL WD¶$SULO YY 2$(*9LVLWDWLRQHV3DVWRUDOHV3DOPHUL Y

ELECTROCARE 9DOOHWWD5RDG.LUNRS7HO0RELOH

T.V. Retailer of LED TVs: Panasonic, Samsung, etc Retailer of Hi Fi systems, Car Stereos, Speakers etc.

We specialise in TV repairs 173


174


,66,0%2/,)),55(/,Š-21. .$772/,.$ ,OŠLOMXK KX66LPEROXWWD·3 3XULWj5 5HJDOLWjX X5 5[R[W

0HWD QJÆ«LGX VLPEROX ¿U OLOELHV OLWXUÆ¥LNX WDVVDÆ&#x203A;HUGRW UHOLÆ¥MRQ NDWWROLND QLIKPX HWÆ&#x203A; HWÆ&#x203A; KXPD VDJUDPHQWDOL IRVW Æ«ZHMMHÆ¥ RÆ«UD ELÆ&#x203A;Æ&#x203A;D 0LVVLPEROL Æ¥HQHUDOL WDO [RJÆ«RO DUWLVWLND SLWWXUD .QLVMD .DWWROLND QHUÆ¥JÆ«X VNXOWXUD HWÆ&#x203A; OL WLUUDSSUHĪHQWD PPRUUX JÆ«DO VLPEROLNX WHPD UHOLÆ¥MXĪD .HOPD RÆ«UD SDUWLNRODUL GDN WDOƤLOMX .LI Ã&#x20AC;RN ³VLPEROX UHOLÆ¥MXĪ´ KL JÆ«LGQD LOIMXUD WDOÆ¥LOMX KL ³HPEOHPD UHOLÆ¥MXĪD´ 0HWD VVLPEROX WDOSXULWD¶ NDVWLWD¶ OLQVDUD NROOKD LP[HUUGLQ PD¶ X YHUÆ¥LQLWD¶ WDOTDGGLVLQ LPPD NXOO SDUWL WDGGLQMD MDUDZ EÆ«DO VSHÆ&#x203A;MDOPHQW LOYHUÆ¥LQLWD¶ WDO QJÆ«LGX DÆ«QD Æ«DPLHPD MLÆ¥L 0DGRQQD ,OEMXGD SXUD LV I¶PRÆ«Æ«KRP O,VSLUWX V6DQWX VEXÆ«LMD SHUIHWWD WDOIMXUD EOD KHNN XNROO PHWD MDUDZ IMXUD HEGD QLWID WD¶ VZLHGLMD MHZ WDOƤLOMX MDUDZ LOSXULWD¶ NXOXU LHÆ«RU WLVVLPEROL]]D X OYHUÆ¥LQLWD¶ ODNWDU GLN OSXULWD¶ WD¶ 0DULMD EOD HEGD DVVRÆ&#x203A;MDWD PDO9HUÆ¥QL 0ELHUND WHEJÆ«D VLQH PDFXOD ,OƤLOMX KX VLPEROX WDO ,OÆ¥LOMX KX PVHPPL GLYHUVL SXULWD¶ 'LYHUVL TDGGLVLQ GUDEL Ã&#x20AC;,VNULWWXUD NHPP EDUUD O0DGRQQD JÆ«DQGKRP Ã&#x20AC;$QWLN 7HVWPHQW X NHPP IMXU WDOÆ¥LOMX EÆ«DOD HPEOHPD ¿O9DQÆ¥HOX )LO³*Æ«DQMD WDO +HNN QDUDZ OLOO.DVWLVVLPX *Æ«DQMLHW´ LQVLEX [HMQ DQTDV 3DWULMDUND 6DQ ƤXĪHSS PLQQ Æ«DPHV UHIHUHQ]L JÆ«DOO 6DQW¶$QWQLQ WD¶ 3DGRYD 6DQWD Æ¥LOMX ,OÆ¥LOMX MLVVHPPD XNROO .DWHULQD WD¶ 6LHQD 6DQWD ¿ONWLHE WD¶ ,ĪDLMD X ¿ONWLHE Geltrude, Santa Marija Goretti WD¶ +RVHD ,PPD ODNEDU X RÆ«UDMQ LÆ¥LEX IMXUL WDOÆ¥LOMX UHIHUHQ]D JÆ«DOOÆ¥LOMX QVLEXKD I¶LGHMKRP 'LI¿Æ&#x203A;OL ELH[ WDUD ¿O9DQÆ¥HOL WD¶ 6DQ 0DWWHZ X SLWWXUD WD¶ PHWD ODQÆ¥OX *DEULHO WD¶ 6DQ /XTD )¶6DQ 0DWWHZ Æ«DEEDU OLO 0DULMD OL NHOOKD WNXQ Kap 6 vers 28 insibu dawn il2PP $OOD OL PD WDUD[ LOIMXUL )OLVWDPSDQDUDZOHPEOHPDWDO9HUÅ¡QL0ELHUNDPXULMD NHOPLHW WD¶ ƤHVX¶ ³ƪDUVX OHMQ EOLVHPWD·0DULMDEO0X$LQJDVWDWLPD·[XO[LQ WDOƤLOMX MHZ Æ¥R YDĪHWW EHMQ LOÆ¥LOMX WDUUDED NLI MLNEUX EOD IXTIMXUDWDOÅ¡LOMX ODQÆ¥OX X 0DULMD MHZ Ã&#x20AC;LG WD¶ PD MLWÆ«DEEWX X EOD PD MLQVÆ¥X Gabriel. 1JÆ«LGLONRP LVVHZZD OL ODQTDV ,VVLPEROL ¿O.QLVMD .DWWROLND EGHZ NPLHQL Ã&#x20AC; 6DODPXQ ¿ONRERU NROOX WLHJÆ«X PD KX EÆ«DO ZLHÆ«HG HUD .ULVWMDQD )LOELGX WDWWLHOHW VHNOX Æ¥D NLHQX PLQQKRP´ %OLVWHVV NOLHP LQVLEX OLVWHVV UHIHUHQ]D GDÆ«OX VHZZD 1DWXUDOPHQW OHZZHO ĪHZÆ¥ VLPEROL OL JÆ«DOOIMXU WDOƤLOMX I¶ 6DQ /XTD .DS YHUV GHKUX NLHQX LVVDOLE X OÆ«XWD .LI NXOÆ«DGG MDI LVVDOLE )OHYDQÆ¥HOMX DSRNUDIX LPEDJÆ«DG LQVLEX ĪHZÆ¥ MLUUDSSUHĪHQWD O3DVVMRQL X O0HZW WDV6LQMXU WDJÆ«QD HSLVRGML OL MLUULJZDUGDZ LOÆ¥LOMX 0HWD QIHWDÆ« LOTDEDU ƤHVX¶ .ULVWX X OÆ«XWD WLUUDSSUHĪHQWD OLO .ULVWX ,ONHOPD IHMQ NLHQHW PLGIXQD O0DGRQQD LOÆ¥LVHP WDJÆ«KD PD JULHJD JÆ«DO Æ«XWD KLMD ³,&+7+86´ OL GDZQ OLWWUL OL NLHQ[ KHPP 0LQÃ&#x20AC;RN LOTDEDU NLHQ PLPOL EL NZDQWLWD¶ MLIIXUPDZ LONHOPD KXPD OHZZHO LWWUL WDOIUDĪL ³.ULVWX WD¶ EXNNHWWL WDOÆ¥LOMX *Æ«DOGDTVWDQW LOÆ¥LOMX KX DVVRÆ&#x203A;MDW ,EHQ WD¶ $OOD 6DOYDWXU´ PDO,U[R[W $QNL OÆ¥LOMX KX DVVRÆ&#x203A;MDW PDOTDZPLHQ 0KX[ LVVLPEROL NROOKD KXPD SLWWXUD MHZ EÆ&#x203A;HMMHÆ&#x203A; WD¶ ƤHVX¶ )LOIDWW IMXUD VDELKD KL GLN KHNN LPVHMMÆ«D RÆ«UD WDODUWL %LÆ&#x203A;Æ&#x203A;D PLVVLPEROL MLVVHMÆ«X ³6DJUDPHQWDOL´ ³ƤLOMX WDO*Æ«LG´ (DVWHU /LO\ .ZDOLWD¶ RÆ«UD WD¶ ƤLOMX ,VVDJUDPHQWDOL PKXPLH[ LV6DJUDPHQWL +HPP KL GLN LPVHMMÆ«D ³ƤLOMX WDO0DGRQQD´ 0DGRQQD /LO\ GLIIHUHQ]D NELUD ,V6DJUDPHQWL KXPD GDZN VHEJÆ«D ƤHQHUDOPHQW LOƤLOML WDO0DGRQQD PD MLNEUX[ VHOYDƥƥL OL MDJÆ«WX OJUD]]MD X VVDJUDPHQWDOL KXPD RƥƥHWWL MHZ Ã&#x20AC;JÆ«HOLHTL LPPD ¿OTVDUL X ¿VVHUUHU D]]MRQLMLHW OL MLSSUHGLVSRQX OEQLHGHP JÆ«DVVDJUDPHQWL +HNN SHU HĪHPSMX OLOPD PELHUHN OLUPLHG WDO(UEJKD -RVHSK&KHWFKXWL WDO,UPLHG LO/DEWX WDO.DUPQX LONXUXQD WDU5XĪDUMX 175


Ray’s Hardware Ltd. “St Joseph Stores” 142, Marsa Road, Marsa HMR 14 Tel/Fax: 21222552 E-mail: rayborg@maltanet.net

176


į-$5$//,//. .20081,7­//,77,))(67(ŠŠ-$ ,/)(67$77$/0$'211$77$/Š,/-8))·$17,&2/,& &255$'2

)LOSURJUDPPWDOIHVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMXWDVVHQDNRQWLSSXEEOLNDMWLQIRUPD]]MRQLGZDUSRVWLHÆ«RU OLTLHPXJÆ«DGXMDJÆ«WLÆ¥LHÆ«OLOO0DGRQQDWDÆ«WLWWLWROXWDOƤLOMX'DQKX$QWLFROL&RUUDGR¿U5HÆ¥MXQWDO/D]LR Æ¥HZZD O,WDOMD ,QIRUPD]]MRQL DNWDU LU¿QXWD GZDU OLVWHVV VXƥƥHWW Æ«ULÆ¥WKD ZNROO ¿ONWLHE 6LFXW /LOLXP 0LQQ GDNLQKDU ¶O KDZQ NHOOL ORSSRUWXQLWj OL QĪXU OLO GLQ LONRPXQLWj X QDTVDP PDJÆ«KRP PLOOTULE LOPHWRGX WD¶ NLI MLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDZLOTLPDXNXOWWDJÆ«KRPOHMQLO0DGRQQDWDOƤLOMX $QWLFROL &RUUDGR KX ORNDO WD¶ DQTDV PLQQ HOI DELWDQW E¶SRĪL]]MRQL PLOOLVEDÆ« IXT JÆ«ROMD WÆ«DUHV IXT LOZLHG WD¶$QLHQH[PDUDOLÃ&#x20AC;DQWLNNLHQHWWLVVHMMDÆ«7HYHURQHSHUHVVOLNLHQHWWDJÆ«TDGPDW7LEXU 7HYHUH ELVZLW3RQWH 0LOYLR+XSRVWOL¿KODELWDQWLMÆ«DUVXWWUDGL]]MRQLMLHWWD¶PLVVLULMLHWKRPIXTPHGGDWD¶VHNOL,WWUDGL]]MRQLMLHWWDO DELWDQWL$QWLNRODQLMGXUXPDOÆ«LGPD¿UUDED¶/LVHPWDOSRVWÆ¥HMPLOO/DWLQDQWHFROOHVOLW¿VVHUELVZLWOJÆ«ROMLHW SHUHVVOLĪĪRQDWÆ«DUHVOHMQO$SSHQQLQLVHUMHWD¶PXQWDQMLOLWDTVDPLOSHQLQVROD7DOMDQD/LVHP&RUUDGRMLUUHIHUL JÆ«DOO.RQWL.RUUDGXWD¶$QWLMRNMDLEHQ)HGHULNX)O.RUUDGXWD¶$QWLMRNMDNNXPEDWWDÃ&#x20AC;LPNLHQPD¶NXÆ¥LQXK .RQUDGLQWD¶6ZDEMDNRQWUD.DUOXWD¶$QMRX+XPDÆ¥DUUEXWHOIDI¶7DJOLDFR]]RTULE$QWLFROL

,O)HVWDXO.QLVMDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX :DÆ«GD PLWWUDGL]]MRQLMLHW WD¶ GDQ LOSRVW KL GLN WDOIHVWD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX X 6DQWX U5RNNX ¿WWLHQL ƪDGG WD¶ 6HWWHPEUX )LOOHMOD WDV6LEW WLQÆ«DUHÆ¥ SURÆ&#x203A;HVVMRQL PLOONQLVMD SDUURNNMDOL WD¶ 6DQ 9LWWRULD OL GGXU LWWRURT WDO SDMMLĪ JÆ«DO PDGZDU WOLHW NLORPHWUL VDNHPP WLOÆ«DT LONQLVMD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX'LQ KL NQLVMD ĪJÆ«LUD Æ¥HZZD OZLHG IHMQ LVVLU TXGGLHVD WD¶ ULQJUD]]MDPHQW OLOO0DGRQQD7LQVDE I¶SRVW SURPLQHQWL JÆ«DOLH[ VDELH[ ZLHÆ«HG MLGÆ«RO ¿UUDÆ«DO ELOIRUV LULG MVXT PLQQ ELVZLW GLQ LONQLVMD /LVWDWZD OL WLQÆ¥DUU Ã&#x20AC;SXUÆ&#x203A;LVVMRQL WLETD¶ ¿ONQLVMD ¿OZLHG JÆ«DO Æ¥LPJÆ«D :DUD OIXQ]MRQL MNXQ KHPP Æ«UXT WD¶ VSHWWDNOX WD¶ ORJÆ«RE WDQQDU /DWWLYLWj WNRPSOL LW7QHMQ ELOIHVWD WD¶ 6DQWX U5RNNX X OƪDGG WD¶ ZDUD E¶JÆ«HOXT LOIHVWL 6LQML¿NDQWL KX OIDWW OL GLQ LOIHVWD PD QTHUGLW[ NLI Æ¥DUD I¶ƫDIQD ĪRQL RÆ«UD WDO,WDOMD IHMQ LOµSURJUHVV¶ NLQHV GLYHUVL ULWL GHYR]]MRQLMLHW X Æ&#x203A;HOHEUD]]MRQLMLHW 'DQ PLQNHMMD OL ONQLVMD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX ƥƥDUIHW ZDTW ODWWDNNL PLOO DMUX ¿W7LHQL *ZHUUD 'LQMLMD ,OIHVWD JÆ«DGKD VVLU VDOOXP ELOTDOED WDGGHYR]]MRQL PLÆ¥EXUD ¿ONQLVMD GHGLNDWD OLOO0DGRQQD WDOƤLOMX /RULÆ¥LQL WDONQLVMD WDO0DGRQQD WDOƤLOMX KX PLVWXU ¿ĪĪPLQLMLHW OLPJÆ«RGGLMD 'RNXPHQWL VWRULÆ&#x203A;L LQNOXĪ YLĪWL SDVWRUDOL IWLW OL [HMQ MLWIJÆ«X GDZO 5HIHUHQ]D ELNULMD PLOODUNLYML SDUURNNMDOL WJÆ«LG OL ONZDGUX SULQÆ&#x203A;LSDOL OL MXUL O0DGRQQD WDOƤLOMX QJÆ«DWD PLQQ SLWWXU )UDQÆ&#x203A;LĪ Ã&#x20AC; ,ONZDGUX NLHQ ULSURGX]]MRQL HĪDWWD WDO SLWWXUD RULÆ¥LQDOL OL NLHQHW WLQÆ«DUHÆ¥ ¿OSXUÆ&#x203A;LVVMRQL X OL NLHQ LPXU OXUD JÆ«DVVHNOX GVDWD[ 0KX[ HVNOXĪ OL OELQL WDONQLVMD MPXU OXUD DQNH JÆ«DO WPLHP LV VHNOX WPLQWD[ JÆ«DOLH[ TDQSLHQD ¿OSRVW LƥƥLE LG data 1795. )ORNNDĪMRQL WDODQQLYHUVDUMX PLU ULNRVWUX]]MRQL WDONQLVMD Æ¥LHW LPĪHMMQD E¶ƫDPHV NZDGUL NEDU WDĪĪHMW PLQQ SLWWULÆ&#x203A;L )UDQÆ&#x203A;LĪD EO LVHP WD¶ *DOODWLRQ ƤDUD LĪGD OL I¶0DU]X QLHV PKX[ PDJÆ«UXID VHUTX ONZDGUL NROOKD PLQQ GLQ LONQLVMD IRVWKRP LONRSMD ELĪĪHMW OL WLUUDI¿JXUD O0DGRQQD WDOƤLOMX .LHQ [RNN JÆ«DOO$QWLNRODQL VSHÆ&#x203A;MDOPHQW JÆ«DWWHOID WD¶ NZDGUX PHTMXV EÆ«DOD PLUDNROXĪ %LH[ LWWDI¿ IWLW GLQ LOÆ¥HUÆ«D O3URIHVVXU 1DUGX]]L WD¶ 5XPD Ã&#x20AC; Æ«RORT L[[ELKD WDO 0DGRQQD WDOƤLOMX ELOPXĪDMN Ã&#x20AC;LVWHVV SRVW IHMQ NLHQ LONZDGUX OPLVUXT /DZWXU LV 6XU &KDUOHV )DUUXJLD IOLPNLHQ PDO3UHVLGHQW WDO$VVRÅ&#x2014;MD]]MRQL .XOWXUDOL6DQ1LNRODWD·0\UDV6XU0DULR2UODQGLXORUJDQL]]DWULÅ&#x2014;LSULQÅ&#x2014;LSDOL WDÄ°Ä°MDUD'RWW/DXUD6LFLOLDQR7RSSLTXGGLHPLONQLVMDWDO0DGRQQDWDOÅ LOMX

177


so l a is a e z Piz ailabl av We deliv

er

We do delicious Pizza

9, Blue Grotto Avenue, Ă&#x203A;urrieq 7HOÂ&#x2021;0RE

Demsey Aluminium

Manufacturers of Aluminium Windows, Doors, etc. Factory dĆ&#x152;Ĺ?Ć&#x2039;Ĺ?ůͲtĹ?Ä&#x17E;Ä&#x161;Í&#x2022;Â&#x201A;ĆľĆ&#x152;Ć&#x152;Ĺ?Ä&#x17E;Ć&#x2039; dÄ&#x17E;ĹŻÍ&#x2014;ώϭϲϴϾϴϲώÍťDĹ˝Ä?Í&#x2014;ϾϾϰϾĎŹĎŻĎ´Ď­Í&#x2022;ϾϾϰώώϹϴϯ

178


/HVSHUMHQ]DI¶$QWLFROL /HZZHO LWWUD OL NRQW EJÆ«DWW Æ¥R $QWLFROL &RUUDGR VDELH[QLSSURYDQRÆ«ORTNXQWDWWNLHQ¿OWD¶$ZZLVVX ,ONRPXQLND]]MRQLPDNLHQLW[IDÆ&#x203A;OL.LHQKHPP VQLQ VÆ«DÆ« PLQJÆ«DMU HEGD ULVSRVWD X PHWD Æ¥LH VWDELOLW NXQWDWW NLHQ KHPP SUREOHPL WD¶ DPPLQLVWUD]]MRQL LQWHUQDOLPDNLQX[MRIIUXODÆ«MDUNOLPDVDELH[ZLHÆ«HG LQLHGLNROODERUD]]MRQLLQWHUQD]]MRQDOL3HUVXQDOLPLOO HZZHOXULHWLQWHUHVVXOLEDTJÆ«HWLVVRVWQLGDQOLQWHUHVV NLHQHW'RWW/DXUD6LFLOLDQR7RSSLOLÃ&#x20AC;HZZHOVQLQWD¶ GDQLONXQWDWWNLHQHW9LÆ&#x203A;L6LQGNXWDO.XQVLOOWD¶$QWLFROL Corrado. 6HQDZDUDVHQDĪDPPHMWLONXQWDWWXWWDPDWD¶ĪMDUD ELH[ ZLHÆ«HG MLEQL X MDSSURIRQGL[[L Æ«ELEHULMD EHMQ LĪ ĪHZÆ¥ NRPXQLWDMLHW TDWW PD PLHWHW )ODÆ«Æ«DU LQTDOJÆ«HW RSSRUWXQLWjOLNLHQHWVHUWRÆ«RGQL5XPDXJÆ«DOKHNNUDMW ,ONDSSLOODQ WDOSDUURÅ&#x2014;Å&#x2014;D WD· $QWLFROL &RUUDGR 'RQ $QDFOHWR OL MNXQ JÆ«DTOL OL QDÆ«WDI ORNNDĪMRQL VDELH[ LQĪXU GDQ *LDJQRUL IOLPNLHQ PDODZWXU TXGGLHP LONZDGUX WDO0DGRQQD LOSRVW X ONRPXQLWj WLHJÆ«X ,ĪĪPLHQ PD SSHUPHWWLH[ WDOÅ LOMXÅ¡HZZDONQLVMDGHGLNDWDOLOKD OLQGXPI¶GDQLOSRVWLĪGDĪĪMDUDEHMQLWXOWD¶ 1RYHPEUXNLHQHWELĪĪHMMHGELH[WJÆ«LQLQLIKHPGLQ LOSDUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;DĪJÆ«LUDLĪGDE¶TDOENELUD -LOTJÆ«XQL ¿ONRPXQLWj WD¶ $QWLFROL VLEQD OLO 'RWW /DXUD 6LFLOLDQR 7RSSL NLI XNROO OLOO3UHVLGHQW 2QRUDUMX WDO$VVRÆ&#x203A;MD]]MRQL 6DQ 1LNROD WD¶ 0\UD LV 6XU 0DULR 2UODQGL )WLW ZDUD QJÆ«DTDG PDJÆ«QD ZNROO LO.DSSLOODQWDO3DUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;D'XQ$QDFOHWR*LJQRUL.LHQX GDZQOLLQWURGXÆ&#x203A;HZQLPDU5HWWXUWDO3LD8QLRQH OLKL O)UDWHOODQ]D WDO0DGRQQDWDOƤLOMXV6LQMXUD5RVVHOOD Riccioluti. /HZZHO LPSHQQ NLHQ ODTJÆ«D PDUUDSSUHĪHQWDQWL NROOKDWDONRPPXQLWjÆ¥HZZDV6DOD3DUURNNMDOLELVZLW LGGDU WDO.DSSLOODQ ¿O3MD]]D SULQÆ&#x203A;LSDOL WD¶ $QWLFROL &RUUDGR)LOODTJÆ«DOLNLHQHWSUHVHGXWDPLOO.DSSLOODQ Æ«DGX VHKHP LĪĪHZÆ¥ UDSSUHĪHQWDQWL WDO$VVRÆ&#x203A;MD]]MRQL ,OODTJŧD ILVVDOD SDUURNNMDOL IHMQ VDUX OHZZHO GLVNXVVMRQLMLHW 6DQ 1LNROD WD¶ 0\UD PVHPPLMD TDEHO LU5HWWXU WDO GZDU NROODERUD]]MRQL IXWXUD EHMQ LÄ°Ä°HZJ JŧDTGLHW GHYRWL WDO 0DGRQQDWDOÅ LOMX )UDWHOODQ]D WDOƤLOMX ,O3UHVLGHQW WDO.XPLWDW )HVWL (VWHUQLWDO)HVWD0DGRQQDWDOƤLOMXUDSSUHĪHQWDQWLWDO %DQGDWDUUDÆ«DO6DQWD&HFLOLDXPHPEULWDO)UDWHOODQ]D WDOƤLOMX )LGGLVNRUVLQL]MDOLWLHJÆ«X'RQ$QDFOHWRVSMHJDOLNLHQHW[RUWLNELUDOLGDZQLĪĪHZÆ¥ORNDOLWDMLHWE¶GHYR]]MRQL NRPXQLOHMQLO0DGRQQDWDOƤLOMXJÆ«DPOXNXQWDWW,OSDVVOLMPLVVKXOLĪĪHZÆ¥QDÆ«DWMLIKPXOLO[XO[LQXMDÆ«GPX ELH[MLEQXUDSSRUWWD¶NRRSHUD]]MRQLOLMNROOXĪHZÆ¥VNRSLMLHW/HZZHOVNRSJÆ«DQGXMNXQGDNWD¶DNWDUGHYR]]MRQL OHMQLO0DGRQQDWDOƤLOMX,WWLHQLOLĪĪHZÆ¥QDÆ«DWLVLEXI¶GLQLONROODERUD]]MRQLRSSRUWXQLWDMLHWÆ¥RGGDVSHÆ&#x203A;MDOPHQW JÆ«DĪĪJÆ«DĪDJÆ«WD¶$QWLFROL ,QWURUGXÆ&#x203A;HZUXÆ«KRPXNROOLUUDSSUHĪHQWDQWLORÆ«UDE¶PRGSDUWLNRODULUUHWWXUWDO)UDWHOODQ]DWDOƤLOMXLV6LQMXUD 5RVHOOD+LVSMHJDWOLO)UDWHOODQ]DI¶$QWLFROLKLIIXUPDWDPLQQQLVDELVVXODWWLYLWjSULQÆ&#x203A;LSDOLWDJÆ«KRPKLWWDOEX OIRUPD]]MRQLUHOLÆ¥MXĪD*Æ«DOLKRPLOÆ«LGPDWLOÆ«DTLOTRIRO¿OIHVWLWDOƤLOMXXWDO,PPDNXODWD.XQÆ&#x203A;L]]MRQL -LHQDNHOOLORSSRUWXQLWjQLVSMHJDNLIWDÆ«GHPOLVWUXWWXUDÃ&#x20AC;,PTDEEDLUUZROWDOSDUURÆ&#x203A;Æ&#x203A;DLONDĪLQLXO)UDWHOODQ]L 4DVVDPWXNROO[LPDWHUMDOOLV6RÆ&#x203A;MHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMXWDO,PTDEEDULHGHWWLUUHJDODIRVWKRPODÆ«Æ«DU SXEEOLND]]MRQL WLHJÆ«L 6LFXW /LOLXP .LHQ KHPP LQWHUHVV NELU X VRUSULĪD NLI LOYRORQWDUMDW MLVWD¶ MLSSURGXÆ&#x203A;L WDQW Æ¥HZZD0DOWD :DUDOODTJÆ«D&DUPLQHZLHÆ«HGPLOOYRORQWLHUDÆ«HMMD¿OPDWOLÆ¥LHSURÆ¥HWWDWIXTLOOLĪDUIXTLOSDONWDVVDODWD¶ VLOWLHWPLQQIHVWLWDO0DGRQQDWDOƤLOMXWD¶$QWLFROL&RUUDGR¿VVQLQOLPJÆ«RGGLMD )LOJÆ«D[LMD NLHQ KHPP VRUSULĪD VDELÆ«D ,OÆ«DMMD WDUUDÆ«DO WLĪYROÆ¥L PDGZDU LOSMD]]D OL KL GRPLQDWD PLQQ [L 179


180


,OJUXSS IRONORULVWLNX $VVRFLD]LRQH &XOWXUDOH ´/H 0DULHµ GL 3ROL EL VŧDE PDO*UXSSR )ROFORULVWLFR GL $QWLFROL LPPH[[L PLV6XU *LXVHSSH)DEELOLKXZDUUDšHOWDU5HWWXUWDO)UDWHOODQ]DWDOŠLOMX V6LQMXUD5RVHOOD

/DZWXUMLSSUHÄ°HQWD&'WD·PDUÅ&#x2014;LPLEJŧXWDPLOO%DQGD0DGRQQD WDOÅ LOMX WDO,PTDEED OLOO3UHVLGHQW WDO%DQGD 6DQWD &HFLOLD WD· $QWLFROL&RUUDGR

WOLHW Æ«ZLHQHW WD[[RUE 3ULQÆ&#x203A;LSDOL KX GDN LPPH[[L PLQQ 0DWWHR OL MVHUYL WD¶ SRVW IHMQ LQQLHV WDOORNDO MLGÆ«OX GLYHUVL GUDEL PDOMXP ELH[ MLWUHMTX E¶NLNNUD NDIqWDMED'DNLQKDUVDUHWVHUDWDWD¶GDTTIRONORULVWLNX PLQQ JUXSS WDOSRVW 0DGZDU WQD[LO PDUD OHEVLQ ONRVWXP IRONORULVWLNX X PPH[[LMD PLQQ *LXVHSSH )DEELGDTTHZXĪLIQXJÆ«DOONDQWLWDUUHÆ¥MXQJÆ«DOWOLHW VLHJÆ«DWVÆ«DÆ«:DUDVLUQDQDIXOLGDZQNLHQXMLIIXUPDZ SDUWL PLOO$VVRFLD]LRQH &XOWXUDOH ³/H 0DULH´ GL 3ROL SUHVHGXWD PLQQ /LGLD &DVDUROL EL VÆ«DE PDO*UXSSR )ROFORULVWLFRGL$QWLFROLWD¶)DEELÃ&#x20AC;LPNLHQPD¶$QWRQLR 0HGGL E¶DNNXPSDQMDPHQW IXT LĪĪDTT PLQQ 0DUFR &LJQLWWL7DVVHZJUXSSWD¶WDOHQWOLÆ«DVUDOLP¶JÆ«DQGX[ RSSRUWXQLWDMLHWXVD¶IHMQMHVHEL[[LWWDOHQWWDJÆ«KRP ,V6LEW WD¶ 1RYHPEUX Æ¥LHW LÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDWD ¿ONQLVMD SDUURNNMDOL WD¶ 6DQWD9LWWRULD OIHVWD WD¶ 6DQWD &HFLOLD 3HUHVV OL GLQ KL OTDGGLVD SDGUXQD WDOEDQGD WDOSRVW LOEDQGD Æ«DGHW VHKHP E¶VHUYL]] WD¶ PDUÆ&#x203A;L OL ML[EKX IHUPOLOGDZNWD¶0DOWDPLQQGDUWD¶SHUVXQDVDONQLVMD SDUURNNMDOL,OSHUVXQDQ]HUWDWLV6XUPDVWIHPPLQLOLWDO EDQGD%DUEDUD&HFFDUHOOLLĪGDONULWHUMXWDOJÆ«DĪODPD NLHQ[GDNPDUEXWPDUUZROWDJÆ«KD¿OEDQGD+HPPLW WUDGL]]MRQLKLOLWD¶NXOOVHQDMLWWHOOD¶ELOSRO]DOLVHPWD¶ [LÆ«DGGOLMĪRPPLONZDGUXWD¶6DQWD&HFLOLDJÆ«DOVHQD ¿GGDUWLHJÆ«X'LQLVVHQDQ]HUWDOLGDQLONDZGUXNLHQ JÆ«DQGGLQLOSHUVXQD )LOELHEWDONQLVMDOLWLQVDEPHUIXJÆ«DµOIXTPLOÆ«XTD PLQQ WDUDÆ¥ IXT SDUWL JÆ«ROMD X OL JÆ«DOLKD ZLHÆ«HG LULG MLWOD¶E¶WXUÆ¥LHQVWUDSD]]XĪLIHUPNLHQKHPPMLOTD¶OLOO EDQGDONDSSLOODQ0DGGÆ«XO¿ONQLVMDONDSSLOODQNLHQ SURQW EHGD OTXGGLHVD X OEDQGD$VVRFLD]LRQH %DQGD 0XVLFDOH ©6 &HFLOLDª DNNXPSDQMDW E¶VLOWLHW PXĪLNDOL ¿OIRUPDWD¶DNNDGHPMD,OPXĪLNDWDVVHUYL]]JÆ«DOTHW ELOÆ«OHZZD WDO$YH 0DULMD .LHQHW XNROO RNNDĪMRQL OL ¿KD SSUHĪHQWDMW FG WD¶ PDUÆ&#x203A;L OLOO3UHVLGHQW WD¶ GLQ OJÆ«DTGD(Q]R3RPSHL :DUD Æ&#x203A;Æ&#x203A;HULPRQMD ¿ONQLVMD VDU PDUÆ&#x203A; PLOOLVWHVV EDQGDOLPLQQ6DQWD9LWWRULDZDVVDOVDOSMD]]DSULQÆ&#x203A;LSDOL X KHPP LQGDTTX QXPUX WD¶ PDUÆ&#x203A;L VDELH[ LOPDUÆ&#x203A; NRPSOD ZDUD OHMQ WDUI LUUDÆ«DO )¶GDQ LOSDUWL Æ«DEEDW it-tieni Surmast tal-Banda Giovanbattista Rosolini. 0LQÆ«DEEDOLĪRODPHQWWD¶SRVWEÆ«DOGDQPLQQLUÆ«XODWDO PDGZDUIHVWDEÆ«DOGLQPDWZDVVDOJÆ«DOOHEGDLQÃ&#x20AC;XVVWD¶ mistiedna minn barra.

;¶ƥLEHGOJƫDMQ

/DZWXUIOLPNLHQPD·PDUWXXOEDQGD6DQWD&HFLOLDZDUDVHUYL]] ILONQLVMDSDUURNNMDOLWD·$QWLFROL&RUUDGRIORNNDİMRQLWDOIHVWDWD· 6DQWD&HFLOLDIOWD·1RYHPEUX

7XO GLQ LĪĪMDUD NLHQ KHPP DPPRQW WD¶ GHWWDO OL Æ¥LEHGOJÆ«DMQ7D¶LQWHUHVVOLGGHYR]]MRQLOLWLGKHUDQNH PD¶Æ&#x203A;HUWXGMDUOLJÆ«DQGKRPL[[ELHKDWDO0DGRQQDWDO ƤLOMXPDOIDÆ&#x203A;Æ&#x203A;DWD7D¶LQWHUHVVKXOIDWWOLGDQLUUDÆ«DO MLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUD DPPRQW NELU WD¶ GHYR]]MRQLMLHW +HPP GLYHUVL NDSSHOOL IRVWKRP GDZN WDV6DQWLVVLPD 7ULQLWj X WD¶ 6DQ 3LHWUX +HPP LPEDJÆ«DG LOSDGUXQD WDU UDÆ«DOOLKL6DQWD9LWWRULD/DVVRÆ&#x203A;MD]]MRQLNXOWXUDOLKL 181


Tower Street, Ûurrieq, ÛRQ 2360 Tel: 2164 0196

suppliers of: Building Materials, D.I.Y., Power Tools & Hand Tools, Electrical & Plumbing, Water Heaters, Grouting, Cement, Lime & Adhesive Products, Drain Pipes & Fittings, Galvanised Pipes & Fittings, Aluminium Ladders, Curtain Rails, RuΩuni, Sanitary Fittings, Garden Tools, Plastic Chairs & Tables, Fans, Barbecues, Heaters, Key Service for doors, cars and security locks (including Mottora type) FOR HIRE: MIXERS, BENDSAWS & JIGGERS

Supplier of S.P.M. Slush Machines & Gelmatic Ice-Cream Machines Contact Person: Mario Attard

Tel/Fax: 2164 2647 Fax: 9982 0269 (PDLOSXOVDU#QH[WJHQQHWPW

182


,ONDSSLOODQ 'RQ $QDFOHWR MÄ°RPP LOEDQGDORUD WDO )UDWHOODQ]D WDO0DGRQQD WDOÅ LOMX Å¡HZZD O.QLVMD SDUURNNMDOL

PVHPPLMDJÆ«DO6DQ1LNROD0LQNHMMDGDQLOIHVWDPHTMXVDEÆ«DOD ODNWDUIHVWHƥƥMDWDXPDÆ«EXEDPLOODELWDQWLKLGLNWDO0DGRQQDWDO ƤLOMX'DQLOIDWW¿ONXQWHVWXNROOWDOLVWXGMLWLHJÆ«LGZDULONXOW XOPDQLIHVWD]]MRQLWLHJÆ«X¿OIHVWL0DOWLQX0HGLWHUUDQML¿KDORN JÆ«DOODPPRQWWD¶Æ«VLHE-LVWD¶MNXQOLI¶GDQLOSRVWXNROOGLQLOIHVWD NLHQHWPHWRGXWD¶NLILOSRSOXMXULÆ&#x203A;HUWXUHVLVWHQ]DJÆ«DOGHYR]]MRQL LPSRVWDPLQQIXTPLOODZWRULWDMLHWHNNOHĪMDVWLÆ&#x203A;L" 2VVHUYD]]MRQLRÆ«UDNLHQHWLOIDWWOLPLQNHMMDOLKHPPGDZQLO JUXSSL X JÆ«DTGLHW GLIIHUHQWL PD ĪYLOXSSDW[ GLYLĪMRQL EHMQ ĪHZÆ¥ ID]]MRQLMLHW NLI Æ¥DUD Ã&#x20AC;,PTDEED X I¶GLYHUVL UÆ«XOD I¶0DOWD 'DQ PD M¿VVLU[ OL PD KHPP[ ULYDOLWj X OL NXOO JÆ«DTGD PD WÆ«DULV[ LW WHUULWRUMX WDJÆ«KD E¶PRG VNUXSOXĪ ,YD LONDSSLOODQ Æ¥R SRVW EÆ«DO $QWLFROL JÆ«DQGX OXÆ¥LHÆ« LUUDV WLHJÆ«X ZNROO -DÆ«VGHN OHOHPHQW WD¶DQWLNOHULNDOLĪPXOLKHPPÆ«DIQDGUDELPUHZZDÆ«PLQQHOHPHQWL WD¶ SROLWLND QD]]MRQDOL 'DQ NLHQ MLGKHU XNROO ¿WWHQVMRQL OLNLHQ KHPP VDELH[ ORUJDQL]]D]MRQL WDOYLĪWD SDVWRUDOL PLOO,VTRI WD¶ 7LYROLWLUQH[[LXMNXQKHPPDNNROMHQ]DGHQMD+DZQXNROOKHPP [¶ZLHÆ«HGMLVWXGMD;LMĪRPPNRPPXQLWjOLWLEUHGVSLULWZDOPHQW LĪGDWNRPSOLWJÆ«RĪĪIHVWDWDO0DGRQQD"+HPPPLQMJÆ«LGOLGLQ GHYR]]MRQL 2Æ«UDMQ MJÆ«LGX OL GDQ ELVV ULWZDO 1DÆ«VHE GLI¿Æ&#x203A;OL ZLHÆ«HGMDJÆ«WLULVSRVWDJÆ«DOGRPDQGDEÆ«DOGLQPLQJÆ«DMUPDMLGÆ«RO ¿OIRQG WDOLVWRUMD DQWURSRORÆ¥LMD X VRÆ&#x203A;MRORÆ¥LMD WDONRPXQLWj LQ NZLVWMRQL /DNWDUHOHPHQWLPSRUWDQWLOLMNRPSOLMJÆ«DQLOLVWXGMXWDONXOW OHMQ LO0DGRQQD WDOƤLOMX KX OIDWW OL GDQ KX ZLHÆ«HG PLOOXQLÆ&#x203A;L NDĪLOLVLEWIHMQJÆ«DQGHNIUDWHOODQ]DOLWLÆ&#x203A;Æ&#x203A;HOHEUDNHPPLOIHVWDWDO 0DGRQQDWDOƤLOMXNLIXNROOGLNWDO,PPDNXODWD.XQÆ&#x203A;L]]MRQL¿W WD¶ 'LÆ&#x203A;HPEUX 0KX[ ELVV KHNN LĪGD DNWDU PLQQ GLN WDJÆ«QD Ã&#x20AC; ,PTDEEDDQNHOLVHPWD¶GLQLOIUDWHOODQ]DKXSURSMXµ3LD8QLRQH GHOOD0DGRQQDGHO*LJOLRHG,PPDFRODWD¶+DZQKHPPVNRSOL ZLHÆ«HGMDSSURIRQGL[[LVDELH[MDUDNLIZDVOXJÆ«DOGDQOLVHPXMHNN UDEWDEÆ«DOGLQKL[NUHD]]MRQLSXUDPHQWWDO$QWLFRODQLMHZLQNHOOD ULÃ&#x20AC;HVVWD¶NXOWXVD¶IXTEDĪLLQWHUQD]]MRQDOL

.RQNOXĪMRQL %Æ«DO NXOO Æ«DÆ¥D RÆ«UD OPDZUD I¶$QWLFROL Æ¥LHW ¿ WPLHPKD ,Ī ĪPLHQPDWDQLOHEGDVSD]MXJÆ«DOULÆ&#x203A;HUNDXDOOXUDGDNOLTHGLQÆ¥LE TXGGLHPNRPKXPDELVVRVVHUYD]]MRQLMLHWÄ©JXUOLMHNNPLQQGLQ LĪĪMDUDZLHÆ«HGMLĪYLOXSSDDNWDUNROODERUD]]MRQLMNXQWD¶Æ¥LGNHPP JÆ«DOONXOWOHMQLO0DGRQQDWDOƤLOMXNLIXNROOJÆ«DOOÆ«DMMDNXOWXUDOL WDĪĪHZÆ¥LUÆ«XOD%LVWXGMLNRPSDUDWWLYLWD¶GDQLWWLSELVVQLVWJÆ«X :DŧGD PLUUDSSUHÄ°HQWD]]MRQLMLHW WDO0DGRQQD WDO Å LOMXPD·ZDŧGDPLOOIDÅ&#x2014;Å&#x2014;DWLWDODELWDQWLWD·$QWLFROL QLIKPXJÆ«DOLH[LQQLHVMDÆ¥L[[XE¶Æ&#x203A;HUWXPRGXPKX[E¶LHÆ«RUPHWD &RUUDGR DIIDÆ&#x203A;Æ&#x203A;MDWL ELOIHVWL LUULWZDO X NXOO WLS WD¶ [HZTD JÆ«DO ULIRUPD X ELGOD'DQOLMLÆ¥ULI¶0DOWDPKX[HMQJÆ«DMUPDQLIHVWD]]MRQLORNDOLWD¶EĪRQQLQQDW¿OEQLHGHPELH[LTLPMLIIHVWHƥƥMD XMLÆ¥LÃ&#x20AC;LPNLHQEÆ«DODNRPXQLWj-¶$OOD¿OIXWXULQNXQQLVWD¶QDƥƥRUQDNRPE¶DNWDUÆ«LGPDE¶NROODERUD]]MRQLPD¶ Æ«XWQDGGHYRWLWDOƤLOMXI¶$QWLFROL&RUUDGR &KDUOHV-)DUUXJLD %$ +RQV 3*'LS500$0$ /RQG

1RWLXUHIHUHQ]L 1&)DUUXJLDµ)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMXÆ¥HZZD$QWLFROL&RUUDGR¶¿O3URJUDPPWDO)HVWDWDO0DGRQQDWDOƤLOMX, 6RÆ&#x203A;MHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMX0TDEEDSS 2 &)DUUXJLDµ,GGHYR]]MRQLOHMQLO0DGRQQDWDOƤLOMXEDUUDPLQQ[WXWQD¶I¶&KDUOHV-)DUUXJLD HG 6LFXW/LOLXP GHYR]]MRQLXULWZDOWXOLVVHNOL6RÆ&#x203A;MHWj0XĪLNDOL0DGRQQDWDOƤLOMX0TDEEDSS

183


Min Irreklama fâ&#x20AC;&#x2122;din il-Pubblikazzjoni 07DNH$ZD\ ............................ 178 $JLXV ............................................. 86 $,0)LWQHVV ................................ 182 $6SLWHUL3HWUXV)XQHUDO ............. 146 $OELRQ$XWR7HVWLQJ/WG ............... 20 $OHVVLR2OG&RWWDJH ...................... 40 All in 1 .......................................... 95 $OOFDUH,QVXUDQFH$JHQF\ .......... 142 Andrew Vassallo Ltd ................... 138 $36%DQN ...................................... 60 $WODV,QVXUDQFH............................ 180 $76&RQVXOWLQJ .......4R[UD TXGGLHP

%DNHUV3RLQW+RXVHKROG.............. 157 %DPEL%DE\6KRS ....................... 102 %DQLI%DQN .................................... 70 Beauty Lab .................................... 40 %HOOXQR%XWFKHU ............................ 80 Borvin Aluminium ...................... 104 %29%DQN ................................... 102 %ULDQ*UHHQ)HQHUDO6HUYLFH ....... 120 %URQN(PEURLGHU\ ........................ 74 & *+DUGZDUH6WRUH.................... 4 &&KLUFRS2QH6WRS6KRS ........... 176 &DIH¶GH3DULV ................................ 44 &DPLOOHUL30DUEOHV:RUNV .......... 48 &DUDERWW-HZHOOHUV ......................... 76 &DVVDU)ORULVW ................................ 50 &KLF%RXWLTXH ............................... 28 &KLQHVH7DYHUQ ............................ 156 &-&DUZDVK ................................... 34 &RPSXWHU%DUJDLQ ....................... 180 Creations Stained Glass ................ 60 Ctronics ....................................... 174 &XWLH%RXWLTXH .............................. 46 Darren Taxi Service ...................... 62 'HH¶V3L]]HULD 7DNHDZD\ ........ 164 Dempsey Alumium ..................... 178 'HPVZHHW*DUDJH ......................... 68 Denfar ........................................... 74 Di Rocco Ltd ................................. 22 'LH(FNH6WDWLRQDU\ .................... 172 'LYD+HDOWK %HDXW\&HQWUH ..... 174 'U/RUUDLQH=DPPLW1RWDU\ ...... 140 (6DQWLOOR9LGHR 3KRWR6KRS..... 96 (GZLQ,URQPRQJHU\ .................... 170 El Paradiso Bar ............................. 34 Electrocare .................................. 173 E-Property ..................................... 18 (WLHQQH*DUDJH3DQHO%HDWHU ........ 48 Euro Caterers .............................. 182 )DQWDV\)ORZHUV .......................... 110 )LOGHU0DUNHW ................................ 24 )LWQHVV3ODQHW+HDOWK /HLVXUH ... 66

)RRG&RXUW3L]]D 7XUNLVK ......... 78 )RUPXOD&KD\HQQH ..................... 26 )UHVK &OHDQ/DXQGU\................. 86 G Camilleri Petrol Station............. 83 *DVDQ 0DPR,QVXUDQFH ............ 56 Golden Point Discount Store ........ 82 *UHHQ6WDU5HF\FOLQJ .................. 153 *XW])DVKLRQ ................................. 62 Hair Coutier Salon ........................ 13 HSBC Plc ...................................... 78 ,O*RORVR*HODWHULD ........................ 94 ,QGH[6WDWLRQDU\ .......................... 110 ,QGXUDWXUL(7KHXPD ................. 166 L6KLQH&OHDQLQJ6HUYLFHV .............. 80 ,YDQ¶V*DUDJH ................................ 80 -*UHFK:RRGZRUNV ...................... 94 --6XSHUPDUNHW ............................ 116 -RDQQH¶V8QLVH[+DLUVW\OLVW ........... 26 .HYLQ (ODLQH%DUWHQGHUV ............. 5 .HYLQ,QWHULRUV ............................ 114 .LQJ¿VKHU5HVWXDUDQW.................. 120 .2SWLFV2SWLFDO&HQWUH ............. 126 Kristianne Stationary ...................... 2 .\OLHV¶&DIH................................... 15 /D&DYH:LQH%DU 3L]]HULD ..... 168 La Piccola Discount Store........... 142 La Principessa Pastizzeria ............. 48 /&DPLOOHUL%HDXW\7KHUDSLVW....... 36 /RUUDLQH¶V%HDXW\&OLQLF ............. 114 Lux Nails..................................... 178 Macy Store .................................. 166 0DJLF&OHDQ'HWHUJHQW6KRS ...... 138 0DJUL%XWFKHU ............................. 154 0DPR3\URWHFKQLFV ...................... 96 0DQJLRQ%URV=XUULHT/WG .......... 130 Mario Service Station ................. 162 Maxman Pastizzeria .................... 158 0D\SROH=XUULHT ........................... 66 Mazini Autoparts......................... 156 Mirya Ltd .....................4R[UD ZDUD

0RELOWHFK9576WDWLRQ ................. 44 0TDEED)&%DU 7DNH$ZD\ ...... 7 0=,QYHVWPHQWV6HUYLFHV................ 6 1LFN¶V$JULFXOWXUH ...................... 164 1LJPD+L*UDGH0HDW6KRS ....... 152 2FHDQ¶V 7D6LQJHU ..................... 132 3 3*DUDJH$XWR6HUYLFH ......... 132 Pam Kids ....................................... 12 3DWULFN&HOODUV:LQH 6SLULWV .... 160 3DXO 0DUN6XSHU0DUNHW......... 130 Perfect Screen ............................. 158 3HW&DUH6KRS.............................. 132 3LQHDSSOH7DNHDZD\ ...................... 12

Polidano Group ............................... 8 Private Lessons ............................. 68 Qrendi Bocci Club ...................... 104 Ray Hardwares ............................ 176 Reborn Bar ................................. 162 Remissa Sports Bar ....................... 36 5XEHQ¶V*DUDJH ........................... 150 6DFFR%URV:RRGZRUNV .................. 4 6FLFOXQD)ORULVW*DUGHQFHQWUH .... 126 SeaBreeze Hotel ............................ 76 Serene Beauty Salon ..................... 88 6KRH/DQH)RRWZDUH )DVKLRQ.... 89 6KRH6KLQH)RRWZDUH .................. 144 6KRH])RRWZDUH........................... 150 6KRS5LJKW ................................... 16 6LJJLHZL9HKLFOH6HUYLFH ............ 140 Sirene Beauty Salon ...................... 77 Smart Beauty by Marcelline ....... 112 6RXWK'LYH )LVKLQJ6KRS ........ 146 6W3HWHU¶V,URQPRPJHU\ ................ 16 6WDUWLQJ3RLQW ............................. 144 6WHS,Q%DU 5HVWXDUDQW .............. 34 6XQUD\%XWFKHU.............................. 40 6XSHU6LURQPRQJHU\ .................. 146 7D¶'HUQLV3URSHUWLHV ................... 112 7D¶5LWD/DSVL9LHZ....................... 82 7DKDEHO/WG ................................. 116 7DNH2II%DU 5HVWDXUDQW ....... 150 Tal-Bazzi ....................................... 28 7DO)ULGD3HW *DUGHQ6KRS ....... 14 7DO3DUDGLVH:LQH 6SLULWV........ 144 7DO3DUULQD&RQYHQLHQFH6KRS ... 172 7DU5REED5H&\FOLQJ&HQWUH ...... 10 7HGGLHV&KLOGFDUH&HQWUH ............ 140 Terminus Bar ............................... 170 7KH&RQYHQHQFH6KRS .................. 88 7KH&RUH%HDXW\&OLQLF ................ 46 7KH)UXLW6KRS .............................. 18 7KH6PDUW6NLQ&OLQLF................. 168 7RZHU,URQPRQJHU\ .................... 182 Trocadero Pastizzeria .................... 50 8OWLPDWH3K\VLTXH)LWQHVV............. 22 8QLVW\OHU+DLU6DORQ ..................... 44 Valfrutta....................................... 128 Venmar Pest Control ................... 106 9LFWRULD,QVXUDQFH$JHQF\ ............ 84 9LSHU*DUDJH ................................. 50 9LUL¶V7DNH$ZD\........................... 84 VRT Motor Tests Services Ltd...... 76 =HSS6NLS+LUH ............................ 106 =QHLEHU&RQIHFWLRQDU\ ................ 154

1LUULQJUD]]MDZOLOGDZNNROOKDOLWDZLVVHKHPWDJƫKRPILOƥELU WDUUHNODPLNLIXNROOOLONXOOPLQJƫRƥEXMLUUHNODPDI¶GLQLOSXEEOLND]]MRQL 1DSSHOODZOLOOTDUUHMMDVDELH[MDJƫPOXXĪXPLOOSURGRWWLXVVHUYL]]LUHNODPDWL 184


Soċjetà Mużikali Madonna tal-Ġilju Palazz il-Ġilju, Pjazza tal-Knisja, Mqabba MQB 1012 - Malta

info@talgilju.com • www.talgilju.com

Festa Publication 2013  
Festa Publication 2013  

Madonna tal-Gilju Festa booklet publication for the 2013 Festa.

Advertisement