Page 1

Yhden kumppanin partnerseminaari


Talouselämä Partner-seminaari -

on ammattilaistapahtuma, joka räätälöidään yhteistyökumppanin kanssa vastaamaan kohderyhmän tarpeita.

Yhteistyön tuloksena saavutetaan -

sekä nykyiset että uudet potentiaaliset asiakkaat tavoittava korkeaprofiilinen ajankohtaisseminaari.


Yhteistyön rakenne: Talouselämä -

toimii seminaarin objektiivisena asiantuntijatahona . vastaa seminaarin lopullisesta ohjelmasta. tuottaa markkinointimateriaalin, markkinoi seminaaria ja kutsuu osallistujat koolle. huolehtii käytännön järjestelyistä ennen ja jälkeen seminaarin.

Kumppaniyritys -

määrittelee seminaarin aihealueen ja ajankohdan. esittää seminaariin verkostonsa asiantuntevimmat puhujat. käyttää vain 2-3 tuntia korkeatasoisen seminaarin järjestämiseen.


Valitse Talouselämän Partneriseminaarit mikäli yrityksenne haluaa: 1. puhutella valikoituja päättäjiä yhdessä arvostetun median kanssa 2. tuoda esiin liiketoimintanne kannalta oleellista aihealuetta objektiivisesta näkökulmasta 3. vahvistaa julkisuuskuvaa korkeatasoisen seminaarin järjestäjätahona

Talouselämä partner-seminaari  

Yhteistyökumppanin kanssa järjestettävä korkeatasoinen ajanhermoilla oleva tapahtuma.