Page 1

Talentum Osavuosikatsaus Q3 2011 27.10.2011

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Kรถhler


Sisältö Pääkohdat tammi-syyskuu

Toimintaympäristö

Talous

Näkymät


T l t Talentum numeroin i Talentumin lehtien levikki/jakelu yhteensä

n. 800 000 kpl

Kokonaislukijamäärä

n. 1,4 miljoonaa

Sähköisillä palveluilla käyttäjiä yhteensä

n. 1,2 miljoonaa

Uusia kirjoja / vuosi

n. 100

Koulutus ja seminaarit / vuosi

n 350 n.

Liikevaihto 2010 (jatkuvat toiminnot)

74 milj. euroa

Henkilöstö e ös ö keskimäärin es ää ((1-9/2011, 9/ 0 , ja jatkuvat u a toiminnot) o o ) 744

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler


Suomen ja Ruotsin johtavia brändejä

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler


P채채k hd t P채채kohdat


Pääk hd t h Pääkohdat heinä-syyskuu i ä k 2011 -jatkuvat toiminnot •

Konsernin liikevaihto kasvoi 11,2% ja oli € 15,6 milj.

Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä iä olili € -0,9 0 9 milj. ilj (€ -0,3 0 3 milj.). ilj )

Sverige Bygger ja Norge Bygges myytiin. Kauppahinta oli € 15,2 milj. ja myyntivoitto € 7,2 7 2 milj milj.

Talentumin lehtibrändit menestyivät edelleen hyvin, ja verkkomedioiden kävijämäärä on lisääntynyt.

Panostukset Talentum Eventsin liiketoimintaan jatkuivat. Suoramarkkinointi menestyi edelleen kohtuullisen hyvin.

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

(1)


Pääkohdat heinä-syyskuu 2011 -jatkuvat toiminnot

Tekniikka&Talouden yhteistyö UIL:n kanssa päättyy vuoden 2012 alussa, mutta työ uuden kannattavan levikin rakentamiseksi etenee määrätietoisesti. Tilattavien lehtien mahdollinen 9%:n arvonlisävero johtaa hinnankorotuksiin. Uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Aarne Aktan. Aktan

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

(2)


Pääkohdat tammi-syyskuussa 2011 -jatkuvat toiminnot •

Talentum-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 15,3%. Ilman yritysostoja (Talentum Events) ja vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto kasvoi 1,7%.

Liiketulos (EBIT) ilman kertaluonteisia eriä € 0,7 milj. (€ 0,1 milj.)

Ilmoitustuotot kasvoivat 23,4%.

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler


Toimintaympäristö


Mediamainonnan muutokset Suomessa Euromäärän muutos-% 1-9/2011 •

Tammi-syyskuussa mediamainonta lisääntyi Suomessa 9,9%. 9 9%

Aikakauslehdissä mainonta lisääntyi 3,8%.

Toimipaikkailmoittelu lisääntyi tammi-syyskuussa 33,8%.

Verkkomediamainonta lisääntyi 27,5%.

Sanomalehdet kaupunki

6,3

Kaupunki- ja noutolehdet

6,1

Aikakauslehdet

3,8

Televisio

10,3

Radiomainonta

26,9

Ulk Ulkomainonta i t

16 1 16,1 Elokuva

-4,7 Verkkomainonta* Verkkomainonta -20

27 5 27,5 0

* Lukua parantaa uusien verkkomedioiden lisääminen seurantaan. Lähde: TNS Media Intelligence 27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

20

40


Mediamainonnan muutokset Ruotsissa Kruunumäärän muutos-% 1-9/2011 •

Tammi-syyskuussa mediamainonta kasvoi Ruotsissa yhteensä 10,6%. Ammattilehdissä mediamainonta kasvoi 12,8% ja yleisaikakauslehdissä 7,7%. Verkkomediamainonta kasvoi tammi-syyskuussa yy 8,8%. ,

Sanomalehdet kaupunki

3,7

Sanomalehdet maaseutu

5,6

Ammattilehdet

12,8

Yleisaikakauslehdet

7,7

Televisio

12

Radiomainonta

19,2

Ulkomainonta

10

Elokuva

10 5 10,5

Hakukonemainonta

17,9

Verkkomediamainonta

8,8 0

Lähde: Sveriges Mediebyråer 11

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

10

20

30


Talentumin mediamyynti yy ylitti y markkinakasvun Mainonnan euro euro-/kruunumäärän /kruunumäärän muutos muutos-%1-9/2011 %1 9/2011 •

Mainonta on sidoksissa yksityisen kulutuksen ja yleisen taloudellisen tilanteen kehitykseen, kehitykseen mutta Euroopan talouden epävarmuus ei toistaiseksi näyttäisi vaikuttaneen markkinaan. Talentumin mediamyynti kasvoi edelleen yleistä markkinakasvua enemmän. Talentumin T l t i kustannustoiminnan k t t i i liikevaihdosta kertyi Suomesta 58% ja loput 42% muista Pohjoismaista, pääosin Ruotsista.

99 9,9

Mediamainonta Suomi 3,8

Aikakauslehdet Suomi

25,3

Talentum mediamyynti Suomi 1 1-9 9 10,6

Mediamainonta Ruotsi*

12,8

Ammattilehdet Ruotsi*

13,5

Talentum mediamyynti Ruotsi 1-9* 0

5

10

15

* Muutosprosentti Ruotsissa laskettu alkuperäisvaluutan mukaan. Lähde: TNS Media Intelligence, Sveriges Mediebyråer

12

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

20

25

30


T l Talouskatsaus k t


T l Talouskatsaus k t


Konserni heinä-syyskuu 2011, M€ J tk Jatkuvat t toiminnot t i i t

Liikevaihto 70 58,9

60

51,1

50

Liikevaihto kasvoi 11,2% Q3:lla, kasvuun vaikuttivat ostetut (Events) toiminnot. Liiketulos oli -0 0,8 8 M€ M€, parannusta 0,8 M€ edelliseen vuoteen, ilman kertaluonteisia eriä tulos huononi -0,6 M€ edelliseen vuoteen. Liiketulos Q3 -4,9% liikevaihdosta (-11,3%)

40 30 20

14,1

15,6

10 0 7-9

1-9 2010

2011

Liiketulos 1,0

0,7

05 0,5 0,0 -0,5 -1 1,0 0

-0,8 , -1,17

-1,5 -1,6

-2,0 7-9

1-9 2010

15

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

2011


Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon muutos kolmannella kvartaalilla 2011 Orgaaninen kasvu +3,5% edelliseen vuoteen Valuuttakurssivaikutus V l tt k i ik t 46 kEur, eli merkitys pienentynyt vuoden ensimmäisestä puoliskosta Kustannusliiketoiminta Suomi: liikevaihto kasvoi 10% edelliseen vuoteen verrattuna. Ilmoitustuotot kasvoivat 30%, erityisesti toimipaikkailmoittelu menestyi hyvin. Kustannusliiketoiminta muut Pohjoismaat: vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto heikkeni 2%. 2% Ilmoitustuotot kasvoivat 9% edellisestä vuodesta, erityisesti toimipaikkailmoittelu menestyi hyvin. Kasvua hillitsi Talentum HR:n heikko myynti ti sekä kä onlineli että ttä lehtien tuotemainonnan odotettua heikompi kysyntä. Suoramarkkinointi: pieni kasvu edelliseen vuoteen verrattuna.

Jatkuvat toiminnot

kEur 16 000 14 000

13,9 m

13,4 m

12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0

Q3/2010 Pro Forma

Kust. toim.Suomi

Kust. toim. Suoramarkk. muut Pohjoismaat

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler 16

27.10.2011

Muut/elim.

Q3/2011 Pro Forma


Konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen muutos kolmannella kvartaalilla k artaalilla 2011 (ilman kertaluonteisia eriä) kEur Kustannusliiketoiminta Suomi: Suurin liiketuloksen kasvu (0,3 M€) on Suomen kustannustoiminnassa. Lehdet menestyivät hyvin, kirja ja kirjakoulutusliiketoiminnan kustannusohjelmat ovat loppuvuosipainotteiset. Kustannusliiketoiminta muut Pohjoismaat: Tulosta heikensivät odotettua heikompi myynti ja H1:ltä loppuvuodelle siirtyneet kehitysmenot.

Jatkuvat toiminnot

200

0

-200 -0,3 m

-400

-600 600 Suoramarkkinointi: myynnin kasvu näkyy tulosparannuksena.

-0,6 m

-800

-1 000

Q3/2010 Pro Forma

17

27.10.2011

Kust. toim. Suomi

Kust. toim. muut Pohjoismaat

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

Suoramarkk.

Muut/elim.

Q3/2011 Pro Forma


Konsernin vertailukelpoisen liikevaihdon kumulatiivinen muutos t 2011 Orgaaninen kasvu 1,7% edelliseen vuoteen Valuuttakurssivaikutus, 1 451 kEur Kustannusliiketoiminta Suomi: liikevaihto kasvoi 6% edelliseen vuoteen verrattuna. Ilmoitustuotot kasvoivat 25%, erityisesti toimipaikkailmoittelu menestyi hyvin. Kirja- ja lakikoulutusliiketoiminnan viime ii vuotta tt heikompi h ik i myynti heikensi kasvua. Kustannusliiketoiminta muut Pohjoismaat: vertailukelpoisin valuuttakurssein liikevaihto heikkeni 1%. Ilmoitustuotot kasvoivat 22% edellisestä vuodesta, erityisesti toimipaikkailmoittelu menestyi hyvin. Kasvua hillitsi Talentum HR:n heikko kehitys. Suoramarkkinointi: liikevaihto pieneni hieman edelliseen vuoteen verrattuna.

18

27.10.2011

kEur

Jatkuvat toiminnot

60 000 51,3 m

50,4 m

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Q1-Q3/2010 Pro Forma

Kust. toim. Suomi

Kust. toim. Suoramarkk. muut Pohjoismaat

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas KĂśhler

Muut/elim.

Q1-Q3/2011 Pro Forma


Konsernin vertailukelpoisen liiketuloksen kumulatiivinen muutos t 2011 (ilman kertaluonteisia eriä) Kustannusliiketoiminta Suomi: Suurin liiketuloksen k kasvu (1 (1,3 3 M€) on Suomen S kustannusliiketoiminnassa. Lehdet menestyivät hyvin, kirja- ja koulutusliiketoiminnan kustannusohjelmat j ovat loppuvuosipainotteiset. Kustannusliiketoiminta muut Pohjoismaat: tulosta heikensivät sekä heikompi myynti että kustannusrakenne. Talentum HR:n heikko menestys vaikutti negatiivisesti tuloskehitykseen. S Suoramarkkinointi: kki i i Tulosparannus kulusäästöjen kautta Muut/eliminoinnit -erän liiketuloksen muutos negatiivinen 0,5 M€, johtuu sekä edellisvuotta pienemmistä konserniveloituksista, että Oyj:n kulujen kasvusta.

19

27.10.2011

kEur

Jatkuvat toiminnot

2 000 1 800 1 600 1 400 1,1 m

1 200 1 000 800 600 400 200

01m 0,1

0

Q1-Q3/2010 Pro Forma

Kust. toim. Suomi

Kust. toim. muut Pohjoismaat

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

Suoramarkk.

Muut/elim.

Q1-Q3/2011 Pro Forma


Kustannusliiketoiminta S Suomi, i M€ Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 35 0 35,0

31,9

30,0

26,2

25,0

Kustannusliiketoiminta Suomen liikevaihto kasvoi 21,9 % tammi-syyskuussa ja oli 31,9 M€.

20,0 15,0 10,0

8,3

7,1

5,0

Liiketulos kasvoi tammi-syyskuussa ja oli 1,2 M€.

00 0,0 7-9

1-9 2010

Henkilöstö keskimäärin syyskuun lopussa 239 (31.12.2010: 210)

2011

Liiketulos 1,5

1,2

10 1,0 0,5 0,0 -0,2

-0,5 -0,5

-0,6

-1,0 7-9

1-9 2010

20

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

2011


Kustannusliiketoiminta muutt Pohjoismaat, P hj i t M€ Jatkuvat toiminnot

Liikevaihto 25 0 25,0

22,8 20,1

20,0

Kustannusliiketoiminta muut Pohjoismaat –segmentin liikevaihto kasvoi 13,3 % tammisyyskuussa ja oli 22,8 M€.

15,0 10,0 5,9

5,5

5,0 00 0,0

7-9

Valuuttakurssien muutokset kasvattivat liikevaihtoa 1,5 M€.

2010

2011

Liiketulos

Liiketulos kasvoi tammisyyskuussa ja oli 0,9 M€. Henkilöstö keskimäärin syyskuun lopussa 171 (31.12.2010: 152)

1-9

1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 -0,2 -0,4 -0,6

0,9

0,2 0,0

-0,3

7-9

1-9 2010

21

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

2011


Suoramarkkinointi, M€ Jatkuvat toiminnot

Suoramarkkinoinnin liikevaihto pieneni 1,4% tammisyyskuussa ja oli 6,7 M€. Liiketulos kasvoi tammi tammisyyskuussa ja oli 0,8 M€.

Liikevaihto 8,0 8 0 7,0 6,0 5,0 40 4,0 3,0 2,0 1,0 00 0,0

6,8

2,2

2,1

7-9

1-9 2010

Henkilöstö keskimäärin 310 syyskuun lopussa (31.12.2010: 327)

2011

Liiketulos 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0 30 0,30 0,20 0,10 0,00

0,8 0,7

0,3 0,2

7-9

1-9 2010

22

27.10.2011

6,7

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

2011


Liiketoiminnan tulos & rahavirta/osake (€) •

Tulos per osake kehittynyt tuloksen mukaan, koska ei muutoksia osakemäärässä.

Tulos per osake 0 02 0,02 0,01

0,01 0,00 -0,01 0 01 -0,02

-0,02

-0,03

Rahavirta per osake parantunut tuloskehityksen myötä.

-0,02

-0,03

-0,04 0 04 7-9

1-9

2010

2011

Liiketoiminnan rahavirta per osake 0

0,00 -0,02

-0,02

-0,04 -0,06 -0,08

-0,08

-0,10 -0,12

-0,11

7-9 2010 23

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

1-9 2011


Operatiivinen kassavirta tammi-syyskuu 2011 • •

Operatiivinen kassavirta -0,2 milj euroa ((-0,7 milj. 0 7 milj milj. euroa) Kassavirran parantuminen viime vuoteen verrattuna johtuu tuloksen parantumisesta ja nettokäyttöpääoman tt kä ttö ää muutoksesta.

Operatiivinen kassavirta 0 00 0,00 -0,2

-1,00

-0,7

-2,00 -3,00 -3,5

-4,00 -5,00 ,

-5,0 0

-6,00 7-9

1-9

2010

• •

Nettokäyttöpääoman muutos -1,6 milj. euroa (-0,1 milj. euroa) Nettokäyttöpääoman negatiivisuus johtuu velkoihin sisältyvistä tilausennakoista.

2011

Nettokäyttöpääoman muutos 0,00 -0,1 01

-0,50 0 50 -1,00 -1,50

-1,6

-2,00 -2,50 -3,00 -3,0

-3,50 -4,00 4,00

-3,6

7-9 24

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

2010

2011

1-9


Omavaraisuus- ja velkaantumisaste, % •

Konsernin omavaraisuusaste 52,6% (32,0%)

Omavaraisuusaste 60 %

52,6 %

50 % 40 %

35,2 %35,5 %

38,3 % 34,9 %

Q1

Q2

34,4 %

32,0 %

30 % 20 %

Konsernin velkaantumisaste 12,9% (92 5%) (92,5%)

10 % 0%

Voimassaolevat shekkitili- ja rahoituslimiitit yhteensä 34 milj. euroa kolmelle/neljälle k l ll / ljäll vuodelle d ll

2010

Q3

Q4

2011

Velkaantumisaste •

Lisäksi 30 milj. euron yritystodistusohjelma y y j Rahoituslimiiteistä ja yritystodistuksista käytössä 0,0 milj. euroa

100 %

92,5 %

80 % 60 %

70,9 % 61,6 % 58,6 %

58,0 % 46,7 %

40 % 20 %

12,9 %

0% Q1

Q2 2010

25

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

Q3 2011

Q4


Konsernitase ja henkilöstö syyskuu 2011 Konsernin korollinen vieras pääoma oli 4,2 milj. euroa (30.9.2010 16,1milj. euroa). Korolliset nettovelat li t 3,0 3 0 milj. ilj euroa olivat (30.9.2010 15,3 milj. euroa).

60

Taseen loppusumma 54,5 M€ (65,1 M€)

50

40 Liikearvo 35,2

30 Muut pitkä-aikaiset varat 18,3 Vaihto-omaisuus 1,1 Muut pitkäaikaiset Saamiset varat 5,5 10,2 Vaihto-omaisuus 1,1

10

9/2011

9/2010

1,1

1,2

Saamiset asiakkailta Muut lyhytaikaiset saamiset,  korottomat

11 5 11,5

12 7 12,7

0

0

Tarvittava käyttöpääoma

12,6

13,9

Ostovelat

11,7

13,1

Saadut ennakot

10,5

13,2

Vapautuva käyttöpääoma

22,2

26,3

N Nettokäyttöpääoma kä ö ää

‐9,7 97

‐12,4 12 4

Vaihto‐omaisuus Oma pääoma 23,1

20

Nettokäyttöpääoma M€

Saadut ennakot 10,5

Pitkäaikaiset velat 5,0 Lyhytaikaiset velat 4,1

760 740

Saamiset 11,5

700 680

0

1-9/2011

720 Ostovelat 11,7

Rahavarat 1,2

1-9/2010

744 696

707

660

Vastaavaa

Vastattavaa

H kilö tö k Henkilöstö keskimäärin ki ää i *) Events hankittiin 9/2010

26

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

FY2010


O k k ht i Osakekohtainen oma pääoma ää jja markkina-arvo kki

Osakekohtainen oma pääoma (€) 0,600

Osakekannan markkina-arvo (M€) 100

0 53 0,53

86,4

90

0,500

82,0

80 0 38 0,38

0 400 0,400

0,40

68,0

70 60

0,300

50 40

0,200

30 20

0 100 0,100

10 0,000

0 Q3/2011

27

27.10.2011

Q3/2010

FY 2010

Q3/2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler

Q3/2010

FY2010


N채kym채t

28


Talentumin ja toimialan näkymät 2011 •

Talentumin asiakkaiden toiminnan aktiivisuus kasvoi vuoden 2010 aikana, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2011 aikana. Talentumissa tämä näkyi parantuneina myyntilukuina sekä Suomessa että Ruotsissa. Ruotsissa

Talentum pitää koko vuoden näkymät ennallaan ja arvioi, että vuonna 2011 sen liikevaihto kasvaa ja liiketulos paranee paranee.

Sverige Bygger ja Norge Bygges –yhtiöiden myynti vaikuttaa konsernin liikevaihtoa vähentävästi vuositasolla noin 3,6 miljoonaa j euroa. Konsernin loppuvuoden liiketulokseen kaupalla ei ole merkittävää vaikutusta kaupasta saatavan myyntivoiton € 7,2 milj. lisäksi.

27.10.2011

Talentum / varatoimitusjohtaja Lasse Rosengren, talousjohtaja Niclas Köhler


Autamme ammattilaisia menestym채채n y .

Talentum Oyj Annankatu 34-36 B 00100 Helsinki Puhelin 020 442 40 www.talentum.com

Talentum osavuosikatsaus Q3 2011  

Talentum osavuosikatsaus Q3 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you