Page 1

talentumshop.fi

2/2014

Mervi Rauhala, Tarja VikstrĂśm:

Vaikuta tarinoilla bisneksessä s. 14


Talentum Media Oy Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki Asiakaspalvelu p. 020 442 4100 kirjatilaus@talentum.fi lakikoulutus@talentum.fi Yritysmyynti Jukka Kostet, jälleenmyyjät p. 040 342 4712 Miguel Rosenström p. 040 342 4715 Lotta Saunamäki p. 040 661 4722 Antti-Jussi Suominen, oppilaitokset p. 040 342 4769 Marjut Ylönen p. 040 350 1375 Veli-Pekka Matilainen, myynti- ja markkinointijohtaja, p. 040 342 4773 Kirja- ja koulutus­liiketoiminta Lasse Rosengren, johtaja Sähköpostit: etunimi.sukunimi@talentum.fi

Tilaa kirjoja • talentumshop.fi • kirjatilaus@talentum.fi • p. 020 442 4100 Myös hyvin varustetuista kirjakaupoista. Julkaisija: Talentum Media Oy, Itämerenkatu 23, 00180 Helsinki Painopaikka: Punamusta Oy, Joensuu Osoitelähde: Talentum Media Oy:n asiakasrekisteri ja Fonecta Kohdistamiskone B2B. Kannen kuva: Antti Mannermaa Ulkoasu: Riikka Rajapuro

Parhaat asiantuntijat, laajin tuoteperhe Syksy on aina vilkasta aikaa kirjamaailmassa. Tänä vuonna Talentumin kirjasyksyn kattaus on laveampi kuin koskaan. Loppukeväästä toteutunut liiketoimintakauppa, jolla hankimme Sanoma Pron B2B-liiketoiminnan, on tuonut mukanaan koko joukon uusia mielenkiintoisia tuotteita ja palveluita sekä arvostettuja asiantuntijoita. Vahvistimme asemaamme erityisesti juridiikan, verotuksen ja taloushallinnon alueilla, esimiestyötä ja muuta liike-elämän kirjallisuutta unohtamatta. Ammattitiedon kustantamisen markkinajohtajana tarjoamme nyt kodin entistäkin suuremmalle joukolle Suomen parhaita kirjailijoita ja kouluttajia – ja välitämme heidän osaamisensa asiakkaillemme yhä tehokkaammin. Laajentunut kustannusohjelmamme käsittää vuonna 2014 pitkälti toistasataa nimikettä. Voit aina luottaa painettuun sanaan, mutta uudet digitaaliset Talentum Fokus- ja Verkkokirjahylly-palvelut monipuolistavat merkittävästi myös sähköistä tarjontaamme. Löydät jatkossa tarvitsemasi ammattitiedon aiempaakin ajantasaisempana ja aina sinulle sopivassa kanavassa. Tämän luettelon sivuilta löydät Suomen laajimman valikoiman työssäsi tarvitsemaasi tietoa. Tervetuloa uudet yhteistyökumppanit! Lasse Rosengren johtaja, kirjaliiketoiminta

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

2

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


Sisältö Esimiestyö ja HR 4 Johtaminen11 Liiketoiminnan kehittäminen 12 Itsensä kehittäminen 16 Markkinointi, myynti, viestintä 19 Sijoittaminen20 Rahoitus ja vakuudet 23 Yritykset ja yhteisöt 25 Työoikeus26 Verotus30 Ympäristö ja asuminen 33 Rikos- ja prosessioikeus 34 Fiducia37 Muu juridinen kirjallisuus 38 Suomen Laki 40 Finlands Lag 41 Suomenlaki.com42 Talentum Fokus 44

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

3


ESIMIESTYÖ JA HR

Päivi Kupiaksen ydinosaamista on oppimista ja kehittymistä tukevan työskentelyn ja vuorovaikutuksen luominen, vahvistaminen ja ylläpitäminen. Hän on perehtynyt oppimiseen ja sen edistämiseen sekä yksilö-, ryhmä- että organisaatiotasoilla. Päivi on toiminut erilaisissa koulutus-, valmennus-, ohjaus- ja kehittämistehtävissä yli 20 vuoden ajan, joista yli kymmenen vuotta yrittäjänä. Hän valmentaa ja ohjaa Tevere Oy:ssä työnohjaajia, coacheja, mentoreita, fasilitoijia, valmentavia esimiehiä, kouluttajia sekä perehdyttäjiä. Päivi on kirjoittanut yksin tai yhdessä työryhmien kanssa lukuisia oppimisen edistämistä käsitteleviä kirjoja. Matti Salo on kokenut työnohjaaja, coach ja esimiesten kouluttaja. Hän on työskennellyt yli kymmenen vuotta perustamassaan yrityksessä, Advertor Oy:ssä. Matti on ollut käynnistämässä monia työhyvinvointi-, mentorointi- ja ikäjohtamishankkeita sekä yrityksissä että julkisella sektorilla. Hän on työssään kehittänyt menetelmiä kokeneiden osaajien hiljaisen tiedon ja intuition esille saamiseksi mentorointia ja coachingia hyödyntäen. Matti kuuluu Suomessa uranuurtajiin ns. tietoisuustaitojen tuomisessa työelämään johtamisen ja työhyvinvoinnin tueksi.

4

Päivi Kupias, Matti Salo

Mentorointi 4.0

Mentorointi kasvattaa jatkuvasti merkitystään yritysten sisäisen kehittämisen työkaluna ja tukee esimiehen työtä osaamisen kehittäjänä. Kirja luo kattavan kuvan mentoroinnista ja siitä, miksi ja miten mentorointia kannattaa järjestää yritysten kehittämisen välineenä ja miten sekä organisaatio että yksilö saavat mentoroinnista suurimman hyödyn irti. Kirja vastaa muun muassa kysymyksiin siitä, miten mentorointia kannattaa organisoida, miten toimimalla mentorit ja aktorit saavat mentoroinnista parhaimman hyödyn ja miten mentorointia kannattaisi kehittää erilaisissa organisaatioissa. Ilm. elokuu 2014, n. 180 sivua, 42 € ISBN 978-952-14-2315-4

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


ESIMIESTYÖ JA HR

Helka Pirinen

Esimies muutoksen johtajana Esimiehen roolina muutoksessa on rakentaa omalla johtamisellaan selkeyttä ja turvallisuutta muutostilanteeseen ja ennakoivuutta työyhteisöön. Teoksessa keskitytään siihen, miten esimies voi yksinkertaistaa muutoksen käytännön tekemisen tasolle. Teos auttaa esimiestä tunnistamaan omat ja alaistensa toimintatavat erilaisissa muutostilanteissa ja valitsemaan kuhunkin tilanteeseen sopivimman lähestymistavan. Teos toimii jokaisen esimiehen muutosoppaana jatkuvasti muuttuvassa ja uudistuvassa työelämässä. Se tarjoaa esimiehelle konkreettisia ja selkeitä vinkkejä sekä työkaluja muutostilanteissa toimimiseen ja muutoksesta viestimiseen. Ilm. syyskuu 2014, n. 160 sivua, 45 € ISBN 978-952-14-2317-8

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

5


ESIMIESTYÖ JA HR

ll a ll e väkiva tuu yli a s s e ti s Suo m a ll e a l ä h u n e t ai s tekijä 0 työn 100 00 in ta sa . vuosit asvus k n o rä ja m ä ä

Satu Rantaeskola, Jari Hyyti, Jaakko Kauppila, Mari Koskelainen

Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä Haastavat asiakastilanteet – väkivalta työssä on organisaatio- ja työntekijätasolle suunnattu käytännönläheinen teos. Kirja on tarkoitettu työntekijöiden tueksi valmistauduttaessa haastavan asiakkaan kohtaamiseen. Teoksessa kerrotaan miten riskejä sisältävään asiakastilanteeseen voi varautua ennakolta, mitä asioita asiakastilanteessa kannattaa havainnoida, miten asiakkaan käyttäytymistä voi ennakoida ja miten asiakkaan vaarallisuutta voi arvioida. Teoksessa kerrotaan myös miten ongelmallista tilannetta voi pyrkiä ohjaamaan sen jo käynnistyttyä, mitä tilanteesta voi oppia ja kuinka siitä voi toipua. Haastava tai uhkaava työtilanne on myös työturvallisuus- ja työsuojeluasia. Siksi teoksessa käsitellään työturvallisuuslainsäädäntöä, lainsäädännön säätelemiä vastuukysymyksiä sekä käytettävissä olevia juridisia puuttumiskeinoja. Hankalan asiakkaan kohtaaminen sisältää samanlaisia piirteitä työpaikasta riippumatta. Teoksen kirjoittajat ovat Poliisiammattikorkeakoulun opettajia. Satu Rantaeskola on juristi, Jari Hyyti, Jaakko Kauppila ja Mari Koskelainen ovat psykologeja. Joulukuu, n. 200 s., 49 €, ISBN 978-952-14-2294-2

6

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


ESIMIESTYÖ JA HR

se n koteok os k i s s a Kl ai n et t u p u udi st Pekka Järvinen

Esimiestyö ongelmatilanteissa Kiire, jatkuvat muutokset, kasvaneet tehokkuusvaatimukset ja paineet lisääntyvään tiimityöskentelyyn näkyvät nykyisin työpaikoilla yhteistyöongelmina. Kirja opastaa esimiestä ennakoimaan, käsittelemään ja ratkaisemaan työpaikan ristiriita- ja ongelmatilanteita käytännönläheisesti. Kirjan lukuisat esimerkit kertovat mm. kehityskeskustelujen kehittämisestä, irtisanomisista, alkoholiongelmasta, esimiehen antamasta palautteesta ja hänen epäonnistuneista roolimuutoksistaan, tunnejohtamisesta sekä avioparin tuomista jännitteistä työpaikalla. Teos sisältää organisaatiopsykologin ohjeet konfliktitilanteiden työstämiseen ja laukaisuun. Ilm. syyskuu 2014, 8., uud. p., n. 200 sivua, 48 € ISBN 978-952-14-2316-1

Organisaatiopsykologi, psykologian lisensiaatti, ryhmäpsykoanalyytikko ja teologian maisteri ­Pekka Järvinen on arvostettu ja pidetty kouluttaja ja kirjailija. Hän työskentelee yksityisenä konsulttina Organisaatiokonsultointi Praxis Oy:ssä. Järvisellä on pitkä käytännön kokemus yritysten ja julkisen hallinnon esimiesten ja työyhteisöjen koulutuksesta sekä konsultoinnista erilaisissa muutos-, kehittämis- ja konfliktitilanteissa. Pekka Järvisen kirjat ovat esimiestyön bestsellereitä, joita on myyty yhteensä yli 70 000 kappaletta.

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

7


ESIMIESTYÖ JA HR

Pekka T. Järvinen, Jukka Rantala, Petri Ruotsalainen

Markus Neuvonen

Teos esittää käytännönläheisen ja systemaattisen tavan parantaa ihmisten ja toimintojen suorituskykyä. Siinä kerrotaan, miten esimiehet johtavat ketterästi vastuualuettaan kohti tavoitteita ja parempia tuloksia modernissa organisaatiossa.

Kirjassa tutustutaan syvällisesti ihmismielen toimintaan: kuinka intuitio ja järki toimivat sekä mikä rooli persoonallisuudella ja tunteilla on päätöksenteossa.

Johda suoritusta

Päätä viisaasti

Kirja tarjoaa esimiehille ja muille avainhenkilöille konkreettisia työkaluja vastuualueensa suorituksen johtamisen nostamiseksi uudelle tasolle. Se sopii myös HR:n työvälineeksi. Ilm. lokakuu 2014, n. 200 sivua, 48 € ISBN 978-952-14-2319-2

Kirjan avulla voi oppia erilaisia ajattelutekniikoita sekä keinoja, joilla säilyttää viisas ajattelu kun paine vääriin päätöksiin on kovimmillaan. Kirja sisältää työkaluja nopeaan intuitiiviseen päätöksentekoon ja auttaa ymmärtämään, milloin on hyvä jättää ajattelu tyystin sikseen ja tukeutua valmiisiin sääntöihin. Kirjassa on monia harjoituksia ja esimerkkejä, joilla voi kehittää kykyään viisaaseen päätöksentekoon entisestään. Ilm. marraskuu 2014, n. 200 sivua, 45 € ISBN 978-952-14-2318-5

8

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


ESIMIESTYÖ JA HR

Leni Grünbaum, Marjo-Riitta Ristikangas

Tiimin valmentaminen

Miten rakennat valmentavaa organisaatiokulttuuria? Teos sisältää systeemisen tiimimallin ja valmentavan organisaatiokulttuurin rakentamisen peruspalikat. Systeeminen tiimimalli syventää esimiehen positioajattelua luomalla laajempaa kuvaa tiimistä, systeemistä ja tiimin asemasta organisaatiossa. Fokus laajenee esimiehestä johtoryhmän jäseniin, HR:ään ja organisaation muutosagentteihin. Lisäksi huomioidaan tiimin sidosryhmät, kuten erilaiset alihankkijat ja työryhmät, joiden kanssa tiimi työskentelee verkostoituneesti organisaation sisällä ja organisaatiorajojen yli. Kirjassa esitellään organisaation kehittämisen porrasmalli ja runsaasti työkaluja sen edistämiseksi, joiden avulla HR ja valmentamisesta innostuneet organisaation edustajat voivat kehittää organisaatiokulttuuria. Ilm. marraskuu 2014, n. 200 sivua, 45 € ISBN 978-952-14-2320-8

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Leni Grünbaum (oikealla) on kauppatieteiden maisteri, toiminnallisten menetelmien osaaja (TRO) sekä sertifioitu coach (ACC). Lenillä on 15 vuoden kokemus asiantuntijana ja esimiehenä kansainvälisessä ympäristössä. Hänen valmennustyössään korostuvat systeeminen ajattelu, ratkaisukeskeinen työtapa, kokemuksellinen oppiminen sekä neurotieteen sovellukset. Marjo-Riitta Ristikangas (vasemmalla) on VTM, organisaatio- ja sosiaalipsykologi, TH, toiminnallisten menetelmien erityisasiantuntija (psykodraamaohjaaja) sekä sertifioitu coach (ACC). Marjo-Riitalla on vuosien kokemus johtajuuden, esimiestyön ja työyhteisöjen innovatiivisesta kehittämisestä. Marjo-Riitta on perheyritys BoMentis Oy:n yksi omistajista sekä Coaching House Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

9


ESIMIESTYÖ JA HR

le ositul p pu su i u h a Jatko alle! so p pa e i m i s e

Tapio Aaltonen, Harri Hietala, Keijo Kaivanto

Esimiehen taskukirja 2

Seuraavat sata vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin Esimiehen taskukirja 2 on käytännöllinen pikaopas kaikille esimiehille. Kirjassa annetaan ­vastaukset sataan yleiseen kysymykseen ja tilanteeseen, jotka vaativat esimiehiltä nopeaa reagointia arjen työelämässä. Vastauksissa otetaan huomioon sekä työoikeudelliset että HR:n näkökulmat, mutta ratkaisu on aina yksi käytännönläheinen kokonaisvastaus. Pokkarin kokoinen opas on helppo pitää mukana koko ajan! Ilm. joulukuu 2014, n. 200 sivua, 39 €, ISBN 978-952-14-2271-3

10

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


JOHTAMINEN

Kati Järvinen

Työn mielekkyyden johtaminen Käytännön opas Organisaatiokulttuurista voi kehittää todellisen kilpailutekijän työn mielekkyyttä johtamalla. Kun asennoituminen työhön muuttuu yksilötasolla myönteisemmäksi, laajenee työryhmiin ja vakiintuu yrityskulttuuriksi, saavutetaan aivan uudenlainen tuottavuuden taso. Työn mielekkyyden johtaminen opastaa johtotehtävissä toimivia ja organisaation kehittäjiä näkemään roolinsa uudessa valossa ja antaa konkreettisia työvälineitä. Kirja auttaa luomaan menestyvän organisaation hiomalla työntekijöistä työelämän timantteja, jotka loistavat työssään ja mahdollistavat työn mielekkyyden myös muille. Ilm. lokakuu 2014, n. 300 sivua, 67 €, ISBN 978-952-14-2110-5

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Kati Järvinen on kansainvälisesti sertifioitu ammatticoach (PCC) sekä kokenut coachingkouluttaja. Hänellä on laaja ja kansainvälinen kokemus johtamisen ja henkilöstön kehittämistehtävistä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Hänen erikoisalaansa on uracoaching ja työmenestysvalmennus. Kati on aiemmin julkaissut kirjan Mielekäs työ – uuden ajan uraopas (2012).

11


LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

1

2 3

1. Toni-Matti Karjalainen (Taiteen tohtori, KTM) toimii poikkitieteellisen IDBM-ohjelman tutkimuspäällikkönä Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa ja luennoi monissa muissa yliopistoissa, kouluissa ja yrityksissä ympäri maailmaa. 3. Miikka Lehtonen (KTT, VTK) on juuri väitellyt Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulusta tiedon visualisoinnista ja toimii projektipäällikkönä IDBM-ohjelman FLUID-projektissa. 2. FM Jani Niipola on tietokirjailija ja viestintätoimiston luova johtaja. Niipola on toiminut ollut toimittajana Italiassa ja USA:ssa ja kirjoittanut muun muassa tietokirjat: Pelisukupolvi – suomalaisen peliteollisuuden menestystarina ja Vapaa tyyli – miehen pukeutumissäännöt ja kuinka niitä rikotaan.

1. Toni-Matti Karjalainen, Doctor of Arts, and M.Sc. (Econ.), is Research Director of the multi-disciplinary IDBM Program at the Aalto University School of Economics and lectures in several universities, schools and companies all over the world. His publication list comprises over one hundred academic articles covering a wide range of different topics from design management to heavy metal music. 3. Miikka Lehtonen (D.Sc. (Econ.), B.Soc.Sc.) s an expert on visualizing knowledge at the Aalto University School of Business and managing IDBM’s FLUID research project on music and game industries. Miikka has edited two books dealing with Japan and worked in Denmark, the US, and Japan. He is an avid Rilakkuma enthusiast. 2. Jani Niipola (M.Sc.) is a creative director at a Helsinkibased PR agency and a writer. Niipola has been working for several years as a writer-at-large for Finnish media in Italy and the US. He has written several books, among them a book on the Finnish game industry called Generation Game – a Finnish success story from Max Payne to Angry Birds.

12

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Toni-Matti Karjalainen, Miikka Lehtonen, Jani Niipola

Toni-Matti Karjalainen, Miikka Lehtonen, Jani Niipola

Tarinoita suomalaisesta peli- ja musiikkiviennistä

Stories on successful game development and music export

Kirja tarkastelee suomalaisen peli- ja musiikkialan toimintatapoja, liiketoimintamalleja ja verkostoja erityisesti Japaniin ja Yhdysvaltoihin suuntautuvien vientitoimien näkökulmista. Kirja tarjoaa erittäin mielenkiintoisen ja ajankohtaisen katsauksen suomalaisten luovien alojen toimintaan sekä runsaasti käytännön vinkkejä oikean strategian ja sopivien partnereiden löytämiseen. Esimerkkeinä käytetään niin ensimmäisiä vientiaskeleitaan ottavia pieniä toimijoita kuin jo kannuksensa ansainneita kansainvälisiä yrityksiä.

The book presents cases from the Finnish game and music industry; how a small Nordic nation has managed to build successful stories on the highly competitive US and Japanese markets. The illustrative examples and compelling case studies shed light on ecosystems, business models, networking, as well as different export adventures – ranging from nascent startups to global superstars.

Pelisilmää, sävelkorvaa

Tämä FLUID-tutkimusprojektiin nojaava yleistajuinen kirja peli- ja musiikkialoista, luo kuvaa Suomesta luovuuden ja innovaatioiden syntysijana. Ilm. syyskuu 2014, noin 250 sivua, 67 € | ISBN 978-952-14-2269-0

The Playing Finn

This book is the first in the world to shed light on the Finnish music and game industry in English, and it offers a unique vantage point that goes beyond Sibelius and Angry Birds. Most importantly, it reveals the importance of collective success: whether it is about leveraging Finnish game design competences or building a peculiar Finnish brand by exporting music, the Finnish success stories are built on well-founded and open collaboration with a ‘no one is left behind’ mentality. Ilm. lokakuu 2014, noin 250 sivua, 67 € | ISBN 978-952-14-2267-6

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

13


LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN FM Mervi Rauhala (oikealla) on oppimisen asiantuntija, jolla on useiden vuosien kokemus organisaatioiden kehittämisestä, kouluttamisesta ja erilaisten sisältöjen tuottamisesta. Erityisesti digiratkaisut ja sosiaalinen media ovat lähellä hänen sydäntään. Rauhala työskentelee kehittämis- ja kouluttamistehtävissä Markkinointi-instituutissa FM Tarja Vikström (vasemmalla) työskentelee Markkinointi-instituutissa kehityspäällikkönä osaamisen kehittämisen projekteissa. Vikströmillä on usean vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä ja laatutyöstä. Vapaa-ajallaan hän valmistelee väitöskirjaa viihdekirjallisuudesta.

Mervi Rauhala, Tarja Vikström

Storytelling työkaluna

Vaikuta tarinoilla bisneksessä Storytelling eli tarinankerronta on monikäyttöinen työelämän taito ja työkalu. Sovelluskohteita löytyy loputtomiin paremmasta ideointipalaverista sisältömarkkinointiin ja brändinrakentamiseen, sijoittajien vakuuttamisesta kouluttamiseen ja tuotekehitykseen. Tämä kirja tutustuttaa sinut tarinoiden voimaan ja auttaa sinua tulemaan tietoiseksi tarinankertojaksi. Opit hyödyntämään tarinoiden voimaa tavoitteellisesti työssäsi. Jos tuskailet, ettei sinulla tai yritykselläsi ole kiinnostavia tarinoita, huolesi on turha! Kirjasta löydät esimerkkejä, työkaluja ja ideoita, joita voit soveltaa moneen tarkoitukseen. Opit tunnistamaan ja löytämään oman tarinapääomasi, josta ammennat yrityksesi tarinat. Jos sinun täytyy työssäsi vaikuttaa ihmisiin, tämä on kirjasi! Ilm. syyskuu 2014, noin 250 sivua, 65 € | ISBN 978-952-14-2113-6

Koulutus aiheesta! Lisätiedot talentumevents.fi 14

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMINEN

Richard Susskind

Juristin huominen

Johdatus tulevaisuuteesi (Tomorrow’s Lawyers: An Introduction to Your Future) Juridinen ala käy läpi radikaalia muutosta. Lakipalveluiden tulevaisuus pitää sisällään mm. ­virtuaalisia tuomioistuimia, verkossa toimivia globaaleja yrityksiä, tuotteistettuja palveluita ja ulkoistamisia. Lakimarkkinat vapautetaan ja lakimiehille syntyy uusia työpaikkoja ja uusia työnantajia. Juristin huominen on opas tähän tulevaisuuteen ja sopii nuorille ja aloitteleville lakimiehille sekä kaikille, jotka haluavat olla kehittämässä oikeudellista kenttää. Se tarjoaa käytännön ohjeita niille, jotka aikovat luoda uraa tai perustaa yrityksiä oikeusalalla.

Brittiläinen professori, kirjailija ja puhuja Richard Susskind, OBE, on tunnettu juristien tulevaisuutta ennakoivista ja lakialan murrosta käsittelevistä kirjoistaan. Hän on IT-oikeuden pioneeri ja toiminut neuvonantajana mm. poliitikoille ja yrityksille.

Ilm. lokakuu 2014, noin 200 sivua, 45 € ISBN 978-952-14-2224-9 Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

15


ITSENSÄ KEHITTÄMINEN

Antti-Juhani Wihuri Johdon ja työyhteisöjen valmentaja ja mindfulnessohjaaja, OTL Antti-Juhani Wihuri on johtavia tietoisen läsnäolon työelämään soveltamisen asiantuntijoita. Ennen kymmenvuotista valmentajakokemustaan hän toimi pitkään juridiikan ja koulutusalan asiantuntija- ja johtotehtävissä. Hänen bloginsa on Suomen eniten luettuja tietoista läsnäoloa työelämässä käsitteleviä blogeja.

Mindfulness työssä

Tietoinen läsnäolo vapauttaa onnistumaan Suuret kansainväliset yritykset kuten Google ja Intel ovat jo ottaneet käyttöön tietoisen läsnäolon. Idän viisaudesta ammentavilla yksinkertaisilla harjoituksilla voi saavuttaa keskittyneen mielentilan, joka tuottaa rennon tuloksekasta toimintaa ja hyvinvoivia työyhteisöjä. Kirja tarjoaa inspiraatiota, esimerkkejä ja tutkittua tietoa näiden taitojen hyödyntämiseksi työelämässä. Työntekijänä ja esimiehenä löydät helposti sovellettavia vinkkejä ja harjoituksia. Organisaation kehittäjänä pääset tarkastelemaan, miten näiden taitojen systemaattinen kehittäminen vie kohti hyvää työelämää ja onnistumista vaativassa työympäristössä. Ilm. syyskuu 2014, noin 200 sivua, 45 € | ISBN 978-952-14-2126-6

Koulutus aiheesta! Lisätiedot talentumevents.fi

16

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


ITSENSÄ KEHITTÄMINEN

Ari Riabacke, Mona Riabacke

Päätöksenteko

Uskalla tehdä toisin (Beslutspyramiden: stegen till klokare beslut) Miten voi olla, että monet meistä käyttävät enemmän aikaa ja vaivaa esimerkiksi sähköyhtiön valintaan kuin elämänkumppanin valintaan? Miten päätöksenteko toimii, ja miten sen voisi tehdä paremmin?

Ari ja Mona Riabacke ovat päätöksentekoon erikoistuneita tohtoreita. Kirjassa he kertovat, mikä päätöksentekoomme vaikuttaa, ja auttavat meitä tekemään viisaampia päätöksiä ja sitä kautta saavuttamaan haluamamme bisneksessä ja elämässä.

Teemme päivittäin 2 500–10 000 päätöstä ja valintaa eikä meillä ole koskaan ollut yhtä paljon vaihtoehtoja kuin nyt. Kuitenkaan aivomme eivät ole kivikauden jälkeen paljon kehittyneet. Kirja kertoo, mikä vaikuttaa päätöksentekoomme, ja auttaa meitä tekemään viisaampia päätöksiä ja sitä kautta saavuttamaan haluamamme bisneksessä ja elämässä. Ilm. joulukuu 2014, noin 200 sivua, 39 € ISBN 978-952-14-2260-7

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

17


ITSENSÄ KEHITTÄMINEN

Tiina Torppa Tiina Torppa on työskennellyt toimittajana sekä viestinnän ja kirjoittamisen kouluttajana vuodesta 2003. Sitä ennen hän toimi tiedottajana ja viestintäkonsulttina. Hänen aiempia julkaisujaan ovat ovat Moskovan ravintolaopas, Erossa ja Elossa, Murha naisen käsin ja Yksin työskentelevän opas.

Työssään kirjoittavan opas Työssään kirjoittavan opas antaa selkeitä ja käytännöllisiä ohjeita tekstilajeittain sekä perinteiseen että verkkokirjoittamiseen. Hyvät vinkit rakenteeseen, kieleen ja tärkeisiin elementteihin, kuten otsikoihin, keventävät kirjoittajan työtaakkaa. Kirja esittelee myös vaikuttamisen keinoja ja ottaa kantaa hankaliin kirjoittamisen tilanteisiin, esimerkiksi kielteisistä asioista tiedottamiseen. Havainnollisesta oppaasta löydät helposti tarvitsemasi. Kokenut viestinnän kouluttaja on poiminut esimerkkinsä käytännön työelämästä. Kirjoittamiseen ei tarvita mystiikkaa, inspiraatiota tai synnynnäistä lahjakkuutta vaan oikeaa asennetta ja vähän osviittaa tekstilajin rakenteesta. Ilm. marraskuu 2014, noin 200 sivua, 39 €, ISBN 978-952-14-2279-9

18

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


MARKKINOINTI, MYYNTI, VIESTINTÄ

Paula Paloranta

Markkinoinnin etiikka käytännössä Kirja käsittelee markkinoinnin hyvää tapaa, hyvää liiketapaa ja markkinoinnin uusia muotoja. Teoksessa kerrotaan, millä perusteella mainoksia arvioidaan ja mitä on otettava huomioon, kun mainosta suunnitellaan. Kirjassa esitellään kaikki mainonnan eettisen neuvoston olennaiset lausunnot mainoskuvineen. Teoksessa käsitellään muun muassa lapsille sopimatonta markkinointia, syrjiviä mainoksia ja väkivallan kuvaamista mainoksissa. Kirjassa on runsaasti myös muiden markkinoinnin itsesääntelytoimielinten ratkaisuja sekä markkinaoikeuden viimeaikaisia päätöksiä.

Oikeustieteen lisensiaatti, varatuomari Paula Paloranta on toiminut pitkään Keskuskauppakamarin liiketapalautakunnan ja mainonnan eettisen neuvoston pääsihteerinä. Lisäksi hän on Lääkemarkkinoinnin valvontakunnan varapuheenjohtaja ja markkinaoikeuden asiantuntijajäsen.

Kirjassa käsitellään myös tiettyjen yksittäisten toimialojen (lääkkeet, alkoholi, tupakka, kosmetiikka ja autot) markkinointisäännöksiä. Alkoholilain uudet markkinointisäännökset on kuvattu yksityiskohtaisesti esimerkkien avulla. Lisäksi kirjassa kuvataan markkinoinnin valvontajärjestelmät eri toimialoilla ja kerrotaan uusista markkinointimahdollisuuksista muuttuneen mediaympäristön myötä. Ilm. syyskuu 2014, noin 250 sivua, 88 € | ISBN 978-952-14-2233-1 Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

19


SIJOITTAMINEN

Mika Hyttinen

Vaurastu kuin Warren Buffett Ekonomisti Mika Hyttinen on intohimoinen päätoiminen osakesijoittaja ja pitkäaikaissäästämisen asiantuntija. Hänen yrityksensä Tinpien tavoitteena on kouluttaa ja valistaa suomalaisia sijoittajia luopumaan ajoittamisesta ja auttaa heitä vaurastumaan – Warren Buffettin opein.

Buffett muutti miljoonan miljardiksi, sinä voit kasvattaa tonnin miljoonaksi! Warren Buffett on miljardööri ja lähihistorian ylivoimaisesti menestynein sijoittaja. Mikä on hänen salaisuutensa? Vastaus löytyy poikkeavasta riskinäkemyksestä: riski ei pienene hajauttamalla, vaan päinvastoin hajautus lisää riskiä. Älä siis pelaa osakepeliä muita sijoittajia vastaan, vaan vaurastu kuin Warren Buffett ostamalla ja pitämällä maailman parhaita bisneksiä. Kirjassa esitetään Buffettin sijoitusfilosofiaa ja sijoittajauraa, jututetaan menestyneitä suomalaisia salkunhoitajia ja etsitään uusia menestyskohteita. Lue, mitä yhteistä Warren Buffettilla on esimerkiksi Svenska Handelsbankenin isän, Jan Wallanderin, kanssa. Ilm. lokakuu 2014, noin 250 sivua, 45 € ISBN 978-952-14-2274-4

20

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


SIJOITTAMINEN

vinkkiä

ihistely

”Tässä

Emilia Kullas, Ninni Myllyoja

Nainen ja rikastumisen taito Rahako ei tee onnelliseksi? Kyllä tekee. Riittävästi rahaa pitää naisen mielenterveyden ja parisuhteen kunnossa. Myös omalla työllään voi rikastua; talouskasvusta on naiselle iloa. Tässä kirjassa tarjoamme kolme erilaista tapaa vaurastua, jopa rikastua. Neuvomme alkuun sijoittamisessa ja annamme askelmerkit, miten edetä, jos omaisuutta on jo jonkin verran. Aika on rahaa. Opit hoitamaan omat rahasi sitä paremmin, mitä aiemmin aloitat. Miksi vitkastelisit, kun voit tehdä jotain jo tänään? Ilm. marraskuu 2014, noin 200 sivua, 45 € ISBN 978-952-14-2263-8

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

np le yhtää ssa ei o

.”

kirja

Ninni Myllyoja (oikealla) on taloustoimittaja ja työskentelee Talouselämä- ja Fakta-lehden ­uutispäällikkönä. Myllyoja harrastaa pörssikurssien seuraamista ja lukee tilinpäätöksiä kuntosalilla crosstrainerilla vispatessaan. Hän kannattaa kansankapitalismia ja sijoittaa omat säästönsä itse. Emilia Kullas on taloustoimittaja ja työskentelee Talouselämä-lehdessä uutispäällikkönä. Kullas rakastaa selata rahastoraportteja ja vertailla rahastoja toisiinsa. Sijoittajana hän uskoo tehokkaisiin markkinoihin ja indeksien voimaan. Downshiftauksen hehkutus saa hänet näkemään punaista.

21


SIJOITTAMINEN

Seppo Saario

yin n myyd s e j o k i en a so pa Kaikki inen sijoitu la s uo m a Kim Lindström, Tom Lindström

Miten sijoitan pörssiosakkeisiin

Onnistu osakemarkkinoilla -pokkari

Teos antaa lukijalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla kokonaiskuvan sijoittamisesta pörssiosakkeisiin: miten sijoituskohteet kannattaa valita ja mihin sijoittajan tulee kiinnittää huomiota pyrkiessään todella ansaitsemaan pörssiosakkeilla. Kirja tarjoaa erilaisia sijoitusstrategioita, jotka auttavat löytämään itselleen parhaan tavan osallistua sijoitusmarkkinoille.

Teos kertoo, miten voi menestyä osakemarkkinoilla keskimääräistä paremmin käyttämällä hyväkseen yksinkertaista päättelykykyä ja markkinapsykologian lainalaisuuksia. Kim Lindströmin perusteellinen ja persoonallinen tapa pohdiskella sijoitusasioita tuli tutuksi jo hänen aiemmissa teoksissaan Menesty osakesijoittajana ja Vaurastu arvo-osakkeilla.

Kirjasta saa välitöntä hyötyä omiin sijoituksiinsa, tarvittiinpa tietoa tuottavien sijoituskohteiden löytämiseen, tappioiden välttämiseen tai arvopaperiomistusten riskitason muuttamiseen toivottuun suuntaan.

Onnistu osakemarkkinoilla pohjaa näihin teoksiin, ja sen pääpaino on arvosijoittamisessa, joka on lukuisten tieteellisten tutkimusten valossa erittäin tuottoisa sijoitusstrategia. Aktiivinen yksityissijoittaja, arvostrategiaa noudattamalla erinomaisesti menestynyt Kim Lindström tuo poikansa Tom Lindströmin kanssa omat kokemuksensa ja havaintonsa kaikkien hyödynnettäviksi.

Ilm. kesäkuu 2014, 11. p., 350 sivua, 49,50 € ISBN 978-952-14-2309-3

Ilm. elokuu 2014, noin 300 sivua, 15 € | ISBN 978-952-14-2287-4

22

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


RAHOITUS JA VAKUUDET

a Käytä tösanalyysi ä t ili n p ä l o u d e lli s t a ta osana entekoa! s k p ä ät ö

Juha-Pekka Kallunki

Tilinpäätösanalyysi Kirjassa kuvataan tilinpäätösanalyysiä taloudellisen päätöksenteon osana erityisesti yrityksen omistajan ja sijoittajan näkökulmasta. Analyysin antamaa kuvaa verrataan omistajan yritykselle asettamiin tavoitteisiin: mitä yrityksen täytyy tehdä paremmin lisätäkseen omistaja-arvoaan? Yrityksen kannattavuutta, kasvua ja rahoituksellista riskiä analysoidaan perusteellisesti caseesimerkkien avulla. Tilinpäätösanalyysi sisältää tilinpäätöksen osien esittelyt, niiden oikaisut, tunnuslukujen laskennan, vertailukohtien asettamisen ja johtopäätösten tekemisen. Lisäksi käsitellään osakkeen arvotustason analysointia, tilinpäätöstietojen käyttöä osakesijoituksen tuotto-odotuksen arvioinnissa sekä rahavirta-analyyseja ja niiden käyttämistä yrityksen tuloksen laadun arvioinnissa.

Kauppatieteen tohtori Juha-Pekka Kallunki toimii laskentatoimen professorina Oulun yliopiston laskentatoimen laitoksella sekä laskentatoimen vierailevana professorina Tukholman kauppakorkeakoulussa ja syksyllä 2014 Aalto-yliopistossa. Hän on kirjoittanut lukuisia mm. sijoittamiseen ja rahoitukseen liittyviä teoksia ja saanut vuonna 2002 Pro Oeconomia -kilpailun kunniamaininnan teoksesta Ammattimainen sijoittaminen.

Ilm. marraskuu 2014, noin 200 sivua, 74 € | ISBN 978-952-14-2195-2

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

23


RAHOITUS JA VAKUUDET

Eva Tammi-Salminen

Samuli Knüpfer, Vesa Puttonen

Esinevakuudet ovat tärkeä oikeudellinen keino, jonka avulla velkoja voi pyrkiä ennakolta suojautumaan sen varalta, että velallinen ei täyttäisi suoritusvelvollisuuttaan. Teos on tutkimuksellinen yleisesitys esinevakuuksiin luotonannossa liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Rahoitusmarkkinoiden toiminnan keskeisten periaatteiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää yrityksen rahoituksen analysoinnissa ja suunnittelussa, joihin kirja tarjoaa työkaluja.

Esinevakuusoikeuden perusteet

Moderni rahoitus

Teoksen tavoitteena on antaa lukijalle yleiskuva siitä, miten omaisuutta voidaan käyttää luoton vakuutena ja luoda siten perusedellytykset arvioida vakuusvelkojan asemaa. Millaisia etuja vakuus tuottaa, mitkä ovat näiden etujen saavuttamisen edellytykset sekä millaisia riskitilanteita velkojan asemaan ja vakuuteen oikeudellisesti liittyy? Nämä kysymykset ovat käytännön vakuussuhteessa merkityksellisiä sekä kaikille tämän suhteen osapuolille että muille tahoille, joilla on intressiä vakuusomaisuuteen. Eva Tammi-Salminen on Lapin yliopiston esineoikeuden professori.

Asioita käsitellään havainnollisesti ja selkeästi. Moderni rahoitusteoria linkittyy käytännön yritysmaailmaan monipuolisten esimerkkien, harjoitusten ja tutkimustulosten avulla. Ne helpottavat keskeisten asioiden omaksumista ja havainnollistavat rahoituksen keskeisiä kysymyksiä. Perusteos niin rahoituksen perusteiden opiskeluun kuin käsikirjaksi ammattilaiselle. Ilm. marraskuu 2014, 7., uud. p., noin 250 sivua, 48,50 € ISBN 978-952-14-2312-3

Ilm. joulukuu 2014, noin 300 sivua, 85 € ISBN 978-952-14-2184-6

24

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


YRITYKSET JA YHTEISÖT

Seppo Villa ym.

Antti Hannula, Matti Kari, TiaMäki

Yritysoikeus on asiantuntijoiden kirjoittama kattava esitys yritystoiminnalle keskeisestä lainsäädännöstä. Teoksessa käsitellään laajasti yhtiömuotoja, kirjanpitoa ja tilintarkastusta, arvopaperimarkkinoita, immateriaalioikeuksia, kuluttajansuojaa, kilpailunrajoituksia ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö. Aiheita käsitellään yritysten käytännön tarpeita silmällä pitäen siten, että lakien keskeiset määräykset, käytäntö ja ongelmakohtia selventävät oikeustapaukset muodostavat selkeän kokonaisuuden.

Teos käsittelee osakeyhtiön hallituksen jäsenen ja johdon vastuuta. Siinä käydään läpi tilanteet, joissa vastuu syntyy, huolellisuuden arviointi vastuutilanteissa ja korvausvastuun rajoitukset. Huomiota kiinnitetään erityisesti vastuutilanteiden syntymisen ennakointiin.

Yritysoikeus

Osakeyhtiön hallituksen ja johdon vastuu

Teos kuuluu Oikeuden perusteokset -sarjaan ja on suositun teoksen 3., uudistettu painos. Ilm. elokuu 2014, 3., uud. p., noin 1300 sivua, 196,40 € ISBN 978-952-14-2301-7

Alv sisältyy hintoihin

Esillä ovat osakeyhtiölakiin perustuva vastuu, vahingonkorvausvastuu ja rikosperusteinen vastuu. Kirjassa annetaan lisäksi käytännön neuvoja korvausvastuun rajoittamiseen mm. yhtiöjärjestyksessä, osakassopimuksessa ja hallituksen kokouksessa. Ilm. joulukuu 2014, noin 250 sivua, 84,40 € ISBN 978-952-14-2303-1

Tilaa nyt: talentumshop.fi

25


TYÖOIKEUS

Varatuomari Harri Hietala on osallistunut yli 25 vuoden ajan työlainsäädännön valmisteluun, työehtosopimusneuvotteluihin ja lukuisten muiden työsuhteita koskevien asioiden käsittelyyn. Hietala on lisäksi kirjoittanut lukuisia työlainsäädäntöä käsitteleviä teoksia. Nykyisin Hietala toimii yhteistoiminta-asiamiehenä. Opetusneuvos, varatuomari Keijo Kaivanto on päivittäin tekemisissä haastavien työoikeudellisten kysymysten kanssa ja kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja yli 30 vuoden ajan. Hän toimii Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n toimitusjohtajana. OTL, VT Esa Schön on työ-, sopimus- ja urheiluoikeuteen erikoistunut lakimies. Tällä hetkellä Schön työskentelee Tradenomiliitto TRAL ry:n johtavana lakimiehenä. Tämän lisäksi hän toimii työtuomioistuimen jäsenenä ja Suomen Työsuhdeneuvonta Oy:n vastaavana lakimiehenä.

26

Harri Hietala, Keijo Kaivanto, Esa Schön

Vuokratyö

Teoksessa käsitellään vuokratyöhön liittyviä kysymyksiä työ-, sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden näkökulmasta. Lukijalle annetaan kokonaiskuva työvoiman vuokraukseen ja vuokratyöhön liittyvästä keskeisestä juridiikasta. Kirjassa käsitellään muun muassa • työsuhteen osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja niiden jakautuminen henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyrityksen kesken • työsuhteen kesto ja päättäminen • henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyrityksen väliseen asiakassopimukseen ja keskinäisiin velvoitteisiin liittyvät kysymykset. Tämä on ensimmäinen kattava teos vuokratyöstä! Ilm. marraskuu 2014, noin 250 sivua, 89 € ISBN 978-952-14-2246-1

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


TYÖOIKEUS

Mikko Nyyssölä

Yksityisyyden suoja työsuhteessa Yksityisyyden suoja työsuhteessa antaa kokonaiskuvan yksityisyyden suojaa koskevien säännösten sisällöstä ja niiden soveltamisesta. Siinä selvitetään mm. mitä työntekijöiden henkilötietoja työnantaja voi kerätä ja käsitellä, keneltä tietoja voi saada ja kenelle niitä voi luovuttaa. Teoksessa otetaan kantaa myös mm. huumetestien käyttöön työpaikoilla ja työnantajan oikeuteen avata työntekijän sähköpostia. Uudistetussa, 6. painoksessa on otettu huomioon viimeisimmät lainmuutokset, mm. turvallisuusselvityksiä työhönotossa koskevat säädökset. Ilm. lokakuu 2014, 7., uud. p., noin 210 sivua, 79 € ISBN 978-952-14-2304-8

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

VT Mikko Nyyssölä työskentelee lainopillisena asiamiehenä Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hänellä on pitkä ja monipuolinen kokemus työlainsäädännöstä ja valmistelusta. Nyyssölä on ollut jäsenenä mm. lukuisissa komiteoissa ja työryhmissä, joissa nykyinen työlainsäädäntömme on valmisteltu. Hän on myös työtuomioistuimen jäsen. Nyyssölä on kirjoittanut useita suosittuja teoksia työlainsäädännöstä ja luennoinut paljon. Viime vuosina yhdeksi hänen erityisalueistaan on muodostunut työntekijän yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset.

27


TYÖOIKEUS

Jyrki Hollmén työskentelee yritysturvallisuustoimiston päällikkönä Elinkeinoelämän keskusliitossa. Hänellä on pitkä kokemus työlainsäädännön soveltamisesta ja kouluttamisesta. Markus Äimälä toimii lakiasiainjohtajana Elinkeinoelämän keskusliitossa. Äimälä on osallistunut useiden keskeisten työoikeudellisten lakien valmisteluun. Hän on toiminut mm. työaikalainsäädäntökomitean ja työsopimuslakikomitean sihteerinä sekä yhteistoimintalakikomitean jäsenenä. Hän on myös työtuomioistuimen ja työneuvoston jäsen. Äimälä on kirjoittanut useita työoikeutta käsitteleviä kirjoja ja artikkeleita ja ollut luennoitsijana työoikeudellisissa koulutustilaisuuksissa.

28

Jyrki Hollmén, Markus Äimälä

Yhteistoimintalaki

Yhteistoimintalaki käsittelee kattavasti noudatettavan yhteistoimintamenettelyn ja käytännön soveltamisen mm. ulkopuolisen työvoiman käyttöön siirryttäessä, tiettyjä henkilöstöä koskevia suunnitelmia ja henkilöstöpolitiikan periaatteita laadittaessa sekä yritystoiminnan muutosten ja liikkeen luovutuksen yhteydessä. Teoksen pääpaino on neuvotteluvelvollisuudella, joka liittyy työvoiman käytön vähentämiseen (irtisanominen, lomauttaminen ja osa-aikaistaminen). Ilm. lokakuu 2014, 3., uud. p., noin 260 sivua, 79,70 € ISBN 978-952-14-2306-2

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


TYÖOIKEUS na : alvelu p o k k r e Myös v nlaki.fi ka tyopai

Harri Hietala, Keijo Kaivanto (toim.)

Työpaikalla nähtävänä oltavana lainsäädäntö 2015 Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Teokseen on koottu kaikki vuonna 2015 työpaikoilla nähtävänä oltavat säädökset. Kierreselkäinen teos on kätevä ripustaa nähtäväksi esim. työpaikan ilmoitustaululle. Teos on saatavilla myös cd-romina – sen voi laittaa esim. yrityksen intranet-sivuille. Pyydä tarjous organisaatiolisenssistä: kirjamyynti@talentum.fi tai puh. 020 442 4100.

Kierrelehtiö: Ilm. joulukuu 2014, noin 200 sivua, 42 € | ISBN 978-952-14-2141-9

Cd-rom: Ilm. joulukuu 2014, 45 € | ISBN 978-952-14-2142-6 Teos on saatavana myös verkkopalveluna, tutustu osoitteessa tyopaikanlaki.fi. Hinta määräytyy käyttäjämäärän mukaan, pyydä tarjous kirjamyynti@talentum.fi tai puh. 020 442 4100.

Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Kimmo Nieminen (toim.)

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Kirja on jokaisen työpaikan perusteos! Se sisältää lain mukaan työpaikalla nähtävillä pidettävät lait ja asetukset. Säädösten lisäksi teos pitää sisällään tiiviin yleisesityksen työsuhteen keskeisistä asioista. Teos onkin tarkoitettu jokaisen työpaikan käsikirjaksi. Nähtävänä pidettävien lakien lisäksi työntekijöiden saatavilla on hyvä olla myös mm. työpaikalla normaalisitovat ja yleissitovat työehtosopimukset, työsuojeluviranomaisen yhteystiedot, työterveyshuoltoon liittyvät sopimukset ja selvitykset sekä erilaiset työnantajalle pakolliset suunnitelmat. Ilm. marraskuu 2014, 13., uud. p., noin 450 sivua, 61,50 € | ISBN 978-952-14-2307-9

29


VEROTUS

Edward Andersson, Seppo Penttilä

Elinkeinoverolain kommentaari Luotettava, kattava ja ajantasainen kokonaisesitys elinkeinoverolainsäädännöstä. Yritysverotuksen klassikossa on huomioitu yritysverotuksen ja muut verolainsäädännön muutokset, kuten korkomenojen vähennysoikeuden rajoittaminen sekä osinkoverotusta ja osakeyhtiön varojenjakoa koskevat uudet säännökset. Yritysverotusta koskeva runsas uusi oikeuskäytäntö on niin ikään otettu huomioon. Kysymyksessä on ajantasainen uudistettu painos teoksesta, joka on ollut 1960-luvun lopusta lähtien verotuksen asiantuntijoiden käyttämä keskeisin yritysverotuksen tietolähde. Vero-oikeuden professori Seppo Penttilä (Tampereen yliopisto) on ollut mukana lukuisissa verolainsäädännön muutoksia valmistelleissa työryhmissä ja toiminut erilaisissa verotuksen asiantuntijatehtävissä Verohallinnossa ja yksityisellä sektorilla. Ilm. marraskuu 2014, 14., uud. p., noin 850 sivua, 130 € ISBN 978-952-14-2200-3

30

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


VEROTUS

Janne Juusela, Sami Tuominen

Tomi Peltomäki

Teoksessa on esitetty vastaukset niihin verotuksellisiin kysymyksiin, joita sukupolvenvaihdosta suunniteltaessa ja toteutettaessa esiintyy:

Kirja on apuväline jokaiselle suorituksia maksavalle. Kirjassa ennakkoperintää koskeva oikeudellinen perusta avataan lukijalle havainnollisesti. Lukija saa kokonaiskuvan ennakkoperinnän kentästä:

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Ennakkoperintälaki käytännössä

• Mitä omaisuutta siirretään ja milloin siirto on järkevintä toteuttaa? • Miten siirto tehdään ilman ylimääräisiä verokustannuksia? • Onko verokustannuksissa mahdollista säästää? • Kuinka varmistetaan, että järjestely on hyväksyttävä myös veroviranomaisen kannalta? Teos sisältää vaihtoehtoisia esimerkkejä verotuksellisesti edullisimman omistajanvaihdoksen toteuttamiseksi erilaisissa tilanteissa. Teos soveltuu asianajajille, tilintarkastajille, oikeuslaitoksen palveluksessa työskenteleville, veroviranomaisille ja muille verotuksen ammattilaisille.

• • • •

ennakonpidätys verojen maksaminen maksuunpano muutoksenhaku

• kustannusten korvaus • työnantajan sosiaaliturvamaksut • ja lähdevero.

Käytännönläheinen teos soveltuu erityisesti palkkahallinnossa käytettäväksi käsikirjaksi, mutta myös oppilaitosten käyttöön. Ilm. joulukuu 2014, 2., uud. p., noin 180 sivua, 72,80 € ISBN 978-952-14-2313-0

Ilm. syyskuu 2014, 2., uud. p., noin 250 sivua, 79,50 € ISBN 978-952-14-2310-9 Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

31


VEROTUS

Verolait 2/2014

Jarmo Leppiniemi, Risto Walden

Verolait sisältää kattavasti kansallisen verolainsäädännön. Teoksessa on myös kirjanpitoa, verojen ulosottoa sekä hallintolainkäyttöä ja -toimintaa koskevia säädöksiä. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain ja toimitettu ajantasaiseksi. Säädösteksteissä on mukana runsaasti oikeustapauksia ja voimaantulosäännöksiä sekä viitteitä ja kattava asiahakemisto. Lisäksi mukana on aikaisempina vuosina toimitetuissa verotuksissa sovellettuja säännöksiä.

Teos auttaa näkemään kirjanpidon ja verotuksen yhtymäkohdat sekä kirjanpitolain mahdollisuudet yrityksen verosuunnittelussa. Teos selvittää mm. miten vaihtoehtoisten investointi- ja rahoituspäätösten verotuksellista edullisuutta voidaan vertailla ja miten vaihtoehtojen väliset euromääräiset erot voidaan selvittää. Runsaat esimerkkilaskelmat havainnollistavat päätösten veroseuraamuksia.

Verolait-kirja ilmestyy kaksi kertaa vuodessa ja sisältää verolainsäädännön aina ajantasaisena. Ensimmäinen painos ilmestyy keväällä ja toinen syksyllä. Verolait 2/2014 -teoksessa lainsäädäntöä seurataan heinäkuun 2014 loppupuolelle saakka. Ilm. syyskuu 2014, noin 600 sivua, 109 €, kestotilaushinta 87,20 € ISBN 978-952-14-2204-1

Verolait 1/2014

Tilinpäätös- ja verosuunnittelu

Kirja antaa välineitä oikeiden, tehokkaiden ja edullisten toimintavaihtoehtojen löytämiseen. Teos on ajankohtainen työväline yrityksen taloushallintoon, erityisesti yrityssuunnittelusta vastaaville ja tilinpäätöksen laatijoille, sekä yrityksiä neuvoville ja konsultoiville. Ilm. lokakuu 2014, 12., uud. p., noin 300 sivua, 83,60 € ISBN 978-952-14-2311-6

2014, 606 sivua, 109 €, kestotilaushinta 87,20 € ISBN 978-952-14-2161-7

32

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


YMPÄRISTÖ JA ASUMINEN

Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen on käsikirja asunto- ja kiinteistöosakkeiden omistamisesta ja kaupasta sekä niihin liittyvistä säännöksistä – myös asunto-osakeyhtiölain näkökulmasta. Lisäksi kirjassa käsitellään laajasti huoneenvuokraa koskevia säädöksiä. Aiheita ovat mm. asunto-osakeyhtiöt ja asunto-osakeyhtiölaki, kiinteistöosakeyhtiöt, huoneenvuokrasuhteet, rakentaminen ja osakkaan muutostyöt, asumisen tukimuodot, kiinteistöosakkeen kauppa, uuden asunto-osakkeen kauppa ja niihin liittyvät velvoitteet, käytetyn asuntoosakkeen kauppa ja niihin liittyvät velvoitteet, osakkeiden luovutuksen ja omistamisen verotus sekä kaupasta päättäminen eri tilanteissa. Kirjassa on myös runsaasti oikeustapauksia sekä käytännön esimerkkejä ja ohjeita. Ilm. elokuu 2014, 2., uud. p., n. 500 sivua, 85 € ISBN 978-952-14-2157-0 Alv sisältyy hintoihin

Matti Kasso

Kiinteistönvälitys ja -arviointi Kiinteistönvälitys ja -arviointi on käsikirja koko kiinteistönvälitystoiminnasta. Teoksessa käsitellään aihepiiriin liittyvän juridiikan lisäksi perusteellisesti myös itse liiketoimintaa: toimeksiantojen hankkimista, myyntiä, johtamista, asiakaspalvelua ja markkinointia. Kirjassa perehdytään laajasti myös arviointitoimintaan ja siihen liittyviin kysymyksiin. Kirjassa on myös runsaasti oikeustapauksia ja kuluttajariitalautakunnan ratkaisuja sekä muita käytännön esimerkkejä ja ohjeita. Ilm. marraskuu 2014, 2., uud. p., noin 300 sivua, 85 € | ISBN 978-952-14-2159-4

Matti Kasso

Kiinteistön kauppa ja omistaminen Maaliskuu 2014, 2., uud. p., 486 sivua, 85 € ISBN 978-952-14-2155-6

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Osakas, asianajaja Matti Kassolla on pitkä ja vankka kokemus kiinteistöalasta, kuten asunto- ja kiinteistökaupasta ja taloyhtiöistä sekä niihin liittyvistä juridisista ja muista käytännön kysymyksistä. Hän on toiminut asiantuntija- ja johtotehtävissä mm. Huoneistomarkkinoinnissa, Catellassa, KPMG-KLegalissa, Huoneistokeskuksessa ja Igglossa sekä kiinteistönvälittäjä- ja välittäjälautakunnan jäsenenä sekä kiinteistöarviointilautakunnan jäsenenä ja varapuheenjohtajana. Kasso toimii kiinteistöjuridiikkaan erikoistuneena asianajajana.

33


RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Markku Ylönen

Mikko Vuorenpää

Laki, säännöt ja tapaohjeet

Teoksessa käsitellään asianomistajan asemaa rikosoikeudenkäynnissä. Esillä olevia aiheita ovat mm. asianomistajan oikeus avustajaan ja oikeus ajaa itsenäisesti syytettä. Samoin selvitetään perusteellisesti syyttäjän velvollisuus ajaa asianomistajan yksityisoikeudellista vaatimusta.

Asianajajaoikeus

Asianomistajan oikeudet rikosprosessissa

Asianajajaoikeus sisältää keskeiset asianajotoimintaa koskevat säännökset ja ohjeet perusteluineen. Teoksessa käydään läpi asianajajalaki, Suomen Asianajajaliiton säännöt ja hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet kokonaisuudessaan. Kirjan kohderyhmänä ovat asianajajat ja asianajajaksi pyrkivät sekä tuomarit ja viranomaiset, jotka tehtävissään arvioivat asianajajien toimia. Kirja korvaa Asianajajan käsikirjan ja on syksystä 2014 alkaen osana asianajajatutkinnon tenttivaatimuksia. Ilm. elokuu 2014, 350 sivua, 91 € ISBN 978-952-14-2302-4

34

Uudistetussa 2. painoksessa (aiempi nimellä Asianomistajan oikeudet rikosprosessilaissa) on huomioitu uusin oikeuskäytäntö ja muuttunut lainsäädäntö. Teos on tarpeellinen asianajajille, syyttäjille, tutkintaviranomaisille ja tuomareille. Ilm. lokakuu 2014, 2., uud. p., 250 sivua, 79 € ISBN 978-952-14-2305-5

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Antti Jokela

Klaus Helminen, Markku Fredman, Janne Kanerva, Matti Tolvanen, Marko Viitanen

Pääkäsittely, todistelu ja tuomio Oikeudenkäynti III

Esitutkinta ja pakkokeinot

Riita- ja rikosasioiden käsittelyyn tuomioistuimissa on viime vuosina tehty useita merkittäviä muutoksia, ja lähiaikoina muutoksia on tulossa lisää. Muun muassa todistajien asema, oikeudet ja velvollisuudet sekä todisteiden hyödyntäminen ja todistelumenettely tuomioistuimissa tulevat muuttumaan aikaisemmasta. Asioiden käsittelyä tuomioistuimissa pyritään nopeuttamaan ja keventämään ottamalla käyttöön tuomioiden suulliset perustelut. Lisäksi asianosaisten muutoksenhakuoikeutta rajoitetaan laajentamalla jatkokäsittelyluvan soveltamisalaa.

Esitutkintaa, pakkokeinoja ja poliisin toimivaltuuksia sääntelevät normit muuttuivat vuoden 2014 alusta. Uusissa laeissa viranomaisten toimivaltuudet on säännelty entistä täsmällisemmin ja kattavammin. Huomioon on toisaalta otettu myös rikostutkinnan tarpeet. Samantyyppisiä toimenpiteitä koskevat pakkokeinolain ja poliisilain säännökset on yhdenmukaistettu.

Käsillä oleva kirja on ajantasaistettu ja uudistettu painos oikeudenkäyntiä käsittelevän teossarjan päätösosasta. Teoksessa käsitellään muun muassa riita- ja rikosasioiden pääkäsittelyä käräjäoikeudessa, asianosaisten läsnäoloa oikeudessa, todistajan oikeusasemaa, todistelumenettelyä ja todisteiden arviointia, oikeudenkäynnin kieltä ja aineiston tallentamista, oikeudenkäyntikulujen korvaamista, tuomiota ja sen vaikutuksia sekä muutoksenhakua hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen. Ilm. joulukuu 2014, noin 600 sivua, 120 € ISBN 978-952-14-2056-6 Alv sisältyy hintoihin

Esitutkinta- ja pakkokeinolakeihin tehtiin merkittäviä muutoksia jo ennen lakien voimaantuloa. Myös EU:n tulkkausdirektiivin täytäntöönpano aiheutti muutoksia asianosaisten kielellisiin oikeuksiin. Tässä viidennessä, uudistetussa painoksessa on otettu huomioon myös edellisen painoksen jälkeen syntynyt lainvalvojien sekä kotimaisten ja kansainvälisten tuomioistuinten käytäntö. Tämä teos on perusteellinen esitys esitutkinnasta ja pakkokeinoista. Teos on välttämätön työkalu kaikille esitutkinta- ja pakkokeinolainsäädäntöä työssään soveltaville. Kirja soveltuu hyvin myös oppikirjaksi. Ilm. marraskuu 2014, 5., uud. p., noin 1300 sivua, 130 € ISBN 978-952-14-2211-9

Tilaa nyt: talentumshop.fi

35


RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Pekka Timonen (toim.)

KKO:n ratkaisut kommentein 2014:I

Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2015

Vuosittain kahtena niteenä ilmestyvä teos on vakiinnuttanut asemansa luotettavana oikeustapauskommentaarina. Osa I sisältää vuoden ensimmäisellä puoliskolla annetut ratkaisut asiantuntijoiden perusteellisesti analysoimina. Mistä tapauksessa oli kysymys? Mihin ratkaisu perustui, ja mitä siitä ennakkotapauksena mahdollisesti seuraa?

Rikosoikeus ja oikeudenkäynti 2015 sisältää keskeisen voimassa olevan rikosoikeuteen ja rikosprosessioikeuteen liittyvän lainsäädännön. Teos sisältää myös poliisin tarvitsemaa lainsäädäntöä. Säädöksissä on lisäksi runsaasti säädösviitteitä ja oikeustapauksia sekä kattava asiahakemisto.

Kirjasta löydät tapausselosteiden ja asiantuntijoiden kommenttien lisäksi viitteet kuhunkin tapaukseen liittyvästä kirjallisuudesta, esitöistä ja aiemmasta ratkaisukäytännöstä sekä kattavan asiahakemiston ja tiedot tapausten sijoittamisesta Suomen Laki -kirjoihin.

Kätevänkokoinen perusteos on helppo ottaa mukaan ja soveltuu hyvin ammattikäyttöön ja hakuteokseksi esimerkiksi asianajajille, syyttäjille ja tuomareille sekä poliiseille. Ilm. joulukuu 2014, noin 990 sivua, 99 €, kestotilaushinta 84,15 € ISBN 978-952-14-2208-9

KKO:n ratkaisut kommentein 2014:I -niteessä on kommentti mm. WinCapita-ratkaisusta (KKO 2014:7). Ilm. lokakuu 2014, noin 450 sivua, 119 € ISBN 978-952-14-2277-5

36

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


FIDUCIA

Ordföranden för Juridiska föreningen Niklas Bruun framhåller att vi behöver jurister i Finland som behärskar både svenska och finska ”Genom Fiducia kan vi stöda tvåspråkig juristutbildning vid universiteten och också erbjuda en nordisk publik möjlighet att studera finsk rätt. Fiducia är en storsatsning som blivit möjlig tack vare samarbetet med Talentum och stöd från olika fonder, stiftelser och landets juridiska fakulteter.” ”Vi på Talentum är mycket nöjda med att vara Juridiska föreningens samarbetspart. Som ledande förläggare av facklitteratur i Finland strävar vi hela tiden efter att utvidga vår portfölj med tanke på gamla och nya målgrupper. Samarbetsavtalet gällande Fiducia-bokserien passar alldeles utmärkt in i denna strategi” konstaterar direktören för Talentums bokaffärsverksamhet Lasse Rosengren.

Heikki Kulla

Förvaltningsförfarandets grunder Förvaltningsförfarandets grunder handlar om grunderna för god förvaltning och handläggning av förvaltningsärenden. Utkommer i juni 2014, ca 500 sidor, 98 €, ISBN 978-952-14-2236-2

Urpo Kangas

Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder Familje- och kvarlåtenskapsrättens grunder är en belysande och djupgående analys av familjeförmögenhetsrättens problem i Finland. Utkommer i september 2014, ca 600 sidor, 98 €, ISBN 978-952-14-2240-9

Pauli Ståhlberg, Juha Karhu

Finsk skadeståndsrätt Finsk skadeståndsrätt är en omfattande och systematisk framställning av ersättning för skador i utomobligatoriska förhållanden i Finland. Utkommer i augusti 2014, ca 600 sidor, 98 €, ISBN 978-952-14-2238-6

Alv sisältyy hintoihin

Olli Norros

Obligationsrätt Boken Obligationsrätt är en vetenskaplig och systematisk framställning av obligationsrättens allmänna del. Utkommer i 2015, ca 500 sidor, 98 €, ISBN 978-952-14-2288-1

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Antero Jyränki, Jaakko Husa

Konstitutionell rätt I Konstitutionell rätt ingår en uppdaterad och uttolkad framställning av Finlands gällande statsrätt. Utkommer i 2015, ca 500 sidor, 98 €, ISBN 978-952-14-2290-4

Jukka Mähönen, Seppo Villa

Aktiebolag I Allmänna läror

I boken presenteras aktiebolagsrättens grundläggande teori samt lagens allmänna principer och deras roll i praktiken. Utkommer i 2015, ca 400 sidor, 98 €, ISBN 978-952-14-2292-8

37


MUU JURIDINEN KIRJALLISUUS

Marja-Leena Niemi

Jarmo Parkkonen, Mårten Knuts

Luotto-tyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti

Suositun ja kattavan arvopaperimarkkinalain kommentaarin uusittu painos.

Luotto-oikeus

Teos antaa yleiskuvan luotto-oikeuden oikeudenalasta ja sen tavoitteista, oikeuslähteistä, käsitteistä ja oikeusperiaatteista. Teoksessa käydään pääpiirteittäin läpi tärkeimmät luotonannon instrumentit ja luoton vakuuksista tarkastellaan tarkemmin vain nimenomaisesti luottoon sidottua omistuksenpidätystä vakuutena. Luoton elinkaarta seurataan luoton erääntymiseen ja perintään. Luoton eli velkojan saatavan eri perimismuotojen sääntelystä esillä ovat vapaaehtoisen perinnän lisäksi oikeudellinen perintä, saatavan periminen ulosottoprosessissa, yksityishenkilön velkajärjestelyssä, konkurssissa ja yrityssaneerauksessa. Lisäksi tarkastellaan saatavan perintään liittyviä riskejä. Teoksessa esitellään myös relevantti EU-lainsäädäntö ja Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut. Ilm. lokakuu 2014, noin 300 sivua, 92 € ISBN 978-952-14-2082-5

38

Arvopaperimarkkinalaki Kirjassa selostetaan yksityiskohtaisesti vuonna 2013 kokonaisuudistuksen kokeneen arvopaperimarkkinalain sisältö sekä säännösten taustoja ja perusteluja. Aiempaa laajemmin teoksessa on huomioitu Suomessa suoraan sovellettava EU-sääntely. Lisäksi teoksessa käydään läpi arvopaperimarkkinalakia täydentäviä säännöksiä, kuten keskeisimpiä valtiovarainministeriön asetuksia sekä Finanssivalvonnan uutta määräys- ja ohjekokoelmaa. Teoksessa käsitellään myös asiayhteyksittäin alan itsesääntelyä. Käsikirjamainen teos sopii lakimiesten ohella myös esimerkiksi listayhtiöiden, pankkien ja sijoituspalveluntarjoajien johdolle ja taloushallinnolle sekä markkinoilla toimiville yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille. Teos soveltuu myös erinomaisesti oppikirjaksi. Ilm. elokuu 2014, 5., uud. p., noin 600 sivua, 115 € ISBN 978-952-14-2147-1

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


MUU JURIDINEN KIRJALLISUUS

Tuomas Honkamäki, Matti Pennanen

Yritysjärjestelyjen käsikirja – kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus

Kirja etenee vaiheittain aina yhtiön perustamisesta yhtiön lopettamiseen. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat mm. yrityksen perustaminen, yritysten sulautuminen ja jakautuminen, liiketoimintasiirto, osakevaihto, liiketoiminnan luovuttaminen, toimintamuodon muutokset ja yritystoiminnan lopettaminen. Kirjan monet käytännönläheiset esimerkit luovat kattavan kuvan siitä, mitä kaikkea yritysjärjestelyissä tulee huomioida. Uudistetussa painoksessa huomioidaan verolainsäädännön muutokset sekä muut ajankohtaiset asiat.

Antti Aine

Kilpailunrajoitusvahinko Teoksessa käydään kattavasti läpi kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen yleiset lähtökohdat ja samalla tarkastellaan yksittäisiin kilpailunrajoituksiin liittyvien vahinkojen korvaamista. Kirja onkin välttämätön apuväline kilpailunrajoitusvahinkojen korvaamiskysymysten ratkaisemiseen niin kilpailulain kuin EU:n kilpailuoikeuden rikkomistilanteissa. Kirja lisää kilpailunrajoituksen kohteena olevien toimijoiden mahdollisuuksia arvioida korvausvastuun toteuttamista koskevia kysymyksiä. Kirjassa tarkastellaan myös kilpailuoikeudellisen vahingonkorvauksen toteuttamiseen liittyviä prosessuaalisia kysymyksiä. Ilm. joulukuu 2014, noin 250 sivua, 85,50 € ISBN 978-952-14-2308-6

Mirjami Paso, Petri Saukko, Veijo Tarukannel, Matti Tolvanen

Hallintolainkäyttö

Kirja kuvaa hallintolainkäytön prosessia etenevän oikeudenkäynnin näkökulmasta. Kirjassa hahmotetaan hallintotoiminnan ja hallintolainkäytön yhteyksiä sekä analysoidaan hallintolainkäytön eroja ja yhteyksiä riita- ja rikosasioihin. EU-oikeuden ja ihmisoikeusjärjestelmän vaikutus hallintolainkäyttöön huomioidaan oikeudenkäynnin eri vaiheiden esittelyn yhteydessä. Kirjan keskiössä ovat hallintolainkäytön yleiset opit. Kirja palvelee sekä hallintolainkäytön että hallinnon tarpeita. Ilm. marraskuu 2014, noin 500 sivua, 118 € ISBN 978-952-14-1919-5

Ilm. lokakuu 2014, 2., uud. p., 430 sivua, 80,30 € ISBN 978-952-14-2314-7 Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

39


SUOMEN LAKI

Suomen Laki. Se on laki. Kestotilaus on edullisin

Suomen Laki -teokset sisältävät kattavasti lainsäädännön eri oikeusaloilta. Säädökset on ryhmitelty aihealueittain ja toimitettu ajantasaiseksi. Säädöstekstin lisäksi mukana on runsaasti säädösviitteitä, voimaantulosäännöksiä ja oikeustapauksia sekä kattava asiahakemisto, joka helpottaa tiedon löytämistä. Lakeihin kohdistuneet muutokset ja esityöt on lueteltu jokaisen lain alussa. Mukana on myös asiantuntijoiden laatimia oikeuskirjallisuusluetteloita.

Suomen Laki I 2014

Suomen Laki II 2014

Suomen Laki III 2014

Ilm. lokakuu 2014, noin 2500 sivua, 235 €, kestotilaushinta 164,50 € ISBN 978-952-14-2205-8

Ilm. marraskuu 2014, noin 2500 sivua, 235 €, kestotilaushinta 164,50 € ISBN 978-952-14-2206-5

Ilm. joulukuu 2014, noin 2500 sivua, 235 €, kestotilaushinta 164,50 € ISBN 978-952-14-2207-2

40

Tilaa nyt: talentumshop.fi

Alv sisältyy hintoihin


FINLANDS LAG

Finlands Lag En fortlöpande beställning är förmånligast

De väsentligaste svenskspråkiga författningarna i ett verk. Systematiken i Finlands Lag utgår från rättsområden och boken innehåller ca 500 författningar. Den överskådliga innehållsförteckningen och det utförliga sakregistret är effektiva sökverktyg. Finlands Lag innehåller inte bara gällande lagtext och kommande lagändringar utan även rikligt med lagrumshänvisningar, ikraftträdelsebestämmelser och rättsfallsreferat. I anslutning till lagarna finns en översikt över ändringslagar och förarbeten.

Carina Kåla (red.)

Finlands Lag 2014 I Finlands Lag 2014 ingår följande avdelningar: Gr = Grundläggande rättigheter Ci = Civilrätt Ft = Företagsverksamhet Fi = Placering och försäkring Kom = Kommunikationer och trafik St = Straffrätt

Pr = Processrätt Sta = Statsrätt Af = Allmän förvaltningsrätt Om = Förvaltningsområden och självstyrelse Int = Internationella förbindelser och utlänningar Or = Säkerhet och allmän ordning

Un = Undervisningsväsendet Mi = Miljö So = Social- och hälsovård Pen = Pensioner och olycksfallsförsäkring Ar = Arbets- och tjänsteförhållande

Söktjänsten Suomenlaki.com innehåller rikligt med författningar på svenska. Utkommer i augusti 2014, ca 3300 sidor, norm. 295 €, fortlöpande beställning 221,25 € | ISBN 978-952-14-2209-6 Alv sisältyy hintoihin

Tilaa nyt: talentumshop.fi

41


MENOPALUU VUOTEEN 2006

9,72 SEKUNTIA

2006 2010 2014

Arpajaislaki

Aikakoneella voit tarkistaa hetkessä säädösten vanhat muodot tarkasti haluamasi ajankohdan mukaan. Kokeile jo tänään.

42


Suomenlaki.com – pykälän parempi Suomen Laki -hakupalvelusta saat kaiken laista sekä aineistoja, joita ei ole saatavilla muista palveluista. Yhdellä haulla löydät tarvitsemasi tiedot muun muassa lainsäädännöstä, oikeuskäytännöstä ja -kirjallisuudesta. Tiedon hakeminen on nopeaa modernin haun, palveluun sisäänrakennetun asiahakemiston ja ristiinlinkitysten ansiosta. Aikakoneen avulla haet kumottuja säädöksiä, Omaan salkkuun kokoat oman lakikokoelmasi ja Säädös- ja tapausseurannan avulla saat päivittäin tiedon muutoksista omaan sähköpostiisi. Kutsu meidät käymään, kerromme mielellämme lisää palvelusta! Antti-Jussi Suominen, 040 342 4769 Miguel Rosenström, 040 342 4715

Tilaa heti: www.suomenlaki.com

Pykälän parempi hakupalvelu

43


Virheelliset yhteystiedot? Ilmoita korjaukset osoitteenmuutokset@talentum.fi

Talentum Fokus Päivittää ammattisi kannalta oleelliset tiedot Oletko juridiikan, taloushallinnon, verotuksen tai esimiestyön ammattilainen? Fokus asiantuntijoineen tekee työn puolestasi: kerää ja päivittää käyttöösi kaiken työsi kannalta oleellisen ajankohtaistiedon ja taustamateriaalin.

Tutustu maksutta: fokus.talentum.fi

Talentum kirjat 2 2014