Page 1

tänään

Suomella on varaa velkaantua Ei huolta, vaikka valtio vähän velkaantuu. Suomella on yhä saamisia lähes yhtä paljon kuin velkaa.

Puntit tasan Valtion velat ja rahoitussaamiset vuosineljänneksittäin 1999-2009, miljardia euroa

80 Valtion velat

”Suomen valtiolla ei ole paljon velkaa. Se ei ole ottanut paljon velkaa. Valtiolla on varaa velkaantua.” Kun suurin osa kansasta ja päättäjistä on huolissaan Suomen valtion velkaantumisesta, Sampo Pankin pääekonomisti Lauri Uotila jaksaa jokaisessa mahdollisessa raossa muistuttaa, että meillä on jopa varaa velkaantua lisää. Mikäs mies se tällainen Uotila on? Mies pokkana väittää, että poliitikot vain pelottelevat kansaa ylivelkaantumisella. Eihän tällaista toisinajattelua voi sallia. Mutta Uotilalla on muutakin kuin suuret puheet.

60

Pääekonomisti perustaa näkemyksensä sille, että Suomen valtiolla on velan lisäksi myös saamisia. Valtion rahoitussaamisia ovat muun muassa pörssiosakkeet, rahastoosuudet, joukkovelkakirjalainat sekä valtion myöntämät lainat. Suomella on ollut kolmena vuonna 2000-luvulla enemmän saamisia kuin velkaa (katso kuvio). Näinä vuosina myös korko- ja osinkotulot ovat olleet velkojen korkomenoja suuremmat. Tämän vuoden kesäkuussa Suomen valtiolla oli rahoitussaamisia yhteensä 59,5 miljardia euroa ja velkaa 61,5 miljardia euroa.

0

Tyypillinen suomalainen ei mielellään ota velkaa, vaikka olisi saami-

Stoppi tarvitaan Valtiosihteeri Raimo Sailaksen kommentti Lauri Uotilan ajatuksista: ”Kyllä valtiovarainministeriössä valtion saamiset tiedetään. Se ei kuitenkaan muuta perusarviotamme. Velkaantuminen on jossain vaiheessa joka tapauksessa pysäytettävä, kuten Uotilakin toteaa.”

Rahoitussaamiset yhteensä

40

20

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

LÄHtEet: tilastokeskus ja sampo-pankki

siakin. Hän pitää kunnia-asianaan että näin olisi ollut, mutta nyt pisa ja tulonsa tasapainoon. maksaa asuntolainansa pois mahtää elvyttää ja sitä varten me velJa siksi meidän pitäisi keskusteldollisimman nopeasti. kaannumme. la enemmän siitä, mitä menoja tuMutta valtion ei tarvitse makUotila muistuttaa, että Suomen levaisuudessa leikataan. saa velkaansa kokonaan pois. Uo- valtionvelan suhde bruttokansanToisinajattelija ei kuitenkaan hatilan mielestä on joparahoitussaamiset epätervettä, tuotteeseen on edelleen lua antaa konkreettisia ehdotuksia, Valtion olivat kesäkuussa 2009 länsimaisityhteensä jos valtiolla on59 enemmän saamisia alhainen, noin 30 prosenttia. koska ”muuten joku suuttuu”. 522 miljonaa euroa ja tain ne muodostuivat muun muassa kuin velkaa. V käteisestä ja talletuksista, 5 055 miljoonaa Silti Uotila ei malta olla sano”Ei voi olla Vniin, että valtio kematta, että joitakin verovähen lainasaamisista, 13 164Uotilankin miljoonaa mielestä on tärkeää, että rää veroja samaan aikaan, kun se velkaantumisen kasvu saadaan josnysoikeuksia olisi ehkä syytä käyV pörssiosakkeista, 16 215 miljoonaa myöntää muualle lainaa”, Uotila 3 830 sain vaiheessa pysäytettyä. Ajan dä läpi. V rahasto-osuuksista, miljoonaa sanoo. oloon valtion pitää saada menonTaru Taipale V rahamarkkina- ja joukkovelkakirjalainoista, 5 750 miljoonaa Suomen valtion saamisista oli kesäkuussa lainoja 13,2 miljardia euroa. Lainoista valtaosa on mennyt yrityksille. Tänä vuonna Suomi on ottanut myös velkaa lainatakseen Islannille 320 miljoonaa euroa. Valtio ottaa tänä vuonna uutta velkaa kymmenisen miljardia euroa ja ensi vuonna 13 miljardia. Uotila arvion mukaan velan ja saamisten erotus kasvaa lähivuosiJouluyö, Juhlayö, alk. 89,-/yö na ”johonkin 30 miljardiin”, mutta Crowne Plaza hotellissa hän ei ole siitä kovin huolissaan. Yhdistä joulun juhliin tai shoppausmatkaan. Tarjous on voimassa pe-su 2009 sekä joka päivä 18.12.-10.1. saatavuuden mukaan Ihannetilanteessa ilman lamaa Priority Club tai YkkösBonus -kortilla. Suomen ei olisi tarvinnut ottaa uutVaraukset tunnuksella JOULU. ta velkaa, vaan valtio olisi voinut Mannerheimintie 50 Varaukset puh. (09) 2521 0000 rauhallisin mielin varautua ikäänwww.crowneplaza-helsinki.fi tymisongelmaan. Uotila myöntää, Talouselämä 37/2009 19

Suomen valtion velat ja varat  

Suomen valtion velat ja varat