__MAIN_TEXT__

Page 1

Tadeja Ozebek

PODJETNI PETEK

Nefiks publikacija


Podjetni petek - Hidria

2


Podjetni petek

NeďŹ ks in Hidria, Spodnja Idrija, 19. november 2010

3


Podjetni petek - Hidria

4


Prvi podjetni petek - Zavod Nefiks in Hidria V petek, 19. 11. 2010, je v Spodnji Idriji v sklopu Globalnega tedna podjetništva potekal prvi Podjetni petek. Zavod Nefiks skuša z akcijo Podjetnih petkov mlade pripelja v podjetja in jim pokaza, kako potekajo delovni procesi ter jim hkra posredova znanja zaposlitvene pismenos, ki jih bodo ob vstopu na trg dela še kako potrebovali. Dogodek je bil namenjen mladim študentom, pa tudi že iskalcem zaposlitve, ki jim je bila ponujena edinstvena priložnost spoznavanja Hidrie, enega najuspešnejših slovenskih podjej. Približno dvajset mladih tako izvedelo, kako in

iz vse Slovenije in različnih študijskih smeri je na kakšen način lahko postanejo bolj zaposljivi.

Sodelavci Hidrie, na čelu z korporacije Hidria, Tanjo Kenda, kadre podjetja. Lahko so videli, pozabili pa niso ni na inženirje

direktorico razvoja in izobraževanja zaposlenih so poskrbeli, da so udeleženci spoznali ključne kako potekajo odnosi z javnostjo in markeng, strojništva, delavnico inovavnos in HR delavnico.

Tanja Kenda, direktorica za razvoj ključnih kadrov v korporaciji Hidria, je o Podjetnem petku in samemu konceptu zaposlitvenega opismenjevanja mladih povedala: »Kot družbeno odgovorna korporacija se Hidria zaveda, kako pomembna je karierna pot mladih posameznikov. Z akvno

5


Podjetni petek - Hidria

špendijsko poliko že vrsto let omogočamo zaposlovanje mladim strokovnjakom, ki uspešno zaključijo šolanje, študij in s tem dokazujemo, da smo akvno vključeni v sistem izobraževanja in povezavanja gospodarstva s šolstvom. V današnjem dnevu smo udeležencem dogodka predstavili nekaj ključnih sodelavcev, ki so predstavili svojo karierno pot, ki je bila odvisna od njihovega izobraževanja, izkušenj, potencialov in movov. Poudarili smo pomen invovavnos, vseživljenjskega učenja, prevzemanja odgovornos ter dali nekaj priporočil, za katera verjamemo, da bodo mladim pomagali k njihovi boljši zaposljivos. Zavedamo se, da smo in bomo kot posameznik, m in korporacija konkurenčni tudi, če bomo odpr in pripravljeni sodelova in komunicira z mlajšo generacijo ter ji pomagali razvija in odkriva morebi danes še skrite potenciale.« V popoldanskem delu so sodelavci Zavoda Nefiks poskrbeli, da so udeleženci izvedeli, kaj je Nefiks, kako se prijavi na zaposlitveni oglas, kako širi svojo socialno mrežo in kako veliko vlogo ima pri zaposlitveni pismenos in zaposljivos sprotno beleženje neformalno pridobljenih znanj in izkušenj. Zavod Nefiks je za enega ključnih stebrov delovanja postavil zaposlitveno opismenjevanje mladih. To že kar nekaj časa počnejo preko Nefiksa oziroma E-nefiksa, brezplačne spletne aplikacije, ki služi kot orodje za beleženje neformalno pridobljenih znanj, mladim in iskalcem zaposlitve pa predvsem strukturirano zgodnjo gradnjo kariere. Ideja povezovanja študentov s podjetji je udeležence navdušila. Udeleženka Nika, študentka elektrotehnike: »Delavnice so bile zelo zanimive, saj so ponudile vpogled v resnično življenje po fakulte. Zdi se mi, da študentje premalo razmišljajo o času po diplomi in jim lahko potem iskanje službe povzroča težave. Na teh delavnicah smo se naučili, kako je treba poudari svoje dobre lastnos na razgovoru in kako bi bolj zaposljiv.« Pozivno mnenje so izrazili vsi udeleženci, med njimi tudi študent strojništva Jan Plot, ki je v Podjetnem petku s Hidrio videl tudi možnost za karierno pot: »Za udeležbo na dogodku sem se odločil zaradi nabiranja izkušenj in znanj, ki bi mi pomagale ma karierni po. Velik plus je kontakt z delodajalci in izkušenimi kadri v podjetju in pa nabiranje svežih poznanstev.« Udeležba na Podjetnem petku je bila tako inovavna in edinstvena priložnost za mlade, kjer sta jim roko podala Hidria in Nefiks. Le preko povezovanja z gospodarstvom je možna dobrobit za obe strani - mladim vpogled v podjetje, podjetju pa možnost novih inovavnih idej in novih perspekvnih kadrov. Podjetje Hidria je prvo, ki je prepoznalo vrednost neformalnega povezo vezov povezovanja in mladim na stežaj odprlo vrata in ponudilo pomoč. Podjetni petek na Hidrii pa jee bil le prvi v vrs Podjetnih petkov. Sodelavci Zavoda Nefiks namreč načrtujejo izvedbo izv večih podobnih projektov z različnimi o kot Hidria, H pomagajo o mladim na po do zaposlitvene pismenos. podjetji, ki, tako S tem na svojstven n no h skušajo uresničeva načela iz Evropske način in po svojih zmožno zmožnos garancije za mlade, ki so jo j evropski opsk pski poslanci sprejeli sp letos pole. Slednja predvideva, da naj bi vsak mlad Evropejec v rroku š rih  ri rih mesecevv o od vstopa na trg dela dobil priložnost za zaposlitev, nabiranje delovnih izku kuš n spoznavanja s a organizacijske in delovne kulture podjej. izkušenj in

6


Po Podjetnem petku …

Udeleženci Podjetnega petka s Hidrio so bili navdušeni. Nekaj izjav objavljamo v nadaljevanju, udeleženko Tino Kavčič pa je dogajanje tako nagovorilo, da je za portal Talenran.si napisala blog.

Taja Cerar, študentka strojništva

»Moja pričakovanja so slonela predvsem na predstavitvi podjetja in vpogled v dejansko stanje industrije/gospodarstva, zato sem v celo zadovoljna in si želim še več povezovanja s podjetji.

7


Podjetni petek - Hidria

Ksenija Frelih, diplomantka pedagoške fakultete

»Izkušnja je bila v marsičem poučna in dobila sem ogromno informacij. Sedaj tudi vem, kako se stvarem streže in kaj kmalu se bom stvari lola drugače in seveda boljše.« Nika Plut, študentka elektrotehnike:

»Delavnice so bile zelo zanimive, saj so ponudile vpogled v resnično življenje po fakulte. Zdi se mi, da študentje premalo razmišljajo o času po diplomi in jim lahko potem iskanje službe povzroča težave. Na teh delavnicah smo se naučili, kako je treba poudari svoje dobre lastnos na razgovoru in kako bi bolj zaposljiv.«

8


Podjetni petek skozi oči udeleženke Tine Kavčič

Podjetni djetni petek dj tek v Hidrii Ni ga bolj idealnega alnega dne kot ott je deževni za odi na Podjetni petek! Eden za dr drugim sm smo se zbrali S riji v menzi podjetja odjetja Hidria in posrkali prvo kavico. Polnih P pričakova j Tanja v Spodnji Idriji pričakovanj nas je Ke ektorica za razvoj azvoj zvoj in oblikovanje vanje ključnih kadrov, odpeljala odpeljal pro sejni ssobi, kjer kje smo Kenda, direktorica p lee del Podjetnega etn tnega petka. preživeli lep stavili eden n drugemu, si pogledali Hidriin promo video vide ali telenovelo telen Najprej smo se predstavili v kaj več o podjetju, njihovih produkh, vrednotah, zaposlenih. zapo N Na malem ter slišali nekaj Nato sta P pečeno zaposlen v Hidrii, Darjan Lapanje, delil Helena Pregelj Tušarr in novopečeno delila z nami, kako ssta prišlaa od študenta ta do zaposlenega oslenega v Hidrii. Povedala sta nam nekaj več o korpora korpor korporavni id dente  Hidrie in o odnosih z javnostmi. Pripravila sta nam zabaven prikaz prikaz, kako po pomem pomembna iden nikacija v podjetju, djetju, skupaj kupaj pa smo tudi reševali izziv, s katerim bi kot ko zaposleni zaposl v H zaposle jee komunikacija Hidrii ah hko bili soočeni. so s lahko

Marna Miklavčič Šumanski nam je predstavila bistvo vseživljenjskega učenja. Da bomo lažje ohranjali movacijo in v opomin, da se je potrebno za uspeh trudi na vsakem koraku, je z nami delila anekdoto o indijskih slonih, ki jih kot male naučijo, da se nikoli ne trudijo, vsakemu izmed nas pa tudi podarila mali obesek v obliki slončka. O inovacijah v podjetju smo se pogovarjali s Tanjo Mohorič. Poudarila je pomemben dejavnik

9


Podjetni petek - Hidria

pri iskanju inovacij, namreč, da mora inovator ime znanja s 100 in 1 področja, da lahko razvija najboljše produkte. Skupaj smo iskali še ostale dejavnike, ki so potrebni, da smo ljudje neprestano inovavni, kreavni in na sploh delavni in eden izmed nas si je prislužil knjigo. Spoznali smo se tudi z mladim raziskovalcem Davidom Vegljem, ki je v lanskem letu diplomiral in si z diplomo prislužil nagrado s stani Hidrie. Videli smo, da v Hidrii resnično veliko dajo na visoko izobražen kader in v sodelovanju s posameznikom krojijo njegovo izobrazbeno pot. V spremstvu Andrejke Rupnik smo si ogledali proizvodnjo. Sledilo je kosilo (stara dobra pica nikoli ne razočara), sproščen pogovor in hitro polnjenje baterij še za zadnje dejavnos podjetnega petka. Na koncu smo se z organizatorkami še pomenili, kako napisa življenjepis ali prijavo na delo, da smo pri delodajalcu hitreje opaženi, strnili smo vse celotnega dne in se soglasno odločili, da je Podjetni petek enostavno ZAKON!

10


Tanja Kenda, direktorica razvoja in izobraževanja zaposlenih korporacije Hidria

»Kot družbeno odgovorna korporacija se Hidria zaveda, kako pomembna je karierna pot mladih posameznikov. Z akvno špendijsko poliko že vrsto let omogočamo zaposlovanje mladim strokovnjakom, ki uspešno zaključijo šolanje, študij in s tem dokazujemo, da smo akvno vključeni v sistem izobraževanja in povezavanja gospodarstva s šolstvom. V današnjem dnevu smo udeležencem dogodka predstavili nekaj ključnih sodelavcev, ki so predstavili svojo karierno pot, ki je bila odvisna od njihovega izobraževanja, izkušenj, potencialov in movov. Poudarili smo pomen invovavnos, vseživljenjskega učenja, prevzemanja odgovornos ter dali nekaj priporočil, za katera verjamemo, da bodo mladim pomagali k njihovi boljši zaposljivos. Zavedamo se, da smo in bomo kot posameznik, m in korporacija konkurenčni tudi, če bomo odpr in pripravljeni sodelova in komunicira z mlajšo generacijo ter ji pomagali razvija in odkriva morebi danes še skrite potenciale.«

11


Podjetni petek - Hidria

Konceptualna umestev Podjetnih petkov Prvi iskalci zaposlitve so na trgu dela ranljiva skupina. V Sloveniji je bilo v prvem četrtletju leta 2009 brezposelnih 12 odstotkov oziroma 12.000 mladih. Stopnja brezposelnos je bila najvišja med mlajšimi od 25 let. Med dejstvi, ki lahko odločilno vplivajo na zaposlovanje mladih v Sloveniji v zadnjih leh, sta pomembni podaljševanje izobraževanja in sorazmerno tog trg delovne sile. Problem dolgega izobraževanja je povezan tudi s pomanjkanjem delovnih izkušenj mladih. Mladinski svet Slovenije opozarja, da je med mladimi veliko prikrite brezposelnos, ki se kaže v fikvnem vpisovanju na fakultete in srednje šole, podaljševanju statusa v rednem izobraževanju, delu v podjetjih prek pogodb oziroma preko samostojnega podjetništva. Različne študije ugotavljajo, da človekovo delovno akvnost in movacijo za dolgotrajni obstanek na trgu dela determinira prav prva zaposlitev, ki mora bi ustrezna, v nasprotnem primeru povzroča frustracije, dolgotrajno znižuje movacijo za delo in ne dopušča popolne izrabe potencialov kadrov. Zavod Nefiks - inštut za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja kot možno pot reševanja opisanih problemov vidi v spodbujanju razvoja zaposljivos in zaposlitvene pismenos mladih s pomočjo načrtovanja vseživljenjske karierne orientacije že v času izobraževanja.

Zaposlitvena pismenost je zmožnost posameznika v vsakem trenutku dobi zaposlitev. Vključuje zavest o lastnih kompetencah, sposobnosh in zmožnosh, sposobnost učenja in načrtovanja kariere, poznavanje trga dela in sposobnost akvacije socialnega kapitala ter drugih vzvodov, katerih posledica je (želena) zaposlitev.

12


Za mlade je zelo pomembno, da imajo občutek, da znajo in zmorejo dobi zaposlitev. K temu veliko pripomore tudi njihovo vedenje o tem, kako potekajo delovni procesi v podjetju, kako perspekvna podjetja skrbijo za ključne kadre in kako se pravzaprav lojo iskanja zaposlve – od prijav za zaposlitvene oglase do obnašanja na razgovorih. Vse to jim je ponujeno preko delavnic Podjetni petek. Izobraževanje v podjetju poteka tako, da se mladi najprej seznanijo s podjetjem, oddelki, ključnimi kadri, kulturo organizacije, nato pa skupaj rešujejo izzive, ki jih zastavi podjetje, ob enem pa razmišljajo o svoji prihodnos – morda znotraj podjetja ali širše.

slika 15 V času trajanja delavnice so vsi ključni kadri podjetja vabljeni in nagovorjeni, da čim bolj sodelujejo z mladimi, tako v organiziranih akvnosh, kakor tudi v neformalnem delu. Npr. kadrovik pove, na kakšen način pri njih izbirajo sodelavce, katera so najbolj pogosta vrpašanja na razgovorih … Podjetje je prav tako vabljeno, da izpostavi izziv za mlade, ki ga tekom delavnic rešujejo in na tak način morda pripomorejo k manjšim inovacijam v podjetju.

13


Podjetni petek - Hidria

v

MOJE BELEZKE

14


15


Podjetni petek - Hidria

v

MOJE BELEZKE

16


Nefiks je projekt za promocijo in beleženje neformalno pridobljenega znanja. Namenjen je beleženju vseh vrst znanja, izkušenj, kompetenc, ki jih mlad človek pridobi zunaj šole. Uporabljajo ga mladi od 14 let naprej, vanj pa se vpisuje neformalno pridobljeno znanje iz šesh tematskih področij: • • • • • •

pridobivanje znanja z akvnim državljanstvom in odgovornim delom na projekh, pridobivanje znanja z delom, pridobivanje znanja v organiziranih oblikah izobraževanja, pridobivanje znanja na taborih in s prostovoljnim delom, pridobivanje znanja v tujini in ostali načini pridobivanja znanja.

Nefiks obstaja v dveh oblikah. ikah.

Knjižica Nefiks omogočaa vpisovanje anje vseh kompetenc. Organizacija oz. o odgovor odgovorna oseba pa vse to potrdii z žigom in podpisom. pisom.

E-Nefiks omogoča ča poleg vpisovanja tudi ustvarjanje Europass življenj življenjepisa, zbiranje priporočil itd. Uporaben je tudi za organizacije, ki lahko vse našteto vpisuj vpisujejo svojim mladim članom in uporabnikom.

17


Podjetni petek - Hidria

Projekt smo nadgradili:

s portalom www.talenran.si, čigar namen je z informiranjem in s svetovanjem spodbuja mlade k dovolj zgodnjemu razmišljanju o vseživljenjski karierni orientaciji, k odločanju za različne oblike neformalnega izobraževanja in posledično k zviševanju možnos za zaposlovanje. Na portalu so tudi informacije o Nefiksu, prodajnih mesh, tutorstvu in ostalih naših akvnosh.

Izvajamo in pripravljamo delavnice in izobraževanja ter posvete za dijake, študente in prve iskalce zaposlitve: Kam po maturi, Služba me - ne išče, Podjetni petki, Matrica uspeha itd.

Razvili smo sistem Nefiks tutorstva. Naši tutorji so prostovoljci, ki z vrstniškim svetovanjem drugim mladim predstavljajo Nefiks ter akvno sodelujejo pri vseh naših dejavnosh.

Pripravljamo Nefiks nagrado – podelitev priznanj sm, ki imajo v Nefiksu zabeleženih največ kompetenc.

Izdajamo Nefiks publikacije s temakami zaposlovanja, kompetenc, zaposlitvene pismenos, socialnega vključevanja itd. Izdajamo elektronski časopis e-Nefi.

Po Sloveniji imamo široko razvejano mrežo več kot 40 prodajnih mest. Predstavljamo se na prireditvah, sejmih, stojnicah, okroglih mizah in v skanih in drugih medijih. Projekt smo nadgradili:

18


REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT URAD ZA MLADINO

19


Profile for j talentiran

Brošura Podjetni petek  

Brošura Podjetni petek o načinu izvedbe prvega tovrstnega projekta v Sloveniji, v HIDRI-ji.

Brošura Podjetni petek  

Brošura Podjetni petek o načinu izvedbe prvega tovrstnega projekta v Sloveniji, v HIDRI-ji.

Advertisement