Page 3

‫ السؤال األول – ‪ 5‬درجات – سؤال اختٌاري‬‫فً المثلث ‪ ABC‬لدٌنا ‪C  30 , b  2 2 ,   2 6‬‬

‫الخطوة‬

‫رقم الخطوة‬

‫احسب طول الضلع ‪ ، ABC‬ثم حل المثلث‬ ‫درجة الخطوة‬

‫‪1‬‬

‫‪c2  b2   2  2 b.cos C‬‬

‫‪1‬‬

‫درجة فقط‬

‫‪2‬‬

‫التعوٌض ‪ +‬الوصول للنتٌجة ‪c  2 2 +‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫درجة و نصف فقط‬

‫‪3‬‬

‫استنتاج أن المثلث متساوي الساقٌن صراحة أو ضمنا ً‬

‫درجة و نصف فقط‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫و الوصول إلى ‪B=C=30‬‬

‫‪1‬‬

‫الوصول إلى أن ‪A  120‬‬

‫‪4‬‬

‫‪1‬‬

‫المجموع‬

‫خمس درجات‬

‫الطرٌقة الثانٌة‬ ‫رقم الخطوة‬

‫درجة الخطوة‬

‫الخطوة‬

‫‪1‬‬

‫‪c2  b2   2  2 b.cos C‬‬

‫‪2‬‬

‫التعوٌض ‪c  2 2 +‬‬

‫‪3‬‬

‫استخدام عالقة الجٌوب و التعوٌض و الوصل إلى أن‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪sin A ‬‬

‫المجموع‬

‫المناقشة‬

‫درجة فقط‬

‫‪1‬‬

‫الوصول إلى ‪ :‬أما ‪ A  120‬أو ‪C  30 + A  60‬‬

‫‪4‬‬

‫درجة فقط‬

‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬

‫‪1 +‬‬

‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬

‫درجة‬ ‫درجة و نصف فقط‬

‫درجة و نصف فقط‬

‫خمس درجات‬ ‫ فً الخطوة الرابعة إذا كتب الطالب ‪ A  60 ‬و لم ٌكمل و توصل إلى الحل أن ‪ٌ C  30 ‬نال درجة‬‫الخطوة كاملة‬ ‫إذا قبل الطالب ‪ A  60 ‬و توصل إلى أن ‪ C  90 ‬و لم ٌرفض هذه الحالة ٌخسر نصف درجة من‬‫الدرجات المخصصة للخطوة ( الخطوة الرابعة)‬

‫‪3‬‬

سلم تصحيح مادة الرياضيات -بكالوريا 2013 سوريا - المعرضة  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you