Page 1

19.12.13 PRESENTASJON FASE 1

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FRA TORGET

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ EKSISTERENDE BYGG

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ UTSIKT

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ BELIGGENHET

U

T S IK

L T M O T FJ E L

EN

E

T UTSIK

EN

RD O J F T MO

MOT TORGET

LYS MOT SØR SOL 19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ ADKOMST

T

_ LL VISUE _ ADKOMS T FRA VEI: ANSATT E/BESØ KENDE

RVE ED TO M T K KONTA

AI: _ ANGS K NDE L T S M ADKO ASTBOE F / R E TURIST

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PROGRAM

ROMPROGRAMTOLLBODEN

1ETG.

NAVN/FUNKSJON

ANTALL

INNGANG TRAPP/ADKOMST2ETG. KONTOR/MØTEROM HCͲWC PRESENTASJONSOMRÅDE/SKILT VERKSTED

STØRRELSE/M AVHENGIGHET 1 1 1 1 1 1

KOMMENTAR

MULIGHETFORHCͲTILGANG KUNDERSKALKUNNEVÆREANONYME TILGANGFRAADKOMSTOGVERKSTED KJØRETILGANGMEDBILFRAØST,TILGANGFRAKAI

2ETG.

TOTALAREAL1ETG.

TRAPP/ADKOMST1/3ETG. SPISEPLASS KJØKKEN SOFAͲOMRÅDE STILLESONE CELLEKONTORER DOBLEKONTORER ÅPNEARBEIDSPLASSER SKAPFOROPPBEVARING MØTEROM(MULIGI1/3ETG.) TOALETT TOALETTMEDDUSJ KOPIͲPRINTͲSCANN AVFALLSROM LAGER

OVERLYSFRA3ETG.? TILKNYTNINGKJØKKEN,HAUTSIKTTILHAVOGFJELL,DAGSLYS INNEHOLDEKOMFYR,VASKEMASKIN,KJØLESKAP, NÆRKAFFEMASKIN/KJØKKEN LETTTILGJENGELIG SKALKUNNE:LÅSES,HENGEOPPPÅVEGGENE,WHITEBOARD,TETT/GLASSVEGG SKALKUNNE:LÅSES,HENGEOPPPÅVEGGENE,WHITEBOARD,TETT/GLASSVEGG FLEKSIBLE FORÅPNEKONTORPLASSER,INÆRHETIL

8STK. 2STK. 4STK.

IFBM.FELLESBIBLIOTEK

1 1ELLER2

DAMEOG/ELLERHERRE, SAMMENMEDAVFALL? BEHOV?

3ETG.

TOTALAREAL2ETG. ALLROM/KURSLOKALE/MØTEROM ATELIER/KONTORER TRAPPTIL2ETG. LAGRING?

FLEKSIBELTIFHT.KONFERANSER,MØTEROM,UTLEIE,KJØKKEN FLEKSIBELTIFHT.ALLROMMET OVERLYS FORMØBLER,LEIETAKERE,ETC.

AVͲUTSTYR

BEHOV?

TOTALAREAL3ETG. TOTALAREAL1Ͳ3ETG.

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ KONSEPT FASADE/VINDUER

_ EKSISTERENDE VINDUSÅPNINGER

_ ORIGINALE VINDUSÅPNINGER

_ STORE UTSTIKKENDE VINDUSÅPNINGER SOM HENVENDER MOT NORDVEST OG NORDØST

_ KVADRATISKE VINDUERFORM GJENTAS I MINDRE FORMAT PLASSERT IFHT. FUNKSJON.

_ BYGGETS FORM, TAKUTSPRING OVER ÅPNINGENE OG ORIGINALE VINDUSÅPNINGER BEHOLDES

_ FASADEN BESTÅR AV 3 FORSKJELLIGE TYPER VINDUSÅPNINGER

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ KONSEPT

_ HJØRNE ”ÅPNES OPP” I 1 ETG.: EKSPONERING AV TOLLBODEN MOT KAI OG VEI OG KUNDER

_ HJØRNE ”ÅPNES OPP” I 2 ETG.: EKSPONERING AV TOLLBODEN MOT TORGET OG KABELVÅG

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ KONSEPT

_

_

DAGSLYS

EKSISTERENDE BYGG

_

TUNET _ UTSIKT

_ UTSYN GJENNOM BYGGET

_

_ BRANNKRAV

_ DAGSLYS

FORUTSETNINGER PÅ TOMTEN

_ KRAV TIL ANTALL KONTORER

_

_ FORDELING AV DE ULIKE FUNKSJOENENE

SONEINNDELING _KOMMUNIKASJON/SOSIAL SONE I MIDTEN _SPISEOMRÅDE/UFORMELL MØTEPLASS I HJØRNENE _KONTORER/STØTTEFUNKSJONER LANGS FASADE

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ KONSEPT

_

TUNET

_

TUNET

_ TUNET: FELLESROMMET- OVER TRE ETASJER, ER DEN SOSOALE SONEN HVOR SYNERGIER KAN SKAPES OG UTVIKLES, SLIK AT TOLLBODEN KAN BLI EN VEKSTIMPULS I KABELVÅG

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ NYE TOLLBODEN

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FORSLAG_FRA NORD

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PERSPEKTIV FRA SØR

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PLAN 1

SNITT 1

SNITT 2

ROMOVERSIKT 1 ANTALL VINDFANG 5.56 m²

GANG GARDEROBE HC WC M. DUSJ 1 KONTOR/ MØTEROM 1 VERKSTED 1 VINDFANG Grand total: 6

GANG 13.97 m²

VERKSTED 110.2 m² GARDEROBE 9.90 m²

AREAL

1 1 1

KONTOR/ MØTEROM 14.18 m²

TA

NAVN

14.0 m² 9.9 m² 4.6 m² 14.2 m² 110.2 m² 5.6 m² 158.4 m²

_ MULIG BRUK AV MØTEROM/ KONTOR: _MØTER _PRIVATTIMER _KURS

HC WC M. DUSJ 4.63 m²

UTEPLASS KAN PLANLEGGES PÅ ØSTSIDEN AV MØTEROM

N

PRESENTASJON AV TOLLBODENS AKTØRER I DEN UTSTIKKENDE VINDUSDELEN

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ AKSONOMETRI PLAN 1

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PERSPEKTIV FRA KAIA

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PLAN 2

SNITT 1

SNITT 2

ROMOVERSIKT 2

KJØKKEN/ SPISEPLASS 21.42 m²

ÅPNE ARB. PLASSER 17.84 m²

ANTALL 1

FELLES/ TRAPP 1 KJØKKEN/ SPISEPLASS 1 KONTOR 1 1 KONTOR 2 1 KONTOR 3 1 KONTOR 4 1 KONTOR 5 1 KONTOR 6 1 KONTOR 7 1 KONTOR 8 1 KONTOR A 1 PRINT/ AVFALL 1 WC 1 ÅPNE ARB. PLASSER Grand total: 14

KONTOR A 12.04 m²

SNITT A KONTOR 1 6.68 m²

KONTOR 8 8.06 m² FELLES/ TRAPP 39.05 m² PRINT/ AVFALL 6.2 m²

WC 1.94 m²

WC 2.55 m²

KONTOR 2 6.82 m²

KONTOR 7 7.06 m²

KONTOR 6 7.23 m²

NAVN

KONTOR 5 7.53 m²

AREAL 39.1 m² 21.4 m² 6.7 m² 6.8 m² 8.7 m² 7.5 m² 7.5 m² 7.2 m² 7.1 m² 8.1 m² 12.0 m² 6.2 m² 2.6 m² 17.8 m² 158.7 m²

_ MØTEROM FOR 2 PERS. OGSÅ I 3 ETG.

KONTOR 4 7.46 m² KONTOR 3 8.68 m²

N

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ AKSONOMETRI PLAN 2

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ SPISEPLASS 2 ETG.

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ AKSONOMETRI PLAN 2

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FELLESROM 2 ETG.

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PLAN 3

SNITT 1

SNITT 2

ROMOVERSIKT 3 ANTALL

NAVN

1

ALLROM/ MØTEROM 1 GANG/ OPPHOLD 1 KONTOR B Grand total: 3

AREAL 43.7 m² 24.5 m² 12.6 m² 80.8 m²

SNITT A GANG/ OPPHOLD 24.5 m²

_ MULIG BRUK AV ALLROM: MØTER SEMINARER KURS SELSKAP HAPPENINGS YOGAKLASSER

ALLROM/ MØTEROM 43.7 m²

KONTOR B 12.6 m²

N

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PERSPEKTIV

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PERSPEKTIV

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ AKSONOMETRI PLAN 1

ROMOVERSIKT ETASJE ANTALL 1 etg. 1 etg. 1 etg.

1 1 1

1 etg.

1

1 etg. 1 etg.

1 1

2 etg.

1

2 etg.

1

2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg. 2 etg.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 etg.

1

3 etg.

1

3 etg. 1 Grand total: 23

NAVN GANG GARDEROBE HC WC M. DUSJ KONTOR/ MØTEROM VERKSTED VINDFANG FELLES/ TRAPP KJØKKEN/ SPISEPLASS KONTOR 1 KONTOR 2 KONTOR 3 KONTOR 4 KONTOR 5 KONTOR 6 KONTOR 7 KONTOR 8 KONTOR A PRINT/ AVFALL WC ÅPNE ARB. PLASSER ALLROM/ MØTEROM GANG/ OPPHOLD KONTOR B

AREAL 14.0 m² 9.9 m² 4.6 m² 14.2 m² 110.2 m² 5.6 m² 39.1 m² 21.4 m² 6.7 m² 6.8 m² 8.7 m² 7.5 m² 7.5 m² 7.2 m² 7.1 m² 8.1 m² 12.0 m² 6.2 m² 2.6 m² 17.8 m²

43.7 m² 24.5 m² 12.6 m² 398.0 m²

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ ILLUSTRASJON

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PERSPEKTIV

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ SNITT A VEST-ØST

SNITT 1

GANG/ OPPHOLD

KONTOR 8

VERKSTED

SNITT 2

ALLROM/ MØTEROM

FELLES/ TRAPP

GANG

KONTOR 1

KONTOR/ MØTEROM

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ SNITT 1 NORD-SØR SNITT A

GANG/ OPPHOLD

KONTOR A

GANG/ OPPHOLD

FELLES/ TRAPP

KONTOR 6

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ SNITT 2 NORD-SØR SNITT A

KONTOR B

ALLROM/ MØTEROM

FELLES/ TRAPP

KJØKKEN/ SPISEPLASS

KONTOR 4

VERKSTED

GARDEROBE

GANG

VINDFANG

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FASADE NORD

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FASADENORD 1:100/A4

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FASADE ØST

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FASADE ØST 1:100/A4

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FASADE VEST

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FASADE VEST

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ FASADE SØR

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


_ PERSPEKTIV

19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S


19.12.13

T

PRESENTASJON FASE 1

A R K I T E K T E R

A

K

T

I

L A S

Tollboden Kabelvåg  

Første fase av skisseprosjekt for ombygging av Tollboden i Kabelvåg.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you