Page 1

Presentasjonsprotokoll. Hvordan  skal  en  gjøre  presentasjoner?  Hva  er  riktig?  Hva  er  galt?  Dette  er  en   kort  beskrivelse  på  hvordan  en  salgspresentasjon,  eller  presentasjoner  av  alle   slags  typer  burde  foregå.     Første  steg  er  å  visualisere  hva  du  egentlig  vil  med  presentasjonen.  En  kan  si  at   en  presentasjon  skjer  i  tre  akter:       1. Å  lage  historien.  Du  må  kunne  bygge  et  spennende  aspekt  ved  ditt  merke,   som  gir  deg  selvtilliten  til  å  vinne  over  publikumet  ditt.   2. Lever  opplevelsen.  Her  vil  du  bruke  grafiske  elementer  og  praktiske   løsninger  for  å  levere  en  visuelt  appellerende  opplevelser.   3. Kommunikasjonen.  Kroppsspråk,  ordbruk,  og  naturlig  tale  er   nøkkelelementer  i  en  hver  presentasjon.     Først  må  du  lage  historien.  Du  kan  godt  bruke  argumenter  for  å  kunne  selge  inn   ideen  eller  produktet  du  presenterer.  Først  må  du  levere  en  historie  eller  et   utsagn  som  trekker  oppmerksomhet  til  seg.  Deretter  legger  du  frem  et  problem   eller  et  spørsmål  som  må  bli  løst  eller  svart.  Dette  har  jo  du  selvfølgelig  svaret  på.   Beskriv  også  spesifikke  fordeler  du  får  ved  å  ta  til  løsningen  du  leverer.  Deretter   er  det  bare  å  avslutte  presentasjonen.     Det  største  spørsmålet  du  stiller  deg  når  du  først  lager  en  presentasjon  er   ”hvorfor  burde  kunden  bry  seg?”.  Hvem  er  du?  Og  hvorfor  burde  de  i  det  hele  tatt   høre  på  hva  du  har  å  si?       Publikumet  ditt  vil  bli  informert,   lært,  og  underholdt:  informert   om  ditt  produkt,  lært  hvordan  det   fungerer,  og  underholdt  mens  de   lærer  om  det.  Over  alle  spørsmål   er  spørsmålet  om  ”hvorfor  jeg   skal  bry  meg”  det  største.  Sørg   alltid  for  å  svare  på  dette.     Å  svare  på  det  spørsmålet  vil   fange  publikums  interesse  med  engang,  og  holde  dem  engasjert.  Du  må  alltid   snakke  et  lett  forståelig  språk,  og  gå  ut  fra  at  publikum  har  helt  blanke  ark  –  men   aldri  snakk  til  ”barn”.  Svar  entusiastisk  og  vær  alltid  forberedt  på  åpenbare   spørsmål.  Se  på  hvorfor  kundene  burde  kjøpe  ditt  produkt,  og  finn  den  ene   tingen  som  du  vil  at  kunden  skal  ta  med  seg  fra  presentasjonen.  Fokuser  på  å   selge  fordelen  bak  produktet.    


Gjør den  ene  tingen  så  klar  som  mulig.  Repeter  det  minst  to  ganger  under  en   samtale  eller  presentasjon.  Eliminer  Buzz-­‐ord  og  ordtak  for  å  kunne  maksimere   klarheten  av  budskapet  ditt.     Grav  dypt  inn  i  deg  selv  og  finn  din  sanne  lidenskap.  Spør  deg  selv,  ”hva  er  det  jeg   egentlig  selger?”  Her  er  et  hint:  det  er  ikke  et  produkt,  men  hva  produktet  kan   gjøre  for  å  forbedre  livet  til  dine  kunder.  Hva  du  selger  er  drømmen  om  en  bedre   tilværelse.     Utvikle  også  din  egen  lidenskap  i  en  setning.  Fortell  kundene  dine  hvorfor  du  er   genuint  interessert  i  å  jobbe  med  dem.  Denne  setningen  vil  bli  husket  lenge  etter   at  din  bedrifts  mål  er  glemt.     På  presentasjonen  skal  du  følge  en  ”Twitter-­‐lignende-­‐regel”.  Du  skal  bruke  140   tegn  eller  mindre.  Alltid.  Tegn  inkluderer  bokstaver,  mellomrom,  og  punktum.   Eksempelvis  tar  vårt  budskap:  Del.  Inkluder.  Engasjer.  kun  24  tegn.       Din  head  line  skal  være  en   setning  med  visjonen  for   ditt  selskap,  produkt  eller   tjeneste.  De  mest  effektive   overskriftene  er  konsise,   spesifikke  og  tilbyr   personlige  fordeler.  Husk   også  alltid  at  denne   overskriften  er  et  utsagn   som  tilbyr  ditt  publikum   en  visjon  om  en  bedre   fremtid.  Det  handler  ikke   om  deg,  det  handler  om   dem.       Når  du  skal  lage  presentasjonen  er  det  også  lurt  å  lage  en  liste  over  alle   hovedpoenger  du  ønsker  å  få  frem  om  ditt  produkt,  tjeneste  eller  din  bedrift.   Deretter  kategoriserer  du  denne  listen  til  du  kun  står  igjen  med  tre  hoved   nøkkelord.  Disse  tre  nøkkelordene  vil  gi  publikumet  et  veikart  for  din   presentasjon.  Ved  hver  av  disse  tre  nøkkelordene/budskap  kan  du  legge  til   retoriske  virkemidler  for  å  utdype  det  fortellende.  Dette  kan  være  personlige   historier,  fakta,  eksempler,  analogier,  metaforer,  og  tredjeparts  anbefalinger.     Deretter  viser  du  problemet  og  hvor  smerte-­‐punktet  til  ditt  publikum  er.  Så  må   du  i  et  rent  og  lett  forståelig  språk  fortelle  hvordan  ditt  produkt  kan  lette   smerten.       Så  til  lengden  av  presentasjonen.  Publikumet  ditt  sjekker  ut  etter  10  minutter.   Alltid.  Ikke  etter  tolv  minutter,  men  ti.  Du  må  aldri  gi  hjernen  tid  til  å  kjede  seg.  Si   i  en  tretti-­‐minutters  presentasjon,  så  må  du  ha  demonstrasjoner,  en  annen  taler   og  video-­‐snutter.  Du  må  hele  tiden  skap  ny  stimuli  for  hjernene.    

Presentational Protocol  
Presentational Protocol  

A protocol in Norwegian on how to write presentations.