__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

SAA OLLA FIKSU

Aloita yliopistosi akatemiassa

Historia ja yhteiskunnallinen muutos Politiikan tutkimus Sosiaalitieteet Kauppatieteet Oikeustiede Psykologia

Kasvatustiede Kieli- ja kulttuuriopinnot Humanistiset opinnot Kirjoittaminen Teatteritoiminta www.akatemia.org


VUOSI AKATEMIASSA = VUOSI YLIOPISTOSSA � Tule ja vietä paras välivuosi Työväen Akatemiassa! Olemme kansanopisto Kauniaisissa, Helsingin kupeessa. Vuosi Akatemiassa on ensimmäinen vuotesi yliopistossa. Voit suorittaa yhdet tai kahdet yliopiston perusopinnot ja korkeakoulututkintoon kuuluvia kieli- ja viestintäopintoja. Liität ne myöhemmin suoraan korkeakoulututkintoosi. Takaamme opintomenestyksesi: pienryhmässä ja erinomaisen opettajan johdolla opintopisteitä kertyy ja opinnot etenevät.

Voit opiskella seuraavia aineita korkeakoulutasolla: • historia, poliittinen historia ja yhteiskunnallinen muutos • humanistiset aineet (kirjallisuustiede) • kieli- ja viestintäopinnot (en, es, ra, ru, sa, ve, äi) • kirjoittaminen • kauppatieteet • monikulttuurisuus • näytteleminen ja teatteri-ilmaisu • oikeustiede • psykologia, kasvatustiede ja erityispedagogiikka • politiikan tutkimus, viestintä, valtio-oppi • sosiaalitieteet • sosiaalityö

Työväen Akatemia on paras sijoitus tulevaisuuteesi!

Pa

a saa oll

fiksu sseja

Abikur

� Olemme saaneet paljon kiitosta yhteisöllisestä ja kannustavassa ilmapiiristä. Takaamme, että Akatemialla opiskelet tehokkaasti ja nautit opinnoistasi! Lue kannessa esiintyvien Amandan ja Ollin haastattelu: https://newspool.fi/yksi-vuosi-voi-muuttaa-elaman-ja-uran-suunnan

2

ita si o l a sto pi

o yli

ssa

mia ate


saa o lla

Leppoisaa, iloista, työntäyteistä, erilaisuus kunniaan.

fiksOPISKELU KANNATTAA Para KANSANOPISTOSSA u sv

älivu

� Kansanopisto on kätevä väylä yliopistoon. Se on myös parempi vaihtoehto avoimelle yliopistolle. Saat nimittäin toisen asteen opintotuen etkä menetä korkeakouluopintoja varten tarkoitettuja opintotukikuukausia. Opiskelet myös yhdessä muiden kanssa, jolloin ryhmä tukee opinnoissa menestymistäsi. Akatemiassa saat myös tukea oman suunnan etsimiseen. Voit rauhassa miettiä valintojasi, ennen kuin haet pääsykokeessa. Säilytät siis ensikertalaisen hakijan oikeutesi. Opettajamme ovat pitkän kokemuksen koulimia oman alansa rautaisia ammattilaisia. Koko henkilökuntamme tärkein tavoite on, että SINÄ menestyt opinnoissasi ja saat haluamasi opiskelupaikan tai muun elämäsi tavoitteen.

Abik

urss

eja

osi < 3

Avoin yliop väylä istoo n

� AVOIN VÄYLÄ Yliopistoon voi hakea myös avoimen väylän kautta suorittamalla vaaditut avoimen yliopiston opinnot. � PÄÄSYKOEVALMENNUS Opiskelu Akatemiassa on parasta harjoitusta pääsykokeisiin. Lukuvuosi huipentuu eri oppiaineiden valmennuskursseihin. � PREPPAUSKURSSIT Kertaa matematiikkaa, englantia ja äidinkieltä ja valmistaudu kirjoituksiin. Kurssit järjestetään kysynnän mukaan.

aloita

Työväen Akatemiassa yliopistosi

iassa

atem ak • teet ensimmäisen vuoden yliopisto-opinnot • saat henkilökohtaista opinto- ja uraohjausta • saat tukea pääsykokeisiin valmistautumiseen • saat toisen asteen opintotuen • sinulla on mahdollisuus asua edullisesti kampuksella • elät täyttä opiskelijan elämää!

ensim

yliop

mäis

en vu oden

isto-

opin

not

V

uosi akat– VÄYLÄSI YLIOPISTOON! VALITSE AKATEMIA em ias

sa joko pääsykokeiden tai avoimen väylän kautta. � Joka vuosi suuri osa opiskelijoistamme pääsee -- jatko-opintoihin Vuos Lue nettisivuiltamme opiskelijoidenikertomuksia, ja minne he ovat yliop miten heidän vuotensa Akatemiassa on sujunut Tä ysi 2 isto päässeet opiskelemaan! . ssa

opin

aste

e

totu n ki 3


HISTORIA ja yhteiskunnallinen muutos

Historiantutkijaksi? Opettajaksi? Toimittajaksi? Yhteiskunnan ja kulttuurin muutoksen tulkiksi?

� Historia-aineissa opiskellaan historiaa, poliittista historiaa tai yhteiskunnallisen muutoksen perusopintoja. Lisäksi on tarjolla runsaasti erilaisia historian erikoiskursseja. Historian opinnoissa perehdytään historiantutkimuksen tieteellisiin ja teoreettisiin kysymyksiin sekä harjoitellaan keskeisiä taitoja kuten lähdetyöskentelyä, historiallista päättelyä ja seminaarityöskentelyä. Kevätkaudella opinnoissa painotetaan pääsykokeisiin valmentautumista. Yhteiskunnallisen muutoksen opinnoissa opiskellaan kehitysmaatutkimusta, poliittista historiaa, talous- ja sosiaalihistoriaa sekä sosiaali- ja kulttuuriantropologiaa. Vuoteen sisältyy vierailuja museoihin, arkistoihin ja näyttelyihin. Tilanteen salliessa opiskelijat voivat osallistua Akatemian opintomatkoille Kiinaan, Brysseliin tai Roomaan.

POLITIIKAN JA VIESTINNÄN TUTKIMUS Virkamieheksi? Viestintäpäälliköksi? Järjestötyöntekijäksi? Tutkijaksi? Poliitikoksi? Diplomaatiksi? � Politiikan ja viestinnän tutkimuksen opiskelu tarjoaa välineitä modernin yhteiskunnan rakenteiden ja poliittisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja tulkitsemiseen. Voit suuntautua politiikan ja oraganisaatioiden tutkimukseen tai viestintään. Maailmanpolitiikasta kiinnostuneet voivat keskittyä Euroopan integraation, demokratian, ihmisoikeuksien ja talouden haasteisiin globaalissa maailmassa. Opinnot antavat vankan perustan politiikan tutkimuksen, maailmanpolitiikan ja viestinnän jatko-opintoihin.

Ihana kam p ja yhteis us <3 öllinen ilmapiiri ! 4


Sosiaalitieteet ja sosiaalityö Suunnittelijaksi? Erityisasiantuntijaksi? Kouluttajaksi? Sosiaalialan asiantuntijaksi? � Oletko kiinnostunut yhteiskunnallisista ilmiöistä kuten eriarvoisuudesta, hyvinvoinnista, sosiaalisista ongelmista, taloudesta tai politiikasta? Sosiaalitiede ja sosiaalityö antavat valmiuksia ja välineitä ymmärtää erilaisia yhteiskunnallisia kysymyksiä. Opinnoissa voit valita itsellesi joko sosiaalitieteen tai sosiaalityön perusopintokonaisuuden. Sosiaalityön perusopinnot soveltuvat hyvin myös sosionomin koulutuksesta kiinnostuneille. Sosiaalitieteen rinnalla voit myös opiskella 16-25 op verran monikulttuurisuusopintoja. Monikulttuurisuudessa pohditaan globaalia siirtolaisuutta, rasismia, kotouttamiseen liittyviä kysymyksiä. Tämän lisäksi voit myös suorittaa vuoden aikana yliopistossa vaadittavat pakolliset kieliopinnot. Lukuvuoden lopussa järjestämme pääsykoevalmennusta eri yliopistojen sosiaalitieteen, yhteiskuntatieteen ja sosiaalityön kokeisiin.

KIELI- JA KULTTUURIOPINNOT Kansainvälisiin tehtäviin? Kääntäjäksi? Kieltenopettajaksi? Matkailun ammattilaiseksi? � Kieli- ja kulttuuriopinnoissa laajennat ja syvennät kielitaitoasi ja kulttuurien tuntemustasi. Opinnot soveltuvat kielten yliopisto-opintoihin tähtääville, työelämän valmiuksia hakeville, opintouransa valintaa vielä miettiville ja muille kielistä ja kansainvälisyydestä kiinnostuneille. Tarjoamme opintoja englannin, espanjan, ranskan, saksan ja venäjän kielissä. Lisäksi voit valita myös kiinan, suomen, suomalaisen viittomakielen ja ruotsin opintojaksoja. Opettajamme ovat kokeneita suomalaisia tai opiskelukieltä äidinkielenään puhuvia opettajia. Halutessasi voit keskittyä pelkästään englantiin, opiskella jopa kuutta kieltä rinnakkain tai yhdistää kieliopintoihin esim. kasvatustieteen tai kirjallisuuden opintoja.

i <3

uos v i l ä as v r a P a

oll saa

ylä ä v n in Avo pistoo ylio

u iks

f

eja

ss kur

Abi

uod v n ise

mmä

i ens

a it osi o al ist sa p

io

yl

pin

o-o t s i p

ylio

s

ia

m te a k

a

o

ssa mia e t a i ak s o a Vu oss t s i iop i yl s o Vu

5


vä l

se

ja

Av yl oin io pi väy st lä oo n

alo

yli

KAUPPATIETEET

ak

op

i

ita

sto at s em ias i sa

Ekonomiksi? Markkinoinnin asiantuntijaksi? Johtajaksi? Kansainvälisiin tehtäviin? V

enviestinnän ja uo markkinoinnin, taloustieteen, yrittäjyyden, � auppatieteen opinnoissa perehdytään johtamisen, si y s laskentatoimen perusteisiin. Yliopisto-opintojen rinnalla kauppakorkean pääsykokeisiin kurssit: i kulkevat li valmentavat ak Vu op mmäpääsykokeisiin. tilastot ja todennäköisyys, taloustiede ja historia.oOpinnot antavat hyvät valmiudet kauppakorkeakoulujen a te is ise si Kevään lopuksi järjestetään valmennusta pääsykokeeseen. m yl -o- n v ia kauppakorkeakoulun kanssa jatkäyvät Kauppatieteen opinnot järjestetään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston io s op uo sa Jyväskylän kauppakorkeakoulun avoimen väylään. Avoimenpyliopiston opinnot ovat myös luettavissa hyväksi muissa is in den to yliopistoissa. no s Globaalissa maailmassa talouden ja kaupan opinnot edellyttävätsvahvaa ja monipuolista kielitaitoa. Voit valita a t kielitaitoasi kehittävät kieliopinnot Akatemian laajasta tarjonnasta. Kielten opinnot käyvät myös avoimen väylään. Lisäksi Akatemia järjestää mahdollisuuksien mukaan opintomatkoja esimerkiksi Kiinaan ja Brysseliin. Tä ys

op

in

OIKEUSTIETEEN OPINNOT Asianajajaksi? Ihmisoikeusjuristiksi? Asiantuntijaksi?

i2

.

to ast tu een ki

� Oikeustieteen opinnoissa opiskelet vuoden aikana laaja-alaisesti eri oikeudenaloihin. Akatemialla voit opiskella Turun avoimen yliopiston oikeustieteen opintoja mm. kansainvälisestä oikeudesta, valtiosääntöoikeudesta, eurooppaoikeudesta, hallinto-oikeudesta ja työoikeudesta. Avoimen opintojen lisäksi tarjoamme kursseja myös muista oikeudenaloista, kuten sopimus-ja velvoiteoikeudesta, ympäristöoikeudesta. Vuoden aikana sinulla on myös mahdollisuus suorittaa yliopistossa vaadittavat kieliopinnot. Keväällä keskitytään pääsykoevalmennukseen ja saat neuvoja vastaus-ja lukutekniikkaan.

Opetus oli tasokasta ja opettajat asiansa osaavia.

6

iv uo

si

<


PSYKOLOGIAN JA KASVATUSTIETEEN OPINNOT

Psykologiksi? Puheterapeutiksi? Luokanopettajaksi? Koulutussuunnittelijaksi? Erityisopettajaksi? Henkilöstöasiantuntijaksi? Varhaiskasvatuksen opettajaksi? � Voit valita pääaineeksi yliopiston 25 opintopisteen opintokokonaisuudet psykologiassa tai kasvatustieteessä. Sivuaineena voit opiskella esimerkiksi erityispedagogiikkaa. Lisäksi voit suorittaa yliopistojen pakollisia kieliopintoja, kuten englantia, toista kotimaista kieltä, tieteellistä kirjoittamista ja puheviestintää. Tarjoamme myös koko lukuvuoden kestävän tilastotieteen valmennusohjelman sekä loppukevään aineisto- ja soveltuvuuskoevalmennuksen. Opintojen etenemistä ja akateemisten opiskelutaitojen kehittymistä tuemme opintoryhmässä ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. Lukuvuoden aikana voit myös syventää itsetuntemustasi tekemällä laaja-alaiset persoonallisuus- ja kykytestit uraohjauksen yhteydessä.

Maahanmuuttaja, tarvitsetko apua suomen kielen oppimisessa? Haluatko päästä opiskelemaan tai työelämään Suomessa? � Työväen Akatemiassa järjestetään suosittuja suomen kielen kursseja. Kurssien pituudet ja sisällöt vaihtelevat. Lisätietoja: www.akatemia.org.

Tykkäsin Akatemian ilmapiiristä, jossa tunsi voivansa olla täysin oma itsensä. Oppilaista pidetään hyvää huolta! Opettajat ovat ammattitaitoisia ja oppituntien tunnelma on rento.

7


Kuin suuri perhe jonne jokainen on tervetullut juuri sellaisena kuin on <3 Teki hyvää minun itsetunnolle ja -luottamukselle

HUMANISTISET OPINNOT: KULTTUURIN- JA TAITEENTUTKIMUS Kirjallisuuden- ja taiteentutkijaksi? Aasian ja vieraiden kulttuurien asiantuntijaksi? Äidinkielenopettajaksi? Yleishumanistiksi? � Humanistisissa opinnoissa opiskellaan kulttuurin ja taiteentutkimusta. Oppiaineita ovat kirjallisuustiede, Aasian tutkimus, taiteentutkimus , teatteritaiteen tuntemus ja kulttuurintuottaminen. Voit liittää opiskeluohjelmaasi myös yhteiskunnallisia tai käyttäytymistieteellisiä aineita. Opiskelu luo hyvän pohjan jatko-opintoihin yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa, ja se soveltuu myös vapaatavoitteiseen itsensä kehittämiseen.

Mukava, kun opettajien kanssa tulee muutenkin juttuun ja muunkin henkilökunnan! Olen oppinut paljon, niin koulussa kuin ulkopuolellakin.

8


aloita

KIRJOITTAMISEN OPINNOT

osi yliopist

assa akatemi

Kirjailijaksi? Viestinnän ammattilaiseksi? Äidinkielenopettajaksi? Sanataideohjaajaksi? � Onko kirjoittaminen ollut pitkään unelmasi tai rakas harrastuksesi? Haluaisitko kertoa oman tarinasi? Kirjoittamisen opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittyä kirjoittajina. Opinnot valmentavat ammattimaiseen kirjoittamiseen tai soveltuvat yleissivistäviksi opinnoiksi esimerkiksi matkalla taiteen- tai kulttuurintutkimuksen, suomen kielen tai viestinnän opiskelijaksi. Opinnot painottuvat käytännön työskentelyyn, jossa kirjoittamisen prosessi ja kirjallisuuden lajit runosta elokuvakäsikirjoitukseen tulevat tutuiksi. Saat kokemusta myös kirjan tekemisestä, kun tekstejäsi julkaistaan opiskelijoiden itse toimittamassa antologiassa. Perusopintojen jälkeen sinun on mahdollista jatkaa toisena vuonna aineopintoihin. Aineopinnoissa syvennyt omaan kirjoittamiseesi ja orientoidut kirjoittamisen tieteelliseen tutkimiseen. Halutessasi voit suorittaa jopa kirjoittamisen kandidaatintutkielman ja valmistua avoimen opintojen perusteella (180 op) kirjoittamisen kandidaatiksi (Jyu).

Vuosi a katem ias Vuosi y liopist os

TEATTERITOIMINNAN OPINNOT Teatteri-ilmaisun ohjaajaksi? Näyttelijäksi? � Teatteritoiminta 1: Teatteri-ilmaisun opinnot tarjoavat sinulle mahdollisuuden käyttää teatteritaitojasi laaja-alaisesti. Hankit valmiuksia teatteri-ilmaisun ohjaamiseen. Teet lukuvuoden aikana ryhmätyölähtöisiä esityksiä. Opiskelet pääosin suomeksi, mutta kansainvälisyyttä korostavat yksittäiset englanninkieliset näyttelijäntyön kurssit. Osan kursseista suoritat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintoina ja osan Turun ammattikorkeakoulun esittävän taiteen koulutuksen opintoina. � Teatteritoiminta 2: Näyttelijäntyön opinnoissa voit vuoden ajan keskittyä näyttelemiseen. Hankit ammatillista yleissivistystä ja tutustut keskeisiin näyttelijäntyön osa-alueisiin, joiden avulla kehität omaa taiteellista ilmaisuasi. Lukuvuoden aikana esiinnyt demonstraatioissa sekä kokoillan näytelmässä. Osan näyttelijäntyön kursseista suoritat Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintoina.

Taiteilijan urapolku alkaa Akatemiassa!

9


saa olla

Paras väli

fiksu

Korkeakouluopinnot Aasian tutkimus 10 op Erityispedagogiikka 25 op Historia 30 op Kasvatustiede 25 op Kirjoittaminen 30 op Kirjoittaminen aineopinnot 35/50 op Liiketoimintaosaaminen 28 op Monikulttuurisuus 16-25 op Näyttelijäntaide 19 op Ohjaajantaide 10 op Oikeustiede 40 op Poliittinen historia 25 op Politiikka ja organisaatiot 25 op Politiikka ja viestintä 25 op Psykologia 25 op Sosiaalitiede 25 op Sosiaalityö 25 op Taloustiede 8 op Teatteri-ilmaisu Turun amk 15 op Teatteritaiteen tuntemus 5 op Kirjallisuustiede 25 op Yhteiskunnallinen muutos 25 op Viestintä 25 op

Abikursseja

ita i tos

alo

opis

yli

ssa

ia tem aka

Vuosi akatemiassa -Vuosi yliopistossa

<3 uosi v i l ä sv ParaCommunication Academic and Professional in English 4 op Kieli- ja viestintäopinnot

a a oll

Espanjan alkeiskurssit 1 ja 2, 4 + 4 op Espanjan jatkokurssit 1 ja 2, 3 + 3 op Ranskan alkeiskurssit 1 ja 2, 4 + 4 op Ranskan jatkokurssit 1 ja 2, 4 + 4 op Saksan alkeiskurssit 1 ja 2, 4 + 4 op Saksan jatkokurssit 1 ja 2, 4 + 4 op Venäjän alkeiskurssit 1 ja 2, 4 + 4 op Venäjän jatkokurssit 1 ja 2, 4 + 4 op Ruotsin suullinen ja kirjallinen taito 3 op eja kirjoittaminen 2 op s s Tieteellinen r u k i b Puheviestintä 1 op Viittomakieli 2 op

iksu

ylä ä v n i Avo oon t s i p ylio

Oikeudet muutoksiin pidätetään

a oit osi

al pist sa io ias

yl

en

isen simmä

Just amazingly fabulous J J <3

n vuode

nnot

yli

-opi o t s i op

em at

ak

steen a n e s toi ki iassa m e t a ak Vuosi -sa istos 10 p o i l y Vuosi

otu opint

Avoin v yliopi

ensimmä

yliopist


HAKEMINEN ON HELPPOA: TÄYTÄ HAKULOMAKE VERKOSSA Hakeminen tapahtuu sähköisen lomakkeen avulla. Käy tutustumassa ja hae viimeiseen hakupäivään mennessä osoitteessa www.akatemia.org. Huomaa, että teatteritoiminnan haku päättyy eri aikaan kuin muiden aineiden.

OPINTOMAKSU JA OPINTOJEN RAHOITUS Opintomme ovat maksullisia, mutta ne oikeuttavat toisen asteen opintotukeen. Ja mikä parasta, toisen asteen opintotuen nostaminen ei vähennä korkeakouluopintoja varten myönnettävää opintotukea! Jos olet työtön, kannattaa neuvotella TE-toimiston kanssa opiskelusta työttömyystuella. Akatemia myöntää myös vähävaraisille, työttömille ja yli 25-vuotiaille opintostipendejä. Myös maahanmuuttotaustaisuus voi oikeuttaa stipendiin. Kysy eri vaihtoehdoista opintosihteeriltämme! Lukuvuoden opintomaksun voit tarkistaa verkkosivuiltamme.

ASUMINEN AKATEMIALLA Hakemisen yhteydessä hae myös edullista asuntolapaikkaa. Opiskelu- ja asuntolapaikka kannattaa varmistaa hyvissä ajoin, sillä asuntola täyttyy nopeasti.

Työväen Akatemia Vanha Turuntie 14 02700 KAUNIAINEN www.akatemia.org (09) 5404 240

Huoleton, mukava opisto, jossa on ihmisiä eri elämänalueilta. Asuntolan yhteistiloissa kohtaamani ihmiset ovat opettaneet myös paljon.

11


Tervetuloa Työväen Akatemiaan!

E

tkö saanut mieleistäsi opiskelupaikkaa, mutta haluaisit kuitenkin aloittaa jo opinnot? Mietitkö vielä omaa alaasi tai kaipaatko vaihtelua työkuvioihin? Haluatko opiskella vuorotteluvapaalla? Akatemiassa voit tehdä kaikkea tätä. Opiskelemalla Työväen Akatemiassa sinulla on mahdollisuus tutustua sinua kiinnostavaan tieteenalaan ja miettiä tulevaisuuden suuntaasi. Vuoden aikana voit suorittaa yliopisto-opintoja saman määrän kuin opiskelijana yliopistossa.

Välineitä koulutus- ja työuran suunnitteluun Opiskelutaitosi kehittyvät erilaiset oppijat huomioon ottavassa opetuksessamme. Opetus nojaa yhteisölliseen oppimiseen ja panostaa hyvään ryhmähenkeen. Monipuolisen ohjauksen avulla voit arvioida eri vaihtoehtoja jatko-opinnoillesi ja työurallesi. Lisäksi perehdyt ulkomailla opiskelun mahdollisuuksiin ja kehität kielitaitoasi. Voit suorittaa korkeakoulututkintoihin kuuluvat pakolliset kieliopinnot ja näin lyhentää opiskeluaikaa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Aloita Akatemiassa, valmistu yliopistosta! Edessäsi on antoisa vuosi avoimessa ja oppimiseen kannustavassa ilmapiirissä. Lukukauden alussa laadit henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, jossa asetat tavoitteesi niin Akatemiavuodelle kuin sen jälkeisellekin ajalle. Akatemia-vuosi kehittää opiskelutaitoja, valmentaa tuleviin pääsykokeisiin ja antaa valmiuksia työelämän muuttuviin vaatimuksiin.

Opiskeluterveisin

Airi Palosaari Rehtori

Profile for Työväen Akatemia

Työväen Akatemian opinnot 2021-2022  

Tutustu Työväen Akatemian opintoihin. Lukuvuoden 2021-2022 esite kertoo opinnoista ja opiskelusta Työväen Akatemiassa. Lukuvuoden aikana voi...

Työväen Akatemian opinnot 2021-2022  

Tutustu Työväen Akatemian opintoihin. Lukuvuoden 2021-2022 esite kertoo opinnoista ja opiskelusta Työväen Akatemiassa. Lukuvuoden aikana voi...

Profile for takatemia
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded