Page 1

gergely takรกcs

portfolio

kiehr


22

21

20 5,00

19 20 5 5

18 5,80

17 30

16 5,00

15 30

14 5,80

13

12

30

5,00

11 20 10 20 5 5

10 5,80

9 30

4,76

6 5,80

5

4

30

5,00

3

2

30

5,80

38

1 30

30

2,70

7,70

20

1,50

1,50

77,55

799,27 m2 GK.TÁR.

1,95 1,60

7 20 5 5

71,59

7,70

1,45

3,65

1,29 4,36

20

1,85 1,07

2,00

20

3,85

JELMA

6,30

1,82

3,78

5,80

1,82

3,78

5,80

1,82

3,78

5,80

1,82

3,78

6,10

1,82

3,78

5,80

1,82

3,78

5,64

25

16

16

16

16

16

16

16

55

10

4,08

3,04

3,04

3,04

3,04

3,04

3,04

3,04

25

20

86 1,04 58

20

86 1,04 58

20

86 1,04 58

20

86 1,04 58

637,88 m2 86 1,04 58

5,86

20

3,87

1,37

3,00

1,07

2,42

86 1,04 58

1,30

*

25

20

1,43 25 25

33

20

8 5,00

30

30

30

5,80

5,20

23 30

5,00

24 5,00

2,70

25 30

5,20

50

50 26 5,85

2,70

27 20

Lift

ÉPÍTÉSI HELY

10,15

5,20

1,45

20

935,09 m2

FEL

1,25 1,35 1,97 25 25

5,76

71,59

637,80 m

3,87

20

1,29 1,85 2,00

20

6,30

rület:

35,09 m2 37,88 m2 37,80 m2 37,80 m2 2

1,82

3,78

5,80

1,82

3,78

5,80

1,82

3,78

5,80

1,82

3,78

6,10

1,82

3,78

5,80

1,82

3,78

5,64

5,76

3,85

1,97

1,25 1,35 25 25

25

16

16

16

16

16

16

16

55

10

4,08

3,04

3,04

3,04

3,04

3,04

3,04

3,04

25

20

86 1,04 58

20

86 1,04 58

20

86 1,04 58

86 1,04 58

5,86

20

3,65

1,37

3,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1,30

1,14

8,8% 2,42(5°)

1,45 2

4,36

30

86 1,04 58

4,76

86 1,04 58

1,95 1,60

86 1,04 58

33

*

1,43 18 25

T

levont (KVSZ/OTÉK/BVKSZ) 799,31 m2

27 flat condominium house, budapest (csontos, takács, vonnák) 2017 ± 0,00 = 136,50 mBf.


PINCESZINTI ALAPRAJZ

PINCESZINTI ALAPRAJZ

PARKOLÓ

MELLÉKBEJÁRAT

TRÓFEA SZOBA

KONYHA

ÉTKEZŐ

KAMRA

PARKOLÓ

MELLÉKBEJÁRAT KÚT VAGY SZOBOR

KÚT VAGY SZOBOR

TRÓFEA SZOBA

KONYHA

±0,00 ÉTKEZŐ

FŐBEJÁRAT

KAMRA

±0,00

DOLGOZÓ

FŐBEJÁRAT

NAPPALI

-1,50

DOLGOZÓ WELLNESS

NAPPALI FÉRFI LAKOSZTÁLY

FÉRFI LAKOSZTÁLY

-1,50

WELLNESS

±0,00

-1,50

±0,00

-1,50

NŐI LAKOSZTÁLY

NŐI LAKOSZTÁLY

rezidence building, törökbálint (d.kriszt,horváth,rényi,takács,vonnák) 2011


"A" TELEK 2547,4 m2 15% beépítés: 382,11 0,3 szintterület: 764,22 0,2 parkolási: 509,48 35% terepszint alatti: 891,59 65% zöldfelület: 1655,81 ép.magasság : 6,5m

"B" TELEK 2547,54 m2 15% beépítés: 382,131 0,3 szintterület: 764,26 0,2 parkolási: 509,50 35% terepszint alatti: 891,63 65% zöldfelület: 1655,90 ép.magasság : 6,5m

KONCEPCIÓTERV

VONNÁK ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ 1021 Budapest, Tárogató út 2-4. Iem. 136. tel.: +36 70 426 5433, e-mail: info@tanos-vonnak.hu

"C" TELEK 3001,35 m2 15% beépítés: 450,20 0,3 szintterület: 900,40 0,2360.0.1.100 parkolási: 600,27 ublisherVersion 35% terepszint alatti: 1050,47 65% zöldfelület: 1950,87 ép.magasság : 6,5m

BUDAPEST XII. LÓRÁNT ÚT 17. HRSZ.: 9664/1, 9664/2, 9664/5, 9664/6, 9664/7

B épület látványterv 2018. JANUÁR

Ez a terv a Vonnák és Társai Építész Stúdió Kft. szellemi tulajdona, minden további felhasználáshoz a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. nyomtatva: 2018. 02. 12.

premium villa complex, budapest (at vonnák and parters) 2018


SZERVÍZÚT

ÜZLETI SÉTÁNY

SÉTATÉR

JÁTSZÓTÉR

KÖZÖSSÉGITÉR

Barázda utca

Galvani út

TÁRSAI ÉPÍ TÉSZ STÚDIÓ

t, Tárogató út 2-4. I. emelet 136 .

5433 , e-mail: info@tanos-vonnak.hu

MIXA STÚDIÓ

beépítés

114 6 Budapest, Zichy Géza u. 4. tel.: +36 70 389 2961, e-mail: info@mixastudio.hu

urban plan of 197 000 sqm (2 million sqft) residental and office, south budapest (takács, vonnák)

Ez a terv a Vonnák és Társai Építész Stúdió Kft. és a Mixa Stúdió Kft. szellemi tulajdona, minden további felhasználáshoz a szerzők előzetes írásbeli hozz


környezet környezetazkialakításában élhető, természet-közeli is fő célkitűzés életforma az élhető, lehetőségének természet-közeli megteremtése. életformaAlehetőségének főként az épületszárnyak megteremtése. alá helyezett A főként az autóparkolók épületszárn siokkoncepciójában kerületbe vonzása a fiatal *erőteljesen családok szerepel. kerületbe Ennek vonzása a rétegnek *erőteljesen valóban szerepel. nagyEnnek vonzerőt a rétegnek jelent a kerület, valóban nagy vonzerőt jelent a kerület,kialakításában is fő célkitűzés egyes tervünk helyeken az épületek mellé egyes kihúzva helyeken tetejükön az épületek magasított, mellé azkihúzva első emeleti tetejükön lakások magasított, magánkertjeit az elsőhordozzák. emeleti lakások A magánkertek magánkertjeit és a hordozzák. publikus parkok A magánkertek így szintben és teni új terület-revitalizáció érdemes azt a kört, eredményeképp aki egy új terület-revitalizáció az adott helyszínt eredményeképp választja lakóhelyül. az adottAhelyszínt választásválasztja alapja tervünk lakóhelyül. A választás alapja

eredeti terepszintre eredeti parkokat terepszintre K-NY-ilelépcsőző irányban az zöld épület parkokat terepszinti K-NY elkülönített, elkülönített, Az É-D-i de ugyanúgy tengelyűzöld lakótömbök területek.mentén Az É-D-i aztengelyű lakótömbök lelépcsőző mentén az zöld szerveződő épületegyüttes, mentén amiszerveződő nem csak színvonalas, épületegyüttes, magas ami nem csak színvonalas, magas de ugyanúgy zöld területek. ól: lyan egy „üzenet”, olyan „zöld-gondolat” ami a jövőnek mentén szól: egy olyan „zöld-gondolat”

átvágásait átvágásait keresztezik. összekötő Azburkolt épületek térrészek töréseiből keresztezik. adódóanAz kényelmes, épületek töréseiből akár városiadódóan kerteknek kényelmes, is használható akár városi teraszok kerteknek egészítik is ki használható a lakások zetet yományait, biztosít, adottságait hanem a hely is tiszteletben hagyományait, tartvaadottságait a jövőre koncentrál.A is tiszteletben helytartva örökölt a jövőre imázsához koncentrál.A tartozik ahely örökölt imázsához tartozik a összekötő burkolt térrészek – a lakótömbök – a lakótömbök függőleges udvaraiban kertet alkotva. mintegy Az épülettömbök függőleges kertet gazdag alkotva. tömegformálása Az épülettömbök lehetővé gazdag teszi atömegformálása homlokzatok igényes, lehetővé magas teszi minőségű, a homlokzato emblematikus yan közösségikéménye, teret kívánmely maga olyan köréközösségi szervezni,teret amikíván a területre magaköltözők, köré szervezni, ugyanakkor ami aaterületre tágabb környezet költözők, ugyanakkor a tágabb környezet udvaraiban mintegy

mégistéregyszerű és egységesíthető de mégis kialakítását. egyszerű A ésFehérvári egységesíthető útra helyezett kialakítását. C-alakú A Fehérvári garzonház útra a valószínűsíthetően helyezett C-alakú garzonház nagyobb fluktuáció a valószínűsíthetően miatt a nagyobb nagyobb igénybeflukt A vertikális elem mellett válhatna. eredeti A növényzetével vertikális elem is mellett megtartott eredeti hangulatos növényzetével személyes is megtartott léptékű városi hangulatos tér személyes léptékűdevárosi onti szervezőelemévé

vételt is jól bíró anyagokból épülne vételt (plistégla, jól bíró kerámia), anyagokból míg aépülne O-t formáló (pl tégla, udvarok kerámia), köré míg szervezett a O-t formáló lakóépületek udvarok a nagy köré teraszkinyúlások szervezett lakóépületek által is a védve nagyjavarészt teraszkinyúlás kozási szt beazonosítási pont), másrész pontspeciális (pl. találkozási funkciók pont), (pl. sport, másrész vendéglátás, speciális funkciók szolgáltatások) (pl. sport, befogadására vendéglátás,isszolgáltatások) alkalmas befogadására is alkalmas kívülről az exclusivizitás, belülrőlkívülről pedig aaztermészetes exclusivizitás, fény, belülről egészséges pedig a t vakolt architecturával épülhetnének. vakoltA architecturával nagymértékű homlokzatmegnyitások, épülhetnének. A nagymértékű üvegfelületek homlokzatmegnyitások, üvegfelületek melynek a tervünkben szereplő melynek telepítés a tervünkben szereplő telepítés kség ejtésű, másik medenceszerű része a különleges terület éslejtésű, a benne medenceszerű lévő értékes faállomány, terület és a benne lévő értékes faállomány,

ét ókörnyezet épségbenminőségének hagyni és aztemelésében a lakókörnyezet felhasználni. minőségének emelésében felhasználni.

lakókörnyezet biztosításának eszközei. lakókörnyezet biztosításának eszközei.

A tervek a Vitaa Verde Cityben szó A tervek szerintaolyan Vita Verde „zöld életet” Cityben biztosítanának, szó szerint olyan ahol„zöld az ittéletet” lakók biztosítanának, a mikro- és makro-környezetükben ahol az itt lakók a mikrois egyésszínvonalas, makro-környezetükben minőségi ésissok eg es állomány elrendezésben egyik meghatározó megmaradt része faállomány „Minolta” egyik telkén meghatározó és attól északra része „Minolta” húzódó növényzet, telkén és attól melyek északra mentén húzódó a növényzet, melyek mentén a sztenderd területfejlesztések a szte szempontból egyedi körülmények szempontból között lakhatnának. egyedi körülmények A terület identitása között lakhatnának. és természetes A terület környezetének identitása megtartása és természetes kiemelné környezetének megtartása kiemelné közül. szolgáltatásokkal és esetleg vendéglátással szolgáltatásokkal kiegészülő és esetleg vendéglátással kiegészülő os terén közösségi kívül - afunkciójú terület másik része: fontos egy szintén közösségi javarészt funkciójú része: egy szintén javarészt

A célzott fiatalcsaládos közönség A célzott olyan különleges fiatalcsaládos szolgáltatásokkal közönség olyan (pl.különleges terepszintre szolgáltatásokkal lakott bölcsődék, (pl. óvodák, terepszintre fittness lakott termek, bölcsődék, üzletek)óvodák, és atmoszférával fittness termek, rendelkező üzlet ett erület sétány és irodasáv keletkezne. között Ez a húzódó lakóterület sétány és egyben irodasávbelső között feltáró húzódó útként sétány is működhetne egyben belső a területen feltáró útként (tűzoltóis működhetne és a területen (tűzoltóés területen élhetnének, amiről nem területen csak a felszálló élhetnének, drónok amiről légifelvételeiből nem csak a felszálló lehetne kiolvasni, drónok légifelvételeiből hogy ez a terület lehetne „COOO_l” kiolvasni, :)…hogy ez a terület „COOO_l” :)… zállítás, e a leendő stb). újADuna-híd sétány keleti felől vége a terület a leendő kapuzataként új Duna-híd is működne, felől a terület a nyugati kapuzataként vége pedig is működne, a meglévőairodaterület nyugati vége pedig a meglévő irodaterület

né. zöttAhúzódó megörökölt határvonalat növényállomány képezné.az A megörökölt új lakóterületnövényállomány udvaraiban is aaz lehető új lakóterület legnagyobb udvaraiban részben is megtartásra a lehető legnagyobb részben megtartásra

csönözne természet-közeli a lakóterületnek.Az hangulatot kölcsönözne É-D-i tengelyű a lakóterületnek.Az lakóépületek tagolt É-D-i épülettömegei tengelyű lakóépületek egyrészt aztagolt udvarok épülettömegei emberegyrészt az udvarok ember-

környezet mellett atermészetes tervezett mesterséges környezet mellett a tervezett mesterséges másrészt ényállomány a meglévő megtartásához értékes növényállomány is hozzájárul. A meglévő megtartásához természetes is hozzájárul. A meglévő

MIXA STÚDIÓ urban plan of 197 000 sqm (2 million sqft) residental and office, south budapest (takács, vonnák)

ÉPÍ TÉSZ MIXA STÚDIÓ STÚDIÓ

ODAHÁZAK I. ÜTEM .tó út 2-4. I. emelet

136 .Zichy Géza u. 114 114 6 Budapest, 4. 6 Budapest, Zichy Géza u. 4.

tel.: +36 70 389 2961, e-mail: tel.: info@mixastudio.hu +36által 70a sugallt 389 2961, e-mail: info@mixastudio.hu il: info@tanos-vonnak.hu alvani kialakításánál és Szerémi a cél utak egyrészt kereszteződésének a beépítési paraméterek kialakításánál cél egyrészt és megengedett a beépítési intenzív paraméterek beépítés, által sugallt másrészt és megengedett egy

an amifelismerhető az egész területfejlesztés építészeti jel létrehozása, egyfajta „logó”-jaként ami az egész is funkcionál. területfejlesztés egyfajta „logó”-jaként is funkcionál.

IRODAHÁZAK II. ÜTEM

IRODAHÁZAK II. ÜTEM

intenzív Az irodafejlesztés beépítés, másrészt 1. és (az egy esetlegesen később Az irodafejlesztés megvalósítandó) 1. és2.(az üteme esetlegesen ugyanolyan később egységes megvalósítandó) építészeti alapkoncepció 2. üteme ugyanolyan menténegységes épülne, melyben építészeti a „zöld alap

Ez a terv a Vonnák Társai Építész Stúdió Ez Kft.a és terv aa Mixa Vonnák Stúdió ésKft. Társai szellemi Építész Stúdió Kft. minden és a további Mixa Stúdió felhasználáshoz Kft. sajátosságait szellemi atulajdona, szerzők előzetes minden további írásbeli felhasználásh hozzájárulása alapgondolat” olyan innovatív épületszerkesztési alapgondolat” ésés–szerkezeti olyan innovatív megoldásokat épületszerkesztési tartalmazna, ami éstulajdona, –szerkezeti az irodaház-építészet megoldásokat tartalmazna, és ami szükségleteit az irodaház-ép kiakn


motorsport and leasure center conception with private race track, middle east (takรกcs, vonnรกk) 2014


pĂŠcs2010 - regional library and knowledge center competition (at Sz&M ltd)


z épület állapota jelenleg Galéria

IV. Emelet

III. Emelet

I. Emelet

Szinyei Merse utca

II. Emelet

Földszint

a Szondi és a Szinyeibudapest Merse utca kereszteződéséből 120 years old monument buildingLátvány rooftop extension conception, (takács, vonnák) 2017


fedett-nyitott térrész külső tároló 21,12 m2

raktárak 12,50 m2 melegítőkonyha 39,46 m2

fedett-nyitott biciklitároló

előtér 22,00 m2 ebédlő 95,68 m2

tornaterem 560,10 m2

tanári öltöző 14,23 m2 lány öltöző 30,82 m2

fedett-nyitott tornác

nagy szertár 57,11 m2

B M É

fiú öltöző 31,17 m2

M Ö 2 többcélú terem/ konditerem 162,50 m2

M mosdók 9,97 m2

GSPublisherEngine 0.0.100.100

öltöző 20,25 m2

mosdó 4,86 m2

kis szertár 20,11 m2

közl. 50,57 m2 kazán 11,02 m2

zuhany 10,87 m2

aula 145,21 m2

közlekedő 92,46 m2

öltöző 20,95 m2 porta 12,23 m2

orvosi szoba 12,63 m2 közlekedő 88,31 m2

folyosó 88,13 m2 mosdók 23,50 m2

büfé 12,83 m2

tanterem 52,80 m2

tanterem 52,44 m2

tanterem 52,44 m2

tanterem 52,98 m2

tanterem 52,98 m2

szélfogó 16,67 m2

tanterem 35,78 m2

BEÉPÍTÉS ÉS FÖLDSZINTI ALAPRAJZ 1:250

Művelődési ház, könyvtár - nyitott közösségi tér

primary school extension, berhida - competition (guld, percz, takács, zajacz) 2016

A 21. században olyan könyvtárakra van szükség, ahol a fiatalokat, gyerekeket közösségi programok, modern háttérbe szorulását jelenti, a szabadidő eltöltésére alkalmas eszközök, terek bővülését. Ehhez az épületet a determinálja az utcai szárny könyvtárként hasznosítását, nagyobb kiváltásokkal és hozzáépítéssel. Az egé üvegfelületek közötti fekete falakat városi üzenőfalként lehet használni, minimális kontroll mellett a programokho eredeti bejárat helyén belépve kétszintes előcsarnok fogad, ahol a kávézó szinte egybefolyik a könyvtár folyóirato A könyvtár belsejében változatos terekben lehet olvasni, tanulni, játszani, kézműveskedni, beszélgetni, zenét ha egy mesterséges szőnyegdomb ad egyedi hangulatot gyereknek és felnőttnek egyaránt. A nagy ablakokba ülő olv


GULD BEATRIX . PERCZ GรBOR . T

3.3

funeral home, berhida (guld, percz, takรกcs, zajacz) 2016

BERHIDA .


C

A A002 A001 A004

A003 A014

A007

A012 A016

A013 A015

A009

A008

F002

KÚT

F008 A011

F003

A005

A017

F006

A010

A006

F004

F005

F007

A018

A020

F009 F001

A019

F010

E003 B002

B001

E004

B003 E005

B004

B005

E002 E006

B006

E008

E007

B007

E009

E010

E011

E012

E013

E014

E001

B008

B

B

B009

E016

E015

D

D

D002

D003

C004

C002

D008

D009

D007

C001

C003

C005

C006

D011 D004

C007

D010

D012 D013

C008

C013

D001

C009

C014

C010

D015

D005 D006

C012

D017 C011

D014

D016

C

tárgyaló 18,53 BANK ügyféltér 49,62 munkatér 27,22 24 órás zóna 18,09 közl. 24,67 mosdó. 4,73 ölt. 4,38 teak. 6,56 ira . 7,44 értéktár 8,5 fiókigazgatói 14,57 mosdó. 4,73 ölt. 6,08 rakt. 4,37 teak. 5,6 ira . 7,44 közl. 2,5 munkatér 47,62 POSTA ügyféltér 52,06 rendelő bejárat 34,85 díszletraktár 47,56 teherli 14,91 lépcsőház 8,1 öltöző 24,7 öltöző 24,7 színészfolyosó 39,66 stúdiószínházterem 287,3 ruhatár 40,3 színház előtér 111,12 reprezentav é fogyasztótér129,23 mosdók 10,8 mosogatók 9,72 tálaló 9,72 konyha 15,45 mosl. 2,72 előkész. 10,14 rakt. 7,24 rakt. 8,44 öltöző 10,62 átv. 3,74 közl. 12,15 lépcsőház 8,1 bejárat 29,05 menüs é., pizzafut.fogy.tér 164,85 mosogatók 7,97 tálaló 15,34 mosdó 12,04 mosdó 12,73 mosdó 4,5 konyha 38,37 előkész. 9,8 mosl. 3,03 előkész. 10,16 rakt. 8,63 rakt. 8,63 rakt. 8,63 öltöző 12,56 közl. 22,49 átv. 3,78 iroda bejárat 37,05 zárt piac 265,18 élelmiszer 97,3 iroda 9,44 ölt. 5,76 közl. 7,41 raktár 44,13 mosdók 20,04 közl. 7,32 házt. gép szervíz 52,75 ölt./rakt. 11,76 bútor javító 53,66 ölt./rakt. 11,76 mosoda 53,66 ölt./rakt. 11,76 gyógyszertár 53,23 ölt./rakt. 11,66 hospice bejárat 56,4 gyermekmegőrző 57,12 iroda/elkülönítő 14,26 ölt. 2,79 mosdók 4,65 kerékpárszervíz 50,07 ölt./rakt. 11,55 autósbolt2 61,85 raktár 32,11 ölt. 6,66

A

A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015 A016 A017 A018 A019 A020 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015 D016 D017 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015 E016 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010

community and service buildin komplex in budaörs conception (makrai, takács, vesztergom)


13 15 19 M. Dúl Éva TT1 01-1487

21 Hanczár Zsoltné MK 01-2418

23K1d-1/01-2317

Becsák Péter MK 01-10856

2 23 2.8 32.7 4 3

23 2.9 1

23 2 2.2 32 7 .46

Gábor Péter TK1 01-5129

2 2 2 2332.6 32.62 32.4 2.5 2 03223 9 .52.4 9 46

23 2.2 0

23 2.1 6

23 23 23 2.5 1.9 2.3 6 2 6

23 2.8 5

23 2 2.732 2 23 5.63 31.9 2.2 8 8

af.

Zöldf., kornyv:

23 2.0 6

23 2.2 2

23 23 2.7 232 2.6 .7 293 0 2.3 0 7

23 2.9 5

Közlekedés: 23 2.6 4

TINNYE KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATAL Közművek:

23 2.8 5

23 2.9 1

23 23 2.4 2.4 7 7

23 2.1 5

23 2.1 0

23 2.1 4

POHL-UDVAR BEÉPÍTÉSI VÁZLATTERVE 23 2.9 5

23 2.0 3

23 2.1 9

23 2.3 0 23 2. 11

23 2.3 7 23 2.4 7

23 2.9 5

23 2 2.532 2.79 23 2.9 232 .9 4 6

23 2.0 8

23 3.9 6

TINNYE KÖZSÉG SZABÁLYOZÁSI TERVE

2 23 3.0 233 23 2 33.1 .0 3.0 33 7 6 236 9 .12 3 23.08 3.1 4

23 2.6 2 23 2.1 4 2 32 .6 23 8 2 23 .7 2.6 2 4

23 2.2 1

23 3.1 5

23 3.0 1

23 3.0 8

23 232 2.5 .9 8 7

23 2 2.332 6 .74

2 2333 223 .3 333.4 3.2 7 23 7 .312 3.2 8 23 3.2 9

23 2 2.7 33 23 6 .1523 3.2 3.2 3 0 23 3.1 5

Munkarész megnevezése:

b.

.

af

23 2.8 6 23 3.0 23 6 3.0 23 3. 2 11 23 2.9 23 23 23 2 3 2.8 2.8 2.332 232 7 .6 0 9 .71 5

b.

23 3.0 232332 23 .1 .9 3.2 7 80 6

23 3.7 7

23 3.6 233 .6 5 6 23 23 3.5 3.5 8 5 23 3.4 233 .4 0 3

23 3.7 6

23 3.9 23 1 3.9 23 8 3.8 233 .8 7 8

A munka megnevezése

23 2.8 6

Megbízó:

23232 3.023.52 7 8.97

2323 2 3.33.033 0 1.48

232 23 33.23 3.4 2.00 0

23 23 232 3.0 3.1 23.8 2 2 0 232.9 333 3.0 3.1 2 7 23 2.8 7

23 2.9 1

23 3.2 2

Bajcsy-Zsi HELYSZÍNRAJZ linszky aszfalt 23 23223223 3.0 .95 .52.9 5 1 1

Településrendezés:

23 4. 11

23 3.2 8

2323 2.52.7 9 6

23 222323 3. 32232.92.9 23 11 .7.8 75667 2.9 8

22333 2 3.1.38 2333 8 3.1 .19 8

2 232 23 33.6 33 3.3 3.2 1 2.13 6

23 4.0 6

23 4.0 234. 11 5

23 4.7 7

23 4.9 7 23 2 4.9 35 9 .06

23 4.8 273 4.8 4 23 5.1 2

23 4.8 2

23 4.7 7

23 4.4 2

2

23 5.0 6

23 5.6 1

23 23 5.3 5.3 3 1 23 5.2 9

23 52.4 351 .4 1 23 23 5.3 5.4 23 7 1 5.4 2

23 5.8 3

23 5.0 6

16db parkoló

23 5.0 5

23 23 5.0 2 5.1 6 35 230 .0 5.0 9 9

23 5.0 0

590

589

2 23 34.7 3 243.7 4.7 3 0

b.

23 5.0 4

23 5.1 4

23 5.1 9

223 355.2 .01 9

23 6.0 0

23 6.3 4 23 6.2 7

23 5.7 0

23 5.8 234 5.8 4

23 6.4 0

23 6.7 5

23 23 6.0 5.9 7 9

23 6.7 0 23 6.1 0

23 6.6 2

23 5.6 4

23 6.3 0

23 5.1 5

23 5.4 3

23 5.6 1

23 5.9 4

23 6.0 0

23 6.0 0

23 6.5 3 23 6.0 7

23 6.6 2

23 6.7 7 23 6.4 9

5db üzlethelyiség

23 5.7 23 7 5.7 8

23 5.7 0

23 6.5 8

6db lakás az emeleten

23 5.2 4

23 6.2 0

23 5.3 7

2 23 5.9 36.1 6 6

23 5.6 1

23 5.8 6

önkormányzat

23 235.3 5.20 4

23 5.2 5

223 354.0 .60 0

23 5.3 8

23 23 5.2 5.3 8 1

23 5 23 2 .03 5.035 5 .05

23 23 5.1 5.1 5 0

23 5.3 1

23 5.0 9

23 5.0 1

23 5.0 23 8 5.0 7

23 4.6 23 23 6 4.6 4.6 2 3

23 4 23 23 .52 2342.5 4.54 4.5324 7 .59

2233 2233 23 45.6 .0 45.5.0 54.0 07 06 .572

23 2 4.5 354 .6 7 .1 0

22335 .2 5.2 09

Generáltervező:

23 3.5 1

23 3.2 4

23 3.1 7

23 23 3.5 .3 3.2 09 6 2233 23 33.4 .39 3.2 8 6

via c.

223 333.6 .41 5

23 3.3 3

23 4.0 9

18

23 2.8 23 2.9 3 1

17 223 333.5 23 2233 .52 3.433.4 .3 1 3 23 5 9 3.4 3

23 3.6 231 3.6 4 23 3.6 3

23 233 2 3.5 .4 3233 9 8 .039.4 4

23 3.5 6 23 23 32.63 2 3.2 832.53 32233 6 13.4 .99.3 7 5

23 3.4 2

23 2 4.0 34 .1 6 5

23 4.1 8 23 4.1 7

23 4.2 4 234 .2 7

23 4.3 5

16

23 3.1 8

23 23 3.71 3.6 6

23 23 3.6 3.5 4 23 9 3.6 2

23 3.6 9

23 23 23 2 3.5 3.5 3.33 9 5 11.45

23 3.4 233232333 7 .55.31.70

b.

23 2 2 2 3.8 33.633.633.7 4 6 0 8

23 2 3.5 32333233 .6.4 .7 3 70 8

23 3.8 3

23 5.0 23 9 5.1 5

23 243.9 5.1 7 6

23 4.6 22334 2 3 23 5 23 4.7 .86 4.9 4.5 234 4.8 9 4 .6 6 6 52 34 .7 1

23 4.7 2 2 34 .7 3

14

23 2 3 32 23 .71 33.33.6 3.5 10 9

23 23 23 3.7 3.2 3.6 9 9 3

23 3.9 8

23 3.8 0

23 2 2 3.933 33 4.63.84 2 33 .7 4

23 23 2 3.9 3.533 6 3.88

23 4.9 3

posta

23 3.7 1

23 4.2 1

23 4.2 9

23 4.3 6

23 23 4.2 4.3 6 1

b.

23 4.6 0 23 2 4.6 34 1 .62 23 23 4.3 4.3 8 42 34 .2 4

23 5.0 5

23 5.0 8

23 23 6 5.0 .02632 53.0 23 0 5.07 23 5.4 23 1 5.0 5.5 9 3 6 23 5 23 .33 5.0 0

23 2 4.9 23 325 0 4.93.15.9 2 47 23 4.5 2 7 34.8 234 .8 5 8

23 4.7 6

232323 4.74.64.8 4 52

23 4.9 1

23 4.9 235 235 8 .01 .00

23 23 4.3 2 23 23 4.5 8 34 243.0 4. .4 8 23 0 11 3.8 6 3.9 6 8 23 4.3 9

493/3

23 6.5 7

23 5.5 8

23 6.2 6

23 7.5 6

2 23 36.1 6.0 0 5

23 7.3 7

23 7.0 23 7.0 4 3

23 6.8 6

23 7.5 2

23 6.6 6 23 7.2 0

23 6.9 8

23 7.2 2

23 6.6 2

23 8.0 7

23 7.0 0

23 7.1 5

23 6.6 3

23 7.2 8

b.

23 6.0 6

23 6.7 2

23 6.1 6

23 7.2 6

23 7.4 9 23 7.2 4

23 6.0 4

4db lakás az emeleten

23 7.4 7

4db üzlethelyiség

23 7.3 0

23 6.6 5

23 2 6.436 8 .75

23 23 6.4 6.4 23 0 6.4 9 4

10db parkoló 23 7.2 8

23 7.3 7

23 6.3 7

23 6.8 0

23 23 6.3 6.3 6 3

23 6.2 4

b.

23 7.2 1

23 6.3 5

23 6.3 9

23 6.4 9

587

23 6.0 9

23 5.8 8

23 5.9 7

23 6.0 8

23 6.3 7

23 6.5 8

23 6.6 23 1 6.9 1

23 6.5 9

23 72.2 376 .2 7

23 6.0 9

23 6.4 0

23 7.4 9

23 5.8 2

588/4

588/3

23 6.0 5

23 6.7 1

23 6.9 8

23 7.1 2

23 7.2 3

23 7. 11

23 5.0 3

23 5.7 7

23 5.7 9

23 6.8 7

588/2

23 6.0 3

23 7.1 3

23 7.2 3

23 8.0 23 0 7.4 5

23 7.7 2 23 7.4 5

23 6.6 7

t

23 5.5 6

23 4.4 5

23 3.4 6

23 4.4 3

23 6.4 0

23 6.6 3

23 4.3 7

23 7.4 0

23 6.9 3

23 6.9 3

23 3.2 6

30db park oló

23 3.7 3

23 4.6 6

23 5.2 7

23 4.2 7

23 4.4 1

23 23 4.8 4.8 4 6 23 4.8 2

23 4.523 3 4.5 2

23 4.6 8

23 4.9 8

23 2 5.3 35.3 0 4

23 2 5.2 35 .2 3 8

művelődési ház

23 3.7 3

11

2 23 34.6 234 4.6 235 .6 5 4.6 235 4 4.6 23 232 4.6 4.5 233 9 4.6 234 .5 0 7

23 4.8 6

23 4.9 7

5.2 0

b.

23 2 23 23 5.0 35.1 4.7 5 6 2 5 .15 23 5.0 23523 235 0 .054.7 .08 6

játszótér

23 4.0 8

23232 4.4 43.04 7 6.27

23 4.6 8

23 23 23 2 4.6 4 43 7 23 .77 .123944.7 4.8 .70 4 2

23 4.6 23 7 2323 4.6 54.14.5 3 3 23 4.5 1

23 23 4.7 4.7 23 23 2324322334 6 6 4.8 23 4.8 .43.94 4.2 23 4 4.7 0 .2 6 4.7 23 23 3 7 8 2 3 42.7 4.8 2342 234.2 23 346 2 33 34 8 23 4.3 4.8 .7 34 4.8 6.97.20 2 234 5 .63 .7 23 3 2 4.8 2 23 4.7 9

23 5 23 2.2 358 4.7 8.82

23 4.8 7

23 4.6 9

23 2323 4.7 04.34.6 20

23 4.8 3 23 4.7 9

.1 1

piactér és színpad

ala

23 3 23 .96 3.9 6 232333 .8.8 76

b.

23 4.8 23 9 4.8 23 5 4.8 5

23 4.9 23 3 4.9 3

23 5.0 7

23 4.8 4 23 23 23 4.74.3 6 74.7 1

23 5.0 2

2

23 35 2 23 5.0 .0234 4.8 .5 3 23 8 4 5.7 9

25 sz obás panz ió

23 4.4 6

23 4.5 0

23 4.9 6

23 4.9 9

23 4.8 2 5 34.8 5 23 4.7 9

23 4.9 3

23 5.0 7

23 4.8 9 23 4.8 9

9 12

ület

.8 4

23 4.9 6

23 5.0 0

new town center, tinnye conception plan (makrai, takács)

378

23 4.9 7

23 5.2 2

aszfalt élelmiszerbolt

23 7. 11

23 3.0 4

23 3.0 1

23 2.9 5

23 6.3 0

23 6.6 3

23 6.6 9

23 6.1 7

23 3.1 6

23 3.4 4

23 2.8 8

23 3.0 7

23 6.1 3

z ép

583

6db lakás az emeleten

oló a

582/7

23 5.1 5 23 5.1 2

é ere m és kávézó

0 582/1

23 5. 11

fitness klub

park

582/8

16db parkoló

93/2 10

582/11

6db parkoló

23 2 5.1 35.1 7 4

10db parkoló

3 13db

23 5.5 2

23 2.5 8 23 2.4 238 2.2 0

23 23 3.8 3.7 3 0

23 4.3 5

23 6.5 3

23 5.1 3

23 6.4 8

23 4.1 6

23 5.2 4

23 4.5 6

23 4.8 5

23 5.2 2

23 3.6 0

23 5.3 7 23 5.1 4

23 5.1 3

23 5.4 6

58

37

1116 Budapest, Verbéna u. 3. Tel: +361-2084966 emali: ivstudiokft@gmail.com

ÍV STÚDIÓ Kft.

20


EL"CSARNOK

EREDETI TEREP

+10,10

TERASZ

+13,10

BÁR

2. EMELETI ALAPRAJZ BÁR

LIFT

TERASZ

2-2 METSZET KÁRTYA ÉS SZIVARSZOBA

ÁZLATTERVE

ALAPRAJZOK, METSZETEK 1:200

, HRSZ.: 1555/7 +10,10

SZÁLLODAI SZOBÁK

2009. JÚLIUS3. EMELETI ALAPRAJZ

+13,10

4. EMELETI ALAPRAJZ LOUNGE

BÁR

SZÁLLODAI SZOBÁK

EL"CSARNOK TERASZ

WELLNESS

LÁTVÁNYKONYHA

EREDETI TEREP KÜLTÉRI MEDENCÉK

DUPLA LÉGTER! EL"CSARNOK

KONFERENCIATERMEK

LOUNGE

3. EMELETI ALAPRAJZ

KONYHA

4. EMELETI ALAPRAJZ

TERASZ GÉPÉSZET LIFT BÁR

2-2 METSZET KÁRTYA ÉS SZIVARSZOBA

VONNÁK ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. VONNÁK ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT. 1025 BP., SZÉPVÖLGYI U. 34. TEL./ FAX: (06-1) 335-0999 BOWLING WEB: www.tanos-vonnak.hu E- MAIL: info@tanos-vonnak.hu

LÁTVÁNYTERVEK

4* SZÁLLODA VÁZLATTERVE

ALAPRAJZOK, METSZETEK 1:200 2009. JÚLIUS

BALATONFÖLDVÁR, HRSZ.: 1555/7 GAZDASÁGI BEJÁRAT

2009. JÚLIUS

BALATONFÖLDVÁR, HRSZ.: 1555/7

KONFERENCIATERMEK

4* SZÁLLODA VÁZLATTERVE

KÁVÉZÓ

1025 BP., SZÉPVÖLGYI U. 34. TEL./ FAX: (06-1) 335-0999 WEB: www.tanos-vonnak.hu KÁVÉZÓ E- MAIL: info@tanos-vonnak.hu

SÉTÁNY A BALATON FELÉ

DUPLA LÉGTER! EL"CSARNOK

EREDETI TEREP

LOUNGE KONYHA TERASZ GÉPÉSZET

ÉTTEREM

ÉLMÉNY MEDENCÉK

LÁTVÁNYKONYHA

LIFT BÁR

1-1 METSZET KÁRTYA ÉS SZIVARSZOBA

-1,00 SZAUNÁK, STB. WELLNESS SZOLGÁLATÁSOK

KONYHA

KÁVÉZÓ

MASSAGE

KÁVÉZÓ

-1,00

TERASZ

IRODA BÁR

LIFT

EREDETI TEREP

KÁRTYA ÉS SZIVARSZOBA

SHOP SZÁLLODAI SZOBÁK

LOUNGE

SÉTÁNY A BALATON FELÉ

SZÁLLODAI SZOBÁK

EL"CSARNOK WELLNESS

VONNÁK ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

RECEPCIÓ

1-1 METSZET 4* SZÁLLODA VÁZLATTERVE

1025 BP., SZÉPVÖLGYI U. 34. TEL./ FAX: (06-1) 335-0999 WEB: www.tanos-vonnak.hu E- MAIL: info@tanos-vonnak.hu

LÁTVÁNYTERVEK BILLIÁRD

BALATONFÖLDVÁR, HRSZ.: 1555/7

BÁR

BOWLING

2009. JÚLIUS

EREDETI TEREP

KÜLTÉRI MEDENCÉK

BARLANGFÜRD!

±0,00

EREDETI TEREP

±0,00

-1,00

FOGADÓTÉR

BEJÁRAT

2-2 METSZET SERVICE

EREDETI TEREP

TERASZ

VONNÁK ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

4* SZÁLLODA VÁZLATTERVE

1025 BP., SZÉPVÖLGYI U. 34. TEL./ FAX: (06-1) 335-0999 FÖLDSZINTI ALAPRAJZ WEB: www.tanos-vonnak.hu GAZDASÁGI BEJÁRAT

LIFT

ÉLMÉNY MEDENCÉK

2009. JÚLIUS

BALATONFÖLDVÁR, HRSZ.: 1555/7

E- MAIL: info@tanos-vonnak.hu

SPA

ALAPRAJZOK, METSZETEK 1:200

BÁR

DÉLI HOMLOKZAT +0,60

KÁRTYA ÉS SZIVARSZOBA

KÁVÉZÓ LÁTVÁNYKONYHA

ÉTTEREM

SZAUNÁK, STB.

OBÁK

WELLNESS SZOLGÁLATÁSOK

DÉLI HOMLOKZAT

LOUNGE

OBÁK

-1,00

EL"CSARNOK

KONYHA

NESS

-1,00

-1,00 IRODA

EREDETI TEREP

NCÉK SHOP

SÉTÁNY A BALATON FELÉ

EREDETI TEREP ÖLTÖZ! RECEPCIÓ BÁR

BILLIÁRD

NNÁK ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ KFT.

5 BP., SZÉPVÖLGYI U. 34. / FAX: (06-1) 335-0999 : www.tanos-vonnak.hu AIL: info@tanos-vonnak.hu

±0,00

BEJÁRAT 4* SZÁLLODA VÁZLATTERVE

±0,00

-1,00

BOWLING

2-2 METSZET

ALAPRAJZOK, METSZETEK 1:200

FOGADÓTÉR

EREDETI TEREP

2009. JÚLIUS

BALATONFÖLDVÁR, HRSZ.: 1555/7 GAZDASÁGI BEJÁRAT

4 star hotel sketch plan balatonföldvár, at lake balaton (horváth, rényi, takács, vonnák) SERVICE

TEREPSZINT ALÁ REJTETT PARKOLÓZÓNA

ÉTTEREM TEREPSZINT ALÁ REJTETT PARKOLÓZÓNA

+0,60 KÁVÉZÓ

ÉLMÉNY MEDENCÉK

SPA

BARLANGFÜRD!

DÉLI HOMLOKZAT

EREDETI TEREP

LÁTVÁNYKONYHA

DÉLI HOMLOKZAT

EREDETI SZAUNÁK, TEREP STB.

BARLANGFÜRD!

WELLNESS SZOLGÁLATÁSOK

-1,00

MASSAGE

BARLANGFÜRD!

MASSAGE


24 FLAT modular CONDOMINIUM HOUSE (BORGHI) NEAR TINNYE - THESIS 2007


24 FLAT modular CONDOMINIUM HOUSE (BORGHI) NEAR TINNYE - THESIS 2007


3 generation house conversion in budapest - in progress (golda, guld, percz, takรกcs, zajacz) 2018


B

1,40

*

8 89 5,20

2,30

-0,02=132,63

60 10

2,10

90

2,10

FÜRDŐ

kerámia 19,37 m2

1,80

HÁLÓ

kerámia 6,63 m2

2,30

rag. parketta 14,16 m2

3,61

NAPPALI+ÉTKEZŐ

13 8

-0,20

-3,07

80

TERASZ

1,40

13

-0,20

2,30

1,00

2,40

-0,02=132,63

2,30

2,30

2,40

13

1,40

1,50

1,50

1,40

8

38

25

pm 90

25 30

HÁLÓ

rag. parketta 9,50 m2

pm 90

75

M

LAT NÁ

5,52

90

2,10

10

kerámia 1,90 m2

1,62 15 1,65 38 1,27 20 1,65 30

2,10

75

3,00 kerámia 23,28 m2

-0,92

Z AS

3,35

TERASZ

hézagos faburk. 18,22 m2

NAPPALI

WC

2,10

HÁLÓ

rag. parketta 10,19 m2

pm 90

kerámia 90 4,05 m22,10

2,10

-0,02

A

ÉPÍTÉSI HELY

2,10 ELŐT. kerámia 2,17 m2 M

ELŐTÉR

1,00

2,30

70 20

kerámia 4,85 m2

1,00

kerámia 5,95 m2

75

KONYHA

90

HÁLÓ

rag. parketta 10,56 m2

60

1,60

2,60

15 1,65 38 1,00

F. 1.

2,10

F. 2.

ÉTKEZŐ

kerámia 4,08 m2

*

-1,40

TH

2,10

pm 90

KONYHA

±0,00=132,65

FÜRDŐ 75 kerámia 5,40 m2

-1,45 49,67 m2

ER SK

90

kerámia 15,67 m2 (21,54) m2

F. 3.

±0,00

O AG

kerámia 5,24 m2

kerámia 18,49 m2

10

1,00

1,40

60

FÜRDŐ

NAPPALI

38

50 2,10

75

10

3,87

2,30

2,10

M

-0,02=132,63

ÓL ÁR

9,70 2,42

1,00

kerámia 2,28 m2

3,00

-0,24

5,29

KÖZLEKEDŐ

ELŐTÉR

TERASZ

hézagos faburk. 13,55 m2

1,62

2,10

9,5%

8 8

KIZ

3,00

*

pm 90

3,52

1,20 2,71

-0,02=132,63

kerámia kerámia 1,72 m2 2,23 m2 75

38 30 30

6,22 5,27

15 8,63

2,30

25

10

kerámia 4,60 m2

WC

GARD.

KONYHA

kerámia 5,13 m2

60 20 1,00

pm 90

ÉTKEZŐ

10 1,80

15

5,95

1,40

1,00

15,55 2,85 30

38 4,78

-1,65

3,50 3,50

9,93

6,00 80

1,75

2,10

3,82

2,30

-0,12

5,32 15 1,05 10 1,05 15 20 25 4,90

10 7,17

1,32

4,62

1,40

ÉPÍTÉSI HELY

2,02 38 1,70 2,40

A

-0,14

23,38 8,13 6,92

30 30

60

38 8 8 8

8,09 m2

9,70 2,20 10 9,70

-0,14

3,48 3,48

postaládák

1

1,90

3

2,72 2,82

4

131,00

131,50

132,00

-0,22=132,43

30

5

-0,22=132,43

3,50 3,50

hézagos faburk. 19,74 m2

2,60 38 8 38

30

2,70 7,17 KIZ3,12 10 50 10 ÁR ÓLA GO 7,17 S KE RTH ASZN ÁLA T

3,35

3,75 30 20 20

2,40 2,70

2,70 30 10

-0,60

1,84 4,78 4,78 7,58 23,38

3,89 30 20 1,15 10 1,10 20

KIZÁRÓL

5,90 7,37 10

30 30 38

5,02 7,47

8 8

58,78 m2 17%

-0,49

AGOS KER

THASZN ÁLAT

-0,40

11 flat condominium house, budapest (kriszt, takács, vonnák) 2015 132,00

B

JELMAGYARÁZAT 132,50

VONNÁK ÉS TÁRSAI ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ

Vázkerámia falazat

1021 Budapest, Tárogató út 2-4. I.em. 131

SILKA HM20 falazat Vasbeton szerkezet

tel.: +36 70 426 5433, e-mail: info@tanos-vonnak.hu

Felelős ép. terv.: Vonnák Katalin (É 01-3708) Ép. munkatárs:

Könnyűbeton feltöltés Kibetonozott zsalukő fal

Megbízó:

BREZNÓ-HÁZ Kft.

± 0,00 = 132,65 mBf.

Többlakásos lakóépület építési engedélyezési terve

1118 Budapest, Breznó köz 7. HRSZ.: 2732/6

földszinti alaprajz M 1:100


single family house in Budaรถrs 2010


szomszéd telek támfala

+6,04 +5,80

vasalt áthidaló lemez statikai tervek szerint

+6,04 +5,39

gabon falra földfeltöltés nem készül

+5,59

R8 +3,14 +2,95

+2,99

+2,59 +2,10

eredeti terepvonal

±0,00

-0,35

B

±0,00

20,87 3,71 m2

14,22 m2

23,65 m2

TERASZ

30,38 m2

NAPPALI

12,88 m2

ÉTKEZŐ

-0,35

-0,35

12,87 m2

KONYHA H

±0,00=177,85mBf

4,05 m2

90 210 ELŐTÉR

Dél-nyugati homlokzat M 1:100

É 07

2011. november

pm 1,10 100 210

27

5,00

10

13,70

B

19,37 ±0,00

beton kerítéslábazat

15 15 60 5,63

100 100

75 210

45

esővíz gyüjtő tartály ˂10m 3

1,50 1,50 1,50

270 210

45

szivárgó vize szikkasztva 15

-1,45

GÉPH.

3,38 m2

FÜRDŐ

90 210

25,02 m2

TÁROLÓ

110 210

pm 45

1,65

pm 20

30

A

2,25

30 30

15

4,97 4,82

30 30

10 10

single family house in Budaörs 2010

TERASZ

10 10 45

255 255

Török István és Török Andrea 1104 Budapest, Mádi utca 121/a III/10

-1,35

30 30

6,05 5,15 1,50 10

4,25 5,15 6,05

4,82 4,97

15

10

sz=27cm m=20x16,7cm=334cm

Megbízó:

30 30

30 30

2,25

1,80

90 574

Felelős ép. terv.: Takács Gergely É/2 01-0367

2040 Budaörs, Hegyalja utca HRSZ.: 1298/4 1 m magas gabion támfal a kert kezelhetősége érdekében

10

30

Építési engedélyezési terv

tel.: 06 20 319 17 14, e-mail: kiehr.studio@gmail.com

Ez a terv a Takács Gergely szellemi tulajdona, minden további felhasználáshoz a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. nyomtatva: 2012.01.04.

± 0,00 = 177,85 mBf. beton kerítéslábazat

4,58

Kiehr Stúdió Bt.

1022 Budapest, Füge utca 6.

-1,40

13,25 5,22

korlárok: pergolák: kerítés: támfalak:

STO hőszigetelő rendszer matt, fűrészelt travertin Alkorplan PVC, VM QUARZ-ZINK bádogos szerkezetek egyedi fa nyílászárók 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel egyedi üvegezett fa bejárati ajtó, terv szerint tüzihorganyzott acél acél/fa szerkezet beton lábazattal készülnek szüks. magassággal kőkosár, beton (monolit/kibet. zsalukő)

M

homlokzat: lábazat: tető: nyílászárók:

A

1,10 30

15

30 90 15 10 20 15

1,95 1,50 15

HOMLOKZATI ANYAGOK:


BAUMIT szilikon alapú hőszigetelő rendszer

+3,71

+1,70

kzat

OK

hőszigetelő rendszer +7,11

+1,70 +7,50

+3,24

+1,70 +1,70

ÉK-i, belső homlokzat +3,24

utcai homlokzat ÉK-i, belsőDNY-i, homlokzat

HOMLOKZATI ANYAGOK homlokzat: - BAUMIT szilikon alapú hőszigetelő rendszer - terméskő burkolat

+7,11 +7,11

+1,70 +1,70

+3,24 +3,24 +3,24

+2,40 +2,40 +2,40

+1,70 +1,70 +1,70

-0,45 -0,45 -0,45

+3,24

DNY-i, utcai homlokzat

single family house in bozsok (balázs, takács) 2012

HOMLOKZATI ANYAGOK homlokzat: - BAUMIT szilikon alapú hőszigetelő rendszer - terméskő burkolat

+1,50

+7,50

+3,24

+1,70

DNY-i, belső homlokzat

+7,11

+1,50

BAUMIT szilikon alapú hőszigetelő rendszer

egyedi fa nyílászárók, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel

lapostető: Alkorplan PVC, VM QUARZ-ZINK bádogos szerkezetek

BAUMIT vakolat rendszer

terméskő burkolat

lapostető: Alkorplan PVC, VM QUARZ-ZINK bádogos szerkezetek

kerítés: terméskő burkolat, fa betétekkel

BAUMIT vakolat rendszer

terméskő burkolat

kerítés: terméskő burkolat, fa betétekkel

lapostető: Alkorplan PVC, VM QUARZ-ZINK bádogos szerkezetek

egyedi fa nyílászárók, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel

lapostető: Alkorplan PVC, lábazat: BAUMIT Nanopor hőszigetelő rendszer VM QUARZ-ZINK bádogos szerkezetek

+7,50 +

+3,24 +3,71

+2,40

+1,70 +2,60

-0,45 ±0,00

DNY-i, belső hom


egyedi fa nyílászárók, 3 rétegű hőszig

magas

BAUMIT szilikon alapú hő

lábazat: BAUMIT Nanopor h

termé

lapostető: Alkorplan VM QUARZ-ZINK bá

e

+7,11

+7,75

+7,50

+3,24 +2,40 +1,50 +1,70 32

±0,00 -0,45

70

1,55 1,55

90

4,50

3,70 3,70

45

1,15

4,05

2,90

Balázs Attila és Balázs Ilona 9700 Szombathely Kárpáti K. u. 77./B

45

14,50 22,00

single family house in bozsok (balázs, takács) 2012

19,10

45 2,30

HRSZ.: 277/9

90 240

HÁLÓ Délkeleti homlokzat parketta M 1:100 11,82 m2

A

3,50

DOLGOZÓ kerámia 6,94 m2 bm= 3,00 m

90 240

Építési engedélyezési terv

bm= 3,00 m

90 240

kerámia 29,36 m2 bm= 3,00 m

HÁLÓ parketta 8,42 m2 bm= 3,00 m

90 210

KÖZLEKEDŐ kerámia 2,85 m2 90 9727 Bozsok, 210 277/3 hrsz.-ú út

90 240

É/2 01-0367 NAPPALI

90 240

10

90 210

125 210

tömegkályha

Kiehr Stúdió Bt.

ÉTKEZŐ Felelős ép. terv.: KONYHATakács Gergely kerámia kerámia 2 14,85 m2 Ép. munkatárs: 11,25 mBalázs Nóra bm= 3,00 m bm= 3,00 m

Megbízó:

fix ablak, savmaratott üvegezéssel

ET-05

2012. június 90 240

75 210

75 GARDR. 210 kerámia 3,15 m2 GÉPÉSZET bm= 2,60 m 1,29 m2

ELŐTÉR kerámia 3,74 m2 bm= 2,60 m

FÜRDŐ kerámia 9,76 m2 bm= 2,60 m

45

WC ker. 1,80 m2

1,05 45 1,50

pm 180

8,30

60 60 60 60 60 60

3,30

6,80

1 60 60

60 60

5,40 8,10

15

1022 Budapest, Füge utca 6.

380 240

45 45

300 255

20

30

±0,00

Ez a terv a Takács Gergely szellemi tulajdona, minden további felhasználáshoz a szerző előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges. nyomtatva: 2012.06.26.

1,80 2,50

90

tel.: 06 20 319 17 14, e-mail: kiehr.studio@gmail.com

faburkolat 34,83 m2

50

9,60 30

1,80

190 240

-0,15

TERASZ

7,70

10 pm 180

1

45 45 1,15 8,30

±0,00

simított beton 20,28 m2 bm= 2,40 m

4,70 5,20

100 240

±0,00 = 320,45 mBf.

280 240

-0,45

2,15

KRA. ker. 2,15 m2

1,50

-0,15

TÁROLÓ

50 240

45

2,90 2,45

90 210

-0,15

5,40 4,50 3,80

A

+1,50

190 210

70 70 90 2,10 1,20 50 8,30 5,50 4,50

50 240

ELŐTÉR

terméskő 2,31 m2

22,00

5,80 5,80

4,00

1,40

DK-i homlokzat

1,50

60 60

10

1

15,80 18,70 30 20 9,50 ANYAGOK pm 180 pm HOMLOKZATI 180 homlokzat: - BAUMIT szilikon alapú hőszigetelő rendszer TÁROLÓ TÁROLÓ - terméskő burkolat sim. bet. sim. bet. - faburkolatú oromzat 1,75 m2 1,56 m2 lábazat: - BAUMIT Nanopor hőszigetelő rendszer TERASZ KÖZL. lapostető: terméskő terméskő -0,45 -0,30 - Alkorplan PVC 4,92 m2 29,48 m2 - VM QUARZ-ZINK bádogos szerkezetek magastető: - téglány fedés nyílászárók: kerti sütő - egyedi fa nyílászárók, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel - egyedi fa bejárati ajtó kerítés: -terméskő burkolat, fa betétekkel 1,70

90 210

30

60 60

1,10

75 210

-0,45

10

3,60

45

32 0


diamond sunbeam trapper house in mexico city - erasmus semester 2005


diamond sunbeam trapper house in mexico city - erasmus semester 2005


ANS III - air trafic control center competition (in Sz&M ltd)


181°

d120 lefolyócső

9,26 1,31

1,34

49

5% GYEP

1,20

pm 0

10,86 45 70 80

70

1,35 2,05

70

10 10

38 1,43

10

-0,16

70 70

70 70

-0,08

81

1,50

98 1,33

10 1,50 10

2,42 2,05

N

10

1,72 2,05

70 70

pm 0

KERÉKPÁRTÁROLÓK

1,35 2,05

10

FI SÁ

48 3,50

10 5,33

-0,18

2,44

144 150+90

-0,12

38

PETŐ

4,53 4,05

2,37

pm 0

69 69 120 59 10240 2,86

B -0,40

BETON

-0,12 GYEP

-0,08

1,20

BETON

15

2%

pm 0

pm 175

2,91

pm 175

2,90

pm 175

46,63 2,91

pm 175

2,91

pm 175

2,91

pm 175

2,90

pm 175

2,91

pm 175

2,90

pm 175

7,93

79

pm 175

90 210

90 210

10,00

20

1,55

127 90+210

90 210

90

90 210

38 -0,16 -0,16

4,08 2,09 79

1,30

10 10 1,90 10 1,89 2,30 89 70 1,30

2,83 1,30

38 2,66 2,01

10

1,50

1,30

2,85

15

10 2,09 79

1,20

1,30 21,73

10-0,18 10

3,12

GYEP

5,81 4,89

60

130 130

70 70

10 2,31 1,31

10,27

54

k

75 210 pm 124

-0,68

2,50

20

10,00

INDUKCIÓS HUROK 5%

1,39 15 1,20 1,68 66 75

ÉS

pm 115

90 210

pm 175

8,33 130 130

130 130

10 5,32

pm 124

1,10

-0,69

-1,23

3,97 6,71

10

1,10

-1,22

1,50

10 42

38

15

2,84

10 42

1,50

ORVOSI, ELKÜLÖNÍTŐ linóleum 13,81 m2 bm= 2,70 m

15,83

45

1,50

pm 124

130 130

1%

SZERTÁR kerámia 5,80 m2 bm= 2,70 m

A

MOSDÓ kerámia 3,58 m2 bm= 2,70 m

MOSLÉKTÁR. kerámia 2,30 m2 bm= 2,70 m pm 124

pm 175

70 70

1,90

4,89

1,74 ±0,00

2,10

54

k

2,10 -0,02

40

90 210

125 254

75 -1,22

-1,22

27

MOSOGATÓ kerámia 6,78 m2 bm= 2,70 m

105 210

90 210

pm 100

30

10,00

INDUKCIÓS HUROK

20

2,50

20

10,00

INDUKCIÓS HUROK

38 pm 60

pm 60

pm 60

pm 145

pm 25

pm 60

pm 60

pm 60

pm 60

pm 0

pm 60

3,26

2,30

1,56

2,37 1,10

1,27

3,66 1,10

1,96

2,87 2,22

1,25

2,00 1,10

30

4,30 2,30

10

2,60

2,58 1,10

88

2,60 2,30

110 115

INDUKCIÓS HUROK

pm 135

pm 0

pm 60

30

2,83 2,30

1,13

2,35 1,10

1,25

3,26 1,10

1,56

3,37 2,30

1,67

2,00 1,10

30

3,20 2,30

10 2,05

10

10

1,36 10 10 1,20 75

1,20

120 120

NEVELŐTESTÜLETI SZOBA linóleum 19,93 m2 bm= 2,70 m

ÓVODAVEZETŐI IRODA linóleum 15,22 m2 bm= 2,70 m

150 155

1,50 10 1,50

90 210

1,50

105 210 ZSÚRKOCSI TÁROLÓ kerámia 4,41 m2 bm= 2,70 m ELŐTÉR kerámia 6,82 m2 bm= 2,70 m 75 210

90 210

pm 90 120 180

1,57

1,57

pm 100

34

MELEGÍTŐKONYHA+TÁLALÓ kerámia 11,42 m2 bm= 2,70 m

1,54

pm 100

1,20

9,44

20 120 120

MOSODA kerámia 5,38 m2 bm= 2,70 m

75 210

90 210

105 210

pm 0

2,48

1,03

GYEP

120 120

H

pm 175

1,05

k

k

10

pad

2,50 1,30

5%

INDUKCIÓS HUROK

H

pm 175

MOSDÓ kerámia 3,83 m2 bm= 2,70 m

KERÍT

BETON

1,50

-1,76

35

230 235

2,60

1,85

3,71

230 235

30

1,20

110 295

0,5%

2,30

80

110 110

2,07 3,22

50

230 235

85

90

110 295

pm 60

75

105 300

230 235

pm 175 SZEMÉLYZETI ÖLTÖZŐ linóleum 7,84 m2 75 bm= 2,70 m 210

55

M

2,90

pm 175

110 235

92

2,76 44 2,23

230 235

EGYÉNI FEJLESZTŐ linóleum 15,05 m2 bm= 2,70 m

1,44 GÉPÉSZET kerámia 5,51 m2 bm= 2,70 m

1,03k

230 235

130 270

2,21

MOZG.KORL. kerámia 6,43 m2 bm= 2,70 m

90 210

2,24

110 110

1

110 110

kindergarten of tinnye (makrai, takács)

1,39

105 210

230 235

BONTANDÓ MEGLÉVŐ FALAZAT

90 210

10

INDUKCIÓS HUROK

5

110 235

-4,35

230 235

38

1,03

1,58

HŐSZIGETELT MEGLÉVŐ FALAZAT ÚJ YTONG FALAZAT

90 240

pm 0

3,91

1,08

4,71

150 120+120

90 60+180

EREDETI PADLÓSÍK: bf. 234,76

SZERTÁR kerámia 15,41 m2 bm= 2,70 m

TÖBBFUNKCIÓS ELŐTÉR kerámia 66,01 m2 bm= 2,70 m

±0,00 = bf. 234,80

pm 15

1,10

GYEP

BETON

JELMAGYARÁZAT:

k

k

GYERMEKMOSDÓ kerámia 12,00 m2 bm= 3,00 m

CSOPORTSZOBA linóleum 60,21 m2 bm= 3,00 m

75 210

1,30 5%

3,08

pm 0

225 240

30 TAK.SZER. kerámia 5,24 m2 bm= 2,70 m

90 210

k

90 210

±0,00

CSOPORTSZOBA linóleum 60,21 m2 bm= 3,00 m

CSOPORTSZOBA linóleum 60,21 m2 bm= 3,00 m

GYERMEKMOSDÓ kerámia 12,00 m2 bm= 3,00 m

KUKATÁROLÓ

75

±0,00

2,54

SZÜLŐI RUHATÁR kerámia 10,29 m2 bm= 3,00 m

1,95

2,27

MOSDÓ ELŐTÉR kerámia 2,97 m2

1,14

2 1,4

70

1,11

50

GYEP

85

10

38 10 12

2,91

70 70

70 70

10

6,03

105 210

105 210

MOSDÓ ELŐTÉR kerámia 2,97 m2

105 210

105 210

6,00

5,18

4,63 9,18

A

70 70

10 CSOPORTSZOBA linóleum 60,21 m2 bm= 3,00 m

70 70

70 70

70 70

70 70

70 70

70 70

70 70

38

70 70

45

38

-4,41

-4,42

pm 0

-0,03

lámpatest

-1,53

-3,03

2,32

2,42

2,42

-4,38

195 240

GYERMEKÖLTÖZŐ linóleum 95,33 m2 bm= 3,00 m

2,57

4,53

9,17

15

d120 lefolyócső

38 38

38

B

38

jogi telekhatár


shopping mall facade moss panel reconstruction, competition (balogh,takรกcs,theisler,tรถrรถk)


MEGLÉVŐ CSARNOK

FÜGGÖNYFALAS TE

SKYBAR - TETŐKERT - GÉPÉSZET

TÖMÖR HOMLOKZAT - SZERÉMI ÚT KÖRNYEZETI TERHELÉS KIZÁRÁSA

IRODAHÁZ FŐBEJÁRAT

FÜGGÖNYFALAS TELJESEN ÜVEGEZETT IRODAHOMLOKZATOK

2 SZINT MÉLYGARÁZS

KÖZVETÍTŐ KOCSIK TÁROLÁS flexibilis felh

vizes blokkok, portaszolgála

raktár rová

flexibilis felh

M

KÖZVETÍT flexibilis felh

old factory building refurbishment and office building sketchplan - in progress (at vonnak and partners ltd.) 2018


temporary box - buffet and dressing for ice skating on lake balaton in the wintertime - concept 2006


1,90

10

10

1,80

10

49 5 60 125

10

60

1,80

2,00 1,80

1,20 1,20 10

65 65

13

R01

10

C

60

1,80 5 40

10

1,80

60.40.3 96

65

C

1,20

10

1,80

10

2,66

003 TERASZ

1,46

2,06

1,80

5,80

10

60 60

10

10

1,20

1,80

10

60

45

10

10

05

45

60

10 1,80

D

D

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENÕRIZENDÕK! A TERVEK KIVITELEZÉS ELÕTT A TERVEZÕVEL EGYEZTETENDÕK! Megbízó/Client

AD Teahouse Kft.

Amtico (PVC) 25,65 m2

60.40.3

90

Építész:

Takács Gergely okl. építészmérnök

60.40.3

6,475

R03

EZ A TERV TAKÁCS GERGELY SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT A 7/1987/II.I/MT.SZ RENDELET 97§/1. BEKEZDÉSE BIZTOSÍTJA! AMENNYIBEN AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSÕÉPÍTÉSZETI TERVEK ÉPÜLETSZERKEZETILEG KÜLÖNBÖZNEK, ABBAN AZ ESETBEN AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK A MÉRVADÓAK.

2,66

65

Építész munkatárs:

R02

Lacházi Gábor okl. építészmérnök Tartószerkezeti tervező:

50

45

7,28

7,65

1,90

4 10 1,20

3,62 60

6

A 30

28 5 3,79

60

demmers teahouse shop pavilion I - arena shopping mall 4

DEMMERS TEABOLT és TEÁZÓ (FÜGGETLEN) PAVILON- ARÉNA PLAZA ÉPÍTÉSZETI ÉS RÉSZLETES KIVITELI TERVEK - megépült Gépész tervező:

Elektromos tervező:

65

5

-

el. kiállás

60

15

1,50

M 275

B

3,50

85

45

5

5

80

002 ELADÓTÉR

965

10

3,20

75

Amtico (PVC) 16,74 m2

1,29

75

B

5,86

Demmers Teahouse, ARENA PLAZA 1087 Budapest, Kerepesi út 9.

3,31

93

M=1:30

1,50

Lépték/Scale

2009 november

80

Dátum/Date

1,89

10

18

A.01.1

35

5

14 60

D:\MUNKA\DEMMERS\Arena\03 Tervek - kiviteli\Demmers_Arena_Kiviteli_24.pln nyomtatva: 2009.12.03. Rajzszám/Drawing No.

10

Tervfajta/Type of plan

235

665

10

Kiviteli Tervdokumentáció

meglévő YTONG fal

Rajz neve/Drawing title

Pavilon alaprajza

10

Amtico (PVC) 8,67 m2

3,31

001 5,86 RAKTÁR

75

tűzcsap

36

65

Dátum/Date

Lépték/Scale

M=1:30

1,89

2009 november

19

80

Demmers Teahouse, ARENA PLAZA Rajzszám/Drawing No.

18

A.01.1

D:\MUNKA\DEMMERS\Arena\03 Tervek - kiviteli\Demmers_Arena_Kiviteli_24.pln

6

A

1,50

1,20

1087 Budapest, Kerepesi út 9.

10

10

Kiviteli Tervdokumentáció

10

Rajz neve/Drawing title

B

1,50

36

36

Pavilon alaprajza

meglévő YTONG fal

Tervfajta/Type of plan

10 75


2009 nov. 02.

Dátum/Date

Pavilon alaprajza

Munkaközi Kiviteli Tervdoku

Rajz neve/Drawing title

Tervfajta/Type of plan

1034 Budapest, Bécsi út 134.

Demmers, GO Print, L EUROCENTER -

Elektromos tervező:

-

Gépész tervező:

-

Építész:

Tartószerkezeti tervező:

-

Építész munkatárs:

Elektromos tervező:

Lacházi Gábor okl. építészmérnök

Takács Gergely okl. építészmérnök

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENÕRIZE A TERVEK KIVITELEZÉS ELÕTT A TERVE EGYEZTETENDÕK!

-

Megbízó/Client

AMENNYIBEN AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSÕÉP TERVEK ÉPÜLETSZERKEZETILEG KÜLÖNBÖZ AZ ESETBEN AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK A MÉR

EZ A TERV TAKÁCS GERGELY SZELLEMI TU MELYNEK VÉDELMÉT A 7/1987/II.I/MT.SZ RENDELET 97§/1. BEK BIZTOSÍTJA!

Gépész tervező:

Demmers, GO Print, Lottózó EUROCENTER 1034 Budapest, Bécsi út 134.

56

15,78 56

5,09 4,53

Rajzszám/Drawing No.

Mód/Rev

R05

A

00

56

125

±0,00

3,29 2,73 3,85

1,18

1,20

+0,12

C1

Amtico (PVC) 3,41 m2

002 LOTTÓZÓ

50

56

D

C1

B

Demmers, GO Print, Lottózó EUROCENTER

C

±0,00

56

Elektromos tervező:

Biztonsági rács vezetősín 40x40x3mm "L"profil

Amtico (PVC) 18,24 m2

001 DEMMERS

demmers teahouse shop pavilion I - arena plaza

2,33

40x40x3mm "L"profil Biztonsági rács vezetősín

Gépész tervező:

2,13

10

-

Amtico (PVC) 27,90 m2

A

Tartószerkezeti tervező:

003 GO PRINT

±0,00

2,11

1,815

003.1 ÖLTÖZŐ

Amtico (PVC) 1,45 m2

60

±0,00

001.1 ÖLTÖZŐ

Amtico (PVC) 2,45 m2

60 83

10

±0,00

1,38

Lacházi Gábor okl. építészmérnök

10

Építész munkatárs:

85

Takács Gergely okl. építészmérnök

56

M=1:50

É-01.1 10

Építész:

3,85 2,73 3,29

Lépték/Scale

2009 nov. 02.

E:\Demmers_Eurocenter\05 Kiviteliterv\PLN\Demmers_Eurocenter_Kiviteli.pln

Megbízó/Client

1,18

Dátum/Date

A

56

B

D

56

C

2,58

2,89 2,33

A MÉRETEK A HELYSZÍNEN ELLENÕRIZENDÕK! A TERVEK KIVITELEZÉS ELÕTT A TERVEZÕVEL EGYEZTETENDÕK!

56

56 16,34

AMENNYIBEN AZ ÉPÍTÉSZETI ÉS BELSÕÉPÍTÉSZETI TERVEK ÉPÜLETSZERKEZETILEG KÜLÖNBÖZNEK, ABBAN AZ ESETBEN AZ ÉPÍTÉSZ TERVEK A MÉRVADÓAK.

-

7,80 7,24

EZ A TERV TAKÁCS GERGELY SZELLEMI TULAJDONA, MELYNEK VÉDELMÉT A 7/1987/II.I/MT.SZ RENDELET 97§/1. BEKEZDÉSE BIZTOSÍTJA!

-

Pavilon alaprajza

2,11 56

7,635

5,64

1,18

10,70

3,29 2,73 3,85

56

2,11

Munkaközi Kiviteli Tervdokumentáció Rajz neve/Drawing title

2,58

56

Tervfajta/Type of plan

demmers teahouseDEMMERS shop pavilion IITEABOLT, - eurocenter LOTTÓZÓ shopping mallÉS GoPRINT NYOMDA (FÜGGETLEN) PAVILON - EUROCENTER 1034 Budapest, 56

7,24 7,80

16,34 56

2,33 2,89

56

4,53 5,09

Bécsi út 134.

56


easa006 - european architecture students assambly - organizing


inventory - contemporary architectural saloon - founding and organizing with flóra kőszeghy


kiehr.gergely@gmail.com

Š gergely takåcs

kiehr

Gergely Takacs Kiehr portfolio _2018_  

Architect's portfolio

Gergely Takacs Kiehr portfolio _2018_  

Architect's portfolio

Advertisement