Page 1

Årets hantverksteknik är

Titta på

broderi

Ditt områdes kurser

S. 3

S. 6

Virka bitar

Marjakehrä -matta S. 4

TAITOFÖRENINGARNAS KUNDTIDNING VÅREN 2018


a k t u e l lt TEXT

|

a ja n ko h ta i s ta

JOHANNA AYDEMIR, MINNA HYYTIÄINEN, MERJA RÄTY BILDER OTTO JAHNUKAINEN, JOHANNA AYDEMIR

INSPIRERAS TILLSAMMANS

Du har säkert märkt hur inspirerad man kan bli av andra? Det är som en förkylning, snart samlas en stor grupp som vill göra samma sak. Hobbyhantverkare bubblar av inspiration, å ena sidan om murarens tråd för i nästa stund om de rosa mössorna eller ljuskransarna. Det viktiga är att dela med sig av sina erfarenheter och visa sina verk. Entusiasm är fantastiskt och det skapar gemenskap! Broderi är årets hantverksteknik. Vi har alla minnen av våffeltyget och broderi. Att brodera kan vara tidskrävande, men: ”Åh, så härligt när det är klart!” När broderade du sist? Vad sägs om att brodera med färglada silkestrådar på en träbräda, på ett fotografi eller brodera ett ett budskap/minnen

KOM OCH DELA MED DIN HANTVERKSENTUSIASM MED OSS!

MINNA HYYTIÄINEN TAITOFÖRBUNDETS VERKSAMHETSLEDARE

Slöjdsöndag i Vasa 28.1.2018 I ett vinterjanuari är det roligt att starta hantverksäsongen tillsammans ma! Den nationella broderi/ PISTOT-utställPÅ HANTVERKETS hus Loftet och vid Folkhälsans hus i Vasa arrangeras Slöjdsöndag med ningen vid CraftCorner i Helsingfors är den andra broderiutställning. program, workshops och Utställningen visar intresdär vi berättar om vårens santa tolkningar av ett tretkursutbud. Under slöjdFölj Taitoföreningarna tiotal broderikonstnärer. söndagen kommer Västerbottens länshemslöjdsfö- även på sociala medier renings hemslöjdskonsuI TIDNINGENS innersidor lenter att hålla workshops presenteras kursutbudet i näverteknik och att sy väskor. Och även få för de olika områdena. Det lönar sig också att inspiration på årets hantverksteknik - broderi. följa föreningarnas nätsidor och även de soTemat som inleder ett mångsidigt broderite- ciala medierna, facebook och instagram.

#pystyn2018

#jojagkan2018

Taitoliitto tillsammans med andra rådgivningsorganisationer startar kampanjen som utmanar hela Finland att lära unga om vardagen och hantverk. Målet är att komma i lära minst 10 000 förmågor under kampanjtiden.15.1.–31.10.2018. Läs mer om hur du kan vara med i kampanjen med att samla kunskaper på www.pystyn.fi tai www.jojagkan.fi Kom med och dela ditt kunnande! 2

taito

– Onni elää käsityössä


BUNDET ELLER FRITT –

MED BRODERIER FINNS DET VALMÖJLIGHETER Årets valda hantverksteknik 2018 broderi erbjuder inspiration både från hemlandet och utomlands broderi är en hantverksteknik som vi hittar i hela världen. Det finska broderiet har influerats av både öst och väst. Det finns färggrant yllebroderi, hålsöm, vitbroderi, korsstygn och maskinbroderi och ännu mer. BRODERI ÄR

Det är också lätt att inspireras av en mer avlägsen kultur, t.ex. den japanska sashiko-broderiet vilket också är välbekant för oss. I broderiethittar man många uttryck, emellanåt har det uppfattas av den högre adeln som något onödigt tidsfördriv, samtidigt som det å andra den medborderliga versionen väldigt färggrann och vild. Framställningen har varit mångfaldig, men

TEXT

MERJA RÄTY JOHANNA AYDEMIR

BILDER

så är det med broderiet. Därför är tekniken så givande. Den erbjuder möjligheter för den som tycker om noggrannt och exakt arbete, men också åt den som tyckerom mera fria styn. Det finns böcker, videos och kurser finns för idéer och för att lära sig.

Den offentliga stickdagen har firats under juni månad också i Finland redan flere år. Till ära av årets hantverksteknik skulle det vara roligt att inkommande sommar se broderare samlas på allmänna platser för att brodera och utbyta tankar och idéer.

Broderiet är inte någon snabb teknik, men måste allting vara tillverkat med brådska? Det är också tilltalande att arbetet framskrider makligare stygn för stygn. Då följer också egna tankarna med. Det är å andra sidan inget tvång att brodera dukar till halva släkten, lika bra kan man dekorera mindre broderier på en krage eller fastän tygknappar.

Ett litet broderiarbete följer med under resan lika lätt som sticksömmen och därför är det ett utmärkt researbete. När man väljer rätt material är inte ens syramen nödvändig.

taito

– Onni elää käsityössä

3


FÖRKORTNINGAR: VARV M - MASKA V-

LM - LUFTMASKA SM - SMYGMASKA FM – FASTMASKA ST – STOLP HST – HALVSTOLP DST-DUBBELSTOLP MS- BÄRMASKA BESKRIVNING I TEXTEN *–* fm omtag m fr aviga- fast maska med omtag runt maskan från avigsidan Stick virknålen från avigsidan runt övre delen på maskan från föregående varv och ut igen på avigsidan. Lägg garnet runt nålen och dra upp en ögla. Avsluta maskan som en vanlig fast maska. sm omtagm m fr aviga- smygmaska med omtag runt maskan från avigsidan. *-* rapport som upprepas

BESKRIVNING

1.v Gör en startögla och virka 5 lm, slut varvet med en sm i startöglan. 2.v 1 lm, 12 fm i lm-ringen, slut varvet med en sm i 1. fm. 3.v 4 lm (= 1 dst) och1 dst i samma m. . 2 dst i samma m 11 ggr. Slut varvet med en sm i 4 lm. 4.v 1 lm, (Ms och fm i samma m) 24 gånger, bilderna 1-3, slut varvet med genom att dra m i 1.Ms till arbetets aviga sida. På varvet finns 24 ms. Ms – marjasilmukka [bärmaska] startas som om man virkar fm, men i stället för att ganet dras igenom två länkar, görs tre dragningar igenom den första m,varefter det bildas en luftmaskkedja. Ms avslutas genom att till sist dra garnet igenom båda maskorna.. 5.v 1 lm , fm omtag m fr aviga i varje maska, slut varvet med en sm i första fm omtag m fr aviga.


g ö r d e t sjä lv TEXT

SARI ÅSTRÖM BILDER SARI ÅSTRÖM, KAISU JOUPPI

HANTVERKSTIPS:

MARJAKEHRÄ-MATTO De lustiga bärmaskorna ger Marjakehrä-mattan uttryck men känns inte obekväm under fötterna. Mattan virkas bit för bit och rutorna förenas på sista varvet. Mattans storlek ökar i och med det egna behovet genom att virka flere rutor. DESIGN:

Sari Åström

MATERIAL:

Designer Sari Åström

är hobbyhantverkare som lärt sig virka redan som barn av sin mormor. Hantverk har alltid varit en viktig del av hennes liv; färgterapi och material skapar välmående för kropp och själ. Sari är känd gör många genom Kalevalas CAL-projekt, www.arteeni.fi.

Lankava Mini-, Lilli- tai Eco-ontelokude. Taitocenteren säljer materialet. Materialåtgången beror på mattans storlek och materialets tjocklek. Det gick ca 2,2 kg Mini-ontelokude till modellmattan 3 x 5 rutor, 73 x 123 cm. Bild 1 5 varv

Bild 2 4 varv

7.v 1 lm [räknas ej, gör första m om den förstaa fm], 9 fm omtag m fr aviga, *(fm, lm, fm) i hörnets lm, 15 fm omtag m fr aviga *. Upprepa * – * totalt 4 gånger. Sista gången rapporten upprepas ignoreras de sista 9 fm omtag m fr aviga, slut varvet med en sm i första fm. 8.v 4 lm [ = st + 1lm], hoppa över 1 m, (st, lm, st, hoppa över m) 4 gånger,

Bild 3 4 varv

*(st, 3 lm, st) i hörnets lm-båge, (lm, hoppa över m, st) 8 gånger, lm, hoppa över m *. Upprepa *– * totalt 4 gånger. Sista gången rapporten upprepas ignoreras de sista 4 stolpgrupperna, slut varvet med en sm i 3.lm. Bild 4 6 varv

9. v 1 sm i följande lm-båge, 3 lm (= st), st i samma lm-båge, *(2 st i lm-bågen, hoppa över st) 4 gånger, (3 st, lm, 3 st) i hörnets lm-båge, (2 st i lm bågen, hoppa över st) 9 gånger*. Upprepa * – * totalt 4 gånger. Sista gången rapporten upprepas ignoreras de sista 4 stolpgrupperna, slut varvet genomatt dra m i genom 3 lm till aviga sidan av arbetet. 10. v På detta varv förenas rutorna. Virka 1 ruta och följ följande beskrivningen på varje ”ledig” sida. Läs om förenande av sidor under Förena. Virka 1 lm [räknas ej, gör den fösta m om den första st], 13 fm omtag m fr aviga , *(fm, lm, fm) i hörnets lm, 24 fm omtag m fr aviga * , upprepa * - * totalt 4 gånger. Sista gången rapporten upprepas ignoreras de sista 12 fm omtag m fr aviga . Slut varvet med osynligt med nål eller virknål och trä in garnändorna.

6.v

Förena

1 lm [räknas ej, gör en fm i samma m som föregående varv slöts],

Virka varv 10 på all lediga sidor. På varvet där rutorna förenas i varandra görs det på följande sätt:

*3 fm, 2 hst, st, 2 st i samma m, (dst, lm, dst) i samma m, 2 st i samma m, st, 2 hst*. Upprepa * – * totalt 4 gånger, slut varvet genom att dra m till avig sidan av arbetet genom den 1. fm.

Virka hörnet som förut ( fm, lm, fm), placera FORTSÄTTNING PÅ SIDA 6 13

taito

– Lyckan lever i hantverket 5


FORTSÄTTNING FRÅN s 5

Bild 5 Ihopfogning

rutorna bredvid varandra med rätsidan uppåt. Tag den bakre maskbågen på virknåleni den första fm omtag m fr aviga på rutan som skall förenas, håll garnet bakom arbetet och virka sedan en fm omtag m fr aviga som vanligt; drag garnet igenom följande m på den ruta som skall virkas, drag garnet igenom alla tre garnlänkarna (original m på virknålen, bakre maskbågen från rutan som skall förenas och garnet som nyss dragits från räta sidan). Gör likadant vid varje fm omtag m fr avig.Virka normalt i hörnet (fm,lm,fm) och fortsätt om nödvändigt med följande sida som skall förenas.

Kant Virka ett varv runt mattan. Kantvarvet gör så att mattan ser efterbehandlad ut. Det ger mattan stadga och passar rutornas sömmar. Kantens bekrivning är lite osymmetrisk, men det hör till. Virka fm omtag m fr aviga i varje fm och (fm, lm,fm) i varje hörn. Virka i varje rutas fog (fm,lm,fm) i första rutans lm-båge och hoppa över följande fm efter lm-bågen, virka sm omtag m fr aviga genom att förena båda rutornas fm, fm omtag m fr aviga i följande rutas fm och (fm, lm,fm) i lm-bågen, fortsätt fm omtag m fr aviga på rutans sidor. Slut varvet osuýnligt med nål eller virknål och trä in alla garnändor.

Efterbehandling Rutorna kan dra ihop sig och mattan kan bli knölig efter sammanfogningen. För att få den plan kan man stryka sömmarna med ångstrykjärn från mattans aviga sida. Det lönar sig att forma mattan efter tvätt och låta den plantorka. Det är förbjudet att använda tidningens beskrivning i kommersiellt syfte.

6

taito

– Lyckan lever i hantverket


TEXT

JOHANNA AYDEMIR BILD MARJO KOIVUMÄKI

TAITOFÖRENINGARNA ÄR

HANTVERKETS UPPLEVELSECENTER I FINLAND finns det 18 Taitoföreningar inom Taitoorganisationen och inom dem ett hundratals filialer. Om du drömt om att väva din trasmatta, elller lära dig nya och gamla hantverkstekniker så är Taitocentren just för dig! I Taitocentren kan du delta i inspirerande kurser, träffa andra hantverksintresserade, komma och väva eller hämta material till dina projekt. – Jag har länge velat göra en filt, men jag har inte haft någo kangaspuita och jag har inte ens kunna lägga dem vävklara kutomisvalmiiksi. Tur som var berättade min vän om dessa Taitocentren och fick information och anmälde mig direkt till workshopen, berättar Saila. Saila bestämde sig för att väva ännu en andra filt som present och till våren planerar hon att delta i en lampkurs. – Det är mycket roligare att göra tillsammans med någon annan än att sitta ensamhemma och kämpa på med lösningar. På kursen lär man känna nya människor, och jag har fått väldigt mycket tips och ideer som inte nödvändigtvis tillhör kursens program. Dessa kursdeltagare blev mina nya hantverkarvänner, ler Saila.

Face bo Onni ok & insta elää g käsit ram: yössä HANTVERKARKUNNANDE FÖR ALLA

I Taitos hantverk-och formgivningsskolor finns det ca 4000 elever. Olika kunnande studerasför ett brett kunnande och följer grundläggande undervisningsplaner. Hantverkarskolorna ger en bred bas för hantverkskunnande, möljlighet att lära känna olika tekniker och materialer. Med en gångs- eller på två gångs kurser färdigställs oftast en produkt. Det kan vara en miniryja, inredningstextil, smycke eller en lampa. Allt material och verktyg finns vid Taitocentrena. En del av kurserna är längre och i workshopsen för t.ex. vävning kan man ock-

INFORMATION, IDEÉR OCH TIPS FINNS OCKSÅ PÅ NÄTET

På Taito-organisationernas gemensamma hemsida, taito.fi finns alla kontaktuppgifter till Taitoföreningarna. Taitoförbundet delar varje vecka nya hantverkstips, förra årets blåvitatema och årets broderitema. Du hittar ideér från hela hantverksbranschen på facebook och instagram under ”Onni elää käsityössä”. Kom Du också med i ett inspirerande gäng!

TAITOFÖRENINGAR

TAITO-ORGANISATIONEN I SIFFROR 18 Taitoföreningar 79 Taitocenter 36 butiker 565 000 besökare till utställningar/år 950 000 försäljningsutställningar 67 000 workshopsdeltagare 4 000 hantverkselever

så fortsätta på egen tid. Taito rådgivarna hjälper till vid behov.

8

11 18

5 2

12

15 6

9

4

7 14 13 17 16 1

10 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TAITO ETELÄ-SUOMI TAITO ETELÄ-POHJANMAA TAITO ITÄ SUOMI TAITO KAINUU TAITO KESKI-POHJANMAA TAITO KESKI-SUOMI TAITO KYMENLAAKSO TAITO LAPPI TAITO PIRKANMAA TAITO POHJOIS-KARJALA TAITO POHJOIS-POHJANMAA TAITO SATAKUNTA TAITO UUSIMAA TAITO VARSINAIS-SUOMI TAITO YLÄ-SAVO NYLANDS HANTVERK ÅBOLANDS HANTVERK ÖSTERBOTTENS HANTVERK

1

taito

– Lyckan lever i hantverket 7


TEXT

ÖSTERBOTTENS HANTVERK RF BILDER ÖSTERBOTTENS HANTVERK RF

SLÖJDFESTIVALEN 2018 Favorit i repris! 2018 års upplaga av slöjdfestivalen fokuserar på samvaro, mingel och umgänge, lagom blandat med workshops.

Intarsia är inlagda för att forma ornamentala mönster, arkitektoniska perspektiv, figurscener med mera på bland annat väggpaneler, körstolar och möbler i rum Inom intarsia ersätter vi delar av ett motiv med ett annat material. Tekniken kan relateras till att lägga pussel med träbitar och på så sätt skapa olika motiv. Material som används är tunna faner i olika träslag, bitarna skärs ut med en kniv och motivet limmas sen ihop till ett stycke.

Måla och skapa workshop Paint - En värld av unika och mångsidiga inredningsfärger i underbara kulörer, för dig som gillar att skapa, måla och inreda.

ANNIE SLOAN

Under workshopen som sker ombord kommer deltagarna att få bekanta sig med Annie Sloan paint™. Experten Christel Holmlund berättar om hur färgen används, deltagarna kommer att få måla en ram som inspiration på vad man kan göra med mångsidiga Annie Sloan paint™. Allt material finns på plats.

8

taito

– Lyckan lever i hantverket

Årets hantverkteknik i slöjdcafeét Taitoorganisationens val av hantverksteknik. I Slöjdcaféet ombord på Wasaline får du tips och inspiration till att göra din egen broderiknapp

BRODERI ÄR


Anmälan o info (på svenska ja suomeksi)

www.juthbacka.fi/slojdfestivalen

Käsityösuununtai 28.1. Loftetissa/Folkhälsanissa TÄNÄ VUONNA festivaali kestää kaksi päivää, lauantaina olemme Wasalinella, menemme myös Uumajaan päiväksi. Sunnuntaina voit osallistua eri työpajoihin ja luentoon Vaasassa., Västerbotten hemslöjdsföreningin, Kulturösterbottenin, Vasa arbis ja Korsholms vuxeninstitutin kanssa

Opi neulomaan sukat jälkikäteen neulottavalla kantapäällä Jonna Hietala / Laine Magazinesta LAINE MAGAZINE Huimaan suosioon ympäri maailman nousseen neulontalehti Laine Magazinen Jonna Hietala ja Sini Ellen tulevat Käsityöfestivaaliin, 27.1.2018!

Origami - himmeli Eija Kosken kanssa himmelisti Eija Koski tulee taas Käsityöfestivaaliin. Tule tekemään origami-himmeli. Taittelemme perinteisellä japanilaisella origamitekniikalla paperisen himmelin. Himmelin muoto on perinteisen suomalaisen himmelin peruskuvio eli oktaedri. MAALIMAAN AINOA

Tulet oppimaan neuloa sukat varpaasta ylöspäin ’magi loop’ tekniikalla. Tapa on helppo ja nopea - varsinkin kun neulot niin sanottua jälkikäteen neulottua kantapäätä tai ”afterthought heel” englanniksi. Neulot kantapään vasta kun sukka on valmis poimimalla silmukat jotka olet jättänyt kantapäätä varten. Tuo mukanasi fingering (420 m/100 g) tai DK (225 m/100 g) weight sukkalankaa ja langalle sopiva pyöröpuikko (80 cm)

taito

– Onni elää käsityössä

9


VÅRENS KURSER | KURSSIT 2018 BRICKA MED EGET MÖNSTER On 31.1.2018, kl 17- 19.30, 3 lekt, 12 e + 29e/ bricka (storlek 27 x 20 cm) Vi målar eller trycker tyg till brickor. Tygerna sänds sedan för laminering. Du kan ta med olika tyger också mönstrade. ÄGGSKALSMOSAIK to 22.3.2018, kl 17-20.15, 4 lekt, 25 e. Kom och pröva på en rolig teknik där du kan återanvända alldeles äkta äggskal. Du kan nu också behändigt anmäla dig till kurserna via nätet eller per e-post: info(at)loftet.fi eller per telefon 06 3185 335.

TARJOTIN OMALLA KUVIOLLA ke 31.1.2018, klo 17-20.00; 12e + 29 e /tarjotin (koko 27 x 20 cm). Maalataan ja kuvioidaan kangas, josta valmistetaan tarjotin. Kankaat lähetetään laminoitavaksi. Voit ottaa mukaan erilaisia kankaita, myös kuviollisia. MUNANKUORIMOSAIIKKIA to 22.3.2018, kl 17-20,15. 25 e Tule kokeilemaan hauskaa tekniikkaa, jossa voit kierrättää ihan aitoja kananmunan kuoria.

Muista ilmoittautua kurssille vähintään viikkoa ennen!

Din anmälan är bindande. Kursavgiften betalas på kursen om inget annat överenskommits. Den riksomfattande kollektionen Skaparglädje erbjuder personliga och lätt modifierbara modeller och idéer för heminredning och som gåva. Kurser och verkstäder med kollektionen som tema ordnas i hemslöjds- och konsthantverksföreningarna i Finland. Välkommen till Taito-världen!

KURSER I SAMARBETE

Ifall kursdeltagandet inte är annullerat minst två dagar före kursstart faktureras kursavgift. Du kan också betala kursavgiften med TykyKuntoseteli+-sedlar.

Österbottens hantverk rf har ett digert samarbete med nejdens arbetar- och vuxeninstitut. Nedan finns långa och korta kurser presenterade. Korsholms Vuxeninstituts kurser

Kom ihåg att anmäla dig till kursen en vecka på förhand

10

taito

Anmälningarna börjar 17.8.2017 kl 17 på adressen https://vuxeninstitutet. korsholm.fi/sok-och-anmal-dig-tillkurser/sok HANTVERKETS GRUNDER ÅK 1-6 Kurskod 005005 To 11.01.2018 - 26.04.2018, kl 14-15.30 Hantverksskolan är målinriktad och

– Lyckan lever i hantverket

fortskrider från år till år enligt en läroplan fastställd 14.6.2011. I undervisningen går vi igenom hantverkets olika skeden, dvs allt från planering till genomförande. Grundundervisningens mål är att lära ut hantverksteknik samt användning av olika redskap och material Genomgående teman i grundundervisningen är traditionella och nyskapande textila tekniker, återbruk och naturmaterial. TEXTILSTUGA I SMEDSBY Kurskod 110547 Ti 09.01.2018 - 20.03.2018, kl. 18:30-21:00 Inspireras och skapa bruksföremål och dekorationer i gamla och nya handarbets- och hantverkstekniker! Temat är återbruk och återanvändning av slipsar, sockor, skjortor, jeans, lakan, burkklipsor, plastpåsar mm ingår. Du kan också sticka och virka enligt eget önskemål. Vi träffas varannan vecka och vid kursstarten planerar vi programmet tillsammans. Passar även för nybörjare! Tvåspråkig kurs.

VÄVSTUGA I KARKMO Kurskod 110553 Må 08.01.2018 - 23.04.2018, kl 18.30-21 Vävning både för dig som har vävt förr och för dig som är nybörjare. Vi sätter gemensamt upp vävar enligt deltagarnas önskemål. Du får lära dig vävning av olika typer av inredningstextilier i varierande tekniker, från enklare till mera avancerade. De första tre veckorna går kursen både måndag och onsdag för att komma igång med vävarna. I fortsättningen går kursen varje och periodvis varannan måndag, närmare info ges på kursen. Tvåspråkig kurs.


BARNENS TEMAFÖDELSEDAG Om du har arrangerat ditt barns födelsedagskalas vet du vilka förberedelser som krävs. Låt oss sköta förberedelserna och du kan njuta av barnens glädje! Sjörövarflagga, finurlig reflex, en alldeles egen minnesbok eller ett kompismycke. Under födelsedagsfesten tillverkar barnen var och en den utvalda produkten, sjunger för födelsedagsbarnet och frossar i glass, godis, saft och popcorn! Gör så här: Låt födelsedagsbarnet välja den produkt som han/ hon vill tillverka, gör en bokning och kom med barnen till födelsedagskalaset. Belöningen är glada miner och skaparglädje! Temafödelsedagens pris är 200 euro/grupp. I priset ingår handledning av programmet, produktens material och serveringen. Gruppens ministorlek är 8 barn. Åldersrekommendation 6 år och äldre.

LASTEN TEEMASYNTTÄRIT Loftetin lasten teemasynttäreillä on valittavana kolme eri vaihtoehtoa: merirosvolippu, hauska heijastin, ikioma muistikirja tai kaverikoru. Synttäreillä tehdään valittu tuote, lauletaan onnittelulaulu ja vielä herkutellaan jätskillä, karkeilla, mehulla ja poppareilla! Tee näin: anna synttärisankarin valita hänelle mieleinen tuote, tee varaus ja tuo lapset synttäreille! Palkaksi saat iloisia ilmeitä ja onnistumisen riemua! Synttäreiden hinta on 200 euro/ryhmä. Sisältää ohjelman ohjauksen, tuotteen materiaalit ja tarjoilun. Ryhmän minimikoko on 8 lasta. Ikäsuositus 6-vuotiaista ylöspäin. Varaukset: puh 06-3185 335 tai Konsulinnan kahvihuone 06-3185 315 tai info(at)loftet.fi

BOKNINGAR | VARAUKSET! tfn 06 318 5335 eller info@loftet.fi

taito

– Onni elää käsityössä

11


Käpynen

ikasyr

Urvalet av printtyg i Finland är fantastiskt

PaaPii


h a n t v e r k s f ö r e tag a n d e TEXT

MERJA RÄTY BILDER IKASYR, KÄPYNEN JA PAAPII

SYENTUSIASTERNA

FÖREDRAR EKOLOGISKA OCH INHEMSKA MODELLER Att sy har blivit hett och de inhemska företagens modeller och miljömedvetande har blivit känt.

M

ångas syinspiration väcks när det första barnet föds. – Rätt många syhobbies har fått glöd när barnen är riktigt små. Barnkläder går snabbt att sy och printtyg i stretchutbudet i Finland är alldeles fantastiskt, säger Outi Santaniemi från Käpy När kunnandet förbättras inspi-

reras man till att även förnya sin egen klädgarderob. Det är lättare att närma sig inhemska branschföretagare. – Många önskar sig speciella färger och tryck. Kunderna uppskattar också s yhdisteltävyyttä enfärgade neuloksissa ja resoreissa. Också alltfler vuxna vill ha passande kuoseja, berättar Anniina Isokangas från PaaPii Design Finsk design på printmarkna-

den och användning av ekomaterial är stark. – Många vill ha hög kvalitet på ekologiskt tyg, som är etiskt och miljövänligt, bekräftar Marika Modig, som lotsar ikasyria och garnbutiken Kerää. Käpys, PaaPiis ja ikasyris framtid verkar lovande. Kvalité och ekologiskt ger kunder och inspiration till att sy olika alternativ. Pop Up shopsen närmar kunder-

na och många syentusiaster väntar på Ommel 2018 som arrangeras 8.–10. 6. i Espo. Tills dess hinner många klädplagg bli klara.

PaaPiin Pop up - butiker våren 2018: Mikkeli 14.2.–3.3. Hyvinkää 19.2.–2.3. TAITO SHOP MAAKARI, Uleåborg 23.3.–8.4. RUSTOOPUORI, Seinäjoki 4.–11.4. VAASAN TAITOKESKUS 16.–21.4. TAITOKESKUS VILLAVINTTI, Storkyro 2.–8.5. TAITO SHOP Björneborg14.–27.5. ALAVUDEN TAITOKESKUS OURA 14.–18.5 TAITO SHOP

TAITO NYLAND,

taito

– Lyckan lever i hantverket

13


KOM MED I ÖSTERBOTTENS HANTVERKS VERKSAMHET www.loftet.fi

ÖSTERBOTTENS HANTVERK RF

KONSULINNANS KAFFERUM

Rådhusgatan 28 65100 VASA info@loftet.fi Verksamhetsledare tfn 050 5477944 Kurssekreterare tfn 06 318 5335

Köksmästare Pasi Latva tfn 06 318 5315 ravintola@loftet.fi Öppet. mån - fre 11 - 15.30, lö 11 - 15

TAITO SHOP LOFTET

Butikschef/inköpare Maarit Kuusela info@loftet.fi tfn 06 318 5300 Öppet mån - fre 10 - 17, lö 10 - 15

TAITO ÖSTERBOTTEN RF KUNDTIDNING VÅREN 2018 / JULKAISIJA TAITOJÄRJESTÖ / PAINOSMÄÄRÄ 44 500 / PÄÄTOIMITTAJA MERJA RÄTY / ULKOASU WWW.BOTH.FI / TAITTO FORSSA PRINT TAITTOPALVELU / PAINOPAIKKA FORSSA PRINT 2017 / KANNESSA MARJAKEHRÄ-MATTO, KUVA KAISU JOUPPI / YHTEISTYÖSSÄ TAITO ETELÄ-POHJANMAA, TAITO ETELÄ-SUOMI, TAITO ITÄ-SUOMI, TAITO KESKI-POHJANMAA, TAITO KESKI-SUOMI, TAITO KYMENLAAKSO, TAITO POHJOIS-KARJALA, TAITO POHJOIS-POHJANMAA, TAITO SATAKUNTA, TAITO UUSIMAA, TAITO ÖSTERBOTTEN JA TAITOLIITTO

www.taito.fi

Kundtidning Taito Österbotten våren 2018  
Kundtidning Taito Österbotten våren 2018  

Taitoyhdistyksen asiakaslehti Taito Österbotten

Advertisement