Page 1

STAFFIn

Pohjoinen

STORA ENSON POHJOIS-SUOMEN YKSIKÖIDEN HENKILÖSTÖLEHTI 1/2012

TURVALLISUUS

Arapotin tehtaasta kelpaa ottaa mallia TULLIT

AEO-sertifikaatti vaatii tarkkaavaisuutta LAHJOITUS

Hyväntekeväisyyttä kahvittelun sijaan


sisällys Anne Golaz

STAFFIn

3RKMRLQHQ

STORA ENSON POHJOIS-SUOMEN YKSIKÖIDEN HENKILÖSTÖLEHTI 1/2012

TURVALLISUUS

Arapotin tehtaasta kelpaa ottaa mallia TULLIT

$(2VHUWLƄNDDWWL YHOYRLWWDDMRNDLVWD LAHJOITUS

+\YÁQWHNHYÁLV\\WWÁ NDKYLWWHOXQVLMDDQ

4

viestintä

Tämä on viimeinen Staffin

18

12

taide

Valokuva ja taidepainopaperi tarvitsevat toisiaan

joulu muistaminen

Juhlaohjelmaa omasta takaa

14

Kultakelloja jaettiin enemmän kuin merkkejä

Muita aiheita... S.4 PK 7:n hyötysuhteita nostetaan investointien avulla. S.5 AinoActive jatkaa terveysanalyysientekemistä ja käynnistää uutta toimintaa. S.8 Rannan Sepolla riittää motivaatiota työsuojelutyöhön edelleen. S.20 Puhelinliikenne helpottui jo 40 vuotta sitten. S.24 Apurahaa on jälleen tarjolla, ei muuta kuin hakemukset vetämään! Staffin Pohjoinen Stora Enson Pohjois-Suomen yksiköiden henkilöstölehti Päätoimittaja Taisto Saari puh. 02046 34516 Yhteyshenkilö Oulussa Satu Ojaniemi puh. 02046 33798 Osoitteet Arja Tuokkola puh. 02046 34343 Toimituksen sähköposti taisto.saari@storaenso.com Fax 02046 34890 Postiosoite Stora Enso Oyj, Veitsiluodon tehtaat, viestintä, 94800 KEMI Kannen kuva Taisto Saari Kannen paperi LumiArt 150 g/m 2 Sisäsivut LumiArt Silk 115g/m 2 Paino Joutsen Median Painotalo, Oulu.

STAFFIN

2 POHJOINEN


pääkirjoitus tammikuu 2 012

Puhutaan ”Suomalaiset ovat puhujina asiakeskeisiä ja suoria. Suomalaiset sitoutuvat vahvasti siihen mitä sanovat sekä välttävät liioittelua ja suoraa hyökkäämistä. Suomalaisia pidetään luotettavina, mutta myös luottavaisina. Ihmisten välisessä viestinnässä suomalaiset arvostavat riippumattomuutta, itsenäisyyttä ja autonomiaa. Lisäksi hiljaisuus on luontevaa suomalaisten kesken.”

Tuppisuisuus ei toimi tämän päivän työelämässä.

Suomalista puhekulttuuria tutkineet viestinnän professorit Richard Wilkins (City University of New York) ja Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto) ovat kumonneet vanhan myytin vaikenevista ja huonosti puheellaan viestivistä suomalaisista. Kyllä me puhua osaamme, kun meillä on asiaa. Juttu luistaa hyvin niin kauan, kun meidän – varsinkaan meidän miesten – ei tarvitse puhua tunteistamme. Meille metsäteollisuudessa leipämme tienaaville riittää onneksemme asiallisia puheenaiheita tänäkin vuonna. Tärkein niistä on turvallisuus. Siitä puhutaan joka päivä. Stora Enson Pohjois-Suomen yksiköissä ollaan hyvää vauhtia käynnistämässä uutena käytäntönä turvatuokioiden pitäminen työpäivän alkaessa tai ainakin jossain välissä vuorokierron aikana. Mallia on saatu brasilialaiselta Arapotin tehtaalta, jossa vuoron alkaessa käytävä turvallisuuskeskustelu on pitkään ollut itsestäänselvyys. Mitään estettä turvatuokioille ei ole. Kansanluonne ei velvoita meitä vaikenemaan. Turvallisuudesta voimme puhua asiallisesti ja suoraan ilman tunteilua. Perinteinen tuppisuisuus ei tämän päivän työelämässä toimi.

Taisto Saari

Oulun tehtailla sattui viime vuonna vähemmän tapaturmia kuin koskaan ennen. Onneksi olkoon!

STAFFIN

3 POHJOINEN


uutisia PK7linjaan lisää tehoa

Oulun paperinvalmistuslinja PK7:n tuotantotehokkuutta parannetaan investoinnin avulla. Tavoitteena on nostaa kokonaishyötysuhde 85 prosentin tasolle. Investointi keskittyy päällystyskoneen ja paperikoneen ajettavuuden, käytettävyyden parantamiseen sekä hylyn vähentämiseen. Investointiin sisältyy myös energiansäästötoimenpiteitä. Projekti on vielä vailla nimeä. Vetäjänä toimii tekninen päällikkö Mika Lehtovirta. Projektiinsinööreinä toimivat eri osaalueilla Eforasta Erkki Sipilä, Jouko Takkinen, Immo Hämäläinen ja Jouko Nikupeteri. Projektin laiteasennukset ja käyttöönotot tehdään suunnitelluissa pitemmissä seisokeissa.

P O H J O I S E S TA

Map tulee Staffinin tilalle Stora Enson henkilöstöjulkaisut kokevat täydellisen muodonmuutoksen. Staffin-lehtien sijaan yksiköt alkavat tuottaa uutta Map-julkaisua, joka on lehtimäinen, nimensä mukaisesti kartan tapaan taitettu kaksipuolinen tiedote. Julkaisun muoto kertoo jo itsessään innovatiivisuudesta ja Rethink-asenteesta sekä paperin erilaisista käyttömahdollisuuksista. Veitsiluodon ja Oulun tehtaiden palveluksessa olevat saavat tästä lähtien kotiosoittee-

seensa oman tehtaansa julkaisun, oululaiset Map Oulun ja veitsiluotolaiset Map Veitsiluodon. Kumpaakin lehteä on suunniteltu julkaistavan kuusi numeroa vuodessa. Niistä ensimmäiset ilmestyvät helmikuussa. Henkilöstön osoitetiedot julkaisujen postittamista varten saadaan palkkahallinnon rekistereistä. Eläkeläisille ja muille ulkopuolisille sidosryhmille lehden postittamista haittaa se, ettei Staffin Pohjoisen nykyistä osoiterekisteriä voi-

da hyödyntää kahden erillisen Map-julkaisun postittamisessa sellaisenaan. Toisaalta lehden sisältö on tarkoitus kohdistaa selkeästi tehtaan omalle, työssä käyvälle henkilöstölle. Eläkeläisiinsä tehtaat joutunevat pitämään vastaisuudessa yhteyttä pääasiassa muiden viestintäkanavien kautta. Staffin-konsepti otettiin käyttöön vuoden 2003 alussa. Staffin Pohjoista julkaistiin yhdeksän vuoden aikana yhteensä 48 numeroa. ............................................... TS

Uusi työvaatemallisto käyttöön ensi syksynä Työvaatteet uusitaan täysin ensi vuoden aikana. Uusi mallisto tulee koekäyttöön alkutalvesta ja yleiseen käyttöön alkusyksyn aikana. Vaatteiden suunnittelun yhtenä tärkeimmistä lähtökohdista on ollut turvallisuusnäkyvyys sekä uusi tekninen rakenne niin yksityiskohtien kuin runkokaavoituksienkin osalta. Vaatteiden väreinä ovat päällysvaatteissa kirkas HIVIS-oranssi turvallisuusväri ja

konsernin värimallin mukainen harmaa sekä paidoissa kirkas oranssi ja harmaa. Käyttäjäkunnossapidon tyyppiset työtehtävät on myös otettu huomioon, ja näiltä osin palosuojattujen vaatteiden mallit tarkentuvat tarpeiden mukaisesti. Vaatteisiin on suunniteltu nimikorttitaskut jolloin nimibrodeeraukset jäävät pois. Uusiin vaatteisiin tulevat uudet logot. Nykyisiin vaatteisiin

STAFFIN

ei vaihdeta tai kiinnitetä uutta logoa. Uuden työvaatemalliston toimittaa tarjouskilpailun voittanut Lindström Oy. Vaatepalvelu tuotetaan vuokravaatepalveluna myös talvivaatteiden osalta. Uusien vaatteiden osalta valmistetaan muutamia mallivaatteita koekäyttöön. Koekäytöt aloitetaan alkutalven aikana muutamilla tehtailla, mm. Oulussa. Koekäyttöön tulevat

4 POHJOINEN

takki ja housut sekä uudesta puuvillavoittoisemmasta kangasmateriaalista olevat lämpimämpiin työolosuhteisiin tarkoitetut haalarit sekä avohaalarit. Koekäytön yhteydessä otetaan huomioon myös tekninen toimivuus. Uusissa vaatteissa on uusi mitoitus, joten niistä järjestetään sovitukset tulevan talven aikana.


Ta i s t o S a a r i

Turvallisuus teki hyvää.

Sellutehtaalla tuli syksyllä täyteen tuhat päivää ilman ainuttakaan tapaturmaa. Selluntekijät halusivat käyttää juhlakahvitteluun varatut rahat parempaan tarkoitukseen. Viiden tuhannen euron potti jaettiin puoliksi Kemin kehitysvammaisteten asumispaveluiden ja Sauvosaaren sairaalan kesken. Lahjoituksen kävivät luovuttamassa prosessinhoitajat Jussi Pallas (vas.) ja Petteri Soppela.

AinoActive jatkaa testauksia ja tehostettua ohjausta Miten storaensolaisten kunto ja terveys ovat kehittyneet Veitsiluodossa ja Nuottasaaressa vuoden aikana – se selviää tammikuussa, kun AinoActiven asiantuntijat tekevät 12 kuukauden seurantatestejä viime talvena terveysanalyyseihin osallistuneille. Seurantatesteihin on kutsuttu 329 veitsiluotolaista ja 191 oululaista. Seurantatestien lisäksi tehdään testejä myös ensikertalaisille. Testauksia jatketaan puolen vuoden välein. Tammikuun jälkeen seuraava testikausi on taas kesällä. Ensimmäisen vuoden aika-

na AinoActiven testeihin osallistui noin 80 prosenttia tehtaiden väestä. Ensimmäiset seurantatestaukset tehtiin kesän aikana, syksyllä AinoActive on keskittynyt pääasiassa Health Lab -tehostettuun ohjaukseen ja erityisryhmien aktivointiin. – Ensimmäiset Health Lab -tehostettuun ohjaukseen osallistuneet saivat varsinaisen puolen vuoden ohjelmansa päätökseen joulun alla, mutta ryhmä jatkaa edelleen omaehtoisesti todettuaan homman niin mukavaksi ja hyödylliseksi. Uutta tehostetun ohjauksen ryhmää ollaan taas kokoamas-

STAFFIN

sa, Kristiina Rauma kertoo. Syksyllä Veitsiluodossa aloitettu selkäryhmä jatkaa keväällä kokoontuen vielä kuusi kertaa. Painonhallintaryhmäkin oli tarjolla, mutta siihen ei halukkaita ilmoittautunut riittävästi. Uutta painonhallintaryhmää voidaan yrittää kokoon vielä kevään aikaana. Keväällä aloitetaan n kaikille avoin juoksukoulu u ja ulkoliikunnan aktivoin-ti. Samanlaista ohjelmaa on luvassa myös Oulun tehtaalla. Oulun tehtaalla AinoActiven palveluksessa

5 POHJOINEN

on aloittanut uusi työpari, Anne-Marie Oikarinen ja Anni Oravainen. Oikarinen vastaa projektista ja asiakkaiden ohjauksesta, Oravainen puolestaan keskittyy tehostettuun ohjaukseen.

Anne-Marie nne-Marie Oikarinen ja Anni Oravainen.


uutisia

P O H J O I S E S TA

Pohjaset Oy jatkaa Veitsiluodon tuotekuljetuksissa Kemiläinen kuljetusliike Pohjaset Oy on solminut Veitsiluodon tehtaiden kanssa jatkosopimuksen paperituotteiden kuljetuksista viideksi vuodeksi eteenpäin. Sopimus työllistää keskeytymättömässä kolmivuorotyössä 18 autonkuljettajaa, työnjohtajan sekä 4–5 erikoisvalmisteista puoliperävaunullista rekka-autoa. Pohjaset Oy on vastannut Veitsiluodon tehtaiden paperituotteiden kuljetuksesta kesästä 2006 lähtien, jolloin tehtaiden automaattilastausjärjestelmä otettiin käyttöön. Kaikki Veitsiluodossa asikastilauksina valmistettavat paperituotteet lastataan rekkoihin automatiikan ohjaamien kuljettimien avulla ja kuljetetaan Ajoksen satamaan joko laivattavaksi tai kuljetettavaksi edelleen rautateitse tai maanteitse. Paperikoneiden ollessa täydessä käynnissä rekkakuorma valmistuu keskimäärin noin varttitunnin välein. Veitsiluodon ja Ajoksen vä-

liä liikennöivät ns. sukkularekat on maalattu Stora Enson tunnusvärein. Lähiaikoina niihin lisätään englanninkielinen iskulause: ”Care of Safety” osoitukseksi siitä, että kuljetusyhtiö kehittää määrätietoisesti kuljettajiensa turvallisuusosaamista ja turvallisuushavaintojen tekemistä. Turvallisuus oli keskeinen elementti jo erikoisvalmisteisten rekkojen suunnitteluvaiheessa. Niissä on alusta saakka ollut saksalaisten insinöörien suunnittelema ilmatyynysidonta ja tavaratilan sisällä kuorman mukana siirtyvä etuseinä. Pohjaset Oy:llä on sopimus myös Veitsiluodon tehtaiden sahatavaran kuljetuksista. Sahatavaraliikenne työllistää 6–8 rekka-autoa. Sahatavaran kuljetuksista Pohjaset on vastannut vuodesta 1997 lähtien. Veitsiluodon sahatavaran käsittelystä on vastannut vuodesta 1996 lähtien Pohjaset Oy:n tytäryhtiö PR-Trukit Oy. Ta i s t o S a a r i

AEO-sertifikaat Suomen ja Ruo Stora Enson tehtaat Suomessa ja Ruotsissa ovat saaneet AEO-sertifikaatin. Sertfikaatti osoittaa tehtaiden hallitsevan koko toimitusketjunsa laadukkaasti ja turvallisesti sen jokaisessa vaiheessa. AEO-nimilyhenne tulee sanoista Authorised Economical Operator eli valutettu taloudel-

Juha Mäkimattila ja Raimo Pohjanen laittoivat nimensä sopimukseen.

STAFFIN

6 POHJOINEN

linen toimija. Sertifikaatti todistaa, että Suomen ja Ruotsin tehtaat täyttävät kaikki laatu-, tuote- ja työturvallisuusstandardit, joita kansainvälisessä kaupassa vaaditaan. Sertifikaatti antaa Stora Ensolle merkittävän kilpailuedun. Se on tunnustettu koko Euroopan Unionin alueella, ja nyt se hyväksytään myös USA:ssa, mikä merkitsee tavanomaista


Ta i s t o S a a r i

ti tsin tehtaille kevyempiä turvallisuustarkastuksia Yhdysvaltoihin vietäville ja sieltä tuotaville tuotteille. Sertfikaatti velvoittaa Asiakkaiden ja tulliviranomaisten näkökulmasta Stora Enso on AEO-sertifioituna yrityksenä turvallinen ja luotettava yhteistyökumppani. Sertifioitujen yritysten on muita helpompi saada tullilupia, mikä yksin-

kertaistaa vienti- ja tuontimenettelyjä sekä lyhentää käsittelyaikoja. – Olemme Stora Ensossa keskittyneet perinteisesti työturvallisuuteen, onnettomuuksien ehkäisemiseen ja paloturvallisuuteen, mutta AEO-sertifiointiprosessi laajentaa turvallisuusajattelumme koskemaan koko yrityksemme turvallisuutta, sanoo Anna Käräjämies,

STAFFIN

AEO-sertfikaatti velvoittaa jokaista toimitusketjuun osallistuvaa huolehtimaan osaltaan ihmisten, tuotteiden ja dokumenttien hallinnan turvallisuudesta – myös tehtailla.

joka vastaa sertifiointiprosessista konsernin logistiikkatoiminnoissa. Sertifikaatti on myönnetty kaikkiaan Stora Enson viidelle tehtaalle Suomessa ja seitsemälle Ruotsissa. Sertifiointiprosessi on käynnissä myös Saksan neljällä tehtaalla, jotka on tavoitteena saada sertifioiduiksi vuoden 2012 aikana. Sertifikaatin myöntämisen edellytyksenä on ollut tehtaiden turvatoimien tehostaminen sekä Suomessa että Ruotsissa. – Esimerkiksi tehtaiden on täytynyt tehostaa lastausalueiden turvallisuutta ja parantaa kuljetusyksiköiden valvontamenettelyjä salakuljetuksen estämiseksi, Anna Käräjämies kertoo. – Turvallisuuden varmistamiseksi meidän täytyy muun muassa tarkastaa uusien työntekijöiden ja vierailijoiden henkilöllisyys ja pidettävä asiakirjat, arkistot ja tietokoneet asiattomien ulottumattomissa. Työntekijöiden pitää jokaisessa yksikössä tietää mitä tehdä, jos he näkevät luvattomia ihmisiä tehdaspaikoilla tai toimistoissa, tai kenelle on ilmoitettava, jos kadottaa esimerkiksi avaimensa tai kulkutunnisteensa.

Meidän on oltava selvillä, ketä tehtailla ja toimistoissa liikkuu.

7 POHJOINEN

Oulun havainnot TURVAan Vuoden 2012 alusta lähtien Oulun tehtaalla kirjataan turvalisuushavainnot TURVA-järjestelmään. TURVA on avoin selainpohjainen järjestelmä, johon havaintojen kirjaaminen on entistä helpompaa. Myös kirjaajan saama palaute tehdyistä toimenpiteistä on parempaa, ja kirjauksille tehtyjen toimenpiteiden johtaminen selkeämpää. Uudella kirjaamistavalla pyritään saamaan enemmän toimintaympäristöön ja toimintatapoihin liittyviä turvallisuushavaintoja - ei pelkästään laitepuutteisiin liittyviä. Myös positiiviset havainnot ovat suotavia. TURVA on helposti käytettävissä kaikista Oulun tehtaan työasemista. Tavoitteena on tehdä yli viisi havaintoa henkilöä kohti vuonna 2012. Havaintojen kirjaamisen kautta halutaan lisätä tietoisuutta riskeistä, mutta myös hyvistä toimintatavoista. Linkki TURVA-järjestelmään löytyy Käpästä (http:// fioulrd1/~turva/). Kehitysideoita voi lähettää Mauri Koivurannalle ja Mikko Vuotille. Ideat voi syöttää myös suoraan järjestelmään havainnon kommentiksi.

Havaintojen teko SAP:iin helpottuu Veitsiluodossa otetaan käyttöön SAP:n EHS-moduuli, joka helpottaa mm. turvallisuushavaintojen kirjaamista ja tapaturmien käsittelyä SAP-portaalin kautta. SAP:n päivitykset tehdään helmikuussa, jonka jälkeen päästään viimeistelemään EHS-moduulin ja SAP-portaalin asetukset.


TEKSTI JA KUVAT TAISTO SAARI

Lucinei Damalio vakuuttaa:

Tapaturmat voidaan välttää Arapotin tehtaalla ei ole sattunut yhtään tapaturmaa yli neljään vuoteen. Jos se onnistuu Brasiliassa, täytyyhän sen onnistua Suomessakin. Lucinei Damalio toimi 1980-luvun lopulla brasilialaisen sellutehtaan käyttöinsinöörinä, jolloin tehtaan puunkäsittely kuului hänen vastuualueelleen. Eräänä päivänä vuonna 1989 yksi puunkäsittelyn työntekijä huomasi puunkappaleen jumittuneen hakkuun. Mies avasi hakun ja sitoi satoja kiloja painavan hakun yläosan köydellä niin, että hakun kita pysyi auki. Samalla kun mies kurkotti irrottamaan jumittunutta puuta, köysi petti ja alas mätkähtänyt hakun kansiosa leikkasi miehen kahtia. – Jouduin viemään suruviestin miehen vaimolle ja kahdelle pienelle lapselle. Se oli hirvittävä kokemus. Päätin, että tämä saa olla viimeinen kerta, Damalio muistelee. Koko edessä olleen viikonlopun Damalio mietti tehtaan turvallisuusasioita, ja kehitteli toimintamallia, jolla turvallisuuteen voitaisiin tosissaan vaikuttaa. Hän esitteli mallinsa heti maanantaina tehtaan johdolle, mutta sai penseän vastaanoton. – Johto ei ollut vielä valmis sitoutumaan turvallisuustyöhön, Damalio sanoo.

Periksi hän ei kuitenkaan antanut, vaan jatkoi sinnikkäästi työtä toimintatapojen muuttamiseksi. Samaa kehitystyötä hän tekee edelleen, nyt Stora Enson Arapotin tehtaan johtajana. Arapotin tehtaalla tapahtunut kehitys osoittaa selvästi hänen olleen oikealla asialla. Kun Brasilian metsäteollisuudessa sattui vuonna 2011 ainakin yhdeksän kuolemaan johtanutta tapaturmaa, Arapotin tehtaalla tuli täyteen neljä vuotta ilman ainuttakaan poissaoloon johtanutta tapaturmaa. – Meillä ei ole kuitenkaan mitään syytä tuudittautua siihen, että tapaturmat ovat taakse jäänyttä elämää. Turvallisuuden säilyttäminen vaatii meiltä edelleen työtä ja jatkuvaa kehittämistä, Damalio korostaa. Turvallisuus on työyhteisössä jokaisen vastuulla, mutta Lucinei Damalion mukaan vastuun suuruus määräytyy aseman ja tehtävän mukaan. – Turvallisuuden suhteen tehtaan tärkein henkilö on tehtaan johtaja. Organisaatiolta ei voida odottaa sitoutumista turvallisuustyöhön, ellei tehtaan johtaja ole siinä täydellisesti mukana. Toinen tärkeä ryhmä on työnjohtajat: hei-

STAFFIN

8 POHJOINEN


Lucinei Damalio käyttää puolet työajastaan kiertämällä Stora Enson tehtaita eri puolilla maailmaa ja puhumalla niissä työturvallisuudesta. Veitsiluodossa hän vieraili 2. joulukuuta.

STAFFIN

9 POHJOINEN


dän tehtävänään on varmistaa, että turvallisuudesta pidetään kiinni tuotantoketjun joka vaiheessa, Damalio sanoo. Keskustelua ja SN-tehtailua Arapotin turvallisuusohjelma on laaja ja monipuolinen, mutta sisältää myös suomalaiselle tehdastyölle tuttuja elementtejä. Tehtaalla on omat turvallisuussäännöt ja toimintaohjeet, ja turvallisuusasioita käsitellään meidän työsuojelutoimikuntaamme vastaavassa elimessä. Tehtaalla tehdään säännöllisiä turvallisuuskierroksia ja turvallisuusauditointeja. Riskinarviointi on niin ikään käytössä kuten myös työlupakäytäntö. Suurimmat erot meikäläisiin verrattuna löytyvät keskustelukulttuurista ja turvallisuushavaintojen tekemisestä. Jokaisen vuoron alussa käytävä turvallisuuskeskustelu on jo niin vakiintunut, ettei siihen tarvita välttämättä työnjohtajien läsnäoloa lainkaan. Meille vastaavaa toimintamallia ollaan vasta luomassa. Ideana on käydä nopeasti läpi työpisteen turvallisuustilanne; tuoreimmat SN-ilmotukset, ovatko työkalut, laitteet ja paikat kunnossa ja mitä erikoista työvuoron aikana on odotettavissa. Keskusteluissa käsitellään myös vuosisuunnitelmassa sovittuja ajankohtaisia teemoja ja työkaverit voivat antaa palautetta kavereilleen hyviksi tai huonoiksi havaituista toimintatavoista. SN-ilmoituksien tekijöinä arapotilaiset

ovat Stora Enson muihin yksiköihin verrattuna aivan omalla tasollaan. Vuonna 2010 Arapotissa tehtiin 350 hengen porukalla yhteensä 13 789 turvallisuushavaintoa. Niistä 88 prosenttia oli myönteisiä havaintoja turvallisesta tekemisestä, mutta varsinaisia vaaratilanneilmoituksiakin tuli yli 1 600. Vuonna 2011 vaaratilanneilmoitusten osuus kaikista SN-ilmoituksista on kasvanut. Turvallisuushavainnot tehdään Arapotissa sitä varten painetuille kupongeille, josta tiedot siirretään myöhemmin SAP-järjestelmään. Havainnoista tekijät saavat pisteitä, joiden perusteella heitä palkitaan vuosittain. Arapotin turvallisuuden viisi tekijää 1. Johdon sitoutuminen 2. Jatkuva parantaminen 3. Jatkuva tarkkailu 4. Jokaisen sitoutuminen 5. Turvallisuus osana tuottavuutta

Oteaan mallia mangusteista! Mangustit varmistavat turvallisuuden tarkkailemalla ympäristöään 360 astetta koko ajan.

Veitsiluodossa sattui 1990-luvun lopulla noin 150 poissaoloon johtanutta tapaturmaa vuosittain. Viime vuosina niiden määrä on pudonnut noin viidennekseen reilussa. Työturvallisuudessa saavutetuista tuloksista ja työturvallisuuskäyttäytymisen parantumisesta huolimatta paperityöntekijöiden työsuojeluvaltuutetulla, Seppo Rannalla, riittää vielä paljon tavoiteltavaa. Kun Seppo Ranta aloitti työsuojeluvaltuutettuna vuonna 1998, painopiste työturvallisuudessa oli henkilökohtaisten suojainten hankinnassa ja niiden käytössä. – Työsuojelua arvioitiin 1990-luvulla vielä kustannustekijänä. Meillä oli pitkään käytäntönä, että työnantaja maksoi turvakengistä toisen, käyttäjä toisen. Nyt kustannuksia lasketaan ainakin enimmäkseen sen mukaan, millaisia säästöjä työturvallisuudesta syntyy. On ollut ilo huomata, kuinka koko konsernin johdon suhtautuminen työturvallisuuteen on muuttunut, puhumattakaan siitä, millainen muutos työpaikoilla on tapahtunut. Kymmenkunta vuotta sitten turvallisuusasiat eivät kelvanneet viikkopalavereihin ollenkaan, nyt on vakiintunut käytäntö, että ne käsitellään aina ensimmäisenä, Seppo Ranta sanoo. Vaikka suhtautuminen turvallisuuteen ovat muuttuneet merkittävästi, työsuojelu-

STAFFIN

10 POHJOINEN


TEKSTI JA KUVA TAISTO SAARI

Turvallisuus vaatii jokaisen osallistumaan

Seppo Rannalla alkoi kahdeksas kausi työsuojeluvaltuutettuna työtä ja -valtuutettua tarvitaan tulevaisuudessakin. Työsuojelun yhteistoiminnassa on paljon tehtävää. – Kyllä jatkuvaa valvontaa tarvitaan yhä, puutteisiin täytyy reagoida ja jonkun niitä parannuksia pitää osata ja jaksaa vaatia, Ranta perustelee. Seppo Rannan työturvallisuutta koskevat vaatimukset eivät kohdistu pelkästään työnantajiin ja esimiehiin, kyllä hän vaatii turvallisia työtapoja myös omilta joukoiltaan. – Meillä on paljon työntekijöitä, joille ei koskaan satu minkäänlaista työtapaturmaa. Silti henkilökohtaisten suojainten käyttöä on vaadittava kaikilta. Monet eivät tykkää esimerkiksi silmien suojaimista, mutta ennen kuin ne tulivat pakolliseksi, työterveysasemalla poistettiin roskia silmistä harva se päivä, Ranta muistuttaa. – Suurimpana haaveenani on aika, jolloin työntekijät ja esimiehet voisivat itse

päättää, mitä henkilönsuojaimia tulee kussakin työtehtävässä käyttää ja suojainten käyttöaste olisi sataprosenttista ilman ulkopuolista valvontaa. Silloin voitaisiin sanoa että työturvallisuus on osa ammattitaitoamme. Vain nolla kelpaa Työsuojeluvaltuutetun tehtäviin Seppo Ranta päätyi melko tyypilliseen tapaan ammattiyhdistystoiminnan kautta. Oltuaan aikansa Paperiliiton Veitsiluodon ammattiosasto 41:n toimikunnan jäsen ja ammattiosastonsa rahastonhoitaja, työsuojelun pariin hakeutuminen kävi kuin luontojaan. – Ilmeisesti edelliset hommat oli tullut hoidettua tarpeeksi hyvin, kun tulin valituksi. Ja niin kai on tulkittava sekin, että tulin joulun alla valituksi uudelleen jo kahdeksannalle kaudelle. Instrumenttiasentajan tehtävistä pää-

STAFFIN

11 POHJOINEN

toimiseksi työsuojeluvaltuutetuksi siirtyminen ja varsinkin siinä tehtävässä jatkaminen on edellyttänyt jatkuvaa opiskelua ja uusien tuulien haistelemista. Kursseilta, seminaareista ja eri tehtaiden kollegoiden kanssa käydyistä keskusteluista on Rannan mukana kulkeutunut myös Veitsiluotoon uusia ajatuksia, joista ajan kanssa jalostamalla on tullut osa paikallista turvallisuustyötä. Nolla tapaturmaa -tavoitteesta Ranta alkoi puhua jo 1990-luvun puolivälissä, jolloin Veitsiluodon sellutehtaan ja Arapotin paperitehtaan kaltaisista saavutuksista moni itseään realistina pitänyt ei osannut edes haaveilla. – Asiasta tingattiin keskustyösuojelutoimikunnan kokouksessa, kun tavoitteeksi pantiin 25 tapaturmaa miljoonaa työtuntia kohti. Minusta tavoite ei voinut olla muuta kuin nolla, Ranta muistelee. Nyt nolla on koko konsernin yhteinen tavoite, tosin siihen tähdätään välitavoitteiden kautta muutaman vuoden aikana. – Kun ottaa huomioon, miltä tasolta nollaa lähdetään tavoittelemaan, välitavoitteiden asettaminen on hyväksyttävää, Ranta myöntää. Huomio käyttäytymiseen Nyt alkaneella kaudella Seppo Ranta sanoo työturvallisuuden painopisteen olevan ennen muuta ihmisten tavassa toimia. – Turvallisuustuokioissa meillä on iso asia opittavana. Sen lisäksi, että teemme entistä enemmän turvallisuushavaintoja, meidän pitää päivittäisissä keskusteluissa löytää keinot vaaratekijöiden poistamiseksi. Kaikkien on otettava vastuuta ja puututtava välittömästi vääriin toimintatapoihin, Ranta painottaa. Välitön puuttuminen sujuu Seppo Rannalta kuin itsestään, hänen omastakin mielestä joskus ehkä turhankin napakasti. – Kärsivällisyyttä voisi meikäläisellä olla enemmän, sillä pitkäjänteistä kehitystyötähän tämä loppujen lopuksi on. Vaikka jotkut asiat silloin tällöin meinaa vähän suututtaa, niin kyllä minä kuitenkin kiitollinen olen, että saan tehdä työtä, jolla voin vaikuttaa positiivisesti monen ihmisen turvallisuuteen, Ranta tunnustaa.


TEKSTI TAISTO SAARI KUVAT TAISTO SAARI, ANNE GOLAZ, JONNY BRIGGS, WAWI NAVARROZA, KAY GARDINER

LUMI PHOTOGRAPHIC ART AWARDS 2011

Valokuva yhdistää taiteen ja paperin Ensimmäisen LUMI Photographic Art Awards -valokuvataiteen palkinnon on voittanut sveitsiläinen valokuvaaja Anne Golaz. tora Enso Fine Paperin viime heinäkuussa käynnistämään kilpailuun kutsuttiin opiskelijoita 12 arvostetusta eurooppalaisesta valokuvataiteen oppilaitoksesta. Kilpailun tarkoituksena oli tuoda esiin uusia lahjakkaita valokuvataiteilijoita vanhojen ja modernien mestareiden rinnalle Oulun tehtailla sijaitsevaan LUMI Collection -kokoelmaan.

S

Kilpailun voittaja, Anne Golaz on opiskellut valokuvataidetta puoli toista vuotta Aalto yliopistossa Helsingissä. Valokuvaajaksi hän on valmistunut Veveyn valokuvauskoulusta kotimaassaan Sveitsissä kolme vuotta sitten. – Golazin valokuvasarjassa tekevät vaikutuksen terävät oivallukset ja taitava tarinankerronta. Sarjan kuvat tukevat toisiaan

Valokuvakilpailun voittajat kävivät Oulun paperitehtaalla tutustumassa paperin valmistukseen ja Lumi Collection -valokuvakokoelmaan. Kuvassa vasemmalta Jonny Briggs, Wawi Navaroza, Key Gardiner ja kilpailun voittanut Anne Golaz.

STAFFIN

12 POHJOINEN

muodostaen lähes maagisen tarinan, joka herättää vahvoja henkilökohtaisia tunteita, kilpailun päätuomarina toiminut kuraattori Jens Erdman Rasmussen Tanskan kansallisesta valokuvataiteen museosta perustelee. Kilpailussa jaettiin myös kolme kunniamainintaa. Niitä saivat englantilainen Jonny Briggs (Royal College of Arts), filippiiniläinen Wawi Navaroza (Insituto Europeo di Design – Madrid) sekä englantilainen Kay Gardiner (Westministerin yliopisto). Palkinnot jaettiin Helsingissä 15. joulukuuta. Seuraavana päivänä voittajat vierailivat Oulun tehtailla tutustumassa paperin valmistukseen sekä LUMI Collection - valokuvakokoelmaan. – LUMI Photographic Art Rewards on esimerkki Rethink-ajattelustamme, siitä kuinka päätimme löytää yhteyden Euroopan parhaan taidepainopaperin, Euroopan parhaan valokuvataiteen ja LUMI Collectionin välille. Lumi-papereita on valmistettu Oulussa 20 vuotta, joten kilpailu järjestettiin myös sen kunniaksi juuri nyt. Kilpailun tarkoituksena oli edistää sekä Lumipapereiden että lahjakkaiden nuorten valokuvaajien tunnettuutta. Kilpailussa menestyneet työt ja valokuvaajat näkyvät Lumi-papereiden markkinointikampanjoissamme lähitulevaisuudessa, markkinointijohtaja Katariina Tanner kertoo.


Anne Golazin teos ”From the Woods” on tuomariston mukaan vahvasti tunteisiin vetoava kokonaisuus. Niissä korostuu valon käyttö vahvana draaman ja tarinan kerronnan työkaluna. Hänen kuvissaan erikoiset asiat yhdistyvät tuttuuden tunteeseen. Kuva, jossa metsästäjät istuvat nuotiolla naukkailemassa kaatoryyppyjä ja tähtäilemässä pimeään näyttää ainakin ulkomaalaisen silmin omituiselta rituaalilta. Täytetyn kauriin pää kirjoituspöydällä näyttää niin ikään omituiselta, varsinkin kun takana olevasta ikkunasta häämöttää kerrostalolähiö.

Kaikki finaaliin selviytyneet kuvasarjat ovat nähtävissä intenetissä osoitteessa: www.lumiawards2011.com

STAFFIN

13 POHJOINEN


LUMI PHOTOGRAPHIC ART AWARDS 2011

Jonny Briggs rakentaa nimettömässä kuvasarjassaan uutta todellisuutta vanhempiensa kanssa. Kilpailun tuomaristo ihastui hänen taiteellisiin ideoihinsa, joissa hän oman persoonansa kautta käsittelee syvällisesti yleispäteviä aiheita. Hänen toteutuksissaan korostuvat taiteellinen tinkimättömyys ja teatraalisuus.

STAFFIN

14 POHJOINEN


Wawi Navarrozan sarjassa ”Dominion” tuomaristo näkee jopa pakahduttavan ainutlaatuisia maisemia ja studiossa kuvattuja asetelmia. Kun myrsky oli hajottanut Navarrozan studion, hän innostui kuvaamaan tulivuorten laavakenttiä ja tuhkaisia maisemia mm. Havaijilla. Sen tuloksena syntyi monitulkintainen kuvasarja, joka herättää enemmän kysymyksiä kuin antaa vastauksia. Tuomariston mielestä kysymyksistä päällimmäisin kuuluu: kuka tai mikä tätä maapalloa viimekädessä hallitsee.

Kay Gardinerin teos ”Living Document” on kuvasarja ihmisistä, joiden ihon yksityiskohdillaan kertovat omaa elämäntarinaansa. Luomien, arpien ja sairauksien kirjomia ihmisiä Gardiner kuvaa hienotunteisesti ja taidokkaasti. Erinomaisella ammattitaidolla toteutettu valaistus paljastaa hienosti ihon - ihmiskehon suurimman elimen - yksilöllisyyden ja kuinka se suojaa monikerroksisesti muita elimiä, lihaksia ja luustoa.

STAFFIN

15 POHJOINEN


TEKSTIT JA KUVAT TAISTO SAARI ja SATU OJANIEMI

Merkkivuosia Veitsiluodossa Vuosi 2011 oli 40. palvelusvuosi 22 veitsiluotolaisella, 30 vuotta tuli täyteen 21:llä ja kuusi henkilöä juhli 20 vuotta täyttänyttä työsuhdettaan. Palvelusvuosimerkit, kultakellot ja terveyspaketit jaettiin Luotohovissa 24. marraskuuta. 40 vuotta palvelleet Prosessinhoitaja Pentti Avila, vientidokumentoija Anneli Heiskala, laborantti Leena Huttu, prosessinhoitaja Ahti Jaakkola, prosessinhoitaja Reijo Kehusmaa, prosessinhoitaja Kaiho Krupula, prosessinhoitaja Pertti Kurkinen, prosessinhoitaja Alpo Kuukasjärvi, prosessinhoitaja Eino

Lehtonen, prosessinhoitaja Ahti Martimo, prosessinhoitaja Juha Mäki, prosessinhoitaja Harri Nordlund, laatulajittelija Kari Nyberg, prosessinhoitaja Juhani Peltoniemi, prosessinhoitaja Mikko Pietikäinen, prosessinhoitaja Pentti Pirkonen, prosessinhoitaja Kalervo Rajanen, liikenteenhoitaja Pirkko Rissanen, prosessinhoitaja Jouko

Pitkään palvelleita palkittiin Oulussa Oulun tehtaalla palkittiin pitkään palvelleita ammattilaisia palvelusvuosimerkein ja -lahjoin 16. marraskuuta henkilöstöravintola Nuottahovissa järjestetyssä palvelusvuosijuhlassa. 40 vuotta palvelleita muistettiin kultakellolla, 30 vuotta palvelleet saivat kultaisen rintamerkin ja 20 vuotta palvelleet hopeisen rintamerkin. Lisäksi kaikki saivat viikon terveyspaketin. Pitkään kestänyttä työsuhdettaan juhli 31 oululaista.

STAFFIN

16 POHJOINEN

Ruuskanen, prosessinhoitaja Reijo Sankala, prosessinhoitaja Ismo Vahtola ja dimensiolajittelija Helge Ylisuvanto. 30 vuotta palvelleet Prosessinhoitaja Seppo Alamaunu, vuoromestari Juha Eskola, prosessinhoitaja Kari Eskola, prosessinhoitaja Arto Hautaniemi,


Täysiä kymmeniä pavlvelusvuosia juhlittiin Veitsiluodossa marraskuun lopulla. palkanlaskija Seija Hiltunen, prosessinhoitaja Keijo Jalosalmi, prosessinhoitaja Ari Järvelä, suojeluvalvoja Ossi Karjalainen, työsuhdepäällikkö Reijo Keskimölö, prosessinhoitaja Risto Klemettinen, prosessinhoitaja Jorma Koskela, prosessinhoitaja Mauri Kåhlman, prosessinhoitaja Pertti Kähkönen, vuoromestari Reijo Leinonen,

osastomestari Ilpo Marjeta, prosessinhoitaja Eila Petäjäjärvi, prosessinhoitaja Hannu Porvari, prosessinhoitaja Hannu Ruikka, prosessinhoitaja Keijo Salonen, rimoittaja Mikko Satokangas ja prosessinhoitaja Sulo Seppälä.

20 vuotta palvelleet Prosessinhoitaja Vesa Hiukka, ostopäällikkö Mikko Mantere, tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila, markkinahoitaja Pirjo Mäkimattila, prosessinhoitaja Sari Pankolainen ja prosessinhoitaja Päivi Suorsa.

40 vuotta kestäneestä palveluksesta palkittiin Aimo Laakko, Jorma Sakko, Mauri Tervo, Lauri Huru, Raija Päkkilä, Kari Kaikkonen, Sinikka Kauppinen, Esa Vilkkovaara, Eero Heikkilä, Pentti Kallinkoski ja Urpo Leskelä. 30 vuotta ovat palvellet Arto Rajanen, Risto Kerälä, Jouni Itäpelto ja Pekka Österlund. 20 vuotta kestäneestä palveluksesta palkittiin Markku Salmi, Henry Kylmäoja, Matti Junttila, Seppo Parkkinen, Jukka-Pekka Viinikanoja, Antti Lumila, Mika Näppä, Saija Hiivala, Jussi Kanste, Arja Kallioniemi, Satu Ojaniemi, Eira Kerälä, Arto Seppänen, Pentti Riekkinen, Helena Leppänen ja Riitta Kokkonen.

Oulun tehtaalla palkittiin pitkäaikaisesta palveluksesta 31 storaensolaista. Palkituilla on takanaan yhteensä 880 työvuotta. Juhlassa mukana olleilla 14 palkitulla työvuosia on takana 430.

STAFFIN

17 POHJOINEN


juhulat 5

3 2 1

Eläkeväen joulujuhlaa vietettiin Veitsiluodossa 56. kerran. Juhlaan oli kutsuttu Veitsiluodon tehtaiden sekä alueen 4 metsäosaston 65 vuotta täyttäneet eläkeläiset puolisoineen, kutsua noudatti lähes 500 henkeä. Stora Enson terveiset toi paikallisjohtaja Juha Mäkimattila 1 . Jouluisia lauluja lauloivat Omya PCC Finland Oy:n Veitsiluodon laitospäällikkö Leena Jokinen 2 ja sellutehtaan tuotantojohtaja Kimmo Pelander 3 säestäjänään Maria Jokinen 4 . Tilaisuuden juonsi viimevuosien tapaan työsuhdepäällikkö Reijo Keskimölö 5 . Eläkeläisten puolesta kiitospuheevuoron käytti Päivi Melin 6 .

STAFFIN

18 POHJOINEN

6

Ta i s t o S a a r i

Joulutunnelmia Luotohovissa


Satu Ojaniemi

Oulun eläkeläiset juhlivat Lasaretissa Oulun eläkeläisten perinteistä joulujuhlaa vietettiin Ravintola Lasaretissa 14. joulukuuta. Joulunalustunnelmasta, hyvästä ruuasta, ohjelmasta ja loistavasta seurasta nautti yli 200 juhlavierasta. Juhlapuheenvuorossaan paikallisjohtaja Pentti Ilmasti kertoi tehtaan tapahtumista. Joulupuheen piti hallintokappalainen Liisa Karkulehto Karjasillan seurakunnasta. Eläkeläisten puheenvuorosta vastasi Martti Heikkinen, ja kauniista musisoinnista Ellinoora Leikas (laulu) ja Teemu Rantala (säestys) Madetojan musiikkilukiosta.

Juhlaväki kuunteli tarkkaan paikallisjohtaja Pentti Ilmastin puhetta. Tehtaan kuulumiset kiinnostavat vielä vuosienkin jälkeen.

Eläkeläisten puheenvuorosta vastasi Martti Heikkinen.

Perinteinen jouluruoka maittoi Oulun eläkeläisten joulujuhlassa Ravintola Lasaretissa 14. joulukuuta.

STAFFIN

19 POHJOINEN

Seurakunnan tervehdyksen juhlaan toi hallintokappalainen Liisa Karkulehto Karjasillan seurakunnasta.


tuulahuksia vanahat lehet

Puhelinliikenne helpottuu – keskus laajenee toukokuussa ”Vihdoinkin, lopultakin” jne. Nuo pari sanaa ovat varsin tutut Veitsiluodon tehtaan keskusrouville. Milloin ne lausutaan kärttyisästi, milloin alistuneesti. Talon ulkopuolelta yhtiöön soittavat ihmiset hermostuvat numerolevyn pyörittämiseen ja jatkuvaan varattu-piipitykseen siinä määrin, että silloin tällöin lipsahtaa jotain ilkeätä, mikä ei tietystikään paranna muutankin korkeapaineen alaisena työskentelevän keskusrouvan mielialaa. Näin olivat asiat jokin aika sitten ja teknisesti ajatellen ovat edelleen ensi kevääseen asti. Mutta ihmisten suhtautuminen on muuttunut. Nykyään jo ihmiset tietävät, etteivät meidän keskuksemme istu jalat pöydällä kynsiään viilaten vaan on kysymys jostakin muusta – keskuksen ylikuormituksesta. Tällä hetkellä keskuksessa on yksi pöytä, jossa on kaupungille 17 linjaa. Ensi touko-

kuussa (1972) valmistuvan keskuslaajennuksen jälkeen pöytiä tulee olemaan kaksi ja kaupunkilinjoja yhteensä 27. Uuteen pöytään jää vielä kymmenen ns. varalinjaa, jotka otetaan käyttöön, mikäli tilanne tuntuu edelleen mahdottomalta, kertoi Veitsiluodon Viestille voimapäällikkö Heikki Aho. Sisäisiä linjoja saadaan lisää 150, joista 40 siirtyy paperitehtaan käyttöön. Paperitehtaan oma sisäinen keskus lakkautetaan. Tiedonkulku heikkoa Veitsiluodossa keskus hoitelee myös ”tietotoimiston” virkaa tai ainakin sen oletetaan hoitavan. Tässä suhteessa keskusrouvat valittavat sisäisen tiedonvälityksen olematonta kulkua. Heillä olisi halu palvella, mutta se on mahdotonta niin kauan, kun ihmiset eivät ilmoita edes omasta poissaolostaan saati sitten muusta. Tästä seu-

Veitsiluodon tehtaan keskus näyttää tällaiselta vielä nyt. Ensi toukokuussa on käytössä toinen samanlainen pöytä, joka helpottaa puhelinliikennettä. Kuvassa Leila Kähkölä.

1971 raa vääriä tietoja, turhaa hakemista ja kaiken palkaksi vielä haukkumiset, sanovat rouvat. Keskus joutuu työnsä ohella valvomaan myös ovea eli katsomaan, etteivät asiattomat liikuskele talossa. Tämä valvonta kuulemma tuottaa vaikeuksia, koska silmiä ja korvia ei rii-

tä joka puolelle. Keskukset toivovatkin, että laajennuksen yhteydessä ensi keväänä tämä velvoite poistettaisiin heiltä. Muuten keskuksilla meneekin mukavasti. Työ maistuu ja ihmissuhteet ovat hyvät. Veitsiluodon Viesti 10/1971

Liikenne lisääntynyt räjähdysmäisesti – paikoituspula huutava Veitsiluodon tehtailla Liikenne Veitsiluodon tehtaan alueella on lisääntynyt valtavasti kuluneen vuoden aikana. Liikenneosasto suoritti vuonna 1970 elo-syyskuun vaihteessa ajoneuvolaskennan paikoitusalueella ja sai lopputulokseksi 497 pysäköityä autoa. Vartio-osasto puolestaan suoritti saman toimenpiteen tämän vuoden huhtikuussa, jolloin autoja

oli 603 kappaletta. Viimeinen kontrolli marraskuun alussa osoitti, että ajoneuvoja oli pysäköitynä kaikkiaan 860 eli puolen vuoden aikana määrä oli noussut 250 ajoneuvolla! Autokannan räjähdysmäiseen lisääntymiseen on omalta osaltaan vaikuttanut PK 5:n rakennustyö, johon osallistuu useita satoja komennusmiehiä. Pysäköity-

STAFFIN

jen autojen lisäksi liikkuu tehdasalueella kuorma-autoja, trukkeja ja traktoreita, jotka mukaan lukien ajoneuvojen määrä kipuaa yli tuhannen. Huomautuslappuja on vartio-osasto, jolle liikenteen ja paikoitusalueiden valvonta kuuluu, joutunut antamaan 250 kertaa. Mikäli rikkomuksesta joudutaan huomauttamaan toistamiseen, ot-

20 POHJOINEN

taa vartiopäällikkö kuljettajan henkilökohtaiseen puhutteluun. Muutaman kerran on vartiopäällikkö lähettänyt poliisiviranomaisen luokse henkilön, joka on saanut huomautuksen kolmannen kerran.

Veitsiluodon Viesti 10/1971


Oulu Oy:n perehlehti Hakkeita 1/1972

”Ellei tämä kehityksen suunta muutu, on 10–20 vuoden kuluttua eräiden käytävä Nuottasaressa töissä jo kahdella autolla.” Oulu Oy:n perhelehti Hakkeita 1/1972

1972 STAFFIN

21 POHJOINEN


ilot & surut Kiitos

Oulusta

Kiitos työnantajalle ja työkavereille muistamisesta! Erkki Leiviskä Lämmin kiitos muistamisesta! Martti Kiitos muistamisesta jäädessäni eläkkeelle! Rauno Kurkela

Kiitos

Kemistä

Kiitos muistamisesta työnantajalle ja työkavereille täyttäessäni 50v. Raimo Kenttä

Nuottasaaren ammattiosastojen eläkeläiskerho tiedottaa Talvi-kevätkauden 2012 kerhopäivät Nuottatuvassa Vuoden 2012 kerhotoiminta aloitetaan Nuottatuvassa (Torikatu 58 - 60) tiistaina 10. päivä tammikuuta kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. Ohjelmassa on vierailijan luento sekä kerhon omaa ohjelmaa: yhteislaulua, yksinlaulua, lausuntaa, arvontaa, bingoa ynnä muuta. Tammikuun toinen kerhotilaisuus pidetään Nuottatuvassa tiistaina 24.11. kello 13.00. Ohjelmassa on vierailijan luennon lisäksi kerhon omaa ohjelmaa. 8.11. pidetyn syyskokouksen valinnat: Johtokunta: Puheenjohtajaksi valittiin Pertti Härkönen ja jäseniksi Kalevi Sarkkinen, Pirjo Annunen, Jorma Krankka, Juha Syvärinen, Timo Mattila, Aimo Keinänen, Erkki Kukkonen ja Jorma Kaartinen. Ravintolajaosto: Eeva Sarkkinen, Pirjo Annunen, Aira Lammela ja Hilkka Kukkonen Matkailujaosto: Kalevi ja Eeva Sarkkinen Jäsenmaksun kantaja: Pirjo Annunen Tilintarkastajat: Olli-Pekka Kaikkonen ja Lauri Santaniemi Seuraavat kerhot: Helmikuu tiistai 7.2. kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. tiistai 21.2. kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. Maaliskuu tiistai 6.3. kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. tiistai 20.3.2012 kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. Huhtikuu tiistai 3.4. kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. tiistai 17.3. kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. Toukokuu tiistai 8.5. kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. tiistai 22.5. kello 13.00 alkaen. Johtokunta kokoontuu kello 11.30. Kerho-ohjelmiin voi tulla muutoksia. Niistä tiedotetaan kerhoissa. Tervetuloa mukaan kerhomme toimintaan! Myös uudet eläkeläiset toivotetaan tervetulleeksi. Kerhossamme on vierailijoiden lisäksi aina kerhon ohjelmaryhmän esittämää ohjelmaa ja ilmainen kahvitarjoilu. Parhaimmat kiitoksemme jäsenistölle ja tukijoillemme ansiokkaasta ja aktiivisesta toiminnasta ja eläkeläiskerhomme hyväksi tehdystä työstä. Toivotamme kaikille onnellista ja antoisaa uutta vuotta 2012! Johtokunta

STAFFIN

22 POHJOINEN

Minusta on kaikkien on hyvä kuulla miten naap Asia ok. ja vuoropuhelu Juha/ Harri ok. Jotain ” ok, tärkeimmät asiat tuli esille. Hyvä. Hieman o tajat kertoivat vuoronperään asiat. Ihan hyvä m valaisemaan ensi vuotta paremmin. Arkittamoa lan ja Pihlajaniemen ”vuoropuhelu” oli hyvä ja p näistää porukkaa: olemme veitsiluotolaisia! Oli tamme riippuvaisia. Kaikki tarvittava tieto tuli ju molemmilta johtajilta, tehtaiden tämän hetkine osastojen asioita ei pysähdytty miettimään liia tämän hetkiseen tilanteeseen. Kysymysosio hy molempien alueiden tilanne, samalla tehdasalu neuvotteluista? Asiaa. Asiallinen, selkeä. Sopiv jalle. Selkeä kokonaisuus. Hyvä paketti. Hyvä j ok, mutta olisiko turvallisuusasiat liian isolla pa toi hyvin viestiä turvallisuuden merkityksestä k kä on minun osuuteni ja mitä minä voin tehdä, leksi jatkaa porskutustaan vielä pitkään, ainaki ta molemmilta johtajilta. Asiallinen ja asiat kerro vä, OK että johtajat ”yhdessä” esittelivät asia t linen osuus oli ihan asiallinen. Paljon tuli tietoa tyksiin. Sopiva kestoaika. Todella hyvä, mutta jaksaneet kiinnostaa. Johtajat eivät antaneet. S hyvä. Liian ykspuolinen jupina ,kysymyksiä ei napakamminkin. Nyt meni vähän jopa jaarittelu samat pylväät Finellä ja Magalla? Pääkohdista nolla näkyneet kaikkialle. Osuus venyi vähän li henevät sillä, että niistä jauhetaan joka paikass suudessa vähempikin niistä olisi riittänyt. Puutt kyllä suoraa vastausta tullut. Hyvähän se oli, va sopivan joutusa ja pitkä. Hyvä, asiallinen, liian vastaukset jäivät antamatta. Poliitikkojen aines omissa osuuksissaan hieman lennokkaampia t vin saiHuumori käsityksenupposi yhtiön tilanteesta. yleisöön. Ihan OK. tekemisen tulevaisuus tällä hetkellä on huono, syötävää. Voisi hieman tiivistää kalvosulkeisia parhaita stand up- artisteja mitä olen nähnyt. En jäänyt kuuntelemaan. Hyvä myös. Ruoka hy Esiintyjä oli hyvä sopivan keventävää. Todella ajan. Olishan tuota Kivelän Nikoa voinut kuunne kin ruoka aivan OK. Todella hyvä kokonaisuus Tarjoilu kohdallaan. Stand up -koomikko oli to tyjä oli aika hauska, ei kuitenkaan huippuhyvä. kyisenä ja hauskana esiintyjänä. Stand up koom todella ottaa yleisön mukaan… Hyvä. Stand-u esiintyjän. Koomikko oli hauska. Hyvä Vapaam toon illan viettoon. No joo. Ihan ok :) Stand up artisti erittäin hauska. Illan esiintyjä hyvä valint minun. Stand up ihan paikallaan. Hauska, ei lo nen. Esittäjä osasi asiansa, aiheet ei kiinnosta uponnut minun makuuni esiintyjä, ruoka oli hyv tutussa kahviporukassa. Esitys oli ihan hyvä, s Ruoka oli hyvää ja sitä oli todellakin riittävästi. Ruokaa ja juomaa oli riittävästi ja laadukasta ,o Niko Kivelähän on alansa huippu, piristävä ja h lohi NAM. Ja juomaakin oli varmaan riittävästi n - varsinkin lohi kastikkeineen - oli loistavaa, ja s olivat ihmeissään… Erinomainen. Todella hyvä parhaita mahdollisia. Keskinkertainen esitys. K lisestä. Se oli hyvä. Ruokaa ja juomaa oli tarpe ka, ruoka tosi hyväääää! Hauska mies, sopivan yhden miehen puhelut, eikä alapään esitykse raavalla kerralla, jokin pienoisnäytelmä ajankoh ka, ruoka hyvää ja sitä oli riittävästi! Ruoka oli h esittää kysymyksiä. Ihan kiva. Hyvä. Loistava kolta! Jos ois ollut vähän viineissä, olis ehkä t tyjä ,tila oli sopivan kokoinen(ei liian iso) ruoka e OK, mutta Finen edellisen vuoden info oli miele ilta oli mukava ja kannatti osallistua! Kokonaisu hän se ihmetyttääkin, kun nyt olisi paikalla kaik järjestetä mitään… ja tämän saa vielä hyvän ta taas tosi hyvä. kyllä tämä yhteinen tilaisuus on kailu liian hidas. Sahan asioista voisi sanoa m koska järjestettiin omalla paikkakunnalla. Efora remmin. Hyvin järjestetty! Eipä nyt ensimmäise fo. Tilan ilmastointi kehno, vaatteet haisi narik huonoa (en pidä kalasta, joten vaihtoehdoksi jä misteltu vastaukset. Ruusuja annan! + ohjelma hän porukkaa, perjantai parempi, tehtaanjohta teet hyvät, Juha ja Harri hoitivat infon osaltaan suuremmat esiintyjän suhteen, varmaan amm Esalle hyvästä maittavasta ruoasta ja tarjoilust olisi saanut olla väkeä mukana ja osa väestä po todella hyvä tällaiseen tilaisuuteen, ruoka erin

Yhteisistä infoista hy

”Me ollaan


purilla menee. Veitsiluoto pärjää vain yhdessä ja yhteistyötä tekemällä ja monet asiat ovat jo yhteisiä. Asiallinen ja sopivan mittainen, duona meni aivan kivasti. ” lämmittelyä” yleisölle aluksi jotta tulisi rennompi ja avoimempi tunnelma. Aivan hyvä, sai tietää missä mennään. Hyvä, vieraskieliset termit pois (esim. LTA) Ihan oli laimeaa. Jotain virtaa tarttis vaikka tilastoja luetaankin. Ok. Sai tietoa saaren tilanteesta. Sopivan lyhyt ja asiallinen. Virallista. Ihan kivasti kun molemmat johmalli kertoilla vuorotellen asioita. Olisin toivonut enemmän tietoja ensi vuodesta. Eletään kuitenkin näin lähellä vuodenvaihdetta, että luulisi työnjohdon pystyvän a ei ”kalvosulkeisissa” käsitelty lainkaan. Myös täällä tehdään tuotantoa. Muuten hyvä kokonaisuus. Vuorottelu oli toimiva ratkaisu kalvosulkeisissa. Mäkimattipainotukset virkistäviä. Oli hyvä kuulla myös Magan tilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Virallinen osuus oli hoidettu hyvin. Tällaiset yhteiset tilaisuudet yhtei tosi hyvä idea että Harri ja Juha esiintyivät yhdessä, he hoitivat homman luonnikkaasti. Yhteinen tilaisuus lisää me-henkeä, tärkeä oivaltaa että olemme toisisulki. Ennakkokysymysten vastaukset olivat tyydyttäviä. Sekä Finen että Magan tehtaanjohtajat esittivät virallisen osuuden asiallisesti ja hyvin. Hyvä esiintyminen en tilanne tuli hyvin esille. Faktat kerrottiin sujuvasti, kysymyksiin vastattiin asiallisesti. OK. Asiallinen eikä liian pitkä. Hyvä verrattuna edellisiin vuosiin koska eri aksi. Sopivan pituinen. Ihan hyvä. Sekä Finen että Magan esitykset asialliset ja selkeät. OK. Hyvää informaatiota molemmilta. Sopivan mittainen selkeä katsaus yvä. Informaatiota tuli kiitettävästi ja kysymyksiin vastattiin hyvin. Pitkäveteinen. Sopivan pituinen ja asiat esitettiin sujuvasti. Hyödyllistä ja mielenkiintoista kuulla ueellahan tässä yhdessä töitä tehdään. Arkittamo unohdettu pois kaikista visioista. Outoa informointia, kun ei torstaina tiedetä, että maanantaina ilmoitetaan ytva määrä kalvoja. Vois olla puoli tuntia lyhyempi, tai 1 alkoholidrinkki tauolla. Kattava paketti yhtiön tilanteesta nyt. Ajatuksia herättäviä asioita itse kullekin kuulija selkeä esitys. Hyvä kokonaisuus, parannusta oli ettei tilaisuus mennyt perinteiseksi kalvosulkeisiksi. Vaikka oli paljon asiaa toteutustapa oli ”vaihteleva”. Ihan anoarvolla, olisiko pitänyt pohtia enemmän toimintaympäristön muutoksia ja sitä kautta sitten esittää mitä aiomme tehdä tuloksen pitämisessä positiivisena. Anoko toiminnalle ja tunteen, että johto on tosissaan asian takana. Hyvin vähän puhetta aidosti työkaluista, joten joillekin toivottavasti jäi mieleen kaihertamaan mihyvä niin. Toivottavasti jalostuu toiminnaksi. Talous- ja tehokkuusfaktat tuli selväksi ja yhteinen ymmärrys suunnasta, tavoitteista loi varmuutta että tämä kompin 100-vuotisbileisiin asti ja vähän ylikin… Hyvää ja tarpeellista tietoa. Hyvä esitys, kiinnosti molempien asiat. Ihan hyvä osuus, positiivista oli suora puhe asioisottiin niin kuin ne oikeasti ovat eikä sorruttu mihinkään kaunisteluun. Tilaisuudet alkavat toistaa itseään, voisi viralliseen osuuteen keksiä jotain uuttakin? Ihan hyietoa. Mielenkiintoista informaatiota. Todella hyvä. Hyvä, että turvallisuuteen kiinnitetään huomiota. Pitkähkö, asiat olisi voitu esittää vähän lyhyemminkin. Viral. Asianmukainen. Aika väsyttävä. ehkä kalvot olisivat voineet olla hieman ”mukaansatempaavia”. Asiallinen ja riittävä. Ajankohtaiset asiat oli tiivistetty hyvin esihieman pitkäksi venähti, kun samat asiat käydään kahteen kertaan. Ihan ok että samassa paketissa sekä Fine että Maga. Kalvoesitykset ja käppyrät eivät kyllä Selviä vastauksia ennakkoon lähetettyihin kysymyksiin. Työturvallisuutta käsiteltiin aika kauan ja se kävi vähän pitkästyttäväksi, mutta muuten virallinen osuus oli saanut esittää, miksi. Suppea anti, työturvallisuuden ja tehokkuuden merkitys tiedossa. Virallinen osuus oli hieman pitkä; samat asiat olisi voinut sanoa vähän un ja saman asian toistamisen puolelle. Mutta olihan siinä asiaa hyvin. Muuten asiaa, mutta aika pitkä. Voisiko eri kohtia käsitellä yhdessä (peräkkäin), koska olis sitten molemmille omat pikaiset yhteenvedot? Aivan asiallinen. Muuten hyvä, mutta vähän liikaa joutui seuraamaan powerpointtia ja taulukoita, jotka eivät kunikaa, kun Finen ja Magan tapaturmat ja sairauspoissaolot veivät liikaa aikaa. Tapaturmista ja sn-ilmoituksista jauhetaan koko ajan. En usko, että tapaturmat väsa. Ne ovat vahinkoja, joita sattuu, haluttiin tai ei. Sn-ilmoitusten teko on ok, sillä niillä voidaan tarttua epäkohtiin ja ennalta ehkäistä tapaturmia, mutta infotilaiteena koin myös sen, että ei päässyt esittämään tehtaanjohdolle kysymyksiä. Ennalta lähetettyihin kysymyksiin oli helppo vastata, vaikka kaikkiin kysymyksiin Tehtaanjohtajat Har-ei aikkakin negatiivisia uutisia tuli. Ehkä liian pitkä Taukoja liian vähän. Asiat käsiteltiin hyvin selvästi. Hyvät ja huonot uutiset tulivat selviksi. Eipä kerennyt torkkua, ri Pihlajaniemi ja pitkä. Hieman puiseva Finen osuus. Suhteellisen hyvä, mutta jotain uutta. Moneenkaan kysymykseen ei varsinaisesti vastattu, puhetta riitti, Juha mutta sta johtajissa. Liian pitkä, tapaturmaosuus kesti aivan liian kauan. Asiat voisi tiivistää ja jättää turhan jaappauksenMäkimattila pois. Johtajat saisivat vastas-olla turha jäykkyys pois. Pitkäveteinen, liikaa aikaa kuluttivat/aihe. Ok. ikävä kyllä ,virallinen osuus tuntui viralliselle. ehkä hieman liikaakin. Hysivatlyhyt. infojen asiapuoEipä sitä juuri muuten voi hoitaa jos aikoo yhtiön asioita käsitellä. Johtajien tilannekatsaus asiallinen ja sopivan Vaikka paperin uskon jokaisen työntekijän tekevän parhaansa että paperia tehdään jatkossakin tällä saarella. Aika ”pitkävetinen” ilman juotavaa lesta. Pöydän päässäja ja olla enemmän vuorovaikutuksessa johdon ja meidän välillä. Kuiva, venyi yliajalle. Minun huumorille se sopi. ok, ei läheskään seisoo Seppo Esiintyjä oli ammattilainen vaan ohjelmaa olisi saanut olla lisää. Miten teatteriporukalta lyhyt show? Ok. Ei ollut minun Mäkitamakuuni. yvää ja ajoitukset toimi. Kyyti myös. Ruusuja kaikille! Paikkaa voisi muuttaa vaikka vaihteluun vedoten. Äänentoisto arvoonsa. OK. lo, joka Soile Ollikaihyvä esiintyjä ja hyvä tarjoilu. Kaikki ok. Hyvin vapaata oli. Hauska, sopivan mittainen. Jaksoi kiinnostus ja nauru pysyä yllä koko sen ja Laura Ryhäsen ella pidempääkin :) Mukavasti tuli keskustelua kun oli FINE ja MAGA info. yhtä aikaa. Tilaisuuten nähen ilman varsinaista keittiötäs äänenvoimakkuus mukaan lukien. Tämä formaatti hyvä. Todella hyvä. Sopivan pituinen, ehti elpyä ennen seuraavaa työpäivää. kanssa vastasi tilaiodella hyvä! Letkeää esitys, mutta tarkkana pitää olla minkälaiselle yleisölle tuollaista esittää. Ruoka oli hyvää ja riittävästi. Esiinsuuden ohjelmasta ja Paikka ja ruoka olivat erinomaiset, esiintyjä hyvin valittu Standup - esiintyjä tempaisi yleisönsä mukaan täydellisesti eläytymiskymikko Niko Kivelä oli OK (sai yleisön nauramaan). Niko ihan ok! Erinomainen. Mukava ilta kaiken kaikkiaan. Esiintyjä olijärjestehyvä, osasi käytännön up koomikko osasi asiansa ja sai yleisön mukaan. Oli hyvä :)) Hyvä. ruoka ok ja ohjelma ok. Vapaa osio oli onnistunut, kiitos hyvän lyistä. pi osuus oli mielestäni onnistunut, ruokailu oli hyvin järjestetty tilat huomioiden sekä esiintyjä sai yleisön mukaan ja vapautumaan renkoomikot on nyt nähty! Jotain uutta seuraaviin infoihin. Kaikki kohdallaan. Järjestelyt hyvin hoidettu. Ruoka erinomaista. Vieraileva ta. Piristi. viihtyisää, järjestelyt onnistuneet. Hyvä ohjelma vaikka mentiin lähellä ”riskirajaa” esiintyjän puolelta ehkä jonkun mielestä ei Stand Up -koomikko ukannut ketään paikalla olijaa ja oli sopivasti irti tilaisuuden alkuosuudesta. Hän sai luotua vapautuneen tunnelman. Erinomaiavia. Keskinkertainen. Hyvä koomikko. Hyvä. Ihan mukiin menevä juttu, voisi kuitenkin olla vaikka live musiikkia tms. Niko Kivinen oliEi ihan vää ja juomat myös, paikka hieman kolkon oloinen… Hyvä juttu porukkaa voisi sotkea että pääsee tutuiksi eli ei istuttaisi monen sopivan pituinen Loistava stand-up. Hyvää ruokaa. Kaikki hyvin. Esiintyjä oli hyvä ja esitys sopivan mielestä mittainen. Ruoka ja juoma oli aivan loistavaa ja sitä oli riittävästi. Jälleen kerran onnistunut. Loistava esiintyjävalinta ;) loistava. ohjelma kevyttä, ok. Hyvä esitys. Esiintyjä oli todella hauska ja muutenkin oli mukavaa. Illan siintyjä hyvä! Paikka Kemin Pirtti on upea ja tilaisuuteen sopiva. Ruoka oli hyvää, eritoten alkusalaatti ja niille joita janotti. Tosi hyvä! Koomikko oli hyvä. Hyvä esiintyjä. Niko Kivelä oli loistava! Ruoka sitä oli riittävästi. Oli hyvä, en muista pitkään aikaan nauraneeni niin makeasti! Vatsalihakset ä esiintyjävalinta. Ruoka pettymys. Juomaa riittävästi. Paikka ja pöytäjärjestelyt ei olleet Koomikko oli hauska, jolla juttua piisasi. Huumori toimii aina. Aika liian lyhyt johtuen edeleeksi, molemmat olivat hyvät. Aika reipasotteinen kaveri. Ohjelma erinomainen ja hausn pituinen esitys. ihan mukava ja ruoka oli hyvää. Aivan HUIPPU. Minua ei kiinnosta t. Nuorempana niille nauroi, mutta vanhempana kuullut aiemminkin ko. asiat. Seuhtaisesta asiasta ammattilaisen esittämänä. Stand up -esitys oli tosi hyvä ja haushyvää ja Niko Kivelä aivan mahtava. Ohjelma oli hauska. Liian lyhyt, ei annettu enää esiintyjä. Sai nauraa yhdessä ja ruoka oli hyvää. Oli melko rivoa puhetta koomiuntunut hauskalta, mutta selvin päin en kuuntelisi toista kertaa! Oli hyvä esiinerinomaista. Illan esiintyjä ja ohjelma ok. Stand up esiintyjä oli kyllä huipp u . eenpainuvampi (kotoisampi). Kiitos kaikille, järjestäjille ja esiintyjille. Minusta uutena tulee harmittamaan se, että iso porukka ei halua osallistua. Ja kylläkki elementit, joista aina valitetaan: tietoa ei saa, johtajia ei näe, meille ei arjoilun kera eikä silti haluta ottaa tarjottua vastaan. Ruoka ym. tarjoilu oli hyvä, kokeilkaa ensi vuonnakin. Paikka ok, mutta jos enempi väkeä ruomuutaman sanan. Erinomainen ruoka, paikka, järjestelyt, kiitos! Hyvä, alaiset myös mukaan samaan tilaisuuteen. Voisi tutustua heihin paestä infostani jäänyt mitään kummempaa moitittavaa. Aivan hyvä inkassa olleita päällysvaatteita myöten turskanperkeille… Ruoka oli äi laaduton paella) Etukäteen toimitettuihin kysymyksiin oli hyvin valKirjallista palautetta tilaisuuksista annettiin aosuudet sopivan mittaisia. Ruoka oli tosi hyvää, kiitos! Edelleen värunsaasti. Sen perusteella tilaisuudet koettiin ajat saarnasivat, pitäisi innostaa ja motivoiva, esimerkkejä jne. Puitn hyvin. Ruoka oli erinomaista. Yhteis infot hyviä. Ennakko odotukset olivat enimmäkseen sekä hyödyllisiksi että hauskoiksi. mattitaitoinen mutta jutut olivat ”kesyjä”. Ruusuja tilaisuuden järjestäjille ja Ruuskasen Palaute on kokonaisuudessaan luettavissa Veitsiluodon InSiten ta. Kemin Pirtti on hyvä paikkavalinta info-tilaisuuden järjestämiseen. Jonkin verran enemmän oistui melkouutisarkistosta. pian ulkopuolisen esiintyjän jälkeen. Pitäisikö tilaisuuden kestoa hiukan lyhentää? Paikka omaista, järjestelyt kaikin puolin OK,KIITOS! Kannattaisi varmaankin yrittää selvittää mistä johtuu

vää palautetta

kaikki veitsiluotolaisia!” Veitsiluodon Magazine Paperin ja Fine Paperin ensimmäisiin yhteisiin henkilöstöinfoihin lokamarraskuussa osallistui noin 250 henkilöä eli kolmasosa Stora Enson Veitsiluodon tehtaiden henkilöstöstä. Infot järjestettiin tällä kertaa Kemin Pirtillä kolmena samansisältöisenä tilaisuutena.

STAFFIN

23 POHJOINEN


Stora Enso -konsernin 100-vuotissäätiö

Stora Enso -konsernin 100-vuotissäätiön apurahat julistetaan haettaviksi 31. päivään tammikuuta 2012 klo 16.30 mennessä.

Apurahoja voidaan myöntää ammattiin liittyvään, vapaa-aikana suoritettavaan opintotoimintaan tai muuhun sivistykselliseen ja aatteelliseen harrastustoimintaan. Apurahoja ei myönnetä päätoimiseen opiskeluun. Henkilökohtaisia apurahoja ovat oikeutettuja hakemaan Stora Enso Oyj:n ja säätiössä mukana olevien kotimaisten tytäryhtiöiden vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt ja heidän perheenjäsenensä (lasten ikäraja alle 20 vuotta). Yksinomaan harrastustoimintaan myönnettäviä apurahoja ovat oikeutettuja hakemaan myös emo- tai tytäryhtiöstä eläkkeelle jääneet henkilöt. Yhteisökohtaisia apurahoja voivat hakea yksinomaan Stora Enso Oyj:n emo- tai tytäryhtiöiden palveluksessa olevista henkilöistä tai emo-/tytäryhtiöiden eläkeläisistä koostuvat opintokerhot ja -piirit tai harrastusryhmät sekä sellaiset yhdistykset ja seurat, joiden kotipaikkakunnalla toimii yhtiön teollisuuslaitos tai muu vastaava toimintayksikkö ja joiden toimintaan yhtiön palveluksessa olevat osallistuvat. Anomukset on laadittava tarkoitusta varten vahvistetuille lomakkeille, joita on saatavana Suomen henkilöstöasioiden sivustolta intranetistä. Hakemukset on määräaikaan mennessä palautettava paikalliselle hallintokunnalle. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä. Hallitus

Apurahajulistus ja päivitetyt hakulomakkeet löytyvät säätiön intranetistä osoitteesta: worksite.storaenso.com/hrfinland/Koulutusjakehittaminen/100vuotissaatio/Pages/Koti.aspx Uudet säännöt ja säätiön linjaukset löytyvät myös samoilta sivuilta. Apurahaa myönnetään jo syntyneiden kustannusten perusteella apurahan myöntämisen yhteydessä. Hakemuksiin merkittävä tilinumero IBAN-muodossa. Oulun tehtaalla apurahahakemuksien palautus osoitteella: Stora Enso-konsernin 100-vuotissäätiön Oulun paikallishallintokunta Riitta Aalto, PL 196, 90101 OULU. Hakemukset voi tehdasalueella palauttaa myös sisäisessä postissa. Lisätietoja tarvittaessa antaa Riitta Aalto p. 02046 33609. Veitsiluodon tehtailla apurahahakemuksien palautus osoitteella: Stora Enso -konsernin 100-vuotissäätiön Veitsiluodon paikallishallintokunta Raija Koskela, Veitsiluodon tehtaat, 94800 KEMI. Hakemukset voi palauttaa myös sisäisessä postissa. Lisätietoja tarvittaessa antaa Raija Koskela, puh. 02046 34611.

Staffin Pohjoinen  

Stora Enson Pohjois-Suomen yksiköiden tiedotuslehti 1/2012

Staffin Pohjoinen  

Stora Enson Pohjois-Suomen yksiköiden tiedotuslehti 1/2012

Advertisement