__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2013

VAIM ja VABADUS

www.ut.ee/suveulikool

TÄIENDUSÕPE TARTU ÜLIKOOLIST

TARTU ÜLIKOOL SUVEÜLIKOOL


Vaimu käsitluses võib eristada kaht vastandlikku kontseptsiooni, mõlemal on väga sügavad juured. Neist esimese järgi on vaim suveräänne ja ideaalis monistlik. Arvamuste paljusus on käsitletav pahe ja ohuallikana, viib lahkhelide ja tülideni. Sellise arusaama erinevaid variante leiame nii Konfutsiuse õpetusest kui Platoni riikluse teooriast. Teine kontseptsioon, mis hakkas arenema Ateenas 5.-4. sajandil eKr, lähtub arusaamast, et vaba vaim areneb erinevate arvamuste ja hoiakute konfrontatsioonis (vaidluses sünnib tõde). Loengus püüan näidata, et tegemist ei ole üksnes erinevate arusaamistega tingimustest, milles vaim end realiseerib, vaid põhimõtteliselt erinevate vaimsuse kontseptsioonidega. Mihhail Lotman

Suveülikooli tasuta avaloengu peab tuntud semiootik Mihhail Lotman teemal „Vaim ja vabadus“ 5. augustil kell 16.00 Tartus Jakobi 2 ringauditooriumis.


TARTU ÜLIKOOL SUVEÜLIKOOL 2013

VAIM JA VABADUS

TARTU 2013


KAS SA TEAD? Tartu Ülikool on tõusnud viimastel aastatel suurimaks täiendusõppe pakkujaks Eestis. Eelmisel aastal osales 1554 täiendusõppekursusel üle 33000 õppija. Tartu Ülikooli suveülikool toimub 14. korda. Osalejate arv on aasta-aastalt kasvanud ja ulatus 2012. aastal 600 osalejani.

Koostaja Tartu Ülikooli elukestva õppe keskus Kujundaja Margus Sarapuu ©Tartu Ülikool 2013


Head suveülikooli sõbrad Ootame teid Tartu Ülikooli suveülikooli „Vaim ja vabadus“, mille avab sissejuhatava loenguga tuntud semiootik Mihhail Lotman. Tartu Ülikooli suveülikool alustas tegevust 2000. aastal. Loomisest alates on suveprogramm mõeldud kõigile, kel soovi ja tahet ennast erialaselt täiendada või silmaringi avardada. See on meeldiva enesetäiendamise ja puhkamise sümbioos. Õppimise protsess ei pea olema raske ja pingeline. Seda saab ühendada kultuuriürituste külastamise, looduse nautimise, kaaslastega suhtlemise ja paljude muude lõõgastavate tegevustega. Suveülikooli teebki eriliseks vabam õhkkond – see annab õppimisele erilise väärtuse. Pakume koolitusi üle Eesti erinevates looduskaunites paikades. Suvekursusel osalemiseks on vaja registreeruda. Palume võimaluse korral elektrooniliselt registreeruda suveülikooli kodulehel kursuse kirjelduse juures oleva lingi kaudu. Registreerida saab ka, teatades oma täpsed andmed kursuse info juures olevatel või elukestva õppe keskuse kontaktidel. Koolituse eest tasumine toimub enne kursust ülikoolist väljastatavate arvete alusel. Arve esitamise aluseks on kursusele registreerumine. Kui olete registreerunud, kuid ei saa mingil põhjusel osaleda, palume sellest kindlasti esimesel võimalusel teatada. Vastavalt “Täienduskoolituse õppeteenustasu kehtestamise ja arveldamise korrale” 17. juunist 2003 tagastatakse koolitusest loobumise korral osa õppeteenustasust (kehtib ka esitatud, kuid veel maksmata arve puhul). Linnadest väljaspool toimuvatel koolitustel pakume reeglina ka ööbimisvõimalust. Täpsem info on koolituse kirjelduses. Linnades toimuvatel kursustel reeglina majutust ei korraldata. Koolituse läbinud õppijad saavad Tartu Ülikooli tunnistuse koos hinnetelehega. Käesolev teatmik aitab teil leida sobiva koolituse. Täpsem informatsioon on koduleheküljel www.ut.ee/suveulikool. Tule ja osale suveülikoolis. Lase vaim vabaks! Esta Pilt suveülikooli programmijuht TÜ elukestva õppe keskus Lossi 24, Tartu 51003 Tel 737 5560, 737 5620, faks 737 5562 taiendusope@ut.ee


SISUKORD Tallinnas 7 �������������� Keskastmejuhtide suvekool Keskastmejuhid muutuste keerises – kuidas toime tulla ja ellu jääda? 8 �������������� Esinemine ajakirjanduses 9 �������������� Eesti ajaloo suvekool Poliitilised ja kultuurilised olud Eestis Stalini surmast perestroikani (1953-1985) 10 ����������� Avaliku halduse suvekool Muutuste kommunikatsioon

Tartus 12 ����������� Tennisekool 12 ����������� Tervisespordi ja liikumisharrastuse suveülikool 13 ����������� Jooksmise suveülikool 14 ����������� Sotsiaaltöötajate suvekool Kuidas luua heaolukeskkonda? 15 ����������� Iidne ja moodne Hiina ehk kuidas kohaneda hiina keele ja meelega 16 ����������� Norra keel ja ühiskond 17 ����������� Lepitamisoskus igaühele 18 ����������� Spordihuviliste suvekool Treeningute planeerimine ja lihashooldus 19 ����������� Õppija ettevalmistamine eesti keele tasemeeksamiks (B1, B2, C1) 20 ����������� Psühholoogia suvekool Kriisid ning suured elumuutused ja nendega toimetulek

Viljandis 21 ����������� Mõtte jõud, hoiakud ja teadlik loomine 22 ����������� Inglise keele suvekool 23 ����������� Rahvaraamatukoguhoidjate suveakadeemia

Läänemaal 24 ����������� Tantsukunsti suveakadeemia: Tants lastele ja noortele

Ida-Virumaal 25 ����������� Vabaõhumaal

Põlvamaal 26 ����������� Lasteaiaõpetajate suveakadeemia 2013: Liikudes läbi seitsme valdkonna


TALLINNAS KESKASTMEJUHID MUUTUSTE KEERISES – KUIDAS TOIME TULLA JA ELLU JÄÄDA? 1.–2.08.2013 Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Teatri väljak 3, Tallinn Õppejõud: Krista Jaakson, Anne Reino Sihtrühm: spetsialistid, keskastmejuhid ja juhid Eesmärk: Anda teadmisi muudatuste olemusest ning vajalikest oskustest muutuste algatamisel ja elluviimisel. Kursuse täies mahus läbinu hh oskab määratleda erinevaid muudatuste tüüpe ning mõistab muudatuste elluviimisega kaasnevaid raskusi; hh saab aru, millised on muudatuste protsessis toimivad mõjumehhanismid juhi ja alluvate vahel; hh oskab hinnata enese ja oma organisatsiooni muutumisvalmidust; hh teab, kuidas tulla toime vastuseisuga muudatuste protsessis; hh on parendanud muutuste läbiviimise protsessis vajalikke oskusi. Maht: 2 EAP (52 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 190 eurot Sisu: hh Mis on muudatus ja miks tekib vastasseis muutustele? hh Kui muutustele avatud oled Sa ise juhina? hh Kuidas tulla toime muutuste käigus tekkiva psühholoogilise vastupanuga? hh Kuidas juhid mõjutavad muudatuste esilekutsumisel alluvaid ja kuidas alluvad mõjutavad juhte? hh Millised oskused on juhi jaoks vajalikud muutuste algatamise ja läbiviimise protsessis? Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, koduse ülesande esitamine 10. augustiks Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560

7


ESINEMINE AJAKIRJANDUSES 5.–6.08.2013 Toimumiskoht: TÜ Tallinna esindus, Teatri väljak 3, Tallinn Õppejõud: Maarja Lõhmus Sihtrühm: ametnikud ministeeriumidest jm, kes esinevad avalikkuses, tunnevad huvi oma sõnumi selguse ja täpse esitamise oskuste ja meetodite vastu; üliõpilased, kel on plaan esineda ja kirjutada ajakirjanduses, siduda oma töö osaliselt ajakirjandusega; professionaalsed ajakirjanikud oma tööle tagasiside saamiseks ja professionaalse edasimineku kiirendamiseks; kodanikud, kel on vajadus arutada oma ideesid avalikkuses ning vajavad ajakirjandusealaseid algteadmisi; raadios ning televisioonis esinejad ja poliitikud Eesmärk: Anda sissejuhatavad teadmised ajakirjandusega suhtlemisest inimesele, kel on vajadus ja tahtmine asuda esinema ajakirjanduse erinevates kanalites: raadios, televisioonis, ajalehes, portaalis. Kursus annab ülevaate ajakirjandusesinemise põhireeglitest ja õpetab põhimõtteid, kuidas oma esinemisega täita seda funktsiooni, mida plaanite. Teisalt on ajakirjandusesinemine suunatud alati inimestele, kel on oma ootused ajakirjanduse ja ajakirjanduses esinejate suhtes. Kuidas vastata oma esinemisega ootustele? Kolmandaks on ajakirjandusesinemine avalikkusesse astumine subjektina ja persoonina, kes võtab endale avalikkuse rolli. Kuidas sellega toime tulla, kuidas end treenida ja arendada avalikkuses esinejaks ja kirjutajaks? Kursus juhatab osaleja ajakirjandusväljale, treenib avalikku esinemist, õpetab avaliku esinemise põhimõtteid ning toimetulemist avalikul arutelul osalemises, ajakirjandusprotsessis. Kursuse täies mahus läbinu hh oskab oma teadmisi ja mõtteid avalikkuses selgemalt ja huvitavamalt väljendada; hh on saanud suunised orienteerumaks ajakirjandusmaastikul; hh on saanud treenituse avalikkuses esinemiseks vajalikuks jätkusuutlikuks protsessikeskseks mõtlemiseks. Maht: 2 EAP (52 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 195 eurot Sisu: hh Õpetus praktilisest esinemisest hh Ajakirjandusesinemise erinevad vormid ja žanrid, mille valik sõltub olukorrast, eesmärkidest, kanalist hh Mõtete ja ideede liikumine kui kommunikatiivne tegevus hh Kaasaegse ajakirjanduse funktsioonid, rollid ja eesmärgid ühiskonnas hh Ajakirjandusavalikkuse toimimine ja mõju ühiskonnas

8


Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös harjutuste sooritamine. Üks kodutöö on vaja esitada 2. loengupäevaks, teine 14. augustiks. Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560

POLIITILISED JA KULTUURILISED OLUD EESTIS STALINI SURMAST PERESTROIKANI (1953-1985) 12.–14.08.2013 Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Teatri väljak 3, Tallinn Õppejõud: Tõnu-Andrus Tannberg, Olev Liivik, Ivo Juurvee Sihtrühm: eesti keele ja kirjanduse ning ajaloo õpetajad, ajaloo huvilised, üliõpilased Eesmärk: Anda ülevaade Eesti NSV poliitilistest oludest, majandusest, vastupanuliikumisest ning vaimuelust NSV Liidu ja Ida-Euroopa arengute kontekstis alates 1953. aasta kevadest kuni 1980. aastate keskpaigani – perestroikani. Kursuse täies mahus läbinu hh tunneb nimetatud Eesti ajaloo põhisündmusi ja nende arenguloogikat; hh oskab neid asetada tollase suurriikidevahelise vastasseisu – külma sõja – arengute konteksti; hh mõistab sovetiseerimisprotsessi eripalgelist mõju ja tagajärgi Eesti ühiskonnale. Maht: 3 EAP (78 tundi), sh 20 tundi auditoorset tööd Hind: 75 eurot. Kursus on tasuta eesti keele ja kirjanduse õpetajatele ning soodushinnaga 40 eurot ajalooõpetajatele. Sisu: hh Sissejuhatus. Eesti lähiajaloo nimetatud perioodi historiograafia põhijooned, allikad ning periodiseerimine hh Eesti NSV valitsemine ja poliitilised olud. Liiduvabariigi ja keskuse vahekorrad poststalinistlikul perioodil. Hruštšovi sula ja ümberkorraldused ENSV võimustruktuurides. Stagnatsiooniperiood ja venestamise tendentsid. Võimuvõitlus ja konfliktid ENSV juhtkonnas hh Kriisid Idablokis ja Eesti NSV. Moskva poliitika üldiseloomustus Ida-Euroopa satelliitriikides. 1956. aasta Poola ja Ungari sündmuste kajastumine Eestis. Praha kevad ja Eesti

9


hh

hh

hh

hh

hh

Vastupanu. Relvastatud vastupanu lakkamine. Põrandaalused vastupanugrupid 1950. aastate teisel poolel ja 1960. aastate algul. Vastupanuliikumise madalseis 1960. aastatel. Vastupanuliikumise aktiviseerumise periood 1970. aastate teine pool ja 1980. aastate algus. Kirik vastupanuliikumises. Ühiskonna reaktsioonid venestamisele Majandus ja rahvastik. Põllumajanduse toibumine. Kirde-Eesti tööstuspiirkonna väljakujundamine. Rahvamajandusnõukogude aeg. Eesti NSV koht Nõukogude Liidu majandussüsteemis. Elanikkonna arvukus ja muudatused rahvuslikus koosseisus Vaimuelu palgejooni. Kultuurielu juhtimine. Poliitiline võim ja kirjandus. Haridusolud. Kiriku koht ühiskonnas. Vaimuelu kontrollimehhanismid. Tsensuur. Elu-olu ja mentaliteedi muutused Külm sõda ja Eesti NSV. Maailma üldised poliitilised arengud Stalini surmast perestroikani ja nende mõju Eestile. Eriteenistuste tegevuse põhjused ja praktika. „Ideoloogiline vastasseis“: Lääne raadiosaated versus nõukogude propaganda Pagulus ja Nõukogude Eesti. Väljaränne Eestist ja pagulaskogukondade kujunemine. Vaimuelu ja poliitiline tegevus. Väliseestlaste ja Eesti NSV omavahelised kontaktid

Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, kirjaliku kodutöö esitamine 30. augustiks Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560

MUUTUSTE KOMMUNIKATSIOON 14.–15.08.2013 Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Tallinna esindus, Teatri väljak 3, Tallinn Õppejõud: Kristina Reinsalu, Tiiu Taur, Triin Vihalemm Sihtrühm: avaliku sektori organisatsioonide ja eraettevõtete keskastme juhid ja spetsialistid, eriti personalijuhid ja kommunikatsioonispetsialistid Eesmärk: Arendada oskusi ning anda täiendavaid teadmisi suhtlemiseks sisemiste ja väliste sihtrühmadega organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks vajalike muutuste planeerimisel ja elluviimisel. Kursuse täies mahus läbinu hh suudab eristada sisekommunikatsiooniga seotud muutusi takistavaid tegureid ja neid leevendada;

10


hh hh hh hh

oskab analüüsida erinevaid mudeleid ja protsesse, mis sobivad sisekommunikatsiooniga toetatud muutuste planeerimiseks ja läbiviimiseks; suudab sisekommunikatsiooni abil tõhustada muutuste planeerimist ja elluviimist; oskab eristada erinevaid sisemiste ja väliste sihtrühmade mudeleid ning neid loovalt rakendada muutusi toetavas kommunikatsioonis; oskab analüüsida organisatsiooni veebi selle kasutajasõbralikkuse, sihtrühmadega suhtlemise ning organisatsiooni identiteedi ja taotluste selgitamise seisukohast ning vastavaid teadmisi loovalt rakendada muutuste kontekstis.

Maht: 2 EAP (52 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 180 eurot Sisu: 1. päev hh Muutusi takistavad sisekommunikatsiooniga seotud tegurid – teadmiste ja informatsiooni puudus, riskide tajumine, ebakindlus, aktiivne ja passiivne vastupanu, usaldus hh Sisekommunikatsiooniga toetatavad muudatuste protsessid ja mudelid ning nende kohane rakendamine vastavalt olukorrale hh Muutuste planeerimise ja elluviimise tõhustamine sisekommunikatsiooni abil – andmete kogumine ja analüüs, lahenduste väljapakkumine ja rakendamine, muutuste protsessi analüüs, muutuste kommunikatsiooniplaani koostamine hh Organisatsiooni edasised võimalused muutuste planeerimise ja elluviimise tõhustamiseks sisekommunikatsiooni abil (struktuurüksustes ja organisatsioonis üldiselt) 2. päev hh Sihtrühmade määratlemise mudelid lähtuvalt kommunikatsiooniteooriast: defitsiidi mudel, segmenteerimise mudel, võrgustiku mudel, dialoogimudel. Nende rakendamise plussid ja miinused hh Sihtrühmadelt eelinfo ja tagasiside kogumine muutuste kontekstis, saadud info loominguline rakendamine hh Organisatsiooni veebinägu: avaliku sektori organisatsioonide võimalused ja sagedasemad vead online kanalite kasutamisel Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine arutelus ja kohapeal tehtavates rühmatöödes, iseseisva kodutöö esitamine 25. augustiks Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560

11


TARTUS TENNISEKOOL 3.06.–30.07.2013 Toimumiskoht: Tamme tenniseväljak, Tartu Õppejõud: Mart Polakene Sihtrühm: algajad ja edasijõudnud mängijad Eesmärk: Mänguteooria ja -praktika omandamine. Kursuse täies mahus läbinu hh oskab kasutada õiget mängutehnikat. Maht: 1,5 EAP (40 tundi), sh 8 juhendatavat tundi Hind: 110 eurot Sisu: hh Tennise teoreetiline algõpetus hh Mängupraktika hh Paarismäng Nõuded lõpetamiseks: osavõtt juhendatud tundidest ja iseseisev harjutamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560

TERVISESPORDI JA LIIKUMISHARRASTUSE SUVEÜLIKOOL 4.–11.06.2013 Toimumiskoht: Jakobi 5, Tartu Õppejõud: Martin Mooses Sihtrühm: kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid, sportlased, spordihuvilised Eesmärk: Anda osalejatele konkreetsed juhised, treeningute planeerimiseks ja treeningutega alustamiseks ja konkreetsed toitumise juhised tervisespordiga tegelejatele. Kursuse täies mahus läbinu hh teab liikumisharrastuse positiivset efekti organismile;

12


hh

teab, kuidas ja millist spordiala valida iseseisvaks harrastamiseks;

hh

oskab planeerida harrastusspordi tasemel treeninguid endale ning teistele harrastusspordi huvilistele;

hh

teab tervisliku toitumise seoseid tervisliku liikumisega ning tunneb tervisliku toitumise üldpõhimõtteid.

Maht: 0,5 EAP (13 tundi) Hind: 39 eurot Sisu: hh Aktiivne-inaktiivne eluviis. Kas alustada tervisespordiga? hh

Erinevate spordialade kasutamine tervisespordis. Milline spordiharrastus (tervisekõnd, kepikõnd, jooksmine, rattasõit, rulluisutamine, suusatamine, ujumine, aeroobika liigid, jõutreening jne) mulle sobib?

hh

Kuidas alustada? Lihtsad põhimõtted koormuse valikuks ja treeningplaani koostamiseks

hh

Toitumine ja tervislik liikumine. Kummutame müüte

Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja seminaridest, iseseisva töö sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ kehakultuuriteaduskond, Martin Mooses, martin.mooses@ut.ee, 53463066

JOOKSMISE SUVEÜLIKOOL 9.–16.07.2013 Toimumiskoht: loengud Jakobi 5, praktilised tunnid Tähtvere spordipargis või Tartu Ülikooli Spordihoones, Tartu Õppejõud: Martin Mooses Sihtrühm: spordihuvilised, kehalise kasvatuse õpetajad, treenerid, sportlased Eesmärk: Anda osalejatele põhjalik ülevaade jooksutreeningute planeerimisest kuni võistlemiseni. Kursuse täies mahus läbinu hh teab jooksutreeningu põhialuseid ja metoodikaid; hh

tunneb jooksutehnikat ning oskab leida harjutusi tehnika parandamiseks;

hh

oskab planeerida jooksutreeninguid;

13


hh hh

teab, kuidas valmistuda olulisemateks võistlusteks; teab, kuidas toituda enne võistlust, võistluse ajal ja võistluse järel.

Maht: 0,5 EAP (13 tundi) Hind: 39 eurot Sisu: hh Jooksutreening: põhialused ja metoodika hh Praktiline tund: jooksutehnika hh Ettevalmistus jooksuvõistlusteks: treenimine, toitumine ja taktika hh Praktiline tund: erinevad treeningmetoodikad Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osavõtt loengutest ja praktikumidest, iseseisva töö sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ kehakultuuriteaduskond, Martin Mooses, martin.mooses@ut.ee, 5346 3066

KUIDAS LUUA HEAOLUKESKKONDA? 5.–6.08.2013 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Kai Tomasberg Sihtrühm: sotsiaaltöötajad, üliõpilased, kõik huvilised Eesmärk: Esitleda heaolu kontseptsiooni ning mõtestada lahti inimese individuaalset heaolu kujundavad tegurid. Läbi arutelude ja praktiliste näidete suunatakse õppijad võimalusteni, mis aitavad luua isiklikku heaolukeskkonda. Loengutele ja aruteludele lisanduvad praktilised harjutused ja iseseisev töö. Kursuse täies mahus läbinu hh mõistab heaolu kontseptsiooni ja seda kujundavaid objektiivseid ja subjektiivseid tegureid; hh teab hoiakuid ning positiivse mõtlemise algtõdesid; hh teab elulaadi tüüpe; hh mõistab elukvaliteedi ja eluga rahulolu aspekte; hh valdab ja oskab rakendada individuaalse heaolukeskkonna loomise põhimõtteid. Maht: 2 EAP (52 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 130 eurot

14


Sisu: hh Heaolu kontseptsioon – väärtused, hoiakud ja hinnangud kui individuaalset heaolu mõjutavad tegurid hh Elulaadi tüübid hh Elukvaliteet ja rahulolu hh Rõõmsa maailmapildi loomine hh Heaolukeskkonna kujundamine vastavalt võimalustele Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine loengutes, grupitöödes ja aruteludes, kodutöö esitamine 15. augustiks Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560

IIDNE JA MOODNE HIINA EHK KUIDAS KOHANEDA HIINA KEELE JA MEELEGA 7.–9.08.2013 Toimumiskoht: Jakobi 2-220, Tartu Õppejõud: Märt Läänemets Sihtrühm: ettevõtjad ja praktikud ning kõik muud Hiina-huvilised, kellel Hiina kogemus väike või puudub sootuks, kuid kes tahaksid sellele maale ja kultuurile sammu lähemale astuda Eesmärk: Anda ülevaade hiina kultuuri ja hiinlaste mentaliteedi põhialustest ning tänapäeva Hiina peamistest poliitilistest ja majanduslikest suundumustest, tutvustada hiinlaste kombeid ja hoiakuid ning hiina keele ABC-d ja umbes 10 igapäevaselt kõige kasutatavamat suhtlusväljendit. Kursuse täies mahus läbinu hh on saanud baasteadmised Hiina kultuurist, ajaloost ja mentaliteedist ning tänapäeva Hiina poliitilistest ja majanduslikest suundumustest; hh tunneb teoreetiliselt hiinlaste kombeid ja hoiakuid; hh on saanud taustteadmised hiina keelest ja õppinud ära kuni 10 suhtlusväljendit. Maht: 1,5 EAP (40 tundi), sh 20 tundi auditoorset tööd Hind: 125 eurot

15


Sisu: hh Mis on Hiina fenomen? hh Hiina kultuuri alused hh Hiinlaste kombed hh Mis hiinlastele meeldib? hh Mida hiinlased meist arvavad? hh Kuidas poole päevaga hiina keeles suhtlema õppida? Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine loengutes ja seminarides, tunni- ja koduste ülesannete sooritamine kahe nädala jooksul Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ keelekeskus, Nadežda Belogorodtseva, nadezda.belogorodtseva@ut.ee, 737 5358

NORRA KEEL JA ÜHISKOND 12.–16.08.2013 Toimumiskoht: Ülikooli 17-32, Tartu Õppejõud: Anu Laanemets, Alma Olsen Sihtrühm: kõik norra keele huvilised Eesmärk: Anda baasteadmised norra keele kohta ning tutvustada Norra ühiskonda ja kultuuri. Kursuse täies mahus läbinu hh mõistab lihtsamat norrakeelset kõnet ning oskab lihtsamaid norrakeelseid (suhtlus)fraase; hh omab ülevaatlike teadmisi tänapäeva Norra ühiskonna ja kultuuri kohta. Maht: 1,5 EAP (40 tundi), sh 30 tundi auditoorset tööd Hind: 165 eurot Sisu: hh Praktilised keeletunnid: enda tutvustamine, teistega tutvumine, hobid ja vaba aeg, ilm. Olulisemad suhtlusfraasid, küsimused-vastused, funktsionaalne grammatika hh Lühiülevaated: tänapäeva Norra ühiskond, kultuur, kombed ja tavad Nõuded lõpetamiseks: Aktiivne osalemine õppetöös ning iseseisvate ülesannete sooritamine. Soovi korral võib kursuse lõpus sooritada väikese testi, et

16


saavutatud oskuste taset kontrollida. Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ germaani, romaani ja slaavi filoloogia instituut, Ruth Laidmets, ruth.laidmets@ut.ee, 737 5212

LEPITAMISOSKUS IGAÜHELE 13.08.2013 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Tõnu Lehtsaar Sihtrühm: spetsialistid, ametnikud, psühholoogiahuvilised, kõik huvilised Eesmärk: Anda osalejatele ülevaade lepitamiskäitumise põhialustest ja põhielementidest. Kursuse täies mahus läbinu hh on teadlik lepitamiskäitumise põhialustest; hh tunneb ja oskab kasutada lepitamiskäitumise põhielemente; hh oskab planeerida vestlust lepitajana; hh on omandanud esmase kogemuse selle läbiviimisest. Maht: 0,25 EAP (8 tundi) Hind: 120 eurot Sisu: hh Lepitamise mõiste hh Lepitamise ettevalmistamine hh Lepitaja avasõnavõtt hh Osapoolte kuulamine hh Läbirääkimiste aluse sõnastamine hh Probleemi lahendamine hh Lepitusprotsessi lõpetamine hh Põhilisteks töömeetoditeks on rühmadiskussioon, mikroloengud, heli- ja videonäidiste analüüs ning osalejate lepitamiskogemuste analüüsimine. Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560

17


TREENINGUTE PLANEERIMINE JA LIHASHOOLDUS 23.08.2013 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Janno Jürgenson Sihtrühm: treenerid, kehalise kasvatuse õpetajad, harrastus- ja võistlussportlased, kõik huvilised Eesmärk: Anda teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi treeningprotsessi planeerimisest ning sealjuures taastumise ja lihashoolduse jälgimisest. Kursuse täies mahus läbinu hh oskab koguda, analüüsida ja kriitiliselt tõlgendada treeningutega seotud asjakohast informatsiooni; hh oskab hinnata treeningkaval põhineva lihashoolduse sekkumise vajadust; hh oskab n-ö treeningsekkumist kriitiliselt hinnata ja vajadusel mugandusi teha ning vajadusel katkestada; hh oskab teha koostööd füsioterapeudi, treeneri või spordiarstiga. Maht: 0,25 EAP (8 tundi) Hind: 75 eurot Sisu: hh Treening kui treeningteraapia hh Treeningkavadest vigade leidmine hh Taastumise tähtsus ning mõjutamise võimalused (aeg, toidulisandid, massaaž, uni jne) hh Lihashooldus treeningute ajal – kuidas ja millal kasutada? hh Lihashoolduse põhikomponendid – venitamine, massaaž, teipimine – millal kasutada? Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, iseseisva töö sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ elukestva õppe keskus, Esta Pilt, taiendusope@ut.ee, 737 5560

18


ÕPPIJA ETTEVALMISTAMINE EESTI KEELE TASEMEEKSAMIKS (B1, B2, C1) 23.08.2013 Toimumiskoht: Jakobi 2-219, Tartu Õppejõud: Anne Jänese, Eve Raeste, Malle Rüütli Sihtrühm: muukeelse kooli eesti keele õpetajad, keelefirmade ja keeltekoolide eesti keele kui võõrkeele õpetajad Eesmärk: Eesmärgiks on eesti keele tasemetestide läbiviimise ja hindamise põhimõtete tutvustamine, testülesannete analüüs osaoskuste kaupa, õpetajate suunamine harjutusülesannete koostamisel. Kursuse täies mahus läbinu hh tunneb eesti keele tasemeeksami metoodikat ja põhilisi ülesandetüüpe; hh oskab eristada erineval tasemel keeleoskust ja hinnata testülesande täitmist; hh oskab ette näha veaohtlikke olukordi; hh suudab analüüsida ülesande sobivust testi ettevalmistamiseks. Maht: 0,5 EAP (13 tundi), sh 6 tundi auditoorset tööd Hind: 32 eurot Sisu: hh Eksamiülesannete põhitüüpide analüüs osaoskuste kaupa hh Eksamiülesanded B1 tasemel, nende erisus ja hindamine hh Eksamiülesanded B2 tasemel, nende erisus ja hindamine hh Eksamiülesanded C1 tasemel, nende erisus ja hindamine Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine arutelus ja testülesannete analüüsis, kodutöö ülesande esitamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ keelekeskus, Nadežda Belogorodtseva, nadezda.belogorodtseva@ut.ee, 737 5358

19


KRIISID NING SUURED ELUMUUTUSED JA NENDEGA TOIMETULEK 27.-28.08.2013 Toimumiskoht: Lossi 3, Tartu Õppejõud: Naatan Haamer, Kaia Kastepõld-Tõrs Sihtrühm: psühholoogid, sotsiaaltöötajad, sotsiaalpedagoogid, meditsiinitöötajad ja teised, kes puutuvad oma töös kokku kriisiolukordadega ning kellel on vajadus abistada kriisis olijaid Eesmärk: Tõsta osalejate teadlikkust kriisidest: tunnustest (et ära tunda), tekkemehhanismidest (et mõista kriisi olemust) ning abistamisviisidest (et osata aidata). Kursuse täies mahus läbinu hh oskab kriisi tunnuseid ära tunda; hh teab, kuidas kriisid tekivad ning omab ülevaadet abistamisviisidest, sh tunneb eneseabivõtteid. Maht: 0,5 EAP (16 tundi) Hind: 197 eurot Sisu: hh Ülevaade kriiside ja suurte elusündmuste mõjust inimeste elus hh Kas ja kuidas erinevad inimeste reaktsioonid erinevate sündmuste korral (nt õnnetus, lein jms)? hh Kriisiolukorras toimetulek, eneseabivõtted hh Laste reaktsioonid kriisiolukorras ning viisid, kuidas täiskasvanu saab aidata lastel kriisidest üle saada Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ psühholoogia instituut, Signe Reppo, signe.reppo@ut.ee, 520 1846

20


VILJANDIS MÕTTE JÕUD, HOIAKUD JA TEADLIK LOOMINE 10.-11.06.2013 Toimumiskoht: TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Posti 1, Viljandi Õppejõud: Katrin Aedma Sihtrühm: kõik, kes soovivad täiendada teadmisi elu plaanipärasest korraldamisest ning õppida võtteid igapäevategevuste nautimiseks ja teadliku tuleviku loomiseks Eesmärk: Osaleja on teadvustanud hoiakute olulisuse elu loomisel, mõistnud, kuidas teadlikult suhtuda ellu kui reeglipärasesse protsessi. Kursuse täies mahus läbinu hh teab, kuidas mõjutada enese ja teiste käitumist, on õppinud märkama mõtteid, emotsioone ja sõnavara, mida kasutab; hh oskab kustutada negatiivsed ehk eesmärke mittetoetavad uskumused ja sõnad; hh oskab luua sihipäraselt tulevikku; hh teeb vahet aktiivsel ja passiivsel visualiseerimisel ja oskab eesmärgipäraselt visualiseerida. Maht: 0,75 EAP (20 tundi), sh 16 tundi auditoorset tööd Hind: 80 eurot Sisu: hh Käitumise mõjutamine hh Hoiakute kontroll hh Emotsioonide ohjamine hh Aktiivne ja passiivne visualiseerimine hh Eesmärke toetav kõneviis hh Teadlik elamine Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, ülesannete sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Keiu Org, keiu.org@kultuur.edu.ee, 435 5236

21


INGLISE KEELE SUVEKOOL 8.-12.07.2013 Toimumiskoht: Männiku Metsatalu, Paistu vald, Viljandimaa Õppejõud: Liina Soobik Sihtrühm: Meeldetuletuse ja julgustuskursus vanusegrupile 40+, kes on varem inglise keelt õppinud, kuid ei julge rääkida. See on sihtgrupp, kellel on passiivne keel tugevam kui aktiivne, kes teab rohkem, aga räägib vähe. Eesmärk: Värskendada oma võõrkeeleoskusi ja erinevate aktiivõppe meetodite kaudu omandada uusi. Tuletada meelde varemõpitut (nt tähestik, põhilised ajavormid aktiivis ja passiivis, igapäevasõnavara jne). Parandada kõnelemise ja kuulamise osaoskust monoloogide, ettekannete ja vestluste kaudu. Tõhustada arusaamist ja osalemist ingliskeelses suhtlemises. Kursuse täies mahus läbinu hh saab aru tuttaval teemal (päevateemad, õppijale tuttavad teemad) lühidalt ja selgelt esitatud ütluste põhisisust; hh saab aru ja oskab kaasa rääkida igapäevastes infovahetust nõudvates suhtlussituatsioonides; hh oskab lihtsate lausetega kirjeldada kogemusi, selgitada seisukohti, teha suulist kokkuvõtet oma küsitluse tulemustest. Maht: 2 EAP (52 tundi) Hind: 310 eurot. Hind sisaldab toitlustamist, majutust, õppematerjale ja koolitust. Sisu: hh Varem omandatud inglise keele oskuse värskendamine, meeldetuletamine ja arendamine erinevate aktiivõppe meetodite abil hh Vestlusteemad: elukestva õppe võimalused, töökoht, tööalane suhtlemine, keskkond, tervis, vaba aeg, hobid Nõuded lõpetamiseks: osalemine auditoorses õppetöös, ülesannete sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Gerly Kukk, gerly.kukk@ut.ee, 435 5248

22


RAHVARAAMATUKOGUHOIDJATE SUVEAKADEEMIA 1.-5.07.2013 Toimumiskoht: Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Posti 1, Viljandi Õppejõud: Vallo Kelder, Janek Kraavi, Tiiu Männiste, Aivi Sepp, Maria Teiverlaur Sihtrühm: rahvaraamatukogude töötajad Eesmärk: Raamatukogutöötajate erialane enesetäiendamine. Kursuse täies mahus läbinu hh on saanud alusteadmised internetipsühholoogiast ja veebi kasutatavusest; hh omab ülevaadet privaatsusest raamatukogudes ja tuleviku haridussüsteemi infoväljadest; hh on kursis eestlaste raamatueelistuste muutustega ning on tutvunud Eesti ja erinevate maade nüüdiskirjandusega. Maht: 3 EAP (80 tundi) Hind: 170 eurot. Soovi korral lisandub majutuse hind 65 eurot. Sisu: hh Internetipsühholoogia alused hh Veebi kasutatavus hh Privaatsus ja raamatukogud hh Tuleviku haridussüsteemi infoväljad hh Eestlaste raamatueelistuste muutused hh Märkmeid Eesti nüüdiskirjandusest hh Erinevate maade nüüdiskirjanduse ülevaated Nõuded lõpetamiseks: auditoorsetes loengutes osalemine, iseseisvate ja praktiliste tööde esitamine ning sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Regina Lapp, regina.lapp@kultuur.edu.ee, 435 5243

23


LÄÄNEMAAL TANTSUKUNSTI SUVEAKADEEMIA: TANTS LASTELE JA NOORTELE 21.-24.08.2013 Toimumiskoht: Haapsalu Gümnaasium, Kuuse 1, Haapsalu, Lääne maakond Õppejõud: Janne Ristimets, Anu Ruusmaa, Rauno Zubko, Anne Tamm-Kivimets, Evelyn Tuul Sihtrühm: laste ja noorte tantsuõpetajad Eesmärk: Anda teadmised, oskused ning mõtteainet tänapäeva laste ja noorte tantsuõpetuse teemadel. Kursuse täies mahus läbinu hh teab erinevaid võimalusi lastele ja noortele tantsu õpetamisel; hh oskab saadud uut teadmist rakendada oma igapäevatöös. Maht: 1,5 EAP (39 tundi) Hind: 69 eurot Sisu: hh Laste ja noorte tantsuõpetus vanusele 5-15 eluaastat hh Tunni ülesehitus hh Pikema õppeprotsessi ülesehitus hh Nipid, trikid, metoodilised võtted Nõuded lõpetamiseks: juhendatud tundides osalemine, ülesannete sooritamine Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia, Anu Sööt, anu.soot@ut.ee, 435 5246

24


IDA-VIRUMAAL VABAÕHUMAAL 4.-9.08.2013 Toimumiskoht: Kalmaküla küla, Lohusuu vald, Ida-Viru maakond Õppejõud: Anne Parmasto Sihtrühm: kunstihuvilised Eesmärk: Maalimisoskuste omandamine ja täiendamine vabas õhus, loovuse arendamine. Kursuse täies mahus läbinu hh on omandanud ja täiendanud oma maalimisoskusi; hh on arendanud loovust. Maht: 1,5 EAP (40 tundi), sh 20 juhendatavat tundi Hind: 160 eurot Sisu: hh Maastiku, botaaniliste, arhitektuuriliste, tehniliste objektide maalimine ning visandite tegemine loomadest, inimfiguuridest hh Looduses erinevate ülesannetega motiivi kadreerimine, pöörates erilist tähelepanu õhuperspektiivile ja looduskeskkonna mitmekesisusele ning nende edasiandmise võttestikule Nõuded lõpetamiseks: Kursuse lõpus toimub esitlus, kus hindamiskriteeriumiks on eelkõige õppija edasijõudmine ja omandatud kujutamisoskuste loov edasiarendamine. Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ kunstide osakond, Ene Paldre, ene.paldre@ut.ee, 737 5669

25


PÕLVAMAAL LASTEAIAÕPETAJATE SUVEAKADEEMIA 2013: LIIKUDES LÄBI SEITSME VALDKONNA 14.-16.08.2013 Toimumiskoht: Mammaste Tervisespordikeskus, Põlva maakond Õppejõud: Marju Järvpõld, Piret Kerge, Marge Kimmel, Tiina Kivisalu, Airi Niilo Sihtrühm: koolieelse lasteasutuse õpetajad, lapsehoidjad jt Eesmärk: Pakkuda 3 päeva jooksul osalejatele ideid õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade lõimimiseks läbi praktiliste ülesannete ja harjutamise ning toetada õpetajate eneserefleksioonioskusi lõimitud õppe läbiviimisel. Koolituse täies mahus läbinu hh teab valdkondade vahelise lõimingu võimalusi, lähtudes nüüdisaegsest õpikäsitlusest; hh on praktiliselt läbi teinud lõimitud tegevused; hh on reflekteerinud enda õppimist kursuse käigus; hh on valmis teadlikumalt rakendama lõimitud õpet. Maht: 1 EAP (26 tundi) Hind: 210 eurot. Hind sisaldab majutust ja toitlustust. Sisu: hh Õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade lõimingu võimalused hh Praktilised lõimitud tegevused hh Eneserefleksioon Nõuded lõpetamiseks: aktiivne osalemine suveakadeemias Info ja registreerimine: www.ut.ee/suveulikool TÜ haridusteaduste instituut, Marge Kimmel, marge.kimmel@ut.ee, 737 6446

26


2012. AASTAL SUVEÜLIKOOLIS OSALENUTE TAGASISIDEST Minu jaoks oli osalemine avaliku halduse suvekoolis „Kommunikatsioon ja sotsiaalne turundus“ esimene lähem ja akadeemilisem kokkupuude antud valdkonnaga. Oli hea sissejuhatuseks ning tekitas huvi valdkonda edasi uurida. Meeldis, et sai veidi ajusid liigutada, teha rühmatööd ja oli võimalus kommenteerida ning tuua näiteid oma kogemustest lähtuvalt. Väga tugevad lektorid. Koolituse „Eesti ajaloo suvekool“ lektorid olid tõelised eksperdid, rääkisid esinemiste juurde lõbusaid seikasid, mis tegi loengud huvitavaks ja elavamaks. Meeldis nende asjatundlikkus, paras akadeemilisus, koolituse sisukus, meeldiv asjaajamine, ajakavast kinnipidamine. Aitäh! Sain süsteemse pildi ajajärgust ning nüüd on väga hästi võimalik ilukirjandust ja kultuuriväljundeid konteksti asetada. Psühholoogide suvekooli lektorid täiendasid teineteist väga hästi, tõid palju näiteid ja tutvustasid praktilisi kogemusi. Koolitajatest ja grupist moodustus väga hästi koos toimiv meeskond. Keskastmejuhtide suvekoolis meeldis mitmekesine õpetamismetoodika, teiste osalejate praktilised kogemused, arutelud, head näited ja teemade omavaheline seostamine. Lektori esinemisstiil oli superhea! Oli hea tasakaal teoreetilise ja loova osa vahel.

27


SUVEL VAIM VABAKS täiendusõppekursustel TALLINNAS TARTUS VILJANDIS LÄÄNEMAAL IDA-VIRUMAAL PÕLVAMAAL

Info ja registreerimine 737 5560, taiendusope@ut.ee

www.ut.ee/suveulikool

Profile for Täiendusõpe Tartu Ülikoolist

Tartu Ülikooli suveülikool 2013  

Tartu Ülikooli suveülikooli kursused 2013

Tartu Ülikooli suveülikool 2013  

Tartu Ülikooli suveülikooli kursused 2013

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded