Page 13

Minuus ja identiteetti Taidemaalari Asko Niemelä-Koura

Minuus ja identiteetti Ihminen on itselleen mysteerio, minä on arvoituksellinen, minän käsitettä ei ole helppo määritellä – käsitettä kuitenkin käytetään ihmistä koskevissa kuvauksissa. Vaikka meillä on jäsentynyt kokemus minuudestamme, siis itsestämme ja selkeitä tahtomiselämyksiä, minänsä ihminen tavoittaa

tavallisesti vain välähdyksinä. Esimerkiksi ajatukset syntyvät usein kuin itsestään ilman tietoisuutta niiden taustalla vaikuttavista prosesseista. Ehkä minä ilmeneekin puhtaimmillaan mielensisäisenä ponnisteluna, joka onnistuessaan herättää halutun ajatuksen tai tahtotilan toiminnan. Ihminen on jotakin, joka ilme-

Tiina Hölli: # 4 sarjasta ”4 x 28 = 107”, 2005, akryylimaalaus pahville ja MDF-levylle, 24 x 24 cm. Kuvaaja Jukka Klemetti. taidemaalaus 1 /2011

13

Taidemaalaus 1 2011  

Taidemaalaus-lehden keskeisin tavoite on löytää nykytaiteelle uutta yleisöä ja tehdä keskustelunavauksia. Julkaisu tarjoaa näkökulmia myös a...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you