Page 1

Veien til det rette yrket!

VG1 Restaurant– og Matfag


Innledning

side 4

Konditor

side 6

Pølsemaker

side 8

Slakter

side 10

Butikkslakter

side 12

Fagarbeider Sjømatproduksjon

side 14

Institusjonskokk

side 16

Baker

side 18

Sjømathandler

side 20

Fagarbeider Industriell matproduksjon

side 22

Servitør

side 24

Kjøttskjærer

side 26

Kokk

side 28

3


Butikkslakter • Pølsemaker • Kjøttskjærer • Slakter • Servitør • Institusjonskokk • Sjømathandler • Baker • Kokk Fagarbeider Sjømatproduksjon • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Konditor

Det er alltid behov for dyktige fagfolk På VG1, Restaurant- og matfag, har du muligheten til å snuse på hele 12 yrker før du bestemmer deg for hva du vil satse på. Yrkene som er representert er: Butikkslakter, pølsemaker, kjøttskjærer, slakter, institusjonskokk, servitør, kokk, sjømathandler, baker, konditor, fagarbeider sjømatproduksjon og fagarbeider industriell matproduksjon. Det betyr at et hav av muligheter åpner seg om du har interesse for ett eller flere av disse yrkene. Du starter med VG1 og fortsetter året etter på VG2 innen den yrkesretningen som passer best for deg. Nytt utdanningsprogram Når du søker deg inn på VG1, er dette opplæringens første år for de 12 restaurant- og matfagene. På VG2 velger du den yrkesretningen som interesserer deg mest. Gjennom begge årene får du anledning til å gjennomføre selvstendige prosjekt med fordypning i de av programfagene som virker mest interessante. Den praktiske delen av opplæringen får du på skolen og gjennom utplassering i en eller flere bedrifter. Når du skal søke om læreplass, er det viktig å vite at arbeidsgiveren er minst like opptatt av punktlighet, lavt fravær og at du er til å stole på – som gode karakter.

På bildene i denne brosjyren ser du en gjeng motiverte elever fra VG1-kurset. De har sporty stilt opp for å vise deg Restaurant- og matfagenes 12 yrkesfag.

4

«Jobbgaranti» Uansett hvilken retning du slår inn på etter gjennomført VG1, åpnes døren for gode utdanningsmuligheter. Om du føler at et

www.matfag.com

www.restaurantfag.com

annet av yrkene innen Restaurant- og matfag ligger mer for deg, kan du bytte uten at du må «rykke tilbake til start». Dette er mulig gjennom et utdanningsprogram som er meget fleksibelt, og noe av det mest matnyttige du kan tenke deg. Det er verdt å merke seg at flere av fagene har egne landslag med konkurranser både i inn- og utland. VG1 bringer deg opp på en plattform som gjør deg i stand til å velge og vrake mellom 12 fag innen restaurant- og matfaget. Disse fagene kan du lese mer om i denne brosjyren. Restaurant- og matfag gir deg svært gode valgmuligheter og en smakebit av en utdanning som gjør at du kan tilegne deg kunnskap innenfor flere retninger. VG2 gir deg muligheten til spesialisering innenfor den fagretningen du velger. Læretiden i bedrift strekker seg over to år. Opplæringen avsluttes med fag- eller svenneprøve. Når prøven er bestått får du et bevis på at du har en yrkeskompetanse. Da er du fagarbeider! Dersom du ønsker å utdanne deg videre på høgskole eller universitet må du ta et år med allmennfaglig påbygging slik at du oppnår studiekompetanse.

5


Butikkslakter • Pølsemaker • Kjøttskjærer • Slakter • Servitør • Institusjonskokk • Fagarbeider Sjømatproduksjon Sjømathandler • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Baker • Kokk • KONDITOR...

Konditor En kunstner uten lerret...

Hva gjør en konditor? En konditor lager alle typer kaker og søte bakervarer, eller «den søte kunst» som det også kalles. Har du lyst til å arbeide med matvarer og samtidig føler at du har kreative evner, er konditoryrket noe for deg. Her teller nøyaktighet, godt håndlag og sans for form og farge.

En konditor er like mye matkunstner som fagperson. Dine kunder blir også dine kritikere som applauderer dine kreasjoner. 6

Som konditor skal du vurdere råvarepriser, kvalitet på råvarer og beregne næringsinnholdet i de ferdige produktene. Du skal vise i praksis at du kan utnytte råvarene på en økonomisk forsvarlig måte og betjene, vedlikeholde og rengjøre moderne produksjonsutstyr. Du skal også kunne lage utstilling av ferdige varer.

www.matfag.com

VG1 gir deg alle muligheter til å prøve og feile, smake og lære i felleskap med andre matglade elever. Etter skolegang (VG1 og VG2) er det to års læretid i bedrift. En konditor er også en matkunstner! Jobbmuligheten for dyktige kontditorer er mange, fra egne konditori via f.eks. cruisebåt til eksklusive og elegante hotell. Det finnes høgskoler i Norge for teknologer samt masse kurstilbud både i Norge og i resten av Europa. Det arrangeres jevnlig konkurranser for konditorer her i Norge, men også i utlandet, der det konkurreres om å lage de mest kreative og delikate fristelser.

7


Butikkslakter • Kjøttskjærer • Slakter • Servitør • Institusjonskokk • Sjømathandler • Fagarbeider Sjømatproduksjon Baker • Kokk • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Konditor • PØLSEMAKER...

Pølsemakeren Skaperen av pølser, posteier og andre godsaker...

Hva gjør en pølsemaker? Som pølsemaker vil det være dine arbeidsoppgaver å foredle råvarene fra slaktet til mange forskjellige kjøttprodukter. Dette omfatter deiger, farser, posteier, påleggsvarer som ruller, skinke, farsepålegg og forskjellige pølsesorter. De dyktigste fagarbeiderne har mulighet til å komme seg inn på Kjøttbransjens Elitelag som kan vise til både verdensrekorder og oppføring i Guinness rekordbok.

Pølsemakere er kjent for raushet og glede i tillegg til god mat og humor. Er du en av dem? 8

Motiverte medelever skaper en inspirerende ramme rundt VG1. Her får du ikke bare vite hva en pølsemaker gjør, men også et innblikk i de 11 andre yrkene innenfor Restaurant- og matfagene. VG1 som det første året heter, skaper en god faglig ramme rundt ditt valg ved at du også gis frihet til egne fordypningsprosjekter.

www.matfag.com

Pølsemaker, pølsemaker hvor har du gjort av deg! Utdanningen som pølsemaker er spesialtilpasset ved hjelp av valgfrie moduler slik at du kan ta læretiden din i industrien eller i en liten håndverksbedrift. Alt fra de lekreste pålegg, råvarekunnskap, reseptberegning og kalkulasjon er viktige områder som pølsemakeren må beherske helt ut til fingerspissene. I tillegg kommer også kunnskap om hygiene og lover og forskrifter for bransjen. Hvert år arrangeres konkurranser innen kjøttfag både nasjonalt og internasjonalt. I Norgesmesterskapet i finstykking for lærlinger og svenner møter du kollegaer fra hele landet som kniver om å vende tilbake til egen arbeidsplass som norgesmester.

9


Butikkslakter • Kjøttskjærer • Servitør • Institusjonskokk • Sjømathandler • Fagarbeider Sjømatproduksjon • Baker Pølsemaker • Kokk • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Konditor • SLAKTER...

Slakteren Et av de eldste håndverk i verden...

Hva gjør en slakter? Slakteryrket omfatter behandlingen av dyrene fra bondens fjøs til ferdig skrott. En riktig behandlet slakteskrott danner grunnlaget for all videre behandling og produksjon av kjøttvarer. Du får opplæring i hygiene, slakteforskrifter og kjøttkontroll. Slakteriene er i dag moderne industribedrifter som er underlagt strenge etiske og hygieniske krav.

Slakterfaget er et eldgammelt håndverk og det første leddet i produksjon og tilvirking av mat. 10

Slakteren er den første som kommer i kontakt med dyrene, og faglig dyktighet og vurderingsevne er av største betydning for å sikre gode råvarer. VG1 gir deg et innblikk i slakteryrket og de andre yrkene tilknyttet Restaurant- og matfag, noe som gir deg tid til å finne ut om slakteryrket er noe for deg.

www.matfag.com

En slakter er en høyt kvalifisert medarbeider! Som slakter får du trening i bruk av verktøy og tekniske hjelpemidler, dyrebehandling, du lærer om anatomi, slaktets kvalitet og faglig håndferdighet. Etikk er derfor en sentral del i opplæringen. Det finnes flere muligheter for videreutdanning, bl.a. Tekniske Fagskoler med avdeling for Næringsmiddelfag og Høgskolen i SørTrøndelag. Det finnes også skoler for videreutdanning i utlandet. Årlig arrangeres det konkurranser innen kjøttfag både nasjonalt og internasjonalt, og utsiktene til jobb er gode.

11


Kjøttskjærer • Institusjonskokk • Fagarbeider Sjømatproduksjon • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Sjømathandler Baker • Kokk • Konditor • Servitør • Pølsemaker • Slakter • BUTIKKSLAKTER...

Butikkslakteren Delikatessediskenes mester...

Butikkslakteren har sin kunnskap helt ut i fingerspissene! Butikkslakteren er butikkens ferskvarespesialist og arbeider i kjøtt- og delikatesseavdelinger i større butikker eller i spesialforretninger. Noe av det du jobber med er salg, kundeveiledning, oppdeling av kjøtt og produksjon av matretter og halvfabrikater for salg over disk. Det er viktig å holde god orden og hygiene, og god kjennskap til gjeldende lover og forskrifter er helt nødvendig for å kunne gi faglig gode råd og veiledning.

En butikkslakter har følelsen for delikatessevarer helt ut til fingerspissene og videre inn på kundenes middagsbord. 12

På skolen lærer du sammen med motiverte medelever ikke bare det faget du er interessert i, men også om de andre bransjene og fagene de inkluderer. Miljøet på

www.matfag.com

VG1 vil stimulere og gi deg nye innfallsvinkler innenfor en faglig ramme. Etterpå har du muligheten til å fordype deg i det faget som engasjerte deg mest. Spesialisering eller kanskje jobb i utlandet? Aktuelle skoler for videreutdanning etter endt fagbrev i en av linjene fra Resturant- og matfag, kan f.eks. være Tekniske Fagskoler med avdeling for Næringsmiddelfag og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Næringsmiddelteknologer kan søke opptak i fjerde årskull ved Universitetet for miljøog biovitenskap på Ås i Akershus fylke, men det finnes også skoler for videreutdanning i utlandet for dem som kunne tenke seg noen år utenfor landets grenser.

13


Kjøttskjærer • Servitør • Institusjonskokk • Sjømathandler • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Baker Kokk • Konditor Pølsemaker • Slakter • Butikkslakter• FAGARBEIDER SJØMATPRODUKSJON...

Fagarbeider Sjømatproduksjon En av norges viktigste næringer...

Hva gjør fagarbeideren? Som fagarbeider i sjømatnæringen arbeider du i en av de mest spennende og dynamiske næringene du kan tenke deg. Du arbeider med produksjon av ulike sjømatprodukter til kunder over hele verden som setter strenge krav til kvaliteten på råstoff. En fagoperatør i sjømatnæringen har fokus på råstoffkvalitet, produksjonsprosesser, kundebehov og mattrygghet i en industri i rivende utvikling.

Vil du bli fagarbeider i en av norges største og viktigste næringer er det å jobbe med sjømat rett valg for deg! 14

VG1, Restaurant- og matfag, gir deg de grunnkunnskapene du trenger for å gå videre og spesialisere deg. På VG1 vil du sammen med andre motiverte og matglade ungdommer lære litt om alle restaurantog matfagene, samt få anledning til å gjennomføre egne fordypningsprosjekt. Det er bruk for deg som vil jobbe med industriproduksjon, men også for deg som har kreative evner og ønsker å være med

www.matfag.com

på å utvikle nye spennede produkter av sjømat. Det vil alltid være behov for dyktige fagarbeidere! Det foregår en rask teknologisk utvikling i sjømatnæringen der data og moderne maskiner i stor grad overtar tunge og ensidige arbeidsoperasjoner. Det gjør at det i sjømatnæringen er gode muligheter for fagarbeidere og personer med spesialkompetanse innen felt som for eksempel teknologi, automasjon, IKT, næringsmiddelhygiene, produktutvikling og kvalitetssikring. Som en av norges største eksportnæringer har bedriftene også behov for personer med kunnskaper innen kultur, språk, salg og eksport. Som fagarbeider kan du arbeide i sjømatbedrifter over hele landet. Utdanningen gir deg også gode muligheter for jobb i utlandet.

15


Butikkslakter • Pølsemaer • Kjøttskjærer • Slakter Servitør • Sjømathandler • Fagarbeider Industriell matproduksjon Baker • Kokk • Konditor • Fagarbeider Sjømatproduksjon • INSTITUSJONSKOKK...

Institusjonskokken Samler mange mennesker til store måltider – hver dag...

Utfordringer som institusjonskokk er det nok av. Hva sier du til å lage mat til 2000 mennesker – hver dag? 16

Hva gjør en institusjonskokk? Institusjonskokken ivaretar matomsorgen for mennesker som ikke selv kan ha ansvaret for eget matstell. En institusjonskokk har ansvaret for å lage sunn og smakfull mat på sykehjem, sykehus, kantiner, oljeplattformer, folkehøgskoler og i Forsvaret. Her er maten viktig for trivselen, men det er også viktig å legge vekt på matens ernæringsmessige betydning. For pasienter er maten en viktig del i helbredelsesprosessen. For andre skal maten være med å forebygge sykdom og opprettholde god helse. Institusjonskokken skal også kunne lage fullverdig mat til dem som trenger spesialkost (dietter), og til fremmedkulturelle. Du må like å lage mat og være interessert i å lære om matens betydning for helse og trivsel. VG1 er det grunn-

www.restaurantfag.com

leggende faglige året hvor elever innen alle Restaurant- og matfag inspirerer hverandre. I tillegg gjennomføres det flere egne fordypningsprosjekter hvor dine egne interesser vektlegges. En dyktig institusjonskokk er ettertraktet! God fysisk form og evnen til å holde et høyt tempo er viktig for at du skal trives i yrket. Som institusjonskokk må du kunne samarbeide nært med kollegaer og ha god kommunikasjon med andre faggrupper og med brukerne. Arbeidet er meningsfylt, og jobben du gjør vil bety mye for mange mennesker – hver dag. Det finnes mange muligheter for institusjonskokker som ønsker å ta høyere utdanning f.eks. innen kostøkonomi, ernæring, ledelse og forvaltning.

17


Kjøttskjærer • Servitør • Institusjonskokk • Sjømathandler • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Kokk • Konditor Slakter • Pølsemaker • Butikkslakter • Fagarbeider Sjømatproduksjon • BAKER...

Bakeren Mye mer enn pepperkaker...

Hva gjør en baker? Bakeryrket er et praktisk fag. Som baker skal du kunne lage gjærdeig til brød, boller, loff, rundstykker, wienerbrød og andre godsaker både manuelt og ved bruk av maskiner. I de fleste bakerier og konditorier produseres vanligvis brød og konditorvarer. I større virksomheter er arbeidet mer basert på teknologi. God kjennskap til gjeldende lover og forskrifter er helt nødvendig for å kunne gi faglig gode råd og veiledning.

Bakerfaget er et godt gammelt håndverk med flere muligheter for jobb i ditt eget nærmiljø. En god baker sprer glede rundt seg. 18

Du bør ha interesse og lyst til å arbeide med matvarer og ha et rimelig godt håndlag. VG1 stimulerer deg ved at du får prøve deg innen samtlige fag innenfor Restaurant- og matfag. Du gis gode

www.matfag.com

muligheter til egne fordypningsprosjekt. Etter skolegang er det to års læretid i bedrift. Det vil alltid være behov for dyktige bakere! Jobbmulighetene er mange. Flere starter i dag sine egne bakeri, men mulighetene er mange for også å arbeide i spesialforretninger med egne bakerier. God kjennskap til gjeldende lover og forskrifter er helt nødvendig for å kunne gi faglig gode råd og veiledning. Det finnes høyskoler i Norge som videreutdanner bakere til næringsmiddelteknologer. Du har også muligheten til å spesialisere deg innen bestemte produkt områder her i Norge, og i resten av Europa.

19


Kjøttskjærer • Servitør • Institusjonskokk • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Kokk • Konditor • Slakter Pølsemaker • Butikkslakter • Fagarbeider Sjømatproduksjon • Baker • SJØMATHANDLER...

Sjømathandler Din nærmeste vei til god sjømat...

Hva gjør en sjømathandler? Sjømathandleren har direkte kontakt med forbrukeren, og er næringens ansikt utad. Hun eller han jobber med sjømat innen grossist, eksport- eller detaljhandelen. Sjømathandleren må kvalitetsvurdere og klassifisere fisk og skalldyr, filétere, renskjære og utføre håndtverksmessig produksjon av sjømatdelikatesser og farseprodukter. På VG1 vil du sammen med andre elever få den første innsikt i fiskehandleryrket. Å jobbe med mat, og spesielt med fisk, stiller store krav til kunnskap, fantasi og skapende evner. VG1 er utformet slik at du gjennom et skoleår får kjennskap til samtlige yrker innen Restaurant- og Matfaget. Du kan velge egne prosjekt som fordypning.

Den klassiske sjømathandleren finner du over hele jordkloden. Fagkunnskap, kvalitetskontroll og kundebehandling er stikkord som gjelder uansett hvor du jobber i verden. 20

Sjømathandleren – blant norges viktigste yrker? Sjømateksportøren selger sjømatprodukter

www.matfag.com

til detaljhandelen, storhusholdninger og industri over hele verden. Den tradisjonelle sjømathandleren driver faghandel med håndverksmessig produksjon av sjømat til den norske forbruker. Sjømathandleren må kunne markedsføre produktene og eksponere dem i fiskedisken, gi kunden gode råd om oppbevaring og tilberedning og forestå alt salg i den bedriften han jobber. Som faglært sjømathandler har du skaffet deg en utdannelse som gjør deg til en meget ettertraktet spesialist, og en høyt verdsatt medarbeider. Fiskerinæringen er en spennende og utfordrende arbeidsplass som skaper enorme verdier. Det er også en av våre fremste vekstnæringer. Det er om lag 1000 bedrifter i Norge som driver detaljomsetning innenfor næringsmidler, og ca. 400 bedrifter driver eksport.

21


Kjøttskjærer • Servitør • Institusjonskokk • Kokk • Konditor • Slakter • Pølsemaker • Butikkslakter • Sjømathandler Baker • Fagarbeider Sjømatproduksjon • FAGARBEIDER INDUSTRIELL MATPRODUKSJON...

Fagarbeider Industriell matproduksjon Faget som fyller butikkhyllene...

Vi har vel alle i barndommen drømt om å arbeide i en sjokoladefabrikk. Vel, her er utdannelsen som trengs for å gjøre drøm til virkelighet. 22

Hva gjør en fagarbeider industriell matproduksjon? Fagarbeideren produserer varer du bruker hver dag eller flere dager i uken. Sjokolade, øl og mineralvann, mel og andre kornprodukter, chips og snacks, meieriprodukter og hermetikk og foredling av kjøtt og fisk er noe av dette. Du styrer produksjonsprosessen fra råstoff til kontroll av ferdige produkter.

bestemmer deg for den endelige spesialiseringen til et fremtidig yrke året etter.

Velger du å bli fagarbeider industriell matproduksjon, velger du en bransje som er opptatt av miljø og mattrygghet. VG1 Restaurant- og matfag, gir deg den grunnleggende utdannelsen. Sammen med flere andre motiverte ungdommer får du den første innsikt i et fremtidsrettet yrke med mange muligheter – også utenfor landets grenser. Sammen med de andre elevene inspireres du til å fordype deg i dine egne prosjekter og ditt eget interessefelt før du

Det vil alltid være behov for dyktige fagarbeidere! Fagarbeider industriell matproduksjon er en spennende og utfordrende arbeidsplass Det er en bransje som er opptatt av miljø og trygghet, en bransje med store utfordringer og mange muligheter. Et kjennetegn på bransjen er bruk av ny teknologi. Avansert datateknologi har i dag erstattet mesteparten av det tunge manuelle arbeidet.

www.matfag.com

Hvordan blir du fagarbeider? Det normale opplæringsløpet er to års opplæring i videregående skole og to års læretid i bedrift. Næringsmiddelindustrien er med sine ca. 50.000 ansatte landets nest største industri med mange interessante og varierte arbeidsplasser.

23


Kjøttskjærer • Institusjonskokk • Kokk • Konditor • Slakter • Pølsemaker • Butikkslakter • Sjømathandler Fagarbeider Sjømatproduksjon • Fagarbeider Industriell matproduksjon • SERVITØR...

• Baker

Servitøren Gjør måltidet til en høytid...

Hva gjør en servitør? Servitøren har en viktig og meget krevende oppgave med å fremheve «den gode opplevelsen». Dette gjøres i tett samspill med gjesten der du med din fagkunnskap, menneskekunnskap og evne til å yte god service legger til rette for at gjesten kan ta sine valg. Det er ikke nok å ha gode kunnskaper. Du må også servere dine anbefalinger på en profesjonell og positiv måte.

Dyktige servitører skaper en høytidelig ramme rundt ethvert selskap. Stil, eleganse og faglig dyktighet er stikkord.

24

VG1 er en perfekt ramme rundt opplæring innen servitørfaget. Det gir et innblikk i samtlige yrker en servitør har kontakt med. Etter å ha smakt deg igjennom VG1, velger du restaurantfag på VG2. Med fagbrevet i hånden står du med en rekke muligheter foran deg. Etter hvert kan planer legges og

www.restaurantfag.com

drømmer realiseres for den som har pågangsmot, er kreativ og har ambisjoner. Å servere krever menneskekjennskap! Å være en god servitør betyr at du i tillegg til å vite litt om matens og drikkens betydning for helse, hygge og velvære også må vite litt om hvordan dette produseres, tillages og oppleves. En servitør jobber også med drikkevarer, og her er en spennende verden å sette seg inn i. Med videreutdanning er mulighetene gode for arbeid som hovmester, vinkelner, restaurantsjef eller tilsvarende. Med erfaring og videreutdanning vil det være gode muligheter for arbeid hvor som helst i verden både i restauranter, på cruiseskip og hoteller.

25


Institusjonskokk • Kokk • Konditor • Fagarbeider Sjømatproduksjon • Slakter • Pølsemaker • Butikkslakter • Sjømathandler Baker • Servitør • Fagarbeide Industriell matproduksjon • KJØTTSKJÆRER...

Kjøttskjæreren Gir deg dine beste biffer...

Hva gjør en kjøttskjærer? Kjøttskjærerens fremste redskap er kniven. Med presise snitt forvandles kjøttet til biffer, fileter og beinfritt produksjonskjøtt. Kjøttskjæreren bruker mange tekniske hjelpemidler, men det aller viktigste er å beherske riktig skjæreteknikk.

En god kjøttskjærer beiner ut lammelår like raskt som en pølsemaker klarer å si «pølse med lompe!» 26

VG1 er første skritt på veien til kjøttskjærerutdannelsen. Gjennom egne fordypningsprosjekt, innsikt i andre kjøttfag og faglige trygge rammer vil du i løpet av året bli klar for VG2 og videreutdannelse. Arbeidet i nedskjæringsvirksomhetene krever god

www.matfag.com

fysikk, fagkunnskap og håndverksmessig dyktighet. Kjøttskjæreren må ha kunnskaper om dyrenes anatomi, råstoffenes egenskaper, stykningsbeskrivelser, sorterings- og skjærestandarder, hygiene og varebehandling. Spesialisering og videreutdanning Kjøttskjærerfaget er svært allsidig, og du har en rekke muligheter for videreutdanning. Aktuelle skoler kan være Tekniske Fagskoler med avdeling for næringsmiddelfag og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Det fins også en rekke muligheter i utlandet.

27


Butikkslakter • Pølsemaker • Kjøttskjærer • Slakter • Servitør • Institusjonskokk • Sjømathandler Fagarbeider Sjømatproduksjon • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Baker • Konditor • KOKK...

Kokken En kunstner innen faget...

Hva gjør en kokk? Selv om en kokk først og fremst lager mat, er første bud å kunne samarbeide med mennesker. Som kokk må du kunne komponere menyer ut fra brukernes ønsker og behov. Kokkyrket er et av de mest spennende, innholdsrike og varierte yrker du kan tenke deg og inneholder litt av samtlige fag innen Restaurant- og matfagene.

Du ser dem på TV. Kokker med høye hatter og norske flagg på brystet. Bak ligger en ekte kjærlighet til å lage god mat. 28

Den formelle delen av utdannelsen begynner på VG1 hvor du får en smak av alle Restaurant- og matfagene. Du treffer inspirerende lærere og er sammen med elever som alle ønsker å bli dyktige fagarbeidere på sitt felt. VG1 gir deg muligheten til allerede på et tidlig tidspunkt å fordype deg i dine egne prosjekter, noe

www.restaurantfag.com

som kan gi deg en ypperlig plattform når du staker ut veien videre. Kokker trengs overalt i verden! Som kokk må du vite litt om matens betydning for helse, hygge og velvære og hvordan et positivt servicemiljø kan være med på å forsterke dette. Du må også ha kunnskaper om ernæringsmessig riktig kosthold. Utfordringene står i kø for den som har lyst til å utdanne seg som kokk, og videreutdanning finnes både innen mat, kosthold, økonomi og markedsføring. Kokkefaget er et håndverk som gir deg store muligheter når det gjelder valg av arbeidssted, arbeidsmiljø, arbeidstid og med tanke på hvor i verden du vil jobbe.

29


Utdanningsprogram for Restaurant- og matfag VG1 (1 år)

VG2 (1 år)

VG3 (2 år i lære)

Etterutdanning

Restaurantog matfag

Kokk- og servitørfag med fordypning: • Kokk • Institusjonskokk • Servitør

Kokk- og servitørfag med fordypning • Kokk • Servitør

• • • •

VG2 (1 år)

VG3 (2 år i lære)

VG3 Påbygging til generell studiekompetanse (1år)

Matfag med fordypning • Kjøttfag • Sjømat • Baker/Konditor • Industriell matproduksjon

Matfag • Baker • Konditor • Pølsemaker • Slakter • Butikkslakter • Fagarbeider Sjømatproduksjon • Sjømathandler • Fagarbeider Industriell matproduksjon • Kjøttskjærer

Mesterbrev Diplomkokk Diplomfagarbeider Vinkelner

Fagskole (1-2 år) (Fagskolen kan gi grunnlag for opptak til Bachelor grad)

Høyskoler og Universitet Bachelor/Mastergrad • Hotelledelse • Reiselivsledelse • Kjøkkenog restaurantledelse • Næringsmiddelteknikk • Matteknikk • Matvitenskap • Kostøkonom • Samfunnsernæring • Yrkesfaglærer

Her finner du mer informasjon om Restaurant- og matfag www.nhoreiseliv.no

www.fhl.no

www.kiff.no

www.nbl.no


Foto: Kjell Inge Søreide

VG1 Restaurant- og Matfag  

Veien til det rette yrket!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you