Page 1

E.G. Conformiteitsverklaring/Product sheet Artikel omschrijving M-Safe PU Dynaflex

Kenmerken

–– PU coating op een 100% dyneema rondgebreide drager –– hoge snijweerstand –– uitstekende pasvorm –– goede beweeglijkheid

Toepassing

o.a. te gebruiken in de bouw, glasverwerkingsindustrie, metaalnijverheid en afvalverwerking. Maten

Artikelnummer

7

1.14.082.07

8

1.14.082.08

9

1.14.082.09

10

1.14.082.10

11

1.14.082.11

Verpakking 144 paar (12x12 paar)

De fabrikant, gevestigd in de Europese Gemeenschap:

Cat. II

Majestic Products B.V. Curieweg 19 3208 KJ Spijkenisse Holland verklaart dat het Persoonlijk Beschermingsmiddel (PBM), zoals hieronder beschreven M-Safe PU Dynaflex, mt 7 t/m 11 In overeenstemming is met de bepalingen van Richtlijn 89/686/EEG en met de Europese geharmoniseerde normen EN 420:2003 en EN 388:2003.

Deze handschoenen zijn ontworpen om de handen of delen van de handen te beschermen tegen mechanische risico’s. Gebruik deze handschoenen niet bij chemische produkten. De handschoenen mogen niet gebruikt worden bij het werken met gekartelde tanden van messen wanneer de kans bestaat dat ze gegrepen worden door bewegende delen als ze beschikken over een hoge scheurweerstand. Of bij het werken met open vuur wanneer de uitslag 1 of 2 is onder A van EN407. Voor zover bekend bevatten deze handschoenen geen bestanddelen die allergieën op kunnen wekken. Geen onderhoud- en opslageisen. Bescherming geldt voor de palm van de hand.

EN 388

EN 420

EN 420 Algemene eisen EN 388 A Abrasie B Snijweerstand C Scheurweerstand D Perforatie

(0-4) (0-5) (0-4) (0-4)

4342 ABCD

Deze handschoen is getest door: CTC 4 rue Hermann Frenkel Lyon Onder certificaatnummer: 0075/485/162/05/04/0082 Gedaan te Spijkenisse R.P.A Kruiniger Managing Director

nl--dynaflex%20techn%20fiche  

http://www.safetyshop.be/producten/1150/documenten/nl--dynaflex%20techn%20fiche.pdf