Page 1

Model no ...............................................................................................................................................................

SE

Bästa kund. Bruksanvisning på ditt språk kan laddas ner från www.cresto.se/usersguide

FI

Hyvä asiakas. Käyttöohjeet voit ladata sivulta www.cresto.se/usersguide

NO

Kjære kunde. Du kan laste ned bruksanvisningen på ditt språk på adressen www.cresto.se/usersguide

Date of Purchase ...............................................................................................................................................................

EE

Hea klient. Toote kasutusjuhendi leiad allalaadimiseks www.cresto.se/usersguide

Date of first use

DK

Kære kunde. Du kan downloade brugsanvisningen på dit sprog på adressen www.cresto.se/usersguide

GB

Dear customer. Operating instructions can be downloaded from www.cresto.se/usersguide

IT

Gentile Cliente, può scaricare le istruzioni per l’uso, nella Sua lingua, dal sito www.cresto.se/usersguide

NL

Geachte klant, U kunt een gebruiksaanwijzing in uw taal downloaden van www.cresto.se/usersguide

FR

Cher/chère client(e). Le mode d’emploi dans votre langue peut être téléchargé sur www.cresto.se/usersguide

PL

Szanowni Klienci! Instrukcję użytkowania w swoim języku mogą Państwo pobrać z www.cresto.se/usersguide

LV

Cienījamie klienti: Darbības instrukcijas jūsu valodā varat lejupielādēt no tīmekļa vietnes: www.cresto.se/usersguide

LI

Gerbiamas kliente, vadovą savo kalba galite parsisiųsti čia www.cresto.se/usersguide

DE

Hinweis für unsere Kunden! Sie können eine Gebrauchsanweisung in Ihrer Sprache herunterladen unter www.cresto.se/usersguide

ES

Distinguido cliente. El manual de instrucciones en su idioma puede descargarlo de www.cresto.se/usersguide

Serial no/ ............................................................................................................................................................... Product name ...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... Year of manufacture ............................................................................................................................................................... Manufacturer contactinfo/ ...............................................................................................................................................................

Date/

Remark/

Defects-Repairs

Name and signature

Next inspection/

FALL PROTECTION User’s Guide

Cresto 2210 Cresto 2226 Cresto 2227 SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Box 857, 501 15 Borås, Sverige, Sweden

CE 0402

Cresto Safety AB, Industriområdet, 310 38 Simlångsdalen, Sweden Tel: +46 35 213140, Fax: +46 35 178455. E-mail: office@cresto.se www.cresto.se


Afbeelding A Onderdelen van de steungordel 1. D-ringen voor aansluiting op steunuitrustingssysteem. LET OP Niet voor valbeveiliging. 2. Gordelsluiting met afstelmechanisme

11

11

22

A

11

22

B

33

Afbeelding B 1. Sluiting vergrendelen 2. Gesloten stand 3. Sluiting openen

Steungordel en steunlijn EN-358 GEBRUIKSAANWIJZING LET OP! Lees de gehele gebruiksaanwijzing door en zorg dat u deze hebt begrepen voordat u de uitrusting gebruikt! Steunsysteem: de steungordel (die zo moet zijn afgesteld dat hij strak om het middel van de gebruiker zit) moet in combinatie met de steunlijn worden gebruikt om de werkpositie van de gebruiker te bepalen en om een val te voorkomen. De steunlijn moet altijd boven het middel van de gebruiker zijn verankerd en in gespannen stand staan. De uitrusting mag niet worden blootgesteld aan valschokken! De steungordel is gemaakt van een polyesterband van 45 mm breed met een breeksterkte van ten minste 22 kN. De gordelsluiting is verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, zoals: snelsluiting, bajonetsluiting en stalen gordelsluiting. De stalen gordelsluiting heeft de pijlaanduiding 1 aan de binnenkant, die aangeeft waar de band in de sluiting wordt gestoken en de pijlaanduiding 2 aan de voorkant, die laat zien waar de band wordt verzekerd. De steunlijn is voorzien van een stalen of aluminium stelslot, waarmee de gebruiker snel en veilig zijn positie kan instellen. De steunlijn moet worden vastgemaakt in de gordel en vervolgens in een goedgekeurd verankeringspunt conform EN-795 of een punt dat op soortgelijke wijze bestand is tegen een belasting van 15 kN. Een alternatief is bevestiging in de ene D-ring van de gordel en rondom de bevestiging en terug naar de tweede D-ring (vergewis u ervan dat de haak en het stelslot correct zijn verankerd in uw D-ringen alvorens u op de lijn steunt). Waarschuwing! Werken in een omgeving met valgevaar vereist dat de gebruiker volledig gezond is (zie EN-365), een opleiding in het gebruik van de uitrusting heeft gehad en zich bewust is van de aanwezige risico’s. Alvorens te starten met werkzaamheden in een omgeving met valgevaar, moet een plan worden opgesteld voor het evacueren van een persoon die gevallen is en mogelijk in zijn uitrusting is blijven hangen. Waarschuwing! Voordat het product de eerste keer in gebruik wordt genomen, moet het worden afgesteld. Het afstellen dient plaats te vinden op een veilige plaats om te zorgen voor de juiste maat, voldoende afstelbereik en een voor de uit te voeren werkzaamheden acceptabel comfortniveau. Waarschuwing! De steunuitrusting mag uitsluitend aangepast of aangevuld worden met accessoires die door de fabrikant worden geleverd. Alleen de fabrikant mag onderdelen repareren of vervangen. Waarschuwing! De steunuitrusting dient alleen ter persoonlijke bescherming, alle overige gebruik is niet toegestaan. Zo mogelijk moet elke gebruiker over een persoonlijke steunuitrusting beschikken (zie EN-365: Persoonlijke veiligheidsuitrusting). Waarschuwing! Bij aansluiting op systemen volgens EN363:2008 moet de gebruiker volledig op de hoogte zijn van de functie en het gebruik van de overige onderdelen. Neem bij twijfel contact op met de wederverkoper of fabrikant. Vóór elk gebruik: Voer een nauwkeurige visuele inspectie van materiaal en functie uit. Controleer of de uitrusting werkt. Let speciaal op evt. gebroken banden, kapotte naden, schade door snijden, verkleuringen, beschadigde haken en karabijnen. Waarschuwing! Bij gebreken aan de uitrusting die de veiligheid vermoedelijk verminderen, moet het product onmiddellijk worden vervangen. Neem bij twijfel contact op met de wederverkoper of fabrikant voor nadere inspectie. Waarschuwing! Indien de uitrusting bij een val betrokken is geweest, moet het product onmiddellijk afgedankt en vervangen worden. Waarschuwing! Bij aansluiting op een steunsysteem moet het verankeringspunt zijn goedgekeurd volgens EN-795 of op

soortgelijke wijze bestand zijn tegen een belasting van 15 kN. De steunlijn moet boven het middel van de gebruiker zijn verankerd en in gespannen stand staan. De steunlijn moet zo worden afgesteld dat de bewegingsvrijheid maximaal 0,6 m bedraagt. LET OP! Maak er een gewoonte van regelmatig de gespen en hun juiste afstelling te controleren tijdens het gebruik (EN-358). Waarschuwing! De minimale breukbelasting van de uitrusting is 15 kN. LET OP! Het materiaal van de valbeveiliging of de werking ervan kan nadelig worden beïnvloed door blootstelling aan: extreem hoge temperaturen, chemicaliën, elektrische stroom, schaven, snijden, schuren langs scherpe randen en ongunstige weersinvloeden. LET OP! De uitrusting moet in een droge, donkere en goed geventileerde ruimte worden bewaard. Lijnen moeten worden opgehangen met soepele lussen. Bij vervoer van de uitrusting moet deze in de daarvoor bestemde tassen en/of transportboxen worden bewaard. LET OP! Alle valbeveiligingsproducten van Cresto hebben markeringsetiketten. Op het etiket staat de naam van de fabrikant, de productnaam, de modelaanduiding, een uniek serienummer, de productiedatum, de EN-norm en het nummer van het certificeringsinstituut. LET OP! De maximale levensduur van het product bedraagt 10 jaar vanaf de fabricagedatum. Onjuist gebruik en slijtage kunnen de levensduur verkorten. Het product moet worden afgedankt bij: aantasting, meerdere draadbreuken, afgesneden randen van banden, verkleurde banden, ernstige slijtage, gecorrodeerde metalen delen of het ontbreken van een goede werking en markering. Waarschuwing! Indien het product wordt geëxporteerd moet de wederverkoper zorg dragen voor de vertaling van deze gebruiks-, onderhouds- en inspectievoorschriften in de taal van het land waar het product zal worden gebruikt. ONDERHOUD LET OP! De uitrusting moet in een droge, donkere en goed geventileerde ruimte worden bewaard, waar deze beschermd is tegen damp, scherpe randen, trillingen en UV-licht. De uitrusting moet omwille van een optimale werking en levensduur schoon blijven. Metalen onderdelen kunnen worden schoongeblazen met perslucht. Vermijd smeerolie! Licht verontreinigde uitrusting moet in lauw water met een zachte borstel worden gewassen. Hiervoor kan een milde vloeibare zeep worden gebruikt. Zeer verontreinigde uitrusting kan machinaal in een waszakje op 40° worden gewassen met een fosfaatvrij wasmiddel. Natte uitrusting moet worden opgehangen om deze te laten drogen. De uitrusting moet uit zichzelf drogen en mag niet worden blootgesteld aan open vuur of een andere warmtebron. LOGBOEK Elke component in een valbeveiligingssysteem (EN-363:2008) moet in een logboek worden geregistreerd. Het logboek dient minimaal één keer in de twaalf maanden te worden ingevuld door een ”competent persoon” (zie uitrustingslogboek op de laatste pagina). REPARATIE Alleen de fabrikant mag de producten repareren. EG-typecontrole verricht door: SP - Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Box 857 SE-501 15 BORÅS Zweden www.sp.se Notified Body no. 0402

nl--2210_2226_2227_nl  
nl--2210_2226_2227_nl  

http://www.safetyshop.be/producten/1618/documenten/nl--2210_2226_2227_nl.pdf