Page 1

WEBSITE : http://www.sioen.com

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING De fabrikant : SIOEN N.V. FABRIEKSTRAAT 23 8850 ARDOOIE BELGIUM verklaart dat het hieronder beschreven nieuwe beschermingsmiddel:

ARTIKEL:

Jas 1SJ9

PES /CO

CSJ 0 9WE1/HV32

in overeenstemming is met de bepalingen van Richtlijn 89/686/EEG en, in voorkomend geval, met de nationale norm waarin geharmoniseerde norm nummer: EN 381-11 :2002 classe 0 , EN471 :2003+A1 :2007 classe 3-2 , EN340 :200 is omgezet (voor persoonlijke beschermingsmiddelen bedoeld in artikel 8, lid 3) / identiek is aan het beschermingsmiddel waarop de verklaring van EG- typeonderzoek nummer : 2942 issue 1 betrekking heeft , welke is afgegeven door: SATRA ROCKINGHAM ROAD, KETTERING, NORTHAMPTONSHIRE, NN16 9JH UK

aan de procedure van artikel 11 , punt A/punt B van richtlijn 89/686 /EEG is onderworpen onder toezicht van de aangewezen instantie:

Nihil

Gedaan te Ardooie, 5/03/2013 Ondertekenend J.N. SIOEN

Huidig document en bijlage(n) is strikt eigendom van Sioen NV. Zij kan enkel aangewend worden door de bestemmeling in de vorm zoals ze hem is toegestuurd. Elke wijziging aan dit document en haar bijlagen zal ondermeer worden beschouwd als schriftvervalsing, die de bestemmeling blootstelt aan strafrechtelijke vervolging. SIOEN N.V – FABRIEKSTRAAT 23 – 8850 ARDOOIE – BELGIUM TEL. +32 (0)51 740 800 – FAX +32 (0)51 740 963 CUSTOMER@SIOEN.BE – WWW.SIOEN.COM – BTW BE 0478.652.141 – RPR BRUGGE

nl--1sj9%20verklaring%20van%20overeenstemming%20ned  

http://www.safetyshop.be/producten/1502/documenten/nl--1sj9%20verklaring%20van%20overeenstemming%20ned.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you