Page 1

KOREYA ELEKTRON HÖKUMƏTİNİN TƏQDİMATI NRF: Milli Elmi Tədqiqatlar Fondu (National Research Foundation)


1. Koreya Elektron Hökumətinin İnkişafı 2. Elektron Hökumətin ən Yaxşı İcraçısı

Əsas Məzmun

3. Uğurların Əsil Səbəbləri 4. Beynalxalq Əməkdaşlıq 5. Smart Hökumət: Gələcəyin Elektron Hökuməti

NRF, Korea

2


1

NRF, Korea

Koreya Elektron Hökumətinin İnkişafı

3


Koreya e-Hökumətinin tarixi

§ §

§ §

§

NEİS: Milli Təhsil İnformasiya Sistemi

NRF, Korea

§ §

4


Koreyanın e-Hökumətinin indiki vəziyyəti

§

§ §

§

§ §

§ §

NRF, Korea

§

§

5


E-Hökumət üçün İT rəhbərliyi

§

§ §

§

Rolları §

NRF, Korea

§

6


2

NRF, Korea

Elektron Hökumətin ən Yaxşı İcraçısı

7


Ən yaxşı Təcrübə və Dünyanın Tanıması (1) §

§

§

§

§

§

§

§ §

BMT: Birləşmiş Millətlər təşkilatı OECD: İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı UN/CEFACT: BMT-inin Ticarətin asanlaşdırması və Elektron Biznesi üzrə komitəsi WCİT: Beynəlxalq Telerabitə konfransı

§ §

§

§

§

NRF, Korea

§

§

§

8


Ən yaxşı icraçı və dünyanın tanıması (2) § §

§ § § §

§

§

§

§

§

§

§

NRF, Korea

§

§

§

9


Faydalar §

§

§

§

§

BPS: hər səhmə düşən gəlir

NRF, Korea

§

İnsanlar bir pəncərə vasitəsilə qərar qəbuletmə prosedurlarında asanlıqla iştirak edə bilərlər (e-People) 10


3

NRF, Korea

Uğurun Əsil Səbəbləri

11


Uğurun səbəbləri: Başlanğıc mərhələ § § § §

§ §

-

§ §

NRF, Korea

12


Üğurun səbəbləri: Geniş tranzaksiyalar mərhələsi

§

§

§ §

NRF, Korea

13


Uğurun səbəbləri: Tranzaksiyalar - Qoşulma mərhələsi §

§

§

§

§

§

NRF, Korea

14


4

NRF, Korea

Beynalxalq Əməkdaşlıq

15


E-Hökumət sahəsində Koreya bilik və təcrübəsinin paylaşılması (1) § §

§

§

§

§

§

§ §

§

§

§

§

§

§ §

NRF, Korea

16


E-Hökumət sahəsində Koreya bilik və təcrübəsinin paylaşılması (2)

§ § §

ADB: Asiya İnkişaf Bankı AFDB: Afrika İnkişaf Bankı İBD: Beynəlxalq Ticarət Ərazisi UNCTAD: BMT-inin ticarət və İnkişaf üzrə Konfransı UNDESA: BMT-inin İqtisadi və Sosial Məsələlər üzrə Departmenti

NRF, Korea

17


Beynəlxalq cəmiyyətə töhfələr (1) § §

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

§

NRF, Korea

18


Beynəlxalq cəmiyyətə töhfələr (2) § §

1998-ci ildən

NRF, Korea

iştirak edib.

19


Beynəlxalq cəmiyyətə töhfələr (3) §

§

NRF, Korea

20


Qlobal əməkdaşlıq şəbəkəsinin yaradılması § §

§

İnkişaf etmiş və İnkişaf etməkdə olan Ölkələr arasında rəqəmsal fərqi azaltmaq

§

Təlim səfərləri, sərgi və yüksək səviyyəli dairəvi masa görüşləri vasitəsilə ən müasir e-Hökumət həlləri və siyasətlərinin paylaşılmasında qlobal şəbəkə yaratmaq

MKE: Bilik İqtisadiyyatı Nazirliyi

NRF, Korea

21


5

NRF, Korea

Smart Hökümət : Gələcəyin e-Höküməti

22


Smart Hökümətə doğru (1)

NRF, Korea

23


Smart Hökümətə doğru (2) §

§

§ §

§

§

§ §

NRF, Korea

24


Möhkəm əlaqəli Smart cəmiyyət

Smart

NRF, Korea

25


Təhlükəsiz və mehriban cəmiyyət yaratmaq

NRF, Korea

26


İş və həyat balansına nail olmaqla Smart işi irəlilətmək

NRF, Korea

27


Dünyanın ən yaxşı mobil Hökümətinə nail olmaq

NRF, Korea

28


Bu təqdimat NRF-in yardımilə yaradılmışdır və 본 발표 자료는 NRF 지원으로 제작되었고

içindəki məzmun hüququ NİA və NRF-ə məxsusdur. 모든 내용에 대한 권리는 NIA와 NRF에 있습니다.

Layihənin məsul şəxsi : Tae Woon Kang 1) 프로젝트 책임자 : 강 태 운

Tərcümə edən : Young Hyo Jo 2) (briqadir) 번역 : 조 영 효 (리더)

İlahə Haqverdiyeva Gülər Vəliyeva 3)

3)

Dəyərləndirən məsləhətçi şəxs : Yadigar İmamverdiyev 4) 조언 및 검토 :

NRF, Korea

1) Professor / Consultant: AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu / Koreya Milli Elmi Tədqiqatlar Fondu (NRF) 2) Professor: Baku Dövlət Universiteti, Koreya dili və ədəbiyyatı fakültəsi 3) Tələbə: Baku Dövlət Universiteti, Koreya dili və ədəbiyyatı fakültəsi 4) Professor / Şöbə müdiri: AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

29

Koreya Elektron Hökumətİnİn Təqdİmati  

1. Koreya Elektron Hökumətinin İnkişafı 2. Elektron Hökumətin ən Yaxşı İcraçısı 3. Uğurların Əsil Səbəbləri 4. Beynalxalq Əməkdaşlıq 5. Sma...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you