Page 1

ELEKTRON HÖKUMƏT FRAMEWORK NRF: Milli Elmi Tədqiqatlar Fondu (National Research Foundation)


1. Giriş

• tərif • açıqlıq • innovasiya

Əsas Məzmun

3. Faydalılıq

• arxitektura • məhsuldarlıq • standartlar • yoxlama

NRF, Korea

2. Tərkib

• ətraf mühit • modullar • mobil variant

4. Tətbiq • layihələr • qlobal mənbələr • nailiyyətlər • Qarşılıqlı uzlaşma qabiliyyəti

2


Milli İnformasiya Cəmiyyət Agentliyi § Milli informasiya texnologiyaları siyasəti və e-Hökumət (elektron Hökumət) layihələrində peşəkarlığı təmin etmək üçün 1987-ci ildə yaradılan agentlik § Əsas rol • • • • •

Milli telekomunikasiya və şəbəkə planlaşdırılması E-Hökumət layihələri və m-Hökumət xidmətləri Layihə informasiya sistemlərinin auditi Informasiya mədəniyyəti & e-Qabiliyyət təhsili Hökumətin təşkilat arxitekturası və platforması

§ Hökumət milli informasiya texnologiya xidmətlərinin inkişafı üçün maliyyə ayırmışdır • 260 milyon dollarlıq illik büdcə (2010), 357 tədqiqatçı (2011)

NIA (National Information Society Agency): www.nia.or.kr NRF, Korea

3


SW Framework e-Hökumət üçün çox önəmlidir SW (SoftWare) platforması proqram təminatı kitabxanasının xüsusi halıdır, onlar yaxşı təyin olunmuş APİ ilə örtülmüş təkrar istifadəyə yararlı kod abstraksiyalarıdır. [Wikipedia]

SW framework ilə yaradılma məhsuldarlığını 20-30% təkmiləşdirmək və e-Hökumət xidmətinin keyfiyyətini artırmaq olar SW framework ilə İS-in yaradılma

SW framework olmadan İS-in yaradılma Biznes tələbləri?

SW Framework Ümumi biznes xidməti Ümumi texniki xidmət API: Tətbiq Proqram İnterfeysi İS: İnformasiya Xidməti

NRF, Korea

Arxitektura siyasəti 4


Aktual problemlər və məsələlər SW platforması e-Hökumət üçün əsas alətə çevrilib † Koreyada 2004-cu ildən 2007-ci ilə kimi e-Hökumət sisteminin 71%-i

29%

71%

Samsung(SYSTEMiER), LG(LAF/J), SK(Jgarnet), HP(Instant/On enterprise), IBM(Application Framework), MS(.NET)

Frameworkistifadə unused Framework olunmamışdır Frameworkistifadə used olunmuşdur Framework

E-Hökümət sistemində bəzi maneələr müəyyən edilmişdir NRF, Korea

5


E-Hökumət tətbiqi proqram yaradılmasının yenidən formalaşdırıması İstehsalçı platformaları ilə yaradılma Müştəri

RFP

Istehsalçı A

RFP: Təklif üçün sorğu

NRF, Korea

Istehsalçı B

Standart platforma ilə yaradılma

Aparat proqram, arxitektura və tətbiqi proqram yaradılmağı üçün təklif

Istehsalçı C

Istehsalçı D

Tətbiq 1

Tətbiq 2

Tətbiq 1

Platforma 1

Platforma 2

Platforma 3

Müştəri

Tətbiq programun yaradılması üçün təklif

RFP

Istehsalçı A

Istehsalçı B

Tətbiq 1

Istehsalçı C

Tətbiq 2

Istehsalçı D

Tətbiq 1

Standart Platforma 6


1

eGovFrame Giriş

• tərif • açıqlıq • innovasiya

NRF, Korea

7


eGovFrame nədir? eGovFrame E-Hökumətin standart Platforma e-Hökumət sisteminin yaradılması və idarə edilməsi üçündür

NRF, Korea

8


eGovFrame-in məqsədi E-Hökumət xidmətlərinin keyfiyyətini və İKT investisiyalarının effektivliyini yaxşılaşdırmaq

Baxışlar

Obyektlər

Ümumi funksionallıqları yenidən istifadə etmək

Qarşılıqlı uzlaşmanı yaxşılaşdırmaq

Standartlaşdırma

İstiqamət KOM : Kiçik və Orta Müəssisələr

NRF, Korea

• E-Hökumət üçün SW platforma standartını yaratmaq • Stabil texniki infrastrukturu təmin etmək

Müasir İKT meylləri

İstehsalçı asılılığını aradan qaldırmaq

Açıqlıq • eGovFrame-in neytrallığına zəmanət vermək • Aktivləri ictimaiyyətə açmaq və onları iştiraka həvəsləndirmək

KOM-ın rəqabətə dözümlülüyünü artırmaq

Cəmiyyət • Təlimlə SW alətlərini və texnologiyalarını paylaşmaq • eGovFrame-dən istifadəni inkişaf etdirmək 9


eGovFrame-in açıq kodları Funksiya dizaynı

Məntiqi test

open sourcing: kodlaması

NRF, Korea

Fiziki test

ü 2004 – 2007-ci illərdə 3 böyük şirkətin platformalarını və e-Hökumətin Layihələrini analiz etmə ü 54 funksiya və 219 ümumi komponent

§ Açıq kodları seçim siyasətini müəyyən etmə ü Açıq kodları qiymətləndirmə prosesi ü Paylaşma və istifadə etmədə məhdudiyyətsiz lisenziya

§ Açıq kodlar namizədini qiymətləndirmə (175) ü Funksional/qeyri-funksional tələblər ü İnteqrasiya və interfeyslər üçün məhdudiyyətlər

Yekun Nəticə Ən yaxşı açıq kodlarlərin seçimi

Siyasətin təşkili

§ Əsas funksiyaları və arxitekturanı müəyyən etmə

Seçilmiş 40 açıq kodlar [Əsas Open Source-lər] • Biz. transaction : Spring & 22 • Data : ibatis, Hibernate &1 • Development tool : Eclipse & 3 • Test tool : Junit & 5 • Distribution tool : Maven & 1 • Configuration Management tool : Subversion & 1

§ Açıq kodlarlərin namizədini fiziki yoxlama (85) ü Əsas funksiyalar ü Qeyri-funksional tələblər (SW keyifiyyəti) 10


eGovFrame-in təkmilləşdirilməsi üçün açıq diskussiyalar Müxtəlif tərəfdaşlar tərəfindən çoxlu mülahizələr və suallar

Böyük şirkətlər KOMlar

İctimai təşkilatlar

Hökümət Tərtibatçılar

NRF, Korea

11


eGovFrame-in açıq innovasiyaları † † † †

Açıq Açıq Açıq Açıq

kodlar proses nəticələr ekosistem

IPR: İntellektual Mülkiyyət Hüququ

NRF, Korea

12


2

eGovFrame Tərkib

• ətraf mühit • modullar • mobil variantı

NRF, Korea

13


eGovFrame (e-Hökumət Standart Framework) Dörd mühit † yaradılma † yerinə yetirmə † Istismar † Idarəetmə

NRF, Korea

Yaradılma mühiti

İcra mühiti

SW Tərtibatçılar

SW Tətbiqləri

İstismar mühiti

İdarəetmə mühiti

Tətbiqi proqram Operatorları

Platforma menecerləri

Mühit

İzahlar

Yaradılması mühiti

eGovFrame həyata keçirmə mühitinə əsaslanan tətbiqlərin səmərəli yaradılması üçün yerinə yetirmə (kodlama, debugging), sınaq, quraşdırma, konfiqurasiya idarəetmə alətləri ilə təmin edir

İcra mühiti

SW tətbiqlərini yerinə yetirmək üçün ümumi icra modulları təmin edir

İstismar mühiti

eGovFrame-ə əsaslanan SW tətbiq proqramlarının monitorinqi və istismarı üçün əməliyyat alətləri təmin edir

İdarəetmə mühiti

eGovFrame-in səmərəli təkmilləşdirilməsi və inkişafı üçün nəzarət alətlərini təmin edir 14


Nümunə: eGovFrame-in yaradılma ətraf mühiti

Icra alətlər paneli

Yoxlama & hesabat vermə alətlər paneli

Bölüşdürmə alətlər paneli

Redaktə, sazlama, yaradılma prosedurları, şablonlar • • • •

Redaktə, modelləşdirmə, kopilyasiya üçün mühit Tətbiq proqramın yaradılması üçün bələdçi Medellə idarə edilən şablonlar əsasında kodun avtomatik yaradılması İlkin kodun tamlığı üçün kod yoxlanışı

Yoxlama, hesabat və əhatə analizi üçün mühit • Junit-ə əsaslanan Support Unit Test • Yoxlama nəticəsinin HTML/XML/EXCEL formatında məruzə edilməsi • Yoxlama halının kod sahəsi və əhatə dəyərlərinin təminatı

Build / Build avtomatlaşdırma funksiyası • Maven əsasında Build • Nexus Repository-dan istifadə etməklə Kitabxana idarəçiliyi • Hudson-dan istifadə edən Build avtomatlaşdırılması və Build nəticəsi haqqında rəy bildirməsi

Sürət/dəyişməyə nəzarət funksiyası Konfiqurasiya aləti

NRF, Korea

• Subversion əsasının və istehsal olunan məhsula nəzarəti • Nəzarəti haqqında əsas detallar və bildiriş funksiyasına kömək

15


eGovFrame-in ümumi komponentləri Kateqoriyalar Tekniki ümumi komponentlər (129 komponent)

Yenidən istifadəyə yararlı proqram modullarının 219 ümumi komponenti

Təhlükəsizlik

8 xidmət, Real adın təsdiqi və hüquqlara nəzarət daxil olmaqla

Istifadəçi təsdiqi

3 xidmət, Ümumi Login və Sertifikatlə Login daxil olmaqla

Istifadəçi dəstəyi

56 xidmət, istifadəçi İdarəçiliyi, məsləhət İdarəçiliyi, müşahidə İdarəçiliyi, FAQ və Q&A daxil olmaqla

Əməkdaşlıq

28 xidmət, Heyət, Klub İdarəçiliyi və Cəmiyyət İdarəçiliyi daxil olmaqla

Sistem idarəsi

25 xidmət, Ümumi kod nəzarəti,menyu nəzarəti və qeydiyyat nəzarəti daxil olmaqla

Sistem/Xidmət interfeysi

4 xidmət, İnterfeys Statistikası,İnterfeys Təşkilinin İdarəçiliyi daxil olmaqla

Statistika / Həsabat

5 xidmət, məqalə və əlaqə statistikası daxil olmaqla

Utilizasiya ümumi komponentləri (90 komponent) NRF, Korea

Komponentlər

90 xidmət, Təqvim və Format Dəyişimi daxil olmaqla

16


Mobil eGovFrame variantı Mobil eGovFrame mobil veb xidməti təmin etmək üçün User eXperience(UX)in funksionallığının və mobil komponentlərin əlavə edildiyi eGovFrame-ə əsaslanır

NRF, Korea

Mobil eGovFrame

Hazırkı eGovFrame

Mobil veb-in icra mühiti

Mobil User eXperience(UX) Ümumi mobil komponentlər

Mobil Veb-in yaradılma mühiti

Növbəti variant eGovFrame

Mobil Veb-in ümumi Komponentləri

17


Mobil eGovFrame -in nßmunəsi

NRF, Korea

Button icons Inline buttons Navbars

Header bars

icon

Header bars Grouped buttons

Basic list Footer bars

Form element gallery

Footer bars

Icons list Button icons

Footer bars

Popup event

bar

18


3

eGovFrame-in Faydaları

• arxitektura • məhsuldarlıq • standartlar • yoxlama

NRF, Korea

19


Təsdiq edilmiş arxitektura

Dünya miqyasında JAVA yaradıcılarının 50 %-i və FORTUNE 500 şirkətlərinin 80%-i Spring platforması istifadəçisidir

AnyFrame

Analiz Funksionallıq

LAF/J

Arxitektura

eGovFrame Səmərəlilik

NEXCORE

Tələbləri təyin etmə

Open source namizədinin yaradılması

Daha çox funksiya yaradılması

Qiymətləndirmə üçün open source SW seçimi

Təsdiq prosesi (İSO 14598 ilə birləşmiş PECA metodologiyasından istifadə edərək) Kriteria müəyyən etmə

iş qiymətləndirilməsi (1-ci və 2-ci)

Analiz, qiymətləndirmə nəticələri

•Ilk qiymətləndirmə:qiymətləndirmə lisenziyası,arxitektura məhdudiyyəti,mühit •Ikinci qiymətləndirmə:7 kriteri qiymətləndirilməsi,funksionallıq,etibarlılıq və s.

NRF, Korea

20


Yaradılma məhsuldarlığı Proqram təminatı yaradıcıları öz fikirlərini yalnız biznes məntiqində cəmləşdirirlər, bütün texniki problemlər isə SW platforması tərəfindən həll edilir

(SW platforması olmadan IS) Xidmət tətbiqi

Yaradılma sahəsi (100% yaradıcılar tərəfindən edilir)

Middleware Əməliyyat sistemi Aparat təminatı NRF, Korea

(SW platforması ilə IS) Xidmət tətbiqi Yaradılma sahəsi (təxminən 70-80%)

SW platforması istifadı edir (təxminən 20-30%)

Middleware Əməliyyat sistemi Aparat təminatı 21


Standartlaşdırılma İlkin kodunun oxunaqlığını yaxşılaşdırmaq

Sintaktik səhvlərin qarşısının alınması

Müntəzəm yaradılma standartlarının təminatı Avtomatik ilkin kod şablonlarının yaradılması

NRF, Korea

Yaradılma məhsulları üçün standartlaşdırılmış formalar

22


Yoxlama / Debugging

Inspection Reporting Create Test Case

Report the Results

v Yoxlamanın vacibliyi • Səhvlərin tapılması və düzəldilməsi ən bahalı proqram təminatı fəaliyyətidir • Proqram təminatına nisbətən yoxlama hallarında daha çox səhv var • Yoxlamanın bir çox formaları səhvlərin tapılmasında 30% daha az effektivdir - Capers Jones 'Estimating Software Costs' -

NRF, Korea

23


4

eGovFrame-in Tətbiqi

• layihələr • qlobal mənbələr • nailiyyətlər • Qarşılıqlı uzlaşma qabiliyyəti

NRF, Korea

24


eGovFrame ilə e-Hökümət sistemi Bölmə

eGovframe ilə layihələr

Təşkilat

Dövlət mülki xidmətlər portal sistemi

Dövlət İdarəçiliyi və Təhlükəsizlik Nazirliyi

Birləşmiş təstiqləmə sistemi

Dövlət İdarəçiliyi və Təhlükəsizlik Nazirliyi

Seul Metropoliteni dəmiryol tranziti idarəetmə sistemi

Seul Metropoliteni Sürətli Tranzit Korporasiyası

Sürücülük vəsiqələrinin analizi sistemi

Koreya Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Orqanı

Dövlət İdarəçiliyi

Nəqliyyat

Şəhər idarəetməsi

Nəqliyyat təhlükəsizliyi avadanlıqlarının idarəetmə sistemi Smart biznes mərkəzinin yaradılması

Buçon şəhəri

İnformasiya idarəçilik sistemi universiteti

Çunqnam Dövlət Universiteti

İnformasiya idarəçilik sistemi universiteti

Koreya Dövlət Açıq Universiteti

Seul şəhəri

Təhsil

NRF, Korea

25


eGovframe-in qlobal mənbələri

eGovFrame

NRF, Korea

26


Nəticə və nailiyyətlər İT SMEs-in İKT rəqabətə dözümlülüyü

KOM-lar onların arasından 64 % qazanmışdır

NRF, Korea

Beynəlxalq tanınma

Standart platforması yayılması

27


Əvvəl və hazırkı vaxt arasında fərqlər nədir ? Əvvəl Hər informasiyalaşdırılmasında eyni funksiyaların təkrar yaradılması

219 ümumi komponentin yenidən istifadəsilə təkrar yaradılmasının azalması

Qara qutu kimi alınmış platforma sayəsində istehsalşıdan asılılıq

Açıq kodlu platformadan istifadə etməklə istehsalçı asılılığından qurtuluş

Platformaya sahib ola bilməyən KOMların rəqabət mümkünsüzlüyü

Standart platformanın paylaşımı ilə KOMların rəqabət gücünün yaradılma etdirilməsi Sübut olunmuş yaradılma standartının köməyi ilə sistemin istismarının rahatlaşdırılması Standırılmış platformaya əsaslanan sistemlər arasındakı qarşılıqlı uzlaşma qabiliyyətinin artırılması

Yaradılma standartınn olmaması səbəbindən sistemə xidmətin çətinliyi Platformaların müxtəlifliyi səbəbindən sistemlərin əlaqələndirilməsin daha çox zaman və əmək sərfi NRF, Korea

Hazırda

28


OEİ-nin hansı faydaları var ?

Açıq innovasiya

NRF, Korea

Açıq e-Hökümət

29


Bu təqdimat NRF-in yardımilə yaradılmışdır və 본 발표 자료는 NRF 지원으로 제작되었고

içindəki məzmun hüququ NİA və NRF-ə məxsusdur. 모든 내용에 대한 권리는 NIA와 NRF에 있습니다.

Layihənin məsul şəxsi : Tae Woon Kang 1) 프로젝트 책임자 : 강 태 운

Tərcümə edən : Young Hyo Jo 2) (briqadir) 번역 : 조 영 효 (리더)

İlahə Haqverdiyeva Gülər Vəliyeva 3)

3)

Dəyərləndirən məsləhətçi şəxs : Yadigar İmamverdiyev 4) 조언 및 검토 :

NRF, Korea

1) Professor / Consultant: AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu / Koreya Milli Elmi Tədqiqatlar Fondu (NRF) 2) Professor: Baku Dövlət Universiteti, Koreya dili və ədəbiyyatı fakültəsi 3) Tələbə: Baku Dövlət Universiteti, Koreya dili və ədəbiyyatı fakültəsi 4) Professor / Şöbə müdiri: AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

30

Elektron Hökumət Framework  

1. Giriş: tərif, açıqlıq, innovasiya 2. Tərkib: ətraf mühit, modullar, mobil variant 3. Faydalılıq, arxitektura, məhsuldarlıq, standartlar,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you