Page 1


ประวัติ ส่วนตัว

ชื่อ จิรายุ สุทธเสถียร NAME JIRAYU SUTTASATAIN ชื่อเล่น เตเต้ , เต้ อายุ 19 ปี งานอดิเรก วาดภาพ ถ่ายภาพ ดูหนัง ฟังเพลง ออกกาลังกาย


ภาพถ่าย

ถ่ายที่ สวนหลวง ร.9


ภาพถ่ายแถวบ้าน


ถ่ายที่ หอศิลป์แห่งชาติ กรุงเทพ

Am 56123311029  
Advertisement