Page 1

‫הוראות הפעלה (מקוצר) לטלפון ‪ SIP‬מסוג ‪T328‬‬

‫כאשר הטלפון במצב פנוי מופיעות ארבע תכונות על הצג‬ ‫התצוגה משתנה בהתאם לפעילות המתבצעת בטלפון‬

‫‪5001‬‬

‫‪02/10/2009 08:45:33‬‬

‫‪5001‬‬ ‫תפריט‬

‫‪DND‬‬

‫ספר טל‬

‫היסטוריה‬

‫תפריט\‪( Menu‬כניסה למסך ההגדרות)‬ ‫תפריט זה מאפשר כניסה להגדרות שונות בחשבון המנוי‬ ‫ניתן להגדיר את הלחיצים לחיוג מהיר מתפריט זה‪.‬‬ ‫‪( :DND‬לא להפריע‪/‬נל"ל)‬ ‫ניתן לחסום את הטלפון לקבלת שיחות (פנימי וחיצוני)‬ ‫לחיצה על "‪ "DND‬תפעיל את החסימה‪( .‬יופיע סמל של‬ ‫לחיצה נוספת על "‪ "DND‬תבטל את החסימה‪.‬‬

‫ליד מספר החשבון (השיחות ירשמו)‬

‫ספר טלפונים\‪:Dir‬‬ ‫תפריט המאפשר כניסה לספר טלפונים פרטי של מכשיר הטלפון‪.‬‬ ‫ניתן להוסיף רשומה חדשה ‪,‬למחוק רשומה או לחייג לרשומה קיימת‪.‬‬ ‫היסטוריה\‪ History‬תצוגת רישום שיחות ‪( -‬נכנסות ויוצאות)‬ ‫בלחיצה על "היסטוריה"‪ ,‬יופיעו כל מספרי הטלפון (נכנס\יוצא) עד ‪ 111‬מספרים‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫ניתן לדפדף בהם באמצעות מקשי הדפדוף‬ ‫בצד שמאל‪ ,‬שיחות שלא נענו יופיעו עם סימן‬ ‫(שיחות שנענו יופיעו עם סימן‬ ‫ניתן לחייג למספר המוצג בלחיצה על "חייג" או למחוק בלחיצה על "מחק"‪.‬‬

‫בצד שמאל)‪.‬‬

‫רח' היצירה ‪ 32‬ת‪.‬ד‪ ,2963 .‬פתח תקווה ‪ .96213‬טל'‪ .03-9262964 :‬פקס‪03-9262964 :‬‬ ‫‪Web: www.tbsi.co.il‬‬


‫חיוג חוזר‪ :‬לחיצה על לחיץ ‪ RD‬פעמיים יחייג את המספר האחרון‪.‬‬ ‫תכנות הלחיצים (בלחיץ ניתן לתכנת יעד אחד בלבד‪ ,‬מספר טלפון פנימי\חיצוני\תכונה)‬ ‫‪ .1‬לחיצה על לחיץ "תפריט" על גבי הצג‪ .4 .‬בחירת פעולת הלחיץ ל "חיוג מהיר" בסעיף סוג‪.‬‬ ‫‪ .2‬חיוג ‪ 323‬בכדי להגיע לתכנות הלחיצים‪ .5 .‬בסעיף "שלוחה" יש להזין את המס' המבוקש *‬ ‫‪ .6‬לסיום יש ללחוץ על לחיץ "שמור" על גבי הצג‪.‬‬ ‫‪ .3‬בחירת הלחיץ הרצוי לתכנות (‪)1-11‬‬ ‫באמצעות הדפדפן ולחיצה על ‪OK‬‬ ‫*הערה‪ :‬בתכנות מספר טלפון חיצוני‪ ,‬יש לחייג לפני המספר קוד גישה לקו חוץ (בדרך כלל "‪.)"6‬‬ ‫שינוי תוכן לחיץ‪ :‬תכנות הלחיץ עם המספר החדש יחליף את המספר הקיים‪.‬‬ ‫העברת שיחה‪ :‬לחיצה על לחיץ ‪ ,TRAN‬חיוג מספר השלוחה הרצויה ‪ #‬וניתוק‪.‬‬ ‫ניתן להתחרט ע"י לחיצה על לחצן בטל ו חדש על מנת לחזור לגורם אותו ניסינו להעביר)‪.‬‬ ‫ועידה (‪ 3‬משתתפים בלבד)‪:‬‬ ‫תוך כדי שיחה מתנהלת ניתן לצרף גורם נוסף‪.‬‬ ‫לחיצה על ועידה\‪ CONF‬חיוג למשתתף הנוסף‪.‬‬ ‫לאחר מענה המשתתף הנוסף יש ללחוץ שוב על ועידה\‪ CONF‬על מנת לקשר את כל המשתתפים‪.‬‬ ‫ליציאה מהוועידה יש לנתק‪.‬‬ ‫החזק שיחה‪ :‬הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה (אם קיימת במרכזיה)‬ ‫במהלך שיחה לחיצה על ענה\‪ Answer‬תכניס את השיחה הראשונה להמתנה‪.‬‬ ‫השיחה הממתינה תענה מיידית‪.‬‬ ‫ניתן לעבור בין השיחות הממתינות בלחיצה על עבור\‪. Swap‬‬ ‫ניתן להעביר את השיחה לגורם אחר לפי הצורך‪.‬‬ ‫ניתן לקשר את המתקשרים וליצור שיחת וועידה‪.‬‬ ‫ניתן לנתק ולחזור לשיחה המקורית בלחיצה על לחיץ חזור\‪. Resume‬‬ ‫הערה‪ :‬אין מגבלה לכמות השיחות הממתינות בהחזק‪.‬‬ ‫השתקת מיקרופון במהלך שיחה‬ ‫במהלך שיחה לחיצה על ‪ ,MUTE‬המשך האזנה מבלי להישמע‬ ‫(על הצג יופיע סמל של מיקרופון וכיתוב "השתק")‪.‬‬ ‫לחיצה נוספת על ‪ ,MUTE‬תחזיר אותנו לשיחה דו כיוונית‪.‬‬ ‫דיבורית‪:‬‬

‫מענה לשיחה ללא הרמת שפופרת‪ ,‬ומעבר לשיחה ברמקול עם שפופרת מורמת‪.‬‬

‫לקט שיחות בקבוצה‪/‬חטיפת שיחה (מותנה בהגדרת הקבוצה ע"י טכנאי תדיראן)‬ ‫חיוג קוד ‪ 76#‬והשיחה תענה בשלוחתך‪.‬‬ ‫לקט שיחות ישיר (חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה)‬ ‫חיוג קוד ‪, 77‬חיוג מספר השלוחה המצלצלת ו ‪ #‬השיחה תענה בשלוחתך‪.‬‬ ‫(נודניק למספרי טלפון)‬ ‫בחיוג למספר טלפון פנימי או חיצוני‪ ,‬אם המספר תפוס תופיע על הצג שאלה "חיוג חוזר אוטומטי?"‪,‬‬ ‫לחיצה על "אשר" (המופיע בצג) תפעיל נודניק‪ ,‬לחיצה על "בטל" תבטל את החיוג למספר התפוס ‪.‬‬ ‫הנודניק יחייג את המספר המבוקש אוטומטית עד ‪ 11‬פעמים כל ‪ 11‬שניות‪.‬‬ ‫המספר המחויג יופיע על הצג כולל מונה זמן‪.‬‬ ‫הערה‪ :‬יתכן שינוי במספרי הקודים במרכזיה (בהתאם לצרכי ארגונך)‪.‬‬ ‫דוגמא‪ :‬הספרה הראשונה מוחלפת ובמקום ‪ 2‬נחייג ‪ .3‬קוד גישה ללקט שיחות יהיה ‪ 39#‬ולא ‪.29#‬‬

‫תא קולי (מותנה ברכישה מתדיראן)‬ ‫הוראות הפעלה לתיבה קולית יועברו בנפרד ע"י נציג תדיראן‪/‬אחראי תקשורת בארגונך‪.‬‬ ‫רח' היצירה ‪ 32‬ת‪.‬ד‪ ,2963 .‬פתח תקווה ‪ .96213‬טל'‪ .03-9262964 :‬פקס‪03-9262964 :‬‬ ‫‪Web: www.tbsi.co.il‬‬

t328 sip הוראות מקוצרות  

t328 sip הוראות מקוצרות