Page 1

‫הוראות הפעלה לטלפון מסוג ‪KT4126M‬‬ ‫לרשותכם חוברת מלאה לתפעול הטלפון באתר הבית‬ ‫‪www.tbsi.co.il‬‬

‫חיוג חוזר‪ :‬לחיצה על * (יחייג המספר החיצוני האחרון) ‪ Redial‬יחייג המספר האחרון‬ ‫דיבורית‪ :‬מענה לשיחה ללא הרמת שפופרת‪ ,‬ומעבר לשיחה ברמקול כאשר השפופרת מורמת‪.‬‬ ‫העברת שיחה‪ :‬לחיצה על לחיץ "‪ "Flash‬חיוג מספר השלוחה הרצויה וניתוק‪.‬‬ ‫ניתן להתחרט ע"י לחיצה שוב על "‪ "Flash‬לפני ניתוק‪/‬מענה‪.‬‬ ‫ועידה (‪ 3‬משתתפים בלבד)‬ ‫במהלך שיחה ניתן לצרף משתתף נוסף‪ ,‬לחיצה על לחיץ "‪ "Flash‬חיוג‬ ‫לגורם הנוסף (פנים או חוץ) לאחר המענה לחיצה נוספת על לחיץ "‪."Flash‬‬ ‫* ניתן להוריד את המשתתף האחרון ע"י לחיצה נוספת על "‪"Flash‬‬ ‫החזק שיחה (‪ )Hold‬הכנסת שיחות להמתנה מלווה במוסיקה‬ ‫במהלך שיחה לחיצה על "‪ "Hold‬תכניס את השיחה להמתנה‪.‬‬ ‫במצב פנוי לחיצה על "‪ "Hold‬תשחרר את השיחה מהמתנה‪.‬‬ ‫לקט שיחות בקבוצה‪/‬חטיפת שיחה מותנה בהגדרת הקבוצה ע"י טכנאי תדיראן‪:‬‬ ‫חיוג קוד ‪ 76‬והשיחה תענה בשלוחתך‪.‬‬ ‫לקט שיחות ישיר (חטיפת שיחה מכל שלוחה רצויה)‪:‬‬ ‫חיוג קוד ‪, 77‬חיוג מספר השלוחה המצלצלת והשיחה תענה בשלוחתך‪.‬‬ ‫תכנות הלחיצים‪ :‬כל לחיץ יכול להכיל יעד אחד(שלוחה פנימית‪/‬טל' חיצוני)‬ ‫‪ .1‬לחיצה על ‪ .2 Store‬חיוג המספר הרצוי * ‪ .3‬לחיצה על הלחיץ המיועד לתכנות )‪(1-10‬‬ ‫*בתכנות מס' טל' חיצוני‪ ,‬יש לחייג לפני המס' קוד גישה לקו חוץ בד"כ "‪."9‬‬ ‫בטול תוכן לחיץ‪" :‬חדש מחליף ישן" – יש לחזור על צעדי התכנות מחדש‪.‬‬

‫היצירה ‪ 32‬ת‪.‬ד‪ ,2963 .‬פתח תקווה ‪ 96213‬ישראל‪ .‬טל'‪ .03-9262964 :‬פקס‪03-9262964 :‬‬

‫‪Web: www.tbsi.co.il‬‬


‫חניה ‪-‬נודניק פנימי על שלוחות בארגון‪:‬‬ ‫בחיוג לשלוחה פנימית‪ ,‬בהישמע צליל תפוס‪/‬אין תשובה בשלוחה ניתן להפעיל נודניק‪.‬‬ ‫בלחיצה על לחיץ ‪ Flash‬והספרה ‪( 2‬ישמע צליל אישור מקוטע)‬ ‫כשהשלוחה תתפנה ישמע צלצול בשלוחתך‪ ,‬יש לענות לשיחה כדי לבצע את ההתקשרות‪.‬‬ ‫בטול חניה‪ :‬חיוג ‪ 129‬ו‪ 11 -‬לביטול‪.‬‬ ‫סורק‪ -‬חיוג חוזר אוטומטי‪:‬‬ ‫בחיוג למספר טלפון‪ ,‬בהישמע צליל תפוס‪ ,‬יש לנתק‪.‬‬ ‫כשהשפופרת מונחת ללחוץ ‪.AUTO RD‬‬ ‫הסורק יחייג את המספר המבוקש אוטומטית כל מספר שניות (‪ 19‬פעמים)‪.‬‬ ‫מספר הטלפון יופיע על הצג‪.‬‬ ‫בטול הסורק ‪ -‬תוך כדי סריקת המספר ניתן להרים ולהוריד שפופרת (פעולת הסורק תתבטל)‬ ‫עקוב ‪ -‬הפניית השיחות לשלוחה אחרת‪( :‬כל השיחות יופנו לשלוחה לפי סוג ה"עקוב" שנבחר)‬ ‫עקוב בתפוס‪ :‬חיוג ‪ 141‬ומספר השלוחה שתקבל את השיחות‪.‬‬ ‫עקוב מיידי‪ :‬חיוג ‪ 141‬ומספר השלוחה שתקבל את השיחות‪.‬‬ ‫עקוב באין תשובה‪ :‬חיוג ‪ 142‬ומספר השלוחה שתקבל את השיחות‪.‬‬ ‫ביטול עקוב אחרי‪ :‬חיוג הקוד (סוג העקוב הרצוי) ו ‪ 11‬לביטול‬ ‫*תצוגת שיחות נכנסות‬ ‫כשהשפופרת מונחת‪ ,‬לחץ ‪ CLID‬עם חיצים למטה ולמעלה‪.‬‬ ‫חיוג חוזר למספר‪:‬‬ ‫דפדוף עם לחיצי ‪ CLID‬בחירת המספר הרצוי ולחיצה על ‪ BACK CALL‬או דיבורית‬ ‫מחיקת מספר שיחה נכנסת ‪:‬‬ ‫דפדוף עם לחיצי ‪ CLID‬בחירת המספר הרצוי ולחיצה על ‪. SET/DEL‬‬ ‫לחיצה על ‪ CLID‬למשך ‪ 2‬שניות למחיקת כל הרשומות‪.‬‬ ‫* מחייב הגדרות והרשאות במערכת‬ ‫כיוון עוצמת צלצול‪:‬‬ ‫כאשר השפופרת מונחת במקומה יש ללחוץ לחיצה ארוכה (כ‪ 9 -‬שניות) על לחיץ הווליום‬ ‫(ממוקם מתחת לחוגת ספרות)‪ .‬על הצג יופיע‪ RINGER VOL :‬ומספר הנע בין ‪. 1-8‬‬ ‫באמצעות לחיצי הווליום יש לבחור את העוצמה הרצויה (מ‪ 1 -‬עד ‪.)8‬‬ ‫לסיום‪ ,‬יש להרים ולהוריד את השפופרת‪.‬‬ ‫כיוון שעון‪:‬‬ ‫כאשר השפופרת מונחת במקומה יש ללחוץ לחיצה ארוכה (כ‪ 9 -‬שניות) על לחיץ ‪DEL/SET‬‬ ‫(ממוקם מעל לחוגת הספרות) המסך יהבהב‪ ,.‬יש ללחוץ פעמיים נוספות על לחיץ ‪DEL/SET‬‬ ‫ספרות השנה יהבהבו‪ ,‬לחיצה על לחיצי ‪( CLID‬ממוקם בצידו השמאלי של לחיץ ‪)DEL/SET‬‬ ‫לבחירת השנה‪ .‬לאישור ‪ -‬לחיצה על ‪.DEL/SET‬‬ ‫כנ"ל לגבי תכנות החודש‪ ,‬היום‪ ,‬והשעה‪.‬‬ ‫לסיום‪ ,‬יש להרים ולהוריד שפופרת‬ ‫הערה‪ :‬קודי התכונות במרכזיה משתנים בהתאם לצרכי הארגון‪.‬‬ ‫בד"כ הספרה הראשונה מוחלפת ובמקום ‪ 1‬נחייג ‪.3‬‬ ‫דוגמא‪ :‬קוד גישה לעקוב אחרי והקודים במרכזיה הוחלפו ל‪ ?3 -‬הקוד יהיה ‪ 391‬ולא ‪.191‬‬ ‫באותו אופן יוחלף כל קוד המתחיל בספרה ‪ 1‬ל‪( 2 -‬או לכל ספרה אחרת בהתאם לשינוי)‪.‬‬

‫תא קולי‪:‬‬ ‫הוראות הפעלה לתיבה קולית (מותנה ברכישה מתדיראן) יועברו בנפרד ע"י נציג‬ ‫תדיראן‪/‬אחראי תקשורת בארגונך‪.‬‬ ‫היצירה ‪ 32‬ת‪.‬ד‪ ,2963 .‬פתח תקווה ‪ 96213‬ישראל‪ .‬טל'‪ .03-9262964 :‬פקס‪03-9262964 :‬‬

‫‪Web: www.tbsi.co.il‬‬

KT4126M הוראות מקוצרות  

KT4126M הוראות הפעלה מקוצרות לטלפון

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you