Page 1

6 / 2 0 16

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

SPREMEMBA TERMINA SLOVESNOSTI OB ODKRITJU PLOŠČE NA OSNOVNI ŠOLI V RADENCIH

DOSOR-JEVA VETRNICA KARAOKE

OBVESTIL A

SPREHODITE SE Z NAMI ZA SPOMIN »Kam sem pospravila tiste nogavice?« Je vsaka pozabljivost že demenca? Z namenom večje ozaveščenosti o simptomih in okoliščinah Alzheimerjeve bolezni, demence ali samo pozabljivosti, se tudi v DOSOR-ju pridružujemo mednarodni akciji

SPREHOD ZA SPOMIN. V sodelovanju z društvom Spominčica organiziramo druženje, ki se bo odvijalo

v soboto, 24. septembra, ob 14.30 v Dosor-ju. V uvodu bomo prisluhnili predavanju diplomirane medicinske sestre Suzane Divjak, z naslovom »A bom tudi jaz dementen?« in se nato skupaj sprehodili skozi Radenski park. Po sprehodu sledi manjša pogostitev z zaključnim druženjem. Z udeležbo na Sprehodu za spomin boste pomagali pri ozaveščanju in destigmatizaciji Alzheimerjeve bolezni in demence ter pridobili dragocene informacije. Nenazadnje bo dogodek tudi priložnost za nova znanstva in prijeten popoldan. V primeru slabega vremena bo izvedeno predavanje z druženjem. Lepo vabljeni! DOSOR-jev kolektiv


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

POMOČ DRUŽINI NA DOMU

LUTKOVNO-GLEDALIŠKI ABONMA

GLEDALIŠKOLUTKOVNI ABONMA

»Pomoč družini na domu« - socialnovarstveno storitev v okviru storitve pomoč na domu in storitev socialnega servisa izvaja v Občini Radenci Zavod DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starejših in pomoč na domu. Opis storitve pomoč na domu: je socialnovarstvena storitev, katere glavni namen je zagotavljanje organizirane pomoči za uporabnike, ki jim preostale psihofizične sposobnosti omogočajo, da z občasno pomočjo ohranjajo zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju - doma. Upravičenci do socialne oskrbe na domu so: - osebe, starejše od 65 let, - osebe s statusom invalida (duševno in telesno prizadetih oseb, ki ne zmorejo samostojnega življenja - če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu), - druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege, - kronično bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, - hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju. Socialna oskrba na domu obsega: - pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih (pomoč pri oblačenju, slačenju, pomoč pri umivanju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanju in negi posebnih ortopedskih pripomočkov), - gospodinjsko pomoč (prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabavo živil in pripravo enega obroka hrane, pomivanje porabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov in odnašanje smeti; postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora), - pomoč pri ohranjanju socialnih stikov (vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah uporabnika ter priprava uporabnika na institucionalno varstvo). Cena storitve za uporabnika znaša 6,24 eur na uro opravljene storitve. Razgovor in dogovor o izvajanju - vsako sredo, med 11. in 13. uro ima koordinatorica izvajanja storitve Pomoč družini na domu uradne ure v prostorih Občine Radenci (pisarna družbenih dejavnosti – pritličje levo), ostale dni lahko pokličete ali pišete na naslednje kontakte:

2016/2017

Obveščamo vas, da bo Občina Radenci v sodelovanju z Zavodom za turizem in šport Radenci ter Zdraviliščem Radenci tudi v šolskem letu 2016/2017 organizirala LUTKOVNO-GLEDALIŠKI ABOMNA, ki bo obsegal 5 predstav. Predstave bo izvajalo Ekološko kulturno društvo Za boljši svet iz Maribora. Predstave imajo poučno vsebino, predvsem pa pomagajo k privzgoji vrednot: prijateljstvo, skrb za sočloveka, za naravo, pomen gibanja in skrb za zdravo življenje, ljubezen do živali, do čistega in urejenega okolja, pomen skupne igre z vrstniki, negativni učinki pretirane uporabe elektronskih iger, ljubezen do knjige … Vse predstave bodo v popoldanskem času (ob 17. uri) in bodo na ogled v Kongresni dvorani hotela Radin. Glede natančnih terminov predstav boste seznanjeni ob prijavi v abonma. Prijava: - Turistična pisarna na Avtobusnem postajališču Radenci – vsak delovni dan med 9. in 16. uro, najkasneje do petka, 7. 10. 2016. - v tajništvu Vrtca Radenski mehurčki Radenci - v enoti vrtca »Grozdek« na Kapeli - v enoti vrtca »Na hribčku« Janžev Vrh - v tajništvu OŠ Radenci - v tajništvu OŠ Kapela Ob prijavi prinesete s seboj IZPOLNJENO PRIJAVNICO, ki jo izrežete iz Informatorja 2016/7 ter prispevek v višini 10,00 eur (za vsako predstavo 2,00 eura). Rok za prijavo: petek, 7. oktober 2016 (v Turistični pisarni na Avtobusnem postajališči oz. na drugih lokacijah - ob navedenem terminu). Verjamemo, da navedeni znesek ne bo ovira pri odločitvi za vpis otroka v lutkovno-gledališki abonma. Zdravilišče Radenci sponzorira brezplačen najem Kongresne dvorane v hotelu Radin, Zavod za turizem in šport je prevzel zbiranje prijav ter koordinacijo, Občina Radenci pa pokrije preostale stroške organizacije abonmaja ter izdelave kartončkov za mlade abonente. Za prevoz otrok na predstavo in domov boste poskrbeli starši oz. skrbniki sami. Občinska uprava


PRIJAVNICA Podatki o staršu/skrbniku (ime, priimek): naslov: pošta: št. tel. oz. mobitela: e-naslov (potrebujemo zaradi sporočanja ev. sprememb):

prijavljam otroka

v lutkovno-gledališki abonma za sezono 2016/2017.

S podpisom izjavljam, da sem seznanjen/na s tem, da moramo starši oz. skrbniki sami poskrbeti za prevoz otrok na predstavo in domov in da bom ob prijavi otroka na lutkovni abonma plačal/la prispevek v znesku 10 EUR.

Kraj

datum

podpis starša oz. skrbnika

Organizator si pridržuje pravico do eventualne spremembe termina posamezne predstave – na podlagi objektivnih razlogov. (odreži)

DOGODKI POSEBNO OBVESTILO SPREMEMBA TERMINA SLOVESNOSTI OB ODKRITJU PLOŠČE NA OSNOVNI ŠOLI V RADENCIH

V predhodni številki Informatorja Občine Radenci (št. 5/2016) je bilo objavljeno, da bo slovesnost ob preimenovanju šole potekala 21. oktobra 2016, vendar vas obveščamo, da bo, zaradi neodložljive zadržanosti hčerke Kajetana Koviča Nine Brala Kovič, slovesnost preložena in jo bomo izvedli 18. oktobra 2016, ob 13. uri pred Osnovno šolo Kajetana Koviča Radenci.

ČETRTEK, 22. 9. 2016, OB 18. URI V KAJUHOVI ULICI 5, RADENCI

JESENSKI KONCERT NA VRTU

Glasbena spremljava - pianist Berislav Budak, prof. glasbe. Organizator: Društvo Zdravje in glasba Radenci Kontakt: www.zdravjeglasba.si


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

DOGODKI NEDELJA, 25. 9. 2016, OB 9. URI START PRED ZDRAVILIŠČEM RADENCI

PONEDELJEK, 26. 9. 2016, OB 18. URI V DOSOR-JU RADENCI

MEDGENERACIJSKI POHOD

DOSOR-JEVA VETRNICA - KARAOKE

Medgeneracijski pohod in medgeneracijsko druženje ob Mednarodnem dnevu srca in Svetovnem dnevu turizma. Organizator: Društvo upokojencev Radenci, Zdravilišče Radenci, ZTIŠ Radenci Kontakt: 02/565 18 89, info@ztsradenci.si

Zaključek festivala ob pevskem tekmovanju Organizator: DOSOR Radenci Kontakt: info@dosor.si

NEDELJA, 25. 9. 2016, MED 9. IN 13. URO PRI ZDRAVILIŠČU RADENCI

TOREK, 27. 9. 2016, OB 17. URI NA GOLF IGRIŠČU RADENCI

DELAM S SRCEM

SVEČANA PODELITEV OBČINSKIH PRIZNANJ

Dan poln aktivnosti in presenečenj ob mednarodnem dnevu srca - medgeneracijski pohod in družinski tek - brezplačne meritve in svetovanja - sejem zdrave prehrane in domače obrti - Vzajemkova dežela zdravja - interaktivna otroška predstava „Petjin kolesarski izlet“ - zabava s plesno šolo ZEKO, veveričko Muki in Vzajemkom Organizator: Zdravilišče Radenci in Vzajemna Kontakt: www.zdravilisce-radenci.si, www.vzajemna.si

Svečana podelitev občinskih priznanj za urejenost naselij, krajev, ustanov... v okviru projekta“ Moja dežela lepa in gostoljubna Organizator: Občina Radenci – Komisija za ocenjevanje urejenosti krajev in naselij Kontakt: 02/5669 610, obcina@radenci.si

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

september 2016 | naklada: 2000 Fotografija: arhiv, internet Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik

Obcina radenci informator 6  
Advertisement