Page 1

3 / 2 0 16

OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

ČEBELE TER POMEN IN VREDNOST OPRAŠEVANJA

NAPOVEDNIK DOGODKOV

OBVESTIL A JAVNE DRAŽBE ZA PRODAJO NEPREMIČNIN Besedila za javne dražbe so V CELOTI objavljena na uradni spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si/ I. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Radenski Vrh 8 z zemljiščema Kot celota se prodajata naslednji nepremičnini: Katastrska občina

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

k. o. Radenci (200), Radenski Vrh 8

1300/16

650

k. o. Radenci (200)

1300/17

3.577

Izklicna cena za navedeni nepremičnini, ki se prodajata kot celota oz. skupaj je je 28.242 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, dne 6. 4. 2016, s pričetkom ob 07.00 uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Radenski Vrh – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 4. 4. 2016, do 10.00 ure. II. Predmet javne dražbe in izklicna cena – Žrnova 2 z zemljišči Kot celota oz. skupaj se prodajajo naslednje nepremičnine: Katastrska občina in naslov stavbe

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

k. o. Radenci (200)

1151/2

597

k. o. Radenci (200)

1151/3

791


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

k. o. Radenci (200)

1153

255

k. o. Radenci (200)

1158/1

1139

k. o. Radenci (200)

1158/2

375

k. o. Radenci (200)

1159/1

6570

k. o. Radenci (200)

1161/1

272

k. o. Radenci (200), Žrnova 2

1160/3

331

k. o. Radenci (200)

1160/1

2445

k. o. Radenci (200)

1150/7

575

Izklicna cena za navedene nepremičnine, ki se prodajajo kot celota oz. skupaj je 9.450 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, dne 6.4. 2016, s pričetkom ob 10.00 uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Žrnova – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 4. 4. 2016, do 10.00 ure.

III. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišče s parc. št. 319/20, k. o. Kapelski Vrh Prodaja se naslednja nepremičnina: Katastrska občina k. o. Kapelski Vrh (202)

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

319/20

1.660

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 6.188 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, dne 6.4.2016, s pričetkom ob 13.00 uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 4. 4. 2016, do 10.00 ure. IV. Predmet javne dražbe in izklicna cena – zemljišče s parc. št. 319/22, k. o. Kapelski Vrh Prodaja se naslednja nepremičnina: Katastrska občina k. o. Kapelski Vrh (202)

Parcelna številka

Površina zemljišča v m2

319/22

790

Izklicna cena za navedeno nepremičnino je 2.964,00 EUR. Kraj in čas javne dražbe Javna dražba bo potekala na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci v pisarni župana, dne 6.4. 2016, s pričetkom ob 15.00 uri. Dražitelji pošljejo dokumentacijo z vsemi dokazili priporočeno po pošti ali jo prinesejo osebno v zapečateni pisemski ovojnici z navedbo: »DRAŽBA Kapelski Vrh-druga – NE ODPIRAJ«, na sedež Občine Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, najkasneje do 4. 4. 2016 , do 10.00 ure.


Dodatne informacije za VSE navedena dražbe: Celotno besedilo javnih dražb je objavljeno na spletni strani Občine Radenci http://www.radenci.si/ Vse nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno. Za dodatne informacije lahko pokličete na sedež Občine Radenci, telefon 02 566 96 10. Ogled predmetov javne dražbe bo omogočen po predhodnem dogovoru. Janez RIHTARIČ, župan Občine Radenci

KOPALNE KARTE ZA OBČANE – VEČERNO KOPANJE Na podlagi predloga občanov smo se z Zdraviliščem Radenci dogovorili, da lahko občani/ke koristite 2-urno večerno kopanje v času med 18. in 21. uro in ne samo med 18. in 20. uro, kot je bilo doslej. Mojca Marovič, direktorica OU Občine Radenci Boris Borkovič, vodja kopališča

AKTUALNO ČEBELE TER POMEN IN VREDNOST OPRAŠEVANJA V naravi že od nekdaj obstaja soodvisnost med rastlinami in njihovimi opraševalci, zlasti čebelami, tako da druge brez drugih ne morejo preživeti. Poznamo več načinov opraševanja ali polinacije, vendar je najpomembnejši tisti, ki ga opravljajo čebele. Te žuželke na rastlinah poleg medičine, ki jo potrebujejo za energijo, nabirajo tudi cvetni prah, ki ga zaradi velike vsebnosti beljakovin in rudnin nujno potrebujejo za svoj razvoj. Največ rastlin, pomembnih za pridelavo naše hrane, je žužkocvetnih, te pa so odvisne od opraševalcev, medtem ko ji vetrocvetke načelno ne potrebujejo. Cvetovi večine žužkocvetnih rastlin so najrazličnejših barv in oblik. Za uspešno razmnoževanje določene rastlinske vrste mora biti izmenjana dedna snov, in sicer tako, da zrnce cvetnega prahu iz prašnikov preide na brazdo pestiča. Opraševanje je torej prenos cvetnega prahu z ene rastline iste vrste na drugo in uspešnost tega je odvisna prav od opraševalcev, med katerimi pa so najpomembnejše prav čebele. Čebele torej oprašijo večino rastlin ter s tem zagotovijo hrano ljudem in živalim, zato ne pretiravamo, če rečemo, da je vsaka tretja žlica svetovne hrane odvisna od čebel. Po ugotovitvah znanstvenikov točne vrednosti opraševanja, ki ga v Sloveniji brezplačno opravijo čebele, ni mogoče izračunati, ocenjeno pa je, da je ta vrednost od 15-30 krat

večja od vseh čebeljih pridelkov skupaj! Ker čebele dandanes same v naravi niso več sposobne preživeti zime, je delo slovenskih čebelarjev plemenito in družbeno koristno. V sosednji Avstriji pridelovalci sadja čebelarjem plačujejo za opraševanje, prav tako pa tudi v Nemčiji in ponekod drugod po Evropi ter seveda v ZDA. Pri vsem delu s čebelami pa ne gre samo za hrano, čebelje pridelke in kot najpomembnejše – za opraševanje, ampak tudi za ohranjanje biodiverzitete, kar pomeni ohranjanje narave, raznovrstnega okolja oz. biotske pestrosti in drugih dejavnikov življenja. Zaradi vseh teh nalog naše avtoh-


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

Kako lahko vsi skupaj pomagamo? Čebelam moramo pomagati s sajenjem medovitih rastlin, predvsem avtohtonih in k temu lahko pripomore prav vsak od nas. Na svojem cvetličnem in zelenjavnem vrtu, na balkonu in v cvetličnih lončkih lahko posadimo medovite rastline. Na lokalnem nivoju lahko medovite rastline sadijo na javnih površinah. Te rastline dajejo čebelam medičino in cvetni prah, nas pa razveseljujejo s cvetjem in svojo lepoto. Da bomo prijetno združili s koristnim, da bo lepo za naše oko in koristno za čebele, pa je potrebno le izbrati prave sorte.

tone čebele, kranjske sivke, živi v Sloveniji več kot 22.000 različnih vrst organizmov, to pa našo državo, po mnenju številnih strokovnjakov, uvršča med naravno najbogatejša območja v Evropi. Glede na zdajšnje število čebeljih družin v Sloveniji se nam za kakovosten opraševalni servis, ki nam ga brezplačno zagotavljajo čebelarji s svojimi čebelami, za zdaj še ni treba bati. ZAGOTAVLJANJE ČEBELJIH PAŠ IN SAJENJE MEDOVITIH RASTLIN Povečevanje števila prebivalstva in zaradi tega tudi vse večja poraba hrane postaja vse hujši svetovni problem. Pridelovalci hrane se na to odzivajo z intenzivnejšim kmetijstvom in večjo pridelavo hrane na enaki površini. Posledica tega je, da izgubljamo travnike, gozdove in druga območja, ki so bila nekdaj vir hrane za opraševalce in druge živalske vrste. Pri nas je to opaziti na poljih, ki so posejana z monokulturami in na travnikih, ki so redno pokošeni, tako da na njih ni več cvetja. Prav tako je to tudi posledica intenzivne zaščite kultur z najrazličnejšimi škropivi, gojenjem novih, neznanih in nepreizkušenih sort rastlin, nekaterih tudi gensko spremenjenih ali vsaj ozko selekcioniranih ter zmanjševanjem površin, na katerih čebele najdejo hrano. Posledica tega je, da so čebele vse bolj ogrožene, saj jim narava, ki smo jo spremenili, ne zagotavlja več hrane vse leto.

Katere medovite rastline lahko posadimo na domačem vrtu in na javnih površinah? Pomembnejše rastline za čebele so: leska, zvonček, trobentica, žafran, vrba, teloh, resa, divja češnja, vse začimbnice in dišavnice, sadno drevje, oljna ogrščica, akacija, lipa, javor, kostanj, sončnica, ajda, facelija in številne druge. Precej je tudi rastlin, ki jih gojimo kot okrasne in so obenem tudi koristne za čebele. Na vrtove lahko sadimo medovite trajnice, med katere sodijo: skalni grobeljnik, avbrecija, zvončnica, nageljčki, plamenka, grenik, teloh, jesenska astra, rudbekija, orlica, srčki, potonika, plahtica, ivanjščica, lilija, maslenica, ostrožnik, ameriški slamnik, rman, jetičnik, jesenska anemona, kamnokreč, šmarnica, krvomočnica, hosta, hermelika, homuljica, jeglič, netresk in še bi lahko naštevali. S primerno zasaditvijo bo naš vrt zažarel v prelepih barvnih odtenkih, čebele pa bodo na njem pridno nabirale medičino in cvetni prah. Poleg okrasnih rastlin so zelo medovite vse začimbnice in dišavnice, ki jih je prav tako koristno imeti na vrtu. To so predvsem žajbelj, origano, bazilika, vse vrste met, hermelika, timijan, pelin, melisa, rožmarin in številne druge. Če pa imamo na vrtu veliko prostora, lahko zasadimo tudi večje medovito grmičevje in drevesa, ki ne bodo samo popestrila okolice doma, temveč bodo privlačna tudi za čebele. Od grmov lahko sadimo dišeče vrtnice, lešnike, ribez in kosmulje, vse vrste vrb oziroma mačic, liguster, hibiskus, vse vrste drenov in kovačnikov ter druge. Med drevesi so to: lipa, divja češnja, pravi in divji kostanj, evodija, japonska sofora, cigarovec, tulipanovec, amorfa, gledičija ter seveda številne druge.


Katere medovite rastline lahko sadimo ali sejemo na večjih kmetijskih površinah, na njivah? Na večjih površinah je še precej neizkoriščenih možnosti, saj je rastlin, ki jih lahko zasadimo na njih, še precej. Pomembno pa je, da vse poleg tega, da čebelam omogočajo pašo, koristne tudi za tla, saj izboljšujejo rodovitnost. Navadno vidimo, da je v poletnem obdobju precej njiv praznih, lahko jih zasejemo npr. s facelijo, katere cvetovi so modre barve, njena vegetacijska doba je kratka, čebelam pa ponuja veliko medičine in cvetnega prahu. Po cvetenju rastlino preprosto podorjemo in s tem obogatimo tla s humusom. Prav tako lahko sejemo vse vrste detelj, ki so zelo medovite in jih lahko po cvetenju podorjemo - na ta način prst obogatimo predvsem z dušikom, lahko pa jo preprosto pokosimo in uporabimo za krmo živalim. Zelo koristne so buče, ki dajejo veliko cvetnega prahu zlasti jeseni, ko ga čebele najbolj potrebujejo. Semena buč uporabimo za izdelavo olja ali jih v prehrani uporabimo na veliko možnih načinov. Koristne so tudi sončnice čebelam ponujajo cvetni prah in nektar, po cvetenju pa precej izboljšajo strukturo tal in jih obogatijo s humusom. Sejemo lahko še oljno ogrščico ali mak - obe rastlini sta pomemben vir hrane za čebele, lahko pa obogatijo tudi naš jedilnik. Največje možnosti vsekakor ponuja ajda,

ki v zadnjih letih spet pridobiva na svoji pomembnosti. Sejemo jo poleti, ko zacveti nabirajo čebele na njej nektar in cvetni prah. Ko dozori, jo lahko požanjemo in uživamo ob kaši ali jo zmeljemo v moko. Njive morajo biti vedno zelene, saj za vse letne čase obstajajo rastline, ki so koristne za čebel, za tla in ne nazadnje tudi za kmeta. Kaj lahko naredijo tisti, ki imajo zgolj cvetlično korito? V cvetlična korita in lončke lahko sadimo vse vrste začimbnic in dišavnic ter najrazličnejše cvetje. Naj jih navedemo le nekaj: nizka sončnica, limonski ožep, poletna astra, okrasna facelija, ameriški slamnik, dišeči grah, kapucinka, limonska monarda, mehiška cinija, boreč, zlati šeboj, dalija, kana, verbena, ognjič, kozmeja in seveda še številne druge. Po mnenju Čebelarske zveze Slovenije je nujno razglasiti čebelo za ogroženo živalsko vrsto ter sprejeti vse potrebne ukrepe za njeno zaščito. Glede na to je treba sprejeti zakonodajo, ki bo spodbujala sajenje avtohtonih medovitih rastlin, saj bomo s tem poskrbeli za čebeljo pašo, hkrati pa bomo na ta način ohranjali avtohtono rastlinje in s tem tudi biotsko pestrost. Ne nazadnje se moramo vsi zavedati vsestranskega pomena čebel, še posebej njihove vloge pri opraševanju ter pridelavi zdrave in varne hrane in čebeljih pridelkov. Podrobnejši seznam medovitih rastlin je na voljo na ČZS. Zakoni, ki veljajo v čebelji družini, so lahko zgled za vsem nam: »Spoštovanje, pripadnost, odgovornost do svojih in skupnih nalog - so temelji za njihovo preživetje, pa tudi temelji za preživetje narave. Prej ko bomo to spoznali tudi ljudje, večja je možnost, da rešimo ta naš svet.« Jure Justinek, Čebelarska zveza Slovenije info: jure.justinek@czs.si

Spoštovane občanke, cenjeni občani, želimo vam vesele in zadovoljne velikonočne praznike, ob pričakovanju pomladi pa obilo sonca in pozitivnih misli! Župan Janez RIHTARIČ z Občinskim svetom in občinsko upravo


OBVESTILA ZA OBČANE OBČINE RADENCI

NAP OVEDNIK DOGODKOV


36. MARATON TREH SRC PODIRA MEJE Maraton treh src se v letu 2016 predstavlja z novimi progami, kjer daljši dve potekata tudi po sosednji Avstriji. Vabljeni 21. maja 2016 - k aktivni udeležbi ali navijanju ob progah! Več na www.maraton-radenci.si.

Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, Slovenija T: +386 2 566 96 10, F: +386 2 566 96 20 E: obcina@radenci.si, www.radenci.si

marec 2016 | naklada: 1900 Fotografija: arhiv, internet, ČZS in drugo Oblikovanje in tisk: Tiskarna aiP Praprotnik


Greste na novo ali v prenovo? Oglasite se pri kreditnih svetovalcih v naših poslovalnicah! Pripravili bodo ponudbo posebej za vas, glede na vaše finančno stanje in pogoje najema kredita. Pomagali vam bodo izbrati najprimernejšo rešitev, da

www.stanovanjskikredit.si

boste v letih odplačevanja kredita lahko bolj brez skrbi. Vabljeni v NLB Poslovalnico Radenci, telefonska številka 02 565 10 50.

01 477 20 00

NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana

NLB Stanovanjski kredit

Obcina radenci informator 3 2016  
Advertisement