Page 1

TADEAS BUKOVSKY


PORTF


FOLIO FOTOGRAFIE


LI VIG NO


ZELL A


AM SEE


K L V


KAR LO VY

VARY


KAP


RUN


LOND


LONDON

DON


PORTF


FOLIO GRAFICKÉ


Zakázka a klauzurní práce v jednom - za úkol jsem měl vytvořit sérii plakátů na veletrh Light & Building pro společnost Disano.


LONDON

Thames


Zadání: vytvořit sérii plakátů, tak aby byly co nejvíce jednotné.


1/3/16 — 31/5/16

JUST KATEŘINA VAŇKOVÁ

SNAP– SHOTS

Táborská 185, 615 00 Brno-Židenice


Plakát na výstavu fotografky Kateřiny Vaňkové, kterou pořádala galerie GDO.


premiéra

květen ’16

“On je divadlo”

STANISLAV

STANISLAV

MOŠA DÁLE HRAJÍ: Boleslav Polívka Zdeněk Merta Jef Kratochvil Zdeněk Junák Petra Jungmanová Petr Štěpán

Natočeno jako subjektivní dokument Aleše Solara


Dokumentární portrét o řediteli MDB Stanislavu Mošovi. Autor snímku: Aleš Solar.


V Ý S TAVA

14/05/16 – 31/10 /16 v Rytířském sále zámku Nový Hrad

SŠUM NA HRAD! V JIMLÍNĚ U LOUN

Vernisáž se uskuteční v pátek 13. května 2016 od 18 hodin. Výstava je přístupná v rámci 1. prohlídkového okruhu od úterý do neděle, dle provozních hodin zámku.

w w w. z a m e k n o v y h r a d . c z / w w w. s s u m . c z / w w w. k i n e m a t o g r a f . c z


Přehlídka studentských prací SŠUM na hradě Jimlín.


Plakát na Maturitní ples Střední školy uměleckomanažerské.


Vizuální styl společnosti BG BUILDINGS.


Bukovsky portfolio  
Bukovsky portfolio  
Advertisement