Page 1

Sveučilište u Zagrebu Ekonomski fakultet Diplomski sveučilišni studij – Menadžerska informatika

Aplikacija za doniranje SEMINARSKI RAD

Kolegij: Elektroničko poslovanje Mentor: Doc. dr. sc. Božidar Jaković Autori: Anamarija Parlov, 0067483315 Tadea Pavlek, 0067509242

Zagreb, travanj 2018.

SADRŽAJ


1.

2.

UVOD.................................................................................................................................1 1.1.

Predmet i cilj rada........................................................................................................1

1.2.

Izvori podataka i metode prikupljanja..........................................................................1

1.3.

Sadržaj i struktura rada.................................................................................................1

1.4.

Kratki opis poslovnog modela......................................................................................1

OPIS PROJEKTA.............................................................................................................2 2.1.

Detaljan opis projekta...................................................................................................2

2.2.

Organizacija projekta...................................................................................................2

2.3.

Strateška osnova projekta.............................................................................................3

2.3.1.

Misija....................................................................................................................3

2.3.2.

Vizija.....................................................................................................................3

2.3.3.

Ciljevi projekta......................................................................................................3

2.4.

Inovacije.......................................................................................................................3

2.4.1.

Popis inovacija projekta........................................................................................4

2.4.2.

Opis inovacija koje projekt sadrži.........................................................................4

2.5.

Konkurencija................................................................................................................5

2.5.1.

Popis glavnih konkurenata....................................................................................5

2.5.2.

Opis glavnih konkurenata.....................................................................................6

2.5.3.

Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu.....................................7


2.5.4. 3.

DIGITALNI POSLOVNI MODEL.................................................................................8 3.1.

4.

Konkurentska prednost projekta...........................................................................7

Najvažniji poslovni partneri.........................................................................................8

3.1.1.

Popis najvažnijih poslovnih partnera....................................................................8

3.1.2.

Opis najvažnijih poslovnih partnera.....................................................................8

3.2.

Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela....................................................................11

3.3.

Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti............................................................12

3.4.

Ključni resursi............................................................................................................12

3.5.

Kategorija klijenata....................................................................................................13

3.5.1.

Popis glavnih kategorija klijenata.......................................................................13

3.5.2.

Detaljan opis glavnih klijenata............................................................................13

3.5.3.

Tržišta i jezik Web stranica.................................................................................14

3.5.4.

Registracija klijenata...........................................................................................14

3.5.5.

Pogodnosti za registrirane klijente......................................................................15

3.6.

Upravljanje odnosima s klijentima.............................................................................15

3.7.

Kanali poslovanja.......................................................................................................15

3.8.

Struktura troškova......................................................................................................15

3.9.

Modeli stvaranja prihoda............................................................................................16

DIGITALNE TEHNOLOGIJE.....................................................................................17


4.1.

Mobilne tehnologije...................................................................................................17

4.1.1.

Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta...........................................17

4.1.2.

Opis aplikacije za pametne mobilne telefone.....................................................17

4.1.3.

Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije...............................................17

4.1.4.

Grafički prikaz funkcionalnosti..........................................................................19

4.1.5.

Mogućnost mobilnog oglašavanja......................................................................22

4.2.

Društvene mreže.........................................................................................................23

4.2.1.

Facebook profil projekta.....................................................................................23

4.2.2.

LinkedIn profil autora projekta...........................................................................24

4.2.3.

Twitter profil projekta.........................................................................................25

4.2.4.

Instagram profil projekta.....................................................................................25

4.2.5.

Snapchat profil projekta......................................................................................26

4.3.

Računarstvo u oblaku.................................................................................................26

4.4.

Veliki podaci (Big data)..............................................................................................26

4.5.

Senzori i Internet stvari (IoT).....................................................................................26

4.6.

3D printeri..................................................................................................................27

4.7.

Robotika.....................................................................................................................27

4.8.

Dronovi.......................................................................................................................27

4.9.

Virtualna i proširena stvarnost....................................................................................28


4.10. 5.

6.

Umjetna inteligencija..............................................................................................28

DIGITALNI MARKETING...........................................................................................29 5.1.

Marketinški plan projekta...........................................................................................29

5.2.

Ključne riječi projekta................................................................................................30

5.3.

Google Ad Words oglas..............................................................................................30

5.4.

Oglašavanje na društvenim mrežama.........................................................................30

5.5.

Tablica marketinškog plana........................................................................................31

DIGITALNO PLAĆANJE.............................................................................................32 6.1.

Popis oblika digitalnog plaćanja................................................................................32

6.2.

Opis oblika digitalnog plaćanja..................................................................................32

7.

SWOT ANALIZA PROJEKTA.....................................................................................33

8.

WEB MJESTO PROJEKTA.........................................................................................35 8.1.

Web poslužitelji i domene..........................................................................................35

8.1.1.

Web poslužitelj projekta......................................................................................35

8.1.2.

Web domene projekta..........................................................................................35

8.2.

CMS sustav................................................................................................................35

8.2.1.

Popis mogućih CMS sustava za projekt..............................................................36

8.2.2.

Opis CMS sustava projekta (najboljeg)..............................................................37

8.3.

Web stranice projekta.................................................................................................37


9.

8.3.1.

Struktura Web stranica projekta..........................................................................37

8.3.2.

Mapa Web stranica projekta (Sitemap)...............................................................38

8.3.3.

Opis strukture Web stranica projekta..................................................................40

ZAKLJUČAK.................................................................................................................41

10.

POPIS LITERATURE.................................................................................................42

11.

POPIS WEB LINKOVA..............................................................................................44

12.

POPIS SLIKA I TABLICA.........................................................................................45

13.

ŽIVOTOPIS.................................................................................................................47

14.

SAŽETAK.....................................................................................................................51

PRILOZI..................................................................................................................................52


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada U današnjem svijetu gdje se većina aktivnosti odvija online, kako u poslovnom tako i u privatnom životu, postoji veliki potencijal za razvoj poslovnog modela putem kojeg bi korisnici interneta bili u mogućnosti na brz i jednostavan način pružiti potrebnu financijsku pomoć onima kojima je to potrebno. Ta činjenica nas je potaknula za razvoj aplikacije koja bi to omogučila te je to ujedno i predmet ovog rada. Cilj rada je pobliže objasniti funkcionalnosti takve aplikacije te prikazati inovativne strane aplikacije zbog kojih bi ona imala konkurentsku prednost na tržištu. 1.2. Izvori podataka i metode prikupljanja Za potrebe pisanja ovog seminarskog rada korišteni su Web izvori. Prvenstveno se tu radi o internetskim stranicama sličnih projekata kako bi se napravila usporedba ideje ovog projekta s postojećim projektima. Osim toga, korištene su internetske stranice humanitarnih akcija/udruga/zaklada koje predstavljaju potencijalne poslovne partnere te stranice društvenih mreža za kreiranje profila i oglašavanje putem Web-a. 1.3. Sadržaj i struktura rada Seminarski rad izrađen je prema predlošku za izradu seminarskih radova. 1.4. Kratki opis poslovnog modela xDonate je aplikacija koja omogućuje donaciju novčanih sredstava u humanitarne svrhe. Riječ je o jednostavnom i inovativnom pristupu koji na jednom mjestu objedinjuje humanitarne udruge/zaklade/grupe s ciljem prikupljanja novčanih sredstava. Pomoću te aplikacije korisnicima je omogućen pregled akcija humanitarnog karaktera u samo nekoliko klikova. Na taj način korisnici mogu brzo i jednostavno donijeti odluku o tome za koju humanitarnu svrhu su spremni odvojiti novac. Cilj nam je pridobiti što veću populaciju kako bi malim donacijama činili velike promjene. Doniran mali novčani iznos svakog pojedinog korisnika u konačnici bi stvorio značajan iznos sredstava za pomoć.

7


2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta xDonate je aplikacija čija je svrha omogućiti ljudima donirati novac u humanitarne svrhe na jednostavan i inovativan način. Aplikacija nastoji ujediniti sve humanitarne grupe na jednom mjestu i olakšati korisniku uplatu za bilo koju osobu, udrugu, zakladu i slično. U današnjem vremenu pomoć je sve više potrebna ljudima, bilo oni siromašni ili bolesni. Nažalost, nemaju svi iste mogućnost te bi ova aplikacija bila ujedno kao i jedna vrsta pomoći odnosno posrednik između ljudi kojima je potrebna pomoć i onih koji žele pomoći. Sve više ljudi je svjesno da će bez međusobne pomoći teško opstati ovaj svijet te je svaka nova inovacija u tom pogledu vrlo značajna, kao i ova. Aplikacija je zamišljena kao svjetska aplikacija, odnosno ona bi se koristila svugdje u svijetu. Na primjer, ako se želi pomoći nekome u Južnoj Americi, to će biti moguće u samo nekoliko klikova. Nije bitno gdje se osoba nalazi, bitno je samo želi li osoba pomoći i koliko. Ljudi najčešće krenu razmišljati o donacijama prije blagdana kao što je Božić. Prema Google istraživanjima ljudi krenu već razmišljati o donacijama u rujnu. Tada dolazi do porasta pretraga humanitarnih akcija i mogućnosti donacija u tražilici za 30%. Google je utvrdio da 40% ispitanika provodi svoja neprofitabilna istraživanja na telefonima, a 25% na mobilnim uređajima, uglavnom preko web preglednika na samom uređaju, a ne preko SMS poruka. 2.2. Organizacija projekta S obzirom da se sve obavlja putem interneta i aplikacije ne postoje uredi odnosno poslovni prostori. Sve je online kako bi svaka osoba u svijetu mogla imati pristup u bilo kojem vremenu.

Financijska sredstva bi se potraživala na stranici Indiegogo i 8


Kickstarter. Na tim stranicama bilo tko može donirati za izradu aplikacije ukoliko mu se čini korisna i zanimljiva. Stranice su vrlo poznate i sredstva se vrlo brzo prikupljaju. Dovoljan je iznos od 5000$ kako bi se platili programeri za izradu stranice i marketinški stručnjaci za promoviranje xDonate. Ne može se zaraditi od nje niti je to cilj nego isključiva pomoć osobama koje nemaju. 2.3. Strateška osnova projekta

2.3.1. Misija Pomoći trenutno potrebnima i pomagati što duže i što više onima kojima je najpotrebnije, smanjiti siromaštvo diljem Svijeta, te ujedno pomagati biljnom i životinjskom svijetu.

2.3.2. Vizija Vizija xDonate je biti vodeća aplikacija za doniranje u svijetu i povezati se sa svim humanitarnim udrugama i zakladama kako bi se Svijet što više osvijestio o siromaštvu, bolesti i prirodnim nepogodama .

2.3.3. Ciljevi projekta 1. Sakupiti 5.000,00 $ putem crowdfunding platforme u roku od 2 mjeseca za realizaciju projekta. 2. Pokrenuti mobilnu aplikaciju do kolovoza 2018. godine. 3. Povezati se s 5 poslovnih partnera koji djeluju u području humanitarnog rada do rujna 2018. godine.

9


4. Pokretanjem aplikacije ponuditi 50 akcija iz različitih područja humanitarnog djelovanja s mogućnošću donacije. 5. Povećati broj radnika za održavanje aplikacije i povezati volontere u cijelom svijetu za moguće izvanredne akcije. 2.4. Inovacije Inovacija je ono što nas danas izdvaja iz mase, odnosno što ovaj svijet mijenja. Sve što je novo vrlo brzo je obilježeno, na dva načina: pozitivno ili negativno. Zato inovacija mora biti vrlo promišljena kako bi reakcija ljudi bila pozitivna. xDonate je neprofitna aplikacija koja je zamišljena da pomaže ljudima, životinjama i okolišu.

2.4.1. Popis inovacija projekta 1. Nova aplikacija koja još ne postoji, 2. Besplatna aplikacija, humanitarnog karaktera, 3. Sve humanitarne akcije na jednom mjestu, 4. Brza razmjena pomoći za bilo koga i od bilo koga, 5. Donacija viška novca prilikom kupnje u maloprodajnim lancima. 2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži

2.4.2.1.

Nova aplikacija koja još ne postoji

Nova aplikacija koja još ne postoji je vrlo inovativan projekt koji uz maksimalan trud i preciznost može biti odlično upotrebljiva za humanitarne svrhe.

10


2.4.2.2.

Besplatna aplikacija, humanitarnog karaktera

Besplatna aplikacija, humanitarnog karaktera koja je drugačija od ostalih jer večina poduzetnika želi zaraditi, dok ova aplikacija ima cilj pomoći i usrećiti ovaj planet.

2.4.2.3.

Sve humanitarne akcije na jednom mjestu

Sve humanitarne akcije na jednom mjestu je inovacija koje do sada nije bilo jer je bilo teško skupiti toliki broj udruga i ostalih osoba koje trebaju pomoć ili ju nude. Na početnoj stranici će se vidjeti aktualne vijesti odnosno najpotrebitiji događaji za pomoć.

2.4.2.4.

Brza razmjena pomoći za bilo koga i od bilo koga

Brza razmjena pomoći za bilo koga i od bilo koga je danas vrlo poželjna pogotovo u ovom vremenu kada je internet dostupan skoro svakom drugom čovjeku. Što se prije nekome pomogne možda se prije nešto može promijeniti odnosno možda se nekoga ili nešto spasi.

2.4.2.5.

Donacija viška novca prilikom kupnje u maloprodajnim lancima

Donacija viška novca prilikom kupnje u maloprodajnim lancima je također novi projekt koji malim iznosima novca može učiniti velike promjene ukoliko bi se uključila masa ljudi. Ukoliko prilikom kupnje u trgovinama korisniku ostane višak novca, a želi ga donirati, aplikacija automatski povlaći potrebne stavke i prebacuje određeni iznos s računa trgovine na aplikaciju. To je najveća inovacija xDonate-a jer to izdvaja iz mase s obzirom da taj uređaj još ne postoji nigdje u svijetu i može se postaviti u svim trgovinama u svijetu te olakšati osobama koje ne koriste toliko internet i kartice.

11


2.5. Konkurencija U svakom poduzetničkom pothvatu važno je sagledati postojeće stanje na tržištu te uvidjeti moguće sličnosti s konkurentima. Široki pogled na postavljeni problem daje uvid u cjelokupno stanje na tržištu te pomaže u postavljanju ciljeva u svrhu stvaranja konkurentskih prednosti u odnosu na postojeće konkurente. U području prikupljanja novčanih sredstava postoji nekoliko konkurenata koje možemo nazvati potencijalnim konkurentima, ali njihovo se područje djelovanja i sama svrha postojanja bitno razlikuje od vizije projekta xDonate.

2.5.1. Popis glavnih konkurenata Direktan konkurent: 

GlobalGiving

Indirektni konkurenti:    

Kiva Network for Good Direct Relief Donors Choose

2.5.2. Opis glavnih konkurenata

2.5.2.1.

Direktan konkurent – GlobalGiving

GlobalGiving1 je najveća međunarodna udruga za povezivanje i udruživanje neprofitnih organizacija, donatora i poduzeća diljem svijeta. Ona omogućuje jednostavnu

1 GlobalGiving Foundation, dostupno na: https://www.globalgiving.org/, pristupano: 26.3.2018.

12


donaciju za razne projekte humanitarnog karaktera te posluje s više od 200 partnera diljem svijeta. Postoje 3 ciljna segmenta prema kojima je udruga usmjerena, a to su: 

Pojedinci – svakom pojedincu omogućen je prikaz neprofitnih organizacija cijelog svijeta. Na taj način je svaki pojedinac u mogućnosti izabrati u koje svrhe

želi donirati novac. Neprofitne organizacije – udruga okuplja neprofitne organizacije diljem svijeta i svaka nova neprofitna organizacija ima mogućnost pridružiti se kako bi kreirala

stranicu za prikupljanje sredstava. Poduzeća – poduzećima nudi alate i specijalizirana rješenja koja im pomažu u poboljšanju korporativne strategije doniranja te podržavaju projekte od velikog značenja širom svijeta.

Ova udruga djeluje na način da putem svoje web stranice nudi svakome mogućnost donacije novčanih sredstava s obzirom na preferencije. Dakle, svatko ima pristup popisu humanitarnih akcija i ima mogućnost donacije akciji kojoj su po njegovom mišljenju potrebna novčana sredstva. Ona predstavlja direktan konkurent zbog toga što nudi sličnu uslugu kakvu nudi xDonate.

2.5.2.2.    

Indirektni konkurenti

Kiva2 Network for Good3 Direct Relief4 Donors Choose5

2 Kiva, dostupno na: https://www.kiva.org/, pristupano: 26.3.2018. 3 Network for Good, dostupno na: https://www.networkforgood.com/, pristupano: 26.3.2018. 4 Direct Relief, dostupno na: https://www.directrelief.org/, pristupano: 26.3.2018. 5 Donors Choose, dostupno na: https://www.donorschoose.org/, pristupano 28.3.2018.

13


2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Danas postoji mnoštvo projekata humanitarnog karaktera diljem svijeta i većinu njih moguće je pronaći putem interneta. Međutim, ne postoji mobilna aplikacija koja bi objedinila sve te humanitarne projekte. Jedini projekt koji je po mnogočemu sličan je GlobalGiving. Ta udruga djeluje na sličnom principu kao što je to zamišljeno u ovom projektu, ali ne postoji mobilna aplikacija. Što se tiče ostalih sličnih projekata, kao što su: Kiva, Network for Good, Direct Relief, Donors Choose i sl., oni su zapravo projekti usmjereni na jednu vrstu humanitarne pomoći. Svi ti projekti imaju istu svrhu, pomoći onima kojima je pomoć potrebna, ali ju na drugačiji način prezentiraju i sakupljaju novčana sredstva. Pa je tako npr. Kiva usmjerena prikupljanju pomoći za ljude koji nemaju sredstava za osnovne životne potrebe, dok Direct Relief služi za sakupljanje sredstava za ljude pogođene elementarnim nepogodama i sl. Ideja ovog projekta razlikuje se od postojećih zbog toga što nudi sve humanitarne akcije na jednom mjestu i to putem mobilne aplikacije.

2.5.4. Konkurentska prednost projekta Konkurentska prednost projekta sastoji se u tome što ne postoji takvo rješenje problema donacija humanitarnog karaktera . Ne postoji aplikacija koja okuplja sve humanitarne akcije na jednom mjestu i to predstavlja najveću, a ujedno i značajnu, konkurentsku prednost.

14


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL Digitalni poslovni model predstavlja način poslovanja u kojem je naglasak na digitalnim tehnologijama kojima se nastoji stvoriti dodana vrijednost u poslovnom modelu. Danas sve više ljudi provodi sve više vremena online i pri tome troši sve više novaca online. Taj podatak je odlična prilika za stvaranje poslovnog modela kao što je projekt xDonate, koji će biti od velike pomoći cjelokupnoj zajednici. Ovaj projekt osmišljen je kao online projekt te su sukladno tome poslovni partneri ovog projekta poduzeća s digitalnim poslovnim modelima. 3.1. Najvažniji poslovni partneri xDonate je aplikacija humanitarnog karaktera te surađuje s humanitarnim udrugama i organizacijama diljem svijeta. Te udruge i organizacije predstavljaju najvažnije poslovne partnere uz čiju pomoć ova aplikacija dobiva na značenju za cjelokupnu zajednicu.

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera Najvažniji poslovni partneri su:     

American Red Cross ASPCA WWF Unicef The Nature Conservancy

3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera Navedeni poslovni partneri važni su za ovaj projekt jer bi uz njihovu pomoć ovaj projekt postao projekt od međunarodne važnosti jer bi okupio širok spektar područja humanitarnog djelovanja diljem svijeta. 15


3.1.2.1.

American Red Cross

American Red Cross6 je organizacija koja kroz jaku povezanost s volonterima, donorima i partnerima pomaže ljudima kojima je najpotrebnije. Temeljna načela organizacije su: humanost, nepristranost, neutralnost, neovisnost, volonterstvo, zajedništvo i sveobuhvatnost. Upravo ta načela govore o načinu poslovanja ove organizacije koja nastoji pomoći svima bez obzira na spol, dob, rasu, vjersku pripadnost ili bilo koju drugu karakteristiku različitosti među ljudima i generacijama. Sva navedena načela bitna su kod projekta xDonate jer je osmišljen za pomoć cjelopuknoj zajednici, bez obzira na različitosti među korisnicima potrebnih novčanih sredstava. Organizacija djeluje na području cijelog svijeta i zbog toga je važno partnerstvo s tom organizacijom kako bi aplikacija xDonate u realnom vremenu omogućila priljev sredstava za najpotrebitije u tom trenutku.

3.1.2.2.

ASPCA

ASPCA7 („The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals“) je jedna od najvećih neprofitnih organizacija priznata kao nacionalna organizacija za dobrobit životinja. Organizacija je utemeljena na uvjerenju da životinje imaju pravo na tretman s poštovanjem te da moraju biti zaštičene zakonom. Ova organizacija sklapa partnerstva s raznim organizacijama, poduzećima i investitorima koji na bilo koji način žele sudjelovati u zaštiti i pomoći životinjama te na taj način omogućuje različitim poduzećima da ostvaruju pozitivne učinke od partnerstva. Prema tome, partnerstvo s ovom organizacijom omogućilo bi ovom projektu pristup širokom spektru akcija povezanih sa zaštitom životinja te bi na taj način projekt xDonate još više dobio na važnosti.

6 American Red Cross, dostupno na: http://www.redcross.org/, pristupano: 26.3.2018. 7 ASPCA (The American Society for the Prevention of Cruelty to Animals), dostupno na: https://www.aspca.org/, pristupano: 28.3.2018.

16


3.1.2.3.

WWF

World Wide Fund8 je vodeća međunarodna organizacija koja djeluje u području očuvanja bioraznolikosti i smanjenja ljudskog utjecaja na okoliš. Misija organizacije je stvoriti svijet u kojem ljudi zajedno s biljnim i životinjskim svijetom mogu napredovati. U organizaciji se nastoje pronaći načini za preoblikovanje budućnosti u kojoj bi ljudi živjeli u skladu s očuvanjem biljnog i životinjskog svijeta. Cilj je postići minimalan utjecaj na okoliš, smanjenje onečišćenja raznim štetnim plinovima te na taj način spriječiti klimatske promjene. Ova je organizacija od bitne važnosti za projekt xDonate zbog svrhe svojeg postojanja i načina djelovanja. Organizacija je povezana s velikim brojem zajednica za očuvanje okoliša i održivi razvoj. Osim toga, sklopljena su brojna partnerstva s različitim poduzećima u svrhu razvoja održive strategije poslovanja i smanjenje rizika povezanih s utjecajem na okoliš. Partnerstvo s ovom organizacijom omogućilo bi ovom projektu uvid u akcije povezane sa zaštitom okoliša te potrebi sakupljanja sredstava za očuvanje biološke raznolikosti.

3.1.2.4.

Unicef

UNICEF9 je agencija osnovana od strane Ujedinjenih naroda koja se bavi pravima djece i majki diljem svijeta. Već 70 godina radi na poboljšanju života djece i njihovih obitelji te djeluje u preko 190 zemalja i područja kako bi zaštitila prava svakog djeteta. S obzirom na to da djeluju na tako velikom području, predstavljaju poslovnog partnera od velike važnosti za ovaj projekt. U samom središtu njihova djelovanja jesu upravo partnerstva s raznim udrugama/organizacijama/zakladama te sudjelovanje u brojnim akcijama za pomoć djeci. Partnerstvo s tom agencijom omogućilo bi povezivanje s velikim brojem akcija, bilo da su organizirane od strane UNICEF-a ili neke druge organizacije partnera. Aplikacijom xDonate poduprli bi njihove akcije i potpomogli prikupljanju novčanih sredstava. 8 WWF (World Wide Fund), dostupno na: https://www.worldwildlife.org/, pristupano: 26.3.2018. 9 UNICEF, dostupno na: https://www.unicef.org/, pristupano: 26.3.2018.

17


3.1.2.5.

The Nature Conservancy

The Nature Conservancy10 je organizacija za zaštitu okoliša. Misija organizacije je zaštititi prirodu za ljude danas i za buduće generacije. Djeluje na području više od 70 zemalja te sa više od 600 znanstvenika brine o zemlji i vodama o kojima ovisi ljudski život. Djelovanje organizacije se temelji na četiri najvažnije vrijednosti, a to su: poštovanje, integritet, raznolikost i trajni rezultati. Naglasak je na sklapanju partnerstva s pojedincima, privatnim investitorima, vladama, neprofitnim organizacijama, lokalnim zajednicama, poduzećima i drugim organizacijama širom svijeta. Ta partnerstva omogućuju brže i lakše ostvarenje ciljeva te pokretanje inovacija koje su u skladu s vizijom organizacije. S obzirom na to, partnerstvo ovog projekta s tom organizacijom bilo bi od velike važnosti za projekt, za organizaciju te na kraju krajeva i za cijelu zemaljsku kuglu jer se najviše postiže zajednišvom. 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela Aplikacija xDonate nudi mogućnost doniranja novčanih sredstava u humanitarne svrhe različitog karaktera i to je njena najveća vrijednost. Daje mogućnost svakom pojedincu da odabere humanitarnu akciju ili više njih i donira sredstva po vlastitom izboru. Dakle, okuplja sve humanitarne akcije na jednom mjestu kako bi svatko imao široku sliku o tome u koje sve svrhe je moguće usmjeriti donaciju. Osim što okuplja tako velik broj humanitarnih akcija, daje korisnicima mogućnost brzog i jednostavnog obavljanja transakcije. U nekoliko klikova moguć je prijenos sredstava s vlastitog računa na račun humanitarnih udruga/zaklada/akcija, pri čemu xDonate predstavlja posrednika koji omogućuje brzu i jednostavnu komunikaciju između udruga/zaklada/akcija i donatora.

10 The Nature Conservancy, dostupno na: https://www.nature.org/, pristupano: 27.3.2018.

18


Sljedeća vrijednost je zagarantirana sigurnost prijenosa sredstava za korisnika koja se postiže na način da su objavljene akcije prvotno provjerene od strane organizacija nadležnih za provođenje aktivnosti provjere. 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Najvažnija aktivnost za isporuku vrijednosti ovog digitalnog poslovnog modela je održavanje platforme za doniranje. Održavanje platforme uključuje: redovito održavanje web stranice, mobilne aplikacije, baze podataka, ažuriranje dokumentacije za podržane sustave, eventualna nadogradnja aplikacije i cijelog sustava, instalacija poboljšanja softvera prema potrebama i sl. Sljedeća važna aktivnost je praćenje svih humanitarnih akcija. Ova aktivnost je važna kako bi u svakom trenutku bile ponuđene sve aktivne humanitarne akcije na jednom mjestu. Na tu aktivnost nastavlja se aktivnost praćenja humanitarnih akcija po važnosti. Ta aktivnost je važna kako bi ulaskom u aplikaciju korisnici prvo vidjeli akcije od najvećeg značaja te donirali sredstva upravo za te akcije. Aktivnost praćenja registriranih korisnika je također bitna za ovaj poslovni model kako bismo bili u mogućnosti ponuditi pojedincima različite humanitarne akcije s obzirom na njihove preferencije tijekom prilikom doniranja. 3.4. Ključni resursi Financijski resursi 

financijska sredstva za izradu i održavanje aplikacije

Ljudski resursi

19


iskustvo, sposobnost, inovativnost, kreativnost zaposlenika

Intelektualni resursi  

baze podataka o korisnicima i njihovim aktivnostima povezanost s partnerima, humanitarnim organizacijama/zakladama/akcijama

3.5. Kategorija klijenata

3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata 1. Registrirani korisnici, 2. Pravne osobe, 3. Investitori, 4. Državna tijela, 5. Fizičke osobe.

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata

3.5.2.1.

Registrirani korisnici

Registrirani korisnici predstavljaju jednu od glavnih kategorija klijenata kojima se moramo osobito posvetiti. To su korisnici koji su registracijom dali povjerenje našoj aplikaciji, podržali ju i odlučili aktivno koristiti. Najvažnija aktivnost povezana s registriranim korisnicima je kontinuirano praćenje kako bismo im ponudili najprikladnije humanitarne akcije za koje će htjeti odvojiti novčana sredstva. Dijelimo ih prema dobi i socijalnom statusu. Na taj način svakoj pojedinoj skupini možemo ponuditi akcije s obzirom na njihove mogućnosti i preferencije. 20


3.5.2.2.

Pravne osobe

Pravne osobe predstavljaju razna poduzeća koja djeluju društveno odgovorno, što bi značilo da brinu o načinu na koji se odnose prema svojim zaposlenicima, partnerima, okolišu i svim ostalim segmentima ljudskog djelovanja. Stoga, osim o svojem poslovanju, brinu o široj zajednici i pomažu koliko mogu da svijet bude ljepše mjesto za življenje. Njih dijelimo prema veličini poduzeća, njihovom financijskom rezultatu i u konačnici prema stupnju humanitarne osviještenosti.

3.5.2.3.

Investitori

Invesitori u jednu ruku jesu klijenti, jer zbog njih i njihovog novca aplikacija može raditi te se njima isto treba ponuditi sve kao i drugima odnosno još i bolje jer su oni „povlašteni“ klijenti kojima je uvijek prvo sve dostupno i oni mogu prvi privatno ulagati u humanitarne akcije bez obzira na novac koji su dali za aplikaciju.

3.5.2.4.

Državna tijela

Državna tijela zasigurno igraju veliku ulogu jer mogu potaknuti građane da i oni doniraju za druge, te imaju zasigurno više moći i novca nego fizičke i privatne osobe te mogu više pomoći i novčano i javnom pričom građanima i drugim državama o xDonate.

3.5.2.5.

Fizičke osobe

Fizičke osobe jesu svi pojedinci koji su spremni odvojiti novčana sredstva u humanitarne svrhe, a još nisu postali registrirani korisnici. Cilj nam je uključiti ih u našu viziju. Nužno je uložiti marketinške napore kako bismo im privukli pažnju našom aplikacijom i na taj način ih uključili u humanitarno djelovanje. Njih, kao i registrirane korisnike, dijelimo prema dobi i socijalnom statusu.

21


3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Ideja ovog projekta je da aplikacija bude dostupna u cijelom svijetu, na različitim tržištima. Zbog toga će za početak ona biti na engleskom jeziku. S obzirom da većina ljudi u svijetu zna engleski jezik i svakodnevno se susreće s tim jezikom, to će uvelike olakšati korisnicima korištenje aplikacije i snalaženje u aplikaciji i na web stranici.

3.5.4. Registracija klijenata Registracija će klijentima biti ponuđena nakon preuzimanja aplikacije. Ulaskom u aplikaciju, klijenti će imati mogućnost postati registrirani korisnici. Prilikom registracije tražit će se osnovne informacije o korisniku kao što su: dob, spol, mjesto stanovanja, datum rođenja i sl. Registracija će omogućiti praćenje preferencija klijenata vezanih za praćenje humanitarnih akcija te će na taj način klijentima biti ponuđene akcije slične onima za koje su već donirali sredstva.

3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente Registracija će klijentima omogućiti dodatne pogodnosti i mogućnost primanja obavijesti o akcijama za koje je svaki klijent osobito zaiteresiran i želi ih pratiti. Jedna od pogodnosti je ponuda klijentima za volontiranje. Ponuda bi bila osmišljena na način da ju dobije svaki 1000. klijent ili klijent koji donira veći iznos sredstava za pojedinu akciju. Tada bi dobio mogućnost volontiranja na području za koje je donirao sredstva. Troškovi putovanja bi mu bili plaćeni od strane xDonate-a ili neke organizacije koja je nadležna za tu akciju. 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Za neprofitne organizacije je, kao i za profitne, važno upravljati odnosima s klijentima. U slučaju ovog projekta važno je stvoriti što veću bazu podataka klijenata 22


kako bismo bili u mogućnosti pratiti preferencije klijenata i efikasno upravljati odnosima s klijentima. 3.7. Kanali poslovanja Glavni kanali poslovanja jesu mobilna aplikacija i web stranica projekta. Putem oba kanala isporučili bi klijentima vrijednost u smislu ponude humanitarnih akcija za koje mogu uplatiti novčana sredstva i tako pomoći onima kojima je pomoć potrebna. Mobilna aplikacija bila bi dostupna na svim uređajima kako bi što veći broj ljudi imao mogućnost pristupiti našoj aplikaciji i aktivno ju koristiti. 3.8. Struktura troškova Najveći troškovi ovog poslovnog modela su troškovi izrade same aplikacije i web stranice te njihovo redovito održavanje.

23


Tablica 1 Struktura troškova Vrsta troška Iznos Troškovi izrade Web stranice 10.000,00 kn Toškovi društvenih mreža ( održavanje i 1.000 kn izrada ) Troškovi održavanja Troškovi održavanja domena i prostor Troškovi marketinga

1.000 kn 20.000 kn 1.000 kn 3.000 kn

Izvor: Izrada autora

3.9. Modeli stvaranja prihoda Tablica 2 Modeli stvaranja prihoda Model stvaranja prihoda Prihod od donacija

Opis modela Prihod od donacija se direktno prenosi na račune organizacija

Prihod od uređaja u

kojima je namijenjen. Postotak donacija preko uređaja u trgovinama koristi se za

trgovinama

troškove projekta.

Prihod od partnera

Prihod od partnera namijenjen pokrivanju troškova projekta.

Prihod od individualnih investitora

Prihod od individualnih investitora za troškove projekta.

Prihod od sponzora

Prihod od sponzora za pokretanje humanitarnih akcija.

Prihod od registriranih

Prihod od registriranih korisnika namijenjen pokrivanju troškova

korisnika

projekta.

Izvor: Izrada autora

24


4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije

4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Ovaj poslovni projekt u cijelosti je osmišljen kao digitalni poslovni model, što znači da se cijelo poslovanje odvija online, bilo to preko web stranice ili mobilne aplikacije.

4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Aplikacija funkcionira na način da se prvo mora skinuti na „Trgovina Play“ i upisati u tražilicu „xDonate“ te nakon klika „instaliraj“ aplikacija se skida na mobilni uređaj. Nakon otvaranja aplikacije na mobilnom uređaju, korisnik ima mogućnost registracije i kreiranja svojeg vlastitog korisničkog računa kako bi primao eventualne obavijesti povezane s prošlim aktivnostima, akcijama za koje je donirao sredstva i sl.

4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije 1. Login zaslon   

Gumbić za kreiranje novog korisničkog računa Polja za prijavu postojećeg korisnika Tipke za dijeljenje (share) na društvene mreže (Facebook, Twitter, Google+...)

2. Zaslon sa obavijestima  

Zamišljeno poput newsfeeda sa poljima za doniranje Svaka vijest će biti prikazana sa slikom, naslovom, certifikatima organizacije, kome se zapravo donira i kratkim opisom 25


Na svakoj vijesti će se nalaziti posebna traka na kojoj će pisati informacije o novčanom cilju za doniranje te iznosom koji je do sada doniran

3. Zaslon sa swipe opcijom 

Omogućuje pristup našem korisničkom računu, opcijama za promjene podataka i

 

opcija plaćanja History donacija, datumi, koje donacije, iznosi doniranja Filteri za sortiranje kategorija po raznim kriterijima (npr. Novo, preporučeno, vremenski rok, po lokaciji, „Spasi život“, „Spasi svijet“)

4. Zaslon odabrane donacije  

Slike, videi i detaljne informacije o samoj donaciji Skala za odabir iznosa novaca od 1$ do 25$ i prazno polje za unos točno željenog iznosa. 1$ bi bio namješten po početnoj postavci, kako bi se samo jednim klikom

  

bez dodatnih namještanja mogao donirati jedan dolar Popis certifikata udruga i zaklada Donate tipka Share tipka za društvene mreže

5. Poruke nakon donacije 

Nakon što je obavljena donacija određenog iznosa, na ekranu se pojavljuje poruka u kojoj piše okvirni statistički podatak što smo dobro napravili za iznos koji smo donirali (npr. „Sa ovom donacijom ste pomogli u čišćenju 100

m

3

zagađene

slatke vode“, „Sa ovom donacijom ste nahranili 20 ljudi za cijeli dan u x-zemlji“ i sl.) Aplikacija je apsolutno neprofitabilna za bilo koju stranu, novac koji se uplati direktno ide namijenjenoj osobi ili udruzi. Nitko se ne bi smio obogatiti na tuđoj nemoći odnosno potrebi. Dok god ima ljudi na svijetu, biti će i pomoći. Također, najnovija inovacija je što osoba može donirati „ostatkom“ iz trgovine. Večini ljudi ostane sitnih 26


novaca od kupnje i rado bi pomogli nekome te će to i moći putem uređaja koji će biti u trgovinama i automatski prebacivati novac na korisnički račun na aplikaciji te će osoba kasnije moći odlučiti kome će donirati i koliko.

4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Slika 1 Glavni izbornik

Izvor: Izrada autora korištenjem alata Weebly (dostupno na: https://www.weebly.com/) Izbornik ima više opcija, a to su : o nama, sve donacije i logiranje, odnosno registracija računa.

Slika 2 Naslovna strana

27


Izvor: Izrada autora koriťtenjem alata Weebly (dostupno na: https://www.weebly.com/) Naslovna strana web stranice xDonate aplikacije. Na naslovnoj strani se mogu vidjeti naslov i slika koja je aspocijacija za pomoć djeci u Africi.

Slika 3 Popis partnera

28


Izvor: Izrada autora korištenjem alata Weebly (dostupno na: https://www.weebly.com/) Popis partnera koji surađuju s xDonate te zajedno pomažu ljudima, životinjama i biljkama diljem svijeta. Slika 4 Aktualne humanitarne akcije

Izvor: Izrada autora korištenjem alata Weebly (dostupno na: https://www.weebly.com/) 29


Prikaz najaktualnijih humanitarnih akcija gdje je potrebna brza reakcija odnosno brza pomoć. Slika 5 Brze donacije

Izvor: Izrada autora korištenjem alata Weebly (dostupno na: https://www.weebly.com/) Brza donacija koja može nahraniti gladne ljude koji žive u najokrutnijim uvjetima života.

Slika 6 Donacije za sve humanitarne akcije

30


Izvor: Izrada autora korištenjem alata Weebly (dostupno na: https://www.weebly.com/) Klikom na sve donacije, prikazati će se ovakav prikaz i moći će se klikom na doniraj uplatiti željeni iznos i pomoći nekome.

Slika 7 Kreiranje računa, odabir plaćanja i newsletter

31


Izvor: Izrada autora korištenjem alata Weebly (dostupno na: https://www.weebly.com/) Odabir ulaska na vlastiti račun, registracija, newsletter i odabir uplate. Na zadnjem odabiru u glavnom izborniku osoba može izabrati kako će plaćati te su joj postavke automatski namještene i kada stisne doniraj novci će biti uplaćeni. Naravno, prije svega mora napraviti svoj račun kako bi imala pogodnosti te kako bi mogla sve lakše obavljati.

4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Ovaj projekt osmišljen je kao digitalni poslovni model te je za njegov napredak nužno mobilno oglašavanje. Sve više ljudi svakodnevno koristi mobilne uređaje koje stalno ima uza sebe i tu nailazimo na veliki potencijal. S obzirom da se radi o humanitarnom djelovanju, potrebna su nam sredstva investitora kako bismo iskoristili mogućnost mobilnog oglašavanja i prikupili sredstva za pokrivanje takvih troškova.

4.2. Društvene mreže

4.2.1. Facebook profil projekta Slika 8 Facebook profil

32


Izvor: Izrada autora

33


4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Slika 9 LinkedIn profil – Anamarija Parlov

Izvor: LinkedIn profil autora Slika 10 LinkedIn profil – Tadea Pavlek

34


Izvor: LinkedIn profil autora

4.2.3. Twitter profil projekta Slika 11 Twitter profil

Izvor:Izrada autora

4.2.4. Instagram profil projekta Slika 12 Instagram profil

35


Izvor: Izrada autora

4.2.5. Snapchat profil projekta Slika 13 Snapchat profil

36


Izvor:Izrada autora 4.3. Računarstvo u oblaku U oblak će se spremati svi podaci ukoliko dođe do problema u sustavu ili provale te se podaci izgube, na ovaj način će ostati vječno na internetu i biti će dostupni kada god bude potrebno. 4.4. Veliki podaci (Big data) Baza podataka će biti velika jer će biti puno korisnika i donacija te će s vremenom taj broj sve više rasti te zbog toga je potrebno skladištenje podataka. 4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Uređaji će biti postavljeni na različite lokacije u svijetu, a u njihovoj blizini će biti plakati koji će pokazivati na trenutne humanitarne akcije kojima je pomoć brzo potrebna. 37


Kada osoba prođe pored uređaja dobiti će poruku o akciji i moći će vidjeti sve što ju zanima i donirati koliko može i želi i pomoći nekome. Također, u budućnosti senzori će biti postavljeni blizu šuma i tvornica i kada osjete potencijalnu mogućnost za požarom reagirati će ljudima koji će biti zaduženi za to i moći će reagirati na vrijeme i spiječiti moguću nesreću. Naravno, uređaj može i biti će postavljen i za ostale elementarne nepogode i svaka pomoć i prijevremena reakcija će pomoći u rješavanju potencijalnog problema. 4.6. 3D printeri 3D printeri su oduševili svijet te pomogli ljudima kojima je trebao jedan dio tijela kao što je šaka. Svijetom je zavladala tehnologija te su 3D printeri pokazatelji kako se tehnologija može iskoristiti na najbolji mogući način. Za xDonate 3D printeri bi se koristili u budućnosti kada bi se i oni sami razvili na još višoj razini te bi u donacije koje ljudi daju za određenu akciju ušli i dijelovi koje bi printer mogao napraviti. 3D printeri bi bili povezani s dronovima na način da bi bili dostavljeni na drugi dio svijeta ukoliko bi bilo potrebno nekome u što bržem vremenu. Ovaj proces nije predviđen za blisku budućnost te se može još razraditi i poboljšati kako bi što bolje pomoglo svima kojima je potrebno. 4.7. Robotika Robotika već dugo ima uzlaznu putanju na tržištu te će u budućnosti zamijeniti ljudski rad. Svaki proizvod ima svoje mane i prednosti pa tako i roboti. Naravno, iz svakog proizvoda treba iskoristiti ono najbolje što pruža. Robotika xDonate-u može pomoći na način da pomogne u izgradnji novih domova ili nastambi za životinje ukoliko će to biti potrebno.

38


4.8. Dronovi Dronovi su danas vrlo popularni, pogotovo nakon onog projekta kojeg je iznio Amazon na tržište te će kroz par godina svijet biti ovisan o njima i biti će od velike koristi. Također, kroz par godina može biti koristan i xDonate-u u velikim neprilikama koje planet mogu pogoditi poput uragana, poplava, suša ili požara. Ljudi, životinje ali i biljke u takvim elementarnim neprilikama trebaju brzu pomoć te će im dronovi moći pomoći prije nego ljudi dođu do njih što će možda u tom vremenu dok pomoć stiže, moći spasiti nečiji život. 4.9. Virtualna i proširena stvarnost Plan je da svi koji budu imali skinutu aplikaciju za doniranje moći će preko mobitela vidjeti što se točno događa u određenom trenutku na mjestu za koje su donirali i ukoliko će imati mogućnosti moći će doći volontirati. 4.10. Umjetna inteligencija Umjetna inteligencija u budućnosti može pomoći na način da sortira slučajeve po hitnosti te ih stavlja na prvo mjesto kako bi ljudi mogli donirati za najkritičnije slučajeve.

39


5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta Da bi aktivnosti naše organizacije bile vidljive i prepoznate od strane civilnog društva, predstavnika državne vlasti i ostalih članova društva koji žele donirati, primjenjivat ćemo specifične vrste marketinga koja uključuje odnose s javnošću, oglašavanje u medijima i slično djelovanje koje pripada marketinškim aktivnostima. S obzirom na to da je ovaj projekt zamišljen kao neprofitna organizacija, od velike pomoći biti će nam Google Ad Grants11. To je način oglašavanja koji Google nudi neprofitnim organizacijama. Na taj način je neprofitnim organizacijama omogućeno doprijeti do većeg broja korisnika. Google Ad Grants prikazuje oglase neprofitnih organizacija korisnicima koji prilikom pretraživanja traže neprofitne organizacije. Takve poruke moguće je dijeliti s ljudima u cijelom svijetu, što je i naš cilj. Koristit ćemo virusni marketing kako bismo uz pomoć utjecajnih ljudi u društvu sakupili što više poznanastava iz ovog područja humanitarnog dijelovanja i kako bi što veći broj ljudi čuo za ovaj projekt. Društvene mreže će nam omogućiti pristup do velikog broja ljudi. Na našim Facebook, Instagram i Twitter profilima nalazit će se sve najvažnije i najnovije informacije povezane s humanitarnim radom kako bi naši klijenti bili pravovremeno informirani o potrebama sakupljanja sredstava. Partnerski (affiliate) marketing će nam pomoći u oglašavanju na način da će na stranicama organizacija partnera biti postavljeni linkovi i obavijesti o našoj web stranici i aplikaciji.

11 Google Ad Grants, dostupno na: https://www.google.com/grants/, pristupano: 7.4.2018.

40


Komunikacija s medijima je još jedan način za privući velik broj klijenata koji možda nisu toliko aktivni na društvenim mrežama te je potrebno informirati ih o našem projektu kroz te kanale komunikacije. 5.2. Ključne riječi projekta xDonate, humanitarna akcija, pomoć, siromaštvo, glad, bolest, želja, akcija, prilika, ljudi, životinje, biljke, planet, zemlja, elementarne neprilike, aplikacija, web, marketing, inovativan pristup, udruga, zaklada, donacije, internet, volontiranje, partneri, American Red Cross, ASPCA, WWF, Unicef, The Nature Conservancy. 5.3. Google Ad Words oglas Prilikom pretrage na Google tražilici glavne riječi će biti : xDonate, humanitarna pomoć, donacije, volontiranje. Google neprofitnim organizacijama nudi mogućnost oglašavanja putem njihove tražilice preko Google Ad Gants-a. Radi se o oglašavanju prilikom kojeg Google stavlja na raspolaganje 10 000 $ mjesečno za oglašavanje neprofitne organizacije. 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama Oglašavanje na društvenim mrežama za xDonate je drugačije nego za ostale usluge ili proizvode jer zakon ne dopušta standardno oglašavanje zbog toga što nije profitabilno odnosno ne može se toliko lako naći jer humanitarne akcije ne bi smijele biti „nametljive“. Naravno, da se svaka nova aplikacija može marketinški oglasiti, te će to biti slučaj i kod xDonate, ali u granicama zakona. Uz manjak odobrenja, ukoliko osoba želi naći humanitarnu akciju odnosno ukoliko želi pomoći nekome bez obzira na sve ona će to učiniti tako da to neće umanjiti vrijednost projekta odnosno aplikacije. Društvene mreže na kojima ćemo biti prisutni jesu: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i Snapchat.

41


5.5. Tablica marketinškog plana S obzirom da se rai o aplikaciji humanitarnog karaktera, marketinški plan se svodi na oglašavanje putem društvenih mreža i u tablici su dani okvirni iznosi za potrebe oglašavanja koji bi bili subvencionirani od strane donatora, sponzora i investitora. Tablica 3 Marketinški plan Vrsta oglašavanja Google Ad Grants Facebook (Facebook Basic) Instagram (Insta Basic) LinkedIn Twitter

Cijena (mjesečno) 10.000,00 USD 489,00 HRK 289,00 HRK 2$ po kliku na oglas 0,50 $ do 1,50 $ po kliku

Izvor: Izrada autora

42


6. DIGITALNO PLAĆANJE U današnjem svijetu digitalno plaćanje je postalo skoro pa glavna vrsta transakcije. Nagađanja su da kroz 50 godina neće više postojati novac nego samo kartice te zbog toga sve više poduzeća ima online kupovinu. Mladi ljudi su se naviknuli na taj način plaćanja dok starija populacija nije te nju treba osvijestiti o prednostima. 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja     

PayPal Visa Maestro American Putem uređaja u trgovinama (iznos se direktno prenosi na aplikaciju)

6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja PayPal omogućuje samo slanje novca, ali ne i primanje novca tako da će transakcija biti jednosmjerna što je i cilj kod humanitarnih akcija. Također, uplata se može vršiti putem Visa, Maestro i American kartica istim postupkom kao i kod online kupovina ili slanja novca odnosno prebacivanja. Nova inovacija su uređaji u trgovinama zbog brže i jednostavnije uplate. Svaka kuna je dobrodošla onima koji nemaju, a možda taj ostatak od kupovine može nekoga nahraniti ili spasiti. Ukoliko osobi ostane ostatak od iznosa, može reći prodavaču da taj iznos prebaci na aplikaciju putem uređaja ili može prisloniti karticu na uređaj.

43


7. SWOT ANALIZA PROJEKTA SNAGE Neprofitabilnost – kako bi bili što konkurentiji, ne trebamo smanjivati cijene bilo čega kao u nekim drugim sektorima. Aplikacija nije napravljena u svrhu profita, već dobrobiti. Inovativnost – za sada ne postoji aplikacija sa takvim ciljem, što nas u svakom pogledu čini originalnim u tom području. Pouzdanost – sve udruge/osobe/zaklade kojima će se moći donirati su provjerene od strane organizacija/država nadređenih za to. Timski rad – kao grupa nismo naišli na prepreku koja može spriječiti realizaciju ovog projekta. Troškovi izrade aplikacije – nisu visoki u usporedbi s drugima te takva aplikacija bi na tržitu koštala između 30000 i 40000 kn sa svim troškovima izrade i marketinga. Jednostavnost realizacije – zbog jednostavne strukture i dizajna aplikacije, sam posao je sveden na minimum koji je realan za izvesti uz naše trenutno znanje i vještine. SLABOSTI Iskustvo – kao grupa još uvijek nemamo dovoljno iskustva u određenim elementima za samu izradu aplikacije kako bi je realizirati u efikasnom vremenskom roku. Ljudski resursi – potrebni ljudi za dovršavanje i održavanje ovakve aplikacije. Povezanost – teža povezanost sa cijelim svijetom u prvim mjesecima rada.

44


Volonteri – manja dostupnost volontera na samom početku, ali povezanost i marketing kroz nadolazeće razdoblje bi slabost trebala pretvoriti u snagu. Loš marketing – zbog lošijeg marketinga može doći do slabe rasprostranjenosti, no i zbog manjeg medijskog eksponiranja, aplikacija može proći nezamjećeno. Veliki troškovi održavanja – ako ne budemo imali nikakvih prihoda, doći će do visokih troškova pri održavanju. PRILIKE Inovativnost – ne postoji aplikacija koja bi na jednom mjestu objedinila humanitarne akcije. Globalna rasprostranjenost – aplikacija će biti dostupna na svim platformama diljem cijelog svijeta, te će ju svatko moći skinuti na svoj mobilni uređaj. Porast humanitarne svijesti – ljudi sve više postaju svjesni važnosti pomaganja ljudima koji su u nevolji, a isto tako i pomaganju održavanja biološke raznolikosti. Konkurencija – također može biti prilika te pomoći pri razvijanju ciljeva i većem trudu kako bi aplikacija bila što konkurentnija na tržištu. Brojnost humanitarnih akcija – velik broj humanitarnih akcija nam omogućuje povezivanje s različitim udrugama i stvaranje partnerstva s njima. PRIJETNJE Krađa ideje – uvijek postoji mogućnost za krađom ideje od neke druge osobe koja smatra da može napraviti bolju aplikaciju na temelju naše vizije.

45


Krađa ideje (ukoliko je loša aplikacija) – ukoliko aplikacija ne doživi željeni uspjeh, potencijalan je rizik od krađe ideje, odnosno kreiranja bolje aplikacije od druge strane na temelju naše ideje. Oglašavanje – zakonom je projekt ograničen oglašavati se toliko koliko mogu drugi koji imaju proizvod ili uslugu koja nije humanitarnog karaktera. Spora administracija i nejasni propisi – postoje različiti propisi na različitim tržištima i to nam predstavlja prijetnju ukoliko naiđemo na propise koji bi onemogučili lansiranje aplikacije. Nedostatak regulative – nedovoljno propisana zakonska regulativa u ovom području.

46


8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene

8.1.1. Web poslužitelj projekta Za web poslužitelja projekta odabran je Plus hosting12. On je vodeći u hrvatskoj koji nudi uslugu web hostinga sa značajnim brojem domaćih i inozemnih klijenata. Pružaju kvalitetnu uslugu jer posjeduju kvalitetnu infrastrukturu, neprekidno nadziru servere kako ne bi došlo do zastoja te osiguravaju sigurnost podataka što je jako bitno za ovaj projekt s obzirom na bazu klijenata koji provode transakcije putem aplikacije xDonate.

8.1.2. Web domene projekta

8.1.2.1.

.hr domena

Za domenu www.x-donate.hr godišnji iznos je 625,00 kn te je potreba na domaće tržište odnosno Hrvatsko, za ostala komercijalna tržišta domene su puno jeftinije na godišnjoj razini.

8.1.2.2. Za domene

Komercijalne domene www.x-donate.org i www.x-donate.com godišnji iznos je 98,75 kn.

Platforma je nužna odnosno mora se plaćati kako bi xDonate imao svoju domenu. Također, postoji mogućnost u skoroj budućnosti uzimanja Premium paketa koji na godišnjoj radzini dođe 2000 kn te ima više mogućnosti i prednosti nego obični paketi.

12 Plus hosting, dostupno na: https://www.plus.hr/, pristupano: 9.4.2018.

47


8.2. CMS sustav CMS sustav13 je „sustav koji omogućuje upravljanje sadržajem. U najširem smislu odnosi se na svako rješenje koje omogućuje klasifikaciju, organizaciju, povezivanje i svaki drugi oblik uređivanja sadržaja. Iako se pojam može koristiti za manualne procese upravljanja sadržajem, danas se u prvom redu primjenjuje za različita programska rješenja koja omogućuju napredno upravljanje velikim brojem informacija. CMS sustavi se koriste pri sinkronizaciji podataka iz više izvora, za izvršavanje kolaborativnih projekata, za organizaciju rada u korporacijskim okruženjima i slično. Temeljna primjena CMS-a danas je u dinamičkom kreiranju web-stranica nove generacije. Glavne prednosti pred besplatnim rješenjima su stabilnost, sigurnost, stalna korisnička podrška te mogućnost implementacije u postojeće sustave i korisnikove baze podataka. Bolji CMS programi uključuju napredne funkcije, a korisniku omogućuju jednostavno i sigurno korištenje.“

8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt Popis mogućih CMS sustava za projekt koji su besplatni:         

Open Source CMS - recenzije raznih programa Drupal - službena webstranica Drupal-a Joomla! - službena webstranica Joomla!-e Wordpress - službena webstranica Wordpress-a TYPO3 - službena webstranica TYPO3-a Magma CMS - službena stranica Magma CMS-a sNews - službena web stranica sNews-a DotNetNuke - službena web stranica DotNetNuke-a eZ Publish - Besplatni Enterprise Open Source CMS

Popis mogućih CMS sustava za projekt koji se naplaćuju: 

ColdFusion - službena stranica ColdFusion-a

13 Content Management System, dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/CMS, pristupano: 8.4.2018.

48


       

Kentico - službena stranica Kentic-a Sitefinity - službena stranica Sitefinity-a EasyEdit CMS - hrvatski CMS sustav službena stranica EasyEdit CMS-a Accrisoft - službena stranica Accrisoft-a Jalios - službena stranica Jalios-a Corvus CMS - hrvatski CMS sustav službena stranica Corvus CMS-a Webiny - hrvatski CMS sustav službena stranica Webiny-a SharePoint - službena stranica Microsoft SharePoint-a

8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Najbolji CMS sustav za projekt je Joomla! zbog jednostavnosti, lakog pristupa i besplatan je te ga svatko može koristiti.

Slika 14 Joomla!

Izvor: Joomla!; dostupno na: https://www.joomla.org/, pristupano: 8.4.2018.

49


8.3. Web stranice projekta

8.3.1. Struktura Web stranica projekta Na početnoj strani kada se uđe na stranicu nalazi se glavni izbornik s mogućnosti izbora, „o nama“ , „sve donacije“ , „ prijava ili registracija“. Nadalje se nalazi naslovna strana, te spuštanjem niz stranicu popis partnera s kojim surađuje xDonate. Pri dnu početne stranice nalaze se aktualne humanitarne akcije i brze donacije. Klikom na „sve donacije“ pojavljuje se izbornik sa svim donacijama te na kraju se može izabrati plaćanje i kreirati račun radi pogodnosti i svakodnevnih objava za nove akcije.

8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) Početna strana Slika 15 Početna strana xDonate mobilne aplikacije

Izvor: Izrada autora 50


Donacije Slika 16 Donacije na moblinoj aplikaciji xDonate

Izvor: Izrada autora

Organizacije odnosno partneri Slika 17 Partneri xDonate-a prikazani na mobilnoj aplikaciji

51


Izvor: Izrada autora

8.3.3. Opis strukture Web stranica projekta Na početnoj strani pojavljuje se slika koja asocira na probleme u svijetu te spuštanjem niz stranicu pojavljuju se partneri koji surađuju s xDonate. Također, na početnoj strani mogu se donirati mali iznosi odnosno klikom na brzu donaciju može se donirati 1$ za gladnu djecu u Africi ili aziji. Nadalje pored brzih donacija, prikazane su i aktualne vijesti odnosno humanitarne akcije kojima je trenutno najpotrebnija pomoć. Prilikom klika na bilo kojeg partnera otvara se stranica partnera i na njoj je mogući izbor iznosa donacije. Osoba može putem karte točno vidjeti gdje se zbivaju određene akcije odnosno ukoliko želi može otići na to mjesto i biti volonter te pomoći ljudima ili životinjama. Naravno, ukoliko se odluči za posebne iznose, volontiranje ili udomljavanje životinja može se 52


javiti direktno partneru. Osoba ima više opcija, ali najvažnije je da se pomogne na bilo koji način.

53


9. ZAKLJUČAK Na svakom koraku se mogu vidjeti osobe kojima je potrebna pomoć ili životinje koje su ostavljene i nemaju dom. Svima je potrebna pomoć, nekom više, a nekome manje. Zbog toga xDonate aplikacija pomaže da se može bilo kome pomoći gdje god da bio. I jedna kuna nekoga može usrećiti odnosno nečija stara igračka može uljepšati djetinstvo nekom djetetu u nerazvijenim zemljama. Tko želi pomoći naći će način, a najlakši je preko aplikacije. Svaki dan se može pomoći nekome u nekoj drugoj državi na svijetu ili spasiti životinje od izumiranja. Putem uplate na aplikaciju novac stiže onome kome je namijenjen te je to jedini i ispravni način za pomoć. Puno puta pomoć je bila zalouporabljena, putem aplikacije se može vidjeti gdje je pomoć otišla i kako je pomogla, a i može se direktno kao volonter otići i pomoći. Svaka pomoć je dobrodošla te se sada još brže može odvijati. Bez međusobnog pomaganja nema ni napretka.

54


10. POPIS LITERATURE 1. American Red Cross Dostupno na: http://www.redcross.org/ ; pristupano: 26.3.2018 2. ASPCA, American Society for the Prevention of Cruelty to Animals Dostupno na: https://www.aspca.org/, pristupano: 28.3.2018. 3. Content Management Dostupno na: https://hr.wikipedia.org/wiki/CMS, pristupano: 8.4.2018. 4. Direct Relief Dostupno na: https://www.directrelief.org/, pristupano: 26.3.2018. 5. Donors Choose Dostupno na: https://www.donorschoose.org/, pristupano: 28.3.2018. 6. Europass Dostupno na: https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae , pristupano: 15.4.2018. 55


7. Global Giving Dostupno na: https://www.globalgiving.org/ , pristupano: 26.3.2018. 8. Google Ad Grants Dostupno na: https://www.google.com/grants/, pristupano: 7.4.2018. 9. Joomla!, najbolji CMS sustav za projekt Dostupno na: https://www.joomla.org/; pristupano: 8.4.2018. 10. Kiva Dostupno na: https://www.kiva.org/, pristupano: 26.3.2018. 11. Network for Good Dostupno na: https://www.networkforgood.com/, pristupano: 26.3.2018. 12. Plus Hosting Dostupno na: https://www.plus.hr/, pristupano: 9.4.2018. 13. Roisell, digitalna agencija Dostupno na: http://roisell.com/, pristupano: 9.4.2018. 14. The Nature Conservancy Dostupno na: https://www.nature.org/ , pristupano: 27.3.2018. 16. UNICEF Dostupno na: https://www.unicef.org/, pristupano: 26.3.2018. 56


17. Weebly, izrada web stranice Dostupno na: https://www.weebly.com/; pristupano: 25.3.2018. 18. WWF, World Wildlife Fund Dostupno na: https://www.worldwildlife.org/, pristupano: 26.3.2018.

57


11. POPIS WEB LINKOVA 1. Web stranica projekta https://x-donate.weebly.com/ 2. LinkedIn profil autora, Anamarija Parlov https://www.linkedin.com/in/anamarija-parlov-12aa9314b/ 3. LinkedIn profil autora, Tadea Pavlek https://www.linkedin.com/in/tadea-pavlek-30b23b153/ 4. Prezentacija projekta, Prezi https://prezi.com/1l4-lz4jg_-g/xdonate/

58


12. POPIS SLIKA I TABLICA POPIS SLIKA Slika 1 Glavni izbornik.............................................................................................................19 Slika 2 Naslovna strana............................................................................................................19 Slika 3 Popis partnera...............................................................................................................20 Slika 4 Aktualne humanitarne akcije........................................................................................20 Slika 5 Brze donacije................................................................................................................21 Slika 6 Donacije za sve humanitarne akcije.............................................................................21 Slika 7 Kreiranje računa, odabir plaćanja i newsletter.............................................................22 Slika 8 Facebook profil............................................................................................................23 Slika 9 LinkedIn profil – Anamarija Parlov.............................................................................24 Slika 10 LinkedIn profil – Tadea Pavlek..................................................................................24 Slika 11 Twitter profil...............................................................................................................25 Slika 12 Instagram profil..........................................................................................................25 Slika 13 Snapchat profil...........................................................................................................26 Slika 14 Joomla!.......................................................................................................................37 Slika 15 Početna strana xDonate mobilne aplikacije...............................................................38 59


Slika 16 Donacije na moblinoj aplikaciji xDonate...................................................................38 Slika 17 Partneri xDonate-a prikazani na mobilnoj aplikaciji..................................................39

POPIS TABLICA Tablica 1 Struktura troĹĄkova....................................................................................................16 Tablica 2 Modeli stvaranja prihoda..........................................................................................16 Tablica 3 MarketinĹĄki plan.......................................................................................................31

60


13. ŽIVOTOPIS

61


62


63


64


65


66


14. SAŽETAK xDonate je aplikacija koja omogućuje donaciju novčanih sredstava u humanitarne svrhe. Riječ je o jednostavnom i inovativnom pristupu koji na jednom mjestu objedinjuje humanitarne udruge/zaklade/grupe s ciljem prikupljanja novčanih sredstava. Pomoću te aplikacije korisnicima je omogućen pregled akcija humanitarnog karaktera u samo nekoliko klikova. Na taj način korisnici mogu brzo i jednostavno donijeti odluku o tome za koju humanitarnu svrhu su spremni odvojiti novac. Cilj nam je pridobiti što veću populaciju kako bi malim donacijama činili velike promjene. Doniran mali novčani iznos svakog pojedinog korisnika u konačnici bi stvorio značajan iznos sredstava za pomoć. Projekt je u cijelosti osmišljen kao digitalni poslovni model, što znači da se cijelo poslovanje odvija online, bilo to preko web stranice ili mobilne aplikacije.Aplikacija funkcionira na način da se prvo mora skinuti na „Trgovina Play“ i upisati u tražilicu „xDonate“ te nakon klika „instaliraj“ aplikacija se skida na mobilni uređaj. Nakon otvaranja aplikacije na mobilnom uređaju, korisnik ima mogućnost registracije i kreiranja svojeg vlastitog korisničkog računa kako bi primao eventualne obavijesti povezane s prošlim aktivnostima, akcijama za koje je donirao sredstva i sl. Oglašavanje na društvenim mrežama za xDonate je drugačije nego za ostale usluge ili proizvode jer zakon ne dopušta standardno oglašavanje zbog toga što nije profitabilno odnosno ne može se toliko lako naći jer humanitarne akcije ne bi smijele biti „nametljive“. Naravno, da se svaka nova aplikacija može marketinški oglasiti, te će to biti slučaj i kod xDonate, ali u granicama zakona. Uz manjak odobrenja, ukoliko osoba želi naći humanitarnu akciju odnosno ukoliko želi pomoći nekome bez obzira na sve ona će to učiniti tako da to neće umanjiti vrijednost projekta odnosno aplikacije. Društvene mreže na kojima će Donate biti prisutan jesu: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter i Snapchat.

67


xDonate je inovacija koja bi mogla promijeniti svijest ljudi i omogućuje u bilo kojem trenutku da osoba s malim iznosom donacije pomogne onome kome je najpotrebnije.

68


PRILOZI 1. Registracijski obrazac za posjetitelje Web stranica

2. Obavijesni bilten – newsletter

69


3. Ekranski prikazi Web stranica projekta

70


71


72


4. Ekranski prikazi mobilne aplikacije

73


74


75


76


77


5. HTML5 â&#x20AC;&#x201C; kod <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Moja prva stranica</title> <meta charset="utf-8" /> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm " crossorigin="anonymous"> <link rel="stylesheet" href="MyFirst.css" /> </head> <body> <div class="container-fluid"> <div class="row text-center"> <div class="col"> <h1> Elixir of life </h1> <h2> Relax your body </h2> </div> 78


</div> </div> <div class="mb-4 container"> <div class="row"> <div class="col"> <button class="btn btn-light btn-block"> Home </button> </div> <div class="col"> <button class="btn btn-light btn-block"> About </button> </div> <div class="col"> <button class="btn btn-light btn-block"> Contact </button> </div> </div> </div> <div id="mainContent" class="container"> <div class="row"> <div class="col"> <div class="container my-4"> <div class="row text-center"> <div class="col"> <h3 class="mb-4"> A short description of our business. </h3> <button class="btn btn-secondary btn-lg mb-4"> Contact us </button> </div> <div class="col"> <img id="myFirstImage" src="https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images? q=tbn:ANd9GcTNSdgS_CAa8YDg4o7_0SbA-bnroy8eT4tlaviAm8hE__HqnKEZzg" /> </div> </div> </div> <h4 class="text-center"> We offer excellent massages! </h4> 79


<p class="text-center"> Our massage stones are extracted from the north of the Himalayans. For years accumulated minerals provide an unforgettable experience. </p> </div> </div> </div> </body> </html>

80


6. HTML5 – ekranski prikaz

7. CSS3 – kod body { background-image: url('https://i.pinimg.com/originals/a0/1d/ba/a01dba0c6cfdf06d382d73a8c87eb242.jpg' ); } 8. CSS3 – ekranski prikaz

81


82


9. JavaScript – kod function sendMessage() { var imeIPrezime = document.getElementById('imeIPrezime').value; var oib = document.getElementById('oib').value; var email = document.getElementById('email').value; var poruka = document.getElementById('poruka').value; var verify = document.getElementById('poruka').value; var secretCode = document.getElementById('secretCode').value; var resultText = document.getElementById('result'); if (secretCode === "128") { resultText.className = "text-success"; resultText.innerHTML = "Ime i prezime: " + imeIPrezime + "<br/>" + "OIB: " + oib + "<br/>" + "Email: " + email + "<br/>" + "Poruka: " + poruka; } else { resultText.className = "text-danger"; resultText.innerHTML = "Pogrešni kôd za prijavu"; } } function prepareMessage() { document.getElementById('imeIPrezime').value = "Tadea Pavlek"; document.getElementById('oib').value = "12345678912"; document.getElementById('email').value = "tadea.pavlek@gmail.com"; document.getElementById('poruka').value = "Dobrodošli!"; }

83


10. JavaScript – ekranski prikaz

11. PHP – kod <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Test</title> <meta charset="utf-8" /> <link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.0.0/css/bootstrap.min.css" integrity="sha384Gn5384xqQ1aoWXA+058RXPxPg6fy4IWvTNh0E263XmFcJlSAwiGgFAW/dAiS6JXm " crossorigin="anonymous" /> <link rel="stylesheet" href="MyFirst.css" /> </head> <body> <div class="container-fluid"> <div class="mt-4 row"> <div class="col"> <h1 class="text-center text-light"> Moja prva web stranica </h1> 84


</div> </div> </div> <hr /> <div class="container"> <div class="row"> <div class="col-sm-12 col-lg-4"> <a class="btn btn-block btn-light"href="index.php">Naslovnica</a> </div> <div class="col-sm-12 col-lg-4"> <a class="btn btn-block btn-light"href="about.php">O nama</a> </div> <div class="col-sm-12 col-lg-4"> <a class="btn btn-block btn-light"href="contact.php">Kontakt</a> </div> </div> </div> <hr /> <div class="container"> <div class="row text-center"> <div class="col-md-12 col-lg-12"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <p> Ovo je moj prvi tekst! </p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-md-12 col-lg-6"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <p> Ovo je moj drugi tekst! </p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-md-12 col-lg-6"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <p> 85


Ovo je moj treÄ&#x2021;i tekst! </p> <button class="btn btn-primary"> YES! </button> </div> </div> <div class="col-12"> <div class="jumbotron jumbotron-fluid"> <h1> My first jumbotron! </h1> <p> Here goes awesome text! </p> </div> </div> </div> </div> </body> </html> 12. PHP â&#x20AC;&#x201C; ekranski prikaz

86


87


13. Izgled stranice (1)

14. Izgled stranice (2)

88


89


15. Izgled stranice (3)

16. Prezentacija projekta

1.

2.

90


3.

4.

5.

6.

7.

8.

91


9.

10.

11.

12.

13.

14.

92


15.

16.

17.

93


130 parlov pavlek xdonate  
130 parlov pavlek xdonate  
Advertisement