Page 1

P RTF LI


Graphic


งานออกแบบอัตลักษณ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ออกแบบ เพื่อความเป็น Unity ร่วมกันทั้งมหาวิยาลัย และให้จดจำ�ได้ง่าย และพัฒนาศักยภาพ ต่อผู้ที่สนใจ

Corporate Identity


C

I Stationary


Pictograms oster

Signage


P oster


Font Restaurant

งานออกแบบตัวอักษร ร้านอาหารภัตตาคารรสละมุน และ เปลี่ยนรูปแบบของร้านใหม่ ให้ดีกว่าเดิม โดยเน้นบรรยากาศใ้ห้เป็นธรรมชาติ และทำ�ให้ร้านเป็นกระจกใสทั้งร้าน เพื่อจะให้ลูกค้า มองเข้ามาดูแล้วร้านปลอดโปร่ง ไม่อึดอัด ทำ�ให้บรรยากาศ ผ่อนคลาย ไปตามธรรมชาติ


Publishing


b e s tp

e

rminute

งานออกแบบนิตยสาร เป็นนิตยสารเกี่ยวกับ MUSIC เป็นความเคลื่อนไหวของคนดนตรี เหมาะสำ�หรับคนที่ชอบติดตาม ข่าวหรือสนใจในตัวศิลปิน และ มีใจรักในดนตรี

Magazine


b e s tp

e

rminute

NEWS Smallroom

Film “Star Asia” ReggaeOnTheRock2

Revol Music Creation

80

บาท

Kamikaze Wave 2

นิตยสาร bpm (best per minute) จังหวะดนตรีกับหัวใจ ดนตรีกับหัวใจจึงเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน


S

งานออกแบบความเป็นตัวเอง สิ่งที่ตัวเราชอบ จึงทำ�งานปอปอัพ โดยนำ�มาทำ� เป็นการ์ด ในปอปอัพ ก็จะมีร้านกาแฟ ซึ่งเป็นคนที่ชอบ ทานกาแฟและชอบความโรแมนติก จึงทำ�ออก มาเป็น ร้านกาแฟ ที่มีกลิ่นไอของความโรแมนติกอยู่ จึงได้ตั้งชื่อร้านว่า Romantic Cafe


Book

งานออกแบบการจัดวางตัวอักษรให้เป็นเรื่องราวของเรื่องที่เราเลือกมาจึงเลือกเรื่องใจดีสู้เสือ การสื่อความหมายของเรื่องก็สื่อออกมาตรงตัวอักษรก็จะมีหลายขนาดในหน้าเดียวเพราะบาง ประโยคต้องการเน้นให้อ่าน และการจัดวางก็พยายามทำ�ให้เป็นหนังสือที่ เรียบง่ายต่อการอ่าน เพราะเนื้อเรื่องต้องการสอนใจของคน และปิด ท้ายเล่มด้วยการรวบรวม คำ�สอน โดยมีลูกเล่น ให้หมุนอ่านข้อความได้


Packaging&Product


งานออกแบบ Supermarket ของเราเองโดยใช้ชื่อว่า SKY เพราะ ต้องการให้มีความสว่างสดใสของซุปเปอร์ เพื่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อของได้อย่างสบายใจ ไม่ยุ่งยากโลโก้ก็ออกแบบมาเป็นคำ�ว่าSKY โดยใช้ช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆทำ�ให้เกิดคำ�ว่าSKY อย่างง่าย กลุ่มเป้าหมายก็สำ�หรับลูกค้าที่ ชอบความสะดวกสบายและชอบการตกแต่ง บรรยากาศเป็นธรรมชาติของ Supermarket สบาย สกาย ซุปเปอร์

Supermarket


OHO โอเลี้ยง ยี่ห้อ OHO ออกแบบกล่องแพ็คและแก้ว

ICE CREAM SKY ไอศครีม ยี่ห้อ ICE CREAM SKY ออกแบบกล่องแพ็คและ แบบซองใส่ผลิตภัณฑ์


KIMUCHI ขนม ปลาทาโร่ สาหร่าย ออกแบบซองขนม

AM - PM เกี๊ยวกุ้ง - สปาเก็ตตี้ ออกแบบกล่องอาหารสำ�เร็จรูป


Photo


การถ่ายภาพในหัวข้อธรรมชาติ โดยใช้น้ำ�หอมเป็นตัวช่วยบอกได้ว่าความ สวยงามของธรรมชาติกับผลิตภัณฑ์ จาก ธรรมชาติ สามารถหอมด้วยกลิ่นธรรมชาติ

Natural


เป็นการถ่ายงานแฟชั่นที่ถ่ายลงนิตยสารเกี่ยวกับดนตรี โดยเน้นการแต่งตัวแบบมีเน็คไทที่เป็นรูปเปียโนเพื่อสื่อให้รู้สึกถึง ดนตรีและอารมณ์ท่าทางของนายแบบ ให้มีความสนุกกับดนตรี และมีดนตรีในหัวใจ นักดนตรีก็มีหลายแนวหลายประเภทนั้นก็ แล้วแต่ความเป็นตัวของตัวเองของศิลปินแต่ละคน แล้วแต่สไตล์ไม่ว่าจะเป็นแนวเพลงหรือการแต่งกายก็บ่งบอกได้

Fashion


Motion


ทำ�รายการทีวีชื่อ Fifteenforteen จัดทำ�ขึ้นเพื่อเสนอผล งานด้านศิลปะในประเทศไทย เป็นรายการสำ�หรับ วัยรุ่นที่ชอบผลงานด้านศิลปะและจะทำ�ให้รู้จัก กับคำ�ว่าแกลอรี่มากขึ้น ใช้ collage และ stopmotion เป็นตัวนำ�เสนอ

Fifteenforteen


Ads motion ของโฆษณาConversโดยใช้รองเท้า ของยี่ห้อนี้ มาดำ�เนินเรื่อง โดยบ่งบอกถึงความเป็น

Convers

T vc Ads Motion


Portfolio  

made i, i made kim'folio

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you