Page 1

2VWO_Oefentoets Hoofdstuk 7

y 6

y= – x+5

y=

5

1

Stel vergelijkingen op behorende bij de drie snijpunten hiernaast en los deze op.

1 5

x+4

4 3 2 1

-2

-1

x

O

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-1 -2 -3

y= –

1 2

2

x + 3x – 1

-4 -5

2

Ontbind in zo veel mogelijk factoren. a 4 p 4 q3 16 p 2 q b 12ab3 42a 3b 6ab c 21x5 y 3 14 x 2 y 3 28 xy 3 d 32 p 2 q 2 8q 4 e 5 x3 125 x f x 2 27 x 92

lammeren

De schapen van een boer staan in een weiland van 60 bij 40 meter. Voor de rust van de lammeren zet de boer aan twee kanten een strook van x meter af. Zie de figuur hiernaast. a Verklaar dat de oppervlakte van het grasland voor de lammeren 100x x 2 m2 is.

xm

3

40 m

60 m

lammeren

xm

De oppervlakte van het grasland voor de lammeren is 736 m2. b Welke vergelijking volgt hieruit? c Los de vergelijking op. d Geef de breedte van de strook. 4

De som van drie opeenvolgende getallen is gelijk aan het kleinste getal in het kwadraat plus 5. Stel een vergelijking op behorende bij deze situatie en los deze op. Geef de drie opeenvolgende getallen.


Antwoorden: 1a

2

3

a b c d e f

a b c d

4 p 2 q( p 2 q 2 4)

8q 2 (2 p q)(2 p q) 5 x( x 5)( x 5) ( x 4)( x 23)

1p 1p 1p 3p 3p 2p

toelichting 100 x x 2 736 x 8 x 92 8m

2p 1p 3p 1p

6ab(2b 2 7a 2 1) 7 xy 3 (3x 4 2 x 4)

4

Dus de opeenvolgende getallen zijn 1, 2,3 OF 2,3,4

2vwo_oefentoets H7  

Oefentoets 2vwo TBO

Advertisement