Page 1

NBmagasinet 04.2011 Omslag_Layout 1 13.04.11 11.47 Side 1

nb

Eiendomsmarkedet: God aktivitet i transaksjonsmarkedet

magasinet.no

14. Årgang Nr. 04-2011. Næringsmagasinet for Hordaland. Opplag 15.465

Eiendomsprisen 2011 til Frydenbø Marina

Luksuriøs Lexus-butikk

Elektrisk post i Bergen

- En stor anerkjennelse TIL LEIE I KANALVEIEN 52 - BERGEN KONTOR- OG BUTIKKLOKALER K52 er en næringspark som er under utvikling av OBO AS. Eiendommens samlede areal etter full utbygging vil utgjøre ca. 25.600 kvm. K52 vil bestå av fire kontorbygg med et totalt kontorareal på ca. 11.300 kvm. I tillegg vil det bli salgsarealer med god profilering på ca. 4.300 kvm. Øvrig areal er to parkeringskjellere. I 2008 stod det første bygget ferdig og var fullt ut utleid ved innflytting. Leietakere er Visma, StS og Sigdal Kjøkken.Byggetrinn 2 vil kunne stå ferdig 3 kvartal 2012. Lokaler fra ca 500 kvm opp til ca. 7.000 kvm. Butikklokalene på gateplan vil utgjøre totalt ca. 3.500 kvm og vil kunne deles i flere enheter. SALG Henvendelse: Kyte Næringsmegling AS – tlf: 55 55 33 50 RÅDGIVNING Trond L. Syversen - mobil 48 17 13 15

www.kyte.no

UTLEIE


NBmagasinet 04.2011 Omslag_Layout 1 13.04.11 11.47 Side 2

Fornøyde på jobben Nordmenn og dansker er mest fornøyde på jobb. Samtidig ligger de i motsatt ende av skalaen når det gjelder ambisjonsnivå. 80 prosent av danske og 79 prosent av norske arbeidstakere er «svært fornøyde» eller «fornøyde» med arbeidshverdagen sin. Det viser en undersøkelse foretatt av Randstad, verdens nest største selskap innen rekruttering, bemanning og HR. I en fersk utgave av Randstad Work Monitor topper Norge og Danmark. - Det er mange små, rike land i toppen av listen, og vi har lenge sett at Norge og Danmark er gode land å jobbe i. Det ser ut som høye lønninger og lav arbeidsledighet skaper et godt arbeidsmiljø. Og med et fleksibelt arbeidsmarked, høyt utdannelsesnivå og relativt lite hierarkiske arbeidsplasser får man fornøyde ansatte, sier Kristin Refsnes i Randstad Norge.

- Behovet for å finne noe nytt er gjerne ikke like sterkt i Skandinavia som i resten av verden, forteller Kristin Refsnes i Randstad Norge, og begrunner det med at arbeidslivet er relativt lite hierarkisk.

Verst i Japan Svenskene er imidlertid ikke like fornøyde. Her er 71 prosent fornøyd med jobben sin. Verst står det til i Japan der kun 39 prosent er fornøyde, men det er også mange misfornøyde arbeidstakere i Kina, Ungarn, Singapore, Hellas og Slovakia.

Fornøyd på jo bben, Topp 5 Danmark ...... ...80% Norge ............ ..79% Luxemburg ... ..78% Canada ......... ...77% India ............... .77%

Dårlig ambisjonsnivå Ser man derimot på indeksen som viser ønsket om og kampen 5 på bunn for forfremmelser så er Ja pan ............... plutselig Norge og 39% K in a .................4 Danmark på motsatt 8% Ungarn ......... ende av skalaen. ...49% Singapore ...... Bare 35 prosent av ..57% H ellas ..............6 danskene og 34 pro1% Slovakia ......... sent av nordmenn er ..61% for tiden fokusert på en forfremmelse. Arbeidstagere i India er de mest ambisiøse arbeidstakerne i verden med nærmere 90 prosent, mens italierne er de mest ambisiøse europeerne. Svenskene er like ambisiøse, eventuelt like lite ambisiøse, som sine skandinaviske naboer. - Det skandinaviske arbeidslivet er relativt lite hierarkisk. Det kan være noe av forklaringen på at behovet for forfremmelser ikke er like sterkt. Samtidig er nordmenn og dansker veldig fornøyde med arbeidshverdagen, da er ikke behovet for noe nytt like stort, sier Refsnes. Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

HUSgruppen as Vi hjelper deg fra start til mål, enten det er komplette ombyggingsoppdrag eller bare systeminnredning. Kunde

Leietaker

«SAMSPILLMODELL»

Kunde

Prosjektledelse Prosjekteringsledelse

Anleggsledelse HMS-Ledelse Miljøledelse

VVS

EL-Data Tele

System Vegger

Himlinger

www.naeringshus.no

BERGEN: Tlf. 55 57 15 00

Etablert på Vestlandet og Østlandet

Mobile Vegger

Data gulv

www.innomhus.no

DRAMMEN: Tlf. 95 77 45 02

Utgiver: Tabloidsats AS ı Tel: 56 15 12 20 ı Fax: 56 15 12 29 ı Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø ı www.tabloidsats.no Abonnementpriser: 1 stk årsabonnement kr. 299,- 3 stk årsabonnement kr. 399,- 5 stk årsabonnement kr. 499,Abonnement bestilling: Telefon: 56 15 12 20 - Fax: 56 14 46 20

Tabloidsats

Øvrige Ark-fag

Anleggsledelse HMS Miljøkrav


Kontorlokaler til leie på Kokstad, Landås og Åsane KOKSTADVEIEN 46 I Kokstadveien 46 har vi tidsriktge kontorlokaler til leie. Lokalene ligger i byggets 2. og 3. etasje. Arealer fra 50-500 kvm som kan tilpasses leietaker. Bygget har heis og god parkering.

For nærmere opplysninger om eiendommen, ta kontakt med: Ståle Simonsen, tlf. 911 40 255 eller Henrik Lund, tlf. 922 35 239. Sentralbord: 55 23 60 00

NATTLANDSVEIEN 89 I Nattlandsveien 89 er det ca. 200 kvm kontorlokaler til leie. Sentralt beliggende på Landås, i gangavstand fra bybanen. Arealet kan leies samlet eller deles opp. Arealene ligger i byggets 3.etg. med adkomst via heis. Fast parkering like ved. For nærmere opplysninger om eiendommen, ta kontakt med: Ståle Simonsen, tlf. 911 40 255 eller Henrik Lund, tlf. 922 35 239. Sentralbord: 55 23 60 00

STORBOTN 110, ÅSANE I Storbotn Næringspark i Åsane har vi ledig en hel etasje i nyoppført bygg. Kontoretasjen, som ligger i 3 etg med heis, kan tilpasses leietaker. Arealer fra 300-800 kvm. Posten Norge er hovedleietaker i bygget. Det er god parkering på området. For nærmere opplysninger om eiendommen, ta kontakt med: Ståle Simonsen, tlf. 911 40 255 eller Henrik Lund, tlf. 922 35 239. Sentralbord: 55 23 60 00


Studentboligene på Fantoft

Nominert til Statens Hvert år deles Statens byggeskikkpris ut, og i år var 90 bygg påmeldt. Syv av disse er nå i finalen, og Vestlandet er representert med de nye studentboligene på Fantoft. Det er Husbanken som har ansvaret for det statlige arbeidet med å fremme god byggeskikk. I år var det rekordstor påmelding til Statens byggeskikkpris, og juryen har nå plukket ut syv bygg som går videre i årets konkurranse. Byggene skal befares av juryen, før det kåres en endelig vinner i juni. Det er veldig ulike bygg med i finaleheatet, både skoler, studentboliger, museum og et krematorium - God byggeskikk er ikke bare god arkitektur, men en betegnelse på hva som kjennetegner de bygningene som håndterer omgivelsene produktivt, og som kan stå som forbilder, sier Erling Dokk Holm, Juryleder for byggeskikkprisen. Fornying på Fantoft Fantoft studentby har lenge slitt med betydelige utfordringer knyttet til manglende tilpasning mot dagens studentmasse, i tillegg til mangelfullt samspill med nærmiljøet. De opprinnelige blokkene ble oppført på slutten av 60-tallet, og 3RW arkitekter tegnet derfor to nye studentboliger med en sentral samlingsplass som danner ryggraden i en vitalisert og fortettet studentby. De nye studentboligene består av en blanding av forskjellige enheter tilpasset familie, kollektiv og single og bidrar dermed til en sosial variasjon både innenfor hvert bygg og innenfor Fantoft som helhet. Bygningsmassen utgjøres av to slanke og kurvede bygningskropper hvorav den ene ligger bøyd over bybanestoppet og tilbyr værskjerming over perrongen, mens den andre bøyer seg mot parkområde i sør. Byggene har to markant forskjellige fasader: Nordøstre fasader mot bybanestopp, ny samlingsplass og eksisterende studentblokker har en variert og mønstret fasade. Sørvestre fasader mot eksisterende nabolag består av lange, sammenhengende og felles svalganger som fungerer både som felles tilkomstareal til leiligheter, utendørs felles sosial arena og en forlengelse av leilighetene. God miljøprofil og lave kostnader - De siste årene har også byggeskikkprisen ønsket å premiere bygninger som gjør at alle, enten de sitter i rullestol eller har nedsatt syn, får glede av dem. Et annet vesentlig poeng er å skape bygninger som belaster det ytre miljøet mindre, derfor legges det vekt på en bærekraftig byggeprosess, gode materialvalg, og lavt energibruk i bygningens levetid. Hver gang noen oppfører en bygning, liten eller stor, bygger de noe som sannsynligvis blir stående i lang tid, ofte i flere hundre år, sier Dokk Holm. Det har 3RW tenkt på. Gjennom den kompakte og lukkede bygningskropper med svalgangen som selv-

4

NB-Magasinet - 04-2011

stendig struktur, har byggene en god miljø-profil med lavt energibehov og varmetap. Sammen med en rasjonell byggemåte har dette gitt prosjektet lave byggekostnader. Sammen med ny sentral plass ble byggene ferdigstilt høsten 2010, og ble umiddelbart et attraktivt sted for nye og eldre studenter. Bybaneutvikling Området ved Fantoft gjennomgår vesentlige endringer etter at bybanestoppet er etablert på bybanens første strekning mellom Bergen sentrum og Nesttun. Det er forventet at fremtidig byvekst vil konsentreres langs bybanetraséen og at området ved Fantoft vil utgjøre et av flere kjerneområder for fortetting. Nomineringen av studentboligene på Fantoft begrunnes med at; Bergen trenger gode eksempler på fortetting langs bybanen. Studentboligene er et eksempel på at arkitektur med svært stramme økonomiske rammer også kan være med å skape gode bygningsmiljø. Et jordnært og morsomt prosjekt oppå bybanetunellen og delvis over banesporet. Juryen svarer med at dette er «et byutviklingsprosjekt som med et kraftfullt grep forholder seg til den nye bybanen og den eldre studentbyen på Fantoft». Utdeling i juni Statens byggeskikkpris ble første gang delt ut i 1983, og vinneren offentliggjøres 7. juni 2011. De andre nominerte er; Hamsunsenteret på Hamarøy, K5 Leilighetsbygg i Oslo, Rommen skole og kulturskole i Oslo, Fyrstikkalleen skole i Oslo, Rockheim, Det nasjonale senteret for pop og rock i Trondheim og Alfaset krematorium i Oslo.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

- Statens byggeskikkpris er til for å vise frem forbilder, gode eksempler på at arkitekturen kan være en sterk kraft i våre samfunn, og at nye bygninger kan ha et mangfold av egenskaper, og at de kan peke langt ut over seg selv, sier Juryleder for byggeskikkprisen, Erling Dokk Holm. (foto. 3RW arkitekter)


byggeskikkpris

Studentboligene pü Fantoft i Bergen ble oppført i 2010, arkitekt er 3RW arkitekter og landskapsarkitekt er Smedsvig landskapsarkitekter AS. Studentsamskipnaden i Bergen er byggherre. (ill. 3RW arkitekter)

NB-Magasinet - 04-2011 5


Økonomi: Ola Honningdal Grytten, NHH

Eiendomsskatt gjenn Den forrige sentralbanksjefen, Svein Gjedrem, la i slutten av sin funksjonstid stor vekt på at eiendom er for gunstig beskattet i Norge. Den skattemessige fordelen av å investere i eiendom er ifølge han så stor at det bidrar til en for sterk etterspørsel i markedet og dermed til økte priser, som kan fore til bobler i eiendomsmarkedet. På den andre side mener mange at vi burde ha kuttet eiendomsbeskatningen helt, da den i praksis utgjør en form for dobbeltbeskatning.

Produsent og leverandør av KOLLEGA glassvegger og systeminnredninger

Eiendomsbeskatningen har svært lange historiske tradisjoner og har vært hyppig benyttet av myndighetene i forskjellige former. Hovedårsaken er at det historisk sett har vært mye enklere å beregne skatt ut ifra eiendom enn fra inntekt. Den eldste formen her til lands går 1500 år tilbake i tid. Småkonger fikk gratis opphold på gårder sammen med sitt hoff, mot at de beskyttet de lokale bøndene fra kriminelle bander eller okkupasjon og plyndring fra andre småkonger. Ordningen fikk betegnelsen veitsle. På denne måten betalte bøndene skatt ved å la sin eiendom stå til disposisjon for Kongen og hans følge.

Leidangen Etter rikssamlingen ca 872 fortsatte veitsleordningen. Den ble utvidet med skattr, der man skattla spesielle områder under kongens beskyttelse i tillegg til handels- og ferdeselsavgifter, kalt landaurar. En annen viktig skatt ble leidangen, opprinnelig for at lokalsamfunnet skulle utruste våpenføre menn når freden var truet. Den utviklet seg senere til å bli regulær eiendomsskatt kodifisert i, Gulatingsloven og Frostatingsloven og senere i Magnus Lagabøtes landslov (1274-1276). Tiende Inntektsskatten stod kirken for, i form av tiende. Den ble lovfestet i Magnus Erlingsons regjeringstid (1163–1184). Den ble nyttet til lokal administrasjon, fattigomsorg og kirkedrift. Omkring 1620 ble såkalte ekstraskatter gjort permanente med basis i eiendom i form av hus, fe og jord. Takstene ble fra 1640-tallet fastsatt etter landskylden. I 1665 fikk Norge sin første matrikkel. Landskylda skulle avspeile produksjonsverdien til gårdenes eiendeler. Tollen innføres På 1600-tallet fikk indirekte skatter større betydning. Toll ble gradvis et proteksjonistisk virkemiddel. Det ble i tillegg innført særavgifter. Med «Forordning angående det stemplede Papiir» av 16. desember 1676 ble stempelavgiften innført, siden 1976 omtalt som dokumentavgift. I 1762 ble det

Godt håndtverk og gode løsninger Ta oss med i planleggingen på ditt neste prosjekt

M I N D E

SNEKKERI AS KVALITET OG GODE LØSNINGER Tlf: 55 24 68 00 Fax: 55 24 68 02

6

NB-Magasinet - 04-2011

w w w. b e r g e n b y g g i n n r e d n i n g . n o

FJØSANGERVEIEN 109, 5073 BERGEN Tlf.: 55 20 54 54, Faks 55 20 54 55. firmapost@minde-snekkeri.no www.minde-snekkeri.no


om historien

I utvikling med

«Med «Forordning angående det stemplede Papiir» av 16. desember 1676 ble stempelavgiften innført, siden 1976 omtalt som dokumentavgift» innført personskatt, ekstraskatten, på en riksdaler per år for alle over tolv år. Den var imidlertid beskjeden. På 1800-tallet utgjorde nemlig toll og særavgifter, spesielt alkoholavgift, 6080 prosent av statsskatten, resterende skatt ble primært ilignet på eiendom. Inntektsskatt til staten var nemlig avviklet i perioden 1836-1892. Først i 1892 ble det innført progressiv inntekts- og formuesskatt. Før 1882 ble byskatt utskrevet på fast eiendom, næringsvirksomhet og siden formue. Under skattereformen av 1882 ble inntekt, formue og eiendom skattegrunnlag. I skattereformen av 1911 ble skjønnsmessig ligning erstattet av at skattyterne selv kunne innrapportere data om inntekt og formue i en selvangivelse.

ge skattereformer. Den første, av 1992, samsvarte med internasjonale trender mot bredere skattegrunnlag og lavere satser. Selskapsbeskatningen bar preg av nøytralitet. I personbeskatningen ble det innført et klarere skille mellom arbeidsinntekter og kapitalinntekter gjennom delingsmodellen. I skattereformen av 2006 ble skjevheter fra 1992-reformen forsøkt løst. Gjennom begge reformene ble eiendomsskatten bevart. I dag utgjør den en beskjeden inntektskilde for det offentlige, i motsetning til tidligere tider da den utgjorde et betydelig inntektsgrunnlag for stat og kommuner. Professor ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole, Ola Honningdal Grytten

Momsen Under første verdenskrig ble det benyttet en rekke særavgifter, som eiendoms-, tobakks og motorvognavgift. Omsetningsavgift, med skatt i hvert omsettingsledd, ble innført i 1935, og i 1970 ble omsetningsavgiften erstattet av merverdiavgiften. De 20 siste år har det vært to betydeli-

Systeminnredning

Bydrift tilbyr en rekke tjenester og utfører oppdrag i hele Bergensområdet. Vi vedlikeholder veier, rydder offentlige rom, utformer parkanlegg, legger stein, utfører grunn- og betongarbeid, samt leverer alle tjenester relatert til vann og avløp - også beredskapstjeneste. Bergen Bydrift leverer kompetente og punktlige entreprenørtjenester til offentlige og private kunder.

GRUNN- OG BETONGARBEID | VEI OG UTEAREALER | VANN OG AVLØP GRØNTANLEGG OG OFFENTLIGE ROM | OVERVANNSANLEGG SKILTING | BOLIGOMRÅDER, EIENDOM OG INDUSTRI

tlf: 55 70 67 77 www.bergenbyggsystem.no Tømrerarbeid, glassvegger, systemvegger, himlinger og datagulv.

NB-Magasinet - 04-2011 7


Eiendomprisen 2011

Frydenbø Marina

EIENDOMSPRISEN. Juryformann Frode C. Hoff (t.v) kunne overrekke det synlige bevis på at Frydenbø Marina er årets vinner, representert ved Vibeke Eriksen og Knut Herman Gjøvaag (alle foto: Dag Folkestad)

For sjette gang deles Eiendomsprisen ut, og i år var det Frydenbø Marina i Damsgårdveien 135, med arkitektkontoret Artec AS med på laget, som stakk av med prisen. Det er på Damsgård historien startet, med Frydenbø Slip og Mekaniske Verksteder i 1916. Med innflytting i nytt bygg er ringen på mange måter sluttet. Frydenbø Marina kjøpte Damsgårdsveien 135-139, som tidligere huset Mowinckels Margarinfabrikk, i 2004. Tidligere eier hadde i fem år jobbet med å få regulere området, og Frydenbø Marina videreførte planene med noen endringer. For å lage det mer åpent for bebyggelsen bak, ble bygget lagt ut over sjø. - Å fundamentere bygget i sjøen var et svært omfattende og krevende arbeid. Blant annet hadde vi orkanen vinteren 2007 som ødela hele båtmarinaen, og som ga noen skader i forbindelse med arbeidet i sjøen, forteller daglig leder i Frydenbø Eiendom AS, Vibeke Eriksen. – Men resultatet har blitt veldig bra, legger hun til. Noe også juryen for Eiendomsprisen har bitt seg merke i. Mye arbeid - Det har ikke vært en helt enkel prosess mot det som i dag fremstår som et av de mer vellykkede næringseiendommene i Bergen sentrum. Da de første byggeplanene ble presentert i 2004, vakte de mildt sagt liten entusiasme i nabostrøket. Dette var en utfordring utbyggerne ble nødt til å ta på alvor, og de valgte å gå i dialog med naboene og kommunen om endrede arkitektoniske løsninger. I stedet for to

8

NB-Magasinet - 04-2011

massive blokker, ble bygningsmassen delt i én lav bygning og én litt høyere, men smal bygning, som strekker seg ut i sjøen, med en transparent kobling mellom de to. Det er også lagt betydelig arbeid og kvaliteter i plassdannelsen foran kontorblokken, som gir merverdi til nærområdet, kan juryformann Frode C. Hoff fortelle. «Med sin buede glassfasade i kontorbygningen som går ut i fjorden, er nybygget blitt et markant landemerke i et slitt område. Det er også på sin plass å nevne at bygget sin plassering i tillegg til vanlige dimensjonskriterier også er dimensjonert for påkjørsel fra skip og borerigger…» Moderne - Å bli tildelt Eiendomsprisen er en stor anerkjennelse, og gir oss lyst og engasjement til å fortsette utviklingen, sier konsernsjef Knut Herman Gjøvaag under prisutdelingen. – Og for Artec Prosjekt Team, som har vært så involvert i utviklingen og byggingen vår på Damsgård, er det også en fjær i hatten. Fra syvende etasje gir de store vindusflatene en misunnelsesverdig utsikt. Bygget har vannbåren varme fra Puddefjorden, og det er installert isvannkjøling. Til de store vindusflatene er det benyttet energivinduer, og hvert kontor kan regulere temperaturen individuelt med +/- 3 grader, mens kontorlandskapene har sonetemperatur. - Den største glassflaten får ikke mye direkte sollys, og det er utvendig, automatisk solavskjerming mot sør. Det er i tillegg lagt stor vekt på brannsikkerhet, og hele bygget er fullsprinklet, forteller Eriksen. - I enden har vi laget en sittegruppe med sofa og stoler, og herfra er det utgang til en hjørneveranda. En

slik veranda finner man i hver etasje, og herfra har vi en fantastisk utsikt over Puddefjorden og over til Askøy. Eriksen kan videre fortelle at de har vært bevisste på å kjøre gjennomført gode kvaliteter med parkett og miljøvennlige tepper, og arkitektene har vært inne i bildet under valg av interiørløsninger for å sørge for en gjennomført stil. Stor pågang I dag er bygget fullt utleid, med venteliste for andre som ønsker seg leiearealer her. Det viser også den kommersielle verdien bygget har for Frydenbø. Bygningen har også fått en lys og trivelig kantine med utsikt over Byfjorden og med tilhørende utearealer, som i alle fall sommerstid kan brukes til sosiale samlinger. - Det er ikke bare Damsgårdsveien 135 som har blitt ny. Vi har også rehabilitert nr 139 og 143, slik at hele området har gjennomgått en vesentlig forbedring, sier Eriksen. «Det er ekstra gledelig at et firma som har hatt tilhold i området i snart 100 år har lykkes med å få reist det som med en viss rett må kunne kalles et moderne signalbygg som kan bli en spydspiss for næringsutviklingen i området. Om noen år kan dette bli et interessant lokaliseringsomåde i sentrum også for andre bedrifter, i tillegg til de mange boligene som er planlagt her» sier juryen, og gratulerer.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no


NB-Magasinet - 04-2011 9


Solid rekord for Traine 532 søknader er levert til Trainee Vests 11 stillinger. Det er en økning på 116 søknader sammenlignet med fjorårets 416. – En gevinst av å åpne opp stillingene for flere fagbakgrunner, mener prosjektleder Eivind Olsvik. Eivind Olsvik i Trainee Vest mottak en solid bunke søknader. Totalt leverte 356 søkere 532 søknader. - Dette er vi selvfølgelig meget glade for, og årsaken er at stillingene er åpnet opp for flere fagbakgrunner enn før, og at de er meget attraktive. Både bedriftene våre og det voksende omdømmet til Trainee Vest har nok også spilt en rolle, mener en smørblid prosjektleder. 
Økningen fra i fjor er nemlig på hele 116 søknader, og er den største stigningen i Trainee Vests historie. - Men vi har hatt en jevn stigning i antall søkere, og har satt ny rekord hvert eneste av de fire årene, forteller Eivind. Finanskrisen er over Eivind er spesielt fornøyd med at søknadstallet har steget til tross for bedre tider etter finanskrisen. – Under finanskrisen var det vanskeligere for mange å få jobb, så vi regnet med at den tidligere pågangen av søkere skyldtes at nyutdannede brukte lengre tid på å komme i arbeid. Vi var derfor spente på om de ferske kandidatene var like ivrige i år.
 Det har de altså vært, og vel så det. - Jeg tror den forventede veksten som nå dominerer næringslivet har gjort at bedriftene tør å tenke mer utradisjonelt i rekrutteringen - og dermed også åpner stillingene for flere fagbakgrunner enn bare ingeniører og økonomer.
 Flest søknader til Aker Solutions Stillingen som har fått flest søknader er prosjektlederstillingen i Aker Solutions. 100 håpefulle sjeler har søkt.

- Vi er ikke overrasket over dette. Aker Solutions er en attraktiv bedrift, og de har vært meget åpne for å rekruttere fra flere fagbakgrunner enn det som er vanlig i denne næringen. Det er flott å se at studentene svarer med å søke, sier Eivind.

Men samtlige av de andre stillingene har også fått mange gode søknader. 
- Jeg tror og håper bedriftene får et luksusproblem i å velge ut sin favoritt, avslutter Olsvik.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

Fakta: Trainee Ves t drives av Karrieresen teret ved Studentsam skipnaden i Bergen Medlemsbed rifter: BK K , Aker Solutions, BI R , Meland K ommune, Sparebanken Vest, Tide Buss A S, B ergen Næringsråd, H ordaland Fylkeskommun e, B ergen K ommune, GrowCompete nceConsulting AS, Helse B ergen, SNU A S og Unive rs itetet i Bergen.

Skaper et moderne og stilrent kontorlandskap

Tlf. 56 30 35 90 | Fax 56 30 35 91 www.hodneland.as | post@hodneland.as

10

NB-Magasinet - 04-2011


ee Vest

FORNØYD. - Den forventede veksten som nå dominerer næringslivet har gjort at bedriftene tør å tenke mer utradisjonelt i rekrutteringen, sier prosjektleder Eivind Olsvik i Trainee Vest om økningen i antall søkere.

• SLAMTØMMING • SANDFANG • SPYLING/STAKING • RØRINSPEKSJON • TRASESØK morten@herdlagard.no • www.herdlagard.no • Tlf. 56 14 67 18 NB-Magasinet - 04-2011 11


«VI HANDLER VARER OG TJENESTER FRA BYGGENÆRINGEN FOR OVER TRE MILLIARDER I ÅRET. MANGE VIL DERFOR MERKE VÅRE SKJERPEDE KRAV»

Skjerper miljøkravene Statsbygg ønsker å ta førersetet når de nå skjerper sine miljøkrav til rådgivere, entreprenører og leverandører. - Ambisjonen er å være ledende på å planlegge, bygge og forvalte miljøriktige bygg og uteområder. For å bli best i klassen, eller i det minste gå foran med et godt eksempel, er det mye som skal planlegges. - Skal vi være ledende på dette, så betyr det at vi vil stille stadig strengere miljøkrav til våre leverandører. Vi handler varer og tjenester fra byggenæringen for over tre milliarder i året. Mange vil derfor merke våre skjerpede krav, sier administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg. Ønsker nullutslipp Innskjerpingen vil skje gradvis i henhold til Statsbyggs nye miljømål for 2011-2014 og langsiktige miljøambisjoner fram mot 2030. På sikt har Statsbygg ambisjon om at alle nybygg skal være nullutslippsbygg – bygget av materialer med lavest mulig klimagassutslipp og minimalt med helse- og miljøskadelige stoffer. Videre vil Statsbygg at nasjonale føringer for miljøvennlig by- og stedsutvikling skal være førende for nye lokaliseringer når staten eier eller leier en bygning. Fem pilotprosjekt Innen 2014 må Statsbygg bygge opp og ha kompetanse til å gjennomføre nybygg på passivhusnivå, mens bygninger som totalrehabiliteres skal ligge på lavenerginivå. Før den tid vil Statsbygg sette i gang minst fem pilotprosjekt. Klimagassutslipp fra nybyggprosjekter skal dokumenteres. Energibruken i eksisterende bygg skal ned med fem prosent innen 2014, og ytterligere fem prosent innen 2020. Olje-, gass- og el-kjeler skal gradvis utfases som hovedkilde for oppvarming. Statsbygg vil også sette krav til at de 5-10 mest brukte materialene i alle nye byggeprosjekter skal ha miljødeklarasjon. Pådriver for andre - Vi ønsker å være et forbilde og en pådriver for å løse miljøutfordringene i BAE-næringen, sier Christoffersen. - Vi vil derfor stille stadig strengere miljøkrav, samtidig som vi oppfordrer bransjen til å bygge opp sin miljøkompetanse, og vil gi dem pilotprosjekter å bryne seg på. Vi vil stadig videreutvikle vår egen miljøkompetanse og stille strengere miljøkravkrav til vår egen virksomhet. På sikt har Statsbygg ambisjon om at alle nybygg skal være nullutslippsbygg – bygget av materialer med lavest mulig klimagassutslipp og minimalt med helse- og miljøskadelige stoffer. – Vi oppfordrer bransjen til å bygge opp sin miljøkompetanse, sier administrerende direktør Øivind Christoffersen i Statsbygg. (Foto: Statsbygg)

12

NB-Magasinet - 04-2011

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no


SKARHOLMEN KAI 4 MIN. FRA ASKØYBROEN

14 MIN. FRA BERGEN SENTRUM

VI TILBYR • LASTING / LOSSING • LAGERHOTELL • TRANSPORT • FASTE ANLØP • EUROPA • NORSKEKYSTEN For mer informasjon, kontakt: SLP Bergen: Telefon 489 94 099 Scan Shipping: Telefon 55 55 84 60


Rossy Addington, direktør DnB NOR Næringsmegling

Stabile leienivåer og økning i kontorledigheten

DnB NOR Næringsmegling registrerer en forsiktig optimisme i leiemarkedet, men leietakers beslutningsprosesser er fortsatt lange og grundige. Stor nybyggaktivitet innenfor nærmeste femårsperiode påvirker også bedriftenes vilje til å inngå lange leieavtaler i dagens marked. Det er under planlegging en rekke store byggeprosjekter som vil kunne medføre flytteplaner for flere større kontorvirksomheter i Bergen. De mest fremtredende er Statoil sitt kontorbyggprosjekt på ca 42.000 kvm på Sandsli og DnB NORs planer om samlokalisering i Solheimsviken med nye 35.000 kvm. Videre bygger Høyskolen i Bergen nytt undervisningsbygg på ca 48.000 kvm på Krohnstad, og Sparebanken Vest har under planlegging nytt kontorbygg på 26.000 kvm i Jonsvollskvartalet/sentrum.

14

NB-Magasinet - 04-2011

Nybygg gir ledighet Etter hvert som nybyggene ferdigstilles og fylles med nye leietakere, vil store arealer i eksisterende bygg bli fristilt. Områder som i første omgang kan bli berørt er Sandsli/Kokstad, Fyllingsdalen og Sentrum. - Dersom nybyggprosjektene blir gjennomført vil vi få en økt ledighet, og da særskilt i eldre og utidsmessige bygg. Vi ser allerede nå konturene av dette. Vår undersøkelse av dagens situasjon viser en økning i kontorledigheten i forhold til samme tidspunkt i fjor. Kontorledigheten ligger nå på rundt 7,2%, hvilket utgjør opp mot 130.000 kvm. For å møte dagens krav til gode næringslokaler vil det i mange tilfeller være nødvendig med en oppgradering av fraflyttede bygg/eldre bygningsmasse. Fokus på arealeffektivisering og energiøkonomisering vil da være viktige faktorer for å lykkes i konkurranse om attraktive leietakere. Nærhet til offentlig kommunikasjon, og spesielt Bybanen, har mer og mer fokus hos bedrifter som søker nye lokaler.

Dersom man ikke kan tilby parkering til sine ansatte, må infrastrukturen i forhold til offentlige fremkomstmidler være god. Sentrum - Våre tall viser små endringer i snittleien i de fleste markedsområder. Nivåene på siste inngåtte kontrakter ligger omtrent på samme nivå som i 2010 ihht vår undersøkelse, og markedsleien anses pr definisjon tilnærmet stabil. Vi registrerer jevn etterspørsel etter gode sentrumslokaler. Spesielt har vi den siste tiden registrert større etterspørsel etter sentrumsnære undervisningslokaler. For øvrig særtegnes Bergen sentrum av høy andel kontorvirksomhet og mye varehandel. De høyeste leienivåene kan man i følge Addington se i helt nye bygg og i rehabiliterte bygg med høy standard med leienivåer i området opp mot NOK 2.000 pr kvm i sentrum, og i noen tilfeller i overkant av dette nivået.


Eiendomsmarkedet - Gjennomsnittlig leiepris i Sentrum for leieavtaler med god standard ligger i området mellom NOK 1.600 – 1.850 pr kvm. Næringskorridoren/Bergen Syd er definert som et prioritert utviklingsområde i kommuneplanens arealdel, med ønske om en større kontorisering og mindre industri, lager og transportbedrifter. En stor del av bygningsmassen er tilpasset virksomheter innenfor lager/industri, og med den sentrale plasseringen, like utenfor bykjernen, er det fortsatt et attraktivt område for mange av disse næringene. Næringskorridoren og Laksevåg I Næringskorridoren viser vår undersøkelse at gjennomsnittsleien ligger noe lavere enn i sentrum. Leiekontrakter som inngås i bygg med god standard ligger i området NOK 1.300 – 1.650 pr kvm, mens nivåene for høy standard/nybygg ligger i området NOK 1.650 – 1.850 pr kvm. På Laksevåg har de siste års nybyggaktivitet og rehabilitering av eldre bygg resultert i en sterk prisvekst. Det er et tradisjonelt industriområde, men det fins også en stor del kontorbygg her. - Det er stor variasjon på standard på næringsbyggene i området, og dette gjenspeiles også i stort spenn i leienivåer. De beste lokalene oppnår leie opp mot NOK 1.700 pr kvm. I Sandviken registrerer vi også store variasjoner i leienivåene fra ca NOK 1.100 – 1.500 pr kvm. Stor variasjon - Kokstad er ett av de områdene hvor vi ser en svak

økning i gjennomsnittleien. Ledigheten er fortsatt høy i området og etterspørselen etter kontorlokaler på Kokstad er moderat. Flere nybygg er under planlegging og antas ferdigstilt i løpet av 1-2 år. Vi ser at leieprisene fortsatt varierer stort fra ca NOK 1.000 til opp mot NOK 1.700,- pr kvm for profilbygg med svært høy standard. Kontormarkedet på Sandsli har i de siste årene vært meget stabilt, både med hensyn til leiepris og kontorledighet. Leienivåene viser stabilitet i området NOK 1.400 – 1.500 pr kvm. Fyllingsdalen har lav kontorledighet, og snittleien ligger i området NOK 1.250 – 1.550 pr kvm, Vi ser en økende næringsutvikling i deler av Fyllingsdalen, bl.a. i området Spelhaugen/Krokatjønnveien, og flere nybyggprosjekter er i støpeskjeen. Arealveksten og byggeaktiviteten i Åsane/Bergen Nord er i hovedsak knyttet til segmentet handel. Området viser fortsatt stabilitet med hensyn til arealledighet. Det viser seg fremdeles å være tungt å få plassert større kontormiljøer i området. - Vi har registrert en snittleie i området NOK 1.250 pr kvm med toppnivå registrert på NOK 1.550 pr kvm.

har i hovedsak vært knyttet til kvalitetseiendom med gode leietakere og sikre kontantstrømmer. Vi registrerte at det i 2010 fortsatt var noe tyngre å få finansiert uviklingseiendommer og etterspørselen etter denne type eiendom var derfor noe mer begrenset. Vi opplever også stor inngangsfart med god oppdragstilgang i 2011, og vi tror det er gode utsikter for transaksjonsmarkedet inneværende år Det er grunn til å anta at yielden vil stabilisere seg på dagens nivå på kort sikt, men vil kunne påvirkes av forventet økning i rentenivået og eventuell økning i arealledigheten. Kilde: DnB NOR Næringsmeglings markedsrapport 1. halvår 2011 Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

Kjøp og salg Salgsåret 2010 hadde en rolig start, men så en betydelig økning i aktiviteten utover året. - Når det gjelder omsetningsvolum, har vi registrert et titalls transaksjoner med samlet transaksjonsverdi mot ca NOK 2 mrd. Dette gir grunnlag for å friskmelde markedet etter finanskrisen. Etterspørselen

450 KVM. NÆRINGSLOKALER TIL LEIE I STOREBOTN NÆRINGSPARK Bygget ligger i populære Storebotn Næringspark på Askøy. Her er det nå opp mot 100 bedrifter etablert. Sentral beliggenhet. Kun 5 min. fra Askøybroen og ca. 15. min. fra Bergen sentrum.

• 14 kontorer • Resepsjon • Møterom • Stort spiserom • Arkiv • Treningsrom • Fiber

Lokalene er til leie delt eller samlet. • Gode parkeringsmuligheter. • Vakthold • Ledig etter avtale. For ytterlige opplysninger kontakt: Frode Ødegård • Tlf.: 99 23 68 55 • frod-o@online.no Odd Magne Erichsen • Tlf.: 92 64 82 50 • oddmagne@omeas.no Storebotn Eiendom, Co/ Ome Regnskap AS, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø

NB-Magasinet - 04-2011 15


tt ns n

Ledige næringslokaler

Er du på jakt etter nye lokaler?

i Strandgaten 223. Fra 20 kvm til 200 kvm.

Se mer info på våre nettsider www.odfjell-eiendom.no

Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen, tlf.: 55 21 50 00

Din lokale leverandør av avfallsutstyr Spar plass og kostnader med kildesortering Enklere transport av avfallet Kan bidra med at din bedrift tilfredstiller kravene til miljøsertifisering Emballasjepresser og komprimatorer gjør jobben enklere, ryddigere og billigere

Ta kontakt med oss, for nærmere opplysninger

Tlf.: 55 55 78 30 - Fax: 55 55 78 33

Tlf. 55 98 70 40

post@thorsengruppen.no

thorsengruppen.no

vi vi re n et å n

www.vestrheim-eiendom.no - brattaule@vestrheim-eiendom.no

Kokstaddalen 27, 5257 Kokstad

Kommer:

TEMA

Aktiv fritid

g e,

nb

magasinet.no

Fremtidens bygg: Planlegging og utforming

13. Årgang Nr. 9-2010. Næringsmagasinet for Hordaland og Sogn og Fjordane. Opplag 17.000

19. mai vil NB-Magasinet ha ekstra fokus på AKTIV FRITID for ansatte.

Storebotn Næringspark mer enn dobler arealet

Pia K. Marken

Ny regiondirektør Forbrukerrådet i Bergen

NCC og BOB samarbeider

TIL LEIE - MØLLENDALSVEIEN 1 BUTIKKLOKALER I FYLLINGSDALEN

For tips til redaksjonen og for booking av annonser, kontakt oss på telefon 56 15 12 20

TIL LEIE

Gode butikklokaler i Spelhaugen Torg I Spelhaugen 6 kan vi tilby utleie av ca. 500 – 1.000 m² gode, profilerte butikklokaler i etablert næringsområde – Spelhaugen Torg. Lokalene har egen inngang fra gateplan og meget god kundeparkering. I bygget – som utgjør deler av Spelhaugen Torg – finnes virksomheter som Posten (november 2011), Bergen Kjøkken Atelier, Europris, Kid og Unik. For øvrig finner man i Spelhaugen Torg virksomheter som bl.a Auto 23, NAF, Wearhouse m.fl. Lokalene har god tilgjengelighet og adkomst både kollektivt og med bil og vil være ledig fra 01.11.2010. Henvendelse: Kyte Næringsmegling AS – tlf: 55 55 33 50 SALG Trond L. Syversen - mobil 48 17 13 15 RÅDGIVNING

www.kyte.no

16

UTLEIE

NB-Magasinet - 04-2011

www.nbmagasinet.no -Også som e-magasin på nettet!


Eiendomsmarkedet

Lokaler til leie - Tlf. 815 44100 Myrdalsvegen 22 - Åsane

Rosenkrantzgt. 3 - Bergen sentrum

Moderne bygg med fleksible kontorløsninger.

Flotte lokaler i Bergen Sentrum. Felleskantine i 1. etg. 1. etasje Ca. 700 kvm Butikk/kontorer 6. etasje Ca. 500 kvm

3. etasje Ca. 815 kvm

Kontakt Hilde.Loland@vital.no Tlf: 913 02 720

Fortunen 1 - Bergen sentrum

Kontakt Bente.Sorensen@vital.no Tlf: 934 07 182

Markeveien 1 B og C - Bergen sentrum

Meget sentrale lokaler med en fantastisk utsikt over Vågen. 4. etasje Ca 440 kvm

Kontakt Bente.Sorensen@vital.no Tlf: 934 07 182

Meget sentrale lokaler. 1. etasje ca. 400 kvm butikk/kontorlokaler 2. etasje ca. 400 kvm kontor 4. etasje ca. 1100 kvm moderne kontorlokaler Kontakt Bente.Sorensen@vital.no Tlf: 934 07 182

Vital Eiendom AS forvalter ca. 1,3 mill. kvm. eiendom og er med dette en av Norges største eiendomsforvaltere. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og i Sverige. For ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: utleie@vital.no, tlf. 815 44 100, www.vital.no/eiendom eller finn.no

Næringseiendom til leie i Fusa

1 etg.: Ca. 1000 kvm. Produksjonshall med kjølelager og frys. Garderober. Garasjeport. 2. etg.: Ca. 1000 kvm. Resepsjon, kontorer, møterom og lager. 3 etg: Ca. 800 kvm. Kontorfelleskap og klasserom. Eiendommen ligger særs pent til på Lammaneset, ca. 12. min. fra Fergeleiet Venjaneset, like ved sentrum av Eikelandsosen. Lokalene leies ut delt eller i sin helhet. Eiendommen har dypvannskai, gode parkeringsforhold og er tilknyttet fiber. Produksjonslokalene i 1. etg. kan benyttes av industri som ikke har utslipp til nærmiljø. For mer informasjon og bilder, se vår hjemmeside www.bolaks.no Ta kontakt ved å sende e-post til bjorg@bolaks.no eller ring Bjørg Mette Holmefjord Antonsen på telefon 56 58 06 00 eller 91 84 68 59.

www.bolaks.no NB-Magasinet - 04-2011 17


Tema: Bil

Design i alle ledd

Den nye Lexus-butikken i Bergen inviterer til en design-opplevelse, først gjennom gullbuen utenfor, og med mye skinn og luksus innenfor. (Alle foto: Dag Folkestad)

Lexus har ikke bare som mål å lage verdens beste biler, men også yte verdens beste service. Et besøk på det nye showroomet som nå står klart i Bergen kan med letthet klistre et glis på både gamle og nye Lexus-eiere. Sentralt plassert på Minde, i glasslokalene til Jæger Automobil A/S, finner man nå også Lexus Bergen. Dette er det fjerde butikklokalet for Lexus i Norge, og i følge salgssjef Jan Kronheim, samt ledelsen i Lexus Norge, har de bygget landets flotteste Lexusbutikk i Bergen. Etter å ha fått en omvisning i lokalet kan man gjerne satse enda høyere, er det landets flotteste bilbutikk totalt sett? - Ingen ting er overlatt til tilfeldighetene, og vi får ikke bestemme noen ting selv. Dette er et konsept som Lexus har lykkes med over hele verden, og jeg har besøkt butikker i alt fra Dubai og Tokyo til USA og Europa, og alle ser like dann ut, sier Kronheim og

18

NB-Magasinet - 04-2011

slår ut med hendene. – Og det er jo virkelig noe eget, er det ikke, spør han stolt. Kaffe og skinn Det er strenge krav når man skal åpne et showroom for Lexus, og med butikk i Bergen begynner forhandlernettet å nærme seg komplett. - Det er ikke et bilmerke man bare begynner å selge, og det legges ned mye penger i forbindelse med en slik åpning. Jeg har vært i bilbransjen i 47 år og har aldri sett noe tilsvarende, skryter Kronheim. Med rette. Inngangspartiet er gullfarget bue, skiltet utenfor høyreist og flott, og med store vindusflater slipper naturlig lys inn og blander seg med fancy lamper og spotter i tak og vegger. Ingen ting er overlatt til tilfeldigheten, og tre tyskere har vært oppe og montert utstyr for at det skal bli så riktig som mulig. En egen bok forteller alt, ned til den minste detalj, hvordan det skal se ut, fra fargevalg og kunst til såpedispenser på toalettet. De seks bilene som er utstilt har faste plasser, og

enten man har et møte med en av de tre som jobber her, eller venter på bilen som er på service, så kan man sitte like komfortabelt som man sitter i en luksusbil. Skinnsofaer og stoler som lukter nytt preger det hele, og en kaffemaskin lager kaffe som en ekte barista. - Vi har ikke fått velge hvilken kaffemaskin vi skal ha en gang, det er bare denne modellen som gjelder, forteller Kronheim og trykker på knappen. Fyldig, smaksrik kaffe presses ut. - Entreprenørene som har vært med har gjort en fabelaktig jobb, med Acusto på innvendig og Strand AS på utvendig arbeid. Detaljkunnskap Kronheim solgte sin første Lexus i 1999, og har ligget på rundt 20-25 biler i året. Med den nye «folkemodellen» CT200h så har 55 stykker signert kontrakt, og det før de hadde sett bilen! - Det tror jeg er nokså unikt. Miljø selger, og med denne modellen kan hvem som helst komme seg inn på hybridmarkedet. Før den offisielle åpningen


Øverst: Alle tak har lyddempende, akustiske plater i taket. og når bilen skal overleveres trekker man inn i et eget rom med glassdør på andre siden hvor man ser bilen vente. Mobiltelefoner legges igjen utenfor. Nederst: Man kan sitte komfortabelt når valg av farger på bil og interiør skal gjøres, og bilene har faste plasser i lokalet.

hadde vi ei uke der vi inviterte tidligere kunder i Bergen, og nye kunder som har bestilt CT-en, så nå fikk mange se hvordan bilen faktisk ser ut, smiler Kronheim, som ser for seg et salg på 70-100 biler årlig fra butikken. - Hvis du tar en kikke i andre bilforetninger så er det ikke uvanlig å se skjøteledninger som er trukket hit og dit for å sikre utstillingsmodellene strøm, slik at kundene kan slå av og på tenningen. Hos oss ligger strømuttaket i gulvet under bilen, på den måten er det ingen av våre utstillinger som sliter med batterinivået. Kunsten på veggene er plukket ut av interiørkonsulenter for Lexus og er den samme uansett hvor i verden man er. Gulvlistene er i høypolert aluminium, stikkontakter og lysbrytere har spesialdesign, stoler for kundene er like i hele lokalet, enten man sitter på et salgskontor eller ute i butikken – forskjellen er at butikkstolene har hjul slik at kunden kan flytte seg, mens på kontorene skal kunden være rettet mot selgeren for å få full oppmerksomhet.

Hybrid-lokomotiv En annen detalj som er verdt å merke seg er et rom merket «levering». Når en kunde skal få overlevert sin nye Lexus blir vedkommende tatt med inn i det runde romme. - Skiltet utenfor settes til «innkjøring forbudt» slik at vi ikke blir forstyrret. Mobiltelefoner legges igjen utenfor, og her inne er det ekstra lyddemping i taket, forklarer Kronheim. Det setter prikken over i-en hva kundeservice angår, og viser at man kjøper en bil litt utenom det vanlige. På andre siden av rommet kan man gjennom glassdøren se bilen stå klar. Også her med ladepunkt i gulvet. - Bli med på toalettet, sier Kronheim, og viser vei. I gangen bort er det ikke akustiske plater i taket, slik det er i resten av butikken. Men også dette er gjort med vitende og vilje. Kronheim åpner døren, og man kan få inntrykk av at man blir invitert med på et toalettbesøk i et privat hjem. Et hjem preget av design. - Mottoet er «gjest i ditt eget hjem», og her skal det være hjemmekoselig, forklarer Kronheim.

Et flottere toalett i et næringsbygg skal man lete lenge etter. - Men hvem er egentlig Lexus-kunden? - Det er alt fra skipsredere til mannen i gata. Lexus har lenge satset på hybridkonseptet, og her skal man kunne kjøre bil med god samvittighet. Toppmodellen, som blant annet Kong Harald kjører, har 400 HK og yter 1000 Newtonmeter. Det er et lokomotiv med 4x4, likevel kjører du på under én liter på mila. Jeg har sagt det før, og gjentar det nå, miljøbevissthet er i fokus. Og i 2015 skal vi ha en hybridbil i butikken. Det er her fremtiden ligger. Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

NB-Magasinet - 04-2011 19


Tema: Bil

Kjørebok i en liten boks Den er ikke mye større enn en fyrstikkeske, men den lagrer alle kjørerutene dine og hjelper deg med å holde kontroll på kjøreboken på en enkel og rimelig måte.

AutoGear GPS Kjørebok kobles til en PC og henter ut alle data, som strekning, kilometer og tidspunkt, og legger disse rett inn i den elektroniske kjøreboken. Enkelt og greit. I tillegg får man med fotoboksvarsler på kjøpet første år.


En kjørebok skal inneholde blant annet beskrivelse av reiserute, dato for avreise og hjemkomst for hver yrkesreise, samt totalt antall kjørte kilometer. AutoGear GPS Kjørebok er utviklet etter disse kravene, og programvaren er integrert mot karttjenesten på Opplysningen 1881.no. - Vi har jobbet lenge med å utvikle et godt og rimelig produkt. Vi har i flere år solgt en populær fotoboksvarsler, og AutoGear GPS-kjørebok er pakket inn i den samme lille boksen. Vi har lagt vekt på brukervennlighet, og dette er vel den eneste kjøreboken hvor fotoboksvarsler er inkludert, forteller Jostein Ludvigsen i SOKO AS, som står bak kjøreboken. Denne selges også gjennom forhandlere som Komplett, MPX og bilradiospesialisten, blant andre. Valg etter ett år Etter å ha registrert GPS-enhet på autogear.no mottar man en gyldig lisensnøkkel som varer i ett år, og produktet fungerer ikke før man har gjort dette. - Kjøreboken koster 1590 kroner det første året, det er alt man betaler, og dette inkluderer fotoboksvars-

ling. Etter ett år har man fått testet og erfart hvordan produktet fungerer, og man kan da velge å fortsette med bare fotoboks, bare kjørebok eller begge deler. Vi tror kunden får mye igjen for pengene – og det er ingen som kan tilby noe tilsvarende for samme pris, understreker Ludvigsen. Automatikk Etter at GPS-enheten er registrert og programvaren er lagt inn på en PC, så er det bare å begynne å kjøre. GPS-en lagrer din posisjon under kjøring hvert femte sekund. Det er nok å overføre dataene til programmet på PC-en en gang hver måned, men det kan være lurt å gjøre dette ukentlig hvis du kjører mye. Programmet presenterer dataene som ulike kjøreturer, hvor hver tur føres opp med dato, klokkeslett, posisjon for start, kjørt distanse og posisjon for stopp. Det er også mulig å manuelt legge inn Stopp/Start. Driftstiden på batteriet er om lag 17 timer, og når du stopper og står i ro i mer en 15 minutter vil den skru seg helt av. Posisjonene du allerede har i enheten blir lagret selv om den skulle

gå tom for strøm. For sikkerhets skyld følger det med egen lader til 12-volt-uttaket. Oppdateringer - Vi anbefaler at du benytter AutoGear GPS Kjørebok i en liten testperiode for å bli kjent med produktet, og gjerne skrive kjørebok for hånd samtidig. Etter en uke kan man så sjekke at alt fungerer optimalt. Vi jobber kontinuerlig med å videreutvikle produktet, gjøre det så brukervennlig som mulig. Og etter hvert som nye ting kommer til, så vil man kunne oppdatere programvare via nettet, sier Ludvigsen, og viser til flere fornøyde kunder.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

D U KA N S TO L E P Å Å S A N E AU TO

Proffe varebiler fra Åsane Auto

FRA KUN

FRA KUN

FRA KUN

Proffe varebiler – topp utstyrt!

NORGESGARANTI

www.aasane-auto.no Åpningstider: Mandag - fredag: 08:30 – 16:30, torsdag: 08:30 – 19:00, lørdag: 10:00 – 14:00 Adr: Litleåsvegen 65, Nyborg Tlf: 55 39 30 30

NB-Magasinet - 04-2011 21


Tema: Bil

Hva lønner seg?

Leasing eller kjøp - Hvis du leaser en bil, eies den av noen andre. For firmakunder innebærer leasing en rekke fordeler, mens for privatkunder er leasing en form for langtidsleie. Låner du penger for å kjøpe bilen eier du den selv, og er da også ansvarlig for hele lånet, sier Tom Bondehagen i Kverneland bil.

- Ved leasing kan du utgiftsføre investeringen i hele leieperioden, mens ved lån er utgiftsføringen avhengig av avskrivningssatsen på objektet. - Hva er vanlig lengde på en leasing-avtale? - De fleste velger 3-5 år. De med mye årlig kjørelengde tar som oftest en kortere avtaleperiode, mens de som ikke kjører så langt gjerne velger 4-5 år. Spesielt gjelder dette varebiler med mye tilleggsutstyr som dekor og reoler for verktøy. Dermed blir det rimeligere å fordele ekstrautstyret på flere år.

Hva som lønner seg av leasing eller kjøp er det ikke noe entydig svar på, siden det er både fordeler og ulemper ved begge. Tradisjonelt sett er det likevel mest vanlig at firma leaser bilene sine. - For mange bedrifter er det godt å vite hva de faste avgiftene til bilparken beløper seg på, at det ikke blir svingninger fra måned til måned. Det er også blitt vanligere å bake inn mest mulig i avtalen, slik at ting som servicer, forsikring, dekkhotell og årsavgift fordeles på hver måned. Dermed har man det faste trekket man vet kommer, og man unngår overraskelser. Ved leasing kan man også bruke kapitalen på businessen i stedet for å binde den opp i bil, forteller Bondehagen.

Fratrekk ved levering Det er ulik praksis fra bilforhandler til bilforhandler hvordan avregningen foregår når leasing-avtalen går ut. Noen tar seg godt betalt om dekkene mye slitt, eller om det er riper og andre ting ved bilen, til tross for at den bare har vært gjennom «normal bruk». - Du må nesten være enda mer forsiktig med en leasing-bil enn med din egen. For hvis du skulle få en ripe i lakken vil du måtte betale for denne når du leverer bilen inn etter tre år. Eier du bilen selv kan du jo leve med at bilen har en ripe. Verditapet av en slik skade får du ikke før du selger bilen, sier Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF. Bondehagen er opptatt av at han og kollegene opplyser kundene om hva leasing innebærer. - Det er viktig å fortelle kunden om de ulike valgene. Mange bedrifter søker også råd hos regnskapsføreren sin for å se på økonomien i det hele, og vi ønsker å råde kunden best mulig, slik at det tas et bevisst valg.

Lånebil For et firma kan leasing være en mer lønnsom finansieringsform enn lån. Dette henger sammen med de skattemessige konsekvenser denne typen finansiering har, forklarer Bondehagen.

22

NB-Magasinet - 04-2011

For en privatperson er kjøp ofte gunstigst, siden man da ikke har noen bindingstid på bilholdet. Ved behov er det bare å selge bilen... Et uortodoks poeng ved å velge bilkjøp fremfor leasing ble lagt frem på et diskusjonsforum på Internett om temaet leasing og lån: «Hvis du f.eks. mister lappen og leaser bil så er situasjonen meget ugunstig.». Dette gjelder jo da i all hovedsak privatpersoner, siden en firmabil gjerne kan benyttes av flere i bedriften.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no


Tom Bondehagen i Kverneland bil har lang erfaring med leasingkunder. – Det er mange fordeler ved leasing, og da spesielt for firmakunder. (Foto: Dag Folkestad)

www.storebotn.no

Mer enn 100 bedrifter 15 minutter fra Bergen

NB-Magasinet - 04-2011 23


Tema: Bil

Dårligere biler rust

VOKS. Å få bilen Tectylbehandlet gjør den godt rustet for å takle våte, saltede veier. Det er en omstendelig prosess, og kjennskap til ulike bilmodeller er viktig. (Foto: Dag Folkestad)

Thorsen Antirust AS startet med understellsbehandling av biler så langt tilbake som 1962, og er det eldste verkstedet i Bergen for understellsbehandling av biler. Men de merker at nye biler ikke er like godt rustet mot rust som tidligere. Å få en understellsbehandling på bilen vil være med å bevare den lengre, samtidig som det blant annet er beskyttende for bremserørene. Og bremserør er ofte noe som blir pirket på under en EU-kontroll. - Vi har merket en kolossal økning hos oss de senere

24

NB-Magasinet - 04-2011

årene, samtidig som bilene vi har inne til en grundig behandling blir stadig nyere, forteller daglig leder i Thorsen Antirust AS, Svein-Jørgen Wiken. På nettsiden sin sier bedriften at «bare diamanter varer evig, men vi kan hjelpe deg med å få bilen din til å vare lenger». - Før ble alle biler som kom inn til Norge behandlet av importøren, men ikke nå lenger. - Er det mer salting på veiene nå enn før? - De fleste tenker at årsaken til stadig mer rust er på grunn av salt på veiene, men det er ikke til å stikke under en stol at kvaliteten på bilene har blitt dårligere. De tåler rett og slett mindre før det ruster.

Norges største I 1983 flyttet Thorsen Antirust til større lokaler i Åsane Industrihus på Nyborg, hvor de har 750 kvadratmeter tilgjengelig. Her har de et stort, dieseldrevet ventilasjonsanlegg som sikrer utskifting av luft og god varme til tørking på natten. - Vi er i dag Norges største autoriserte Tectyl-verksted og har kapasitet på 8-10 biler om dagen. Det finnes dessverre en del useriøse aktører i vår bransje, men vi har god tillit i markedet, og har inngått et samarbeid med NAF. Vi har også 50 prosent av markedet i Bergen, og har faste avtaler med flere bilimportører og –butikker. Det er fortsatt noen som leverer alle sine biler til understellsbehandling før


ter lettere salg, mens andre tilbyr dette som et valg for kundene. Enkelte bileiere tenker at de kan utsette behandlingen på en nybil et par år, noe Wiken vil sammenlikne med husmaling. - Når du bygger et nytt hus så venter du ikke et par år med malingen. Omstendelig prosess Etter en lang vinter med mye fokus på salt har mange bileiere våknet. Det betyr lange ventelister, og til tross for stor kapasitet, så må man nå vente til sommeren før bilen kan Tectyl-behandles hos Thorsen Antirust. - Hvor lang tid tar en behandling? - Man må regne 2-3 dager. Det er veldig viktig at

«Det er ikke til å stikke under en stol at kvaliteten på bilene har blitt dårligere. De tåler rett og slett mindre før det ruster»

bilene får stå og tørke. Om bilen allerede har fått rustangrep, så har vi også utstyr for sandblåsing og sinkbehandling i forkant. - Hva kan man behandle selv? - Det er egentlig ingenting du kan gjøre selv, sier Wiken og smiler. – Saltet som legger seg under bilen får du ikke fjernet i vaskehallen på bensinstasjonen. Og om du skal vaske selv, så er det bedre å spyle med hageslangen enn høytrykksspyler, rett og slett fordi vannmengden dermed blir større. Men vasking har jo selvsagt en positiv effekt på lakken og utseende på bilen, legger han til. Treårssyklus Flere bedrifter leverer bilene sine til understellsbehandling nå enn tidligere, enten selv, eller at bilfir-

maet som har solgt bilene har gjort det på vegne av kunden. - Å gi bilen en understellsbehandling kan være god butikk, siden man også beskytter andre deler. I tillegg vil det som oftest være enklere å selge en bil som har gjennomgått en Tectyl-behandling. Wiken anbefaler å gjennomføre behandlingen hvert tredje år, spesielt om man har måttet sandblåse bilen for rust. - Man slipper gjerne å ta sandblåsingen på nytt igjen om man ikke venter for lenge før neste behandling.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

RUSTFJERNING. Biler tåler mindre i dag enn tidligere, og er den allerede angrepet av rust, så blir bilen sandblåst. (før- og etterfoto: Thorsen Antirust)

Attraktive næringsareal for salg/ leie Nore Fusa industriområde ligger sentralt i Hordaland, ved Holmefjord i Fusa kommune. På området er flere bransjer representert, med en blanding av tradisjonsrike og nyetablerte bedrifter. 50 mål ledig næringsareal for salg eller til leie. Tilrettelagt med vei, vann, kloakk og fiber. Dypvannskai på området. Nore Fusa industriområde ligger ved Rv 48 • 10 min til Eikelandsosen • 50 min til Åsane Ny tunnel ved Tysse vil fra 2014 redusere reisetiden til Bergen vesentlig. Kyststamvei Stavanger – Bergen vil etter planene passere like ved industriområdet.

For mer informasjon: • www.norefusa.no • E-post til post@fusautvikling.no • Kontakt Fusa Utviklingsselskap AS på telefon 56 58 18 90

www.norefusa.no

NORE FUSA INDUSTRIOMRÅDE NB-Magasinet - 04-2011 25


Tema: Bil

Reduserer CO2-utslippet med 30 prosent

Elektrisk satsing

Posten planlegger å bytte ut fossilbiler med 1300 elbiler. Foreløpig er 20 biler av typen Ford Transit Connect Electric bestilt. 10 av disse settes i trafikk i Bergen. - Etter å ha kartlagt utslipp fra alle deler av virksomheten har vi lagt en detaljert plan for store årlige CO2-kutt, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge bak rattet.(Foto: Posten)

Innen 2015 skal Posten redusere CO2-utslippet med 30 prosent. Målet er å bli nummer 1 blant postbedriftene i verden, og av de 20 elbilene som er bestilt vil halvparten settes i trafikk i Bergen. Posten vil bli en miljøleder innen post- og logistikkbransjen, og har lansert en konkret miljøplan som skal redusere Postens CO2-utslipp med 30 prosent innen utgangen av 2015. Dette utgjør over 150.000 tonn CO2 og tilsvarer årlig 370.000 turer med lastebil mellom Trondheim og Oslo. På denne måten

26

NB-Magasinet - 04-2011

oppfyller Posten målene i Stortingets klimaforlik. Posten har identifisert 10 konkrete områder for CO2-kutt. Tiltakene omfatter alt fra økt bruk av elbiler til optimalisering av kjøreruter. – Transportsektoren er en av de mest miljøbelastende bransjene og utslippene øker. Derfor har vi i Posten bestemt oss for å ta egne grep. Etter å ha kartlagt utslipp fra alle deler av virksomheten har vi lagt en detaljert plan for store årlige CO2-kutt, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge. 130 kilometer De første 20 bilene er i bestilling, og valget falt på

elbiler av den helt nye Ford Transit Connect. - Fordelen med denne er at den har tilnærmet samme lastekapasitet som postbiler med forbrenningsmotor, sier pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugrud. Denne bilen skal være skreddersydd for korte kjøredistanser med hyppige stopp. Nyttelasten er 410 kilo, rekkevidden med last er oppgitt til 13 mil. Ti av bilene vil bli satt inn i Bergen, de ti andre skal gå i Østlands-området, opplyser Ebeltoft-Skaugrud, men det er ikke klart hvilke bilmodeller Posten velger når det gjelder de resterende 1280 elektriske bilene som skal inn i posttrafikk frem til 2015.


av Posten Reduserer klimautslipp Konsernsjef Mejdell er stolt av Postens miljøsatsing, som han mener representerer en ny müte ü tenke pü, og blinker ut mer miljøvennlige kjøretøy som det mest effektive enkelttiltaket. - 80 prosent av distribusjonen i Norge gür med tog der tog er tilgjengelig. I Trondheim sentrum innfører Posten CO2-fri distribusjon ved ü skifte ut postbiler med alternative kjøretøy som sykler og traller. Dette er et viktig tiltak fordi om lag 20 prosent av Norges CO2-utslipp kommer fra veitrafikken. Verdens postselskaper vedtok i 2008 at bransjen skulle redusere sine samlede CO2-utslipp med 20

prosent innen 2020. Posten Norge har høyere ambisjoner og jobber mot 30 prosent kutt innen 2015. – Posten er genuint opptatt av ü redusere klimautslippene, men en positiv tilleggseffekt er at miljøsatsingen gir økonomiske gevinster og at kundene vüre krever miljøeffektive løsninger, sier Mejdell.

fossilt drevne biler med elbiler og andre alternative kjøretøy. Ford Transit Connect Electric er utviklet i samarbeid med Posten.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

Videreutvikler bilparken – Nür sü store kunder som Posten velger ü satse pü Ford Transit Connect Electric støtter det Fords videre utvikling og produksjon av biler med elektrisk drift, sier Tormod Skofsrud i Ford Motor Norge AS. Frem mot 2015 legger Posten opp til ü erstatte 1300

"ILSIDEN

LEASING fra kr 1 990,-* Pris fra kr 155 586,-*

LEASING fra kr 2 799,-* Pris fra kr 220 000,-*

Forskuddsleie kr 29 500,-*

Forskuddsleie kr 40 000,-*

Med forbehold om trykkfeil.

FORD CONNECT

Moment Kommunikasjon

FORD TRANSIT

FORD NYTTEKJĂ˜RETĂ˜Y - se ford.no eller kontakt oss for nĂŚrmere info. Priser merket med * gjelder eks. mva. Leasing/leiepriser pr mnd - (36 mnd/45 000 km) FORD CONNECT og FORD TRANSIT har dieseldrevet motor-/kupĂŠvarmer med tidsur som standardutstyr. "ERGEN-INDE Fjøsangerveien 68B 4LF

ÂąPNINGSTIDER -ANDAG FREDAG   4ORSDAG   ,Â’RDAG  

6Ă?REUNDERFORHANDLERE

3OTRA"IL!3 )SDALSTÂ’!UTO!3 ÂŒYSTESE-EK6ERKSTED

4LF 4LF 4LF

www.kvernelandbil.no

Vi tar ansvar!

"%2'%.s34!6!.'%2s3!.$.%3s"29.%s$2!--%.s/3,/s42/.$(%)-s34%).+*%2

NB-Magasinet - 04-2011 27


Fagguiden 2011_Layout 1 14.04.11 11.26 Side 1

Det du trenger

Fagguiden Ventilasjon Storebotn 7 5300 Kleppestø

Her finner du oversikt over kvalitetsleverandører

på vestlandet Gulv

telefon: 56 15 01 47 fax: 92 97 86 08

BETONGGULV A/S Vi er en bedrift som har spesialisert oss på det komplette gulv.

«Det ligger i luften» Energi - Ventilasjon - Varme

• Alle typer gulvstøp • Epoxy-belegg • Flytsparkel • Gulvbehandling

epost: firmapost@r-torgersen.no www.r-torgersen.no

Adresse: P.b. 54, 5207 Søfteland • Besøksadresse: Gåssandveien 7, Søfteland Tlf: 56 30 41 70 • Fax: 56 30 70 78 • post@betonggulv.no • www.betonggulv.no

El- og teleinstallatør

Blikkenslager -Varmepumper -Varmegjenvinning -Ventilasjon -Tak & Fasader -Beslag KOBBER- OG BLIKKENSLAGERMESTER

Indre Arna Tlf: 55 39 19 00 Fax: 55 39 19 01

Osterøy Tlf: 56 19 39 00 Fax: 56 19 39 01

www.thunestvedt.no

Egil Lerø & Sønner as

KLEPPEVEIEN 77, POSTBOKS 3, 5321 KLEPPESTØ TLF.: 56 15 22 10 -alt en Kobber- og Blikkenslagermester skal være

www.egillero.no - Epost: post@egillero.no

Reklame tjenester

Brann sikring

Har din bedrift behov for:

Brosjyrer, Magasiner, Annonser eller websider DIN SIKKERHET - VÅRT ANSVAR

STOREBOTN NÆRINGSPARK

5300 KLEPPESTØ 56 15 11 20 FAX. 56 15 11 25 WWW.SPRINKLERVEST.NO TLF.

Brannvern

Tabloidsats er et expressbyrå som raskt får deg i mål. Alt innen grafiske produksjoner - prøv oss! Telefon 56 15 12 20, Telefax 56 14 46 20 firmapost@tabloidsats.no www.tabloidsats.no

Industriporter

Totalleverandør av brannslokkemateriell Tlf: 55 11 42 10

Brannteknisk rådgivning - HMS Kursvirksomhet Kontroll og Service Sikkerhetsmerking Førstehjelpsutstyr

www.car-bo.no ep epost: info@car.bo.no

Storebotn 48, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø tlf: 56 15 75 75 fax: 56 15 75 70 firmapost@brannvern.no www.brannvern.no

® Ä — ç Ý ã Ù ® Ö Ê Ù ã ›Ù ͕  ½ ƒ Ä —  Ù ç »  Ê ¦  Ö Ù ® òƒã Ö Ê Ù ã ›Ù

Rørleggertjenester

IKT

Sotra Rør & Sanitær AS Vi tilbyr: • Rørleggertjenester • Installasjoner i bolig • Installasjoner for næringslivet • VA-anlegg

Sotra Rør & Sanitær AS Tellnes Næringspark, 5357 Fjell tlf: 56 33 61 50 fax: 56 33 62 65 epost: firmapost@sotraror.no www.sotraror.no

Ledig plass Ønsker du din annonse her? Ta kontakt med Tabloidsats AS Telefon 56 15 12 20

Glass & Fasader

ALT I GLASS OG ALUMINIUM Midtunlia 73 - 5224 Nesttun Tlf: 55 28 29 20 www.holeglass.no epost: eh@holeglass.no

Faks: 55 28 35 10 Vakttlf Glass: 908 85 531 Vakttlf Aut.dører: 415 32 332


• Rekruttering • Bemanning • Headhunting

Din lokale samarbeidspartner for rekruttering og bemanning fra inn- og utland • Bygg og Anlegg • Industri og Mekanikk • Transport og Logistikk

• Offshore • Ingeniører • Prosjektledere

VI JOBBER FOR DEG!

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

www.skutevikenpersonell.no

Prosjektinnleie

Telefon 55 32 00 88


Aktuell jus

Økt kommunal frihet i strandsonen Regjeringen vedtok 25. mars nye statlige retningslinjer for forvaltning av strandsonen. Disse innebærer en oppmykning ved at kommunene får større selvbestemmelse i områder med lite utbygningspress. Fylkesmennene skal Av advokat Lars S. Alsaker Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA her stort sett holde fingrene fra fatet.

Da utkastet til nye retningslinjer ble lagt ut på høring sommeren 2009, medførte dette et strandsoneopprør langs hele kysten. Ordførere gav klar melding om at en ikke kunne ha regler tilpasset Oslofjorden i distriktskommuner med plass nok, og der virksomhet i strandsonen utgjør en viktig del av livsgrunnlaget. Med de nye retningslinjene er befolkningen langs kysten lang på vei hørt. Fylkesmennene vil måtte innta en noe mer lydhør og ydmyk tone. De nye retningslinjene deler landets kystkommuner inn i tre kategorier: Oslofjorden er en egen kategori, der det fortsatt skal være meget strenge restriksjoner. Ny utbygging tillates kun gjennom reguleringsplan, og det skal være en svært restriktiv holdning til bygging eller utvidelse av fritidsboliger. Videre er det definert en mellomkategori der presset på arealene er betydelig, men der det likevel kan være rom for lokale variasjoner. I denne kategorien bør det kreves reguleringsplan for ny vesentlig utbygging av bolig eller fritidsbebyggelse. Byggeforbudet skal som hovedregel praktiseres strengt. Dispensasjoner kan gis, men skal som hovedregel unngås i sentrale områder der presset på arealene er stort. I de områder av kommunen hvor det ikke er stort press på arealene, kan styring av utbygging skje gjennom bestemmelser til kommuneplanens arealdel. I disse områdene har med andre ord kommunen stor grad av frihet til å styre arealbruken etter eget skjønn. Følgende kystkommuner på Vestlandet hører til denne mer restriktive mellomkategori:

30

NB-Magasinet - 04-2011

Rogaland: Eigersund, Finnøy, Haugesund, Hå, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger, Strand, Tysvær Hordaland: Askøy, Bergen, Fjell, Lindås, Meland, Os, Sund, Øygarden Sogn & Fjordane: Ingen Kommunene med mindre press på arealene er plassert i en kategori der kommunene i stor meget grad selv vil ha frihet til å utforme strandsoneforvaltningen gjennom vedtagelse av kommuneplan og reguleringsplaner. Den generelle innstrammingen av muligheten til dispensasjon i ny plan- og bygningslov gjelder også her, men kommunene kan gi dispensasjon etter en konkret vurdering ut fra lokale forhold. Terskelen for at fylkesmannen påklager kommunale vedtak vil nok her være høyere enn tidligere.

vekt på det lokale selvstyret i vurderingen av om det skal fremmes innsigelse, og dette skal kun gjøres dersom et kommunalt forsalg er i strid med nasjonale og vesentlige regionale interesser. Om kommunene benytter de muligheten lov og retningslinjer nå gir til forvaltning av strandsonen gjennom kommuneplanen og reguleringsplaner, vil det lokale styret av strandsonen i stor grad være vunnet tilbake. Så får vi også håpe at fylkesmennene tar signalet om å bruke ressursene til de litt større spørsmål , og i mindre grad på små flytebrygger og naust.

Følgende kystkommuner på Vestlandet hører til den minst restriktive kategori: Rogaland: Bokn, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Kvitsøy, Hjelmeland, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Utsira, Vindafjord Hordaland: Austevoll, Austrheim, Bømlo, Eidfjord, Etne, Fedje, Fitjar, Fusa, Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Masfjorden, Modalen, Odda, Osterøy, Radøy, Samnanger, Stord, Sveio, Tysnes, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Voss Sogn & Fjordane: Alle kystkommuner Det er også verdt å merke seg at retningslinjene minner fylkesmennene på ordlyden i embetsoppdraget fra staten. Her er det understreket at det i utgangspunktet er kommunene som ut fra en helhetsvurdering skal bestemme hvordan arealene skal nyttes. Statlige og regionale myndigheter skal legge

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, www.steenstrup.no tlf. 55 30 10 00


NBmagasinet 04.2011 Omslag_Layout 1 13.04.11 11.47 Side 3

BUSINESS TO BUSINESS Nå næringslivet i Hordaland med ditt

annonsebudskap, gjennom månedlige utgaver av NBmagasinet Næringsbygg. 15.200 bedrifter/ kontorer mottar magasinet, som i løpet av sine 14 år er blitt regionens viktigste næringsmagasin. Magasinet kan også leses i sin helhet på www.nbmagasinet.no UTGIVELSESPLAN 2011: 24. februar - Annonsefrist: 15. februar 24. mars - Annonsefrist: 15. mars 28. april - Annonsefrist: 13. april 19. mai- Annonsefrist: 10. mai 23. juni- Annonsefrist: 15. juni 07. juli- Materiellfrist: 28. juni 25. august- Annonsefrist: 16. august 29. september- Annonsefrist: 20. september 27. oktober- Annonsefrist 18. oktober 17. november- Annonsefrist: 08. november 08. desember- Annonsefristt: 29. november

TEMA: TELE/IT TEMA: BEMANNING TEMA: BIL TEMA: AKTIV FRITID TEMA: KONTORET TEMA: MARKETING TEMA: ARBEIDSUTSTYR TEMA: KURS/HOTELL TEMA: BIL TEMA: ØKONOMI TEMA: DRIFT/SIKKERHET

Ta kontakt med vår reklameavdeling som også er behjelpelig med gratis produksjon av annonser. Oppnå 40% rabatt på annonsepriser ved å inngå årsavtale. Ring 56 15 12 20 eller ta kontakt direkte med våre konsulenter: Atle: 468 469 55 - atle@tabloidsats.no Torstein: 90 56 75 75 - torstein@tabloidsats.no


NBmagasinet 04.2011 Omslag_Layout 1 13.04.11 11.47 Side 4

Miljøriktige lokaler

EIENDOMSPRISEN 2007

Godt arbeidsmiljø skaper trivsel og glede. FAV Eiendom er blant de ledende innen eiendomsmiljø og enerigibesparelse. Kontakt oss i dag på telefon 05588 Hotel Havnekontoret

FAV-bygget – Minde. Enerigmerking

Slottsgaten 1

Kanalveien 62

Kontor Undervisning

Kontor - Undervisning - Næring

Kanalveien 54

Tollbodallmenningen 1B

Gamlehaugvegen 20 (Hovedkontor)

Kontor - Undervisning - Butikk - Lager

4 Luksusleiligheter ved Nordåsvannet

Kanalveien 88

Til salgs

For nærmere opplysninger:

Vi står på for våre kunder!

«You name it»

Ta kontakt med Odd Fondevik Mobil: 917 19 443 Telefon: 05588 - 55 11 77 10 favgruppen@fav.no I www.fav.no

Vi tilpasser: •Salg •Utstilling •Kontor Vi tilbyr: •Eksklusive kontorer •God parkering

Nb_04.2011_hordaland  
Nb_04.2011_hordaland  

Nyheter fra Hordaland

Advertisement