Page 1

NBmagasinet 09.2011 Omslag_Layout 1 21.09.11 12.36 Side 1

nb

magasinet.no

Menn vil ha

kvinnelige sjefer

14. Årgang Nr. 09-2011. Næringsmagasinet for Hordaland. Opplag 15.590

Nybygg: Campus Marineholmen

IKEA med plantetak

Et gedigent lappeteppe Profilen: Jan Valeur

TIL LEIE - MØLLENDALSVEIEN 1 TIL LEIE I BERGEN

SENTRUM

KONTORLOKALER I KVALITETSBYGG - NORDRE NØSTEKAI 1 På Nøstet kun få minutter fra Torgalmenningen har vi for utleie ca 300 kvm kontorlokaler inkl. fellessarealer i byggets 4. etasje. Lokalene er moderne innredet med meget gode kvaliteter med henblikk både på materialvalg og øvrige tekniske installasjoner i bygget. Flott utsikt utover Byfjorden. Bygget har felles resepsjon, betjent kantine/spiserom og andre fellestjenester. Sykkelparkering med garderobe/dusjanlegg. Øvrige leietakere i bygget er bl.a. Cap Gemini, Vizrt og Storm Weather Center. Eiendommen har TV2 og Rieber & Søn/Toro som nærmeste naboer og området har store planer for ytterligere nærings- og boligutvikling. Ytterligere informasjon se: www.finn.no eller www.kyte.no SALG Henvendelse: Kyte Næringsmegling AS – tlf: 55 55 33 50 RÅDGIVNING Trond Lehmann Syversen - mobil 48 17 13 15

www.kyte.no

UTLEIE


NBmagasinet 09.2011 Omslag_Layout 1 21.09.11 12.36 Side 2

Ola og Kari trives på jobben Bare 10 prosent av norske arbeidstakere føler et sterkt behov for å gjøre noe helt annet enn det de arbeider med i dag. Ikke i noe annet europeisk land er behovet for å skifte kurs på karrieren så lite som her hjemme.

Når nesten halvparten av arbeidsstyrken sier de ønsker å jobbe to år over offisiell pensjonsalder, vitner det om at det finnes mange motiverte arbeidstakere på norske arbeidsplasser, sier Camilla Grana, daglig leder i Ranstad.

41 prosent av norske arbeidstakere sier de med glede vil jobbe to år lenger enn offisiell pensjonsalder om de fikk tilbud om det. 45 prosent svarer ja til to ekstraomganger i arbeidslivet, dersom de hadde blitt tilbudt fem prosent mer i lønn. Fire ganger i året tar Randstad temperaturen på det internasjonale arbeidsmarkedet, og i årets andre rapport tar de blant annet for seg pensjonsalder og arbeidslyst: - Norske arbeidstagere er kanskje ikke like lystne på å vie livet sitt til båtpuss, kantklipping og turer i skog og mark, som mange ofte liker å gi inntrykk av. Når nesten halvparten av arbeidsstyrken sier de ønsker å jobbe to år over offisiell pensjonsalder, vitner det om at det finnes mange motiverte arbeidstakere på norske arbeidsplasser, sier Camilla Grana, daglig leder i Ranstad.

Høyere norsk pensjonsalder Undersøkelsen omfatter 43 land over hele verden, og tar utgangspunkt i landenes respektive pensjonsalder. Norske arbeidstakere plasserer seg omtrent midt i feltet, både på topplisten over de som ubetinget vil jobbe to år ekstra, og de som trenger 5 prosent mer i lønn for å ta to nye år på kontoret. De mest arbeidslystne arbeidstakerne finnes i Tyrkia, Polen og Storbritannia, mens de «lateste» finnes i Ungarn, Luxemburg og Tsjekkia. - Norge har i utgangspunktet en høyere pensjonsalder enn de fleste andre land, og det understreker ytterligere våre eldres genuine arbeidslyst og ønske om å bidra. Vi er rett og slett gladere i jobben vår enn kolleger i andre land, sier Grana. I Skandinavia utmerker Danmark seg positivt. 47 prosent av danskene har lyst på to bonusår i arbeidslivet. I Sverige vil kun 38 prosent ta to nye år om de fikk tilbud om det. Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

HUSgruppen as Vi hjelper deg fra start til mål, enten det er komplette ombyggingsoppdrag eller bare systeminnredning. Kunde

Leietaker

«SAMSPILLMODELL»

Kunde

Prosjektledelse Prosjekteringsledelse

Anleggsledelse HMS-Ledelse Miljøledelse

VVS

EL-Data Tele

System Vegger

Himlinger

www.naeringshus.no

BERGEN: Tlf. 55 57 15 00

Etablert på Vestlandet og Østlandet

Mobile Vegger

Data gulv

www.innomhus.no

DRAMMEN: Tlf. 95 77 45 02

Utgiver: Tabloidsats AS ı Tel: 56 15 12 20 ı Fax: 56 15 12 29 ı Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø ı www.tabloidsats.no Abonnementpriser: 1 stk årsabonnement kr. 299,- 3 stk årsabonnement kr. 399,- 5 stk årsabonnement kr. 499,Abonnement bestilling: Telefon: 56 15 12 20 - Fax: 56 14 46 20

Tabloidsats

Øvrige Ark-fag

Anleggsledelse HMS Miljøkrav


I fjerde kvartal vil man se størst negativ endring i bygg- og anleggsbransjen, i følge Manpowers siste arbeidsmarkedsbarometer. Likevel planlegger også denne bransjen vekst. (illustrasjonsfoto: Dag Folkestad)

Oppbemanning tross økonomisk uro Norske arbeidsgivere forventer økt bemanning i fjerde kvartal sammenlignet med tredje kvartal. Det er forventet økning i en rekke sektorer, særlig innen bank og finans, primærnæringene, samt butikk- og hotellbransjen.

18 prosent av norske arbeidsgivere forventer oppbemanning neste kvartal, mens kun fire prosent forventer nedbemanning i tidsrommet fra oktober til desember, viser Manpowers siste arbeidsmarkedsbarometer. Justert for sesongvariasjoner viser undersøkelsen at 13 prosent av norske arbeidsgivere forventer en økt nettobemanning i fjerde kvartal. Dette er en økning på fem prosentpoeng fra tredje kvartal. Undersøkelsen viser at arbeidsgivere over hele landet forventer oppbemanning, mens størst tilbakegang forventes i bygg- og anleggsbransjen. Likevel er det også her flere som vil oppbemanne enn nedbemanne. Usikre konsekvenser – Den stigende optimismen hos norske arbeidsgivere vil bli utfordret av turbulensen som igjen har truffet den globale og norske økonomien. Vi opplever fortsatt stor aktivitet og god etterspørsel fra våre kunder, og det blir veldig spennende å følge med fremover, sier konsernsjef Maalfrid Brath i ManpowerGroup Norge. Hun peker på at undersøkelsen er gjennomført i

samme periode som uroen på den norske børsen startet. – Vårt arbeidsmarkedsbarometer har tidligere samsvart bra med konjunkturene. Denne gangen er vi litt usikre på grunn av den urolige økonomiske situasjonen. Og det er for tidlig å si hva konsekvensene framover blir, sier Brath. Nedtur for bygg- og anlegg Undersøkelsen viser størst optimisme i bank- og finansbransjen. Her forventer 30 prosent av arbeidsgiverne oppbemanning, sammenlignet med 18 prosent i forrige kvartal – Vi må nok forvente en noe svakere optimismen også i denne bransjen, i lys av de økonomiske urolighetene, men det er vanskelig å si hvor store utslagene vil bli, sier Brath. I fjerde kvartal vil man se størst negativ endring i bygg- og anleggsbransjen. I tredje kvartal oppga 16 prosent av arbeidsgiverne at de ville oppbemanne, mens tallene for fjerde kvartal sier 10 prosent. - Forrige kvartal var bemanningsforventingene i denne bransjen på sitt høyeste punkt siden 2007.

Tredje kvartals undersøkelse viste at optimismen var størst i norske produksjonsbedrifter, hele 18 prosent svarte da at de forventet økt bemanning. Nå er optimismen noe moderert og det er 16 prosent av arbeidsgiverne i denne bransjen som forventer økning.

Dag Folkestad/NBmagasinet dag@tabloidsats.no

NB-Magasinet - 09-2011 3


Billigere å starte AS Regjeringen senker inngangsbilletten for nye aksjeselskaper, fra 100.000 til 30.000 kroner. Dette er i tråd med det NHO har bedt om på vegne av bedriftene, og gjør det nå mye enklere å starte opp for små bedrifter. - Nå blir det mye mer attraktivt for gründere å starte bedrift gjennom norsk aksjeselskap. Med lavere krav til aksjekapital og bortfallet av revisjonsplikten tror jeg vi ikke ser mange flere nye NUF-er (utenlandske selskaper, journ.anm.) fremover sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. Handle med norske selskaper Brubakk tror også det er enklest for både norske bedrifter og private å handle med norske selskaper, siden det er både enklere å finne informasjon om dem og enklere å stille dem til ansvar. - Jeg mener tiltak for å stimulere bruken av den norske aksjeselskapsformen er en helt riktig vei å gå. Den utredningen som ligger til grunn for tiltaket viser dessuten at størrelsen på aksjekapitalen knapt har den betydningen for kreditorene man tradisjonelt kanskje har lagt til grunn. Tusener av norske næringsdrivende har de senere årene valgt å drive gjennom utenlandske selskaper, særlig britiske, på grunn av gunstige betingelser. Men Skatteunndragelsesutvalget, der også NHO var representert, pekte i 2009 på bivirkninger av dette fenomenet: Innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Mye bunnet egenkapital I 2010 ble det registrert 14.000 nye aksjeselskaper i Norge, og 9400 av dem hadde lovens minstekrav – 100.000 kroner – i aksjekapital. I disse selskapene ble det altså bundet opp nær én milliard kroner i kapital. - Når to av tre nye selskaper etablerer seg med lavest mulig kapitalinnskudd, tyder det på at gründere har vært tvunget til å investere mer enn nødvendig. Det overflødige kravet til kapital på noen hundre millioner årlig kan vi nå unngå, sier Brubakk. Forslag i 2009 NHO kom med forslag til enklere aksjelov i 2009, der reduksjon av aksjekapital var ett av mange tiltakene for å bedre aksjeselskapenes vilkår. - Nå håper vi Regjeringen fortsetter i samme fine stil, og følger opp de andre gode forslagene vi har gått inn for, avslutter Brubakk.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

Er du på jakt etter nye lokaler?

- Når to av tre nye selskaper etablerer seg med lavest mulig kapitalinnskudd, tyder det på at gründere har vært tvunget til å investere mer enn nødvendig, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. (Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen)

Produsent og leverandør av KOLLEGA glassvegger og systeminnredninger

Se mer info på våre nettsider www.odfjell-eiendom.no

KVALITET OG GODE LØSNINGER Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen, tlf.: 55 21 50 00

4

NB-Magasinet - 09-2011

Tlf: 55 24 68 00 Fax: 55 24 68 02

w w w. b e r g e n b y g g i n n r e d n i n g . n o


Det blir store endringer på tomten der Frank Mohn-konsernet skal etablere seg. Ny rundkjøring og nedkjøring til kaiområdet kommer også. (Ill.: b+b arkitekter/Asplan Viak)

FAKTA

NB-Magasinet - 09-2011 5


Vil bygge smartbyer i Norge Et strømlinjeformet transportsystem, bærekraftige bygninger og et strømnett som sømløst veksler mellom vannkraft, solkraft og andre fornybare energikilder. Slik vil norske byer fungere i fremtiden. Verken rakettryggsekker eller tidsmaskiner er med når de kommende tiår med byutvikling skisseres i «The Future», en omfattende fremtidsrapport som er satt sammen av it-konsulentselskapet Steria. – Nær 80 prosent av nordmenn bor i tettbygde områder, og tallet ser ut til å vokse. Det betyr at presset øker på byene – som må sørge for boliger, vann, strøm og transport til stadig flere innbyggere. Oppgavene må løses mer effektivt og ressurser og informasjon må deles mellom alle samfunnssektorer. Fremtidens byer er smarte byer, sier Olaf Thommessen, som er ansvarlig for bærekraftig rådgivning i Steria i Skandinavia. 12 millioner millioner kroner Markedet for smarte byer vil ifølge rapporten være verdt svimlende 12.000.000.000.000 kroner, eller 12 millioner millioner, innen 2020. Ifølge fremtidsrapporten består grunnmuren i alle smarte byer av tre komponenter: Smart transport, smarte bygninger og et smart strømsystem. – Smarte byer sørger for å transportere innbyggerne raskere mellom hjem og jobb, sparer energi og har strømlinjeformede offentlige tjenester, sier Thommessen. For å klare dette må byens mange komplekse it-systemer rasjonaliseres og integreres med hverandre, slik at de som styrer får et bedre totalbilde. Rapporten anbefaler bruk av skytjenester og outsourcing og at det utvikles et nettverk av integrerte løsninger. Halv milliard tonn CO2 På verdensbasis har andelen av befolkningen som bor i byer økt fra 14 prosent i 1900 til omkring 50 prosent i dag. Innen 2050 antas det av 70 prosent av jordens omkring 9,3 milliarder innbyggere vil bo i byer. Gjennom smart teknologi kan utslippene fra

– Smarte byer transporterer innbyggerne raskere, sparer energi og har strømlinjeformede offentlige tjenester, sier Olaf Thommessen i Steria. (Foto: Johnny Syversen)

verdens byer reduseres med 500 millioner tonn CO2, ifølge rapporten. Steria jobber allerede med å utvikle et smart transportsystem for å redusere kødannelser i bytrafikken i Singapore. I tillegg er Steria med på å levere et smart strømnettverk til byen Issy-les-Moulineaux – det første systemet av sitt slag i Frankrike. Systemet sørger for at byens strømbehov til enhver tid dekkes av energi fra mikroturbiner, solceller og andre fornybare ressurser. – Verdens byer står for enorme utslipp – og med befolkningsvekst og økt grad av urbanisering må

fremtidens byer være bærekraftige. En av de aller viktigste bidragene it-sektoren kan komme med er å sette opp smarte strømsystemer, slik at vi kan nyttegjøre oss bedre av fornybar energi fra forskjellige kilder, påpeker Thommessen.

Kilde: Pressenytt Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

Attraktive næringsareal for salg/ leie Nore Fusa industriområde ligger sentralt i Hordaland, ved Holmefjord i Fusa kommune. På området er flere bransjer representert, med en blanding av tradisjonsrike og nyetablerte bedrifter. 50 mål ledig næringsareal for salg eller til leie. Tilrettelagt med vei, vann, kloakk og fiber. Dypvannskai på området. Nore Fusa industriområde ligger ved Rv 48 • 10 min til Eikelandsosen • 50 min til Åsane Ny tunnel ved Tysse vil fra 2014 redusere reisetiden til Bergen vesentlig. Kyststamvei Stavanger – Bergen vil etter planene passere like ved industriområdet.

6

NB-Magasinet - 09-2011

For mer informasjon: • www.norefusa.no • E-post til post@fusautvikling.no • Kontakt Fusa Utviklingsselskap AS på telefon 56 58 18 90

www.norefusa.no

NORE FUSA INDUSTRIOMRÅDE


www.fanasparebankeiendom.no Næringseiendommer Næringseiendommer til til salgs leie Bergen sentrum 55 91 99 60 | Markeveien 4 c | 5012 Bergen E eiendom@fanasparebank.no

STRAUME/SARTOR SENTER LOKALER TIL LEIE Meget attraktivt og sentralt beliggende kontorlokaler på Straume, like ved Sartor Senter. Lokalene fremstår som tidsriktig med lyse farger og gode kvaliteter. Enkel adkomst med parkering like utenfor inngangspartiet.

Adresse: Temahuset på Straume Type: Kontorlokaler Areal: 842 kvm

Innhold: Inngang 2.etasje fra parkeringsplassen på baksiden av bygget. ( 421 kvm) består av kontorer, møterom, datarom, arkiv, 2 stk wc og 1 bad, stor kantine som er felles for 2. og 3. etasje. 3.etasje ( 421 kvm) består av kontorer og 2 møterom. God parkeringsdekning.

For mer informasjon kontakt: Næringsmegler Cecilie van der Heide

Thor Torgersen, salgsansvarlig nærinsmegling E thor.torgersen@fanasparebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

Anette Haaland, næringsmegler E anette.haaland@fanasparebank.no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

Cecilie van der Heide, næringsmegler E cecilie.heide@fanasparebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

SOTRA STRAUME NÆRINGSPARK NYERE KOMBINASJONSBYGG TIL SALGS/LEIE Meget attraktivt og effektivt bygg med stort asfaltert uteområde, beliggende i spennende næringsområde. Bygget består av 2 etasjer og inneholder: 1. etasje: Verksted med god takhøyde og 3 kjøreporter (5x4,5m), kontor og møterom. 2.etasje: Kontor mezzanine. Enkel adkomst fra hovedvei. Gode parkeringsforhold på eiendommen. Bygget kan deles opp i mindre arealer. Adresse: Idrettsvegen Straume Næringspark, 5353 Straume Areal: 1720 kvm bta Tomt: 6100 kvm

For mer informasjon kontakt: Næringsmegler Cecilie van der Heide

NB-Magasinet - 09-2011 7


IKEA i mange farger IKEA-varehus er tradisjonelt sett svært godt synlig. Men i Åsane har man klart å dempe bygget fra en ruvende koloss til et velkomment næringsbygg. En av grunnene er det 22.000 kvadratmeter store taket som vil bli et fargespill gjennom årstidene. Man må nesten kjøre forbi det nye IKEA-bygget som reiser seg i Åsane for å forstå dimensjonene det er snakk om. Likevel er det en opplevelse å gå ut på det nye, grønne taket som sprer seg utover som en eng. Det kunne blitt en spenstig golfbane, eller landets mest fascinerende fotballstadion for bedriftsfotball. Men det er ikke det Nord-Europas nest største sedumtak skal benyttes til. Det skal danne et miljøvennlig ytre som både sparer energi og ser flott ut. - Dette er det største taket vi noen gang har lagt, og det er vel 10 år til neste gang det dukker opp en så stor jobb, sier prosjektansvarlig Jan Dalen i Grasrota AS fra Rogaland. Han har tatt turen til Åsane for å se at de om lag 28.000 lappene som skal utgjøre IKEAtaket legges riktig. - Det er 22.000 kvadratmeter som skal dekkes, og vi får rundt 50 semitrailere kjørende opp med Bergknapp fra Jæren. Vi høster lappene på hovedan-

legget vårt, og kjører opp to trailere hver dag. Det kaller jeg ekte ferskvare. - Vokser lappene sammen? - Ja. Nå er vi kommet litt seint på året, og vi kommer til å så i litt ekstra til våren, så til sommeren blir dette et fenomenalt tak, lover Dalen. Fargespill Sedum er en plante i bergknappfamilien og er utbredt stort sett over alt på den nordlige halvkule. De er alle sukkulente stauder med lav vekst og tykke blader, noe som er passende for våte dager på Vestlandet. - Plantene absorberer store deler av nedbøren som kommer, og vannet bruker lengre tid på å passere. Det gjør at avløpssystemet får lengre tid på seg til å ta i mot vannmassene. Under sedumen ligger knotteplast med fiberduk som beskytter membranen på taket, og som fungerer som drenering. Plantene liker ikke å bli så våte på beina. - Og plantene skifter farge med årstidene? - Det blir et flott fargespill på taket her. På våren kommer det gule blomster, deretter får vi rosa og til slutt hvite utover sommeren. Hvis høstværet er bra kan hele taket bli rødt av høstfarger på bladene, så dette er noe som alle vil sette pris på.

«Et av fortrinnene til Sedum er at det kommer godt med i regnfulle Bergen» 8

NB-Magasinet - 08-2011

Energibesparende En vel så viktig bonus er energibesparelsen. Et sedumtak er dyrere å legge i utgangspunktet, men varer like lenge som selve bygget, mest sannsynlig lenger, samtidig som det sparer store energiutgifter. Det isolerer, holder på varmen på kalde dager og stenger varmen ute på varme dager. Det betyr mye når strømmåleren kan gå saktere rundt. Andre tiltak som er gjort for å dempe inntrykket av bygget er at elven er lagt i fine buer på baksiden av IKEA, og en stor voll og natursteinsmur lager et estetisk og flott skille mot bygget. Vedlikehold - Vi har valgt en blanding av 7-8 typer Bergknapp, da blir det alltid noen som tilpasser seg det lokale klimaet, samtidig som man får et mangfold. Vi tilpasser type plante etter hvor vi er hen i landet, samtidig som knotteplasten under har mye å si. I Bergen regner det forholdsvis mye, så da er det viktig at knotteplasten leder vannet vekk, og at Bergknappen ikke får for mye vann. På tørrere steder, som i Oslo, bruker vi en annen type knotteplast som holder på vannet, forteller Dalen og viser med tommel og pekefinger. – Om det ikke regner så ofte, så vil en slik type knotteplast bli et slags vannreservoar. På det gamle IKEA-bygget går det svært mye tid


med til å koste støv av taket, mellom to og tre årsverk, mens det nye taket blir tilnærmet vedlikeholdsfritt. Det må bare gjødsles annethvert år. - Tester har også vist at slike tak er brannhemmende. Lander det gnister på slike tak fra andre bygg som står i brann, så skal det veldig mye til før det brenner gjennom, sier Dalen. Firmaet har også vedlikeholdet av sedumtaket de neste tre årene. - Hva nå? - Vi må først bli ferdig med jobben her i Åsane, og så venter en stor jobb på det nye konserthuset i Stavanger. Det er riktignok bare 6000 kvadratmeter, men det er fortsatt en stor jobb. Nå er vi kommet så langt på året at det kan være at vi må vente med denne jobben til etter vinteren, sier Dalen og ser ut over de mange næringsbyggene i området. - Det er god utsikt fra IKEA-taket. Og enda finere utsikt ville det blitt om flere bygg her hadde byttet til sedum, sier han og gliser. – Det er stort potensial her i hvert fall.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

22.000 kvadratmeter Bergknapp legges utover det nye IKEA-taket i Åsane for å dempe det visuelle inntrykket av superbygget. – Vi har aldri lagt noe så stort før, sier prosjektleder Jan Dalen i Grasrota AS. De har ti mann i sving på taket, og med store nedbørsmengder har de blitt lange i armene. (Begge foto: Dag Folkestad)

NB-Magasinet - 08-2011 9


- Foldevegger er gulvgående eller takhengte vegger brukt i undervisningsrom, konferanserom, forsamlingsrom, kontor og andre områder der man stiller krav til god lydisolering og en rask og enkel oppdeling av lokalet. Foldeveggen er lett å manøvrere, man «bretter» den sammen og parkerer den i enden av veggens akse. Her er alle veggelementene koblet sammen med hengsler, og siste seksjon bygges gjerne som en gangdør, forklarer Sten Pedersen i Hodneland Bygginnredning.

Blokk/mobilvegger er den mest fleksible og anvendelige formen for mobilvegg. Denne veggen kan enten være takhengt eller gulvgående. - Veggen kan flyttes blokk for blokk, og parkeres utenfor veggens ganglinje om ønskelig. Dette gir store variasjonsmuligheter, i tillegg til god støydempingen.

10

NB-Magasinet - 09-2011


Satser fleksibelt Kontorinnredning og bygging av nye næringsbygg handler mye om å gjøre bygget fleksibelt, og å bygge for fleksibilitet. Forskjellige leietakere krever forskjellige utforminger og løsninger. Til tider kan det være at man må ta hensyn til at det er stor utskiftning i leietakermassen. Noen leiekontrakter går over lang tid og andre går over kort tid, leietakerne kan ha forskjellige plassbehov, til forskjellige tider og så videre. - Vi opplever at det blir mer og mer fokus på miljø og miljøvern. Da kan man ikke lenger rive ned, kaste og bygge nytt når behovet eller trendene endres. Vi er avhengige av, og i større grad enn tidligere, å kunne bygge om og endre eksisterende bygningsmasse, sier Sten Pedersen, nestleder i Hodneland Bygginnredning på Os. Endringer i kontormiljøet Kontorinnredning handler også mye om trender. Tidligere satt som oftest de ansatte inne på egne kontorer i lange kontorrekker, uansett hvilken jobb de utførte, eller hvor stor grad av medarbeiderkontakt de hadde. - Innredningen tilrettelegges for å skape trivsel og effektivitet, møterommene blir mindre, men øker i antall, mens konferansesenter blir mer vanlig, gjerne sammen med et auditorium. «Oasene» rundt kaffeområdene blir større, mer innholdsrike og flere. Den store kantinen går fra det litt upersonlige til et mer samlende område, gjerne inndelt i soner med ulik innredning og bord med varierende høyder. Vi ser og at stillerommene endres til flerbruks- og multi-

rom, gjerne forskjellig innredet med myke og lave sofa/sittegrupper, gruppebord med møtestoler og ståbord med barkrakker. Gyngestoler, saccosekker og puffer brukes til å skape det lille ekstra, mens finér, malte flater og laminater benyttes på møblene etter ønske, tekstilene varierer og sentrale vegger blir gjerne fargesatt.

Sistnevnte er mer permanente installasjoner som krever en montør for å montere, men det viser litt hvordan vi jobber for å etterkomme behovene i dagens næringsbygg. Vi må hele tiden følge med i hva som er etterspurt, og lager ulike serier med mobile og flyttbare vegger, som blokkvegger og foldevegger.

God blanding Besøker man et nytt kontorbygg i dag så finner man ofte en mer delt løsning, hvor man skiller kontorinnredningen inn etter arbeidsoppgaver og team. Noen er avhengige av å sitte i egne kontorer, og noen er mer tjent med å sitte i åpne landskap. - Videre så ønsker man større «bråkerom» hvor man kan la ideene myldre og hvor man kan sette ideer ut i virkelighet. Det nærmeste naborommet skal gjerne være et stillerom, hvor man kan sitte uforstyrret og ta en telefonsamtale. Og da er kravet til støyisolering store. Alle disse ulike kravene, gjør at det stilles større og større krav til de konstruksjoner og løsninger som velges, sier Pedersen, og legger til at Hodneland Bygginnredning AS har spesialisert seg på å produsere og å levere systeminnredning til nærings- og kontorbygg, både til det offentlige og til det private næringsliv. - Vi leverer tette gipsvegger som kan settes opp i moduler og flyttes etter behov, samt kontorvegger i glass med ulike kombinasjoner av aluminium og tre.

Valgfrihet Med systemhimling, systemgulv, glassrammevegger, tette systemvegger og mobile vegger ønsker Pedersen å være så fleksibel som mulig. - I dag skal det meste være lagt til rette for at arkitekter og brukere av kontor-, forsamlings- og næringsbygg skal kunne finne frem til de beste løsningene for nåværende og fremtidige bruksområder for det aktuelle bygget.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsat.no

RsV Gruppen Vi utfører: RsV - Renhold AS

RsV - Maling & Gulv AS

• Daglig renhold av kontorer, skoler, sykehus og industri • Vask av vinduer • Hovedrengjøring, nedvask • Oppskuring og boning av gulv • Rens av tepper • Byggrengjøring “Ren Bygg”

• • • •

Innvendig og utvendig maling Tapetsering Gulvbelegg Nybygg - rehabilitering

RsV -Bygg AS

RsV -Holding AS

• Byggledelse • Tømrer- og snekkerarbeid • Rehabilitering • Ombygging

• Administrasjonsselskap

Litleåsveien 49C. Postboks 46 – Ulset. 5872 Bergen. Tlf.: 55 95 07 30 • Fax: 55 95 07 31 www.rsvgruppen.no - post@rsvgruppen.no

NB-Magasinet - 09-2011 11


- Det er mye jobb å drive Potetkjelleren og Galleri Nygaten, men når Bergenserne kårer oss til Bergens beste restaurant to år på rad, så er det jo bare kjekt, sier Kjartan Pedersen. (Alle foto: Dag Folkestad)


Driver Bergens beste restaurant Kjartan Pedersen (30) tok over Potetkjelleren som 20-åring. To år på rad er restauranten midt i Bergen sentrum kåret til Bergens beste, samtidig som de holder Galleri Nygaten i tipp topp stand. - Jeg skal ikke legge skjul på at det er mye jobb. Vanvittig mye jobb. Men har du først fått den indre driven så er det ikke så lett å stoppe. Kjartan Pedersen sitter tilbakelent i sofaen i Galleri Nygaten med en kopp kaffe mellom hendene. Han har nettopp servert 25 lunsjgjester, og det er mye som skal ryddes. Om et par timer åpner også dørene til Potetkjelleren noen steinkast unna, og etter å nylig ha blitt kåret til Bergens Beste av BTs lesere, for andre år på rad, er sjansen stor for at det kommer mange sultne mager. - Vi åpner klokken 16, så det er en god kombinasjon av businessfolk og private kunder – de som ønsker å unne seg litt ekstra. Pedersen er utdannet kokk og jobbet litt her og der før han tok over som kjøkkensjef på Potetkjelleren for 10 år siden. Etter noen måneder overtok han hele driften. - Det var jeg og en kompis (Øystein Sjøtun, journ.anm.) som tok over det som den gang var mer en kafé for klubbdamer, hvor poteten gikk igjen i alle rettene. Vi var litt vinglete til å begynne med, Øystein på kjøkkenet, jeg som servitør, og vi visste ikke helt hva vi ville – selv om vi hadde en idé. Sakte

men sikkert fikk vi utvidet konseptet og begynte med mat- og vinpakker i 2002. Det viste seg å være et godt konsept, og det er dette vi har utviklet videre frem til i dag. «Folkelig gourmet», har vi hatt som arbeidstittel, og filosofien har alltid vært at vi skal lage god mat. Alle som jobber her skal ha kunnskap om hva vi serverer, slik at kundene får best mulig service. Og så komponerer vi en ny 6-retter med vin hver måned. På den måten fornyer vi oss. - Og de som syns det blir masse med seks retter, og 34 timer ved bordet? - Om du ikke ønsker seks retter så er det fullt mulig å kjøpe mindre menyer og enkle retter. Vi har også 3, 4 og 5 retter, dermed er det noe for alle, sier Pedersen med et smil. Siden 2005 har Potetkjelleren også levert mat til Galleri Nygaten, dette unike bergenske selskapslokalet med murvegger, trapper og et vell av rom og ting å se på. - De siste to årene har vi også hatt ansvaret for å drifte stedet, fra booking til servering og vasking. Det er jo et fantastisk lokale hvor det er alt fra businesslunsjer til bryllup, runde dager og store fester. For litt siden hadde vi 700 mennesker innom på én fest! Maten som serveres lages på kjøkkenet i Potetkjelleren, hvor de har satt av plass til et eget produksjonskjøkken. - Det er en god kombinasjon å drive disse stedene, selv om vi lager mye arbeid for oss selv.

følelse å vite at man kan sysselsette rundt 12 personer, skal vi tro Pedersen. - Det er jo vilt å jobbe så mye og på tidspunkt når de fleste andre har fri. Men det å kunne ansette folk, betale lønn og være med å drive samfunnet er godt å vite. Vi prøver å gi mye tilbake til de ansatte – for det er ikke bare bare å jobbe i utelivsbransjen. Da blir fellesturer til Italia for å søke inspirasjon viktig. - Planer fremover? - Vi har fått mange henvendelser, men vi har lyst å satse på, og videreutvikle, vårt eget konsept. Vi skal ta vare på sjelen på Potetkjelleren. I fjor på denne tiden ble det første skiltet hengt opp på døra – det synlige beviset på at de var kåret til den beste restauranten i byn. - Det var stas og utrolig hyggelig. Og når vi nå fikk den samme utmerkelsen i år så må vi jo gjøre mye riktig. Vi fikk en veldig god høst i fjor etter kåring. Dessuten er vel alle gode ting tre, sier han og gliser. - Vi er «all in» for neste år. Men først skal vi servere nye og gamle gjester. - Blir du ikke lei? Pedersen drar litt på det. - Dette er ikke et yrke – det er et kall.

Dag Folkestad/NBMagasinet dag@tabloidsats.no

Til tross for at det er mye arbeid med å drive to slike opplevelsesrike steder, så gir det en god

NB-Magasinet - 09-2011 13


Stor interesse for energikrav i bygg

Å bruke energien mest mulig effektivt er en selvfølge i dag, spørsmålet er på hvilken måte dette er mest gjennomførbart. Dette har Arnstad-gruppen sett på. (Illustrasjonsfoto: Dag Folkestad)

Det er et viktig miljøtiltak å bruke energi mer effektivt, og potensialet er stort. Arnstad-gruppa har derfor foreslått å skjerpe inn energikravene til bygg. Den såkalte Arnstad-gruppa har jobbet frem forslag til mål og utarbeidet en tidsplan for å øke energieffektiviteten i nye (passivhusstandard i 2020) og eksisterende bygg. Gruppas arbeid skal gi innspill til en handlingsplan for energieffektivisering i bolig- og byggsektoren. Arbeidet skal ta utgangspunkt i regjeringens politikk for økt omlegging til fornybare

energikilder, og spesielt målet om økt bruk av vannbåren varme basert på fornybar energi og redusert bruk av elektrisitet og olje til oppvarming. En rapport om konsekvensene ved et slikt tiltak ble presentert for 50 deltagere fra forskningsmiljøer, byggebransje, interesseorganisasjoner og forvaltning tidligere i høst. En rekke innspill Rapporten «Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg» er laget av konsulentselskapene Analyse & Strategi og Multiconsult, på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet.

Målet med møtet var å få innspill til videre arbeid med tema, og få opp en faglig debatt om mulige nye energikrav. Diskusjonen gikk rundt forutsetninger for analysen som ble presentert. Det kom også en rekke innspill til videre arbeid, som framtidig mål for energisparing i bygg, kompetansebehov i bransjen, gevinster og kostnader for bransjen og forbrukere. Innspillene vil bli vurdert videre i arbeidet med mulige nye energikrav.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

Produsent av spesialinnredning til næringsbygg

Størst på Vestlandet - Vi leverer ferdig montert www.faginnredning.no post@faginnredning.no tlf. 56 58 90 40

14

NB-Magasinet - 09-2011


Fuktig kranselag for rørleggerne Fagrådet for Våtrom(FFV), kurser og sertifiserer landets baderomsbyggere i Byggebransjens våtromsnorm(BVN). De er nå halvferdig med sitt demonstrasjonsprosjekt «BVN-badet 2011». Et vått og lekent kranselag markerer at membranen er testet og funnet tett. Det er denne gang et 15 år gammelt bad i en terrasseblokk på Kolbotn som rehabiliteres slik det skal gjøres. Det vil si at prosjektet utføres av en FFV sertifisert Godkjent våtromsbedrift. Firmaet har dokumentert kompetanse om Byggebransjens våtromsnorm(BVN), og har derfor kunnet inngå en kontrakt med boligeieren om å utføre hele jobben slik den frivillige BVN krever. BVN er frivillig, ikke lovpålagt . - De fleste forbrukere tror at BVN er lovpålagt. Slik er det ikke. Som i så mange andre sammenhenger i livet må faktisk folk tenke og handle selv, dersom de vil unngå problemer og kostnader. Velger man å la en av Norges ca. 900 Godkjent våtromsbedrifter bygge badet, med kontrakt om å bruke BVN, inngår blant annet en grundig test av membranen før arbeidet, sier daglig leder i FFV, Lars Gulbrandsen Bygg trygt, sov godt Eieren av BVN-badet 2011 er knapt nok innom byg-

Et vått og lekent kranselag markerer at membranen er testet og funnet tett under demonstrasjonsprosjekt «BVN-badet 2011». geplassen av og til, og sover helt sikkert bedre om natten enn alle de uheldige marerittbadeeiere vi ser som TV-underholdning, sier Gulbrandsen. - Mitt råd for å unngå at det nye Drømmebadet blir et nytt Marerittbad er enkelt: La deg ikke friste av hyggelige tilbud fra håndverkere uten formell, dokumentert kompetanse om Byggebransjens våtromsnorm. Alle FFV sertifiserte Godkjent våtromsbedrifter har slik dokumentert kompetanse. Ingen annen utdannelse eller sertifisering i Norge tilsvarer dette.

Dersom din drømmebadbygger ikke står oppført på ffv.no, an uråd, og kontakt oss. Uansett hvor godt han måtte hevde å kjenne til våtromsnormen. Eller hva han måtte mene om den, er oppfordringen fra Gulbrandsen.

Kilde: NTB Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

Askøy kommune er stolt over å kunne presentere:

Mary Wilson fra Auckland, New Zealand

The top key mindsets to live succesful leadership Målgruppe er ledere i både privat og offentlig sektor uavhengig av fagområde. Benytt denne enestående muligheten til å møte en leder som har realisert verdibasert og distribuert ledelse, og omsatt det til suksess i sin egen organisasjon.

Sted: Salem konferansesenter - Bergen Tid: Onsdag 5. oktober 2011

Påmeldin kalle.tang

g senest

set@asko

For spør

Kalle Tan

fredag 3

y.kommu n

smål kon

gset: 926

85 185 /

0/9

e.no

takt:

56 15 84

74

Pris pr deltaker: kr 2 250,Prisen dekker konferanse med lunsjbuffet og forfriskninger i løpet av dagen.

Overnatting Deltakere som trenger overnatting kontakter Scandic Bergen City og oppgir bookingkode ASK041011 for egen konferansepris.

UNDERVISNINGSAVDELINGEN

NB-Magasinet - 09-2011 15


Ledige næringslokaler og tomter i populære Storebotn Næringspark, Askøy trum

are

n Mer en

100

ter, b f i r d e b

utter 15 min

fra

sen n e g r e B

www.storbotn.no

LEDIGE NÆRINGSTOMTER NÆRINGSTOMTER I STØRRELSE 1 TIL 50 DA I STOREBOTN NÆRINGSPARK PÅ ASKØY

Askøy er en av de mest voksende kommunene i landet. Nå har vi passert 25 000 innbyggere. Flere store aktører har fått øynene opp for Askøy, som Framo Engineering as, Frank Mohn as og Bergen Group as. Storebotn Næringspark er en stor aktør midt på søre Askøy. Vi er en næringspark som er delvis utbygd med ca 200 da, og har nå fått godkjent utvidelse på nye 340 da næringsareal. Vi tilrettelegger for en moderne næringspark der alle er hjertelig velkommen med sine virksomheter.

Beliggenhet Storebotn Næringspark ligger på Askøy 15 minutters kjøring på motorvei fra Bergen sentrum. Beskaffenhet Storebotn Næringspark er en godt etablert Næringspark fra 1998 og frem til i dag med over 100 bedrifter og over 500 ansatte. Vi tilpasser tomtekjøpers ønske om utformingen og størrelsen på tomten. Vi tegner inn og fradeler tomtene etter hvert som kjøper sammen med vår arkitekt bestemmer størrelse og utforming.

For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: Kårleiv Bratli, mob 951 29 344


Stort næringsbygg tilsalgs Kun 15 min. fra Bergen sentrum

Kombinasjonslokaler. Areal 1026 m2 - 1026 m2. Tomt: 4879 m2. Byggeår 1999. Fasiliteter: Aircondition, Alarm, Kjøreport. Eiendom med god beliggenhet i etablert næringsområde på Storebotn, Askøy. Lett adkomst fra hovedveien over Askøy. Seksjon 2: Denne seksjonen består av lagerhall. Opprinnelig takhøyde er ca 7,5 meter. I ettertid er det bygget messanin i ca halvparten av arealet. Seksjon 4: Denne seksjonen går over begge etasjene. Det er butikklokaler med kontor og lager i 1 etasje. Øverste etasje har to kontorfløyer med felles toaletter og garderober. Prisantydning 10.000.000,- Verditakst: 11.000.000,For mer informasjon, kontakt Harald Bjørge, telefon 982 65 280 eller på epost: harald. bjorge@bjorgevvs.no

Stor næringseiendom i Storebotn Næringspark, Askøy til leie. 6800 m2 • Kontorlokaler • Produksjonshall • Stort uteareal

Eiendommmen er planert og asfaltert, og det er installert oljeutskillere med høy kapasitet. Kontorlokalene på ca 180 m2 er totalrenovert og går over to etasjer. Beliggenhet Eiendommen ligger på Storebotn Næringspark ca 4 km nord for Askøybroen, med gode kommunikasjoner til Bergen og Sotra. Kun 15 min fra Bergen Sentrum. Eiendommens beliggenhet er kanskje den beste i næringsparken, og det foreligger en opsjon for utvidelse av tomten til ca 15000 m2. Standard/tekniske opplysninger - Strømtilførsel på 630A - Balansert ventilasjon - Oljeutskillere med høy kapasitet - Inngjerdet med piggtråd og elektrisk, fjernstyrt port.

Lokalene/innhold Det er etablert 8 stk modulseksjoner som er montert i to etasjer. Det er interntrapp mellom etasjene og overbygd inngangsparti i hver ende. Modulseksjonene, som har balansert ventilasjon, er nylig totalrenovert og har god standard på kontorer, spiserom med kjøkken, garderobe, toaletter, dusj etc. Produksjon/lager hall er av typen Giertsenhall. 1000m2, 25X40m. Halve hallen er isolert med innerduk. Denne delen av hallen har betongdekke med sandfang og tilkobling til oljeutskiller. Denne delen har oppvarming og avfukting. Andre halvdel har asfaltdekke og ingen oppvarming. Hallen er utstyrt blant annet med 3 Crawford leddporter med motor.

For mer informasjon og prospekt: Bjarte Kaldestad Telefon 77 60 07 00 / 907 73 767


Ledige nÌringslokaler og tomter i populÌre Storebotn NÌringspark, Askøy

Flotte Kontorer, samt lagerplass til leie evt. salg

1. etg.: etg.: Lager Lager ca. ca. 100 100 m2 m2 1. etg.: 55 kontorer kontorer ca. ca. 100 100 m2 m2 22 etg.: Meget pene pene kontorer kontorer ii ďŹ n ďŹ n beliggenhet beliggenhet Meget Storebotn NĂŚringspark NĂŚringspark ii Storebotn Fiber fra fra BKK. BKK. Kjøkken Kjøkken og og bad. bad. Fiber For mer mer informasjon: informasjon: For Ring 934 934 32 32 517 517 Ring jhr@cabinplant.no jhr@cabinplant.no

NÌringseiendom Storebotn NÌringspark, Askøy • Uteareal/lagerplass 1800 m2, rimelig til leie • Kort eller langtidsleie • Kan oppdeles • Fleksible utviklingsmuligheter kan tilbys • Vann og avløp lagt inn pü tomten • Flott beliggenhet. Kun 15 min kjøring fra Bergen Sentrum Storebotn 330 AS • TELEFON 909 96 900

FLOT T E N YE KO N TO RLOKAL ER m/alle fasiliteter til leie i Storebotn NĂŚringspark!

r igjen! Kun 2 kontore For mer informasjon, kontakt Rudi Soltvedt, telefon 913 10 233 '2!6).'s"/2).'302%.').'s-!33%&/2&,94.).'s4/-4%!2"%)$s54,%)%!6&/23+!,).'33934%-%2'!2!3*% '25..-52 &/34Œ4.).'3-52


Kurs og konferanse

Bergen er stedet for store og små

Noen ønsker kun å ha arrangementene sine i sentrum av Bergen, mens andre det motsatte og ser da mot hoteller i retning flyplassen eller utover i Bergensregionen. Bergen og regionen har også et meget variert tilbud for sosiale aktiviteter og utflukter, og for mange arrangører er dette avgjørende for valg av møtested. Møtebyen Bergen er stedet for både store og små arrangementer. Byen mellom de syv fjell har gode møtefasiliteter og et stort utvalg av komfortable hoteller med god sengekapasitet. 2010 ble det beste året noensinne innenfor møte- og kongresstrafikken. Bergen har pr i dag 40 hoteller med totalt 4500 rom og 9000 senger. Byen har også nødvendig kompetanse og erfaring som gjør at enhver arrangør skal føle seg trygg og avslappet. - Bergen har hatt en jevn vekst i markedet de siste årene og fjoråret ble det beste året noensinne innenfor møte- og kongresstrafikken. Dette til tross for både vekterstreik og askeskyer fra Island som førte til en del avbestillinger av rom, samt noen kansellerte arrangementer, forteller Kongressjef Frode Aasheim i Bergen Reiselivslag.

Vekst i arrangementer I 2010 ble det i Bergen arrangert 991 møter/konferanser med mer enn 50 personer, og gjennomsnittlig deltakerantall på disse møtene var på 138 deltakere. Av disse var 49 internasjonale møter med et gjennomsnittlig deltakerantall på 240 deltakere. - 475 møter (48%) var under 100 personer - 321 møter (32%) mellom 100-200 personer - 165 (17%) mellom 200-500 personer - 24 møter (2,4%) mellom 500-1000 personer - 6 møter (0,6%) over 1000 personer. Den prosentuelle fordelingen på størrelse er representativ for de fleste år. Bergen hadde en vekst innenfor kurs- og konferanse på 4,6 prosent i forhold til 2009 og endte totalt på 130.821 gjestedøgn i 2010 mot 125.097 gjestedøgn i 2009 i følge tall fra Statistisk Sentralbyrå. - Utviklingen er altså positiv, og det er vi glade for, kommenterer Aasheim.

Store arrangørsteder Kongressproduktet består først og fremst av hoteller, møte- og konferanselokaler, tekniske tjenester, transport og byens generelle infrastruktur. - Er det noen nye steder som har kommet til? Byens nyeste hotell er Clarion Hotel Bergen Airport. Hotellet er i direkte tilknytning til Bergen Lufthavn Flesland og har 200 rom med 1600 kvm konferanseareal og -kapasitet i en sal til 500 personer i klasserom og 650 i kino. Hotellet er et fullservice hotell med moderne interiør og internasjonal standard og har en trendy restaurant, bar og velværesenter, samt styrerom i hotellets toppetasje. En annen aktør som har gjennomgått omfattende utvidelser er Scandic Bergen City som i dag kan ta opptil 600 personer i plenum, tilbyr i overkant av 250 værelser. I tillegg til utvidelsene samarbeider Scandic Bergen City med det nye Magnus Barfotsenteret, som er et av Europas

>>

NB-Magasinet - 09-2011 19


av eksisterende hoteller, samt nytt hotell på flyplassen, i Os, på Nesttun og i Åsane. Kongressmarked Aasheim kan fortelle at beslutningsprosessen for nasjonale arrangementer synes i en rekke tilfeller å bli kortere, og at markedet kjennetegnes av en rekke tilbydere. - Dette fører til stor konkurranse på pris, samtidig som arrangører kan tillate seg korte frister fra planlegging til beslutning og gjennomføring. Den direkte virkningen av arrangementer for norsk næringsliv er betydelig. Stadig flere byer og land oppdager hvilke økonomiske uttellinger kongresser gir, og byer over hele verden satser derfor på kongressmarkedet som en vekstnæring. Antallet internasjonale kongresser er relativt stabilt. De større mega-kongressene splittes imidlertid ofte opp i mindre kongresser, blant annet som følge av større grad av spesialisering innenfor flere fagfelt. Samtidig etableres det en rekke nye europeiske organisasjoner som benytter konferanser og kongresser som et viktig kommunikasjonsforum. Bedrifter ønsker i stor grad kompakte arrangementer og «value for money», men i forhold til produktene våre varierer det en del hvem som blir valgt. Noen ønsker kun å ha arrangementene sine i sentrum av Bergen, mens andre det motsatte og ser da mot hoteller i retning flyplassen eller utover i Bergensregionen. Mens andre igjen søker de større hotellkjedene eller private tilbydere innenfor konferanseproduktet. Bergen og regionen har også et meget variert tilbud for sosiale aktiviteter og utflukter, og for mange arrangører er dette avgjørende for valg av møtested. Heldigvis har vi noe for enhver smak.

- Bergen er en fantastisk by å legge arrangementer til, og vi kan hjelpe alle, helt gratis. uansett form eller farge på arrangementet. Vi er et nøytralt organ som kan gi informasjon om helheten i produktet, forteller Frode Aasheim i Bergen Reiselivslag. flotteste kinobygg, spesialutrustet for konferansedrift på dagtid. Hotellet samarbeider også med Konsertpaleet/Bergen Kino, som har 13 saler fra de små intime med 48 sitteplasser til KP1 med kapasitet til hele 497, informerer Aasheim. NBmagasinet/NæringsBygg har tidligere omtalt Radisson Blu Bryggen som for tiden gjennomgår en totalrenovering – og som neste år vil kunne tilby fantastiske konferanselokaler i en nyoppusset Kongesal. Hotellkapasiteten i Bergen er nå 40 hoteller med til sammen 4500 rom og 9000 senger, og kvaliteten er jevnt over meget høy. En rekke av hotellene har også egne konferanse- og møtefasiliteter av varierende størrelse. Bergens storstue Grieghallen er byens største kongressenter med kapasitet til 2100 personer i den største salen. Den nye messe- og utstillingshallen «Dovregubbens Hall» har en gulvflate på ca. 3500 kvadratmeter med en takhøyde på 4,75 meter og er egnet til mange typer

20

NB-Magasinet - 09-2011

arrangementer. Total parkeringskapasitet fordelt på tre plan er ca 400 biler, og Edvard Griegs plass er også rustet opp og har et uteareal på 5.000 kvm som kan benyttes til konserter, utstillinger og liknende. - Hva kan du si om hotellkapasiteten i Bergen? - Hotellkapasiteten i Bergen er egentlig ganske bra, og selv om den til tider er knapp må vi huske på at det er 365 dager i året og at rommene skal selges året rundt – også i desember, januar og februar, understreker Aasheim, og lister opp mange kommende rom: - Radisson Blu Royal utvider. I 2013 vil hotellet ha 340 rom og en konferansesal til 800 personer. - Neptun Hotel, 70 nye rom - Rica Ørnen ved Bystasjonen, 370 rom – blir byens største – også med konferanserom til 550 personer. - Solheimsviken, 250-300 rom. I tillegg til en stor messehall. Beslutning for dette vil tas i løpet av året. I tillegg arbeides det med/snakkes det om utvidelser

Gratis hjelp Bergen Reiselivslag representerer hele reiselivsnæringen i Bergen og regionen, og har som oppgave å vise verden hva Bergen har å by på. - Mye av arbeidet vårt er oppsøkende arbeid hvor vi bruker mye tid på å kartlegge potensielle arrangører av alle typer kurs, konferanser, kongresser, events og liknende. Som et resultat av et langsiktig arbeid får vi nå heldigvis også en del henvendelser direkte, og dette kan være alt i fra en lokal eller nasjonal bedrift som ønsker forslag på passende lokaler til sitt kurs, møte eller kick-off, eller en professor på universitetet som trenger hjelp til å invitere en internasjonal kongress til Bergen, eller et politisk parti som vurderer Bergen for et fremtidig landsmøte, eller en utenlandsk agent som ønsker å arrangere noe i fjordregionen med Bergen som utgangspunkt. Det beste er at vi kan hjelpe alle - gratis - uansett form eller farge på arrangementet. Vi er et nøytralt organ som kan gi informasjon om helheten i produktet, og dette gjør at mange tar førstehandskontakt med oss, før vi setter dem i kontakt med tilbydere av enkeltprodukter. Når et arrangement er bestemt til Bergen er vår jobb gjort, og vi retter våre øyne mot nye potensielle arrangører. - Har finanskrisen påvirket situasjonen? - Finanskrisen har nok satt sitt preg innenfor dette segmentet også, men heldigvis ser vi at ting er i ferd med å normalisere seg igjen.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no


Kurs og konferanse

Dagkonferanse om ledelse Mary Wilson fra Auckland, New Zealand, er en anerkjent skoleleder som skal fortelle om ledelse. – Selv om hun har skolebakgrunn og jobber i skolen, så er målgruppen ledere i både privat og offentlig sektor, sier arrangør Kalle Tangset. Mary Wilson er på reise i Europa, og i forbindelse med et Norges-besøk har undervisningsavdelingen i Askøy kommune fått henne til å ta turen innom Bergen. - Jeg har vært på et miniseminar med henne på New Zealand, og hun er en fantastisk foredragsholder. Vi snakker om en drivende, levende og dyktig dame som er fargerik og sprudlende. Og for de som er skeptisk til å være med på en dagkonferanse på engelsk trenger ikke være redd for noe, Wilson snakker tydelig og enkelt, lover Kalle Tangset, rådgiver i undervisningsavdelingen i Askøy kommune. - Dette er myntet på alle ledere, ikke bare i skolen? - Helt klart. Her legges det opp slik at det passer ledere i både privat og offentlig sektor, uavhengig av fagområde. Det er snakk om ledelse og relasjoner til andre mennesker – noe som er overførbart til alle ledere. Kunskapsrik Wilson har tidligere holdt foredrag i Norge på «Ringer i vann»-konferansen i 2007 og på «International Conference on Thinking» i Sverige. - Først og fremst er hun en leder som har realisert verdibasert og distribuert ledelse, og hun har omsatt det til suksess i sin egen organisasjon. De som har hørt henne tidligere forteller at hun har evne til å formidle dette på en levende, kunnskapsrik og lett forståelig måte, forteller Tangset. Han trekker frem stikkord som ekte ledelse, verdier, integritet, forandring og det å få andre til å vokse. - Strategisk ledelse og det å kjenne dine ansatte er andre viktige stikkord Wilson vil snakke om på konferansen, og jeg er sikker på at mange vil få gode innspill i sin lederstil, og tips til hvordan man kan bli en enda bedre leder, legger han til.

Bergen på kongresstoppen internasjonalt Bergen er nummer 40 på listen over «top international meeting cities in 2010» med 39 internasjonale kongresser. Norge er for første gang større enn både Sverige og Danmark i det særdeles lønnsomme markedet og hadde i alt 188 internasjonale kongresser i 2010, noe som gir en 17. plass i verden. Dette er basert på tall fra fra UIA (Union of International Associations). Listen tar for seg kongresser som alternerer fra år til år mellom ulike land med over 50 delegater fra minimum fire nasjoner. Tidenes beste For Bergen sin del er dette tidenes beste plassering, foran byer som Moskva, Boston, Brisbane, Edinburgh, Gøteborg og mange, mange andre. Singapore er verdens ledende kongressby med hele 835 kongresser, foran Brussel (499), Paris (468) og Wien (287). København er på 15. plass med 116 kongresser, Stockholm på 17. plass med 98, Helsinki på 23. plass med 77, Oslo nr. 27 med 68 og altså Bergen på 40. plass med 39 kongresser. Av i alt 188 interansjonale kongresser i Norge i 2010 var fordelingen som følger blant kongress- byene i Norge: Oslo (68), Bergen (39), Trondheim (19), Tromsø (16) og Stavanger (14).

Velkommen til

Julebord Herdlevågen Gjestehus

Tradisjonell varm julebuffet og dessertbord Fredag og lørdag fra 18. nov. til 17. des. Vårt husband spiller opp til dans. Kr. 525,- pr. person

Overnatting Inkludert frokost. Pr. person i dobbeltrom. Fra kr. 525,-

Catering Julemat kan hentes hos oss på forespørsel.

Familiesøndager Tradisjonell varm julebuffet og dessertbord hver søndag fra 20. nov. til 18. des. Voksne kr. 345,Barn under 12 år kr. 175,Barn under 3 år er Gratis. Julenissen kommer med pakker og noe godt til barna.

Ring for bestilling Telefon 56 15 08 45 eller inga.fromreide@gmail.com

Herdlevågen Gjestehus www.gjestehuset.no NB-Magasinet - 09-2011 21


Kurs og konferanse

Kamp om kundene

For å konkurrere med andre store norske byer må Bergen ha et skikkelig messeområde. Da kan nye Arenum i Solheimsviken være løsningen. (Illustrasjon: OG Arkitekter as/Metropolitan Workshop)

Skal Bergen kunne hevde seg i konkurransen med for eksempel Oslo, Stavanger, Trondheim og andre byer i Skandinavia om de virkelig store arrangementene, er det helt avgjørende å ha nødvendige fasiliteter. - Som eksempel kan nevnes betydelige kongresser og symposier som i mange tilfeller alternerer mellom de største byene i Norge. Bergen har kapasitet på ca. 2100 deltakere i plenum, mens Oslo, Stavanger og Trondheim kan håndtere kongresser og messer med inntil 4000 deltakere. Stavanger har arenaer som har en størrelse og kvaliteter som gjør at nabobyen i sør har klare konkurransefortrinn

22

NB-Magasinet - 09-2011

framfor Bergen. I dagens situasjon består arrangementer ofte av mange aktiviteter som krever tilholdssted i samme lokaliteter samtidig. Dette kan være en kongress med tilhørende messe, store bespisninger og eventsaktiviteter. Dette faktum medfører at Bergen har store utfordringer om de store aktørene i markedet. Dette er ofte aktører som bidrar til en omsetning over gjennomsnittet for konferansemarkedet, sier Kongressjef Frode Aasheim i Bergen Reiselivslag Kongress. Spennende fremtid En av de viktigste beslutninger som skal tas de neste månedene er hvorvidt og når byggingen av et nytt messesenter i Solheimsviken kan stå ferdig. - Som kjent er Arenum nå revet og Bergen står uten

et større messeområde i noen år. For både reiselivet og for mange andre næringer, er det av avgjørende betydning at en by som Bergen også på denne fronten kan tilby en møteplass for de næringer som byen satser ekstra sterkt på. Et nytt messesenter vil utvilsomt være et av de viktigste tiltak som må iverksettes de neste årene, konkluderer Aasheim.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no


Ledige kontorlokaler i Strandgaten 223. Fra 20 kvm til 200 kvm. Ta kontakt med oss, for nærmere opplysninger

Tlf.: 55 55 78 30 - Fax: 55 55 78 33 www.vestrheim-eiendom.no - brattaule@vestrheim-eiendom.no

ge Rimeli ! priser

Skaper et moderne og stilrent kontorlandskap

Tlf. 56 30 35 90 | Fax 56 30 35 91 www.hodneland.as | post@hodneland.as

Ledig næringseiendom?

LAKSEVÅG

Prøv en annonse på eiendomsmarkedet i NB-magasinet oktober. Annonsefrist: 18. oktober Bestill på tlf.: 56 15 12 20

LAGERLOKALER TIL LEIE · Ca 370 kvm lagerlokaler til leie i Plan U · God tilkomst · Kjøreport · Høyde på 3,6 m · Kan tilpasses og innredes etter leietaker sine ønsker og behov · Gode tekniske løsninger · Energiklasse B · God parkering · Ledig for leietaker Ta kontakt med ALIN Invest AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no NB-Magasinet - 09-2011 23


- En næring i utvikling

Jan Valeur begynte som adm.dir. i 07000 Bergen Taxi i 2006. – Jeg begynte umiddelbart å se på hvordan vi kunne levere enda bedre tjenester, og bli enda mer tilgjengelig. Blant annet har vi innført fire fokusområder vi driver etter. Her står Valeur i kundesenteret på Kokstad. (Foto: Dag Folkestad)

Det har skjedd mye i drosjenæringen de senere årene, fra god, gammeldags radiokommunikasjon mellom sentral og bil, til kunder som står med mobiltelefonen i hånda og venter på å bli plukket opp via GPS-signal. - Vi legger ikke skjul på at vi ønsker å gå i bresjen for å tenke nytt. Og alt vi gjør skal vi gjøre for våre kunder, forteller Jan Valeur, adm. direktør i 07000 Bergen Taxi. Selskapet kjører 2,2 millioner turer i året, og det hele styres fra kontorene på Kokstad, sier Jan Valeur, adm.direktør i 07000 Bergen Taxi.

24

NB-Magasinet - 09-2011

Han har sittet i stillingen i fem år, og kom fra stillingen som forretningsutvikler i Bergen Energi. Erfaring fra markedsføring er noe han ser på som viktig for å videreutvikle 07000 Bergen Taxi. - Noe av det første jeg gjorde var å banke inn at telefonnummeret skal være en fast del av selskapets navn – det er en viktig markedsfører. Vi ønsker mer enn biler som kjører fra A til B. Våre kjerneverdier er å være pålitelig og bry oss, og vi ønsker å fremstå som fremtidsrettet og være synlig. I tillegg jobber vi systematisk med å bygge en merkevare. - På hvilken måte skal dere nå målene deres? - Vi har lagt fire fokusområder i bunn, som brukes aktivt ut i organisasjonen vår. 07000 Bergen Taxi er

et andelslag eid av løyvehaverne – 314 i tallet. I tillegg leverer vi tjenester, blant annet kundesenter, til rundt 200 andre eiere i Hordaland. Yrkesstolthet Det er ingen enkel oppgave å formidle kjerneverdiene Valeur snakker om til 1100-1200 personer. - Det er enkelt å nå ut med informasjon til 79 ansatte her på huset, men det er en helt annen utfordring når det er så mange sjåfører som skal representere oss. Da er det viktig at vi kan fremstå homogent. Vi holder blant annet store arrangementer for transportørene, for på den måten å skape et godt samhold og en god kultur. Det er veldig viktig. Før i tiden var


Profilen: Jan Valeur

taxi-sjåførene en av bygdas viktigste jobber, med mye yrkesstolthet, men det er ofte de negative hendelsene man får lese om i pressen. Min jobb er å bygge opp igjen yrkesstoltheten, sier Valeur og smiler. Fire fokusområder Valeur begynte umiddelbart å se på hva man kunne gjøre med merkevaren i firmaet da han begynte. Blant annet skulle de ha en visuell og god logo, det skulle ikke være reklame på bilene, sjåførene skulle ha uniform og det hele skulle være rent og pent. - Det første vi tok tak i var utseende, hvordan man skulle bli oppfattet visuelt. Punkt to er hvordan vi opptrer, både ansatte og transportører overfor kundene våre – og at man gjennom å gjøre dette riktig blir oppfattet som en pålitelig og positiv bedrift, forklarer Valeur. Det tredje området går på tjenestene og produktet, alt fra bestillingsløsninger til at taxien kommer til avtalt tid. - Jeg ser at det har vært viktig å tenke nytt, og at vi må gjøre det så enkelt som mulig å bestille en taxi. Vi har laget bestillingsløsninger for SMS, internett, telefon og touch-skjermer på ulike hoteller. I tillegg jobber vi med en app til iPhone og Andriod som skal gjøre det enkelt å bestille en bil til det stedet du står på – ved å bruke telefonens GPS-signal. - Er det viktig å være først ute? - Vi har opplevd det slik, ja. Men det er ingen vits å være best på teknologi om det ikke fungerer. Heldigvis har vi fått til gode løsninger, og nå skjer 40 prosent av bestillingene våre gjennom automatiske løsninger – altså ikke via telefon til kundesenteret. - Og det fjerde fokusområdet? - Det er hva vi sier og hvordan vi sier det. Vi ønsker å være en viktig aktør i Bergens næringsliv, og vi må lytte til kunder og politikere og gjøre det som må til for å bli bedre. Vi må stå rakrygget, sier en rakrygget sjef.

leie ut deler av dette, men i takt med veksten har de nå tatt i bruk av alle kvadratmeterne selv. - Vi har vokst jevnt og trutt, og vi har blant annet et lite serviceverksted og et eget regnskapsfirma på huset. Kundesenteret vårt er døgnbemannet, og her har vi full oversikt over hvor de ulike bilene er til en hver tid. Dermed kan vi være så effektive som mulig med å få bilene ut til der kundene venter. Det meste går automatisk for seg, men menneskene kan aldri erstattes fullt og helt, sier Valeur. - Hvordan er ambisjonen? - Vi skal fortsette å jobbe for at vi skal tilby de beste tjenestene, og at det skal være så enkelt som mulig å få tak i en bil. Men reglene sier at vi ikke kan bli større enn 60 prosent av markedet i Bergen, og der er vi i dag. Så skal vi ekspandere videre på bilsiden, så må det en regelendring til.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

FAKTA - 07000 Bergen Taxi • Etablert i 1915 • 450 drosjer • 79 ansatte på Kokstad • Mellom 1100 og 1200 sjåfører • 2,2 millioner turer i året • Omsetter for 630 millioner kroner

Hjertet Selskapet eier selv bygget de holder til i på Kokstad. Til å begynne med var bygget så stort at de kunne

KONTORLOKALER PÅ ASKØY - FLORVÅG TIL LEIE • 20 - 118 kvm kontorlokaler, Knausen Senter • Heis • God parkering • Oppgradert ventilasjonsanlegg • Nyoppusset felles møterom/lunsjrom • Sjøutsikt Kontakt: Irene Mob: 480 43 692 Martin Andre Mob: 922 456 72 Epost: irene@m-monsen.no

NB-Magasinet - 09-2011 25


Hypermoderne skole

Thormøhlensgate 37 og 39 er to nye bygg i Marineholmen Forskningspark, hvor største leietaker er Handelshøyskolen BI. Skolen har også vært en veldig viktig bidragsyter for at byggene har blitt så moderne og hensiktsmessig til skolebruk som mulig.

Marineholmen Forskningspark har åpnet dørene til to nye bygg, hvor Handelshøyskolen BI er største leietaker. Samtidig er et område som har vært stengt for folk flest i over 100 år åpnet opp – og gir tilgang til Puddefjorden. De to byggene, Thormøhlensgate 37 og 39, er bundet sammen av et mellombygg, eller en gate, i glass, hvor Handelshøyskolen BI benytter bygget nærmest sjøen, mens det andre bygget inneholder kontorer for BI, en bokhandel og Eurest cafe. - Det har vært en svært effektiv byggeprosess, hvor det ble drevet skipsverft bare to år før studentene har overtatt området. To år har det tatt å rive Mjellem & Karlsen, fjerne all forurenset masse (denne er lagret i en fjellhall i Rådalen, journ.anm.) og bygge opp disse byggene. Det har vært en tidsmessig og økonomisk suksess med høyt arbeidspress. Vi måtte være ferdig til 1. august, da måtte BI ut av de gamle lokalene sine. Det rakk vi, sier daglig leder i Smidt & Ingebrigtsen AS, Tore Johan Smidt, som har vært Prosjekt- og prosjekteringsleder.

26

NB-Magasinet - 09-2011

Komplekset er på omlag 15.000 kvadratmeter og har kostet 500 millioner kroner å føre opp.

vi følger, skyter prosjektsjef i GC Rieber Eiendom AS, Kjell Tveit, inn.

Miljøfokus Det har vært gjennomført en byggherrestyrt modell, som i følge Smidt har fungert godt i dette prosjektet. - Men en slik modell krever en byggherre som har ressurser og kompetanse til å håndtere den. Det mest vanlige er å sette det hele bort til én som fordeler dette selv. - Vi er veldig opptatt av å skape kvalitet. Det er miljøfokus i alle ledd, og ikke bare noe vi prater om – det skal gjennomføres. Vi er med i alle faser, fra idéklekking til drift, og det gir oss en enorm kompetanse. For oss er det viktig å være til stedet i alle ledd i verdikjeden, forteller prosjektdirektør i GC Rieber Eiendom AS, Tor Instanes. – Fokus på miljø er vår røde tråd, og valg av alt fra norsk furu og kobber gir kortreiste materialer. Vi ligger langt over kravene til gjenvinning på byggeplassen, hvor mer enn 80 prosent er gjenvunnet. Dette har igjen gjort avfallsmengden mindre. - Når vi sier at alt skal veies med en miljøtanke i bakhodet, så gjelder det også stolene vi sitter på her. Det ligger i ryggmargen, og vi har en liste på 25 punkter

Puslespill En annen måte å som gir en god kombinasjon av miljø og effektivitet er at store deler av bygget er laget i moduler andre steder. - Å lage et byggesett har gjort at vi raskt fikk tett hus. Kvaliteten blir også bedre ved at arbeiderne står på en fabrikk og lager delene, i stedet for å henge i en forblåst vegg. Samtidig stiller det strenge krav til god planlegging. Det er jo en fordel at tingene passer sammen, sier Smidt med et smil. - Det har også gjort sitt til at det ble mindre kapp og avfall på byggeplassen, sier Tveit. – Nå er også energisenteret utenfor oppe og går. Her henter vi inn sjøvann på 100 meters dyp utenfor Nordnes. Foreløpig er det disse to byggene som er koblet til, men etter hvert som vi bygger flere bygg i området vil nye knytte seg til. Det blir en veldig god energibesparelse, samtidig som man får byttet ut store vannmasser i Puddefjorden ved å tilføre rent vann. - Det går med mye energi for å tørke slike bygg. Hvordan har dere løst dette? - Å benytte moduler har som sagt gjort byggeproses-


ebygg på Marineholmen

(u

(a

De 70 og au ne

(H

(ka

(g

Ru m bo ad rer tin Det store auditoriet har plass til nærmere 700 personer, og det er delt i to slik at det også fungerer som to mindre saler. Når hele auditoriet tas i bruk senkes talerstol/pult ned i gulvet automatisk

(en

Ut he rer m br de

(V

sen mer effektiv. Dermed har vi fått veggene kjapt på plass, og taktekkerne har kommet tidlig inn i prosessen. Dermed fikk vi tett hus på kort tid. Men i stedet for å kjøre store diesel- eller oljebaserte byggtørkere så koblet vi oss raskt på fjernvarmeanlegget fra Rådalen. Dermed kunne vi bruke miljøvennlig varme for å tørke byggene, sier Smidt fornøyd.

Det er tre Harvard-auditorier i bygget nærmest sjøen. Disse er myntet på viderekommende elever, og rommene har Harvard University i USA som inspirasjon.

Revitalisert område Mjellem & Karlsen Skipsverft har vært et lukket område. Nå kan hvem som helst gå helt ned til kaiene og nyte store deler av området. - Dette er en revitalisering av hele bydelen – byutvikling på aller beste måte, mener Instanes. – Det er en helhetlig plan for Puddefjorden, med en overordnet plan med gangvei fra brofeste til brofeste. Og med den nye gangbroen som kommer, så vil hele dette området bli mye brukt. Vi benytter den samme landskapsarkitekten i alle våre prosjekter, dermed er vi sikret at helheten ivaretas. Vi har også tatt vare på mange elementer som har preget området siden 1800-tallet, for å ikke glemme vår historie. Vi er hele tiden bevisste på å skape gode byrom.

Dag Folkestad/NBmagasinet.no dag@tabloidsats.no

Det er flere spise- og oppholdsrom i bygget, og BI-studentene har kanskje Hordalands flotteste kantine.

NB-Magasinet - 09-2011 27


Vi takker for oppdraget med nybygget BI Campus Marineholmen Elektro

Prosjekt- og prosjekteringsledelse. Rådgivende ingeniør byggeteknikk

www.smedsvig-landskap.no • Tlf. 55 21 04 70

www.otera-delta.no • 55 11 83 00

Ut- og innvendig tømrerarbeid

Landskapsarkitekt

Branntetting

www.kaefer.no • Telefon 55 92 60 30

28

NB-Magasinet - 09-2011


LAKSEVÅG

KONTORLOKALER TIL LEIE · Ca 765 kvm kontorlokaler til leie i Plan 1 · Nyinnredet og tidsmessig · Gode tekniske løsninger - Energiklasse B · God parkering · Ledig for leietaker Ta kontakt med ALIN Invest AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

DAMSGÅRD

NÆRINGSLOKALER TIL LEIE • Areal I på ca 200 kvm • Areal II på ca 670 kvm • Attraktive næringslokaler i nybygg • God eksponering • Kan innredes og tilpasses etter leietaker sine ønsker og behov • Innflyttingsklar i februar 2012 • God parkering Ta kontakt med

Damsgårdsveien 82 AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

Lokaler til leie - Tlf. 815 44100 Myrdalsvegen 22 - Åsane Moderne bygg med fleksible kontorløsninger. 3. etasje Ca. 815 kvm

Kontakt Hilde.Loland@vital.no Tlf: 913 02 720

Fortunen 1 - Bergen sentrum Meget sentrale lokaler med en fantastisk utsikt over Vågen. 4. etasje Ca 440 kvm

Kontakt Bente.Sorensen@vital.no Tlf: 934 07 182

Rosenkrantzgt. 3 - Bergen sentrum Flotte lokaler i Bergen Sentrum. Felleskantine i 1. etg. 1. etasje Ca. 700 kvm Butikk/kontorer 6. etasje Ca. 500 kvm Kontakt Bente.Sorensen@vital.no Tlf: 934 07 182

Markeveien 1 B og C - Bergen sentrum Meget sentrale lokaler. 1. etasje ca. 400 kvm butikk/kontorlokaler 2. etasje ca. 400 kvm kontor 4. etasje ca. 1100 kvm moderne kontorlokaler Kontakt Bente.Sorensen@vital.no Tlf: 934 07 182

Vital Eiendom AS forvalter ca. 1,3 mill. kvm. eiendom og er med dette en av Norges største eiendomsforvaltere. Vital Eiendom AS er et selskap i DnB NOR konsernet. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Oslo, Bergen, Trondheim og i Sverige. For ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: utleie@vital.no, tlf. 815 44 100, www.vital.no/eiendom eller finn.no

NB-Magasinet - 09-2011 29


Kort men godt Fortsatt flest menn Nesten tre av fire eiere av aksjeselskap, allmennaksjeselskap, samt personlig eide foretak var menn per 1. januar 2010. Både delen kvinner og delen innvandrere blant eiere av personlig eide foretak har økt siden 2004. 73 prosent av de 156.000 innehaverne av enkeltpersonforetak (ENK) per 1. januar 2010 var menn. Delen kvinnelige innehavere har økt fra 24 til over 27 prosent fra 2004 til 2010. Kvinner var representert på eiersiden i over 45 prosent av alle ansvarlige selskap (ANS) og selskap med delt ansvar (DA). Men det er få næringer der kvinnelige eiere var i flertall. Litt over halvparten av ENK innenfor helse- og sosialtjenester hadde kvinnelige innehavere, mens 57 prosent av ANS og DA, og 75 prosent av ENK innenfor annen tjenesteytelse, hadde bare kvinnelige eiere. I de andre næringene er menn i flertall. SSB

Foreløpige tall viser at bolibyggingen har økt med 40 prosent i år. Illustrasjonsfoto.

Boligbyggingen øker fortsatt Foreløpige tall viser at boligbyggingen har økt med nesten 40 prosent hittil i år, sammenlignet med i fjor. Totalt igangsatt bruksareal gikk opp drøyt 5 prosent. Foreløpige tall viser at boligbyggingen har økt med nesten 40 prosent hittil i år, sammenlignet med i fjor. Totalt igangsatt bruksareal gikk opp drøyt 5 prosent. Det ble gitt igangsettelsestillatelse for 15.640 nye boliger i januar-juli, en oppgang på 4354 boliger sammenlignet med samme periode i fjor. Totalt er det satt i gang nesten 5,2 millioner kvadratmeter

30

NB-Magasinet - 09-2011

bruksareal, en oppgang på 5,6 prosent. I januar-juli er det registrert igangsatt 2,2 millioner kvadratmeter bruksareal til næringsbygninger. Dette er 12 prosent mindre enn i samme periode i fjor. Fritidseiendommer, garasjer med mer gikk tilsvarende opp 0,6 prosent. Igangsatt bruksareal til annet enn bolig gikk i alt ned 8,6 prosent. Kilde: SSB


Mange nye foretak Totalt 11.854 nye foretak ble registrert i 2. kvartal 2011. Det er en nedgang på 2623 foretak sammenliknet med kvartalet før. Tallet på nye foretak gikk ned fra 14.477 i 1. kvartal til 11.854 i 2. kvartal 2011. Den største nedgangen finner man blant enkeltpersonforetak, likevel var nesten tre av fem nyetablerte foretak et enkeltpersonforetak. Bygge- og anleggsbedrifter var den største næringen, deretter var det flest nyregistreringer innenfor næringen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteytelse, samt varehandel inkludert reparasjon av motorvogner. SSB

Voss Byggsenter AS har holdt det gående siden september 1991, og feiret jubileet tre dager til ende.

Feirer 20 års jubileum Statens bygningstekniske etat endrer navn Kongen i statsråd har 16. september 2012 vedtatt å endre navnet på Statens bygningstekniske etat til Direktoratet for byggkvalitet. Navnendringen gjelder fra og med 1. januar 2012. Endringen er gjort for å gi etaten et navn som avspeiler det oppdraget organisasjonen har, og som er enkelt å kommunisere for etaten.

Voss Byggsenter markerer sitt 20-årsjubileum med nyåpning av butikken sin, i tilegg til å invitere kunder til Voss kjøkkensenter AS, som selger kjøkken, bad og garderobeløsninger. - Vi er et salgs og byggefirma med egne ansatte vossinger, og satser lite på «klassisk» byggevarer. Voss Byggsenter AS startet opp i september 1991, og er med det et tradisjonsrikt byggefirma som bygger både hus og hytter. Vi har også vært en av Voss sine største på kjøkkensalg, som nå blir et eget selskap. I tillegg er det viktig med god lokal erfaring og kunnskap om byggverk, forteller direktør Øystein Måkestad i Blinkhus Voss Byggsenter A/S. Da bedriften startet opp i 1991 var det med fire ansatte. I dag er det totalt 20 personer i de to selskapene, - Er det mange som har vært med siden oppstarten? - Det er to personer som har vært med siden opp-

starten, og de er også aksjonærer. Til 20-årsmarkeringen har bedriften utvidet kjøkkenutstillingen fra ca 100 kvm til 250 kvm, med helt ny kjøkkenbutikk, bad og garderobeutstilling. - Hvilke planer har dere fremover? - Vi skal utvide og øke aktiviteten, spesielt på hyttesalg og bygging i blant annet Voss Resort og Voss Fjellandsby, samt levere kjøkken og liknende til både nybygg og fastboende som skal bytte ut kjøkken og garderober, sier Måkestad. Totalt har bedriften som mål å nå 60 millioner kroner innen 2020 for konsernet.

Fortsatt vekst i bygg og anlegg Den totale omsetningen i bygge- og anleggsvirksomheten var på 45 milliarder kroner i 2. termin 2011, en økning på 7,8 prosent sammenlignet med samme periode i 2010.

Nok å gjøre i bygg og anleggsvirksomheten. Illustrasjonsfoto.

Det ble omsatt for 22 milliarder kroner innenfor spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet i 2. termin 2011, en økning på 7,6 prosent. Spesialisert byggeog anleggsvirksomhet omfatter utførelse av deler av bygging og anlegg eller forberedelser for det. Omsetningen innenfor oppføring av bygninger var på nærmer 18 milliarder kroner i 2. termin 2011, en økning på nesten 8 prosent sammenlignet med 2010. All omsetning i denne sammenheng er eksklusive merverdiavgift.

NB-Magasinet - 09-2011 31


Økonomi

Lav rente lenge?

Under finanskrisen høsten 2008 satte Norges Bank ned foliorenten til historisk lave 1,25 %. Samtidig tilførte sentralbanken, i likhet med øvrige sentralbanker, enorm likviditet til det finansielle system slik at vi unngikk et internasjonalt økonomisk sammenbrudd. Tilliten mellom de finansielle aktørene var på et så lavt nivå at ingen finansinstitusjoner ville låne penger til hverandre. Uten sentralbankenes tilførsel ville likviditeten forsvunnet.

Siden da har situasjonen normalisert seg og gjennom 2009 og 2010 har de finansielle aktørene opplevd at tilliten gradvis har kommet tilbake. En effekt av dette har vært at en rekke sentralbanker har begynt å heve renten opp mot det som defineres som et «normalnivå». Norges Bank har gjort det samme og gjeldende rentebane har indikert en foliorente opp fra dagens 2,25 % til 4,5 % innen utgangen av 2013. Et slikt nivå på foliorenten vil tilsvarende gi en boliglånsrente rundt 6 %. Og både tidligere og nåværende sentralbanksjef har i klare ordelag advart boligkjøpere om forsiktighet i forhold til låneopptak. Men det var i juni. Sommerens økte internasjonale usikkerhet har snudd opp ned på alle forventninger. Statsfinansielle problemer har økt dramatisk og det er skapt usikkerhet rundt om enkelte syd-europeiske land i det hele tatt er i stand til å betjene sin voksende gjeld. Samtidig er en rekke banker innenfor EU-området kraftig eksponert både på investerings- og utlånssiden mot de samme landene. Usikkerheten har nådd nye høyder og tilliten har falt til nye lavmål. Finansmarkedet priser nå inn, med over 90 % sannsynlighet, at Hellas for alle praktiske formål, går konkurs. Samtidig har USA sine problemer og den amerikanske sentralbanken har i løpet av sommeren gitt den klare melding at renten blir liggende rundt null i to år fremover. Dette for å stimulere til

32

NB-Magasinet - 09-2011

økt aktivitet i økonomien. Innenfor Euro-området er det tilsvarende liten grunn til å tro på noen form for renteøkninger det nærmeste året. Hva skjer så med lille Norge? Vil Norges Bank stå fast på sine renteøkninger fremover? Svaret på det er enkelt: Det vil være helt uaktuelt for Norges Bank å heve renten i tråd med tidligere annonserte planer. Rentebanen til Norges Bank gjelder ganske enkelt ikke lenger, og en ny rentebane vil antagelig se dagens lys tidlig i oktober. Der vil Norges Bank fortelle oss at økt internasjonal usikkerhet gjør det umulig med særnorsk renteoppgang og at derfor rentenivået det nærmeste året vil ligge vesentlig lavere enn tidligere publisert. Hvorvidt Norges Bank vil senke renten er betydelig mer usikkert. Antagelig sitter det langt inne å komme med rentekutt, selv om markedet i skrivende stund forventer minst to rentekutt før neste sommer. Hvordan vil så boliglånsrentene fremover se ut? Akkurat det vil avhenge av to forhold. Blir den internasjonale situasjon så negativ som pessimistene tror, så vil Norges Bank sette ned foliorenten og vi vil sannsynligvis se lavere boliglånsrenter enn dagens nivå. Men det er langt fra sikkert. En svak internasjonal utvikling er også krevende for bankene og de trenger alle de marginer de kan presse ut. Derfor kan vi, for eksempel med uendret foliorente, likevel få høyere boliglånsrenter for å

sikre bankenes lønnsomhet. Men det som synes temmelig sikkert er at de lavrenteperioden vi har hatt de tre siste årene vil fortsette i antagelig i et par år til. Det er uansett godt nytt for gjeldstunge boligkjøpere som hadde begynt å forberede seg på det rentesjokket sentralbanksjefene har advart mot. Skjønt det kan jo komme, men ikke riktig helt enda. Og i mellomtiden stiger boligprisene videre…

Egil Herman Sjursen, adm.dir./partner Holberg Fondene


Det du trenger

Fagguiden

på vestlandet Gulv

Ventilasjon Storebotn 7 5300 Kleppestø

Her finner du oversikt over kvalitetsleverandører

BETONGGULV A/S

telefon: 56 15 01 47 fax: 92 97 86 08

Vi er en bedrift som har spesialisert oss på det komplette gulv.

«Det ligger i luften»

• Alle typer gulvstøp • Epoxy-belegg • Flytsparkel • Gulvbehandling

Energi - Ventilasjon - Varme epost: firmapost@r-torgersen.no www.r-torgersen.no

Adresse: P.b. 54, 5207 Søfteland • Besøksadresse: Gåssandveien 7, Søfteland Tlf: 56 30 41 70 • Fax: 56 30 70 78 • post@betonggulv.no • www.betonggulv.no

IKT

Blikkenslager

-Varmepumper -Varmegjenvinning -Ventilasjon -Tak & Fasader -Beslag KOBBER- OG BLIKKENSLAGERMESTER

Egil Lerø & Sønner as KLEPPEVEIEN 77, POSTBOKS 3, 5321 KLEPPESTØ TLF.: 56 15 22 10 -alt en Kobber- og Blikkenslagermester skal være

www.egillero.no - Epost: post@egillero.no

Brannvern

Rørleggertjenester

Totalleverandør av brannslokkemateriell

Sotra Rør & Sanitær AS Vi tilbyr: • Rørleggertjenester • Installasjoner i bolig • Installasjoner for næringslivet • VA-anlegg

Brannteknisk rådgivning - HMS Kursvirksomhet Kontroll og Service Sikkerhetsmerking Førstehjelpsutstyr Storebotn 48, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø tlf: 56 15 75 75 fax: 56 15 75 70 firmapost@brannvern.no www.brannvern.no

Sotra Rør & Sanitær AS Tellnes Næringspark, 5357 Fjell tlf: 56 33 61 50 fax: 56 33 62 65 epost: firmapost@sotraror.no www.sotraror.no

Reklame tjenester

Brosjyrer, Magasiner, Visittkort, Konvolutter, Annonser eller websider Tabloidsats er et expressbyrå som raskt får deg i mål. Alt innen grafiske produksjoner - prøv oss!

Telefon 56 15 12 20, Telefax 56 14 46 20 firmapost@tabloidsats.no www.tabloidsats.no

Ønsker du din annonse her? Ta kontakt med Tabloidsats AS Telefon 56 15 12 20


Aktuell jus

Merverdiavgift ved bytte av leietakere Bytte av leietaker er en ordinær del av det å drive utleievirksomhet. At en leietaker flytter ut og en ny flytter inn krever en viss aktivitet med hensyn til gjennomgang av lokaler, vurdering av oppussingsbehov osv. Skifte av leietakere kan også ha betydning for avgiftsbehandlingen. Av senioradvokat Erik Holgersen Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Vi skal i det følgende se på tre temaer utleier bør være oppmerksom på i forbindelse med bytte av leietakere. De to første er aktuelle for alle bytter mens det siste kun vil være aktuelt dersom lokalene blir stående ledig i en periode før ny leietaker flytter inn. Utleie av fast eiendom er, som kjent, unntatt fra avgiftsplikt i henhold til merverdiavgiftsloven § 3-11. Kommentarene i det følgende forutsetter derfor at utleier er frivillig registrert for utleievirksomheten i henhold til merverdiavgiftsloven § 2-3, 1. ledd. Endret bruk av lokalene? Det mest nærliggende spørsmålet er om byttet av leietaker fører til en avgiftsmessig endring i bruken av lokalene. Et slikt bytte gir, for det første, behov for å endre fordelingsnøklene for fradragsføring av inngående avgift på løpende driftskostnader. Dersom lokalene er oppført, eller det er foretatt påkostninger, etter 1. januar 2008, vil endringen dessuten ha betydning for beregningen av utleiers årlige justeringsbeløp. Ved en endring fra avgiftspliktig til ikke avgiftspliktig bruk må utleier tilbakebetale en forholdsmessig andel av tidligere fradragsført merverdiavgift. Justeringsbeløpet må beregnes konkret for det året endringen skjer og hvert av de etterfølgende årene frem til utløpet av justeringsperioden. I tillegg til justering for selv utleiearealet må det også vurderes om endringen gir justeringsplikt for eventuelle fellesareal. Overtar utleier justeringsforpliktelser? Dersom leietaker har foretatt påkostninger på lokalene vil leietaker selv, i utgangspunktet, ha plikt til å foreta justering ved eventuelle endringer i bruken. I henhold til merverdiavgiftsforskriften § 9-3-6, 2. ledd går imidlertid leietakers justeringsplikt og –rett over til utleier når leietaker flytter ut. Dreier det seg

34

NB-Magasinet - 09-2011

om justeringsrett kan en overtakelse være uproblematisk for utleier – justeringsretten utgjør en potensiell inntekt. Et mulig krav fra leietaker om vederlag for justeringsretten vil være et privatrettslig spørsmål mellom utleier og leietaker. Normalt vil det imidlertid være aktuelt å overdra justeringsforpliktelser. En fremtidig endring i bruken av lokalene vil i så fall kunne medføre at utleier må tilbakebetale et avgiftsbeløp han ikke selv har fradragsført. Utleier og leietaker kan avtale at justeringsforpliktelsene ikke skal gå over på utleier. De fleste standardkontrakter har nå klausuler om at utleier ikke overtar justeringsforpliktelser med mindre dette er konkret avtalt. Siden leieforhold ofte er langvarige vil imidlertid spørsmålet om overtakelse av justeringsforpliktelser være aktuelt i forhold til leiekontrakter som er inngått før 1. januar 2008 eller standardvilkårene i leiekontrakten er endret. Dersom utleier er usikker på innholdet i avtalen bør spørsmålet om overtakelse av justeringsforpliktelser sjekkes i forbindelse med opphør av leieavtaler. Ledige lokaler i en periode? Bestemmelsene om frivillige registreringen gjelder for lokaler som er utleid til bruk i avgiftspliktig virksomhet. Lokaler som står tomme vil følgelig ikke være omfattet av registreringen. Dette kan ha praktisk og økonomisk betydning i tilfeller hvor lokalene blir stående ledige i en periode. Det viktigst her er at utleier ikke kan fradragsføre inngående avgift på kostnader knyttet til lokalene i den perioden de står tomme. Dersom det er flere leietakere i bygget vil det derfor være aktuelt å fordele inngående avgift eller å endre den allerede eksisterende fordelingsnøkkelen. For kostnader med oppussing eller oppgradering av lokalene kan imidlertid utleier allikevel oppnå fradragsrett ved å søke om et tilbakegående avgiftsoppgjør når lokalene igjen leies ut. Å måtte søke om tilbakegående avgiftsoppgjør kan virke som unød-

vendig byråkrati. Ettersom avgiftsmyndighetene legger til grunn at utleier ikke har fradragsrett med mindre det positivt er gitt samtykke til et tilbakegående avgiftsoppgjør er det imidlertid viktig at utleier er oppmerksom på behovet for å søke i disse tilfellene. I forhold til justeringsreglene vil ledigheten normalt ikke ha betydning. Dette forutsetter imidlertid at utleier hadde fradragsrett for inngående avgift ved oppføringen av bygget. Dersom utleier ikke hadde fradragsrett, for eksempel på grunn av at utleie først fant sted mer enn seks måneder etter det avgiftsmessige fullføringstidspunktet, vil ledigheten ha avgiftsmessige konsekvenser ved at utleier ikke kan foreta oppjustering for perioden lokalene står ledige. Usynlige endringer? En vesentlig utfordring i forhold til avgiftsbestemmelsene er at det kan foreligge en bruksendring selv om bruken av lokalene i det ytre fremstår som uendret. Dette vil eksempelvis kunne være tilfellet dersom leietaker overfører driften til et nytt datterselskap som viderefører det tidligere navnet, mens leiekontrakten blir liggende igjen i det gamle selskapet. Klausuler om leietakers ansvar for utleiers kostnader som følge av slike bruksendringer bør nå være en del av alle standardkontrakter. Verdien av slike klausuler er imidlertid avhengig av leietakers økonomiske evne. I forhold til avgiftsmyndighetene vil utleier selv hele tiden ha det faktiske, økonomiske ansvaret for konsekvensene av mulige endringer. Det er derfor viktig at utleier regelmessig følger opp og sjekker om det har skjedd endringer hos leietaker som kan ha betydning for avgiftsbehandlingen.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, www.steenstrup.no tlf. 55 30 10 00


NBmagasinet 09.2011 Omslag_Layout 1 21.09.11 12.36 Side 3

BUSINESS TO BUSINESS Nå næringslivet i Hordaland med ditt

annonsebudskap, gjennom månedlige utgaver av NBmagasinet Næringsbygg. 15.528 bedrifter/ kontorer mottar magasinet, som i løpet av sine 14 år er blitt regionens viktigste næringsmagasin. Magasinet kan også leses i sin helhet på www.nbmagasinet.no UTGIVELSESPLAN 2011:

n magasi Neste

24. februar - Annonsefrist: 15. februar 24. mars - Annonsefrist: 15. mars 28. april - Annonsefrist: 13. april 19. mai- Annonsefrist: 10. mai 23. juni- Annonsefrist: 15. juni 07. juli- Materiellfrist: 28. juni 25. august- Annonsefrist: 16. august

TEMA: TELE/IT TEMA: BEMANNING TEMA: BIL TEMA: AKTIV FRITID TEMA: KONTORET TEMA: MARKETING TEMA: ARBEIDSUTSTYR

29. september- Annonsefrist: 20. september

TEMA: KURS/HOTELL

27. oktober- Annonsefrist 18. oktober 17. november- Annonsefrist: 08. november 08. desember- Annonsefristt: 29. november

TEMA: BIL TEMA: ØKONOMI TEMA: DRIFT/SIKKERHET

Ta kontakt med vår reklameavdeling som også er behjelpelig med gratis produksjon av annonser. Oppnå 40% rabatt på annonsepriser ved å inngå årsavtale. Ring 56 15 12 20 eller ta kontakt direkte med våre konsulenter: Atle: 468 469 55 - atle@tabloidsats.no Torstein: 90 56 75 75 - torstein@tabloidsats.no


NBmagasinet 09.2011 Omslag_Layout 1 21.09.11 12.36 Side 4

Miljøriktige lokaler

EIENDOMSPRISEN 2007

Godt arbeidsmiljø skaper trivsel og glede. Kontakt oss i dag på telefon 05588 Hotel Havnekontoret

FAV-bygget – Minde. Enerigmerking

Slottsgaten 1

Kanalveien 62

Kontor Undervisning

Kontor - Undervisning - Næring

Kanalveien 54

Tollbodallmenningen 1B

N

BØN

ES

Kontor - Undervisning - Butikk - Lager

D E

Endelig byggeklart

DE ESI N

S

4 Luksusleiligheter ved Nordåsvannet

R

Gamlehaugvegen 20 (Hovedkontor)

S T RA N

Kanalveien 88

Kommer for salg ved Herland Eiendom AS

Vi står på for våre kunder!

For nærmere opplysninger:

«You name it»

Ta kontakt med Odd Fondevik Mobil: 917 19 443 Telefon: 05588 - 55 11 77 10 favgruppen@fav.no I www.fav.no

Vi tilpasser: •Salg •Utstilling •Kontor Vi tilbyr: •Eksklusive kontorer •God parkering

NB_09.2011  

Nyheter fra Hordaland

Advertisement