Page 1

NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.42 Side 1

nb magasinet

MARTA CRYGIER: Dårlig språk gir dårlig butikk

16. Årgang FEBRUAR 2013 Næringsmagasinet for Hordaland. Opplag 15.590

NYE GIGANTPLANER PÅ HORSØY KONTOREIENDOM MED UTVIKLINGSPOTENSIALE TIL SALGS - BØNES På Øvre Kråkenes 17 (Casperkollen) har vi for salg 4 kontorseksjoner og tomt med utviklingspotensiale. Eiendommen har en meget god profilering mot Straumeveien med høy og fri beliggenhet. Eksisterende bebyggelse går over 3 plan og omfatter ca. 3.353 m² oppført i 1989 og med 75 tilhørende parkeringsplasser. Transaksjonen omfatter seksjon 1-4 (av totalt 6 seksjoner) og inngår i sameiet Casperkollen Kontorsenter. Eiendommen har generelt gode kvaliteter og med brutto årlig leie på kr 3.545.363,-. Leiepotensiale i ledig areal – totalt ca. 292 m² - og parkering antas å utgjøre ca. kr 390.000,- pr år. På egen tomt (inngår ikke i sameiet) kan det føres opp kontorbygg på inntil 2.300 m². Transaksjonsform er salg av eiendom (gnr/bnr). Prisantydning kr 49.000.000,- med tillegg av omkostninger. Henvendelse: Kyte Næringsmegling AS – tlf: 55 55 33 50 Geir Nordstad mobil 94 79 38 70 geir@kyte.no Lars M. Kyte mobil 91 31 75 22 lars@kyte.no www.kyte.no

SALG RÅDGIVNING UTLEIE


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.42 Side 2

NB-Magasinet blir utgitt av Tabloidsats AS • Opplag: 15.590 • Distribuert av Posten til bedrifter i Hordaland Daglig leder: Frode Nilsen • Redaktør: Rolf E. Veland • Markedsavdeling: Atle FÌrevüg, Torstein Olsen • Telefon sentralbord: 56 15 12 20

Hvor er handlekraften? Spørsmület blir stilt av Os-ordfører Terje Søviknes, og det han sikter til er den fravÌrende handlekraften til byrükratene i Samferdselsdepartementet. For Søviknes dreier det seg om bompengepakken til den nye E39 mellom Svegatjønn- Rüdal som av uforklarlige grunner ikke er med blant sakene departementet skal behandle i vürsesjonen. Til BA stønner Søviknes over hvor utrolig lang tid denne saken skal ta i systemet. Grunnen til dette er at veien er blitt utsatt en rekke ganger før - av ulike ürsaker. Den nye veien er blitt lovet oppstart i ür, men mangler 650 millioner kroner pü fullfinansiering etter at Statens Vegvesen har kalkulert prosjektet pü nytt. Terje Søviknes er alvorlig bekymret for at det hele kan ende med en utsettelse pü opptil to ür, om saken ikke blir meldt inn nü. Da stür man overfor det faktum at det er en ny regjering som für saken i fanget, og hele prosessen mü nÌrmest startes pü nytt.

Og Søviknes er slett ikke alene om ü bekymre seg. Ogsü Bybanens tredje byggetrinn, samt deler av Bergensprogrammet, (Skansentunnelen og en større utbygging av gang- og sykkelveier) stür i fare for ü lide samme skjebne.

denne sendrektigheten sendte Askøy nylig en tverrpolitisk delegasjon til Oslo med ordfører og fylkesordfører i spissen for ü fremme sin sak for Hordalandsbenken, i hüp om ü fü drahjelp overfor et handlingslammet departement.

Pü Askøy er ordfører Siv Høgtun i samme büt som kollega Søviknes i Os. For Askøy dreier dette seg om innføring av den sükalte Askøypakken der formület er ü finansiere en sürt tiltrengt oppgradering av veiene i den sterkest voksende landkommunen i Hordaland. Det eneste Askøy trenger i denne sammenhengen er en velsignelse fra Samferdselsdepartementet. Askøypakken er for lengst godkjent av büde kommunestyre og Fylkeskommunen, og vil til alt overmül ikke koste staten ett rødt øre.

Svaret fra departementet er like flytende som alltid, man ÂŤskal se nĂŚrmere pĂĽ sakenÂť. Eller som den gamle vitsen om vegvesenet: ÂŤVi lover ingenting, men det holder vi!Âť.

Likevel synes det, av like uforstüelige grunner, at Samferdselsdepartementet ikke klarer ü samle/somle seg til ü gi sin velsignelse til denne ferdigpakken tidsnok til at man kunne fütt i gang prosjektet allerede i ür. Da er det reell fare for at de snart 27.000 innbyggerne pü Askøy mü fortsette ü krongle seg frem pü trafikkfarlige strekninger enda noen ür. I all sin frustrasjon over

Situasjonen er egentlig skandaløs. Et ineffektivt departement som er i fullstendig utakt med samfunnsutviklingen ellers, er det siste vürt land trenger nü. Behovet for en fungerende infrastruktur er skrikende landet over, ikke minst her vest hvor den største verdiskapingen skjer. Hvis saksbehandlingen fortsatt skal foregü etter et rigid utdatert lovverk, sü mü man i det minste kunne stille et minimum av resultatkrav fra dem som er satt til ü forvalte dette.

Rolf Erik Veland, Redaktør

BRUK AV FARGER OG MATERIALER I INNEMILJĂ˜ET Vi har spurt et av Bergens ledende interiørarkitektmiljø ĂĽ gi en kort forklaring pĂĽ utvalgte begreper innen interiørarkitektur. Lysets innvirkning. For at fargen skal oppstĂĽ, mĂĽ vi ha lys. Uten lys ingen farge. Kaldt eller varmt lys pĂĽvirker fargene. Fargene pĂĽvirker ogsĂĽ hverandre. En sterk rød sofa vil f.eks. pĂĽvirke en nøytral grĂĽ vegg mot det grønne. Fargepsykologi. Farger pĂĽvirker vĂĽre følelser. I reklamen brukes for eksempel sterke røde og gule kontraster da dette øker vĂĽr hjerterytme og fĂĽr oss til ĂĽ handle. Matte, lyse grønne og blĂĽ toner virker beroligende. NCS- Natural Colour System. Rød, blĂĽ, grønn og gul er vĂĽre grunnfarger. NCS koden forteller oss om blandingsforholdet mellom de ulike grunnfargene, hvit og svart og hvordan dette pĂĽvirker fargenes lyshet og kulør. Eksempel: 471 Jotun LYS ANTIKK NCS 0802-G98Y Fargenyanse: 8% svart og 2% kulørhet Kulørtone: Grønn med 98% gulhet.(Yellow) Glansgrad, struktur og tekstur. Malte flater kan f.eks. ha glansgrad 07 som tilsvarer silkematt og 90 som tilsvarer høyglans. En flate kan ha grov eller fin overflatestruktur. Tekstur benyttes normalt for ĂĽ beskrive tekstiloverflater. For ĂĽ oppnĂĽ ønsket virkning i et rom velger vi farge, glansgrad, stuktur og tekstur. Int. ARK MNIL Marit Askeland Rambøll Norge AS Mer info pĂĽ: www.ncscolour.no

MÅNEDENS TIPS OM NÆRINGSBYGG I denne spalten vil vi gi relevant faglig informasjon om innredning av nÌringsbygg. Informasjonen hüper vi er til nytte for deg som aktør i bransjen. John Matland. Daglig leder Innomhus

2

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013

BEST PĂ… INNREDNING AV NÆRINGSBYGG Som entreprenør og spesialist "&" "$" planlegger og utfører vi  &&"& &&&& " "" "&'$& &"" kompetanse til ĂĽ ivareta alt fra enkle innredningsoppdrag til %&%$&""&'&"& &$&

TLF: 55 57 15 00 "$  $    $ 


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.42 Side 3

BYGGER ADMINISTRASJONSBYGG ETTER BEHOV

Framo Engineering på Horøy vil bygge administrasjonsbygg etter behov.

Framo Engineering fortsetter sin store utbygging på Horsøy i Askøy kommune. Bedriften er for lengst på plass med sin enorme produksjonshall for subsea-moduler, og nå skal det bygges nytt administrasjonsbygg i ikke mindre enn seks moduler som blir bundet sammen via et underjordisk garasjeanlegg. – Vi kommer til å bygge etter hvert som behovet melder seg, men samlet sett vil dette bety et kjempeløft for industriell utbygging i regionen, sier administrerende direktør Ole G. Steine til NB Magasinet. – I øyeblikket er vi i ferd med å sprenge og grave, ja endatil sage ut hele 0,5 million kubikkmeter stein for å gi plass til byggene og en underjordisk parkering for dem som skal jobbe der, forteller han. Velfungerende Steine er strålende fornøyd med Framos etablering i

Askøy kommune, og ikke minst med bedriftens nye anlegg som er reist på lille Horsøy der det tidligere var etablert en sildoljefabrikk. Det som før var en liten øy forbundet med en smal kjørebro til fastlandet, er i dag flatet omtrent helt ut med kun en «kappe» igjen mot beboelsen på Hetlevik over fjorden i sør. Horsøy er ikke lenger en øy, men knyttet sammen med fastlandet ved fyllmasser fra steinuttaket. – Dermed har vi omgjort Horsøy til et velfungerende industriområde som har gitt oss rikelig med plass til våre topp moderne produksjonshaller, sier Steine. Nytt kjempeløft – Og nå er det altså nytt administrasjonsbygg dere skal bygge? – Helt korrekt. Dette blir nok et kjempeløft for oss, men vi skal ta utbyggingen suksessivt etter hvert som behovene melder seg. Vi kommer derfor til å sette byggene opp i seks moduler, der hver modul vil bli knyttet sammen med de andre etter hvert som de kommer til, forteller Ole G. Steine.

– Det er ikke rent få kvadratmeter dere har søkt om å få bygge? – Nei, det kan du si. Vi har søkt om 83.000 kvadratmeter totalt, men dette er jo på lengre sikt, så vi vet ikke på nåværende tidspunkt hvor mye vi kommer til å bygge i første omgang. Vi tenker helst litt langsiktig her, heller ikke vi vet hvordan markedet ser ut noen år frem i tiden. – Hvordan ser markedet ut i øyeblikket? – Veldig bra. Når amerikanere trenger pumper til å få opp oljen sin i Mexicogulfen, så kommer de hit til oss for å kjøpe våre unike produkter. Det er jo kjempeflott, og forteller vel det meste, sier Steine, med et fornøyd smil.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

Produsent og leverandør av KOLLEGA glassvegger og systeminnredninger

Tlf: 55 24 68 00 • Fax: 55 24 68 02 E-post: post@bergeninnredning.no

• • • •

Glassvegger Fullglass Systemvegger Tegning/prosjektering

KVALITET OG GODE LØSNINGER www.bergenbygginnredning.no

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013 3


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.42 Side 4

Framo Engineerings imponerende produksjonsbygg på Horsøy er bare starten på det som skal komme i området. Kontorblokkene bak er under planlegging, det samme er hallene til høyre i bildet, samt hallene nedenfor kontorbyggene. (ILLUSTRASJON: Framo Engineering)

FAKTA: Framo Engineering, Horsøy * Grunnarbeider startet i 2008. * Rundt 1 million kubikkmeter fjell ble sprengt ned og planert ut i sundet mellom Horsøy og Askøy. * Alle sjøfyllingene er dypkomprimert. * Bygget ligger 60/40 på fjell og sjøfylling. * Bygget har vannbåren oppvarming med gulvvarme og radiatorer. * 70 prosent av den totale energien hentes fra sjøen utenfor, resten fra gass. * Det er 20 cm isolasjon i veggene og 30 cm i taket. * Glassfasadene utgjør totalt 14.800 kvadratmeter, og har en U-verdi på 1,1. * Det er brukt solreduserende glass i fasadene. * Ventilasjonsanleggene er balanserte og har varmegjenvinning. * Bygget har sentral driftskontroll. * Vann hentes fra en liten innsjø som ligger på et høydedrag ovenfor Horsøy. *Bygget er fullsprinklet og har også enkelte steder et skumbasert deluge-anlegg. * To kraftige dieselpumper pumper vann til sprinkleranlegget. * Byggets løsninger og materialer er vedlikeholdsvennlige. * Kontordelen er bygget etter TEK 07 og har universell utforming. * Entreprisekostnad på bygg: 175 millioner kroner pluss moms * Totalinvesteringer for Framo Engineering AS på Horsøy hittil: Cirka 1 milliard NOK * Cirka 100 arbeidsplasser i dag, men dette vil trolig tredobles innen kort tid.

4

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013

INNOVASJON Operativ sjef Bjarne Tveitnes ved Framo Engineering på Horsøy er enig at det krevde mye nybrottsarbeid for å utvikle de mest optimale løsninger for bedriftens nye kjempeanlegg. – Her var det bokstavelig talt snakk om å bygge alt fra grunnen av, sier Tveitnes med et smil.

Knappe 15 måneder etter produksjonstart i nybygget på Horsøy, kan han med tilfredshet se at både nybygg og lokalitet fungerer etter intensjonene. – Vi har fått et topp moderne bygg som er optimalt i forhold til våre produkter, og en beliggenhet som neppe kunne vært bedre med tanke på våre logistikk- og transportbehov, samt tilgang på kvalifisert personell, sier han. – Det eneste vi ser er at vi trenger nå, er å skifte ut to av våre traverskraner til større modeller, sier Tveitnes, før han tar NB Magasinet med på en omvisning rundt i de gigantiske hallene. Dimensjoner Og det er virkelig store dimensjoner over de totalt syv hallene som utgjør dagens nye produksjonsbygg. Grunnflaten er på 21.000 kvadratmeter, mens det totale innendørs arealet er på hele 28.000 kvadratmeter. Selve hovedentréen inn mot resepsjon og kontordel, gir en oppdeling av bygget av branntekniske grunner. Den består av en glassoverbygget «gate» på 18 meters bredde og 70 meter lengde. Høyden opp til taket er på hele 34 meter, og gir følelse av å være inne i en enorm katedral. Overalt er det svære glassfasader både i front, på sidene og i tak, som gir godt med dagslys til hallene, samtidig som det gir et flott utsyn til naturen og sjøen omkring. De enkelte hallene er forbundet med enorme «garasje-

porter», både på inn- og utsiden, noe som gjør det enkelt å transportere gods og utstyr til og fra de forskjellige enhetene. – Vi har også egne gjennomgående korridorer på langs slik at folk ikke trenger gå gjennom hallene, forklarer Tveitnes, som utstyrer oss med hjelm, vest og sikkerhetsutstyr før vi tar oss gjennom korridorene. Her er tydeligvis ingenting overlatt til tilfeldighetene, og sikkerheten er ivaretatt på høyeste plan fra inngang til utgang. Alle besøkende må behørig innregistreres i resepsjonen, og loses gjennom et sikkerhetsopplegg før man får entre «det aller helligste». Rom for påbygg De syv hallene og mellombyggene utgjør en tilnærmet rektangulær enhet med enkelte «utstikkere» på sidene, og selve utformingen gir muligheter for senere påbygg. – Selve tomtearealet som nå er utplanert er på 200.000 kvadratmeter, så vi har godt med plass for utvidelser som vil komme, sier Tveitnes. ¬– Vi har planlagt for et hundreårs-perspektiv, og har allerede tatt høyde for en planlagt utvidelse av dagens haller, samt en del andre haller som er planlagt på tomten. Det som imidlertid er kommet lengst med hensyn til videre utbygging er administrasjonsbyggene som vil komme på «landsiden». Her er allerede grunnarbeidene kommet godt i gang, forteller han.


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.42 Side 5

Framos nybygg på Horsøy:

ON PÅ HØYT NIVÅ Dypvannskai Dagens haller ligger delvis på utfylling i sjø og delvis på fast grunn med henholdsvis 40/60 fordeling. På utsiden, mot nord, er det anlagt en dypvannskai med 13 meter dybde i 200 meters lengde. Kaiarealene alene utgjør 8000 kvadratmeter. – Her har vi også nylig fått bygget en 45 meter høy, solid krane med en 37 meters bom som kan løfte 330 tonn. I tillegg til dette har vi en roro-kai på 28 meters lengde, forteller Bjarne Tveitnes, før vi igjen beveger oss inn i produksjonshallene. Ingen feilmarginer Oppover i etasjene er det god utsikt ned mot de 10 meter dype testbrønnene der bedriftens kjerneprodukt, subsea pumpesystemer, gjennomgår intensive fullskalastester under høyt trykk, før de klareres og sendes ut på de store havdyp rundt om i verden. Der skal de stå i hele feltets levetid for å pumpe opp olje for sine eiere. – Her er det absolutt ikke rom for feilmarginer i noen retning, sier Tveitnes, som forteller om enormt høye kvalitetskrav ned til den aller minste komponent. – Av den grunn får vi titt og ofte besøk her til av kunder fra omtrent hele verden som vil se til at vi følger alle spesifikasjoner og krav som er satt til komponentene i de varene de kjøper, forteller han, mens vi passerer en svær gulmalt stålkonstruksjon. – Den der skal forresten til Angola når den er ferdig fra oss, sier han.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

Bjarne Tveitnes, operativ sjef ved Framo Engineering på Horsøy, er meget fornøyd med bedriftens nye anlegg. Herfra har han utsikt ned til testbrønnen for subseamodulene som blir satt sammen på anlegget. (FOTO: Rolf Erik Veland)

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013 5


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.42 Side 6

DÅRLIG SPRÅK GIR DÅRLIG BUTIKK Norske bedrifter taper kontrakter, mister salg og får feilleveranser på grunn av dårlige språkferdigheter, viser en undersøkelse blant 664 bedrifter som driver med eksport og import av varer. Dette kunne vært unngått om flere hadde vært villige til å søke profesjonell hjelp. Språklige feil og misforståelser kan få store konsekvenser for bedrifter. Likevel er det mye dårlig språk rundt omkring, ikke minst på nettsidene til norske bedrifter. Dette ser ekteparet Marta og Robert Grygier i oversetterbyrået Lingo Access på Straume, som har spesialisert seg på oversettelser og språkvask for bedrifter over hele landet – Vi ser et økende behov for hjelp til oversettelse, korrektur og språkvask. sier daglig leder Marta Grygier.

FAKTA Manglende språkkompetanse • Bedriftsforbundet og Oslo Handelskammer gjennomførte i 2011 en undersøkelse blant 300 eksport- og importbedrifter med mer enn 10 ansatte• Denne som viste at 1 av 3 hadde et udekket behov for medarbeidere med språkkompetanse utover engelsk og norsk. • En undersøkelse fra 2007 blant 664 bedrifter som drev med eksport og import av varer, avdekket at bedriftene taper kontrakter, mister salg og får feilleveranser som følge av mangelfulle språkferdigheter. Undersøkelsen ble gjort på oppdrag for Fremmedspråksenteret. • En annen undersøkelse gjort av Europakommisjonen avdekket at norske og svenske bedrifter har større vansker med kulturforskjeller enn bedrifter i andre land, og at dette henger sammen med mangelfulle språkkunnskaper.

Google Translate-syken Bruken av oversettelsesprogrammer blant norske bedrifter er utstrakt, mye fordi betalingsviljen til oversettelser ikke er særlig stor blant norske bedriftsledere. Men maskinoversettelser fører ofte til mangelfullt språk, dårlig setningsoppbygging og grammatikkfeil fordi slike programmer oversetter ord for ord, og ikke tar hensyn til språket i sin helhet. I tillegg er språket i vår tid ekstra utsatt for negativ påvirkning fordi vi i stor grad kommuniserer via korte beskjeder på SMS og e-post, noe som svekker den språklige bevisstheten. – Ingen vil sende avgårde en utskrift som knapt er lesbar fordi blekktanken i skriveren er tom. Men det gir like dårlig inntrykk om man sender en e-post med dårlig språk, påpeker Robert Grygier. Han anslår at det er språklige feil i 80 prosent av alle dokumentene som Lingo Access mottar. Kan lønne seg Flere undersøkelser har avdekket at nordmenn tror de er bedre i engelsk enn de er og at dette fører til reelle tap for bedriftene. Undersøkelser viser også at tilgangen på

språkkompetent personell er knapp for mange bedrifter. – Noen bedriftsledere er gode i engelsk og kan ta oversetterjobben selv, men det kan ofte lønne seg å få en profesjonell aktør til å ta en korrektur eller en språkvask, sier Marta Grygier, som har 20 oversettere tilknyttet bedriften. – Våre tjenester dekker de fleste språk som benyttes av norske selskaper. Ved korrektur korrigerer man direkte feil. Ved språkvask gjør man i tillegg språklige forbedringer slik at flyten i teksten blir bedre og mer naturlig, sier hun. Velg rett oversetter Ekteparet Grygier har begge masterutdanning innen International Business fra Norges Handelshøyskole (NHH), og har bakgrunn fra blant annet reiseliv. De anbefaler bedriftene å bruke seriøse aktører når de søker hjelp til oversettelser. – Viktigst av alt er å velge en morsmålsoversetter, altså en som oversetter til sitt eget morsmål, sier Maria Grygier. – Dernest bør man forsikre seg før avtalen inngås om at oversettelsen korrekturleses av en annen lingvist enn den som har oversatt dokumentet, råder hun, samtidig som hun understreker viktigheten av å være nøye når man søker på nettet. – De første oversetterbyråene som dukker opp i Googlesøk er ikke nødvendigvis de beste valgene, så sjekk om full kontaktinformasjon er oppgitt og om selskapet faktisk eksisterer. Vær obs på at enkeltpersoner ofte markedsfører seg som byrå, men at de ikke nødvendigvis kan håndtere andre oversettelser enn til sitt eget språk, sier Grygier, som mener norske bedrifter har mye å tjene på å investere i optimal kommunikasjon når man beveger seg i det internasjonale markedet.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

(Kilde: vnr.no)

PÅ JAKT ETTER LOKALER? Se vår hjemmeside: www.mngholding.no MNG Holding Bergen AS Tlf. 55 38 90 30 eller post@mngholding.no 6

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.42 Side 7

– Norsk har færre ord enn engelsk. Det gjør oversettelser fra engelsk til norsk ekstra utfordrende, forteller daglig leder Marta Grygier i Lingo Access på Straume. (FOTO: vnr.no)

Kontakt oss for kjøp, salg og utleie av næringseiendommer

Tine Lekven Johansen Advokat/leder næringsmegling E tine.lekven.johansen@fanasparebank.no T 55 91 99 38

Anette Haaland næringsmegler E anette.haaland@fanasparebank.no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

Cecilie van der Heide næringsmegler E cecilie.heide@fanasparebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

Thor Torgersen Salgsansvarlig næringsmegling E thor.torgersen@fanasparebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

www.fanasparebankeiendom.no Bergen sentrum 55 91 99 60 | Markeveien 4 c | 5012 Bergen E eiendom@fanasparebank.no

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013 7


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 8

FELLESKJØPETS STOR S Under stor ståhei, med selveste ordfører Trude Drevland i spissen, kunne Felleskjøpet, på selveste Kong Haralds 76-årsdag. åpne sin hittil største butikk på Haukås i Åsane. – Vi kunne ikke fått en bedre beliggenhet, sier Henrik Thoresen, direktør for handel i Fellekjøpet Agri. Vi har fått landet største lokaler når det gjelder Felleskjøpet, med totalt 3000 kvadratmeter til å boltre oss på, sier en oppglødd Thoresen til NB Magasinet. – Butikklokalene alene utgjør 1200 kvadratmeter, mens det øvrige arealet brukes til en stor utstilling av traktorer og landsbruksmaskiner, samt lager for vårt meget rikholdige varesortiment, sier han. Imponert Thoresen medgir at han er mektig imponert over den oppmerksomheten åpningen av ny-butikken i Åsane fikk. Opp mot et par tusen mennesker var møtt opp da dørene åpnet klokken 10.00 torsdag 21. februar. – Jeg har knapt sett maken til interesse, her er stappfullt, så dette overgår alle mine forventninger. Riktignok fikk vi en pekepinn på interessen da hele 300 medlemmer møtte opp til kretsmøte her i regionen nylig, men dette tyder på at vi når langt ut over vår kjernemarked av bønder, noe som også er en viktig del av vår markedsstrategi, sier han. Thoresen berømmer også ordfører Trude Drevland som sporty nok hadde iført seg en skikkelig arbeidsdress, hjelm, hansker og verneutstyr i beste Felleskjøp-stil da hun holdt åpningstalen. Utstyret kom skikkelig til sin rett da ordføreren markerte åpningen ved å skjære over en svær tømmerstokk. Leietaker Felleskjøpet er imidlertid leietaker i de splitter nye lokalene på Haukås i Åsane. Fra før har de en avdeling på Laksevåg, som de ifølge Thoresen skal beholde. – Vi både eier og leier lokaler over hele landet, men her i Åsane fant vi det best å leie av byggherren HTB, som vi hele tiden har hatt en utmerket dialog med. De har bygget et solid rommelig bygg i gode kvaliteter, som passer som hånd i hanske til vårt formål, så dette er vi strålende fornøyd med. Nå bare gleder vi oss til fortsettelsen fremover, for jeg er sikker på både bergensere, bønder, hageeiere, dyreholdere og andre vil finne akkurat det de trenger til sitt formål her hos oss, sier Henrik Thoresen i Felleskjøpet Agri. Kledelig antrukket som skogsarbeider, kunne ordfører Trude Drevland markere åpningen ved å sage over en solid tømmerstokk. (FOTO: Atle Færevåg)

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

FAKTA: Felleskjøpet Agri * Felleskjøpet Agri-konsernet har virksomhet fra Tana i nord til Lillesand i sør og nær 2.300 medarbeidere over hele landet. * Hovedkontorer er på Gardermoen * Selskapets hovedmål er å styrke bondens økonomi. * Felleskjøpet Agri er landets største leverandør av driftsmidler til landbruket gjennom innkjøp, produksjon, distribusjon av kraftfôr, gjødsel, såvarer, plante vernmidler og korn. * Er leverandør av maskiner, redskaper og øvrige driftsmidler både til landbruk, anlegg, park, idrett og vei.

8

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013

* Gjennom butikker og verksteder spredt over hele landet, tilbydes det meste av det som trengs for å skape et levende og grønt Norge. * I tillegg har Felleskjøpet en allsidig virksomhet innen næringsmiddelindustrien, grøntmarkedet, kjæledyr, eiendom og transportsektoren. * Felleskjøpet omsatte for 11 milliarder i 2012, noe som er den høyeste omsetningen selskapet har hatt. * Konsernresultatet for 2012 ble 224 millioner kroner før skatt, mot 219 millioner kroner i 2011.


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 9

R STUE I ÅSANE

Den nye butikken til Felleskjøpet på Haukås i Åsane er bedriftens største butikk på landsbasis. Ledelsen er strålende fornøyd med både bygg og beliggenhet. (FOTO: Atle Færevåg)

Markedets bredeste produktspekter på trucker og lifter! Vi tilbyr kvalitet, kunnskap og erfaring. Salhusveien 55, 5131 Nyborg | T : kontor: 53 00 23 02 | T : salg: 45 11 70 04 E: bjorn.fritzell@brubakken.no | www.brubakken.no

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013 9


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 10

MEDIACITY BERGEN VIL GI OPP

Omtrent som dette forestiller Entra Eiendom at mediebyens midte skal ta seg ut n책r bygget st책r klart i 2016. (ILLUSTRASJON: MAD Arkitekter)

10

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 11

OPPTIL 1500 ARBEIDSPLASSER Visjonen bak MediaCity Bergen er å skape et internasjonalt ledende miljø for innovasjon og kunnskapsutvikling innenfor mediefeltet gjennom å koble ulike medie-, teknologi-, utdanningsog forskningsmiljøer, heter det i en melding fra Entra Eiendom. Etter å ha vurdert fire forskjellige eiendomsprosjekt i Bergen, har TV 2, NRK, BT, BA, Vizrt og Universitetet i Bergen i fellesskap besluttet å gå i sluttforhandlinger med Entra OPF Utvikling om en leiekontrakt i Lars Hilles gate 30 i Bergen. En endelig beslutning om flytting blir først tatt til høsten. Anerkjent Mediemiljøet i Bergen er allerede internasjonalt anerkjent som nyskapende, og de nye planene om en felle-

medieklynge i byen kan medvirke til å forsterke dette ytterligere. MediaCity Bergen kan bli arbeidsplass for 1200-1500 mediefolk. Ifølge Entra Eiendom skal arbeidslokalene i MediaCity Bergen være det beste stedet for å drive medieproduksjon. Her blir det fokus på samhandling, visuell åpenhet og kontakt mellom mennesker, og lokalene skal være elastiske og fleksible for å håndtere fremtidige endringer i produksjons- og arbeidsmåter.

Vurderte flere Det er TV 2 som har tatt initiativ til prosjektet, som det siste halvannet år er utviklet i nært samarbeid mellom TV 2, NRK, Bergens Tidende, Bergensavisen, Vizrt og Universitetet i Bergen. Nå håper de seks aktørene på at enda flere medieselskap blir med på flyttelasset. – For oss i TV2 vil dette bety at vi får 20 prosent mindre plass enn det vi har på Nøstet i dag, kunne Svein Ove

Søreide fra TV2 fortelle under presentasjonen i Bergen nylig. – Vi vurderer likevel at en samlokalisering og nye lokaler vil gi oss en langt mer effektiv produksjon, i tillegg til alle de andre fordelene som følger med å være i et innovativt og nyskapende mediemiljø. Det forsvarer en flytting for vårt vedkommende, sier Søreide.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

SKRELLES TIL SKJELETTET De tre høyblokkkene i Lars Hilles gate lever på nåde i sin nåværende form. Om knappe to år skal de skrelles til skjelettet for så å gjenoppstå i ny prakt for å huse den nye MediaCity Bergen. Her skal «alt» av mediebedrifter i byen skal samles på hele 45.000 kvadratmeter. Åpningen er planlagt til 2016. – Det er helt klart et meget spennende prosjekt, sier Jorunn Nerheim, regionsdirektør marked i Entra Eiendom. Hun er meget glad for mottakelsen prosjektet har fått fra de deltakende aktørene, TV2, NRK, BT, BA, Vizrt og Universitetet i Bergen, samt det politiske miljøet i Bergen. – Mottakelsen har vært meget god, og vi håper selvsagt at også andre mediebedrifter og beslektede bedrifter i bransjen vil bli leietakere i lokalene, sier Nerheim. – Ennå har vi rikelig med plass oppover i etasjene, og når planene og de muligheter dette medfører blir mer kjent i bransjen, tror jeg mange vil melde seg interessert, mener hun. Det planlegges blant annet å lage et såkalt «Greenhouse» i bygget, nærmest et lavterskeltilbud der gründere og småbedrifter kan utvikle seg i samspill med etablerte medieselskaper. – I tillegg blir det god infrastruktur i bygget, med spisesteder, møteromssenter og gode fellesområder, blant annet byens største og mest teknologiske lobby, kan Jorunn Nerheim fortelle. TV2-initiativ Det var TV2 som var de første til å fremme planer om en samlet medieklynge i Bergen, etter at avdøde Bjarne Berg i Vizrt hadde kommet opp med idéen. Planene har vært under utarbeidelse i halvannet år allerede, men ennå er ikke de endelige vedtak om flytting fattet blant de nevnte aktørene. Dette skal ifølge Entra skje i løpet av oktober måned, etter at nåværende leietaker DNB har flyttet over til sitt store nybygg i Solheimsviken. – Romfordelingen blant de deltakende aktørene er aller-

ede foretatt, så det er kun formaliteter som gjenstår før vi kan ta fatt på transformeringen av byggene i Lars Hilles gate, sier markedsdirektør Anders Solaas i Entra. Vil vekke oppsikt Solaas var selv til stede under presentasjonen i Bergen nylig, og mener at MediaCity Bergen vil vekke oppsikt langt utover landegrensene. – Vi har vært i Manchester og kikket på lignende medieklynger der, og det samme i Malmø, men ingen av disse blir så innholdsrike og så velfungerende som det vi planlegger i Bergen, sier han. – Byggene i seg selv vil bli et landemerke for Bergen, samtidig som de skal være energi-gjerrige og miljøvennlige. De to laveste tårnene vil få et par ekstra etasjer, og alt samles om et felles seks etasjers høyt atrium i midtpartiet med store glassfasader ut mot midten der man også vil ha en felles resepsjon på første plan. Herfra skal man også kunne se ned til de forskjellige møterommene i underetasjene, som alle leietakere i huset vil kunne leie seg inn i, forteller Solaas. – På utvendig fasade mot Lars Hilles gate vil det komme et gigantisk display som vil gjenspeile alt som foregår av aktiviteter blant medieaktørene på innsiden. Herfra skal folk kunne stå på utsiden og se direkte inn til studio mens sendinger pågår, eller følge med på displayet på utsiden, alt ettersom, kan en oppglødd Solaas fortelle. Foregangsby Markedsdirektøren mener at Bergen med dette vil bli en foregangsby på mediesektoren, ikke bare i Norge, men også internasjonalt. – Trønderne fikk bygget det innovative «Rockheim» med et enormt opplyst glassbygg på toppen, et signalbygg i Trondheim, men de blir bleke når de hører om planene i Bergen, sier Solaas. – Dette blir ikke bare et signalbygg for Bergen, men en samlende magnet for innovative mediemiljøer i vid internasjonal omkrets, spår han.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

Høyblokkene i Lars Hilles gate skal totalrenoveres. (ILLUSTRASJON: MAD Arkitekter)

FAKTA MediaCity Bergen: * Bygget i Lars Hilles gate 30, som om noen år kan bli MediaCity Bergen, er Bergens høyeste bygg og allerede et landemerke i Bergen sentrum med sine tre karakteristiske tårn. * Bygget eies av Entra OPF Utvikling, et datterselskap av Entra Eiendom og Oslo Pensjonsforsikring. * Det er i dag regionkontor for DnB. * Når banken flytter ut er planen at det bygges helt om, og utvides med 10 000 kvadratmeter til totalt 45 000 kvadratmeter. * De seks nederste etasjene får sammenhengende plan på 4 300 kvadratmeter i hver etasje, tilsvarende åtte tennisbaner. * Dette gir stor fleksibilitet og produksjonsflyt for de store mediebedriftene. * Bygget skal også få en interaktiv mediefasade mot Lars Hilles gate. * Arkitekter for bygget er MAD i Oslo.

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013 11


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 12

Ledige kontorlokaler, Strandkaien 18

SANDBREKKTOPPEN - MIDTUN

Kontorlokaler i 2. etg. Ca. 140 m2. Vi har også ledige kontorlokaler i Strandgt. 223 (40-160 m2).

Kontakt oss på telefon 55 55 78 30 / 99 52 05 30 eller send e-post til: haugsdal@vestrheim-eiendom.no www.vestrheim-eiendom.no

LAGERLOKALER TIL LEIE

Er du på jakt etter nye lokaler? Se mer info på våre nettsider www.odfjell-eiendom.no

Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen, tlf.: 55 21 50 00

• Ca. 1.325 kvm lagerlokaler til leie • God takhøyde på høylager • Varemottak og oppstillingsplass • 2 kjøreporter • Ferdig innredet med lagerreoler • God parkering • Sentral beliggenhet på Midtun Ta kontakt med TILBORDS AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

NEWSECTM AS

Lokaler til leie i nytt næringsbygg på Hylkje Kontorer, deler av lager og verksted til leie. Innflyttingsklart: 1. mai 2013 Noen av lokalene er utleid til Høytrykkservice Hordaland AS

Perspektiv

For mer informasjon kontakt:

Erik Midtrød AS, Tlf.: 951 67 659

www.nbmagasinet.no følg med... 12

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 13

UNIKE MULIGHETER FOR LEIE AV STORE AREALER FOLKE BERNADOTTESVEI 40, FYLLINGSDALEN

SANDLIMARKA 55, SANDSLI

Ledig areal:

Ledig areal:

14 500 KVM

12 300 KVM

Kan leies ut til enbruker, eller tilpasses til inntil 2 leietakere per etasje

■ ■

Det planlegges en oppgradering av bygget Kantine

Kan leies ut til enbruker, eller deles opp til flere leietakere

■ ■

Meget bra parkeringsdekning Gode dusj og garderobefasiliteter, samt

■ ■

Meget bra parkeringsdekning Sykkelparkering og dusj- og garderobe

■ ■

Kort vei til Bergen Sentrum og til Flesland Meget god tilgjengelighet for Offentlig

Etasjeplan varierer fra 700 kvm til 2 000 kvm

sykkelparkering Bybanestopp kommer i 2016

kommunikasjon

Deler av bygget er nylig renovert, 2012

Byens beste kantine!!

fasiliteter

Kontakt: Terje.hjertas@dnb.no; 934 07 175, Hilde.loland@dnb.no; 913 02 720

Kontakt: Terje.hjertas@dnb.no; 934 07 175

DNB Næringseiendom AS er et datterselskap av DNB Livsforsikring ASA og forvalter ca 1,35 mill. kvm eiendom, i hovedsak kontorbygg, kjøpesentre og hotell. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med oss på leiekontor@dnb.no eller 815 44 100. Se alle våre ledige eiendommer på www.leietakerdnb.no

ATTRAKTIVE KONTORLOKALER TIL LEIE

FLOTTE OG RIMELIGE KONTORLOKALER TIL LEIE PÅ BØNES

Bøhmergaten 42-44 2. etg. Areal 420 m2 og 850 m2 Eiendommen har særdeles god parkeringsdekning med en stor andel innendørs. Eiendommens beliggenhet er strategisk i forhold til alle innfartsårene til sentrum. Adkomsten til bygget er lett fra alle bydeler og omengskommuner. Like ved Bybanestopp på Danmarksplass. Leiearealet vil ha gode kvaliteter og vil bli tilrettelagt etter leietakers ønske. Aircondition/ventilasjon, Garasje/P-plass, Kjøreport, Bredbåndtilknytning, Heis. Kontorene har møterom, spiserom, tekjøkken, wc og garderober.

Lokalene er beliggende i Dalhaugane 2 på Bønes og har gode kvaliteter. Vi har god og gratis parkering på egen tomt. Lokalene kan tilpasses ny leietaker. Eiendommen har heis og ventilasjon. Eiendommen har 9 leietakere, med Navigare Sport AS som største leietaker. Bygningen er tiltalende og leiemiljøet er godt. Eiendommen ligger med god utsikt i naturskjønne omgivelser. Lokalene er ledig straks. 2.etg: Ca.151 m2. Lokalet er innredet med 4 cellekontorer,møterom/disponibelt rom, spiserom/kjøkken, arkivrom, WC og fellesarealer. 3.etg: Ca.425 m2 (Obs:Kan deles opp i mindre enheter). Lokalene er smakfullt innredet med cellekontorer, møterom, resepsjon, kjøkken/spiserom, arkivrom, garderobe, WC, m.m. samt fellesarealer. Ta kontakt med Megler for Prospekt eller avtale om visning.

Strandkaien 16, 5013 Bergen • Telefon 55 32 36 90 Epost: tore@finanspartnervest.no

Strandkaien 16, 5013 Bergen • Telefon 55 32 36 90 Epost: tom@finanspartnervest.no / else-beathe@finanspartnervest.no

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013 13


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 14

BOMPENGER PÅ ASKØY Går det som Askøy kommune ønsker, vil Samferdselsdepartementet godta «Askøypakken» og søknaden om å kreve inn bompenger til oppgradering av veinettet på Askøy. I så fall vil det komme opp bomstasjoner fire steder på søre delen av øyen, men ingen vet i dag når det vil skje.

Ivar Ådlandsvik regner med at oppgraderingen av veiene på Askøy kan komme i gang snarest mulig. (FOTO: Tabloidsats)

– Vi har i prinsippet alt klart nå for å opprette bomstasjoner så snart departementet gir oss klarsignal, sier daglig leder i Askøyveiene AS, Ivar Ådlandsvik, til NBMagasinet. Tålmodighet må til Han hadde håpet på en rask behandling av saken allerede i vårsesjonen, men trolig må han og det politisk miljøet på Askøy ennå vente tålmodig på myndighetenes avgjørelse. For knappe to uker siden var ordfører Siv Høgtun, sammen med en tverrpolitisk delegasjon, i Oslo der de møtte deler av Hordalandsbenken på Stortinget for å drøfte innføring av bompenger internt i Askøy kommune. Ifølge Ivar Ådlandsvik fikk man ingen klare svar på når og hvordan saken vil bli behandlet videre i systemet, men Ådlandsvik mener likevel at Oslo-turen ikke var helt bortkastet likevel, da delegasjonen fikk satt fokus på saken overfor strategiske politikere som kan gi signalene videre til departementet. Plassering klar Askøyveiene er uansett klar til å sette opp fire bomstasjoner på søre del av Askøy, så snart klarsignalet fra øst foreligger. Disse vil bli satt opp følgende fire steder: Bomstasjon 1: Fv. 562 Øvre Kleppe, nord for kryss med Kleppevegen, innkreving mot sør

Bomstasjon 2: Fv. 562, like nord for Stongafjellstunnelen, innkreving mot sør Bomstasjon 3: Fv.563, rampe fra Kleppestø inn mot Askøybroen Bomstasjon 4: Fv.563, Florvågvegen, vest for tunnel v/ Strand, innkreving mot vest. Forskutterer – Når regner du med at arbeid på veiene kan igangsettes? – Den gode nyheten er at kommunen nå tar en sjanse på å forskuttere 30 millioner kroner, slik at vi kan sette i gang arbeidene med å utbedre FV 563 Bakarvåg-flaten mot søre Erdal. I tillegg blir det samtidig satt i gang arbeider ved å anlegge en rundkjøring i Florvåg ved nedkjørselen til tidligere Florvåg Verk, der Frank Mohn AS nå skal bygge ut. De tar også kostnadene med rundkjøringen på sin kappe. Deretter regner jeg med at arbeidene kan gå kontinuerlig fra den dag vi får klarsignalet til veiene står ferdige. 14 år? – Hvor lenge må askøyværingene regne med å betale bompenger internt på Askøy? – Hvis vi forutsetter en oppstart av bompengeordningen fra 1.1.2014 vil bompengelånet være nedbetalt i løpet av 13-14 år, det vil si frem til senest 31.12.2027. Dette avhenger selvsagt litt av rentenivået i perioden. Vi har bygget dette på en lånerente på 6,5 prosent i henhold til

krav til bompengesøknader, men dersom vi oppnår en lavere rente vil bompengelånet bli nedbetalt raskere, sier Ivar Ådlandsvik, daglig leder i Askøyveiene AS.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

FAKTA: Askøyveiene AS * Askøyveiene AS ble stiftet 21.06.2010 og eies i sin helhet av Askøy kommune. * Selskapet er kommunen sitt verktøy for å gjennom føre en prosess med sikte på gjennomføring av Askøypakken. * Selskapet sitt formål er: Realisere de prioriterte vei strekningene i Askøy kommune slik de er beskrevet i Samferdselsutredningen fra 2006. * Selskapet skal særlig jobbe aktivt med utredninger og planer som er nødvendige for lokale og regionale vedtak i denne sammenheng. * Selskapet har ikke økonomisk erverv som formål.

Emballasjepresser/ komprimatorer

KJØP/LEIE Nye eller brukte maskiner!

www.nbmagasinet.no følg med...

Vi har også stort utvalg av avfallsbeholdere med god funksjon og elegant design.

14

tlf. 55 98 70 40 thorsengruppen.no

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 15

VEKSTLANDET VOKSER PÅ SEG Rekrutteringskampanjen Vekstlandet fortsetter jakten på både fremtidige arbeidstakere til regionen, samt enda flere sponsorer som vil være med. En «goodwill-tur» til studentene i Trondheim ble nylig gjennomført med suksess. –Vi ble virkelig godt mottatt blant studentene ved NTNU i Trondheim, og fikk knyttet verdifulle kontakter med studenter som hørte med interesse på det vi hadde å berette om jobb- og bomuligheter i vår region, sier Tone Hartvedt, markedssjef i Business Region Bergen.

Full Action hos KCA Deutag i Trondheim. Her er Katrine Selvik i full gang med å dele ut lekkert brosjyremateriell til NTNUstudentene.

Godt oppmøte Sammen med ordfører Trude Drevland og representanter fra Bergens Næringsråd og Christian Michelsen Research (CMR), dro Hartvedt og BRB til Trondheim 13. februar for å komme i dialog med fremtidige «rekrutter» til jobber i Bergen og omegn. – Vi fikk laget et meget bra presentasjonsmøte i NTNU på dagtid med meget godt oppmøte av studenter, og stemningen var god. Vi følte vel alle at vårt budskap gikk godt inn, og at mange av tilhørerne sa seg interessert i å høre nærmere om mulighetene vi har å by på, sier Hartvedt. – På kveldstid hadde vi et arrangement på et hotell i Trondheim sentrum, der blant annet Casiokids sto for underholdningen, og her ble alle 300 billetter omtrent revet vekk, forteller hun.

Kommer mer – Men dere er ennå ikke i mål med antall sponsorer dere vil ha med? – Nei, det er alltids plass til flere, så her er det bare å ta kontakt. Likevel vil jeg si at vi har fått mange gode samarbeidspartnere som vi vil lage flere lignende arrangementer med fremover. Blant annet tar vi sikte på å lage et stor-arrangement for de 25.000 studentene her i Bergen den 25. april, der vi trolig kommer til å samles ute i de nye lokalene på Verftet. Fra vår side ser vi optimistisk på hva Vekstlandet kan tilby, og vi skal selvsagt stå på videre for å sikre god rekruttering i prene fremover. SAlle vet jo at det er høyst nødvendig. Kampen om de kloke hodene vil bare skru seg til fremover, mener Tone Hartvedt i BRB.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

Telefon: 56 19 34 00 / Faks 56 19 34 01 E-mail: kontakt@htb.no

Helgesen Tekniske Bygg har levert Paroc brannsikre elementer på nybygget til Felleskjøpet på Haukås

Telefon: 55 18 81 80 / Fax 55 18 81 81 frode.aksnes@paroc.com

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013 15


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 16

VIL BLI PILOTFYLKE FOR HAVBRUK Fylkesutvalget i Hordaland ønsker å etablere en helthetlig og effektiv forvaltning av havbruksnæringen for å sikre en lønnsom og bærekraftig næring.

Kort men godt

Ettersom Hordaland er ett av de største havbruksfylkene i landet, mer fylkesutvalget et det er behov for et økt regionalt selvstyre og samling av forvaltningsoppgaver i fylkeskommunal regi. En søknad om midler til opprettelse av et slikt forvaltningsorgan i Hordaland er derfor sendt av gårde til regjeringen ved Fiskeri og Kystdepartementet.

de største havbruksfylkene med størst tetthet av oppdrettsanlegg. Flere av de største næringsaktørene holder til i fylket, og Hordaland har et marint forskningsmiljø i verdensklasse. De tyngste aktørene innen forskning og forvaltning av havbruk er lokalisert i Bergen, og det er stor aktivitet på innovasjon og utvikling i regionen. Det blir også vist til at Bergen er Norges havbrukshovedstad, og i øyeblikket foregår det drøftinger om å samlokalisere de marine forskningsmiljøene i én marin forskningsklynge. (Kilde: Hordaland Fylkeskommune)

Søknaden begrunnes med at havbruksnæringen er en av de viktigste næringene i Norge, og at Hordaland er ett av

FJELL INDUSTRIES SOLGT Stavanger-baserte BR Industrier etablerer seg i Bergen ved å kjøpe Fjell Industries og to mindre AGR-selskaper på Straume, Sotra. BR Industrier, som har hovedkontor på Forus utenfor Stavanger, står i dag bak 10 virksomheter fordelt i fire divisjoner: Oil & Gas, Production, Energy og Agri. Selskapet sysselsetter 1000 mennesker. Som en del av satsingen i Bergen, overtok de 1. februar Fjell Industries AS, det største av Fjell Technology Group sine fire datterselskaper. De har også sikret seg opsjon på kjøp av eiendommen i Straume Næringspark. Stavanger-firmaet har i tillegg sikret seg AGR WellServices AS og AGR Cleanup AS, som har åtte ansatte og to innleide. - Det er godt mulig det blir flere oppkjøp. Vårt mål er å øke dagens omsetning i Fjell Industries på 100 millioner til 500 millioner kroner de neste fem årene gjennom organisk vekst, sier John Dale, som er nyansatt daglig leder.

Fjell Industries har rundt 60 ansatte og er spesialister på design, produksjon og reparasjon av varmevekslere, trykkbeholdere, tørkere, fordampere og rørsystemer. Fjell Industries har hatt kraftig vekst de siste årene, og ble nylig skilt ut som eget selskap i en strategisk omstrukturering. Salget av datterselskapet sikrer videreutvikling, og frigjør samtidig viktig kapital til utvikling av morselskapet Fjell Technology Group og de andre datterselskapene: Fjell Technology, Fjell Subsea Products og Fjell Clean Air. - Det er med vemod jeg selger Fjell Industries, men det er også en økonomisk lettelse. Kapitalbehovet har vokst i takt med veksten i selskapene. Salget gir meg større handlefrihet, kommenterer Leif Gunnar Madsen, eier og daglig leder i Fjell Technology Group. (Kilde: vnr.no)

MILJØKRAV TIL DROSJENE Som et ledd i å bedre luftkvaliteten i Bergen, vil Hordaland Fylkesutvalg vurdere å fremsette krav om mer miljøvennlige drosjer i Bergen. Dette skal skje i forbindelse med neste revidering av drojseforskriftene. Fylkesutvalget mener at drosjenæringen er en del av kollektivtilbudet i Bergen og omegn, og derfor viktig for luftkvalitet og miljøet i byen. Det bør derfor stilles mil-

16

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013

jøkrav til drosjene på lik linje med den øvrige kollektivtrafikken. Fylkesutvalget mener det bør startes en prosess som sammen med drosjenæringen som tar sikte på å finne frem til gode løsninger og forslag til hvordan en kan gjennomføre slike miljøtiltak. Miljøkravene er ment å fases inn over tid, men det bør settes et mål om når drosjenæringen kan være utslippsfri, heter det i en melding fra Fylkesutvalget.


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 17

KLAR FOR ÅGOTNESMESSEN Ågotnesmessen, det lokale supplementet til den nasjonale, og norges største årlige oljemesse, Offshore Technology Days (OTD) blir videreført etter suksessen i fjor. Ylvisbrødrene blir årets store trekkplaster.

Etter at ODT ble flyttet fra Bergen til Stavanger i 2011, har oppslutningen bekreftet behovet for en lokal messe. Etter ønske fra de lokale næringsdrivende, har Vest Næringsråd nå tatt på seg ansvaret for å videreføre og videreutvikle messen. Viktig – Det er viktig for oss at messen blir videreført, sier VNR-leder Per C. Aarsand. I år flytter han messen fra Mento Services til Ågotneshallen, noe som åpner dørene for flere utstillere. Hensikten med Ågotnesmessen har vært å samle bedriftene i Ågotnes-miljøet, og i år vil messen gå av stabelen torsdag 25. april. – Messen har tidligere vært lukket, men vi ønsker å åpne opp for alle VNR-medlemmer etter prinsippet førstemann-til-mølla som gjelder, sier Aarsand.

Per C. Aarsand, leder av Vest Næringsråd, gleder seg stort til Ågotnesmessen den 25. april. Ingen ringere enn Ylvis-brødrene vil ta seg av underholdningen. (FOTO: Rolf Erik Veland)

FÅR BEDRE INNEKLIMA Hordaland Fylkesutvalg har bevilget 10 millioner kroner til tiltak for å bedre inneklimaet ved Bergen maritime videregående skole. Prosjektet som er i gang med tidligere bevilgninger på syv millioner kroner, omfatter oppgradering av ventilasjonsanlegg, nytt vannbåren varmeanlegg, internkontroll elektro og universell utforming.

Den nye bevilgningen på 10 millioner gjelder midler til bruk i år. Planen er å sluttføre prosjektet med ny bevilgning i 2014. Gjennomføringen av prosjektet er krevende, da rehabiliteringen må gjennomføres samtidig som det foregår undervisning i bygningen.

Arena for samhandling Premissene for messen er at den skal være rettet mot olje og energi-området. Her skal utstillerne få mulighet til å presentere produktnyheter og bygge nettverk. I tillegg skal messen være en sosial møteplass og den skal være en arena for samhandling mellom skole og næringsliv. – Med denne messen ønsker vi å videreføre arbeidet med å fremme samhandling mellom Sotra-bedrifter og styrke miljøet på Ågotnes. Næringslivet her er i sterk vekst, med 4000 arbeidsplasser som forventes å øke til 6000 arbeidsplasser de neste årene, sier en fornøyd Aarsand. Ylvis kommer! Den sosiale biten er også viktig, og i år er Ylvis med band booket for å ta seg av kveldsunderholdningen. Ylvis har hatt stor suksess med samtlige av sine revyshow og TVshow, men er fremfor alt musikere. ¬– Den innerste delen av hallen blir sceneområde, mens den ytterste delen blir messeområde, sier Per C. Aarsand, som gleder seg stort både til messen og kveldsarrangementet.

(Kilde: Hordaland Fylkeskommune) (Kilde: vnr.no) Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

NYE BYBANESTOPP Byggtrinn 3 av Bybanen mot Flesland skal etter planen starte opp senere i år, men allerede nå har de nye stoppene langs ruten fått navn:

Ved Flesland vil Bybanen stoppe i underetasjen av det nye terminalbygget som åpnes ved årsskiftet 2016- 17. Herfra kan de reisende ta heis eller rulletrapp direkte opp til terminalen.

Fra Lagunen (som ble vedtatt byggetrinn 2), går turen videre til Råstølen, Sandslivegen, Sandslimarka, Kokstad, Birkelandsskiftet terminal, Kokstadflaten og videre til endestoppet Bergen Lufthavn Flesland.

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013 17


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 18

Aktuell jus

Tilbakelevering av leieobjektet. En tikkende bombe?

Av advokatfullmektig Marthe Rørstad Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Når leiekontrakten er i ferd med å utløpe og leietaker skal fravike leieobjektet, oppstår det svært ofte konflikter mellom leietaker og utleier om tilstanden på lokalet ved tilbakelevering. Slaget står om grensen mellom hva leietaker har plikt til å vedlikeholde og hva utleier må tåle som ”alminnelig slit og elde”, men hvor går denne grensen? I henhold til husleieloven § 5-3 er det innvendige vedlikeholdet utleiers ansvar, men loven kan fravikes ved avtale i næringsforhold. De fleste standardkontrakter for utleie av næringseiendom pålegger derfor leietaker å stå for alt det innvendige vedlikeholdet av leieobjektet. Utleier må riktignok finne seg i den forringelsen av eiendommen som skyldes det som kalles ”alminnelig slit og elde”, men ved tilbakelevering skal lokalene ellers være ”i samme stand” som da leietaker overtok. Omfanget av leietakers vedlikeholdsplikt og øvrig fordeling av ansvar mellom leietaker og utleier, er sjeldent entydig presisert i leiekontrakten. Når leieforholdet opphører og leieobjektet skal tilbakeleveres, oppstår derfor ofte spørsmålet om hva leietaker skulle ha løpende holdt ved like og hva som er slitasje som må godtas. I altfor mange tilfeller må dette spørsmålet avgjøres av domstolene. Fradrag for alminnelig slit og elde Formuleringen i de fleste standardkontrakter er at ”leieobjektet skal tilbakeleveres i samme stand som ved overtakelse, med fradrag for alminnelig slit og elde”. Hva som omfattes av begrepet ”fradrag for alminnelig slit og elde” er ikke nærmere definert verken i lovtekst, forarbeider eller rettspraksis, og begrepet i seg selv gir liten veiledning. Noe generelt kan man si at utleier må godta at leieobjektets standard senkes noe over tid, og at leietaker følgelig ikke er ansvarlig for ethvert avvik mellom leieobjektets tilstand ved overtakelse og ved tilbakelevering. Hva som omfattes av begrepet beror på en konkret vurdering, hvor forhold som leietakers virksomhet og bruk av lokalene er av betydning. Leietakers virksomhet er relevant for hva som regnes som vanlig slitasje, fordi ulike former for virksomhet har ulik belastning på lokalet. Utleier må altså tåle større eller mindre standardreduksjon etter hvilken bruk som er avtalt. Dersom leieob-

18

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013

jektet skal benyttes som produksjonsareal, må utleier godta mer slitasje enn om det skulle brukes til kontorer. Leieforholdets varighet er også av betydning. Jo lenger leieforholdet varer, jo mer standardreduksjon må utleier tolerere.

Mellom oppussing og vedlikehold At utleier må godta vanlig slitasje og elde, innebærer også at leietakers vedlikeholdsplikt ikke strekker seg til oppussing og renovering. Når leieobjektet skal være i samme stand som ved overlevering, er det med henblikk på kvalitetsmessig stand og ikke bygningsmessig utforming. Utleier skal med andre ord ikke få leieobjektet tilbake i bedre stand enn det var ved overlevering. I så fall må det være regulert i leiekontrakten. Dersom leietaker har praktisert et løpende og konsekvent vedlikeholdsnivå, som utleier ikke har protestert mot, vil det kunne være retningsgivende for hva som kreves ved leieforholdets opphør. Det er riktignok ikke sjeldent at særlige vedlikeholds- og reparasjonsbehov først blir avdekket ved fraflytting, og det må selvfølgelig hensyn tas. Slitasje som er av så stor grad at det ville vært naturlig å ha gjort noe med før, er en del av leietakers vedlikeholdsplikt. Tilsvarende gjelder tilfredsstillelse av tekniske krav for blant annet elektrisitet og brannsikkerhet. Var eiendommen i godkjent teknisk stand ved overlevering, faller det under vedlikeholdsplikten å opprettholde dette. Gulv, vegger og tak med sår og avskallet maling eller lakk, er typisk gjenstand for periodemessig vedlikehold. Slitasje som med enkelhet kan holdes løpende vedlikeholdt, faller altså innenfor leietakers vedlikeholdsansvar. Her må også utleier finne seg i reparasjon fremfor utskiftning eller renovering. Man kan si at det som ligger i ”alminnelig slit og elde” faller inn et sted mellom vedlikehold og oppussing.

Tiltak for å desarmere bomben Når det gjelder eiendommens tilstand og leietakers vedlikeholdsplikt burde partene for det første unngå standardformular i leiekontrakten. Kontrakten bør angi en klar og presis ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier. Eiendommens tilstand ved overtakelse bør videre være godt dokumentert, slik at sammenligningsgrunnlaget ved tilbakelevering er uproblematisk. Hva som omfattes av leietakers løpende vedlikeholdsplikt bør være entydig presisert, og det bør utarbeides en vedlikeholdsplan som vedlegges leiekontrakten. I tillegg bør utleier regelmessig føre en viss kontroll med det vedlikeholdet som faktisk blir utført. Er det tale om et langvarig leieforhold som skal fornyes, kan det være fordelaktig å reforhandle denne delen av kontrakten. Det kan da hende at utleier må tåle noe mer reduksjon i overgangsfasen, men når leieforholdet en gang skal avvikles vil en til gjengjeld kanskje unngå en kostbar tvist. Mange konflikter kan også være spart ved forberedelse av tilbakelevering i god tid før leieforholdets utløp. Dersom en starter disse forhandlingene så mye som et halvt år i forveien, er det mulig for partene å finne frem til løsninger sammen. Dermed er det større sjanse for at eiendommen er klar for en ny leietaker kort tid etter utflytting.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, www.steenstrup.no tlf. 55 30 10 00


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 19

Velkommen til Storebotn Næringspark Storebotn Næringspark er et voksende næringsområde på Askøy. Det er i dag rundt 100 bedrifter som har sin adresse her. Næringsparken er strategisk plassert midt på Askøy med kun 15 minutter fra Bergen.

STOREBOTN NÆRINGSPARK

Elto Regnskap AS REGNSKAP AS

Autorisert Regnskapsførerselskap

Gulvsliping, overflatebehandling og levering av alle typer parkettgulv

Telefon 56 15 61 68 firmapost@eltoregnskap.no. www.eltoregnskap.no Storebotn 2, 5300 Kleppestø

Telefon 56 14 33 22 E-mail: post@conseptgulv.no Web: www.conseptgulv.no Adresse: Storebotn 12, 5300 Kleppestø

Stillas, tak over tak, tildekking, telt, haller, forskaling og annet utstyr til byggeplassen Storebotn 73 - 5300 Kleppestø - 55 70 70 54 www.deltasystem.no

SPESIALISTER I GLASS OG ALUMINIUM Accord Glassbygg • Storebotn 27 • Telefon 56 14 10 44 • www.accord.no

s+OBBEROGBLIKKENSLAGERMESTER s2EKKVERKIALUMINIUM INNGLASSING s.YEBALKONGER

Norges største bilglasskjede RUTESKIFT? Vi bytter! STEINSPRUT? Vi reparerer! SLITASJE? Vi sjekker! SOLFILM?9LÀNVHU

Gratis lånebil!

Vi skifter bilglass uansett merke eller modell.

S E Larsen Glass AS - Storebotn Næringspark 5300 Kleppestø - Tlf. 56 14 42 10 bilglass.no - Tlf 09009

Telefon 56 15 16 50 - www.altaner.no

VI LAGER REKLAMEN DU TRENGER. ENKELT OG GREIT

Velkommen til oss når du trenger å reparere eller bytte frontruten på alle typer kjøretøy.

BYGGEVARER • TRELAST • MALING • JERNVARER

Nytt hus, eller bare pusse opp? Vi har alt du trenger!

TABLOIDSATS EKSPRESS Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø Tlf 56 15 12 20 Epost: post@tabloidsats.no www.tabloidsats.no

Næringstomer i størrelse 1 til 50 DA Næringsparken er delvis utbygd med ca 200 da, og har godkjent utvidelse på nye 340 da næringsareal. Storebotn Næringspark ble etablert i 1998 og har i dag over 100 bedrifter og mer enn 500 ansatte. Vi tilpasser tomtekjøpers ønske om utforming og størrelse på tomten. Vi tegner inn og fradeler tomtene, sammen med vår arkitekt, etter kjøpers ønske. Vi tilrettelegger for en moderne næringspark der alle er hjertelig velkommen med sine virksomheter.

Fauskanger Bygg as, Storebotn 15, 5300 Kleppestø Tlf.: 56 15 15 30 - www.byggern.no/fauskanger

Askøy er en av de mest voksende kommunene i landet. Nå har vi passert 25 000 innbyggere. Flere store aktører har fått øynene opp for Askøy, som Framo Engineering as, Frank Mohn as og Bergen Group as. For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: Kårleiv Bratli, mob 951 29 344

www.storebotn.no

STOREBOTN NÆRINGSPARK


NB_2_2013_januarNY_Layout 1 21.02.13 18.43 Side 20

NESTTUN SENTRUM

TÅRNHJØRNET - SENTRUM

FREMLEIE AV KONTORLOKALER

ATTRAKTIVE OG SVÆRT SENTRALE KONTORLOKALER TIL LEIE

• Ca. 314 kvm kontorlokaler til leie i Plan 6 • Kan deles inn i 2 utleieenheter • Kan innredes og tilpasses leietakers behov • Sentral beliggenhet på Nesttun • Stor takterrasse • Kort vei til Bybanen

• Ca. 90 kvm kontorlokaler til leie i Plan 2 • Ca. 90 kvm kontorlokaler til leie i Plan 6 • Kan innredes og tilpasses leietakers behov • Attraktiv og sentral beliggenhet • Veldrevet eiendom

Ta kontakt med

Ta kontakt med

A2G Gruppen AS v/Leif-Ove Olaisen

AS Tårnhjørnet v/Leif-Ove Olaisen

Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

NEWSECTM AS

LIAMYRANE 8 - ÅSANE

NEWSECTM AS

LANGARINDEN 2 - ÅSANE

SENTRALE LOKALER TIL LEIE

ATTRAKTIVE LOKALER I NYBYGG

• • • • • •

• Ca. 2.000 kvm lokaler til leie • 3 etasjer på ca. 660 kvm. hver • Salgslokaler og kontorlokaler • Kan deles inn i flere utleieenheter • Kan innredes og tilpasses leietakers behov • Attraktiv beliggenhet • Innendørs parkering

Ca. 2.200 kvm lokaler til leie Kan deles inn i mindre enheter Fra ca. 65 kvm til ca. 1050 kvm Kan innredes og tilpasses leietakers behov Sentral beliggenhet i Åsane Sterkt handelsområde

Ta kontakt med LIAMYRANE 8 ANS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

20

NB-Magasinet - FEBRUAR 2013

NEWSECTM AS

Ta kontakt med NYBORG EIENDOM v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@newsectm.no

NEWSECTM AS

NB_02.2013  

Nyheter fra Hordaland

NB_02.2013  

Nyheter fra Hordaland

Advertisement