Page 1

NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.53 Side 1

nb magasinet

TINGHUSET SKAL OPPGRADERES

Jusspalten: VERNEVERDIGE BYGG

15. Årgang OKTOBER 2012. Næringsmagasinet for Hordaland. Opplag 15.590

BANKPALASSET I SOLHEIMSVIKEN

SENTRUMSENTUSIASTEN

NÆRINGSEIENDOM VED BYBANESTOPP TIL SALGS Like ved kommende bybanestopp på Skoldskiftet (ved Nesttun) har vi for salg næringseiendom med utviklingspotensiale. Eiendommen – Apeltunvegen 2C – ligger like sør for Nesttun sentrum, midt mellom Bergen sentrum og Flesland. I området finnes ulik næringsvirksomhet, bensinstasjon, dagligvare, treningssenter (SATS) og for øvrig etablert boligbebyggelse. Bygget er et bilanlegg over 2 plan inneholdende salgslokaler, lager, verksted og tilhørende kontorer. Bruttoareal er ca. 2.379 m² og tomten utgjør ca. 3.449 m². Oldervoll Bil leier eiendommen til 01.05.2013, men har fraflyttet lokalene. Kommuneplanens arealdel (Lokalsentra og bybanestopp) åpner for byggehøyder inntil 16 meter (3 – 5 etasjer) og BRA = 250%. Transaksjonsform er salg av aksjer. Henvendelse: Kyte Næringsmegling AS – tlf: 55 55 33 50 Geir Nordstad mobil 94 79 38 70 geir@kyte.no

FINN-kode 37385493

www.kyte.no

SALG RÅDGIVNING UTLEIE


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.53 Side 2

NB-Magasinet blir utgitt av Tabloidsats AS • Opplag: 15.590 • Distribuert av Posten til bedrifter i Hordaland Daglig leder: Frode Nilsen • Redaktør: Rolf E. Veland • Markedsavdeling: Atle Færevåg, Christer Heggernes, Torstein Olsen • Telefon sentralbord: 56 15 12 20

Den viktige rekrutteringsprosessen I et arbeidsmarked der underskuddet på høyere kompetanse utgjør et stadig mer merkbart problem, er det særdeles viktig for bedriftene å unngå feilansettelser, det vil si personer som gjerne innehar den formelle kompetansen, men som av ulike årsaker likevel ikke er den rette personen for oppgaven man er tiltenkt. Slike tabber oppdager som regel et stykke tid etter at ansettelsen er gjort, og dette kan koste bedriften, og samfunnet som helhet, meget dyrt. Alle næringslivsledere vet at tid er penger, og hver time ekstra som går med til å håndtere og følge opp personer som ikke skjøtter sin jobb etter intensjonene, er penger ut av vinduet. Tidsspill og tapt fortjeneste kan få uante ringvirkninger for bedriften, med tap av markedsandeler, svekket konkurranseevne og påfølgende ustabile arbeidsforhold for den enkelte – noe som igjen kan påvirke negativt langt inn i den private sfære. Selv om det ikke foreligger eksakte tall for hva feilansettelser koster AS Norge, kan det til eksempel nevnes at det for Storbritannias vedkommende utgjør kostnadene

hele 12 milliarder pund, tilsvarende 1,6 prosent av BNP. Dette ifølge en undersøkelse utført av The Future Foundation. I Sverige utgjør tapene av feilansettelser «bare» 0,59 prosent av BNP. Feilansettelser forekommer oftest når «gjør det selvmetoden» anvendes. Rekruttering sees ofte på som en kostnad som bør holdes så rimelig som mulig, og skal gjennomføres på så kort tid som mulig. Men da bør man også være bevisst på at en slik metode innebærer større risiko for feilansettelser, enn hva det ville gjort hvis man overlot dette til profesjonelle aktører. Rekruttering handler ikke bare om fagkunnskap, men vel så mye om menneskekunnskap og adferd. Man skal kunne vurdere og analysere en persons sterke og mindre sterke faglige sider, såvel som vedkommendes personlighetstrekk og væremåte, og samtidig ha evne til å forestille seg disse egenskapene inn i den tiltenkte rollen i bedriften. Vil han/hun passe inn i den allerede etablerte organisasjonen? Eller i sammensatte team eller prosjektgrupper? Den som ansetter må sannelig holde tungen bent i munnen i en slik prosess, og samtidig inneha den fulle forståelse for viktigheten av å gjøre det rette valg ved første forsøk.

Slike totalegenskaper finnes nødvendigvis ikke blant ellers så faglig dyktige ledere, men trøsten er at det finnes alternativer: Det kan læres - eller tjenestene kan kjøpes. I forrige nummer av NB Magasinet fortalte vi om Mona Biering i firmaet Trygg Bemanning, som spesialiserer seg på å skaffe de rette personer til rett jobb for bedrifter på jakt etter kompetente hoder. Hun er en av de etter hvert mange «hodejeger-firmaer» som finnes på markedet. I dette nummeret snakker vi med organisasjonskonsulent Erik Nagell Andersen, spesialist på mellommenneskelig kommunikasjon, bedre ledelse, rekruttering og teamutvikling. Han underviser og sertifiserer ledere og andre i adferdskunnskap gjennom verktøyet DISC, der formålet, blant mye annet, er å lære bedriftsledere å unngå feilansettelser. Vi tror at en investering i det ene eller det andre alternativet kan være vel verdt pengene for mange bedrifter/ledere som kjenner seg igjen i situasjonen.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

Vi leverer eksible innredningsløsninger og erfaglige entrepriser i næringsbygg for private og oentlige foretak.

Leverandør av DEKO løsninger 2

NB-Magasinet - oktober 2012

Tlf. 55 57 15 00 rmapost@innomhus.no www.innomhus.no


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.53 Side 3

LANGARINDEN 2 - ÅSANE

LOGEMANNSGÅRDEN - NORDNES

ATTRAKTIVE LOKALER I NYBYGG • Ca. 2.000 kvm lokaler til leie • 3 etasjer på ca. 660 kvm. hver • Salgslokaler og kontorlokaler • Kan deles inn i flere utleieenheter • Kan innredes og tilpasses leietakers behov • Attraktiv beliggenhet • Innendørs parkering • Innflyttingsklar medio 2013 Ta kontakt med NYBORG EIENDOM AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

ATTRAKTIVE KONTORLOKALER TIL LEIE • • • • • •

Ca. 610 kvm kontorlokaler til leie i plan 6 Kan deles inn i 2 utleieenheter Kan innredes og tilpasses leietakers behov Attraktiv beliggenhet Utsikt over Vågen og Bryggen Mulighet for parkering

Ta kontakt med DANIELSEN EIENDOM AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

LIAMYRENE 8 - ÅSANE

SANDBREKKTOPPEN - MIDTUN

LAGERLOKALER TIL LEIE

SENTRALE LOKALER TIL LEIE

• Ca. 500 kvm lagerlokaler til leie • God takhøyde på høylager • Varemottak og oppstillingsplass • 2 kjøreporter • Ferdig innredet med lagerreoler • God parkering • Sentral beliggenhet på Midtun

• • • • • •

Ta kontakt med TILBORDS AS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

Ta kontakt med LIAMYRENE 8 ANS v/Leif-Ove Olaisen Telefon: 911 49 589 E-post: loo@tmpartner.no

Ca. 2.200 kvm lokaler til leie Kan deles inn i mindre enheter Fra ca. 65 kvm til ca. 1050 kvm Kan innredes og tilpasses leietakers behov Sentral beliggenhet i Åsane Sterkt handelsområde

NB-Magasinet - oktober 2012 3


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.53 Side 4

BRB MED INTERESSANT NÆRINGSRAPPORT Hvilke næringer/næringsklynger skaper størst verdiskapning i Bergen og ellers i Hordaland? Og i hvor stor grad bidrar dette til den totale verdiskapningen i Norge totalt? Dette kan du lese alt om i den ferske rapporten som nå foreligger fra Business Region Bergen. La oss bare røpe med det samme at det er energinæringen som topper omsetningen med 165 milliarder kroner, mens maritim næring når 71 milliarder. Men bak tallene finnes mye interessant lesing, og ikke minst en klar indikasjon på at det går fremover etter et midlertidig fall under finanskrisen i 2009. Forbedret presentasjon – I år har vi forbedret presentasjonene i forhold til tidligere år. Foilene er blitt færre, og vi har laget et fiks ferdig manus på bokmål, nynorsk og engelsk som kan lastes ned fra våre nettsider, brb.no/publikasjoner, sier kommunikasjonssjef Tone Hartvedt i Business Region Bergen. Det er tredje gang Business Region Bergen har fått utarbeidet sentrale tall for de prioriterte næringene i regionen, og rapporten foreligger i en power point-presentasjon med tilhørende manus. På nettsidene finnes også en ny utgave av «Nøkkeltallrapporten for Bergenregionen»,

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

som er utgangspunktet for næringspresentasjonen. – Dette kan brukes i sin helhet eller benyttes som et utgangpunkt hvor man plukker de delene som er interessante for den enkelte. Vi håper dette vil fungere som en felles presentasjon av regionens næringsliv, sier Hartvedt. Tall for enkeltkommuner Rapporten, som omfatter nøkkel- og presisjonstall for fem prioriterte hovednæringer i regionen, innholder mye interessant tallmateriale brukket ned på detaljnivå. Her kan man for eksempel finne ut hvor mange arkitekter det finnes i fylket, eller hvor mange som driver med overnatting, transport, fiske, handel - kort sagt et utall av interessante næringer. Om man er interessert i tall for den enkelte av BRBkommunene, eller grupper av kommuner, er det lagt opp et godt verktøy for å finne konkrete tall for hver næring i den enkelte kommune. – Vi håper dette er et verktøy bedrifter kan bruke når de skal fortelle om klyngen de er en del av, og at dette er et virkemiddel for å gjøre vårt brede næringsliv bedre kjent nasjonalt og internasjonalt. Vi er hele tiden opptatt av å bli bedre, sier kommunikasjonssjef Tone Hartvedt, som gjerne tar imot tilbakemeldinger om informasjon man savner, eller områder hvor presentasjonen kan forbedres.

Godt håndtverk og gode løsninger

Kommunikasjonssjef Tone Hartvedt i Business Region Bergen, er fornøyd med rapporten man har fått utarbeidet om næringslivet i bergensregionen. (FOTO: Rolf Erik Veland)

Produsent og leverandør av KOLLEGA glassvegger og systeminnredninger

Ta oss med i planleggingen på ditt neste prosjekt

M I N D E

SNEKKERI AS FJØSANGERVEIEN 109, 5073 BERGEN Tlf.: 55 20 54 54, Faks 55 20 54 55. firmapost@minde-snekkeri.no www.minde-snekkeri.no

Stor takhøyde og elektrisk kjøreport på 3x3 meter

KVALITET OG GODE LØSNINGER Tlf: 55 24 68 00

post@bergenbygginnredning.no

w w w. b e r g e n b y g g i n n r e d n i n g . n o

Attraktive kombinasjonslokaler Askøy – Storebotn Næringspark til leie Brutto areal er 468 kvm. herav en fast mesaninetasje på 108 kvm. + en mesanindel på 180 kvm. som kan demonteres. I lokalene er der tre toaletter og det er minikjøkken på mesaninen. Lokalene kan brukes til kontor, verksted, lager. Innredning av lokalene kan tilpasses leietakers behov. Takhøyden i lager/verkstedslokalet utenom mesaninetasjen er 7,75 meter og takhøyden under mesaninetasjen er 5 meter. Der er elektrisk kjøreport på 3x3 meter og oppmerket parkeringsareal.Lokalene er d.d. innredet som butikk og tilhørende lager og kontor.

For mer info/visning: kontakt Perry Fedje, tlf. 934 11 748 Lokalene er ledig fra 01.02.2013

4

NB-Magasinet - oktober 2012

Paradis Eiendomsmegling as Jacob Kjødes veg 15, 5232 Paradis

Tlf.: 5560 4030 / 934 11 748 - Fax: 5560 4041 - paradise@bgnett.no - www.paradiseiendom.no


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.53 Side 5

Bergen Tinghus skal bygges om for å tilfredsstille alle dagens krav til en moderne rettsbygning.

BYGGES OM FOR 815 MILLIONER For å tilpasse tinghus-bygningen til funksjonell drift av Bergen tingrett og Nordhordland tingrett, blir det nå planlagt en rehabilitering av rettsbygningen for å kunne tilfredsstille alle krav til en moderne rettsbygning. Blant annet skal det legges til rette for økt kapasitet på rettsaler, økt trygghet for ansatte og publikum, samtidig som hensynet til kulturminnevern og sikkerhetskrav skal være oppfylt. Men da Bergen tinghus ifølge Riksantikvaren er bevaringsverdig, skal bygget derfor behandles som fredet. Fordyrer Slik Bergen tinghus fremstår i dag, har bygget har en lav arealeffektivitet. Dette skyldes blant annet høyt arealbruk til kommunikasjonsveier, og store kontorer på grunn av vindusaksene i bygningen. I og med at selve bygget med interiør skal behandles som fredet vil dette påvirke kostnadsrammene. En foreløpig til kostnadsramme er beregnet til 815 millioner kroner per oktober 2012. Originalt fast og løst inventar

går inn i byggeprosjektet. Planer, brannstrategi, overflatebehandling og omfanget av restaurering/rehabilitering er allerede godkjent av Riksantikvaren, og forprosjekt med forslag til kostnadsramme er sendt til godkjenning i Finansdepartementet. Avvik fra TEK 10 Rehabiliteringen fører etter plan- og bygningsloven til at tekniske anlegg må oppgraderes etter TEK10, siste utgave, men det blir nødvendig med noen avvik fra denne på grunn av kulturminneloven. I tillegg står bygget på middelaldergrunn, og arbeidet med en ny underetasje blir derfor overvåket av NIKU. Bygget ligger midt i Bergen sentrum, og ytterveggene til bygget definerer tomtegrensen. Tomten og plasseringen fører med seg store utfordringer med hensyn til logistikk

og fremdrift på byggeplassen, og brukerne må derfor flytte ut av Bergen tinghus i byggefasen. Alle kostnadene som er knyttet til erstatningslokaler, kommer også inn som en del av byggeprosjektet. Ifølge Statsbygg er oppstart av arbeidet avhengig av bevilgninger over statsbudsjettet, og kan tidligst starte i 2013.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

NB-Magasinet - oktober 2012 5


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.53 Side 6

Slik fremstår tomten på Mjåtveit i øyeblikket, men anleggsarbeidet pågår for fullt.

FULL TRØKK PÅ MELAND – Jeg hadde nær sagt «alle vil til Meland», for maken til pågang fra interesserte bedrifter som vil bygge i vår nye næringspark på Mjåtveit, har jeg knapt opplevd før, sier Lene Haug, daglig leder i Mjåtveit Næringspark Lene Haug har det ekstra gøy på jobb for tiden, særlig fordi hun opplever ikke bare en stor interesse blant flyttevillige bedrifter, men også et stor engasjement i alle ledd i Nordhordlandsregionen. – Jeg er utrolig fasinert over det tempoet, beslutningsog samarbeidsevnen som vi har blitt møtt med overalt. Vi har opplevd en svært raskt framdrift noe som ene og alene skyldes at alle parter har evnet å tenke konstruktivt, samtidig som det har vært kjørt mange parallelle prosesser, sier Haug til NB Magasinet. Sentralt plassert Den nye Mjåtveit Næringspark ligger to kilometer fra

kommunesenteret Frekhaug i Meland. Avstanden til Knarvik er seks kilometer, og cirka 27 kilometer fra Bergen. Området ligger i tilknytning til E39, med adkomst og avkjøring sentralt plassert på en strekning med god sikt i begge retninger. Ifølge utbyggerne vil området passe for mange forskjellige typer virksomheter - alt fra bilforhandlere, møbelkjeder, hagesentre, treningssentre og lettere industri. – Næringsparken er regulert til kombinert formål, med plass nok til både forretninger, kontorer og industri. Per i dag utgjør arealet cirka100 dekar, tilsvarende 15 fotballbaner, men vi ser allerede nå at vi har bruk for tilleggarealer, kan Lene Haug fortelle. Ble purret Hun gir en særlig ekstra skryt til Meland kommune for sitt engasjement i å realisere næringsparken. Ja, hun opplevde faktisk noe så uvanlig som å bli purret kommunen for å få fortgang i planarbeidet. – He, he, ja.. Noen av aktørene som ville inn i næringsparken var under sterkt tidspress, og vi opplevde faktisk

da at potensielle tomtekjøpere, sammen med Meland kommune, purret oss opp og ønsket fortgang og framdrift slik at vi så raskt som mulig kunne selge og overlevere grovplanerte tomter, forteller Haug med et smil. ¬– Jeg opplever at Meland kommune har et sterkt fokus på næringsutvikling, og de har en egen næringskonsulent som bidrar sterkt både i forhold til nyetableringer og videreutvikling av næring i kommunen. Vi har hatt, og har ennå, en tett dialog med de ulike instansene i kommunen, og det er behagelig å jobbe sammen med en kommune som er så tilgjengelig og viser evnen til konstruktive løsninger, sier hun. Salget i gang – Dere har allerede solgt tomter på området? – Ja. Tre tomter er allerede solgt til anerkjente bedrifter; Borlaug & Brosvik Transport, Unigrafisk trykkeri, og Byggrengjøring. I tillegg har vi flere som har meldt sin interesse, blant annet Nordhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsverk (NGIR) som er interessert i å etablere miljøstasjon på området.

PÅ JAKT ETTER LOKALER? Se vår hjemmeside: www.mngholding.no MNG Holding Bergen AS Tlf. 55 38 90 30 eller post@mngholding.no 6

NB-Magasinet - oktober 2012


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.53 Side 7

– Er det bare lokale bedrifter som er interessert i å flytte på seg? – I starten var det først og fremst aktører som allerede var etablert i regionen som ønsket ny og fleksibel lokalisering med god adkomst og parkering. Men vi ser nå at også aktører i bergensregionen vurderer å flytte hele eller deler av virksomheten sin ut av sentrumskjernen i Bergen. Næringsområder i sentrum omgjøres i økende grad til boligområder, og trafikksituasjonen i Bergen medvirker også til at bedrifter søker egnet areal sentralt plassert i forhold til veinett utenfor byen. Da er vårt tilbud her på Meland interessant for mange, sier Haug.

ting til våren, forteller Haug, som i denne sammenheng også roser entreprenøren Vassbakk & Stol. – Vi har et svært godt samarbeid med Vassbakk & Stol som er utførende entreprenør i næringsparken. De er erfarne, profesjonelle og leverer svært gode kvaliteter, gjerne både bedre og raskere enn avtalt. Dette har i aller høyeste grad sitt å si den gode framdriften vi opplever her i Mjåtveit Næringspark, sier daglig leder Lene Haug.

Til våren – Hvor langt er arbeidet på tomten kommet i dag? – Den er i ferd med å grovplaneres, men de første kjøperne begynner å finplanere sine tomter allerede nå med tanke på en snarlig bygging og forhåpentligvis innflyt-

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

FAKTA Mjåtveit Næringspark * Mjåtveit Næringspark ligger to kilometer fra kommunesenteret Frekhaug og seks kilometer fra Knarvik, sør for riksvei 564 med grense til riksveien. * Næringsområdet ligger 27,5 km fra Bergen. * Eikåstunnelen, som nå er under bygging, vil korte ned avstanden. * Når Nyborgtunnelen er ferdig i 2017, vil det bare ta 20 - 25 minutter fra Mjåtveit Næringspark til Bergen sentrum.

Så flott kan den nye næringsparken bli når den er ferdig utbygget på Mjåtveit i Meland.

Kontakt oss for kjøp, salg og utleie av næringseiendommer

Tine Lekven Johansen Advokat/leder næringsmegling E tine.lekven.johansen@fanasparebank.no T 55 91 99 38

Anette Haaland næringsmegler E anette.haaland@fanasparebank.no T 55 91 99 59 | M 982 12 268

Cecilie van der Heide næringsmegler E cecilie.heide@fanasparebank.no T 55 91 98 70 | M 982 12 260

Thor Torgersen Salgsansvarlig næringsmegling E thor.torgersen@fanasparebank.no T 55 91 99 42 | M 982 12 269

www.fanasparebankeiendom.no Bergen sentrum 55 91 99 60 | Markeveien 4 c | 5012 Bergen E eiendom@fanasparebank.no

NB-Magasinet - oktober 2012 7


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.53 Side 8

Ledergruppen i Sweco har nok å henge fingrene i om dagen. Store prestisjefylte byggeprosjekter i Bergen og regionen blir prosjektert fra kontorbygget deres på Fantoft. Fra venstre: Tor Helge Indrebø, administrerende direktør, Helge Rekve, markedssjef, Beate Almli Hagland, avdelingsleder, Stig Jarle Svardal, sivilingeniør, og Tom Quarsten, prosjektdirektør. (FOTO: Rolf Erik Veland)

SATSER PÅ BÆREKRAFTIGE – Ser du en byggekran i Bergen eller nærmeste omegn, kan du i mange tilfeller finne navnet Sweco på byggeplassen. Bedriften, som har teknisk rådgiving, planlegging og prosjektering av bygg og anleggsprosjekter som sine spesialfelt, er involvert i et stort antall i prosjekter i regionen. Og det er ikke snakk om hvilke som helst byggeprosjekter heller. I øyeblikket har Sweco divisjon Vest hånd om den fulle prosjektledelsen for Vestlandets største utbyggingsprosjekt, byggingen av ny terminal på Flesland i regi av Avinor. I tillegg kommer prosjektering av en rekke nybygg, blant annet Statoils nybygg på Sandsli og to store Statsbyggprosjekter: den nye Høgskolen i Bergen på Kronstad og nybygget ved Norges Handelshøyskole i Sandviken. Sweco har også prosjekteringen av verdens høyeste trehus som planlegges bygget på Damsgård i regi av BOB, likeledes nybygget til Frank Mohn, «Sjølivet» på Florvåg, Askøy. På den nye barneklinikken ved Haukeland Universitetssykehus, som nå er under full bygging, har Sweco ansvaret for så vel prosjekteringsledelsen som byggeledelsen. De beste – Vi er i kraftig vekst, sier Tor Helge Indrebø, divisjonsdirektør for Sweco divisjon Vest, som omfatter kontorene i Bergen, Stavanger og Førde og Voss.

8

NB-Magasinet - oktober 2012

– De siste to årene har vi økt med 100 nye medarbeidere til rundt 300 personer i vår region, og vi er stadig på jakt etter de beste hodene, sier Indrebø med et smil. Det er ikke mer enn vel fem år siden Sweco fikk fotfeste i Bergen ved oppkjøp av Opticonsult AS, som var etablert noen år tidligere gjennom fusjon av flere lokale ingeniørbedrifter. – Siden den gang har vi blitt en betydelig aktør innen byggebransjen, og bedriftens visjon er å bli Europas mest respekterte kunnskapsbedrift innen teknikk, miljø og arkitektur, kan Indrebø fortelle. Tenker helhet I tillegg til de før nevnte spesialfelt, driver Sweco også med rådgivning innen bærekraftig by- og arealutvikling, energi, industri, infrastruktur, offshore, vann og miljø. – Vi tenker helhet og bærekraftige løsninger i alt vi gjør, og søker hele veien etter de beste innovative løsninger i alle sammenhenger. Jeg vil her trekke fram vår energiløsning ved den nye Høgskolen. Her har vi tenkt ut et anlegg sammensatt av ulike teknologier som Statsbygg benevner som «en unik kombinasjon i et energianlegg som det ikke finnes maken til i verden», sier Indrebø. - Vi jakter som sagt på de beste hodene, og gir dem utfordringer til å finne de unike løsningene. Våre ansatte skal ha muligheten til å bruke sine kreative evner optimalt, og være innovative til beste for både kunde og miljø. Vi skal rett og slett ha det gøy på jobb, og jobbe med kunden i fokus hele veien. Vi skal gjøre kunden god, og på den måten også gjøre oss selv gode, sier han.

Spisskompetanse De fleste av Swecos ansatte er ingeniører innen ulike tekniske fag, men her finnes også landskapsarkitekter, hydrogeologer, geografer, biologer, samfunnsøkonomer, jurister, naturforvaltere og en rekke erfarne prosjektledere. – Vi har 30 kontorer over hele landet, og det spiller ingen rolle hvor i landet folk sitter når vi har bruk for deres spisskompetanse i ulike sammenhenger. Vi samarbeider hele veien på tvers av fagfelt og regioner, og bruker flerfaglig kompetanse over hele landet. Blant annet har vi vår fagekspert på trekonstruksjoner på Lillehammer som har en sentral rolle i utviklingen av verdens høyeste trehus som skal bygges ved Damsgårdsundet, forteller Indrebø. Komplekse prosjekter Ifølge divisjonsdirektøren erfarer Sweco at prosjektene blir større og mer komplekse, og at kundene ønsker rådgivere som kan ta hånd om hele prosessen i et byggeprosjekt. – Som Vestlandets største flerfaglige rådgivermiljø innenfor tekniske fag er vi opptatt av å ha en helhetlig tilnærming til et hvert prosjekt. Å sette sitt preg på byen og regionen med så markante prosjekter er spennende og ikke minst utviklende, og vi ser på dette som vår viktigste arena for kompetanseutvikling og innovasjon. Dette gjør det gøy å jobbe i Sweco, sier divisjonsdirektør Tor Helge Indrebø, med et glad smil om munnen. Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 9

FAKTA: Sweco * Sweco er et internasjonalt selskap som tilbyr tverrfaglige ingeniør- og miljøfaglige tjenester innen planlegging og prosjektering av bygninger, bærekraftig by- og arealutvikling, energi, industri, infrastruktur, offshore, vann og miljø. * Sweco dekker et bredt spekter av tjenester innenfor alle faser av et prosjekt, fra de tidligste konseptstudier og forprosjekter via prosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter til endelig ferdigstillelse av et anlegg * Kompetanseutvikling og ledelsesrådgivning dekkes også av Swecos eksperter. * Kontorer på mer enn 80 steder i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Russland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Tsjekkia, Slovakia og Bulgaria. * Totalt 7.700 ansatte, derav cirka 1.100 i Norge. * 30 kontorer i Norge: Alta, Bergen, Bodø, Drammen, Flekkefjord, Førde, Gjøvik, Gol, Hamar, Kirkenes, Kolbotn, Kristiansand, Lillehammer, Lillestrøm, Mandal, Molde, Narvik, Oslo/Lysaker, Porsgrunn, Sarpsborg, Seljord, Ski, Stavanger, Stokke, Svalbard, Tromsø, Trondheim, Voss, Vågå og Ørsta.

GE LØSNINGER

Kontorer til leie Lønningsflaten 13, Blomsterdalen

1.etg: 1 stk kontor ca. 20m2 2.etg: Kontorer samlet ca. 100m2 For kontakt: Betongen AS Hildegunn Gausdal, tlf. 55 13 90 80 Ola Øyjordsbakken, tlf. 922 02 843 Den nye høgskolen i Bergen er et av Swecos unike nyvinninger når det gjelder energiløsninger.

NB-Magasinet - oktober 2012 9


NB_09.2012_oktoberKORRIGERT_Layout 1 22.10.12 10.25 Side 10

Statoils nye bygg p책 Sandsli 책pner i 2014

HERFRA SKAL BORESTRE

10

NB-Magasinet - oktober 2012


NB_09.2012_oktoberKORRIGERT_Layout 1 22.10.12 10.25 Side 11

TRENGEN STYRES

Når Statoils nye bygg står ferdig i 2014 vil dette ikke bare være verdens største operasjonssenter for offshore olje- og gassvirksomhet, men operatørene kan bokstavelig talt sitte og styre borestrengene ute i Nordsjøen fra sine kontorplasser i nybygget på Sandsli! Da er det ingenting å si på at prislappen kommer på 1,3 milliarder kroner.

«Visjon Sandsli» har byggherren Statoil ASA kalt prosjektet, og ikke uten grunn. Nybygget på Sandsli omfatter hele 31.000 kvadratmeter nye, moderne og meget avanserte kontorarbeidsplasser. I tillegg skal det bygges ny resepsjon og kantine, samt parkeringsplasser under bakken på hele 12.000 kvadratmeter. Det vil også bli noe ombygging av eksisterende bygninger i forbindelse med dette, samt at det utomhus skal bygges et omfattende infrastrukturanlegg med interne kjøreveier, rundkjøringer, gangbroer, beplantning og grøntanlegg. Når anlegget står ferdig vil 3.300 personer ha sitt daglige virke her. I dag er disse fordelt over syv ulike kontorer i Bergen. Digital modell Prosjektet på Sandsli er et såkalt BIM-prosjekt (Building Information Modelling). – Dette innebærer at vi skaper en digital modell av bygget med all relevant informasjon, forteller Svardal. – BIM-modelleringen gjør at arkitekter, ingeniører og bygningsarbeidere effektiv kan dele og utveksle informasjon underveis i prosessen, og se hvordan løsningene fungerer i praksis etter hvert som de ferdigstilles. Dette hjelper oss dermed til å foreta bedre beslutninger så tidlig som mulig i prosessen, som igjen kan gi oss muligheter til bedre ressursbruk, bedre kostnadseffektivitet og ikke minst energieffektivitet i det totale byggeprosjektet, sier han. Ni tekniske fag Samlet sett har Sweco ansvaret for å koordinere hele ni tekniske fag under byggeprosessen på Sandsli. Dette omfatter blant annet ansvar for bygg, VVS, elektro, geologi, brann, akustikk, samferdsel, VA og landskapsarkitekter. – Nettopp i en slik sammenheng er BIM-modelleringen utrolig viktig for alle samarbeidende grupper, sier Svardal. – Her jobber en hel rekke unge sivil-ingeniører tett sammen med mer erfarne seniorer der erfaring og kompetanse utveksles i en to-veis symbiose. I tillegg til at vi under hele prosessen er i tett dialog med oppdragsgiver og totalentreprenør Skanska for å finne frem til de mest optimale bærekraftige løsninger, og for å utvikle oss sammen med vår kunde. Å kunne utføre slike oppdrag er utrolig givende og utviklende for alle parter, sier Swecos prosjekteringskoordinator på Sandsli, Stig Jarle Svardal.

Slik skal det bli når prosjektet står ferdig om vel 14 måneder. Da kan borestrengene i Nordsjøen styres direkte fra kontorene på Sandsli. (ILLUSTRASJON: Niels Torp AS)

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

NB-Magasinet - oktober 2012 11


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 12

Velkommen til Storebotn NÌringspark Storebotn NÌringspark er et voksende nÌringsomrüde pü Askøy. Det er i dag rundt 100 bedrifter som har sin adresse her. NÌringsparken er strategisk plassert midt pü Askøy med kun 15 minutter fra Bergen.

STOREBOTN NÆRINGSPARK

Elto Regnskap AS REGNSKAP AS

Autorisert Regnskapsførerselskap

Gulvsliping, overflatebehandling og levering av alle typer parkettgulv

Telefon 56 15 61 68 firmapost@eltoregnskap.no. www.eltoregnskap.no Storebotn 2, 5300 Kleppestø

Telefon 56 14 33 22 E-mail: post@conseptgulv.no Web: www.conseptgulv.no Adresse: Storebotn 12, 5300 Kleppestø

Stillas, tak over tak, tildekking, telt, haller, forskaling og annet utstyr til byggeplassen Storebotn 73 - 5300 Kleppestø - 55 70 70 54 www.deltasystem.no

           

 ! ""%&# ! # & &$$$ ! 

s+OBBEROGBLIKKENSLAGERMESTER s2EKKVERKIALUMINIUM INNGLASSING s.YEBALKONGER

Norges største bilglasskjede RUTESKIFT? Vi bytter! STEINSPRUT? Vi reparerer! SLITASJE? Vi sjekker! SOLFILM?9LÀNVHU

Velkommen til oss nür du trenger ü reparere eller bytte frontruten pü alle typer kjøretøy. Vi skifter bilglass uansett merke eller modell. S E Larsen Glass AS - Storebotn NÌringspark 5300 Kleppestø - Tlf. 56 14 42 10 bilglass.no - Tlf 09009

Telefon 56 15 16 50 - www.altaner.no

VI LAGER REKLAMEN DU TRENGER. ENKELT OG GREIT

"9''%6!2%2s42%,!34s-!,).'s*%2.6!2%2

Nytt hus, hytte, garasje eller ny terrasse? Vi hjelper deg!

TABLOIDSATS EKSPRESS Storebotn NÌringspark, 5300 Kleppestø Tlf 56 15 12 20 Epost: post@tabloidsats.no www.tabloidsats.no

NÌringstomer i størrelse 1 til 50 DA NÌringsparken er delvis utbygd med ca 200 da, og har godkjent utvidelse pü nye 340 da nÌringsareal. Storebotn NÌringspark ble etablert i 1998 og har i dag over 100 bedrifter og mer enn 500 ansatte. Vi tilpasser tomtekjøpers ønske om utforming og størrelse pü tomten. Vi tegner inn og fradeler tomtene, sammen med vür arkitekt, etter kjøpers ønske. Vi tilrettelegger for en moderne nÌringspark der alle er hjertelig velkommen med sine virksomheter.

Fauskanger Bygg as, Storebotn 15, 5300 Kleppestø Tlf.: 56 15 15 30 - www.byggern.no/fauskanger

Askøy er en av de mest voksende kommunene i landet. Nü har vi passert 25 000 innbyggere. Flere store aktører har fütt øynene opp for Askøy, som Framo Engineering as, Frank Mohn as og Bergen Group as. For ytterligere opplysninger, ta kontakt med: Kürleiv Bratli, mob 951 29 344

www.storebotn.no

STOREBOTN NÆRINGSPARK


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 13

Byggherre Bjart Nygaard, bankdirektør Katrine Trovik, ingeniør Harald Weløy fra GC Rieber og prosjektleder Gard Kvalheim fra LAB, er synlig stolte over nybygget som reiser seg i Solheimsviken. (FOTO: Rolf Erik Veland)

266 kilometer med elektriske kabler, en strekning tilsvarende Bergen-Geilo, 77 kilometer med rør, 730 tonn armering, 75.000 himlingsplater, 33.000 stikkontakter og 8000 datauttak - alt dette, og mer til, er foreløpig montert inn i det som skal huse DNBs nye hovedkvarter i Bergen. Nå begynner det virkelig å ta form.

» NB-Magasinet - oktober 2012 13


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 14

MILLIARDBYGGET I »

Hele det tidligere verftsområdet i Solheimsviken er for lengst i ferd med å forvandles til en hypermoderne bydel med forretningsbygg innerst i viken, og nye leiligheter videre utover i Damsgårdssundet. Og mer skal det komme.

NB Magasinet er på omvisning sammen med byggherren, leietaker DNB, representert ved divisjonsdirektør Katrine Trovik, prosjektleder Gard Kvalheim fra utførende entreprenør LAB, og Harald Weløy, stedsrepresentant for byggherren GC Rieber Eiendom. – Dette er det hittil største byggeprosjektet GC Rieber Eiendom har bygget, så for oss representerer dette nok en milepæl i vår byggevirksomhet, forteller Nygaard. Fra før var det BI-bygget på den andre siden av Damsgårdsundet til vel en halv milliard som var det hittil dyreste bygget i Rieber-regi, et bygg som for øvrig ble belønnet med en pris fra Bergen Næringsråd tidligere i vår.

Gøy – Klart det er gøy å være med på å få bygge et slikt praktbygg, sier en stolt Bjart Nygaard, administrerende direktør i GC Rieber Eiendom AS.

1200 årsverk Hele 1200 årsverk er sysselsatt for å realisere bygget, fra begynnelse til overlevering i september neste år. Da vil leietaker DNB få overlevert et topp moderne bygg med

På tomten der det tidligere messesenteret Arenum sto i Solheimsviken, står det nå et 380 meter langt og seks etasjer høyt, moderne nybygg, oppført av GC Rieber Eiendom AS. Bygget er oppdelt i fem sammenhengende seksjoner med gode siktlinjer imellom hvert bygg for å sikre utsikten til sjø for de bakenforliggende eiendommer.

14

NB-Magasinet - oktober 2012

alle de nyeste typer tekniske løsninger både når det gjelder energibruk, ventilasjon, vann og avløp. Bare de 1500 tilluftsventilene vil levere en luftmengde på hele 480.000 kubikkmeter luft i timen, tilsvarende volumet til 60.000 lastebiler per time. – Vi gleder oss stort allerede, sier Katrine Trovik med et smil. Hun regner med at banken vil være i drift i de nye lokalene rundt årsskiftet 2013-14. Da vil hele 1800 medarbeidere med stort og smått få sin faste arbeidsplass i dette bygget som er delt opp i fem sammenhengende seksjoner. Fire av disse, seksjon A, B, C og D skal DNB disponere, mens det siste, og minste, seksjon E, foreløpig ikke er leid ut. Fasader I øyeblikket er arbeidet med å ferdigstille fasadene på bygget i full gang. På forsiden blir det montert opp spe-


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 15

T I SOLHEIMSVIKEN sielle steinplater på stålrammer i front, som sammen med glassfasader vil gi bygget et moderne «look», uten å virke for prangende. Baksiden av bygget representerer imidlertid noe nytt på våre kanter. Her er fasaden ført opp i glasert murstein i flere forskjellige farger, satt opp i et nøye uttenkt mønster. Sammen med glass og fasadeplater kan det gi et «legoaktig» inntrykk sett på en viss avstand. – Meget spennende, mener Katrine Trovik, som lar seg imponere av arkitektens løsninger. Innvendig gate Innendørs, i byggenes første plan, går en gjennomgående gate i 180 meters lengde gjennom de tre første seksjonene A, B og C. Denne gaten ligger i bakkant av publikumsarealene, og vil således fungere som en effektiv kommunikasjonsåre mellom de ulike avdelingene i banken.

Mellom seksjon C og D er der en større avstand enn mellom de øvrige seksjonene, men disse er forbundet med en innebygget gangbro. Mellom disse seksjonene er det trapper på hver side som sikrer gjennomgangsforbindelse mellom sjøsiden og gaten bak. – I denne delen vil selve hovedinngangen til banken ligge, forteller Katrine Trovik, som følger utviklingen omtrent fra dag til dag. – Nå som bygget virkelig begynner å ta form, blir det enklere å se hvordan vi kommer til å få det. Med trådløs forbindelse over alt og store åpne kontorer uten faste kontorplasser, vil dette bli en helt ny verden for oss når vi flytter inn her. Vi ser virkelig frem til å ønske våre kunder velkommen hit til Solheimsviken, sier hun.

DNBs nye hovedkvarter i Bergen begynner å ta form i Solheimsviken. Det 380 meter lange bygget gir hele den slitte bydelen et betydelig moderne preg.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

NB-Magasinet - oktober 2012 15


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 16

PROFILEN STEINAR KRISTOFFERSEN -DET MÅ BYGGES MER SENTRUM – Det bor og jobber for få mennesker i selve Bergen sentrum, sier Steinar Kristoffersen, leder av Bergen Sentrum AS. – Det må bygges mange nye boliger, arbeidsplasser og andre tilbud. Her er nok av plass, og det er noe av det viktigste som kan skje for at hele byen og regionen skal blomstre. Steinar Kristoffersen (51) blir ivrig når han begynner å snakke om Bergen sentrum, og det å skape liv og røre i bykjernen. – Eksempelvis er det nesten utrolig at Dokken, det potensielt mest attraktive og verdifulle landområdet på hele Vestlandet i dag bare blir brukt til containere og skrot, sier han. – Her er det plass til mange tusen mennesker som kunne bidratt til at sentrum og hele byen og regionen kunne ha blitt enda mer attraktivt hele året, slår han fast. 100.000 mennesker – For 100 år siden bodde det opptil 100.000 mennesker i selve byen, i tillegg til alle strilene som kom innom, og da kunne folk som drev og solgte fisk og annet virkelig leve av sin butikk hele året, fastslår Kristoffersen. – I dag bor det kun 30.000 personer i selve byen, og det er for lite til å skape stor nok omsetning til å få hjulene til å gå skikkelig rundt i alle deler av sentrum, sier han. – Så din oppgave er å motvirke denne utviklingen? – Ja. Vi i Bergen Sentrum AS gjør det vi kan for å skape liv og røre, og få de næringsdrivende i sentrum med på laget til felles beste. Men det gjenstår ennå mange viktige oppgaver som må gjøres på mange hold før vi kan si at nå går det i den retning vi virkelig ønsker. Pulserende – Men Bergen er jo blitt en pulserende by med et rikt kulturliv og mange utesteder? – Det er riktig. Men det er behov for mer handel og annen aktivitet på dagtid, i større deler av sentrum. Dette er grunnleggende nødvendig, blant annet for at viktige bygningsmiljøer ikke skal forfalle, og for at eiendomsverdiene skal holde seg, og helst øke. Vi trenger et

pulserende liv, året rundt, ikke bare i turistsesongen, og ikke bare på Torgallmenningen, og derfor trenger vi å få flere folk til å bosette seg i sentrum eller sentrumsnært. Her har vi et stort arbeid foran oss, og som det må samarbeides om over en bred front, sier Steinar Kristoffersen ivrig. – Men er ikke etableringen av Bergen Sentrum AS et synlig bevis på et fungerende samarbeid i sentrum? – Joda, men vi har ennå mye arbeid å gjøre for å få flere med. Vi må få alle inn i et forpliktende samarbeide om flere felles tiltak som alle vil tjene på, omtrent som på et kjøpesenter. I sentrum kan man velge å stille seg utenfor som gratispassasjerer, og det er ikke særlig bra, fordi det kan få ting til å stoppe opp. – Hvordan kan man få endret det? – Eksempelvis ved at alle gårdeiere i sine utleiekontrakter innfører klausuler om at alle leietakere skal bidra til felles utviklende tiltak som alle nyter godt av. Slik det er i de fleste kjøpesentre. Dette har vært gjennomført med hell i andre byer i mange land, der man går sammen om felles tiltak og aktiviteter som gjør hele sentrum enda mer levende, trivelig og attraktivt. Til glede og nytte for alle i hele byen og regionen. Gårdeierforening Steinar Kristoffersen mener at mye mer kunne vært oppnådd om man hadde klart å samle byens gårdeiere i en felles interesseforening. – Hadde vi fått i stand en gårdeierforening her i byen, kunne vi tatt syvmilssteg i riktig retning. Med klare forpliktende klausuler for samarbeide om felles tiltak som ville heve hele sentrums attraksjonskraft, ville den enkelte leietaker fått økt omsetning, noe som i sin tur også ville føre til at verdien på eiendommene ville øke, mener han. – Jeg har med egne øyne sett dette fungere i utlandet, og nå kommer Norge etter, blant annet gjennom et samarbeide av 45 norske byer og tettsteder i paraplyorganisasjonen Norsk Sentrumsutvikling, som ledes av bergenseren Einar Kongsbakk. Her jobbes det blant annet for å øke forståelsen for hvilken betydning levende byer har for hele regionen, forteller Kristoffersen. – Dette har blant annet mye å si for hvor bedrifter eta-

FAKTA: Steinar Kristoffersen * Daglig leder i Bergen Sentrum AS siden 2007 * 51 år, født og oppvokst på Askøy * Flyttet til Bergen i 1990 * Bor på Nøstet med samboer * Har en datter, pluss en bonussønn * Tidligere markedssjef i Galleriet

16

NB-Magasinet - oktober 2012

* Senere senterleder i Galleriet * Fikk idéen til Pepperkakebyen i 1991 * Har siden vært sjef for Pepperkakebyen i alle år * Har fire hobbyer: Fotball, musikk, hytte og båt * Hjertesak: Å skape et levende bysentrum i Bergen, året rundt

blerer seg. Attraktive byregioner tiltrekker seg arbeidsplasser og kompetansen som bedriftene trenger, sier han. Pepperkakesjef Steinar Kristoffersen er blant annet også kjent for å være skaper av den etter hvert tradisjonsrike Peppekakebyen, som i år skal inn i DNBs tidligere banklokaler i «steinbygget» vis avis Galleriet. – Dette er jo også et svært arrangement som skaper mye liv i sentrum? – Helt klart. Det har jo blitt en viktig tradisjon som folk i hele Bergen og omland slutter opp om. Da vi antydet at vi måtte ta et pauseår for noen år tilbake, ble det ramaskrik uten like. For mange blir det ikke jul uten Pepperkakebyen. – Vi opplevde jo også at Pepperkakebyen ble en verdensnyhet da den ble utsatt for hærverk, så på den måten bidro den til å sette Bergen på verdenskartet. Nå er den også blitt en turistattraksjon på vinterstid, og det er kjempebra, sier Steinar Kristoffersen, som kommer med en utfordring til næringsdrivende i denne sammenhengen: – Bygg ditt næringsbygg i pepperkakedeig, og lever det til Pepperkakebyen! – I så fall må de tenke fort? – Ja, vi må ha alle bidrag inn senest 18. november. Utstillingen av Pepperkakebyen åpner vi den 24. november i den praktfulle tidligere banksalen. Det blir en storstilt begivenhet som vi ser frem til med glede, sier ildsjelen Steinar Kristoffersen, daglig leder av Bergen Sentrum AS.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 17

Steinar Kristoffersen, daglig leder av Bergen Sentrum AS, lever og ånder for å skape liv og røre i sentrum. 24. november åpner han igjen Pepperkakebyen, denne gang inne i «steinbygget» i bakgrunnen. (FOTO: Rolf Erik Veland)

NB-Magasinet - oktober 2012 17


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 18

BERGEN SENTRUM Teatergt. 35

FLOTTE OG RIMELIGE KONTORLOKALER TIL LEIE PÅ BØNES Lokalene er beliggende i Dalhaugane 2 på Bønes og har gode kvaliteter. Vi har god og gratis parkering på egen tomt. Lokalene kan tilpasses ny leietaker. Eiendommen har heis og ventilasjon. Eiendommen har 9 leietakere, med Navigare Sport AS som største leietaker. Bygningen er tiltalende og leiemiljøet er godt. Eiendommen ligger med god utsikt i naturskjønne omgivelser. Lokalene er ledig straks.

Representative og lyse kontorlokaler med fantastisk utsikt over Bergen til leie. 7. etg ca 350 kvm Lokalene kan tilpasses leietakers behov og ønsker.

2.etg: Ca.151 m2. Lokalet er innredet med 4 cellekontorer,møterom/disponibelt rom, spiserom/kjøkken, arkivrom, WC og fellesarealer. 3.etg: Ca.425 m2 (Obs:Kan deles opp i mindre enheter). Lokalene er smakfullt innredet med cellekontorer, møterom, resepsjon, kjøkken/spiserom, arkivrom, garderobe, WC, m.m. samt fellesarealer. Ta kontakt med Megler for Prospekt eller avtale om visning.

For nærmere informasjon kontakt:

J. Berstad Eiendom AS

Strandkaien 16, 5013 Bergen • Telefon 55 32 36 90 Epost: tom@finanspartnervest.no / else-beathe@finanspartnervest.no

Arild Hopsdal, tlf. 905 44 234 / ah@wlco.no

5 moduler á 400m2

Askøy/Storebotn Næringspark Bli med i veksten på Askøy. Kjøp deg inn i etablert næringspark. Fra 3.200.000,- + omk

Bra 400m2 til 2000m2 (5 moduler)

Visning: kontakt Kent Røed 932 83 937

Næringseiendom i etablert næringspark for salg. Storebotn næringspark er en attraktiv næringspark kun 15 minutters kjøring fra Bergen sentrum. Næringsparken består hovedsaklig av håndtverk/lettindustri. Vi har nå for salg 5 stk. moduler á 400m2. Dvs. at her kan det kjøpes fra 400m2 og opp til 2000m2. Priser fra 3.200.000,-. Storebotn næringspark og Askøy er i sterk vekst og bedrifter som Frank Mohn skal etablere seg i området. Bli med og etabler din bedrift i en fremtidsrettet næringspark!

18

NB-Magasinet - oktober 2012


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 19

Mjåtveit Næringspark – skreddersydde næringsarealer Visjonen for Mjåtveit Næringspark er å fremme gode synergier, et trivelig miljø som stimulerer til nyskapning og vekst i lokalsamfunnet. Salget av næringstomter er i full gang og de første tomtene er grovplanert og overlevert til kjøper. • Tenker du og din virksomhet på nye lokaler? • Behov for mer plass? • Behov for mer effektive lokaler? Kontakt Lene Haug mob 47 64 61 93, lene@liegruppen.no eller se mer info på www.mjaatveitparken.no Kun 2 km. fra Frekhaug kommunesenter

WWW.MJAATVEITPARKEN.NO

Ledige butikk og kontorlokaler, Strandkaien 18 Butikklokale 1. etg. ca. 135 m2 Kontorlokale 2. etg. ca. 140 m2

Kontakt oss på telefon 55 55 78 30 / 99 52 05 30 eller send e-post til: haugsdal@vestrheim-eiendom.no www.vestrheim-eiendom.no

Vi har også ledige kontorlokaler (40-160 m2) med P-plasser til leie i Strandgaten 223

Lokaler til leie - Tlf. 815 44 100 Rosenkrantzgt. 3

Myrdalsvegen 22 - Åsane

- Bergen sentrum

Moderne bygg med fleksible kontorløsninger.

Flotte lokaler i Bergen Sentrum. Felleskantine i 1. etg.

2. etasje Ca. 380 kvm

1. etasje Ca. 700 kvm Butikk/kontorer

3. etasje Ca. 190 kvm Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

Kontakt Hilde.Loland@dnb.no Tlf: 913 02 720

Starvhusgt. 2 A - Bergen sentrum

Markeveien 1 B og C - Bergen sentrum

Meget sentrale lokaler

Meget sentrale lokaler.

3. etasje Ca. 160 kvm

2. etasje ca. 400 kvm kontor

Lokalene fremstår som et stort areal og skal rehabiliteres i samarbeid med ny leietaker.

4. etasje ca. 1100 kvm moderne kontorlokaler

4. etasje Ca. 200 kvm

Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

Kontakt Bente.Sorensen@dnb.no Tlf: 934 07 182

DNB Næringseiendom AS forvalter ca. 1,5 mill. kvm. eiendom og er med dette en av Norges største eiendomsforvaltere. Hovedtyngden av våre eiendommer ligger i Bergen, Oslo og Stockholm. For ytterligere informasjon, kontakt oss på e-post: leiekontor@dnb.no, tlf. 815 44 000, www.dnb.no

NB-Magasinet - oktober 2012 19


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 20

Annonsefrist for neste utgave er:

13. november

Ring 56 15 12 20

Rask levering, kvalitet til rett pris og lokal beliggenhet er nøkkelord for våre mange fornøyde kunder!

nb

QUICK BUILD

magasinet

Sandsli VGS tar byggejobben. Nesten gratis. Og rekordfort! Baker- og konditorelevene på Sandsli VGS vil gjerne lage et bygg som du ønsker å se i årets Pepperkakeby. Til inntekt for humanitære formål for barn. For at bygget ditt skal kunne stå og glitre og skinne foran mange tusen besøkende. Og for at byen vår skal være levende, trivelig og attraktiv for store og små i førjulstiden. Elevene utfører byggesaksbehandling, prosjektering og bygging i rekordfart for 2-15.000,- kroner pr. bygg, avhengig av byggets kompleksitet. Byggekostnadene går i sin helhet til gode formål for barn. Hvis du bestemmer deg raskt, garanterer vi at ditt ønskebygg er klart til innvielsesfest lørdag 24. november kl. 11.

Er du på jakt etter nye lokaler? Se mer info på våre nettsider www.odfjell-eiendom.no

Interesserte bes ta kontakt med en epost til pepperkakebyen@bergensentrum.no så snart som mulig. Les mer på pepperkakebyen.org følg oss på facebook.com/pepperkakebyen og bli med!

Pepperkakebyen bidrar til flere gode formål. Vi takker hjerteligst alle barnehagene, skolene, bedriftene og privatpersonene som stiller opp for at den skal kunne lages.

Hansa Borg Bryggerier | Kaffehuset Friele | Baker Brun | Securitas | F-Tech | Bergen kommune | AVAB CAC | Flexleie | Wallendahl | UCO | Flex Reklame | TIBE Republic | Knowit DNB | Odfjell Eiendom | Matbørsen | IKEA | Daletec | ATEA | INN AS | Neumann Bygg | Sundolitt | NIDAR | Urheims | SRF | Bergen Næringsråd

Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen, tlf.: 55 21 50 00

Storebotn Næringspark, Askøy

Ledige kontor-/ salgslokaler i nybygg

• 1315 kvm kontor-/ salgslokaler til leie • Direkte inngang fra parkeringsplass • Kan innredes og tilpasses leietakers behov

• 20 minutter fra Bergen Sentrum • Forventet innflyttningsklart medio 2013 • God parkering

For ytterligere informasjon, kontakt Askmur Eiendommer AS, tlf. 924 62623 20

NB-Magasinet - oktober 2012


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 21

Erik Nagell Andersen, spesialist i organisasjons- og lederutvikling, vil mer enn gjerne lære bedriftsledere og andre om adferdskunnskap, og hvordan man skal unngå feilrekruttering i bedriftene. (FOTO: Rolf Erik Veland)

REKRUTTERING ER EN INVESTERING – Bedriftsledere som ser på rekruttering av nye medarbeidere som en kostnad, velger gjerne det rimeligste alternativet, den såkalte «gjør det selv-metoden». Dette kan i verste fall bli en dyr affære, hvis det skulle vise seg at feil person blir ansatt, sier Erik Nagell Andersen, spesialist i organisasjons- og lederutvikling siden 1992. – Rekruttering av nye medarbeidere skal i de aller fleste tilfeller bidra til å styrke bedriftens kompetanse, og bør derfor sees på som en investering, sier Nagell Andersen. – Er man usikker på egne evner til å foreta det absolutt riktige valg i en slik prosess, bør man heller overlate dette til profesjonelle, eller tilegne seg den rette kunnskap og det rette verktøyet som kan hjelpe dem til de riktige beslutninger. Dette siste kan jeg hjelpe til med, sier han. Adferdskunnskap Verktøyet Nagell Eriksen sikter til er DISC, et begrepsapparat som lærer mottakeren kunnskap om menneskelig adferd, for derved bedre å forstå det enkelte individs handlemønster, hva som motiverer og hva som er vanskelig for en person. – DISC gir deg rett og slett kunnskap om hvilken adferdstype du er, om du er D= dominerende, om du har I= Innflytelse, har S = Stabilitet eller C = Compliance (Grundighet). Når du lærer mer om dette, kan du også lære deg selv bedre å kjenne, og du oppnår dermed en evne til «lese» andre menneskers adferd, forteller Erik Nagell Andersen, som underviser i dette programmet ved Treider Fagskoler i Bergen. – Vi kjører intensivkurser på til sammen 17 timer over to undervisningsdager kombinert med hjemmeoppgaver der man lærer seg grunnprinsippene i metoden. Da blir man også sertifisert til å bruke begrepsapparatet, og kan benytte seg av et softwareprogam online i ettertid for oppfølging. Nyttig – Slik kunnskap kan være nyttig i mange sammenhenger? – Selvsagt. Den lærer deg ikke bare selvinnsikt og det å lede seg selv på en bedre måte, men for bedriftsledere er metoden et svært så nyttig hjelpemiddel enten man er i rekrutteringsprosess, skal sette sammen et team innen

bedriften, eller finne frem til den optimale utnyttelsen av bedriftens HR-ressurser. – Den kan også med hell benyttes innen salg, der man ved hjelp av denne kunnskapen kan bedre forutse hvilket handlemønster man kan forvente av den man forhandler med. På den måten kan man bedre legge til rette for hvilken argumentasjon man skal benytte overfor den enkelte kunde. De er jo alle forskjellige som vi vet. Er DI – Hvilken type er du selv ut i fra denne DISC-modellen? – Jeg er en DI-type. Det vil si at jeg er dominerende og har innflytelse. Innen disse to kategoriene finnes ulike styrker som kjennetegner min adfersstil. Blant annet er jeg handlekraftig og pågående, har høy egodrive og er rastløs, jeg er direkte i min kommunikasjon, tar raske beslutninger basert på fakta, er helhetstenkende, åpen, utadvendt, blant annet, sier Nagell Andersen med et smil. – En såkalt S-type har sine styrker i andre egenskaper. Eksempelvis er man mer gruppeorientert, er en god lytter, omsorgsfull og hjelpsom og så videre, mens en Ctype søker kvalitet, er systematisk og grundig, har fokus på detaljer og er avventende og forsiktig. Men man kan ikke si at en bestemt stil eller væremåte er bedre enn andre, man må bare lære seg å akseptere at andre er ulik en selv, og dermed se mulighetene til hvordan man skal gjøre bruk av dette i en positiv retning. Modellen lærer oss kort sagt å kjenne igjen oss selv og dermed også andre, forteller han. Overlapper – Men de egenskapene man har overlapper kanskje flere kategorier innen denne modellen? – Selvsagt. Man er ikke kategorisk i en bestemt gruppe, man har kanskje egenskaper som passer for alle fire kategoriene innen DISC-modellen, men en eller to kate-

gorier er kanskje mer fremtredende enn andre. – Tenk bare på hvor forskjellig folk reagerer som opplever en ulykke, eksempelvis. Noen står bare paralysert og ser på, mens andre styrter til for å hjelpe. Dette forteller mye om vårt reaksjonsmønster og hvilke adferdstype vi er, og det var nettopp i en slik situasjon idéen til denne analysemetoden oppsto, og senere ble utviklet av den amerikanske psykologen William Moulton Marston så tidlig som i 1928, kan Nagell Andersen fortelle. Sertifisert i 1996 Selv fikk han kjennskap til DISC-modellen under et opphold ved Universitetet i Tromsø, og ble senere sertifisert i Manchester i 1996. Nå holder han kurser med samarbeidspartner Tom Christer Abrahamsen, DISC Innovation i både Oslo og Bergen. – Målet er å kunne holde kurser her i Bergen hver tredje måned. Det neste skal vi holde i månedskiftet november/desember. – Hva vil du si er den største fordelen med denne kunnskapen? – I bedriftssammenheng er det helt klart å kunne unngå kostbare feilansettelser. Slike ting kan resultere i store tap, men har også samfunnsmessige konsekvenser i form av konflikter, mistrivsel, høyt sykefravær, høy turnover og annet. Tall fra Storbritannia viser at feilansettelser koster samfunnet 12 milliarder pund, nærmere to prosent av brutto nasjonalprodukt, og man kan da lett gjøre seg tanker om at dette også koster noe her til lands. Kan DISC-metoden bidra til å redusere slike kostbare tabber og heller lære oss noe mer om selvinnsikt og menneskekunnskap, ja så ser jeg det bare som en glede å kunne bidra til dette på min måte, sier Erik Nagell Andersen.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no

NB-Magasinet - oktober 2012 21


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 22

Omtrent slik vil verdens høyeste trehus ta seg ut når det står ferdig ved Puddefjordsbroen, trolig om to år fra nå. (ILLUSTRASJON: Artec)

VIL DU BO I VERDENS HØYESTE TREHUS? I så fall behøver du ikke flytte lenger enn til Damsgårdssundet, like ved Puddefjordsbroen. – Her skal BOB bygge verdens høyeste boligblokk i tre, og til neste år starter salget av leiligheter, forteller avdelingsleder for Prosjektadministrasjon, Beate Almli Hagland i Sweco. Med hele 14 etasjer vil trehuset ved Puddefjorden bli det høyeste i verden når det etter all sannsynlighet står innflyttingsklart høsten 2014. Dette er fire etasjer høyere enn et trehus som er under bygging i Australia, og fem etasjer høyere enn et eksisterende trehus i London.

landskapsarkitekter, har Sweco fått oppgaven med å prosjektere dette som skal bli verdens høyeste moderne trehus. – Vi har deltatt i forprosjektfasen, og er nå inne i detaljplanleggingen, forteller Hagland. Sweco har fått gleden av å ha prosjekteringsgruppeledelse (PGL) i tillegg til rådgiverfagene. – Bygget skal romme 62 leiligheter av forskjellig størrelse, to- og treroms med innglassete balkonger til samtlige. Disse kommer som ferdig innredete moduler som vil bli satt sammen fire og fire i en bærende limtrekonstruksjon. I femte og 10. etasje bygges en såkalt «power etasje» av tversgående fagverk av limtre. Modulene gir en dempingseffekt til fagverkskonstruksjonen, noe som er positivt, sier hun.

Moduler Oppdragsgiver er Bergen og Omegn Boligbyggelag (BOB), og sammen Artec arkitekter, Moelven Limtre, estlandske Kodumaja (modulleverandør) og Smedvig

Vil ruve Trehuset vil virkelig ruve i landskapet når det står ferdig. Selve bygget blir 48 meter høyt. Total byggetid er estimert til 40 uker totalt, inkludert utenpåliggende bal-

22

NB-Magasinet - oktober 2012

konger og fasade. Bygget skal kunne svaie maks 15 millimeter til hver side under sterk vind. – Det jobbes med å få ned svingningene av hensyn til komfort, sier hun. Miljøvennlig Trehuset vil også bli meget miljøvennlig ettersom trevirket i bygget er beregnet til å binde cirka 1000 tonn CO2, tilsvarende rundt fem millioner kjørte kilometer med bensinbil. – Dette blir et pilotprosjeket på mange måter, og det skal bli spennende å se når det begynner å ta form i virkeligheten, og ikke bare på tegnebrettet, sier avdelingsleder for Prosjektadministrasjon, Beate Almli Hagland.

Rolf Erik Veland/NBmagasinet rolf@tabloidsats.no


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 23

Det du trenger

Her finner du oversikt over kvalitetsleverandører

Fagguiden Ventilasjon Storebotn 7 5300 Kleppestø

telefon: 56 15 01 47 fax: 92 97 86 08

«Det ligger i luften» Energi - Ventilasjon - Varme

Kurs og Konferanse

Kurs og konferanse Lyngbø selskapslokaler MODERNE HERLIG A/V

meny 1

MØTELOKALER

VARM LUNSJ

Møtepakke fra

UTSTYR

GRATIS

epost: firmapost@r-torgersen.no www.r-torgersen.no

på vestlandet

PARKERING

295,-

Tlf. 55 98 98 10 www.meny1.no

Catering - Selskapslokaler Arrangementutstyr

GRAVDALSVEIEN 9 - 5164 LAKSEVÅG

Regnskapstjenester

Gulv

BETONGGULV A/S Vi er en bedrift som har spesialisert oss på det komplette gulv. • Alle typer gulvstøp • Epoxy-belegg • Flytsparkel • Gulvbehandling Adresse: P.b. 54, 5207 Søfteland • Besøksadresse: Gåssandveien 7, Søfteland Tlf: 56 30 41 70 • Fax: 56 30 70 78 • post@betonggulv.no • www.betonggulv.no

Container leverandør

Garasjeporter

Rask levering, kvalitet til rett pris og lokal beliggenhet er nøkkelord for våre mange fornøyde kunder!

Tlf: 55 11 42 10 www.car-bo.no ep epost: info@car.bo.no

® Ä — ç Ý ã Ù ® Ö Ê Ù ã ›Ù ͕  ½ ƒ Ä —  Ù ç »  Ê ¦  Ö Ù ® òƒã Ö Ê Ù ã ›Ù

Reklame tjenester

Rørleggertjenester

Brosjyrer, Magasiner, Visittkort,

Sotra Rør & Sanitær AS

Konvolutter, Annonser eller Websider

Vi tilbyr: • Rørleggertjenester • Installasjoner i bolig • Installasjoner for næringslivet • VA-anlegg

Sotra Rør & Sanitær AS Tellnes Næringspark, 5357 Fjell

Tabloidsats er et expressbyrå

tlf: 56 33 61 50 fax: 56 33 62 65 epost: firmapost@sotraror.no www.sotraror.no

som raskt får deg i mål. Alt innen grafiske produksjoner - prøv oss! Ønsker du din annonse her? Ta kontakt med Telefon 56 15 12 20 firmapost@tabloidsats.no www.tabloidsats.no

Tabloidsats AS Telefon 56 15 12 20


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 24

SPÅR NEDGANG FOR NORSK GASS Den norske gasseksporten til Storbritannia vil innen 2025 stupe til under halvparten av dagens nivå, spår analytiker Jan Norstrøm i Rystad Energy.

Kort men godt

Nedgangen henger sammen med britenes gradvise overgang til fornybar energi for å oppfylle sine klimamål. Britene har satt opp tre scenarier for å nå sine mål frem mot 2030, og i det første scenariet, som er gjengitt i Dagens Næringsliv/DN.no, vil Storbritannia ikke nå sine mål. Derfor vil importen av norsk gass først øke, for deretter å falle frem mot 2030 til et noe lavere nivå enn

dagens. De to andre scenariene, derimot, vil man nå målene etter planen frem mot 2020, hvilket vil gi betydelige verre utsikter for norsk gasseksport. I det såkalte «Gone Green» -scenariet, som er nummer to i rekken, vil behovet til norsk falle til under halvparten av dagens nivå. I det tredje alternativet, «Accelerated Growth», vil norsk gasseksport stupe til nær null ettersom Storbritannia da vil bygge ut mer fornybar energi og skyte større fart i energieffektiviseringen enn planmålene tilsier. (Kilde: Petro.no)

«GEBYRSKOG» FOR SJØTRANSPORT Transport av godt sjøveien kan erstatte hundrevis av trailere på veiene, og dermed spare både veinett og miljø. Men myndighetenes gebyrpolitikk setter en effektiv sperre for mer sjøveis transport, ifølge Siv Hatland, administrerende direktør i Fraktefartøyenes Rederiforening. Ifølge Hatland har sjøtransporten hele 30 ulike avgifter å forholde seg til, mens vei og bane har i underkant av ti. Mens lastebilnæringen betaler vei,- bom- og fergeavgift, må sjøstransporten forholde seg til blant annet varege-

byr, kaivederlag, losavgift og anløpsavgift i hver havn skipet er innom. I tillegg kommer flere statlige gebyrer og avgifter, ifølge Hatlands uttalelser til Maritimt Forum. Hatland ser det derfor som oppløftende at regjeringen foreslår å kutte kystavgiften neste år, et avgift som koster næringen 125 millioner kroner. Eksperter mener at godstransport på sjø kan dobles de neste ti årene dersom avgiftspolitikken for skipstrafikk senkes til samme nivå som for veitransport. (Kilde: Maritimt Forum)

SPISER DU BRAINFOOD? Radisson Blu-hotellene ønsker at deltagerne ved møter på hotellene skal holde seg våkne og opplagte gjennom hele møtedagen. Derfor har de innført noe som heter Brain Food, som etter sigende skal skjerpe hjernen og oppmerksomheten hos den enkelte. Ifølge ekspertene hos Radisson Blu er dette et matkonsept som er utviklet av erfarne kjøkkensjefer og næringseksperter. Når man spiser denne maten, skal dette føre til økt tankevirksomhet og evne til å konsentrere seg. Det skal også etter sigende senke stressnivået og holde blodsukkernivået på et stabilt nivå.

24

NB-Magasinet - oktober 2012

Det er seks prisipper i Brain Food: 1) Masse fisk, fullkornprodukter, frukt og grønt. 2) Primært lokale og ferske råvarer. 3) Rene råvarer med minimal industriell behandling. 4) Mindre kjøtt og alltid maksimalt 10 prosent fettinnhold. 5) Naturlig søtet og aldri mer en 10 prosent tilsatt sukker. 6) Fokus på den gode smaken og tilfredsstillelse av sansene. Noe å tenke på når du gjesper etter en bedre hotellunsj?


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 25

Bergen Filharmonisk Orkester reiser til Kina våren 2013. Med på turen blir en delegasjon fra Bergens næringsliv. (FOTO: Steve J. Sherman)

DELEGASJONSREISE TIL KINA MED BERGEN FILHARMONISKE ORKESTER I samarbeid med Bergen Næringsråd arrangerer Business Region Bergen delegasjonsreiser til Kina. Delegasjonsreisene har som mål å introdusere regionens næringsliv til det kinesiske markedet. I mai 2010 ble det arrangert delegasjonsreise til Kina i forbindelse med EXPO 2010 i Shanghai, sammen med Greater Stavanger, Stavanger Næringsforening og Maritimt Forum Bergensregionen. På denne reisen ble det underskrevet en samarbeidsavtale med kystbyen Dalian, som har en rekke fellestrekk med Bergen, og der flere store bedrifter fra vår region er etablert. Fokus på reisene har vært Kinas rolle i verdensøkonomien, shipping og verftsindustrien, klimautfordringer, olje, gass og

ny energi, samt samarbeid i næringslivet på tvers av kulturer. Delegasjonsprogrammet besto også av den årlige møteplassen China Summit, samt valgfritt besøk til en av de kinesiske byene Dalian og Ningbo, eller Busan i SørKorea. I mai 2013 vil det bli arrangert kombinert næringslivsdelegasjon og orkesterturné for Bergen Filharmoniske Orkester. Orkesteret vil holde konserter i Beijing, Dalian, Shanghai og Tianjin og det vil holdes mottakelser for lokalt næringsliv i forbindelse med hver konsert. I tillegg legges det opp til et business program i Beijing, Dalian og Shanghai. (Kilde: Business Region Bergen)

ØKT KRAFTPRODUKSJON BKK Produksjon ønsker å overføre vann fra Matre-elven til Hommelvatnet for å øke produksjonen i Hommelfossen kraftverk i Masfjorden. Utbyggingen innebærer en 1100 meter lang overføringstunnel fra foten av Brydalsfossen til det regulerte Hommelvatnet, og derfra rør i eksisterende tunnel ned til

Hommelfossen kraftverk. Kraftverket får et ekstra aggregat på 2,8MW og vil gi en økt årsproduksjon på 12 GWh. Et frivillig slipp av minstevannføring av hensyn til fisk blir videreført, heter det i en melding fra Hordaland fylkeskommune.

SLÅTTHAUG SKOLE FÅR SIN EGEN BYGGHALL Praktisk undervisning i byggfag ved Slåtthaug videregående skole skal nå få sin egen bygghall. I dag foregår undervisningen i byggfag i leide lokaler cirka en kilometer fra selve skolen, men nå foreligger det planer om å samle all undervisning i byggfag på selve skoleområdet på Slåtthaug. Den nye bygghallen får en flate på 916 kvadratmeter, og skolens elever skal selv bygge et kaldtlager som elevarbeid. Prosjektet er kalkulert til 26 millioner kroner, men det skal nå gjennomføres en tilbudskonkurranse, slik at endelig prosjektpris først kan fastsettes etter dette. Prosjektet er planlagt med oppstart nå i høst, med en ferdigstillelse i tredje kvartal neste år.

NB-Magasinet - oktober 2012 25


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 26

Aktuell jus

Nye regler om pålegg om utbedring av verneverdige bygg

Av advokat Karl Erik Bernt Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Ved nyttår trer et nytt kapittel i byggesaksforskriften i kraft som gir kommunene adgang til å gi pålegg om utbedring eller sikring av bygninger som er bevaringsverdige. Det er et problem landet over at verneverdige bygninger forfaller. I enkelte tilfeller har eiere spekulert i slikt forfall for å få rivingstillatelse og anledning til å bygge nytt. Kommunal- og regionaldepartementet har nå tatt grep for å styrke vernet om bevaringsverdig eiendomsmasse. I medhold av plan- og bygningsloven § 31-4 er det nå vedtatt et nytt kapittel 20 i byggesaksforskriften der kommunene gis adgang til å gi pålegg om utbedring eller sikring. Formålet med de nye bestemmelsene er å hindre at bygninger med høy bevaringsverdi går tapt på grunn av unnlatt sikring eller istandsetting, og ivareta de verdier slike bygninger representerer innenfor en økonomisk forsvarlig ramme. Eiendomsbesittere bør likevel merke seg at kommunene ikke uten videre kan fatte vedtak om pålegg. Først plikter kommunen å gi eier eller den ansvarlige varsel med minst 3 uker til å uttale seg. I varselet skal det fremgå hvilke forhold pålegget vil inneholde og hvordan pålegget skal etterkommes. I § 20-5 i det nye kapittelet i byggesaksforskriften gis regler om utbedringspålegg. I henhold til denne bestemmelsen kan kommunen rette pålegg om utbedring mot eier eller den ansvarlige når forfall eller skader vil føre til at bygning med høy bevaringsverdi eller deler av den forfaller dersom det ikke skjer nødvendig utbedring. Pålegget kan omfatte nødvendig utbedring for å bringe hele eller deler av bygningen til en tilstand som ivaretar den høye bevaringsverdien, herunder istandsetting av fundament, bærende konstruksjoner, og andre bygnings- og vedlikeholdsmessige forhold som er nødvendige for at bygningen ikke skal gå tapt. Kostnadene ved gjennomføring av pålegget skal ikke være vesentlig høyere enn det forsvarlig vedlikehold ellers ville ha kostet, og skal stå i rimelig forhold til den bevaringsverdi som kan gå tapt.

26

NB-Magasinet - oktober 2012

Pålegg kan ikke gis når fremtidige bruksmuligheter, eiendommens økonomiske bæreevne eller den ansvarliges situasjon etter en samlet vurdering taler mot det. Det skal med andre ord foretas en konkret helhetsvurdering av den enkelte eiendom for å fastslå om pålegg om utbedring er urimelig tyngende reaksjon fra det offentlige. Dersom utbedring vil koste uforholdsmessig mye den aktuelle bygningen tatt i betraktning, vil ikke kommunene ha hjemmel for å ilegge pålegg. Det er likevel noe uklart nøyaktig hvor grensen skal gå. Dette må nødvendigvis festne seg gjennom praksis over tid. Er omfattende utbedring planlagt i nær fremtid, kan dessuten midlertidige tiltak være tilstrekkelige. Kommunene kan sette vilkår for å tillate midlertidige tiltak. Hvor konsekvensene av et pålegg om utbedring uansett vil virke urimelig tyngende, kan kommunen gi pålegg om sikring av bygningen, for å stanse påbegynt forfall. Ved utferdigelse av pålegg skal det settes rimelig frist for oppfyllelse. Kommunen kan forlenge fristen i påvente av økonomiske tilskudd, utredninger om alternativ bruk, omregulering mv. Eier eller den ansvarlige skal gi melding til kommunen om fremdrift og gjennomføring av pålegget. Ny § 20-6 i byggesaksforskriften gir regler om sikringspålegg. Hvis det er fare for at bevaringsverdig bygning kan bli skadet ved brann, hærverk eller lignende, eller forfallet av slike eller andre grunner er kommet så langt at bygningen ikke kan reddes dersom det ikke gripes inn umiddelbart, kan kommunen gi eier eller den ansvarlige pålegg om umiddelbare sikringstiltak for å avverge skade eller ytterligere forfall. Slikt pålegg kan gis uten forhåndsvarsel.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA, www.steenstrup.no tlf. 55 30 10 00


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 27

ANf

Askøy Næringslivsforening - fremmer næringslivets interesser på Askøy

"ERGEN"Y%XPERTAS YOURGUIDEANDPLANNINGPARTNERTO"ERGENANDTHEFJORDS

STOREBOTN NÆRINGSPARK

Herdla Gård

ASKØYSENTER

RG H

D L

EIENDOMS FOREDLING AS

Askøy Kjøkkensenter as Juvikflaten

Tabloidsats Reklamebyrå har siden 2002 hatt mange fornøyde kunder. Tabloidsats er et lite fullservice reklamebyrå. Med solid erfaring, bred kompetanse og nære samarbeidspartnere, kan vi løse dine utfordringer både enklere og rimeligere enn mange andre. Vi tilbyr grafisk produksjon av brosjyrer, aviser, kataloger, magasiner, årsrapporter, annonser, plakater og trykksaker.

Hva kan vi gjøre for deg? - ring oss idag Tabloidsats, Storebotn Næringspark, 5300 Kleppestø - www.tabloidsats.no - Telefon 56 15 12 20


NB_09.2012_oktober_Layout 1 18.10.12 17.54 Side 28

Miljøriktige lokaler

EIENDOMSPRISEN 2007

Godt arbeidsmiljø skaper trivsel og glede. Kontakt oss i dag på telefon 05588 15000 kvm – Bolig – Butikk – Kontor – Undervisning – Lager 18 stk. Leiligheter m/hybel

FAV-bygget – Minde. Enerigmerking

14 Ferdig 2013/20 Kanalveien 62

Kanalveien 60

Kontor Undervisning

Kontor - Undervisning - Næring

Kanalveien 54

Tollbodallmenningen 1B

DE ESI N

N DE

BØN

ES

Kontor - Undervisning - Butikk - Lager

S

4 Luksusleiligheter ved Nordåsvannet

R

Gamlehaugvegen 20 Kontorlokaler

S T RA N

Kanalveien 88

Tilsalgs ved Herland Eiendom AS

Vi står på for våre kunder!

For nærmere opplysninger:

«You name it»

Ta kontakt med Odd Fondevik Mobil: 917 19 443 Telefon: 05588 - 55 11 77 10 favgruppen@fav.no I www.fav.no

Vi tilpasser: •Salg •Utstilling •Kontor Vi tilbyr: •Eksklusive kontorer •God parkering

NB_oktober_2012  
NB_oktober_2012  

Nyheter fra Hordaland

Advertisement