Page 1

PRODUKSJONSRETTET

UTDANNING

kompetansesenter as


Hop kompetansesenter as jobber for å gi industrien etterspurt kompetanse innen mekaniske fag.

FAGOMRÅDE • Industrirørlegger •

• Sveisesertifikater i de forskjellige materialgrupper og sveisemetoder. • Prøvestasjon innen fagene sveis, plate, industrimekaniker, industrirørlegger og industrimontør • Vi arbeider samtidig for å gi enkeltpersoner som trenger ekstra hjelp for å komme tilbake i arbeidslivet den kompentansen de trenger eller har behov for. Slik at de vil være attraktiv i arbeidsmarkedet. • Hop kompetansesenter as har også VG 3 klasse for elever som ikke har fått læreplass, slik at disse ungdommene kan unngå å gå arbeidsledig med de problemer det kan medføre. • Å få en god blanding av skoleungdom og voksne fra industrien, slik at disse kan få et nærmere innblikk i hvordan arbeidslivet fungerer med hensyn til arbeidsmoral, HMS og ellers generelle krav til den enkelte arbeidstaker om produktivitet i arbeidslivet.

dere som platearbei Elever i arbeid

er Stolte ungdomm

Hop Kompetansesenter as tilrettelegger blant annet for sertifisering, kursing og opplæring innen sveis, plate, industri, rørlegger og industrimekanikerfaget. Selskapet ble startet i 2008 for å kunne tilby vår kompetanse til bedrifter, NAV og andre som trenger kompetanseheving i sveis og mekaniske fag. 200 personer passerte gjennom vårt system i 2011, og med det er vi en av landets største bedrifter på sertifisering av sveisere og fagprøver. Vi har blant annet store kunder i offshore-bransjen, samt innen Forsvaret og ellers i industrien.

• Hop kompetansesenter as har også som mål å gjennom salg av kompetanse til industrien å kunne tilføre midler slik at vi kan utvikle oss til og bli bedre og på sikt kunne hjelpe enda flere personer som er i en vanskelig situasjon. Vi holder til i moderne lokaler i Storebotn Næringspark, Askøy


ER: Sveisefaget • Sveisesertifikater • Industrimekaniker • Platearbeider

som Elever i arbeid

r med beviset på

rs gjennomført ku

Moderne verksted Vi holder til i store trivelige lokaler i Storebotn Næringspark på Askøy. Kun ca. 5 min. kjøring fra Askøybroen Vår maskinpark er moderne, slik at elevene får jobbe med relevante oppgaver i de aktuelle fag som de ønsker å utdanne seg til.

sveisere


Marielle Thorsen Kontor

Raymond Madsen Instruktør Sveis

Rune Bekkenes Instruktør Industrimekaniker

Svein Bruvik Instruktør Plate

Dag Wangen Daglig leder

Vi tilbyr: • Tilrettelegging av Sveisesertifisering • • Sertifiseringsprøving • • VG3-Klasse i plate, sveis og industrimekaniker • • Sveisekurs/opplæring • • Oppdatering av sveisesertifikater • • Fagprøve stasjon • • Opplæring / forkurs til fagprøver • • NS477 Sveiseinspektør/Sveisekoordinator • • Godkjent eksaminator fra Teknologisk Institutt sertifisering as • • Kurs i varme arbeider • • Site test etter avtale • • Kurs i samarbeid med våre samarbeidspartnere •

TABLOIDSATS.NO • Forsidefoto: iStockphoto.

GODKJENT eksiminator fra Teknologisk ering as Institutt sertifis

kompetansesenter as ADRESSE: Storebotn Næringspark 53 A-C, 5300 Kleppestø TELEFON: 56 15 27 00 • 971 49 999 WEB: www.hopkompetansesenter.no

Hop Kompetansesenter_2012  
Hop Kompetansesenter_2012  

Sveis, plate, industri

Advertisement