Page 9

‫ما هو الطبع المزاجي؟‬ ‫ايطبع ٖ‪ ٛ‬ضً‪ٛ‬ى طب‪ٝ‬ع‪ْٛ ٞ‬يد ب٘‪ ..‬إْ٘ إداب‪" ١‬ن‪ٝ‬ف ٖ‪ٚ "ٛ‬ي‪ٝ‬ظ "ملاذا ٖ‪ ٫ٚ "ٛ‬جيب اخلًط ب‪ٚ ٘ٓٝ‬بني‬ ‫ايد‪ٚ‬افع‪ ..‬إٕ ايط‪٪‬اٍ ‪ٜٓ ٫‬بػ‪ ٞ‬إٔ ‪ٜ‬ه‪" ٕٛ‬ملاذا ‪ٜ‬تصسف ٖهرا إٕ مل ‪ٜ‬أخر سً‪٣ٛ‬؟" ‪ٚ‬يهٔ إذا مل‬ ‫‪ٜ‬أخر سً‪ ٣ٛ‬فه‪ٝ‬ف ض‪ٝ‬عرب عٔ عدّ زضا‪ٙ‬؟" ٌٖ ض‪ٝ‬صسخ؟ ٌٖ ض‪ًٜٚ ٔ٦ٝ‬ح؟ ٌٖ ض‪ٝ‬جري ْ‪ٛ‬ب‪١‬‬ ‫غطب؟‬ ‫ٖرا ايطابع ايطً‪ٛ‬ن‪َٛ ٞ‬ي‪ٛ‬د ب٘ ‪ٚ‬ي‪ٝ‬ظ ْتاز عٔ ايب‪ٚ ،١٦ٝ‬تصسفاتو ن‪ٛ‬ايد َٔ املُهٔ إٔ ت‪٪‬ثس‬ ‫عً‪ ٢‬ايطبع املصاد‪ ٞ‬يًطفٌ ‪ٚ‬تػري‪ٚ ٙ‬يهٓٗا ‪ ٫‬ت‪ٛ‬دد‪ َٔ ٙ‬ا٭ضاع‪.‬‬

‫نٌ طفٌ يد‪َ ٜ٘‬صاد٘ اخلاص ‪ ٖٛٚ‬عباز‪ ٠‬عٔ َص‪ٜ‬ر َٔ تطع خصاٍ ناٯت‪:ٞ‬‬ ‫‪َ .1‬طت‪ ٣ٛ‬ايٓػاط‪ :‬بػهٌ عاّ ٌٖ ٖ‪ْ ٛ‬ػ‪ٝ‬ط أ‪ َٔ ًٍَٛ ٚ‬ضٔ َبهس‪.٠‬‬ ‫‪ .2‬ايتػتت‪ َٔ ٌٖ :‬ايطٌٗ تػت‪ٝ‬ت اْتباٖ٘ ‪ ٌٖ ....‬حيافظ عً‪ ٢‬تسن‪ٝ‬ص‪ ٙ‬د‪ٝ‬دًا؟‬ ‫‪ .3‬احلد‪ ٖٛ ٌٖ :٠‬طفٌ صاخب؟ طفٌ سص‪ٜٔ‬؟ ضع‪ٝ‬د؟‬ ‫‪ .4‬ايٓظاّ‪ :‬إىل أ‪َ ٟ‬د‪ ٣‬ميهٔ ت‪ٛ‬قع ضً‪ٛ‬ن٘ ‪ٚ‬أضاي‪ٝ‬ب٘ يف ا٭نٌ ‪ٚ‬ايٓ‪ٚ ّٛ‬احلُاّ؟‬ ‫‪ .5‬ايجبات‪ٜ ٌٖ :‬طتط‪ٝ‬ع إٔ جيًظ يفرت‪ ٠‬ط‪ ١ًٜٛ‬ي‪َ ٞٗٓٝ‬ا بدأ‪ٙ‬؟ ( ‪َ ٖٛٚ‬ا ْصف٘‬ ‫باإلجياب‪ ٖٛ ٌٖ...)ٞ‬عٓ‪ٝ‬د – ًَ‪ – ٍٛ‬نجري ا‪٫‬حلاح عٓدَا ‪ٜ‬س‪ٜ‬د غ‪ً٦ٝ‬ا ( َا ْصف٘ بايطًيب)‬ ‫‪َ .6‬د‪ ٣‬اضتذات٘ يًُ‪٪‬ثسات احلط‪ :١ٝ‬ن‪ٝ‬ف ‪ٜ‬تفاعٌ ايطفٌ َع امل‪٪‬ثسات ايبصس‪ – ١ٜ‬ايط‪ٛ‬ضا‪٤‬‬ ‫– ا٭ْ‪ٛ‬از ايطاطع‪ – ١‬ا٭ي‪ٛ‬إ – ايس‪ٚ‬ا‪٥‬ح – ا٭مل – اجل‪ ٛ‬ايداف‪ – ٧‬املراقات – ايٓط‪ٝ‬ر ‪ًَُٚ‬ظ‬ ‫امل‪٬‬بظ ‪ َٔ ٌٖ ...‬ايطٌٗ َطا‪ٜ‬كت٘؟ ٌٖ َٔ ايطٌٗ إشعاد٘؟‬ ‫‪ .7‬ا‪٫‬قرتاب‪/‬ا‪ْ٫‬طشاب‪َ :‬ا ٖ‪ ٛ‬زد ايفعٌ يٮغ‪ٝ‬ا‪ ٤‬اجلد‪ٜ‬د‪ ... ٠‬يٮَانٔ اجلد‪ٜ‬د‪ ...٠‬٭غداص‬ ‫اجلدد ‪....‬يًُ‪٬‬بظ اجلد‪ٜ‬د‪ – ٠‬يٮطعُ‪ ١‬اجلد‪ٜ‬د‪ٚ ٠‬ايػري َأي‪ٛ‬ف٘ ي٘؟‬ ‫‪ .8‬ايته‪ٝ‬ف‪ :‬ن‪ٝ‬ف ‪ٜ‬تعاٌَ ايطفٌ َع ا‪ْ٫‬تكاٍ ‪ٚ‬ايتػ‪ٝ‬ري‪.‬‬ ‫‪ .9‬املصاز‪َ :‬ا ٖ‪ ٛ‬ايطبع ا٭ضاض‪ ٞ‬يًطفٌ؟ ٌٖ مي‪ ٌٝ‬إىل ايفهاٖ‪ ١‬أّ اجلد؟‬ ‫‪5‬‬

attefl al 3aneed  
attefl al 3aneed  

attefl al 3aneed

Advertisement