Page 49

‫املظاج ايغًيب‪:‬‬ ‫غايبًا دار أ‪ ٚ‬ع‪ ٧‬املظاج‪ ،‬ال ‪ٜ‬بز‪ ٟ‬ععارت٘ ‪ٚ‬غايبًا َكطب اي‪ٛ‬د٘‪.‬‬

‫ثِ قِ بعٌُ دز‪ ٍٚ‬نتاي‪ ٞ‬رعً‪ ٢‬عب‪ ٌٝ‬املجاٍد‪:‬‬ ‫َغًغٌ‬

‫ايعٓصض‬

‫ؽز‪ ٠‬املؾهً‪١‬‬

‫ايزصد‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫َغت‪ ٣ٛ‬ايٓؾاط‬

‫َؾهً‪َ ١‬ت‪ٛ‬عط‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫‪2‬‬

‫ايتؾتت‬

‫َؾهً‪ ١‬أن‪ٝ‬ز‪٠‬‬

‫‪3‬‬

‫حز‪ ٠‬ايص‪ٛ‬ت‬

‫‪..........‬‬

‫‪2‬‬ ‫‪.......‬‬

‫‪4‬‬

‫عزّ االْتظاّ (ايعؾ‪ٛ‬ا‪)١ٝ٥‬‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪5‬‬

‫ايت‪ٛ‬ادز ايغًيب ‪:‬اإلحلاح‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪6‬‬

‫عٗ‪ٛ‬ي‪ ١‬االعتجاص‪٠‬‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪7‬‬

‫االْغخاب املبزأ‪ٟ‬‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪8‬‬

‫صع‪ٛ‬ب‪ ١‬ايته‪ٝ‬ف‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪9‬‬

‫املظاج ايغًيب‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬ ‫أمجع ايزصدات‬ ‫ايغابك‪١‬‬

‫املــــــذُــــــــــ‪ٛ‬ع‬

‫َا ايش‪ٜ ٟ‬عٓ‪ ٘ٝ‬سيو ايتك‪ِٝٝ‬؟‬ ‫ايطفٌ‬

‫ايٓت‪ٝ‬ذ‪١‬‬

‫ايعا‪١ً٥‬‬ ‫‪ 0‬ــــ ‪1‬‬

‫‪+‬‬

‫‪ 3‬ـــ ‪5‬‬

‫بعض ايصع‪ٛ‬ب‪١‬‬

‫‪ 2‬ــــ ‪3‬‬

‫‪+‬‬

‫‪ 6‬ــــ ‪12‬‬

‫طفٌ َؾهً‪( ١‬عٓ‪ٝ‬ز)‬

‫‪ 4‬ـــ ‪ 5‬أ‪ ٚ‬أنجض‬

‫‪+‬‬

‫‪ 13‬رصد‪ ١‬أ‪ ٚ‬أنجض‬

‫طفٌ ؽز‪ٜ‬ز ايصع‪ٛ‬ب‪١‬‬

‫‪54‬‬

attefl al 3aneed  
attefl al 3aneed  

attefl al 3aneed

Advertisement