Page 48

‫ايتؾتت‪:‬‬ ‫يز‪َ ٜ٘‬ؾهً‪ ١‬يف ايرتن‪ٝ‬ظ ‪ٚ‬إبزا‪ ٤‬اإلٖتُاّ خاص‪ ً١‬ي‪ ٛ‬نإ غري َٗتِ – ال ‪ٜ‬غتُع – ال‪ٜ‬ضاى يف‬ ‫جماٍ بصض‪ – ٙ‬غايبًا َا ‪ٜٓ‬دضط يف أحالّ اي‪ٝ‬كظ‪ٜٓ – ١‬غ‪ ٞ‬ايتعً‪ُٝ‬ات‪.‬‬ ‫حز‪ ٠‬ايص‪ٛ‬ت‪ :‬را‪ًُ٥‬ا َضتفع بػض ايٓظض نإ َهت‪٦‬بًا أ‪ ٚ‬غاضبًا أ‪ ٚ‬عع‪ٝ‬زًا‪.‬‬ ‫عزّ االْتظاّ (ايعؾ‪ٛ‬ا‪:)١ٝ٥‬‬ ‫غري َت‪ٛ‬قع – ال تغتط‪ٝ‬ع َعضف‪َ ١‬ت‪ ٢‬ع‪ٝ‬تعب أ‪ ٚ‬جي‪ٛ‬ع – يف صضاع را‪ٚ ِ٥‬قت اي‪ٛ‬دبات ‪ٚٚ‬قت ايٓ‪– ّٛ‬‬ ‫ال – َتػري املظاج – يز‪ ٜ٘‬أ‪ٜ‬اّ د‪ٝ‬ز‪ٚ ٠‬أ‪ٜ‬اّ ع‪ ١٦ٝ‬بز‪ ٕٚ‬عبب ‪ٚ‬اضذ‪.‬‬ ‫‪ٜ‬غت‪ٝ‬كظ را‪ًُ٥‬ا ي‪ً ٝ‬‬ ‫ايت‪ٛ‬ادز ايغًيب‪:‬‬ ‫عٓ‪ٝ‬ز – را‪ ِ٥‬االحلاح – را‪ ِ٥‬ايتشَض – را‪ ِ٥‬ايتفا‪ٚ‬ض عً‪َ ٢‬ا ‪ٜ‬ض‪ٜ‬ز‪ – ٙ‬ال ‪ٜٝ‬أؼ – ال ‪ٜ‬رتادع – قز‬ ‫‪ٜٓ‬دضط يف ْ‪ٛ‬بات غضب ط‪.١ًٜٛ‬‬ ‫عٗ‪ٛ‬ي‪ ١‬االعتجاص‪:٠‬‬ ‫حغاؼ دغز‪ًٜ‬ا ‪ٚ‬ي‪ٝ‬ػ ْفغ‪ًٝ‬ا – يز‪ ٜ٘‬احغاؼ د‪ٝ‬ز باألي‪ٛ‬إ‪ ،‬بايض‪ ،٤ٛ‬باألؽهاٍ‪ ،‬مبًُػ األؽ‪ٝ‬ا‪،٤‬‬ ‫األص‪ٛ‬ات‪ ،‬ايتش‪ٚ‬م‪ ،‬ايض‪ٚ‬ا‪٥‬ذ‪ ،‬رصد‪ ١‬احلضاص‪( ٠‬ي‪ٝ‬ػ بايضض‪ٚ‬ص‪ ٠‬مج‪ٝ‬ع تًو األؽ‪ٝ‬ا‪.)٤‬‬ ‫خالم‪ٚ ..‬يز‪ ٍَٛٝ ٜ٘‬غري اعت‪ٝ‬ار‪ٚ ١ٜ‬قز ته‪ ٕٛ‬حمضد‪ ١‬يف بعض األح‪ٛ‬اٍ‪ ،‬البز إٔ ‪ٜ‬ه‪َ ٕٛ‬ظٗض‪ٙ‬‬ ‫َهتٌُ ‪ٚ‬أح‪ٝ‬اًْا َا ‪ٜ‬ه‪ ٕٛ‬إصتزا‪ ٤‬املالبػ َؾهً‪ ،١‬صعب اإلصضا‪ ٤‬يف األنٌ‪ ..‬تضا‪ٜ‬ك٘ أ‪ٚ‬‬ ‫تجري‪ ٙ‬األض‪ٛ‬ا‪ ٤‬ايغاطع‪ ،١‬األد‪ٛ‬ا‪ ٤‬ايصاخب‪ٜ ،١‬ضفض إٔ ‪ًٜ‬بػ َالبػ ثك‪ ١ًٝ‬حت‪ ٢‬عٓزَا ‪ٜ‬ه‪ٕٛ‬‬ ‫اجل‪ ٛ‬باصرًا‪.‬‬ ‫االْغخاب (االْعظاٍ) املبزأ‪:ٟ‬‬ ‫خذ‪َٚ ٍٛ‬تخفظ َع ايٓاؼ اييت ال ‪ٜ‬عضفٗا‪ ،‬الحيب امل‪ٛ‬اقف اجلز‪ٜ‬ز‪ٜ ،٠‬رتادع أ‪ٜ ٚ‬تُغو ب‪ٛ‬ايز‪ ٜ٘‬أ‪ٚ‬‬ ‫بايبها‪ٚ ٤‬قز ‪ٜٓ‬دضط يف ْ‪ٛ‬ب‪ ١‬غصب ي‪ ٛ‬أدرب عً‪ ٢‬ايتكزّ‪.‬‬ ‫صع‪ٛ‬ب‪ ١‬ايته‪ٝ‬ف‪:‬‬ ‫يز‪ ٜ٘‬صع‪ٛ‬ب‪ ١‬يف االْتكاي‪ٚ ١ٝ‬تػ‪ٝ‬ري ايٓؾاط أ‪ ٚ‬ايض‪ٚ‬تني‪ ،‬غري َضٕ‪َٗ ،‬تِ دزًا بايٓفاص‪ٜٚ ٌٝ‬الحظ‬ ‫ايتػريات ايطف‪ٝ‬ف‪ ،١‬مي‪ ٌٝ‬يًتع‪ٛ‬ر عً‪ ٢‬األؽ‪ٝ‬ا‪ٚ ٤‬ال ‪ٜ‬غتط‪ٝ‬ع االعتػٓا‪ ٤‬عٓٗا‪ ،‬يز‪َ ٜ٘‬ؾهً‪ ١‬يف‬ ‫ايتع‪ٛ‬ر عً‪ ٢‬األؽ‪ٝ‬ا‪ ٤‬غري املال‪ٜٚ ١ُ٥‬طًب األؽ‪ٝ‬ا‪ْ ٤‬فغٗا (املالبػ ‪ٚ‬األنٌ) باعتُضاص‪.‬‬

‫‪53‬‬

attefl al 3aneed  
attefl al 3aneed  

attefl al 3aneed

Advertisement