Page 47

‫ثِ قِ بعٌُ دز‪ ٍٚ‬نتاي‪ ٞ‬رعً‪ ٢‬عب‪ ٌٝ‬املجاٍد‪:‬‬ ‫َغًغٌ‬

‫ايعٓصض‬

‫ؽز‪ ٠‬املؾهً‪١‬‬

‫ايزصد‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫ٌٖ جتز طفًو صعبًا يف‬ ‫تضب‪ٝ‬ت٘‬

‫َؾهً‪ ١‬ؽز‪ٜ‬ز‪٠‬‬

‫‪3‬‬

‫‪2‬‬

‫ٌٖ جتز صع‪ٛ‬ب‪ ١‬يف فِٗ‬ ‫عً‪ٛ‬ى طفًو‬

‫َؾهً‪ ١‬أن‪ٝ‬ز‪٠‬‬

‫‪2‬‬

‫‪3‬‬

‫ٌٖ را‪ًُ٥‬ا تتؾادض َع‬ ‫طفًو‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪4‬‬

‫ٌٖ تؾعض بايٓكص‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬

‫‪5‬‬

‫ٌٖ ط‪ٚ‬ادو أ‪ ٚ‬ح‪ٝ‬اتو‬ ‫ايعا‪ ١ًٝ٥‬تتأثض بشيو‬ ‫ايطفٌ‬

‫‪..........‬‬

‫‪.......‬‬ ‫أمجع ايزصدات‬ ‫ايغابك‪١‬‬

‫املــــــذُــــــــــ‪ٛ‬ع‬

‫أع‪ ١ً٦‬تتعًل بايطفٌ‪:‬‬ ‫إٕ ايتكغ‪ُٝ‬ات ايتاي‪ ١ٝ‬تتٓا‪َٓ ٍٚ‬اطل صعب‪َ َٔ ١‬ظاج طفًو (تتٓا‪ ٍٚ‬ته‪ ٜ٘ٓٛ‬األعاع‪ ..)ٞ‬قِ‬ ‫ال َٓٗا باعتدزاّ املك‪ٝ‬اؼ ايتاي‪:ٞ‬‬ ‫بإعطا‪ ٤‬رصد‪ ١‬يطفًو بطض‪ٜ‬ك‪ ١‬عاَ‪ ١‬يف ن ً‬ ‫ؽز‪ ٠‬املؾهً‪١‬‬

‫ايزصد‪١‬‬

‫ال ت‪ٛ‬دز َؾهً‪١‬‬

‫صفض‬

‫َؾهً‪َ ١‬ت‪ٛ‬عط‪١‬‬

‫‪1‬‬

‫َؾهً‪ ١‬أن‪ٝ‬ز‪٠‬‬

‫‪2‬‬

‫َؾهً‪ ١‬ؽز‪ٜ‬ز‪٠‬‬

‫‪3‬‬

‫َغت‪ ٣ٛ‬ايٓؾاط‪:‬‬ ‫نجري احلضن‪ – ١‬ال جيًػ عانًٓا – ًَ‪ – ٍٛ‬را‪ًُ٥‬ا يف حضن‪َ ١‬غتُض‪ – ٠‬نجري املؾانٌ –‬ ‫‪ٜ‬ص‪ٝ‬بو بايتعب – دض‪ ٣‬قبٌ إٔ ميؾ‪ َٔ – ٞ‬ايغٌٗ إثاصت٘ – را‪ ِ٥‬اهل‪ٝ‬اج – َتٗ‪ٛ‬ص – ‪ٜ‬فكز ايغ‪ٝ‬طض‪٠‬‬ ‫– ممهٔ إٔ ‪ٜ‬ه‪ ٕٛ‬عز‪ٚ‬اْ‪ًٝ‬ا – ‪ٜ‬هض‪ ٙ‬إٔ حيتذظ يف َهإ‪.‬‬ ‫‪52‬‬

attefl al 3aneed  

attefl al 3aneed

attefl al 3aneed  

attefl al 3aneed

Advertisement