Page 1

BOLETÍN INFORMATIVO DEL CLUB NÁUTICO DE PORTOSÍN Nº 12. Octubre - Noviembre de 2003 Dep. Legal nº C-1701-03

PEREIRIÑOS Decano de la da prensa náutica del Barbanza Boletín Informativo Biblioteca do CEIP do Foxo

BOLETÍN Nº 46 NOVEMBRO 2008

XII FESTA DOS PEREIRIÑOS

María Mariño Carou

Son os nenos da miña escola... PANTONE H560 8C


Pテ。xina 2

PEREIRIテ前S

XII FESTA DOS PEREIRIテ前S

Nenos que ateigan de sorrisas

Son anacos tenros de bondade

E eu doulles un senso das virtudes

o meu tempo de facer homes

Son nenos con dereitos a ser imaxen

E escoitan dos meus beizos unha lapa


Páxina 3

Nº46. NOVEMBRO 2008

E ollan en min un probe

Teñen peitos pra racharse nunha arela

E sinten o que eu sinto

Son homes dun abrente

Non serán escolleitos pro han de levar unha verba no bico e na ialma un espello...


NENOS Son os nenos da miña escola. Nenos que ateigan de sorrisas o meu tempo de facer homes. Son anacos tenros de bondade. Son nenos con dereitos a ser imaxen. E eu doulles un senso das virtudes. E escoitan dos meus beizos unha lapa. E ollan en min un probe. E sinten o que eu sinto. Teñen peitos pra racharse nunha arela. Son homes dun abrente. Non serán escolleitos pro han de levar unha verba no bico e na ialma un espello. Terán leitos coma o meu, de pedra; e, sí, serán fortes. Parirán semente. Verán milleiros de corpos encoveirados coas maus ausentes. E entón veranme nos eidos e estarán preñados de min. E vendo que non chegan, afundirán seus beizos. Xosé Vázquez Pintor

MIL PRIMAVERAS MÁIS PARA A CULTURA GALEGA...

CEIP DO FOXO

Pereiriños46  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you