Page 1

9,//$+(5026$-8(9(6$*2672 3&%&4%&

$03361$*ยช/

/2&$/ V ศ€ A

ศˆ   

  ศˆ   V V  A 

 ย‡ยŽย‡ย…ย‘ยย…ย‡ย†ย‡ย‡ยŽย—ย•ย‘ย†ย‡ยŽยƒย’ยƒยŽยƒวฆ ย„ย”ยƒ ย’ยƒย”ยƒ ย”ยƒยœย‘ยยƒย” ย•ย— ย˜ย‘ย–ย‘ ย‡ย ย…ย‘ยวฆ ย–ย”ยƒย†ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวกยƒยŽย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย—ย‹ย• ย‡ยŽย‹ย’ย‡ ยƒย†ย”ย‹ย‰ยƒยŽ ย‡ย”ยยžยย†ย‡ยœวก ย†ย‡ ยŽยƒ ยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ยย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ ย‡ย˜ย‘ยŽย—ย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒยŽวก ยŠยƒย•วฆ ย–ยƒย’ย‘ย”ย“ย—ย‹ยย…ย‡ยย‹ยย—ย–ย‘ย•วค ย‘ย ย•ย— ย’ย‡ย”ยย‹ย•ย‘ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒ ย’ย”ย‡วฆ ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒวก ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ยย‡ย•ยƒ ย†ย‹วฆ ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒวก ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ยƒย• ย› ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ย‘ย• ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย•วก ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย• ย“ย—ย‡ ยย‘ย• ยƒย…ย‘ยวฆ ย’ยƒร“ยƒยวกยย‡ย†ย‹ย‘ย•ย†ย‡ย…ย‘ยย—ยย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวกย“ย—ย‡ ย„ยžย”ย„ยƒย”ย‘ยŠยƒย…ย‡ย—ยย‘ย•ยย‹ยย—ย–ย‘ย•ย’ย‘ย”ย’ย‘ย…ย‘ ยย‡ยˆย”ยƒย…ย–ย—ย”ยƒยย—ยยŠย—ย‡ย•ย‘ย†ย‡ยŽย‘ย•ย’ย‹ย‡ย•ยƒยŽ ย–ย‹ย”ยƒย”ยย‡ ย—ย ยยƒยœย‘ ย†ย‡ ย’ยƒย’ย‡ยŽ ยƒยŠร€ ย›ย‘ ยŽย‡ ย†ย‹ย‰ย‘ ย›ย‘ ย“ย—ยฑ ย…ย—ยŽย’ยƒ ย–ย‡ยย‰ย‘ ยย‹ ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‹วฆ ย†ย‡ยย–ย‡ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ยย—วฆ ยย‡ย”ย‘ย‘ย•ย•ย‘ย›ย›ย‘วกย–ร€ย”ย‡ยย•ย‡ยŽย‘ยƒย‡ยŽยŽยƒยย‘ยƒ ยร€วก ย’ย‡ย”ย‘ ยƒย’ยƒย”ย–ย‡ ย†ย‡ ย‡ย•ย‘ ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒ ย›ย‘ ย‡ย•วฆ ย…ย—ย…ยŠยƒยย†ย‘ ยƒ ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒ ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ยƒ ย’ย”ย‡วฆ ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒ ย–ย”ยƒย–ยƒยย†ย‘ ย†ย‡ ย…ย‘ยย˜ย‡ยย…ย‡ย” ย› ย†ย‡ ย•ยƒย…ยƒย” ยƒย”ย‰ย—ยย‡ยย–ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย”ย‡ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ ยย‘ ย•ย‡ยŽย‘ย˜ยƒย…ย”ย‡ย‡ย”ย’ย‡ย”ย‘ยย‹ย—ยยย‹ร“ย‘ย†ย‡ย’ย”ย‹วฆ ยยƒย”ย‹ยƒย’ย—ย‡ย•วกย…ย—ยƒยŽย‡ย•ย•ย‘ยย“ย—ย‹ยฑยย‡ย•ย‡ยŽย“ย—ย‡ ย–ย‹ย‡ยย‡ยƒย“ย—ร€ย…ย‘ยย‘Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยยŽยƒยˆย—ยย…ย‹ร—ยย†ย‡ย•ย—ย’ย‡ย”ย˜ย‹ย•ยƒย” ย–ย‘ย†ย‘ย‡ย•ย–ย‘ย‡ย•ย‡ยŽVย”ย‰ยƒยย‘ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย‡ยŽยŽย‘ย• ย•ย‘ยยŽย‘ย•ย“ย—ย‡ย’ย”ย‘ย’ย‘ยย‡ยย‡ยย„ยƒย•ย‡ยƒย–ย‘ย†ยƒย• ยŽยƒย•ย˜ย‹ย•ย‹ย–ยƒย•ย›ย†ย‡ยŽยƒย•ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย‹ย‘ยย‡ย•ฯร€ย•ย‹ย…ยƒย•ย› ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ยƒยŽย‡ย•วก ย‡ย–ย…ยฑย–ย‡ย”ยƒวค ย‡ย’ย”ย‘ย’ย‘ยย‡ย ยƒยŽยƒย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย—ยยƒย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย†ย‡ย†ย‹ย…ย–ยƒวฆ ยย‡ยย’ย‡ย”ย‘ย…ย‘ยย‘ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‡ยย‹ยย•ย–ย”ย—ย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย‡ยย‡ย•ย–ยƒย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย‡ย‰ย—ยย†ยƒ ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒ ย†ย‘ยย†ย‡ ยŠยƒย› ย…ย—ยƒย–ย”ย‘ ย†ย‡ ย‘ย–ย”ย‘ย•ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ย•ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย–ย‘ย•ยƒยŽ ย›อตย†ย‡ ยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ย•ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ย•ย›ย‡ยย‡ย•ย–ย‘ย•ยย‘ยย‡ยวฆ ย–ย‘ย• ยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ย‘ย ยยƒย†ยƒ ยยƒย• อต ย†ย‡ ย‡ยŽยŽย‘ย• ย› อต ย†ย‡ยย‘ย•ย‘ย–ย”ย‘ย•ย›ย•ย‡ย‡ยย’ยƒย–ร—ยŽยƒย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยวก ย’ย‡ย”ย‘ยŽยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒยŠย‹ยœย‘ย˜ยƒยŽย‡ย”ย’ย—ย‡ย•ย•ย— ย˜ย‘ย–ย‘ย†ย‡ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย†วกย‰ย”ยƒย…ย‹ยƒย•ยƒย‡ยŽยŽย‘ย‡ยŽย†ย‹ย…วฆ ย–ยƒยย‡ย ย“ย—ย‡ ยŠยƒย„ร€ยƒ ย‡ยย˜ย‹ยƒย†ย‘ ย‡ยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ย ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย–ย‡ยวฆ ย†ย‡ ย‡ย ย‡ยŽ ย•ย‡ยย‘ ย†ย‡ ย—ยยƒ ย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ย†ยƒย”ยŽย‡ ย˜ย—ย‡ยŽย–ยƒวกย…ย—ยƒยย†ย‘ย‡ย•ย”ย‡ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย‡ยŽยŽย‡ยย‘ ย“ย—ย‡ ย†ย‡ย„ย‡ ย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย” ย‡ยŽ ย•ย‡ยย–ย‹ย†ย‘ ย†ย‡ ย‡ย•ย‡ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวข ย› ยย‡ ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‘ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยวฆ ย–ยƒย”ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒวคย•ย—ยย–ย‘วฃย”ย‘วฆ ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ยƒยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย”ย‡วฆ

ศ‹ วฃ Vอดย†ยƒวคศŒ

ย…ยŠย‘ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒยย‘ย• ย—ย ย˜ย‘ย–ย‘ ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”วก ย‡ย ยŽยƒ ย•ย‡ย•ย‹ร—ย ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡วก ย‡ย ยŽยƒ ย‡ย‰ย—ยย†ยƒย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒย‡ยย–ยฑย”วฆ ยย‹ยย‘ย•ย†ย‡ยŽย‘ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ย‡ย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ อบอดวกย•ย‡ย‰ย—ยย†ย‘ย’ยžย”ย”ยƒยˆย‘วกย†ย‡ยŽยƒย‡ย›ย”ย‰ยžวฆ ยย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽย‘ย†ย‡ย”ย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วค ย‹ย˜ย‘ย–ย‘ย‡ย•ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย†ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวกย‡ย ย˜ย‹ย”ย–ย—ย†ย†ย‡ย“ย—ย‡ย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อตอธวกยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ย วก ย†ย‡ ยŽยƒ ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ร—ย ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก ย‡ย• ยย—ย› ย…ยŽยƒย”ย‘ ย‡ย ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย”วก ย“ย—ย‡ ยƒยŽ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘วก ยŽย‡ ย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‡วก ย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย”วก ฯย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย” ย› ย…ยƒยŽย‹วฆ ฯย‹ย…ยƒย” ยŽยƒย• ย…ย—ย‡ยย–ยƒย• ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย• ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย–ย”ย‡ย• ย‘ย†ย‡ย”ย‡ย•ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย†ย‡ยŽย‘ย•ย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย• ย›ย†ย‡ยŽย‘ย•ย†ย‡ยยžย•ย‡ยย–ย‡ย•ฯย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย„ยŽย‡ย•วกย…ย‘ย ย„ยƒย•ย‡ย‡ยยŽย‘ย•ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย•ย–ยฑย…ยย‹ย…ย‘ย•วกฯย‹ยยƒยวฆ ย…ย‹ย‡ย”ย‘ย•ย›ยŽย‘ย•ย†ย‡ยยžย•ย•ย‘ย’ย‘ย”ย–ย‡ย•ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยวฆ

ย’ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ยŽย‡ยย‘ ย†ย‡ยŽ ย‘ยวฆ ย‰ย”ย‡ย•ย‘วกย“ย—ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ย‡ยย’ยŽย‡ยย‹วฆ ย–ย—ย†ย†ย‡ย•ย—ย•ยˆยƒย…ย—ยŽย–ยƒย†ย‡ย•ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย“ย—ย‡ ยŠย‘ย› ย•ย‡ ย•ย‘ยย‡ย–ย‡ ยƒ ย•ย— ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย› ย“ย—ย‡ ยย‘ย•ย‘ย–ย”ย‘ย• ย’ย”ย‘ยย‘ย˜ย‡ยย‘ย• ย…ย‘ย ย„ยƒย•ย‡ ย‡ยย‡ยŽย˜ย‘ย–ย‘ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ย›ย‡ย•ย–ยƒย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•วฆ ย–ยƒ ย“ย—ย‡ ย’ย‘ยย‡ยย‘ย• ยƒ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย—ย•ย–ย‡ย†ย‡ย• ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ยƒย• ย› ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ย‘ย• ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ย‡ย• ย‡ย ย‡ยŽ ย…ยƒย•ย‘ ย…ย‘ยย…ย”ย‡ย–ย‘ ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ย‘ ย’ย‘ย” ยŽยƒ ยยƒย›ย‘ย”ร€ยƒ ย†ย‡ยŽย‘ย•ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒยย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย‡ย‰ย—ยย†ยƒย‘วฆ ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒวก ย•ย‡ ยƒย’ยƒย”ย–ร—ย†ย‡ย‡ย•ย‡ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย‡ย‹ยย…ยŽย—ย•ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย‘ย”ย‹ย‰ย‹ยยƒยŽ ย†ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย“ย—ย‡ ย‡ย”ยƒย”ย‡ย’ย”ย‘ย„ยƒย–ย‘ย”ย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒย…ย—ย‡ยย–ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย› ยย‡ย†ย‹ยƒยย–ย‡ ย‡ยŽ ย˜ย‘ย–ย‘ ยยƒย›ย‘ย”ย‹ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย•ย‹ย ยˆย—ยย†ยƒยย‡ยย–ย‘ ย˜ยƒยŽย‘ย”ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย–ยฑย…ยย‹ย…ยƒย• ย›

3<0:-,307,4(+90.(3/,95ร5+,A

ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ยƒยŽยƒย…ย—ย‡ยย–ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽยย—ยย‹ย…ย‹วฆ ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวก ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ ฯย‹ย•ย…ยƒยŽอดอฒอฒอปวคย‡ยŠย‡ยƒยย‘ย–ยƒย†ย‘ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒ ย†ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวกย‡ยย‹ย–ย‹ย†ย‘ย…ย‘ยยˆย‡ย…ยŠยƒอณอฒย†ย‡ ย†ย‹ย…ย‹ย‡ยย„ย”ย‡ ย†ย‡ อดอฒอณอฒวก ย’ย‘ย” ยŽยƒ ยยƒย›ย‘ย”ร€ยƒวก ย†ย‡ยŽย‘ย•ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒยย–ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย‡ย‰ย—ยย†ยƒย‘วฆ ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒ ศ‹ยยƒวฆ ย›ย‘ย”ร€ยƒย“ย—ย‡ย’ย‘ย”ย…ย‹ย‡ย”ย–ย‘ยˆย—ย‡ย‘ย„ย–ย‡ยย‹ย†ยƒยย‡วฆ ย†ย‹ยƒยย–ย‡ย‡ยŽย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ย†ย‡ยŽย˜ย‘ย–ย‘ย†ย‡ย…ยƒยŽย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ ยŽยƒ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒศŒวก ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ ย†ย‡ยŽยƒย…ย—ย‡ยย–ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย†ย‡ ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวกยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยวฆ ย–ย‡ยƒยŽย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ฯย‹ย•ย…ยƒยŽอดอฒอฒอปย›ย“ย—ย‡ยŠย‘ย›ย•ย‡ ย•ย‘ยย‡ย–ย‡ยƒยŽยƒย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยŽย‡ยย‘วก ย•ย‘ย„ย”ย‡ยŽยƒย…ย—ยƒยŽย†ย‡ยยƒยย‡ย”ยƒย…ย‘ยยŒย—ยย–ยƒย…ย‘ย ยย‹ย•ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ย‘ย•ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ย‡ย•ย‰ย—ย•ย–ร€ย ย‘ยย‡ยŽยŽย‡ย”ยƒย—ยŽย‹ย†ย‘ย› ย‘ย•ยฑย‘ยŽย‘ย”ย‡ย•ย•ย’ย‹วฆ ยย‘ย•ยƒยƒย›วกยƒยŽยย‘ย‡ย•ย–ยƒย”ย†ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”ย†ย‘ย…ย‘ย ย‡ย•ย–ยƒ ยƒย…ย…ย‹ร—ย ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย‡ยย†ย‘ ยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ ย†ย‡ย”ย‡วฆ

ย–ยƒยŽย‡ย•ย•ย—ฯย‹ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย•วกย“ย—ย‡ย‡ยย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย•ย†ย‡ ย‡ย›วก ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ ย‡ยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วคย—ย‡ย†ยƒย…ยŽยƒย”ย‘ ย‡ยย–ย‘ยย…ย‡ย•ย“ย—ย‡ยŽยƒยˆยƒย…ย—ยŽย–ยƒย†ย…ย‘ยย…ย‡ย†ย‹ย†ยƒย‡ย• ย…ยƒยŽย‹ฯย‹ย…ยƒย” ยŽยƒย• ย…ย—ย‡ยย–ยƒย• ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย• ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย‡ยย–ย‡ย•ฯย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย„ยŽย‡ย•ย‡ยย„ยƒย•ย‡ยƒยŽย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ ย†ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ร—ย”ย‰ยƒยย‘ ย–ยฑย…ยย‹ย…ย‘ ย‡ยย–ย”ย‡ย‰ยƒยƒย‡ย•ย–ยƒย‘ย„ย‡ย”ยƒยร€ยƒย’ย‘ย’ย—ยŽยƒย”วกย’ย‘ย” ย‡ยŽยŽย‘ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒยย‘ย•ย‹ยŽย‡ย‰ยƒยŽย‡ย‹ยยˆย—ยย†ยƒย†ยƒ ยŽยƒ ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ร—ย ย–ย‘ยยƒย†ยƒ ย‡ย ยˆย‘ย”ยยƒ ย‹ยย’ย”ย‘วฆ ย˜ย‹ย•ยƒย†ยƒ ย“ย—ย‡ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ร— ย‡ยŽ ย•ย‡ยย–ย‹ย†ย‘ ย†ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย’ยƒย”ยƒ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย” ย‹ยย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‡ยวฆ ย–ย‡ย‡ย‹ยŽย‡ย‰ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ยŽยƒย…ย—ย‡ยย–ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย†ย‡ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวกยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกยŽยƒ ยˆยƒย…ย—ยŽย–ยƒย†ย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ย‡ย•ย–ยƒย…ยžยยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย›ยƒ ย•ย‡ ยŠยƒ ยƒยย—ยย…ย‹ยƒย†ย‘ ย•ย‡ ยยƒย–ย‡ย”ย‹ยƒยŽย‹ยœยƒ ย…ย‘ย ยŽยƒย• ยƒย–ย”ย‹ย„ย—ย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย†ย‡ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‹ยœยƒย…ย‹ร—ย ย“ย—ย‡ ย’ยƒย”ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ย…ยƒย•ย‘ ย–ย‹ย‡ยย‡ ยŽยƒ ย‡ย‰ย—ยย†ยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒวก ย›

ย•ย—ย•ย–ย‡ยย–ย‘ย• ฯย‹ยยƒยย…ย‹ย‡ย”ย‘ย• ฯย‹ยยƒยŽยย‡ยย–ย‡ ย•ย‡ ย‡ยย‹ย–ย‡ย—ยย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย‡ยย‡ยŽย“ย—ย‡ย•ย‡ย‹ยย†ย‹ย…ยƒ ย“ย—ย‡ย•ย‡ยƒย’ย”ย—ย‡ย„ยƒยŽยƒย…ย—ย‡ยย–ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวก ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ฯย‹ย•ย…ยƒยŽอดอฒอฒอปวกย…ย—ยƒยย†ย‘ย•ย‘ยย‡ย˜ย‹วฆ ย†ย‡ยย–ย‡ยŽยƒย•ย”ย‡ย‹ย–ย‡ย”ยƒย†ยƒย•ย›ย‰ย”ยƒย˜ย‡ย•ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒวฆ ย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•วก ย…ย‘ยย•ย‹ย‰ยยƒย†ยƒย• ย‡ย ยˆย‘ย”ยยƒ ย†ย‡ย–ยƒวฆ ยŽยŽยƒย†ยƒย›ย’ย”ย‡ย…ย‹ย•ยƒย‡ยย‡ยŽย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย†ย‡ย”ย‡ย•ย—ยŽวฆ ย–ยƒย†ย‘ย•ย›ย‡ยยŽย‘ย•ยƒยย‡ยšย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ ย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย‹ยย…ยŽย—ย•ย‘ย‡ยยŽยƒย”ย‡ย˜ย‹ย•ย‹ร—ยฯร€ย•ย‹ย…ยƒ ย›ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ยƒยŽย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย†ยƒย’ย‘ย”ยย‘ย•ย‘ย–ย”ย‘ย• ยŽย‘ย• ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย†ย‘ย”ย‡ย• ย‹ยย–ย‡ย‰ย”ยƒยย–ย‡ย• ย†ย‡ ย‡ย•ย–ยƒ ย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ย•ย‡ ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ยƒย”ย‘ย ย…ยŽยƒย”ยƒยย‡ยย–ย‡วก ย‡ย• ย†ย‡ ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย”ย•ย‡ ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ย› ย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย‡ยย–ย‡ยย‡ยย–ย‡ ยŽยƒย• ย…ย‘ยย‹ย•ย‹ย‘ยย‡ย• ย‹ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒย• ยย‘ ย–ย‹ย‡ยย‡ ยƒย–ย”ย‹ย„ย—ย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย’ยƒย”ยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย” ย‡ยŽ ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ ย†ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽวฆ ย–ยƒย†ย‘ย• ยย‹ ย’ยƒย”ยƒ ยŠยƒย…ย‡ย” ยŽยƒย„ย‘ย”ย‡ย• ย–ยฑย…ยย‹ย…ยƒย• ย†ย‡ฯย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยย“ย—ย‡ย„ย—ย•ย“ย—ย‡ยย•ย‘ยŽย˜ย‡ยวฆ

&<$10$*(17$<(//2:%/$&.


 ย‡ย‰ย—ยย†ยƒย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒย†ย‡ ยƒวฆ ย…ย‹ย‡ยย†ยƒวกย”ย‡ยŽยƒย–ย‹ย˜ยƒยƒยŽยƒย…ย—ย‡ยย–ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ฯย‹ย•ย…ยƒยŽอดอฒอฒอปย†ย‡ยŽยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย†ย‡ ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวกยƒย„ยƒย•ย…ย‘วขย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย†ยƒย’ย‘ย” ย‡ยŽย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย—ย‹ย• ย‡ยŽย‹ย’ย‡ยƒย†ย”ย‹ย‰ยƒยŽ ย‡ย”วฆ ยยžยย†ย‡ยœวก ย…ย‘ย ยˆย—ยย†ยƒยย‡ยย–ย‘ ย‡ย ยŽย‘ย• ยƒย”ย–ร€วฆ ย…ย—ยŽย‘ย•อณอฒอนย’ยƒย”ย–ย‡ย‹ยฯย‹ยย‡ย†ย‡ยŽยƒย‡ย›ย”วฆ ย‰ยžยย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽย‘ย†ย‡ย”ย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ย›อปอณย†ย‡ยŽ ย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ย‘ ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ยŽ ย‘ยย‘ย”ยƒย„ยŽย‡ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย•ย‡ย‹ยย•ย–ย”ย—ย›ร—ยƒยŽยƒ ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย•ย‡ย•ย‹ย”ย˜ย‹ย‡ย”ยƒย…ย‘ยย•ย—ยŽย–ยƒย”ยƒยŽยŽย‡วฆ ยย‘วกย‡ยย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยย‘ย”ย†ย‹ยยƒย”ย‹ยƒวกย•ย‹ย•ย‡ย’ย‘ยย‡ย‘ ยย‘ยƒย†ย‹ย•ย…ย—ย•ย‹ร—ยยŽยƒย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒวฆ ย†ยƒวค ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒยย†ย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‹ ย•ย‡ ยƒย’ย”ย‘ย„ร— ย“ย—ย‡ ย•ย‹ ย•ย‡ ย’ย‘ยร€ยƒ ยƒ ย†ย‹ย•ย…ย—ย•ย‹ร—ยวก ยŽยƒ ย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย†ย‡ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ยƒยย–ย‡ย• ยย‡ยย…ย‹ย‘ยยƒย†ยƒ ย…ย‘ยอดอฒย˜ย‘ย–ย‘ย•ยƒยˆยƒย˜ย‘ย”วกอณอทย˜ย‘ย–ย‘ย•ย‡ยย…ย‘ยวฆ ย–ย”ยƒ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย•วก ย‡ย•รฏย• ย‘ยยœยžยŽย‡ยœ

ย‘ยยœยžยŽย‡ยœวก ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ยย”ย‹ย“ย—ย‡ ร—ยย‡ยœ ย•ย…ย‡ยย…ย‹ย‘วกย‡ย”ยยƒย”ย†ย‘ยƒย”ย”ยƒย†ยƒย—ย‹ยœวกยŽวฆ ย–ย‡ย”ย‹ย‘ยƒยย‘ย•ยฑย”ย‡ยœยฑย”ย‡ยœวก ย—ยŽย‹ย‘ยŽย‘ยย•ย‘ ยƒยยœยƒยย‘ ย‘ย•ยƒย•วก ย‡ย•รฏย• ย‡ยŽย˜ยžย ยƒย”ย…ร€ยƒวก ย—ยƒย ย‘ย•ยฑ ยƒย”ย–ร€ยย‡ยœ ยฑย”ย‡ยœวก ยŠย”ย‹ย•ย–ย‹ยƒย ยƒยŽย˜ยƒย†ย‘ย” ย“ย—ย‹ยย‘ ย‡ยยƒวก ยŽยƒย—ย†ย‹ยƒ ยŽย‹วฆ ยœยƒย„ย‡ย–ยŠย‘ยŒร—ย”ย“ย—ย‡ยœ ยƒย˜ย‹ย‡ย”วกย‘ย”ย‡ยยƒยฑยวฆ ย†ย‡ยœย‡ยย‹ย•วก ย—ยƒย ย‘ย•ยฑย‡ย”ยƒยŽย–ยƒ ร—ย…ย‹ยŽวกยŽวฆ ย„ย‡ย”ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย”ย—ยœย‘ยœย‘วก ยƒย˜ย‹ย‡ย”ยƒยŽย†ย‡ย”ร—ย ย‡ยยƒวก ย—ยƒย ย”ยƒยย…ย‹ย•ย…ย‘ ยžย…ย‡ย”ย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒ ย—ย‡ยย–ย‡ย›ยƒย•ย…ย—ยƒยŽย‡ยŽยŽย‹ยœยœย‹ยƒย‘ย•ย‹ย“ย—ย‡วกย› อฒยƒย„ย•ย–ย‡ยย…ย‹ย‘ยย‡ย•วค

ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒย‹ยยˆย‘ย”ยร—ย†ย‡ย“ย—ย‡ย‡ย ย˜ย‹ย”ย–ย—ย† ย†ย‡ ย“ย—ย‡ ยŠยƒย„ร€ยƒ ย•ย‹ย†ย‘ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒ ย’ย‘ย”ย‡ยŽยŽย‡ยย‘ย“ย—ย‡ยŽยƒย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย†ย‡ยย‘วฆ ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ยƒยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวก ย•ย‡ ย’ย—ย•ย‹ย‡ย”ยƒ ยƒ ย†ย‹ย•ย…ย—ย•ย‹ร—ยวกย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ร—ยƒย•ย—ย•ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ยƒย•ย› ย…ย‘ยย’ยƒร“ย‡ย”ย‘ย•ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย•ย“ย—ย‡ย†ย‡ย•ย‡ยƒย”ยƒย ย‹ยย–ย‡ย”ย˜ย‡ยย‹ย” ย‡ย ยŽยƒ ย†ย‹ย•ย…ย—ย•ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽยƒ ยย‹ย•วฆ ยยƒวกย•ย‡ยƒยย‘ย–ยƒย”ยžยยƒยย–ย‡ย‡ย•ย–ยƒย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ยƒยย†ย‘ ยƒ ย…ย‘ยย‘ย…ย‡ย” ย•ย‹ ย‡ย• ย‡ย ยˆยƒย˜ย‘ย” ย‘ ย‡ย ย…ย‘ยย–ย”ยƒวค ยƒย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒย‹ยยˆย‘ย”ยร—ยƒยŽ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ย‘ย”ยƒยŽย‡ย• ยƒย–ย‡ย‘ย•วก ย†ย‡ย“ย—ย‡ย–ย‘ย†ยƒย˜ย‡ยœย†ย‡ย“ย—ย‡ยยƒย†ยƒยยžย•ย•ย‡ ยŠยƒย„ร€ยƒยƒยย‘ย–ยƒย†ย‘ยฑยŽย’ยƒย”ยƒยŠยƒย…ย‡ย”ย—ย•ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ย˜ย‘ยœยƒยˆยƒย˜ย‘ย”ย†ย‡ยŽยƒย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒย†ย‡ยย‘ย†ย‹ฯย‹วฆ ย…ยƒย…ย‹ร—ยวกย›ยƒยŽยย‘ยŠยƒย„ย‡ย”ย•ย‡ยƒยย‘ย–ยƒย†ย‘ยยƒย†ย‹ย‡ ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒวกยย‘ย•ย‡ย†ยƒย„ยƒยŽย—ย‰ยƒย”ยƒยŽยƒย†ย‹ย•ย…ย—วฆ ย•ย‹ร—ยย›ย•ย‡ย’ยƒย•ยƒย”ร€ยƒยƒย•ย—ย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยวค ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒวกยยƒยย‹ยˆย‡ย•ย–ร—ย†ย‡ย…ย‘ยวฆ ยˆย‘ย”ยย‹ย†ยƒย†ย…ย‘ยยŽย‘ย’ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย–ย‘ย‡ยย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—วฆ ยŽย‘ อปอฒ ย†ย‡ยŽ ย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ย‘ ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ยŽ วค ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก ยƒยŽ ยย‘ยŠยƒย„ย‡ย”ย•ย‡ย‹ยย•ย…ย”ย‹ย–ย‘ยย‹ยย‰รฏยย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย‘ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย†ย‡ยŽยƒย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย†ย‡ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยยƒยŽย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวกย•ย‡ย’ย”ย‘วฆ ย…ย‡ย†ย‹ร—ยƒย•ย—ย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยวคย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ยƒยย†ย‘ยƒยŽย†ย‹วฆ ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย•ย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ย“ย—ย‡ย‡ยย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยย‘ย”วฆ ย†ย‹ยยƒย”ย‹ยƒ ย•ย‘ยย‡ย–ย‹ย‡ย”ยƒ ยƒ ยŽยƒ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽ ย’ยŽย‡ยย‘ ยŽยƒ ย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย†ยƒวก ยย‹ย•ยยƒ ย“ย—ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ร— ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒ ย…ย‘ย อดอด

-9(5*0:*69<33ร5:03=(

/2&$/

&<$10$*(17$<(//2:%/$&.

(.<:;ร5:64,33,9(7<30+6

ย˜ย‘ย–ย‘ย•ยƒยˆยƒย˜ย‘ย”วกอณอตย˜ย‘ย–ย‘ย•ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย›อฒ ยƒย„ย•ย–ย‡ยย…ย‹ย‘ยย‡ย•วค ย ย‡ย•ย‡ ยย‘ยย‡ยย–ย‘วก ย‡ยŽ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย•ย‡วฆ ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ย‹ย‘ ย”ย‡ย…ย–ย‹ฯย‹ย…ร— ย‡ยŽ ย…ร—ยย’ย—ย–ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยวฃ ย—ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ร— ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒ ย…ย‘ย อดอด ย˜ย‘ย–ย‘ย• ยƒ ยˆยƒย˜ย‘ย”วก อณอฒ ย˜ย‘ย–ย‘ย• ย‡ย ย…ย‘ยวฆ ย–ย”ยƒ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย• ย‡ย•รฏย• ย‘ยยœยžยŽย‡ยœ

ย‘ยยœยžยŽย‡ยœวก ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ยย”ย‹ย“ย—ย‡ ร—ยย‡ยœ ย•ย…ย‡ยย…ย‹ย‘วก ย‡ย”ยยƒย”ย†ย‘ ยƒย”ย”ยƒย†ยƒ ย—ย‹ยœวก ย—ยŽย‹ย‘ ยŽย‘ยย•ย‘ ยƒยยœยƒยย‘ ย‘ย•ยƒย•วก ย‡ย•รฏย• ย‡ยŽย˜ยžย ยƒย”ย…ร€ยƒวก ย—ยƒย ย‘ย•ยฑยƒย”ย–ร€ยย‡ยœยฑวฆ ย”ย‡ยœวกยŠย”ย‹ย•ย–ย‹ยƒยยƒยŽย˜ยƒย†ย‘ย”ย“ย—ย‹ยย‘ย‡ยยƒวก ยŽยƒย—ย†ย‹ยƒ ยŽย‹ยœยƒย„ย‡ย–ยŠ ย‘ยŒร—ย”ย“ย—ย‡ยœ ยƒย˜ย‹ย‡ย”วก ย‘ย”ย‡ยยƒ ยฑยย†ย‡ยœ ย‡ยย‹ย•วก ย—ยƒย ย‘ย•ยฑ ย‡วฆ ย”ยƒยŽย–ยƒ ร—ย…ย‹ยŽวก ย› อต ยƒย„ย•ย–ย‡ยย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย• ย—ยƒย ย”ยƒยย…ย‹ย•ย…ย‘ยžย…ย‡ย”ย‡ย•ย†ย‡ ยŽยƒ ย—ย‡ยย–ย‡วก ยƒย˜ย‹ย‡ย”ยƒยŽย†ย‡ย”ร—ยย‡ยยƒย›ยŽวฆ ย„ย‡ย”ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย”ย—ยœย‘ยœย‘วค ยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‹ยยˆย‘ย”ยร— ย“ย—ย‡ ยŠยƒวฆ ย„ย‹ย‡ยย†ย‘ ย•ย‹ย†ย‘ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒ ยŽยƒ ย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย†ย‡ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยยƒยŽย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย‡ยยย‡ยวฆ ย…ย‹ร—ยวกย•ย‡ย‰ย—ย‹ย†ยƒยย‡ยย–ย‡ย•ย‡ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‡ย”ร€ยƒยƒยŽยƒ ย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยย‹ย•ยย‘ย–ยƒยย–ย‘ย‡ยยŽย‘ย‰ย‡ยย‡วฆ ย”ยƒยŽย…ย‘ยย‘ย‡ยยŽย‘ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ย’ย‘ย”ย…ย‘ยย•ย–ยƒย” ย†ย‡ย—ยย•ย‘ยŽย‘ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘วกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ร— ยƒยŽยƒย‡ย…ย”ย‡ย–ยƒย”ร€ยƒย“ย—ย‡ย‡ยย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยย‘ย”ย†ย‹วฆ ยยƒย”ย‹ยƒวก ย•ย‘ยย‡ย–ย‹ย‡ย”ยƒ ย‡ยŽ ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย…ย‘ย ยŽยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒวกยƒยŽยƒย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡วฆ ย”ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย‘ย„ย‡ย”ยƒยร€ยƒวคย‹ย•ยย‘ย“ย—ย‡ย”ย‡วฆ ย•ย—ยŽย–ร—ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ย‘ย…ย‘ยอดอดย˜ย‘ย–ย‘ย•ยƒยˆยƒย˜ย‘ย”วก อณอฒย˜ย‘ย–ย‘ย•ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย†ย‡ยŽย‘ย•ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย•วก ย‡ย•รฏย• ย‘ยยœยžยŽย‡ยœ ย‘ยยœยžยŽย‡ยœวก ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ยย”ย‹ย“ย—ย‡ ร—ยย‡ยœ ย•ย…ย‡ยย…ย‹ย‘วก ย‡ย”ยยƒย”ย†ย‘ ยƒย”ย”ยƒย†ยƒ ย—ย‹ยœวก ย—ยŽย‹ย‘ ยŽย‘ยย•ย‘ ยƒยยœยƒยย‘ ย‘ย•ยƒย•วก ย‡ย•รฏย• ย‡ยŽย˜ยžย ยƒย”ย…ร€ยƒวก ย—ยƒย ย‘ย•ยฑ ยƒย”ย–ร€ยย‡ยœ ยฑย”ย‡ยœวก ยŠย”ย‹ย•ย–ย‹ยƒย ยƒยŽย˜ยƒย†ย‘ย” ย“ย—ย‹ยย‘ ย‡ยยƒวก ยŽยƒย—ย†ย‹ยƒ ยŽย‹ยœยƒย„ย‡ย–ยŠ ย‘วฆ ยŒร—ย”ย“ย—ย‡ยœ ยƒย˜ย‹ย‡ย”วกย‘ย”ย‡ยยƒยฑยย†ย‡ยœย‡ยย‹ย•วก ย—ยƒย ย‘ย•ยฑย‡ย”ยƒยŽย–ยƒ ร—ย…ย‹ยŽวกย›อตยƒย„ย•ย–ย‡ยย…ย‹ย‘วฆ ยย‡ย• ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย• ย—ยƒย ย”ยƒยย…ย‹ย•ย…ย‘ ยžย…ย‡ย”ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒ ย—ย‡ยย–ย‡วก ยƒย˜ย‹ย‡ย”ยƒยŽย†ย‡ย”ร—ย ย‡ยยƒย›ยŽย„ย‡ย”ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย”ย—ยœย‘ยœย‘วค ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒวกยยƒยย‹ยˆย‡ย•ย–ร—ย“ย—ย‡ยŠยƒวฆ ย„ย‹ย‡ยย†ย‘ย•ย‹ย†ย‘ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ย‘ย‡ยยŽย‘ย‰ย‡ยย‡ย”ยƒยŽย› ย‡ย ยŽย‘ ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”วก ย†ย‡ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‹ย†ยƒย† ย…ย‘ย ยŽยƒย•ย†ย‹ย•ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ย•วกยŽย‡วฆ ย‰ยƒยŽย‡ย• ย› ย”ย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ย‹ยƒย• ยƒย’ยŽย‹ย…ยƒย„ยŽย‡ย•วก ย•ย‡ ย†ย‡ย…ยŽยƒย”ร—ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ย‘ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย…ย‘ยยŽยƒย• ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒย•ย’ย‘ย”ย‡ยŽย…ย—ยƒยŽวก ย‡ยŽ ย‘ยย‘ย”ยƒย„ยŽย‡ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ ยƒย„ยƒย•ย…ย‘ย†ย‡ย…ยŽยƒย”ร—วฃAl วควฆ  วก ยŽยƒ ย—ย‡ยย–ยƒ รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽ วค     วฆ  วก วก ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ ยƒยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ ย†ย‡ยŽ อณอตอณ  อดอฒอฒอปวข ย‡ย ยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ยƒ ยŽยƒ ย‰ย”ยƒย˜ย‡วฆ ย†ยƒย†วกย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย†ย›ย”ย‡ย…ย—ย”ย”ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽย‘ย• ยŠย‡ย…ยŠย‘ย• ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย†ย‘ย• ย‡ย ยŽย‘ย• วฆ 2 วก ย› ย†ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘วค ย ย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‡ยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘วก ย†ย‡ย„ย‡วฆ ย”ยž ย”ย‡ย“ย—ย‡ย”ย‹ย” ยƒยŽ วค      วก วก ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ยƒย–ย”ยƒย˜ยฑย•ย†ย‡ย•ย—Vย”ย‰ยƒยย‘ ยย–ย‡ย”ยย‘ ย†ย‡ย‘ยย–ย”ย‘ยŽวกย”ย‡ยƒยŽย‹ย…ย‡ยŽยƒย•ยƒย…ย–ย—ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ยƒย•วกย‡ยย•ย—ย…ยƒย•ย‘ย•ย‡ยƒย’ยŽย‹ย“ย—ย‡ย ยŽยƒย• ย•ยƒยย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย• ย› ย‡ย ย—ย ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ ยย‘ ยยƒย›ย‘ย” ย†ย‡ อดอฒ ย†ร€ยƒย•ย‡ยย˜ร€ย‡ย‡ยŽย•ย—ย•ย–ย‡ยย–ย‘ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ยƒยŽ ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‹ย˜ย‘วกย†ย‡ย„ย‹ย‡ยย†ย‘ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย”ยƒยŽยƒ ย‡ย‰ย—ยย†ยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒย›ยƒยŽ วคย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒวฆ ย†ย‘ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกยŽย‘ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡วค ย•ย‹ยย‹ย•ยย‘วก ย†ย‡ย”ย‹ย˜ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒย• ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—วฆ ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย…ย‘ยย–ย‡ยย‹ย†ยƒย• ย‡ย ยŽย‘ย• วฆ  2 วก ย› วกย“ย—ย‡ย’ย—ย†ย‹ย‡ย”ยƒยย…ย‘ยฯย‹ย‰ย—ย”ยƒย” ยŽยƒ ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ยƒย• ย†ย‡ยŽย‹ย…ย–ย‹วฆ ย˜ยƒย• ย…ย‘ย ยƒยˆย‡ย…ย–ยƒย…ย‹ร—ย ยƒ ยŽยƒ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒ

9,//$+(5026$-8(9(6$*2672

ย–ยƒย” ย‡ยšย–ย‡ยย’ย‘ย”ยžยย‡ยƒยย‡ยย–ย‡ ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ยƒย…ย‹ย‘วฆ ยย‡ย• ย‘ ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย…ย‘ยย‡ย–ย‹ย†ยƒย• ย’ย‘ย” ยŽย‘ย• ย‡ยย–ย‡ย• ฯย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย„ยŽย‡ย• ยย—ย…ยŠย‘ ยย‡ยย‘ย• ย’ยƒย”ยƒ ย‡ยšย‘ยย‡ย”ยƒย” ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย‹ยย…ยŽย—ย•ย‘ ย‡ย• ย—ยยƒย• ย†ย‡ ยŽยƒย• ย…ย—ย‡ยย–ยƒย• ย“ย—ย‡ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒ ยยƒย›ย‘ย”ย‡ย• ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย› ย“ย—ย‡ ย†ยƒร“ยƒย”ย‘ย ย•ย‡ย˜ย‡ย”ยƒยย‡ยย–ย‡ ยŽยƒ ยŠยƒย…ย‹ย‡ยวฆ ย†ยƒ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽวก ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ยย‘ย–ย‹ย˜ร— ย‹ยย…ยŽย—ย•ย‘ ย“ย—ย‡ยˆย—ย‡ย”ยƒย‘ย„ยŒย‡ย–ย‘ย†ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย…ย‹ร—ยวกย†ย‡ ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย•ย‡ย•ย’ย‡ย…ย‹ยƒยŽย‡ย•ย’ย‘ย”ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ยŽVย”วฆ ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยวก ย’ย‘ย” ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย†ย‡ย•ย†ย‡ ยย—ย‡ย•ย–ย”ย‘ ย’ย—ยย–ย‘ ย†ย‡ ย˜ย‹ย•ย–ยƒ ยย‘ ย‡ย• ย…ย‘ย”ย”ย‡ย…ย–ย‘ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย” ย†ย‹ย…ยŠยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ยย‡ยย‘ย•ยƒย—ยย’ย‘ย”ย†ย‡ย…ย‹ย•ย‹ย‘ยย‡ย•ย…ย—ย’ย—ยŽยƒย”ย‡ย• ย‘ ย†ย‡ ย’ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ ย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ย‘ย•วค ย ย˜ย‹ย”ย–ย—ย† ย†ย‡ ยŽย‘ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย›ยƒย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย•ย†ย‡ย†ยƒย”ย…ย—ยย’ยŽย‹วฆ ยย‹ย‡ยย–ย‘ยƒยŽย‘ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ย‡ย‡ยŽย”ย‡ยˆย‡ย”ย‹ย†ย‘ ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อตอธวกยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ย วกย†ย‡ยŽยƒย‘ยย•ย–ย‹วฆ ย–ย—ย…ย‹ร—ยย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย…ย‘ยยƒย’ย‘ย›ย‘ ย‡ยยŽย‘ย†ย‹ย•ย’ย—ย‡ย•ย–ย‘ย’ย‘ย”ย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อปอณย†ย‡ยŽ ย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ย‘ ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ยŽ ย‘ยย‘ย”ยƒย„ยŽย‡ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย›ย–ย‘ยยƒยย†ย‘ย…ย‘ยย‘ ย„ยƒย•ย‡ย‡ยŽย˜ย‘ย–ย‘ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ยย‡ยย…ย‹ย‘ยยƒย†ย‘ย› ย‡ยŽย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย†ย‡ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ย•ย‡ยย‹ย–ย‹ย†ย‘ย’ย‘ย” ย‡ยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยวก ยย‡ ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‘ ย’ย”ย‘ย’ย‘ยย‡ย” ย—ยยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒวฆ ย…ย‹ร—ย ยƒยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวก ย‡ยย‹ย–ย‹ย†ย‘ ย…ย‘ย ยˆย‡ย…ยŠยƒ อณอฒ ย†ย‡ ย†ย‹ย…ย‹ย‡ยย„ย”ย‡ ย†ย‡ อดอฒอณอฒวก ย‡ย ย˜ย‹ย”ย–ย—ย† ย†ย‡ย“ย—ย‡ย‡ยŽยย‹ย•ยย‘วกย‡ย•ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‹ย‘ยƒยŽย’ย”ย‡วฆ ย…ย‡ย’ย–ย‘ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒยŽ ยย‡ยย…ย‹ย‘ยยƒย†ย‘วก ยƒยŽ ยย‘ ย„ยƒย•ยƒย”ย•ย‡ ย‡ย ย‡ยŽ ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ ย†ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒวฆ ย†ย‘ย• ย‡ยย‹ย–ย‹ย†ย‘ ย’ย‘ย” ย‡ยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยวกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ย†ย‡ยƒย…ย—ย‡ย”วฆ ย†ย‘ ยƒ ยย‹ ย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย†ย‡ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ย‡ยŽ ย•ย‡ยย–ย‹ย†ย‘ ย‡ย•วก ย“ย—ย‡ ยย‘ ย•ย‡ ยƒย’ย”ย—ย‡ย„ยƒ ยŽยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ ยƒยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ อดอฒอฒอป ย†ย‡ยŽ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ ยƒวฆ ย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวก ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก ย‡ย ย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย›ย’ย‘ย”ย‡ยย†ย‡ย‡ยŽย†ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ย…ย‘วฆ ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย“ย—ย‡ย†ยƒย”ร€ยƒย”ย‡ย†ยƒย…ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ ยŽยƒยยƒยย‡ย”ยƒย“ย—ย‡ยƒย’ยƒย”ย‡ย…ย‡ย‡ยย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ย‘ ย› ยƒยย‡ยšย‘ย• ย“ย—ย‡ ยƒยŽ ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ ย†ย‡ยย‹ย‹ยย–ย‡ย”ย˜ย‡ยย…ย‹ร—ยวกย‡ยย–ย”ย‡ย‰ย‘ยƒยŽยƒย’ย”ย‡ย•ย‹วฆ ย†ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒยย‡ย•ยƒย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒย›ย†ย‡ยŽย“ย—ย‡ ยย‡ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‘ย†ยƒย”ยŽย‡ย…ย–ย—ย”ยƒย•ย‘ยŽย‘ยƒยŽยƒย’ยƒย”วฆ ย–ย‡ย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย‡ฯย‹ย‡ย”ย‡ยƒยŽ ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ l ย›  วกย›ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽย’ย”ย‘ย‡ยย‹ย‘ ย› ย’ยƒย”ย–ย‡ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย–ย‹ย˜ยƒ ย› ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย‡ยย‹ย†ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ยƒยย‡ยšย‘ย• ย•ย‘ย ย•ย‹ยย‹ยŽยƒย”ย‡ย• ยƒยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒวฆ ยย‡ยย‘ย”ย‹ย‰ย‹ยยƒยŽย›ย’ย‘ย”ย”ยƒยœร—ยย†ย‡ยŽย–ย‹ย‡ยย’ย‘ ย†ย‡ อณอท ยย‹ยย—ย–ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย’ย‘ย” ย†ย‹ย•ย’ย‘ย•ย‹ย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อปอทย†ย‡ยŽยƒย‡ย›ย”ย‰ยžยย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽ ย‘ย†ย‡ย”ย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘วกย•ย‡ยย‡ย…ย‘ยย…ย‡ย†ย‡วกยย‡ ย•ย‡ย”ร€ยƒ ย‹ยย’ย‘ย•ย‹ย„ยŽย‡ ย†ยƒย” ยŽย‡ย…ย–ย—ย”ยƒ ยƒ ย–ย‘ย†ย‘ ย‡ยŽ ย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ย‘วก ย…ย‘ย ยŽยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย“ย—ย‡ ย’ย”ย‘ย’ย‘ยย‰ย‘ ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย“ย—ย‡ย†ยƒย”ยƒ ย”ย‡ย†ยƒย…ย–ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย•ย‹ย‰ย—ย‹ย‡ยย–ย‡ ยยƒยย‡ย”ยƒวฃ วค A l วควฆ วกยŽยƒย—ย‡ยย–ยƒรฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽ วค  วฆ   วฆ วก วก ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ ยƒยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ ย†ย‡ยŽ อณ  อตอณ   อดอฒอฒอปวข ย‡ย ยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ยƒ ยŽยƒ ย‰ย”ยƒย˜ย‡ย†ยƒย†วก ย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย† ย› ย”ย‡ย…ย—ย”ย”ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ยŽย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย†ย‘ย•ย‡ยยŽย‘ย•วฆ  2 วก ย› ย†ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘วค ย ย˜ย‹ย”ย–ย—ย† ย†ย‡ ยŽย‘ ย‡ยšย’ย—ย‡ย•ย–ย‘วก ย•ย‘ยŽย‹ย…ย‹ย–ย‘ ยƒ ยŽยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ย“ย—ย‡ ย‡ย ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย• ย†ย‡ยŽ ยƒย”วฆ ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อปอณย†ย‡ยŽย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ย‘ ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ยŽ วค ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘วก ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย‰ย—ยย–ย‡ ยƒยŽยƒยƒย•ยƒยย„ยŽย‡ยƒย•ย‹ย•ย‡ย’ย‘ยย‡ย‘ยย‘ยƒย†ย‹ย•ย…ย—วฆ ย•ย‹ร—ย ย‡ย•ย–ยƒ ย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย†ย‡ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ย†ย‡ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย” ยƒฯย‹ย”ยยƒย–ย‹ย˜ย‘ ย•ย‡ ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ยƒยƒย†ย‹ย•ย…ย—ย–ย‹ย”ยŽย‘ยŠยƒย•ย–ยƒย†ย‡ย…ยŽยƒย”ยƒย”ยŽย‘ ย•ย—ฯย‹ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ยย‡ยย–ย‡ ย†ย‹ย•ย…ย—ย–ย‹ย†ย‘วข ยƒย…ย–ย‘ ย•ย‡วฆ ย‰ย—ย‹ย†ย‘ย•ย‡ยŽยŽย‡ย˜ย‡ยƒย…ยƒย„ย‘ยŽยƒย˜ย‘ย–ยƒย…ย‹ร—ยย›ยŽย‘ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ย‘ย•ย‡ยŠยƒย‰ยƒย…ย‘ยย•ย–ยƒย”ย‡ยย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒวฆ ยย‡ยย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡วค ยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ยยƒยย‹ยˆย‡ย•ย–ร— ย“ย—ย‡ ย…ย‘ย ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ ยƒ ยŽยƒ ย’ย”ย‘ย’ย—ย‡ย•ย–ยƒ ย†ย‡ ยย‘วฆ ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยยƒยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย‡ยย‹ย–ย‹ย†ย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒ
/2&$/

9,//$+(5026$-8(9(6$*2672

 รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย—ยย‹ย…ย‹ย’ยƒยŽ ย•ย‡ ยƒย—ย–ย‘ย”ย‹ยœยƒ ยƒยŽ ย‹ย•ย…ยƒยŽย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡วก ย‡ย ย•ย— ย…ยƒย•ย‘วก ย‡ย ยŽย‘ย• ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย• ย†ย‡ ยŽยƒย• ยˆย”ยƒย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย• 

 ย†ย‡ยŽ ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ อถอฒ ย†ย‡ ยŽยƒย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ร—ยย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ ย‹ย„ย”ย‡ ย› ย‘ย„ย‡ย”ยƒยย‘ ย†ย‡ ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก  ย†ย‡ยŽ ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ อณอถ ย›  ย†ย‡ยŽ ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ อนอธ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย› ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ย ย—วฆ ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วกยƒยย–ย‡ ย‡ยŽ ย‹ยย‹ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ ยŽยƒ ย†ย‡ยย—ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ยƒย“ย—ย‡ยŠย—ย„ย‹ย‡ย”ย‡ยŽย—ย‰ยƒย”วกย†ย‡วฆ ย„ย‹ย‡ยย†ย‘ยƒย†ยŒย—ยย–ยƒย”ยŽยƒย†ย‘ย…ย—ยย‡ยย–ยƒย…ย‹ร—ย ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ ยƒย’ย‘ย”ย–ยƒยย†ย‘ ยŽยƒย• ย’ย”ย—ย‡ย„ยƒย• ย‘ ย†ย‡ยยžย• ย†ยƒย–ย‘ย• ย–ยฑย…ยย‹ย…ย‘ย• ย“ย—ย‡ย•ย‡ยƒยยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ย‘ย•ย“ย—ย‡ยƒย…ย”ย‡ย†ย‹ย–ย‡ย ยŽย‘ย•ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•ย’ย”ย‡ย•ย—ยย–ยƒยย‡ยย–ย‡ย‹ยŽร€ย…ย‹ย–ย‘ย•วค ย‡ย„ย‹ย‡ยย†ย‘ ย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย” ยŽย‘ ย…ย‘ยย†ย—ย…ย‡ยย–ย‡ ยƒ ยŽยƒ ย‡ย‰ย—ยย†ยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒ ย› ยƒยŽ วค ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘วค ย ยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ย ยƒ ยŽย‘ย• วฆ 2 วก ย› วกย•ย‡ย‹ยย•ย–ย”ย—ย›ย‡ยƒยŽVย”ย‰ยƒยย‘ย—วฆ ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วก ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย†ยฑย•ย‡ย‰ย—ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ยƒยŽย‘ย•ย’ย”ย‘วฆ ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹ย˜ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย” ยƒยŽ วค วฆ      วก วฆ วกย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ยƒย…ย‹ย‘วฆ ยย‡ย•ย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย†ยƒย•ย…ย‘ยย‘ยย‘ย•ย‘ยŽย˜ย‡ยวฆ ย–ยƒย†ยƒย•วกย’ย‘ย”ยŽย‘ย“ย—ย‡ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‡ยƒยŽยƒ ย—ย‡ยย–ยƒรฏย„ยŽย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘อดอฒอฒอปวก ย’ย‘ย”ย‘ย–ย”ยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย‡ยŽVย”ย‰ยƒยย‘ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘วก ยƒย…ย‘ย”วฆ ย†ย‡ยƒย•ย—ย•ยƒย–ย”ย‹ย„ย—ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ย›ยˆยƒย…ย—ยŽย–ยƒย†ย‡ย•วก ย†ย‡ย„ย‡ย”ยžย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย–ยƒย”ยŽยƒย•ยƒย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย•ยย‡ย…ย‡วฆ ย•ยƒย”ย‹ยƒย• ย’ยƒย”ยƒ ย‹ยย†ย‡ยยย‹ยœยƒย” ย› ย”ย‡ย•ยƒย”ย…ย‹ย” ย‡ยŽ ย†ยƒร“ย‘ ย”ย‡ย…ย—ย”ย”ย‡ยย–ย‡ ย…ยƒย—ย•ยƒย†ย‘ ย‡ย ย‡ยŽ ย’ยƒย–ย”ย‹ยย‘ยย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒรฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽ วค ย›ย—ยย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘วฆ ยยƒยŽย†ย‡ยŽย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ย†ย‡วก วกย›ย‡ยย•ย—ย…ยƒย•ย‘วกย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย” ยŽยƒ ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘ย• ย•ย—ฯย‹วฆ ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย•ย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย‹ยย‹ย…ย‹ย‡ยยŽย‘ย•ย’ย”ย‘วฆ ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย†ย‡ ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹ย˜ยƒย•วก ย‡ย ยŽย‘ย• ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย›วก ยŽย‘ย• ย“ย—ย‡ ย†ย‡ย„ย‡ย”ยž ย’ย”ย‘ยย‘ย˜ย‡ย” ยƒยย–ย‡ย‡ยŽVย”ย‰ยƒยย‘ ยย–ย‡ย”ยย‘ย†ย‡ย‘ยย–ย”ย‘ยŽ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡วค ย‘ย” ย‘ย–ย”ยƒ ย’ยƒย”ย–ย‡วก ย†ย‡ย”ย‹ย˜ยƒย†ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย‡ย‰ย—ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ย…ยƒยŽย‹วฆ ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย•ย—ย‡ยย–ยƒย•รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย•วกย› ยƒ ยŽย‘ย• ย”ย‡ยˆย‡ย”ย‹ย†ย‘ย•  2  2  ย†ย‡ยŽย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘วกย•ย‡ย‹ยย•ย–ย”ย—ย›ย‡ยƒยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ยŽยŽย‡ย˜ย‡ย‡ยŽย•ย‡ย‰ย—ย‹วฆ ยย‹ย‡ยย–ย‘ ยƒ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ยƒย†วฆ ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹ย˜ย‘ย• ย‹ยย‹ย…ย‹ยƒย†ย‘ย• ย‡ย ย…ย‘ยย–ย”ยƒ ย†ย‡ยŽย‘ย•ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย†ย‘ย”ย‡ย•ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย•ย”ย‡ย•ย’ย‘ยวฆ ย•ยƒย„ยŽย‡ย• ย‡ ย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย’ย‘ย” ย…ย‘ยย†ย—ย…ย–ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ วฆ

 V  วกย‡ยŽย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ยŽย‘ย•ยย‹ย•วฆ ยย‘ย•วคย‡ย‹ย‰ย—ยƒยŽยยƒยย‡ย”ยƒย‹ยยˆย‘ย”ยย‡ย†ย‡ยŽ ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย”ย‡ย•ยƒย”ย…ย‹ย–ย‘ย”ย‹ย‘ย• ย“ย—ย‡ ยŠยƒย›ยƒ ย‹ยย‹ย…ย‹ยƒย†ย‘ ย‡ยŽ ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‘ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย‡ย ย…ย‘ยย–ย”ยƒ ย†ย‡ ย“ย—ย‹ย‡วฆ ยย‡ย• ยŠย—ย„ย‹ย‡ย”ย‡ย ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒวฆ ย„ยŽย‡ย•วค ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ย• ย› ย”ย—ย„ย”ย‘ย• ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ยƒย†ย‘ย• ย“ย—ย‡ ย“ย—ย‡ย†ยƒย”ย‘ย ย‡ยšย…ยŽย—ย‹ย†ย‘ย• ย‡ย ยŽย‘ย• ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ย• ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘วฆ ย”ย‡ย•วก ย› ย“ย—ย‡ ยย‘ ยŠยƒย›ยƒย ย“ย—ย‡ย†ยƒย†ย‘ ย†ย‡วฆ ย„ย‹ย†ยƒยย‡ยย–ย‡ ย•ย‘ยŽย˜ย‡ยย–ยƒย†ย‘ย• ย…ย‘ยยˆย‘ย”ยย‡ ยƒ ยŽย‘ย• ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒยย†ย‘ย• ย†ย‡ยŽ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ย‡ ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘วกย•ย‡ย‹ยย•ย–ย”ย—ย›ย‡ยƒยŽVย”ย‰ยƒยย‘ย—วฆ ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วก ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย–ยƒย” ยŽยƒย• ยƒย…ย…ย‹ย‘ยย‡ย• ยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ยƒย• ย’ยƒย”ยƒย‹ยย†ย‡ยยย‹ยœยƒย”ย›ย”ย‡ย•ยƒย”ย…ย‹ย”ย‡ยŽย†ยƒร“ย‘ ย…ยƒย—ย•ยƒย†ย‘ย‡ยย‡ยŽย’ยƒย–ย”ย‹ยย‘ยย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒ ยƒวฆ ย…ย‹ย‡ยย†ยƒรฏย„ยŽย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽ วคย›ย—ยย–ยƒยย‹ย‡ยวฆ ย–ย‘ ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒยŽ ย†ย‡ยŽ ย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ วก วก ย› ย‡ยย•ย— ย…ยƒย•ย‘วก ย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย” ยŽยƒ ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘ย• ย•ย—ฯย‹ย…ย‹ย‡ยย–ย‡ย• ย’ยƒย”ยƒ ย“ย—ย‡ ย•ย‡

 ศˆ วฌ 

  V  

 

 วซ ศˆ วฌ   วซ ศˆ   V   -,95(5+6=(3,5A<,3(7,95(:796*<9(+69+,;()(:*6

ย‹ยย‹ย…ย‹ย‡ยยŽย‘ย•ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย•ย†ย‡ย”ย‡ย•วฆ ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ยƒย†ยย‹ยย‹ย•ย–ย”ยƒย–ย‹ย˜ยƒย•ย‡ย ยŽย‘ย• ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย›วก ย‡ย ย…ย—ย›ย‘ ย…ยƒย•ย‘ ย†ย‡ย„ย‡ย”ยžยƒย’ย‘ย”ย–ยƒย”ยŽย‘ย•ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘ย•ย’ย”ย‘วฆ ย„ยƒย–ย‘ย”ย‹ย‘ย•ยƒยย–ย‡ย‡ยŽVย”ย‰ยƒยย‘ ยย–ย‡ย”ยย‘ย†ย‡ ย‘ยย–ย”ย‘ยŽ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡วค ย‡ ย‹ย‰ย—ยƒยŽ ยยƒยย‡ย”ยƒวกย‡ยŽVย”ย‰ยƒยย‘ ยย–ย‡ย”ยย‘ย†ย‡ย‘ยวฆ ย–ย”ย‘ยŽวกย†ย‡ย„ย‡ย”ยžย‹ยยˆย‘ย”ยยƒย”ย’ย—ยย–ย—ยƒยŽยย‡ยวฆ ย–ย‡ ย•ย‘ย„ย”ย‡ ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ย› ยŽยƒย• ย•ยƒยย…ย‹ย‘ยย‡ย• ยƒย’ยŽย‹ย…ยƒย†ยƒย• ย‡ย ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย• ย†ย‡ ย‡ย•ย–ย‡ ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘วก ยƒยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡วฆ ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วกย‹ยวฆ ย…ยŽย—ย›ย‡ยย†ย‘ย…ย‘ยย‘ย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ย•ย—ย•ย‹ยยˆย‘ย”วฆ ยย‡ย• ยย‡ยย•ย—ยƒยŽย‡ย• ย†ย‡ ย—ย‡ยย–ยƒ รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽ ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย…ย‹ย‘ ฯย‹ย•ย…ยƒยŽ อดอฒอณอฒวก ย—ย ย‹ยยˆย‘ย”วฆ ยย‡ ย‡ย•ย’ย‡ย…ร€ฯย‹ย…ย‘ ย†ย‡ ย•ย—ย• ยƒย…ย–ย—ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย‡ย ย•ย‡ย‰ย—ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ยƒ ย‡ย•ย–ย‡ ยยƒยย†ยƒย–ย‘วก ยŠยƒย•ย–ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย…ย‘ยย…ยŽย—ย›ยƒย…ย‘ยย–ย‘ย†ย‘ย•ยŽย‘ย• ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย• ยƒ ย“ย—ย‡ ยŠยƒย›ยƒ ยŽย—ย‰ยƒย”วค ยƒย…ยƒยŽย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย—ย‡ยย–ยƒรฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ยƒย“ย—ย‡ย•ย‡ย…ย‘ยย–ย”ยƒย‡ย‡ย•ย–ย‡ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวกยย‘ ย‡ยšย‹ยย‡ย†ย‡ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†วกย‡ยย…ยƒย•ย‘ ย†ย‡ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ยŽยŽย‡ย‰ยƒย”ยƒย ยƒย†ย‡ย–ย‡ย”ยย‹ยยƒย”ย…ย‘ยย’ย‘ย•ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย‹ย†ยƒย†วกยƒ ย“ย—ย‹ย‡ย ย‘ ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย• ยŠย—ย„ย‹ย‡ย”ยƒย ย–ย‡ยย‹ย†ย‘ ย‡ยŽ ยยƒยย‡ยŒย‘ ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‘ ย†ย‡ ยŽย‘ย• ย‡ย…ย—ย”ย•ย‘ย• ย‡ยย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย•ย†ย‡ยŽย’ยžย”ย”ยƒยˆย‘ย…ย—ยƒย”ย–ย‘ย†ย‡ยŽ ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ อตอป ย†ย‡ยŽยƒย‡ย›ย”ย‰ยžยย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽ ย‘ย†ย‡ย”ย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ยƒวฆ ย„ยƒย•ย…ย‘วค A  วค l วควฆ ย•ย–ย‡ ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘วก ย‹ยย‹ย…ย‹ยƒย”ยž ย•ย— ย˜ย‹ย‰ย‡ยย…ย‹ยƒ ย‡ยŽ ย†ร€ยƒ ย•ย‹ย‰ย—ย‹ย‡ยย–ย‡ ยƒยŽ ย†ย‡ ย•ย— ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย‡ยย‡ยŽย‡ย”ย‹ร—ย†ย‹ย…ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽ ย†ย‡ยŽ ย‘ย„ย‹ย‡ย”ยย‘ย†ย‡ยŽย•ย–ยƒย†ย‘วคย‘ย”ยŽย‘ย–ยƒยวฆ

ย–ย‘ย‡ยร€ย–ยƒย•ย‡ย‡ยŽย†ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยวฆ ย–ย‡ ย› ย‡ยย˜ร€ย‡ย•ย‡ ย•ย— ย‘ย”ย‹ย‰ย‹ยยƒยŽ ยƒยŽ ยŒย‡ย…ย—ย–ย‹ย˜ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘วก ย’ยƒย”ยƒ ย•ย— ย’ย”ย‘ยย—ยŽย‰ยƒย…ย‹ร—ย ย› ย’ย—ย„ยŽย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย‡ย ย‡ยŽ ย’ย‡ย”ย‹ร—ย†ย‹ย…ย‘ ย‘ฯย‹ย…ย‹ยƒยŽ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย†ย‡ ยƒย„ยƒย•ย…ย‘วก ย‹ยย•ย–ย”ย—ย›ย‡ยย†ย‘ ยƒยŽฯย‹ย…ย‹ยƒยŽยƒย›ย‘ย”ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย”ยžยŽย‘ย•ย–ย”ยžยย‹ย–ย‡ย• ยย‡ย…ย‡ย•ยƒย”ย‹ย‘ย•ย’ยƒย”ยƒย•ย—ย…ย—ยย’ยŽย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘วคยƒ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒย•ย‹ย‡ยย†ย‘ยŽยƒย•ย…ยƒย–ย‘ย”วฆ ย…ย‡ ยŠย‘ย”ยƒย• ย…ย‘ย ย…ย‹ยย…ย‘ ยย‹ยย—ย–ย‘ย•วก ย†ย‡ย…ย”ย‡ย–ร— ย—ยย”ย‡ย…ย‡ย•ย‘ย†ย‡ย…ย‹ยย…ย‘ยย‹ยย—ย–ย‘ย•วค ยƒย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒย‹ยยˆย‘ย”ยร—ยƒ ยŽยƒย•ยƒยย„ยŽย‡ยƒย›ยƒยŽย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย—ยƒย ย‘ย•ยฑ ย‡ย”ยƒยŽย–ยƒ ร—ย…ย‹ยŽ ย“ย—ย‡วฃ ยŽ ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยวฆ ย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย†ย‡ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย…ย‹ร—ย ย‘ ย…ยƒยŽย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŽยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽ ยƒย›ย—ยย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒ ย›ยƒยˆย—ย‡ย†ย‡ย„ย‹ย†ยƒยย‡ยย–ย‡ย…ย‘ยย…ยŽย—ย‹ย†ย‘วกย•ย‹ย ย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘ย•ย‹ย—ย•ย–ย‡ย†ย†ย‡ย•ย‡ยƒยŠยƒย…ย‡ย”ย—ย•ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย–ย”ย‹ย„ย—ยยƒวก ย‡ย•ย–ยƒ ยย‡ย•ยƒ ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒ ย•ย‡ยŽย‘ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‡วค ย ย—ย•ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย˜ย‘ยœ ย‡ยŽ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย—ยƒย ย‘ย•ยฑ ย‡ย”ยƒยŽย–ยƒ ร—ย…ย‹ยŽวก ย†ย‡ ยŽยƒ ยˆย”ยƒย…วฆ ย…ย‹ร—ย ย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ย‹ยƒ ย†ย‡ยŽ ยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย‡ย˜ย‘ยŽย—ย…ย‹ร—ย ย‡ยย‘ย…ย”ยžย–ย‹ย…ยƒวค ย‘ยย‘ย”ยƒย„ยŽย‡ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘วกย’ย—ย‡ย•ย“ย—ยฑย„ย—ย‡ยย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย‡ย•วฆ ย’ย‡ย–ยƒ ยย‹ ย†ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘ ย†ย‡ ยƒย—ย†ย‹ย‡ยย…ย‹ยƒวก ยย‘ ยŽย‘ ย–ย‘ยย‘ย…ย‘ยย‘ย—ยยƒย…ย‘ยย…ย‡ย•ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒยย‡ย•ยƒ ย†ย‹ย”ย‡ย…ย–ย‹ย˜ยƒวขย’ย‡ย”ย‘วกย“ย—ยฑย„ย—ย‡ยย‘ย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‡ ย˜ย‹ย‘ยŽย‡ยย–ยƒย—ยยƒย˜ย‡ยœยยžย•ยŽยƒย‡ย›ย‡ยยƒย„ยƒย•วฆ ย…ย‘วค 2ย•ย–ย‡ ยƒย•ย—ยย–ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวก ย‡ย• ยŽยƒ ย…ย”ร—ยย‹ย…ยƒย†ย‡ย—ยย†ย‡ย„ยƒย–ย‡ยƒยย—ยย…ย‹ยƒย†ย‘วค ย‘ย› ยŽย‡ร€ยƒย’ย‘ย”ยŽยƒยยƒร“ยƒยยƒย›ยƒย“ย—ร€ย‡ย•ย–ยžยŽยƒย…ย‘ยย•วฆ ย–ยƒยย…ย‹ยƒวกย†ย‡ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ย‡ย•ย‡ร“ย‘ย” ย‘ย•ยฑยƒย”ยŽย‘ย•

ย…ยƒร“ยƒวก ย†ย‡ย•ย†ย‡ ยƒย›ย‡ย” ย†ย‡ย…ยŽยƒย”ร— ย“ย—ย‡ ยƒ ย’ย‡วฆ ย•ยƒย”ย†ย‡ย“ย—ย‡ย˜ย‡ยร€ยƒยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒยŽยƒย…ย—ย‡ยย–ยƒวก ย’ย—ย‡ย• ยŽยƒ ย‹ย„ยƒย ยƒ ย‡ย…ยŠยƒย” ย’ยƒย”ยƒ ยƒย–ย”ยžย•วก ย‡ย”ยƒ ย’ย”ย‡ย†ย‡ย…ย‹ย„ยŽย‡วกยŽย‘ย“ย—ย‡ยŠย‘ย›ย‹ย„ยƒยƒย•ย—ย…ย‡ย†ย‡ย”วก ย›ยƒ ย‡ย”ยƒ ย„ย‘ยŽยƒ ย…ยƒยย–ยƒย†ยƒ ย…ย‘ยย‘ ย•ย‡ ย†ย‹ย…ย‡ ย‡ย ย‡ยŽ ย„ย‡ย‹ย•ย„ย‘ยŽวค 2ย•ย–ย‡ ย•ย‡ร“ย‘ย”วก ย’ย—ย‡ย• ย›ยƒ ย–ย‡ยร€ยƒ ยŽยƒ ย…ย‘ยย•ย‹ย‰ยยƒ ย†ย‡ ย”ย‡ย’ย”ย‘ย„ยƒย” ยƒ ย…ย‘ยย‘ ยˆย—ย‡วฆ ย”ยƒ ยŽยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวค ยยƒย˜ย‡ยœยยžย•ย“ย—ย‡ย†ยƒย…ยŽยƒย”ย‘ย“ย—ย‡ย‡ยย‡ย•ย–ยƒ ย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย—ย”ยƒวก ย“ย—ย‡ ย’ย‘ย” ย•ย‡ยšยƒย‰ยฑย•ย‹ยยƒ ย˜ย‡ยœ ย•ย‡ย‹ยย•ย–ยƒยŽยƒวกย‡ย•ย†ย‡ย…ย‹ย”ยŠยƒยŠยƒย„ย‹ย†ย‘ย•ย‡ย•ย‡ยย–ยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย•ย†ย‡ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘วกยŠยƒยยŠยƒย„ย‹ย†ย‘ ยย—ย› ย„ย—ย‡ยย‘ย•วก ยŠยƒย ยŠยƒย„ย‹ย†ย‘ ยย—ย› ยยƒยŽย‘ย• ย›ย…ยƒร“ยƒวคย•ย‘ย‡ย•ยŽย‘ย“ย—ย‡ยŠยƒย’ยƒย•ยƒย†ย‘ย‡ย ย•ย‡ย•ย‡ยย–ยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ย• ย†ย‡ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘วก ย’ย‡ย”ย‘ ย„ย—ย‡ยย‘วก ย“ย—ย‡ ย„ย—ย‡ยย‘ ย“ย—ย‡ ยย‡ ย’ย‡ย”วฆ ยย‹ย–ย‡ยŠยƒย„ยŽยƒย”ย‡ยŽย†ร€ยƒย†ย‡ยŠย‘ย›วคย“ย—ร€ย†ย‡ย…ร€ยƒ ย‡ยŽ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย‘ยย‡ยŽยŽย‡ย”ยƒวก ย“ย—ย‡ ยŠยƒย…ย‹ย‡ยย†ย‘ ย—ย•ย‘ ย†ย‡ยŽ ยยƒย›ย‘ย”ย‹ย–ย‡ย‘ ย› ย•ย‹ย ยยƒย›ย‘ย” ยƒยยžวฆ ยŽย‹ย•ย‹ย•วก ยŽยƒ ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒวฆ ย…ย‹ย‡ยย†ยƒ ยŠยƒย„ร€ยƒ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‹ยยƒย†ย‘ ยŽยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย†ย‡ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒย›ยŽยƒย˜ย‡ย”ย†ยƒย†ย“ย—ย‡ยย—ย‡ย˜ย‡ ยƒย”ย‹ย•ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย‘ยย‡ยŽยŽย‡ย”ยƒย†ย‹ย‰ยƒ ย“ย—ย‡ย‡ยยŽยƒย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย•ย‡ยƒย’ยŽย‹ย…ร—ย‡ยŽยยƒย›ย‘วฆ ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‘ ย› ย‡ยŽ ยย‘ ยƒยยžยŽย‹ย•ย‹ย•วก ย…ยƒย”ยƒย› ยƒ ย’ย‡ยยƒย• ยƒย›ย‡ย” ย–ย—ย˜ย‹ยย‘ย• ย—ยยƒ ยย—ย‡ย•ย–ย”ยƒ ย†ย‡ ย…ร—ยย‘ ยยƒย›ย‘ย”ย‹ย–ย‡ยƒ ย‡ยŽ วควค วควก ย› ย…ร—ยย‘ ย•ย‹ย ยƒยยžยŽย‹วฆ ย•ย‹ย•วกยยƒย†ยƒยยžย•ย—ยย‡ยŒย‡ยย’ยŽย‘วฃยƒ ย”ยƒยย‹ย‡ย”ยŽย‡ ย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย”ย‘ยย‡ยŽอณอฒฮจย†ย‡อตอทยย‹ยŽยย‹ยŽยŽย‘ยย‡ย• ย†ย‡ย’ย‡ย•ย‘ย•วกยย‘ย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย”ย‘ยย‡ยŽอปอฒฮจย”ย‡ย•ย–ยƒยวฆ ย–ย‡วกย›ยƒยŠร€ย•ร€ย–ย‘ย†ย‘ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒย„ย‹ย‡ยวกย‘ย•ย‡ยƒวกยย‘ ย…ย‘ย‹ยย…ย‹ย†ย‘ ย…ย‘ย ย‡ยŽ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย‘ยย‡ยŽยŽย‡ย”ยƒ ย†ย‡ย…ร€ยƒวคย‘ยย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‘วกยƒยŽย‘ย“ย—ย‡ยยƒยย‹ยˆย‡ย•วฆ ย–ยƒย„ยƒย‡ยŽย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ย—ย‹ย• ย‡ยŽย‹ย’ย‡ยƒย†ย”ย‹ย‰ยƒยŽวก ย†ย‡ย…ร€ยƒ ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย• ยƒย”ย‰ย—ยย‡ยย–ย‘ย• ย–ยƒย ย•ร—ยŽย‹ย†ย‘ ย“ย—ย‡ยŽย‡ย‡ย•ย…ย—ย…ยŠย‡ยƒยŽยƒย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒยŽยƒย—ย†ย‹ยƒ ย‘ยŒร—ย”ย“ย—ย‡ยœวก ยย‘ ย•ย‡ ยŽย‘ ย…ย”ย‡ร€ยƒ ยย‹ ย—ย ยย‹ร“ย‘ ย†ย‡ย’ย”ย‹ยยƒย”ย‹ยƒวคย‘ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‘ย†ย‡ย…ย‹ย”ยŽย‡ยƒย—ย‹ย• ย‡ยŽย‹ย’ย‡ ยƒย†ย”ย‹ย‰ยƒยŽ ย“ย—ย‡ ยŽย‘ย• ยƒย”ย‰ย—ยย‡ยย–ย‘ย• ย“ย—ย‡ยฑยŽย†ย‹ยŒย‘วกยย‘ย•ย‡ยŽย‘ย…ย”ย‡ย‡ยย‹ย—ยยย‹ร“ย‘ย†ย‡ ยร€ยย†ย‡ย”วกย‘ย•ย‡ยƒยƒย”ย‰ย—ยย‡ยย–ย‘ย•ย˜ยžยยƒยŽย‡ย•วคย‡ ยŽยŽยƒยร—ยย—ย…ยŠร€ย•ย‹ยย‘ยŽยƒยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ยย“ย—ย‡ย†ย‡วฆ ย…ร€ยƒ ย—ย‹ย• ย‡ยŽย‹ย’ย‡ ย“ย—ย‡ ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‹ยยƒ ย‡ยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยวก ยย‘ย•ย‡ย’ย—ย‡ย†ย‡ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย”วกย…ย‘ยย‘ย•ย‹ยˆย—ย‡ย”ยƒ ย‡ยŽ ย…ย—ยƒย”ย–ย‘ ย’ย‘ย†ย‡ย”วค ย‘ ย†ย‹ฯย‹ย‡ย”ย‘ ย†ย‡ ย‡ย•ย‘ ย†ย‡ ย“ย—ย‡ ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‹ยยƒ ย‡ยŽ Vย”ย‰ยƒยย‘ ยย‘ ย’ย—ย‡ย†ยƒยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ย•ย‡วคย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘วกย•ย‘ย ย‡ยŽยŽย‘ย• ย“ย—ย‹ย‡ยย‡ย• ย‡ย•ย–ยžย ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒยย†ย‘ ย—ย ย‡ย•ย–ย—ย†ย‹ย‘ย†ย‡ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย†ย‘ย•ย“ย—ย‡ยŠย‹ยœย‘ย’ย”ย‡ย…ย‹วฆ ย•ยƒยย‡ยย–ย‡ย‡ยŽVย”ย‰ยƒยย‘ย—ย’ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ ย‹ย•ย…ยƒวฆ ยŽย‹ยœยƒย…ย‹ร—ยย›ย“ย—ย‡ยŠย‘ย›ย†ย‹ย‘ย…ย—ย‡ยย–ยƒยŽยƒย†ย‹ย’ย—วฆ ย–ยƒย†ยƒยŽยƒย—ย†ย‹ยƒย‘ยŒร—ย”ย“ย—ย‡ยœวกย…ย—ยƒยย†ย‘ยŠย‹ยœย‘ ย—ย•ย‘ย†ย‡ยŽยƒย–ย”ย‹ย„ย—ยยƒวคยย‡ยŽยŽยƒยยƒยยžย•ยŽยƒ ยƒย–ย‡ยย…ย‹ร—ยย‡ยย‡ยŽย…ยƒย•ย‘ย†ย‡ย—ย‹ย• ย‡ยŽย‹ย’ย‡ยƒวฆ ย†ย”ย‹ย‰ยƒยŽวกย“ย—ย‡ยย‡ย‡ยšย’ยŽย‹ย…ยƒย„ยƒยŽยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยวฆ ย–ยƒย†ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยวกย“ย—ย‡ย•ย‡ย•ย‹ย‘ยยƒย”ย‘ยย‡ย ย•ย‹ย‡ย–ย‡ย‘ย…ยƒย•ย‹ย‘ยย‡ย•ย›ย•ย‘ยŽยƒยย‡ยย–ย‡ยƒย•ย‹ย•ย–ย‹ร—ยƒ ย†ย‘ย•ย†ย‡ย‡ยŽยŽยƒย•วค ย‹ย…ย‹ย‡ย”ย‘ยยย—ย‡ย˜ย‡ย˜ย‹ย•ย‹ย–ยƒย•ย†ย‡ ย…ยƒยย’ย‘วกย›ย—ย‹ย• ย‡ยŽย‹ย’ย‡ยยƒย†ยƒยยžย•ยƒย•ย‹ย•ย–ย‹ร— ยƒย†ย‘ย•ย†ย‡ยย—ย‡ย˜ย‡วกย›ยย‘ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‘ย‡ยยŽยƒย†ย‡ ยƒย…ย—ย•ย’ยƒยยƒวข ย‡ยย–ย‘ยย…ย‡ย•วก ยย—ย‡ย˜ย‡ ยƒ ย”ย‹ย•ยƒ ย–ย‘ย†ย‘ ย‡ย•ย–ย‘วค ย—ย‹ย‡ย”ย‘ ย†ย‡ยŒยƒย” ยย—ย› ย…ยŽยƒย”ย‘ ย“ย—ย‡ย‡ยŽย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย‡ยŽย†ร€ยƒย†ย‡ยŠย‘ย›ยŽย‘ ยŠย‹ย…ย‹ย‡ย”ย‘ย ยƒร“ย‹ย…ย‘ย• ย› ย›ย‘ ย‡ยย–ย‹ย‡ยย†ย‘ ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ วควค วควกย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ยƒยƒย•ร€วกย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย‘ย•ยฑยƒย”ยŽย‘ย• ย…ยƒร“ยƒ ยย‘ ย‡ย• ยƒย„ย‘ย‰ยƒย†ย‘วก ยย‘ ย‡ย• ย‹ย…ย‡ยวฆ ย…ย‹ยƒย†ย‘ ย‡ย ย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘วก ย‡ย• ยย‰ย‡ยย‹ย‡ย”ย‘วก ย› ยŽย‘ ย…ย‘ยย’ย”ย‡ยย†ย‘ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย–ย‹ย”ยƒยŽร€ยย‡ยƒวกย’ย”ย‡ยย†ย‡ ยŽยƒ ยยƒย“ย—ย‹ยยƒย”ย‹ยƒ ย› ยƒย—ยย“ย—ย‡ ย•ย‡ ย†ย‡ย•ย–ย”ย‘ย…ย‡ ย‡ยŽ ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ ยย‘ ย‹ยย’ย‘ย”ย–ยƒวค ย‡ย”ย‘ ย›ย‘ ยŽย‘ ย…ย‘ยย’ย”ย‡ยย†ย‘ ย‡ย• ย‹ยย‰ย‡ยย‹ย‡ย”ย‘วก ย’ย‡ย”ย‘ ย•ย‹ ยย‡ ย’ย”ย‡ย‘ย…ย—ย’ยƒ ย“ย—ย‡ ย‡ยšย’ย‡ย”ย–ย‘ย• ย‡ย ย‡วฆ ย”ย‡ย…ยŠย‘วก ย…ย‘ยย‘ ยŽย‘ ย’ย—ย‡ย†ย‡ ย•ย‡ย” ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ยƒยŽย‡ยยœย—ย‡ยŽยƒวก ย—ยย„ย‡ย”ย–ย‘ ย‹ยŽยŽย‡ย‰ยƒย•วก ย‘วฆ ย”ย‡ยยƒ ยŽย‡ ย‡ยย–ย‹ย‡ยย†ย‡ ยย—ย› ย„ย‹ย‡ย ย–ยƒยย„ย‹ยฑย ยƒยŽย‡ย”ย‡ย…ยŠย‘วกย•ย‡ย’ย”ย‡ย•ย–ย‡ยยƒย‡ย•ย–ย‡ย–ย‹ย’ย‘ย†ย‡ ย•ย‹ย–ย—ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย•วคย‘ย“ย—ย‹ย‡ย”ย‘ย•ย‡ย”ยย—ย›ย…ยŽยƒย”ย‘วก ย•ย‡ย‡ย•ย–ยžยƒยยƒยŽย‹ยœยƒยย†ย‘วกยยžย•ย„ย‹ย‡ยย’ย‡ย”ย†ร—ย ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒวก ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย›ยƒ ย•ย‡ ย˜ย‹ย‘ยŽร— ย‡ยŽ ย’ย”ย‘วฆ ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘วก ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยƒย„ยƒ ยƒยยƒยŽย‹ยœยƒยย†ย‘ ย—ย ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย†ย‡ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย‡ย•ย‡ ย†ย‹ย…วฆ ย–ยƒยย‡ยย–ย—ย˜ย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย”ย†ย‡ย•ยƒยŠย‘ย‰ยƒย†ย‘ย…ย‘ยวฆ &<$10$*(17$<(//2:%/$&.


 &<$10$*(17$<(//2:%/$&.

1<(516:i7,9(3;(-ร”*03

ย‡ย•ย–ย‡ย‡ย•ย–ยƒย†ย‘ย›ย…ย—ย›ยƒย”ย‡ย•ย‘ยŽย—ย…ย‹ร—ยย•ย‡ย†ย‹ย…ย–ร— ย‡ยŽอณย†ย‡ย‘ย…ย–ย—ย„ย”ย‡ย†ย‡อดอฒอบวกย‡ยย•ย—ย’ยžย‰ย‹ยยƒ อณอฒอดวก ยย‡ ย˜ย‘ย› ยƒ ย’ย‡ย”ยย‹ย–ย‹ย” ยŽย‡ย‡ย” ย–ย‡ยšย–ย—ยƒยŽวฆ ยย‡ยย–ย‡ย‡ยŽย”ย‡ย•ย‘ยŽย—ย–ย‹ย˜ย‘ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย†ย‡ยƒยŽย‰ย—ยยƒ ยยƒยย‡ย”ยƒยย‘ย•ย˜ยƒยƒย‹ยŽย—ย•ย–ย”ยƒย”ย•ย‹ย–ย‹ย‡ยย‡ย‘ยย‘ ย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย‡ยŽย’ยŽย‡ยย‘ย’ยƒย”ยƒยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย” ย—ยย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย‘ย•ย‹ย‡ยŽย’ยŽย‡ยย‘ย‡ย•ย–ยžย‘ย„ยŽย‹ย‰ยƒวฆ ย†ย‘ยƒย–ย—ย”ยยƒย”ยƒย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย’ยƒย”ยƒย•ย—ยย‘ย†ย‹ฯย‹วฆ ย…ยƒย…ย‹ร—ยวคย‹ย…ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย–ย”ย‘ย˜ย‡ย”ย•ย‹ยƒย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—วฆ ย…ย‹ย‘ยยƒยŽย‡ยย•ย—ย”ย‡ย•ย‘ยŽย—ย–ย‹ย˜ย‘วกย–ย‡ยšย–ย—ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ ย†ย‹ย…ย‡วกย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒยย‹ยยˆย—ยย†ยƒย†ยƒย•ยŽยƒย•ย˜ย‹ย‘ยŽยƒย…ย‹ย‘วฆ ยย‡ย•ย“ย—ย‡ย•ย‡ยƒย†ย—ย…ย‡ยยƒยŽย‘ย•ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽย‘อปอบย› อปอปย†ย‡ยŽยƒยŽย‡ย›ย”ย‰ยžยย‹ย…ยƒย†ย‡ยŽย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒย“ย—ย‡ย”ย‡ย•ย—ยŽย–ยƒย‹ยยƒย’ยŽย‹ย…ยƒวฆ ย„ยŽย‡ย•ยŽย‘ย•ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย•ย†ย‡ยŽย‘ย•ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ย•อปอฒ ย’ย—ย‡ย• ยƒยŽ ย–ย”ยƒย–ยƒย”ย•ย‡ ย†ย‡ ย—ย ย†ย‡ย…ย”ย‡ย–ย‘ ย“ย—ย‡ ย…ย‘ยย•ย–ยƒย„ยƒวก ย’ย‡ย”ย†ร—ยวก ย‡ยŽ ย•ย‹ย‰ย—ย‹ย‡ยย–ย‡ ย†ย‡ย„ย‡ ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย” ย‡ย ย’ย”ย‹ยย‡ย” ยŽย—ย‰ยƒย”วก ย•ย‡ ยŽย‘ ย‘ย„ย•ย‡วฆ ย“ย—ย‹ย‘ย†ย‡ย–ย‘ย†ยƒย•ยยƒยย‡ย”ยƒย•ย‡ย•ย‡ยŽอณอถศ€อดอฒอฒอบวก ย‡ย•ย–ยžย‡ยยŽยƒย’ยžย‰ย‹ยยƒย†ย‡ยŽยƒย—ย’ย”ย‡ยยƒย‘ย”ย–ย‡ ย†ย‡ยŒย—ย•ย–ย‹ย…ย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒยƒย…ย‹ร—ยย‡ยยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย†ย‡ ย—ยย‹ย†ยƒย† ย†ย‡ ย…ย‘ยย–ย”ย‘ย˜ย‡ย”ย•ย‹ยƒ ย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘วฆ ยยƒยŽวก ย†ย‹ย…ย‡ ย‡ย ย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ ย†ย‡ย„ย‡ ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย” ย‡ย ย’ย”ย‹ยย‡ย” ยŽย—ย‰ยƒย” ย“ย—ย‡ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‹ย‘ ยƒ ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย‡ยŽย’ย”ย‘ยย‘ย˜ย‡ย”ย–ย‡ย†ย‡ยŽยƒย•ย…ย‘ยย•ย–ยƒยวฆ ย…ย‹ยƒย•ย“ย—ย‡ย‘ย„ย”ยƒยย‡ยยƒย—ย–ย‘ย•ย›ย†ย‡ยŽยƒย•ย“ย—ย‡ ย•ย‡ ยŠยƒ ยŠย‡ย…ยŠย‘ ย”ย‡ยŽยƒย…ย‹ร—ย ยƒยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ยย‡ยย–ย‡ ย•ย‡ยƒย†ย˜ย‹ย‡ย”ย–ย‡ย“ย—ย‡ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒวฆ ย†ย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ยƒย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยวฆ ย†ยƒ ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย†ย‘ ยƒยŽ ย’ยŽย‡ยย‘ ย†ย‡ยŽ ย…ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ย•ย‹ ย•ย‡ ย’ย—ย•ย‘ ยƒ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย‡ย ยŽยƒ ย•ย‡วฆ ย•ย‹ร—ยย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡วกย•ย‹ยย‡ยย„ยƒย”ย‰ย‘ย•ย‡

ย†ย‹ย•ย’ย‡ยย•ย‘ ย•ย— ยŽย‡ย…ย–ย—ย”ยƒ ย‡ย ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย• ย†ย‡ยŽ ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อบอนย†ย‡ยŽยƒยŽย‡ย›ย‘ย”ย‰ยžยย‹ย…ยƒย‡ยย…ย‹ย–ยƒวก ยƒย•ร€ยย‹ย•ยย‘ย•ย‡ย’ย—ย•ย‘ยƒย†ย‹ย•ย…ย—ย•ย‹ร—ยย†ย‹ย…ยŠย‘ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย’ย‡ย”ย‘ ย‡ยŽ ย’ย”ย‹ยย‡ย”ย‘ ย‘ย”ยƒย†ย‘ย” ย‡ย ย‡ยŽ ย–ย—ย”ยย‘ ย†ย‡ ย†ย‹ย•ย…ย—ย•ย‹ร—ย ย•ย‡ร“ยƒยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย•ย‹ ย„ย‹ย‡ยยŽยƒย–ย‡ย”ย…ย‡ย”ยƒย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒ ย‡ยย‹ย–ย‹ร—ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย‡ยŽย“ย—ย‡ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย„ยƒย‡ย ย“ย—ย‡ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย„ยƒย“ย—ย‡ย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒยŽยƒย•ย‹ย”ย”ย‡ย‰ย—วฆ ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒย†ยƒย• ย‡ย ยŽยƒ ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย‹ร—ย ย”ย‡ยƒยŽย‹ยœยƒย†ยƒยƒยŽยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ยƒย…ย–ย‘ย”ย•ย‡ย”ย‡ย’ย”ย‘วฆ ย„ยƒย„ยƒ ยŽยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย…ย‘ย ย‹ยย†ย‡ย’ย‡ยวฆ ย†ย‡ยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ยŽยƒย• ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย“ย—ย‡ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ย”ยƒย ย†ย‹ย…ยŠย‘ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ยˆย—ย‡ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ย‘ย’ย‘ย”ยŽยƒยยƒย›ย‘ย”ร€ยƒย†ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย‹วฆ ย•ย‹ร—ย ยย‹ย‡ยย–ย”ยƒย• ย“ย—ย‡ ยŽยƒ ยย‹ยย‘ย”ร€ยƒ ย‡ยย‹ย–ย‹ร— ย—ยย˜ย‘ย–ย‘ย’ยƒย”ย–ย‹ย…ย—ยŽยƒย”ย“ย—ย‡ยˆย—ย‡ย‡ยย–ย”ย‡ย‰ยƒย†ย‘ ยƒยŽย’ยŽย‡ยย‘ยŒย—ยย–ย‘ย…ย‘ยย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย…ย‘ย”ย”ย‡ย•วฆ ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย“ย—ย‡ย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‘ย•ย‘ยย‡ย–ร€ยƒยƒยŽยƒ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย‡ยŽ ย’ยŽย‡ยย‘ ย†ย‡ยŽ ย…ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ยŽยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ยƒยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย’ย”ย‡ย•ย‡ยวฆ ย–ยƒย†ย‘ ย‡ย ย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย• ย†ย‡ยŽ ยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘ อปอณ ย†ย‡ยŽ ย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ย‘ ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย”ย†ย‡ยŽย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ย’ย—ย‡ย•ย•ย‡ย’ย”ย‘ย’ย‘ยร€ยƒยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย‡ยยŽยƒย…ยƒยŽย‹ฯย‹ย…ยƒย–ย‹ย˜ยƒย†ย‡ยŽยƒย…ย—ย‡ยวฆ ย–ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย›ย”ย‡ย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย†ย‡ยŽยƒย•ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒวฆ ย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย›ย—ยย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ยƒย…ย–ย—ยƒยŽย†ย‡ยŽ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ยƒย…ย–ย‘ย” ย› ย‡ย ย…ย‘ยย•ย‡ย…ย—ย‡ยย…ย‹ยƒ ย’ย”ย‘ย’ย—ย•ย‘ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย” ยŽยƒ ย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒ ย› ฯย‹ยย…ยƒย” ย”ย‡ย•ย’ย‘ยย•ยƒย„ย‹ยŽย‹ย†ยƒย†ย‡ย• ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•วฆ ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡ย•วกย’ย‘ย”ย–ยƒยย–ย‘ย†ย‹ย…ย‡ยŽยƒย…ย‘ย”ย–ย‡ย•ย‡ ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย‹ยยˆย—ยย†ยƒย†ย‘ยŽย‘ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย†ย‘ย’ย‘ย” ย‡ยŽยƒย…ย–ย‘ย”ย‡ยย‡ยŽย“ย—ย‡ย•ย‡ย•ย‘ย•ย–ย‹ย‡ยย‡ย“ย—ย‡ย•ย‹ย•ย‡ ย’ย”ย‡ย–ย‡ยย†ร€ยƒ ย†ย‡ย•ย‡ย…ยŠยƒย” ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย‡ยวฆ ย–ย‘ยย…ย‡ย•ย‡ยŽยƒย•ย—ยย–ย‘ย•ย‡ย‡ยย˜ย‹ร—ยย—ย‡ย˜ยƒยย‡ยย–ย‡ ยƒยŽยƒย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย’ยƒย”ยƒย“ย—ย‡ย’ย”ย‡ย•ย‡ยย–ยƒย”ย‘ย–ย”ย‘ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย†ยƒย†ย‘ ย“ย—ย‡ ย…ย‘ยย‘ ย•ย‡ ย•ย‡ร“ยƒยŽร— ย‡ยย‡ยŽย…ยƒย•ย‘ยย‘ย•ย‡ย‡ย•ย–ยžยƒยย–ย‡ย—ยย†ย‡ย•ย‡ย…ยŠยƒวฆ ยย‹ย‡ยย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย•ย‹ ยย‘ ยƒยย–ย‡ ย—ยยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย’ย—ย‡ย• ย…ย‘ยย‘ ยŽย‘ ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒ ย‡ยŽ ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‘ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ยƒย…ย–ย‘ย”ยŽย‘ย•ย‡ยŽย‡ยย‡ยย–ย‘ย• ย’ย”ย‹ยย…ย‹ย’ยƒยŽย‡ย•ย†ย‡ยŽยƒย”ย‡ย˜ย‹ย•ย‹ร—ยย†ย‡ยŽยƒย…ย—ย‡ยย–ยƒ ย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒย‡ย•ย†ย‡ย…ย‹ย”ยŽยƒย•ย…ยƒยย–ย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย”ย‡ย…ย‹ย„ย‹วฆ ย†ยƒย•ย›ย‡ยŒย‡ย”ย…ย‹ย†ยƒย•ย•ย‡ย…ย‘ยย•ย‡ย”ย˜ยƒย”ย‘ยย›รฏยย‹วฆ ย…ยƒยย‡ยย–ย‡ ย•ย‡ ย…ยƒยย„ย‹ยƒย”ย‘ย ยŽย‘ย• ยƒย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย• ย“ย—ย‡ย•ย‡ย•ย‘ยย‡ย–ย‹ย‡ย”ย‘ยยƒยŽยƒย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ยŽย’ยŽย‡ยย‘วกย‡ยย‡ย•ย–ย‡ยƒย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย†ย‡ย„ย‡ย•ย‡ร“ยƒวฆ ยŽยƒย”ย•ย‡ย“ย—ย‡ย–ยƒยย„ย‹ยฑยย•ย‡ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย‹ยยˆย—ยวฆ ย†ยƒย†ย‘ย‡ยŽยƒย”ย‰ย—ยย‡ยย–ย‘ย‡ยย“ย—ย‡ย•ย‡ร“ยƒยŽยƒย“ย—ย‡ ย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อปอณย†ย‡ยŽย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ย‘ ยย–ย‡ย”ย‹ย‘ย” ย†ย‡ยŽ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ย†ย‡ยŽ ย•ย–ยƒย†ย‘ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย˜ย‹ย‡วฆ ยย‡ย ยŽย‘ ย’ย”ย‡ย˜ย‹ย•ย–ย‘ ย‡ย ยŽยƒ ย‡ย› ย”ย‰ยžยย‹ย…ยƒ ยย‘ ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยƒย„ยŽย‡ย…ย‡ ย“ย—ย‡ ย‡ยŽ ย’ย”ย‘ย’ย‹ย‘ ย’ยŽย‡ยย‘ ย†ย‡ ย…ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ ยย‘ ย’ย—ย‡ย†ย‡ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย” ย—ยยƒย•

ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ยƒ ยŽย‘ย• ย†ย‹ย…ย–ยžยย‡ยย‡ย• ย†ย‡ ยŽยƒย• ย…ย‘ยย‹ย•ย‹ย‘ยย‡ย• ย•ย‹ยย‘ ย“ย—ย‡ ย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย…ย‘ยวฆ ย–ย”ยƒย”ย‹ย‘ ย…ย‘ยย‘ ย•ย‡ ย†ย‹ยŒย‘ รฏยย‹ย…ยƒยย‡ยย–ย‡ ย•ย‡วฆ ร“ยƒยŽยƒย ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย†ย‡ย„ย‡ ยŠยƒย…ย‡ย” ยŽยƒ ย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ย ย‡ยย‡ยŽย…ยƒย•ย‘ย†ย‡ย“ย—ย‡ย—ยย’ย”ย‘ย›ย‡ย…ย–ย‘ยŽย‡ย•ย‡ยƒ ย†ย‡ย˜ย—ย‡ยŽย–ย‘ ย’ยƒย”ยƒ ย•ย— ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย› ย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย…ย‘ยย–ย”ยƒย”ย‹ย‘ ย‡ยŽ ย”ย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ย‘ ย…ย‘ยย’ยŽย‡วฆ ยย‡ยย–ยƒยƒย’ย”ย‘ย’ย‹ยƒยŽย‡ย›วกย”ย‡ย‰ย—ยŽยƒยย†ย‘ย—ยยƒย•ย‹วฆ ย–ย—ยƒย…ย‹ร—ยย‡ย•ย’ย‡ย…ร€ฯย‹ย…ยƒย“ย—ย‡ย’ย—ย†ย‹ย‡ย”ยƒยƒย…ย‘ยวฆ ย–ย‡ย…ย‡ย”ย†ยƒยย†ย‘ย—ยยƒย•ย‘ยŽย—ย…ย‹ร—ยยƒย‡ยˆย‡ย…ย–ย‘ย†ย‡ ยƒย‰ย‹ยŽย‹ยœยƒย”ย‡ยŽย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ย†ย‡ย„ย‹ย†ย‘ยƒ ย“ย—ย‡ย—ยย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย•ย‡ยƒย†ย‡ย•ย‡ย…ยŠยƒย†ย‘ย›ย•ย‡ ย”ย‡ย‰ย”ย‡ย•ย‡ ยƒ ย…ย‘ยย‹ย•ย‹ย‘ยย‡ย• ย’ยƒย”ยƒ ยŽยƒ ย‡ยŽยƒย„ย‘วฆ ย”ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ย—ยย‘ ยย—ย‡ย˜ย‘ ย…ย‘ยยŽยŽย‡ย˜ยƒ ยƒ ย—ยยƒ ย‹ยย–ย‡ย”ย”ย—ย’ย…ย‹ร—ยย†ย‡ยŽย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ยŽย‡ย‰ย‹ย•วฆ ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘ย…ย‘ยยŽย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ยย–ย‘ย”ย’ย‡ย…ย‡ยŽยƒยŽยƒย„ย‘ย” ย†ย‡ย†ย‹ย…ยŠย‘ร—ย”ย‰ยƒยย‘ย’ย‡ย”ย‘ย•ย‹ยย‘ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ย—ย ย”ย‡ย…ยŠยƒยœย‘ ย–ย‘ย–ยƒยŽ ย†ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย“ย—ย‡ ย‘ย„ยŽย‹วฆ ย‰ย—ย‡ยƒย“ย—ย‡ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย•ย‡ยƒย‡ยŽยƒย„ย‘ย”ยƒย†ย‘ ยย—ย‡ย˜ยƒยย‡ยย–ย‡ ย’ย—ย‡ย†ย‡ ย†ยƒย”ย•ย‡ ฯย‹ย‰ย—ย”ยƒย• ยƒยŽวฆ ย–ย‡ย”ยยƒย•ย…ย‘ยย‘ย‡ย•ย‡ยŽย…ยƒย•ย‘ย†ย‡ยŽยƒยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒวฆ ย…ย‹ร—ยย“ย—ย‡ย•ย‡ย’ย”ย‡ย˜ยฑย‡ยย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อปอณย‡ย ย…ย‘ยย‡ยย–ย‘ยŽย‘ย…ย—ยƒยŽย’ย”ย‡ย•ย—ย’ย‘ยย‡วกย…ย‘ยย‘ย•ย‡ ย†ย‹ยŒย‘ ย—ยยƒ ยˆย‘ย”ยยƒ ย†ย‡ ยƒย‰ย‹ยŽย‹ยœยƒย” ย‡ยŽ ย–ย”ยƒย„ยƒยŒย‘ ยŽย‡ย‰ย‹ย•ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘วคย‰ย”ยƒย†ย‡ยœย…ย‘ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹วฆ ย†ย‡ยย–ยƒยŽยƒย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ร—ยย’ย‡ย”ย‘ย…ย”ย‡ย‘ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‘ย‡ยŽย’ยŽย‡ยย‘ย†ย‡ย‡ย•ย–ยƒย•ย‘ย„ย‡ย”ยƒวฆ ยร€ยƒย–ย‡ยย‰ยƒย…ยŽยƒย”ย‘ย“ย—ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย’ย‡ย–ย‡ยย…ย‹ยƒย†ย‡ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย”ย‡ยย–ยฑย”ยย‹ยย‘ย•ย†ย‡ยŽยƒย”ย–ร€ย…ย—ยŽย‘อปอณ ย†ย‡ยŽย”ย‡ย‰ยŽยƒยย‡ยย–ย‘ยŽยƒย–ย‡ยย‡ยย‘ย•ย‡ยŽย”ย‡ย‰ย”ย‡ย•ย‘ ยƒย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย…ย‘ย”ย”ย‡ย‡ยŽย’ยŽยƒยœย‘ย†ย‡อณอฒย†ร€ยƒย•ยƒ ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ยŠยƒย…ย‡ ยƒยŽย—ย•ย‹ร—ย ยŽยƒ ย‡ย› ย”ย‰ยžยย‹ย…ยƒวก ย•ย‘ย ยŠย‹ย’ร—ย–ย‡ย•ย‹ย• ยŒย—ย”ร€ย†ย‹ย…ยƒย• ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย–ยƒย•วก ย‡ย• ย…ย—ยƒยย–ย‘วกยย—ย…ยŠยƒย•ย‰ย”ยƒย…ย‹ยƒย•วค ย‡ยŽย‡ย…ย‘ยย…ย‡ย†ย‡ย‡ยŽย—ย•ย‘ย†ย‡ยŽยƒย–ย”ย‹ย„ย—วฆ ยยƒ ยƒยŽ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย—ยƒย ย‘ย•ยฑ ย‡ย”ยƒยŽย–ยƒ ร—ย…ย‹ยŽวกย†ย‡ยŽยƒยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ยย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒย”ย‹ยƒ ย†ย‡ยŽยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ย†ย‡ยŽยƒย‡ย˜ย‘ยŽย—ย…ย‹ร—ยย‡ยย‘วฆ ย…ย”ยžย–ย‹ย…ยƒวค ย‘ยย‘ย”ยƒย„ยŽย‡ ย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘วค ย—ยฑ ย„ย‹ย‡ย ย“ย—ย‡ย‡ยŽย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ยƒยŽย‡ยยœย—ย‡วฆ ยŽยƒยย‘ย•ย‹ยŽย—ย•ย–ย”ยƒยŠย‘ย›ย…ย‘ยยŽยƒย…ย‹ย–ยƒยƒยŽยƒย“ย—ย‡ ยƒย…ยƒย„ยƒ ย†ย‡ ยŠยƒย…ย‡ย” ยย‡ยย…ย‹ร—ย ย’ย‡ย”ย‘ ย„ย—ย‡ยย‘ ยŠยƒย›ย“ย—ย‡ย–ย‘ยยƒย”ยŽย‘ย…ย‘ยย‘ย—ยย…ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย†ย‡ ยŽยƒย…ย‘ย”ย–ย‡ย“ย—ย‡ยย‘ย‡ย•ย†ย‡ย‘ย„ย•ย‡ย”ย˜ยƒยย…ย‹ยƒย‰ย‡วฆ ยย‡ย”ยƒยŽย‡ยยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‘ย…ย—ย’ยƒวกย’ย‡ย”ย‘ ย•ย‹ ย‡ย• ย‹ยย–ย‡ย”ย‡ย•ยƒยย–ย‡ ยŽยƒ ย’ยƒย”ย–ย‡ ย“ย—ย‡ ยŽย‡ร€ย•ย–ย‡ ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย†ย‹ยŒย‹ย•ย–ย‡ย…ย‘ยย–ย‘ย†ยƒย…ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย‡ยยŽยƒ ย’ยƒย”ย–ย‡ฯย‹ยยƒยŽย“ย—ย‡ย•ย‹ยย–ย‡ย–ย‹ยœยƒย‡ยŽย…ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย†ย‡ ยŽยƒย…ย‘ย”ย–ย‡ย“ย—ย‡ย•ย‹ยย‘ย‡ยšย‹ย•ย–ย‡ย”ย‡ย…ยŠยƒยœย‘ย–ย‘ย–ยƒยŽวก ย•ย‡ยŽย‡ย›ร—ย’ย”ยžย…ย–ย‹ย…ยƒยย‡ยย–ย‡ย‡ยยŽยƒย’ยƒย”ย–ย‡ฯย‹ยยƒยŽ ย†ย‡ย–ย—ย‹ยย–ย‡ย”ย˜ย‡ยย…ย‹ร—ยย›ย“ย—ย‡ย•ย‹ย˜ย‡ยย‘ย•ย‡ยŽ ย…ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย†ย‡ยŽย”ย‡ย…ยŠยƒยœย‘ย–ย‘ย–ยƒยŽย“ย—ย‡ยŽยƒยย‹ย•วฆ ยยƒย…ย‘ย”ย–ย‡ย†ย‹ย…ย‡ย“ย—ย‡ย•ย‹ยย‘ย‡ยšย‹ย•ย–ย‹ย‡ย”ยƒย‡ย•ยƒ ยŠย‹ย’ร—ย–ย‡ย•ย‹ย•ย›ย›ยƒย‡ย•ย–ย‘ย˜ยƒยƒย†ย‡ย’ย‡ยย†ย‡ย”ย“ย—ย‡ ย…ย‘ยย‘ ย“ย—ย‡ย”ยƒยย‘ย• ย‹ยย–ย‡ย”ย’ย”ย‡ย–ยƒย”ยŽย‘วก ย’ย‡ย”ย‘ ย…ย—ยƒยย†ย‘ย—ยย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย˜ย‹ย‡ยย‡ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย–ย‘วฆ ย”ย‹ย‘ย›ยŽยƒยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยย“ย—ย‡ย•ย‡ยŠยƒย…ย‡ยย‘ย‡ย• ย’ยƒย”ยƒย†ย‡ยŒยƒย”ยŽย‘ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย–ย‘ย”ย‹ย‘วกย•ย‹ยย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ ยŠย—ย„ย‹ย‡ย•ย‡ยŠย‡ย…ยŠย‘ย—ยย’ยŽยƒยย–ย‡ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‹ย•วฆ ย–ย‹ยย–ย‘วกยŠยƒย„ย”ร€ยƒย“ย—ย‡ย˜ย‡ย”ย‡ยŽย’ยŽยƒยย–ย‡ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ ย‘ยย‘ย†ย‡ย‡ย•ย‡ย…ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย’ย‡ย”ย‘ย’ยƒย•ยƒย”ย†ย‡ยŽย‘ ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย–ย‘ย”ย‹ย‘ยƒยŽย‘ยย‘ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย–ย‘ย”ย‹ย‘ย’ย—ย‡ย• ย”ย‡ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ ย‡ย• ย—ยยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย‹ยย–ย‡วฆ ย‰ย”ยƒยŽย†ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‘ย…ย—ย’ยƒวคย‘ย•ย‹ ย’ย‹ย†ย‘ย“ย—ย‡ย…ย—ยƒยย†ย‘ย—ย–ย‹ยŽย‹ย…ย‡ยย‡ย•ย‡ย–ย‹ย’ย‘ย†ย‡ ย…ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย‘วกย”ย‡ย˜ย‹ย•ย‡ยย„ย‹ย‡ยย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ยƒยย‘ย• ยƒยย–ย‡ ย—ย ย”ย‡ย…ยŠยƒยœย‘ ย–ย‘ย–ยƒยŽ ยƒยย–ย‡ ย—ยยƒ ยย‘วฆ ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ อณอบอฒ ย‰ย”ยƒย†ย‘ย•วก ย‡ย• ย†ย‡ย…ย‹ย” ย‡ยŽ ย’ยƒย•ย‘ยย‘ยˆย—ย‡ย’ยƒย”ย…ย‹ยƒยŽยˆย—ย‡ย–ย‘ย–ยƒยŽย†ย‡ยŽยƒย’ย”ย‘วฆ ย„ยƒย”ยƒยย‘ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย”วคย‡ย”ย‘ย‡ยฯย‹ยย‡ย•ย—ยย…ย”ย‹วฆ ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย†ย‡ยŽยƒย…ย‘ย”ย–ย‡ย–ย‡ยย†ย”ยžย“ย—ย‡ย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย”ย•ย‡ ย‡ยย•ย—ย‘ย’ย‘ย”ย–ย—ยย‹ย†ยƒย†ย‡ย•ย–ย‡ยย—ย‡ย˜ย‘ย•ย—ย…ย‡ย•ย‘ ย›ยƒยŠร€ย˜ย‡ย”ย‡ยย‘ย•ย‡ยŽย…ย”ย‹ย–ย‡ย”ย‹ย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ย‡ยย‹ย–ยƒ ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย‡ย•ย–ยƒยย‘ย• ยƒยย–ย‡ ย—ยยƒ ย•ย‹ย–ย—ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ย—ยย…ยƒยย„ย‹ย‘ย†ย‹ยƒยย‡ย–ย”ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย‘ย’ย—ย‡ย•วฆ ย–ย‘ ย†ย‡ยŽ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ย ย“ย—ย‡ ยŠย‘ย› ย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒยย‘ย•วค ยย–ย‘ยย…ย‡ย•ย•ย‡ย”ร€ยƒยยย‹ย•ย…ย‘ยย•ย‹ย†ย‡ย”ยƒย…ย‹ย‘ยย‡ย• ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ ย‡ย˜ย‹ย†ย‡ยย–ย‡ยย‡ยย–ย‡ ย‡ยŽ ย…ยƒยย„ย‹ย‘ ย‡ย• ย–ย‘ย–ยƒยŽย‡ยย‡ยŽย…ยƒย•ย‘ย“ย—ย‡ยย‘ย•ย‘ย…ย—ย’ยƒยย‘ย•ย‡ ย‡ย•ย–ยž ยƒยย–ย‡ ย—ยยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย’ยƒย”ย…ย‹ยƒยŽ ย› ย‡ย•ย–ย‘ย…ย”ย‡ย‘ย“ย—ย‡ยย‘ยƒยย‡ย”ย‹ย–ยƒยย—ย…ยŠย‘ยƒยยžวฆ ยŽย‹ย•ย‹ย•ย†ย‡ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย”ยƒยย‘ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย”ย‡ยŽย‰ย‹ย”ย‘ ย‡ย•ย–ย‘ย–ยƒยŽยย‡ยย–ย‡ย†ย‹ย•ย–ย‹ยย–ย‘วค

9,//$+(5026$-8(9(6$*2672

ย’ยŽย‡ย–ย‘ย›ย˜ย‘ย–ยƒย†ย‘ยƒยˆยƒย˜ย‘ย”ร—ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒวคย„วฆ ย˜ย‹ย‘วกย›ยƒยŽยƒย…ย‘ยย•ย‹ย‰ยยƒย†ย‡ ย”ยƒยย‹ย‡ย”ย‡ย”ยƒย‡ย ย…ย‘ยย–ย”ยƒวกย‡ยย‡ยŽยย‘ยย‡ยย–ย‘ย“ย—ย‡ย‡ย•ย–ย—ย˜ย‹ย‡ย”ยƒ ย˜ย‘ย–ยƒย†ย‘ย‡ยย…ย‘ยย–ย”ยƒวกย•ย‡ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‡ยƒย”ย‡ย˜ย‹ย•ยƒย” ยŽยƒยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวกย†ย‹ย•ย…ย—ย–ย‹ย†ยƒย›ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒ ยŽยƒยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวกย•ย‡ย”ย‡ย‰ย”ย‡ย•ยƒยƒยŽยƒย‘ยย‹วฆ ย•ย‹ร—ย ยย•ย’ย‡ย…ย–ย‘ย”ยƒ ย†ย‡ ยƒย…ย‹ย‡ยย†ยƒ ย…ย‘ย”ย”ย‡ย•วฆ ย’ย‘ยย†ย‹ย‡ยย–ย‡วก ย’ยƒย”ยƒ ย‡ยŽ ยย—ย‡ย˜ย‘ ย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวค ย•ย‡ย‡ย•ย‡ยŽย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ย“ย—ย‡ย†ย‡ย„ย‹ย‡ย”ย‘ย ยŠยƒย„ย‡ย”ยƒย’ยŽย‹ย…ยƒย†ย‘ย‡ยŽย†ร€ยƒย†ย‡ยŠย‘ย›วคย‡ย”ย‘ย“ย—ยฑ ย„ย—ย‡ยย‘ย“ย—ย‡ย‡ย”ย”ย‘ย”ย–ย”ยƒย•ย‡ย”ย”ย‘ย”วกย›ย‘ย–ย‡ยย‰ย‘ ยŽยƒย•ย‡ย‰ย—ย”ย‹ย†ยƒย†ย“ย—ย‡ยŽย‘ย•ย•ย‡ร“ย‘ย”ย‡ย•ย•ย‡ย”ย˜ย‹ย†ย‘วฆ ย”ย‡ย•ย’รฏย„ยŽย‹ย…ย‘ย•ย†ย‡ยŽย›ย—ยย–ยƒยย‹ย‡ยย–ย‘ย†ย‡ยƒวฆ ย…ย—ย•ย’ยƒยยƒย…ย‘ยย•ย‘ยŽยƒยย‡ยย–ย‡ย˜ยƒยยƒย–ย‘ย…ยƒย”ยŽยƒ ย’ย—ย‡ย”ย–ยƒย†ย‡ย—ยย”ย‹ย„ย—ยยƒยŽ ย‡ย†ย‡ย”ยƒยŽวกย‡ย•ย–ย‘ย˜ยƒ ยƒย…ยƒย‡ย”วกย’ย‡ย”ย‘ยŽย‘ย‰ย”ยƒย˜ย‡ย†ย‡ย‡ย•ย–ย‘ย‡ย•วกย“ย—ย‡ย•ย‡ ย‡ยšย’ย‘ยย‰ยƒย‡ยŽย‘ยย‰ย”ย‡ย•ย‘ยƒย—ยย”ย‹ย†ร€ย…ย—ยŽย‘ย†ย‡ ย…ยƒย”ยžย…ย–ย‡ย” ยŒย—ย”ร€ย†ย‹ย…ย‘วก ย˜ย‹ย‘ยŽย‡ยย–ยƒยย†ย‘ ยŽยƒ ย‡ย›วก ย’ย‘ย” ย‡ยŽ ย•ย‘ยŽย‘ ยŠย‡ย…ยŠย‘ ย†ย‡ ยŽยŽย‡ย˜ยƒย” ยƒ ย—ยŽย–ย”ยƒยวฆ ยœยƒวกย‡ย•ยƒย–ยƒยย˜ย‹ย…ย‹ยƒย†ยƒย›ยยƒยŽยฑย˜ย‘ยŽยƒย’ย‘ยŽร€ย–ย‹ย…ยƒ ย†ย‡ยŽวฉร€ย•ย‡ร“ย‘ย”วจวกวฉย‘ยย‘ย—ย•ย–ย‡ย†ย‘ย”ย†ย‡ยย‡ย•ย‡วฆ ร“ย‘ย”วจวกย›ยŠยƒย›ย“ย—ย‡ย˜ย‹ย‘ยŽยƒย”ย–ย‘ย†ย‘วกยย‘ย‹ยย’ย‘ย”วฆ ย–ยƒวกย’ย‡ย”ย‘ย„ย—ย‡ยย‘วกย›ย‘ย•ย‹ย†ย‡ยŒย‘ย…ย‘ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒ ย‡ยŽย†ร€ยƒย†ย‡ยŠย‘ย›วกย“ย—ย‡ย‡ยŽย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ยŽย‘ ยŠย‹ย…ย‹ย‡ย”ย‘ย ย’ย‡ย†ยƒยœย‘ย•วก ยŽย‘ ยŠย‹ย…ย‹ย‡ย”ย‘ย ยƒร“ย‹ย…ย‘ย•วก ยƒย•ร€ ย‹ยย•ย–ย”ย—ยย‡ยย–ยƒย ยŽยƒ ย…ย‘ยย•ย‹ย‰ยยƒวค ย‘ ย•ยƒวฆ ย„ร€ยƒยย‘ย•ย†ย‡ย•ย†ย‡ยƒย›ย‡ย”วกยย‘ยย‘ย•ยƒย‰ยƒย”ย”ร—ย’ย‘ย” ย•ย‘ย”ย’ย”ย‡ย•ยƒย‡ย”ยƒยŽยƒย…ย”ร—ยย‹ย…ยƒย†ย‡ย—ยย†ย‡ย„ยƒย–ย‡ ย•รฏย’ย‡ย”ยƒยย—ยย…ย‹ยƒย†ย‘วกย…ยƒร“ยƒย‡ย•ยย—ย›ย’ย”ย‡วฆ ย†ย‡ย…ย‹ย„ยŽย‡วก ยยƒยย†ยƒ ยŽยƒย• ย•ย‡ร“ยƒยŽย‡ย• ย…ย‘ย อดอถ ยŠย‘ย”ยƒย•ย†ย‡ยƒยย–ย‹ย…ย‹ย’ยƒย…ย‹ร—ยวกย’ย‡ย”ย‘ย‡ย•ย‘ย‡ย•ยŽย‘ ย†ย‡ ยย‡ยย‘ย•วก ย‡ย•ย–ยƒยย‘ย• ย’ย”ย‡ย’ยƒย”ยƒย†ย‘ย• ย’ยƒย”ยƒ ย‡ยŽย†ย‡ย„ยƒย–ย‡วคยŽยƒย•ย—ยย–ย‘ย‡ย•วกย“ย—ย‡ย…ร—ยย‘ย›ยƒ ยย‘ย’ย—ย‡ย†ย‡ยยŽย‘ย“ย—ย‡ย–ย‹ย‡ยย‡ยย“ย—ย‡ยŠยƒย…ย‡ย”ย‡ย• ย˜ย‹ย‘ยŽยƒย” ยŽยƒ ย‡ย›วก ยƒย†ย‡ยŽยƒยย–ยƒย”ย‘ย ย–ย‘ย†ย‘วค ย‡ย”ย‘ ย“ย—ยฑย„ย—ย‡ยย‘วกย‡ย•ย–ย‘ย•ย‡ย˜ยƒย…ยƒย‡ย”ย’ย‘ย”ย“ย—ย‡ยย‘ ยƒย‰ย—ยƒยย–ยƒย‡ยŽยร€ยย‹ยย‘ยƒยยžยŽย‹ย•ย‹ย•ยŒย—ย”ร€ย†ย‹ย…ย‘ย› ย›ย‘ยŽย‘ย†ย‹ย‰ย‘ย…ย‘ยย”ย‡ย•ย’ย‡ย–ย‘วกย›ย‘ยƒย…ยƒร“ยƒยŽย‘ ย…ย‘ยย’ย”ย‡ยย†ย‘ ยย‘ ย‡ย• ยƒย„ย‘ย‰ยƒย†ย‘วก ย‡ย• ย‹ยย‰ย‡วฆ ยย‹ย‡ย”ย‘วคย‘ย”ย‡ย•ย‘วกย“ย—ย‹ยœยžย•ยย‘ย–ย‹ย‡ยย‡ย–ย‘ย†ยƒย˜ร€ยƒ ย‡ย•ยƒย…ยŽยƒย”ย‹ย†ยƒย†ย†ย‡ยŽย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹ยย‹ย‡ยย–ย‘ยŽย‡ย‰ย‹ย•วฆ ยŽยƒย–ย‹ย˜ย‘วคยย–ย‘ยย…ย‡ย•วกย›ย‘ย•ย‹ย†ย‡ยŒย‘ย…ย‘ยย•ย–ยƒยย…ย‹ยƒ ย†ย‡ ยฑย•ย–ยƒ ย˜ย‹ย‘ยŽยƒย…ย‹ร—ย ย‰ย”ยƒย˜ย‡ ยƒยŽ ย’ย”ย‘ย…ย‡ย†ย‹วฆ ยย‹ย‡ยย–ย‘วกยŽย‘ยย‡ยย‘ย•ย“ย—ย‡ย’ย—ย†ย‹ย‡ย”ย‘ยยŠยƒย„ย‡ย” ยŠย‡ย…ยŠย‘ ย‡ย•วก ยƒย’ย”ย‘ย„ยƒย†ยƒ ยŽยƒ ยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยวก ย”ย‡ย‰ย”ย‡ย•ยƒย”ยƒย…ย‘ยย‹ย•ย‹ย‘ยย‡ย•ย‡ยŽย†ย‹ย…ย–ยƒยย‡ยวกย› ย“ย—ย‡ยŽยƒย…ย‘ยย‹ย•ย‹ร—ยย’ย‘ย”ยยƒยย†ยƒย–ย‘ย†ย‡ยŽยŽย‡วฆ ยย‘ยŠย‹ย…ย‹ย‡ย”ยƒยŽยƒยย‘ย†ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ยยƒย‡ย•ย–ย‡ย†ย‹ย…วฆ ย–ยƒยย‡ยย†ย‡ย…ย—ย‡ยย–ยƒย’รฏย„ยŽย‹ย…ยƒวคย•ย‘ย‡ย•ยยƒย†ยƒ ยยžย• ยŽย‘ ย“ย—ย‡ ย‘ยย‹ย–ย‹ย‡ย”ย‘ยวก ย‡ย•ย‘ ย‡ย• ยยƒย†ยƒ ยยžย•ยŽย‘ย“ย—ย‡ย•ย‡ยŽย‡ย•ย‘ยŽย˜ย‹ย†ร—วกย’ย‡ย”ย‘ย„ย—ย‡ยย‘ ยŠยƒย›ยƒย‡ยŽยŽย‘ย•วค ย‘ย” ย”ย‡ย…ย–ย‹ฯย‹ย…ยƒย…ย‹ร—ย ย†ย‡ ยŠย‡ย…ยŠย‘ย•วก ย•ย‡ ยŽย‡ ย…ย‘ยย…ย‡ย†ย‹ร— ย‡ยŽ ย—ย•ย‘ ย†ย‡ ยŽยƒ ย’ยƒยŽยƒย„ย”ยƒ ยƒยŽ ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ย‘ ย‡ย”ยยƒยย†ย‘ ยƒยŽย‡ยยœย—ย‡ยŽยƒ ย‡ย”ยยƒย•วกย†ย‡ยŽยƒยˆย”ยƒย…ย…ย‹ร—ยย’ยƒย”ยŽยƒยย‡ยย–ยƒวฆ ย”ย‹ยƒย†ย‡ยŽยƒย”ย–ย‹ย†ย‘ย‡ย˜ย‘ยŽย—ย…ย‹ย‘ยยƒย”ย‹ย‘ย‹ยย•วฆ ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒยŽวค

ย”ยƒย…ย‹ยƒย•ย†ย‹ย’ย—ย–ยƒย†ยƒย’ย”ย‡ย•ย‹ย†ย‡ยย–ยƒวคยยŽยƒ ย…ย‘ยย–ย”ย‘ย˜ย‡ย”ย•ย‹ยƒย…ย‘ยย•ย–ย‹ย–ย—ย…ย‹ย‘ยยƒยŽย“ย—ย‡ย”ย‡ย…ยƒวฆ ย›ร— ยƒยŽ ย‡ยšย’ย‡ย†ย‹ย‡ยย–ย‡ อณอถศ€อดอฒอฒอบวก ย†ย‡ยŽ ยƒย…ย–ย‘ย” ยˆย—ย‡ ย‡ยŽ ยย—ยย‹ย…ย‹ย’ย‹ย‘ ย†ย‡ ย‘ยยƒยŽย…ยƒยŽย…ย‘ ย†ย‡Elfraudedelsigloix  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you