Page 1

SARRERAK / ENTRADAS / TICKETS

Prezioa / Precio / Price: 3,50€

· www.tabakalera.eu

Tabakalera Doan / Gratis / Free: 12 urtetik beherakoak / Menores de 12 años / Under 12

· Informazio puntuan / En el punto de información / At the information point · Leihatilan emanaldia baino 30’ lehenago / En taquilla, 30’ antes de la sesión / At the box office, 30’ before the session

+Info info@tabakalera.eu 943 11 88 55 Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián Gipuzkoa

Nosferatu Abonua / Abono / Season ticket: 55 € Euskadiko Filmategia / Filmoteca Vasca / Basque Film Archive Doan / Gratis / Free: 25 urtetik beherakoak / Menores de 25 años / Under 25

_

tabakalera.eu

#gozatutabakalera

12

2016 / ABENDUA / DICIEMBRE / DECEMBER

_

_

Donostia / San Sebastíán LG / DL/ LD: SS-2043-2016

tabakalera.eu

HILABETEKO TOPAKETAK / ENCUENTROS DEL MES / ENCOUNTERS OF THE MONTH

EU

ES

EN

Aurkezpena

Presentación

Presentation

Orain, urtea amaitzear dela, nolabait modaz kanpo dagoen teoria bat azaltzen saiatuko gara. Teoria horretan, sotilki lotzen dira irrealtasunaren ideia eta zer-nola doan zinema “barrendik eraikitzen eta soinu egiten”. Aurtengo urtarrilaren 1ean Manoel de Oliveira espektral batekin ekin genion gure aretoko programazioari, hura bere Oportoko etxean zebilela (Visita, ou Memórias e confissões, Portugal, 1982). Ondoren, eta urtean zehar, 300 film baino gehiago izan ditugu, Donostia Kulturaren (Nosferatu), Euskadiko Filmategiaren, Zinemaldiaren eta Tabakaleraren artean programatuak; beraz, “zinematografoaren arteari esker gauzak bizitzara itzultzen diren” gune bihurtu da gure pantaila. Aktore, elkarrizketa, egoera, beltzera itzaltze, izenburu, abesti, ahots, musika, paisaia, hasiera eta amaiera guzti horiek Tabakalerako zinema-aretoaren historiaren parte dira jadanik. Aretoaren barne eraikuntzaren parte, arkitekturatik eta hormetatik harago. Baita emanaldi batean, bitan, hainbatetan edo urteko ia emanaldi guztietan gurekin egon zareten ikusle guztiok ere. Film baten emanaldiarekin batera doan hori guztia argitu nahi dugu aurtengo azken editorial honetan. Eta ez da erraza, izan ere, hitzez ia inoiz zehaztu ezineko zerbaitez ari gara. Barrendik gertatzen diren gauzez.

Ahora que termina el año, vamos a intentar explicar una teoría un tanto decimonónica que relaciona de manera sutil la idea de lo fantasmal y la manera en que un cine “va construyéndose y sonando por dentro”. El 1 de enero de este año iniciábamos la programación de nuestra sala con un Manoel de Oliveira espectral recorriendo su casa de Oporto (Visita, ou Memórias e confissões, Portugal, 1982). Después, y a lo largo del año, han pasado más de 300 títulos programados entre Donostia Kultura (Nosferatu), Filmoteca Vasca, Festival de Cine y Tabakalera, por lo que nuestra pantalla se ha convertido en un lugar en el que las cosas “volvían a la vida por arte del cinematógrafo”. Todas esas actrices, actores, diálogos, situaciones, cortes a negro, títulos, canciones, voces, músicas, paisajes, comienzos y finales, forman ya parte de la particular historia de la sala de cine de Tabakalera. De su construcción interna, más allá de arquitecturas y paredes. También todas las espectadoras y espectadores que nos habéis acompañado en una, dos, varias o casi todas las sesiones del año. Todo eso que acompaña a la proyección de una película es lo que hoy intentamos alumbrar en este último editorial del presente año. Y no es fácil, pues hablamos de lo que casi nunca se puede delimitar con palabras. De las cosas que suceden por dentro.

Now that the year is coming to an end, we will try to explain a rather 19th-century theory that subtly relates the idea of ghostliness and the way in which a cinema “is built and dreamed from the inside”. On January 1st we started the programming in our movie theatre with a phantasmagorical Manoel de Oliveira taking us through his house in Porto (Visita, ou Memórias e confissões, Portugal, 1982). Throughout the year more than 300 titles were programmed between Donostia Kultura (Nosferatu), Basque Film Archive, San Sebastian International Film Festival and Tabakalera, turning our screen into a place where things “came back to life through the art of the filmmaker”. All these actors, dialogues, situations, cuts to black, titles, songs, voices, music, landscapes, beginnings and ends are now part of the special history of Tabakalera’s cinema. Of its internal construction, beyond architectures and wall, as are all the spectators who have come once, twice or several times, sometimes attending all the sessions during the year. Everything that surrounds the projection of a film is what we set out to highlight in the last editorial of this year. It is not easy, because we are speaking about something that is very hard to define in words, about things that happen inside us.

Zinema kutxa bizidun bat da: zaratatsua, oroimenduna, eta ahots, isilune eta irudien metaketaz hazten da. Eta gure aretoa, zuoi guztioi esker, bere berezko soinua izaten hasi da. Mila esker guztioi.

Un cine es una caja viva: resonante, con memoria, que crece por acumulación de voces, silencios e imágenes. Y nuestra sala, gracias a todas vosotras y vosotros, comienza a tener ya su propio sonido. Gracias a todos/as.

A cinema screen is a live box: it resounds, has a memory, grows through the accumulation of voices, silences and images. And, thanks to all of you, our cinema is starting to have its own sound. Thank you all.

01 | Javier Aguirresarobe, Montxo Armendáriz, José Julián Bakedano, Juanba Berasategi, José Luis Egea, Iñaki Eizmendi, Juanmi Gutiérrez, Mirentxu Loyarte, Pedro Olea eta Imanol Uribe zinemagileek Ikuska bildumaren inguruan solas egingo dute eta ondorengo proiekzioa aurkeztuko dute. Los cineastas Javier Aguirresarobe, Montxo Armendáriz, José Julián Bakedano, Juanba Berasategi, José Luis Egea, Iñaki Eizmendi, Juanmi Gutiérrez, Mirentxu Loyarte, Pedro Olea e Imanol Uribe dialogarán en torno a la serie Ikuska y presentarán la proyección que tendrá lugar a continuación. Some of the filmmakers that participated in the series Ikuska (Javier Aguirresarobe, Montxo Armendáriz, José Julián Bakedano, Juanba Berasategi, José Luis Egea, Iñaki Eizmendi, Juanmi Gutiérrez, Mirentxu Loyarte, Pedro Olea and Imanol Uribe) will discuss about the project and they will also present the films that are going to be shown afterwards.

02 | Eloy Domínguez Serén zuzendariak Ingen Ko Pa Isen / No cow on the ice, bere filma aurkeztuko du Zinema gariakidea zikloaren barne. Eloy Domínguez Serén presentará su película Ingen Ko Pa Isen / No cow on the ice, dentro del ciclo Cine contemporáneo. Eloy domínguez Serén will present his film Ingen ko pa isen / no cow on the ice 10 | Zinema solasaldiak:CostaGavras/Imanol Uribe zikloaren barne CostaGavras zuzendariak Los raíles del crimen (Compartiment tueurs), bere filma aurkeztuko du. Costa-Gavras presentará su película Los raíles del crimen (Compartiment tueurs), dentro del ciclo Diálogos de cine: Costa-Gavras/Imanol Uribe Costa-Gavras will present his film Los raíles del crimen (Compartiment tueurs), as part as the season Cinema dialogues: Costa-Gavras/ Imanol Uribe.

11 | Europa, geroaldi burutua zikloa amaitzeko Stoffel Debuysere izango dugu eskaini diogun gutun zuriaren barne aukeratutako filmak aurkezten, Nicaragua: Voyages eta Twilight City. Como cierre del ciclo Europa, futuro anterior Stoffel Debuysere presentará dos películas, Nicaragua: Voyages y Twilight City, en el marco de la carta blanca que le hemos ofrecido. To close the season Europe, Future Past Stoffel Debuysere will present two films, Nicaragua: Voyages and Twilight City, as part as the Carte Blanche offered to him. 22 | Carlos Boyerok El buscavidas (The Hustler), Robert Rossenen filma aurkeztuko du Gustukoena zikloaren baitan. Carlos Boyero presentará la película El buscavidas (The Hustler) de Robert Rossen, dentro del ciclo La favorita de. Carlos Boyero will present El buscavidas (The Hustler) by Robert Rossen as part as the season the Favourite film.

ZIKLOA / CICLO / SEASON

ZIKLOA / CICLO / SEASON

ZINEMA GARIKIDEA / CINE CONTEMPORÁNEO / CONTEMPORARY CINEMA

ZINEMA GARIKIDEA / CINE CONTEMPORÁNEO / CONTEMPORARY CINEMA

2016/12/09 > 20:00

2016/12/25 > 19:00 - 1. zatia / 1ª parte / 1st part (55’) / 20:15 - 2. zatia / 2ª parte / 2nd part (44’) EL AÑO MÁS CORTO / URTERIK LABURRENA / THE SHORTEST YEAR

Cinema Novo, Eryk Rocha, Brasil, 2016, 92’

Tout le monde aime le bord de la mer, Keina Espiñeira · Nuestra amiga la luna, Velasco Broca · Notes from Sometime, Later, Maybe, Roger Gomez, Dani Resines · Decorado, Alberto Vázquez · Montañas ardientes que vomitan fuego, Samuel M. Delgado eta Helena Girón · Las vísceras, Elena López Riera · Timecode, Juanjo Jimenez.

EU

ES

EN

EU

ES

EN

“Brasilen filmak egiteko modu berri bat sortu zuen belaunaldiari buruzko film bat da Cinema Novo, 50eko eta 60ko hamarkadetako belaunaldiari buruzkoa. Jarrera berri bat sortu zuten: kalera irteten ziren, brasildarrekin egotera, eta lengoaia modu berriez hornitzen ziren, galdera estetikoak eta kulturalak oinarri berrietan bermatuta egiteko. Zein da Brasilen irudia? Zer filmatu behar da eta nola? Berriz formulatu zituzten galdera horiek, artea eta iraultza uztartu zituen jarrera politiko berri batetik abiatuta. Cinema Novok Brasilerako irudiak sortu zituen, eta Brasiletik mundurakoak”.

“Cinema Novo es una película sobre una generación -la de los años 50 y 60- que creó una nueva forma de hacer películas en Brasil. Una nueva actitud que significaba salir a la calle para estar con el pueblo brasileño, apropiándose de nuevas formas de lenguaje para formular cuestiones estéticas y culturales sobre nuevas bases. ¿Cuál es la imagen de Brasil? ¿Qué hay que filmar y cómo? Esas preguntas se reformularon a partir de una nueva postura política, que fusionó el arte y la revolución. El Cinema Novo creó imágenes para Brasil, y desde Brasil, para el mundo”.

“Cinema Novo is a film about a generation – that of the 1950s and 60s – that created a new way of making films in Brazil. A new attitude that meant going out onto the streets to accompany the Brazilian people, taking ownership of new forms of language to formulate aesthetic and cultural questions on a new basis. What is the image of Brazil? What should be filmed, and how? These questions were reformulated based on a new political stance that blended art and the revolution. Cinema Novo created images for Brazil, and from Brazil, for the world”.

Eryk Rocha, filmaren zuzendaria.

Eryk Rocha, director de la película.

Eryk Rocha, director of the film.

“Komerzializazioari, esplotazioari, pornografiari eta teknikaren tiraniari aurre egiteko prest dagoen zuzendari bat badago, edonon dela ere, hortxe egongo da Cinema Novoaren espiritu bizia. Bere zinema eta lanbidea bere garaiko kausa handien zerbitzura jartzeko prest dagoen zuzendari bat badago, edonon dagoela ere, edozein adin eta prestakuntza duela ere, hortxe egongo da Cinema Novoaren espiritu bizia”.

“Donde quiera que haya un realizador preparado para hacerle frente a la comercialización, la explotación, la pornografía y la tiranía de la técnica, existirá el espíritu viviente del Cinema Novo. Donde quiera que haya un realizador, de cualquier edad o formación, listo para poner su cine y su profesión al servicio de las grandes causas de su época, existirá el espíritu vivo del Cinema Novo”.

“Wherever there is a filmmaker willing to confront commercialism, exploitation, pornography, technicalism, Cinema Novo will have a living cell. Wherever there is a filmmaker of any age or origin ready to put his films and his profession at the service of the crucial causes of his times, Cinema Novo will have a living cell”.

Glauber Rocha, zinema-zuzendaria, Eryk-en aita eta Cinema Novoren sortzaileetako bat.

Glauber Rocha, director de cine, padre de Eryk, y uno de los fundadores del Cinema Novo.

Urtea amaitzear dela, nazioarteko zinemajaialdietan aurkeztutako Espainiako film labur onenak berrikusiko ditugu. Dibertsitatea, arriskua, esperimentazioa, ausardia, umorea eta askatasun handia dago, Tabakaleran, minutuak gorabehera, “handitzat” dugun genero horrek ahalbidetzen duen guztia. Gure programan ez dugu fikzioa eta dokumentala bereizten –izan ere, iruditzen zaigu garrantzitsua zinema eta haren hizkera dela betiere–; era berean, film laburrek gune naturala izan beharko lukete gure urteko filmen artean. Eta ahaleginak egiten ditugu, bai ikasturtean zehar egiten ditugun emanaldietan, bai, kasurako, otsailean formatu laburrari eskaintzen diogun berariazko arretan, LaboClermont Ferrandetik etortzen diren lanen emanaldiarekin. Orain urteko laburpena egitea zegokigun, eta zazpi lan aukeratu ditugu, Espainiako film laburrek nazioartean zer egoera ona duten erakusten dutenak. Hasi Canneseko Urrezko Palmorritik, eta Vila do Conderen moduko zinema-jaialdi txiki baina prestigio askoko film labur dokumental onenaren sarira arte. Zinema garbia, zinema laburra, zinema peto-petoa.

Termina el año y hacemos un repaso a los mejores cortometrajes españoles presentados en los festivales internacionales de cine. Hay diversidad, riesgo, experimentación, valentía, humor y mucha libertad, toda la que pemite este género que desde Tabakalera consideramos “mayor”, a pesar de su minutaje. Así como tampoco separamos ficción y documental en nuestro programa -pues consideramos que lo importante es siempre el cine y su lenguaje-, el cortomertaje debería tener un lugar natural entre nuestros títulos del año. Y tratamos de hacerlo, tanto con proyecciones que vamos haciendo a lo largo del curso como, por ejemplo, con la atención específica que damos al formato corto todos los meses de febrero con el pase de los trabajos provenientes de Labo-Clermont Ferrand. Ahora nos tocaba hacer un resumen del año y hemos seleccionado 7 trabajos que muestran la buena salud del cine corto español en el panorama internacional. Desde la Palma de Oro de Cannes al mejor cortometraje documental de un festival pequeño pero muy prestigioso como el de Vila do Conde. Cine puro, cine corto, puro cine.

The year is coming to an end so we will review the best Spanish shorts presented in international film festivals. They contain diversity, risk, experimentation, courage, humour and a lot of freedom, everything that the genre allows and we in Tabakalera consider “important”, despite the lack of minutes. Neither do we separate fiction and documentary in our programme, as we consider that the important thing is always the cinema and its language. The short should have a natural place among our other titles during the year. We try to do this, both through screenings throughout the year and, for example, by paying specific attention to the short format in February each year with the screening of the films from Labo-Clermont Ferrand. We are now summarising the year and have selected 7 films that show the good health of Spanish short films on the international scene. From the Golden Palm in Cannes for the best documentary short to a small but very prestigious festival such as Vila do Conde. Pure cinema, short films, pure cinema.

Glauber Rocha, filmmaker, Eryk’s father and one of the founders of Cinema Novo.

ZINEMA SOLASALDIAK / DIÁLOGOS DE CINE / CINEMA DIALOGUES

COSTA-GAVRAS / IMANOL URIBE 01> IKUSKA

EU

18:00 > Topaketa / Encuentro / Meeting 19:00 > Proiekzioa / Proyección / Projection Parte hartzaileak / Participantes / Participants: Javier Aguirresarobe, Montxo Armendáriz, José Julián Bakedano, Juanba Berasategi, José Luis Egea, Iñaki Eizmendi, Juanmi Gutiérrez, Mirentxu Loyarte, Pedro Olea, Imanol Uribe. 10> ZINEMA SOLASALDIAK / DIÁLOGOS DE CINE / CINEMA DIALOGUES: COSTA-GAVRAS / IMANOL URIBE

18:00 > Topaketa / Encuentro / Meeting 20:00 >Los raíles del crimen (Compartiment tueurs), Costa-Gavras, 1965. Aurkezpena / Presentación / Presentation: Costa-Gavras.

15> El proceso de Burgos, Imanol Uribe, 1979. 22> El buscavidas (The Hustler), Robert Rossen, 1961. Aurkezpena / Presentación / Presentation: Carlos Boyero.

COSTA-GAVRAS / IMANOL URIBE, solasaldi kapitala Euskadiko Filmategiaren programazioa proposamen erakargarriz beteta dator. Donostia Kulturarekin lankidetzan, Screwball comedy-ari buruzko Nosferatu zikloa ekainera arte luzatuko da. Abenduaren 1ean, Ikuska bildumaren zaharberritzea ospatuko dugu, hainbat zuzendarirekin argazki historikoa aterata. Ildo horretan, euskaraz egindako euskal zinema industria baten alde burututako lanak aurkeztuko dituzte. Era berean, “Gustukoena” egitasmoa ortodoxietatik urrundutako zinema kritikari bati zabalduko diogu: Carlos Boyero. Bukatzeko, DSS2016EUrekin elkarlanean, Costa-Gavras eta Imanol Uribe zinemagileek abenduaren 10ean solas egingo dute, eta euren zenbait filmek ere hala egiten jarraituko dute martxora arte.

ES

COSTA-GAVRAS / IMANOL URIBE, un diálogo capital La programación de la Filmoteca Vasca viene cargada de propuestas apasionantes. En colaboración con Donostia Kultura, el ciclo Nosferatu sobre la Screwball comedy se alargará hasta junio. Celebraremos el 1 de diciembre la restauración de los míticos Ikuska con una foto histórica de muchos de sus directores que presentarán sus trabajos a favor de una cinematografía vasca en euskera. Abriremos la iniciativa “La favorita de…” a un crítico alejado de ortodoxias: Carlos Boyero. Para concluir, en colaboración con DSS2016EU, proponemos que Costa-Gavras e Imanol Uribe dialoguen en persona el 10 de diciembre, para que lo hagan luego hasta marzo algunas de sus principales películas.

29> Sobra un hombre (Un homme de trop), CostaGavras, 1967. EN

CARLOS BOYERO: Zinema kritikaria Crítico de cine Cinema critic

COSTA–GAVRAS / IMANOL URIBE, a capital dialogue The Basque Film Archive’s agenda is full of exciting proposals. In collaboration with Donostia Kultura, the Nosferatu season on Screwball Comedy will be extended until June. On 1 December we will celebrate the restoration of the legendary Ikuska with a historic photo of many of its directors, who will present their papers in favour of Basque-language films. We will open the “The favourite of…” initiative to a critic who is anything but orthodox: Carlos Boyero. To conclude, in collaboration with DSS2016EU, we propose that Costa-Gravas and Imanol Uribe dialogue in person on 10 December so that some of their most important films can do so until March.

NOSFERATU. SCREWBALL COMEDY

Hollywoodeko komediaren urrezko aroa La edad de oro de la comedia de Hollywood The golden age of Hollywood comedy

2016/12/14 > 20:00 Una chica afortunada (Easy Living), Mitchell Leisen, AEB / EEUU / USA, 1937, 85’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles, 35mm.


2016 ABENDUA / DICIEMBRE / DECEMBER

EGITARAUA / PROGRAMA / PROGRAMME

01 Osteguna / Jueves / Thursday 18:00 > Topaketa / Encuentro / Meeting IKUSKA BILDUMAN PARTE HARTU ZUTEN HAINBAT ZINEMAGILEREN ARTEKO SOLASALDIA / DIÁLOGO ENTRE ALGUNOS DE LOS CINEASTAS QUE PARTICIPARON EN LA SERIE IKUSKA / DIALOGUE AMONG SOME OF THE FILMMAKERS THAT PARTICIPATED IN THE PROJECT IKUSKA.

Parte hartzaileak / Participantes / Participants: Javier Aguirresarobe, Montxo Armendáriz, José Julián Bakedano, Juanba Berasategi, José Luis Egea, Iñaki Eizmendi, Juanmi Gutiérrez, Mirentxu Loyarte, Pedro Olea, Imanol Uribe. Moderatzailea / Moderadora / Moderator: Maialen Beloki. Z aretoa / Sala Z / Z Hall

19:00 > Zinea / Cine / Cinema Ikuska (1979-1984): aukeraketa / selección / selection. JBEU / VOEU / OV in Basque. 111’. DCP. Aurkezpena/Presentación/Presentation: Javier Aguirresarobe, Montxo Armendáriz, José Julián Bakedano, Juanba Berasategi, José Luis Egea, Iñaki Eizmendi, Juanmi Gutiérrez, Mirentxu Loyarte, Pedro Olea, Imanol Uribe.

1979 eta 1984 bitartean euskal zinemaren aitzindari talde batek orduko Euskal Herriaren erradiografia moduan egindako dokumental bilduma da. Euskarazko 21 film laburrek osatzen dute, kultura, lurraldea, hizkuntza, politika eta gizartea lengoaia berritzailearekin jasota. Antxon Ezeiza zinemagileak koordinatuta, euskaraz egindako euskal zinema industriako proiektuaren lehen adierazletzat jotzen da. Serie documental realizada entre 1979 y 1984 por un grupo de pioneros del cine vasco a modo de radiografía del País Vasco del momento. Consta de 21 cortometrajes en euskera que abordan la cultura, el territorio, el idioma, la política y la sociedad con un lenguaje innovador. Coordinado por el cineasta Antxon Ezeiza, es considerado el primer cimiento del proyecto de industria cinematográfica vasca en euskera. A documentary series made between 1979 and 1984 by a group of pioneers of Basque filmmaking, describing the Basque Country of the time. It consists of 21 short films in Basque that deal with culture, the region, language, politics and society with an innovative language. Coordinated by filmmaker Antxon Ezeiza, it is considered the first foundation of the Basque film industry project made in Basque. Euskadiko Filmategia / Filmoteca Vasca / Basque Film Archive

02 Ostirala / Viernes / Friday 20:00 ZIKLOA: ZINEMA GARAIKIDEA / CICLO: CINE CONTEMPORÁNEO / SEASON: CONTEMPORARY CINEMA

Ingen Ko Pa Isen / No cow on the ice, Eloy Domínguez Serén, Suedia-Espainia /Suecia-España / Sweden-Spain, 2015, 63’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles. Zuzendaria bertan izango da. / Con la presencia del director / With the director.

Hizkuntza eta paisaia bizitza berri baten sarrera ate gisa. Eloy Domínguez Serén galiziar zinegile gazte batek Suediara emigratu eta han aldi baterako lanei ekiten die bere karrera zinematografikoa abiatzen saiatzen den bitartean. Beste hizkuntza bat ikastea eta ohi ez bezalako paisaiarekiko lilura laster funtsezko bi suspergarri bihurtuko dira herrialde berri horretara moldatzeko prozesuan. Habitat berriari buruzko dokumentazio etengabea, askotariko ogibideak eta harreman berriak direla bide, Domínguez Serének gogoeta egiten du bere emigrante-immigrante egoera berriaz. El lenguaje y el paisaje como puertas de entrada a una vida nueva. Eloy Domínguez Serén muestra en este documental su propio viaje exterior e interior: un joven gallego emigra a Suecia, donde desempeña varios trabajos a tiempo parcial mientras trata de emprender su carrera como director de cine. El aprendizaje de un nuevo idioma y su fascinación por un paisaje insólito se convierten pronto en dos estímulos fundamentales frente a las dificultades de su proceso de adaptación en el nuevo país. Mediante la documentación constante de su nuevo hábitat, sus diversos oficios, y sus nuevas relaciones, Domínguez Serén reflexiona sobre su nueva condición de emigrante-inmigrante. Language and landscape as the way into a new life. In this documentary Eloy Domínguez Serén shows his own external and internal journey: a young man from Galicia emigrates to Sweden, where he takes a number of part-time jobs while he tries to kickstart his career as a filmmaker. Learning a new language and his fascination with a startling landscape soon become two basic stimuli to overcome the difficulties posed by his process of adaptation to the new country. Through the constant documentation of his new habitat, his different jobs and his new relationships, Domínguez Serén reflects on his new status of ‘emigrant-immigrant’. Tabakalera

03 Larunbata / Sábado / Saturday 20:00 ZIKLOA: ZINEMA GARAIKIDEA / CICLO: CINE CONTEMPORÁNEO / SEASON: CONTEMPORARY CINEMA

Faire la parole, Eugene Green, Frantzia / Francia / France, 2016, 116’, JB euskara eta frantsesez, azpitutuluak gazteleraz / V.O. en euskera y francés subtítulos en español / OV in Basque and French, subtitles in Spanish.

Abenduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna ospatzen da. Horren harira, hizkuntzak munduak sortzeko ahalmenaren gainean hausnartzen duten bi film programatu ditugu: Ingen Ko Pa Isen Eloy Domínguez Serén galiziarrarena eta orain aurkezten duguna, Eugène Green-en Faire la parole, zeinetan euskara bizi modu gisa aukeratu duen belaunaldia erretratatzen den. El día 3 de diciembre se celebra el día internacional de la lengua vasca (Euskararen Nazioarteko Eguna). Para celebrar esta fiesta hemos programado dos películas que reflexionan sobre la capacidad del lenguaje para crear mundos: Ingen Ko Pa Isen del gallego Eloy Domínguez Serén y la que ahora presentamos, Faire la parole, de Eugene Green, que retrata a una generación que ha elegido el euskera como forma de vida. The International Day of the Basque Language (Euskararen Nazioarteko Eguna) is celebrated on December 3rd. Tabakalera joins the celebration programming two films that reflect on the capacity of language to create worlds: Ingen Ko Pa Isen by the Galician Eloy Domínguez Serén and the one we are presenting now, Faire la parole, by Eugène Green, which portrays a generation that has chosen Basque as a way of life.

Hombres de Mal Tiempo by Argentinean director Alejandro Saderman, is a film meditation on the history, in which five veterans of the war of independence come together to share their memories and instruct the actors playing the experience. LBJ, by Santiago Álvarez, is pure political satire. An astonishing piece of visual and musical montage made from found footage, with no narration or obvious message. Despegue a las 18:00, also by Santiago Álvarez, makes its intentions clear from the opening credits: “an educational, informative, political and pamphleteering film on a people in revolution, anxious and desperate to find an escape from the appalling legacy of underdevelopment”. In Café Arábiga, Nicolás Guillén Landrián offers a counterpoint to Santiago Álvarez. The editing, the text-sound remix with the Beatles and the poetry of Nicolás Guillén and the abstraction of the inter-titles distance themselves from political satire, coming closer instead to a subtle poetic project. The session ends up with Sara Gómez’s Isla del Tesoro, a short piece that juxtaposes the Model Prison –in which Batista had Fidel Castro imprisoned– and the production of citric fruits labelled as “Grapefruits from Treasure Island. Product of Cuba”. Tabakalera

08 Osteguna / Jueves / Thursday 19:00 POR UN CINE IMPOSIBLE. DOKUMENTALA ETA ABANGUARDIA KUBAN / DOCUMENTAL Y VANGUARDIA EN CUBA / DOCUMENTARY AND AVANT-GARDE IN CUBA. (1959-1972).

8. saioa / Sesión 8 / Session 8. Borroka luzeak / Largas luchas / Long struggles (109’). 79 primaveras, Santiago Álvarez, 1969, 25’. La primera carga al machete, Manuel Octavio Gómez, 1969, 84’.

79 primaveras filmean, Santiago Álvarezek omenaldi lirikoa egiten dio Ho Chi Minh-i. Izenburuak vietnamdar buruzagia hil zeneko adinaren aipamena egiten du eta zinemaren historiako dokumental biografiko ezohikoenetako bat da. Hileta Iron Butterflyren musikarekin lagundurik agertzen da eta filmeko fotograma batzuk sutan lehertzen dira pantailan bertan. La primera carga al machetek 1868ko Independentzia Gerrako bataila sonatu bat filmatzen du, erreportaje dokumental moderno gisa. Lorturiko emaitza zinema historiko konbentzionalaren aurkakoa da erabat, zinema horren hanpadura jasanezina gertatzen baitzitzaion Gómezi. En 79 primaveras Santiago Álvarez rinde un tributo lírico a Ho Chi Minh. El título hace referencia a la edad del líder vietnamita en el momento de su muerte y se trata de uno de los documentales biográficos más atípicos en la historia del cine. El funeral se presenta acompañado de la música de Iron Butterfly y algunos fotogramas de la película estallan en llamas en la misma pantalla. La primera carga al machete filma una famosa batalla de la Guerra de Independencia de 1868 como si fuera un moderno reportaje documental. El resultado es todo lo contrario del cine histórico convencional, cuya grandilocuencia resultaba insoportable para Gómez. In 79 Primaveras, Santiago Álvarez offers a lyrical tribute to Ho Chi Minh. The title is a reference to the Vietnamese leader’s age at the time of his death and this is one of the most atypical biographical documentaries in the history of cinema. Pictures of the funeral are accompanied by the music of Iron Butterfly and some frames appear to burst into flame on the screen. La Primera Carga al Machete filmed a famous battle in the 1868 War of Independence as if it were a modern documentary report. The result is quite the opposite of conventional historical cinema, whose grandiloquence Gómez found unbearable. Tabakalera

09 Ostirala / Viernes / Friday 20:00 ZIKLOA: ZINEMA GARAIKIDEA / CICLO: CINE CONTEMPORÁNEO / SEASON: CONTEMPORARY CINEMA

Cinema Novo, Eryk Rocha, Brasil, 2016, 92’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles, DCP.

Kamera bat eskutan eta ideia bat buruan. Horixe zen 50ko eta 60ko hamarkadetako Cinema Novo mugimendu zinematografikoaren leloa; mugimendu horrek behin betiko aldatu zuen zinema brasildarra. Agian baita mundua ere; izan ere, zinema berrian neoerrealismoa eta korronte berriak inolako aurreiritzirik gabe nahasten zituzten zinemako pantailetan ez ezik, herrietan ere iraultza eragiteko. Iraultza haren seme-alabetako batek sinatutako saiakera dokumental honetan Latinoamerikako kultura- eta politikaarloetako mugimendu garrantzitsuenetako bat arakatzen da. Miaketa horren emaitza zinemagileen belaunaldi baten (Glauber Rocha, Nelson Pereira Dos Santos, Rui Guerra, Carlos Diegues...) erretratua izan da; zinemagile horiek zinema egiteko modu berri bat asmatu zuten, artea, politika, salaketak, egiarekiko konpromisoa eta ausardia estetikoa uztartuta. “Una cámara en la mano y una idea en la cabeza”. Este era el lema del Cinema Novo, movimiento cinematográfico de los años 50 y 60 que cambió para siempre el cine brasileño. Y quizá el mundo, pues los nuevos cines mezclaban sin prejuicios neorrealismo y nuevas olas para llegar a revolucionar tanto las pantallas de cine como los pueblos. Este ensayo documental, firmado por uno de los hijos de aquella revolución, explora uno de los movimientos culturales y políticos más importantes de América Latina a través de sus principales autores. El resultado es un retrato de una generación de cineastas (Glauber Rocha, Nelson Pereira Dos Santos, Rui Guerra, Carlos Diegues...) que inventaron una nueva manera de hacer cine combinando arte, política, denuncia, compromiso con la verdad y arrojo estético. “A camera in the hand and an idea in the head”. That was the motto of Cinema Novo, a filmmaking movement of the 1950s and 60s that changed the face of Brazilian cinema for ever. And maybe the world too, as the new forms of making films combined neo-realism and new waves without any hesitation to revolutionise both movie theatres and entire peoples. This documentary essay, made by one of the sons of that revolution, explores one of the most important cultural and political movement in Latin America through its main authors. The result is a portrait of a generation of directors (Glauber Rocha, Nelson Pereira Dos Santos, Rui Guerra, Carlos Diegues...) who invented a new way of filmmaking by combining art, politics, condemnation and commitment with truth and aesthetic boldness. Tabakalera

10 Larunbata / Sábado / Saturday 18:00 > Topaketa / Encuentro / Meeting ZINEMA SOLASALDIAK / DIÁLOGOS DE CINE / CINEMA DIALOGUES: COSTA-GAVRAS – IMANOL URIBE Z aretoa / Sala Z / Z Hall

Tabakalera

20:00 > Zinema / Cine / Cinema

04 Igandea / Domingo/ Sunday

ZINEMA SOLASALDIAK / DIÁLOGOS DE CINE / CINEMA DIALOGUES: COSTA-GAVRAS – IMANOL URIBE

19:00 POR UN CINE IMPOSIBLE. DOKUMENTALA ETA ABANGUARDIA KUBAN / DOCUMENTAL Y VANGUARDIA EN CUBA / DOCUMENTARY AND AVANT-GARDE IN CUBA. (1959-1972).

7. saioa / Sesión 7 / Session 7. Perspektibak II / Perspectivas II / Perspectives II (119’). Hombres de Mal Tiempo, Alejandro Saderman, 1968, 32’. LBJ, Santiago Álvarez, 1968, 18’. Despegue a las 18:00, Santiago Álvarez, 1969, 41’. Café Arábiga, Nicolás Guillén Landrián, 1968, 18’. Isla del Tesoro, Sara Gómez, 1969, 10’.

Hombres de Mal Tiempo, Alejandro Saderman argentinarrak egindakoa, historiari buruzko meditazio filmikoa da; bertan, independentzia gerra bizi izandako bost beterano bildu dira beren oroitzapenak partekatzeko eta, esperientzia eszenaratzerakoan, antzezleei irakaspenak emateko. LBJ, Santiago Álvarezena, satira politiko hutsa da. Muntaketa pieza bisuala eta musikala da, aurkitutako metrajean oinarriturik egindakoa, narraziorik eta mezu espliziturik gabea. Santiago Álvarezena ere den Despegue a las 18:00 filmak bere asmoa azaltzen du kreditu tituluetan beretan: «Film didaktikoa, informatiboa, politikoa eta panfletarioa iraultzan dagoen herri bati buruzkoa, azpigarapenaren herentzia ankerrari irtenbide bat aurkitzeko irrikan eta etsita dagoen herri bati buruzkoa». Café Arábiga izenburukoan, Nicolás Guillén Landriánen lana Santiago Álvarezenaren kontrapuntu gisakoa da. Muntaketa, testu-soinu nahasketa, Beatles eta Nicolás Guillénen poesia batera emanez, eta tituluartekoen abstrakzioa satira politikotik urrundu eta proiektu sotil eta poetiko batera hurbiltzen dira. Emanaldia bukatzeko Sara Gómezen Isla del Tesoro, pieza labur bat da Presidio Modelo, Batistak Fidel kartzelaratu zuen espetxea, eta zitrikoen produkzioa elkarren ondoan ipintzen ditu; azkenean, fruitu horiek «Pomelos de la Isla del Tesoro. Producto de Cuba» etiketarekin agertuko dira. Hombres de Mal Tiempo, realizada por el argentino Alejandro Saderman, es una meditación fílmica sobre la historia que reúne a cinco veteranos de la guerra de independencia para que compartan sus recuerdos e instruyan a los actores a la hora de escenificar la experiencia. LBJ, de Santiago Álvarez, es pura sátira política. Una asombrosa pieza de montaje visual y musical realizada a partir de metraje encontrado, sin narración ni mensaje explícito. Despegue a las 18:00, también de Santiago Álvarez, anuncia su intención en los títulos de crédito: “Una película didáctica, informativa, política y panfletaria sobre un pueblo en revolución, ansioso y desesperado por encontrar una salida a la atroz herencia del subdesarrollo”. En Café Arábiga, Nicolás Guillén Landrián representa un contrapunto a Santiago Álvarez. El montaje, la remezcla textual-sonora con los Beatles y la poesía de Nicolás Guillén y la abstracción de los intertítulos se alejan de la sátira política para aproximarse a un proyecto sutil y poético. Para acabar la sesión, Isla del Tesoro, de Sara Gómez, una breve pieza que yuxtapone el Presidio Modelo, donde Batista encarceló a Fidel, y la producción de cítricos que acaban etiquetados como «Pomelos de la Isla del Tesoro. Producto de Cuba».

Los raíles del crimen (Compartiment tueurs), Costa-Gavras, Frantzia / Francia / France, 1965, 92’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles, DCP. Aurkezpena / Presentación / Presentation: Costa-Gavras.

Marseillatik Parisera doan tren bidaia batean, sei pertsonek ohebagoi bera partekatzen dute. Pertsona horietako bat hilda agertuko da, eta ondorioz, poliziak gainerako bost bidaiariak ikertuko ditu. Halaber, susmagarriak banaka-banaka hilda agertuko dira. Bizirik dirauten azken bi bidaiariek gertaera argitu beharko dute, hurrengo biktimak bilakatu aurretik. Durante un viaje en tren desde Marsella a París, seis personas comparten un coche-cama. Cuando una de ellas aparece asesinada, la policía comienza a investigar a los cinco pasajeros restantes. Pero los sospechosos son asesinados uno a uno. Los dos únicos pasajeros que permanecen vivos tendrán que resolver el caso antes de convertirse en las siguientes víctimas. During a journey by train from Marseilles to Paris, six people share a sleeping car. When one of them is found dead, the police start to investigate the five remaining passengers. But one by one, the suspects are murdered. The last two remaining passengers will have to solve the crime before they become the next victims. DSS2016EU + Euskadiko Filmategia / Filmoteca Vasca / Basque Film Archive

11 Igandea / Domingo/ Sunday KAMALEOIAK GARA! ZINEMAN 5-99

12:00 > Zinema / Cine / Cinema The Marathon Diary, Hanne Berkaak, Noruega / Norway, 2015, 8’. The visitors, Philip Watts, Australia, 2014, 1’. Variable Geometry, Marie-Brune de Chassey, Bélgica / Belgium, 2015, 4’ 20’’. It was Mine, Kajsa Naess, Noruega / Norway, 2015, 8’. The right way, Emilio Yebra, Espainia / España / Spain, 2015, 4’. The birdie, Yekaterina Filippova, Errusia / Rusia / Russia, 2015, 2’ 40’’.

12:45 EU > Lantegia / Taller / Workshop Aitor Gametxo www.tabakalera.eu & info

19:00 EUROPA, GEROALDI BURUTUA / EUROPA, FUTURO ANTERIOR / EUROPE, FUTURE PAST GUTUN ZURIA / CARTA BLANCA / CARTE BLANCHE: STOFFEL DEBUYSERE

Nicaragua: Voyages, Marc Karlin, Erresuma Batua / Reino Unido / United Kingdom 1985, 42’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles.

Twilight City, Black Audio Film Collective & Auguiste Reece, Erresuma Batua / Reino Unido / United Kingdom 1989, 52’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles. Aurkezpena / Presentación / Presentation: Stoffel Debuysere (Festival de Courtisana)

Nicaragua: Voyages Karlinek Nikaraguako iraultzari buruz egindako lau filmetako lehenengoa da. Iraultza horren bidez, 1979. urtean Samoza presidentearen erregimena garaitu zen. Susan Meiselas argazkilari ezagunak iraultza horri buruz egindako argazki handituen gainean planeatzen duten bost travelling planoz osatuta dago lana. Alegiazko korrespondentzia gisa dago osatuta filma, gerrako argazkilariaren arduraren, behatzaile eta partaide izatearen arteko mugaren eta irudi fotografikoaren esanahi politikoaren inguruko galderak planteatzen ditu. Marc Karlin. Twilight City filmak alegiazko narrazio epistolarra islatzen du, neska gazte batek bere ama Domenicari idaztean adierazten dizkion pentsamenduak Londresen aurpegi-aldaketaren inguruan; hain zuzen ere Dockland berrien garapenean murgilduta baitzegoen hiria garai hartan. Bere beldur nagusia da ama Londresera itzultzean hiria ez ezagutzea. Jean Fisher. Nicaragua: Voyages es la primera de una serie de cuatro películas realizadas por Karlin sobre la revolución nicaragüense que venció el régimen del presidente Somoza en 1979. Está compuesta de cinco planos de travelling que planean sobre fotografías ampliadas de la revolución realizadas por la famosa fotógrafa Susan Meiselas. Esta película se configura a modo de una correspondencia imaginaria que plantea preguntas sobre la responsabilidad del fotógrafo de guerra, la frontera entre ser observador y participante, y el significado político de la imagen fotográfica. Marc Karlin. Twilight City representa una narración epistolar imaginaria que refleja los pensamientos de una joven que escribe a su madre Domenica sobre el cambio de cara de Londres, en aquel entonces inmersa en el desarrollo de los nuevos Docklands. Teme que su madre no vaya a reconocer la ciudad cuando vuelva. Jean Fisher. Nicaragua: Voyages is the first film in Karlin’s four-part series on the Nicaraguan revolution that brought down president Somoza’s regime in 1979. Voyages is composed of five tracking shots gliding over blown up photographs that the acclaimed photographer Susan Meiselas made during the insurrection. The film takes the form of an imagined correspondence which interrogates the responsibility of the war photographer, the line between observer and participant, and the political significance of the photographic image. Marc Karlin. Twilight City presents an imaginary epistolary narration of a young woman’s thoughts as she writes to her mother in Domenica about the changing face of London, then in the throes of the new Docklands development. She fears it is a city that her mother would not now recognise should she return. Jean Fisher. Tabakalera + DSS2016EU

14 Asteazkena / Miércoles / Wednesday 20:00 NOSFERATU. SCREWBALL COMEDY Hollywoodeko komediaren urrezko aroa. / La edad de oro de la comedia de Hollywood. / The golden age of Hollywood comedy

Una chica afortunada (Easy Living), Mitchell Leisen, AEB / EEUU / USA, 1937, 85’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles, 35mm.

Wall Streeteko bankari aberats bat da J. B. Wall, eta nazkatuta dago bere seme alfer Johnek eta bere emazte Jenniek dirua alferrik gastatzen dutela ikusita. Goiz batean, bere onetik aterata, teilatutik botatzen du bere emazteak azkena erositakoa, lepahori-larruzko beroki garesti bat. Berokia aldizkarira autobusez lanera doan Mary Smith mekanografoari erortzen zaio gainera. Hortxe hasten da Preston Sturgesek idatzitako komedia burugabea. J. B. Wall es un rico banquero de Wall Street harto de los dispendios económicos tanto de su ocioso hijo John como de su esposa Jennie. Una mañana, indignado, tira por la azotea la última adquisición de su mujer, un costoso abrigo de marta. El abrigo cae encima de Mary Smith, una mecanógrafa que viaja en autobús camino de la revista donde trabaja. Es el comienzo de una disparatada comedia escrita por Preston Sturges. J. B. Wall is a wealthy Wall Street banker, sick of the wasteful spending of both his leisurely son, John, and his wife, Jennie. One morning, indignantly, he throws his wife’s latest purchase off of the rooftop terrace: an expensive pine marten coat. It falls on top of Mary Smith, a typist riding the bus to the magazine where she works. This is the beginning of a crazy comedy written by Preston Sturges. Donostia Kultura

15 Osteguna / Jueves / Thursday 19:00 ZINEMA SOLASALDIAK / DIÁLOGOS DE CINE / CINEMA DIALOGUES: COSTA-GAVRAS – IMANOL URIBE

El proceso de Burgos, Imanol Uribe, Espainia / España / Spain, 1979, 134’, JBES / VOES / OV in Spanish. 35mm.

Melitón Manzanas Gipuzkoako Brigada Politiko-Sozialeko burua ETAk burututako atentatu batean hil zen 1968ko abuztuaren 2an. Gertaera horren ondorio gisa Burgosen izandako gerra-kontseiluari buruzko dokumentala da hau. Epaiketan parte hartu zuten auzipetuen testigantzak jasotzen ditu filmak. Documental sobre el consejo de guerra celebrado en Burgos como consecuencia del asesinato de Melitón Manzanas, jefe de la Brigada Político-Social de Gipuzkoa, en un atentado perpetrado por ETA el 2 de agosto de 1968. La película incluye los testimonios de los encausados en el juicio. A documentary on the court-martial held in Burgos as a result of the assassination of Melitón Manzanas, head of the Political-Social Brigade in Gipuzkoa, in an attack carried out by ETA on 2 August 1968. The film includes a series of interviews and testimonies of those processed during the trial. DSS2016EU + Euskadiko Filmategia / Filmoteca Vasca / Basque Film Archive

16 Ostirala / Viernes / Friday 20:00 FEMINISTALDIA#2016. GUTUN ZURIA / CARTA BLANCA / CARTE BLANCHE: GELEN JELETON

Una Archiva del DIY Muestra Mostra: archivo mutante de zines hechos por trans, lesbianas y mujeres, Cara de bicicleta (Ele Nah, Lali), 2016, 30’. Leelatu#1, 2014, 13,15’. Leelatu#2: trabajo, 2015, 7,54’.

Muestra Mostra: archivo mutante de zines hechos por trans, lesbianas y mujeres, fanzinera desberdinek webcam bidez grabatutako elkarrizketetatik abiatutako doku-kollage bat da, Kordoba, Argentinan 2016an ospatutako Muestra Mostra jaialdirako ekoiztua. Leelatu#1 eta Leelatu#2, Leelatu#1 eta Leelatu#2: trabajo fanzineen eskutitz gisa eta manifestu gisa aurkeztutako bi film labur dira, “Mujeres en espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia” proiektuaren testuinguruan, CEFERESO Santa Martha Acatitlako emakume presoekin eta UNAMeko ikasle zein akademikoekin egindakoa. Muestra Mostra: archivo mutante de zines hechos por trans, lesbianas y mujeres es un docu-collage de fanzineras a partir de conversaciones grabadas en webcam para la Muestra Mostra realizada en Córdoba Argentina (2016). Leelatu#1 y Leelatu#2 son dos cortometrajes a modo de carta de intenciones y manifiesto de los fanzines Leelatu#1 y Leelatu#2: trabajo realizados en el marco del proyecto “Mujeres en espiral: sistema de justicia, perspectiva de género y pedagogías en resistencia”, con la participación de las reclusas del CEFERESO Santa Martha Acatitla y las estudiantes y academicxs de la UNAM involucradas en el proyecto. Muestra Mostra: archivo mutante de zines hechos por trans, lesbianas y mujeres is a docu-collage of fanzineras from conversations recorded on webcam for the Muestra Mostra held in Córdoba Argentina (2016). Leelatu #1 and Leelatu #2 are two short films as letters of intent and manifestos of the fanzines Leelatu #1 and Leelatu #2: trabajo made in the framework of the project “Women spiral: Gender perspective and pedagogies in resistance “, with the participation of the prisoners of CEFERESO Santa Martha Acatitla and the students and academicxs of the UNAM involved in the project. Tabakalera

17 Larunbata / Sábado / Saturday 20:00 POR UN CINE IMPOSIBLE. DOKUMENTALA ETA ABANGUARDIA KUBAN / DOCUMENTAL Y VANGUARDIA EN CUBA / DOCUMENTARY AND AVANT-GARDE IN CUBA. (1959-1972).

9. saioa / Sesión 9 / Session 9. Besteenak / Ajenos / Outsiders (118’). Yanki No! Robert Drew Associates, 1960, 60’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles. La Bataille des Dix Millions, Chris Marker, 1970, 58’, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles.

ABC katearentzat Richard Leacock eta Albert Maysles cinema veritéko aitzindariek filmatua Robert Drew-ren zuzendaritzapean, Yanki No! filmak aztertu egiten ditu Estatu Batuekiko latinoamerikarrek dituzten jarrerak, eta amaitzeko Latinoamerikarekin lankidetza areagotzeko deialdia egiten du. Film honek lehenengo aldiz ezagutarazi zuen Fidel Castro iparramerikar ikusleen artean. La Bataille des Dix Millions Chris Marker-ek Kuban egindako bigarren filma izan zen, ¡Cuba Sí! lehenengoa egin eta bederatzi urtera burutua, nahiz lehenengo hartan Kubako Iraultzaren alde egindako goraipamen lirikoak Frantzian zentsuratua izatea ekarri zion. Fidelek 1970eko uztaldian hamar milioi tona azukre biltzeko egindako deialdi ausartaren porrota da filmaren ardatza. Iraultza gertatu eta hamar urte geroagoko Kubari buruzko lekukotasun nabarmena eskaintzen digu filmak, herrialdea Gerra Hotzaren haizeen eta korronteen aurka maniobratzen ahalegintzen zelarik.

Rodada para la cadena ABC por los pioneros del cinema verité Richard Leacock y Albert Maysles y dirigida por Robert Drew, Yanki No! examina las actitudes de los latinoamericanos hacia Estados Unidos y concluye con un llamamiento a una mayor colaboración con América Latina. La película difundió por vez primera a Fidel Castro entre el público norteamericano. La Bataille des Dix Millions fue la segunda película de Chris Marker en Cuba, nueve años después de ¡Cuba Sí!, cuyo lírico elogio de la Revolución Cubana provocó que fuese censurada en Francia. El filme se centra en el fracaso del audaz llamamiento de Fidel a conseguir una cosecha de caña dulce de diez millones de toneladas. El filme nos ofrece un testimonio notable de Cuba una década después de la Revolución, cuando el país intentaba maniobrar contra los vientos y corrientes de la Guerra Fría. Filmed for ABC by the pioneers of cinema verité Richard Leacock and Albert Maysles under the direction of Robert Drew, Yanki No! examines the attitudes of Latin Americans towards the US and ends with a call for greater collaboration with Latin America. The movie popularised Fidel Castro among the American public for the first time. La Bataille des Dix Millions was the second film by Chris Marker in Cuba, nine years after Cuba Sí!, whose lyrical praise of the Cuban revolution led it to be censored in France. The film focuses on the failure of Castro’s audacious call for a harvest of ten million tonnes of sugar. The film offers us a notable testimony of Cuba one decade after the revolution, when the country was trying to steer a course against the winds and currents of the Cold War. Tabakalera

18 Igandea / Domingo/ Sunday 19:00 FEMINISTALDIA #2016 POR UN CINE IMPOSIBLE. DOKUMENTALA ETA ABANGUARDIA KUBAN / DOCUMENTAL Y VANGUARDIA EN CUBA / DOCUMENTARY AND AVANT-GARDE IN CUBA. (1959-1972).

10. saioa / Sesión 10 / Session 10. Emakumeak / Mujeres / Women (108’). Salut les Cubains, Agnès Varda, 1962, 28’. Ella, Theodor Christensen, 1964, 35’ Iré a Santiago, Sara Gómez, 1964, 15’. Y tenemos sabor, Sara Gómez, 1967, 30’.

Salut les cubains film subjektibo bat da, zinegileak 1962-1963ko egonaldian atera zituen milaka argazkiren artean aukeratutakoek osatua, kubatar musika eta iruzkin laburrak konbinatzen dituena. Zinegileak berak «sozialismo eta txa-txa-txa» gisa definitu zuen filma. Ella, Theodor Christensen daniar zinegile beteranoak egina, Iraultzaren garaiko emakumearen egoerari buruz ICAICek ekoitzitako lehenengo filma da. Sara Gómez, intelektual beltzen ordezkari gailenetako batek kubatar zinean aztarna utzi zuen lehenengo emakume zinegilea da. Iré a Santiago, aldiz, free cinema estiloko bidaia da, «mulato izatea gogo aldartea den» leku bati buruzkoa. Y tenemos sabor filmak Kubako musikan erabilitako perkusio instrumentuen sorta exotikoaz eta horien jatorriaz dihardu. Salut les cubains es una película subjetiva compuesta por instantáneas seleccionadas entre miles de fotografías tomadas por la cineasta en su visita de 1962-63, combinadas con música cubana y breves comentarios. La cineasta definió el filme como «socialismo y chachachá». Ella, realizada por el veterano cineasta danés Theodor Christensen, es la primera película producida por el ICAIC para abordar el tema de la posición de la mujer en el marco de la Revolución. Sara Gómez, destacada representante de la intelectualidad negra, fue la primera cineasta femenina en dejar su impronta en el cine cubano. Iré a Santiago es un viaje de estilo free cinema, sobre un lugar donde «mulato es un estado de ánimo». Y tenemos sabor es un recorrido por la exótica gama de instrumentos de percusión utilizados en la música cubana y los orígenes de estos. Salut les Cubains is a subjective film made from a selection of the thousands of photographs the director took during her visit in 196263, combined with Cuban music and short commentaries. The filmmaker herself defined the film as “socialism and Chachachá”. Ella, by veteran Danish film-maker Theodor Christensen, was the first film produced by the ICAIC to look at the position of women within the framework of the revolution. Sara Gómez, a leading representative of the black intellectual class, was the first woman film-maker to leave her mark on Cuban cinema. Iré a Santiago is a journey in the free cinema style, about a place where “being mixed-race is a state of mind”. Y tenemos sabor is an exploration journey of the exotic range of percussion instruments used in Cuban music and their origins.

12

dira eta, printzipio sinkroniko baten bitartez, gertakari horiek mendebaldeko beste puntu batzuetan izango dute eragina. Nazioarteko estreinaldia Locarnoko Zinema Jaialdian (Suitza).

Hadji es un joven hindú con diversidad funcional que vive humildemente a orillas del Ganges. Tras perder lo poco que tiene, es aceptado como discípulo por un extraño guía espiritual de origen ruso. Esta alianza dará lugar a unos extravagantes episodios que tendrán su repercusión, a través de un principio sincrónico, en otros puntos de occidente. Estreno internacional en el Festival de cine de Locarno (Suiza).

Hadji is a functional diversity Hindu young man who lives humbly close to the river Ganges. After losing the little he has, he is accepted as a disciple by a strange spiritual leader of Russian origin. This alliance will lead them to some bizarre episodes that will have consequences, through a synchronous principle, in other parts of the West. International premiere in the Locarno Film Festival (Switzerland).

Notes from Sometime, Later, Maybe, Roger Gomez, Dani Resines, 2016, 12’.

1939, Depresio Handiaren amaiera. Kamera eskutan hartuta, Ivan Besse kalera atera da Britton-eko (Hego Dakota) herrikideak filmatzeko. Laurogei urte beranduago, zinemagile bat Brittonera iritsi da filmatutako material horren bila. Memoriari, absentziari eta maitasunari buruzko ipuina da. Dokumentalen Sari Nagusia Vila de Condeko (Portugal) Curtas Jaialdian.

1939, el fin de la Gran Depresión. Ivan Besse sale con su cámara a la calle para filmar a sus conciudadanos en Britton, en Dakota del Sur. Ochenta años más tarde, un cineasta viaja a Britton tras la búsqueda de ese material filmado. Un cuento sobre la memoria, la ausencia y el amor. Gran Premio documental en el Festival Curtas de Vila de Conde (Portugal).

1939, the end of the Great Depression. Ivan Besse takes his camera out onto the street to film his countrymen in Britton, South Dakota. Eighty years later, a filmmaker travels to Britton looking for that footage. A tale about memory, absence and love. Documentary Gran Prix in the Curtas Festival in Vila de Conde (Portugal).

Decorado, Alberto Vázquez, Espainia – Frantzia / España – Francia / Spain- France, 2016, 11’.

Mundua agertoki zoragarria da, baina aktoreak negargarriak dira. Underground animazioa. Nazioarteko estreinaldia Annecyko animazio-jaialdian, animaziorik onena Vila do Conden, Zilarrezko Melies Saria Europako film laburrik onenari Donostiako Beldurrezko Zinemaren astean.

El mundo es un maravilloso escenario pero tiene un reparto deplorable... Animación underground. Estreno internacional en el Festival de animación de Annecy, mejor animación en Vila do Conde, Premio Melies de Plata al mejor corto Europeo en la semana de terror de San Sebastián.

The world is a wonderful stage but it has an appalling cast... Underground animation. International premiere in the Animated Film Festival of Annecy, best animation in Vila do Conde, “Silver Méliès” award to the best European fantastic short film in the San Sebastian Horror and Fantasy Film Festival.

15’ geldialdia / pausa / pause

20:15 2. zatia / 2ª parte / 2nd part (44’) Montañas ardientes que vomitan fuego, Samuel M. Delgado, Helena Girón, Espainia / España / Spain, 2016, 14’

Lurraren barrualdea babesleku bihurtu da irlara hurbiltzen ari den mehatxuaren aurrean. Sumendi-hodiak espazioen eta denboren arteko ontzi komunikatuak dira. Erresistentzia esperimenta daiteke hodi horietan. Nazioarteko estreinaldia Torontoko Zinema Jaialdian (Kanada).

El interior de la tierra se convierte en refugio frente a la amenaza que se aproxima a la isla. Los tubos volcánicos actúan como vasos comunicantes entre espacios y tiempos. En ellos se experimenta la resistencia. Estreno internacional en el Festival de cine de Toronto (Canadá).

The entrails of the Earth become a refuge against the danger that threatens the island. The volcanic tubes act like connecting vessels between spaces and times in which resistance can be experienced.

Tabakalera

International premiere in the Toronto Film Festival (Canada).

22 Osteguna / Jueves / Thursday

Las vísceras, Elena López Riera, Espainia – Frantzia / España – Francia / Spain- France, 2016, 15’

19:00 GUSTUKOENA / LA FAVORITA DE / FAVOURITE FILM: CARLOS BOYERO.

El buscavidas (The Hustler), Robert Rossen, 1961, 135’, AEB / EUA / USA, JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles, 35mm. Aurkezpena / Presentación / Presentation: Carlos Boyero.

Eddie Felson gazte arro eta moralik gabekoa da, eta billarreko aretoetan arrakastarekin aritzen da. Jokalari onena bilakatzeko asmoarekin, billarreko irabazle ospetsu baten bila dihardu. Azkenean, bere aurka lehiatzea lortuko du, baina bere segurtasun ezak, partidua galduaraziko dio. Emakume bakarti baten maitasunak une horretan daraman bizimodua uzteko aukera eskainiko lioke, baina Eddie ez da konformatuko irabazleari gailendu arte; horretarako ordaindu behar duen prezioari erreparatu gabe. Eddie Felson es un joven arrogante y amoral que frecuenta con éxito las salas de billar. Decidido a ser proclamado el mejor, busca a un legendario campeón de billar. Cuando, por fin, consigue enfrentarse a él, su falta de seguridad le hace fracasar. El amor de una solitaria mujer podría ayudarlo a abandonar esa clase de vida, pero Eddie no descansará hasta vencer al campeón sin importarle el precio que tenga que pagar por ello. Eddie Felson is an arrogant and amoral young man who is a successful pool player. Determined to be proclaimed the best, he seeks out a legendary pool champion. When he at last manages to play against him, his lack of self-confidence causes him to lose. The love of a solitary woman could help him to abandon that lifestyle, but Eddie will not rest until he beats the champion regardless of the price he has to pay. Euskadiko Filmategia / Filmoteca Vasca / Basque Film Archive

23 Ostirala / Viernes / Friday 20:00 POR UN CINE IMPOSIBLE. DOKUMENTALA ETA ABANGUARDIA KUBAN / DOCUMENTAL Y VANGUARDIA EN CUBA / DOCUMENTARY AND AVANT-GARDE IN CUBA. (1959-1972).

11. saioa. / Sesión 11 / Session 11: Ikuspegiak III / Perspectivas III / Perspectives III ¡Viva la República! Pastor Vega, 1972, 100’

Iraultzaren artxiboaren berrikusketa da Viva la República! iraultzaren jatorrietatik 70eko hamarkadaraino. Filmak historia hori aztertzen du albistegi, argazki eta biñeta politiko zaharren bidez, tonu ironikoa eta batzuetan dibertigarria erabiliz, aurkitutako metraje zatiekin jolastuz. ¡Viva la República! es un repaso al archivo visual de la revolución, desde sus orígenes a la actualidad de los años setenta. La película analiza su historia mediante viejos noticiarios, fotografías y viñetas políticas en un tono irónico y por momentos divertido, jugando con trozos de metraje encontrado. ¡Viva la República! is a review of the visual archive of the revolution, from its origins to the present of the seventies. The movie analyses this history through old news-reels, photographs and political vignettes in an ironic and at times amusing tone, playing with pieces of found footage. Tabakalera

25 Igandea / Domingo/ Sunday EL AÑO MÁS CORTO / URTERIK LABURRENA / THE SHORTEST YEAR Nazioarteko zine jaialdietan aurkeztutako espainiar film labur onenen errepasoa. / Repaso a los mejores cortometrajes españoles presentados en los festivales internacionales de cine. / Review of the best Spanish short films presented at international film festivals.

19:00 1. zatia / 1ª parte / 1st part (55’) Tout le monde aime le bord de la mer, Keina Espiñeira, 2016, 17’.

Gizon talde bat kostaldeko baso baten ertzean dago, Europara joateko zain. Linboan daude denborari eta espazioari dagokienez. Han film bat grabatu dute, dokumentala eta fikzioa etengabe uztartuta. Nazioarteko estreinaldia Rotterdameko Zinema Jaialdian, eta Europako Zinemaren Sarietan film labur onena izateko hautagai.

Un grupo de hombres espera en los márgenes de un bosque costero para viajar a Europa. Se encuentran en un limbo en el tiempo y el espacio. Allí se filma una película en la que documental y ficción se entrelazan constantemente. Estreno internacional en el Festival de cine de Rotterdam y seleccionada para los Premios del Cine Europeo al mejor cortometraje.

A group of men are waiting on the edge of a coastal forest to travel to Europe. They are in a limbo of time and space. In this film, documentary and fiction intertwine all the time. International premiere in the Rotterdam Film Festival and selected for the European Film Awards for the best short.

Nuestra amiga la luna, Velasco Broca, 2016, 15’

Hadji aniztasun funtzionala duen gazte hindua da eta Ganges ibaiaren ertzean bizi da, umil-umil. Zeukan apurra galdu ostean, jatorri errusiarreko gidari espiritual bitxi batek dizipulutzat onartu zuen. Aliantza horren ondorioz gertakari bitxiak sortuko

JBAEU/ VOSEU / OV with Basque subtitles: Jatorrizko bertsioa azpitituluak euskaraz / Versión original con subtítulos en euskera / Original versión with Basque subtitles. | JBES / VOES / OV in Spanish: Jatorrizko bertsioa gazteleraz / Versión original en castellano / Original versión in Spanish. JBAES / VOSE / OV with Spanish subtitles: Jatorrizko bertsioa azpitituluak gazteleraz / Versión original con subtítulos en castellano / Original versión with Spanish subtitles.

Udako arratsalde hezea da. Emakumeak untxia harrapatu du, laztandu, eta kolpe lehor batekin hil egin du. Haurrak, adinekoak, baita zakurrak ere heriotzaren eguneroko erritualari begira daude. Nazioarteko estreinaldia Locarnoko Zinema Jaialdian (Suitza).

Una tarde húmeda de verano. La mujer agarra el conejo, lo acaricia, lo mata de un golpe seco. Los niños, los viejos y hasta los perros contemplan atentos el ritual cotidiano de la muerte. Estreno internacional en el Festival de cine de Locarno (Suiza).

A village in southern Spain. On a hot summer afternoon, a woman grabs a rabbit, strokes it, then kills it with her bare hands before skinning it. Her grandchildren witness this rite of death. International premiere in the Locarno Film Festival (Switzerland).

Timecode, Juanjo Jimenez, Espainia / España / Spain, 2016, 15’

Luna eta Diego aparkalekuko segurtasun-zaindariak dira. Diego gaueko txandan, eta Luna egunez. Film labur onenaren Urrezko Palma, Cannes 2016.

Luna y Diego son los guardias de seguridad del parking. Diego hace el turno de noche, y Luna de día. Palma de Oro al mejor cortometraje, Cannes 2016.

Luna and Diego are the parking lot security guards. Diego does the night shift, and Luna works by day. Golden Palm for the best short film, Cannes 2016. Tabakalera

29 Osteguna / Jueves / Thursday 19:00 ZINEMA SOLASALDIAK / DIÁLOGOS DE CINE / CINEMA DIALOGUES: COSTA-GAVRAS – IMANOL URIBE

Sobra un hombre (Un homme de trop), Costa-Gavras, Frantzia / Francia / France, 1967,115’, JBAES/ VOSE / OV with Spanish subtitles, DCP.

Erresistentziako talde batek heriotza zigorra duten hamabi pertsona kartzelatik askatu ditu, 1943an. Behin arriskutik kanpo, ihes egindakoen artean gizonezko bat soberan dagoela ohartzen dira. Alemaniarrak atzetik dituzten bitartean, ezezagunarekin zer egin erabaki beharko dute. En 1943, un grupo de la Resistencia libera de la prisión a doce condenados a muerte. Una vez a salvo, comprueban que entre los fugados sobra un hombre. Mientras los alemanes les siguen la pista, se preguntan qué deberían hacer con el desconocido. In 1943 a Resistance group frees from prison twelve prisoners sentenced to death. Once safe, they find that among the escapees there is one extra man. While the Germans are after their trail, they wonder what to do with the unknown man. DSS2016EU + Euskadiko Filmategia / Filmoteca Vasca / Basque Film Archive

30 Ostirala / Viernes / Friday 20:00 POR UN CINE IMPOSIBLE. DOKUMENTALA ETA ABANGUARDIA KUBAN / DOCUMENTAL Y VANGUARDIA EN CUBA / DOCUMENTARY AND AVANT-GARDE IN CUBA. (1959-1972).

12. saioa / Sesión 12 / Session 12. Lente zabala / Lente ancha. Girón, Manuel Herrera, 1972, 120’.

Girón dokudrama izugarri originala da. 1961ean iparramerikarrei gaizki irten zitzaien Bahía de Cochinoseko inbasioaz dihardu. Artxibo irudiak, elkarrizketak, antzezpenak eta offeko narrazioa konbinatzen ditu filmak gertatukoaren kontaketa bat bilbatzeko, baina gertaeren berri ematen dutenak ez dira adituak, analistak edo buruzagiak, baizik eta pertsona normalak, bere garaian gertaeretan parte hartu zutenak eta gero beren bizimoduetara itzuli zirenak. Ezaugarri horiek guztiak areagoturik gertatzen dira genero belikoari dagokion pantaila panoramikoaren formatuan filmatzean, zinema espektakulutzat hartzen duen modu nagusia iraulzen duela. Girón es un docudrama tremendamente original sobre la frustrada invasión norteamericana de Bahía de Cochinos de 1961. La película combina imágenes de archivo, entrevistas, escenificaciones y narración en off para tejer un relato de lo ocurrido en el que quienes dan cuenta de los hechos no son expertos, analistas y líderes, sino personas normales que en su momento participaron en los acontecimientos y luego regresaron a sus vidas. Todas estas características reciben una dimensión amplificada al filmarse en el formato de pantalla panorámica, propio del género bélico, con el efecto de subvertir el modo dominante del cine como espectáculo. Girón is a tremendously original docudrama on the frustrated US-led Bay of Pigs invasion of 1961. The film combines archive images, interviews, stagings and VO narration to weave an account of the events; the people relating the events are not experts, analysts and leaders, but normal people who took part in the incident and then went back to their lives. All of these characteristics are amplified by the panorama screen format, typical of the war film genre, which has the effect of subverting the dominant mode of cinema as spectacle. Tabakalera

Zinema Cine Tabakalera - 2016/12  
Zinema Cine Tabakalera - 2016/12