__MAIN_TEXT__

Page 1

_ _

KULTUR PROIEKTUA PROYECTO CULTURAL Tabakalerako kultur proiektuak honako ildo hauek jorratzen ditu: ERAKUSKETAK

Kultur proiektuaren leiho ikusgarriena dira erakusketak. Zentroaren ildo editoriala ikusarazten dute eta nazioarteko arte-garaikideko zentroen sarean kokatzen dute Tabakalera. Sorkuntza zentroa izanik, ekoizpen berriko erakusketak dira gehienak. ZINEMA

+Info: info@tabakalera.eu · 943 11 88 55 · Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa

Zinema garaikidea, ohiko aretoetara iristen ez den hori, da Tabakalerako zinema aretoek eskaintzen dutena. Asteazkenetik igandera, zinema proposamen askotarikoak, errealizadore eta ikusleen arteko topaketak, egonaldi programak, eta EIECINE (Nazioarteko Zinema Ikasleen Topaketa) gisako bestelako proposamenak antolatzen dira bertatik. PROGRAMA PUBLIKOAK

Programa publikoen xedea gaur egungo munduari buruzko, ikerketa, hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Mintegi, lantegi, aurkezpen, proiekzio edo solasaldi formatua izan ohi dute jarduera hauek. SORTZAILEEN GUNEA

tabakalera.eu _

#gozatutabakalera

Artisten eta kultur-eragileen profesionalizazioan laguntzeko baliabideak, zerbitzuak eta programak eskaintzen ditu: lanerako estudioak,

K U LT U R E KOS I ST E M A ECOSISTEMA CULTURAL

baliabide teknikoak, nazioarteko egonaldi-programak, aholkularitza zerbitzua, etab.

El proyecto cultural de Tabakalera trabaja las siguientes líneas:

HIRIKILABS – Kultura digitala eta teknologia laborategia

Son la ventana más visible del proyecto cultural. Muestran la línea editorial del centro y colocan a Tabakalera en la red internacional de centros de arte contemporáneo. Al ser un centro de creación, toman especial relevancia las exposiciones de nueva producción.

Kultura digitalaren eremuan diharduen hiri laborategia da. Teknologiaren erabilera soziala, kritikoa eta kolaboratiboa bultzatzen ditu. Arlo honetan alfabetatzeko baliabideak, komunitate espezializatuarentzat topagunea, ezagutza eta guztientzat jarduerak eskaintzen ditu. DSS2016EU-kin elkarlanean. UBIK – Tabakalerako sorkuntza liburutegia

Ikasi - egin - gozatu: hiru aditzok definitzen dute Ubik. Sorkuntza liburutegiaren helburu nagusia kultura garaikidearen hedapena da. Era berean, bertako espazioak eta zerbitzuak, erabiltzaileak edukisortzaile bihur daitezen pentsaturik daude. HEZKUNTZA

Bitartekaritza lana egitea du helburu hezkuntza arloak: proiektu kulturala eta eraikina hiritarrekin harremanetan jartzea. Sorkuntzarekin eta gizarteharremanekin lotura duten programak lantzen ditu, testuinguru bakoitzera egokituriko gai eta erritmoetara moldatuz.

EXPOSICIONES

CINE

Las salas de cine de Tabakalera se centran en el cine contemporáneo, aquel que no suele llegar a las salas convencionales. Ofrecen una variada propuesta de cine de miércoles a domingo, encuentros entre realizadores y público, programas de residencias y propuestas como EIECINE (Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine), entre otras. PROGRAMAS PÚBLICOS

Los programas públicos se plantean con el fin de fomentar el estudio, reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo. Estas actividades pueden tener formato de seminario, taller, presentación, proyección o coloquio. ESPACIO DE CREADORES

Ofrece recursos, servicios y programas destinados a la profesionalización de artistas y agentes culturales:

estudios de trabajo, recursos técnicos, programas de residencias internacionales, servicio de asesoría, etc. HIRIKILABS – Laboratorio de cultura digital y tecnología

Es un laboratorio ciudadano que trabaja en el ámbito de la cultura digital. Fomenta el uso social, crítico y colaborativo de la tecnología, ofreciendo recursos para la alfabetización en este campo, un espacio de encuentro para la comunidad especializada, conocimiento y actividades para todos los públicos. En colaboración con DSS2016EU. UBIK – Biblioteca de creación de Tabakalera

Aprender - crear - disfrutar: estos tres verbos definen Ubik. El principal objetivo de la biblioteca de creación es la difusión de la cultura contemporánea. Asimismo, los espacios, servicios y programas que ofrece buscan que los usuarios se conviertan en creadores de contenido. MEDIACIÓN

El área de mediación trabaja para poner en relación el proyecto cultural y el edificio con los/las ciudadanos/as. Proponen programas relacionados con la creación y las relaciones sociales, adaptándose a las temáticas y ritmos de cada contexto.

Tabakalera eraikina hainbat erakunde eta ekimen pribaturen egoitza ere bada. Guztien artean kultur ekosistema bizi eta dinamiko bat osatzen dute, publiko mota guztiei zuzendutako kultur eskaintza proposatzen duena. ERAKUNDEAK KUTXA FUNDAZIOA

>> >> El edificio Tabakalera es, además, sede de otras instituciones e iniciativas privadas. Todos forman un ecosistema cultural vivo y dinámico, que ofrece una ámplia oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos. INSTITUCIONES FUNDACIÓN KUTXA

Kutxa Kultur gunea, kultura-bizikidetza elikatzeko topalekua da. Kultur-agente berriak eta artista berriak ezagutarazteko aukera ematen duen tokia.

El espacio Kutxa Kultur es un lugar de encuentro desde el que alimentar la convivencia cultural. Un sitio de oportunidad para hacer visibles a nuevos agentes culturales y artistas emergentes.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Euskara eta euskal kultura munduratzea helburu duen erakunde publikoa da. Kultur diziplina guztiak sustatzeko nazioarteko egitasmoak bultzatzen ditu.

Entidad pública cuyo fin es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo. Impulsa proyectos internacionales para promover todas las disciplinas culturales.

EUSKADIKO FILMATEGIA

FILMOTECA VASCA

Euskadiko Filmategiak zinemaren eta ikusentzunezkoen ikerketa, berreskuratze, artxibo, kontserbazio, zaharberritze eta zabalkunde lanak burutzen ditu 1978. urtetik.

La Filmoteca Vasca se encarga desde 1978 de las labores de investigación, recuperación, archivo, conservación, restauración y exhibición de cine o trabajos audiovisuales.

ZINEUSKADI

ZINEUSKADI

Zineuskadi Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoa da. Euskal sektorea estrategikoki laguntzea du xede, hedatu eta garatu dadin.

Zineuskadi es la Plataforma Pública del Sector Audiovisual. Apoya estratégicamente al sector vasco con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

DONOSTIA ZINEMALDIA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Nazioarteko zinema jaialdi lehiakor eta ez espezializatua 1953an eratua. Urtero irailean ezinbesteko hitzordua dena, publiko, komunikabide eta mundu osoko zinemaren industriarentzako.

Festival internacional de cine competitivo no especializado creado en 1953. Cita anual imprescindible del mes de septiembre para el público, medios de comunicación y la industria cinematográfica de todo el mundo.

PLAZA PUBLIKOA PLAZA PÚBLICA EKIMEN PRIBATUAK INICIATIVAS PRIVADAS · EL SEKADERO

Mikroantzerkia. 15/20 minutuko antzezlan motzak. Antzerkia ikusteko eta sentitzeko modu ezberdina. Micro-teatro. Obras breves de 15-20 minutos, en un espacio reducido. Una forma diferente de ver y sentir el teatro. · IMPACT HUB DONOSTIA

Ekintzaile sozial eta berritzaileen nazioarteko laborategia. Bere komunitateak ideien eta proiektu eraldatzaileen garapena sustatzen du, lan espazioak, kontaktuak, ezagutzak... erraztuz. Laboratorio internacional de innovación y emprendimiento social. Su comunidad facilita el desarrollo de ideas y proyectos transformadores con espacio de trabajo, contactos, conocimiento... · NON GALLERY

Sormen garaikidearen haztegia, topaketa, erakusketa eta elkarlanerako gunea. Hainbat diziplinatako sortzaileen lana bultzatzea du helburu. Vivero de creación contemporánea; lugar de encuentro, exhibición y colaboración. Tiene como objetivo impulsar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas.

nana.. Servicios profesionales de arte y diseño: consultoría y asesoramiento; desarrollo de eventos y exposiciones; comunicación y venta; comisariado y crítica especializada; proyectos de diseño. · BASQUE LIVING

Habic eta 20 enpresa asoziatuk sortua, elkarlanerako, tendentzia eta ideia ezberdinak sortu, aztertu eta erakusteko gunea. Espacio de creación, exploración y exhibición de tendencias del sector equipamiento, mobiliario y contract creado por Habic y 20 empresas asociadas. · Arteuparte Studio I Store I Gallery

Denda eta diseinu estudio fomatuan, artegaleria ere bada. Hemengo egileen obra grafikoa eta diseinua. En formato de concept store y estudio de diseño, funciona también como galería de arte. Obra gráfica y diseño de creadores locales. · LÄNTOKI. Niko Iturralde

Ekimen fotografiko alternatiboei eskainitako espazioa. Garai bateko argazki prozesuak eta gaurko baliabide teknikoak elkartzen ditu. Espacio dedicado a iniciativas fotográficas alternativas. Fusiona procesos fotográficos antiguos con recursos técnicos actuales.

· nana.

nana.. Arte eta diseinu zerbitzu profesionalak: aholkularitza eta laguntza; ekitaldi eta erakusketen garapena; komunikazioa eta salmenta; komisariotza eta kritika espezializatua; diseinuproiektuak.

ZERBITZUAK / SERVICIOS · TABA · HOTELA / HOTEL

Tabakalera eraikinaren ezaugarri nagusietako bat espazio publiko gisa duen erabilera da. Nolabait, hiri baten modukoa da eraikina, eta beraz, bere kale eta plazak ere baditu. Kale espazio horiek guztiek ez dute aurrez zehaztutako erabilerarik eta, ondorioz, hiritarrek eta bisitariek bere egiten dituzte, aterpea bilatzeko, jolasteko, atseden hartzeko, lagunekin egoteko, lan-bilerak egiteko eta eskaintzen dituen kultur aukera ezberdinez gozatzeko. Askotariko erabilera horiek ere egiten dute berezi espazioa, bisita bakoitza ezberdin egiten baitute, sorpresari ateak zabalik utziz. Una de las principales características de Tabakalera es su uso como espacio público. De alguna manera, el edificio en sí mismo es como una ciudad, con sus plazas y calles. Estos espacios que no tienen un uso predeterminado, se prestan al ciudadano y al visitante, ofreciendo un lugar cubierto donde pasear, jugar, descansar, quedar con amigos, realizar reuniones de trabajo y disfrutar de todas las posibilidades culturales que les puede brindar. Esta gran variedad de usos también convierten en especial este lugar, haciendo diferente cada visita, y abriendo paso a las sorpresas.

TABAKALERA _

Donostia / San Sebastián

_

tabakalera.eu


1.2 PATIOA / PATIO

3.3 LANTEGIA TALLER

5.1 PRISMA

SOLAIRUA PLANTA

5

4.1 KUTXA KULTUR GUNEA

SOLAIRUA PLANTA

4

3.2 TABAKALERA BULEGOAK / OFICINAS

3.1 HIRIKILABS

SOLAIRUA PLANTA

3

1.8

1.4

5.2 TERRAZA

3.4 EKOIZPENA PRODUCCIÓN

3.6

4.2

3.6 K ARETOA SALA K

3.2

3.7 ZINEUSKADI

3.7

4.2 ZABALTZA / AZOTEA

HOTELA / HOTEL

4.1

3.5 ESTUDIOAK ESTUDIOS

HOTELA / HOTEL

3.1

3.8

0.4

TABA

0.2

0.5

1.2

0.1

2.3

2.4

2.2

4.1

3.8 IMPACT HUB DONOSTIA

3.4

4-5 - SOLAIRUAK / PLANTAS

JATETXEA RESTAURANTE

5.1

5.2

4.1

2-3 - SOLAIRUAK / PLANTAS

3.8 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

3.3

3.9

3.5

0-1 - SOLAIRUAK / PLANTAS

1.8 GANBARA / DESVÁN

1.1

0.9 BASQUE LIVING TABA

0.6

1.6 1.7 KUTXA KULTUR 1. ESPAZIOA / KLUBA ESPACIO 1

1.7

0.8 EL SEKADERO

0.9

0.8 0.7

2.2 2.3 2.4 DONOSTIA ZINEMALDIA EUSKADIKO FILMATEGIA ZINEMA / CINE FESTIVAL DE FILMOTECA VASCA 2. aretoa / Sala 2 SAN SEBASTIÁN

HOTELA / HOTEL

2.1

1.5 HEZKUNTZA ARETOA / SALA DE MEDIACIÓN

1.5

0.7 NON GALLERY

HOTELA / HOTEL

1.3

1.6

0.6 ARTEUPARTE

1.3 1.4 ZINEMA / CINE Z ARETOA / 1. aretoa / Sala 1 SALA Z

0.5 LÄNTOKI

2.1 UBIK. TABAKALERAKO SORKUNTZA LIBURUTEGIA BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA

SOLAIRUA PLANTA

2

1.1

1.1 TABAKALERA. ERAKUSKETA ARETOA SALA DE EXPOSICIONES

SOLAIRUA PLANTA

1

0.4 NANA.

0.3 KUTXA KULTUR ARTEGUNEA

Tras 90 años siendo fábrica de tabacos, en 2015 Tabakalera reabrió sus puertas reconvertida en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su objetivo es fomentar y difundir la creación, y con ese fin desarrolla servicios y actividades. Además de un proyecto cultural, Tabakalera también es un ecosistema cultural formado por instituciones e iniciativas privadas, así como una plaza pública abierta al disfrute de la gente. 0.2 PLAZA

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sorkuntza sustatu eta hedatzea du helburu, eta horretara bideratzen ditu zerbitzu eta jarduerak. Kultur proiektu bat izateaz gain, erakundez eta ekimen pribatuz osatutako kultur ekosistema bat ere bada Tabakalera, baita jendearen gozamenerako zabalik dagoen plaza publikoa ere.

_

0.1 SOTOA / BODEGA

0.3

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

SOLAIRUA PLANTA

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA

0

_

ZER DA / QUÉ ES

ZER DA QUÉ ES


1.2 PATIOA / PATIO

3.3 LANTEGIA TALLER

5.1 PRISMA

SOLAIRUA PLANTA

5

4.1 KUTXA KULTUR GUNEA

SOLAIRUA PLANTA

4

3.2 TABAKALERA BULEGOAK / OFICINAS

3.1 HIRIKILABS

SOLAIRUA PLANTA

3

1.8

1.4

5.2 TERRAZA

3.4 EKOIZPENA PRODUCCIÓN

3.6

4.2

3.6 K ARETOA SALA K

3.2

3.7 ZINEUSKADI

3.7

4.2 ZABALTZA / AZOTEA

HOTELA / HOTEL

4.1

3.5 ESTUDIOAK ESTUDIOS

HOTELA / HOTEL

3.1

3.8

0.4

TABA

0.2

0.5

1.2

0.1

2.3

2.4

2.2

4.1

3.8 IMPACT HUB DONOSTIA

3.4

4-5 - SOLAIRUAK / PLANTAS

JATETXEA RESTAURANTE

5.1

5.2

4.1

2-3 - SOLAIRUAK / PLANTAS

3.8 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

3.3

3.9

3.5

0-1 - SOLAIRUAK / PLANTAS

1.8 GANBARA / DESVÁN

1.1

0.9 BASQUE LIVING TABA

0.6

1.6 1.7 KUTXA KULTUR 1. ESPAZIOA / KLUBA ESPACIO 1

1.7

0.8 EL SEKADERO

0.9

0.8 0.7

2.2 2.3 2.4 DONOSTIA ZINEMALDIA EUSKADIKO FILMATEGIA ZINEMA / CINE FESTIVAL DE FILMOTECA VASCA 2. aretoa / Sala 2 SAN SEBASTIÁN

HOTELA / HOTEL

2.1

1.5 HEZKUNTZA ARETOA / SALA DE MEDIACIÓN

1.5

0.7 NON GALLERY

HOTELA / HOTEL

1.3

1.6

0.6 ARTEUPARTE

1.3 1.4 ZINEMA / CINE Z ARETOA / 1. aretoa / Sala 1 SALA Z

0.5 LÄNTOKI

2.1 UBIK. TABAKALERAKO SORKUNTZA LIBURUTEGIA BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA

SOLAIRUA PLANTA

2

1.1

1.1 TABAKALERA. ERAKUSKETA ARETOA SALA DE EXPOSICIONES

SOLAIRUA PLANTA

1

0.4 NANA.

0.3 KUTXA KULTUR ARTEGUNEA

Tras 90 años siendo fábrica de tabacos, en 2015 Tabakalera reabrió sus puertas reconvertida en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su objetivo es fomentar y difundir la creación, y con ese fin desarrolla servicios y actividades. Además de un proyecto cultural, Tabakalera también es un ecosistema cultural formado por instituciones e iniciativas privadas, así como una plaza pública abierta al disfrute de la gente. 0.2 PLAZA

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sorkuntza sustatu eta hedatzea du helburu, eta horretara bideratzen ditu zerbitzu eta jarduerak. Kultur proiektu bat izateaz gain, erakundez eta ekimen pribatuz osatutako kultur ekosistema bat ere bada Tabakalera, baita jendearen gozamenerako zabalik dagoen plaza publikoa ere.

_

0.1 SOTOA / BODEGA

0.3

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

SOLAIRUA PLANTA

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA

0

_

ZER DA / QUÉ ES

ZER DA QUÉ ES


_ _

KULTUR PROIEKTUA PROYECTO CULTURAL Tabakalerako kultur proiektuak honako ildo hauek jorratzen ditu: ERAKUSKETAK

Kultur proiektuaren leiho ikusgarriena dira erakusketak. Zentroaren ildo editoriala ikusarazten dute eta nazioarteko arte-garaikideko zentroen sarean kokatzen dute Tabakalera. Sorkuntza zentroa izanik, ekoizpen berriko erakusketak dira gehienak. ZINEMA

+Info: info@tabakalera.eu · 943 11 88 55 · Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa

Zinema garaikidea, ohiko aretoetara iristen ez den hori, da Tabakalerako zinema aretoek eskaintzen dutena. Asteazkenetik igandera, zinema proposamen askotarikoak, errealizadore eta ikusleen arteko topaketak, egonaldi programak, eta EIECINE (Nazioarteko Zinema Ikasleen Topaketa) gisako bestelako proposamenak antolatzen dira bertatik. PROGRAMA PUBLIKOAK

Programa publikoen xedea gaur egungo munduari buruzko, ikerketa, hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Mintegi, lantegi, aurkezpen, proiekzio edo solasaldi formatua izan ohi dute jarduera hauek. SORTZAILEEN GUNEA

tabakalera.eu _

#gozatutabakalera

Artisten eta kultur-eragileen profesionalizazioan laguntzeko baliabideak, zerbitzuak eta programak eskaintzen ditu: lanerako estudioak,

K U LT U R E KOS I ST E M A ECOSISTEMA CULTURAL

baliabide teknikoak, nazioarteko egonaldi-programak, aholkularitza zerbitzua, etab.

El proyecto cultural de Tabakalera trabaja las siguientes líneas:

HIRIKILABS – Kultura digitala eta teknologia laborategia

Son la ventana más visible del proyecto cultural. Muestran la línea editorial del centro y colocan a Tabakalera en la red internacional de centros de arte contemporáneo. Al ser un centro de creación, toman especial relevancia las exposiciones de nueva producción.

Kultura digitalaren eremuan diharduen hiri laborategia da. Teknologiaren erabilera soziala, kritikoa eta kolaboratiboa bultzatzen ditu. Arlo honetan alfabetatzeko baliabideak, komunitate espezializatuarentzat topagunea, ezagutza eta guztientzat jarduerak eskaintzen ditu. DSS2016EU-kin elkarlanean. UBIK – Tabakalerako sorkuntza liburutegia

Ikasi - egin - gozatu: hiru aditzok definitzen dute Ubik. Sorkuntza liburutegiaren helburu nagusia kultura garaikidearen hedapena da. Era berean, bertako espazioak eta zerbitzuak, erabiltzaileak edukisortzaile bihur daitezen pentsaturik daude. HEZKUNTZA

Bitartekaritza lana egitea du helburu hezkuntza arloak: proiektu kulturala eta eraikina hiritarrekin harremanetan jartzea. Sorkuntzarekin eta gizarteharremanekin lotura duten programak lantzen ditu, testuinguru bakoitzera egokituriko gai eta erritmoetara moldatuz.

EXPOSICIONES

CINE

Las salas de cine de Tabakalera se centran en el cine contemporáneo, aquel que no suele llegar a las salas convencionales. Ofrecen una variada propuesta de cine de miércoles a domingo, encuentros entre realizadores y público, programas de residencias y propuestas como EIECINE (Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine), entre otras. PROGRAMAS PÚBLICOS

Los programas públicos se plantean con el fin de fomentar el estudio, reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo. Estas actividades pueden tener formato de seminario, taller, presentación, proyección o coloquio. ESPACIO DE CREADORES

Ofrece recursos, servicios y programas destinados a la profesionalización de artistas y agentes culturales:

estudios de trabajo, recursos técnicos, programas de residencias internacionales, servicio de asesoría, etc. HIRIKILABS – Laboratorio de cultura digital y tecnología

Es un laboratorio ciudadano que trabaja en el ámbito de la cultura digital. Fomenta el uso social, crítico y colaborativo de la tecnología, ofreciendo recursos para la alfabetización en este campo, un espacio de encuentro para la comunidad especializada, conocimiento y actividades para todos los públicos. En colaboración con DSS2016EU. UBIK – Biblioteca de creación de Tabakalera

Aprender - crear - disfrutar: estos tres verbos definen Ubik. El principal objetivo de la biblioteca de creación es la difusión de la cultura contemporánea. Asimismo, los espacios, servicios y programas que ofrece buscan que los usuarios se conviertan en creadores de contenido. MEDIACIÓN

El área de mediación trabaja para poner en relación el proyecto cultural y el edificio con los/las ciudadanos/as. Proponen programas relacionados con la creación y las relaciones sociales, adaptándose a las temáticas y ritmos de cada contexto.

Tabakalera eraikina hainbat erakunde eta ekimen pribaturen egoitza ere bada. Guztien artean kultur ekosistema bizi eta dinamiko bat osatzen dute, publiko mota guztiei zuzendutako kultur eskaintza proposatzen duena. ERAKUNDEAK KUTXA FUNDAZIOA

>> >> El edificio Tabakalera es, además, sede de otras instituciones e iniciativas privadas. Todos forman un ecosistema cultural vivo y dinámico, que ofrece una ámplia oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos. INSTITUCIONES FUNDACIÓN KUTXA

Kutxa Kultur gunea, kultura-bizikidetza elikatzeko topalekua da. Kultur-agente berriak eta artista berriak ezagutarazteko aukera ematen duen tokia.

El espacio Kutxa Kultur es un lugar de encuentro desde el que alimentar la convivencia cultural. Un sitio de oportunidad para hacer visibles a nuevos agentes culturales y artistas emergentes.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Euskara eta euskal kultura munduratzea helburu duen erakunde publikoa da. Kultur diziplina guztiak sustatzeko nazioarteko egitasmoak bultzatzen ditu.

Entidad pública cuyo fin es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo. Impulsa proyectos internacionales para promover todas las disciplinas culturales.

EUSKADIKO FILMATEGIA

FILMOTECA VASCA

Euskadiko Filmategiak zinemaren eta ikusentzunezkoen ikerketa, berreskuratze, artxibo, kontserbazio, zaharberritze eta zabalkunde lanak burutzen ditu 1978. urtetik.

La Filmoteca Vasca se encarga desde 1978 de las labores de investigación, recuperación, archivo, conservación, restauración y exhibición de cine o trabajos audiovisuales.

ZINEUSKADI

ZINEUSKADI

Zineuskadi Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoa da. Euskal sektorea estrategikoki laguntzea du xede, hedatu eta garatu dadin.

Zineuskadi es la Plataforma Pública del Sector Audiovisual. Apoya estratégicamente al sector vasco con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

DONOSTIA ZINEMALDIA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Nazioarteko zinema jaialdi lehiakor eta ez espezializatua 1953an eratua. Urtero irailean ezinbesteko hitzordua dena, publiko, komunikabide eta mundu osoko zinemaren industriarentzako.

Festival internacional de cine competitivo no especializado creado en 1953. Cita anual imprescindible del mes de septiembre para el público, medios de comunicación y la industria cinematográfica de todo el mundo.

PLAZA PUBLIKOA PLAZA PÚBLICA EKIMEN PRIBATUAK INICIATIVAS PRIVADAS · EL SEKADERO

Mikroantzerkia. 15/20 minutuko antzezlan motzak. Antzerkia ikusteko eta sentitzeko modu ezberdina. Micro-teatro. Obras breves de 15-20 minutos, en un espacio reducido. Una forma diferente de ver y sentir el teatro. · IMPACT HUB DONOSTIA

Ekintzaile sozial eta berritzaileen nazioarteko laborategia. Bere komunitateak ideien eta proiektu eraldatzaileen garapena sustatzen du, lan espazioak, kontaktuak, ezagutzak... erraztuz. Laboratorio internacional de innovación y emprendimiento social. Su comunidad facilita el desarrollo de ideas y proyectos transformadores con espacio de trabajo, contactos, conocimiento... · NON GALLERY

Sormen garaikidearen haztegia, topaketa, erakusketa eta elkarlanerako gunea. Hainbat diziplinatako sortzaileen lana bultzatzea du helburu. Vivero de creación contemporánea; lugar de encuentro, exhibición y colaboración. Tiene como objetivo impulsar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas.

nana.. Servicios profesionales de arte y diseño: consultoría y asesoramiento; desarrollo de eventos y exposiciones; comunicación y venta; comisariado y crítica especializada; proyectos de diseño. · ​BASQUE LIVING

Habic eta 20 enpresa asoziatuk sortua, elkarlanerako, tendentzia eta ideia ezberdinak sortu, aztertu eta erakusteko gunea. Espacio de creación, exploración y exhibición de tendencias del sector equipamiento, mobiliario y contract creado por Habic y 20 empresas asociadas. · Arteuparte Studio I Store I Gallery

Denda eta diseinu estudio fomatuan, artegaleria ere bada. Hemengo egileen obra grafikoa eta diseinua. En formato de concept store y estudio de diseño, funciona también como galería de arte. Obra gráfica y diseño de creadores locales. · ​ LÄNTOKI. Niko Iturralde

Ekimen fotografiko alternatiboei eskainitako espazioa. Garai bateko argazki prozesuak eta gaurko baliabide teknikoak elkartzen ditu. Espacio dedicado a iniciativas fotográficas alternativas. Fusiona procesos fotográficos antiguos con recursos técnicos actuales.

· nana.

nana.. Arte eta diseinu zerbitzu profesionalak: aholkularitza eta laguntza; ekitaldi eta erakusketen garapena; komunikazioa eta salmenta; komisariotza eta kritika espezializatua; diseinuproiektuak.

ZERBITZUAK / SERVICIOS · TABA · HOTELA / HOTEL

Tabakalera eraikinaren ezaugarri nagusietako bat espazio publiko gisa duen erabilera da. Nolabait, hiri baten modukoa da eraikina, eta beraz, bere kale eta plazak ere baditu. Kale espazio horiek guztiek ez dute aurrez zehaztutako erabilerarik eta, ondorioz, hiritarrek eta bisitariek bere egiten dituzte, aterpea bilatzeko, jolasteko, atseden hartzeko, lagunekin egoteko, lan-bilerak egiteko eta eskaintzen dituen kultur aukera ezberdinez gozatzeko. Askotariko erabilera horiek ere egiten dute berezi espazioa, bisita bakoitza ezberdin egiten baitute, sorpresari ateak zabalik utziz. Una de las principales características de Tabakalera es su uso como espacio público. De alguna manera, el edificio en sí mismo es como una ciudad, con sus plazas y calles. Estos espacios que no tienen un uso predeterminado, se prestan al ciudadano y al visitante, ofreciendo un lugar cubierto donde pasear, jugar, descansar, quedar con amigos, realizar reuniones de trabajo y disfrutar de todas las posibilidades culturales que les puede brindar. Esta gran variedad de usos también convierten en especial este lugar, haciendo diferente cada visita, y abriendo paso a las sorpresas.

TABAKALERA _

Donostia / San Sebastián

_

tabakalera.eu


_ _

KULTUR PROIEKTUA PROYECTO CULTURAL Tabakalerako kultur proiektuak honako ildo hauek jorratzen ditu: ERAKUSKETAK

Kultur proiektuaren leiho ikusgarriena dira erakusketak. Zentroaren ildo editoriala ikusarazten dute eta nazioarteko arte-garaikideko zentroen sarean kokatzen dute Tabakalera. Sorkuntza zentroa izanik, ekoizpen berriko erakusketak dira gehienak. ZINEMA

+Info: info@tabakalera.eu · 943 11 88 55 · Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa

Zinema garaikidea, ohiko aretoetara iristen ez den hori, da Tabakalerako zinema aretoek eskaintzen dutena. Asteazkenetik igandera, zinema proposamen askotarikoak, errealizadore eta ikusleen arteko topaketak, egonaldi programak, eta EIECINE (Nazioarteko Zinema Ikasleen Topaketa) gisako bestelako proposamenak antolatzen dira bertatik. PROGRAMA PUBLIKOAK

Programa publikoen xedea gaur egungo munduari buruzko, ikerketa, hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Mintegi, lantegi, aurkezpen, proiekzio edo solasaldi formatua izan ohi dute jarduera hauek. SORTZAILEEN GUNEA

tabakalera.eu _

#gozatutabakalera

Artisten eta kultur-eragileen profesionalizazioan laguntzeko baliabideak, zerbitzuak eta programak eskaintzen ditu: lanerako estudioak,

K U LT U R E KOS I ST E M A ECOSISTEMA CULTURAL

baliabide teknikoak, nazioarteko egonaldi-programak, aholkularitza zerbitzua, etab.

El proyecto cultural de Tabakalera trabaja las siguientes líneas:

HIRIKILABS – Kultura digitala eta teknologia laborategia

Son la ventana más visible del proyecto cultural. Muestran la línea editorial del centro y colocan a Tabakalera en la red internacional de centros de arte contemporáneo. Al ser un centro de creación, toman especial relevancia las exposiciones de nueva producción.

Kultura digitalaren eremuan diharduen hiri laborategia da. Teknologiaren erabilera soziala, kritikoa eta kolaboratiboa bultzatzen ditu. Arlo honetan alfabetatzeko baliabideak, komunitate espezializatuarentzat topagunea, ezagutza eta guztientzat jarduerak eskaintzen ditu. DSS2016EU-kin elkarlanean. UBIK – Tabakalerako sorkuntza liburutegia

Ikasi - egin - gozatu: hiru aditzok definitzen dute Ubik. Sorkuntza liburutegiaren helburu nagusia kultura garaikidearen hedapena da. Era berean, bertako espazioak eta zerbitzuak, erabiltzaileak edukisortzaile bihur daitezen pentsaturik daude. HEZKUNTZA

Bitartekaritza lana egitea du helburu hezkuntza arloak: proiektu kulturala eta eraikina hiritarrekin harremanetan jartzea. Sorkuntzarekin eta gizarteharremanekin lotura duten programak lantzen ditu, testuinguru bakoitzera egokituriko gai eta erritmoetara moldatuz.

EXPOSICIONES

CINE

Las salas de cine de Tabakalera se centran en el cine contemporáneo, aquel que no suele llegar a las salas convencionales. Ofrecen una variada propuesta de cine de miércoles a domingo, encuentros entre realizadores y público, programas de residencias y propuestas como EIECINE (Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine), entre otras. PROGRAMAS PÚBLICOS

Los programas públicos se plantean con el fin de fomentar el estudio, reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo. Estas actividades pueden tener formato de seminario, taller, presentación, proyección o coloquio. ESPACIO DE CREADORES

Ofrece recursos, servicios y programas destinados a la profesionalización de artistas y agentes culturales:

estudios de trabajo, recursos técnicos, programas de residencias internacionales, servicio de asesoría, etc. HIRIKILABS – Laboratorio de cultura digital y tecnología

Es un laboratorio ciudadano que trabaja en el ámbito de la cultura digital. Fomenta el uso social, crítico y colaborativo de la tecnología, ofreciendo recursos para la alfabetización en este campo, un espacio de encuentro para la comunidad especializada, conocimiento y actividades para todos los públicos. En colaboración con DSS2016EU. UBIK – Biblioteca de creación de Tabakalera

Aprender - crear - disfrutar: estos tres verbos definen Ubik. El principal objetivo de la biblioteca de creación es la difusión de la cultura contemporánea. Asimismo, los espacios, servicios y programas que ofrece buscan que los usuarios se conviertan en creadores de contenido. MEDIACIÓN

El área de mediación trabaja para poner en relación el proyecto cultural y el edificio con los/las ciudadanos/as. Proponen programas relacionados con la creación y las relaciones sociales, adaptándose a las temáticas y ritmos de cada contexto.

Tabakalera eraikina hainbat erakunde eta ekimen pribaturen egoitza ere bada. Guztien artean kultur ekosistema bizi eta dinamiko bat osatzen dute, publiko mota guztiei zuzendutako kultur eskaintza proposatzen duena. ERAKUNDEAK KUTXA FUNDAZIOA

>> >> El edificio Tabakalera es, además, sede de otras instituciones e iniciativas privadas. Todos forman un ecosistema cultural vivo y dinámico, que ofrece una ámplia oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos. INSTITUCIONES FUNDACIÓN KUTXA

Kutxa Kultur gunea, kultura-bizikidetza elikatzeko topalekua da. Kultur-agente berriak eta artista berriak ezagutarazteko aukera ematen duen tokia.

El espacio Kutxa Kultur es un lugar de encuentro desde el que alimentar la convivencia cultural. Un sitio de oportunidad para hacer visibles a nuevos agentes culturales y artistas emergentes.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Euskara eta euskal kultura munduratzea helburu duen erakunde publikoa da. Kultur diziplina guztiak sustatzeko nazioarteko egitasmoak bultzatzen ditu.

Entidad pública cuyo fin es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo. Impulsa proyectos internacionales para promover todas las disciplinas culturales.

EUSKADIKO FILMATEGIA

FILMOTECA VASCA

Euskadiko Filmategiak zinemaren eta ikusentzunezkoen ikerketa, berreskuratze, artxibo, kontserbazio, zaharberritze eta zabalkunde lanak burutzen ditu 1978. urtetik.

La Filmoteca Vasca se encarga desde 1978 de las labores de investigación, recuperación, archivo, conservación, restauración y exhibición de cine o trabajos audiovisuales.

ZINEUSKADI

ZINEUSKADI

Zineuskadi Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoa da. Euskal sektorea estrategikoki laguntzea du xede, hedatu eta garatu dadin.

Zineuskadi es la Plataforma Pública del Sector Audiovisual. Apoya estratégicamente al sector vasco con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

DONOSTIA ZINEMALDIA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Nazioarteko zinema jaialdi lehiakor eta ez espezializatua 1953an eratua. Urtero irailean ezinbesteko hitzordua dena, publiko, komunikabide eta mundu osoko zinemaren industriarentzako.

Festival internacional de cine competitivo no especializado creado en 1953. Cita anual imprescindible del mes de septiembre para el público, medios de comunicación y la industria cinematográfica de todo el mundo.

PLAZA PUBLIKOA PLAZA PÚBLICA EKIMEN PRIBATUAK INICIATIVAS PRIVADAS · EL SEKADERO

Mikroantzerkia. 15/20 minutuko antzezlan motzak. Antzerkia ikusteko eta sentitzeko modu ezberdina. Micro-teatro. Obras breves de 15-20 minutos, en un espacio reducido. Una forma diferente de ver y sentir el teatro. · IMPACT HUB DONOSTIA

Ekintzaile sozial eta berritzaileen nazioarteko laborategia. Bere komunitateak ideien eta proiektu eraldatzaileen garapena sustatzen du, lan espazioak, kontaktuak, ezagutzak... erraztuz. Laboratorio internacional de innovación y emprendimiento social. Su comunidad facilita el desarrollo de ideas y proyectos transformadores con espacio de trabajo, contactos, conocimiento... · NON GALLERY

Sormen garaikidearen haztegia, topaketa, erakusketa eta elkarlanerako gunea. Hainbat diziplinatako sortzaileen lana bultzatzea du helburu. Vivero de creación contemporánea; lugar de encuentro, exhibición y colaboración. Tiene como objetivo impulsar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas.

nana.. Servicios profesionales de arte y diseño: consultoría y asesoramiento; desarrollo de eventos y exposiciones; comunicación y venta; comisariado y crítica especializada; proyectos de diseño. · ​BASQUE LIVING

Habic eta 20 enpresa asoziatuk sortua, elkarlanerako, tendentzia eta ideia ezberdinak sortu, aztertu eta erakusteko gunea. Espacio de creación, exploración y exhibición de tendencias del sector equipamiento, mobiliario y contract creado por Habic y 20 empresas asociadas. · Arteuparte Studio I Store I Gallery

Denda eta diseinu estudio fomatuan, artegaleria ere bada. Hemengo egileen obra grafikoa eta diseinua. En formato de concept store y estudio de diseño, funciona también como galería de arte. Obra gráfica y diseño de creadores locales. · ​ LÄNTOKI. Niko Iturralde

Ekimen fotografiko alternatiboei eskainitako espazioa. Garai bateko argazki prozesuak eta gaurko baliabide teknikoak elkartzen ditu. Espacio dedicado a iniciativas fotográficas alternativas. Fusiona procesos fotográficos antiguos con recursos técnicos actuales.

· nana.

nana.. Arte eta diseinu zerbitzu profesionalak: aholkularitza eta laguntza; ekitaldi eta erakusketen garapena; komunikazioa eta salmenta; komisariotza eta kritika espezializatua; diseinuproiektuak.

ZERBITZUAK / SERVICIOS · TABA · HOTELA / HOTEL

Tabakalera eraikinaren ezaugarri nagusietako bat espazio publiko gisa duen erabilera da. Nolabait, hiri baten modukoa da eraikina, eta beraz, bere kale eta plazak ere baditu. Kale espazio horiek guztiek ez dute aurrez zehaztutako erabilerarik eta, ondorioz, hiritarrek eta bisitariek bere egiten dituzte, aterpea bilatzeko, jolasteko, atseden hartzeko, lagunekin egoteko, lan-bilerak egiteko eta eskaintzen dituen kultur aukera ezberdinez gozatzeko. Askotariko erabilera horiek ere egiten dute berezi espazioa, bisita bakoitza ezberdin egiten baitute, sorpresari ateak zabalik utziz. Una de las principales características de Tabakalera es su uso como espacio público. De alguna manera, el edificio en sí mismo es como una ciudad, con sus plazas y calles. Estos espacios que no tienen un uso predeterminado, se prestan al ciudadano y al visitante, ofreciendo un lugar cubierto donde pasear, jugar, descansar, quedar con amigos, realizar reuniones de trabajo y disfrutar de todas las posibilidades culturales que les puede brindar. Esta gran variedad de usos también convierten en especial este lugar, haciendo diferente cada visita, y abriendo paso a las sorpresas.

TABAKALERA _

Donostia / San Sebastián

_

tabakalera.eu


_ _

KULTUR PROIEKTUA PROYECTO CULTURAL Tabakalerako kultur proiektuak honako ildo hauek jorratzen ditu: ERAKUSKETAK

Kultur proiektuaren leiho ikusgarriena dira erakusketak. Zentroaren ildo editoriala ikusarazten dute eta nazioarteko arte-garaikideko zentroen sarean kokatzen dute Tabakalera. Sorkuntza zentroa izanik, ekoizpen berriko erakusketak dira gehienak. ZINEMA

+Info: info@tabakalera.eu · 943 11 88 55 · Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa

Zinema garaikidea, ohiko aretoetara iristen ez den hori, da Tabakalerako zinema aretoek eskaintzen dutena. Asteazkenetik igandera, zinema proposamen askotarikoak, errealizadore eta ikusleen arteko topaketak, egonaldi programak, eta EIECINE (Nazioarteko Zinema Ikasleen Topaketa) gisako bestelako proposamenak antolatzen dira bertatik. PROGRAMA PUBLIKOAK

Programa publikoen xedea gaur egungo munduari buruzko, ikerketa, hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Mintegi, lantegi, aurkezpen, proiekzio edo solasaldi formatua izan ohi dute jarduera hauek. SORTZAILEEN GUNEA

tabakalera.eu _

#gozatutabakalera

Artisten eta kultur-eragileen profesionalizazioan laguntzeko baliabideak, zerbitzuak eta programak eskaintzen ditu: lanerako estudioak,

K U LT U R E KOS I ST E M A ECOSISTEMA CULTURAL

baliabide teknikoak, nazioarteko egonaldi-programak, aholkularitza zerbitzua, etab.

El proyecto cultural de Tabakalera trabaja las siguientes líneas:

HIRIKILABS – Kultura digitala eta teknologia laborategia

Son la ventana más visible del proyecto cultural. Muestran la línea editorial del centro y colocan a Tabakalera en la red internacional de centros de arte contemporáneo. Al ser un centro de creación, toman especial relevancia las exposiciones de nueva producción.

Kultura digitalaren eremuan diharduen hiri laborategia da. Teknologiaren erabilera soziala, kritikoa eta kolaboratiboa bultzatzen ditu. Arlo honetan alfabetatzeko baliabideak, komunitate espezializatuarentzat topagunea, ezagutza eta guztientzat jarduerak eskaintzen ditu. DSS2016EU-kin elkarlanean. UBIK – Tabakalerako sorkuntza liburutegia

Ikasi - egin - gozatu: hiru aditzok definitzen dute Ubik. Sorkuntza liburutegiaren helburu nagusia kultura garaikidearen hedapena da. Era berean, bertako espazioak eta zerbitzuak, erabiltzaileak edukisortzaile bihur daitezen pentsaturik daude. HEZKUNTZA

Bitartekaritza lana egitea du helburu hezkuntza arloak: proiektu kulturala eta eraikina hiritarrekin harremanetan jartzea. Sorkuntzarekin eta gizarteharremanekin lotura duten programak lantzen ditu, testuinguru bakoitzera egokituriko gai eta erritmoetara moldatuz.

EXPOSICIONES

CINE

Las salas de cine de Tabakalera se centran en el cine contemporáneo, aquel que no suele llegar a las salas convencionales. Ofrecen una variada propuesta de cine de miércoles a domingo, encuentros entre realizadores y público, programas de residencias y propuestas como EIECINE (Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine), entre otras. PROGRAMAS PÚBLICOS

Los programas públicos se plantean con el fin de fomentar el estudio, reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo. Estas actividades pueden tener formato de seminario, taller, presentación, proyección o coloquio. ESPACIO DE CREADORES

Ofrece recursos, servicios y programas destinados a la profesionalización de artistas y agentes culturales:

estudios de trabajo, recursos técnicos, programas de residencias internacionales, servicio de asesoría, etc. HIRIKILABS – Laboratorio de cultura digital y tecnología

Es un laboratorio ciudadano que trabaja en el ámbito de la cultura digital. Fomenta el uso social, crítico y colaborativo de la tecnología, ofreciendo recursos para la alfabetización en este campo, un espacio de encuentro para la comunidad especializada, conocimiento y actividades para todos los públicos. En colaboración con DSS2016EU. UBIK – Biblioteca de creación de Tabakalera

Aprender - crear - disfrutar: estos tres verbos definen Ubik. El principal objetivo de la biblioteca de creación es la difusión de la cultura contemporánea. Asimismo, los espacios, servicios y programas que ofrece buscan que los usuarios se conviertan en creadores de contenido. MEDIACIÓN

El área de mediación trabaja para poner en relación el proyecto cultural y el edificio con los/las ciudadanos/as. Proponen programas relacionados con la creación y las relaciones sociales, adaptándose a las temáticas y ritmos de cada contexto.

Tabakalera eraikina hainbat erakunde eta ekimen pribaturen egoitza ere bada. Guztien artean kultur ekosistema bizi eta dinamiko bat osatzen dute, publiko mota guztiei zuzendutako kultur eskaintza proposatzen duena. ERAKUNDEAK KUTXA FUNDAZIOA

>> >> El edificio Tabakalera es, además, sede de otras instituciones e iniciativas privadas. Todos forman un ecosistema cultural vivo y dinámico, que ofrece una ámplia oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos. INSTITUCIONES FUNDACIÓN KUTXA

Kutxa Kultur gunea, kultura-bizikidetza elikatzeko topalekua da. Kultur-agente berriak eta artista berriak ezagutarazteko aukera ematen duen tokia.

El espacio Kutxa Kultur es un lugar de encuentro desde el que alimentar la convivencia cultural. Un sitio de oportunidad para hacer visibles a nuevos agentes culturales y artistas emergentes.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Euskara eta euskal kultura munduratzea helburu duen erakunde publikoa da. Kultur diziplina guztiak sustatzeko nazioarteko egitasmoak bultzatzen ditu.

Entidad pública cuyo fin es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo. Impulsa proyectos internacionales para promover todas las disciplinas culturales.

EUSKADIKO FILMATEGIA

FILMOTECA VASCA

Euskadiko Filmategiak zinemaren eta ikusentzunezkoen ikerketa, berreskuratze, artxibo, kontserbazio, zaharberritze eta zabalkunde lanak burutzen ditu 1978. urtetik.

La Filmoteca Vasca se encarga desde 1978 de las labores de investigación, recuperación, archivo, conservación, restauración y exhibición de cine o trabajos audiovisuales.

ZINEUSKADI

ZINEUSKADI

Zineuskadi Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoa da. Euskal sektorea estrategikoki laguntzea du xede, hedatu eta garatu dadin.

Zineuskadi es la Plataforma Pública del Sector Audiovisual. Apoya estratégicamente al sector vasco con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

DONOSTIA ZINEMALDIA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Nazioarteko zinema jaialdi lehiakor eta ez espezializatua 1953an eratua. Urtero irailean ezinbesteko hitzordua dena, publiko, komunikabide eta mundu osoko zinemaren industriarentzako.

Festival internacional de cine competitivo no especializado creado en 1953. Cita anual imprescindible del mes de septiembre para el público, medios de comunicación y la industria cinematográfica de todo el mundo.

PLAZA PUBLIKOA PLAZA PÚBLICA EKIMEN PRIBATUAK INICIATIVAS PRIVADAS · EL SEKADERO

Mikroantzerkia. 15/20 minutuko antzezlan motzak. Antzerkia ikusteko eta sentitzeko modu ezberdina. Micro-teatro. Obras breves de 15-20 minutos, en un espacio reducido. Una forma diferente de ver y sentir el teatro. · IMPACT HUB DONOSTIA

Ekintzaile sozial eta berritzaileen nazioarteko laborategia. Bere komunitateak ideien eta proiektu eraldatzaileen garapena sustatzen du, lan espazioak, kontaktuak, ezagutzak... erraztuz. Laboratorio internacional de innovación y emprendimiento social. Su comunidad facilita el desarrollo de ideas y proyectos transformadores con espacio de trabajo, contactos, conocimiento... · NON GALLERY

Sormen garaikidearen haztegia, topaketa, erakusketa eta elkarlanerako gunea. Hainbat diziplinatako sortzaileen lana bultzatzea du helburu. Vivero de creación contemporánea; lugar de encuentro, exhibición y colaboración. Tiene como objetivo impulsar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas.

nana.. Servicios profesionales de arte y diseño: consultoría y asesoramiento; desarrollo de eventos y exposiciones; comunicación y venta; comisariado y crítica especializada; proyectos de diseño. · ​BASQUE LIVING

Habic eta 20 enpresa asoziatuk sortua, elkarlanerako, tendentzia eta ideia ezberdinak sortu, aztertu eta erakusteko gunea. Espacio de creación, exploración y exhibición de tendencias del sector equipamiento, mobiliario y contract creado por Habic y 20 empresas asociadas. · Arteuparte Studio I Store I Gallery

Denda eta diseinu estudio fomatuan, artegaleria ere bada. Hemengo egileen obra grafikoa eta diseinua. En formato de concept store y estudio de diseño, funciona también como galería de arte. Obra gráfica y diseño de creadores locales. · ​ LÄNTOKI. Niko Iturralde

Ekimen fotografiko alternatiboei eskainitako espazioa. Garai bateko argazki prozesuak eta gaurko baliabide teknikoak elkartzen ditu. Espacio dedicado a iniciativas fotográficas alternativas. Fusiona procesos fotográficos antiguos con recursos técnicos actuales.

· nana.

nana.. Arte eta diseinu zerbitzu profesionalak: aholkularitza eta laguntza; ekitaldi eta erakusketen garapena; komunikazioa eta salmenta; komisariotza eta kritika espezializatua; diseinuproiektuak.

ZERBITZUAK / SERVICIOS · TABA · HOTELA / HOTEL

Tabakalera eraikinaren ezaugarri nagusietako bat espazio publiko gisa duen erabilera da. Nolabait, hiri baten modukoa da eraikina, eta beraz, bere kale eta plazak ere baditu. Kale espazio horiek guztiek ez dute aurrez zehaztutako erabilerarik eta, ondorioz, hiritarrek eta bisitariek bere egiten dituzte, aterpea bilatzeko, jolasteko, atseden hartzeko, lagunekin egoteko, lan-bilerak egiteko eta eskaintzen dituen kultur aukera ezberdinez gozatzeko. Askotariko erabilera horiek ere egiten dute berezi espazioa, bisita bakoitza ezberdin egiten baitute, sorpresari ateak zabalik utziz. Una de las principales características de Tabakalera es su uso como espacio público. De alguna manera, el edificio en sí mismo es como una ciudad, con sus plazas y calles. Estos espacios que no tienen un uso predeterminado, se prestan al ciudadano y al visitante, ofreciendo un lugar cubierto donde pasear, jugar, descansar, quedar con amigos, realizar reuniones de trabajo y disfrutar de todas las posibilidades culturales que les puede brindar. Esta gran variedad de usos también convierten en especial este lugar, haciendo diferente cada visita, y abriendo paso a las sorpresas.

TABAKALERA _

Donostia / San Sebastián

_

tabakalera.eu


_ _

KULTUR PROIEKTUA PROYECTO CULTURAL Tabakalerako kultur proiektuak honako ildo hauek jorratzen ditu: ERAKUSKETAK

Kultur proiektuaren leiho ikusgarriena dira erakusketak. Zentroaren ildo editoriala ikusarazten dute eta nazioarteko arte-garaikideko zentroen sarean kokatzen dute Tabakalera. Sorkuntza zentroa izanik, ekoizpen berriko erakusketak dira gehienak. ZINEMA

+Info: info@tabakalera.eu · 943 11 88 55 · Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa

Zinema garaikidea, ohiko aretoetara iristen ez den hori, da Tabakalerako zinema aretoek eskaintzen dutena. Asteazkenetik igandera, zinema proposamen askotarikoak, errealizadore eta ikusleen arteko topaketak, egonaldi programak, eta EIECINE (Nazioarteko Zinema Ikasleen Topaketa) gisako bestelako proposamenak antolatzen dira bertatik. PROGRAMA PUBLIKOAK

Programa publikoen xedea gaur egungo munduari buruzko, ikerketa, hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Mintegi, lantegi, aurkezpen, proiekzio edo solasaldi formatua izan ohi dute jarduera hauek. SORTZAILEEN GUNEA

tabakalera.eu _

#gozatutabakalera

Artisten eta kultur-eragileen profesionalizazioan laguntzeko baliabideak, zerbitzuak eta programak eskaintzen ditu: lanerako estudioak,

K U LT U R E KOS I ST E M A ECOSISTEMA CULTURAL

baliabide teknikoak, nazioarteko egonaldi-programak, aholkularitza zerbitzua, etab.

El proyecto cultural de Tabakalera trabaja las siguientes líneas:

HIRIKILABS – Kultura digitala eta teknologia laborategia

Son la ventana más visible del proyecto cultural. Muestran la línea editorial del centro y colocan a Tabakalera en la red internacional de centros de arte contemporáneo. Al ser un centro de creación, toman especial relevancia las exposiciones de nueva producción.

Kultura digitalaren eremuan diharduen hiri laborategia da. Teknologiaren erabilera soziala, kritikoa eta kolaboratiboa bultzatzen ditu. Arlo honetan alfabetatzeko baliabideak, komunitate espezializatuarentzat topagunea, ezagutza eta guztientzat jarduerak eskaintzen ditu. DSS2016EU-kin elkarlanean. UBIK – Tabakalerako sorkuntza liburutegia

Ikasi - egin - gozatu: hiru aditzok definitzen dute Ubik. Sorkuntza liburutegiaren helburu nagusia kultura garaikidearen hedapena da. Era berean, bertako espazioak eta zerbitzuak, erabiltzaileak edukisortzaile bihur daitezen pentsaturik daude. HEZKUNTZA

Bitartekaritza lana egitea du helburu hezkuntza arloak: proiektu kulturala eta eraikina hiritarrekin harremanetan jartzea. Sorkuntzarekin eta gizarteharremanekin lotura duten programak lantzen ditu, testuinguru bakoitzera egokituriko gai eta erritmoetara moldatuz.

EXPOSICIONES

CINE

Las salas de cine de Tabakalera se centran en el cine contemporáneo, aquel que no suele llegar a las salas convencionales. Ofrecen una variada propuesta de cine de miércoles a domingo, encuentros entre realizadores y público, programas de residencias y propuestas como EIECINE (Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine), entre otras. PROGRAMAS PÚBLICOS

Los programas públicos se plantean con el fin de fomentar el estudio, reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo. Estas actividades pueden tener formato de seminario, taller, presentación, proyección o coloquio. ESPACIO DE CREADORES

Ofrece recursos, servicios y programas destinados a la profesionalización de artistas y agentes culturales:

estudios de trabajo, recursos técnicos, programas de residencias internacionales, servicio de asesoría, etc. HIRIKILABS – Laboratorio de cultura digital y tecnología

Es un laboratorio ciudadano que trabaja en el ámbito de la cultura digital. Fomenta el uso social, crítico y colaborativo de la tecnología, ofreciendo recursos para la alfabetización en este campo, un espacio de encuentro para la comunidad especializada, conocimiento y actividades para todos los públicos. En colaboración con DSS2016EU. UBIK – Biblioteca de creación de Tabakalera

Aprender - crear - disfrutar: estos tres verbos definen Ubik. El principal objetivo de la biblioteca de creación es la difusión de la cultura contemporánea. Asimismo, los espacios, servicios y programas que ofrece buscan que los usuarios se conviertan en creadores de contenido. MEDIACIÓN

El área de mediación trabaja para poner en relación el proyecto cultural y el edificio con los/las ciudadanos/as. Proponen programas relacionados con la creación y las relaciones sociales, adaptándose a las temáticas y ritmos de cada contexto.

Tabakalera eraikina hainbat erakunde eta ekimen pribaturen egoitza ere bada. Guztien artean kultur ekosistema bizi eta dinamiko bat osatzen dute, publiko mota guztiei zuzendutako kultur eskaintza proposatzen duena. ERAKUNDEAK KUTXA FUNDAZIOA

>> >> El edificio Tabakalera es, además, sede de otras instituciones e iniciativas privadas. Todos forman un ecosistema cultural vivo y dinámico, que ofrece una ámplia oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos. INSTITUCIONES FUNDACIÓN KUTXA

Kutxa Kultur gunea, kultura-bizikidetza elikatzeko topalekua da. Kultur-agente berriak eta artista berriak ezagutarazteko aukera ematen duen tokia.

El espacio Kutxa Kultur es un lugar de encuentro desde el que alimentar la convivencia cultural. Un sitio de oportunidad para hacer visibles a nuevos agentes culturales y artistas emergentes.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Euskara eta euskal kultura munduratzea helburu duen erakunde publikoa da. Kultur diziplina guztiak sustatzeko nazioarteko egitasmoak bultzatzen ditu.

Entidad pública cuyo fin es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo. Impulsa proyectos internacionales para promover todas las disciplinas culturales.

EUSKADIKO FILMATEGIA

FILMOTECA VASCA

Euskadiko Filmategiak zinemaren eta ikusentzunezkoen ikerketa, berreskuratze, artxibo, kontserbazio, zaharberritze eta zabalkunde lanak burutzen ditu 1978. urtetik.

La Filmoteca Vasca se encarga desde 1978 de las labores de investigación, recuperación, archivo, conservación, restauración y exhibición de cine o trabajos audiovisuales.

ZINEUSKADI

ZINEUSKADI

Zineuskadi Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoa da. Euskal sektorea estrategikoki laguntzea du xede, hedatu eta garatu dadin.

Zineuskadi es la Plataforma Pública del Sector Audiovisual. Apoya estratégicamente al sector vasco con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

DONOSTIA ZINEMALDIA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Nazioarteko zinema jaialdi lehiakor eta ez espezializatua 1953an eratua. Urtero irailean ezinbesteko hitzordua dena, publiko, komunikabide eta mundu osoko zinemaren industriarentzako.

Festival internacional de cine competitivo no especializado creado en 1953. Cita anual imprescindible del mes de septiembre para el público, medios de comunicación y la industria cinematográfica de todo el mundo.

PLAZA PUBLIKOA PLAZA PÚBLICA EKIMEN PRIBATUAK INICIATIVAS PRIVADAS · EL SEKADERO

Mikroantzerkia. 15/20 minutuko antzezlan motzak. Antzerkia ikusteko eta sentitzeko modu ezberdina. Micro-teatro. Obras breves de 15-20 minutos, en un espacio reducido. Una forma diferente de ver y sentir el teatro. · IMPACT HUB DONOSTIA

Ekintzaile sozial eta berritzaileen nazioarteko laborategia. Bere komunitateak ideien eta proiektu eraldatzaileen garapena sustatzen du, lan espazioak, kontaktuak, ezagutzak... erraztuz. Laboratorio internacional de innovación y emprendimiento social. Su comunidad facilita el desarrollo de ideas y proyectos transformadores con espacio de trabajo, contactos, conocimiento... · NON GALLERY

Sormen garaikidearen haztegia, topaketa, erakusketa eta elkarlanerako gunea. Hainbat diziplinatako sortzaileen lana bultzatzea du helburu. Vivero de creación contemporánea; lugar de encuentro, exhibición y colaboración. Tiene como objetivo impulsar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas.

nana.. Servicios profesionales de arte y diseño: consultoría y asesoramiento; desarrollo de eventos y exposiciones; comunicación y venta; comisariado y crítica especializada; proyectos de diseño. · ​BASQUE LIVING

Habic eta 20 enpresa asoziatuk sortua, elkarlanerako, tendentzia eta ideia ezberdinak sortu, aztertu eta erakusteko gunea. Espacio de creación, exploración y exhibición de tendencias del sector equipamiento, mobiliario y contract creado por Habic y 20 empresas asociadas. · Arteuparte Studio I Store I Gallery

Denda eta diseinu estudio fomatuan, artegaleria ere bada. Hemengo egileen obra grafikoa eta diseinua. En formato de concept store y estudio de diseño, funciona también como galería de arte. Obra gráfica y diseño de creadores locales. · ​ LÄNTOKI. Niko Iturralde

Ekimen fotografiko alternatiboei eskainitako espazioa. Garai bateko argazki prozesuak eta gaurko baliabide teknikoak elkartzen ditu. Espacio dedicado a iniciativas fotográficas alternativas. Fusiona procesos fotográficos antiguos con recursos técnicos actuales.

· nana.

nana.. Arte eta diseinu zerbitzu profesionalak: aholkularitza eta laguntza; ekitaldi eta erakusketen garapena; komunikazioa eta salmenta; komisariotza eta kritika espezializatua; diseinuproiektuak.

ZERBITZUAK / SERVICIOS · TABA · HOTELA / HOTEL

Tabakalera eraikinaren ezaugarri nagusietako bat espazio publiko gisa duen erabilera da. Nolabait, hiri baten modukoa da eraikina, eta beraz, bere kale eta plazak ere baditu. Kale espazio horiek guztiek ez dute aurrez zehaztutako erabilerarik eta, ondorioz, hiritarrek eta bisitariek bere egiten dituzte, aterpea bilatzeko, jolasteko, atseden hartzeko, lagunekin egoteko, lan-bilerak egiteko eta eskaintzen dituen kultur aukera ezberdinez gozatzeko. Askotariko erabilera horiek ere egiten dute berezi espazioa, bisita bakoitza ezberdin egiten baitute, sorpresari ateak zabalik utziz. Una de las principales características de Tabakalera es su uso como espacio público. De alguna manera, el edificio en sí mismo es como una ciudad, con sus plazas y calles. Estos espacios que no tienen un uso predeterminado, se prestan al ciudadano y al visitante, ofreciendo un lugar cubierto donde pasear, jugar, descansar, quedar con amigos, realizar reuniones de trabajo y disfrutar de todas las posibilidades culturales que les puede brindar. Esta gran variedad de usos también convierten en especial este lugar, haciendo diferente cada visita, y abriendo paso a las sorpresas.

TABAKALERA _

Donostia / San Sebastián

_

tabakalera.eu


_ _

KULTUR PROIEKTUA PROYECTO CULTURAL Tabakalerako kultur proiektuak honako ildo hauek jorratzen ditu: ERAKUSKETAK

Kultur proiektuaren leiho ikusgarriena dira erakusketak. Zentroaren ildo editoriala ikusarazten dute eta nazioarteko arte-garaikideko zentroen sarean kokatzen dute Tabakalera. Sorkuntza zentroa izanik, ekoizpen berriko erakusketak dira gehienak. ZINEMA

+Info: info@tabakalera.eu · 943 11 88 55 · Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa

Zinema garaikidea, ohiko aretoetara iristen ez den hori, da Tabakalerako zinema aretoek eskaintzen dutena. Asteazkenetik igandera, zinema proposamen askotarikoak, errealizadore eta ikusleen arteko topaketak, egonaldi programak, eta EIECINE (Nazioarteko Zinema Ikasleen Topaketa) gisako bestelako proposamenak antolatzen dira bertatik. PROGRAMA PUBLIKOAK

Programa publikoen xedea gaur egungo munduari buruzko, ikerketa, hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Mintegi, lantegi, aurkezpen, proiekzio edo solasaldi formatua izan ohi dute jarduera hauek. SORTZAILEEN GUNEA

tabakalera.eu _

#gozatutabakalera

Artisten eta kultur-eragileen profesionalizazioan laguntzeko baliabideak, zerbitzuak eta programak eskaintzen ditu: lanerako estudioak,

K U LT U R E KOS I ST E M A ECOSISTEMA CULTURAL

baliabide teknikoak, nazioarteko egonaldi-programak, aholkularitza zerbitzua, etab.

El proyecto cultural de Tabakalera trabaja las siguientes líneas:

HIRIKILABS – Kultura digitala eta teknologia laborategia

Son la ventana más visible del proyecto cultural. Muestran la línea editorial del centro y colocan a Tabakalera en la red internacional de centros de arte contemporáneo. Al ser un centro de creación, toman especial relevancia las exposiciones de nueva producción.

Kultura digitalaren eremuan diharduen hiri laborategia da. Teknologiaren erabilera soziala, kritikoa eta kolaboratiboa bultzatzen ditu. Arlo honetan alfabetatzeko baliabideak, komunitate espezializatuarentzat topagunea, ezagutza eta guztientzat jarduerak eskaintzen ditu. DSS2016EU-kin elkarlanean. UBIK – Tabakalerako sorkuntza liburutegia

Ikasi - egin - gozatu: hiru aditzok definitzen dute Ubik. Sorkuntza liburutegiaren helburu nagusia kultura garaikidearen hedapena da. Era berean, bertako espazioak eta zerbitzuak, erabiltzaileak edukisortzaile bihur daitezen pentsaturik daude. HEZKUNTZA

Bitartekaritza lana egitea du helburu hezkuntza arloak: proiektu kulturala eta eraikina hiritarrekin harremanetan jartzea. Sorkuntzarekin eta gizarteharremanekin lotura duten programak lantzen ditu, testuinguru bakoitzera egokituriko gai eta erritmoetara moldatuz.

EXPOSICIONES

CINE

Las salas de cine de Tabakalera se centran en el cine contemporáneo, aquel que no suele llegar a las salas convencionales. Ofrecen una variada propuesta de cine de miércoles a domingo, encuentros entre realizadores y público, programas de residencias y propuestas como EIECINE (Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine), entre otras. PROGRAMAS PÚBLICOS

Los programas públicos se plantean con el fin de fomentar el estudio, reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo. Estas actividades pueden tener formato de seminario, taller, presentación, proyección o coloquio. ESPACIO DE CREADORES

Ofrece recursos, servicios y programas destinados a la profesionalización de artistas y agentes culturales:

estudios de trabajo, recursos técnicos, programas de residencias internacionales, servicio de asesoría, etc. HIRIKILABS – Laboratorio de cultura digital y tecnología

Es un laboratorio ciudadano que trabaja en el ámbito de la cultura digital. Fomenta el uso social, crítico y colaborativo de la tecnología, ofreciendo recursos para la alfabetización en este campo, un espacio de encuentro para la comunidad especializada, conocimiento y actividades para todos los públicos. En colaboración con DSS2016EU. UBIK – Biblioteca de creación de Tabakalera

Aprender - crear - disfrutar: estos tres verbos definen Ubik. El principal objetivo de la biblioteca de creación es la difusión de la cultura contemporánea. Asimismo, los espacios, servicios y programas que ofrece buscan que los usuarios se conviertan en creadores de contenido. MEDIACIÓN

El área de mediación trabaja para poner en relación el proyecto cultural y el edificio con los/las ciudadanos/as. Proponen programas relacionados con la creación y las relaciones sociales, adaptándose a las temáticas y ritmos de cada contexto.

Tabakalera eraikina hainbat erakunde eta ekimen pribaturen egoitza ere bada. Guztien artean kultur ekosistema bizi eta dinamiko bat osatzen dute, publiko mota guztiei zuzendutako kultur eskaintza proposatzen duena. ERAKUNDEAK KUTXA FUNDAZIOA

>> >> El edificio Tabakalera es, además, sede de otras instituciones e iniciativas privadas. Todos forman un ecosistema cultural vivo y dinámico, que ofrece una ámplia oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos. INSTITUCIONES FUNDACIÓN KUTXA

Kutxa Kultur gunea, kultura-bizikidetza elikatzeko topalekua da. Kultur-agente berriak eta artista berriak ezagutarazteko aukera ematen duen tokia.

El espacio Kutxa Kultur es un lugar de encuentro desde el que alimentar la convivencia cultural. Un sitio de oportunidad para hacer visibles a nuevos agentes culturales y artistas emergentes.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Euskara eta euskal kultura munduratzea helburu duen erakunde publikoa da. Kultur diziplina guztiak sustatzeko nazioarteko egitasmoak bultzatzen ditu.

Entidad pública cuyo fin es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo. Impulsa proyectos internacionales para promover todas las disciplinas culturales.

EUSKADIKO FILMATEGIA

FILMOTECA VASCA

Euskadiko Filmategiak zinemaren eta ikusentzunezkoen ikerketa, berreskuratze, artxibo, kontserbazio, zaharberritze eta zabalkunde lanak burutzen ditu 1978. urtetik.

La Filmoteca Vasca se encarga desde 1978 de las labores de investigación, recuperación, archivo, conservación, restauración y exhibición de cine o trabajos audiovisuales.

ZINEUSKADI

ZINEUSKADI

Zineuskadi Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoa da. Euskal sektorea estrategikoki laguntzea du xede, hedatu eta garatu dadin.

Zineuskadi es la Plataforma Pública del Sector Audiovisual. Apoya estratégicamente al sector vasco con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

DONOSTIA ZINEMALDIA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Nazioarteko zinema jaialdi lehiakor eta ez espezializatua 1953an eratua. Urtero irailean ezinbesteko hitzordua dena, publiko, komunikabide eta mundu osoko zinemaren industriarentzako.

Festival internacional de cine competitivo no especializado creado en 1953. Cita anual imprescindible del mes de septiembre para el público, medios de comunicación y la industria cinematográfica de todo el mundo.

PLAZA PUBLIKOA PLAZA PÚBLICA EKIMEN PRIBATUAK INICIATIVAS PRIVADAS · EL SEKADERO

Mikroantzerkia. 15/20 minutuko antzezlan motzak. Antzerkia ikusteko eta sentitzeko modu ezberdina. Micro-teatro. Obras breves de 15-20 minutos, en un espacio reducido. Una forma diferente de ver y sentir el teatro. · IMPACT HUB DONOSTIA

Ekintzaile sozial eta berritzaileen nazioarteko laborategia. Bere komunitateak ideien eta proiektu eraldatzaileen garapena sustatzen du, lan espazioak, kontaktuak, ezagutzak... erraztuz. Laboratorio internacional de innovación y emprendimiento social. Su comunidad facilita el desarrollo de ideas y proyectos transformadores con espacio de trabajo, contactos, conocimiento... · NON GALLERY

Sormen garaikidearen haztegia, topaketa, erakusketa eta elkarlanerako gunea. Hainbat diziplinatako sortzaileen lana bultzatzea du helburu. Vivero de creación contemporánea; lugar de encuentro, exhibición y colaboración. Tiene como objetivo impulsar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas.

nana.. Servicios profesionales de arte y diseño: consultoría y asesoramiento; desarrollo de eventos y exposiciones; comunicación y venta; comisariado y crítica especializada; proyectos de diseño. · ​BASQUE LIVING

Habic eta 20 enpresa asoziatuk sortua, elkarlanerako, tendentzia eta ideia ezberdinak sortu, aztertu eta erakusteko gunea. Espacio de creación, exploración y exhibición de tendencias del sector equipamiento, mobiliario y contract creado por Habic y 20 empresas asociadas. · Arteuparte Studio I Store I Gallery

Denda eta diseinu estudio fomatuan, artegaleria ere bada. Hemengo egileen obra grafikoa eta diseinua. En formato de concept store y estudio de diseño, funciona también como galería de arte. Obra gráfica y diseño de creadores locales. · ​ LÄNTOKI. Niko Iturralde

Ekimen fotografiko alternatiboei eskainitako espazioa. Garai bateko argazki prozesuak eta gaurko baliabide teknikoak elkartzen ditu. Espacio dedicado a iniciativas fotográficas alternativas. Fusiona procesos fotográficos antiguos con recursos técnicos actuales.

· nana.

nana.. Arte eta diseinu zerbitzu profesionalak: aholkularitza eta laguntza; ekitaldi eta erakusketen garapena; komunikazioa eta salmenta; komisariotza eta kritika espezializatua; diseinuproiektuak.

ZERBITZUAK / SERVICIOS · TABA · HOTELA / HOTEL

Tabakalera eraikinaren ezaugarri nagusietako bat espazio publiko gisa duen erabilera da. Nolabait, hiri baten modukoa da eraikina, eta beraz, bere kale eta plazak ere baditu. Kale espazio horiek guztiek ez dute aurrez zehaztutako erabilerarik eta, ondorioz, hiritarrek eta bisitariek bere egiten dituzte, aterpea bilatzeko, jolasteko, atseden hartzeko, lagunekin egoteko, lan-bilerak egiteko eta eskaintzen dituen kultur aukera ezberdinez gozatzeko. Askotariko erabilera horiek ere egiten dute berezi espazioa, bisita bakoitza ezberdin egiten baitute, sorpresari ateak zabalik utziz. Una de las principales características de Tabakalera es su uso como espacio público. De alguna manera, el edificio en sí mismo es como una ciudad, con sus plazas y calles. Estos espacios que no tienen un uso predeterminado, se prestan al ciudadano y al visitante, ofreciendo un lugar cubierto donde pasear, jugar, descansar, quedar con amigos, realizar reuniones de trabajo y disfrutar de todas las posibilidades culturales que les puede brindar. Esta gran variedad de usos también convierten en especial este lugar, haciendo diferente cada visita, y abriendo paso a las sorpresas.

TABAKALERA _

Donostia / San Sebastián

_

tabakalera.eu


_ _

KULTUR PROIEKTUA PROYECTO CULTURAL Tabakalerako kultur proiektuak honako ildo hauek jorratzen ditu: ERAKUSKETAK

Kultur proiektuaren leiho ikusgarriena dira erakusketak. Zentroaren ildo editoriala ikusarazten dute eta nazioarteko arte-garaikideko zentroen sarean kokatzen dute Tabakalera. Sorkuntza zentroa izanik, ekoizpen berriko erakusketak dira gehienak. ZINEMA

+Info: info@tabakalera.eu · 943 11 88 55 · Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa

Zinema garaikidea, ohiko aretoetara iristen ez den hori, da Tabakalerako zinema aretoek eskaintzen dutena. Asteazkenetik igandera, zinema proposamen askotarikoak, errealizadore eta ikusleen arteko topaketak, egonaldi programak, eta EIECINE (Nazioarteko Zinema Ikasleen Topaketa) gisako bestelako proposamenak antolatzen dira bertatik. PROGRAMA PUBLIKOAK

Programa publikoen xedea gaur egungo munduari buruzko, ikerketa, hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Mintegi, lantegi, aurkezpen, proiekzio edo solasaldi formatua izan ohi dute jarduera hauek. SORTZAILEEN GUNEA

tabakalera.eu _

#gozatutabakalera

Artisten eta kultur-eragileen profesionalizazioan laguntzeko baliabideak, zerbitzuak eta programak eskaintzen ditu: lanerako estudioak,

K U LT U R E KOS I ST E M A ECOSISTEMA CULTURAL

baliabide teknikoak, nazioarteko egonaldi-programak, aholkularitza zerbitzua, etab.

El proyecto cultural de Tabakalera trabaja las siguientes líneas:

HIRIKILABS – Kultura digitala eta teknologia laborategia

Son la ventana más visible del proyecto cultural. Muestran la línea editorial del centro y colocan a Tabakalera en la red internacional de centros de arte contemporáneo. Al ser un centro de creación, toman especial relevancia las exposiciones de nueva producción.

Kultura digitalaren eremuan diharduen hiri laborategia da. Teknologiaren erabilera soziala, kritikoa eta kolaboratiboa bultzatzen ditu. Arlo honetan alfabetatzeko baliabideak, komunitate espezializatuarentzat topagunea, ezagutza eta guztientzat jarduerak eskaintzen ditu. DSS2016EU-kin elkarlanean. UBIK – Tabakalerako sorkuntza liburutegia

Ikasi - egin - gozatu: hiru aditzok definitzen dute Ubik. Sorkuntza liburutegiaren helburu nagusia kultura garaikidearen hedapena da. Era berean, bertako espazioak eta zerbitzuak, erabiltzaileak edukisortzaile bihur daitezen pentsaturik daude. HEZKUNTZA

Bitartekaritza lana egitea du helburu hezkuntza arloak: proiektu kulturala eta eraikina hiritarrekin harremanetan jartzea. Sorkuntzarekin eta gizarteharremanekin lotura duten programak lantzen ditu, testuinguru bakoitzera egokituriko gai eta erritmoetara moldatuz.

EXPOSICIONES

CINE

Las salas de cine de Tabakalera se centran en el cine contemporáneo, aquel que no suele llegar a las salas convencionales. Ofrecen una variada propuesta de cine de miércoles a domingo, encuentros entre realizadores y público, programas de residencias y propuestas como EIECINE (Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine), entre otras. PROGRAMAS PÚBLICOS

Los programas públicos se plantean con el fin de fomentar el estudio, reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo. Estas actividades pueden tener formato de seminario, taller, presentación, proyección o coloquio. ESPACIO DE CREADORES

Ofrece recursos, servicios y programas destinados a la profesionalización de artistas y agentes culturales:

estudios de trabajo, recursos técnicos, programas de residencias internacionales, servicio de asesoría, etc. HIRIKILABS – Laboratorio de cultura digital y tecnología

Es un laboratorio ciudadano que trabaja en el ámbito de la cultura digital. Fomenta el uso social, crítico y colaborativo de la tecnología, ofreciendo recursos para la alfabetización en este campo, un espacio de encuentro para la comunidad especializada, conocimiento y actividades para todos los públicos. En colaboración con DSS2016EU. UBIK – Biblioteca de creación de Tabakalera

Aprender - crear - disfrutar: estos tres verbos definen Ubik. El principal objetivo de la biblioteca de creación es la difusión de la cultura contemporánea. Asimismo, los espacios, servicios y programas que ofrece buscan que los usuarios se conviertan en creadores de contenido. MEDIACIÓN

El área de mediación trabaja para poner en relación el proyecto cultural y el edificio con los/las ciudadanos/as. Proponen programas relacionados con la creación y las relaciones sociales, adaptándose a las temáticas y ritmos de cada contexto.

Tabakalera eraikina hainbat erakunde eta ekimen pribaturen egoitza ere bada. Guztien artean kultur ekosistema bizi eta dinamiko bat osatzen dute, publiko mota guztiei zuzendutako kultur eskaintza proposatzen duena. ERAKUNDEAK KUTXA FUNDAZIOA

>> >> El edificio Tabakalera es, además, sede de otras instituciones e iniciativas privadas. Todos forman un ecosistema cultural vivo y dinámico, que ofrece una ámplia oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos. INSTITUCIONES FUNDACIÓN KUTXA

Kutxa Kultur gunea, kultura-bizikidetza elikatzeko topalekua da. Kultur-agente berriak eta artista berriak ezagutarazteko aukera ematen duen tokia.

El espacio Kutxa Kultur es un lugar de encuentro desde el que alimentar la convivencia cultural. Un sitio de oportunidad para hacer visibles a nuevos agentes culturales y artistas emergentes.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Euskara eta euskal kultura munduratzea helburu duen erakunde publikoa da. Kultur diziplina guztiak sustatzeko nazioarteko egitasmoak bultzatzen ditu.

Entidad pública cuyo fin es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo. Impulsa proyectos internacionales para promover todas las disciplinas culturales.

EUSKADIKO FILMATEGIA

FILMOTECA VASCA

Euskadiko Filmategiak zinemaren eta ikusentzunezkoen ikerketa, berreskuratze, artxibo, kontserbazio, zaharberritze eta zabalkunde lanak burutzen ditu 1978. urtetik.

La Filmoteca Vasca se encarga desde 1978 de las labores de investigación, recuperación, archivo, conservación, restauración y exhibición de cine o trabajos audiovisuales.

ZINEUSKADI

ZINEUSKADI

Zineuskadi Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoa da. Euskal sektorea estrategikoki laguntzea du xede, hedatu eta garatu dadin.

Zineuskadi es la Plataforma Pública del Sector Audiovisual. Apoya estratégicamente al sector vasco con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

DONOSTIA ZINEMALDIA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Nazioarteko zinema jaialdi lehiakor eta ez espezializatua 1953an eratua. Urtero irailean ezinbesteko hitzordua dena, publiko, komunikabide eta mundu osoko zinemaren industriarentzako.

Festival internacional de cine competitivo no especializado creado en 1953. Cita anual imprescindible del mes de septiembre para el público, medios de comunicación y la industria cinematográfica de todo el mundo.

PLAZA PUBLIKOA PLAZA PÚBLICA EKIMEN PRIBATUAK INICIATIVAS PRIVADAS · EL SEKADERO

Mikroantzerkia. 15/20 minutuko antzezlan motzak. Antzerkia ikusteko eta sentitzeko modu ezberdina. Micro-teatro. Obras breves de 15-20 minutos, en un espacio reducido. Una forma diferente de ver y sentir el teatro. · IMPACT HUB DONOSTIA

Ekintzaile sozial eta berritzaileen nazioarteko laborategia. Bere komunitateak ideien eta proiektu eraldatzaileen garapena sustatzen du, lan espazioak, kontaktuak, ezagutzak... erraztuz. Laboratorio internacional de innovación y emprendimiento social. Su comunidad facilita el desarrollo de ideas y proyectos transformadores con espacio de trabajo, contactos, conocimiento... · NON GALLERY

Sormen garaikidearen haztegia, topaketa, erakusketa eta elkarlanerako gunea. Hainbat diziplinatako sortzaileen lana bultzatzea du helburu. Vivero de creación contemporánea; lugar de encuentro, exhibición y colaboración. Tiene como objetivo impulsar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas.

nana.. Servicios profesionales de arte y diseño: consultoría y asesoramiento; desarrollo de eventos y exposiciones; comunicación y venta; comisariado y crítica especializada; proyectos de diseño. · ​BASQUE LIVING

Habic eta 20 enpresa asoziatuk sortua, elkarlanerako, tendentzia eta ideia ezberdinak sortu, aztertu eta erakusteko gunea. Espacio de creación, exploración y exhibición de tendencias del sector equipamiento, mobiliario y contract creado por Habic y 20 empresas asociadas. · Arteuparte Studio I Store I Gallery

Denda eta diseinu estudio fomatuan, artegaleria ere bada. Hemengo egileen obra grafikoa eta diseinua. En formato de concept store y estudio de diseño, funciona también como galería de arte. Obra gráfica y diseño de creadores locales. · ​ LÄNTOKI. Niko Iturralde

Ekimen fotografiko alternatiboei eskainitako espazioa. Garai bateko argazki prozesuak eta gaurko baliabide teknikoak elkartzen ditu. Espacio dedicado a iniciativas fotográficas alternativas. Fusiona procesos fotográficos antiguos con recursos técnicos actuales.

· nana.

nana.. Arte eta diseinu zerbitzu profesionalak: aholkularitza eta laguntza; ekitaldi eta erakusketen garapena; komunikazioa eta salmenta; komisariotza eta kritika espezializatua; diseinuproiektuak.

ZERBITZUAK / SERVICIOS · TABA · HOTELA / HOTEL

Tabakalera eraikinaren ezaugarri nagusietako bat espazio publiko gisa duen erabilera da. Nolabait, hiri baten modukoa da eraikina, eta beraz, bere kale eta plazak ere baditu. Kale espazio horiek guztiek ez dute aurrez zehaztutako erabilerarik eta, ondorioz, hiritarrek eta bisitariek bere egiten dituzte, aterpea bilatzeko, jolasteko, atseden hartzeko, lagunekin egoteko, lan-bilerak egiteko eta eskaintzen dituen kultur aukera ezberdinez gozatzeko. Askotariko erabilera horiek ere egiten dute berezi espazioa, bisita bakoitza ezberdin egiten baitute, sorpresari ateak zabalik utziz. Una de las principales características de Tabakalera es su uso como espacio público. De alguna manera, el edificio en sí mismo es como una ciudad, con sus plazas y calles. Estos espacios que no tienen un uso predeterminado, se prestan al ciudadano y al visitante, ofreciendo un lugar cubierto donde pasear, jugar, descansar, quedar con amigos, realizar reuniones de trabajo y disfrutar de todas las posibilidades culturales que les puede brindar. Esta gran variedad de usos también convierten en especial este lugar, haciendo diferente cada visita, y abriendo paso a las sorpresas.

TABAKALERA _

Donostia / San Sebastián

_

tabakalera.eu


1.2 PATIOA / PATIO

3.3 LANTEGIA TALLER

5.1 PRISMA

SOLAIRUA PLANTA

5

4.1 KUTXA KULTUR GUNEA

SOLAIRUA PLANTA

4

3.2 TABAKALERA BULEGOAK / OFICINAS

3.1 HIRIKILABS

SOLAIRUA PLANTA

3

1.8

1.4

5.2 TERRAZA

3.4 EKOIZPENA PRODUCCIÓN

3.6

4.2

3.6 K ARETOA SALA K

3.2

3.7 ZINEUSKADI

3.7

4.2 ZABALTZA / AZOTEA

HOTELA / HOTEL

4.1

3.5 ESTUDIOAK ESTUDIOS

HOTELA / HOTEL

3.1

3.8

0.4

TABA

0.2

0.5

1.2

0.1

2.3

2.4

2.2

4.1

3.8 IMPACT HUB DONOSTIA

3.4

4-5 - SOLAIRUAK / PLANTAS

JATETXEA RESTAURANTE

5.1

5.2

4.1

2-3 - SOLAIRUAK / PLANTAS

3.8 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

3.3

3.9

3.5

0-1 - SOLAIRUAK / PLANTAS

1.8 GANBARA / DESVÁN

1.1

0.9 BASQUE LIVING TABA

0.6

1.6 1.7 KUTXA KULTUR 1. ESPAZIOA / KLUBA ESPACIO 1

1.7

0.8 EL SEKADERO

0.9

0.8 0.7

2.2 2.3 2.4 DONOSTIA ZINEMALDIA EUSKADIKO FILMATEGIA ZINEMA / CINE FESTIVAL DE FILMOTECA VASCA 2. aretoa / Sala 2 SAN SEBASTIÁN

HOTELA / HOTEL

2.1

1.5 HEZKUNTZA ARETOA / SALA DE MEDIACIÓN

1.5

0.7 NON GALLERY

HOTELA / HOTEL

1.3

1.6

0.6 ARTEUPARTE

1.3 1.4 ZINEMA / CINE Z ARETOA / 1. aretoa / Sala 1 SALA Z

0.5 LÄNTOKI

2.1 UBIK. TABAKALERAKO SORKUNTZA LIBURUTEGIA BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA

SOLAIRUA PLANTA

2

1.1

1.1 TABAKALERA. ERAKUSKETA ARETOA SALA DE EXPOSICIONES

SOLAIRUA PLANTA

1

0.4 NANA.

0.3 KUTXA KULTUR ARTEGUNEA

Tras 90 años siendo fábrica de tabacos, en 2015 Tabakalera reabrió sus puertas reconvertida en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su objetivo es fomentar y difundir la creación, y con ese fin desarrolla servicios y actividades. Además de un proyecto cultural, Tabakalera también es un ecosistema cultural formado por instituciones e iniciativas privadas, así como una plaza pública abierta al disfrute de la gente. 0.2 PLAZA

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sorkuntza sustatu eta hedatzea du helburu, eta horretara bideratzen ditu zerbitzu eta jarduerak. Kultur proiektu bat izateaz gain, erakundez eta ekimen pribatuz osatutako kultur ekosistema bat ere bada Tabakalera, baita jendearen gozamenerako zabalik dagoen plaza publikoa ere.

_

0.1 SOTOA / BODEGA

0.3

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

SOLAIRUA PLANTA

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA

0

_

ZER DA / QUÉ ES

ZER DA QUÉ ES


1.2 PATIOA / PATIO

3.3 LANTEGIA TALLER

5.1 PRISMA

SOLAIRUA PLANTA

5

4.1 KUTXA KULTUR GUNEA

SOLAIRUA PLANTA

4

3.2 TABAKALERA BULEGOAK / OFICINAS

3.1 HIRIKILABS

SOLAIRUA PLANTA

3

1.8

1.4

5.2 TERRAZA

3.4 EKOIZPENA PRODUCCIÓN

3.6

4.2

3.6 K ARETOA SALA K

3.2

3.7 ZINEUSKADI

3.7

4.2 ZABALTZA / AZOTEA

HOTELA / HOTEL

4.1

3.5 ESTUDIOAK ESTUDIOS

HOTELA / HOTEL

3.1

3.8

0.4

TABA

0.2

0.5

1.2

0.1

2.3

2.4

2.2

4.1

3.8 IMPACT HUB DONOSTIA

3.4

4-5 - SOLAIRUAK / PLANTAS

JATETXEA RESTAURANTE

5.1

5.2

4.1

2-3 - SOLAIRUAK / PLANTAS

3.8 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

3.3

3.9

3.5

0-1 - SOLAIRUAK / PLANTAS

1.8 GANBARA / DESVÁN

1.1

0.9 BASQUE LIVING TABA

0.6

1.6 1.7 KUTXA KULTUR 1. ESPAZIOA / KLUBA ESPACIO 1

1.7

0.8 EL SEKADERO

0.9

0.8 0.7

2.2 2.3 2.4 DONOSTIA ZINEMALDIA EUSKADIKO FILMATEGIA ZINEMA / CINE FESTIVAL DE FILMOTECA VASCA 2. aretoa / Sala 2 SAN SEBASTIÁN

HOTELA / HOTEL

2.1

1.5 HEZKUNTZA ARETOA / SALA DE MEDIACIÓN

1.5

0.7 NON GALLERY

HOTELA / HOTEL

1.3

1.6

0.6 ARTEUPARTE

1.3 1.4 ZINEMA / CINE Z ARETOA / 1. aretoa / Sala 1 SALA Z

0.5 LÄNTOKI

2.1 UBIK. TABAKALERAKO SORKUNTZA LIBURUTEGIA BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA

SOLAIRUA PLANTA

2

1.1

1.1 TABAKALERA. ERAKUSKETA ARETOA SALA DE EXPOSICIONES

SOLAIRUA PLANTA

1

0.4 NANA.

0.3 KUTXA KULTUR ARTEGUNEA

Tras 90 años siendo fábrica de tabacos, en 2015 Tabakalera reabrió sus puertas reconvertida en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su objetivo es fomentar y difundir la creación, y con ese fin desarrolla servicios y actividades. Además de un proyecto cultural, Tabakalera también es un ecosistema cultural formado por instituciones e iniciativas privadas, así como una plaza pública abierta al disfrute de la gente. 0.2 PLAZA

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sorkuntza sustatu eta hedatzea du helburu, eta horretara bideratzen ditu zerbitzu eta jarduerak. Kultur proiektu bat izateaz gain, erakundez eta ekimen pribatuz osatutako kultur ekosistema bat ere bada Tabakalera, baita jendearen gozamenerako zabalik dagoen plaza publikoa ere.

_

0.1 SOTOA / BODEGA

0.3

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

SOLAIRUA PLANTA

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA

0

_

ZER DA / QUÉ ES

ZER DA QUÉ ES


1.2 PATIOA / PATIO

3.3 LANTEGIA TALLER

5.1 PRISMA

SOLAIRUA PLANTA

5

4.1 KUTXA KULTUR GUNEA

SOLAIRUA PLANTA

4

3.2 TABAKALERA BULEGOAK / OFICINAS

3.1 HIRIKILABS

SOLAIRUA PLANTA

3

1.8

1.4

5.2 TERRAZA

3.4 EKOIZPENA PRODUCCIÓN

3.6

4.2

3.6 K ARETOA SALA K

3.2

3.7 ZINEUSKADI

3.7

4.2 ZABALTZA / AZOTEA

HOTELA / HOTEL

4.1

3.5 ESTUDIOAK ESTUDIOS

HOTELA / HOTEL

3.1

3.8

0.4

TABA

0.2

0.5

1.2

0.1

2.3

2.4

2.2

4.1

3.8 IMPACT HUB DONOSTIA

3.4

4-5 - SOLAIRUAK / PLANTAS

JATETXEA RESTAURANTE

5.1

5.2

4.1

2-3 - SOLAIRUAK / PLANTAS

3.8 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

3.3

3.9

3.5

0-1 - SOLAIRUAK / PLANTAS

1.8 GANBARA / DESVÁN

1.1

0.9 BASQUE LIVING TABA

0.6

1.6 1.7 KUTXA KULTUR 1. ESPAZIOA / KLUBA ESPACIO 1

1.7

0.8 EL SEKADERO

0.9

0.8 0.7

2.2 2.3 2.4 DONOSTIA ZINEMALDIA EUSKADIKO FILMATEGIA ZINEMA / CINE FESTIVAL DE FILMOTECA VASCA 2. aretoa / Sala 2 SAN SEBASTIÁN

HOTELA / HOTEL

2.1

1.5 HEZKUNTZA ARETOA / SALA DE MEDIACIÓN

1.5

0.7 NON GALLERY

HOTELA / HOTEL

1.3

1.6

0.6 ARTEUPARTE

1.3 1.4 ZINEMA / CINE Z ARETOA / 1. aretoa / Sala 1 SALA Z

0.5 LÄNTOKI

2.1 UBIK. TABAKALERAKO SORKUNTZA LIBURUTEGIA BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA

SOLAIRUA PLANTA

2

1.1

1.1 TABAKALERA. ERAKUSKETA ARETOA SALA DE EXPOSICIONES

SOLAIRUA PLANTA

1

0.4 NANA.

0.3 KUTXA KULTUR ARTEGUNEA

Tras 90 años siendo fábrica de tabacos, en 2015 Tabakalera reabrió sus puertas reconvertida en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su objetivo es fomentar y difundir la creación, y con ese fin desarrolla servicios y actividades. Además de un proyecto cultural, Tabakalera también es un ecosistema cultural formado por instituciones e iniciativas privadas, así como una plaza pública abierta al disfrute de la gente. 0.2 PLAZA

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sorkuntza sustatu eta hedatzea du helburu, eta horretara bideratzen ditu zerbitzu eta jarduerak. Kultur proiektu bat izateaz gain, erakundez eta ekimen pribatuz osatutako kultur ekosistema bat ere bada Tabakalera, baita jendearen gozamenerako zabalik dagoen plaza publikoa ere.

_

0.1 SOTOA / BODEGA

0.3

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

SOLAIRUA PLANTA

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA

0

_

ZER DA / QUÉ ES

ZER DA QUÉ ES


1.2 PATIOA / PATIO

3.3 LANTEGIA TALLER

5.1 PRISMA

SOLAIRUA PLANTA

5

4.1 KUTXA KULTUR GUNEA

SOLAIRUA PLANTA

4

3.2 TABAKALERA BULEGOAK / OFICINAS

3.1 HIRIKILABS

SOLAIRUA PLANTA

3

1.8

1.4

5.2 TERRAZA

3.4 EKOIZPENA PRODUCCIÓN

3.6

4.2

3.6 K ARETOA SALA K

3.2

3.7 ZINEUSKADI

3.7

4.2 ZABALTZA / AZOTEA

HOTELA / HOTEL

4.1

3.5 ESTUDIOAK ESTUDIOS

HOTELA / HOTEL

3.1

3.8

0.4

TABA

0.2

0.5

1.2

0.1

2.3

2.4

2.2

4.1

3.8 IMPACT HUB DONOSTIA

3.4

4-5 - SOLAIRUAK / PLANTAS

JATETXEA RESTAURANTE

5.1

5.2

4.1

2-3 - SOLAIRUAK / PLANTAS

3.8 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

3.3

3.9

3.5

0-1 - SOLAIRUAK / PLANTAS

1.8 GANBARA / DESVÁN

1.1

0.9 BASQUE LIVING TABA

0.6

1.6 1.7 KUTXA KULTUR 1. ESPAZIOA / KLUBA ESPACIO 1

1.7

0.8 EL SEKADERO

0.9

0.8 0.7

2.2 2.3 2.4 DONOSTIA ZINEMALDIA EUSKADIKO FILMATEGIA ZINEMA / CINE FESTIVAL DE FILMOTECA VASCA 2. aretoa / Sala 2 SAN SEBASTIÁN

HOTELA / HOTEL

2.1

1.5 HEZKUNTZA ARETOA / SALA DE MEDIACIÓN

1.5

0.7 NON GALLERY

HOTELA / HOTEL

1.3

1.6

0.6 ARTEUPARTE

1.3 1.4 ZINEMA / CINE Z ARETOA / 1. aretoa / Sala 1 SALA Z

0.5 LÄNTOKI

2.1 UBIK. TABAKALERAKO SORKUNTZA LIBURUTEGIA BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA

SOLAIRUA PLANTA

2

1.1

1.1 TABAKALERA. ERAKUSKETA ARETOA SALA DE EXPOSICIONES

SOLAIRUA PLANTA

1

0.4 NANA.

0.3 KUTXA KULTUR ARTEGUNEA

Tras 90 años siendo fábrica de tabacos, en 2015 Tabakalera reabrió sus puertas reconvertida en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su objetivo es fomentar y difundir la creación, y con ese fin desarrolla servicios y actividades. Además de un proyecto cultural, Tabakalera también es un ecosistema cultural formado por instituciones e iniciativas privadas, así como una plaza pública abierta al disfrute de la gente. 0.2 PLAZA

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sorkuntza sustatu eta hedatzea du helburu, eta horretara bideratzen ditu zerbitzu eta jarduerak. Kultur proiektu bat izateaz gain, erakundez eta ekimen pribatuz osatutako kultur ekosistema bat ere bada Tabakalera, baita jendearen gozamenerako zabalik dagoen plaza publikoa ere.

_

0.1 SOTOA / BODEGA

0.3

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

SOLAIRUA PLANTA

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA

0

_

ZER DA / QUÉ ES

ZER DA QUÉ ES


1.2 PATIOA / PATIO

3.3 LANTEGIA TALLER

5.1 PRISMA

SOLAIRUA PLANTA

5

4.1 KUTXA KULTUR GUNEA

SOLAIRUA PLANTA

4

3.2 TABAKALERA BULEGOAK / OFICINAS

3.1 HIRIKILABS

SOLAIRUA PLANTA

3

1.8

1.4

5.2 TERRAZA

3.4 EKOIZPENA PRODUCCIÓN

3.6

4.2

3.6 K ARETOA SALA K

3.2

3.7 ZINEUSKADI

3.7

4.2 ZABALTZA / AZOTEA

HOTELA / HOTEL

4.1

3.5 ESTUDIOAK ESTUDIOS

HOTELA / HOTEL

3.1

3.8

0.4

TABA

0.2

0.5

1.2

0.1

2.3

2.4

2.2

4.1

3.8 IMPACT HUB DONOSTIA

3.4

4-5 - SOLAIRUAK / PLANTAS

JATETXEA RESTAURANTE

5.1

5.2

4.1

2-3 - SOLAIRUAK / PLANTAS

3.8 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

3.3

3.9

3.5

0-1 - SOLAIRUAK / PLANTAS

1.8 GANBARA / DESVÁN

1.1

0.9 BASQUE LIVING TABA

0.6

1.6 1.7 KUTXA KULTUR 1. ESPAZIOA / KLUBA ESPACIO 1

1.7

0.8 EL SEKADERO

0.9

0.8 0.7

2.2 2.3 2.4 DONOSTIA ZINEMALDIA EUSKADIKO FILMATEGIA ZINEMA / CINE FESTIVAL DE FILMOTECA VASCA 2. aretoa / Sala 2 SAN SEBASTIÁN

HOTELA / HOTEL

2.1

1.5 HEZKUNTZA ARETOA / SALA DE MEDIACIÓN

1.5

0.7 NON GALLERY

HOTELA / HOTEL

1.3

1.6

0.6 ARTEUPARTE

1.3 1.4 ZINEMA / CINE Z ARETOA / 1. aretoa / Sala 1 SALA Z

0.5 LÄNTOKI

2.1 UBIK. TABAKALERAKO SORKUNTZA LIBURUTEGIA BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA

SOLAIRUA PLANTA

2

1.1

1.1 TABAKALERA. ERAKUSKETA ARETOA SALA DE EXPOSICIONES

SOLAIRUA PLANTA

1

0.4 NANA.

0.3 KUTXA KULTUR ARTEGUNEA

Tras 90 años siendo fábrica de tabacos, en 2015 Tabakalera reabrió sus puertas reconvertida en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su objetivo es fomentar y difundir la creación, y con ese fin desarrolla servicios y actividades. Además de un proyecto cultural, Tabakalera también es un ecosistema cultural formado por instituciones e iniciativas privadas, así como una plaza pública abierta al disfrute de la gente. 0.2 PLAZA

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sorkuntza sustatu eta hedatzea du helburu, eta horretara bideratzen ditu zerbitzu eta jarduerak. Kultur proiektu bat izateaz gain, erakundez eta ekimen pribatuz osatutako kultur ekosistema bat ere bada Tabakalera, baita jendearen gozamenerako zabalik dagoen plaza publikoa ere.

_

0.1 SOTOA / BODEGA

0.3

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

SOLAIRUA PLANTA

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA

0

_

ZER DA / QUÉ ES

ZER DA QUÉ ES


1.2 PATIOA / PATIO

3.3 LANTEGIA TALLER

5.1 PRISMA

SOLAIRUA PLANTA

5

4.1 KUTXA KULTUR GUNEA

SOLAIRUA PLANTA

4

3.2 TABAKALERA BULEGOAK / OFICINAS

3.1 HIRIKILABS

SOLAIRUA PLANTA

3

1.8

1.4

5.2 TERRAZA

3.4 EKOIZPENA PRODUCCIÓN

3.6

4.2

3.6 K ARETOA SALA K

3.2

3.7 ZINEUSKADI

3.7

4.2 ZABALTZA / AZOTEA

HOTELA / HOTEL

4.1

3.5 ESTUDIOAK ESTUDIOS

HOTELA / HOTEL

3.1

3.8

0.4

TABA

0.2

0.5

1.2

0.1

2.3

2.4

2.2

4.1

3.8 IMPACT HUB DONOSTIA

3.4

4-5 - SOLAIRUAK / PLANTAS

JATETXEA RESTAURANTE

5.1

5.2

4.1

2-3 - SOLAIRUAK / PLANTAS

3.8 ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

3.3

3.9

3.5

0-1 - SOLAIRUAK / PLANTAS

1.8 GANBARA / DESVÁN

1.1

0.9 BASQUE LIVING TABA

0.6

1.6 1.7 KUTXA KULTUR 1. ESPAZIOA / KLUBA ESPACIO 1

1.7

0.8 EL SEKADERO

0.9

0.8 0.7

2.2 2.3 2.4 DONOSTIA ZINEMALDIA EUSKADIKO FILMATEGIA ZINEMA / CINE FESTIVAL DE FILMOTECA VASCA 2. aretoa / Sala 2 SAN SEBASTIÁN

HOTELA / HOTEL

2.1

1.5 HEZKUNTZA ARETOA / SALA DE MEDIACIÓN

1.5

0.7 NON GALLERY

HOTELA / HOTEL

1.3

1.6

0.6 ARTEUPARTE

1.3 1.4 ZINEMA / CINE Z ARETOA / 1. aretoa / Sala 1 SALA Z

0.5 LÄNTOKI

2.1 UBIK. TABAKALERAKO SORKUNTZA LIBURUTEGIA BIBLIOTECA DE CREACIÓN DE TABAKALERA

SOLAIRUA PLANTA

2

1.1

1.1 TABAKALERA. ERAKUSKETA ARETOA SALA DE EXPOSICIONES

SOLAIRUA PLANTA

1

0.4 NANA.

0.3 KUTXA KULTUR ARTEGUNEA

Tras 90 años siendo fábrica de tabacos, en 2015 Tabakalera reabrió sus puertas reconvertida en Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Su objetivo es fomentar y difundir la creación, y con ese fin desarrolla servicios y actividades. Además de un proyecto cultural, Tabakalera también es un ecosistema cultural formado por instituciones e iniciativas privadas, así como una plaza pública abierta al disfrute de la gente. 0.2 PLAZA

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sorkuntza sustatu eta hedatzea du helburu, eta horretara bideratzen ditu zerbitzu eta jarduerak. Kultur proiektu bat izateaz gain, erakundez eta ekimen pribatuz osatutako kultur ekosistema bat ere bada Tabakalera, baita jendearen gozamenerako zabalik dagoen plaza publikoa ere.

_

0.1 SOTOA / BODEGA

0.3

CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA

SOLAIRUA PLANTA

KULTURA GARAIKIDEAREN NAZIOARTEKO ZENTROA

0

_

ZER DA / QUÉ ES

ZER DA QUÉ ES


_ _

KULTUR PROIEKTUA PROYECTO CULTURAL Tabakalerako kultur proiektuak honako ildo hauek jorratzen ditu: ERAKUSKETAK

Kultur proiektuaren leiho ikusgarriena dira erakusketak. Zentroaren ildo editoriala ikusarazten dute eta nazioarteko arte-garaikideko zentroen sarean kokatzen dute Tabakalera. Sorkuntza zentroa izanik, ekoizpen berriko erakusketak dira gehienak. ZINEMA

+Info: info@tabakalera.eu · 943 11 88 55 · Andre zigarrogileak plaza 1, 20012 Donostia / San Sebastián · Gipuzkoa

Zinema garaikidea, ohiko aretoetara iristen ez den hori, da Tabakalerako zinema aretoek eskaintzen dutena. Asteazkenetik igandera, zinema proposamen askotarikoak, errealizadore eta ikusleen arteko topaketak, egonaldi programak, eta EIECINE (Nazioarteko Zinema Ikasleen Topaketa) gisako bestelako proposamenak antolatzen dira bertatik. PROGRAMA PUBLIKOAK

Programa publikoen xedea gaur egungo munduari buruzko, ikerketa, hausnarketa eta eztabaida sustatzea da. Mintegi, lantegi, aurkezpen, proiekzio edo solasaldi formatua izan ohi dute jarduera hauek. SORTZAILEEN GUNEA

tabakalera.eu _

#gozatutabakalera

Artisten eta kultur-eragileen profesionalizazioan laguntzeko baliabideak, zerbitzuak eta programak eskaintzen ditu: lanerako estudioak,

K U LT U R E KOS I ST E M A ECOSISTEMA CULTURAL

baliabide teknikoak, nazioarteko egonaldi-programak, aholkularitza zerbitzua, etab.

El proyecto cultural de Tabakalera trabaja las siguientes líneas:

HIRIKILABS – Kultura digitala eta teknologia laborategia

Son la ventana más visible del proyecto cultural. Muestran la línea editorial del centro y colocan a Tabakalera en la red internacional de centros de arte contemporáneo. Al ser un centro de creación, toman especial relevancia las exposiciones de nueva producción.

Kultura digitalaren eremuan diharduen hiri laborategia da. Teknologiaren erabilera soziala, kritikoa eta kolaboratiboa bultzatzen ditu. Arlo honetan alfabetatzeko baliabideak, komunitate espezializatuarentzat topagunea, ezagutza eta guztientzat jarduerak eskaintzen ditu. DSS2016EU-kin elkarlanean. UBIK – Tabakalerako sorkuntza liburutegia

Ikasi - egin - gozatu: hiru aditzok definitzen dute Ubik. Sorkuntza liburutegiaren helburu nagusia kultura garaikidearen hedapena da. Era berean, bertako espazioak eta zerbitzuak, erabiltzaileak edukisortzaile bihur daitezen pentsaturik daude. HEZKUNTZA

Bitartekaritza lana egitea du helburu hezkuntza arloak: proiektu kulturala eta eraikina hiritarrekin harremanetan jartzea. Sorkuntzarekin eta gizarteharremanekin lotura duten programak lantzen ditu, testuinguru bakoitzera egokituriko gai eta erritmoetara moldatuz.

EXPOSICIONES

CINE

Las salas de cine de Tabakalera se centran en el cine contemporáneo, aquel que no suele llegar a las salas convencionales. Ofrecen una variada propuesta de cine de miércoles a domingo, encuentros entre realizadores y público, programas de residencias y propuestas como EIECINE (Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine), entre otras. PROGRAMAS PÚBLICOS

Los programas públicos se plantean con el fin de fomentar el estudio, reflexión y debate sobre el mundo contemporáneo. Estas actividades pueden tener formato de seminario, taller, presentación, proyección o coloquio. ESPACIO DE CREADORES

Ofrece recursos, servicios y programas destinados a la profesionalización de artistas y agentes culturales:

estudios de trabajo, recursos técnicos, programas de residencias internacionales, servicio de asesoría, etc. HIRIKILABS – Laboratorio de cultura digital y tecnología

Es un laboratorio ciudadano que trabaja en el ámbito de la cultura digital. Fomenta el uso social, crítico y colaborativo de la tecnología, ofreciendo recursos para la alfabetización en este campo, un espacio de encuentro para la comunidad especializada, conocimiento y actividades para todos los públicos. En colaboración con DSS2016EU. UBIK – Biblioteca de creación de Tabakalera

Aprender - crear - disfrutar: estos tres verbos definen Ubik. El principal objetivo de la biblioteca de creación es la difusión de la cultura contemporánea. Asimismo, los espacios, servicios y programas que ofrece buscan que los usuarios se conviertan en creadores de contenido. MEDIACIÓN

El área de mediación trabaja para poner en relación el proyecto cultural y el edificio con los/las ciudadanos/as. Proponen programas relacionados con la creación y las relaciones sociales, adaptándose a las temáticas y ritmos de cada contexto.

Tabakalera eraikina hainbat erakunde eta ekimen pribaturen egoitza ere bada. Guztien artean kultur ekosistema bizi eta dinamiko bat osatzen dute, publiko mota guztiei zuzendutako kultur eskaintza proposatzen duena. ERAKUNDEAK KUTXA FUNDAZIOA

>> >> El edificio Tabakalera es, además, sede de otras instituciones e iniciativas privadas. Todos forman un ecosistema cultural vivo y dinámico, que ofrece una ámplia oferta cultural dirigida a todo tipo de públicos. INSTITUCIONES FUNDACIÓN KUTXA

Kutxa Kultur gunea, kultura-bizikidetza elikatzeko topalekua da. Kultur-agente berriak eta artista berriak ezagutarazteko aukera ematen duen tokia.

El espacio Kutxa Kultur es un lugar de encuentro desde el que alimentar la convivencia cultural. Un sitio de oportunidad para hacer visibles a nuevos agentes culturales y artistas emergentes.

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUA

INSTITUTO VASCO ETXEPARE

Euskara eta euskal kultura munduratzea helburu duen erakunde publikoa da. Kultur diziplina guztiak sustatzeko nazioarteko egitasmoak bultzatzen ditu.

Entidad pública cuyo fin es llevar la lengua y la cultura vasca al mundo. Impulsa proyectos internacionales para promover todas las disciplinas culturales.

EUSKADIKO FILMATEGIA

FILMOTECA VASCA

Euskadiko Filmategiak zinemaren eta ikusentzunezkoen ikerketa, berreskuratze, artxibo, kontserbazio, zaharberritze eta zabalkunde lanak burutzen ditu 1978. urtetik.

La Filmoteca Vasca se encarga desde 1978 de las labores de investigación, recuperación, archivo, conservación, restauración y exhibición de cine o trabajos audiovisuales.

ZINEUSKADI

ZINEUSKADI

Zineuskadi Ikus-entzunezko Sektorearen Plataforma Publikoa da. Euskal sektorea estrategikoki laguntzea du xede, hedatu eta garatu dadin.

Zineuskadi es la Plataforma Pública del Sector Audiovisual. Apoya estratégicamente al sector vasco con el fin de facilitar su desarrollo y expansión.

DONOSTIA ZINEMALDIA

FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

Nazioarteko zinema jaialdi lehiakor eta ez espezializatua 1953an eratua. Urtero irailean ezinbesteko hitzordua dena, publiko, komunikabide eta mundu osoko zinemaren industriarentzako.

Festival internacional de cine competitivo no especializado creado en 1953. Cita anual imprescindible del mes de septiembre para el público, medios de comunicación y la industria cinematográfica de todo el mundo.

PLAZA PUBLIKOA PLAZA PÚBLICA EKIMEN PRIBATUAK INICIATIVAS PRIVADAS · EL SEKADERO

Mikroantzerkia. 15/20 minutuko antzezlan motzak. Antzerkia ikusteko eta sentitzeko modu ezberdina. Micro-teatro. Obras breves de 15-20 minutos, en un espacio reducido. Una forma diferente de ver y sentir el teatro. · IMPACT HUB DONOSTIA

Ekintzaile sozial eta berritzaileen nazioarteko laborategia. Bere komunitateak ideien eta proiektu eraldatzaileen garapena sustatzen du, lan espazioak, kontaktuak, ezagutzak... erraztuz. Laboratorio internacional de innovación y emprendimiento social. Su comunidad facilita el desarrollo de ideas y proyectos transformadores con espacio de trabajo, contactos, conocimiento... · NON GALLERY

Sormen garaikidearen haztegia, topaketa, erakusketa eta elkarlanerako gunea. Hainbat diziplinatako sortzaileen lana bultzatzea du helburu. Vivero de creación contemporánea; lugar de encuentro, exhibición y colaboración. Tiene como objetivo impulsar la obra de autores de múltiples disciplinas creativas.

nana.. Servicios profesionales de arte y diseño: consultoría y asesoramiento; desarrollo de eventos y exposiciones; comunicación y venta; comisariado y crítica especializada; proyectos de diseño. · ​BASQUE LIVING

Habic eta 20 enpresa asoziatuk sortua, elkarlanerako, tendentzia eta ideia ezberdinak sortu, aztertu eta erakusteko gunea. Espacio de creación, exploración y exhibición de tendencias del sector equipamiento, mobiliario y contract creado por Habic y 20 empresas asociadas. · Arteuparte Studio I Store I Gallery

Denda eta diseinu estudio fomatuan, artegaleria ere bada. Hemengo egileen obra grafikoa eta diseinua. En formato de concept store y estudio de diseño, funciona también como galería de arte. Obra gráfica y diseño de creadores locales. · ​ LÄNTOKI. Niko Iturralde

Ekimen fotografiko alternatiboei eskainitako espazioa. Garai bateko argazki prozesuak eta gaurko baliabide teknikoak elkartzen ditu. Espacio dedicado a iniciativas fotográficas alternativas. Fusiona procesos fotográficos antiguos con recursos técnicos actuales.

· nana.

nana.. Arte eta diseinu zerbitzu profesionalak: aholkularitza eta laguntza; ekitaldi eta erakusketen garapena; komunikazioa eta salmenta; komisariotza eta kritika espezializatua; diseinuproiektuak.

ZERBITZUAK / SERVICIOS · TABA · HOTELA / HOTEL

Tabakalera eraikinaren ezaugarri nagusietako bat espazio publiko gisa duen erabilera da. Nolabait, hiri baten modukoa da eraikina, eta beraz, bere kale eta plazak ere baditu. Kale espazio horiek guztiek ez dute aurrez zehaztutako erabilerarik eta, ondorioz, hiritarrek eta bisitariek bere egiten dituzte, aterpea bilatzeko, jolasteko, atseden hartzeko, lagunekin egoteko, lan-bilerak egiteko eta eskaintzen dituen kultur aukera ezberdinez gozatzeko. Askotariko erabilera horiek ere egiten dute berezi espazioa, bisita bakoitza ezberdin egiten baitute, sorpresari ateak zabalik utziz. Una de las principales características de Tabakalera es su uso como espacio público. De alguna manera, el edificio en sí mismo es como una ciudad, con sus plazas y calles. Estos espacios que no tienen un uso predeterminado, se prestan al ciudadano y al visitante, ofreciendo un lugar cubierto donde pasear, jugar, descansar, quedar con amigos, realizar reuniones de trabajo y disfrutar de todas las posibilidades culturales que les puede brindar. Esta gran variedad de usos también convierten en especial este lugar, haciendo diferente cada visita, y abriendo paso a las sorpresas.

TABAKALERA _

Donostia / San Sebastián

_

tabakalera.eu

Profile for Tabakalera

Zer da Tabakalera / Qué es Tabakalera  

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sork...

Zer da Tabakalera / Qué es Tabakalera  

90 urtez Donostiako tabako fabrika izan ostean, 2015ean zabaldu zituen ateak Kultura Garaikideko Nazioarteko Zentro gisa eraberriturik. Sork...