Page 18

Social Consecuences I: Crisis, 2009 Akrilikoa eta itsasgarriak paper gainean | Acrílico y pegatinas sobre papel | Acrylic and stickers on paper.

FERNANDO PALMA

29 x 42 cm bakoitzak | cada uno | each

Ylhuicatl itic, al interior del cielo, 2017

Bilduma | Colección | Collection: Hetty Huisman/Grietha Jurriëns

Murala | Mural | Mural.

Social Consecuences I: Segregation, 2009

Ekoizpen berria | Nueva producción | New commission

Akrilikoa eta itsasgarriak paper gainean | Acrílico y pegatinas sobre papel | Acrylic and stickers on paper.

Mural realizado con la colaboración de | Mural made in collaboration with Gabriela Muguruza

6 x 29 x 42 cm bakoitzak | cada uno | each

& Elisabethe Domínguez-ekin elkarlanean egindako murala.

976 x 244 cm

Bilduma | Colección | Collection: G + W collection, The Netherlands

Social Consecuences I: Heritage, 2009 JOSÉ MIGUEL PRADA POOLE

Akrilikoa eta itsasgarriak paper gainean | Acrílico y pegatinas sobre papel | Acrylic and stickers on paper.

Telaraña, 1971

29 x 42cm

Guadalajarako Sierra Pobren artistak egindako happening-aren argazki originalak eta dokumentazioa | Fotografías y documentación original del happening realizado en la Sierra Pobre de Guadalajara | Original documentation and photographies of the happening made in Sierra Pobre, Guadalajara, 1971

Bilduma | Colección | Collection: Michel François

Social Consecuences II: Constructivism, 2009

Argazkiak | Fotografías | Photographies.

Akrilikoa eta itsasgarriak paper gainean | Acrílico y pegatinas sobre papel | Acrylic and stickers on paper.

18 x 24 cm

29 x 42 cm

Papera | Papel | Paper.

Bilduma | Colección | Collection: Paul van Esch & Partners Collection, Amsterdam

30 x 21 cm Inprimaketa mihise gainean | Impresión sobre tela | Impression on canvas. 320 x 140 cm Artistaren kortesia | Cortesía del artista | Courtesy of the artist

JORGE OTEIZA (Orio, 1908-Donostia, 2003)

Circulación en redondo con signos en el paisaje vasco / Orreaga, 1959 Altzairuzko eraikuntza | Construcción en acero | Steel construction.

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL (Petilla de Aragón, Nafarroa, 1852-Madril, 1934)

60 x 60 x 40 cm

Teoría Reticular vs. Teoría Neuronal, 1923

Pipa invertida, ca.1937

Tinta beltza paper gainean | Tinta negra sobre papel | Black ink on paper.

Egurra eta plastikoa | Madera y plástico | Wood and plastic.

52 x 42 cm

5,7 x 12,5 x 3,5 cm

Vía motora y sensitiva, 1899

Obraren gaineko dokumentazioa.Documentación sobre la pieza. Documentation about the piece.

Tinta beltza paper gainean | Tinta negra sobre papel | Black ink on paper.

Dokumentu originala, tinta urdinean mekanografiatua papel gainean | Documento original mecanografiado en tinta azul sobre papel | Original documentation typed in blue ink on paper.

52 x 42 cm

Axones talámicos aferentes a la corteza cerebral humana (circunvolución frontal), 1904

28 x 22 cm Fundación Museo Jorge Oteiza Museoa, Alzuza. Navarra

Tinta beltza paper gainean | Tinta negra sobre papel | Black ink on paper. 47 x 39 cm

18

Orriak 6 - Bizigarriak: zirkulazioa eta euforia / Estimulantes: circulación y euforia  

Erakusketa honen xedea bizigarriak aztertzea da –kafea, azukrea, tabakoa edo opioa, kasu–. XV. mendean bereziki ugaritu ziren ozeanoan zehar...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you