Page 1

urtekaria anuario yearbook 2017

FARAZ ANOUSHAHPOUR

MAIDER FERNÁNDEZ

T R A C T O R A K O O P. E .

ELBA MARTÍNEZ

Las letras de Jordi

Mercedes Vicente

Dormir en primavera

PARASTOO ANOUSHAHPOUR

Darcy Lange

RYA N F E R KO

If All That Changes Quickly BERND BEHR

HELENA GIRÓN

Soft Ground, Hard Light

SAMUEL M. DELGADO

N ATA S H A M A R I E LLORENS

Eles transportan a morte

L’intrus

SOPHIE DYER

JULIA PESCE

S O LV E I G S U E SS

Águila de papel

M A I T E G A R B AYO MAEZTU

Integridad - Efímero

I am Awake Now

MIKEL OTXOTEKO

Metrologías

Mugak / Fronteras

Concrete Flux

IMAGEN 30**

ITZIAR ORBEGOZO

LEONARDO VAN DIJL

MAITE ALONSO

AINIZE SARASOLA

Stephanie

Unai Ruiz

Without Farewell

Karri, bomba, kebab

DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ

I R AT I G O RO ST I D I

TA M A R A G A RC Í A

B E AT R I Z S E T I É N

LARA KHALDI

Black Hole

Alicia d’Amico. El cuerpo de la mujer sin sombra

Acuarela y solo acuarela

YA Z A N K H A L I L I GERARD ORTÍN

Biotope

JORGE NÚÑEZ D E L A V I S I TAC I Ó N

ITXASO DÍAZ

S I LV I A M A N Z A N A

CAI TOMOS

NAIARA PALACIOS

Temple of Doom

Las historias del cuerpo

Matilde y la Burbuja

_

tabakalera.eu

SORTZAILEEN GUNEA ESPACIO DE CREADORES ARTIST’S SPACE


urtekaria anuario yearbook 2017 SORTZAILEEN GUNEA ESPACIO DE CREADORES ARTIST’S SPACE


Espacio de creadores Este Espacio de Tabakalera apoya la profesionalizaciรณn de artistas, pone a disposiciรณn recursos para

Sortzaileen gunea Tabakalerako gune honek artisten profesionalizazioa bultzatzen du, sorkuntza artistikorako baliabideak eskaintzen ditu eta praktika garaikideen ikusgarritasuna sustatzeko programa garatzen du.


Artist’s Space Tabakalera’s Artist’s Space seeks to professionalize artists, provides resources for the development of artistic projects and develops a programme for supporting contemporary practices and enhancing their visibility.

la creación artística y desarrolla un programa de apoyo y visibilización de las prácticas contemporáneas.

projects they have developed, a total of 23.

in 2017, as well as the description of the

the services of Tabakalera’s Artist’s Space

information about the artists that have used

This book you are reading includes

en

realizado, un total de 23.

la descripción de los proyectos que han

de Tabakalera en el año 2017, así como

han pasado por el Espacio de creadores

la información sobre las y los artistas que

Este libro que tienes entre manos recoge

es

23— deskribapenak ere.

baita garatu dituzten proiektuen —guztira

artistei buruzko informazioa jasotzen du,

Tabakalerako Sortzaileen gunera etorri diren

Eskuartean duzun liburu honek 2017 urtean

eu

urtekaria anuario yearbook 2017


EDITORIALA EDITORIAL

Ate atzean

Tras las puertas

Behind the Scenes

Sormena da Tabakalerako lanaren ardatz nagusietako bat. Sortzaileen gunetik proiektuen garapena, ikusaraztea eta artisten eta komisarioen prestakuntza babesten ditugu. Programa horrek pentsamenduaren, karrera pertsonalen, diskurtso kolektiboen eta gure gizarteari buruzko gaur egungo ikuspegien garapenean eragina duten arte-proiektuen laborategia osatzen du.

Uno de los ejes principales de trabajo de Tabakalera es la creación. Desde el Espacio de creadores apoyamos el desarrollo de proyectos, su visibilización y la formación de artistas y comisarios. Este programa constituye un laboratorio de proyectos artísticos que tienen impacto en el desarrollo del pensamiento, de las carreras personales pero también de los discursos colectivos y de las visiones actuales sobre nuestra sociedad.

One of the main lines of work for Tabakalera is creation. Through the Artist’s Space, we support the undertaking of projects, their visibility, and the training of artists and curators. This programme can be considered as a laboratory of artistic projects that have an impact on the development of thought, on individual careers, but also on collective discourses and on the current view of our society.

eu

es

en

Urtero, berrogei bat artista eta sortzaile etortzen dira proiektuak eta obrak egitera.

Cada año pasan unos cuarenta artistas y creadoras/es para desarrollar proyectos y obras.

Approximately forty artists and creators

Egonaldien proiektuak artisten ibilbidea sendotzearen eta haien garapenean laguntzearen aldeko apustua egiten du eta, horretarako, denbora, espazioa eta baliabideak eskaintzen dizkie proposatutako proiektuei. Ibilbide luzeago zein motzagoko kanpoko eta bertako profesionalak elkartzen dira, garrantzi handiagoko zein txikiagoko proiektuekin. Aurten, jaialdien nazioarteko zirkuituan dabiltzan egileen edo ikus-entzunezkoen hizkuntza halakoak eginez aztertzen duten artisten 11 ikus-entzunezko babestu ditugu, hainbat izaera eta garapen-mailakoak. Horiez gain, beste formatu batzuetako 12 proiektu ere babestu ditugu.

El programa de residencias apuesta por reforzar las trayectorias de las y los artistas y por contribuir a su desarrollo, ofreciendo tiempo, espacio y recursos para sus proyectos. Se mezclan profesionales foráneos con locales, de mayor o menor trayectoria, con propuestas de mayor o menor envergadura. Este año hemos apoyado en total 11 producciones audiovisuales de diferente naturaleza y estadio de desarrollo, de realizadoras/es que son parte del circuito internacional de festivales o de artistas que exploran el lenguaje audiovisual dentro de su práctica, así como 12 proyectos de otros formatos.

The residency programme focuses on

come to spend time with us each year while undertaking projects and work.

strengthening the professional paths of the artists and contributing to their development, offering them time, space, and resources for their projects. Foreign professionals mingle with local ones, each with different trajectories and each having proposals of different magnitudes. This year, we have supported a total of 11 audiovisual productions of varying natures and states of development by filmmakers who are part of the international festival scene and artists who are exploring the audiovisual language as a complement to their work, as well as supporting 12 projects in other formats.


eu

es

en

Baliabideak ematen dizkiegu, baita lan-testuingurua ere. Programa publiko, ikus-entzunezko, erakusketa eta gainerako ekimenen bidez, hausnarketa egiteko eta Tabakalerara etortzen diren beste gonbidatu batzuekin jakintza trukatzeko ingurunea sortzen dugu. Beste egonaldi-programa batzuetatik bereizten gaituzten ezaugarri horiek erraztu egiten dute ezusteko topaketak eta proiektuen gurutzatzeak egitea. Gainera, egoiliarren eta Tabakalerako gainerako instituzioen arteko harremanak potentzial handikoak dira.

Ofrecemos recursos, pero también un contexto de trabajo. Con los programas públicos, audiovisuales, exposiciones y resto de actividades generamos un entorno de reflexión y de intercambio de conocimiento con otros invitados que pasan por Tabakalera. Este hecho diferenciador de otros programas de residencias propicia encuentros fortuitos y cruces de proyectos. De igual modo, las relaciones de las y los residentes con el resto de instituciones de Tabakalera tienen un gran potencial.

We have offered the residents both resources and a work context. Thanks to the public programmes, audiovisual projects, exhibitions, and other activities undertaken, we have been able to generate an environment of reflection and knowledge exchange with others passing through Tabakalera. This fact makes our residency programme different from others, as ours is more conducive to chance encounters and cross-project collaboration. Additionally, it must be noted that the relationships of the residents with the rest of Tabakalera have enormous potential.

Egonaldietan laguntzaile gisa izaten dugun beste zereginetako bat Tabakaleratik kanpo ere harremanak sortzea da. Oinarrizkoa da egoiliarren eta inguruaren artean jabetza trukatzea, egonaldiek zentzu osoa izan dezaten. Halatan, komisariotzadeialdian berebiziko garrantzia izaten du inguruaren aitortzak eta artisten estudioetara bisitaldiak; izan ere, hemen egiten den lana nazioartekotzen laguntzeko modu garrantzitsua da. Lan-gunea da Sortzaileen gunea, baina publiko orokorrarekin harremanetan jartzeko aukerak ere sortzen ditugu. Horretarako, ate irekien jardunaldiak egiten ditugu, jendea sormenprozesuetara hurbilarazteko. Azkenik, azpimarratu nahi dugu Sortzaileen guneak garrantzi handia duela geure proiektuak garatzeko. Miren Doiz eta Adrià Julià bertan aritu dira lanean eta ekoizten, hurrenez hurren, 7 forma eta koilaratxo bat instalatzeko eta orain ikusgai dagoen Hot Iron Marginalia proiektua ekoizteko. Jarraian, aurtengo artista eta eragileak eta euren proiektuak aurkezten dizkizuegu.

Otra de nuestras funciones como acompañantes durante su estancia es la relación con Tabakalera. Es fundamental generar un intercambio de conocimiento entre las y los residentes y el contexto local. Así, en la convocatoria de comisariado, cobra especial relevancia el reconocimiento del contexto y las visitas a los estudios de artistas, ya que constituye un modo importante de contribuir a la proyección internacional del trabajo realizado aquí. Es un espacio de trabajo, pero también un lugar de contacto con el público general. Para ello, se celebran días de puertas abiertas que acercan al público los procesos creativos. Por último, queremos destacar la importancia del Espacio de creadores para el desarrollo de nuestros propios proyectos. Tanto Miren Doiz, para su instalación 7 formas y una cucharilla, como Adrià Julià para la producción del proyecto Hot Iron Marginalia, han estado trabajando y produciendo in situ. A continuación os presentamos los artistas y agentes culturales residentes de este año y sus proyectos.

Another of our tasks as a companion during the residents’ stay is to help them foster their relationships outside of Tabakalera. It is essential to generate an exchange of knowledge between the residents and the local sphere. Thus, in the curation call, the recognition of the context and visits to artists’ studios both take on special importance, as these are important ways to contribute to the international projection of the work undertaken here. This is a work space, but also a contact space with the general public. To accomplish this, we hold open studio days to bring the public closer to the creative processes. Finally, we wish to highlight the importance of the Artist’s Space for the development of our own projects. Miren Doiz, with her installation entitled 7 Shapes and One Teaspoon, and Adrià Julià, during the production of the project entitled Hot Iron Marginalia, have both worked and produced on site. Below, we’d like to introduce the artists and cultural agents who have done residencies this year, as well as their projects.


AURKIBIDEA SORTZAILEEN GUNEA ÍNDICE ESPACIO DE CREADORES INDEX ARTIST’S SPACE

Proiektu artistikoak Proyectos artísticos Artistic projects

Ikusmira berriak

Elkarlaneko proiektu artistikoak Proyectos artísticos en colaboración Artistic projects in collaboration

12

20

26

FARAZ ANOUSHAHPOUR

MAIDER FERNÁNDEZ

I R AT I G O RO ST I D I

Las letras de Jordi

LARA KHALDI

PARASTOO ANOUSHAHPOUR RYA N F E R KO If All That Changes Quickly 13

BERND BEHR Soft Ground, Hard Light 14

SOPHIE DYER S O LV E I G S U E SS Concrete Flux 15

IMAGEN 30** Integridad - Efímero 16

DAVID MARTÍNEZ SUÁREZ Black Hole 17

JORGE NÚÑEZ D E L A V I S I TAC I Ó N Temple of Doom

YA Z A N K H A L I L I 21

GERARD ORTÍN

HELENA GIRÓN

Biotope

SAMUEL M. DELGADO Eles transportan a morte

28

ITXASO DÍAZ 22

CAI TOMOS

JULIA PESCE

Las historias del cuerpo

Águila de papel 23

L E O N A R D O VA N D I J L Stephanie


Komisariotza Comisariado Curation

Ikerketa artistikoa Investigación artística Artistic research

Espazioen lagapena Cesión de espacios Working studios

32

38

42

47

T R A C T O R A K O O P. E .

M A I T E G A R B AYO MAEZTU

MAITE ALONSO

ITZIAR ORBEGOZO

MERCEDES VICENTE

UNAI RUIZ

I am Awake Now

Darcy Lange

Mugak / Fronteras

Karri, bomba, kebab

34

43

48

N ATA S H A M A R I E LLORENS

TA M A R A G A RC Í A

MIKEL OTXOTEKO

L’intrus

Alicia d’Amico. El cuerpo de la mujer sin sombra

Metrologías

44

49

S I LV I A M A N Z A N A

AINIZE SARASOLA

NAIARA PALACIOS

Without Farewell

Matilde y la Burbuja 46

50

ELBA MARTÍNEZ

B E AT R I Z S E T I É N

Dormir en primavera

Acuarela y solo acuarela


01


Proiektu artistikoak Proyectos artísticos Artistic projects

de la Visitación.

30**, David Martínez Suárez and Jorge Núñez

Behr, Sophie Dyer, Solveig Suess, Imagen

Parastoo Anoushahpour, Ryan Ferko, Bernd

in the Artist’s Space: Faraz Anoushahpour,

projects. In 2017, nine artists have worked

includes the greater number of artists and

discipline or format might be. This modality

to develop artistic projects, whichever their

This call for applications aims at residencies

en

Jorge Núñez de la Visitación.

Suess, Imagen 30**, David Martínez Suárez y

Ryan Ferko, Bernd Behr, Sophie Dyer, Solveig

Anoushahpour, Parastoo Anoushahpour,

creadores ha acogido a nueve artistas: Faraz

En concreto, en 2017 el Espacio de

número de artistas y proyectos abarca.

modalidad de convocatoria que mayor

cualquier disciplina o formato. Esta es la

para desarrollar proyectos artísticos de

En esta convocatoria se ofrecen residencias

es

Visitación.

David Martínez Suárez eta Jorge Núñez de la

Sophie Dyer, Solveig Suess, Imagen 30**,

Anoushahpour, Ryan Ferko, Bernd Behr,

gunean: Faraz Anoushahpour, Parastoo

bederatzi artista egon dira Sortzaileen

biltzen dituen deialdi-modalitatea. 2017an

dela ere. Hau da artista eta proiektu gehien

proiektuaren diziplina edo formatua edozein

ekoizteko egonaldiak eskaintzen dira,

Deialdi honetan proiektu artistikoak

eu


Faraz Anoushahpour Parastoo Anoushahpour Rya n F e r ko eu

2013tik lankidetzan ari dira hiru artistok. Espazio zehatz batzuetan askotariko egitura performatiboak erabiliz, euren proiektuek lankidetza lan egiteko modu gisa esploratzen dute, narratzaile edo posizio bakar baten autoritatea ezbaian jartzeko modu gisa. Gaur egun, Toronton bizi dira, eta euren azken instalazio eta filmak honako tokietan ikus ahal izan dira: Projections (New York Film Festival), Wavelengths (Toronto International Film Festival), International Film Festival Rotterdam, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Alemania), Portland Festival (San Frantzisko) eta ZK/U Centre for Art & Urbanistics (Berlin). Euren azken erakusketak honako tokietan egin dituzte: Gallery 44 Centre for Contemporary Photography (Toronto), SPACES Art Centre (Cleveland) eta Trinity Square Video (Toronto). es

Colaborando desde 2013, estos tres artistas utilizan varias estructuras performativas para trabajar en relación con espacios específicos, sus proyectos exploran lo colaborativo como una manera de cuestionar la autoridad de un único narrador o posición. Actualmente establecidos en Toronto, sus instalaciones y trabajos filmográficos más recientes han podido verse en Projections (New York Film Festival), Wavelengths (Toronto International Film Festival), International Film Festival Rotterdam, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Alemania), Portland International Film Festival, Media City Festival (Windsor/ Detroit), Experimenta (Bangalore), Crossroads Festival (San Francisco), y ZK/U Centre for Art & Urbanistics (Berlín). Entre sus exposiciones más recientes se incluyen muestras en espacios como Gallery 44 Centre for Contemporary Photography (Toronto), SPACES Art Centre (Cleveland) y Trinity Square Video (Toronto). en

These three artists have worked in collaboration since 2013. Using various performative structures to work in relation to specific sites, their projects explore collaboration as a way to upset the authority of a singular narrator or position. Currently based in Toronto, recent film and installation work has been shown at Projections (New York Film Festival), Wavelengths (Toronto International Film Festival), International Film Festival Rotterdam, Internationale Kurzfilmtage Oberhausen (Germany), Portland International Film Festival, Media City Festival (Windsor/ Detroit), Experimenta (Bangalore), Crossroads Festival (San Francisco), and ZK/U Centre for Art & Urbanistics (Berlin). Recent exhibitions include Gallery 44 Centre for Contemporary Photography (Toronto), SPACES Art Centre (Cleveland), and Trinity Square Video (Toronto).

14

If All That Changes Quickly eu

Proiektu honek erresilientzia praktika ezberdinek giroa nola aldatzen duten aztertzen du, baita subjektuak nola sortzen dituzten, denborazkotasunak nola bereizten dituzten eta segurtasunaren eta segurtasun ezaren harremanak nola birdefinitzen dituzten ere. Proiektu honen abiapuntua The Saint Lawrence Burns suteen ikerketarako erabili ziren metrajearen fitxategia eta txosten zientifikoak izan dira. Etxeen suteen historian jasotako lehen frogak izan ziren aipatutakoak. Aurrerapenaren, enpirismoaren, erresistentziaren eta teknologiak naturaren indarrak aurreikusteko eta otzantzeko gaitasunaren nozioen eraginpeko etendura dramatiko baten erdian dagoen gizarte bati dagozkio sutan dauden etxe hauen irudiak. Tabakaleran egindako egonaldian, artistek hainbat irudi filmatu zituzten, eta filmaketaren emaitza performance publiko batean aurkeztu zuten Sortzaileen gunean. es

Este proyecto indaga las formas en que diferentes prácticas de resiliencia cambian de ambiente, crean sujetos, desvinculan temporalidades y redefinen las relaciones de seguridad e inseguridad. El proyecto parte de un archivo de metraje y los informes científicos escritos de una de las primeras pruebas de incendio de casas, titulada The Saint Lawrence Burns. Las imágenes de estas casas en llamas pertenecen a una sociedad en medio de una ruptura dramática bajo la influencia de nociones de progreso, empirismo, resistencia y una creencia en la capacidad de la tecnología para predecir y domesticar las fuerzas de la naturaleza. Durante su residencia en Tabakalera, los artistas llevaron a cabo un rodaje cuyo desarrollo culminó en una performance pública que realizaron en el Espacio de creadores. en

This project explores the ways in which different practices of resilience change environments, create subjects, unlink temporalities, and redefine relations of security and insecurity. Its starting point is the archival footage and scientific written reports from one of the earliest house burn tests ever conducted, entitled The Saint Lawrence Burns. The images of these burning houses are of a society at a dramatic rupture under the influence of notions of progress, empiricism, resilience and a belief in the ability of technology to predict and tame the forces of nature. During their stay in Tabakalera, the artists shooted footage that they then showed in a public performance in the Artist’s Space.


Soft Ground, Hard Light

BERND BEHR eu

eu

Erromatarren inbasioa baino askozaz lehenagotik datorren zilar-meatze bat. 1804an bere barruan galdu zen ingeniari bat. Zine-artxibo batean aurkitutako garai bateko pelikula fotografikotik berreskuratutako zilarrarekin egindako ispiluak daramatzan zine-eskola berri bat diseinatu duen arkitekto bat. Zirkuitu eta gailu elektrikoek zilarrarekiko duten menpekotasuna. Kristalizazio geognostikoak eta sonanbulismo parametrikoa. Espazio batean sartzen, eta ondoren hurrengoan. Meatzaritzarekin lotutako irudiak. Proiektu honen muinean barneratzen den elkarrizketa-sorta bat. Hori guztia izan zen Bernd Behr-ek Tabakaleran garatutako proiektua, Soft Ground, Hard Light, Oiartzungo Arditurri haitzuloen azterketatik abiatu zena.

Bernd Behr Londresen bizi da, eta irakaslea da Camberwelleko Arte Eskolan (Londreseko Arteen Unibertsitatearen parte da). Diziplina arteko ikerketen eta jardun bisualaren bidez, objektiboan oinarritutako kulturen eta eraikitako inguruaren une historikoak aztertzen ditu, genealogia horizontal eta asoziatiboak bilatuz, horrela ezkutuko istorioak azaleratzeko eta lekuetan kontakizun berriak inskribatzeko. Bere lana nazioartean izan da ikusgai. Banako erakusketak antolatu ditu Bloomberg espazioan (Londres), The Hepworth Wakefielden (Yorkshire), High Desert Test Sitesen (Kalifornia) eta Chisenhale galerian (Londres). Gainera, taldeko erakusketak izan ditu Kadist fundazioan (San Frantzisko), Para Siten (Hong Kong), Storefront for Art & Architecture erakundean (New York) eta ICAn (Londres).

es

Una mina de plata cuya historia se remonta a fechas muy anteriores a la invasión romana. Un ingeniero que se perdió en su interior en 1804. Un arquitecto que diseña una nueva escuela de cine con espejos realizados a base de plata recuperada de antigua película fotográfica encontrada en un archivo cinematográfico. La dependencia en la plata de los circuitos eléctricos y dispositivos. Cristalizaciones geognósticas y sonambulismo paramétrico. Entrando en un espacio tras otro. Minado de imágenes. Una serie de conversaciones que ahondan en el sustrato de este proyecto, Soft Ground, Hard Light, que Bernd Behr desarrolló en Tabakalera partiendo del estudio de las cuevas de Arditurri de Oiartzun. en

A silver mine with a history that dates back to before its Roman operation. An engineer who gets lost in them in 1804. An architect designing a new film school with mirrors using reclaimed silver from old film stock found in a film archive. The dependency on silver in the electrical circuits or in all sorts of devices. Geognostic crystallisations and parametric somnabulism. Entering one space through another. Mining images. A series of conversations that dig their way into the substrate of this project, Soft Ground, Hard Light, developed by Bernd Behr in Tabakalera, based on a study of the Arditurri caves from Oiartzun.

es

Bernd Behr vive en Londres, y es profesor en la Escuela de Arte de Camberwell (Universidad de las Artes de Londres). Mediante investigaciones interdisciplinares y prácticas visuales, investiga los momentos históricos de las culturas basadas en la lente y el entorno edificado, en busca de genealogías horizontales y asociativas que afloren historias latentes e inscriban nuevas narrativas a los lugares. Su obra se ha expuesto individualmente en Bloomberg Space (Londres), The Hepworth Wakefield (Yorkshire), High Desert Test Sites (California) y Chisenhale Gallery (Londres), y colectivamente en Kadist Foundation (San Francisco), Para Site (Hong Kong), Storefront for Art & Architecture (Nueva York) y el ICA (Londres). en

Bernd Behr is a London-based artist and lecturer at Camberwell College of Arts (University of the Arts London). His interdisciplinary research and visual practice investigates historical junctures of lens-based cultures and the built environment, pursuing horizontal, associative genealogies to unearth latent histories and inscribe new narratives in sites. His work has been exhibited internationally, including solo exhibitions at Bloomberg Space (London), The Hepworth Wakefield (Yorkshire), High Desert Test Sites (California), and Chisenhale Gallery (London), with selected group exhibitions at Kadist Foundation (San Francisco), Para Site (Hong Kong), Storefront for Art & Architecture (New York), and ICA (London).

15


Sophie Dyer Solveig Suess eu

Sophie Dyer eta Solveig Suess Londresen jaio ziren eta bertan egiten dute lan. Biak ikerlari eta diseinatzaile independenteak dira eta Erresuma Batua eta Txina artean egiten dute lan. Goldsmithseko Centre for Research Architecture-ean ikasketak amaitu berri dituzte. Bertan, ‘indarkeria mantsoaren’ dimentsio estetiko eta espazialak ikertu dituzte. GKEekin, idazleekin, artistekin eta kultur elkarteekin lankidetzan, diseinu, kazetaritza eta ikerkuntza uztartzen dituzten proiektuak garatzen dituzte. Elkarrekin Concrete Flux editatzen dute, politika espazialari eta ‘kazetaritza estetikoari’ buruzko esperimentuak publikatzen dituen argitalpen elebiduna.

Concrete Flux eu

Concrete Flux kolektiboak lehen aldizkaria 2013an argitaratu zuen, Beijingen. Bere sorreratik, ikerketa-proiektu bihurtu da, baita mikropolitikari, praxi transgresiboari, komunitateari eta mendebaldeko ikuspegitik kanpoko ikerketei buruzko eztabaidak lantzeko plataforma ere. Concrete Flux aldizkaria elebitan ateratzen da, txineraz eta ingelesez, eta online eta paperean, bietan, hedatzen da. Ikerketa artistikoa, diseinua eta idazketa ez dira politikaren ordezkoak: sormenezko adierazpen forma legitimoak dira bere horretan. Tabakalerako egonaldian aldizkariaren beste ale bat ekoiztu zuten eta bere prozesu editorialari buruzko ikerketalan bat garatu zuten.

es

es

Sophie Dyer y Solveig Suess viven y trabajan en Londres. Ambas son diseñadoras e investigadoras independientes que desempeñan su labor profesional entre el Reino Unido y China. Acaban de terminar sus estudios en el Centre for Research Architecture en Goldsmiths, con un trabajo en torno a las dimensiones espaciales y estéticas del concepto “violencia lenta”. Colaboran habitualmente con ONGs, escritoras/es, artistas y organizaciones culturales para crear dispositivos a medio camino entre el diseño, el periodismo y la investigación. Juntas editan Concrete Flux, una revista bilingüe que publica sobre prácticas experimentales en torno a políticas del espacio y “periodismo estético”.

El colectivo Concrete Flux publicó su primera revista en 2013 en Pekín. Desde entonces, se ha convertido en un proyecto de investigación y en una plataforma de discusión sobre micropolíticas, prácticas transgresoras, comunidad y cuestionamientos de lo urbano desde una óptica nooccidental. Es un proyecto conscientemente bilingüe (chino e inglés) que se difunde en formato impreso y digital. La investigación artística, el diseño y la escritura no son subtítulos para lo político: son formas legitimadas como una expresión creativa en sí misma. En su residencia en Tabakalera desarrollaron un nuevo número de su revista y realizaron un

en

Sophie Dyer and Solveig Suess live and work in London, UK. Both are independent researchers and designers working between the UK and China. They recently completed studying at the Centre for Research Architecture in Goldsmiths, where their work investigated the aesthetic and spatial dimensions of ‘slow violence’. They collaborate with NGOs, writers, artists and cultural organisations to produce projects that move between design, journalism and research. Together they edit Concrete Flux, a bilingual journal in Chinese and English that publishes experiments on spatial politics and ‘aesthetic journalism’.

16

trabajo de investigación sobre su proceso editorial. en

The Concrete Flux collective published its first journal in 2013, in Beijing. Since, it has become a research project and platform for the discussions on micropolitics, transgressive praxis, community and non-Western centred inquiries into the urban. The Concrete Flux journal is a consciously bilingual project with all content published in Chinese and English, disseminated online and in print. Artistic research, design and writing are not substitutes for politics: they are legitimate forms of creative expression in themselves. In their stay in Tabakalera, they worked in a new issue of their journal and developed an investigation work about its editorial process.


Integridad Efímero

Imagen 30**

eu

eu

Moda eta eskulturaren arteko bilaketa ezarri nahi duen proiektua da Integridad - Efímero, eta Fashion Show-aren konbentzioaren aukera guztiak aintzat hartzen ditu. Horretarako, Tabakaleraren sarreran moda-desfile bat gauzatu zuen artistak, ez Tabakalerak ez beste inork jakitera emanda. Erabilera publikoan oinarritu zen, espazio publikoetan, adierazpen pribatu eta propio batean, ekimen sozialek aldarrikatu edo bereganatu gabe. Erabaki hau interesekoa da Fashion Show-aren artikulazio formalean, ahalbidetzen baitu unean uneko errealitatea desfilean ere islatzea, kontrol

2016an bere lana Imagen 29** izenarekin erakutsi zuen Dulantziko Micaela Portilla kultur etxeko Eremuak Harriak programaren parte izan zen Erromantiko talde-erakusketan. BilbaoArte Fundazioaren ateak zabaltzeko egunean ere parte hartu zuen Integridad proiektuarekin.

edo joerarik gabe. es

Integridad - Efímero es un proyecto que plantea establecer una búsqueda entre las disciplinas de moda y escultura, atendiendo a todas las posibilidades de la convención de Fashion Show. Para ello, la artista llevó a cabo un desfile de moda en la entrada de Tabakalera. Fue un acontecimiento no publicitado por Tabakalera ni por otros medios, basándose en el uso público de espacios públicos, con una declaración privada, propia, no poseída ni reivindicada por los actos sociales. Esta determinación es de interés en la articulación formal del Fashion Show ya que permite que la realidad circunstancial del momento, sin control ni

es

En 2016 mostró su trabajo como Imagen 29** en la casa de cultura Micaela Portilla de AlegríaDulantzi dentro de la exposición colectiva Erromantiko, que formó parte del programa de Eremuak Harriak. También participó en la jornada de Puertas Abiertas de la Fundación Bilbao Arte con el proyecto Integridad. en

In 2016, its work was shown as Imagen 29** in the Micaela Portilla de Alegría-Dulantzi cultural centre within the collective exhibition Erromantiko, which was a part of the Eremuak Harriak programme. It also participated in the Fundación Bilbao Arte’s Open House day with the Integridad project.

sesgo, se incluya en la jornada del desfile. en

Integridad - Efímero aims to establish interdisciplinary research between fashion and sculpture, looking at all possibilities presented by the Fashion Show convention. To do so, it included the celebration of a fashion show at the Tabakalera entrance, without being advertised by Tabakalera or other media, basing itself on public use, from public spaces, with a private, unique declaration not claimed or supported by social acts. This decision is important to the formal articulation of the Fashion Show since it allows the circumstantial reality of the moment, without any control or bias, to become part of the fashion show itself.

17


David Martínez Suárez eu

David Martínez Suárez Arte Ederretan lizentziatua da Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik, eta Ikerketa eta Sormena Artean masterra ere egin du han. Zenbait beka eta sari irabazi ditu: besteak beste, Eusko Jaurlaritzaren Eremuak programa (2015) eta Xixoneko Laboral Centro de Arte y Creación Industrial zentroaren LabJoven Experimenta beka (2012). Lorea Alfaro, Manu Uranga eta Jon Otamendi artistekin batera, Eusko Jaurlaritzaren Zabalkunde Beka lortu zuen MLDJ izeneko proiekturako (2010-2011). Gainera, egonaldiak egin ditu hainbat institututan. es

David Martínez Suárez es licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, donde también ha realizado un Máster en Creación e Investigación en Arte. Ha recibido varias becas y premios, entre las que podemos destacar el programa Eremuak, del Gobierno Vasco (2015), la beca LabJoven Experimenta del Laboral Centro de Arte y Creación Industrial, Gijón (2012). Junto con los artistas Lorea Alfaro, Manu Uranga y Jon Otamendi obtuvo la Beca de Difusión del Gobierno Vasco para un proyecto denominado MLDJ (2010-2011). También ha realizado residencias en diferentes instituciones.

Black Hole eu

David Martínez Suárezen proiektu honen izenburuak kosmologia fisikoaren ideia bat hartzen du oinarri, espazioaren eskualde mugatu bat definitzeko; eskualde horretan, hainbesteko masa kopurua pilatzen da, non partikula batek ere, ezta argiak ere, ezin baitu bertatik ihes egin. Izenburu hori, halaber, Charles Burnsek nerabeen artean mutazio bitxiak eragiten dituen sexu transmisiozko gaixotasun misteriotsu bati buruz idatzitako nobela grafiko baten izenburua da. Horrez gain, Black Hole gerra hotzaren testuinguruan oinarrituta egindako bi programarekin lotutako ikerketaren parte da; hain zuzen ere, helburu baketsuak dituen armamentu nuklearra aztertzen eta aplikatzen duten bi programarekin lotutako ikerketaren parte. Tabakaleran hasi zuen proiektuaren sorkuntzaprozesua marrazkien eta argazki-serie baten ekoizpenarekin. es

El título de este proyecto de David Martínez Suárez parte de una idea de cosmología física para definir una región finita del espacio, que conecta tal cantidad de masa que ninguna partícula, ni siquiera la luz, puede escapar de ella. También es el título de una novela gráfica de Charles Burns sobre una misteriosa enfermedad de transmisión sexual que causa grotescas mutaciones entre adolescentes. También es parte de una investigación enmarcada en dos programas ideados en el contexto de la guerra fría, consistentes en el estudio y aplicación de armamento nuclear con fines pacíficos. En Tabakalera inició el proceso creativo de su proyecto con la producción de unos dibujos y una serie fotográfica.

en

David Martínez Suárez holds a degree in Fine Arts from the University of the Basque Country, where he also completed a Master in Research and Creativity in Art. He has been the recipient of various grants and awards, the most noteworthy of which are the Eremuak Program Grant by the Basque Government (2015) and the LabJoven Experimenta Grant from the LABoral Art and Industrial Creation Center, Gijon (2012). Alongside the artists Lorea Alfaro, Manu Uranga, and Jon Otamendi, he received the Dissemination Scholarship from the Basque Government for a project called MLDJ (2010-2011). He has also undertaken residencies in various institutions.

18

en

The title of this project by David Martínez Suárez is based on a concept from physical cosmology used to define a finite region of space which connects such a quantity of mass that no particle, not even light, can escape it. It is also the title of a graphic novel by Charles Burns about a mysterious sexually transmitted disease that causes grotesque mutations in adolescents. It additionally represents part of a research project framed around two programs that were devised within the context of the cold war and that consist of the study and application of nuclear weapons for peaceful purposes. He began the creative process of the project in Tabakalera, with the production of some drawings and a series of pictures.


Temple of Doom eu

Temple of Doom da Jorge Núñez de la Visitaciónek Tabakaleran egindako egonaldian filmatu zuen pelikularen izenburua. Lan-prozesuaren lehen asteetan poster-serie bat sortu zuen, eta horrek pelikularen alderdi estetiko eta estrukturalak zehazteko balio izan zion. Prozesuari begira egin zituen storyboard modura erabilitako poster horiek. Ekoiztu zuen filma beldurrezkoa izan zen; hain zuzen ere, genero horretako filmak oso gustuko ditu egileak. Formatu analogikoan grabatu zuen pelikula, gauez, logela batean, eta maldizio bati buruz hitz egiten du. es

Temple of Doom es el título de la película que realizó durante su residencia en Tabakalera Jorge Núñez de la Visitación. Durante las primeras semanas de trabajo produjo una serie de pósters que sirvieron para plantear cuestiones estéticas y estructurales de la película. Se proyectaron hacia el proceso y funcionaron como un storyboard-póster. La película resultante fue de terror, un género del que el artista se declara seguidor acérrimo. Se grabó en formato de vídeo analógico, por la noche, en una habitación, y habla de una maldición. en

Temple of Doom is the title of the film Jorge Núñez de la Visitación made in Tabakalera. During the first weeks of work he produced a series of posters that he used to approach aesthetic and structural aspects of the film. They were focused on the process and they showed some sort of storyboard. The piece ended up being a horror film, a genre that the author deeply loves. The film was recorded in analog video format, set at night time, in a room, and talks about a curse.

Jorge Núñez de l a Vi s i tac i ó n eu

Zinemagintzarekin lotutako arloak jorratzen ditu bere filmetan, zinema programazioa, idazketa, irakaskuntza eta agertokia bera. Arte Ederretan doktore da Euskal Herriko Unibertsitatean Fricciones. Artificios dramáticos en el Cine contemporáneo tesiarekin. EHUko bertako InCreArte masterreko irakasle gonbidatua da. Bilboko Puerta kultura gunea zuzendu zuen Laura Fernández Conde eta Rosa Parmarekin batera 2013tik 2016ra bitartean. Honako filmok egin ditu orain artean: The Mask of Atlantis (2013), Aladino & His Friends (2014), Merlin The Sorcerer (2015) eta Alien Witches (2016). Jorgek Niebla Fascista izeneko alter ego bat ere badauka, abestiak egiteko baliatzen duena. 2012tik zinema arraroari buruzko Pantalla Fantasma erakusketa antolatzen du urtero. es

Atañe lo fílmico a través de sus películas, la programación de cine, la escritura, la docencia y el escenario. Doctor en Bellas Artes en 2013 por la UPV/EHU con la Tesis Doctoral titulada Fricciones. Artificios dramáticos en el Cine contemporáneo. Profesor invitado en el Máster InCreArte en la UPV/EHU. Desde 2013 hasta 2016 co-dirige junto a Laura Fernández Conde y Rosa Parma el espacio cultural Puerta en Bilbao. Ha realizado películas como The Mask of Atlantis (2013), Aladino & His Friends (2014), Merlin The Sorcerer (2015) o Alien Witches (2016); tiene un alter-ego llamado Niebla Fascista mediante el que hace canciones; organiza anualmente desde 2012 la muestra de cine extraño Pantalla Fantasma. en

He refers to the filmic through his films, film scheduling, writing, teaching and the stage. PhD in Fine Arts in 2013 by the University of the Basque Country with the doctoral thesis Fricciones. Artificios dramáticos en el Cine contemporáneo. Guest lecturer at the InCreArte Master’s course at the University of the Basque Country. Since 2013 until 2016 he co-directed the cultural programme Puerta (Bilbao) together with Laura Fernández Conde and Rosa Parma. He made films like The Mask of Atlantis (2013), Aladino & His Friends (2014), Merlin The Sorcerer (2015) or Alien Witches (2016); he has an alter-ego called Niebla Fascista through whom he composes songs, and he organises the Pantalla Fantasma strange film exhibition every year since 2012.

19


02


Ikusmira berriak

European Capital of Culture legacy.

Archive. It is part of the San Sebastian 2016,

REC Grabaketa Estudioa and the Basque Film

with San Sebastian Festival in collaboration with

work. The programme has been jointly organised

for the production of innovative audiovisual

development of projects and an award scheme

an annual residency programme for the

and experimentation. This initiative runs

audiovisual projects committed to innovation

Ikusmira berriak is a programme of support to

en

de la Cultura.

legado de San Sebastián 2016, Capital Europea

Estudioa y Filmoteca Vasca. Forma parte del

y cuenta con la colaboración de REC Grabaketa

conjuntamente con el Festival de San Sebastián

innovadores. Este programa se ha organizado

ayudas a la producción de trabajos audiovisuales

para el desarrollo de proyectos y un plan de

contempla un programa anual de residencias

innovación y la experimentación. La iniciativa

proyectos audiovisuales que apuesten por la

Ikusmira berriak es un programa de apoyo a

es

legatuaren parte da.

Donostia 2016 Europako Kultur Hiriburuaren

eta Euskadiko Filmategiaren laguntzarekin.

antolatzen da, eta REC Grabaketa Estudioaren

laguntza-plana ere. Donostiako Zinemaldiarekin

oinarritzen diren ikus-entzunezkoak ekoizteko

hartzen du bere gain, baita berrikuntzan

garatzea helburu duen egonaldi-programa

lanei laguntza emateko ekimena da. Proiektuak

esperimentazioan diharduten ikus-entzunezko

Ikusmira berriak berrikuntzan eta

eu


Maider Fernández

Las letras de Jordi

eu

eu

Hezitzaile eta zinemagilea da. Gipuzkoako Foru Aldundiak ikasketa espezializatuak egiteko eskaintzen dituen bekei esker, Pompeu Fabra Unibertsitateko Sorkuntza Dokumental Masterra amaitu du. Tabakaleran lan egin zuen ikusentzunezko teknikari bezala, eta ondoren, bertako bitartekaritza-taldeko kide izan zen. Las chicas de Pasaik-eko partaide ere izan da. Kolektiboaren lanak hainbat jaialditan aurkeztu dira, besteak beste, Donostia, SEFF, FIC Uruguay, Filmadrid edo Nantesko jaialdietan. Bere azken lanarekin, Gure Hormek, Zinebiren Sari Nagusia eta Malagako Jaialdian film labur onenaren saria bereganatu ditu.

Jordi duela 51 urte jaio zen, garun-paralisiarekin, nahiz eta ez duen bere burua gaixotzat hartzen. Hitz egin ezin duen arren, kartoizko taula baten laguntzaz saiatzen da elkarrizketak izaten. Hain zuzen, hala komunikatzen gara elkarrekin. Jainkoak hitz egiten ziola sentitu zuen lehenengo aldiz 21 urte zituenean. Hala ere, gaur, etxea eta gurasoak utzi eta egoitza batera joan da, eta ez du Jainkoaren presentzia sentitzen. Jordi hutsik dago isiltasunaren eraginez. Filma Jainkoarekiko eta gizon aske baten

es

Es educadora y cineasta. Ha cursado el Máster en Documental de Creación de la Universidad Pompeu Fabra, que ha realizado gracias a la beca de estudios especializados de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Trabajó como técnica audiovisual en el CICC Tabakalera y posteriormente formó parte del equipo de mediación del mismo centro. Ha sido parte del colectivo Las chicas de Pasaik, cuyos trabajos han sido reconocidos y exhibidos en numerosos festivales como San Sebastián, SEFF, FIC Uruguay, Filmadrid, Nantes, entre otros. Con su último trabajo, Gure Hormek, ha recibido el Gran Premio del Cine Vasco en Zinebi y el Premio a Mejor Corto Documental en el Festival de Málaga. en

She is an educator and filmmaker. She has studied studying a Master in Creative Documentary at Pompeu Fabra University, made thanks to the Gipuzkoa council education grant. She worked as an audiovisual technician at Tabakalera ICCC. She was part of Las chicas de Pasaik collective, whose works have been recognized and screened at several festivals such as San Sebastian, SEFF, FIC Uruguay, Nantes, among others. Their last work, Gure Hormek, won the Grand Award of the Basque Cinema at Zinebi and the Best Documentary Short Film award in Málaga.

22

hitzarekiko maitasunari buruzkoa da. es

Jordi nació hace 51 años con parálisis cerebral. Sin embargo, no se considera un enfermo. A pesar de no poder hablar, intenta charlar a través de su tabla de cartón. Es así como se comunica conmigo. Cuando tenía 21 años sintió que Dios le hablaba por primera vez. Sin embargo, hoy, tras dejar su hogar y a sus padres y mudarse a una residencia, no siente la presencia de Dios. Jordi está vacío por su silencio. Esta película trata del amor a Dios y a la palabra de un hombre libre. en

Jordi was born 51 years ago with cerebral palsy. He doesn’t consider himself as a handicapped person. Even though he isn’t able to speak, he tries to communicate using his cardboard. That’s the way he talks to me. When he was 21, he felt God talking to him for the first time. However, today, after leaving his parent’s home and moving to a residence, he doesn’t feel God anymore. He is empty by his silence. This film is about the love of God and the speech of a free man.


Eles transportan a morte

Helena Girón Samuel M. Delgado

eu

eu

Kristobal Kolonek gidatutako espedizioko eskifaian ordurako hilda egon behar zuten hiru gizon daude. Bidaia ezezagunean parte-hartzearen truke ekidin dute heriotza. Santa Maria ontziaren bela lapurtu eta bidaia noragabean ihes egingo dute hiru emakumerekin batera: sibila, sendalaria

Beren lanek mitologiaren eta materialismoaren arteko harremanak aztertzen dituzte. Filmak erreferentziazko nazioarteko jaialdietan proiektatu dira, besteak beste, Toronto International Film Festival, New York Film Festival, Mar del Plata, International Film Festival Rotterdam, FIC Valdivia, Curtas Vila do Conde eta Ann Arbor Film Festival jaialdietan.

eta sorgina. es

Entre la tripulación de la expedición capitaneada por Cristóbal Colón viajan tres hombres que ya deberían haber muerto. Han podido evitar sus ejecuciones a cambio de participar en el incierto viaje. Ahora, han robado la vela de la Santa María y huyen con ella en una travesía errante junto a tres mujeres: la sibila, la curandera y la bruja. en

Among the crew of the expedition led by Christopher Columbus are three men who should already be dead. They were able to avoid being executed in exchange for their participation on this dubious journey. Now, having stolen the rudder and sail from the Santa Maria, they flee with them on a long wandering trip with three women: the sibyl, the healer and the witch.

es

Sus trabajos indagan en las relaciones entre mitología y materialismo. Sus películas han tenido un amplio recorrido en festivales internacionales de referencia como Toronto International Film Festival, New York Film Festival, Mar del Plata, International Film Festival Rotterdam, FIC Valdivia, Curtas Vila do Conde o Ann Arbor Film Festival. en

Their work investigates the relationships between mythology and materialism. Their films have been shown in many well known international film festivals like Toronto International Film Festival, New York Film Festival, Mar De Plata, International Film Festival Rotterdam, FIC Valdivia, Curtas Vila do Conde, Ann Arbor and Media City Film Festival.

23


Julia Pesce

Águila de papel

eu

eu

Julia Pescek 2015ean bukatu zuen bere lehen filma zuzentzeaz, Nosotras·Ellas izenekoa, eta urte berean estreinatu zen Visions du Reel-en (Suitza). Yamagatako Zinema Dokumentalaren Nazioarteko Jaialdian (Japonia) Epaimahaiaren Sari Berezia irabazi zuen 2015ean. Horrez gain, bi aipamen berezi lortu ditu: bata, Belgikako Filmer à Tout Prix jaialdian, eta bestea, Txileko Antofadocs Zinema Dokumentalaren Nazioarteko Jaialdian, Antofagastan. Duela gutxi, 2016ko Malagako Nazioarteko Zinema Jaialdian, dokumental onenaren saria ere bereganatu zuen. Filma nazioarteko hainbat jaialdi eta erakusketatan proiektatu da.

1996an, amak eta izebak Los Angelesera bidaiatu zuten Carlos Castaneda idazle eta antropologo iparramerikar ezagunaren pausoak jarraituz. Bertan hasi ziren Tentsegritatea praktikatzen. Mexikoko antzinako praktikak eta tradizioak dira, eta Carlosek berak eman du haien berri bere korporazioak (Cleargreen Inc) diruz lagundutako liburu eta mintegietan. Esperientzia zapuztu egiten da bizitza moderno eta globalizatuko zailtasunek promesa mistiko horiek mehatxatzen dituztenean.

es

Julia Pesce terminó de filmar su primera película, Nosotras·Ellas, en 2015, y ese mismo año se estrenó en Visions Du Reel (Suiza). Ganó el Premio Especial del Jurado en el Festival Internacional de Cine Documental de Yamagata (Japón, 2015) y recibió dos Menciones Especiales del Jurado; en Filmer à Tout Prix (Bélgica, 2015) y en el Festival Internacional de Cine de Antofagasta, Chile. Nosotras·Ellas fue programada en varios festivales y ganó el Premio al mejor Documental en el Festival Internacional de Cine de Málaga (2016). en

Julia Pesce concluded her first film Nosotras·Ellas in 2015, which was premiered at Visions Du Reel (Switzerland) the same year. It won the Special Jury Prize at Yamagata International Documentary Film Festival (Japan, 2015). Also received two Special Jury Mentions, one at Filmer à Tout Prix (Belgium, 2015) and the second at Antofagasta International Film Festival (Antofadocs) Chile. Recently won the Best Documentary Film Prize at the International Film Festival of Málaga, 2016. Her film has been screened in different festivals and international exhibitions.

24

es

En 1996 mi madre y mi tía viajan a Los Ángeles siguiendo los pasos de Carlos Castaneda, el famoso escritor y antropólogo norteamericano. Allí empiezan a practicar Tensegridad, versión moderna y adaptada de antiguas prácticas y tradiciones mexicanas, hechas públicas por él mismo en sus libros y seminarios patrocinados por su corporación (Cleargreen Inc). La intensa experiencia comienza a agrietarse cuando las complejidades de la vida moderna y globalizada amenazan las promesas místicas que ofrecen. en

In 1996 my mother and my aunt travel to Los Angeles following Carlos Castaneda´s steps, the famous american writer and anthropologist. They began to practice Tensegrity, a modern and adapted versión of shamanic ancient practices and traditions from Mexico made public by him in his books and workshops, and sponsored by his for-profit corporation (Cleargreen Inc). The intense experience begins to crack as the complexities of modern and globalized life threat the mystical promises they offer.


Stephanie

L e o n a r d o Va n D i j l

eu

eu

Stephanie filmak olinpiar jokoetan parte hartu nahi duen anbizio handiko gimnasta gazte baten istorioa kontatzen du. Entrenatzailearekin eta bere ingurukoekin harreman ona mantentzeko, isilean gordetzen ditu zauri eta min jasanezinak. Sendagaiak bere kabuz hartzen hastean eta hondamendira daraman kiribil batean sartzean, konturatzen da gainontzekoen maitasuna eta onespena lortzeko irabazi nahi duela beti.

Leo van Dijl-ek (1991, Belgika) Get Ripped film laburrarekin egin zuen debuta. Film horrek Epaimahaiaren Saria jaso zuen Los Angelesko Outfest zinema-jaialdian. Beste hamaika proiektu zuzentzen jarraitu zuen; dokumentalak eta musika-bideoak, besteak beste. 2015ean, Locarnoko Zinema Jaialdian estreinatu zuen bere bigarren film laburra, Umpire, zeinak Flanders Audiovisual Fund erakundearen film labur onenaren Wildcard saria eskuratu zuen, bai eta Donostia Zinemaldian aipamen berezia ere.

es

Stephanie cuenta la historia de una joven y ambiciosa gimnasta con aspiraciones olímpicas. Sufre sus heridas y dolores en silencio, para mantener las tormentosas relaciones con su entrenador y con la gente que la rodea. Cuando cae en la destructiva espiral de la automedicación, se da cuenta de que lo que se esconde tras su afán por ganar es la búsqueda del amor y de la aceptación. en

Stephanie is a story about a young ambitious gymnast with Olympic dreams. She silently endures her injuries and growing pains in order to maintain the troubled relationships with her coach and everyone around her. When she literally trips into a downward spiral of self-medication, she comes to understand that winning has always been the engine in her pursuit of love and acceptance.

es

Leo van Dijl (1991, Bélgica) debutó con su cortometraje Get Ripped, galardonado con el premio del Gran Jurado en el festival de cine Outfest de Los Ángeles. Continuó dirigiendo infinidad de proyectos, desde documentales hasta vídeos musicales. En 2015, su segundo corto, Umpire, cuyo estreno mundial tuvo lugar en el Festival de Locarno, fue galardonado con el premio Wildcard al Mejor Corto del organismo Flanders Audiovisual Fund y recibió una mención especial en el Festival de San Sebastián. en

Leo van Dijl (1991, Belgium) made his debut with the short Get Ripped which was awarded with the Grand Jury award at Outfest Los Angeles. Leo continued to direct a myriad of things, from documentary to music videos. In 2015, Leo realized his 2nd short Umpire which had his international premiere at the Festival of Locarno, it was given a Wildcard for Best Short by the Flemish Audiovisual Fund and honoured with a Special Mention at the Festival of San Sebastian.

25


03


Elkarlaneko proiektu artistikoak Proyectos artísticos en colaboración Artistic projects in collaboration

together in Tabakalera.

dancer Cai Tomos to do the residency

other hand, Itxaso Díaz invited the Welsh

Lara Khaldi and Yazan Khalili, and, on the

Ortín have worked together with Palestinian

hand, local artist Irati Gorostidi and Gerard

artistic project together. In 2017, on the one

elsewhere so that both of them develop an

the opportunity to invite another artist from

This call for applications offers a local artist

en

Cai Tomos a realizar una residencia juntos.

Khalili, y, por otra, Itxaso Díaz invitó al galés

con los palestinos Lara Khaldi y Yazan

y Gerard Ortín han trabajado conjuntamente

una parte, los artistas locales Irati Gorostidi

proyecto artístico en común. En 2017, por

de otro lugar para que ambos generen un

un(a) artista local de invitar a un(a) artista

Esta convocatoria ofrece la oportunidad a

es

elkarrekin egiteko.

Tomos galestarra gonbidatu zuen egonaldia

egin dute lan eta, bestetik, Itxaso Díazek Cai

Lara Khaldi eta Yazan Khalili palestinarrekin

Gorostidi eta Gerard Ortín tokiko artistek

artistiko bat garatzeko. 2017an, batetik, Irati

aukera eskaintzea da, batera proiektu

kanpoko beste sortzaile bat gonbidatzeko

Deialdi honen xedea bertako artista bati

eu


Biotope YA Z A N K H A L I L I eu

eu

Abiapuntua Gerard Ortín eta Irati Gorostidi tokiko artisten eta Lara Khaldi eta Yazan Khalili Ramallahen erroturiko komisario eta artistaren arteko lankidetza izan zen. Elkarlan honen oinarriak lurraldearen irudikapena, mugaldea eta identitatearen eta paisaiaren arteko lotura izan ziren. Tabakalerako egonaldian, proiektua abiatzeko artisten praktikek zein antzekotasun zituzten aztertzen saiatu ziren, eta, horren harira, nazioestatuaren porrotari buruz eztabaidatzen hasi ziren. Eztabaida horren ildotik, espezie inbaditzaileak ikertu zituzten kasu-azterketa bat eginez. Horretarako, aintzat hartu zituzten hala ekologiaren inguruko diskurtsoak nola fenomeno zientifikoak deskribatzeko erabilitako hizkuntza; izan ere, hizkuntza hori politika eskuindarraren hizkuntzaren antzekoegia da sarritan.

Yazan Khalili artista bat da Palestinan eta bertatik kanpo bizi dena eta lan egiten duena. Bere obra nazioartean hainbat erakusketatan agertu da, azken aldian hauetan: Shanghai Biennial (2016), Post Peace erakusketa (Kunstverien Stuttgart, 2017); In Search of the Present (EMMA, Finlandia); Palestinian Museum-aren Jerusalem Lives irekieraerakusketan. Bere idatziak eta argazkiak hainbat argitalpenetan agertu dira, besteak beste, hauetan: WDW Magazine, Kalamon, Manifesta Journal, Frieze Magazine, Race & Class, C-Print, Ibraaz, Contemporary Art: World Currents, eta Subjective Atlas of Palestine.

es

es

El punto de partida fue la colaboración de Gerard Ortín e Irati Gorostidi (artistas locales) con Lara Khaldi y Yazan Khalili (comisaria y artista radicados en Ramallah). Este trabajo colaborativo se estructuró en torno a la representación del territorio, la frontera y la relación entre identidad y paisaje. El proyecto arrancó en Tabakalera con el rastreo los puntos en común entre las prácticas de los residentes, lo que llevó a una discusión sobre el fracaso del Estado-nación. Se acercaron a las “especies invasoras” como un caso de estudio, mirando los discursos en torno a la ecología y el lenguaje utilizado para describir los fenómenos científicos, ya que en muchas ocasiones es demasiado similar al lenguaje de la política de derechas.

Yazan Khalili es un artista que vive y trabaja dentro y fuera de Palestina. Su trabajo ha sido mostrado ampliamente a nivel internacional, más recientemente en la Bienal de Shanghai (2016), Post Peace exhibition, Kunstverien Stuttgart, Search of the Present, EMMA, Finland, y la exposición inaugural del Palestinian Museum, Jerusalem Lives. Sus escritos y fotografías han destacado en varias publicaciones incluyendo entre otras, WDW Magazine, Kalamon, Manifesta Journal, Frieze Magazine, Race & Class, C-Print, Ibraaz, Contemporary Art: World Currents, y Subjective Atlas of Palestine.

en

The starting point was the collaboration of Gerard Ortín and Irati Gorostidi (local artists) with Lara Khaldi and Yazan Khalili (curator and artist based in Ramallah). This collaborative work was structured around the representation of the territory, the border and the relationship between identity and landscape. They began their project in Tabakalera with an attempt to trace commonalities between the residents’ practices, leading to a discussion around the failure of the nation-state. This discussion led to approaching “invasive species” as a case study, looking at discourses around ecology and the language used to describe scientific phenomena, as at many times it is too akin to the language of right wing politics.

28

en

Yazan Khalili is an artist who lives and works in and out of Palestine. His work has been widely exhibited internationally, most recently at Shanghai Biennial (2016), Post Peace exhibition, Kunstverien Stuttgart, 2017, In Search of the Present, EMMA, Finland, and the opening exhibition of the Palestinian Museum, Jerusalem Lives. His writings and photographs have been featured in several publications, including among others WDW Magazine, Kalamon, Manifesta Journal, Frieze Magazine, Race & Class, C-Print, Ibraaz, Contemporary Art: World Currents, and Subjective Atlas of Palestine.


LARA KHALDI

I R AT I G O RO ST I D I

GERARD ORTÍN

eu

eu

eu

Lara Khaldi Jerusalemen (Palestina) bizi den komisario independentea da. De Appel komisariotza programaren (Amsterdam) ikasle da, eta baita Suitzako European Graduate Schoolekoa ere. Khaldik Ramallahko (Palestina) International Academy of Art delakoan irakasten du, eta baita Bethlehemeko Dar Al-Kalima University College of Arts and Culture-ean ere. Khaldik hainbat erakusketa eta sinposio komisariatu ditu Palestinan eta beste toki batzuetan. Bere azken proiektua, Shifting Ground, Sharjah Biennial 13 Offsite Project, Ramallahen gauzatu du 2017ko abuztuan eta bederatzi artista-argitalpenez gain, sinposio bat ere komisariatu zuen.

Irati Gorostidi Agirretxe artista eta zinemagilea da. 2016an Pasaia Bitartean filma zuzendu eta ekoiztu zuen, bere lehen filma izan zena. Film hau Sevillako Zinema Europarraren Jaialdian aurkeztu eta Anthology Film Archives-en (New York) programatu zen. Bere azken lana, Euritan, Kimuak 2017, Euskadiko Film Laburren aukeratuen artean dago. Arte Ederretan lizentziatua da eta Zinema eta Ikus-entzun Garaikidearen Ikasketetan master bat egin du.

Gerard Ortín Arte Ederretan lizentziaduna da UBn. Era berean, ikasketak egin zituen Aula de Música Moderna i Jazz izenekoan (Conservatori del Liceu). Master bat egin du Sandberg Instituut-en (Amsterdam) eta gaur egun Donostian bizi da eta lan egiten du. Prestakuntza artistikoa eta musikala konbinatu eta zenbait formatutan esperimentatzen ditu, hala ikus-entzunezkoetan nola soinuzkoetan eta performatiboetan. Sons de Barcelona (UPF) taldearekin eta Jaume Ferrete-ren Voz Mal proiektuan lan egin du. Askotan walkperformance formatuan lan egiten du, hots, parte-hartzaile gutxiko taldeentzako ibilbideak; horien bidez, artistak paisaia interbenituak aurkezten dituen.

es

Lara Khaldi es una comisaria independiente palestina y residente en Jerusalem. Recientemente ha sido alumna del programa curatorial Appel en Amsterdam y la European Graduate School de Suiza. Khaldi ejerce como docente en la Academia Internacional de las Artes de Palestina en Ramallah y dentro de la Universidad College of Arts and Culture en Dar Al Kalima (Bethlehem). Khaldi ha comisariado numerosas exposiciones y simposios en Palestina y otros lugares. En su proyecto más reciente, Shifting Ground, Sharjah Biennial 13 Offsite project desarrollado en Ramallah, Palestina en agosto del 2017, ha coordinado las publicaciones de nueve artistas y comisariado un simposio. en

Lara Khaldi is an independent curator, based in Jerusalem, Palestine. She is a recent alumna of de Appel curatorial programme, Amsterdam, and the European Graduate School, Switzerland. Khaldi teaches at the International Academy of Art, Palestine, Ramallah and at Dar Al-Kalima University College of Arts and Culture, Bethlehem. Khaldi has curated numerous exhibitions and symposiums in Palestine and other places. For her most recent project, Shifting Ground, Sharjah Biennial 13 Offsite project for Ramallah, Palestine in August 2017, she commissioned nine artist publications and curated a symposium.

es

Irati Gorostidi Agirretxe es artista y cineasta. En 2016 dirigió y produjo su primera película, Pasaia Bitartean, que fue estrenada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla y programada por el Anthology Film Archives (Nueva York). Su último trabajo, Euritan, forma parte de la selección de cortometrajes vascos Kimuak 2017. Es licenciada en Bellas Artes y tiene un Máster en Estudios de Cine y Audiovisual Contemporáneos. en

Irati Gorostidi Agirretxe (Valle de Egües, 1988) is an artist and film-maker. In 2016 she directed and produced her first film, Pasaia Bitartean, which premiered at the Seville European Film Festival and has been screened by the Anthology Film Archives (New York). Her latest work, Euritan, forms part of the Basque short film selection for Kimuak 2017. She holds a degree in Fine Arts and a master’s in Contemporary Film and Audiovisual Studies.

es

Gerard Ortín es licenciado en Bellas Artes por la UB y cursó estudios en l’Aula de Música Moderna i Jazz (Conservatori del Liceu). Ha cursado un máster en el Sandberg Instituut (Ámsterdam) y actualmente vive y trabaja en San Sebastián. Combina la formación artística y musical a través de la experimentación en varios formatos audiovisuales, sonoros y performativos. Ha colaborado con el grupo Sons de Barcelona (UPF) y en el proyecto Voz Mal de Jaume Ferrete. A menudo trabaja con el formato de walk-performance, itinerarios para grupos reducidos de participantes mediante los cuales el artista presenta paisajes intervenidos. en

Gerard Ortín graduated in Fine Arts from the University of Barcelona and studied at the Aula de Música Moderna i Jazz (Conservatori del Liceu). He took a Master’s Degree at the Sandberg Insituut (Amsterdam) and currently lives and works in San Sebastian. He combines his artistic and musical training by experimenting in various audiovisual, sound and performance formats. He has collaborated with the group Sons de Barcelona (UPF) and on Jaume Ferrete’s Voz Mal project. He often works with the walk-performance format, itineraries for small groups of participants through which the artist presents intervened landscapes.

29


Las historias del cuerpo eu

Gorputzeko istorioak proiektuak, prozesu koreografiko baten bidez, pertsonen mugimenduaren bizitzak ezkutuan duen esentzia hori agerian jartzeko espazio bat sortzea proposatu zuen. Cai Tomos dantzari eta koreografo galestarrak eta Itxaso Díaz bideo-sortzaile euskal herritarrak tailer parte-hartzaile bat diseinatu zuten hainbat gai jorratzeko: gorputza, gorputzaren istorioak, espazio publikoa, eta begirada makiniko baten bidez behatuak eta erregistratuak izatearen ideia. Tabakalerako esperientziaren emaitza film bat izan zen; taldearen barne-lan prozesua jaso zen bertan, parte-hartzaile bakoitzaren ikuspuntu intimotik. es

El proyecto Las historias del cuerpo propuso crear un espacio a través de un proceso coreográfico para revelar la esencia escondida de la vida del movimiento de las personas. El bailarín y coreógrafo galés Cai Tomos y la videocreadora vasca Itxaso Díaz diseñaron un taller participativo en el que se abordaron cuestiones relacionadas con el cuerpo, sus historias, el espacio público y la idea de ser observadas y registradas a través de una mirada maquínica. El resultado de la experiencia en Tabakalera fue una película que recogió el proceso de trabajo interno del grupo desde el punto de vista individual e íntimo de cada participante. en

This project entitled The Body’s Stories created a space through a choreographic process to reveal the hidden essence of the life of people’s movements. The Welsh dancer and choreographer Cai Tomos and the Basque video artist Itxaso Díaz designed a participatory workshop that addressed issues related to the body, its stories, public space, and the idea of being observed and recorded through a mechanical gaze. The result of the experience in Tabakalera was a film in which the internal work-process of the group was gathered from the private point of view of each of the participants.

30


CAI TOMOS eu

Cai Tomos koreografoa eta mugimenduartista da. Nazio eta nazioarteko mailan lan egin du dantzari, koreografo eta mugimendu zuzendari gisa, bere lana estatuan, Hegoamerika eta Europan aurkeztu du. Bere jakin-mina profesional eta ez-profesionalekin lan egitean datza. Nagusiki, bere lana honetan oinarritzen da: dantzan eta antzerkian ez dabiltzanei eszenatokia eskaintzea, dantza arloan ematen diren estetikari aurre egitea eta norbanakoaren gorputz-mugimendua aldarrikatzea. Erietxeetako eta osasun mentaleko zentroetako gaixoekin, adikzio-arazoak dituzten pertsonekin, adinekoekin edota aktore profesionalekin eta dantzariekin garatzen ditu proiektu parte-hartzaileak, bai Erresuma Batuan bai Europako beste toki batzuetan.

ITXASO DÍAZ eu

EHUko Arte Ederretako fakultatean lizentziatua ikus-entzunezkoetan eta Arte eta teknologian doktoreduna da Itxaso Díaz. Orain dela 16 urtetik bideo-sortzaile, zinemagile, diseinatzailea eta prozesu partehartzaileen antolatzaile, bideo-jaialdi eta kultur ekimenen ekoizlea ere bada. Urte askotan zehar besteen lan eta ahotsak aurkezteko lan egin du. Erretratu sozialetan iaioa eta kultur eta ingurugiro sozialetan aritzen da. Egun, Azkuna Zentroa Alhóndigako BIdeOtik bideo-sormen festibala koordinatzen du eta bai banakako bai taldeko nortasuna jorratzen duten ikus-entzunezko proiektuak garatzen ditu. es

Itxaso Díaz es licenciada en audiovisuales por la Facultad de Bellas Artes de la UPV / EHU y Doctora en Arte y Tecnología. Trabaja, desde hace 16 años, como creadora de vídeo, cineasta, diseñadora y organizadora de proyectos participativos, festivales de vídeo y producción de eventos culturales. Ha pasado años desarrollando formatos y plataformas

es

que ilustran el trabajo y las voces de otros. Especializada en retratos sociales e historias de vida, trabaja en entornos culturales y sociales. Actualmente coordina el ciclo de videocreación BIdeOtik en Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao y desarrolla proyectos audiovisuales participativos que giran en torno a la identidad individual y colectiva. en

Degree in audiovisual by the Faculty of Fine Arts of the UPV / EHU and PhD in Art and Technology. Itxaso Díaz works, for 16 years, as video creator, filmmaker, designer and organizer of participatory projects, video festivals and the production of cultural events. She has spent years developing formats and platforms that illustrate the work and the voices of others. Specialized in storytelling, social portrait and life stories works near the cultural and social field environments. Currently coordinates videocreation cycle BIdeOtik in Azkuna Zentroa Alhóndiga Bilbao and develops participatory audiovisual projects that revolve around both individual and collective identity.

Cai Tomos es coreógrafo y artista de movimiento. Ha trabajado nacional e internacionalmente como bailarín, coreógrafo y director de movimiento. Ha viajado extensamente como intérprete y ha presentado su trabajo en festivales de España, Sudamérica y Europa. Su interés radica en la fluidez de trabajar con profesionales y no profesionales. Gran parte de su trabajo se basa en ofrecer el escenario a cuerpos que a menudo no se ven en la danza y en el teatro, desafiando la estética que constituye la danza, descubriendo estilos de movimiento propios de la gente. Trabaja en prácticas artísticas participativas ofreciendo talleres de danza a personas enfermas, personas con problemas de adicción, personas mayores, así como actores profesionales y bailarines en el Reino Unido y en otros lugares de Europa. en

Cai Tomos is a movement artist and choreographer. He has worked both nationally and internationally as dancer, choreographer and movement director. He has toured extensively as a performer and presented his work in festivals in Spain, South America, and in mainland Europe. His interest lies in a fluidity of working with both professionals and non-professionals. Much of his work is based on offering the stage to bodies that don’t often get seen in dance and in theatre, and for those who have never performed, challenging the aesthetics what constitutes dance, and uncovering people’s own movement styles are part of his concerns. He works in participatory arts offering workshops in dance for those in hospitals, mental health settings, those with addiction, older people, as well as professional actors and dancers in the UK and Europe.

31


04


Komisariotza Comisariado Curation

Marie Llorens’ L’intrus.

Mercedes Vicente’s Darcy Lange, and Natasha

have been selected: Traktora Koop. E. and

following year. In 2017 these two projects

Tabakalera exhibition hall in the residency’s

an exhibition that will take place in the

to assist curators in the preparation of

The aim of this call for applications is

en

Vicente, y L’intrus, de Natasha Marie Llorens.

Darcy Lange, de Tractora Koop. E. y Mercedes

En 2017 se han desarrollado los proyectos

siguiente a la realización de la residencia.

la sala de exposición de Tabakalera el año

proyecto expositivo que se lleva a cabo en

a comisarias/os en el desarrollo de un

Esta convocatoria tiene por objeto apoyar

es

Llorensen L’intrus.

Vicenteren Darcy Lange eta Natasha Marie

garatu dira: Traktora Koop. E. eta Mercedes

garatzeko. 2017an honako bi proiektuok

gauzatuko den erakusketa-proiektu bat

Tabakaleraren erakusketa-aretoetan

ematea da egonaldiaren hurrengo urtean

Deialdi honen xedea komisarioei laguntza

eu


Darcy Lange T R A C T O R A K O O P. E . eu

eu

Darcy Lange (Zeelanda Berria, 1946-2005) artista, bideoaren aitzindaria eta flamenkoko gitarra-jotzailea izan zen. «Work studies» (lan-estudioak) deituengatik da ezaguna; lanean ari diren pertsonak bideoan dokumentatzea denbora errealean (industria astunean, lantegi txikietan, irakaskuntzan, etxeko lanetan, etab.). Proiektua Tractora Koop. E.-ren eta Mercedes Vicente komisario eta kritikariaren arteko kolaborazio gisa abiatu zen. Vicente aditua da Darcy Langen obran. Sortzaileen gunean egindako egonaldian Langen obrarekin elkarrizketa bat proposatu zen, praktika artistikoaren arabera, Langen ikuspuntuen eta bizimodu garaikidearen arteko harremanei buruz. Horietan, lana funtsezko osagaia da, lan-arloko eskemetatik haratagoko jokabide eta portaera gehiagotara hedatzen dena.

Tractora Koop. E. artistaz osatutako kooperatiba bat da, eta Bizkaian du egoitza. Tractorak, batez ere, bere kideek (Usue Arrieta, Vicente Vázquez, Ainara Elgoibar, Marc Vives) bultzatutako proiektuak ekoizten ditu, baina beste artista batzuen lanen garapenean ere lan egiten du, haiekin lotura intelektualak eta emozionalak partekatzen dituzten kasuetan.

es

Darcy Lange (Nueva Zelanda, 1946-2005) fue artista, pionero en vídeo y guitarrista de flamenco. Es conocido por lo que denominó “work studies” (estudios de trabajo), documentos en vídeo a tiempo real de personas mientras trabajaban (industria pesada, pequeños talleres, docencia, trabajo doméstico, etc.). El proyecto partió de una colaboración entre Tractora Koop. E. y la comisaria y crítica Mercedes Vicente, quien es a su vez especialista en la obra de Darcy Lange. En la residencia en el Espacio de creadores se planteó un proceso de diálogo con la obra de Lange desde la práctica artística sobre la manera en que los planteamientos de Lange se relacionan con las formas de vida contemporáneas, en las que el trabajo constituye un componente vital que se expande a través de las prácticas y los comportamientos mucho más allá de los esquemas laborales. en

Darcy Lange (New Zealand, 1946-2005) was an artist, video pioneer and flamenco guitar player. Lange is known for his real time documentary studies of people at work (heavy industry, small workshops, teaching, housework, etc.). The project began as a collaboration between Tractora Koop E. and curator and art critic Mercedes Vicente, who is a specialist of Darcy Lange’s work. During their stay at Tabakalera’s Artist’s Space, they established a dialogue with Lange’s work, looking at artistic practice and the way Lange’s approaches relate to contemporary ways of life, where work is a vital component that grows through practices and behaviours far beyond work patterns.

34

es

Tractora Koop. E. es una cooperativa formada por artistas y con sede en Bizkaia. Tractora produce principalmente proyectos liderados por sus socios (Usue Arrieta, Vicente Vázquez, Ainara Elgoibar, Marc Vives), pero también trabaja en el desarrollo de las ideas de otros artistas con los que comparte vínculos intelectuales y afectivos. en

Tractora Koop. E. is an artists’ cooperative based in the Basque Country. Tractora mainly produces projects led by its members (Usue Arrieta, Vicente Vázquez, Ainara Elgoibar, Marc Vives), but also develops ideas from other artists with whom it shares intellectual and emotional ties.


MERCEDES VICENTE eu

en

Mercedes Vicente komisario independentea da, eta arte-kritikaria Londresen. Bere doktoregoa Londreseko Royal College of Arten egin du, bideoan aitzindari den Zeelanda Berriko Darcy Lange artistaren obran oinarrituta. Vicente Zeelanda Berriko Govett-Brewster Art Galleryko arte garaikideko komisarioa izan zen, eta, ondoren, Darcy Lange Curator-at-Large gisa aritu zen museo berean. Erakusketa asko antolatu du Langen obrari buruz nazioarteko instituzioetan, adibidez, Camera Austrian, Ikon Galleryn, Cabineten, Yaleko Unibertsitatean, Castellóko Espai d’Art Contemporanin eta Singapurreko NTU CCAn. Darcy Lange: Study of an Artist at Work (Govett-Brewster Art Gallery eta Ikon Gallery, 2008; gaztelaniazko argitalpena, Castellóko Espai d’Art Contemporani, 2012).

Mercedes Vicente is an independent curator and art critic in London. She completed her doctorate in the Royal College of Art in London on the work of the pioneering video artist from New Zealand, Darcy Lange. Vicente was contemporary art curator at the Govett-Brewster Art Gallery in New Zealand and later held the role of Darcy Lange Curatorat-Large in the same institution. She has organised several exhibitions about Lange’s work in international institutions such as Camera Austria, Ikon Gallery, Cabinet, Yale University, Espai d’Art Contemporani de Castelló and NTU CCA Singapore. She edited the monograph titled Darcy Lange: Study of an Artist at Work (Govett-Brewster Art Gallery and Ikon Gallery, 2008; Spanish edition, Espai d’Art Contemporani de Castelló, 2012).

es

Mercedes Vicente es comisaria independiente y crítica de arte en Londres. Ha realizado su doctorado en el Royal College of Art en Londres sobre la obra del artista neozelandés pionero del vídeo Darcy Lange. Vicente fue comisaria de arte contemporáneo de la Govett-Brewster Art Gallery en Nueva Zelanda y posteriormente ejerció como Darcy Lange Curator-at-Large en este museo. Ha organizado numerosas exposiciones sobre la obra de Lange en instituciones internacionales como Camera Austria, Ikon Gallery, Cabinet, Yale University, Espai d’Art Contemporani de Castelló y NTU CCA Singapore. Editó la monografía Darcy Lange: Study of an Artist at Work (Govett-Brewster Art Gallery and Ikon Gallery, 2008; edición en castellano, Espai d’Art Contemporani de Castelló, 2012).

35


L’intrus eu

Tabakaleran egindako egonaldian, Natasha Marie Llorensek tokiko testuingurua aztertu zuen arrotzaren edo kanpotarraren inguruko erakusketa bat antolatzeko. Jean-Luc Nancyren saiakera eponimotik hartu zuen ideia. Bertan argudiatzen denez, bestetasunaren jatorrian auto-presente izateko desio zoro bat dago; guztiz norbera izateko nahia, alegia. Inorekin inolako zorrik ez izateko desioa da hori: ez etekin-iturri izandako koloniekin eta indarkeriarekin, ez onarpen bera lortu gabe lanean diharduten emakumeekin, ez eta lan zikin eta gogorrenak erregistroetatik kanpo eta ezkutuan mantentzen dituen langile etorkinen sistemarekin ere. es

La residencia en Tabakalera proporcionó a Natasha Marie Llorens el tiempo para investigar el contexto local y preparar una exposición centrada en el intruso, el forastero. Se trata de una idea que tomó prestada del ensayo epónimo de Jean-Luc Nancy. Un texto que resulta útil en medio de una crisis migratoria global, porque argumenta que el rechazo al otro tiene su origen en el delirante deseo de ser auto-presente, de ser completamente uno mismo. Es el deseo de no deber nada a nadie: ni a las colonias ni a la violencia que tantas riquezas le proporcionaron, ni a las mujeres que trabajan sin obtener el mismo reconocimiento, ni al sistema de trabajadores inmigrantes, que mantiene los trabajos más sucios y arduos fuera de los registros, en la penumbra. en

During her stay in Tabakalera, Natasha Marie Llorens had the time to research the local context for an exhibition centered on the intruder, the stranger, an idea that she borrowed from Jean-Luc Nancy’s eponymous essay. His text is useful in the middle of a global migrant crisis because it argues that the rejection of otherness begins with a delusional wish to be self-present, to be entirely one’s own man. This is a wish to owe nothing to anyone—not to the colonies and the violence that made them so profitable, not to the women who work without equal recognition, not to the migrant labour system that keeps the hardest, dirtiest work off paper and in the dark.

36


N ata s h a M a r i e Llorens eu

Marseillan eta New Yorken bizi den idazle eta komisario independentea da. Hainbat komisariotza-proiektu dauzka martxan: batak ikuspuntu feministatik aztertzen du indarkeriaren eta irudikapenaren arteko harremana arte garaikidean, beste bat margolaritza garaikidearen balio kritikoan oinarritzen da, etab. Irakaslea izan da Columbia Universityn eta New Yorkeko the Cooper Union and Eugene Lang College-ean. Gaur egun, irakasle laguntzaile lanetan dabil Pariseko Parsons-eko Curatorial Studies MA programan. Bard-eko Komisariotza-Ikasketen Zentroan egin zuen masterra, eta doktoregaia da Arte Moderno eta Garaikidean, Columbia Universityn. es

Escritora y comisaria independiente afincada en Marsella y Nueva York. Tiene varios proyectos de investigación curatorial en marcha: uno que explora desde una perspectiva feminista la relación entre la violencia y la representación en el arte contemporáneo, otro enfocado en el valor crítico de la pintura contemporánea, entre otros. Ha sido docente en Columbia University, the Cooper Union and Eugene Lang College en New York City y actualmente es profesora adjunta in the Curatorial Studies MA program de Parsons en Paris. Graduada del Máster en el Centro de Estudios Curatoriales en Bard, es candidata a doctora en Historia del Arte Moderno y Contemporáneo en la Universidad de Columbia. en

She is an independent curator and writer based in Marseille and New York. She has several on-going curatorial research projects: one exploring the relationship between violence and representation in contemporary art from a feminist perspective, another focused on the critical value of contemporary painting, to mention some. She has taught at Columbia University, the Cooper Union and Eugene Lang College in New York City, and is currently adjunct faculty in the Curatorial Studies MA program at Parsons in Paris. A graduate of the MA program at the Center for Curatorial Studies at Bard, she is a PhD candidate in Modern and Contemporary Art History at Columbia University.

37


05


Ikerketa artistikoa Investigación artística Artistic research

place from April to December 2017.

public programme of activities that have took

Garbayo completed her residency with a wide

selected with her Mugak/Fronteras project.

in 2017, and Maite Garbayo Maeztu was

residency of artistic research to take place

in 2016 the call for applications for a

European Capital of Culture jointly launched

Tabakalera and San Sebastián 2016,

en

tuvieron lugar de abril a diciembre de 2017.

programa público de actividades que

complementó su residencia con un amplio

con su proyecto Mugak/Fronteras. Garbayo

Maite Garbayo Maeztu fue seleccionada

investigación artística en 2017, en la que

la convocatoria para una residencia de

de manera conjunta, por segunda vez,

Europea de la Cultura lanzaron en 2016

Tabakalera y San Sebastián 2016, Capital

es

publikoarekin osatu zuen.

egin ziren hainbat jardueretako programa

egonaldia 2017ko apiriletik abendura bitartean

Tabakalerako Sortzaileen gunean egin zuen

Fronteras proiektua aukeratu zuten. Garbayok

eta Maite Garbayo Maezturen Mugak/

artistikoa egiteko egonaldirako deialdia,

2016an, bigarren aldiz, 2017an ikerketa

Kultur Hiriburuak elkarrekin atera zuten

Tabakalerak eta Donostia 2016, Europako

eu


Mugak / Fronteras eu

Mugak/Fronteras proiektuak mugaren kontzeptua birpentsatzea bilatzen du praktika artistiko, idazketa-praktika eta bertako zein kanpoko mugetako lurraldeetan agertzen diren kultur adierazpenetatik (kultura bisuala eta herrikoia) abiatuta. Proiektu honek muga kontzeptua eta Euskal Herriko errealitate material, historiko eta performatibora hurbiltzeko “mugako pentsamolde” baten bitartez planteatzen du, ertzean aurkitzen den ezagupena legez, identitate eta praktika dialogiko, konplexu eta mugikorretan pentsatzen ahalbidetzen duena. Muga pentsatu duen izaera geopolitikotik urrunduz, kanpoko epistemologia bezala eta baita produkzio tresna eta ezaguera kudeaketa zalantzan jartzeko ere. Proiektuaren barruan programa publiko zabal bat antolatu zen, hamar jarduera baino gehiagoz osatua, tartean, irakurketa-talde bat, lantegiak, esku-hartze artistikoak eta nazioarteko mintegi bat. es

Mugak/Fronteras busca repensar la noción de frontera desde (y con) prácticas artísticas, prácticas de escritura y ciertas manifestaciones de la cultura visual y popular de contextos fronterizos, principalmente del contexto vasco, pero no únicamente. Este proyecto plantea una aproximación al concepto fronterizo y a la realidad material, histórica y performativa de la frontera en Euskal Herria a través de un “pensamiento fronterizo”, como conocimiento emplazado en el borde, que nos permita pensar en identidades y en prácticas dialógicas, complejas y en tránsito. Pensar la frontera más allá de su carácter geopolítico, como epistemología de la exterioridad y como cuestionamiento de los dispositivos de producción y administración del conocimiento. El proyecto impulsó un amplio programa público compuesto por más de una decena de actividades, como un grupo de lectura, talleres, intervenciones artísticas y un seminario internacional. en

Mugak/Fronteras asks us to rethink the notion of the border, drawing on art, writing and certain manifestations of visual and popular culture from border contexts, mainly but not exclusively against a Basque backdrop. The project approaches the concept of the border and the material, historical and performative reality of the border in the greater Basque Country region through ‘border thinking’ — edge-based knowledge which allows us to think of complex and shifting dialogical identities and practices. Thinking about the border beyond its geopolitical nature; considering it as the epistemology of exteriority and as a questioning of the devices for the production and administration of knowledge. The project included a wide public programme, consisting of more than ten activities, such as a reading group, workshops, artistic interventions and an international seminar.

40


EGITARAUA / PROGRAMA / PROGRAMME

11/04 Esku-hartzea / Intervención / Intervention

Amaia Molinet

17/06 Esku-hartzea / Intervención / Intervention

Taxio Ardanaz

19/07 Esku-hartzea / Intervención / Intervention

Chantal Peñalosa

14/09 > 16/09

M a i t e G a r bayo

Mintegia / Seminario / Seminar

Maeztu eu

en

Artearen Historiako doktoregoa egin zuen EHUn eta Mexikoko Unibertsitate Nazional Autonomoko (UNAM) Artearen Historiako irakaslea izan da. Doktorego ostekoa UNAMeko Ikerketa Estetikoen Institutuan egin zuen. Gaur egun, Unibertsitate Iberoamerikarreko (Mexiko) akademiko eta irakasle titularra da. Katalogo eta erakusketa askotan argitaratu ditu bere lanak, baita aldizkari espezializatuetan ere. Arte garaikideari, teoria kritikoari eta feminismoei buruzko Pipa aldizkariko editorea da. Hainbat erakunde publiko eta pribatutan irakasle aritu da. 2014tik, Hegoaldeko Kontzeptualismoen Sareko kidea da. 2016n bere lehen liburua argitaratu zuen: Cuerpos que aparecen, performance y feminismos en el tardofranquismo (consonni).

Holds a PhD in art History from the University of the Basque Country and a Master’s in Art History from the National Autonomous University of Mexico (UNAM). She carried out postdoctoral research in UNAM’s Art Research Institute. She is currently an academic and full professor at the Ibero-American University (Mexico) and has seen her work published in various exhibition catalogues and specialist magazines. She edits Pipa, a publication on contemporary art, critical theory and feminism. She has taught in many public and private institutions, and since 2014 has been part of the Southern Conceptualism Network. In 2016 she published her first book, Cuerpos que aparecen, performance y feminismos en el tardofranquismo (consonni).

es

Doctora en Historia del Arte por la UPV y Maestra en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza el Postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Actualmente es Académica y Profesora Titular en la Universidad Iberoamericana (México). Ha publicado en diversos catálogos de exposiciones y en revistas especializadas. Es editora de Pipa, publicación centrada en arte contemporáneo, teoría crítica y feminismos. Ha sido docente en distintas instituciones públicas y privadas. Desde 2014 forma parte de la Red de Conceptualismos del Sur. En 2016 publicó su primer libro, Cuerpos que aparecen, performance y feminismos en el tardofranquismo (consonni).

Muga pausu batera Danele Sarriugarte, Eider Rodriguez, Ixiar Rozas

05/10 Esku-hartzea / Intervención / Intervention

Borderlands Leire Urbeltz

15/11 Esku-hartzea / Intervención / Intervention

Hots hiru ahots bakarrean Itxaro Borda

17/11 Proiekzioa / Proyección / Screening

Las buenas compañías Bertha Gaztelumendi, Memorandra

14/12 > 16/12 Mintegia / Seminario / Seminar

Mugak/Fronteras Ibai Atutxa, Marisa Belausteguigoitia, Franco Berardi ‘Bifo’, Aitzpea Leizaola, Coco Magallanes, Romana Radlwimmer

16/12 Performance

Alfabeto móvil Ion Munduate

41


06


Espazioen lagapena Cesión de espacios Working studios

Setién.

Mikel Otxoteko, Ainize Sarasola and Beatriz

Palacios, Elba Martínez, Itziar Orbegozo,

Ruiz, Tamara García, Silvia Manzana, Naiara

studios to 10 local artists: Maite Alonso, Unai

projects. In 2017, Tabakalera has allocated

community a space to work in and develop

Space puts at the disposal of the local artistic

residency programme, Tabakalera’s Artist’s

Besides having a wide international

en

Ainize Sarasola y Beatriz Setién.

Martínez, Itziar Orbegozo, Mikel Otxoteko,

Silvia Manzana, Naiara Palacios, Elba

Maite Alonso, Unai Ruiz, Tamara García,

estudios a una decena de artistas locales:

proyectos. En 2017, Tabakalera ha cedido

trabajo para que estos desarrollen sus

comunidad local de artistas lugares de

de creadores pone a disposición de la

internacional de residencias, el Espacio

Además de acoger un amplio programa

es

Ainize Sarasola eta Beatriz Setién.

Martínez, Itziar Orbegozo, Mikel Otxoteko,

García, Silvia Manzana, Naiara Palacios, Elba

lantegiak: Maite Alonso, Unai Ruiz, Tamara

Tabakalerak tokiko hamar artistei laga dizkie

eskura, proiektuak landu ditzaten. 2017an,

lanerako tokiak jartzen ditu bertako artisten

bat izateaz gain, Sortzaileen guneak

Egonaldien nazioarteko programa zabal

eu


MAITE ALONSO eu

Giza Zientzietan Lizentziatua, Komunikazioan espezializatua; Diseinu eta Espazio Ekoizpenen Masterra ikasi zuen. Sormen-proiektuen koordinatzailea. Tailerrak, mintegiak eta argitalpenak antolatzen ditu. Komisariotzan interesatuta dago, esparru publikoan jarduten duten arte praktika garaikideetan oinarrituta. es

Licenciada en Ciencias Sociales y especializada en comunicación. Estudió un máster en Diseño y Producción de espacios. Coordinadora de proyectos creativos. Organiza talleres, seminarios y publicaciones. Interesada en el comisariado y en las prácticas artísticas contemporáneas que operan vinculadas espacio público. en

She holds a degree in Social Sciences and has a specialisation in Communication. She studied a master in Space Design and Production. She is a coordinator of creative projects and organises frequently workshops, seminars and publications. She is interested in curation and in contemporary art practices that are related to public space.

UNAI RUIZ AMEZTOY eu

Arte Ederretako fakultatean ikasi zuen Leioan. Hainbat erakusketatan parte hartu du munduan zehar. Bere lana pintura, marrazki, performance, bideo eta argazkigintza-tresnen bidez egituratzen da. Antiestetikan, egiletza ezan, errealitatean, fikzioan eta zientzia-fikzioan interesatuta dago. Argazkilaritza, ilustrazioa eta zinemari buruz fanzine batzuk argitaratu ditu. es

Estudió en la Facultad de Bellas Artes de Leioa. Ha participado en varias exposiciones a lo largo del mundo. Su trabajo se estructura a través de herramientas como la pintura, el dibujo, la performance, el vídeo y la fotografía. Interesado en la anti-estética, la no autoría, la realidad y la ciencia ficción. Ha publicado varios fanzines sobre fotografía, ilustración y cine. en

He studied at the Fine Arts School in Leioa and has frequently taken part in many exhibitions worldwide. His work is structured through many tools such as painting, drawing, video performance and photography. He is interested in the antiaesthetics, the non-authorship, the reality and the science fiction. He has published many fanzines about photography, illustration and cinema.

44

Karri, bomba, kebab eu

Zuzeneko margolanaren teknika erabiliz 16 mmko film bat egin zuten. Pelikula prozesu biologiko baten antza duen ikerketa poetiko bat bezala planteatu zuten, ezagupenerako beste bide bat bezala. Film zeluloidearen banda honek abiapuntu gisa funtzionatu zuen prozesu honetan, material artistiko gisa, esate baterako, mihise edo eskultura xaflakorra balitz bezala. Margoketa librearen praktikak zubia eta kanala eskaini zuen. Pertsona bakoitzak bere barruko paisaia aitortzen du era ezberdinetan ibiltzeko, zenbat eta gehiago, orduan eta hobeto. es

En su estancia en Tabakalera, realizaron una película de 16 mm utilizando la técnica de pintura directa. Tomaron la película a modo de estudio poético que se asemejaba a un proceso biológico, otro medio de conocimiento. Esta banda de celuloide de película funcionó como un punto de partida en este proceso, como material artístico, por ejemplo, como si fuera un lienzo o escultura maleable. La práctica de pintura libre ofreció un puente y un canal. Cada persona reconoce su propio paisaje interior para transitarlo de diferentes maneras, cuantas más, mejor. en

During their stay in Tabakalera, they made 16-mm film using the direct painting technique. They treated the film as a poetic study, similar to a biological process, another means of knowledge. This strip of celluloid film acted as a starting point in this process, as artistic material, for example, as if it were a canvas or malleable sculpture. The practice of free painting provided a bridge and a channel. Each person recognizes their own inner landscape, to be traversed in diverse ways; the more, the better.


Alicia d’Amico. El cuerpo de la mujer sin sombra

Ta m a r a G a r c í a

eu

eu

2016an Reina Sofía Museo Nazionalak Alicia D’Amico argentinar argazkilariaren Humanario serieko lau argazki erosi zituen. Humanario bere lan ezagunenetako bat izan zen, Luján eskualdeko Open Door herriko Colonia ospitale psikiatrikoan ateratako argazkiez osatua. Cortázar, egilearen laguna, izan zen irudien ondoan zihoazen testuak idatzi zituena. Eta, hain zuzen, figura hau, Alicia D’Amicorena, da Tamara Garcíak oinarri hartzen duena bere proiektuan, parte batean Tabakaleran garatu zuena. Berak 1982 eta 1984an Buenos Airesen egin ziren MITOMINAS I eta II erakusketa feministen bidez ezagutu zuen D’Amico.

Zinegilea eta komisarioa, jarduera hori Espainian eta Argentinan bete du. Bost urtez Aguilar de Campooko Film Laburren Nazioarteko Zinemaldia zuzendu du. Zine programatzaile independentea (Mapa Export / This is just to say/ Vampiras / Mujeres sin ley / Narcisa Hirshc, Videasta feminista). Erakusketa komisarioa: Mitominas, 30 años después (2016ko ekaina), This is just to say (Instalazioa. CC Recoleta 2016) eta Video Experimental Argentino (CC México).

es

En 2016 el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía compró cuatro fotografías de la serie Humanario, de la fotógrafa argentina Alicia D’Amico. Humanario fue uno de sus trabajos más conocidos, fotografías del Hospital Psiquiátrico Colonia de la localidad Open Door, en el distrito de Luján; Cortázar, amigo personal de la autora, escribió los textos sobre la locura que acompañan a las imágenes. Esta figura, la de Alicia D’Amico, es la que Tamara García tomó como base para su proyecto, que desarrolló en parte en Tabakalera. Ella la conoció gracias a las muestras MITOMINAS I y II, ocurridas en el año 1982 y 1984 en Buenos Aires. en

In 2016, the Reina Sofía National Museum purchased four photographs from the Humanario series by Argentinian photographer Alicia D’Amico. Humanario was one of her most well-known projects, photographs of the Colonia Psychiatric Hospital in Open Door, a town from Luján; Cortázar, a personal friend of the author, writes the texts about madness that accompany the images. D’Amico’s figure is precisely the base for this project carried out by Tamara García, partly in Tabakalera. She got to know D’Amico thanks to the MITOMINAS I and II feminist exhibitions held in the years 1982 and 1984 in Buenos Aires.

es

Cineasta y curadora, desempeña este trabajo en España y Argentina. Directora durante cinco años del Festival Internacional de Cortometrajes de Aguilar de Campo. Programadora de cine independiente (Mapa Export / This is just to say/ Vampiras / Mujeres sin ley / Narcisa Hirshc, Videasta feminista). Comisaria de exposiciones como Mitominas, 30 años después. (junio de 2016), This is just to say (Instalación. CC Recoleta 2016) y Video Experimental Argentino (CC México). en

She has worked as a filmmaker and curator in Spain and Argentina. For five years she was the director of the Aguilar de Campoo International Short Film Festival. Independent film programmer (Mapa Export / This is just to say/ Vampiras / Mujeres sin ley / Narcisa Hirshc, Videasta feminista). Curator of exhibitions such as Mitominas, 30 años después. (June 2016), This is just to say (Installation. Recoleta CC 2016) and Video Experimental Argentino (Mexico CC).

45


Matilde y la Burbuja eu

Proiektu hau bi artistei bestearen lana erakargarria iruditzen zitzaielako sortu zen. Horrek bi artisten diziplinak (margolaritza eta antzerkia) ikuspegi partekatu baten bidez fusionatzea ekarri zuen, eta biek elkarrekin ‘antzerki ilustratuaren’ kontzeptua lantzea. Proiektuaren abiapuntua Silvia Manzanak helduentzako idatzitako ipuin bat eta Naiarak ipuin horretarako egindako bozeto batzuk izan ziren. Urrats bat haratago joateko aukera eta grina izan zuten, baita kontzeptu berrietan elkarrekin lan egitekoa ere; hori izan zen Tabakalerako Sortzaileen gunean egin ahal izan zutena. Bi lan independente sortu beharrean, lan bakar bat sortu zuten, partekatua eta osagarria. es

Este proyecto surgió de la atracción mutua por el trabajo artístico desarrollado por ambas artistas. Esto dio lugar a una visión común de fusionar ambas disciplinas (pintura y teatro) y trabajar sobre el concepto de ‘teatro ilustrado’. El punto de partida fue un cuento para adultos escrito por Silvia Manzana y una serie de bocetos que Naiara Palacios realizó para el mismo. De ahí surgió la posibilidad y el deseo de dar un paso más y de trabajar conjuntamente sobre nuevos conceptos, algo que tuvieron tiempo de hacer en su estancia en el Espacio de Creadores. Así, no plantearon dos trabajos independientes, sino un único trabajo colaborativo y complementario. en

This project comes from the pull of one artist’s work on the other’s. From this arose a common vision to merge both disciplines (painting and theatre) on the concept of ‘illustrated theatre’. The starting point of the project was a story for adults written by Silvia and a series of sketches created by Naiara for the story. They had the chance and desire to take a step further and unite their work in the development of new concepts, and that’s what they did in their stay in Tabakalera’s Artist’s Space. Rather than two independent projects, they opted for one sole collaborative piece of work.

46


NAIARA PALACIOS

S I LV I A M A N Z A N A

eu

eu

Naiara Palacios Arte Ederretan lizentziatua da EHUn, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, Batxilergoko Lanbide Heziketako eta Hizkuntzen Irakaskuntzako Irakasleak Prestatzeko Unibertsitate Masterra du. Hezitzaile artistikoa San Telmo Museoan eta Kutxa Kultur Artegunean. Koldo Mitxelena Kulturuneko zerbitzu pedagogikoaren koordinatzailea. Banako zein taldeko erakusketak antolatu ditu honako alorretan: pintura, irudigintza, grabatua, argazkigintza eta serigrafia. Irudigile-lan ugari egin ditu. Londresko nazioarteko Hay Festivalaren koordinazio eta kudeaketa kulturaleko laguntzailea, eta gaztelania eta kultura hispaniarraren irakaslea Tianjin-eko Eskola Tekniko txinatar-alemanean (Txina). es

Naiara Palacios es licenciada en Bellas Artes por la UPV/EHU y con Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Educadora artística en Museo San Telmo y Kutxa Kultur Artegunea. Coordinadora del servicio pedagógico de Koldo Mitxelena Kulturunea. Ha participado en exposiciones individuales y colectivas de pintura, ilustración, grabado, fotografía y serigrafía. Ha realizado numerosos trabajos como ilustradora. Asistente de coordinación y gestión cultural para Hay Festival International en Londres y profesora de español y cultura hispana en el Colegio chinoalemán Técnico de Tianjin, China. en

Naiara Palacios holds a degree in fine arts from the University of the Basque Country and a master’s in teacher training. She has worked as an arts educator in San Telmo Museum and the Kutxa Kultur Artegunea exhibition space. Naiara has also coordinated the teaching service of the Koldo Mitxelena Kulturunea cultural centre. She has held individual and group exhibitions on painting, illustration, recording, photography and silk-screen printing, and has worked as an illustrator. Naiara has also been assistant cultural coordinator and manager for the Hay Festival International in London, and has taught Spanish and Hispanic culture in the Sino-German Vocational Technical College in Tianjin, China.

Silvia Manzanak Donostiako Arte Eszenikoen Tailerrean ikasi zuen, eta espezializazioikastaroak egin ditu, hainbat gairen inguruan: aktoreen entrenamendua, gorputza eta mugimendua, eta idazmena, besteak beste. Ze Onda antzerki-taldearen sortzaileetako bat da. Bertan, sormen kolektiboko lanak idazten eta antolatzen aritu da, bai eta parte hartzen ere. Antzerkizko bisita gidatuak idatzi eta zuzendu ditu hainbat erakunderentzat, eta horietan aktore-lanetan jardun du. Formatu txiki eta handiko ikuskizunetan parte hartu du, hala aretoetan nola kalean, bai eta film laburretan eta publizitatean ere. Gipuzkoako Foru Aldundiaren literatura-sorkuntzarako diru-laguntza jaso zuen (2010), bai eta antzerkigintzako proiektuak sortzeko Zubi deialdiaren saria ere, Ze Ondarekin (2014). es

Silvia Manzana se formó en artes escénicas en el TAE de Donostia y recibió cursos de especialización en entrenamiento actoral, cuerpo y movimiento, y escritura, entre otros ámbitos. Fue cofundadora del grupo de teatro Ze Onda, donde ha escrito, ha actuado en y ha organizado proyectos de creación colectiva. Ha escrito, dirigido y actuado en visitas guiadas teatralizadas para diversos organismos. Ha actuado en espectáculos de pequeño y gran formato, de sala y de calle, en cortometrajes y publicidad. Recibió la Beca de creación literaria de la Diputación de Gipuzkoa (2010), así como el premio de la convocatoria Zubi para la creación de nuevos proyectos teatrales con Ze Onda (2014). en

Silvia Manzana trained in performing arts in the TAE performing arts centre in San Sebastián and took specialist courses in acting, body and movement, and writing, amongst others. She co-founded the Ze Onda theatre group where she has written, acted in and organised group creative projects. She has written, directed and acted in theatrical guided tours for various organisations. Silvia has acted in small and large-scale indoor and street performances, and in short films and advertising. She received the literary creation grant from the Regional Council of Gipuzkoa in 2010, and in 2014 was awarded a prize through the Zubi grants programme for the creation of new theatre projects with Ze Onda.

47


Elba Martínez

Dormir en primavera

eu

eu

Grabatuan eta estanpazioan graduatua, Oviedoko Arte Eskolan, eta Arte Ederretan Lizentziatua, Dublingo National College of Art and Designen. Hainbat lantegitan aritu da argazkigintzaren arloan, Karen Knörr, Hellen van Meene, Oscar Molina edo Eduardo Momeñerekin; era berean, litografia-lantegiak egin ditu Don Herbertekin eta serigrafia-lantegiak Pepe Albaceterekin. 2009 urteaz geroztik, Kunsthal eskolako irakasle-taldeko kidea da. Hainbat sari irabazi ditu, hala nola Iruña eta Artista Gazteak, Nafarroako Topaketak eta XIX. Injuve Arte Erakusketa. Horiez gain, Nafarroako Gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren hainbat beka irabazi ditu Arte Plastiko eta Ikus-entzunezkoen arloan, Sorkuntza modalitatean.

Ildo ireki ugariko proiektu bat garatzeko aukera izan zuen Elba Martínezek egonaldian. Batetik, kontratxapatuan margotutako txoritxo batzuen pintura samur eta denboragabeak egin zituen, eta esaldi hau gaineratu zuen horietako batzuetan: ‘Gaur txori hau margotu dut zoriontsuago izateko’. Guztira horrelako ehun baino gehiago egin zituen. Bestalde, ready-made linguistikoak egin zituen, hau da, oihala edo egurra bezalako euskarrietan islatzen diren esaldiak, ondoren argazkia ateratzeko prestatzen direnak. Mikel Nietorekin batera, Los besos de enamorados soinu-pieza ere sortu zuen, eta Tabakalerako baliabideak erabiliz bere Playas de arena fina proiektuaren hainbat etapa gauzatu ahal izan zituen.

es

Graduada en Grabado y Estampación por la Escuela de Artes de Oviedo y Licenciada en Bellas Artes por el National College of Art and Design de Dublín. Ha realizado diferentes talleres de fotografía en Arteleku, con Karen Knörr, Hellen Van Meene, Oscar Molina o Eduardo Momeñe; así como talleres de litografía con Don Herbert y de serigrafía con Pepe Albacete. Desde el 2009 forma parte del equipo de profesorado de Kunsthal. Ha recibido premios como Pamplona Jóvenes Artistas, Encuentros de Navarra y XIX Muestra de Arte Injuve. Así como varias becas en Ayudas a la Creación en Artes Plásticas y Audiovisuales por el Gobierno de Navarra y Gobierno Vasco. en

She graduated in Engraving and Printing from the Oviedo School of Arts and in Fine Arts from the National College of Art and Design of Dublin. She has done several photography workshops at Arteleku with Karen Knörr, Hellen Van Meene, Oscar Molina and Eduardo Momeñe, as well as lithography workshops with Don Herbert and silkscreen printing workshops with Pepe Albacete. Since 2009, she has been on the teaching staff at Kunsthal. She has received awards that include Pamplona Young Artists, Navarra Encounters and the XIX Injuve Art Show. She has also been awarded scholarships for Creation in Plastic and Audio-visual Arts by the Government of Navarra and the Basque Government.

48

es

La residencia de Elba Martínez propició un proyecto con varias líneas abiertas. Por un lado, la pintura tierna y atemporal de unos pajaritos sobre contrachapado que registraron en ocasiones la frase: ‘Hoy he pintado este pájaro para ser más feliz’ y que llegaron a componer una serie de cien. De forma paralela, planteó los ready-mades lingüísticos, frases que se transfieren a soportes como telas o madera y acaban por convertirse en dispositivos para fotografiarse. Junto a Mikel Nieto, realizó también la pieza sonora Los besos de enamorados, y los recursos que Tabakalera puso a su alcance le permitieron cumplir varias etapas de su proyecto Playas de arena fina. en

During her residency, Elba Martínez created a project with many open lines. On the one hand, on plywood, she created the tender and timeless paintings of some little birds, with the accompanying sentence ‘Today I painted this bird to be happier’. She composed more than a hundred of these. On the other hand, she proposed linguistic ready-mades, that is, sentences written on materials such as fabric or wood that are then photographed. Alongside Mikel Nieto, she also created a sound piece called Los besos de enamorados, and she used the resources offered by Tabakalera to develop many stages of her project Playas de arena fina.


I am Awake Now

Itziar Orbegozo

eu

eu

I am Awake Now Itziar Orbegozok zuzendutako film bat da eta abandonatutako etxe bateko geletan barrena egindako bidaia bat erakusten du. Han jaio eta hil zen emakume baten argazkiek iragana, etorkizuna eta denborari buruz hitz egitera eramango gaituzte film honetan. Denboraren jabe izateari buruzko pelikula da hau. Tabakaleran egondako denboran, Orbegozok pelikula osatzen duen materialaren parte handi bat antolatu eta editatu zuen.

Arte Ederrak ikasi ondoren Madrilen Zine eta Telebistan errealizazio eta muntaia ikasi zuen. Ordutik publizitate errealizadore eta editore bezala egiten du lan. Aldi berean, fashion film arloan hainbat lan egin ditu, eta Donostiako Fashion Film Festibalaren lehen urtean, 2014an, zuzendari artistiko bezala jardun zen. Sad Story fashion filmaren egilea ere bada, eta Miamiko edo Lurmutur Hiriko jaialdietan proiektatu dute.

es

I am Awake Now es una película dirigida por Itziar Orbegozo que plantea un recorrido por las habitaciones de una casa abandonada donde se encuentran las fotos familiares de la mujer que nació y murió en aquel mismo edificio. Este encuentro da pie a una conversación ficticia con aquella mujer sobre el pasado, el futuro y el deseo de retener y poseer el tiempo. Durante su estancia en Tabakalera, Orbegozo organizó y editó gran parte del material que compone su película. en

I am Awake Now is a film directed by Itziar Orbegozo that proposes a tour through the rooms of an uninhabited house in which some family pictures of a woman that was born and died there are found. This discovery gives cause for a fictitious conversation with that woman, about the past, the future and the desire to retain and possess time. During her stay in Tabakalera, Orbegozo organised and edited most of the footage of the film.

es

Después de estudiar Bellas Artes en Bilbao, cursó estudios sobre Realización y montaje en cine y televisión en Madrid. Desde entonces, trabaja como realizadora y editora en publicidad. Su trabajo personal se ha acercado al mundo de la moda, y ha unido sus intereses por el cine y la moda con los fashion films. Fue directora artística en la creación del primer festival de Fashion Films en San Sebastián en el 2014. Su película Sad Story se ha proyectado en festivales internacionales como Miami y Ciudad del Cabo. en

After studying fine arts in Bilbao, Itziar Orbegozo went on to study film and TV creation and editing in Madrid. Since then she has worked as a publicity creator and editor. Her personal projects draw on the world of fashion and have combined her interests in film and fashion with fashion films. She was artistic director for the first Fashion Film Festival in San Sebastián in 2014. Her film Sad Story has been screened in international festivals such as Miami and Cape Town.

49


Mikel Otxoteko

Metrologías

eu

eu

Mikel Otxotekoren praktika artistikoaren ardatza mugimendu erritmiko eta koordinatuaren bitartez talde-nortasunak eraikitzeko eta irudikatzeko baldintzak dira. 2011n, New Yorkera joan zen, Manuel DeLanda zinemagile eta filosofoak egindako gonbidapen bati esker, bere doktorego-tesia Pratt Instituten bukatzera. Itzuli zenean, Leire San Martinekin batera, zinema independentea hedatzeko Puntuetan 2012 proiektua koordinatu zuen. Orain, bere Bideo-koreografietan bete-betean lan egiten ari da. Proiektu hori performantzian eta bideoan oinarrituz abiatu du; hau da, bat-batekotasuna eta estrategikotasuna, erritmoa eta neurria, herri-dantzak eta egintza militarra gurutzatzen dituen esparru erreal bezain egunerokoan.

Metrologías bideo-koreografia proiektu bat da; horren bitartez, taldenortasuna erritu-dinamiken bitartez, bere kasa edo inposaketaren bitartez jaiotzeko baldintzak aztertzen dira. Arreta, hain zuzen ere, hemen jartzen du: denboran zehar mantentzen den gorputzaren mugimendu erritmiko eta koordinatua oinarri duten ekintza kolektibo errealak. Metrologías proiektuak ariketa erritmiko zehatz eta errepikakorrak proposatzen ditu, eta “gorputz” nahiz “trantze” kolektiboen ideiak iradokitzen ditu. Tabakaleran emandako denboran, Otxotekok oraindik egite-prozesuan dagoen proiektu honetarako materialaren parte bat garatu eta filmatu zuen.

es

La práctica artística de Mikel Otxoteko se centra en las condiciones de construcción y representación de identidades grupales a través del movimiento rítmico y coordinado. En 2011 viajó a Nueva York gracias a una invitación del cineasta y filósofo Manuel DeLanda para concluir su tesis doctoral en Pratt Institute. A su regreso, coordinó junto a Leire San Martin el Proyecto de Difusión del Cine Independiente, Puntuetan 2012. Actualmente se centra en sus Video-coreografías, proyecto que asume, desde la performance y el vídeo, ese ámbito tan real como cotidiano, de cruce entre lo espontáneo y lo estratégico, entre lo rítmico y la medida, entre las danzas populares y el hecho militar. en

Mikel Otxoteko’s artistic practice focuses on the conditions for constructing and representing group identities through rhythmic and coordinated movement. He travelled to New York in 2011 to finish his doctoral thesis in Pratt Institute on the invitation of film-maker and philosopher Manuel DeLanda. On his return, he coordinated the independent cinema dissemination project Puntuetan 2012, together with Leire San Martin. He is currently focussed on his Video-choreographies, a project which takes on that real and day-to-day sphere where spontaneity meets strategy, the crossing point between rhythm and measure, and between folk dance and military movement.

50

es

Metrologías es un proyecto de vídeo-coreografía que explora las condiciones en las que una identidad de grupo emerge mediante dinámicas rituales, espontáneamente o por imposición. El foco de atención se pone justamente sobre aquellas acciones colectivas reales basadas en el movimiento corporal, rítmico y coordinado, mantenido en el tiempo. Metrologías propone una serie de ejercicios rítmicos, precisos y repetitivos, e invocan las ideas de un “cuerpo” y un “trance” ambos colectivos. Otxoteko empleó su tiempo en Tabakalera para desarrollar y rodar parte del material de este proyecto aún en proceso. en

Metrologías is a video-choreography project which explores the conditions in which a group identity emerges through ritual dynamics, spontaneously or through imposition. Attention is focused precisely on real collective activities based on body, rhythmic and coordinated movement, sustained over time. Metrologías proposes a series of rhythmic, precise and repetitive exercises, and invokes the ideas of a “body” and a “trance” that are both collective. During his stay in Tabakalera, Otxoteko developed and filmed part of the footage of this ongoing project.


Without Farewell

Ainize Sarasola

eu

eu

The News proiektuaren barne dago Ainize Sarasolaren Without Farewell filma eta ohiko detektibe-serie edo -pelilkula umoretsu eta zentzugabeko baten bertsioa da. Ikus-entzunezko esparruan esperimentatzeko grina dela-eta sortu zen The News proiektua. Bertan, bereziki garrantzitsua da Sarasolarentzat zineman, oro har, eta bereziki komedietan, behin eta berriz errepikatzen diren genero klixeak planteatu eta horiek apurtzen saiatzea. Without Farewell oso-osorik Berlinen grabatu zen eta Tabakaleran ekoiztu zuen zati bat Sarasolak.

2008 urtean Bilboko Arte Ederren Fakultatean Arte Ederretan lizentziatu zen. 2010 urteaz geroztik Berlinen bizi da eta bertan egiten du lan. Duela hainbat urtetik zinema esperimentala eta marrazketa lantzen ditu, batez ere. 2012 urtean egin zuen lehenengo film laburra, Tarot Night (Tarot gaua) izenekoa. Halaber, 2011z geroztik, Orly magazine marrazki fanzinea autoeditatzen du.

es

Without Farewell, de Ainize Sarasola, es una versión cómica y absurda de la típica serie o película de detectives. The News surge de las ganas de experimentar en lo audiovisual, así como de plantear y repensar los papeles femeninos en las comedias. Para la artista fue muy importante replantear e intentar romper con muchos clichés de género que se repiten una y otra vez en el cine y sobre todo en la comedia. Without Farewell está enteramente grabada en Berlín; la fase de producción la realizó en parte en Tabakalera. en

es

Licenciada en Bellas Artes por la facultad de Bellas Artes de Bilbao en 2008. Desde 2010 vive y trabaja en Berlín. Desde hace unos años ha centrado su trabajo en el cine experimental y el dibujo. Realizó su primer cortometraje Tarot Night en 2012 y autoedita el fanzine de dibujos Orly Magazine desde el 2011. en

She graduated in Fine Arts from Bilbao Fine Arts Faculty in 2008. She lives and works in Berlin since 2010. During the last years, Ainize focused her work on experimental films and drawing. She produced her first short film, Tarot Night in 2012 and has self-edited the Orly Magazine drawing fanzine since 2011.

Without Farewell, by Ainize Sarasola, is an absurd and comic version of typical detective series or films, and part of The News project. The News stems from the desire to experiment with the audiovisual medium. In this context, the artist considers it is of paramount importance to address and try to break many gender clichés that are repeated again and again in films, and, above all, in comedy. Without Farewell was entirely filmed in Berlin and was then partly produced in Tabakalera.

51


B e at r i z S e t i é n

Acuarela y solo acuarela

eu

eu

Beatriz Setiének Arte-ikasketak egin zituen Bilboko Arte Ederren Fakultatean eta Estrasburgoko L’École des Arts Décoratifsen. Euskal Herriko Unibertsitatearen dantza garaikidearen sormenlantegian parte hartu zuen Idoia Zabaletarekin. Aurrerago dantza garaikidean eta performancean trebatu zen topaketa, lantegi eta ikastaro desberdinetan, besteak beste, Simone Forti, Xavier Le Roy, Germana Civera, La Ribot eta Esther Ferrerrekin. Duela gutxi, dantzari aritu da lanean Mylène Benoit eta Olivier Normandekin, Mié Coquempotekin eta Antoine Defoort eta Halory Goergerrekin, Frantzian, Kanadan eta Europan. Duela bi urtetik, akuarelaren praktika erregularra egiten ari da.

Azken urteetan Beatriz Setién obra eszenikoen ekoizpenean zentratu da batez ere. Tabakaleran egindako egonaldia aukera bat izan zen berarentzat objektu artistikoen eta gorputz koreografiatuen bidez espazioa eraldatzeko. Hasiera batean, Setiének akuarela lantzea erabaki zuen, eta itxura espresionistako konposizioak sortu zituen, baita gainetik lausotutako monokromoak ere. Bigarren aldiz Sortzaileen gunera etorri zenean, bere praktika dibertsifikatu zuen eta beste lan-teknika batzuk ere erabili zituen: bideoa, plastikozko poltsetan errotuladoreekin margotzea, egosi gabeko buztinezko objektuak, ariketa performatiboak eta idazketa.

es

Beatriz Setién realizó sus estudios de Arte en la Facultad de Bellas Artes de Bilbao y L’École des Arts Décoratifs de Estrasburgo. Participó en el taller de creación de danza contemporánea de la Universidad del País Vasco con Idoia Zabaleta. Más tarde se formó en danza contemporánea y performance a través de diferentes encuentros, talleres y cursos con Simone Forti, Xavier Le Roy, Germana Civera, La Ribot y Esther Ferrer, entre otros. Recientemente ha trabajado como bailarina con Mylène Benoit y Olivier Normand, con Mié Coquempot y con Antoine Defoort y Halory Goerger, en Francia, Canadá y Europa. Desde hace dos años lleva a cabo una práctica regular de la acuarela. en

She holds a degree in Art from the Faculty of Fine Arts in Bilbao and L’École des Arts Décoratifs in Strasbourg. She participated in the contemporary dance creation workshop at the Universidad del País Vasco with Idoia Zabaleta. Later on, she trained in contemporary dance and performance through various meetings, workshops, and courses with Simone Forti, Xavier Le Roy, Germana Civera, La Ribot and Esther Ferrer, among others. Recently, she has worked as a dancer with Mylène Benoit and Olivier Normand, with Mié Coquempot and with Antoine Defoort and Halory Goerger, in France, Canada and Europe. She has been regularly practising watercolour painting for the last two years.

52

es

En los últimos años el trabajo artístico de Beatriz Setién se ha centrado principalmente en la producción de obras escénicas. La residencia en Tabakalera constituyó una nueva oportunidad para encontrarse con un espacio que podía transformar con objetos artísticos a parte de los cuerpos coreografiados. En un principio, Setién se propuso trabajar con la acuarela, de donde surgieron composiciones de aspecto expresionista, así como monocromos con veladuras superpuestas. En una segunda estancia en el Espacio de creadores, la práctica comenzó a diversificarse, a través del video, dibujo con rotulador sobre bolsas de plástico, objetos de barro sin cocer y ejercicios performativos y de escritura. en

During the past years, Beatriz Setién has focused especially in the production of scenic works. The residency in Tabakalera was an opportunity for her to find a space that she could transform with artistic objects and choreographed bodies. In the beginning, Setién decided to work with watercolour, so she made expressionist looking compositions, as well as exposed monochromes. She came back to the Artist’s Space months later, and this time she diversified her work by incorporated other techniques: video, drawing with markers over plastic bags, unfired clay, performance exercises and writing.


ZENÍTRAM ABLE

arevamirp ne rimroD

airaketru oirauna koobraey 7102 . E .P O O K A R O T C A R T

ZEDNÁNREF REDIAM

etneciV sedecreM

idroJ ed sartel saL

ZARAF RUOPHAHSUONA OOTSARAP RUOPHAHSUONA

egnaL ycraD

OK R E F N AYR

ylkciuQ segnahC tah T llA fI

OZOGEBRO RAIZTI

woN ekawA ma I

OKETOXTO LEKIM

saígolorteM

E I R A M A H S ATA N SNEROLL

NÓRIG ANELEH

RHEB DNREB

ODAGLED .M LEUMAS

thgiL draH ,dnuorG tfoS

surtni’L

etrom a natropsnart selE

OYA B R A G E T I A M UTZEAM

ECSEP AILUJ

REYD EIHPOS

lepap ed aliugÁ

SS E U S G I E VL O S

saretnorF / kaguM

ALOSARAS EZINIA

lleweraF tuohtiW

xulF etercnoC

OSNOLA ETIAM

LJID NAV ODRANOEL

**03 NEGAMI

ziuR ianU

einahpetS

oremí fE - dadirgetnI

A Í CR A G A R A M AT

I D I TS OR O G I TA R I

al ed opreuc lE .ocimA’d aicilA arbmos nis rejum

IDLAHK ARAL

ZENÍTRAM DIVAD ZERÁUS

I L I L A H K N A Z AY

eloH kcalB

babek ,abmob ,irraK

NÍTRO DRAREG

epotoiB

A N A Z N A M A I VL I S

ZAÍD OSAXTI

SOICALAP ARAIAN

SOMOT IAC

ZEÑÚN EGROJ N Ó I CAT I S I V A L E D

ajubruB al y edlitaM

opreuc led sairotsih saL

mooD fo elpmeT

AENUG NEELIAZTROS SERODAERC ED OICAPSE ECAPS S’TSITRA

_

#gozatutabakalera

alerauca olos y aleraucA

tabakalera.eu

N É I T E S Z I R TA E B

Egonaldien urtekaria 2017 | Anuario residencias 2017 | Residencies Yearbook 2017  
Egonaldien urtekaria 2017 | Anuario residencias 2017 | Residencies Yearbook 2017  

[EU] Eskuartean duzun liburu honek 2017 urtean Tabakalerako Sortzaileen gunera etorri diren artistei buruzko informazioa jasotzen du, baita...